Stomperud Magasinet 4/2021

Page 1

IS

T GRA

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

i toppklasse AULI-GÅRD

i bokform Jens (72) NM-GULL & BLAKERSK

VM-DEBUT

Politi-profilens PENSJONISTLIV

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

1


STOMPERUD MAGASINET MENER:

ENDELIG SEIER FOR FORNUFTEN Her om dagen kom det en etterlengtet gladsak i høstmørket: Endelig ser det ut til å lysne for ny bruk av det gamle rådhuset på Sørumsand! Eller som mange innbyggere på Sørumsand vil si – ja, i resten av den tidligere kommunen for den saks skyld: Endelig seirer fornuften! For nå skal bygningen i hjertet av tettstedet, som siden kommunesammenslåingen 1. januar 2020 har stått der som et tomt spøkelseshus, fylles med liv og røre igjen. Ikke med aktiviteter som i rådhusets forrige liv – snarere tvert imot. Nå ser det ut til å bli et sårt tiltrengt tilholdssted for den lokale frivilligheten og det mangfoldige foreningslivet, noe mange i lokalmiljøet har tatt til orde for og kjempet for. VI SKJØNNER GODT at Jane Bråthen, velkjent lokalpolitiker og den kanskje største pådriveren av alle for å bevare huset og fylle det med nytt innhold, beskriver det som en tragedie at det har stått tomt så lenge. Særlig når det er godt kjent og dokumentert at behovet for en møteplass som dette er stort, og at bruksmulighetene er mange – selv om det sikkert vil trengs betydelige ominnredningsarbeider. Forhåpentligvis til en overkommelig pris. ”Jeg får henvendelser fra folk i alle aldrer, om alt fra barseltreff til pensjonistkafé”, sier hun til Indre Akershus Blad. Det er bare to av mange eksempler på en mulig bruk av lokalene. Her er flust med mulige møterom for lag og foreninger, kommunestyresalen er velegnet for mange typer arrangementer og i den tidligere IT-avdelingen ligger det godt til rette for digitale aktiviteter. Bare for å nevne noe. MEN FRAMFOR ALT kan ungdommen på stedet omsider få et svært etterlengtet sted å være. En ungdomsklubb står høyt på ønskelista for hele lokalbefolkningen,

Stomperud Magasinet Nr. 4/2021

Ønsker du å annonsere? Kontakt SAS-Gruppa i Sørum IL Tlf: 908 11 626 (Jan Ole Dahl)

og mange uheldige episoder i det siste har med all mulig tydelighet understreket behovet for dette. De som likevel trolig er aller mest fornøyd med gjennombruddet for ”nye” rådhuset er driverne av Sørum Frivillighetssentral, som hittil har holdt til litt ”her og der” og nå øyner en langt bedre framtid med én felles base. Sammen med ei e-sportgruppe står da også sentralen først i køen av innflyttere. I festtaler snakkes det alltid varmt om frivillighetens betydning for samfunnet. ”Uten frivilligheten stopper Norge”, heter det så fint. Og utsagnet er så sant så sant. Men viljen til å ta konsekvensen av godordene skorter det dessverre ofte på. ”VI SOM KOMMUNE har et kjempeansvar for å legge til rette for frivillighet. Vi trenger alle kreftene vi kan få, spesielt etter at koronapandemien har lagt mange lag og foreninger i respirator”, sier Jane Bråthen i det nevnte Indre-intervjuet – og treffer unektelig spikeren på hodet. Hun setter derfor sin lit til at den forestående politiske prosessen rundt saken får et positivt utfall. For hele tiden i vår hver- og helligdag ser vi nødvendigheten og viktigheten av frivillig innsats. Å lage et ”frivillighetens hus” vil være den best tenkelige måten å verdsette den på – og det attpåtil i en bygning som bare står der tom og forfaller. Det vil ikke bare være å slå to fluer i én smekk, men mest av alt et håndslag fra de som bestemmer – også over oss her i storkommunens utkant – som frivilligheten virkelig fortjener. Og som vil bli tilsvarende satt pris på! Magasinet trykkes i et opplag på 10,000, og blir distribuert til alle husstander i tidligere Sørum kommune samt søndre Nes. Kommende utgaver i 2022: Nr 1 uke 6/7 Nr 2 uke 20/21 Nr 3 uke 37/38 Nr 4 uke 46/47

ANSVARLIG UTGIVER: SAS-GRUPPA I SØRUM IDRETTSLAG REDASKSJONSUTVALG: PER HANNASETH OG LEIF HESTVIK (SAS) LAURA ROBERTS-JENSEN (BLATT) OG JON WIIK REDAKTØR: JON WIIK ANNONSER: SAS-GRUPPA Følg oss på FORSIDEFOTO: JON WIIK facebook.com/Stomperud LAYOUT OG TRYKK: BLATT GRUPPEN GRAFISK

2

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


Tospann PÅ SPORET

SIDE 10-11

SIDE 12-14

Auli-gård

MED SÆRPREG

SIDE 20-21

Tradisjonsrik

ROMJULSJAZZ

SIDE 34-35

Johan satser PÅ LANGLØP

FOTO SVEIN SAMUELSEN STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

3


Svein Engen – fra – Lokal beredskap betyr lokal omsorg. Det er lettere både å gi og få omsorg når en kjenner til hverandre, sier Svein Engen. Lokal tilhørighet er en av hans mange hjertesaker, og engasjementet er fortsatt sterkt hos den profilerte og nå pensjonerte politimannen.

TEKST: ANNE-MARIE LUND FOTO: JON WIIK

4

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


politimann til pensjonist

MEN ENGASJEMENTET HAR IKKE GÅTT AV!

I det siste har han frontet motstanden mot politireformen og rusreformen i lokalpressen og andre fora. Etter å ha jobbet i politiet siden begynnelsen av 1980-tallet, vet han hva han snakker om. – Det gikk så langt at jeg tvang meg til å melde meg inn i Senterpartiet, det eneste politiske partiet som har programfestet at tjenestene skal være nær folk, sier han. – Det gjelder både politi, skole, legevakt – ja, alt mulig! NOK VAR NOK Inntil nå har Engen holdt seg unna politikk. Det er greit å være politisk nøytral i en slik jobb som han har hatt. Men nå var det nok, og han bruker stolt senterpartigenseren som kona, Elisabeth, har strikket til ham. Nå vil Senterpartiet kjempe for å få tilbake lensmannskontoret på Sørumsand, og for bedre bemanning på andre lokale lensmannskontor, som på Bjørkelangen og Årnes. Hvor mye det betyr at folk får hjelp raskt, og at politifolk vet noe om lokale forhold, kan han

ikke understreke sterkt nok. Han har kjempet mot reformer som truer den lokale beredskapen i mange år, men har ikke gitt opp. Nå fører han kampen på den politiske arena. – Dette er noe jeg trur på, og da er det bare å brette opp ermene, sier den engasjerte pensjonisten til Stomperud Magasinet. MENINGSFYLT FRITID Mange år i lensmannsetaten, både i Sørum og Aurskog-Høland, har gjort navnet hans kjent. Mye har blitt sagt og skrevet om Engen, og Magasinet ønsker også å gi et mer nyansert bilde av denne mannen, som har sørget for lov og orden i området vårt i en årrekke. Den høstdagen vi møter Svein Engen, skal han videre på en av de mange aktivitetene han får bedre tid til som pensjonist. Han og noen andre karer fra Lions Club Sørum restaurerer benker ved turstien langs Glomma. «Lionsstien» er rullestolvennlig, og gir flere mulighet til å komme seg ut i naturen. – Å være med i Lions er meningsfylt, fast-

slår han. – Vi jobber utadrettet, det går mye på å hjelpe andre. Her i Sørum har vi utviklet noe vi kaller «Fritid med bistand». Det er i ferd med å bli et nasjonalt prosjekt, og kalles «Sørum-modellen». Vi samarbeider med lag og foreninger om å finne fritidsaktiviteter til ungdommer som trenger hjelp med det. Bingsfoss ungdomsskole melder inn dem som kan ha et slikt behov, og så prøver vi å finne noe som passer den enkelte. Vi lykkes ikke alltid på første forsøk, men vi lar dem få flere muligheter. – I tillegg til idrettslag og slikt, bruker vi også Amcar-klubben. For noen ungdommer er det jo ren lykke å få lov å skru på gamle biler! Mange har funnet et sted å høre til på fritida gjennom dette opplegget. Så har vi Tulipanaksjonen hvert år, som et ledd i kampen mot narkotika, og det er også noe jeg er opptatt av. I MOT RUSREFORMEN – Du har alltid engasjert deg i ungdommens ve og vel? STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

5


Vedkløyving gir både god trim og verdifull avkobling, ikke minst for en pensjonist. Svein Engen gjør seg flid med stablene i vedskjulet bak huset sitt.

godt i hukommelsen. En venner seg aldri til å se maltrakterte kropper, og aller verst er det når det er barn eller ungdommer det gjelder. Etter at jeg fikk unger sjøl, ble det enda verre når barn var involvert. MEDMENNESKE – IKKE MASKIN – Blir en ikke herdet etter hvert? – Med tida går en kanskje lettere inn i den profesjonelle rollen. Min erfaring er at en blir så «låst i hue» at en gjør det som må gjøres. Men så kommer møtet med de pårørende, og det er verst, for da må du være medmenneske og ikke maskin. Mange ganger har jeg stått ved ei dør der folk innenfor aner fred og ingen fare, og jeg vet at idet jeg ringer på, blir livet til disse menneskene brått forandret. – Det er en viktig oppgave å få antall trafikkulykker ned, og at fart og rus ofte er årsaken til at det går galt, er det ingen tvil om! KOLLEGAOMSORG ER VIKTIG – Som politi kommer en ofte inn i krisesituasjoner. Hvordan er det mulig å greie det, gang etter gang? – En må bare takle det der og da. Det kan gå greit i øyeblikket, men følelsene kan bli sterke og uhåndterlige i ettertid. Derfor har vi i politiet en kollegastøtteordning, som jeg var leder for i flere år. Det er kurs og veiledning i temaer som for eksempel «Den vanskelige samtalen». – Vi har bidratt med støtte etter vonde hendelser som selvmord, større trafikkulykker og innkalling til Spesialenheten. AKAN har jeg også holdt på med. Det er lett å ty til rus og spill for å roe ned kropp og hode etter ei slitsom vakt, og her har vi drevet forebygging med kurs og seminarer for de ansatte. – Kollegaomsorg er viktig for at folk skal bli i yrket selv om det er tøffe tak.

– Ja, fordi jeg har sett hvor mye tidlig innsats betyr. Får en «hanket inn» dem som er på vei til å skli ut, har en spart den det gjelder for et vanskelig liv og samfunnet for mye penger. Derfor er jeg i mot rusreformen. Selvfølgelig skal de som trenger det få hjelp, og behandling og ettervern må bli mye bedre enn det er i dag. Men at straff og trussel om straff har virkning, er jeg sikker på. Hvis påminnelsen om at dette er ulovlig gjør at den unge ikke fortsetter å gjøre noe dumt, er det bra. Dessuten hindrer forbud mange i å prøve. De fleste ønsker faktisk å være lovlydige. – De fleste unge jeg har vært borti, er jo fine folk! De kan være tøffe i trynet, men bak fasaden er det en som bare ønsker å bli sett og verdsatt. Men noen foreldre «ser» ikke ungene sine av forskjellige grunner. Rådet mitt til foreldre er: Vær voksne, vær foreldre! Vis interesse for hva ungene driver med, særlig når de trekker seg unna på rommet sitt med internett og «hele 6

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

verden» tilgjengelig. Ikke vær så naiv, følg med og bry dere! PREGET AV DØDSULYKKER Svein Engen er ikke redd for å stå for det han mener. Et område som mange forbinder med ham er trafikksikkerhet. Han ble kjent som «Laser-Svein», som stadig var ute for å ta trafikksyndere, og noen syntes nok han var vel ivrig. – Fortell litt om hvorfor dette ble så viktig for deg! – Jeg var i UP i to perioder mens jeg jobbet i Oslo. Da kom jeg borti flere store dødsulykker, og fikk virkelig oppleve på nært hold hvor farlig trafikken er. Den første ulykka gjorde voldsomt inntrykk. – Fire unggutter på 18 år var drept på gamle Mossevei. Jeg var 25 år, så det er lenge siden, men lukta av varm motorolje og blod glemmer jeg aldri. Det skal lite til før assosiasjonene kommer, sanseopplevelser sitter

STARTET MED ELEKTRO – Det er tydelig at dette yrket har passet godt for deg. Var det en drøm for deg helt fra du var liten å bli politi? – Det hadde nok ligget der en stund, at det kanskje kunne være noe for meg. Men på Bjørkelangen videregående tok jeg elektro med allmennfag, fikk lærlingplass på kraftverket på Rånåsfoss, tok fagprøven der og ble høyspentmontør. På samme tid fikk jeg se en notis om opptaksprøve på Politihøgskolen, og gjennomførte den. Da jeg fikk vite at jeg hadde kommet inn, måtte jeg ta et valg, for jeg hadde også fått fast jobb på AEV! – Det var leit å si at jeg ikke tok jobben likevel, men jeg hadde bestemt meg. Så da ble det aspirantår i Oslo i 1979 og Politihøyskolen i 1980. Der traff jeg kona mi, og etter skolen dro vi sammen for å jobbe så langt øst og nord du kan komme i Norge, i Vardø. – Det var fantastisk å oppleve naturen der, vi er begge glad i friluftsliv. Nok å gjøre var det også, for når loddefisket var i gang, var det liv i byen og politiet hadde hendene fulle! TILBAKE TIL BARNDOMSHJEMMET – Men dere endte opp i Blaker til slutt? – Etter noen år på Kolbotn med jobb i Oslo,


flyttet vi hit i 1987. Da bygde vi om barndomshjemmet mitt ved «Monsrudpensen», rett ved Tertittvegen, til generasjonsbolig. Vi hadde fått sønnen vår Henning i 1986, og i 1989 kom Ragnhild. – Mens vi bodde på Kolbotn, jobbet Elisabeth på dagen, jeg kveld og natt. Om dagen passet jeg Henning, og Elisabeth tok over da hun kom hjem. Det ble ikke mye søvn da! Her ble det lettere, for nå fikk vi hjelp med barnepass av foreldrene mine. – Mor på 88 bor fremdeles i huset, og nå er det vår tur til å passe litt på henne. Vi har to barnebarn i nærheten også, så vi kan gjøre litt «gjengjeld» på flere måter. SKILLER JOBB OG PRIVATLIV – Hvordan har det vært at dere begge har hatt et slikt yrke? – Det er ganske vanlig at politifolk finner tonen privat også, og for oss har det fungert bra. Vi har begge hatt perioder med krevende vakter, og vet hvor utladet en kan være når en kommer hjem. Av og til har vi hatt to politibiler på tunet, begge har hatt hjemmevakt, og begge har sittet i hver sin telefon og snakket med folk som trengte hjelp. Det er vanskelig for samboere og ektefeller som er ferdig på jobb når de forlater arbeidsplassen, å forstå at slikt er nødvendig. – Så har vi prøvd å skille jobb og privatliv ved å delta i det som skjer i bygda og heller prate om det enn om jobb. Vi har også hatt felles

interesser og likt å være sammen på fritida. Hytta på Ringebu er et sted der vi finner ro. Gå i fjellet trives vi med, og det har vært mye jakt og fiske. Bærplukking er heller ikke å forakte! – De siste åra har vi vært der så mye vi kan. Elisabeth sier stadig at å komme dit opp og bare høre på stillheten, er noe av det beste hun vet. Vi er mye ute i skog og mark her hjemme også, men av og til har det vært godt å komme vekk for å koble av. Nå som vi er pensjonister, gleder vi oss til å bruke hytta enda mer! – Vi har også vært glad i å reise. Helt fra ungene var små, har vi hatt dem med på turer. Vi har vært innom de fleste land i Europa, tatt fly til bestemmelsesstedet, og brukt buss og taxi for å komme oss rundt. Slik har familien fått mange fine, felles opplevelser. Det er spennende å treffe folk, se hvordan de lever under andre forhold enn vi er vant til. FRISTED I SPANIA – Da blir kanskje reising en del av livet som pensjonist også? – Vi har kjøpt oss en leilighet i Spania, i Villamartin, et stykke sør for Alicante. Vi kom hjem derfra i mars 2020, og har ikke vært der siden, så det var en stor glede å kunne dra dit igjen nå i oktober. – Der er alt vi trenger for å ha det bra. Vi liker å bade og slappe av i sola, men området byr på andre opplevelser også. Rundt oss dyrker de sitrusfrukter, og langs vanningskanalene er det fine sykkelstier. Duften av appelsinblomster

eller nyplukkede sitroner er helt himmelsk. Det dyrkes også grønnsaker overalt, det er så frodig at det kjennes som en er i paradis! – Så vi kommer nok til å tilbringe mye tid der, og kanskje kjøre litt rundt i Spania. Men så lange opphold blir det ikke, vi har mye å drive med her hjemme også! BLIR FORTSATT OPPRINGT Svein Engen har sine meningers mot. Han har skapt trygghet og forutsigbarhet, og folk har nok merket at det ligger mye omsorg bak det han har gjort. «Indre»-journalisten Roger Ødegård karakteriserte ham slik i fjor høst, da det ble klart at Engen skulle slutte som politikontakt og bli pensjonist: «En modig, klok, rettferdig og god mann, som vil befolkningens beste.» Engen forteller at folk fremdeles ringer og trenger hjelp. – De får ikke kontakt andre steder, og da kan jeg jo prate med dem. Men meldingene må jeg sende videre til folk som ofte ikke gjør noe med dem. Det er ingen god følelse. Det er tragisk hvis det blir slik at folk føler at det ikke er noe vits i å kontakte politiet. – Ellers er det jo bra at folk fremdeles føler de kan snakke med meg da, sier Svein Engen med et smil.

Svein Engen trenger ikke å gå langt for å oppsøke flott turterreng. Bare noen meter fra eiendommen hans ligger den innbydende skogen med fuglekvitter, bærog turterreng. - Herfra kan jeg gå skauleiers over til kompveien på kort tid, og videre helt til Gansdalen om jeg vil, sier han.


Opplev forskjellen med en engasjert renholder som spiller på lag. Kontakt oss for befaring tlf. 23 14 16 80 / anker-renhold.no

Sørum Dekksenter lokale dekkhotell Ditt

• Tilbyr dekk til alle kjøretøy

Hjulskift

• Air condition service

fra

tlf. 97 98 66 77, Haldenveien 324, 1923 Sørum

www. sorumdekksenter.no 8

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

360,-


SØRUMSAND - LØRENFALLET - AULI SENTER STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

9


Tospann på sporet

STORT ÅR FOR JENS OG BRIE Ekvipasjen Jens Røhnebæk (72) og schæferen Brie (5) kan se tilbake på et utrolig flott år med NM-gull, NM-sølv og framfor alt VM-deltakelse i sporing. TEKST/FOTO: SVEIN SAMUELSEN

– Det har vært et topp år. Ja, det beste vi har hatt, sier Jens Røhnebæk da Stomperud Magasinet treffer han og den flotte schæferen Brie på ett av mange jorder i Sørum som duoen trener sporing på gjennom hele året. Ekvipasjen har nylig kommet hjem fra VM i sporing i Ungarn, som en av to deltakere fra Norge. Selv om de denne gang ikke nådde helt opp, har hele året under ett vært toppen av karrieren. – Selv om VM-deltakelsen ikke ga de beste resultatene, er jeg ikke misfornøyd med innsatsen. Jeg lærte utrolig mye av å være med i Ungarn, sier Sørumsand-karen, og legger til at det var med 50 ekvipasjer fra mange land og totalt fire forskjellige hunderaser.

Parhestene holder seg i god form med 350 treningsdager i året - for en stor del på jorder i Sørum.


GULL OG SØLV I NM Duoen kan se tilbake på gull i norgesmesterskapet i sporing for schæfere, samt sølv i samme øvelse for alle raser. – Mesterskapet gikk i Stavanger, og det er jo vanskelig å gjøre det stort bedre enn dette, sier en fornøyd Røhnebæk. Under sporing skal hundeføreren ha ei line på 10 meter, og gå bak hunden. Ei løype er på 1860 skritt, og det legges ut sju gjenstander som hunden skal spore opp. Gjenstandene som legges på bakken er 10 x 3 centimeter – to av tre, to av filt, to av lær og en av plast. Underlaget kan være forskjellig, som gress, på jorder eller mer fast underlag. VIKTIG MED GOD FORM At tospannet holder seg i god form vises tydelig gjennom at de trener 350 dager i løpet av året. – Det er viktig med både kondisjon og god fysikk, og dette kreves av oss begge, sier den dyktige hundeføreren, og legger til at dette er noe han vil fortsette med så lenge helsa holder til dette «kjøret». Allerede i fjor var ekvipasjen tatt ut til VM, da i Finland. Men ved to anledninger, både i fjor og i mai i år, ble mesterskapet avlyst på grunn av pandemien. Men så tok Ungarn over arrangementet og avviklet det i slutten av oktober. OPPVOKST MED DYR Jens Røhnebæk er oppvokst med dyr, nærmere bestemt på Hedmarken, før han i 1967 kom til Fet og ble stallgutt hos Brede Killingmo på Holter gård. Der var han i 14 år. Senere ble det jobb ved Veterinærhøgskolen i Oslo, hvor han jobbet i 32 år, før det ble pensjonisttilværelse 1. oktober 2014.

– Hundesport har jeg drevet med siden 1982, og det startet med at jeg fikk spørsmål på jobben om jeg kunne ta med meg hjem en labrador som var førerhund. Hunden hadde fått epilepsi, og kunne ikke gå tilbake som tjenestehund. Denne hadde jeg til den var 12 år gammel, forteller Røhnebæk. Så ble det schæfere – fire i tallet etter hvert. De første var omplasseringshunder, og med den tredje startet dagens «hobby», sporing. – Det var dette jeg hadde lyst til, og nå bød muligheten seg. Så kom Brie på banen, og med denne hunden har ekvipasjen oppnådd de flotte resultatene dette året. SENTRAL I SØRUM FRIIDRETT Jens Røhnebæk har bodd på Sørumsand i om lag 30 år, og har vært aktiv på flere fronter i Sørum IL. Nå er han og kona Ingunn bosatt på Skedsmokorset. Etter å ha startet med langrenn for Hvam IL, kom han til Sørum IL, hvor han var med i mange år, blant annet i «langløpgruppa» sammen med kjente milslukere som Øivind Dahl og Ivar Egeberg. Grete Waitz var også med på noen av disse løpeturene, som ofte foregikk på søndager. Han har vært manager/lagleder for friidrettsgruppa i Sørum IL i en årrekke, og vært med på alle Stomperud-arrangementene. Men nå er det hundesport og sporing som gjelder for alle penga for den spreke pensjonisten! Jens og Brie - to gode og uadskillelige venner.

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

11


«Også en kalv trenger ekte morsglede»

Ekteparet Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl setter seg i fjøshalmen og snakker rolig med kua si. Kua ørter fornøyd i den myke senga. Noen ungkalver er nærmeste naboer. TEKST/FOTO: TROND NORDAHL

Trygghet er nøkkelordet. I fjøset på Grøndalen Gård på Auli får kalven følge mora si tett i minst to måneder. Det kalles dyrevelferd. Ekteparet Grøndahls hjertesak. Og når ett nøkkelord er nevnt: Her er tre andre: Stolt, frisk og omtenksom. Etter praten vår ved kjøkkenbordet er vi overbevist: Nøkkelordene er ikke bare ord. GAMMEL SLEKTSGARD Allerede i Vikingtida ble det ryddet jord der Grøndalen Gård på Auli ligger nå. Garden har vært i slektas eie siden på 1600-tallet. Som 23-åring fikk odelsgutten Hans Arild spørsmålet om han ville overta. – Egentlig hadde jeg lyst til å bli kokk. Kanskje reise ut i den store verden og finne meg ei 12

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

jente fra sydligere breddegrader, sier Hans Arild – og kona hans smiler bredt. For slik ble det ikke. Anne Birte er jenta fra Kristiansand som ville bli lærer – og ble det på Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand. Dette var tidlig på 1980-tallet. Hun ville gjerne bli med i den lokale Sørum leikarring. Der traff hun odelsgutten Hans Arild. Begge er glad i dans, og da Anne Birte inviterte til båttur til Kristiansand, meldte Hans Arild seg på som første – og eneste – deltaker. – Heldigvis ble jeg den eneste! Jeg fant kjæresten min, som ble kona mi. Uten Anne Birte hadde det aldri blitt noe av det vi nå ser resultatene av på garden vår, sier Hans Arild til Stomperud Magasinet.

TOK OVER TUNGVINN GARD Da han fikk tilbudet om å bli gardbruker, fikk Hans Arild samtidig forsikring om at avgjørelsen var hans aleine. Ikke noe press hvilte på hans unge skuldrer. – Garden var tungvinn å drive. Gammeldags fjøs – og høyet hengte vi på hesjer. Jeg er glad for at jeg greide å bestemme meg for å føre familietradisjonene videre, sier Grøndahl. – Anne Birte jobbet lenge som lærer ved siden av flott innsats på garden. I 1995 bygde vi nytt fjøs. Og da ble det et fjøs der dyras velferd ble vektlagt. Kuer og kalver får gå ut og inn av fjøset akkurat slik de sjøl ønsker hele året. Tykke halmsenger å ligge i – og ikke minst: Det tette forholdet mellom ku og kalv skulle få vare. – Det er de første ukene og månedene kua


– Her har vi hatt vårt eventyr, sier ekteparet Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl, og nyter egenproduserte produkter hjemme på kjøkkenbordet.

Trygghet er nøkkelordet for driverne av Grøndalen Gård på Auli. Kalven får følge mora si tett i minst to måneder. Det kalles dyrevelferd. Ekteparet Grøndahls hjertesak.

lærer bort det ei mor ser som sin viktigste lærdom: Å gi ungen sin trygghet. Som kubonde er det min plikt å sørge for at kua får sjansen til å formidle denne lærdommen, slår Hans Arild fast med tyngde. GODKJENT AV DYREVERNALLIANSEN Snakker vi om lykkelige kuer, vil mange dra på smilebåndet. Men ikke Anne Birte og Hans Arild. Lykkelige kuer er enkelt sagt deres mål. Og det var veldig viktig å vinne gehør hos Dyrevernalliansen. I dag kan de stolte vise fram en boks av sitt eget produkt Nýr – og peke på merket «Godkjent av dyrevernalliansen». Merket henger høyt. Alliansen har jobbet hardt for at pelsdyroppdrett skal forbys, kastrering av grisunger uten lokalbedøvelse likeså – og at veterinærer skal stå for kastreringen. Og sentralt for Grøndalen Gård: Alliansen jobber for forbud mot båsfjøs, slik at dyra kan gå fritt – og skal ha mykt liggeunderlag. Det nevnte merket er Norges eneste matmerke med fokus på dyrevelferd. – Velger du mat som er merket med Dyrevernmerket, kan du være trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Enkelt sagt: Et bedre liv, sier Hans Arild Grøndahl.

Lars Kristian, har allerede vært forpakter i tre år. Nå vil han gjøre sitt beste for å gjøre slik folk har gjort i århundrer på Grøndalen Gård: Drive garden videre. – Vi har sagt, slik min egen far sa til meg, at han står fritt til å velge hvordan han vil drive garden videre på. Dette betyr ikke nødvendigvis slik vi har gjort det, for vår måte å drive på har vært vårt eventyr. Lars Kristian ga meg samme svar som jeg sjøl ga: Jeg skal gjøre et forsøk på å drive videre slik mine foreldre har gjort. Lars Kristian overtar en gard der det i dag er 19 kuer, 350 mål der det dyrkes gras og 170 mål beitemark. Det hører også 350 mål skog til garden. Den nye brukeren har fått dyrebar opplæring – og lærte tidlig at det er stort ansvar i å drive med dyr.

BLIR SNART KÅRFOLK De har flere år igjen før de når pensjonsalder, men Hans Arild og Anne Birte har bestemt seg for å flytte inn i kårboligen over nyttår. Deres nest eldste sønn,

– Velger du mat som er merket med Dyrevernmerket, kan du være trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Enkelt sagt: Et bedre liv,

MODERNE FAMILIEBEDRIFT I sin tid som brukere har Hans Arild og Anne Birte skapt en moderne familiebedrift som drives økologisk – dvs at ressursene på garden forvaltes og utnyttes på en bærekraftig måte. Garden har eget biofyranlegg, solfangere og solcelleanlegg. – Akkurat nå er solcelleanlegget litt ute av drift, men målet er å være selvforsynt med egen energi. Slik vil vi vise i praksis at vi satser på bærekraft, egne ressurser og ny teknologi, slår Hans Arild fast. I melkerommet er det plass til fire kuer, som melkes med maskiner samtidig. – Men Anne Birte og jeg – og Lars Kristian – melker ofte for hand på gamlemåten. Innimellom er det praktisk helt nødvendig. Graset slås med maskin, tørkes noe og kjøres inn på høytørke. Melkekvoten er på 75 tonn. Drøyt halvparten selges til TINE. Resten brukes i gardens eget meieri, der det ystes og lages Grøndalen Gårds eget produkt: Nýr (se neste side). Hva skal så Hans Arild og Anne Birte ta seg til når de snart er kårfolk? – Vi har et enkelt og greit svar på akkurat det: Vi skal stille opp så godt vi kan på garden vi er så glad i og for våre tre andre barn!

Leverer ost til Hurtigruta

Bla om!

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

13


NÝR-

et eldgammelt produkt Grøndalen Gård har sitt eget gardsmeieri – og ysteri. Melkeproduksjonen fordeles om lag på midten: Melk og Nýr.

Nýr er en ost som lages av økologisk helmelk, pasteurisert, syrnet og drenert i klede. – Litt forenklet sagt: Her er det snakk om en framstilling som er blitt brukt over det meste av verden i århundrer. Spesielt kjent fra arabiske land. I Norge er vi nå aleine om slik produksjon, sier Hans Arild Grøndahl (bildet). Nýr er spesielt syrlig og anbefales brukt i dressinger med grønnsaker, til desserter og kaker. Flere av de store matvarekjedene har Nýr i sine hyller. Og de samme matvarekjedene har tatt driften på Grøndalen Gård på alvor: Trygt dyrestell i henhold til Dyrevernalliansens ønsker. – Hurtigruta er en av våre største Nýr-kunder. Flere restauranter i Oslo velger Nýr og kjøtt fra oss, opplyser Grøndahl. Mange har tatt turen til Grøndalen Gård for å oppleve gardsdrifta. En biskop kom en gang, og flere kjente ledere innen matvareproduksjon. – Men hvor er navnet Nýr hentet fra? – Jeg brukte flinke markedsfolk til å hjelpe meg. Resultatet ble Nýr. Del opp i ny og yr – og du kommer fram til et svar, sier Hans Arild. – Men streken over y’en? – For å dra litt ekstra på vokalen!

Lørenfallet HAGE

Finn ditt nye rekkehus i Lørenfallet hage!

Fastpris fra kr. 5.495.000 -

kun kr. 50.000 i forskudd. Innflytting fra 4. kv. 2022

Les mer og se ledige boliger i lørenfallethage.no stomperud_annonsesmaahus_halvside_aug21.indd 1

14

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

19.08.2021 11:01:53


VÆR SYNLIG I

LOKALMILJØ

- ANNONSER HER t M USDPE UsinST RM USPDTEORU PDeEO R M TORM O T E S P MPDERU M O T S D IS

GRAT

GRATIS

agasin et Maga 1 / 20e19t ET 2 / 2019 MAGASINET Ma3ga/ 2019 ET sinMAGASIN ASIN ga siMA nGAS et INE MAGMa T 4 / 2019 t e M JØ in a RG s ga MAGAS sine DET NY -vår nyEN INET 1 MaDgeta nye t ord / 2020 førereMagasinE ett asine g a M fet

fet

fet

fet

sørum

m

søru

feNMst Msørskapte m

søru

NM samler fest

TRINE

sørum

ELLEN I GJØRMEBAD agasin fet

umvottet Magasineten JOHANNES ILDSJELEN ter moett JOR Msik agasin

TRE BlATiTÅmedT på SIGRUNNv-cuppallenR DEN U - ostalgiMagasinetmed STOLPEN eOrG NORGNEbaDrnTeteater k ERERingsfestBINGSFOSS s l e EN KT INVITredn JA R E med BRUkNDT TIL f STEINERALER er - par J MINier Saml Senøruum eIGrHfEoTrng Sl iissASellpølaaru EN dom rbFReIVnILnLU kkami vind MED MYE

UNER

KOMM

fet

sørum

DET NYE

VED

TEMA

A

STOMPE

RUD

ET 1

ASIN

MAG

1

9

/ 201

2019

29.01.

30

16:15:

PROGRAM SIDE STOMPER

18-19

UD MAGASIN

ET 4 / 2019

1

STOM

perud

oysa@aktiv.no | +47 41 41 55 04 | www.aktiv.no Sørumsandvegen 66a, 1920 Sørumsand

sørum

MONIC

-Stom

Øyvind Sægrov - Salgsleder/Megler MNEF

KARIN

NNE

MARIA

1-2019

Din lokale megler på Sørumsand

dd 1

inet.in

magas

PERU

en

D MAGA SINET

1 / 2020

1

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

15


Jul i Sørum

BLAKER-DIALEKTEN I BOKFORM

Et stykke lokalhistorisk arbeid er nå fullført i Blaker. Resultatet vil foreligge like innunder jul, i form av ei bok med fokus på bygdas dialekt. Kanskje et julegavetips? TEKST/FOTO: JON WIIK

– Vi synes det er veldig viktig å ta vare på Blaker-dialekten! Det er noe som framfor mye annet skaper lokal identitet og tilhørighet, sier leder for Blaker og Sørum Historielag, Elin Mørk, til Stomperud Magasinet. Det er historielaget som er utgiver av boka, som i første omgang kommer i et opplag på 500 eksemplarer og vil foreligge til salg rundt 10. desember. Produktet er et resultat av blant annet to dialektkvelder som er avholdt på BesteFarHuset de siste årene, med påfølgende gode innspill fra mange i lokalbefolkningen. ARBEIDSGRUPPE De er håndtert av ei arbeidsgruppe satt ned av historielaget, som en god stund har jobbet med prosjektet. Den har bestått av Kjell Bråthen, Kåre Bøhler, Steinar Dalbakk, Kjell Kurland, Odd Roar Stenby og Jon Wiik. De har fått god hjelp av Anders Henriksen, som bestyrer Sørum Fotosamling, til å framskaffe bilder til tekstene. Viktige bidragsytere til disse har vært Astrid Husmo og Anne-Marie Lund. Den grafiske produksjonen er utført av det nystartede firmaet Styrk Profil i Lørenfallet. Bokas innhold er delt inn i to deler. Den første er en samling av ord og uttrykk fra den frodige Blaker-dialekten. Den andre består av et utvalg av hverdagshistorier, anekdoter og lokalhistoriske fakta og fortellinger fra lokalsamfunnet, flere av dem skrevet på dialekt. 16

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

For eksempel vil leserne stifte bekjentskap med to utgaver av Blaker-sangen, den ene fra før krigen, den andre forfattet i 2005. Og siden boka utkommer like før årets viktigste høytid, hører selvsagt juleevangeliet på Blaker-målet med. VIKTIG ARBEID Arbeidsgruppa er opptatt av å få fram at samlingen av ord og uttrykk på ingen måte er noen fullstendig ordbok. Den er utelukkende basert på det man har fått inn fra lokale personer, på og etter de to nevnte dialektkveldene, og framfor alt gruppemedlemmenes egen kunnskap på området. På samme måte er tekstdelen slett ikke noe forsøk på å lage en helhetlig historie om bygda. Materialet som presenteres er bare et lite utvalg fra en rik flora – mye av det egnet for både å dra på smilebåndet og åpne latterdøra. – Det er en viktig innsats som arbeidsgruppa har nedlagt. Dens medlemmer er alle i 70-årsalderen, og representerer vel den siste generasjonen som tar seg bryet med å gjøre en slik jobb. Hvis ikke, er jeg stygt redd for at ord og uttrykk som vi er vokst opp med hadde gått i glemmeboka og forsvunnet, understreker Elin Mørk, som overtok ledervervet i historielaget etter Kåre Bøhler på årsmøtet i midten av juni. TIL BRUK I SKOLEN? – Men når det er sagt, har jeg inntrykk av at

Blaker-folk er flinkere til å beholde dialekten sin enn mange andre steder i landet, legger Mørk til, og forteller noe hun synes bekrefter dette: – Vi fikk nylig produsert et antall krus med historielagets nye emblem. Her tok vi med fem dialektord. Da kruset ble introdusert i bygdekvinnelaget, vakte det stor oppsikt og interesse. Elin Mørk håper også at dialektboka vil kunne brukes i undervisning, og snakker da av erfaring. Hun har flere ganger blitt trukket inn på Sørum skole for å fortelle om ”gamle da’r”, og da hun i fjor fokuserte på lokale dialektord, var det noe som slo an. – Det syntes unga var morsomt, sier Mørk med et smil, og legger til at hun har fått signaler om at skolene i tidligere Sørum kommune kan være interessert i et tettere samarbeid med historielaget. – Jeg vil tro at også ungdomsskolene på Sørumsand og Frogner finner dette interessant, sier historielagslederen engasjert. PS: Dialektboka vil bli lagt ut for salg på Joker-butikken på Hellene og biblioteket på Sørumsand, samt andre steder og ved ulike anledninger, som vil bli kunngjort på blaker. no, historielagets hjemmeside og Facebook.


Jul i Sørum

Juleevangeliet på Blaker-målet, framført av Odd Roar Stenby i Blaker kirke i 2019, hører selvsagt med i dialektboka, som nå er fullført og utkommer ca 10. desember.

SISTE BYGDEBOK

kommer til jul

Seint men godt – nå er det sjuende og siste bindet av storverket Sørum bygdebok, og det andre om Blaker, fullført. Et år forsinket utkommer det i desember.

– Vi er lovt at opplaget skal foreligge hos oss innen utgangen av november. Men av ulike årsaker opplever vi fortsatt en del usikkerhet rundt dette. Vi kan bare håpe det beste, opplyser seksjonsleder for Lillestrøm-bibliotekene, Ragnhild Malfang, til Stomperud Magasinet. Hun legger til at planen er å invitere Blaker-befolkningen og andre interesserte til en markering når boka foreligger, hvor folk kan få kjøpe det lenge etterlengtede produktet. – Og jeg kan forsikre at det er all grunn til å glede seg! Her er det mye spennende lesning, sier Malfang med ettertrykk. – Denne utgaven er med sine 728 sider den tredje tjukkeste av alle de sju bindene av Sørum bygdebok, men har flest omtalte bosteder, forteller bygdebokforfatter Håvard Kongsrud. Boka omfatter de nordlige delene av Blaker, fra Blakersletta og nordover, med Feitbygda, Rånåsfoss og Vierkjerrkroken. Det vil si bebyggelsen på gardsområdene til Foss, Huseby, Svarstad, Eid, Nitteberg, Sandnes, Toreid, Stagrim og Fjuk. Som i forrige bind har Jan Erik Horgen og Anders Henriksen hatt ansvar for bildene. Kongsrud har skrevet teksten, og Fredrik Bjørge har bidratt med underkapitler merket middelalder og produksjonstall fra 1600-tallet. Sarpsborg-firmaet Mood Design har stått for design og grafisk produksjon. Boka er trykket i Litauen og kommer i et opplag på 1000 eksemplarer.

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

17


Jul i Nes Else Hartmann har vært medlem i Aulie Sanitetsforening siden 1991 og sittet i styret i alle årene – som leder siden 2003. I 10 år var hun dessuten fylkesleder i Akershus. Her fotografert i foreningens ”base” på Haga Samfunnshus. I bakgrunnen bilder av alle hennes forgjengere.

Holder liv i juletrefesten

Juletrefester blir det stadig færre av. Men noen synes fremdeles det er verdt å holde liv i denne juletradisjonen. Bare spør de flittige kvinnene i Aulie Sanitetsforening! TEKST/FOTO: JON WIIK

– Vi synes det er viktig å ta vare på gamle og kjære tradisjoner som dette. Det er også i sanitetskvinnenes ånd, sier foreningens mangeårige leder, Else Hartmann, til Stomperud Magasinet. Søndag 9. januar trommer hun og hennes trofaste medhjelpere sammen til den årlige juletrefesten for familier med barn opp til skolepliktig alder på Haga Samfunnshus. I år gjør de det med ekstra stor glede ettersom fjorårets fest måtte avlyses på grunn av koronaen. Det ble et stort savn. – Vi begrenser oss til familier med små barn fordi de eldre barna har sitt tilbud gjennom skolen. Dette blir 26. gang vi avholder juletrefesten med dette konseptet. Før det hadde vi et tilsvarende arrangement for eldre og medlemmer i årevis, forteller Hartmann. MEGET GOD RESPONS Magasinets eldre lesere vil huske at det i tidligere tider formelig florerte av juletrefester. Det var et fast innslag ved alle skoler og i alle grender, både i romjulen og på nyåret. Men i de senere år har denne tradisjonen blitt et stadig mer utdøende fenomen. – Det har sikkert mange forklaringer, sier Else Hartmann. 18

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

– Folk er jo så opptatt med mye annet, og tilbudene er så mange flere nå enn i ”gamle da’r”. Kampen om publikum er mye hardere. Men vi har fått bare positive tilbakemeldinger på at vi holder denne tradisjonen i hevd. Det er noe folk tydeligvis setter pris på. Arrangementer som dette skaper miljø og fremmer fellesskap i lokalmiljøet. – Småbarnsforeldrene herover er veldig takknemlige for tilbudet. Det er ”stinn brakke” og stor stemning hver gang. På det meste, og senest i 2020, hadde vi rundt 100 deltakere. SKAFFER 60.000 I ÅRET Lokallagslederen gleder seg også over at veldig mange er flinke til å bidra til de vellykkede tilstelningene. Men det gjelder så visst ikke bare den årlige juletrefesten. Aktivitetsplanen forteller tydelig om en imponerende stor aktivitet året rundt i den lille sanitetsforeningen, som ble stiftet i 1914, som nå har vel 60 medlemmer og som favner områdene ”gamle og nye” Auli, Rånåsfoss og Haga. Foreningen samarbeider for øvrig godt med sine gode naboer på Bodding. Drivkraften er å skape trivsel og livsglede både for seg selv og andre, hånd i hånd med inntektsbringende tiltak for å støtte en rekke

gode formål. – Vi pleier å samle inn om lag 60.000 kroner i året på våre tiltak, for eksempel loddsalg på medlemsmøtene og andre steder, salg av fastelavnsris, rømmegrøtkveld og framfor alt vår årlige julemesse i november. Det er vår hovedinntektskilde, forteller Else Hartmann, og legger til at de aller fleste av produktene som loddes ut og selges er egenprodusert av medlemmene. STØTTER MANGE FORMÅL Men inntektene blir ikke lenge i foreningens kasse. Tvert imot forsvinner de ut igjen med det samme. De går til ulike gode formål; lokale og nasjonale, veldedige og andre – men hovedsakelig til tiltak for barn og unge, framfor alt i lokalmiljøet. Framtun og Auli skolekorps er for eksempel en forening som hvert år nyter godt av sanitetskvinnenes utrettelige innsats. – I 2020 støttet vi rundt 20 ulike formål over et bredt spekter, opplyser Hartmann, og nevner at årsplanen også inneholder mange former for hyggekvelder, for eksempel eldretreff. Men nå er det den tradisjonsrike juletrefesten som gjelder. Og mange gleder seg. Ikke minst sanitetskvinnene selv!


Jul i Sørum

21 EDITION 20 CHRISTMAS R OG FIRMAGAVEANSATTE TIL JULEGAVER NDER OG KU

Julegaver

TIL DINE ANSATTE OG KUNDER VI TILBYR OGSÅ

HARDE & ER KE GAV MYKJENTE VAREMERKER! FRA

Blakerveien 109, 1920 Sørumsand

Ansvarlig megler Tom Andre Skarsbø tlf. 99 62 74 33

· Tlf 63 82 50 78

Blatt Gruppen BE YOUR BRA ND

GRAFISK - SPORT & -PROFIL GRAFISK - SPORT & PROFIL LOGISTIKK- LOGISTIKK

Gavekort · www.blatt.no

· ordre@blatt.no

Visning Ta kontakt med megler

Lillestrøm kommune - Frogner Sentrum - Dueveien 9 Flotte leiligheter til salgs. Priser fra kr. 2.540.000,- til kr. 4.540.000,-* Moderne leiligheter til salgs i Frogner sentrum. Kort gangavstand til togstasjon, butikk, restaurant m.m. Leilighetene ble ombygd i 2020, utført i henhold til TEK17, og fremstår som “nye”. Alle leilighetene har balkong/terrasse. Ta kontakt med megler for utfyllende informasjon.

Velkommen til julevasken hos oss! Vi ønsker alle våre kunder God Jul!

CIRCLE K SØRUM TLF 63 86 80 50 PS: vi har 2 innendørs selvvask STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

19


Jul i Sørum

romjulsjazz

Endelig kan Sørum Jazzklubb invitere til sin tradisjonelle romjulsjazz igjen – etter at pandemien ødela fjorårets arrangement. TEKST: SVEIN SAMUELSEN


– På grunn av pandemien måtte vi avlyse tre av våre faste arrangementer, forteller leder Ågot Wiig Heramb i Sørum Jazzklubb til Stomperud Magasinet. Men nå kan den blide lederen smile bredt igjen. Både fordi romjulsjazz på Festiviteten er tilbake og for at det meste er i boks når det gjelder 20-årsjubileet til den lokale jazzklubben neste år. Høydepunktet blir stor konsert den 6. november 2022, to dager før den offisielle stiftelsesdatoen i 2002. POPULÆR TRADISJON Jazzklubben kom i gang igjen nå i høst med konsert i sine faste lokaler, Festiviteten på Sørumsand, den 31. oktober. Så står den tradisjonsrike romjuljazzen for tur, i år på 4. juledag, dvs 28. desember. Da med Helene Edler Happy Jazzband på scenen på «Teten». – Romjuljazzen har blitt svært populær på Sørumsand. Det var Sørum Storband som spilte under dette arrangementet i 11 år, men etter hvert kom både arrangører og bandet fram til at Festiviteten ikke egnet seg som lokale for et så stort band, forteller Wiig Heramb. Foran romjulsjazzen i 2020 fikk de avtale

Jul i Sørum

med Helene Edler Happy Jazzband, men dette måtte som kjent avlyses på grunn av pandemien. – Derfor er vi glade for at vi i år får besøk av dette bandet, som har medlemmer fra Skjetten og Lørenskog, sier Ågot Wiig Heramb. JUBILEUM Sørum Jazzklubb har allerede begynt planleggingen av neste års 20-årsjubileum, og da er Ophelia Ragtime Orchestra med Morten Gunnar Larsen booket. Det var dette bandet som spilte på Bingsfoss ungdomsskole da Sørum Jazzklubb ble stiftet 8. november 2002. Det var i sin tid Harald Næss som var initiativtager og klubbens første leder, mens det var Gunnar Apeland og Johannes Næss som formelt stiftet Sørum Jazzklubb. – Festiviteten er klubbens faste tilholdssted, og vi er svært godt fornøyd med det samarbeidet vi har med «Teten» og dens styre, sier Wiig Heramb, som på sin side har vært leder av Sørum Jazzklubb siden 2017. Hun legger til at de som har konserter i regi av Sørum Jazzklubb gjerne kommer igjen for å

spille på Festiviteten. De skryter av akustikken, om de intime lokalene og stedet for øvrig. BEST I MØRKETIDEN Jazzklubben har sitt eget lyd- og lysutstyr, og Wiig Heramb trekker her fram Johnny Wærp, som har vært teknisk ansvarlig og styremedlem i alle årene. Klubben har også hatt enkelte arrangementer andre steder, som i foajeen ved Sørumsand videregående skole, Valstad Cafe og i Blaker kirke, som var et fast sted for kirkekonserter fram til 2015. – Vi har funnet ut at folk setter mest pris på konsertene våre i «mørketiden» av året. Derfor inviterer vi til jazzkvelder på høsten og vinteren, sier Wiig Heramb, og legger til at folk gjerne vil ut for å høre god jazzmusikk. Nå ser lederen først og fremst fram til årets romjulsjazz den 28. desember, før tankene og planene for fullt vil bli rettet mot 20-årsjubileet neste høst.

Festiviteten på Sørumsand er hovedsetet for Sørum Jazzklubb, som Gunnar Apeland var med og stiftet høsten 2002. Her sammen med nåværende leder Ågot Wiig Heramb. Nå ser de fram til romjulsjazzen, før blikket rettes mot neste års 20-årsjubileum. Foto: Svein Samuelsen.

Alltid stinn brakke og stor stemning under den tradisjonsrike romjulsjazzen på Festiviteten. Foto: Johnny Wærp.

Foran romjulsjazzen i 2020 fikk jazzklubben avtale med Helene Edler Happy Jazzband. Da måtte tilstelningen avlyses på grunn av pandemien, men nå kommer orkesteret i år i stedet. Foto: Privat.

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

21


Jul i Sørum

Julemarked med ny gjest Rita Nyborg kan presentere en ny og spennende gjest til årets julemarked på Blaker Skanse: Selveste nr 91 August Stomperud! TEKST/FOTO: JON WIIK

Den utrettelige julemarked-arrangøren har alliert seg med tegneren Håkon Aasnes fra nabobygda Aurskog, som i en årrekke har vært mannen bak den velkjente tegneseriefiguren fra Sørum (og mange flere, for den saks skyld). – Aasnes vil dekke en stor del av Kommandantboligen med sin utstilling av tegninger. Der vil han også ha sin egen stand, og har med seg et stort antall originale Stomperudtegninger for salg. Så nå har du sjansen til å få Stomperud på veggen, sier Rita Nyborg entusiastisk til Stomperud Magasinet. MARKED FOR 19. GANG Den første helga i advent (27. og 28. november) inviterer hun og flere medhjelpere, ikke minst fra Blaker Skanses Venner, sin vane tro til et trivelig førjulsarrangement på det historiske

stedet med sine idylliske kulisser. – Dette blir 19. gangen, og heldigvis kan alt gå som normalt igjen etter fjorårets trøblete variant som følge av koronaen. Det skal bli deilig, sier Nyborg. Som vanlig kan hun presentere rikelig med utstillere fra hele østlandsområdet, som representerer et bredt spekter – klær, tre, skinn, håndarbeid, bunadstilbehør, julekaker osv. Noen nye, men de fleste gjengangere. Nytt av året er at KunstSkansen, som består av 26 profesjonelle kunstnere med tilhold på stedet, ”okkuperer” hele Smia med sitt store mangfold av produkter – i tillegg til at verkstedene vil være åpne som vanlig.

rangøren tilbud og aktiviteter i fleng – for store og små, inne og ute: Julekafé med salg av bl.a. julegrøt, uteservering med glühwein og bakt potet, underholdning ved Lillestrøm kulturskole, hestekjøring for de yngste, smed og eventyrforteller mm. Og som vanlig rundes arrangementet av i kveldingen søndag med fakkeltog fra kirken og påfølgende julegrantenning til toner fra Blaker Skolemusikkorps. På avslutningsdagen blir det for øvrig et samarbeid med Tertitten, som da har sine første julekjøringer. Det blir satt opp busser til Skansen, som korresponderer med Tertittens avganger, pluss siste gang direkte til Sørumsand.

STILFULL AVSLUTNING Ved siden av alle markedsbodene nevner ar-

For mer detaljert info; se hjemmesiden blakerskanse.no eller Facebook-siden Julemarked på Blaker Skanse.

Rita Nyborg ser med stor spenning fram til utstillingen og salget av originale Stomperud-tegninger på årets julemarked på Blaker Skanse.

22

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


Jul i Sørum

Tilbake etter ufrivillig pause

Motvillig måtte Frogner Skolekorps avlyse det tradisjonsrike julemarkedet på kultusenteret i fjor. Da føles det desto mer herlig å være tilbake for fullt i år! TEKST/FOTO: JON WIIK

– Vi gleder oss stort over å kunne gjenoppta denne mangeårige og hyggelige førjulstradisjonen her på Frogner, som folk setter så stor pris på. Nå skal vi lage liv og røre her på stedet igjen, slik vi gjorde under Halloween tidligere i høst, sier en opprømt kasserer i styret for skolekorpset, Helene Berger Arnaud, til Stomperud Magasinet. I den rollen følte hun selvsagt litt ekstra på at kjærkomne inntekter til korpsets drift gikk tapt i fjor. Nå er den faste inntektskilden heldigvis tilbake. – Som så mange andre slet vi økonomisk under pandemien. Men heldigvis fikk vi avholdt vårt loppemarked i høst, etter å ha måttet avlyse i fjor. Det utgjør halvparten av vårt årlige inntektsbudsjett, opplyser kassereren. Men det er flere foreninger som gleder seg over at julemarkedet er tilbake. For riktignok er det skolekorpset som er hovedarrangør, men Frogner Vel og Frogner Sanitetsforening er uvurderlige medspillere – og

Helene Berger Arnaud i styret i Frogner Skolekorps gleder seg til å se et yrende liv i lokalet bak seg 28. november. Alle fryder seg over at julemarkedet er tilbake.

i tillegg tar Frogner Pensjonistforening seg av posene som nissen kommer med til barna. Frivilligheten trår med andre ord til for fullt på Frogner den første adventhelga! De skaper et marked med stort mangfold på kultursenteret. Rundt 10 utstillere/salgsboder vil være på plass med et rikt utvalg av produkter. En av dem er sanitetsforeningen med sine sju slag. Det mest populære tilbudet til de yngste er juleverkstedet med gratis inngang. Det serveres selvsagt julegrøt med saft, og tre varianter av skolekorpset – hovedkorpset, aspirantkorpset og veterankorpset ”Stasen” – sørger for livemusikk begge dager. Det omfattende arrangementet rundes som vanlig av med julegrantenning, etterfulgt av gang rundt treet og nissebesøk, søndag ettermiddag, her med velforeningen som regissør. For mer detaljert info; se Facebook-siden Julemarked på Frogner.

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

23


Jul i Sørum LOKAL HANDEL SIDEN 1977

FOKUSSØRUMSAND

Kjære nabo Velkommen til verdens hyggeligste nærsenter. Vi er her for å gjøre handelen din så behagelig, lettvint og trivelig som mulig, og vi dekker Sørumsands vanligste og viktigste behov.

ÅPNINGSTIDER 10 - 20 (18) 2 TIMERS GRATIS PARKERING COOP Extra - Vinmonopolet - Floriss - Mix - Norli - Traktøren - Ringo - Smil Café - Vitusapotek Nille - Interoptik Nordfonn - Eurosko - HeleneMote - Zoo-Senteret - Hairport - Peking restaurant

24

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


frogner sentrum

BILLETTFRI GRATIS PARKERING

frogner-sentrum.no

FROGNER

Åpningstider: 09:00-18:00 (10:00-16:00) GRATIS hjemlevering av næringsmidler, stomi-, kateter- og inkontinensutstyr Tlf: 63 82 00 15

Åpningstider: 07:00-23:00

FRAUNA Frogners frisørsalong til hele familien www.studiosaks.no

Konfirmantfotografering 490kr

(1 time - utendørs eller i studio på Frogner referer til Stomperud ved bestilling)

www.annabrandsdal.no

Kontakt oss på 4000 6100 eller besøk vår hjemmeside www.ftls.no

MAT • BAR • SCENE www.klinikkthir.no post@klinikkthir.no Tlf: 97322137

Ny eier av Bilvask på Frogner. Vi utfører både Drop-in og henter, vasker og leverer bilen. Timebestilling: Tlf 46 67 71 72

For timebestilling 960 09 669 Facebook: Frogner thai massasje www.khonkaen-thaimassasje.no

Åpningstider; 11:00-22:00 (12:00-22:00) Hjemlevering og take-away Tlf 63 82 12 90 / 90 51 64 59

Adresse: Frognerveien 1, 2016 Frogner

FROGNER ER KJENT FOR SITT GODE LOKALMILJØ, RIKE KULTURLIV OG ET BRENNENDE ENGASJEMENT FOR IDRETTEN OG UNGDOMEN.DET NYE SENTERET PÅ FROGNER INNEHOLDER ET BREDT TILBUD INNENFOR HANDEL, HELSE OG SERVICENÆRING. VELKOMMEN TIL ET STADIG VOKSENDE OG SJARMERENDE SENTRUM!


Fra søppelplukke SØRUMSOKNING MED VIKTIG ROLLE

9. mai 1985 ble Strømmen Storsenter åpnet, og i 32 år av disse 36 årene har Ole Herredsvela fra Lørenfallet jobbet ved storsenteret. Nå går den tekniske sjefen en travel førjulstid i møte. TEKST/FOTO: SVEIN SAMUELSEN

Stomperud Magasinet møter den trivelige Sørum-karen på sin andre hjemmebane – på Strømmen Storsenter. Vi sier Sørum-karen, for selv om han er født og oppvokst bare et kort steinkast fra storsentret, så har Lørenfallet vært hans hjemsted i mange år nå. – Da jeg var 16 år, fikk jeg jobb ved senteret med tittel som miljøarbeider. Jobben gikk ut på å feie og rydde fellesarealer. Den gang var det vanlig (og lov) å røyke alle steder, også inne på senteret, så mye av jobben gikk ut på å plukke sneiper og tømme askebeger, forteller Herredsvela med et smil. BREDT ANSVARSOMRÅDE Etter endt videregående skole, i 1992, fikk han ett års vikariat som vaktmester, før han året etter jobbet som privat vekter fram til 1995. Så ble det tre år som vekter i Securitas med ansvar for vekterstaben ved storsenteret. Ole var også innom internkontroll i trekvart år, før han ble fast ansatt. – Jeg var først ett år ved Jessheim Storsenter, før jeg kom til Strømmen i 1999. Siden har dette vært min faste arbeidsplass, forteller karen, som nå er teknisk sjef, ansatt i Vats AS, et av mange datterselskap eid av Olav Thon. Som teknisk sjef har Herredsvela ansvaret for blant annet oppfølging av serviceavtaler, budsjetter, ombygging, vedlikehold, felleskostnader og sikkerhet – kort sagt hele forvaltningen av eiendommen. Han har heller ikke bare Strømmen Storsenter «under sine vinger», men ni Thoneiendommer i Strømmen (fem) og i Lillestrøm (fire), som driftsmessig er underlagt de ansatte ved Strømmen Storsenter. EN NY HVERDAG I fjor kom pandemien, noe som innebar et nytt og utvidet jobbinnehold for veldig mange – ikke minst den tekniske sjefen. – Å drive et kjøpesenter med nye oppgaver og funksjoner som pandemien førte med seg, har vært svært krevende. Dette var noe som de fleste ikke hadde vært borti før, forteller Herredsvela. Han minnes at de hadde et butikkledermøte 3. mars i fjor om pandemien som hadde brutt ut, og begynte med et utvidet renholdsopp26

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

legg, som varte i ti dager før nedstegningen kom den 13. mars. – Ingen var forberedt på at noe slikt kunne skje. Vi måtte tilegne oss mye ny informasjon, og butikkene stengte, samtidig som vi opplevde en nasjonal frykt rundt pandemien som hadde rammet oss, sier han. Storsenteret tømte seg fort, og fra 13. mars var det svært rolig utover våren, fram til begynnelsen av mai, da nesten 100 prosent av forretningene åpnet igjen.

NY «SMELL» I år måtte senteret stenge igjen, og denne gang varte nedstegningen i 12 uker – tre måneder. Av 195 butikker var det 45 som ble holdt åpne som nødvendige, mens 68 innførte klikk og hent. – 1.400 personer av de 2.300 som jobber ved senteret ble permittert, også folk i vår egen organisasjon, forteller Herredsvela, og legger til at det hele førte til mange oppgaver som ikke gjøres til daglig. – Vi kjøpte inn Antibac i pallevis, samt et 50-tall dispensere. Vi skulle ha opp plakater med «Hold til høyre», sperrebånd og merke med tape på gulvene. Også forretningene og serveringsstedene fikk begrensninger for hvor mange de kunne ha inne samtidig. De skaffet seg dispensere med Antibac, og fikk køsystemer der det var nødvendig. – Vi ble «korona-verter», eller «koronapoliti» om du vil, og vi leide inn mange ekstra vektere når vi kunne begynne å åpne igjen. Vi skaffet oss også folk som sto ved inngangene og sprayet hender med Antibac og delte ut munnbind. Dette varte i perioden fra november 2020 til mai i år, og vi kommer nok til å fortsette med dispensere en tid framover, forteller Ole Herredsvela. GODT SAMARBEID – Gjennom hele pandemien har vi opplevd et svært godt samarbeid med Lillestrøm kommune, og ikke minst med kommuneoverlege Bettina Fossberg. Den dialogen vi har hatt med henne har vært helt fantastisk, skryter Herredsvela. Han forteller også at storsentret generelt har fått gode tilbakemeldinger på hvordan de har behandlet pandemien.

– Vi ser også at senteret har vært en viktig møteplass for mange, selv om mye var stengt i perioder. Ensomheten kan være tøff, og da var det fint at folk kom til storsenteret og brukte det som en sosial møteplass, slo av en prat og fikk et lyspunkt i det som for svært mange ble en tøff tid, sier den tekniske sjefen ved et av landets største kjøpesentre. Som teknisk sjef i datterselskapet Vats AS i Olav Thon-systemet, har Ole Herredsvela et stort og omfattende ansvar for forvaltning av eiendommer.


er til teknisk sjef PÅ STRØMMEN STORSENTER:

Ole Herredsvela er født og oppvokst like ved Strømmen Storsenter, som har vært hans arbeidsplass i 32 av de 36 årene senteret har eksistert. Pandemien førte til at teknisk sjef Ole Herredsvela og de andre ansatte ved Strømmen Storsenter måtte innføre en rekke tiltak, blant annet å tilby dispensere med Antibac til kundene. Et tiltak som vil vedvare en god stund framover. (Bildet til høyre)


Frogner kultursenter har våknet etter dvalen KLAR FOR OFFENSIV –MED NY SJEF

Terje Fløyli er rockemusiker, men veldig glad i alle typer kunstuttrykk. – Det skal jeg forsøke å belyse gjennom mitt virke her i kultursenteret, sier den nye sjefen.

Den flotte kultursalen i Frogner kultursenter åpner dørene igjen etter pålagt dvale under pandemien. De ansvarlige sprudler av optimisme og lover at folk har mye god kultur i vente. TEKST/FOTO: TROND NORDAHL

Det skjedde mye i senteret og salen også før pandemien, som sparket bein unna alt sammen. Mange hadde sine øvelser og mang en konsert og mangt et teaterstykke ble presentert. Ekstra gledelig var det at så mange barn og ungdommer lot seg engasjere. – Visst skjedde det mye her før vi måtte stenge. Men jeg lover det skal bli enda mer nå framover. Det er flere grunner til det. Ikke minst har vi fått en koordinator i full stilling og et driftsbudsjett, sier Karianne Dræge til Stomperud Magasinet. Selv titulerer hun seg med uhøytidelige «hu derre bibliotekdana». Men folk på Frogner – og langt utenfor Frogners grenser – kjenner Karianne som en meget aktiv og populær sjef på biblioteket. I tillegg har hun trukket i mange andre tråder helt fra kultursalen åpnet i 2017, og har hatt det såkalte booking-ansvaret i tre år. SAMMEN MED HARDROCKERE Stian Finneide er den opprinnelige tømreren som ble vaktmerster – og nå i flere år har vært 28

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

ansatt som husteknikeren i Frogner kultursenter. Bibliotekar Karianne innrømmer gjerne at samarbeidet med Stian har vært veldig viktig. Han er allsidig og svært god med lyd. En av hans viktigste arbeidsoppgaver er å drifte anlegget. – Og så har han bakgrunn som musiker. Han er skikkelig fan av hardrock, og kanskje har han påvirket med litt i den retning også, sier Karianne. Og det blir ikke mindre prat om rock i lunsjpausene framover. Den nyansatte koordinatoren, Terje Fløyli, er dyktig gitarist i bandet Outlasted. Her spiller han sammen med musikere fra Tromsø, byen der han vokste opp. – Vi har planer om opptredener med Outlasted framover. Å spille rock er selvsagt noe av det grommeste jeg veit, sier 50-åringen. ALLSIDIG UTDANNING – Jeg ble født i Trondheim, vokste opp i Tromsø – og har bodd 30 år i Oslo. Det vil si: I to år har jeg jobbet i Skaun kommune i Trøndelag med

ganske så like arbeidsoppgaver som de jeg vil få her på Frogner forteller han. Fløyli er utdannet lydtekniker, og har en periode jobbet som selvstendig i dette yrket. – Jeg har en bachelorgrad i kunst- og kulturformidling, og en mastergrad i ledelse, innovasjon og marked. Selv synes jeg det er viktig at jeg har kunnskaper om økonomi og økonomisk styring, påpeker han. Terje Fløyli har for kommende år et budsjett på 1.250.000 kroner å rutte med – inkludert sin egen lønn. Det er første gangen Frogner kultursenter har et budsjett. Karianne Dræge, Stian Finneide og sjefen Terje Fløyli ser derfor alle et meget viktig skritt i riktig retning – og atskillig større muligheter til å øke aktiviteten. BILLIG Å LEIE Helt fra starten har det vært et viktig poeng at lag og foreninger skal få leie lokaler i senteret billig. De faste leietakerne har vært mange. Slik skal det fortsatt være. Og det legges ikke skjul på at barn og ungdom er et klart satsingsområde.


– Klar for en offensiv! Her blir det ny giv, sier (fra venstre) nytilsatt sjef for kultursenteret Terje Fløyli, Karianne Dræge og Stian Finneide. Trekløveret sprudler av optimisme for tiden framover etter å ha fått en del viktige avklaringer med Lillestrøm kommune.

klare planer for et arrangement for barn hver måned. Og så kommer lag og foreninger med sine tilbud på rekke og rad. SPENNENDE FRAMTID Kultursenteret består av flere saler – og den beskrevne kultursalen. Da pandemien kom, var det som om nesten alle lys ble blåst ut. Nå går det dyktige mennesker rundt og blåser liv i lysene igjen. Og de venter på at livet skal bli like hektisk som før. – Mer hektisk enn noen gang, slår Karianne Dræge fast.

Og rockemusikerne Stian Finneide og Terje Fløyli lover å gjøre sitt aller beste. Akkurat det betyr ikke så rent lite, og bidrar sterkt til ei spennende framtid. – Jeg er veldig glad i alle typer kunstut-trykk. Det skal jeg forsøke å belyse gjennom mitt virke her i kultursenteret, sier en optimistisk nytilsatt sjef, som etter kort tid i jobben har kommet godt i gang med å tegne framtidas liv i Frogner kultursenter. ME ANE RKE SV

T

I kultursalen er det 271 plasser. En vakker sal med blå stoler i amfi. Og salen kan på noen få strakser gjøres om til å ha 600 ståplasser. Fløyli er svært opptatt av å samarbeide med andre i Lillestrøm kommune. – Det er viktig at vi samarbeider, holder god kontakt og på den måten spiller hverandre gode, understreker han. Lørdag 13. november var det gjenåpningsfest. En uhøytidelig helaften med et program for voksne. Og når juletida nærmer seg, er det klart for Jul med Prøysen, satt i scene av et barneteater. De ansvarlige røper også at det er

2097 0015 - norsk byggevareprodusent til proff og privat

T

KNIRK I GULVET? FÅ RETT GULV MED HEY'DI BEST FLYT

ME ANE RKE SV

2097 0015

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

29


Blaker

SPAREBANK

Årnes

LOKAL STØTTESPILLER I OVER 100 ÅR Etabl. 1947

SØRUMSAND

Vi yter alle tjenester Odal dødsfall vedrørende Foto: Anita Paulsen

Etabl. Samtale på vårt kontor, eller vi kommer hjem om det1947er ønskelig. Informasjon og priser - www.nilsengravferd.no - Kontoret er delvis betjent. Ellers etter avtale, dag, kveld, helg.

Adresse: Skriverveien 2, 1920 Sørumsand Tlf: 63 82 88 80 / 957 59 180 E-post: sorum@nilsengravferd.no

Sørum

KOM OG OPPLEV YOGA

Kom som du er • Yogastudio på Trento / Sørumsand Park • En deilig atmosfære - varmt og stille ♥ • 6 yogalærere med bred utdannelse og lang erfaring. • 10 ukentlige yogatimer - bredt utvalg • IR-varme på enkelte timer (godt for stivhet i ledd) • Gratis te/kaffe i yogaloungen Les mer på www.trento.no

30

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

Etabl. 1947


.

Myrvangveien 3 2040 Kløfta www.sorumtransport.no

ZINZINO Inspire change in life - Vi leverer banebrytende, testbaserte, vitenskapelig beviste kosttilskudd, hudprodukter og livsstilsprodukter.

BAKKES AUTOLAKK

Industriveien 9, 1473 LØRENSKOG

Sørg for at kroppen din får den rette miksen av næringsstoffer, slik at du kan unngå livstidssykdommer. Gjør som 370.000 kunder, bruk et av Zinzino sine produkter. Zinzino er et norskeid selskap, nå med hovedkontor i Gøteborg. Det er kun direktesalg av produktene. Spørsmål: Ring tlf 4000 4015

Bestill kontroll av elektriske anlegg hos T & B Hansen Installasjon AS Alf Robert er sertifisert og utfører kontroll ihht

NEK 405-3 næringskontroll / NEK 405-1 termografering og NEK 405-2 el.kontroll bolig. Ønsker du å gjøre avtale om kontroll? Kontakt oss på telefon: 63 86 80 60

Haldenveien.321, 1923 Sørum Tlf. 63 86 80 60 tbinstallasjon.no tbinstallasjon_landbruk_186,5x130,5.indd 1

26.04.2021 13:08:06

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

31


Nytt klubbhus HER ER BLAKER IDRETTSLAGS SITT 100-ÅRSJU

TEKST/FOTO: JON WIIK

Arbeidet med å oppgradere det velkjente bygget inntil fotballbanen på Bruvollen til et moderne klubbhus er i god gjenge.

– Nå er målet at det skal stå klart til bruk i månedsskiftet april/mai, dvs i tide til serieåpningen i fotball, Bruvollenstafetten og andre sommeraktiviteter vi har i laget, sier prosjektleder Pål Thoreid til Stomperud Magasinet.

Takterrassen som har kommet til underveis i arbeidet blir garantert en populær nyskapning på Bruvollen-anlegget. – Det blir jo rene ærestribunen! Her kan det bli rift om plassene, sier en tilfreds prosjektleder Pål Thoreid.

1984, bygd i sist om et vil det , n e ll o D a. ruv et på B merke i bygd vi konsenle bygg an de Det gam vært et lan drakt. – Nå k ier leder og s ge y har len ære, men i n aktivitet her, im Nymoen, v K ets fortsatt a mer av lag n Vikane og Eli nd trere e ker IL, er i Bla nestled dt fornøyd. go veldig

Om den tidsplanen skal holde, avhenger i stor grad av medlemmene selv og andre interesserte blakerværinger. Det aller meste av det innvendige arbeidet i løpet av vinteren og våren er nemlig tenkt utført på dugnad. TRAPP TIL BESVÆR Dugnad var også oppskriften på starten av jobben med prosjektet i sommer og høst, dvs riving av alt det innvendige, bortsett fra reisverket. Så rykket det lokale byggefirmaet Hoel & Fjuk inn for å utføre alt utvendig arbeid, som nå nærmer seg slutten. Dette ble noe mer omfattende enn planlagt på grunn av trappa opp til tårnet, som til nå har vært plassert innvendig. Av hensyn til romplanen og en bedre utnyttelse av dette arealet, bestemte man seg for å flytte den ut, nærmere bestemt til baksiden av bygget – ut mot


i 100-årsgave GAVE TIL SEG SELV I ANLEDNING BILEUM NESTE ÅR. travbanen. Dette skapte imidlertid komplikasjoner for Blaker Travselskap, fordi trappa ville ta noe av sikten for målgangen ved travløp. – Løsningen ble å flytte den til hjørnet mot den sørlige kortsiden. Det innebar at vi måtte rive noen av takstolene, og dermed ble det en terrasse på den ene siden av tårnet i stedet. Dette ble til sjuende og sist en bedre løsning for alle parter, sier Thoreid tilfreds. ET MODERNE BYGG Prosjektet på Bruvollen startet med at styret i idrettslaget høsten 2020 vedtok å pusse opp kiosken i sørenden av bygget. Det viste seg imidlertid at kioskdelen var i dårligere stand enn forventet.

Det var da Pål Thoreid foreslo å ta skrittet fullt ut og like gjerne gjennomføre en grundig rehabilitering av hele bygget. Både for å få et mer tidsmessig og brukervennlig klubbhus opp mot idretts- og andre aktiviteter, og ikke minst fordi det ville utløse betydelige tilskuddsmuligheter, blant annet momsrefusjon. Årsmøtet i laget i mars ga sin tilslutning til dette. Resultatet blir et moderne klubbhus til helårsbruk, med ny inn- og utvendig panel, på nesten 100 kvadratmeter. Dette som følge av at veggene til redskapsbodene i nordenden ble revet og disse ble innlemmet i det store oppholdsrommet med kafeteria. Grunnflaten rommer også toalett samt kjøkken/kiosk. Det blir to kioskluker, slik at det blir mulig å handle både ute og inne, og godt med vinduer med utsikt til idrettsbanen. Det store rommet vil også fungere som møterom for styret og undergruppene, samt sekretariat ved ulike arrangementer. – Toalettfasiliteter har vært et stort savn, så det innebærer et stort løft for bygget, ikke minst fordi det blir handikapvennlig. Samme hensyn er tatt utvendig, med løfteplattform opp til terrassen, i tråd med kravene til universell utforming av den slags bygg, understreker prosjektlederen. SOSIAL MØTEPLASS I tillegg skal det bygges en fire meter bred veranda langs hele den 20 meter lange langsiden mot idrettsbanen.

Det loka le firma et Hoel klubbhu & Fjuk set. Her har stått re og dagli for det g leder M presentert ved utv (f ichael H oel. Til h ra venstre) Halv endige arbeide t på de øyre fors or Jøda t h lagsstill er og pro l, Fredrik Krist nye ian sjektlede r Pål Tho sen reid.

– Opprustningen av bygget åpner i det hele tatt for langt større bruksmuligheter enn før, både som en bedre base for alle idrettslagets aktiviteter og til annet bruk, for eksempel utleie til selskaper og andre tilstelninger, sier Pål Thoreid, og lagets leder Elin Vikane istemmer: – Vi håper med denne oppgraderingen å gjøre Bruvollen til en sosial møteplass for hele bygdas befolkning. Det er et stort løft for laget, men bruksmulighetene blir mye større enn før, og vil forhåpentligvis innebære at Bruvollen blir et enda større og mer naturlig samlingspunkt i Blaker. Men det er på ingen måte vår mening å konkurrere med aktiviteten på samfunnshuset! PRISLAPP TRE MILLIONER Det nye klubbhuset har en prislapp på inntil tre millioner kroner. Fratrukket tippemidler og momsrefusjon blir egenandelen omtrent halvparten, som hovedsakelig blir finansiert av oppsparte midler. – Hvor stor egenandelen blir, avhenger jo av egeninnsatsen, så vi håper blakerværingene vil støtte godt opp om den gjenstående dugnaden. Men uansett vil prosjektet bli realisert uten kommunal støtte, framholder Pål Thoreid, og gleder seg over at det endelig skjer et anleggsløft på Bruvollen igjen. Det er 30 år siden sist, da samfunnshuset fikk et etterlengtet tilbygg med garderober, lager og møterom. Denne ansiktsløftningen er utvilsomt like etterlengtet!

På jakt etter bilder I forkant av at Blaker IL fyller 100 år 10. september neste år, jobbes det nå med en jubileumsbok. I den anledning er redaksjonen ute etter bilder å krydre teksten med – fortrinnsvis eldre sådanne, men også fra nyere tid. Derfor vil det bli avholdt en bildeinnsamlingskveld på Blaker skole (Fjuk) tirsdag 30. november kl 18-21, hvor alle blakerværinger er velkommen til å komme med alt de måtte ha liggende av bilder fra idrettslig aktivitet i bygda opp gjennom årene. Så da er det bare å granske skuffer og skap. Alt er av interesse!

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

33


Johans nye LANG RENNSLIV

– Jeg kunne ikke ha havnet i et bedre og mer inspirerende miljø, sier Johan Hoel, som ikke kan få fullrost opplegget på Aukland-laget Team Ragde Charge. Begge foto: Børre E. Helgerud.

Johan Hoel har gjort et spennende valg foran kommende skisesong. Nå blir det langløp for alle penga. Den sterke 6. plassen i Vasalopp-debuten i mars ble et vendepunkt i hans karriere. TEKST: JON WIIK

Prestasjonen vakte berettiget oppsikt både i og utenfor langrennsmiljøet. På rekordføret gjorde han unna den ni mil lange klassikeren på 3.29,57 (!) og ble nest beste nordmann, drøyt halvannet minutt bak vinneren Tord Asle Gjerdalen. Sørumsokningen fikk til de grader vist sitt potensial som milsluker! – Jeg har lenge hatt min styrke på lengre distanser, og har snust på langløp de siste sesongene. Det jeg klarte i Vasaloppet ble tungen på vektskåla. På vei hjem derfra bestemte jeg meg for å gå all in for denne disiplinen. Det blir en spennende sesong i Ski Classics, og jeg gleder meg veldig, sier Johan Hoel til Stomperud Magasinet. 34

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

ROSER AUKLAND-LAGET Men det var ikke bare innsatsen fra Sälen til Mora sist vinter som ga mersmak på langløp. Han har gått Birken to ganger, med 6. plass i 2018 som beste resultat. Forrige sesong oppnådde han to pallplasser i Ski Classics, ved siden av den sterke Vasalopp-innsatsen – 2. plass i Reistadløpet og 3. plass sammenlagt i den avsluttende trippelen i Sverige. – Jeg fikk signaler underveis om at jeg ville være aktuell for et av de gode norske langløplagene. Og da tilbudet kom etter Vasaloppet fra Team Ragde Charge, laget til selveste brødrene Aukland – de mest erfarne i hele sirkuset, var jeg ikke sein om å takke ja, sier Hoel med et smil.

Etter den første sommeren og høsten kan han trygt konkludere med at han neppe kunne ha havnet i et bedre og mer inspirerende miljø. – Samarbeid med den levende legenden Anders Aukland gir i seg selv motivasjon til tusen, og service- og smøreapparatet er best i klassen. Vi har også flere andre toppløpere på laget, til dels med lang og god erfaring, som alle bidrar til å heve treningsnivået. Det er hele tiden gode råd å hente fra kunnskapsrike lagkamerater, noe som er veldig viktig for meg, tilføyer sørumsokningen, som fyller 27 ei uke før julaften.


– Jeg kunne ikke ha havnet i et bedre FAKTA og mer inspirerende miljø, sier Johan

TEAM RAGDE CHARGE 2021-22

Hoel, som ikke kan få fullrost opplegget på Aukland-laget Team Ragde Charge. Begge foto: Børre E. Helgerud.

Sportsdirektør: Magnar Dalen Team manager: Jørgen Aukland Løpere: Kvinner: Anikken Gjerde Alnæs, Marit Bjørgen, Marte Mæhlun Johansen,

Menn: Anders Aukland, Andreas •Nygaard, Joar Thele, Johan Hoel, Karstein Johaug, Kasper Stadaas, Oskar Kardin

SAMME TOTALVOLUM – Jeg nærmer meg med andre ord min beste alder, bemerker Johan med et smil, og mener han har fikset overgangen til en noe annen type trening enn før på en god måte. – I gjennomsnitt handler det om færre treningsøkter enn det jeg var vant til fra før, men til gjengjeld er de noe lengre. Dermed blir totalvolumet omtrent som før, forteller han, og forklarer nærmere: – Den hjemlige treningen er ganske lik i forhold til før, med omtrent samme mengde og intensitet. På samlinger, derimot, blir det mer innslag av halvtøffe Vasa-økter, først med ”oppvarming” på fem-seks mil etterfulgt av intervalløkter med ulik lengde i en times tid. – Men først og fremst handler det om å bli best mulig til å stake. Det har jeg vært brukbar til før også, men dette er noe helt annet. Og den største forskjellen er staking i motbakke. Det krever en egen teknikk, og der har jeg en del å hente. Men selve distansene i langløpene skremmer meg ikke. Jeg har et bra grunnlag etter mange år med solid trening, som jeg nå får betalt for. Det er nok stakingen som gir meg de største utfordringene. LIKE BAK DE BESTE Johan Hoel er oppvokst i nærheten av Asak i Sørum, og begynte med langrenn i Sørum IL i 10-årsalderen. Men etter bare ett år gikk han over til Frogner IL, som han representerte fra han var 11 til 16. Så ble han junior og byttet til Åsen IL i Nannestad, som siden har vært klubben hans. Juniorårene var veldig lovende, med blant annet to gull i junior-NM (sprint og 10 km) og framfor alt bronse i junior-VM på 20 km med skibytte. Som senior har han vært noe variabel,

blant annet som følge av en god del sykdom, men har stort sett ligget i sjiktet bak landets aller beste. I 2019 tok han bronse på femmila i NM, og påfølgende sesong vant han den skandinaviske cupen sammenlagt. I verdenscupen er en 13. plass på 15 km i Planica og 18. plass på femmila i Holmenkollen hans beste prestasjoner. Han har også en norgescupseier sammenlagt på merittlista. Men til vinteren blir det ytterst få opptredener i Åsen-antrekk. Kanskje bare åpningsrennet (15 km klassisk) i Skandinavisk Cup på Beitostølen i desember. Ikke engang NMstafetten, der klubben gikk inn til bronse på Konnerud i 2020, blir det tid til for hans del. BEST MULIG SAMMENLAGT For nå blir det altså langløp for alle penga. Ski Classic starter med to renn i svenske Orsa 1819. desember, fortsetter med fem i januar, to i februar, tre i mars og to i april. Med andre ord 14 renn, med sammenlagtpremiering. – Målet er å gjøre det best mulig sammenlagt, forsikrer Johan, men legger ikke skjul på at han – sikkert i likhet med alle konkurrentene – har blinket ut de ”fire store” rennene det er aller gjevest å hevde seg i: Marcialonga i Italia 30. januar, Jizerka i Tsjekkia 13. februar, Vasaloppet 6. mars og Birkebeinerrennet 19. mars. Disse gir også kjærkomne ekstrapoeng i sammendraget. Hoel synes også det er gromt at NRK vil satse stort på dekningen av langløpsirkuset kommende vinter. – Det vil gi denne disiplinen et boost og innebære et løft for Ski Classic, hevder han. FLYTTET TIL TRONDHEIM Etter å ha vært bosatt på Vardefjellet på Frogner i nesten tre år, gjorde Johan Hoel trønder av seg i august. Forklaringen var så enkel som at kjæresten Synne Skinnes Hansen (26) – mangeårig toppseriespiller i fotball (blant annet i LSK Kvinner) og med 21 landskamper – meldte overgang til Rosenborg. Da valgte Hoel å flytte etter til Trondheim. – Vi bor på Byåsen, fem minutter unna Granåsen skisenter og med bymarka rett utenfor stuedøra. Treningsmulighetene og ikke minst -miljøet er upåklagelig. Mer inspirerende omgivelser kunne jeg ikke ha funnet meg, fastslår Johan Hoel. Men som innbarka sørumsokning følger han selvsagt eksemplet til bygdas største kjendis, 91 Stomperud, som alltid kommer hematt tell jul!

Gjenforent med klassevenninnen

Treningsglade og utholdende Johan Hoel har en god sommer og høst bak seg, og ser med stor spenning fram til sin første hele sesong i langløpsirkuset. Den oppsiktsvekkende 6. plassen i Vasaloppet i mars ga mersmak!

Bla om!

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

35


FrognerDUO GJENFORENT

Da Johan Hoel ble tatt opp på Team Ragde-laget etter forrige sesong, innebar det også gjensyn med en gammel lokal kjenning fra tidlig i tenårene. TEKST: JON WIIK

Han og Anikken Gjerde Alnes fra Frogner er jevngamle (født 1994) og gikk i samme klasse på Melvold ungdomsskole. På den tiden gikk de dessuten i noen år langrenn for Frogner IL, før hun byttet til Gjerdrum og han til Åsen da de ble juniorer. Nå er det langløp som gjelder for begge. De er gjenforent på Aukland-laget, som Anikken ble tatt opp på foran forrige sesong. Der fikk hun selveste Marit Bjørgen som lagkamerat, noe som selvsagt er veldig inspirerende. – Stort sett trener vi sammen hver tirsdag, og det er virkelig noe som gir meg mye. Marit er jo helt rå som idrettsutøver, og dessuten en fantastisk person. Jeg henter gode impulser i fleng i selskap med henne, sier Frogner-jenta til Stomperud Magasinet, full av lovord om den levende legenden. Anikken Gjerde Alnæs, som de siste sesongene har gått for Oslo-klubben Rustad og

nå har flyttet til Oppegård, debuterte i langløpsirkuset i 2019. Hennes sju løp endte med plasseringer fra 16. til 26. plass. Påfølgende sesong ble amputert på grunn av koronaen, men i fjor fikk hun et kraftig oppsving etter å ha blitt innlemmet i Team Ragde. – Jeg kunne ikke si nei da jeg fikk det tilbudet, sier 27-åringen, som kvitterte med en stabil sesong med plasseringer fra 10. til 17. plass og nummer 12 sammenlagt. Kommende vinter blir målet å gå flere gode enkeltløp og forbedre seg sammenlagt, men kanskje aller viktigst: Kjempe om den grønne spurttrøya. Hun vil også følge spent med på sambygdingens utvikling. – Jeg synes det er veldig gøy med to løpere fra vestre Sørum på laget, og jeg er sikker på at Johan har noe i langløpsirkuset å gjøre. Han kan mer enn han fikk vist forrige vinter, spår Anikken Gjerde Alnæs. Anikken Gjerde Alnæs deler sitt idrettsliv mellom langløpsatsing i Team Ragde og trenerjobb på Wang Toppidrett på Lørenskog. Foto: Børre E. Helgerud.

MØT OSS I FJUKVEIEN 7 BIL - OG HÅNDVERKSENTER

Blaker Bil AS Tlf.: 63 82 19 96

Kontakt oss: Fjukvegen 7, 1925 Blaker - tlf: 63 82 87 78 mob: 916 86 126 - e-post: firmapost@ohblikk.no

www.ohblikk.no

36

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


Service og installasjon av varmepumper og aircondition for næringsmarkedet og privatmarkedet. post@kaldogvarm.no - + 47 924 88 529

www.kaldogvarm.no

Hva drømmer du om? Det er kanskje fristende å ikke tenke på pensjon helt enda, men å bruke noen minutter på egen pensjonskonto og sparing i dag kan gjøre din fremtid litt tryggere.

Vi hjelper deg med å få din fremtid slik du ønsker den. I Sørumsand Park kan du møte Elin, Turid eller Laila til en hyggelig prat om både pensjon, bank og forsikring.

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

37


OPPSLAGSTAVLE V JULEMARKED NO 27. OG 28. NOVEMBER Blaker Skanse Selskapslokaler i samarbeid med Blaker Skanses Venner inviterer til sitt årlige julemarked lørdag 27. og søndag 28. november, begge dager kl. 11.00. Utstillinger, salgsboder og mange ulike aktiviteter for små og store. Markedet avrundes med fakkeltog fra Blaker kirke kl 16.00 med påfølgende julegrantenning. For mer detaljert info: blakerskanse. no og FB-siden Julemarked på Blaker Skanse.

JULEKJØRING TERTITTEN 28. NOVEMBER Tertitten inviterer også i år til sin populære julekjøring på følgende søndager før og i julen: 28. november, 5., 12., 19. og 26. desember, samt nyttårsaften 31. desember. Fire avganger daglig – kl. 11.00, 12.15, 13.30 og 14.45. Turen går tur/retur Sørumsand-Fossum og tar ca en time. På Fossum blir det pause med tilbud om pepperkaker og gløgg, samt en trivelig tur med hest og slede – alt inkludert i togbilletten.

JULEMARKED 28. NOVEMBER Frogner Skolekorps er tilbake med sitt julemarked i Frogner skole- og kultursenter søndag 28. november. Fra kl 13.00: Salgsboder, kafé med grøt, julemusikk med Stasen og Frogner Skolekorps. Kl 16 00: Julegrantenning. Kanskje kommer nissen. JULEGRANTENNING 28. NOVEMBER Sørum IL inviterer til den tradisjonelle julegrantenningen første søndag i advent, 28. november, på Stomperud stadion i Lørenfallet kl. 16.00-18.00. Det blir salg av varm mat og drikke. For mer info, se www.sorumil.no eller følg Sørum Idrettslag på facebook.

BILDEINNSAMLINGSKVELD 30. NOVEMBER I anledning arbeidet med sin 100-årsjubileumsbok avholder Blaker Idrettslag et kveldstreff på Blaker skole (Fjuk) tirsdag 30. november kl. 18.00-21.00, for å samle inn bilder til boka. Åpent for alle som kan ha noe å bidra med. Alt av interesse, også gamle avisutklipp. DES JULEHUS 4-5. DESEMBER Stiftelsen Valstad Café på Sørumsand arrangerer sitt tradisjonelle Julehus lørdag 4. og søndag 5. desember kl. 12 - 16. Det blir julegrantenning, sang og musikk i tillegg til salgsplasser både ute og inne.

KLØVERTUR 8. DESEMBER Sørumsand Sanitetsforening arrangerer såkalte Kløverturer annenhver onsdag hele året, bortsett fra juli og august. Turene er åpne for alle og går for det meste rundt om i bygda. Første aktuelle tur er 8. desember. Den blir avsluttet med grillparty i hagen hos et av medlemmene. Vi har også medlemsmøter første tirsdag i måneden og ønsker nye medlemmer velkommen! Følg med på foreningens FB-side.

Høsten er tiden for å tenke gjennom hvor godt forberedt vi er på å klare oss selv, hvis det vi tar for gitt plutselig blir borte. Med et lite beredskapslager kan du og familien din kan klare dere i minst tre dager. Dette trenger du de første tre døgnene av en krise: • varme, f.eks. brensel, gass til koking • drikke • mat • medisiner og førstehjelpssaker • hygiene- og sanitærprodukter • lommelykt, batterier, fyrstikker, stearinlys Jo bedre forberedt du er, jo lettere kan du hjelpe andre! Les mer på nettsidene til DSB https://www.sikkerhverdag.no/

38

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021


JULEKONSERT 11. DESEMBER Blaker Skolemusikkorps avholder sin årlige julekonsert i Blaker Kirke lørdag 11. desember kl. 16.00. JULEKONSERTER 12. DESEMBER Lillestrøm-koret holder julekonserter i Frogner kirke søndag 12. desember kl. 16.00 og 19.00. JULEKONSERT 15. DESEMBER Sørum Musikklag innbyr til julekonsert i Frogner Kulturhus onsdag 15. desember kl. 20.00. Mer info på musikklagets egen FB-side. JULEKONSERT 16. DESEMBER Glommabredden inviterer til julekonsert i Blaker kirke torsdag 16. desember kl. 19.00. Også denne gangen har korpset fått med seg operasanger Eirik P. Krokfjord som solist. Han er barytonsanger, utdannet ved Norges Musikkhøyskole og har sunget ved forskjellige anledninger både i inn- og utland.

JULETREFEST 9. JANUAR Aulie Sanitetsforening inviterer til familiejuletrefest på Haga Samfunnshus søndag 9. januar kl. 1600. Gang rundt juletreet, enkel servering, utlodning og nissebesøk. Gratis inngang. BLAKERFELTEN 30. JANUAR Blaker Skytterlag arrangerer sitt årvisse feltskytterstevne søndag 30. januar. Samlingssted Blaker skole (Fjuk) og skyting i skogstraktene i omegnen. JAZZKONSERT 30. JANUAR Sørum Jazzklubb inviterer til konsert på Festiviteten, Sørumsand søndag 30. januar kl. 19.00. Gjester: Løs Snipp & Jannike Kruse.

Som omtalt på side 22-23, vil de årlige julemarkedene på Blaker Skanse og Frogner kultursenter bli arrangert som planlagt. I kjølvannet av koronapandemien måtte imidlertid to andre julemarkeder i vårt område dessverre avlyses fordi det ikke ble nok tid til å forberede dem og lage nok salgsprodukter etter at Norge ble åpnet igjen i høst. Dette gjelder de årlige, populære førjulsarrangementene på Vølneberg skole og Bøhslåven på grensen mellom Blaker og Nes. Men kjenner vi de flittige sjelene på disse to stedene rett, vil de gjøre alt for å være tilbake neste år!

…Men Fetsund Lenser tilbake

ROMJULSJAZZ 28. DESEMBER Sørum Jazzklubb gjenopptar sin tradisjonsrike Romjulsjazz på Festiviteten, Sørumsand tirsdag 28. desember kl. 19.00. Gjester: Helene Edler Happy Jazzband. J AN ÅPEN CAFÉ 2. JANUAR Stiftelsen Valstad Café på Sørumsand fortsetter i 2022 med sin Åpen Café første søndag i hver måned, dvs 2. januar og 6. februar. I tillegg er det foreslått at vi også skal prøve oss med tredje søndag i hver måned. Dermed blir det 16. januar også. Alle dager kl. 12.00–16.00.

Avlyste julemarkeder

EB F KORPSKONSERT 9. FEBRUAR Sørum Musikklag inviterer til konsert i Frogner kulturhus onsdag 9.februar kl. 20.00. Generalprøve til norgesmesterskapet i Bergen. Mer info på musikklagets egen FB-side.

Et julemarked som mange sørumsokninger og blakerværinger pleier å besøke er det som i årevis har foregått på Fetsund Lenser. Til manges skuffelse måtte det avlyses i fjor, men nå kan alle glede seg over at det er tilbake – nærmere bestemt lørdag/søndag 27.-28. november. – Vi har invitert utstillere som fyller opp Viubanen og gårdstunet på Lund med innholdsrike boder. I Bestyrerboligen har Fet husflidslag utstilling og salg av håndarbeid. Grøtdamene blir å finne i bryggerhuset, Fet skolekorps har egen stand med kafé og fuglenek, og vi serverer varm mat og drikke i kafeen ved verkstedet, reklamerer arrangørene.

Se våre hjemmesider:

www.noractor.no Man - Fre. kl 07.30 - 16.00

Blakervn. 9b 1920 Sørumsand

Tlf: 63 86 85 20

post@noractor.no

Vi leverer og monterer dører, vinduer og fasader i glass og aluminium. Utskifting av isoler- eller energispareglass- ta kontakt.

NYE FROGNER SKOLE Foto- Byggeindustrien v/Trond Joelson

STOMPERUD MAGASINET 4 / 2021

39Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.