ypografi-agwna

Page 1

Στοιχεία ενδιαφερόµενου µέλους Οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν παρά όσες και εφόσον επιθυµεί ερωτώµενος. Φυσικά αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους σκοπούς της ένωσης µας όχι µόνο στατιστικά αλλά και ουσιαστικά για την πραγµατική αποτύπωση της εικόνας µας και των προβληµάτων µας. Επίσης παρέχει περισσότερη αξιοπιστία σε όλους µας έναντι των τρίτων αλλά και µεταξύ µας . Τα στοιχεία αυτά αποτελούν απόρρητο και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο ανώνυµα σαν στατιστικά στοιχεία ενώ διαφορετικά µόνο µε ειδική άδεια του υποκειµένου για συγκεκριµένο λόγο.

Ηλικία.

Ηµεροχρονολογία γέννησης.

∆ιαφορά ηλικίας µε σύζυγο. (+ ή - )

Επάγγελµα.

Μορφωτικό επίπεδο;

Γενικές γνώσεις;

Οικονοµική κατάσταση σας (µέτρια, ανώτερη ,κατώτερη ,στοιχειώδη, άπορος)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

Ονοµατεπώνυµο.


Κυρίως Ερωτηµατολόγιο

1. Οικονοµική κατάσταση συζύγου;

2. Ύπαρξη προγενέστερου γάµου δικού σας ή του άλλου γονιού;

3. Ύπαρξη παιδιών από προγενέστερο γάµο,πόσα είτε δικά σας είτε του άλλου γονιού

5. Βρίσκεστε σε διάσταση ή είστε χωρισµένος ;

6. Πριν διακόψτε τη συµβίωση συµβιώνατε τυπικά σε «λευκό γάµο» και για πόσο καιρό;

7. Πόσο καιρό είστε σε διάσταση και πόσο χωρισµένος;

8. Υπάρχει δικαστική απόφαση για το διαζύγιο ή όχι ακόµα;

9. Ποιος ζήτησε δικαστικά πρώτος το διαζύγιο; ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

4. Ύπαρξη παιδιών υιοθετηµένων, πόσα και τι φύλλο;


10. Πόσα παιδιά υπάρχουν,τι ηλικία έχουν και τι φύλο;

11. Υπάρχουν αποφάσεις Ασφαλιστικών για προσωρινή επιµέλεια η κύριας αγωγής και Εφετείου και από πότε (χρονολογίες); Ποιοι είναι οι αριθµοί των από-φάσεων.

άλλου είδους που να αφορά την επικοινωνία µε τα παιδιά; Αριθµοί και ηµεροχρονολογία αποφάσεων;

13. Υπάρχουν αποφάσεις που αφορούν την επιδίκαση διατροφής και ποιες;

14. Είχατε πρόβληµα στην επικοινωνία µε το ή τα παιδιά σας;

15. Αντιµετωπίζετε µήπως

απόλυτη παρεµπόδιση της επικοινωνίας;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

12. Υπάρχει απόφαση Ασφαλιστικών για την επικοινωνία των παιδιών ή απόφαση


16. Πόσο καιρό κάνετε να δείτε το ή τα παιδιά σας; Αναφέρετε συχνότητα,φορές,ή και καιρό που δεν τα βλέπετε…Αναφέρετε αναλυτικά τα διαστήµατα που διακόπηκε η επικοινωνία.

17. Μέχρι την έκδοση της πρώτης απόφασης που επέβαλε την επικοινωνία ο άλλος γονιός σας επέτρεψε την επικοινωνία;

σας;

19. Αντιµετωπίζετε πρόβληµα επικοινωνίας που αγγίζει και τους υπόλοιπους δικούς σας συγγενείς (γιαγιάδες,αδέλφια κλπ).; Σε τι βαθµό αποξενώθηκαν από το ή τα παιδιά και από πότε;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

18. Αντιµετωπίζετε σοβαρές παρεµποδίσεις στην επικοινωνία σας µε το ή τα παιδιά


20. Αντιµετωπίζετε αρνητική συµπεριφορά από το συγγενικό περιβάλλον του άλλου γονιού (πεθεροί) και σε τι βαθµό εµπλέκονται; Τα αδέλφια τους; Καταθέτουν στα δικαστήρια εναντίον σας;

22.Ο άλλος γονιός συγκατοικεί ή συγκατοίκησε µε τους πεθερούς όταν χωρίσατε και για πόσο διάστηµα;

αργότερα;

24.Το πρόβληµα της επικοινωνίας άρχισε µετά την επιδίκαση της επιµέλειας ή οξύνθηκε τότε και πώς;

25.Οι όροι της επικοινωνίας τηρούνται πάντοτε ή παραβιάζονται ;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

23.Είχατε πρόβληµα από την αρχή του διαζυγίου στην επικοινωνία µε τα παιδιά ή


26.Παρατηρείται αποξένωση των παιδιών σας από εσάς την οποία πιστεύετε ότι υποκινεί ο άλλος γονιός ;

27.Έχετε ποτέ επισκεφτεί τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για να σας βοηθήσει (αν θυµάστε αναφέρετε το όνοµα του Εισαγγελέα) ; Πόσες φορές έχετε πάει;

29. Το καταθέσατε γραπτά; ∆έχτηκαν την κατάθεση γραπτώς του αιτήµατος σας;

30. Σας βοήθησαν σε ότι ζητήσατε; Πως κρίνατε τη στάση τους;

31. Ζητήσατε τη βοήθεια της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

28. Ποιο ήταν το αίτηµα σας;


32. Τι αποτέλεσµα είχε η προσπάθεια σας αυτή;

33. Ζητήσατε την βοήθεια η συνδροµή από το Παίδων Αγία Σοφία ή άλλο Ίδρυµα που ασχολείται µε την ψυχική υγεία των παιδιών;

34. Τι αποτέλεσµα είχε η προσπάθεια σας αυτή;

περιληπτικά…

36. Τι αποτέλεσµα είχατε;

37. Ζητήσατε την συνδροµή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας για κάποιο λόγο; Για ποιο λόγο και τι έγινε;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

35. Ζητήσατε την συνδροµή της αστυνοµίας σε κάποιες περιπτώσεις; Αναφέρετε


38.Η απουσία της επιµέλειας µήπως ουσιαστικά εµπόδισε την άσκηση ουσιαστικά κάθε παραπάνω ενέργειας ή άσκησης των δικαιωµάτων σας σαν γονιός ;

39. Κάποιος από τους παραπάνω φορείς ενώ γνώριζε περιστατικά που υπέπεσαν στην αντίληψη του απέφυγε να τα πιστοποιήσει ή να τα καταθέσει σε δικαστήριο ή να βοηθήσει µε άλλο τρόπο; Αναφέρετε πιο συγκεκριµένα;

41. Προσπαθήσατε να επισκεφτείτε το σχολείο των παιδιών και τι αντιµετώπιση είχατε ,σας βοήθησαν;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

40. Προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά µε το παιδί σας και τι συµβαίνει;


42. Πιστεύετε ότι το σύστηµα ουσιαστικά ακυρώνει τον γονιό που δεν έχει επιµέλεια; Πιστεύετε ότι υπάρχει προστασία αρκετή των δικαιωµάτων του γονιού που στερείται την επιµέλεια;

43. Πιστεύετε ότι το σύστηµα δίνει σηµασία µεγάλη στο φύλο;

επιµέλεια;

45. Έχετε µηνυθεί από τον άλλο γονιό για διάφορους λόγους;

46. Πόσες µηνύσεις έχετε εναντίον σας και πόσες έχετε ασκήσει εσείς;

47. Τι είδους κατηγορίες αντιµετωπίζετε; ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

44. Πιστεύετε ότι το φύλο αποτελεί πρόκριµα στις δικαστικές αποφάσεις για την


48. Έχετε αντιµετωπίσει «ειδικούς» ιδιώτες ψυχοθεραπευτές που γνωµοδοτούν εναντίον σας στα δικαστήρια για δήθεν καταγγελίες του παιδιού ,δίνοντας κάποιο «χαρτί» εναντίον σας; Αναφέρετε λεπτοµέρειες και ονόµατα.

50. Βρήκατε κάποιον διαθέσιµο «φορέα» να σας ενηµερώσει και βοηθήσει στο διαζύγιο σας και στη διένεξη µε τον άλλο γονιό;

51. Έχετε ζητήσει ποτέ την εξαναγκαστική εκτέλεση δικαστικής απόφασης για µη εκτέλεση απόφασης επικοινωνίας;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

49. Πιστεύετε ότι οι δικηγόροι σας ενηµέρωσαν σωστά;


52. Επιδικάστηκε η προβλεπόµενη δικαστική ποινή χρηµατική και φυλάκισης ή όχι;

53. Φτάσατε στο Εφετείο ή τον Αρειο Πάγο;

54. Τελικά τι συνέβηκε;

ή όχι και γιατί;

56. Πως κρίνετε τη στάση των συνηγόρων σας. Έχετε κάποια παράπονα ή όχι;

57. Πώς κρίνετε την στάση των δικηγόρων της αντίθετης µε τη δική σας πλευρά και τους χειρισµούς τους;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

55. Πώς θεωρείται ότι σας µεταχειρίζονται οι δικαστές; Είστε ικανοποιηµένοι ναι


58. Είχατε σκόπιµη µετακόµιση του άλλου γονιού µε σκοπό την αποµάκρυνση του ή των παιδιών από εσάς; Αναφέρετε συγκεκριµένα τις γεωγραφικές αποστάσεις.

δικαστικούς αγώνες;

60. Έχετε προβλήµατα στην δουλειά σας και πόσο καιρό εξαιτίας αυτών των διενέξεων;

61. Αισθάνεστε ότι έχετε πρόβληµα µε το συγγενικό σας περιβάλλον και τη προσωπική σας ζωή και για πόσο καιρό;

62. Έχετε ξαναπαντρευτεί ; Πόσο καιρό;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

59. Πόσα χρήµατα έχετε ξοδέψει περίπου µέχρι τώρα και σε πόσα χρόνια ,στους


63. Έχετε ξαναχωρήσει;

64. Συζείτε;

65. Έχετε ξανακάνει παιδιά; Πόσα;

66. Πιστεύετε ότι έχει ποινικοποιηθεί όλη διαδικασία ενός απλού διαζυγίου µε αφορµή τα παιδιά ή ότι είναι άσχετη η διένεξη αυτή ;

του διαζυγίου ή δικάζουν µε κλισέ; (σχόλια)

68. Πόσο καιρό κάνατε µέχρι να δικάσετε τις αγωγές που υπεράσπιζαν τα δικαιώµατα σας; Αναφέρετε αναλυτικά και συνολικά την κατάσταση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

67. Πιστεύετε ότι τα δικαστήρια τηρούν αντικειµενική την κρίση τους στις διενέξεις


69. Στο διάστηµα αυτό υπήρχε παρεµπόδιση στην επικοινωνία µε το ή τα παιδιά σας;

καλυτέρεψε;

71. Θα προτιµούσατε την συνεπιµέλεια;

72. Εφ΄όσον και για όσο δεν είναι η συνεπιµέλεια εφικτή ,έχετε αντίρρηση στην ανάθεση της επιµέλειας στη µητέρα;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

70. Η σχέση σας µε ή τα παιδιά σας µετά από πόσο καιρό, χειροτέρευσε τελικά ή


73. Πιστεύετε ότι είστε περισσότερο κατάλληλος για την επιµέλεια του παιδιού γιατί η συγκεκριµένη µητέρα δεν είναι κατάλληλη ή γιατί είστε εσείς απλά περισσότερο κατάλληλος από εκείνη;

75. Το ή τα παιδιά πιστεύετε ότι πριν το διαζύγιο ήδη υπέστησαν ψυχική κακοποίηση λόγω των διενέξεων; Τι συγκεκριµένα ορίζεται σαν κακοποίηση;

76. Το ή τα παιδιά από πότε άρχισαν να δείχνουν ότι αποξενώνονται από εσάς;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

74. Το ή τα παιδιά ήθελαν να σας βλέπουν όταν χωρίσατε;


77. Το παιδί ή τα παιδιά προσπάθησαν και για πόσο διάστηµα ή µε ποιο τρόπο να σας ζητήσουν βοήθεια για τις αλλαγές στη ζωή τους; (µε σηµειώµατα, στο σχολείο µε δηλώσεις);

79. Πιστεύετε ότι θα αποκατασταθεί η σχέση σας µε το ή τα παιδιά σας;

80. Πότε πιστεύετε ότι χρονικά θα συµβεί αυτό ;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

78. Το ή παιδιά έκαναν δηµόσια τέτοιες ενέργειες ή µοναχά όταν είσαστε µόνοι;


81. Τι θα πρέπει να έχει συµβεί;

82. Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα είναι το ή τα παιδιά σας;

διενέξεων;

84. Τα παιδιά σας ,έχουν αντιδράσει διαφορετικά µεταξύ τους στα προβλήµατα του διαζυγίου; Το κορίτσι ή το αγόρι ,το πρώτο από το δεύτερο παιδί κλπ.

85. Τι θα θέλατε να προτείνετε και να σχολιάσετε;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

83. Πόσο πιστεύετε ότι τα παιδιά σας κακοποιήθηκαν ψυχικά στη διάρκεια αυτών των


ΣΥ.Γ.Α.Π.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΦΡΑΓΚΩΝ 19 – 546 26 ΤΗΛ: 2310 524.285 – FAX: 2310 524.319 ΑΘΗΝΑ: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 5 – 115 21- ΤΗΛ: 210 64.11.977 – FAX: 210 64.11.997 ΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: 69.42.98.97.85 e-mail: goneas2005@yahoo.gr, sos@sos-sygapa.gr url: www.sos-sygapa.eu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.