Norsk Schaferhunden -4-2019

Page 1

Schäferhunden


Innhold HS leder .......................................................................................... HS info............................................................................................ Valgkommiteen info ..................................................................... Norsk Vinner 2019........................................................................ NM LP ............ ............................................................................... Avd. Nordenfjeldske ..................................................................... NM SPH ......................................................................................... Avd. Grenland ............................................................................... Avd. Møre og Romsdal ................................................................. Vi gratulerer .................................................................................. Tillitsvalgte og avdelinger.............................................................

side 3 side 5-6 side 7-8 side 12-30 side 31-34 side 36-42 side 43-45 side 46-47 sude 48-51 side 52-54 side 55

Utgivelsesplan Schäferhunden 2020: april juni oktober desember

Vi minner om

MIMI- prisen som avdelingene kan søke om. Pokalen har påskriften “oppdretter med omsorg for klubb og fellesskap” og deles ut av hovedstyret etter innstilling fra avdelingene, til oppdretter som har gjort en innsats i sin avdeling for å bringe sine valpekjøpere inn i et aktivt medlemskap i klubben. Prisen overrekes avdelingen på representantskapsmøtet for videreformidling til vinnerne.

Annonsepriser: 1/1 2.000,- helår 8.000,- 1/2 1.000,- helår 4.000,- 1/4 700,- helår 2.800,Tillegg for nettpubilsering for avdelinger + 500,Kun nettpublisering for avdelinger 1.000, Helårsannonse + web banner kommersielle annonser 1/1 side + weblink 13.000,1/2 side + weblink 8.000,Kun weblink

5.000,-

Tillegg for bakside på tidsskriftet (kun for helårsannonsører) + 5.000,-

2

Klubbens adresse er: Norsk Schäferhund Klub c/o Arne Kristianstuen Åsheimvn. 4 1461 Lørenskog


NORSK SCHÄFERHUND KLUBS TIDSSKRIFT Leder Jul 2019

Nr. 4 - 2019 - 94 årgang Utgiver: Norsk Schäferhund Klub Stiftet 7 mars 1922 Redaksjon: Annett Bäck Redaksjonell info: Stoff til redaksjonen kan sendes på mail til: redaktor@norskschaeferhund.com Tekst sendes i word, bruk times new roman skrift strl. 10. Bilder sendes i jpg eller tff format ca 1 Mb. Disse sendes i egen mail med bildetekst. Total maks 16 Mb, pr mail. Eller legges i dropbox. Redaksjonen frasier seg ansvar for opplysninger og stavefeil i innsendte annonser. Vi forbeholder oss rett til å forkorte innsendte brev og atrikler. Abonnementspriser: Kr. 400,-/år - Utland Kr. 450,-/år

Sesongen 2019 er straks historie og mange har benyttet anledningen til og bytte ut «grilldressen» med finstasen og deltatt på julebord i sin lokale avdeling sammen med klubbmedlemmer og gode treningskollegaer. Gode historier deles og planer for kommende sesong legges. Et hektisk og begivenhetsrikt år er over og planer legges for det kommende. Vi har flere utfordringer som skal løses både på kort og lang sikt, samt et jubileum som vi holder på og legger planer for. Siden sist blad så har vi også fått stablet på plass en ny hjemmeside. Målet var og få på plass en side som skulle være enklere og navigere seg rundt på og ikke minst være en side hvor all relevant informasjon blir samlet. Av de tilbakemeldinger vi har mottatt så lang så høres det ut som om vi er på rett vi. Vil også informere dere om at HBU holder på med og stable på beina et nytt brukshundprøveprogram slik at vi har et tilbud til, og samtidig ivareta de tradisjoner vi har med skogsøvelsene. Mere informasjon kommer fra HBU og HS i tiden framover så det er bare og glede seg. Vi går et spennende år i møtet og vi kommer til og holde dere alle løpende orientert via din lokale avdeling, klubbens Facebook side og sist, men ikke minst klubbens hjemmeside. På vegne av alle i hovedstyret så ønsker vi dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Geir Flønes

Betalingsinfo: Kasserer Lisbeth Kvinge hs_kasserer@norskschaeferhund.com Konto: 7874.05.75030 utenlandsbetalinger: IBAN NO5978740575030 BIC: DNBANOKKXXX Org nr. 983 992 811 Alle innbetalinger vedr. medlems-kontigent skal til Norsk Kennel Klub Fremside: Norske vinnere i brukshundklassene. Foto av Foto Urma

3AD-statistikk frem tom 25.11.2019 Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antall røntget 343 333 300 306 242 312

0

1

2

3

0

1

2

3

297 286 247 258 212 270

21 27 26 27 13 19

8 10 11 7 4 5

17 10 16 14 13 18

86,6 % 85,9 % 82,3 % 84,3 % 87,6 % 86,5 %

6,1 % 8,1 % 8,7 % 8,8 % 5,4 % 6,1 %

2,3 % 3,0 % 3,7 % 2,3 % 1,7 % 1,6 %

5,0 % 3,0 % 5,3 % 4,6 % 5,4 % 5,8 %

3

0

1

2

3

0 0 0 6 4 2

77,3 % 95,5 % 87,8 % 75,0 % 74,1 % 83,3 %

22,7 % 0,0 % 7,3 % 9,1 % 13,8 % 4,8 %

0,0 % 4,5 % 4,9 % 2,3 % 5,2 % 7,1 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 6,9 % 4,8 %

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Antall 0 1 2 røntget 2014 22 17 5 0 2015 22 21 0 1 2016 41 36 3 2 2017 44 33 4 1 2018 58 43 8 3 2019 42 35 2 3 Schäferhund (Import) År Antall røntget 2014 63 2015 50 2016 81 2017 64 2018 58 2019 69

0

1

2

3

0

1

2

3

55 40 63 46 49 59

4 5 9 9 4 5

2 3 4 5 4 3

2 2 5 4 1 2

87,3 % 80,0 % 77,8 % 71,9 % 84,5 % 85,5 %

6,3 % 10,0 % 11,1 % 14,1 % 6,9 % 7,2 %

3,2 % 6,0 % 4,9 % 7,8 % 6,9 % 4,3 %

3,2 % 4,0 % 6,2 % 6,3 % 1,7 % 2,9 %

Zupra´s Perle Foto: Line Christensen

5


Ant. D 4 7 3 6 1 6 0

Ant. C 9 12 11 12 0 16 1

Schäferhund (Import) År Ant. røntget 2017 64 2018 58 2019 50 (2018 NH) 55 (2018 LH) 3 (2019 NH) 64 (2019 LH) 2

Ant. B 26 19 16 18 1 18 1

Ant. D 2 1 1 10 2 5

Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C 2014 22 10 8 2 2015 22 13 5 2 2016 42 13 13 14 2017 45 14 15 5 2018 55 10 22 19 2019 41 5 19 12

Ant. A 25 19 19 19 0 23 0

Ant. D 41 38 29 20 25 18

HD-statistikk frem tom 25.11.2019 Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C 2014 387 138 125 76 2015 355 133 118 55 2016 313 90 125 60 2017 314 122 111 58 2018 254 63 95 66 2019 330 79 128 102

Ant. E 0 1 1 0 1 1 0

Ant. E 0 1 1 1 2 0

Ant. E 7 11 9 3 5 3

Ant Fri 51 38 35 37 1 41 0

Ant Fri 18 18 26 29 16 7

Ant Fri 263 251 215 233 158 207

A 39,1 % 32,8 % 38,0 % 34,5 % 0,0 % 35,9 % 0,0 %

A 45,5 % 59,1 % 31,0 % 31,1 % 18,2 % 12,2 %

A 35,7 % 37,5 % 28,8 % 38,9 % 24,8 % 23,9 %

B 40,6 % 32,8 % 32,0 % 32,7 % 33,3 % 28,1 % 50,0 %

B 36,4 % 22,7 % 31,0 % 33,3 % 40,0 % 46,3 %

B 32,3 % 33,2 % 33,2 % 35,4 % 37,4 % 38,8 %

C 14,1 % 20,7 % 22,0 % 21,8 % 0,0 % 25,0 % 50,0 %

C 9,1 % 9,1 % 33,3 % 11,1 % 34,5 % 29,3 %

C 19,6 % 15,5 % 19,2 % 18,5 % 26,0 % 30,9 %

D 6,3 % 12,1 % 6,0 % 10,9 % 33,3 % 9,4 % 0,0 %

D 9,1 % 4,5 % 2,4 % 22,2 % 3,6 % 12,2 %

D 10,6 % 10,7 % 9,3 % 6,4 % 9,8 % 5,5 %

E 0,0 % 1,7 % 2,0 % 0,0 % 33,3 % 1,6 % 0,0 %

E 0,0 % 4,5 % 2,4 % 2,2 % 3,6 % 0,0 %

E 1,8 % 3,1 % 2,9 % 1,0 % 2,0 % 0,9 %

A og B 79,7 % 65,5 % 70,0 % 67,3 % 33,3 % 64,1 % 50,0 %

A og B 81,8 % 81,8 % 61,9 % 64,4 % 58,2 % 58,5 %

A og B 68,0 % 70,7 % 68,7 % 74,3 % 62,2 % 62,7 %

Godkjent 93,8 % 86,2 % 92,0 % T.o.m 25.11 89,1 % 33,3 % 89,1 % 100,0 %

Godkjent 91,0 % 90,9 % 95,3 % 75,5 % 92,7 % 87,8 % T.o.m 25.11

Godkjent Merknad 87,6 % 86,2 % 81,2 % 92,8 % 88,2 % 93,6 % T.o.m 25.11


Kunngjøring fra valgkomiteen Valgkomiteen er varslet att representantskapsmøte i 2020 blir Lørdag 04.04.2020. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende innen 21.02.2020 kl 23.59. Innsending av forslag på kandidater må inneholde: • • • • • • • •

Fornavn/etter navn Alder Medlem i avdeling Kontakt info for valgkomiteen(tlf. og mailadresse) Når ble kandidaten medlem av norsk schæferhund klub Hvilket tillitsverv kandidaten foreslås til. Hvem som er forslag stiller. Alle som stiller til valg må være foreslått av en avdeling eller valgkomiteen.

Det må også legges ved en kortfattet CV på kandidaten som kan brukes i rep. Mappa Forslag sendes til: Svein Nilsen niknilse@online.no Jonny Johnsen

jonny-5@online.no

Odd Brattøy odd.brattoy@neasonline.no

Oversikt over verv i Norsk Schæferhund klub Oversikt over verv i Norsk Schæferhund klub Styret Styret

Verv Navn Verv Navn Formann Geir Flønes Geir Flønes NestFormann leder Rune Gundersen Nest leder Rune Gundersen Kasserer Lisbeth Kvinge Kasserer Lisbeth Kvinge Sekretær John Harald Nymoen Sekretær John Harald HBU leder Ubesatt Nymoen Styremedlem(tid har Arne Kristianstuen ubesatt Styremedlem leder Vara medlem Tommy Oftedal HBU leder Ubesatt Vara Medlem Christopher Andersen Styremedlem Arne Kristianstuen Vara medlem Tommy Oftedal Vara Medlem Christopher Andersen

Avdeling Avdeling Nordenfjelske Nordenfjelske Fredrikstad Fredrikstad Romerike Romerike Romerike Romerike Oslo Rogaland Romerike Oslo Rogaland Romerike

Periode Periode 1 år igjen 1 år2 igjen På valg år På valg På valg 2 år2 år På valg På valg 1 år2 år På valg På valg 2 år1 år Påigjen valg 1 år 1 år På valg 1 år På valg 2 år På valg 1 år 1 år igjen På valg 1 år På valg 1 år

Hovedbruks utvalget (HBU) Verv

Navn

Avdeling

Periode

7


Hovedbruks utvalget (HBU) Verv Hbu leder Medlem Verv Medlem Hbu leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem(lp ansvarlig) Medlem Medlem Medlem(lp ansvarlig)

Ubesatt Rolf Arne NavnSyversen Zarif Hamzik Ubesatt Ubesatt Rolf Arne Syversen Ubesatt Zarif Hamzik Kari Strande Ubesatt Ubesatt Kari Strande

Verv Verv Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Navn Navn Liv Evjen Liv Evjen Rolf Mangerud Rolf Mangerud Arvid Strømsvik Arvid Strømsvik Johnny Johnsen Johnny Johnsen

Avdeling Avdeling Nordenfjelske Nordenfjelske Romerike Romerike Rogaland Rogaland Helgeland Helgeland

Periode Periode 1 år igjen 1 år igjen På valg 2 år På valg 2 år På valg 2 år På valg 2 år 1 år igjen 1 år igjen

Verv Revisor Verv VaraRevisor revisor Vara revisor

Navn Knut Brekke Navn Toril KnutBjerke Brekke Toril Bjerke

Avdeling Oslo Avdeling Indre Østfold Oslo Indre Østfold

Periode På valg 1 år Periode PåPå valg 1 år valg 1 år På valg 1 år

Verv Leder valgkomiteen Verv Medlem Leder valgkomiteen Medlem Medlem VaraMedlem medlem Vara medlem

På vegne av valgkomiteen

Svein Nilsen Leder av valgkomiteen

8

Navn Avdeling Hovedbruks utvalget (HBU) Romerike Avdeling Romerike Romerike Romerike Romerike Romerike

Ordensråd Ordensråd

Revisor Revisor

Valgkomiteen Valgkomiteen

Navn SveinNavn Nilsen Johnny Johnsen Svein Nilsen Odd Brattøy Johnny Johnsen Magne Henne Odd Brattøy Magne Henne

Avdeling IndreAvdeling Østfold Helgeland Indre Østfold Møre Helgeland og Romsdal Grenland Møre og Romsdal Grenland

Periode På valg 2 år På valg 2 år Periode år igjen På 1valg 2 år valg 1 år PåPå valg 2 år På valg 1 år igjen1 år valg 2 år PåPå valg 1 år På valg 1 år På valg 2 år

Periode 1 årPeriode igjen PÅ 1valg 2 år år igjen 1PÅ år valg igjen2 år På 1valg 1 år år igjen På valg 1 år


HBU ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR !

IGP1 Caspar Vom Pendler Father Kaspar VA2 BSZM 2019

• • •

Line Breeding:

Lennox Von Regina Pacis 3 – 3 Tyson vom Köttersbusch 4 – 4, 4 Quenn Vom Löher Weg 4,5 – 5,5

Mother Sitta is from a litter of 8dogs. All 8 is x.rayd HD/ED Normal / Normal All 8dogs have minimum IPO1 KKL

Father: IPO3 Kaspar Von Tronje

Mother: IPO1 Sitta von der ostfriesischen thingstätte

Conntact Innfo: Tommy Oftedal: 99086948 Rune Gundersen: 97698477

9


redaktør Negativitet har fått stor del av vår klubb og hverdag. Viktigere å spre negativitet, enn å bidra til noe positivt for noen. Dessverre tar dette stor plass og er godt synligt. Men primært er at vi lar disse få stor plass, og det er ikke nødvendig. Mulig jeg er vel optimistisk, men jeg ønsker å tru at de fleste ønsker å jobbe for klubbens ve og vel, og bidra til fellesskapet. Vi har jo verldens beste hunderase! Nå står jul og nyttår og banker på dørren. Ta vel hånd om hverandre, skap minnen og fremforalt vær sammen! Sammen med våre hunder, våre venner og våre slektinger. Det er DET som betyr noe Y Benytter sjansen å ønske alle en riktig koselig Jul og et strålende Godt Nyttår!

Annett

dr baddaky drbaddaky.no

Omega-3 EPA og DHA av høy kvalitet. Rask forbedring av hud og pels, økt nyrefunksjon og stimulering av immunforsvar. Godt for leddene.

S IN C E

Pels

10

Hud

Klør

Ledd

Nyrer

ImmunsystemetNorsk Vinner 2019

4-6 mndr tisper normalhår Dommer: Liv Evjen

Utmerket standbilde, godt hode og vakker halslinje. Meget godt vinklet, rett front. OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser som en tidvis har noe problemer med å få fremført. Utmerket temperament. ML4 Fughitas Ultry. Knapt 6 mndr. Utmerket type og helhetsuttrykk. Godt hode med noe lyse øyne. God hals og rygglinje. Meget godt vinklet, rett front OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser, men enda noe uskolert. Meget godt temperament.

ML1 Team Cayiras Cazzie. 5 mndr. Utmerket type og helhetsuttrykk. Tørr og stram, godt hode. Utmerket over og underlinje. Meget godt vinklet, rett front. OK for- og bakfra. Lange jordvinnende bevegelser. Trivelig temperament.

ML2 Falkøens Oxy. 4 mndr. Utmerket type og helhetsuttrykk.Lett langstrakt, utmerket over og underlinje. Utmerket standbilde. Rett rygg, rett front. OK for- og bakfra. Lange jordvinnende bevegelser. Trivelig temperament.

ML3 Romis Yuna. Knapt 6 mndr.

12

bevegelser. Trivelig temperament. ML11 Sara av Wennigården. 4,5 mndr. Meget god type, lett langstrakt. Kraftfullt, godt hode med noe lyse øyne, god hals og rygglinje, enda noe uferdig valpepels. Meget godt vinklet, noe avfallende kryss. Meget god underlinje. Rett front med noe veke mellomhender. OK for- og bakfra. Jordvinnende bevegelser med spesielt godt framgrep. Trivelig temperament.

ML5 Falkøens Olly. 4 mndr. Meget god type. Lett langstrakt. Godt hode. Meget god over- og underlinje. Meget godt vinklet. Rett front med noe ulike mellomhender. OK for- og bakfra. Lange jordvinnende bevegelser. Godt temperament.

ML12 Chailas Wanda. 4 mndr. Middels stor, meget god type. God hals og rygglinje. Meget godt vinklet, god over og underlinje, stiller seg lett tåvid. OK for- og bakfra. Lange jordvinnende bevegelser som hun har noe problemer å fremvise. Trivelig temperament.

ML6 Haukåsens Hwie. 6 mndr. Meget god type. Godt hode med vel lyse øyne. Meget godt standbilde. Meget godt vinklet for- og bak. Normalt underbryst med avfallende kryss. Rett front. OK for og bakfra. Meget gode bevegelser som en tidvis har litt problemer med å få fremvist. Trivelig temperament.

ML13 Welinchas Izla fra Noregi. 4,5 mndr. Meget god type. Lett langstrakt, godt hode men har lyse øyne. God rygg, noe kort avfallende kryss. God over og underlinje. Meget godt vinklet. Rett front, noe veke mellomhender. OK for og bakfra. Meget gode bevegelser som enda er noe uskolert. Trivelig temperament.

ML7 Romis Yhr. Knapt 6 mndr. Utmerket type og helhetsuttrykk. Vakre linjer, utmerket over og underlinje. Meget godt vinklet. Rett front. OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser men enda ustrukturerte bevegelser. Trivelig temperament.

ML14 Katsuko Abby. 4 mndr. Godt hode men ørene har ikke reist seg. Meget god type. Sterkt avfallende kryss. Godt vinklet. Rett front. Korrekt bak og fram, gode bevegelser. Hunden er i veldig stor utviklingsfase. Trivelig temperament.

ML8 Finikas Nemi. 4,5 mndr. Meget god type. Lett langstrakt. Meget god over og underlinje. Godt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Noe avfallende kryss, rett front, noe veike mellomhender. OK forfra og bakfra. Lange jordvinnende bevegelser. Trivelig temperament.

4-6 mndr tisper langhåret Dommer: Liv Evjen

ML9 Welinchas Imme. 4,5 mndr. Meget god type. Godt hode med noe lyse øyne. God over og underlinje. Noe kort kryss. Meget godt vinklet. Rett front. OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser. Trivelig temperament. ML 10 Falkøens Oda. 4 mndr. Meget god type. Lett langstrakt. Godt hode, ikke helt fast rygg. Utmerket over og underlinje. Meget godt vinklet. Rett front, noe veike mellomhender. OK for- og bakfra. Lange jordvinnende

ML1 langhår 4 mndr. Falkøens Ona. Meget god type, godt hode med noe lyse øyne, god hals og rygglinje, kort kryss, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, god underlinje, rett front. OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser. Godt temperament. 4-6 mndr hannhund normalhår Dommer: Leif Belgen


ML1 Ingodds Vegas. 6 mndr. Hannvalp av meget god type, velformet maskulint hode. Høy manke, fast rygg, god over og underlinje. Vel anlagt, noe kort kryss, gode brystforhold, og normalt vinklet frem, meget godt vinklet bak. Parallell fram og bak, viser jordvinnene bevegelser. Tiltalende kroppsforhold.

ML2 Haukåsens Henrik. 6 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode. Meget godt uttrykk, høy manke, fast rygg. Meget god over og underlinje. Gode kroppsforhold, gode brystforhold. Normalt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Parallell, viser jordvinnende bevegelser.

ML3 Romis Yapp. 5,5 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode. Meget godt uttrykk, høy manke, fast rygg. God over og underlinje, krysset noe avfallende, gode brystforhold. Normalt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Parallell bak, noe marktrang foran med jordvinnende bevegelser. ML4 Jolizis Yimmy. 5,5 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet hode. Meget godt uttrykk. Vel langstrakt, høy manke, fast rygg.

God over og underlinje. Vel anlagt, noe kort kryss, gode brystforhold. Normalt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Parallell fram og bak, viser jordvinnende bevegelser.

ML5 Welinchas Ike. 5 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode. Bra uttrykk. Høy manke, fast rygg, god over og underlinje. Vel anlagt godt kryss. Gode brystforhold. Normalt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Noe hasetrang. Parallell fram, bra fasthet. Viser jordvinnende bevegelser. ML6 Felix av Sotero. 4,5 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode. Normal manke. Fast rygg, vel anlagt, noe kort kryss. Meget gode brystforhold. Velvinklet for- og bak. Hasetrang. Parallell frem, viser jordvinnende bevegelser. Faller noe på forpart. ML7 Fønix av Sotero. 4 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode. Høy manke. Fast rygg. Vel anlagt noe kort kryss, god underlinje. Gode brystforhold. Normalt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Parallell frem og bak. Viser jordvinnende bevegelser. Må ikke bli dypere. ML8 Saicho av Wennigården. 4 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet hode, meget godt uttrykk. Normal manke, fast rygg, krysset noe kort og avfallende. Gode brystforhold. Normalt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Hasetrang. Parallell fram, viser jordvinnende bevegelser. Faller noe på fremparten. Må ikke bli dypere.

ML9 Haukåsens Hauk. 6 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet, maskulint hode, noe lyse øyne. Høy manke, fast rygg. Krysset noe kort avfallende, noe høyt ansatt halefeste. Gode brystforhold, overarmen skal ligge noe mer skrått. Meget godt vinklet bak, noe hasetrang. Parallell fram, viser gode bevegelser. Faller noe på fremparten. ML10 Katsuko Aslan. 4 mndr. Hannvalp av meget god type. Bra hode og uttrykk, på dagen noe løse ører. Normal manke, fast rygg. Vel anlagt, noe kort kryss, gode brystforhold. Normalt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Parallell bak, marktrang frem. Viser gode bevegelser. Faller noe på fremparten. ML11 Katsuko Aragon. 4 mndr. Hannvalp av meget god type. Velformet hode, bra uttrykk. Høy manke, fast rygg, kryss noe kort og avfallende. Gode brystforhold. Overarm bør ligge mer skrått. Meget godt vinklet bak, hasetrang. Parallell frem viser gode bevegelser, faller på forparten. Kunne hatt noe mer lengde på mellomstykke. 4-6 mndr hannhund langhåret Dommer Leif Belgen ML1 Haukåsens Herman. Langhåret hannvalp av meget god type. Velformet maskulint hode, meget godt uttrykk. Høy manke, ganske fast rygg god over og underlinje, vel anlagt, noe kort kryss. Meget gode brystforhold, velvinklet for- og bak, noe hasetrang, løse haser. Parallell fram. Viser jordvinnende bevegelser. 6-9 mndr tispe normalhår

ML1 Gildewangens Ronja. 9 mndr. Stor, kraftig, innholdsrik av utmerket type og helhetstrykk. Vakkert hode og uttrykk, vakker hals og rygglinje. Meget godt vinklet, gir et utmerket standbilde. Rett front, lett hasetrang, korrekt foran. Jordvinnende bevegelser med utmerket kroppsholdning.

13


og rygglinje. Noe avfallende kryss. Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Rett front, bred gange bak OK front. Meget gode bevegelser. Trivelig temperament.

ML2 Rona av Wennigården. 7 mndr. Utmerket type og helhetsuttrykk. Godt hode, noe lyse øyne. God hals og rygglinje, lett avfallende kryss gir et meget godt standbilde. Rett front, OK for- og bakfra. Jordvinnende bevegelser. Trivelig temperament.

ML7 Ulvebos Janis. 7 mndr. Meget god type og helhetsinntrykk. Godt hode og kjeveparti, lyse øyne, god hals. Noe avfallende kryss. Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Rett front. OK fram og bakfra. Gode bevegelser hvor hun kunne hatt bedre kroppsholdning. Trivelig temperament. ML8 Tamara vom Luberheide. 6,5 mndr. Middels stor, middels kraftig av meget god type. Kjevepartiet ønskes mere kraft. God rygg, noe kort avfallende kryss. Godt vinklet fram og bak. Rett front. OK foran og bak. Meget gode bevegelser. Trivelig temperament.

ML3 Pepzy av Theahagen. 7,5 mndr. Meget god type og helhetsuttrykk, godt hode. Lett langstrakt. Meget god over og underlinje. Godt vinklet frem og meget godt vinklet bak. OK bak, løs fram. Meget gode bevegelser.

6-9 mndr tispe langhåret Dommer: Liv Evjen ML3 Team Pakas Rubin. 6,5 mndr. Middels stor av utmerket type. Godt hode, kort avfallende kryss. Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, godt standbilde. Rett front, OK bak, noe løs fram. Meget gode bevegelser. Trivelig temperament.

ML4 Rustøls Sandi. 7 mndr. Middels stor av meget god type. Godt hode, lyse øyne. Lett velvet rygglinje. Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Rett front. OK for og bakfra. Meget gode bevegelser. Trivelig temperament. ML5 Dixi av Aursmoen. 7 mndr. Meget stor. Godt hode, noe lyse øyne. Lett langstrakt, god over og underlinje, noe kort avfallende kryss. Godt vinklet fram og bak. Rett front. OK for- og bak. Meget gode bevegelser som hun har problemer med å fremvise. Trivelig temperament. ML6 Shiragårdens Ada. 7 mndr. Middels kraftig av meget god type. Noe svakt kjeveparti, godt hode, god hals

14

ML4 Yobaros T-Shani. 8 mndr. Kraftfull, lett langstrakt. Vakkert hode, våkent uttrykk, mørke øyne. God rygg, lett avfallende kryss. Godt vinklet frem. Godt underbryst, bredt lårparti, rett front, sterkt kuhaset, løs front. Gode bevegelser som hun har problemer å få fremvist. ML1 Toskana v Legends Team. 7 mndr. Middels stor. Godt hode, lett hjortehals, god rygg. Lett avfallende kryss. Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak. Rett front. OK bak, noe løs bak. Særdeles lange jordvinnende bevegelser. Trivelig temperament.

ML2 Sjetnehagens Enjya. 7 mndr. Kraftfull, meget god type og helhetsuttrykk. Vakkert hode og uttrykk. God rygg, lett avfallende kryss. Meget godt vinklet for og bak. Rett front. Meget gode bevegelser som hun har problemer å få fremvist. Trivelig temperament.

6-9 mndr hannhund normalpels Dommer: Leif Belgen

ML1 Falkøens Natz. 8 mndr. Hannhund av meget god type, bra hode og uttrykk. Høy manke, fast rygg, vel anlagt, noe kort kryss. Meget gode brystforhold for alder. Velvinklet foran og bak. Går parallelt. Bra fasthet. Viser jordvinnende effektive bevegelser.


lengre og ligge mer skrått. Meget godt vinklet bak, går parallelt og viser gode bevegelser. Fremsteget ønskes lenger.

ML2 Rallarbos Willas. 7 mnd. Hannhund av meget god type, bra hode og uttrykk, noe lyse øyne. Høy manke, fast rygg, vel anlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Normalt vinklet frem, meget godt vinklet bak. Går parallelt. God fasthet. Viser jordvinnende bevegelser.

ML3 Quasi av Wennigården. 7,5 mndr. Hannhund av meget god type. Velformet hode, godt uttrykk, noe lyse øyne. Høy manke, fast rygg, vel anlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Normalt vinklet frem og meget godt vinklet bak. Parallell bak, noe marktrang fram. Viser gode bevegelser.

ML4 Ådlandsgårdens Catch The Wind. 7 mndr. Hannhund av meget god type. Velformet maskulint hode, godt uttrykk. Høy manke, fast rygg. Krysset noe kort og avfallende. Gode brystforhold, normalt vinklet frem og meget godt vinklet bak. Går parallelt, noe løs i albuer. Viser gode bevegelser, fremsteget må bli noe friere. ML5 Yobaros Uran. 6,5 mndr. Hannhund av meget god type. Bra hode og uttrykk. Kjeveparti ønskes kraftigere. Normal manke, fast rygg. Krysset noe kort og avfallende. Gode brystforhold. Overarm skal være

L1 Shiragårdens Arnulf. 7 mndr. Hannhund av meget god type. Bra hode og uttrykk, på dagen løse ører, lyse øyne. Normal manke, fast rygg. Krysset noe kort og avfallende. Gode brystforhold, overarm skal ligge mer skrått. Velvinklet bak, parallell bak, noe marktrang foran. Viser gode bevegelser, fremsteget må bli friere.

ML3 Ollie av Wennigården. Middels kraftig av meget god type. Godt hode, god rygglinje. Noe avfallende kryss. Lett hjortehals. Godt vinklet foran og meget godt vinklet bak. Normal underlinje. Rett front, noe veke mellomhender. Korrekt for- og bakfra. Jordvinnende bevegelser med god kroppsholdning.

9-12 mndr tispe normalhår Dommer: Liv Evjen

ML1 Ottie av Wennigården. Stor, utmerket type og helhetsinntrykk. Kraftfullt feminint hode, mørke øyne. Lett langstrakt, god hals og rygglinje. Meget godt vinklet foran og bak. Langt underbryst, rett front. OK foran og bak. Lange jordvinnende rørelser.

ML2 Falkøens Mimmi. Middels kraftig av meget god type. Godt hode, noe lyse øyne, god hals og rygglinje. Noe avfallende kryss. Meget godt vinklet foran og bak, gir et meget godt standbilde. Rett front, noe veike mellomhender. OK foran og bak. Jordvinnende bevegelser. Fremvises i noe avrøytet tilstand.

ML4 Komsas Aischa. Stor, på øvre størrelsesgrense av meget god type, vakkert hode og uttrykk, mørke øyne, vakkert hode og rygglinje. Noe kort kryss, lang, noe steil overarm, utmerket underlinje gir et utmerket standbilde. Rett front, lett hasetrang og løs foran. Jordvinnende bevegelser med god kroppsholdning.

ML5 Parga av Wennigården. Middels kraftig av meget god type, godt hode, våkent uttrykk, god hals og rygglinje. Noe kort avfallende kryss. Godt vinklet foran og meget godt vinklet bak. Godt standbilde. Rett front, korrekt for- og bakfra. Meget jordvinnende bevegelser med god kroppsholdning. ML6 Bar-Baras Issy. Stor, middels kraftig av meget god type, godt hode, våkent uttrykk. God rygg, lett avfallende kryss. Godt vinklet foran, meget godt vinklet bak. Rett front. OK for- og bakfra. Meget gode bevegelser med god kroppsholdning. Lett halekrok. ML7 Komsas Armani. Stor, kraftig av meget god type, vakkert hode og uttrykk, mørke øyne, god hals og rygglinje. Noe kort avfallende kryss. Meget godt vinklet foran og bak. Korrekt underbryst, rett front, lett hase-

15


trang noe løs foran. Jordvinnende bevegelser som hun har problemer å få fremført. ML8 Rallarbos Vickie. Stor, kraftfull av meget god type, godt hode med noe lyse øyne. God hals og rygglinje. Noe avfallende kryss. Godt vinklet foran og meget godt vinklet bak. Rett front, løs foran. Meget gode bevegelser som hun har noe problemer å få fremvist. Viser halekrok ved høy haleføring. G1 Exzi av Heldenhaft. Ulvegrå. Middels kraftig av god type. Godt hode, mørke øyne, noe bred ørestilling, god hals, flat manke. Markert avfallende kyss, steil overarm. Underlinje skulle vært lengre, burde vært mere vinklet bak. Rett front. OK for- og bakfra. Korte, bundne bevegelser. Kroppsholdning burde vært bedre. Godt temperament.

ML3 Rallarbos Vanessa. Kraftfull av meget god type med godt hode, lyse øyne. Godt vinklet foran og meget godt vinklet bak. God over og underlinje. Rett front, lett hasetrang, løs front. Meget gode bevegelser. 9-12 mndr hannhund normalhår Dommer: Leif Belgen

ML1 Komsas Astrix. Stor, kraftig, langhåret hann av meget god type. Velformet maskulint hode, meget godt uttrykk. Høy manke, fast rygg, meget god over og underlinje. Vel anlagt, noe kort kryss. Meget gode brystforhold. Velvinklet foran og bak, går parallelt, god fasthet. Viser jordvinnende bevegelser med tiltalende kroppsholdning.

9-12 tispe langhåret Dommer: Liv Evjen

ML1 Komsas Aqua. Stor kraftfull, vakkert hode og uttrykk, mørke øyne. God hals og rygglinje. Meget godt vinklet for- og bak. Langt underbryst, lett hasetrang, løs front. Meget gode bevegelser.

ML2 Fjellas Lykke. Stor, kraftfull, lett langstrakt, godt hode, mørke øyne, god hals og rygglinje. Lett avfallende kryss. Godt vinklet fram og meget godt vinklet bak. Meget god underlinje. Rett front, lett hasetrang, løs fram. Meget gode bevegelser.

16

ML1 Pedro av Wennigården. Absolutt middels stor, middels kraftig hann av meget god type, velformet hode, bra uttrykk. Høy manke, fast rygg. Krysset noe avfallende. Gode brystforhold. Overarmen bør ligge mer skrått. Meget godt vinklet bak, noe hasetrang. Parallell foran. Viser gode bevegelser.

ML2 Team Cayira Bosse. Absolutt middels stor, middels kraftig hann av meget god type, velformet hode, bra uttrykk. Høy manke, fast rygg. Meget god over og underlinje. Krysset er noe avfallende, gode brystforhold. Overarmen kunne ligget en aning mer skrått. Meget godt vinklet bak, noe hasetrang. Parallell foran. Viser jordvinnende bevegelser. Bra kroppsholdning. 9-12 mndr hannhund langhåret Dommer: Leif Belgen

Ordensrådets leder Liv Evjen, deler ut fårehund i gull til Lisbeth Kvinge og Oddbjørn Winther


Leder Geir Flønes, ønsker alle velkommen til Norsk Vinner 2019.

Innvielse - Åpningsseremoni

Tisper 6-9

Hannhunder 4-6

17


Figuranter Thomas Lindahl og Besfort Xhafa. Dommer Bernd Weber

Honey v. Turia Drimas

18

Ingodds Grassano

Rallarbo´s Gaston


Komsa´s Le-Swag

Falkøen´s Vasko

Zithan v. Repetition

Quindos v. Suentelstein

Owinn´s Wanesca

Gritz Wilden Dreitzehn

Team Cayira Janne

Komsa´s Lana En

Welincha´s Faiza

19


Brukshundklasse tisper

Rustøl´s Esta

Team Cayira Janne

Falkøen´s Vasko 20

Welincha´s Vizla av Tosebygds

Ingodds Grassano

Quindos v. Suentelstein


Brukshundklasse hann

Brukshundklasse hann

Oversetter Liv Evjen og Dommer Bernd Weber

21


Åpenklasse tisper . Normal pelset.

Har gode begevelser, der fremsteget ønskes friere. SG 9 Ulvebo´s Hevita. Meget stor, middels kraftig. Godt pigment. Høy manke. Avfallende kryss. Godt vinklet bak, meget godt vinklet forann. Godt gangverk, skulle holdt manken bedre.

SG 1 Fjella´s Itzy. Stor, godt pigment. Høy manke, godt kryss. Forann godt vinklet, bak meget godt. Gode bevegelser der fremsteget kunne vært friere. SG 2 Falkøen´s Blenda. Over middels stor, middels kraftig. Godt uttrykk. Høy manke. Krysset kunne vært noe lenger. Godt vinklet frem, meget godt vinklet bak. Har jordvinnende bevegelser. SG 3 Fughita´s Qleo. Meget stor, middels kraftig, godt uttrykk. Høy manke. Avfallende kryss. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Jordvinnende bevegelser. SG 4 Jade vom Rodenblut. Over middels stor, middels kraftig. Godt pigment. God manke. Krysset skulle vært noe lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Ikke helt parallell forann. Gode bevegelser, der fremsteget ønskes lenger. SG 5 Rewyr´s Ronja. Stor, middels kraftig, godt uttrykk. Langstrakt. Høy manke. Krysset ønskes lenger. Gode vinkler forann, meget gode bak. Gangverket bør presenteres mer overbevisende.

lengre. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Har jordvinnende bevegelser. SG 2 Gaya av Thorarinn. Stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Høy manke. Krysset avfallende. Korrekte vinkler. Jordvinnende bevegelser.

SG 10 Ebafarmen´s Chilla. Meget stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Høy manke. Kryss markert avfallende. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Gode bevegelser.

SG 3 Chaila´s Asha. Stor, middels kraftig. Godt pigment. Avfallende kryss. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Jordvinnende bevegelser.

G1 Rallarbo´s Jessie. Stor, middels kraftig. Ønskes kraftigere pigment. God manke, krysset ønskes lenger. Overarm ønskes lenger, Løse albuer. Fremsteget må være friere. Ønskes mer selvsikker.

SG 4 Bibi Mavic Poland. Over middels stor, middels kraftig. Godt pigment. God manke. Krysset skulle vært noe lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Gode bevegelser.

G2 Crissi av Heldenhaft. Middels stor. Grå. Meget godt uttrykk. God manke. Kort kryss. Overarm noe steil. Meget godt vinklet bak. Trang forann. Løse albuer. Godt gangverk, skulle holdt manken bedre.

SG 5 Romi´s Wimmy. Over middels stor, middels kraftig. Meget godt pigment. Kort og avfallende kryss. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Noe trang. Gode bevegelser, skulle holdt manken bedre.

A. Hazel av Rottenhaller. Stor, middels kraftig. Godt pigment. God manke. Krysset skulle vært noe lenger. Godt vinklet forann, og meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Løse albuer. Gode bevegelser, skulle holdt manken bedre. Skuddberørt.

Åpen klasse Hann - Normalhår

Åpenklasse Tisper - Langhår

SG 6 Rustøl´s Jazmine. Stor, middels kraftig. Godt uttrykk. Krysset ønskes lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Viser gode begevelser. SG 7 Arielle av Aursmoen. Stor, middels kraftig. Godt pigment. Mørke øyne. Høy manke, krysset betont avfallende. Gode vinkler forann og meget godt vinklet bak. Noe trang. Gode bevegelser. SG 8 Fjella´s Henny. Meget stor, middels kraftig. Godt pigment. Høy manke. Krysset skulle vært lenger. Gode vinkler forann, meget gode vinkler bak. Noe veike mellomhender.

22

SG 1 Ingodds Lara. Stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Høy manke. Krysset kunne vært noe

SG 1 Team Cayira Qaiser. Stor, middels kraftig, substansfull,


meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, proporsjonerlige brystforhold, harmonisk over- og underlinje, langstrakt, meget godt vinklet. Går rett sett forfra, bakfra litt trangt. Jordvinnende kraftfull gange med god kroppsholdning. SG 2 Ebafarmens Atacc Høyde/Brystdybde 65/29 Stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Godt preg, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, korrekte og brystforhold, god manke. Fast, lett velvet rygg, noe avfallende kryss. Gode frampartsmeget gode bakpartsvinkler, albuene skulle vært mere sluttet. Langtrekkende kraftfull gange, god kroppsholdning. SG 3 Abiaga’s Obama. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, godt pigmentert. Godt preg, mørke øyne, korrekte faste ører, rett front, korrekte brystforhold. Normal manke, langstrakt. Fast rett rygg, noe kort avfallende kryss, gode vinkler. Jordvinnende flytende gange. Dobbel P1 venstre oppe. SG 4 Bar-Baras Ajko. Stor, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Uttrykksfullt kraftigt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, Utmerkete brystforhold, god manke, fast rett rygg, avfallende kryss, godt vinklet. Flytende jordvinnende gange, god kroppsholdning. SG 5 Verdi av Locathelli . Over størrelsesgrensen, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Godt kjønnspreg, mørke øyne, ikke helt faste ører. Rett front, korrekte brystforhold, normal manke, langstrakt. Rett, ikke helt fast rygg, Lett avfallende kryss, gode framparts- meget gode bakpartsvinkler, Går korrekt sett forfra og bakfra men albuetilslutningen skulle vært bedre. Kraftfull jordvinnende gange, skulle hatt bedre kroppsholdning. SG 6 Æxo av Schäferborgen. Meget stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, utmerkete brystforhold, god manke, fast rett rygg. Noe kort, lett avfallende kryss.

Går korrekt sett forfra og bakfra, gode framparts- meget gode bakpartsvinkler. Flytende tilstrekkelig jordvinnende gangverk, skulle hatt bedre kroppsholdning. SG 7 Haus Lucien’s King Kong Over middels stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Godt preg, stoppet skulle vært mere utpreget, mørke øyne, ikke helt faste ører, rett front, korrekte forbryst, betont underbryst, flat manke, lett langstrakt, ikke helt fast rygg, noe avfallende kryss, gode vinkler,. Går korrekt sett forfra og bakfra. Flytende tilstrekkelig jordvinnende gange, skulle hatt bedre kroppsholdning. G 1 Fjellas Emeric. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, meget godt pigmentert. Godt kjønnspreg, mørke øyne, korrekte faste ører, rett front, korrekte brystforhold, normal manke, langstrakt, fast lett velvet rygg. Noe kort avfallende kryss, går marktrangt sett forfra, rett sett bakfra, normalt vinklet. Bundet gangverk. Åpen klasse Hann - Langhår SG 1 Abiaga’s Orkan. Stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere, rett front, korrek forbryst, noe kort underbryst, god manke. Langstrakt. fast, rett rygg, noe avfallende kryss, Marktrang sett forfra, rett sett bakfra, godt vinklet. Flytende jordvinnende gange. SG 2 Ebafarmens Pascall. Over middels stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt meget godt formet uttrykksfullt hode, mørke øyne, korrekte ører, rett front, utmerkete brystforhold, normal manke, fast rett rygg, noe kort lett avfallende kryss, gode frampartsmeget gode bakpartsvinkler, går korrekt sett forfra og bakfra. Flytende tilstrekkelig jordvinnende gange, blir i bevegelse noe flat.

12-18 mnd Tispe Normalhår

SG 1 Xta’s Emma Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, avfallene kryss, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, går korrekt sett forfra og bakfra, jordvindende bevegelser.

SG 2 Lita av Svebø Stor, godt uttrykk, høy manke, godt vinklet fram, mellomhånd ønsker strammere, meget godt vinklet bak, jordvindende bevegelser.

SG 3 Team Cayira Arwen Over middels stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram og meget godt bak, gode bevegelser.

SG 4 Yobaro’s Sassy Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, god rygglinje, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, går parallelt forfra og bakfra, jord-

23


vindende bevegelser, framsteget ønskes lengre.

fram, meget godt vinklet bak, trang sett bakfra, gode bevegelser. SG 13 Finika’s Maica Meget stor, middels kraftig, godt pigmentert, høy manke, godt kryss, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, rett front, fast og parallell, gode bevegelser.

SG 5 Ebafarmens Yoga Over middels stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, jordvindende bevegelser. SG 6 Jowaskos Amora Meget stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes lengre, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, går parallelt, framsteget ønskes friere.

SG 14 Falkøen’s Khira Stor, middels kraftig, godt pigment, høy manke, krysset er avfallene, trang sett bakfra, gode bevegelser, ørene ønskes fastere. SG 15 Fjellas Jenny Stor, middels kraftig, godt pigment, høy manke, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, kort underbryst, løs i albuetilslutningen, framsteget ønskes lengre, faller på fronten under bevegelse. 12-18 mnd Tispe langhår

SG 7 Fjellas Kira Stor, middles kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, godt kryss, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, parallell sett fram og bak, gode bevegelser hvor framsteget ønskes lengre. SG 8 Cara av Aursmoen Meget stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes noe lengre, overarmen ønskes mere skråttliggende, meget godt vinklet fram og bak, gode bevegelse hvor framsteget ønskes friere.

SG 1 Falkøen’s Iris Stor, middelskraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes lengre, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak,noe trang sett bakfra, jordvindende bevegelser.

SG 9 Fughita’s Sookie Over middels stor, godt uttrykk, høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, god gange, skulle ha holdt manken bedre under bevegelser. SG 10 Skoglytrollets Chilly Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, avfallene kryss, gode vinkler, framsteget ønskes friere SG 11 Finika’s Mira Meget stor, middels kraftig, godt pigmentert, høy manke, krysset er kort og avfallene, gode bevegelse hvor framsteget ønskes friere. SG 12 Fughita’s Thalia Stor, middels kraftig, uttrykksfull, krysset lett avfallene, godt vinklet

24

SG 3 Jobaro’s Sarah Stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, avfallene kryss, god vinklet fram, meget godt vinklet bak, noe trang sett bakfra, gode bevegelser, frasparket ønskes kraftigere.

SG 2 Lykke av Svebø Stor, kraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset er absolutt korrekt vinklet, gode bevegelser, ørene ønskes noe fastere.

SG 4 Team Bazi Akela På øvre størrelsesgrense, lett langstrakt, godt pigmentert, høy manke, krysset ønskes lengre, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, noe veike mellomhender, gode bevegelser skulle holdt manken bedre. 12-18 Hannhund - Normalhår

SG 1 Finika’s Metoo. Over størrelsesgrensen, godt pigmentert, middels kraftig. Kraftigt uttrykksfullt hode, stoppen skulle vært mere utpreget. Rett front, korrekte brystforhold, utpreget manke. Fast lett oppvelvet rygg, godt kryss, god frampartsmeget god bakpartsvinkling. Jordvinnende kraftfull gange med god kroppsholdning.


18-24 mnd Tisper - Normalhår

SG 2 Ø-Tito av Schäferborgen. Stor, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere. Rett front, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg, godt kryss, god frampartsmeget god bakpartsvinkling, parallell. Flytende kraftfullt gangverk med god kroppsholdning.

SG 3 Falkøen’s Igor. Over størrelsesgrensen, kraft- og substansfull, godt pigmentert. Uttrykksfullt kraftigt hode, korrekte faste ører, rett front, korrekte ribbens- og brystforhold, god manke, fast rett rygg, langstrakt, lett avfallende, noe kort kryss, god framparts- meget god bakpartsvinkling. Jordvinnende kraftfull gange med god kroppsholdning. SG 4 Falkøen’s Iben. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, mørke øyne, korrekte faste ører, rett front, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg, kort avfallende kryss. Flytende gange, fremsteget skulle vært friere. SG 5 Bar-Baras Gary. Stor, middels kraftig, godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, mørke øyne, korrekte faste ører, tåvid i stand sett forfra, korrekte brystforhold, god manke, fast rygg. Noe kort lett avfallende kryss, god forparts- meget god bakpartsvinkling, tåvid gange sett forfra. Flytende gange, fremsteget skulle vært friere.

SG 6 Fjellas Kieran. Stor, middels kraftig, pigmentet skulle vært mer betont/kraftigere. Godt hode, korrekte ører, mørke øyne, rett front, korrekte brystforhold. Normal manke, fast rett rygg, kort avfallende kryss, normale forparts- og bakpartsvinkler. Flytende, lett bundet gange.

SG 1 Team Cayira Tirill Stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, harmoniske linjer, Godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, harmoniske bevegelser.

12-18 Hann - Langhår

SG 1 Jim Knopf von der Wilden Dreizehn. Stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Uttrykksfullt kraftigt meget godt pigmentert hode, korrekte ører, mørke øyne, rett front, korrekte brystforhold. God manke, fast rett rygg, godt kryss. Flytende kraftfulle jordvinnende bevegelser med svært god kroppsholdning. Meget harmonisk fremtoning/fremføring/opptreden.

SG 2 Kelly av Svebø Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes noe lengre, godt vinkler fram, meget godt vinklet bak,jordvinnende bevegelser.

SG 3 Komsa’s Xana Stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes noe lengre, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, korrekt sett forfra og bakfra, jordvindende bevegelser.

SG 4 Romi’s Xexxi Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes noe lengre, løs sett bakfra, jordvindende bevegelser.

25


øyne, høy manke, krysset ønsker lengre og er avfallene, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, gode bevegelser hvor framsteget ønskes friere. 18-24 mnd tispe langhår.

SG 5 Calippo Heaven Stor. Middels kraftig, meget godt uttrykk, god overlinje, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, trang sett bakfra, jordvindende bevegelser. SG 6 Welincha’s Cayla Stor, middels kraftig, godt pigmentert, høy manke, krysset ønskes noe lengre, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, gode bevegelser hvor framsteget ønskes friere. SG 7 Rustøl’s Nissi Over middels stor, middels kraftig, godt pigmentert, høy manke, Krysset ønskes lengre og det er avfallene, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, går korrekt fram og bak, jordvindende bevegelser. SG 8 Romi’s Xi Stor, middels kraftig, godt uttrykk, høy manke, god overlinje, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, meget gode bevegelser hvor framsteget ønskes friere. SG 9 Bijou Von Der Ostfriesischen Things Meget stor, middels kraftig, godt uttrykk, lett langstrakt med høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, løs sett bakfra, går i passgang, ønsker at hunden viser seg mere sikker.

SG 12 Bukkesti Tasha Stor, middels kraftig, godt pigment, ønsker mere maske og mørkere

26

SG 5 Bukkesti Tara Meget stor, middels kraftig, godt pigmentert, øynene ønskes mørkere, høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, går korrekt sett forfra og bakfra, viser jordvindende bevegelser. 18-24 H Normalhår

SG 1 Karmakollens Holly Stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes en aning lengre, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, noe veike mellomhender, parallell sett forfra og bakfra.

SG 2 Falkøen’s Dima Stor, middels kraftig, godt pigmentert, øynene ønskes mørkere, høy manke, krysset er avfallene, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, trang sett bakfra, jordvindende bevegelser hvor ryggen skal være fastere.

SG 10 Bukkesti Sheebas Regal Quatro Over middels stor, middelskraftig, lett langstrakt, godt uttrykk og høy manke, krysset ønskes lengre, korrekte vinkler, gode bevegelser, men faller på manken. SG 11 Olexius Zally Stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, avfallene kryss, godt vinklet fram og meget godt vinklet bak, løs sett bakfra, underbrystet ønskes lengre, gode bevegelser.

rykk, betont langstrakt, god overlinje, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, trang sett bakfra, viser jordvindende bevegelser.

SG 3 Komsa’s Wera Meget stor, middels kraftig, meget godt uttrykk, høy manke, krysset ønskes noe lengre, korrekt sett forfra og bakfra, viser jordvindende bevegelser hvor framsteget ønskes noe friere. SG 4 Karmakollen’s Hailey Stor, middels kraftig, meget godt utt-

SG 1 Team Marlboro Apollo. Stor, kraft- og substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt, uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, noe tåvid i stand sett forfra, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg, godt kryss, meget gode forparts- og bakpartsvinkler. Noe tåvid gange sett forfra. Langtrekkende meget kraftfull dynamisk gange med meget god kroppsholdning.

SG 2 Kane av Svebø. Over størrelsesgrensen middels kraftig substansfull, godt pigmentert. Kraftigt, meget godt formet uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere, noe tåvid i stand sett forfra, korrekte brystforhold, utpreget manke, fast rett rygg, lett avfallende kryss, foran godt – bak meget godt vinklet, går korrekt sett forfra og bakfra. Kraftfullt jordvinnende gangverk med god kroppsholdning.


SG 3 Team Cayira Untox. Middels stor, middels kraftig, godt pigmentert. Godt kjønnspreg, mørke øyne, korrekte faste ører, korrekt front, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg, kort noe avfallende kryss, gode vinkler, korrekt sett forfra og bakfra. Flytende gangverk med kraftfull aksjon.

SG 4 Johnny B av Svebø. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Kraftigt meget godt formet hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, korrekte brystforhold, utpreget manke, fast rett rygg, godt kryss, foran godt – bak meget godt vinklet. Kraftfullt flytende gangverk med god kroppsholdning. SYK TRUKKET Bukkesti Solan. Tydelig over størrelsesgrensen, kraftog substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt hode, mørke øyne og korrekte ører, rett front, korrekte brystforhold, god manke, betont langstrakt, fast rett rygg, kort lett avfallende kryss, god frempartsmeget god bakpartsvinkling, forfra i bevegelse noe tåtrang, rett sett bakfra. Flytende jordvinnende gange.

SG 1 Karmakollen’s Hero. Over middels stor middels kraftig substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt, meget godt formet hode, korrekte faste ører, mørke øyne, noe tåvid i stand. Korrekte brystforhold, god manke, langstrakt, rett ikke helt fast rygg, lett avfallende kryss, god forparts- meget god bakpartsvinkling. Flytende kraftfullt gangverk med god kroppsholdning.

kraftig, meget godt pigmentert. Kraftigt, uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere, rett front, korrekte ribbensforhold noe kort underbryst, god manke, fast rett rygg, noe kort avfallende kryss, gode vinkler. Bundet gangverk, bakbensaksjonen skulle vært kraftigere. Veteran tispe langhår. V1 Komsa’a Yarissa Meget stor, middels kraftig, godt uttrykk, serdeles god harmoni, korrekte vinkler, rett skrittfølge, særdeles jordvinnende bevegelser. Veteran tisper Normalhår

SG 2 Komsa’s Wargas. Stor middels kraftig substansfull, meget godt pigmetert. Kraftigt uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, korrekt forbryst, noe kort underbryst, god manke, fast rett rygg, sterkt avfallende kryss, god forpartsmeget god bakpartsvinkling. Flytende gangverk, flater ut i bevegelse.

V1 Owinn’s Wanesca 9 år, stor og middelskraftig, meget godt uttrykk, god overlinje, korrekte vinkler, korrekt sett forfra og bakfra, jordvinnende bevegelser. V2 Ingodd’s Sazzina 8 år, stor middelskraftig godt pigmentert, høy manke, krysset ønsker litt lengre, godt vinklet fram, meget godt vinklet bak, noe løs sett bakfra, jordvinnende bevegelser, faller noe på manken

SG 3 Komsa’s Wanando. Over størrelsesgrensen middels kraftig substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt, uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, noe tåvid stand , korrekte brystforhold, god manke, fast rygg, betont avfallende kryss. Flytende gangverk, fremsteget skulle vært friere, skulle i bevegelse hatt bedre kroppsholdning og driv.

18-24 H Langhår

V3 Welincha’s Faiza 8,5 år stor middelskraftig, godt uttrykk, høy manke, godt kryss, godt vinklet fra meget godt vinklet bak, underbrystet ønskes en aning lengre, noe trang sett bakfra, gode bevegelser.

SG 4 Alfarheims C-Uno. Stor middels

27


Brukshundklasse Tisper – Langhår

VA1 Gritz von der Wilden Dreitzehn. Stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Høy manke. Avfallende kryss. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Jordvinnende bevegelser.

V1 Komsa´s Lana En. Stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Mørke øyne. Høy manke. Avfallende kryss. Godt viklet forann, meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Har flytende gangverk.

V2 Komsa´s Pippi. Stor, middels kraftig. Meget godt uttrykk. Høy manke. Krysset øskes noe lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Har flytende gangverk.

Brukshundklasse Tisper – Normal pelset

VA 1 Rustøl´s Esta. Meget stor. Middels kraftig. Godt pigment. God overlinje. Forann godt vinklet, meget godt vinklet bak. Noe trang forann. Har gode bevegelser.

V1 Welincha´s Vizla av Tosebygda. Meget stor. Middels kraftig. Godt uttrykk. Høy manke. Krysset ønskes noe lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Har flytende gangverk.

V2 Team Sajo Filippa. Stor. Middels kraftig. Godt uttrykk. Høy manke. Kryss bentont avfallende. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Gode bevegelser.

V3 Honey von Turia Drimas. Stor, middels kraftig. Godt uttrykk. God manke. Krysset skulle vært lenger. Gode vinkler forann, meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Står noe tåvid forann. Har flytende gangverk. V4 Fughita´s Q-Zantha. Meget stor. Kraftig. Meget godt uttrykk. God manke. Krysset ønkes lenger og er betont avfallende. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Flytende gangverk der fremsteget ønskes friere.

28

V3 Cindy av Svebø. Meget stor, middels kraftig. Godt uttrykk. Høy manke. Noe avfallende kryss. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Parallell forann. Godt gangverk.

V4 Komsa´s Kessie. Stor, middels kraftig. Godt uttrykk. Ønskes noe mer stop. God overlinje. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Noe veike mellomhender. Noe trang bak. Flytende gange.

V5 Romi´s Vibby. Meget stor, middels kraftig. Meget godt pigment. Høy manke. Krysset er avfallende, kunne vært noe lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. God gange, skulle holdt manken bedre under bevegelse. V6 Ingodds Lisanne. Meget stor, middels kraftig. Godt pigment. Høy manke. Avfallende kryss. Overarm ønskes noe lenger. Meget godt vinklet bak. Ikke helt parallell. Gode bevegelser, der fremskrittet skulle vært friere. V7 Quba av Røstadgården. Stor, middels kraftig. Langstrakt. Godt pigment. God manke. Krysset skulle vært lenger. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Noe løse albuer. Har flytende gangverk. V8 Rallarbo´s Unique. Meget stor, middels kraftig. Godt pigment. God manke. Krysset skulle vært lenger, og er noe avfallende. Godt vinklet forann, meget godt vinklet bak. Gode bevegelser. Kort underbryst. Skulle holdt manken bedre under bevegelse.


Veteran klasse H Normalhår

V1 Owinn’s Wasco. Stor, kraft- og substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt meget uttrykksfullt, meget godt pigmentert hode, mørke øyne, korrekte faste ører, rett front, velutviklete brystforhold, harmonisk løpende over- og underlinje, godt kryss, god framparts- meget god bakpartsvinkling. Langtrekkende kraftfullt gangverk med meget god kroppsholdning. Brukshund klasse H Langhår

VA 1 Zitan vom Repetition. Over middels stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt meget godt pigmentert hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere, rett front, korrekte brystforhold, harmonisk løpende over- og underlinje, meget godt vinklet foran og bak. Langtrekkende kraftfull dynamisk gange ved meget god bygningsharmoni.

V 1 Karmakollen’s Django. Meget stor, kraft- og substansfull, meget godt pigmentert. Meget kraftig uttrykksfullt meget godt pigmentert meget godt formet hode, korrekte faste ører, mørke øyne, noe tåvid i stand sett forfra, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg,

noe kort lett avfallende kryss, går korrekt sett forfra og bakfra, gode vinkler. Flytende kraftfull gange med god kroppsholdning.

V 3 Cäsar vom Börniger Dreieck Middels stor, middels kraftig, meget godt pigmentert. Godt preg, korrekte faste ører, øynene skulle vært noe mørkere, rett front, korrekte brystforhold, god manke, fast rett rygg, noe kort lett avfallende kryss, god framparts- meget god bakpartsvinkling. Kraftfullt flytende gangverk med god kroppsholdning. TRUKKET. Eier syk. E.Z. Sjetnehagen’s Zantos. Tydelig over størrelsesgrensen, kraft- og substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt, uttrykksfullt hode, korrekte faste ører, mørke øyne, tåvid i stand, korrekte ribbens- og brystforhold, god manke, fast rett rygg, kort betont stupende kryss, god frampartsmeget god bakpartsvinkling, går tåvidt sett forfra. Kraftfullt jordvinnende gangverk. Mellomhendene skulle vært fastere. Brukshund klasse Hann - Normalhår

VA 1 Falkøens Vasko. Stor, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Uttrykksfullt kraftigt hode, korrekte faste ører, øynene skulle vært mørkere, rett front, proporsjonerlige brystforhold, god manke, fast rett rygg, godt kryss, meget godt vinklete lemmer. Langtrekkende kraftfull dynamisk gange med meget god kroppsholdning.

V 1 Quyndios vom Suentelstein. Stor, kraft- og substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt meget godt formet hode, korrekte fast ører, øynene skulle vært mørkere, rett front, korrekte brystforhold, harmonisk løpende over- og underlinje med godt kryss, meget godt vinklete lemmer i fram- og bakparten, korrekt sett forfra og bakfra. Langtrekkende kraftfull gange med god kroppsholdning.

V 2 Komsa’s Le Swag. Stor, middels kraftig, substansfull, meget godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt meget godt pigmentert hode, korrekte fast ører, øynene skulle vært mørkere, korrekt front, fullt utviklete brystforhold, god manke, fast rett rygg, lett avfallende kryss, går korrekt sett forfra og bakfra, meget godt vinklete lemmer. Jordvinnende kraftfullt gangverk med god kroppsholdning.

V 3 Team Cayira Janne. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, substansfull, godt pigmentert. Kraftigt uttrykksfullt meget godt formet hode, korrekte faste ører, mørke øyne, rett front, meget harmonisk løpende over- og underlinje med lett avfallende kryss, god framparts- meget god

29


bakpartsvinkling. Langtrekkende kraftfullt dynamisk gange med meget god kroppsholdning.

Oppdretterklasser. Nr. 1 - Kennel Team Cayira Nr. 2 - Kennel Falkøen Nr. 3 - Kennel Komsa Nr. 4 - Kennel Svebø

V 4 Ingodds Grassano. Over størrelsesgrensen, middels kraftig, det svarte pigmentet, farven skulle vært mer utpreget. Meget godt kjønnspreg, mørke øyne, korrekte faste ører, rett front, korrekte ribbensforhold, noe kort underbryst, god manke, fast rett rygg, lett avfallende kryss, rett sett forfra og bakfra, gode framparts- meget gode bakpartsvinkler. Jordvinnende kraftfullt gangverk med god kroppsholdning.

Oppdretterklasse Langhår Nr. 1 - Kennel Komsa

Tusen takk for hjelp til oversettelse og skriving av tyske kritikker av Liv Katharina Barek og Geir Flønes, samt Lisbeth Kvinge som skrevet de norske. For å bestille bilder fra Foto Urma fra Norsk Vinner: För att beställa bilder Gå in på vår hemsida www.fotourma.se Tryck på knappen fotobeställningar Du kan betala via ditt kreditkort eller via banköverföring Ange alternativ på typ av foto du önskar Ex. Motprov Alternativ 2: nr. 0918 betala ! Övriga bilder, skriv bildnummer/Alt. motiv och sidonummer 30


NM i LP 2019 1. Håvi Britt, Romerike 2. Winther Anne, Indre Østfold 3. Isaksen Laila, Fredrikstad 4. Torp Grethe Arnesen, Indre Østfold 5. Opsahl-Engen Ann-Cathrine, 6. Galborgen Hilde Ire, Indre Østfold 7. Nilsen Svein, Indre Østfold 8. Røstad Nina, Romerike 9. Hansen Bente, Romerike

Romi’s Tiqva Owinn´s Zara Komsa´s Pippi Abiaga´s Highlander Karmakollen´s Carmenzita Bukkesti Solan Welincha´s Vizla av Tosebygda Gaya av Thorarinn Bjørnulvs Yakira

LP1 LP1 LP1 LP 1 LP 1 LP 1 LP 1 LP 1 LP 1

186 poeng 171 poeng 169 poeng 161 poeng 159 poeng 141 poeng 133 poeng 122 poeng 78 poeng

1. Berntsen Heidi, Indre Østfold 2. Torp Lene Merete, Indre Østfold 3. Bergquist Sigrid, Nordenfjeldske 4. Aske Jn Helge, Haugaland 5. Nymoen John-Harald, Romerike 6. Strande Kari, Romerike 1. Brubak Hanne, Romerike 2. Østlid Anne, Romerike 3.Hansen Randi, Romerike 3. Kårvatn Guri, Møre og Romsdal 4. Larsen Jan, Hedmark 5. Aina Vivian Nordahl, Romerike 6. Karlsen Sylvi

Fighita´s Q-Zantha Karmakollen´s Hailey Veemtroppen´s Jarmo Æxo av Schäferborgen Quincy av Røstadgården Prolines Leonardo da Vinci

LP2 LP2 LP2 LP2 LP2 LP2

181 poeng 161 poeng 158 poeng 156 poeng 131 poeng 90 poeng

Veemtroppens Justitia Romi´s Vibby Romi’s Penny Lane Veemtroppens Jippii Cayira´s Fuccie Nando av Exram Veemtroppens Helmi

LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3

279 poeng 276 poeng 259 poeng 222 poeng 185 poeng 173 poeng 158 poeng

Vinnere av alle klassene. LP 1, 2 og 3

31


Premiepall LP 3 og dommer Arild Berntsen

Premiepall LP 1

32


Norges Mestere 2019

33


3 generasjoner Norgesmestere !

Siste 8 år har laurbærkrans og NM-tittel i lydighet for schæferhunder vært utdelt 3 ganger.

2011 vant Anne Østlid med BH AD NLCH ScHH1 Veemtroppens Klippa.

Klippa var mor til vinner 2016; BH AD N SE LCH IPO3 Veemtroppens Ælli, eier Guri Kårvatn.

Og i 2019 vant Ælli-datter N LCH BH IPO1 IFH2 Veemtroppens Justitia, eier Hanne Brubak. Årets vinner har hatt en super sesong med oppnådd lydighetschampionat, bestått sporhundprøve 1 og sp.h.prøve 2, samt altså norgesmester i lydighet på Maura.

Anne og Klippa 2011

Guri og Ælli 2016

Hanne og Justia 2019

34


ABCD

Hva har hunden din gjort i dag? På farten med Canosan® Leke ”hent pinnen”, hundesport, jakt og lange gåturer er kun noe av det du og hunden din kan gjøre sammen. Det er naturlig at hunden får større eller mindre slitasje med alderen, og det kan gi ubehag og bevegelsesproblemer. Dessverre forveksler altfor mange hundeeiere symptomene med at hunden bare har blitt eldre og kanskje lit latere.

Canosan® er et leddtilskudd som inneholder GLME – ekstrakt fra grønnleppet musling med naturlige glukosaminoglukaner. Disse omdannes til stoffer som forekommer naturlig i hundens kropp, som en del av leddbrusken

- også for katter

www.canosan.no & finn nærmeste forhandler Canosan® er et kosttilskudd spesielt utviklet til å understøtte den normale funksjon i leddbrusk, leddkapsler, sener og leddbånd.

38


Grunnet NKK´s karensdager ble avdelingens høststevne flyttet helt til siste helgen i oktober. I kaldt høstvær ble det så arrangert. Dommer var svenske Ulrica Barck, vi var strålende fornøyde med antallet påmeldte og passet ocgså på at arrangere vår oktoberfest på lørdagskvelden med rundt 50 deltakere. Tusen takk til ringsekretær Inger Pettersen og skriver Nanette Berge Karlsen. Søndagen var det RIK prøver med 10 påmeldte og 6 stk på avlskåring. I krispigt höstväder och därtill en något värmande höstsol, hade Norsk Schäferhundklubb Avd. Nordenfjeldske sin valputtällning samt utställning Fci-mänster. Åter igen tack för inbjudan och förtroendet och glädjen att få se så mycket “bra hund”! Och vilken träningsplats ni har-superfin! En kort resumé av dagen; både valpar och vuxna hundar visades i fin kondition, så när som på någon “blyg” valp så var alla lätta att hantera och fina i sitt temperament. Som sagt, mycket hög kvalité på hundarna-detta märktes väl i Bästa hanhundsklass och Bästa tikklass. Här var ett pärlband med hundar av hög anatomisk kvalité, välgående representanter av vår ras som flera av dem var champions, har många fina placeringar på våra stora mästerskap och utställningar osv. Längsta strået för dagen i hård konkurens i hanklassen , drog ,BH VT Ingodds Russel, min vinnare från unghundsklassen. En torr och stram, typfull och välbyggd hane, som visar kraftfulla rörelser med en mycket harmonisk överlinje. Om konkurrensen var tuff i hanklassen så var den icke mindre i tikklassen! Dagen bästa tik och därtill även utställningens BIR-vinnare blev NUCH BH AD IPOI NV-18 Romis Qwelle. En tik vars anatomi och rörelseschema jag är mycket imponerad av. Tiken i bruksklass långhår, RLI BH VT Sjetnehagen’s Zeek, typfull och välpigmenterad tik som idag blev både BIR och champion. Väl “hemma” på hotellet och läsandes katalogen finner jag att mina BIR- och BIMvalpar är kullsyskon. Även här valpar som jag är övertygad om har en fortsatt fin framtid i våra utställningsringar, BIR, Romi’s Yuna samt BIM blev Romi’s Yapp. Kennel Ingodd presenterade en uppfödargrupp med hög svårighetsgrad och med en fin enhetlighet. En grupp av mkt hög kvalite, välbyggda individer med fin fasthet och presenterar sig med kraftfulla rörelser. Välpigmenterade, mörka ögon. Samtliga djur i gruppen har i dag erövrat högsta kvalitetspris. 1 HP Avelsklass tikar, personligen något av det viktigaste vi har.....är ju dessa vi jobbar vidare på. Klassen vanns av BH AD IPOI Ingodds Twister. En tik som präglar sina avkommor med hög anatomisk kvalitet, välvinklade utan överdrifter, kraftfulla rörelser med fin fasthet och resning. Självklart HP till gruppen.

Vill återigen skicka en hälsning till bestyrelse för en välarrangerad utställning, ett fint bemötande och till mina medhjälpare i och utanför ringen- tack alla. Hatten av för era unga och proffsiga handlers! Härligt med återväxt till vår sport och hobby. Önskar er alla en fortsatt fin höst och sedan en God Jul. // Ulrica Barck

36

6 – 9 mnd hannhund ( 4 ML)

ML3 Jolizi’s Yimmy (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – Xilly Vom Vogelsberger Südhang) Eier: Espen Lystad Johnsen ML4 Ingodds Willas (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – AD BH IPO1 Ingodds Ellys) Eier: Helge Berg, Surnadal

ML1 Romi’s Yapp (IPO2 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle) Eier: Jan Roald Fenne, Tynset ML2 Villaz Av Quantos (IPO2 Willas vom Suentelstein - Villa Av Quantos) Eier: Bjørn Bye, Orkanger

4 – 6 mnd Tispe (2 ML - 1 L )

ML1 Bukkesti Unique (IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – Bukkesti Rikke Irene) Eier: Britt Hansine Børsheim, Mo i Rana ML2 Sjetnehagen’s Fanta (BH AD NUCH Team Cayira Hercules – Sjetnehagen’s Tyri) Eier: Catharina Asphaug, jakobsli L Spezia Av Theahagen (BH AD NUCH Team Cayira Hercules – Kira Av Quantos) Eier: Bjørn Bye, Orkanger


6 – 9 mnd Tispe (3 ML, 1 L – 1 IM)

ML1 Romi’s Yuna (IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle) Eier: Kristin Karlsen,Mysen ML2 Ingodds Wessina (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – AD BH IPO1 Ingodds Ellys ) Eier: Per Taksgård , Løkken ML3 Romi’s Yvonn (IPO2 AK (DE ) 19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal – NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle) Eier: Odd Brattøy, Kristiansund L Chaila’s Wanda (IPO3 AD BH Hacky Vom Kleinen Mohr – IPO3 BH AD Ossi vom Laabergau ) Eier: Aida Sandvik, Børsa BIR Valp Romi’s Yuna BIM Valp Romi’s Yapp

Unghundklasse Hannhund (3 Exl – 2 CK – 1 DQ)

Exl 1 CK BH-VT Ingodds Russel (BH AD IPO2 Duran Von Team Hühnegrab – BH AD IPO1 Ingodds Twister) Eier: Bente Bjerkestrand, Frei Exl 2 CK BH-VT IAD Finika’s Metoo (NUCH AD BH IPO2 NV17 Falkøen’s Vasko – AD BH IPO1 Isadora Av Waltzygården) Eier : Frode Thane Larsen, Løten Exl 3 Ingodds Rocker (BH AD IPO2 Duran Von Team Hühnegrab – BH AD IPO1 Ingodds Twister) Eier: Lene Slåttrem, Mosjøen Sjetnehagen’s Champion (Diskvalifisert)

Exl 1 CK BH AD NUCH Team Cayira Hercules (AD BH ipo1 Schumann Von Tronje – Gildewangen’s Jezzi) Eier: Geir Flønes og Annett Bäck, Leinstrand Exl 2 CK Ingodds Kondor (BH AD IPO3 Gary Vom Hühnegrab – C.I.B. N SE UCH BH IPO1 Ingodds Qwissel) Eier: Trond Elvheim, Liv Evjen Exl 3 CK N SE UCH AD BH IPO1 Ingodds Grassano (SchH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – BH AD IPO1 Ingodds Twister) Eier: Per Taksgård, Liv Evjen, Løkken Veteranklasse Hannhund ( 1Exl – 1 CK )

Åpen Klasse Hannhund (1 Exl – 1 IM)

Juniorklasse Hannhund (1Exl – 1 CK)

Exl 1 CK Rustøl’s Quattro (IPO2 Nero von Ghattas – Rustøl’s Glow) Eier: Jim Evensen, Mosjøen.

Championklasse Hannhund (3 Exl – 3 CK)

Exl 1 CK Zupra’s Mailo (NUCH BH AD Zupra’s Jello – Ingodds Noblesse) Eier: Hans Helge Hansen, Mo i Rana Exl 1 BH Icon Av Theahagen (IPO3 Xambo Vom Suentelstein – IPO3 BH AD Millie Vom Suentelstein) Eier: Eli-Marie Kvernmo, Gjølme

BHK Normalhår 1 BHK Ingodds Russel CERT 2 BHK Team Cayira Hercules 3 BHK Ingodds Kondor 4 BHK Finika’s Metoo RES - CERT 37


Juniorklasse Tispe (1 Exl – 1 CK – 1 VG)

Exl 1 CK Ingodds Urmah (NUCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko – AD BH IPO1 N SE UCH Ingodds Wespe) Eier: Cecilie Vordahl, Liv Evjen, Lom VG Ulvebo’s Joplin (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein – Ulvebo’s Fenja) Eier: Morten og Carina Lorentzen Misund, Spongdal. Unghundklasse Tispe (1 Exl – 1 CK )

Exl 1 CK Ingodds Qarmenzzina (IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina) Eier: Jorun og Lars Hoem, Bosberg Åpenklasse Tispe (4 Exl – 4

CK) Exl 1 CK Team Cayira Tirill (IPO3 Mark Vom Pendler Gildewangen’s Jezzi ) Eier: Geir og Unni Wikstrøm, Tiller Exl 2 CK Rustøl’s Nissi (IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – Rustøl’s Glow) Eier: Arne Holm, Mette Austad, Tynset Exl 3 CK AD BH Team Cayira Lizzie (Faromir Vom Pendler – AD BH IPO 1 Gildewangen’s Cicci) Eier: Geir Flønes og Annett Bäck, Leinstrand Exl 4 CK Rewyrs Quisha (AD BH SchH1 Xano Vom Butjenter Land – BH AD SchH1 Rewyrs Ramona) Eier: Ann Iren Gundersen, Klæbu Brukshundklasse Tispe ( 1 Exl CK – 1 IM )

Exl 1 CK BH AD IPO1 Ingodds Lisanne (IPO 1 Adel Von Edelweiss – BH AD IPO 1 Ingodds Twister) Eier: Sigrunn Haugen og Liv Evjen, Hovin Championklasse Tisper ( 3 Exl – 3 CK – 1 IM )

Exl 1 CK NUCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle (BH AD SchH3 Fred Vom Rumbachtal - N SE UCH IPO 1 Filippina Von Athaba) Eier: Marit Høve, Annelie Wreming, Bosberg Exl 2 CK BH AD SL1 NUCH Romi’s Qippi (SchH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – N SE UCH IPO1 Filippina Von Athaba) Eier: Roger og Marianne Svendsen, Singsås Exl 3 CK Ingodds Fia (AD BH SchH3 Fred Vom Rumbachtal – BH AD INT N S UCH SchH1 Ingodds Follis) Eier: Arne Holm, Mette Austad, Tynset Veteranklasse Tispe ( 1 Exl – 1 CK )

Exl 1 CK C.I.B N SE UCH BH AD IPO1 Ingodds Sazzina (BH AD SchH3 PL CH Remo Vom Fichtenschlag – BH AD SchH1 NUCH Ingodds Vitesse) Eier: Lars Hoem, Liv Evjen,Bosberg BTK Normalhår 1 BTK Romi’s Qwelle 2 BTK Team Cayira Tirill 3 BTK Rustøl’s Nissi CERT 4 BTK Romi’s Qippi BIR Romi’s Qwelle BIM Ingodds Russel

38


Vom Napte-Emmer Eck ) Eier: Irene Heirsaunet, Heimdal Brukshundklasse Hann ( 1 Exl)

Avlsklasse (1 HP)

Exl 1 BH-VT Sjetnehagen’s Zantos (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara) Eier: Tina- Helene Ytrevik,Trondheim Juniorklasse Tispe ( 4 Exl )

Ingodds Twister (INT N SE U CH SchH3 BH AD Rotcho’s Ashan Kahn Kkl - N U CH SchH1 BH AD Ingodds Qissme Kkl 1) Langhår Valpeskue 4 – 6 mnd Hann ( 1 L )

L S-Kevin Av Theahagen (BH AD NUCH Team Cayira Hercules – Kira Av Quantos) Eier:Ann-Kristin Grostad Øian 4 – 6 mnd Tispe ( 1 L ) L Woxendahl’s Bonnie (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – AD BH Xenia

Asphaug,Jakobsli Åpenklasse Tispe ( 1 Exl – 1 CK – 1 VG )

Exl 1 CK Zupra’s Qikki (SchH3 Conbhairean Uno – Chamona’s Wimse) Eier : Ann Iren Gundersen,Odd Inge Christensen, Klæbu VG Ulme Av Quantos (IPO1 AD BH Kaspar Von Tronje – AD BH IPO2 DK UCH Vanta Av Quantos) Eier: Bjørn Pettersen, Melhus Brukshundklasse Tispe ( 1 Exl – 1 CK )

Exl 1 Phanta Av Theahagen (IPO2 Willas Vom Suentelstein – Farah Von Pallas Av Theahagen) Eier: Bjørn Bye, Orkanger Exl 2 Pepzy Av Theahagen (IPO2 Willas Vom Suentelstein – Farah Von Pallas Av Theahagen) Eier: Bjørn Pettersen,Melhus Exl 3 Sjetnehagen’s Enjya (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara) Eier: Tina –Helene Ytrevik,Trondheim Exl 4 Sjetnehagen’s Edith Piaf (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara) Eier: Catharina

Exl 1 CK RLI BH- VT Sjetnehagen’s Zeek (NUCH AD BH IPO1 Chaila’s Grand Tyson – NUCH BH SL1 IPO1 AD IGP2 Sjetnehagen’s Tamara) Eier: Catharina Asphaug, Jorunn og Janne Strand,Jakobsli BTK Langhår 1 BTK Sjetnehagen’s Zeek CERT CHAMPIONAT 2 BTK Zupra’s Qikki RCERT BIR Sjetnehagen’s Zeek 39


RIK Brukshundprøver. Dommere Annett Bäck og Geir Flønes. 10 deltakere. Ferdselsprøve - 3 deltakere, 2 bestått. Jim Evensen med Rustøl´s Quattro Nathalie Mathisen med Hunting fudges Choice of Raven SL 1 - 2 deltakere, 1 bestått Ingvild Suren Eggan med Chaila´s Charlie. Gr. A 80 poeng. Gr. B 77 poeng. Totalt 157 T SL 2 - 2 deltaker, 1 bestått Hilde Vegsund med Blackneck´s C´Jalla. Gr. A 87 poeng. Gr. B 84 poeng. Totalt 171 G IGP 1 - 3 deltakere, ingen bestått Nathalie

Hilde

40

Ingvild


Adventscup i lydighet. Dommere: Inger Pettersen og Erik Skamfer RESULTATER SAMMENLAGT ETTER BEGGE DAGENE I ADVENTSCUP 2019. Nybegynner: 1. Ingvild S. Eggan med Chaila´s Xi 251 poeng 2. Geir Flønes med Team Cayira Lizzie 238 poeng 3. Morten Jacobsen med Dole av Quantos 229 poeng 4. Lene Sølberg med Ingodds Jackson 224,5 poeng 5. Annett Bäck med Team Cayira Tirill 211 poeng 6. Morten Misund med Ulvebo´s Joplin 193 poeng 7. Heidrun Opedal med Ingodds Lara 151,5 poeng 8. Eli Kvernmo med Icon av Theahagen 129 poeng 9. Helge Berg med Ingodds Willas 104 poeng Viderekommende: 1. Line Christensen med Zupra´s Perle 2. Ingvild S. Eggan med Chaila´s Charlie 3. Tina Ytrevik med Sjetnehagen´s Zantos 4. Lene Sølberg med Cindex Wenice 5. Heidrun Opedal med Chaila´s Zazzie Bonnie 6. Tove Aaram med Ubere Matris Boa 7. Line Christensen med Spiro 8. Hilde Vegsund med Blackneck´s C´Jalla 9. Catharina Asphaug med Sjetnehagen´s Walicha 10. Per Taksgård med Ingodds Grassano 11. Mona Berger Karlsen med Romi´s Xi

281 poeng 270 poeng 260 poeng 256,5 poeng 230,5 poeng 225 poeng 137 poeng 137 poeng 124 poeng 113 poeng 112 poeng

KURSKOMITEEN GRATULERER VINNERNE LINE OG INGVILD MED SEIEREN. VELFORTJENT OG GODT JOBBET!

41


Den 22.11.2019 feiret Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske sitt 80–årsjubileum. Det ble en kveld hvor feststemte schäferhund-venner, både tilreisende og fra egen avdeling, var med på å gjøre dette til en særdeles trivelig jubileumsfeiring. Det var god mat, levende musikk, dans, og ikke minst, en kveld hvor latteren satt løst. Gamle venner mimret over det som har vært, det var allsang, og det var trivsel. På vegne av styret i avdeling Nordenfjeldske: Tusen takk til alle som gjorde dette til en festkveld, og tusen takk for gavene som avdelingen mottok i anledning sitt 80-årsjubileum. Vi ser fremover mot minst 80 nye år i sikte! Mvh Roger Svendsen Leder NSchK avd. Nordenfjeldske

42


NM SPH 2019 Årets IGP-FH Norgesmesterskap for Schäferhund gikk av stabelen 19-20 Oktober med LL Alme som ansvarlig arrangør. Det var 5 ekvipasjer til start, både debutanter og rutinerte ekvipasjer. Mesterskapet ble dømt av Anders Ljungsten. Han er en anerkjent dommer i sporhundmiljøet, og fremsto som en rutinert, trygg og rettferdig dommer. Dag én startet på Hiet med presentasjon av dommer, samt vesenstest, før turen gikk videre til spormarkene med linekontroll og trekning. Denne helgen var det ekstremt mye nedbør og vind, som ble en utfordring. I løpet av 3 timer liggetid forekom det at deler av sporene ble liggende under «store innsjøer», slik dommeren beskrev det. Været får vi ikke gjort noe med, og takket være sporty innstilling fra hundeførere, dommer, publikum og funksjonærer var det ingen sure miner. Været var ikke noe bedre dag to, men alle var ved godt mot med samme gode innstilling. Alle ekvipasjene kom i mål, og når det er så tett i teten gjør det noe med spenningen. Bente Sæther m/P’Zeren ble nok en gang Norgesmestere for andre år på rad. Vi gratulerer med seieren og en flott prestasjon.

Plass 1 2 3 4 5

Ekvipasje Bente Sæther m/Bjørnulvs P’Zeren Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza Roar Gjermundsen m/Bjørnulvs Queen Kelly Jens Røhnebæk m/Brie av Heldenhaft Hanne Brubak m/Veemtroppen´s Justitia

Dag 1 Dag 2 Totalt 97 88 185 93 91 184 87 93 180 79 74 153 9 88 97

Avslutningsvis ønsker vi å rette en stor takk til årets deltakere, som viser et fantastisk flott samhold i sporhundmiljøet. Hjelp og støtte, glede på hverandres vegne og konstruktive tilbakemeldinger på hverandres prestasjoner for å nevne noe. Vi håper og tror denne innstillingen vil bidra til økt rekruttering, og et voksende miljø. Hjertelig takk til alle funksjonærer, publikum fra fjern og nært, og Aage Bergmo som representant fra NKK. Vi ønsker også å rette en spesiell takk til avdeling Romerike. Vi setter stor pris på samarbeidet, og velviljen til å spille hverandre gode. Tusen takk alle sammen. Med sportslig hilsen på vegne av LL Alme Tom Kjetil Tangen

43


44


SPORHUND NM - EN HUNDS FORTELLING Da sykdomsutbruddet kom i slutten av august og det ble stans i alle LP konkurranser sa mutter’n at vi kunne trene spor. Je var helt enig !! Åsså var det itte akkurat smittefare å tusle rundt på et jorde aleine. Men trur dere itte dama sa at vi sku starte på en sporhund 2 prøve. Vel, nå hadde je jobba meg igjennom en sporhund 1 prøve tidlig på sommer’n, men etter det hadde vi drivi med LP. Je blei introdusert for spisse vinkler, buer, kryssinger og all verdens krumspring. Helga før sporhund NM tauet je mutter’n igjennom en 2’er prøve til bestått. Da sa kjærringa at vi slenger oss med på sporhund NM siden det går på hjemmebane. Ja, åffer itte – je er klar for alt som er moro. Første konkurransedag kom mautter’n og tok meg ut av bilen iført nummer 101 på brystet. Perfekt. For det var det je var - hundre og ett ute. Je hadde itte helt dagen og blei itte lei meg når dommer’n sa at dett var dett. Mutter’n var positiv og sa at vi hadde lagt et godt grunnlag for å slå oss selv dag 2 siden det bare ble 9 poeng. På dag to dro je mutter’n igjennom hele sporet, også gjennom en lokal «innsjø». Den hadde visstnok oppstått etter at sporet var lagt. Je la meg på alle gjenstandene og knuste meg selv fra dagen før med 88 poeng. Handikappet mitt – asså hu i andre enden av lina - var strålende fornøyd. Det var alt fra meg Justi……………og som vanlig skal mamma ha siste ordet. Mulig noen syntes jeg var «gal» som stilte i sporhund NM. Men jeg kan bare oppfordre andre som har sporhund 2 til å stille på kommende NM. En trenger ikke ha som mål å vinne. Det geniale er at en kan konkurrere mot seg selv! Vil takke Romerikes lokallag Alme for et meget vellykket arrangement. Været kan ingen gjøre noe med. For de med dårlig hukommelse eller som bor på en annen kant av landet kan det opplyses at det hadde kommet mellom 70 og 100 mm regn de siste dagene før NM og det var ikke akkurat oppholdsvær søndagen heller. Må også få rose dommer Anders Ljungsten fra Sverige som tok hensyn til forholdene. Han tillot ekvipasjer med lokale innsjøer i sporet å ta inn hunden og vasse over for å be hunden søke spor på andre siden. Gratulerer til Norgesmester for andre året på rad Bente Sæther og Bjørnulv’s P-Zeren. Med vennlig hilsen Hanne

45


Fra avd. Grenland

AZIZA ML 1 Eier: Kari burt -Davies

Zorro av ZYNKEN SG 1

Eier: Reidar Holstad

BUKKESTI TARA SG 1 eier : Hilde Irene Galborgen

RUSTØLS MIAmor SG 1 Eier : Magne Henne

FANJA av ZYNKEN ML 1 Eier:Magne Henne BUKKESTI SOLAN SG1 Eier:Hilde Irene Galborgen

BUKKESTI TASHA SG 1 eier: bente Irene Olsen ALFARHEIMS C-UNO SG 1 Eier:Evy Høiby

FALKØEN’S IBEN SG 1 eier; Bjørn Arne Sandstå QUENTO AV EXRAM SG 2 Eier: Eirin Heum

46


ZAMINA AV SCHÆFERBORGEN SG 1 Eier : Tone Borgersen

FRØYA AV ZYNKEN L2 Eier: Tina Aileen Johansen

BIBI MAVIC POLAND SG 1 :Eier Evy Høyby KENNEL BERGTATT’S AKITA SG 2 Eier: Thor Arne Moen

PIPPI AV ZYNKEN V1 Eier: Ingemann Auestad JOWASKOS ARKO SG 2 Eier: Bjarne Gustafsson

GILGEWANGEN’S CICCI V1 Eier: Magne Henne RUSTØLS MUTZ SG 2 Eier: Knut Vidar Sunde

47


Fra avd. Møre og Romsdal Kristiansund, 28.09.2019 FERDSELSPRØVE Dommer: Aagesen, Gunnar Bestått: Berit Neuenkirchen med Ingodds Scala (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH SL1 Ingodds Ulla) Bente Bjerkestrand med Ingodds Russel (AD BH IPO2 Duran Von Team Hühnegrab - BH IPO1 AD Ingodds Twister) Kristiansund, 12.-13.10.2019 LYDIGHET Dommer: Fiksdal, John Egil Lydighetsprøve klasse I 1. 180,5p Ingodds Russel,

Schäferhund Normalhår, E: Bente Bjerkestrand, Frei O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (AD BH IPO2 Duran Von Team Hühnegrab - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w), Fører Bjerkestrand, Bente

Warmøy, Ålvundfjord O: Berit Langdahl Andresen, Brekstad (RU EE AZ UCH N UCH Nicol’ Poli Don’t Try Any Tricks - Austrått’s Up And Comming) (w), Fører Warmøy, Janne 4. 115,5p Hasimo’s Joyful Surprise, Shetland Sheepdog, E: Sara L Haga, Arne Haga, Averøy O: Harald Bjerkevoll, Bjerkevoll Sigrun R, Vestnes (Orreknuppen’s Starmaker - N UCH RLI RLII Hasimo’s Dreamdesign)(w), Fører Haga, Sara

2. 134,5p Canine For Use Dizza,

Lydighetsprøve klasse II 1. 147,5p BH Ida Vom Dunklen

2. 170,0p Ingodds Scala, Schäfer-

Hollandsk Gjeterhund, Korthåret, Gulbrindle E: Sallaup, Per Arvid O: Höglund, Jenny/Pounu, Mikael, Sverige (NORDV-11 SV-11-10 Freak Le Chics Aggron - Czylwiks Ayla) Lydighetsprøve klasse III

hund Langhår, E: Berit Neuenkirchen, Frei O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH SL1 Ingodds Ulla)(w), Fører Neuenkirchen, Berit 3. 154,0p RLI Austrått’s Ønskedrøm Emma, Labrador Retriever, E: Janne

48

Zwinger, Schäferhund Normalhår, E: Britt Unni Rørstad, Straumgjerde O: Karl Deisenroth, Tyskland (SCH3 IPO3 Goran V. Serburus - IPO3 Fanny Vom Dunklen Zwinger)(w), Fører Rørstad, Britt Unni


1. 254,5p BH IPO3 AD IFH1 Veemtroppens Jippii, Schäferhund Normalhår, E: Guri Kårvatn, Sunndalsøra O: Tor Aspengren, Son (IPO3 BH Untox Vom Götzberg - N SE LCH BH IPO-V AD IPO3 Veemtroppens Ælli) (w), Fører Kårvatn, Guri 2. 234,0p BH SL3 RLIII

Sandvik Siw, Orkanger (BH AD N UCH Team Cayira Hercules - Kira Av Quantos)(w) ML2 Komsa’s Dina, E: Ingelin Haugland O: Mona Søderholm, Ojala Karl Otto, Svinndal (IPOI Quando Vom Bördetal - AD BH IPO1 N UCH Komsa’s Indy)(w)

Unghund Klasse Hannhund

6 - 9 Måneder Tispe 1 Ex CK Ingodds Russel, E: Bente Bjerkestrand, Frei O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (AD BH IPO2 Duran Von Team Hühnegrab - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w) Åpen Klasse Hannhund

Ingodds Xeuzz, 16/02/13, Schäferhund Normalhår, E: Bente Bjerkestrand, Frei O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO1 AD BH Cash Alexander The Great - AD BH SCHH1 N UCH Ingodds Qissme)(w), Fører Bjerkestrand, Bente VALPESKUE OG FCI UTSTILLING Dommer: Winther, Oddbjørn Schäferhund Normalhår 6 - 9 Måneder Hannhund

ML1 HP Ingodds Wicca, E: Camilla Kvåle, Kristiansund N O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko AD BH IPOI Ingodds Ellys)(w) ML2 Romi’s Yvonn, E: Odd Brattøy, Frei O: Rolf Mangerud, Aagesen Trond, Fetsund (IPO2 AK(DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal - N UCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle) (w) ML3 Ingodds Vezzna, E: Marit Langlo, Ørskog O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO2 Willas Vom Suentelstein - BH N UCH Ingodds Essina) (w) ML4 Ingodds Wessina, E: Per Taksgård O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - AD BH IPOI Ingodds Ellys)(w)

1 Ex CK BH Ingodds Landos, E: Hanne Nordgård Lilleberg, Leif Esten Lilleberg, Hovin I Gauldal O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO1 Adel Von Edelweiss - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w) 2 Ex CK Lothe Av Theahagen, E: Kenneth Samskott O: Bjørn Bye, Sandvik Siw, Orkanger (IPO2 BH AD Xabo Vom Osterberger-Land - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w) Championklasse Hannhund

ML1 HP Romi’s Yapp, E: Jan Roald Fenne, Tynset O: Rolf Mangerud, Aagesen Trond, Fetsund (IPO2 AK(DE)19-20 BH AD Ben Vom Anrachtal - N UCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle)(w) 4 - 6 Måneder Tispe BIR Valp Romi’s Yapp BIM Valp Ingodds Vicca

ML1 HP Spezia Av Theahagen, E: Bjørn Bye, Orkanger O: Bjørn Bye,

1 Ex CK N SE UCH AD BH IPO I Ingodds Grassano, E: Per Taksgård, Liv Brækstad Evjen O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (SCHH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w) Beste Hannhund Klasse 1. N SE UCH AD BH IPO I Ingodds Grassano 2. Cert Ingodds Russel 3. Res. Cert BH Ingodds Landos 4. Lothe av Theahagen

49


Unghund Klasse Tispe

Evjen, Trondheim (N UCH AD BH IPO2 NV-17 Falkøen’s Vasko - BH SL1 Ingodds Ulla)(w) Åpen Klasse Tispe

1 Ex CK NJV-18 BH-VT Romi’s Xi, E: Bjørn Karlsen, Mona Iren Berger Karlsen O: Rolf Mangerud, Aagesen Trond, Fetsund (IPO2 BH AD Aldo Vom Grafenbrunn - N UCH BH AD IPO1 NV-18 Romi’s Qwelle)(w)

BIR Team Cayira Tirill BIM N SE UCH AD BH IPO1 Ingodds Grassano

Åpen Klasse Tispe

Oppdretterklasse Kennel Ingodd Schäferhund Langhår Juniorklasse Tispe 1 Ex CK Team Cayira Tirill, E: Geir Wikstrøm, Unni Wikstrøm O: Daniel Strandberg, Sverige (IPO3 Mark Vom Pendler - Gildewangen’s Jezzi)(w)

Beste Tispe Klasse 1. Cert Team Cayira Tirill 2. Res. Cert BH AD IPO1 Ingodds Lisanne 3. BH-VT Romi’s XI

50

Beste Tispe Klasse 1. Phanta Av Theahagen 2. Ingodds Lara 3. Pepzy Av Theahagen 4. Ingodds Scala BIR Phanta av Theahagen

Brukshundklasse Tispe

1 Ex CK BH AD IPO1 Ingodds Lisanne, E: Sigrun Haugen, Liv Brækstad Evjen, Hovin I Gauldal O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO1 Adel Von Edelweiss - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w) 2 Ex CK AD BH IPOI Ingodds Ellys, E: Liv Brækstad Evjen, Per Taksgård O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO3 BH AD Desperados Vom Pendler - C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina)(w)

1 Ex CK Ingodds Lara, E: Linda Merethe Haugen, Hovin I Gauldal O: Liv Brækstad Evjen, Trondheim (IPO1 Adel Von Edelweiss - BH IPO1 AD Ingodds Twister)(w) 2 Ex Ulme Av Quantos, E: Bjørn Pettersen, Melhus O: Tor W Johansen, Jensen Inger Lise, Lillesand (IPO1 AD BH Kaspar Von Tronje - AD BH IPO2 DK UCH Vanta Av Quantos)(w)

1 Ex CK Phanta Av Theahagen, E: Bjørn Bye, Orkanger O: Bjørn Bye, Sandvik Siw, Orkanger (IPO2 Willas Vom Suentelstein - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w) 2 Ex CK Pepzy Av Theahagen, E: Bjørn Pettersen, Melhus O: Bjørn Bye, Sandvik Siw, Orkanger (IPO2 Willas Vom Suentelstein - Farah Von Pallas Av Theahagen)(w) Unghund Klasse Tispe

1 Ex CK Ingodds Scala, E: Berit Neuenkirchen, Frei O: Liv Brækstad


51


: R E

R E L

U T A

R G I

V

JOHNNY JOHNSEN, avd. Helgeland er 75 år. Johnny Johnsen (født 1944) ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1975. Ganske umiddelbart ble han aktivt med for å få startet opp avd. Helgeland i 1979. Johnny var helt fra starten aktiv med i styre og stell og han har vært formann i avd. Helgeland i mange, mange år. Johnny har da naturlig nok også deltatt på de fleste representantskaps møter siden avd. Helgeland ble opprettet. Foruten sitt engasjement i lokal avdeling har også Johnny hatt verv i mange perioder i sentrale organer som Hovedavlsrådet, Hovedbrukshundutvalget og Valgkomiteen. Han er også i dag medlem i Valgkomiteen. I disse utvalgene har han nedlagt et stort og engasjert arbeide for rase og klubb. Med sin store interesse for den hele schäferhund utdannet Johnny seg tidlig på de forskjellige områdene innenfor en dommer utdannelse. Han ble ganske raskt eksteriør dommer, kårings dommer, brukshund dommer og dommer for de forskjellige mentaltestene. Johnny benyttes også i dag aktivt innenfor alle disse dommer områdene. Med sin store kunnskap innenfor den hele schäferhund har Johnny holdt mange foredrag og kurs opp gjennom årene til stor glede for de mange tilhørere. På begynnelsen av 1980 årene startet Johnny og hans frue Frøydis oppdrett under kennel navnet Fancyborgen. Dette var et relativt lite og seriøst oppdrett som fikk frem en hel del Championer og også norske vinnere i den 10 års perioden de var aktive. Johnny er et Ja menneske lokalt og sentralt. Han er alltid tilstede der det skjer noe med schäferhund. Johnny ble i 1995 tildelt Fårehunden i Gull. Karl Otto Ojala fyller 60 år den 9.desember! Interessen for hund ble vekket en gang på 80 tallet gjennom ekskona og medinnehaver av kennel Komsa Mona Søderholm som med eller uten samtykke skaffet hjemmet den første Schäferhunden deres i 1980. Første hunden var fra Lasse Lundgrens oppdrett Fairwood. Siden kom det flere flotte schäferhunder i hus, og etterhvert skjønte Karl Otto også at det var Schäferhund som var tingen! Debuten i utstillingsringen var sensommeren -85 da han ble «presset» av eksen til å handle 3 måneder gamle Utzons Britta etter Dax vom Reusch og Kobs Anya, også mor til oppdrettets første kull. Medlemskap i Norsk Schäferhund Klub avd Finnmark ble en selvfølge. Man måtte jo være med der det skjedde! Det var ikke så verst hverken i utstillingsringen, med bruks eller i avd Finnmark syns han, og dermed startet en lang karriere som oppdretter, med første registrerte

52

I 2019 belønnet Ordensrådet og HS Johnny Johnsen med et Æresmedlemskap for hans uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år. Grattis Johnny !!


kull født mai -88. Mor ovennevnte Britta og far Such Bch Korad Uschigårdens Cando. Som kjent har det blitt noen norske vinnere etter som årene har gått. Bla beste oppdrettergruppe på norsk vinner i både normalhår og langhår, samt en masser av championer og HP for oppdrettergrupper på FCI utstillinger. Senere konkurrerte han i bruks og interessen for dommerutdannelse kom. Han ble godkjent dommer i NBF i 1988 og dømte fast i de fleste nord-norske avdelinger. Avd Finnmark hadde behov for egen mentaltestdommer og han tok fatt på utdannelsen der også. Karaktertestog mentaltestdommer ble et faktum. Karl Otto er også treningsfigurant og lokal prøvefigurant RIK. Han er NKK instruktør trinn 3 RIK. Han er en av våre få dommere som har utdannelse innen alle våre etablerte kompetanseområder, konkurransegrener, mentaltester og kåringer. Etter hvert stod eksteriørdommerutdannelse på dagsorden. Han søkte og kom igjennom et trangt nåløye, og ble godkjent som FCI eksteriørdommer for Schäferhund våren 1999. I 2000 ble listen komplementert med RIK/IPO dommerlisens og siden har det stadig kommet nye utdannelser til, slik som: SV Leistungsrichter Ausland 2010. Nationaler WUSV Zuchtrichter 2014. SV National zuchtrichter 2018 Kåringsdommer norsk og tysk mønster.

Karl Otto har sittet som medlem av Norsk Schäferhund Klub`s hovedstyre i ca 20 år, samt leder av Hovedavlsrådet i 17 år. Han har uten tvil satt sine avtrykk i klubbens historie for evig tid gjennom sitt store engasjement og klare tale har Karl Otto arbeidet uselvisk for klubb og rase gjennom utallige år. Med stø hånd har han vært skipper i klubbens avlsråd og et viktig medlem i HS hvor han har delt av sin kunnskap og innsikt. Hans tydelige språk og meninger er alltid fundert med bakgrunn for rasens beste. For hans arbeid for rase og klubb er han tildelt Norsk Schâferhund Klub`s orden – Fårehunden i gull. Samtlige av de som kjenner ham har stor respekt for hans integritet i arbeid for vår rase og klubb. Han er opptatt av å tilpasse avlskrav til norske forhold, men allikevel ivareta hjemlandet Tyskland sin intensjon om rasen schæferhund. Han er levende opptatt av å utvikle klubben for å ivareta rasestandarden, og vår rase og klubb trenger personer som Karl Otto som har disse grunnverdiene, kompetansen, integritet, mot, motivasjon og vilje til å jobbe for rasens beste. Dette ser vi på regelverket for avl i klubben vår. Han har unikt mange timer for HS/HAR og lokal avdelingen med schæferhund i fokus. Som person og dommerkollega beskrives han som en kjernekar som er svært kunnskapsrik, engasjert i rasens mentalitet, anatomi og funksjon og begrunner dette alltid i sine beskrivelser av hundene. Han er klartalende og direkte men rettferdig, og det ønskes at Karl Otto fortsatt kan være tillitsvalgt i Norsk Schäferhund Klub – for klubben trenger hans engasjement, kunnskap og vilje til å jobbe for rasens og klubbens beste! Gratulerer med 60! Med vennlig hilsen Svein Vagle, Bjørn Lundberget, HS ved Geir Flønes, avd Finnmark og alle andre venner.

Karl Otto er primus motor for avdeling Finnmark og er en av dem som har vært leder lengst i en avdeling. Han har sittet som leder i avdelingen i 28 år. Han brenner veldig for Schäferhunden som rase og kan det meste angående regelverk innenfor klubbarbeid, bruks, kåringer, mentaltester og utstillinger - noe som også medlemmer i mange andre avdelinger nyter godt av. Han er alltid med på å arrangere utstillinger, brukshundprøver, mentaltester og ulike kurs i avdelingen. Han legger ned mye arbeid i å holde deres hundeområde og hytte i god stand. I tillegg fungerer han som instruktør ved noen av avdelingens årlige brukshundkurs og dommer ved mange av deres bruksprøver og mentaltester. Karl Otto deler gjerne av sin kunnskap i forhold til innlæring og trening av hund både til medlemmene i avdeling Finnmark og valpekjøpere i kennel Komsa. Han trener også sine hunder selv innen IPO.

53


: R E

R E L

U T A

R G I

V

Vi gratulerer Kjell Otto Hansen med 60 årsdagen som var 26.juni! Kjell-Otto ble medlem i avd Tromsø i 1983. Da fikk fam Hansen ei tispe fra Blumen Insel i Fredrikstad. Kjell Otto aktiv frem til -89 og hadde så pause til -95. Da startet treningene igjen med hund fra Sojawas kennel, Harstad. Dessverre ble denne hunden syk 2 år gammel og måtte tas bort. I denne perioden var det bruks, lydighet og utstilling som ble trent. Like før jul 1998 ble det ny hund,. Denne gang fra kennel Komsa. Komsa’s Zotra etter Valk vom Hirschel og Toraks Lana kom inn i familien og etter hun kom ble det masse aktivitet med hund. Det oppstod litt uenigheter om hvem som egentlig skulle trene henne og far trakk til sist det lengste strået. Det han ikke visste da var at mor selv hadde bestilt seg ny hund og Komsa’s Beckey kom i hus noen måneder senere. Bruksen ble Kjell-Otto’s største interesse, spesielt rundering lå både hans og hundens hjerte nært. Han fikk Zotra godkjent som redningshund i NRH. I tillegg ble hun også Norsk Utstillingschampion, BH, AD og SCHH 1.

54

I første halvdel av 2000 tallet ble Kjell Otto først utdannet som NBF dommer og et par år etterpå RIK dommer. Han er også NKK instruktør både i lydighet samt trinn 3 instruktør i RIK. Sommeren 1996 ble han også K-test dommer. Kjell-Otto har sittet mange år i styret i avd Tromsø – fratredde sitt verv for et par år siden. Han har også sittet som representant i HBU – siste verv som HBU leder. Han mottok fårehunden i gull på årsmøtet i 2013. Vi gratulerer jubilanten så mye! Hilsen venner.


HOVEDSTYRET OG KOMITEER: HOVEDSTYRET Leder Nestleder HBU Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Flønes Rune Gundersen Rolf Syversen Jon-Harald Nymoen Lisbeth Kvinge Arne Kristianstuen Tommy Oftedal Christopher Andersen

Avd. Nordenfjeldske Avd. Fredrikstad Avd. Romerike Avd. Romerike Avd. Romerike Avd. Oslo Avd. Rogaland Avd. Romerike

Medhjelpere for medlemsregistret Lisbeth Kvinge - l-kvin@online.no Mailadresser som er avlsrelatert avls-ansvarlig@nschk.no /

459 04 107 976 98 477 913 54 635 958 86 017 936 40 351 922 88 482 990 86 948 949 71 452

hsleder@nschk.no hsnestleder@nschk.no r-a-syve@online.no post@nschk.no hskasserer@nschk.no akr5@online.no avls-ansvarlig@nschk.no chrizand@online.no

avl-sekretaer@nschk.no

Klubbens adresse: Norsk Schäferhundklub, c/o Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1461 Lørenskog - post@nschk.no

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET - bruks-ansvarlig@nschk.no

Rolf Syversen Avd. Romerike 913 54 635 Kari Strande Avd. Romerike 934 21 097 Zarif Hamzik Avd. Romerike 480 84 681

ORDENSRÅDET DISIPLINÆRUTVALGET Liv Evjen Avd. Nordenfjeldske 997 18 130 Arne Kristianstuen Avd. Oslo 922 88 482 Rolf Mangerud Avd. Romerike 928 43 969 Knut Brekke Avd. Oslo 412 78 839 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 Arvid Strømsvik Avd. Rogaland 908 48 415 VALGKOMITE Adr: Liv Evjen, Fagerheim alle 81 b, 7040 Trondheim Svein Nilsen Avd. Indre Østfold 464 31 339 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 e-post: liv.evjen@online.no Odd Brattøy Avd. Møre og Romsdal 478 35 861 REVISORER Magne Henne Avd. Grenland 995 05 212 Revisor Knut Brekke Avd. Oslo 950 21 749 Vara Toril Bjerke Avd. Indre Østfold 905 18 039

AVDELINGENS ADRESSER: Avd. Agder Postboks 4568 4673 Kristiansund Tlf: 47 94 25 59 Kto: 5081 08 29289

Avd. Halden Postboks 61 1790 Tistedal Tlf. 922 96 804 Kto: 103 07 77150

Avd. Arendal Postboks 66 4852 Færvik Tlf. 952 99 577/997 49 250 Kto: 2800 10 28563

Avd. Hallingdal c/o Trine Lunde Gallebergvn. 180 3070 Sande i Vestfold Tlf. 478 25 980 Kto: 2351 20 86659

Avd. Bergen Postboks 6 5258 Blomsterdalen sekretaerschaferbergen@gmail.com Tlf. 913 71 231 Avd. Finnmark Postboks 2274 9508 Alta Tlf. 78 44 06 45 Kto: 4901 25 05328 Avd. Fredrikstad Opalveien 14 1639 Gml. Fredrikstad Tlf: 957 75 544 Kto: 6105 06 32880 Avd. Grenland v/Inger Kristiansen Langstadsgt. Sør 38 A 3725 Telemark Tlf. 35 52 24 72/970 60 603 Kto: 2670 08 00988

Avd. Indre Østfold c/o Svein Nilsen Plogveien 12 1809 Askim Tlf. 464 31 339 Kto: 0532 08 97868

Kto: 2003 20 72551 Avd. Oslo c/o Lise Ulleberg Kirkemo Rovenvn. 426 1900 Fetsund Tlf: 907 26 450 Kto: 0530 40 37107

Avd. Kongsberg c/o Hans Petter Karlsen Edwin wadds vei 11 3610 Kongsberg Mobil: 93212651 Kto: 2291 31 04130

Avd. Rogaland Postboks 61 4301 Sandnes Tlf. 957 07 348/918 87 345 Kto: 0530 51 21461

Avd. Harstad og omegn c/o Rita Skogvoll Skoleveien 4 9407 Harstad Kto: 4750.59.84575

Avd. Moss-Vestby Krokstrandveien 2 1555 Son Tlf. 913 91 911

Avd. Haugaland Frakkagjerdvegen 12 B 5563 Førdesfjorden Tlf. 91638730 /92081884 Kto: 3520 62 04433

Avd. Møre og Romsdal Postboks 47 6529 Frei Tlf. 930 87 327 8 Kto: 0530 30 04884

Avd. Hedmark Postboks 147 2301 Hamar Tlf. 480 04 848 Kto: 1800 28 34800

Avd. Nordenfjeldske Postboks 37 Klett 7083 Leinstrand Tlf. 917 60 353 Kto: 8601 35 12061

Avd. Helgeland Postboks 3016 8603 Mo i Rana Tlf. 75 13 16 75 Kto: 4516 13 51052

Avd. Oppland c/o Kjersti Bjørklund Lars Jordes veg 2 2615 Lillehammer Tlf. 957 69 232

Avd. Romerike c/o Anette Tobiassen Kløfterhagen 39 C 1067 Osl0 Tlf. 950 85 215 Kto: 1321.15.56204 Avd. Sarpsborg Postboks 67 1701 Sarpsborg Tlf. 416 55 795/970 81 890 Kto: 0531 16 15426 Avd. Tromsø og Omegn Postboks 2475 9272 Tromsø Tlf. 77 65 00 05 Kto 4705 20 78050 LL Alme Avd. Romerike LL Kværna Avd. Agder

55


Avsender: NschK v/Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1461 Lørenskog


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.