SCHÄFERHUNDEN NR.1-2019

Page 1

Schäferhunden Nr. 1 2019


Innhold HS leder .......................................................................................... HAR info......................................................................................... HBU info ........................................................................................ Redaktøren...................................................................................... Repmøte 2019................................................................................. Avd. Hedmark................................................................................. Reisebrev......... ............................................................................... Ordensrådet utmerkelser 2017... ................................................ Juniorsamling høst 2018 .............................................................. Avd. Nordenfjeldske....................................................................... Sølenkurset..................................................................................... Vi gratulerer .................................................................................. Tillitsvalgte og avdelinger.............................................................

side 3 side 5-15 side 17 side 18 side 20-30 side 31-32 side 34-36 side 37-38 side 39-41 side 42-44 side 46-48 side 49 side 51

Vi minner om

MIMI- prisen som avdelingene kan søke om. Pokalen har påskriften “oppdretter med omsorg for klubb og fellesskap” og deles ut av hovedstyret etter innstilling fra avdelingene, til oppdretter som har gjort en innsats i sin avdeling for å bringe sine valpekjøpere inn i et aktivt medlemskap i klubben. Prisen overrekes avdelingen på representantskapsmøtet for videreformidling til vinnerne.

Annonsepriser: 1/1 2.000,- helår 8.000,- 1/2 1.000,- helår 4.000,- 1/4 700,- helår 2.800,Tillegg for nettpubilsering for avdelinger + 500,Kun nettpublisering for avdelinger 1.000, Helårsannonse + web banner kommersielle annonser 1/1 side + weblink 13.000,1/2 side + weblink 8.000,Kun weblink

5.000,-

Tillegg for bakside på tidsskriftet (kun for helårsannonsører) + 5.000,-

2

Utgivelsesplan Schäferhunden 2019: april juni oktober desember

Klubbens adresse er: Norsk Schäferhund Klub c/o Arne Kristianstuen Åsheimvn. 4 1476 Rasta


NORSK SCHÄFERHUND KLUBS TIDSSKRIFT Nr. 1 - 2019 - 94 årgang Utgiver: Norsk Schäferhund Klub Stiftet 7 mars 1922 Redaksjon: Annett Bäck Redaksjonell info: Stoff til redaksjonen kan sendes på mail til: redaktor@norskschaeferhund.com Tekst sendes i word, bruk times new roman skrift strl. 10. Bilder sendes i jpg eller tff format ca 1 Mb. Disse sendes i egen mail med bildetekst. Total maks 16 Mb, pr mail. Eller legges i dropbox. Redaksjonen frasier seg ansvar for opplysninger og stavefeil i innsendte annonser. Vi forbeholder oss rett til å forkorte innsendte brev og atrikler.

Ønsker å starte med å takke alle tillitsvalgte som nå har tatt seg en pause fra sine sentrale verv, samt gratulere de nye som har blitt valgt inn. VI har flere store og viktige saker å bryne oss på i tiden framover, så vi må vise oss tillitten verdig. Under årets representant møte lovet vi dere at vi skal holde alle klubbens medlemmer orienter framover når det gjelder temaet profilering av rase og klubb. Dette kommer vi til å gjøre gjennom tidsskriftet, hjemmesiden og sist men ikke minst gjennom alle avdelingsstyrer. Det er med stor ydmykhet vi starter opp denne store reisen og vi kommer til å bruke god nok tid, slik at vi kan ta de riktige avgjørelsene for framtiden. Vi kommer selvsagt til å søke bistand for å få hjelp til dette, men tips/råd mottas med stor takk. Det samme gjelder også for klubbens 100 års jubileum som ikke er langt unna. Store, men meget hyggelige og viktige temaer å arbeide med framover. Etter årets representantskapsmøte så har det tikket inn mange mailer og telefoner med spørsmål angående hva som skjer nå som HAR ikke lengere er slik som vi er vant til. Svaret til dere er at dere fortsetter som før og sender inn til de kjente mailadresser som dere alltid har brukt. HS skal sørge for at dere skal få samme service og informasjon som tidligere. På vegne av HS så ønsker å rekke en stor takk til alle som har meldt seg med ønsker om å bistå i denne overgangsfasen vi er inne i.

Abonnementspriser: Kr. 400,-/år - Utland Kr. 450,-/år

Gjennom god informasjonsflyt og dialog så skal vi sammen klare dette. Det viktigste arbeidet i vår klubb skjer ikke i de sentrale verv, men i våre avdelinger hver eneste dag. Det er der alle hverdagshelter arbeider utrettelig dag ut og dag inn for vår rase og klubb. Det er dere som er klisteret, limet Betalingsinfo: og selve hjertet. Er det noe vi sentralt kan bistå med så ikke vent med å ta Kasserer Lisbeth Kvinge hs_kasserer@norskschaeferhund.com kontakt.

Konto: 7874.05.75030 utenlandsbetalinger: IBAN NO5978740575030 BIC: DNBANOKKXXX Org nr. 983 992 811 MVA Alle innbetalinger vedr. medlems-kontigent skal til Norsk Kennel Klub

Påsken er over og sesongen har kommet godt i gang rundt om. Det meldes om god deltagelse på prøver, tester, utstillinger og kurs. Ser fram imot og møte mange av dere rundt om i landet på diverse hunderelaterte aktiviteter.

Geir

Fremside: Hennagarden´s Destra Fotograf: Kari Helene Skålsveen Knestang

3


Mye mer enn bare hund

© ROYAL CANIN ® SAS 2018. All rights reserved.

Mye mer enn bare fôrkuler

www.royalcanin.no

Schäferhunden din er unik, og vi i ROYAL CANIN® mener den fortjener et skreddersydd kosthold tilpasset rasens helt unike egenskaper. En fôrkule er ikke bare en fôrkule. En unik kombinasjon av form, tekstur og størrelse gjør fôrkulen perfekt tilpasset schäferhundens behov.

R äSkreddersydd ä t ä l ö i t y ä r a vernæring i n t o a r o til t u krasehunder oirille

B R E E D

H E A L T H

N U T R I T I O N


hAR INFO

2018 er lagt bak oss og vi er i gang med 2019. Avd. Fredrikstad har i skrivende stund gjennomført årets første terminfestede utstilling og kåring etter vårt klubbmønster. Et velgjennomført stevne med god deltakelse. Vi har siden forrige info gjennomført flere møter hvor fokus har vært forberedende aktiviteter til rrsmøtet, jobbet med generell besvarelse av henvendelser til HAR sekretariat, terminlister, valpelisten, avlskåringer, resultater og annet rutine arbeid. * Total liste over hunder kåret er oppdatert på WEB siden. * Terminlister for utstilling etter Tysk mønster, Tysk kåring og Norsk kåring er nå fastsatt. Det finnes muligheter for å søkes om ytterligere kåringer dersom noen avdelinger ser behov for dette.

Minner om etablert regelverk for påmelding til våre kåringer; Påmelding til kåring 1. Påmelding til kåring skal foreligge skriftlig på gjeldende skjema hos den aktuelle kåringslederen senest 7 dager før kåringsdagen. https://norskschaeferhund.com/images/037_Paamelding_Norsk_Avlskaaring_Interaktivt.pdf Senest på kåringsdagen skal følgende papirer fremlegges: 2. Originalt Registreringsbevis fremvises. 3. Original dokumentasjon på HD/AA resultater. 4. Bedømmelses- og premieringshefte. (dokumentasjon på prøver/utstillinger tysk mønster) 5. Ved gjenkåring, originalt kåringsbevis 6. Importerte hunder bør før de fremstilles til kåring, være omregistrert til NKK, med kjent både HD og AA resultat. 7. Senest på kåringsdagen skal følgende kopier innleveres. Riktighet kan attesteres av Kåringsleder. 8. Kopi av Registreringsbevis 9. Kopi av dokumentasjon på HD/AA resultater. 10. Kopi av aktuelle prøveresultater 11. Ved gjenkåring skal originalt Kåringssertifikat innlevere 12. Eier/eiere av hund må være medlem i norsk Schæferhund klub

5


Følgende hunder har oppnådd 3 x V1 for 3 forskjellige dommere og kan derved tituleres med tittelen Norsk Schäferhund Vinner (NSV), vi beklager sen oppdatering av Pia sin NSV tittel. Rallarbo`s Gaston

6

Pia av Røstagården


HAR informerer, 1. 2019. HAR informerer, 1. 2019.

Ø AD/HD. Følgende er registrert avlest i 2019 (22.03.2019). AD/HD. Følgende er registrert som som avlest hittilhittil i 2019 (22.03.2019). Ø AD/HD. Følgende er registrert som avlest hittil i 2019 (22.03.2019). Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D 2019 69 14 35 18 2 2019 69 14 35 18 2 Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D 2019 13 1 6 5 1 2019 13 1 6 5 1 Schäferhund (Import) Schäferhund (Import) År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D År Ant. røntget Ant. A Ant. B Ant. C Ant. D 2019 13 6 5 2 0 2019 13 6 5 2 0 (2019 NH) 13 6 5 2 0 (2019 NH) 13 6 5 2 0 (2019 LH) 0 0 0 0 0 (2019 LH) 0 0 0 0 0

Ant. E Ant Fri A Ant. E Ant Fri A 0 49 20,3 % 0 49 20,3 %

B B 50,7 % 50,7 %

C C 26,1 % 26,1 %

D D 2,9 % 2,9 %

E E 0,0 % 0,0 %

A og B Godkjent A og B Godkjent 71,0 % 97,1 % 71,0 % 97,1 %

Ant. E Ant Fri Ant. E Ant Fri 0 7 0 7

A A 7,7 % 7,7 %

B B 46,2 % 46,2 %

C C 38,5 % 38,5 %

D D 7,7 % 7,7 %

E E 0,0 % 0,0 %

A og B Godkjent A og B Godkjent 53,8 % 92,3 % 53,8 % 92,3 %

Ant. E Ant Fri A Ant. E Ant Fri A 0 11 46,2 % 0 11 46,2 % 0 11 46,2 % 0 11 46,2 % 0 0 0 0

B B 38,5 % 38,5 % 38,5 % 38,5 %

C C 15,4 % 15,4 % 15,4 % 15,4 %

D D 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

E E 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

A og B A og B 84,6 % 84,6 % 84,6 % 84,6 %

Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) Schäferhund normalhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2 3 År Ant. røntget 0 1 2 3 2019 71 65 5 1 0 2019 71 65 5 1 0 Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) Schäferhund langhår (Bare norskoppdrettede hunder) År Ant. røntget 0 1 2 3 År Ant. røntget 0 1 2 3 2019 13 9 2 1 1 2019 13 9 2 1 1 Schäferhund (Import) Schäferhund (Import) År Ant. røntget 0 1 2 3 År Ant. røntget 0 1 2 3 2019 13 11 1 1 0 2019 13 11 1 1 0

0 0 91,5 % 91,5 %

1 1 7,0 % 7,0 %

2 2 1,4 % 1,4 %

3 3 0,0 % 0,0 %

0 0 69,2 % 69,2 %

1 1 15,4 % 15,4 %

2 2 7,7 % 7,7 %

3 3 7,7 % 7,7 %

0 0 84,6 % 84,6 %

1 1 7,7 % 7,7 %

2 2 7,7 % 7,7 %

3 3 0,0 % 0,0 %

Godkjent Godkjent 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Ref. A Kristianstuen

Ref. A Kristianstuen Ref. A Kristianstuen NKK har ikke klart å løse problemstillingen med manglende HD index for våre langhårede. Deres å løse problemstillingenmed med manglende manglende HD forfor våre langhårede. Deres NKKNKK har har ikkeikke klartklart å løse HDindex index våre langhårede. er hovedargument er at derproblemstillingen er for få individer registrert for å få denne index etablert som pålitelig. ViDeres stillerhovedargument oss noe at der er for få individer registrert å få denne index pålitelig. stiller oss noe undrende hovedargument er at der er for få for individer registrert for åetablert få dennesom index etablert Vi som pålitelig. Vi stiller oss noetil dette tatt i undrendeat til dette 50 tatt i betraktning at over 50 % av våre fra langhårede kommer fra normal hår. betraktning av våre langhårede kommer normal hår. undrende tilover dette tatt% i betraktning at over 50 % av våre langhårede kommer fra normal hår. Ø Registrerte hunder 2019(20 mars); Registrerte 2019(20 mars); Ø hunder Registrerte hunder 2019(20 mars); Antall normal hår 161 valper Antall normal hår 161 valper Antall langhårete 15 valper Antall langhårete 15 valper Registrerte valpekull normal hår 29 valpekull registrert Registrerte valpekull normal hår 29 valpekull registrert 12 importerte 12 importerte Registrerte valpekull langhårete r 2019 2 kull registrert Registrerte valpekull langhårete r 2019 2 kull registrert 1 importert 1 importert Ø Ungdomsarbeidet; Ungdomsarbeidet; Ø Ungdomsarbeidet; sisteårene årene vært generasjonsskifte generasjonsskifte blant ungdommene og flere veler etablerte som etterspurte Det Det har har de de siste blant ungdommene og er flere vel etablerte som etterspurte handlere Det har de siste årenevært vært generasjonsskifte blant ungdommene og flere er vel etablerte som etterspurte handlere i miljøet. Klubben har også flere yngre som kommer som svært dyktige handlere ogivrige er ivrige i miljøet. Klubben har også flere yngre som kommer som svært dyktige handlere og er for for nyenye kurs og mere handlere i miljøet. Klubben har også flere yngre som kommer som svært dyktige handlere og er ivrige for nye kunnskap. kurs og mere kunnskap. kurs og mere kunnskap. Etablerte handlere Etablerte handleresom somkommer kommer fra fra Ungdomsarbeidet; v Vildet Stenseth – Hedmark Etablerte handlere Andersen som kommer fra v Vildet Stenseth – Hedmark Ungdomsarbeidet; Christopher - Romerike Ungdomsarbeidet; Fredrik Flønes - Nordenfjeldske Følgende ekvipasjer er aktive i ungdomsarbeidet: Følgende ekvipasjer er aktive i ungdomsarbeidet: Esten Eggan – Nordenfjeldske v Christopher Andersen - Romerike v Christopher Marthe Auestad Andersen - Agder - Romerike v Amanda Nauta, - Sverige v Fredrik Flønes - Nordenfjeldske v Amanda Nauta, - Sverige Katarina Groth - Kongsberg v Fredrik Flønes - Nordenfjeldske v Magnus Gunheim, - Indre Østfold v Lundberget Esten Eggan -– Hedmark Nordenfjeldske Silje v Magnus Gunheim, - Indre Østfold v Esten Eggan – Nordenfjeldske v Bjørn Morgan Tjeldstø, Bergen Cicilie Johannessen Grenland v Marthe Auestad --Agder v Bjørn Morgan Tjeldstø, Bergen v Marthe Auestad - Agder v Julia Berg Evensen, Romerike Vildet Stenseth – Hedmark v Katarina Groth - Kongsberg v Julia Berg Evensen, Romerike v Katarina Groth - Kongsberg v Hedda Togstad, Oppland v Silje Lundberget - Hedmark v Hedda Togstad, Oppland v Silje Lundberget - Hedmark v Maria K. Steinsland, Bergen v Cicilie Johannessen Grenland v Maria K. Steinsland, Bergen Følgendev ekvipasjer er aktive i ungdomsarbeidet: Cicilie Johannessen - Grenland v Emma Emilie Fossmo, Oslo Amanda Nauta, - Sverige v Emma Emilie Fossmo, Oslo Magnus Gunheim, - Indre Østfold Bjørn Morgan Tjeldstø, Bergen Julia Berg Evensen, Romerike Hedda Togstad, Oppland HAR info 1 2019 Maria K. Steinsland, Bergen HAR info 1 2019 Emma Emilie Fossmo, Oslo Ine Emilie Brattås, Romerike Pernille Thane larsen, Hedmark Linn Nauta. Sverige

7


LD Stevner 2019

WUSV Harmoniserinsprosessen er fremdeles pågående, nytt her er at vi har fått konkret person å forholde oss til for implementering/godkjenning av vårt regelverk. Tidsfrist for denne implementering står fast som innformert om i forrige tidsskrift; 2 år etter implementering av nye Guideline for Breeding and Schow. Kommunikasjon er opprettet med WUSV sin Continental Director for the Northwestern part of Europe. Vi avventer fremdeles svar fra WUSV på vårt brev ang HD/AD og vesenstest.

8


Kåringsbeskrivelse for hunder kåret 2018 Amina, Født 09.03.2016, Reg.nr NO37627/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: AD BH IPO3 Calippo Sultan/ Hundens mor : AD BH Ascari’s Chanti Eier: Åse Regine Dyb Edvardsen, Maltveien 1 1619 Fredrikstad Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Feminin tispe. Velformet hode som kunne hatt noe mer maske/pannebånd. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt kryss med normal lengde. Gode brystforhold. Noe kort underbryst. Går parallelt med bra fasthet. Viser jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort noe gjennombrudt sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Over middels stor. Lett langstrakt tispe., Råd til avl: Bør tilføres middels stor, velpigmentert hannhund., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Amy av Heldenhaft, Født 30.06.2015, Reg.nr NO45817/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 57 cm Hundens far: Fido v d Hagenmühle/ Hundens mor : Kassy v d Biezenhoeve Eier: Lene Johnssen, Kjellergata 26 B 2003 Lillestrøm Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. Grå tispe av god type. Velformet feminint hode. Normal manke. Fast rygg. Noe kort, lett avfallende kryss. Overarm noe kort og steil. Noe knappe bakbens-vinkler. Parallell bak. Noe marktrang fram. Tilstrekkelige bevegelser., Farger og tegninger: Grå tispe m/ bra svartandel., Fordeler/mangler: Absolutt middels stor. Lett langstrakt., Råd til avl: Bør tilføres velpigmentert hannhund som er middels stor med meget gode vinkler fram og bak., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Ajenta av Heldenhaft, Født 30.06.2015, Reg.nr NO45818/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: IPO3 Fido v d Hagenmühle/ Hundens mor : IPO1 Kassy v d Biezenhoeve Eier: Emma Gustafsson, Husebyveien 55 1621 Gressvik Beskrivelse: Absolutt middels stor. Middels kraftig. Grå tispe av god type. Velformet feminint hode. Normal manke. Fast rygg. Krysset er kort og noe flatt. Overarm noe kort og steil. Normalt vinklet bak. Går parallelt og viser tilstrekkelige bevegelser., Farger og tegninger: Går tispe., Fordeler/mangler: Middels stor. Lett langstrakt., Råd til avl: Bør tilføres middels stor, velpigmentert hannhund med kor-

rekte vinkler foran og bak., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Inka av Theahagen, Født 12.05.2016, Reg.nr NO43454/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: IPO3 Xambo v Suentelstein/ Hundens mor : IPO3 SchH1 Mille v Suentelstei Eier: Bjørn Bye / Siw Sandvik, Njardargt. 7 7300 Orkanger Beskrivelse: Stor, kraftig tispe av m.g. type. Velformet feminint hode. Kunne hatt noe mer maske/pannebånd. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Overarm noe kort/steil. Meget godt vinklet bak. Går parallelt og viser jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel m/ gul-brune tegninger., Fordeler/ mangler: Stor kraftfull tispe. En solid morstype., Råd til avl: Bør tilføres middels stor og middels kraftig hannhund med god svartandel i maske/pannebånd., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Fredrikstad 28.01.2018 Brigaden’s Frost, Født 06.09.2012, Reg.nr SE55136/2012 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 59,5 cm Hundens far: Dodge Kiridesja/ Hundens mor : IPO2 Gippy v Cap Arkona Eier: Maiken Borgersen, Skotselvveien 139 3320 Vestfossen Beskrivelse: Hannhund på absolutt nedre størrelsesgrense. Harmoniske kroppsforhold. Kunne hatt et noe kraftigere hode og kjeveparti. Normal manke. Fast rygg. Noe kort og lett avfallende kryss. Normale brystforhold. Overarm noe kort og steil. Normalt vinklet bak. Går parallelt og viser gode bevegelser., Farger og tegninger: Grå pigment med ganske bra svartandel., Fordeler/mangler: Noe liten. Med harmoniske kroppsforhold., Råd til avl: Bør tilføres middels store tisper som er velvinklet fram og bak., Kåringsklasse: AK, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Komsa’s Pippi, Født 14.05.2016, Reg.nr NO47460/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60,5 cm Hundens far: AD BH Jaro av Trinento/ Hundens mor : AD BH Komsa’s Yarissa Eier: Laila Isaksen, Henry Fyhns vei 11 1725 Sarpsborg Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Meget god type. Velformet feminint hode. Mørke øyne. Høy manke. Fast rygg. God over- og underlinje. Gode brystforhold. Velvinklet. Går parallelt. God fasthet. Viser jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Langhår. Sort sadel med rødbrune tegninger., Fordeler/mangler: Meget harmoni-

ske kroppsforhold med gode linjer., Råd til avl: Bør tilføres middels stor, middels kraftig hannhund., Kåringsklasse: AK LH, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Sniffer’s Zhot, Født 03.12.2014, Reg.nr SE11473/2015 HD: A, AD: B, Mankehøyde: 64 cm Hundens far: Quintus Eqidius/ Hundens mor : Sniffer’s Riiva Eier: Pål Helgesen, Lennsmann Klevs vei 168 2019 Skedsmokorset Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. Grå hann av god type. Velformet hode. Normal manke. Ikke fast rygg. Kryss noe kort og flatt. Overarm noe kort og steil. Normalt vinklet bak. Parallell sett forfra. Marktrang sett bakfra. Tilstrekkelige bevegelser., Farger og tegninger: Grå hannhund med tilstrekkelig pigment., Fordeler/mangler: Harmoniske kroppsforhold. Middels stor., Råd til avl: Bør tilføres middels store, velpigmenterte tisper med meget gode vinkler fram og bak., Kåringsklasse: AK, Dommer: Leif V. Belgen, Gressvik 28.01.2018 Olly av Exram, Født 08.05.2016, Reg.nr NO43295/16 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 59,5 cm Hundens far: Polo v Arlett/ Hundens mor : Falkøen’s Gling Eier: Aina Nordahl, Styrivegen 95 2080 Eidsvoll Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig tispe. Langstrakt. Meget god type. Velformet hode. Høy manke. Fast rygg. Noe kort avfallende kryss. Gode brystforhold. Overarm kunne ligget noe mer skrått. Meget godt vinklet bak. Parallell. Viser gode bevegelser., Farger og tegninger: Noe gjennombrutt sadel m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmoniske kroppsforhold., Råd til avl: Skal tilføres middels stor hanne som er velpigmentert., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Askim 31.03.2018 Masco Tyson av Exram, Født 01.11.2014, Reg.nr NO55229/14 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 65,5 cm Hundens far: AD BH IPO1 Arthos Kaizen/ Hundens mor : BH Falkøen’s Gling Eier: Geir Joar Melhus, Lommedalsveien 149 1353 Bærums Verk Beskrivelse: Sort m/gule tegninger. Stor, som for dagen er noe tung. Godt hode og uttrykk. God rygg og lend. Noe kort kryss. Godt vinklet fram og bak. Bra bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger. Øyne tilstrekkelig mørke. Mørke klør., Fordeler/mangler: - P1 n.h., Råd til avl: Tispe av normal størrelse med godt anlagt kryss., Kåringsklasse: AK,

9


Dommer: Oddbjørn Whinter, Askim 31.03.2018 Bar-Baras Wienna, Født 12.02.2012, Reg.nr NO50925/13 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Grizzly v d Martinskapelle/ Hundens mor : Bar-Baras Rikki Eier: Bodil Lier, Fjellveien 15 1366 Lysaker Beskrivelse: Sort m/gulbrune tegninger. Stor tispe av meget god type. Godt kjønnspreg. God overlinje. Tilstrekkelig vinklet frem. Meget godt vinklet bak. Gode bevegelser., Farger og tegninger: Gulbrun m/ mørke øyne. Mellomfargede klør., Fordeler/mangler: Meget god type. Godt kjønnspreg. Gode bevegelser., Råd til avl: Hannhund av middels størrelse. Fri for HD., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Oddbjørn Whinter, Askim 31.03.2018 Bukkesti Nemo, Født 15.09.2013, Reg.nr NO55384/13 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 64 cm Hundens far: BH AD IPO3 Owinn’s Wasco/ Hundens mor : BH AD Schh1 Cayira’s Prima-Eier: Oliver Berg, Østenløkka 26 3614 Kongsberg Beskrivelse: Sorr m/brune tegninger. Stor. Middels kraftig av meget god type. Godt hode og uttrykk. Tilstrekkelig vinklet fram. Meget godt vinklet bak. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger. Mørke øyne. Mørke klør., Fordeler/mangler: Korrekt størrelse. Godt pigment. Godt hode og uttrykk. Meget gode bevegelser., Råd til avl: Tispe med korrekt underlinje og korrekt kryss., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Oddbjørn Whinter, Adkim 31.03.2018 Fjellas Goldie, Født 03.05.2016, Reg.nr NO43245/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: IPO1 Trönderjycken’s Gaston/ Hundens mor : Rinnrisla’s Falita Eier: Monica Otte Nohr, Postboks 271 1752 Halden Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig. Meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt kryss med god lengde. Gode brystforhold. Lang overarm ønskes noe mer skrått. Går parallelt. Viser meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel m/ gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe med gode linjer., Råd til avl: Bør tilføres middels stor hannhund., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Askim 31.03.2018 Fughita’s Pumpkin, Født 27.11.2015, Reg.nr NO30217/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: SchH3 Esko d Giariz-

10

zo/ Hundens mor : Adler See Danke Schön Eier: Sølvi Irene Hansen, Langsbakkenvn. 272 1890 Rakkestad Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig tispe. Meget god type. Velformet feminint hode. Noe trang ørestilling. Høy manke. Fast rygg. Meget god overlinje. Vel anlagt kryss, noe kort. Gode brystforhold. Lang overarm kunne ligget mer skrått. Noe marktrang bak. Parallell fram. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel m/rødbrune tegninger., Fordeler/ mangler: Harmonisk oppbygd tispe. Meget gode linjer. Velpigmentert., Råd til avl: Bør tilføres middels stor hannhund med korrekt ørestilling., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Askim 31.03.2018 Komsa’s Yarissa, Født 07.06.2011, Reg.nr NO52156/11 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Remo Vom Fichtenschlag; SchH3/ Hundens mor : Komsa’s Ricky; SchH1 Eier: Laila Isaksen, Henry Fyhnsvei 11 1725 Sarpsborg Beskrivelse: Langhår. Stor typefull tispe langhår av meget god type. Meget godt hode og uttrykk med god over og underlinje. Meget godt vinklet frem og bak og viser meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort med rødbrune tegn, mørke øyne og klør., Fordeler/mangler: Stor av meget god type. Meget god fasthet og bevegelser., Råd til avl: Hannhund av middels størrelse., Kåringsklasse: AK LH, Dommer: Oddbjørn Whinter, Askim 31.03.2018 Team Marlboro Chako, Født 24.03.2015, Reg.nr DK05831/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 65 cm Hundens far: IPO3 Ballack v d Brucknerallé/ Hundens mor : IPO1 Team Marlboro Tasha Eier: Kjell Skaiå, Lomtjønn 4708 Vennesla Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig. Meget god type. Velformet maskulint hode. Meget godt uttrykk. Høy manke. Fast rygg. God underlinje. Kryss med god lengde, lett avfallende. Meget gode brystforhold. Meget godt vinklet foran og bak. Går parallelt. Viser jordinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel. Rødbrune tegninger, Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd hann med meget tiltalende forpart., Råd til avl: Bør brukes på middels store tisper., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leiv V. Belgen, Askim 31.03.2018 Team Sajo Fleur, Født 07.03.2014, Reg.nr DK05267/2014 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens

far: BH AD IPO3 Count-Ustinov v d Ybayo Hoeve/ Hundens mor : BH AD Ilja v Eier: Monica Otte Nohr, Postboks 271 1752 Halden Beskrivelse: Sort m/gulbrune tegninger. Middels kraftig. Meget god type. Feminint hode. God hals/rygg. Noe kort kryss. Noe knappe vinkler fram. Meget godt vinklet bak. Gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger. Mørke klør. Mørke øyne., Fordeler/mangler: Korrekt størrelse. Godt kjønnspreg. Noe knappe vinkler fram. Meget godt vinklet bak. Gode bevegelser., Råd til avl: Hannhund med korrekt overarm, lengde og leie. Korrekt kryss., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Oddbjørn Whinter, Askim 31.03.2018 Welincha’s Whimpy, Født 12.05.2016, Reg.nr NO42291/16 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: AD BH IPO2 Duncan v Messina/ Hundens mor : Welincha’s Olly Eier: Toril Bjerke, Løkkesvingen 34 1807 Askim Beskrivelse: Sort m/brune tegninger. Stor typeriktig hannhund. Godt hode og uttrykk. God over- og underlinje. Godt vinklet foran og bak. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger. Mørke øyne og klør., Fordeler/mangler: Stor typeriktig hannhund. Meget godt kjønnspreg. Godt vinklet. Gode bevegelser., Råd til avl: Tisper som er fri for HD., Kåringsklasse: AK, Dommer: Oddbjørn Whinter, Askim 31.03.2018 Fughita’s Q-Zantha, Født 17.11.2016, Reg.nr NO56717/16 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Xavi v Tronje/ Hundens mor : Unia v Funken Spiel Eier: Heidi Berntsen, Brevikmyra 14 1555 Son Beskrivelse: Sort m/rødbrune tegninger. Stor. Feminin tispe av meget god type. Feminint hode og uttrykk. Bra hals, rygg og lend. God underlinje. Godt vinklet foran og bak. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/rødbrune tegninger. Mørke øyne. Mørke klør., Fordeler/mangler: Tirspe av meget god type. Godt kjønnspreg. På øvre størrelsesgrense. Meget gode bevegelser., Råd til avl: Hannhund av korrekt størrelse., Kåringsklasse: AK, Dommer: Oddbjørn Whinter, Sarpsborg 22.04.2018 Team Cayira Fiona, Født 03.12.2013, Reg.nr SE12593/2014 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: AD BH IPO3 Owinn’s Wasco/ Hundens mor : Emindo’s Cenia Eier: Helge Borg, Glennetop-


pen 1 1816 Skiptvet Beskrivelse: Sort m/gulbrune tegninger. Stor. Harmonisk. Langstrakt tispe av meget god type. Godt hode og uttrykk. God hals, rygg og lend. Lett avfallende kryss. God underlinje. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger. Mørke øyne. Mørke klør., Fordeler/mangler: Harmonisk tispe av korrekt størrelse. Feminint hode. Gode bevegelser., Råd til avl: Hannhund med korrekt kryss (lengde og leie)., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Oddbjørn Whinter, Sarpsborg 22.04.2018 Dirty Harry av Thorarinn, Født 01.02.2015, Reg.nr NO35703/15 HD: Fri, AD: A, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: Momo degli Achei/ Hundens mor : Jarline av Zidena Eier: Frøydis Hammer Watne, Koretvn. 52 1626 Manstad Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig. Langhår. Meget god type. Velformet maskulint hode. Meget bra uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Meget god over-/underlinje. Gode kryss og brystforhold. Velvinklet foran og bak. Parallell bak. Noe løs fram. Jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel. Rødbrune tegninger., Fordeler/ mangler: Meget harmonisk langhår hann. Velvinklet., Råd til avl: Bør tilføres middels store tisper., Kåringsklasse: AK LH, Dommer: Leif V. Belgen, Sarpsborg 12.05.2018 Xentha av Zynken, Født 12.03.2015, Reg.nr NO37864/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 59,5 cm Hundens far: Chicco v Hammelsbacher Hof/ Hundens mor : Gaia av Zynken Eier: Magne Henne, Trommedalsvn. 6 3739 Skien Beskrivelse: Stor. Velpigmentert tispe av meget god type. Velformet, feminint hode. Meget bra uttrykk. Normal manke. Fast rygg. Kryss noe kort avfallende. Gode brystforhold. Overarm noe kort og steil. Velvinklet bak. Noe hasetrang. Parallell fram. Gode bevegelser. Framsteg ønskes noe friere., Farger og tegninger: Sort sadel. Rødbrune tegninger., Fordeler/mangler: Velpigmentert. Feminin. Gode bygningsforhold., Råd til avl: Middels stor hannhund med gode brystforhold., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Sarpsborg 12.05.2018 Beibar’s Rosita, Født 26.03.2015, Reg.nr NO39142/15 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: IPO3 Jim v Holtkämper Hof/ Hundens mor : Olina v Holtkämper Tor Eier: Henne Magne, Trommedalsvn.

6 3739 Skien Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Meget god type. Harmonisk. Høy manke. Fast rygg. Noe kort/lett avfallende kryss. Gode brystforhold. Overarm noe kort/steil. Meget godt vinklet bak. Noe løs sett bakfra. Parallell fram. Jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel. Rødbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk tispe med meget kjønnspreg. Gode linjer., Råd til avl: Bør tilføres middels stor, velpigmentert hanne., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif Vidar Belgen, Sarpsborg 12.05.2018 Rustadmoens Orschi Kiera, Født 02.08.2015, Reg.nr NO49915/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: Giro av Røstadgården/ Hundens mor : Rustadmoen’s Elvira Eier: Christina Hangård, Nyvn. 19 2450 Rena Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Harmonisk. Meget god type. Velformet feminint hode. Bra uttrykk. Normal manke. Fast rygg. Velanlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Overarm en aning steil. Velvinklet bak. Noe hasetrang. Noe løse albuer. Jordvinnende bevegelser. Meget godt fraspark., Farger og tegninger: Sort sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygget. Velvinklet bak., Råd til avl: Bør tilføres middels stor, velpigmentert hannhund., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Sarpsborg 12.05.2018 Ingodd’s Doccas, Født 31.08.2014, Reg.nr NO50896/14 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: AD BH IPO1 Schumann v Tronje/ Hundens mor : BH IPO1 Ingodd’s Qwissel Eier: Liv Evjen og Vegard Byberg, Fagerheim Allé 81B 7040 Trondheim Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. Tispe av utmerket type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Rett lend. Velanlagt kryss med god lengde. Absolutt korrekt forfra i stående. Meget godt forbryst og underbryst. Godt vinklet foran. Overarm ønskes noe mer skråstilt. Meget godt vinklet bak. Parallell forfra og bakfra. Effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Meget godt pigment. Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe. Helt uten overdrivelse. Av ønsket størrelse., Råd til avl: Uten innskrenkninger i avl., Kåringsklasse: AK, Dommer: Svein-Egil Vagle, Ingodd’s Esssina, Født 29.11.2014,

Reg.nr NO55954/14 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: Desperados v Pendler/ Hundens mor : Ingodd’s Sazzina Eier: Marit Langlo, Jokumrenna 11 6240 Ørskog Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. Meget godt pigmentert tispe av utmerket type. Vakkert hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend. Velanlagt kryss med god lengde. Står korrekt forfra. Meget godt for- og underbryst. Meget godt vinklet foran og bak. Absolutt parallell sett forfra og bakfra. Viser effektive jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Meget harmonisk oppbygd tispe av ønskverdig størrelse., Råd til avl: Uten innskrenkninger., Kåringsklasse: AK, Dommer: Svein-Egil Vagle, Trondheim 20.05.2018 Ingodd’s Grassano, Født 22.09.2015, Reg.nr NO52257/15 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 65,5 cm Hundens far: Fred v Rumbachtal/ Hundens mor : Ingodd’s Twister Eier: Liv Evjen og Per Taksgård, Løkkenvn. 82 7332 Løkken Verk Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Velpigmentert. Utmerket type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend. Velanlagt kryss med god lengde. Står rett sett forfra. Meget godt forog underbryst. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell forfra og bakfra. Viser jordvinnende effektive bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd hannhund., Råd til avl: Tilføres tisper med korrekt størrelse., Kåringsklasse: AK, Dommer: Svein-Egil Vagle, Trondheim 20.05.2018 Anno av Quantos, Født 03.01.2015, Reg.nr NO32800/15 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 64 cm Hundens far: Cito v Streithahn/ Hundens mor : Akita av Theahagen Eier: Brit Solem, Solem 7316 Lensvik Beskrivelse: Langhår. Middels stor. Utmerket type og helhetsinntrykk. Godt hode. Vakker hals og rygglinje. God lengde men noe flatt kryss. Godt vinklet fram. Meget godt vinklet bak m/bredt, bra lårparti. Noe kort underbryst. Rett front Korrekt bak. Noe løs fram. Utmerkede bevegelser og kroppsholdning., Farger og tegninger: Utmerket pigmentert. Noe lyse øyne. Rødbrun og sort., Fordeler/mangler: Korrekt størrelse. Utmerket kroppsholdning., Råd til avl: Til forbedring av type på HD-frie tisper., Kåringsklasse: Avlsgodkjent,

11


Dommer: Liv Evjen, Trondheim 21.05.2018

Dommer: Svein-Egil Vagle, Sandnes 21.05.2018

Chaila’s Charlie, Født 01.02.2015, Reg.nr NO34862/15 HD: B, AD: C, Mankehøyde: 66 cm Hundens far: IPO1 Juwika Destroyer/ Hundens mor : AD BH IPO1 Ulvebo’s Wita Eier: Johnny og Ingvild Suren Eggan, Sætnanveien 10 7519 Elvarli Beskrivelse: På øvre størrelsesgrensen. Meget god type. Godt hode/uttrykk. God hals og rygglinje. Lett avfallende kryss. Godt vinklet fram. Meget godt vinklet bak. Rett front. Normalt forfra og bakfra. Meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Gulbrun og sort. Meget godt pigment., Fordeler/mangler: Meget godt oppbygd. På øvre størrelsesgrense., Råd til avl: Tilføres middels store tisper som er fri for AA., Kåringsklasse: AK, Dommer: Liv Evjen, Trondheim 21.05.2018

Rallarbo’s Ericka, Født 21.04.2015, Reg.nr NO41886/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: SchH3 Conbhairean Uno/ Hundens mor : SchH1 Rallarbo’s Wictoria Eier: Katrine Skartveit, Støttavegen 53 4276 Veavågen Beskrivelse: Tispe på øverste størrelsesgrensen. Middels kraftig. Godt pigmentert. Av utmerket type. Meget godt hode hvor pannebånd ønskes mer markert. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend. Meget gode kryssforhold. Står rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Velvinklet foran og bak. Parallell sett bakfra, noe løs sett forfra. Viser effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Lys m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Dette er en harmonisk oppbygd tispe på øverste størrelsesgrense., Råd til avl: Tilføres hannhund med korrekt størrelse og sterkt pigment., Kåringsklasse:

Chaila’s Asha, Født 02.10.2015, Reg.nr NO54011/15 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: AD BH SchH2 Xento v Bischofsheim/ Hundens mor : BH Ulvebo’s Bozita Eier: Sara Stene og Johnny Eggan, Sætnanvn. 10 7519 Elvarli Beskrivelse: Langhår. Stor. Kraftig. Utmerket type. Lett langstrakt. Godt hode. God hals og rygglinje. Godt kryss. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak m/bredt, bra lårparti. Langt, godt underbryst. Rett front. Korrekt bak. Noe løs fram. Jordvinnende bevegelser m/god kroppsholdning., Farger og tegninger: Gulbrun og sort. Noe gjennombrutt sadel. Meget god maske., Fordeler/mangler: Typefull tispe m/ utmerket bevegelsesharmoni., Råd til avl: Tilføres pigmentsterk hannhund fri for HD., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Liv Evjen, Trondheim 21.05.2018 Falkøen’s Rea, Født 30.05.2015, Reg.nr NO45971/15 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: Newton v Frankengold/ Hundens mor : Falkøen’s Lucka Eier: AnnChristin Skaiaa, Lagvn. 727 4950 Risør Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Velpigmentert tispe av utmerket type. Vakkert hode og uttrykk. Høy manke. Korrekt rygg og korrekt lend. Noe kort, noe avfallende kryss. Står absolutt korrekt sett forfra. Meget gode brystforhold. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell sett forfra og bakfra. Viser effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort/brun, Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe av korrekt størrelse., Råd til avl: Uten innskrenkning i avl., Kåringsklasse: Avlsgodkjent,

12

Team Cayira Lizzie, Født 21.11.2015, Reg.nr SE10267/2016 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: Faromir v Pendler/ Hundens mor : AD BH IPO1 Gildewangen’s Cicci Eier: Annett Bäck og Geir Flønes, Røddevn. 351 7083 Leinstrand Beskrivelse: Stor. Kraftig. Lett langstrakt. Utmerket type og helhetsinntrykk. Utmerket hode og uttrykk. Lang, god hals. Velanlagt kryss. Rett front. Langt, godt underbryst. Velvinklet bak. Korrekt sett forfra og bakfra. Lange, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Grågul og sort. Utmerket pigment., Fordeler/mangler: Korrekt oppbygd tispe., Råd til avl: Uten innskrenkninger på korrekt oppbygd hannhund., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Liv Evjen, Trondheim 21.05.2018 Lexi vom Luberheide, Født 29.01.2017, Reg.nr NO34667/17 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Rallarbo’s Timon/ Hundens mor : Ashley Eier: Olav Oftedal, Fjermestadvegen 214 4355 Kverneland Beskrivelse: Tispe på øverste størrelsesgrense. Middels kraftig. Velpigmentert. Av meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Gode kryssforhold. Rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell, men noe trang sett bakfra. Noe løs sett forfra. Effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Brun med lys gule tegninger, Fordeler/mangler: Stor, harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Bør bilføres hannhund av

korrekt størrelse og sterkt pigment., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sandnes 21.05.2018 Faxe av Rottenhaller, Født 21.03.2016, Reg.nr NO38752/16 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: IPO3 Baggoi v Juvenisty/ Hundens mor : AD BH Bella Zahne av Rottenhalle Eier: Tove Irene Arntzen, Finnjordveien 3 8540 Ballangen Beskrivelse: Stor. Over middels kraftig. Velskåret maskulint hode. Høy manke. Fast rygg. Kort, vel anlagt kryss. Står noe tåvid fram. Underbryst ønskes en aning lengre. Overarmen er noe kort og noe steil. Meget godt vinklet bak. Går korrekt sett bakfra, ikke helt fast sett forfra. Frasparket skal være kraftfullere og framsteget friere., Farger og tegninger: Mørk maske og klør. Sort m/brune tegninger. Øynene kunne vært noe mørkere., Fordeler/mangler: Harmonisk høyde-/lengdeforhold. Utmerket hode. Underbryst og overarm kunne vært noe lengre., Råd til avl: Kan blodsmessig brukes fritt i avl med middels store tisper med korrekt Icon av Theahagen, Født 12.05.2016, Reg.nr NO43451/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 65 cm Hundens far: IPO3 Xambo v Suentelstein/ Hundens mor : BH IPO3 SchH1 Millie v Suente Eier: Eli-Marie Kvernmo, Nedre Kvernhusveien 9 7310 Gjølme Beskrivelse: Stor. Middels kraftig av meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Noe kort, noe avfallende kryss. Står en aning tåvid fram. Meget gode brystforhold. Noe kort, noe steil overarm. Meget godt vinklet bak. Går korrekt sett forfra og bakfra. Lange, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger. Mørk maske, øyne og klør., Fordeler/mangler: Stor. Tørr og stram. Noe kort, noe avfallende kryss. Noe kort, noe steil overarm., Råd til avl: Kan blodsmessig brukes fritt i avl på middels store tisper med korrekt overarm og kryss., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Johnny Johnsen Bar-Baras Arex, Født 31.07.2014, Reg.nr NO51759/14 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 64 cm Hundens far: Owinn’s Warro/ Hundens mor : Whoppy v d Martinskapelle Eier: Kristoffersen Terje M., Julsrudvn. 56 1892 Degernes Beskrivelse: Stor. Kraftig og substansfull. Meget god type. Velpigmentert. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Litt kort/lett avfallende kryss. Korrekt front. Godt vinklet framme. Meget godt vinklet bak.


Korrekt sett forfra og bakfra. Meget gode bevegelser som er jordvinnende., Farger og tegninger: Sort/ brun. Særdeles godt pigmentert., Fordeler/mangler: Hunden er gjennomgående harmonisk oppbygd med et meget godt typebilde., Råd til avl: Kan anvendes uten noen innskrenkninger., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Arvid Strømsvik, Gressvik 26.05.2018 Ulvebo’s Fenya, Født 02.09.2014, Reg.nr NO51298/14 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 58,5 cm Hundens far: AD BH IPO1 Ingodd’s Qurax/ Hundens mor : BH Ulvebo’s Bonita Eier: Gunhild Pedersen, Sørlandsveien 507 8617 Dalsgrenda Beskrivelse: Over middels stor. Over middels kraftig. Av utmerket type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Noe kort, lett avfallende kryss. Må ikke bli dypere i brystet. Noe kort, noe steil overarm. Meget godt vinklet bak. Går korrekt sett forfra og bakfra. Frasparket skal være kraftigere og framsteget friere., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger. Mørk maske, øyne og klør., Fordeler/mangler: Tør og stram uten noen overdrivelser, Råd til avl: , Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Johnny Johnsen, Mo i Rana 26.05.2018 Zupra’s Perle, Født 07.06.2015, Reg.nr NO45333/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: BH AD IPO1 Ingodd’s Qurax/ Hundens mor : Chamona’s Wimse Eier: Line Tiller Christensen, Asbjørn Øverås vei 7 D 7036 Trondheim Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Noe kort, noe avfallende kryss. Rett, men noe smal i fronten. Meget gode brystforhold. Noe kort, noe steil overarm. Meget godt vinklet bak. Lange jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger. Mørk maske. Øyne og klør kunne vært noe mørkere., Fordeler/mangler: Harmonisk høyde-/lengdeforhold. Fasthet i frampart ønskes bedre. Går korrekt sett bakfra med harmonisk kroppsholdning., Råd til avl: , Kåringsklasse: Avlsgodkjent LH, Dommer: Johnny Johnsen, Mo i Rana 26.05.2018 Vivi av Locathelli, Født 31.08.2016, Reg.nr NO54080/16 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: IPO2 Hugo v Radhaus/ Hundens mor : AD BH IPO1 Quiquita Banana av Loc Eier: Svein-Egil Vagle og Morten Johannessen, Austringen 19 A 4365 Nærbø Beskrivelse: Over middels stor. Kraftig. Meget god type. Meget godt hode og uttrykk.

Noe løse ører. Høy manke. Rett rygg. Krysset ønskes noe lengre. Meget gode brystforhold. Rett front. Meget godt vinklet foran og bak. Korrekt sett forfra. Noe trang bak. Jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort/brun, Fordeler/ mangler: Harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: , Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Karl Otto Ojala, Sviland 27.05.2018 Quiquita Banana av Locathelli, Født 23.03.2013, Reg.nr NO44225/13 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Pakros v Pendler/ Hundens mor : Fa-1-ta av Locathelli Eier: Laila Vagle, Kommandantvn. 5 4309 Sandnes Beskrivelse: Stor. Kraftig tispe av utmerket type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Godt kryss. Meget gode brystforhold. Rett front. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Korrekt sett forfra og bakfra. Viser jordvinnende, kraftfulle bevegelser., Farger og tegninger: Sort/brun., Fordeler/mangler: En tispe av utmerket kvalitet., Råd til avl: , Kåringsklasse: AK, Dommer: Karl Otto Ojala, Sviland 27.05.2018 Q. av Quantos, Født 10.02.2016, Reg.nr NO34434/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: Ove av Quantos/ Hundens mor : Qazy av Quantos Eier: Jone Olsen, Slettmyra 2 4034 Stavanger Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Langstrakt. Av meget god type. Meget godt hode og uttrykk, dog noe lyse øyne. Høy manke. Rett rygg. Krysset ønskes lengre. Rett front. Meget gode brystforhold. Godt vinklet fram. Meget godt vinklet bak. Korrekt sett bakfra. Noe løs fram. Meget gode bevegelserr., Farger og tegninger: Sort/gulbrun., Fordeler/mangler: Stor, noe langstrakt tispe av meget god type., Råd til avl: , Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Karl Otto Ojala, Sviland 27.05.2018 Ruby av Røstadgården, Født 09.09.2015, Reg.nr NO51959/15 HD: C, AD: A, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: AD BH SchH3 Giro av Røstadgården/ Hundens mor : AD BH IPO1 Cuna v Eier: Nina Pedersen, Duengerhøgda 503 2350 Nes på Hedmarken Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Velpigmentert tispe av meget god type. Feminint hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Gode brystforhold. Står absolutt rett sett forfra. Meget godt forbryst. Underbryst ønskes aning lenger. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell foran og bak. Meget gode bevegelser.,

Farger og tegninger: Sort m/brungule tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe m/ønskverdig størrelse., Råd til avl: Uten innskrenkninger., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Aurskog 10.06.2018 KN Believe, Født 28.08.2015, Reg. nr NO50641/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: AD BH IPO2 Owinn’s Wutz/ Hundens mor : AD BH KN Abbie Eier: Karin-Diana Nordgård, Pb. 189 9059 Storsteinnes Beskrivelse: Stor. Kraftig tispe av meget god type. Velformet hode. Meget godt uttrykk. Noe tett ansatte ører og litt løse ørespisser. Høy manke. Fast rygg. Kryss noe kort, avfallende. Gode brystforhold men overarm kunne ligget mer skrått. Meget godt vinklet bak. Går parallell . Bra fasthet. Viser jordvinnende bevegelse med kraftig fraspark., Farger og tegninger: Sort m/noe gjennombrudt sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmoniske kroppsforhold., Råd til avl: Bør tilføres middels stor velpigmentert hannhund., Kåringsklasse: AK, Dommer: Leif V. Belgen, Tromsø 16.06.2018 Gora vom Funken Spiel, Født 13.07.2014, Reg.nr HR30877NO HD: C, AD: A, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: Oberon v Funken Spiel/ Hundens mor : Tenja v Funken Spiel Eier: Ilone Søderholm, Mårsvingen 12 9512 Alta Beskrivelse: Absolutt middels stor. Middels kraftig tispe av meget god type. Velformet, feminint hode. Bra uttrykk. Normal manke. Fast rygg. Velanlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Overarm kunne ligget mer skrått. Velvinklet bak. Jordvinnende bevegelser. Meget godt fraspark., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger. Gjennombrudt sadel., Fordeler/mangler: Absolutt middels stor. Meget harmoniske kroppsforhold., Råd til avl: Skal tilføres hannhund m/frie hofter. Eller uten innskrenkninger., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif V. Belgen, Tromsø 16.06.2018 Falkøen’s Q-Banq, Født 19.08.2011, Reg.nr NO37971/12 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: AD BH SchH3 Vento vd Hopfenhalle/ Hundens mor : AD BH SchH1 Austha Eier: Jenni Andersen, Tveitenvn. 16 4827 Frolands Verk Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Meget godt pigmentert. Av utmerket type. Meget

13


godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Gode kryssforhold. Står rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Overarm av god lengde, ønskes mer skråstilt. Meget godt vinklet bak. Parallell sett bakfra, noe løs forfra. Effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brungule tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd hannhund av korrekt størrelse., Råd til avl: Uten innskrenkninger., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Finstadbru 17.06.2018 Falkøen’s Q-Amy, Født 19.08.2011, Reg.nr NO37972/12 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: AD BH SchH3 Vento vd Hopfenhalle/ Hundens mor : AD BH SchH1 Austha Eier: Jørn P. Sønslien, Gamle vei 14 4885 Grimstad Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Velpigmentert tispe av meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Lett avfallende, noe kort kryss. Parallell sett forfra og bakfra. Effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Uten innskrenkninger., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Finstadbru 17.06.2018 Falkøen’s Ulme, Født 10.09.2015, Reg.nr NO52295/15 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 60,5 cm Hundens far: AD BH IPO3 Polo v Arlett/ Hundens mor : SchH1Team Marlboro Quess Eier: Arne O. Johansen, Korsegårdvn. 60 1809 Askim Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Velpigmentert tispe av meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Noe kort, lett avfallende kryss. Står absolutt rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell sett bakfra, noe løs sett forfra. Meget effektive bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Bør tilføres hannhund med korrekt størrelse , Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Aurskog 17.06.2018 Komsa’s Mighty, Født 31.08.2015, Reg.nr NO51769/15 HD: B, AD: A, Mankehøyde: 64 cm Hundens far: AD BH SchH2 Zito av Klostermoor/ Hundens mor : AD BH Komsa’s Varja Eier: Trine Lise Nilsen, Reistadskogen 17 9513 Alta Beskrivelse: Over middels stor.

14

Kraftig. Av utmerket type. Vakkert hode. Mørke øyne. Høy manke. Fast rygg. Godt anlagt kryss. Meget gode brystforhold. Rett front. Meget godt vinklet fram og bak. Korrekt sett forfra og bakfra. Jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort/brun. Meget godt pigmentert., Fordeler/ mangler: Harmonisk oppbygd av utmerket type., Råd til avl: Til forbedring av type og helhetsinntrykk., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Karl Otto Ojala, Alta 24.06.2018 Hylteland’s Rona, Født 10.09.2015, Reg.nr SE53129/2015 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 59 cm Hundens far: IPO3 Xambo v Suentelstein/ Hundens mor : IPO1 Hylteland’s Beauty Eier: Ronny Rinde, Mjølkev. 4 6885 Årdalstangen Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Mget godt pigmentert tispe av særdeles god type. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend. Velanlagt kryss. Står absolutt rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell sett bakfra, aningen løs sett forfra. Effektive, jordvinnende bevegelse., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Meget harmonisk oppbygd tispe. Korrekt høyde-/lengdeforhold. Ønskverdig størrelse., Råd til avl: Helt uten innskrenkninger i avl., Kåringsklasse: AK, Dommer: Svein-Egil Vagle, Maura 20.07.2018 Rallarbo’s Kliff, Født 16.12.2015, Reg.nr NO35457/16 HD: A, AD: A, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: SchH3 Conbhairean Uno/ Hundens mor : AD BH SchH3 Dana v Elzmündun Eier: Tore Mehlum, Moen 46 4333 Oltedal Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. Meget godt pigmentert hannhund av meget god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. God lend. Velanlagt, noe kort kryss. Står absolutt korrekt sett forfra. Meget gode brystforhold. Godt vinklet foran. Meget godt vinklet bak. Parallell sett forfra og bakfra. Energiske, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd, temperamentsfull hannhund av korrekt størrelse., Råd til avl: Kan m/fordel tilføres tisper til forbedring av type, størrelse og temperament., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Thunstjerna’s Vesuv, Født 11.08.2016, Reg.nr NO54780/16 HD: B, AD: Fri, Mankehøyde: 57

cm Hundens far: Dark Fynn v d Hornhütte/ Hundens mor : Alexis v Nordenstoltz Eier: Vordahl Cecilie, Eggjavegen 5 2686 Lom Beskrivelse: Middels stor. Middels kraftig. God type. Godt hode m/ utmerket uttrykk. Mørke øyne. God hals. Flat manke. God rygg. Avfallende kryss. Burde vært mer gjennomvinklet foran. Godt vinklet bak. Går korrekt forfra og bakfra. Bevegelsene burde vært mer langtrekkende., Farger og tegninger: Nesten helsort m/små grå tegninger på bena., Fordeler/mangler: Tørr og fast. Kort underbryst., Råd til avl: Eventuelt tilføres hannhund med god kraft og innhold., Kåringsklasse: AK LH, Dommer: Liv Evjen, Trondheim 23.09.2018 Falkøen’s Bono, Født 10.03.2017, Reg.nr NO38454/17 HD: A, AD: Fri, Mankehøyde: 64,5 cm Hundens far: AD BH IPO2 Goran v Bierstadter Hof/ Hundens mor : IPO2 Falkøen’s Sheeb Eier: Rønning Espen, Vindheiavn. 56 2406 Elverum Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig. Velpigmentert hannhund av særdeles god type. Meget godt hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend.med et godt anlagt kryss av god lengde. Meget gode brystforhold. Står rett sett forfra. Meget gode kryssforhold. Meget godt vinklet foran og bak. Absolutt parallell sett forfra og bakfra. Fremviser effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Meget harmonisk oppbygd hannhund. Ønskverdig størrelse., Råd til avl: En hannhund som kan tilføre korrekt type og størrelse., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sviland 06.10.2018 Rallarbo’s Perle, Født 09.03.2017, Reg.nr NO39199/17 HD: A, AD: Fri, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: SchH3 Conbhairean Uno/ Hundens mor : BH Rallarbo’s Nemi Eier: Andersen Renate, Moen 46 4333 Oltedal Beskrivelse: Meget stor. Meget godt pigmentert tispe av særdeles god type. Vakkert hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Korrekt lend. Velanlagt, noe kort kryss. Står rett sett forfra. Meget gode brystforhold. Meget godt vinklet foran og bak. Parallell sett forfra og bakfra. Viser effektive, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Velpigmentert, harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Bør tilføres hannhund av korrekt størrelse., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sviland


06.10.2018 Rallarbo’s No Mercy II, Født 30.11.2016, Reg.nr NO30597/17 HD: A, AD: Fri, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: IPO1 Rallarbo’s Timon/ Hundens mor : IPO1 Sabrina v Ostfriesischen Things Eier: Sollesnes Eldbjørg, Flaten 7 5627 Jondal Beskrivelse: Stor. Middels kraftig. Velpigmentert tispe. Meget god type. Vakkert hode og uttrykk. Høy manke. Rett rygg. Noe kort, noe avfallende kryss. Står rett sett forfra. Godt forbryst. Meget godt underbryst. Noe kort, noe steil overarm. Meget godt vinklet bak. Parallell sett bakfra, noe løs sett forfra. Meget gode bevegelser. Framsteg ønskes noe lengre., Farger og tegninger: Sort m/gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Uten innskrenkninger i avl., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sviland 06.10.2018 Nikita vom Luberheide, Født 21.03.2017, Reg.nr NO39117/17 HD: B, AD: Fri, Mankehøyde: 61 cm Hundens far: AD BH IPO3 Optimus v Pendler/ Hundens mor : IPO1 Silly v d Ostfriesische Eier: Nygård Orstad Janne Elin, Lensmann Carlsens veg 60 4352 Kleppe Beskrivelse: Tispe på øverste størrelsesgrense. Særdeles godt pigmentert. Meget god type. Vakkert hode og uttrykk. Høy manke og rett rygg. God lend. Noe kort, noe avfallende kryss. Står rett sett forfra. Godt forbryst. Meget godt underbryst. Noe kort, steil overarm. Meget godt vinklet bak. Parallell sett bakfra. Noe løs forfra. Fremviser meget gode bevegelser., Farger og tegninger: Sort m/brune tegninger., Fordeler/mangler: Velpigmentert, harmonisk oppbygd tispe., Råd til avl: Bør tilføres hannhund av korrekt størrelse., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sviland 06.10.2018 Lissi vom Luberheide, Født 29.01.2017, Reg.nr NO34668/17 HD: B, AD: Fri, Mankehøyde: 63 cm Hundens far: IPO1 Rallarbo’s Timon/ Hundens mor : Ashley Eier: Myklebust Ester, Sørbøgeilen 30 4323 Sandnes Beskrivelse: Kan ikke kåres p.g.a. overstørrelse (63 cm.), Farger og tegninger: , Fordeler/mangler: , Råd til avl: , Kåringsklasse: Ikke kåret, Dommer: Svein-Egil Vagle, Sviland 06.10.2018 Abiaga’s Obama, Født 01.12.2016, Reg.nr NO56731/16 HD: A, AD: Fri, Mankehøyde: 65,5 cm Hundens

far: IPO3 Xambo v Suentelstein/ Hundens mor : Abiaga’s Henni Eier: Galborgen Hilde, Jamnemovn. 62 1890 Rakkestad Beskrivelse: Over middels stor. Middels kraftig hannhund. Meget god type. Bra hode og uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt, en aning kort kryss. Meget god over- og underlinje. Gode brystforhold. Lang overarm som ønskes noe mer skrått. Normalt vinklet fram. Godt vinklet bak. Parallell. God fasthet. Jordvinnende bevegelser. Bra steglengde., Farger og tegninger: Sort sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmoniske kroppsforhold. Gode linjer., Råd til avl: Skal tilføres middels store tisper med korrekte kryssforhold., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif Vidar Belgen, Trøgstad Cora av Zynken, Født 05.04.2017, Reg.nr NO42087/17 HD: B, AD: Fri, Mankehøyde: 58,5 cm Hundens far: Xambo v Suentelstein/ Hundens mor : Quamzi av Zynken Eier: Auestad Ingemann, Evjevn. 16 4735 Evje Beskrivelse: Absolutt middels stor. Over middels kraftig tispe. Meget god type. Velformet, feminint hode. Meget bra uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt, noe kort kryss. Meget gode brystforhold. Korrekt leie/lengde på overarm. Velvinklet foran og bak. Noe kuhaset. Parallell fram. Jordvinnende bevegelser. Bra steglengde., Farger og tegninger: Sort sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Harmonisk tispe som skal roses for sin gode forpart., Råd til avl: Skal tilføres middels stor, middels kraftig hannhund med korrekt leie/lengde på kryss., Kåringsklasse: Avlsgodkjent, Dommer: Leif Vidar Belgen, Trøgstad 27.10.2018 Bar-Baras Chakira, Født 01.01.2017, Reg.nr NO32572/17 HD: C, AD: Fri, Mankehøyde: 58 cm Hundens far: Bar-Baras Ajko/ Hundens mor : Bar-Baras Tara Eier: Kristoffersen Terje M., Julsrudvn. 56 1892 Degernes Beskrivelse: Absolutt middels stor. Langstrakt. Meget god type. Velformet, feminint hode. Høy manke. Fast rygg. Velanlagt, noe kort kryss. Gode brystforhold. Bra lengde/ leie på overarm. Normalt vinklet fram. Meget godt vinklet bak. Noe ku-haset. Parallell fram. Energiske, jordvinnende bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel. Gulbrune tegninger., Fordeler/mangler: Lett langstrakt feminin tispe. Roses for sine gode brystforhold., Råd til avl: Middels stor, middels kraftig hannhund med korrekt lengde/leie på kryss og med frie hofter., Kåringsklasse: Avlsgodkjent,

Dommer: Leif Vidar Belgen, Trøgstad 27.10.2018 Karmakollen’s Elvis, Født 12.07.2016, Reg.nr NO48471/16 HD: A, AD: Fri, Mankehøyde: 65,5 cm Hundens far: Marshall av Røstadgården/ Hundens mor : Qaisa av Locathelli Eier: OpsahlEngen Glenn, Folkenbergvn. 328 1880 Eidsberg Beskrivelse: Stor, kraftig, langhår hannhund. Meget god tpe. Velformet, maskulint hode. Meget bra uttrykk. Noe lyse øyne. Fast rygg. Velanlagt, aning kort kryss. Meget god over-/underlinje. Meget gode brystforhold. Meget godt vinklet foran og bak. Går parallellt. God fasthet. Viser jordvinnende, effektive bevegelser., Farger og tegninger: Sort sadel. Rødbrune tegninger., Fordeler/ mangler: Harmonisk. Velpigmentert. Meget god over-/underlinje., Råd til avl: Skal brukes på middels store, middels kraftige tisper., Kåringsklasse: Avlsgodkjent LH, Dommer: Leif Vidar Belgen, Trøgstad 27.10.2018 Rustøl’s Lara, Født 25.04.2017, Reg.nr NO43946/17 HD: C, AD: Fri, Mankehøyde: 60 cm Hundens far: Rustøl’s Goliath/ Hundens mor : Rustøl’sWhippy Eier: Stølen Tom, Florvågvegen 128 5305 Florvåg Beskrivelse: Stor, middels kraftig tispe. Meget god type. Velformet, feminint hode. Meget bra uttrykk. Høy manke. Fast rygg. Bra overog underlinje. Kryss noe kort og avfallende. Gode brystforhold. Lang overarm, ønskes noe mer skrått. Tilstrekkelig vinklet fram. Meget godt vinklet bak. Parallell. God fasthet. Energiske bevegelser. Bra steglengde., Farger og tegninger: Sort sadel. Rød/brune tegninger., Fordeler/ mangler: Harmoniske kroppsforhold., Råd til avl: Skal tilføres middels stor, middels kraftig hannhund med meget god lengde/leie på overarm og med frie hofter., Kåringsklasse: Avlsgodkjent,

15


16


hbu LEDER

Våren er i anmarsj i vårt langstrakte land, noen har fått det bart og fint mens andre av oss må smøre med litt mer tålmodighet. Årsmøte i klubben er avviklet og vi ønsker velkommen på laget til Kari Strande som kontaktperson ang lydighet. Neste nykommer er Zafir Hamzik. HBU har flere ting på gang nå; snart er det tid for Sølenuka. Noen kurs er allerede fulltegnet. Nye kurs av året er valpe- unghund kurs hvor hund og fører får introdusert både spor, lydighet, lek og miljø. Et ypperlig kurs i startbunnen. Neste kurs er lydighet innenfor bruksen, se nærmere info på facebook siden til HBU. Vi jobber også for å se videre for brukshundsporten i skogen. Vi vil informere når vi har mer på blokken, så kom gjerne med innspill til oss. Alle avdelinger som har søkt RIK -prøver i år kan arrangere RSP og RRP. Første NM for året er NM i lydighet som arrangeres i forbindelse med Norsk Vinner på Maura i juli. NM i IGP går helgen 30.08. – 01.09. 2019. Mesterskapet vil bli avhold i avd. Nordenfjeldske, Trondheim. Vi ønsker dere alle ei herlig og aktiv tid som står foran oss og hundesporten; lykke til med målsetninger for året :) Berit

17


redaktør Nytt år nye muligheter....... Hunden er vår hobby. Ja, i alle fall for de fleste. Dette er det mange som glemmer. De tillitsvalgte kan man sjikkanere, og baktale så mye man ønsker. De er jo tross alt der for “oss” og må tåle en støyt?!?! Eller? Å være tillitsvalgt er ikke det samme som å delta i en populæritetskonkurranse, absolutt ikke. Men det burde kanskje finnes en grense? Ikke alle beslutt og vedtak blir like godt mottatt, noen beslutt er kanskje direkte ubehaglige. Men dog, nødvendige. Hvis så hevntiltak og trussler blir resultatet så er vi på tynn is. Hvem ønsker til slutt å utsette seg selv, eller sin familie, eller sine hunder for offentlig drittkasting og sjikanering ? Dette med å drive med hund, burde kanskje være gøy? ! ?

“Tenk om et tre veltet og vi var rett underdet ? sa Nasse Nøff

Blad nr. 1 inneholder referat fra årsmøte, avlskåringer for året som vært, utdeling av hedersbevilgninger m.m. Nytt for året er at vi nå kommer å lansere en digital versjon, slik at medlemmene på sikt kan foreta et valg om de ønsker trykket blad, eller digitalt blad. Nå i starten vil dere kunne få både i pose og sekk! Ønsker fortsatt stoff tilsendt - Referat, bilder m.m.

“Tenk om det ikke veltet” sa Ole Brumm, da han hadde tenkt seg om en stund.

Ønsker alle en flott vår.

Annett

dr baddaky drbaddaky.no

Omega-3 EPA og DHA av høy kvalitet. Rask forbedring av hud og pels, økt nyrefunksjon og stimulering av immunforsvar. Godt for leddene.

S IN C E

Pels

18

Hud

Klør

Ledd

Nyrer

Immunsystemet


Dyrehelse i verdensklasse! Boehringer Ingelheim Animal Health arbeider for å fremme dyrenes helse og velferd ved å tilby høykvalitative, nyskapende produkter som effektivt forebygger, behandler og helbreder dyret

Canosan®

Centaura®

Canikur® / Canikur ®Pro

Viacutan® Plus

bevegelse & ledd

beskyttelse mot insekter

mage & tarm

hud & pels

Styrker og vedlikeholder dyrets bevegelsesapparat med GONEX - Ekstrakt fra grønnleppemusling

Insektavvisende spray for hund, hest og deg selv. Beskytter effektivt mot fluer, mygg og flått i inntil 24 timer.

Enkel og rask hjelp til magen. Både akutt, forebyggende og til gjenopprettelse

Gir blank pels og sunn hud - Synlig vitenskap som holder til siste dråpe. Dokumentert effekt. Lys- og lufttett flaske med dryppfri og korrekt dosering

Inneholder: Inneholder: GONEX - Aktivt og høyt konsentrat fra Grønnleppemusling (GLME) som blant annet inneholder glykosaminoglykaner (GAG) og flerumettede fettsyrer.

Inneholder - Canikur tabletter: Sitrusfibre, Kaolin, Sepiolitt, Glukose, Natrium og Kaliumklorid.

Inneholder: Saltidin (Icaridin) 20% (200 g/kg)

Inneholder - Canikur Pro pasta: Melkesyrebakterier (Enterococcus faecium), Gjærekstrakt (Bio-Mos C) og Leiremineral (Montmorillonitt)

Inneholder: Omega-3 fettsyrer fra fisk. Omega-6 fettsyrer fra agurkurtolje. Naturlige antioksidanter fra rosmarin og gurkemeie.

Les mer på

www.bivet.nu/no & finn forhandler Med over 10 000 ansatte på verdensplan har Boehringer Ingelheim Animal Health produkter som er tilgjengelige på over 150 markeder, og en global tilstedeværelse i 99 land. Som et forskningsbasert veterinærmedisinsk firma investerer Boehringer Ingelheim løpende ca. 12 % av nettoomsetningen i forskning og utvikling med henblikk på fortsatt forbedring av verdens dyrehelse.

ABCD 19


REFERAT REPRESENTANTSKAPSMØTE 5. APRIL 2019 COMFORT HOTEL RUNWAY

1. DAGSORDEN Godkjent innkalling og dagsorden. - avd Bergen informerte om feil på forslag på kandidater til valg. Tar dette når vi kommer dit. 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter -avd Hallingdal har fullmakt fra avd Halden -avd Troms har fullmakt fra avd Finnmark 1.2 Godkjenning av innkalling Godkjent 1.3 Godkjenning av tilstedeværelse av observatører Godkjent – Endring avd. Arendal 1.4 Valg av møteleder Arvid Strømsvik – godkjent 1.5 Valg av 1 møtereferent Kristin Karlsen 1.6 Valg av 1 protokollfører Hege Falck-Bilden 1.7 Valg av 2 representanter til tellekomité Odd Brattøy Helle Hansen 1.8 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen Jostein Berndt Ingemann Auestad 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING Avd Oslo Lise Kirkemo: Stå hvilke avdelinger representantene er medlem i. Avd Indre Ø Svein Nilsen: Bra at det står om folkeskikk i årsberetningen. Der at det blir skrevet mye dritt om det meste på sosiale medier. Avd Moss/Vestby Tor A: Enig med avd Indre Østfold. Finner det merkelig at dette er en stor årsak til at det er mangel på frivillige til valg.

NKK hvor målet er og endre kravet til registrering for vår rase med blant annet kjent mental status. Det har vært en dialog i forhold til at vi har ulike andre prøver også som gjelder i Nschk for godkjenning til avl, som ikke KG test anerkjenner som kjent mental status. Blant annet gjelder dette ferdselsprøven. Vi kan ikke ende opp i en situasjon hvor klubben godkjenner en hund til avl, men at oppretter ikke får registrert valpene i NKK. HS fortsetter den positive dialogen med NKK. Avd Oslo Stig Kristiansen: Kommer tilbake under forslag Avd Oppland Kjell Runtom: Kan det være lurt å samarbeide med andre rasklubber, for å gi et lite press i riktig retning. Svar HS leder: Kunne være greit å være flere, slikt at det blir flere som «trykker på» for og nå et felles mål. Avd Moss/Vestby Tor A: Hva er problemet med dette? Svar HS Leder: FP er ikke en godkjent test sier KG Test. Vi trenger en forsikring fra NKK. Avd Oslo Stig: Ikke et problem å ha 2 ulike godkjenninger. Svar HS leder: Jo, problemet er at NKK godkjenner våre stamtavler. Og blir forslaget godkjent uten endring i ordlyd, risikerer vi å få registret mange innen NOX. Æresmedlem Rolf: Hvis vi bruker tysk hannhund får vi ikke registrert hannhunden i NKK hvis dette går gjennom. Derfor må vi være yders forsiktig med ordlyden før dette blir godkjent. Avd Oslo Stig K: Dette er jeg uenig i. Avd Moss/Vestby: Er det noen som har dette? Avd Oslo Lise Kirkemo: NRK er den ene klubben som har fått dette kravet. «Leser opp kriteriene som er skrevet ned.» HS Leder: Vi vil ha kontroll på hva som skal stå i klartekst. Slik at dette blir tydelig for alle medlemmer og opprettere av vår rase. WUSV Avd Moss/Vestby: Hvem er denne positive personen og kontaktpersonen i forbindelse med å få anerkjent vår k-test. HS Leder: Fikk mail fra SV/HG om våre mentaltester som ligger innenfor de rammer de tenker. Dette er noe som avgjøres i møte i mai. GODKJENT

Norsk Vinner Avd Moss/Vestby Tor A: Det mangler forståelse for hvorfor det er delt syn. Det må identifiseres. Svar HS Leder: Norsk Vinner er noe som diskuteres hvert år. Det mest demokratisk var først å høre hva våre utvalg ville, og her oppnådde ikke vi en enighet. Da ble det sendt ut en meningsmåling til våre medlemmer. Samarbeid NKK Avd Oslo Stig Kristiansen: Kan det redegjøres om hvor saken står i forhold til vedtak til kjent mental status. Svar HS Leder: HS fikk i 2016 en fullmakt fra repmøte til og ta opp dialogen med NKK.. Vi har hatt møter med

20

3. HOVEDSTYRETS REGNSKAP MED REVISORS ÅRSBERETNING HS Leder takker vår kasserer som har gjort en super jobb for å holde oss i sjakk.


Avd IØ Svein: pkt 3700: er denne avdeling formelt lagt ned. Skal det inn i inntekt? Skulle ikke den i balansen frem til den er lagt ned? Svar Kasserer: Kommer med i balansen neste år. Blir avdelingen opprettet igjen, føres dette tilbake til avdelingen. Avd IØ Svein: Er det likevel riktig å ha det som inntekt? Svar Kasserer: Dette er gjort for å belyse for andre avdelinger hvilke summer som står. Avd Nordenfjeldske: 7720: Hotell og opphold på Sølen. Hvorfor så stor sum dette året? Avd HBU Berit: Summen er større da det er blitt betydelige større leieutgifter. Avd HS Leder: Ført annen konto enn tidligere, og da blir summen seende slik ut. Den er mer spesifisert enn tidligere. Avd IØ Svein N: Bekymring at utgifter er større enn inntekter. Burde man ha tenkt annerledes, om det kunne være større samarbeid med avdelinger. HS Leder: Dette er kjernen. Utvalgene skal være en veileder og tilrettelegger og ikke arrangør, noe det har blitt. Det er fullt mulig at avdelingene tar initiativet. Kom på banen, så legger vi til rette for dette. Avd Moss/Vestby Tor A: Dette er faktisk det eneste arrangement som har vært fulltegnet alle år, ta vare på dette!! Avd IØ Svein: Har vi sett hvor deltakere kommer fra? Får vi deltakere fra hele landet? Utvalgene må være mer på, ut til alle avdelinger. Vi må møtes mer under året, slik at vi kan planlegge mye mer. HS Leder: Bra innspill. Vi ønsker mer samspill og bruke kompetansen som er rundt om i avdelingene. Avd Romerike Atle F Olsen: pkt. 6840. Markant økning av summen på trykking av tidsskriftet. Svar Kasserer: Det er et nr. fra året før som er med på dette regnskapet. Det står spesifisert i notene hvor det er oversikt over hvor det blir trykket og hvor setting av bladet er. Revisjonsberetning Revisor: En omlegging er foretatt. Det er oversiktlig og tydelig når det gjelder føringer av alle poster. GODKJENT 4. HOVEDSTYRETS BUDSJETTFORSLAG HS Leder: Dette er basert på det som er satt fra i forrige år. Det er mulighet for å få tilslag til nye aktiviteter. Avd Moss/Vestby: Samme diskusjon som i fjor. Ikke satt av midler for å få frem rasen vår. Finner ingenting når det gjelder det som ble vedtatt forrige møte. Svar HS Leder: Det henger rundt i lokalet nå (Ny stand) og på bordene det som skal brukes på stand rundt omkring. Dette kostet ikke mye, og er en liten «teeser». Avd Oslo Stig: Profilering er noe som er viktig. Det står ikke noe om websiden. Avd Moss/Vestby Tor: Det er noe som må gjøres nå, ikke til vårt jubileum. Det trengs nå, ikke senere. Det er ikke noe i budsjettet om profilering av rasen vår og websiden. Svar HS leder: Vi setter inn i tidsskriftet når det gjelder kostnader for vår profilering. Avd IØ Svein: Bør forslaget til budsjett utsettes til lengre

ut i møtet, slik at vi får ført inn mulighet for midler til jobb med budsjettet. Avd Moss/Vestby: Dette er ikke et spikret budsjett, men en veiledning. Det er viktig at det føres inn i referatet! Dette skal ikke omgjøres i løpet av dagen. HS Leder: Dette tar vi med oss til etterretning, og blir satt opp som sak på første HS møte. Vi informere både gjennom tidsskriftet og avdelingsstyrer for våre planer videre GODKJENT MED PUNKTER TIL ETTERRETNING. 2 nye æresmedlemmer ble hedret. Tor Aspengren avd. Moss Vestby og Johnny Johnsen avd. Helgeland. Sistnevnte var dessverre forhindret til å delta på årsmøtet.

5.

HOVEDAVLSRÅDETS ÅRSBERETNING

Generelt Avd Moss/Vestby Tor: «leser fra årsberetningen» Hva er det som ikke har fungert? Ønsker å få opplyst om hvorfor hele HAR trekker seg? Svar HAR Leder: Det er riktig at det er saker hvor det har vært uenigheter. På generell basis; HS arbeid med handelsplanen i forhold til de punkter som omhandler vårt arbeid. Det kun 2 som velger å trekke seg, de andre velger å ikke ta gjenvalg. Avd Moss/Vestby Tor: Er det slik at alle har trukket seg, eller er det ikke riktig slik vi har fått opplyst? HAR Leder: Svein og Svein Egil trekker seg, de andre tar ikke gjenvalg. Avd Haugaland Raymond: Er vel smått å diskutere om hvem og hvorfor de ikke er med videre, det viktigste er at vi ikke har et fullt utvalg til kommende valg. Svar Ordstyrer: Det virker som om ikke noen ønsker å si noe, er dette riktig? Vi må ikke holde rep-møtet for narr!? Dere må kommes med innspill og svar for klarhet. Avd Haugaland: Hvor er dokumenter om uenighetene? Skulle det vært lagt ut til alle våre medlemmer og avdelinger slik at vi vet hva som skjer i forhold til samarbeid mellom HS og utvalgene. Sosiale medier er faktisk noe som er oppe i dagen, og mye diskuteres. HAR leder: Det går på oppfattelsen av HS sitt innsyn i våre satsinger innen LD, kåringer. Satser litt lite på utvikling av avdelinger og tillitsvalgte Forslag fra HS på fjerning av kriterier når det gjelder deltakelse på f.eks. NV. Kommentar Avd Sarpsborg Jostein: Godt å høre på hva HAR leder legger frem. Imponerende innholdsrik beret

21


Avd Nordenfjeldske: Elektroniske skjemaer, kunne dette ha gått til avdelingens valpekontakter? Gjør saken lettere. HAR leder: Dette var et meget godt forslag HAR Svein N: Dette blir ført i logg, og det skal være svart at mailer er mottatt. Det har ikke vært kutymen å gi dette videre. Avd Hallingdal Tine: hadde vært veldig bra å få dette videreformidlet til avdelingenes sekretær. Avd Nordenfjeldske: Hva er BIS? Svar HAR leder: Tror det har vært en skrivefeil, det skal være BSI. ning. Svar HS leder: Det har vært uenigheter, men at det har vært full skjæring er sterke ord. Tolkning av intensjon og meninger har vært vanskelig å skille. Avd Sarpsborg Jostein: Dette er vel ikke bagateller. Det må jo ligge mer bak, og må være alvorlig da dere ikke har kommet til enighet. HS må legge større vekt på hva fagutvalgene legger frem. Avd Moss/Vestby Tor: Merkelig forestilling. Det har vært en stor diskusjon når det gjelder samarbeid mellom HS og HAR når det gjelder NV. Det er til slutt HS som bestemmer dommere, dette må utvalget respektere. Svar HAR Leder: Det er ikke ene og alene NV som er årsaken. Vi har sagt tidligere at det gjelder flere elementer. Ordstyrer: HAR bekrefter at det ikke er KUN Norsk Vinner som er årsaken. Hvem er det som bestemmer i vår klubb? HS er de som har avgjørende stemme og det må dere godta!

LD-utstillinger. Avd Nordenfjeldske Roger: Det er uheldig at det har kommet en utstilling i Agder samtidig som vår LD-utstilling. Det blir konkurrerende arrangementer. Svar HAR Leder: Det har vært sendt ut til alle avd for korrekturlesing av datoer. Svar HAR Svein N: Etablerte et nytt system med Exelskjema. FCI/NKK har satt sine datoer 2 år frem i tid. Våre tysk mønster-utstillinger har 1 år søknadsfrist. Avdelingene må også huske hvilke datoer som er søkt. Korreksjon: Oversikt over klassevinnere Norsk Vinner 2019 Riktig: -Åpen klasse LANGHÅR SG 1 hannhund Karmakollen’s Elvis -Åpen klasse LANGHÅR SG 1 tispe Karmakollen’s CarmenZita Avd Bergen Espen: Fikk spm. om siste setningen på oversikt over antall kull som er registrert Svar HAR Leder: Flott å se at det produseres valper i Norge. Kort referat fra WUSV møtet Avd Moss/Vestby: Det er trist at de ikke kan hjelpe oss i samarbeid med FCI. Avtalen ble jo gjort, og det er synd at denne avtalen ble brutt. HAR Leder: Det er riktig. Det er en harmoneringsprosess som pågår på nytt igjen. Det er mange land som sliter i avl av vår rase, og dette er noe WUSV ønsker å stramme inn på.

Avd Sarpsborg: Det jeg kritiserer er at det ikke er kommet til enighet. Det må finnes en måte slik at dette løses. Det er greit at det som skrives på FB kan være sunt og få frem kritikk. Avd Rogaland Tommy: HS har gjort jobben sin med å ta avgjørende valg, noe som har vært i strid med utvalgene. HS Nestleder: Det høres ut som om det har vært full konflikt. Det har vært uenighet i HS møter, men ikke konflikter. Det gjelder NV. Avd Moss/Vestby: Det gjør jo saken mer alvorlig at det gjelder valg av dommere, og at de ønsker å trekke seg. Avd Nordenfjeldske: Disiplinærsaker; hjertesukk fra vår valpekontakt. Det kommer ikke tilbakemelding på innsendte papirer. Det hadde vært hyggelig at vi får tilbakemelding når det gjelder saker. Svar HAR leder: Beklager at det har vært en rutinesvikt.

22

Juniorhandlere/Ungdomsarbeid Avd Oppland Kjell R: Hvordan blir dette annonsert i forkant når det gjelder samlinger til JR-arbeidet. Hvilke kriterier? HAR Bjørn L: Dette er ikke noe velorganisert plass, men mye går på bekjentskaper. Dette er et frivillig arbeid, men det trengs mer oversikt/struktur. Avd Nordenfjeldske Roger: Veldig fornøyd med dette opplegget. Det er veldig viktig at våre barn og ungdommer blir medlemmer i vår klubb. Tar vi vare på disse ungdommene? HAR Bjørn: Det har vært flere samlinger hvert år. HBU Heidi: Stiller gjerne som samarbeidspartnere til dette arbeidet. Og kunne gjerne stilt opp mer i fremtiden. Håper å komme mer i dialog. Avd Oppland Kjell R: Vil det fortsatt være på bekjentskaper? HAR Bjørn: Det har ikke vært et eget mandat som har


jobbet med disse ungdommene, men jeg har fått tilliten til å jobbe med det. Avd Bergen Jarle: Skal være på sin plass å gi Bjørn Lundberget honnør for jobben som er lagt ned. Applaus! HD/AD Avd Moss/Vestby: «Det bærer preg av at NKK har en strengere avlesning». Svar HAR Leder: Tolkningen av vår statistikk tilsier at det er blitt strengere. Æresmedlem Liv: Kåringsdommere; savner et navn: Kjell Pollestad- rettes opp. GODKJENT 6. HOVEDBRUKSHUNDUTVALGETS ÅRSBERETNING HBU Leder: har prøvd å få opprettholdt RSP/RRP. Det er sendt inn til NKK der vi ønsker et formelt svar på at dette programmet legges ned. Medlemmer blir informert om nye forslag til program innen bruksarbeidet for vår rase, og vi ønsker innspill til skogsprogram. Avd Sarpsborg: Det er formelt lagt ned? HBU Leder: Alle som har søkt for 2019 får avholde sine prøver. HS Leder: Programmet er tatt ut og det er da riktig at alle får arrangert de prøver som allerede er søkt. Avd Oslo Lise K: Du mener at det kun er NBF-programmet som er igjen? HBU Leder: Ja, det er det vi har nå.

Planlegging videre Avd Oslo Stig: Oversikt over godkjente dommere/figuranter ønskes på hjemmesiden. Webmaster: Den er lagt inn på vår hjemmeside. Avd Oslo Stig: Er det kun figuranter innen RIK HS Leder: Figuranter som er godkjent innen NKK Avd Romerike Atle: Figurantsamlinger; Kanskje gå et skritt videre, heve dette litt mer. Hente inn eksterne figuranter. Avd Fredrikstad Grethe: Enig i at vi trenger kompetanseheving på våre norske figuranter. Vi har fått Mads Moselund som kan heve det Avd Haugaland: Kan dette legges til andre deler av landet?

HS Leder: Dette er gjentakende tema. HBU blir glad om avdelinger rundt i landet tar til seg disse samlingene. HBU hjelper gjerne til med å arrangere. Avd Oppland: Hadde det vært en ide å skape figurantgrupper avdelingene mellom? Det er fort at enkelte figuranter blir «oppbrukt». HBU Leder: Kunne man ta årlige faste samlinger i regioner? Avd Sarpsborg: Er samlingen avlyst pga. lite påmeldinger? Avd Oppland: Var denne samlingen lagt til samme helg som en annen samling? HBU Leder: Ja, dette var synd, men det er bra at avdelinger tar tak i dette. Avd Rogaland: Bra at HBU ser på samarbeid med NBF. Avd Nordenfjeldske: Det står ikke noe om NM IGP 2019 i rapporten om jobben videre. GODKJENT 7. ORDENSRÅDETS ÅRSBERETNING GODKJENT 8. DU’S ÅRSBERETNING Avd Moss/Vestby: ingenting om saken når det gjelder utestengelse av en av våre dommere. Det står heller ikke noe om at avd Sarpsborg fikk aktivitetssperre. Det står heller ikke noe om folkeavstemning, og ikke noe om at det har vært «fusk» på denne avstemningen. Håper at valgfusk er noe svineri og håper salen er enig i at dette er fullstendig feil og jeg blir forbannet. Håper dette blir nøstet opp i og at dette blir tatt affære i. Avd Sarpsborg: Dette er en sak som jeg ønsker å belyse: Dette er en sak som gikk til KG RIK og sportshundkomiteen. Det at arrangementet ikke ble ført riktig, og ført over 2 dager. Vi opplevde å ikke få støtte fra HS, Manglende RIK-lisens på en utøver. Den var betalt, men ikke ført inn hos NKK Avd Oppland Heidi: Dette er gamle saker, så vi må være forsiktig å dra opp saker som er avgjort. Vi må ha dette som anmodning til videre Avd Sarpsborg: Hadde ikke tenkt å ta det opp, men en anbefaling til HS at de gir avdelinger støtte i ulike saker som kommer opp. DU Knut: Det er litt misforståelse rundt hva som er DU sin oppgave. Det er ikke alle saker vi kan gjøre noe med, da vi har vårt mandat gjennom HS. Saken når det gjelder den ene dommeren og en av våre avdelinger er NKKanliggende, og vi skal da ikke skrive noe om dette i vår beretning. Når det gjelder avstemningen var vår oppgave å holde oversikt over at det ikke ble avstemt flere ganger. Vi kan ikke gå til sak mot IP-adresser det har vi ikke anledning til, evtentuelt må dette anmeldes for å få innsyn. Avd Moss/Vestby: Blir opprørt over at vi ikke kan gjøre noe i denne saken, da blir vi låst. DU Knut: Det er kun politiet med rettslig kjennelse som kan finne ut av hvem som eier denne IP-adressen.

23


Avd Nordenfjeldske: Kan HS politianmelde dette? DU Knut: Dette er lite vi egentlig får gjort noe med. HS Leder: Dette er leit og synd at noen prøver og påvirke resultatet på denne måten. Avd Haugaland Raymond: Dette er meget synd. Er ikke HS interessert i å løse dette? HS Leder: Har ikke noe oversikt over hvem/hva/hvor. Vi vet like mye som dere, da DU fikk full tillit til å styre dette. Avd Haugaland: Det skal ikke være vanskelig å finne ut dette, er bare å ringe rundt. HS Leder: Vi må også ha tillit til at DU gjør dette på riktig måte. Avd Haugaland: Avstemningen vil da fremdeles vært anonym, selv om HS får vite hvem som har gjort dette. Avd Rogaland: Det er trist at dette har gått ut på sosiale medier med spekulasjoner. Avd Moss/Vestby: Dette er kun basert på tillit. Er det ingen som er interessert i å gjør noe med dette, så er det vel ingen å ha tillit til lengre. Avd Indre Østfold Svein: Medlemsundersøkelsen ble sendt ut til alle avdelinger. Dette konkluderer vel at det har blitt splid. Er det noe HS ville ha gjort annerledes? Avd Rogaland: Det ser vel ut til at det kun er de som er interessert i utstilling som har stemt på denne undersøkelsen. Avd Moss/Vestby: Vi må ikke miste fokuset på hva som er kjernen Svar HS Leder. Ja, det har kommet ut kjapt. Dette er fordi vi ønsket å få vite hva våre medlemmer ønsket. Blir jeg sittende, ønsker jeg å få oversendt papirene og nøste opp i dette med undersøkelsen. DU Arne: For å bli straffet, må man ha brutt en lov. Vi får ingen rettslig kjennelse når det gjelder å få vite hvem som eier IP-adresser. Vi kan ikke etterforske medlemmer. Avd Haugaland: Vi har fortsatt medlemsnummer som vi kan ta kontakt med, for å finne ut om de har vært med å stemt. Svar DU: Det er ikke snakk om hvem som har stemt for andre. Det bringer ikke saken videre med å tro og mene dette. Avd Moss/Vestby: Det må være mulig å ta disse.

Avd Haugaland: Kunne det vært en ide å bruke en ekstern, slik at de kan hjelpe oss med profilering av våre ideer og om våre raser. De har stor kompetanse på å spisse dette til de som vi ønsker å nå. HS Leder: Dette er noe vi kunne gjøre. Dette må da hentes inn forslag og prisoverslag. Avd Haugaland: Vi må følge med i utviklingen når det gjelder profilering. Avd Oslo Lise: Kan hende vi har noen i medlemsmassen som kan hjelpe oss å finne de beste som er å bruke. Æresmedlem Liv: Vi må bruke tid på å beskrive rasen som skal bringes ut til våre medlemmer og andre interessenter. 3.Organisasjonsarbeid (Gratis medlemskap for nye valpekjøpere) HS Leder: Meget bra at flere oppdrettere benytter seg av dette tilbudet. Viktig at avdelingene har et aktivt tilbud til og ivareta både nye og gamle medlemmer. Avd Sarpsborg: Et meget bra tiltak når det gjelder rekrutering. 4. Informasjonsarbeid (Tidsskriftet) HS Leder: Ja, det er dyrt. Vi har fått presset prisen noe ned, og vi får en digital versjon. Vi ønsker ikke ta bort bladet, men ha tilbud om begge. Avd Hallingdal Tine: Tidsskriftet blir tilsendt til avdelingen, men trenger vi alle? Er det noen som kan kontaktes - vi ikke ønsker så mange til avdelingene? HS Leder: Gi beskjed, så blir dette ført opp. Avd Romerike Atle: Det har fungert for oss å gi beskjed. Æresmedlem Liv: Jeg samler sammen de som ligger til overs i avdelingen, og gir dette til mine valpekjøpere. 5. Avlsarbeid HAR Leder: Vi følger opp våre retningslinjer. TAS TIL ETTERRETNING

GODKJENT MED KOMMENTARER

9. HOVEDSTYRETS HANDLINGSPLAN HS Leder: Profilere rasen vår. Til etterretning får vi føre inn de saker som er gjort noe med.

24

10. HOVEDSTYRETS FORSLAG Innledning Arne Kristianstuen: Vi har ikke lov å endre mye selv, dette er noe vi er pålagt fra NKK. 10.1 Lover for Norsk Schäferhund Klub Enstemmig GODKJENT 10.2 Lover for avdelingene Arne Kristianstuen: avd Fredrikstad ønsker å få tilføyd en endring i § 3.2.1 Møte og stemmerett på Generalforsamlingen Endring:


§ 3.2.1. Pkt 1 «Kun medlemmer som har betalt skyldig kontingent, og har vært medlem i minst 3 uker, har stemmerett og kan være valgbare til verv i avdelingen.» Avd Moss/Vestby: Endring i ordlyd i § 6.3.2: -«stadfestes av klubbens hovedstyre» Avd IØ: hvor står det noe om hvor medlemmer som er medlemmer i flere avdelinger har stemmerett? HS Leder: Det står oppført i NKK klubb.adm. med ulike koder. Avd Oppland Kjell: Hvor er sikkerheten på dette? HS Leder: Det er derfor vi får oversikt fra NKK med koder fra NKK IT. Æresmedlem Rolf: Der du er hovedmedlem følger deg når det gjelder utmerkelser. Avd Tromsø Berit: Er dette noe som har trådt i kraft, eller blir trådt i kraft? HS Leder: Dette er noe som kommer Avd Oslo Lise: Når det gjelder påmeldinger til prøver, må du forholde deg til der du er hovedmedlem. ENSTEMMIG GODKJENT

11. 11.1

INNKOMNE FORSLAG Avd. Nordenfjeldske

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 HOVEDAVLSRÅD (HAR) Eksisterende tekst: §1-1 Sammensetning NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatfunksjon i rådet. §1-3 Arbeidsområde/Ansvar Utvalget har følgende hovedansvar: - Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. - Ajourføre våre avlstatutter. - Rekruttere nye dommere. - Ha kontakt med oppdrettere. - Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp. Forslag til ny tekst gjeldende fra dags dato.

§1-1 Sammensetning NSchK har et Hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis er eksteriørdommer. Av rådets medlemmer bør minimum 2 være eksteriørdommer for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige forhold og/eller dekke en sekretariatfunksjon i rådet. §1-3 Arbeidsområde/Ansvar Utvalget har følgende hovedansvar: - Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger. - Ajourføre våre avlstatutter. - Rekruttere nye dommere. - Ha kontakt med oppdrettere. - Påse at avlen foregår etter de retningslinjer klubben til enhver tid har trukket opp. - Eventuelle andre oppgaver HAR blir tildelt fra Hovedstyret (HS) Begrunnelse: I dag skal 3/5 av rådet være eksteriørdommere for rasen. Klubben har i realiteten svært få personer til å besette verv i HAR. Gjeldende formulering legger begrensninger for gjennomføring av en fullverdig demokratisk prosess. Dommerstanden i klubben består av få personer, og belastningen kan bli stor for denne gruppen. Flere av klubbens medlemmer har både kunnskap og interesse for avlsarbeid, og med ny tekst får vi en større gruppe å velge fra. HS/HAR stiller seg i utgangspunktet positive til forslaget som har som intensjon om å ha flere kandidater å velge imellom som kan gjøre et utmerket arbeid for klubb og rase. Vi ønsker å minne om at HAR er et fagutvalg og man må sikre seg på best mulig måte at de kandidater som blir foreslått har riktig kompetanse for å påta seg et slikt verv. Hvis man går ned fra 3 til 2 ekstriørdommer for så å erstatte den 3 ekstriørdommere med en mentaltestdommer for å få satt bedre faglig fokus på vår rases mentale tilstand og utvikling.» Innsendt forslag trekkes Endringsforslag til sitt eget forslag: «HAR med sin nåværende struktur/oppbygging avvikles/ legges ned. HS fremmer forslag til ny HAR struktur/oppbygging på neste ordinære Representantskapsmøte.» Avd Tromsø Berit: Dette blir vanskelig når vi ikke vet hva som skal stemmes over. Avd IØ Svein: Er dette lovendringsforslag, og da må vi vite om det er lovlig fremsatt. Avd Oslo Lise: Det blir litt vanskelig å bruke dette praktisk Avd IØ Svein: Har HS leder tenkt på sin stilling i sitt verv? Det er du som er en propp i denne sammenheng. HS Leder: Det er opp til representantskapet å velge ny leder. Avd Moss/Vestby: Dette hører hjemme under valg Avd Sarpsborg: Gjelder dette «ja» eller «nei» får vi vite fra ordstyrer. Vi må tenke på hva vi gjør og stemmer over, ettersom jeg mener HAR har gjort en formidabel

25


jobb. Ordstyrer: De som stemmer FOR skriver FOR, de som stemmer MOT skriver MOT. 35 stemmer – 1 blank 20 FOR 14 MOT FORSLAG VEDTATT 11.2 Avd. Avd Fredrikstad 11.2.1 Forslag 1 Forslaget trukket 11.2.2 Forslag 2 Forslaget trukket 11.3 Avd. Oslo «Forslag: Krav til kjent mental status for avlshunder i NSchK Bakgrunnen for forslaget: De senere år (siden 2000) har mentale tester av Schäferhund, heretter referert til som «rasen», vist at rasen har en merkbar nedgang i jaktlyst, byttedrift, dominans, forsvarslyst og til dels også lekelyst. Dette er egenskaper som tidligere (frem til ca. 2000) hadde en positiv utvikling da man avlet på individer som hadde kjent mental status fra tester slik som Karaktertest (K-test), Mentalbeskrivelse hund (MH – fra 2000) eller Funksjonsanalyse (FA). Egenskapene nevnt ovenfor, og som er redusert de siste årene, er egenskaper som er nedfelt i RAS og derfor egenskaper som må ansees å være viktige for rasen. Land vi gjerne sammenligner oss med slik som Sverige, og Tyskland spesielt, har innført et krav om kjent mental status/vesensbeskrivelse (Wesensbeurteilung) av hunder som skal videre inn i avl og/eller delta i bruksrelatert arbeid, eller andre utdanningsprogrammer (IPO/IGP/FH/ SPH mv.). I mange år har vi støttet oss på IPO (nå IGP) som «verktøy» for avl, og da som inngang til en avlskåring (Tysk spesielt). En hund med tittel IPO/IGP er en hund som har fått opptrent (innlært) drifter som ikke kan måles mot det medfødte mentale som måles i utrent testing. En god del hunder tar også sine prøver i utlandet, og disse vet vi lite om. Få av disse hundene stiller til start i prøver og/eller deltar på utstillinger hvor egenskapene de har (i form av en tittel) faktisk vurderes. K-test har en viss verdi i vurderingen av vårt avlsmateriale. Ønsker man derimot å avdekke medfødte svakheter og styrker i en hund, kommer man vesentlig nærmere fasit ved å benytte MH og/eller FA som avlesningsmetodikk for de av våre hunder som skal inn i avl. Et krav om kjent mental status vil over tid gi et mye bedre og mer korrekt vurderingsgrunnlag for oppdrettere og andre som ønsker å bruke en hund i avl. Over tid vil egenskaper som jakt, byttedrift, koordinering, konsentrasjon, forsvarslyst, dominans og lekelyst styrkes. Testing av avlsdyrenes avkom vil også gi nyttig informasjon og måles opp mot ønsket standard. For at oppdrettere, eiere av hunder, og ikke minst

26

avdelingene, skal ha tid til å forberede seg på et krav om mental status, foreslås ordningen innført fra og med 1.januar 2020. Ferdeselsprøven (BH-VT) er inngangsbilletten til Tysk avlskåring, og opprettholdes som inngangsbillett også til Norsk avlskåring. Forslag til vedtak: NSchK vedtar at hunder som fremstilles til avlsgodkjenning og/eller avlskåring fra og med 1.januar 2020, må 1) ha bestått Ferdselsprøve (BH-VT), og 2) ha kjent mental status i form av en gjennomført Mentalbeskrivelse (MH) eller bestått Funksjonsanalyse (FA). HS støtter ikke forslaget i nåværende form, da forslaget ekskluderer K-test. Opprinnelig forslag trekker det innsendte. Endringsforslag 1 «1. NSchK vedtar at hunder som fremstilles til avlskåring fra og med 1.januar 2020, må 1) ha bestått Ferdselsprøve (BH-VT), og 2) ha kjent mental status i form av en bestått K-Test, gjennomført Mentalbeskrivelse (MH) eller bestått Funksjonsanalyse (FA). Hunder som har bestått K-Test, men ikke gjennomført MH og/eller bestått FA, kan kun bli avlsgodkjent (ikke avlskåret). Tilsvarende tester/beskrivelser som dokumenterer kjent mental status fra samarbeidende land, godkjennes i tråd med NKK sine retningslinjer. Krav til godkjente bruksmeritter beholdes uavkortet som i dag.

Avd Rogaland: Blir det da utelukket for de importerte hunder? Avd Oslo: Det står i ordlyden hvem det gjelder. Avd Rogaland: Trenger ikke da de importerte hunder med IPO/IGP utdanning noen krav til mentaltest? Avd Oslo: Dette har vi ført inn i ordlyden HAR Leder: Vi må forholde oss til WUSV og ikke SV som du henviser til. HBU Heidi: Er det da ordlyden «og/eller» eller bare en av ordlydene? Avd Rogaland: Avd Tromsø: Må hunden ha dette blir det er krevende da


det ikke blir mulighet for oss å ha FA i nord. HBU Leder: I tillegg til Avd Moss/Vestby: En av de 3 testene i tillegg til bruksmeritter Avd Oppland: hvis vi godtar dette må det da bety at det blir lettere å få avlskåring? Hadde vært bedre om ordlyden godkjenning hadde stått. Avd Oslo: Krav til godkjente bruksmeritter beholdes uavkortet som i dag.

fremgang i avl. Dette er å få brukshundrasen opp igjen, med jakt og forsvar. Derfor må vi tenke på å få fortgang i

35 stemmer 25 MOT 10 FOR Forslaget faller Endringsforslag 2 2. I henhold til vedtak på representantskapsmøtet for NSchK i 2017 (pkt. 10.2), mangler den formelle ordlyden for å få implementert et krav om kjent mental status for Schäferhund i NKK. NSchK avd. Oslo foreslår derfor at representantskapsmøtet i NSchK vedtar følgende: Innføring av krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av valper av rasen Schäferhund i Norsk Kennel Klub (NKK). For å få registrert valper i NKKs stambokregister skal foreldredyrene ha kjent mental status. Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjent tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

det som HS har jobbet med. Æresmedlem Rolf: Dette er noe som er forhandlet med NKK. Husk at det er HS som skal ha samarbeid med NKK og ikke klubber og enkeltmedlemmer. Det er lov å ha samarbeid når det er et REFNR og forholde seg til. 35 stemmer 32 MOT 3 FOR Forslaget faller 11.4 Avd Bergen Forslaget trukket 12 TERMINLISTER 2019 Gjennomgang av alle terminlister.

Pr i dag (03.04.19) vil gjeldende tester for schäferhund være MH (Mentalbeskrivelse hund), FA (Funksjonsanalyse), K-test (Karaktertest) og MT 2007 (Mentaltest, 2007-versjonen). Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt. Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. NSchK ønsker at kravet skal tre i kraft fra 01.07.2020. HS leder: Husk at NKK IKKE godkjenner FP som mentatest. Avd Oslo Lise: Hvis vi skal komme videre innen NKK og få med oss de som avler utenom klubben. Vi må tenke

13 VALG Her har det vært uklare meldinger mellom valgkomiteen og kandidater. Ordstyrer: Det må være klar linjer i føring av forslagene til neste års rep.møte. Avd Bergen: Vi har kun sendt inn forslag på 2 kandidater. Derfor strykes forslag: Line C. Nilsen, Arne Kristianstuen, Roar Kjønstad, Liv Evjen, Silje Talmo Avd Oslo: Forlanger skriftlig valg på alle poster

27


13.1 Valgkomiteens innstilling Hovedstyret Leder Geir Flønes Valgkomiteens innstillin 2 år Gjenvalg Også foreslått av avd.: Nordenfjeldske og Bergen Stemmer: 35 avgitt 27 stemmer for 8 stemmer mot Nestleder:

Rune Gundersen

Ikke på valg

Sekretær Hege Falck-Bilden Foreslått av avd. Halden 2 år og valgkomiteens innstilling Line C. Nilsen Foreslått av avd.: Bergen, Kongsberg Line C. Nilsen er ikke valgbar, da forslaget ble mottatt fra avd Kongsberg 2 dager før personen ble medlem i Norsk Schäferhund Klub Forslaget fra Bergen er ikke gyldig, da dette kom fra enkeltperson og ikke fra avdeling Cato Holm Foreslått av avd.: Sarpsborg Stemmer: 35 avgitt Hege 28 stemmer VALGT Cato 4 stemmer Nei 3 stemmer Blank 0 stemmer Kasserer:

Lisbeth Kvinge

Ikke på valg

Styremedlem Arne Kristianstuen Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg Også foreslått av avd.: Bergen og Nordenfjeldske Rolf Syversen Foreslått av avd.: Romerike Cato Holm Foreslått av avd.: Sarpsborg Stemmer: 35 Arne 27 stemmer VALGT Rolf 7 stemmer Cato 2 stemmer Blank 0 stemmer Nei 0 stemmer Styremedlem

HAR-leder – Velges under Hovedavlsrådet

Styremedlem

HBU-leder – Velges under Hovedbrukshundutvalget

2 år

2 år

Varamedlem Tommy Oftedal 1 år Gjenvalg Valgkomiteens innstilling Også foreslått av avd.: Rogaland og Bergen Stemmer: 35 33 stemmer for 2 stemmer mot Varamedlem 35 stemmer for

Christopher Andersen

1 år

Hovedavlsrådet - Her ble valg av HAR utelukket pga. endringsforslaget som ble vedtatt tidligere. Hovedbrukshundutvalget Leder Berit Hansen Valgkomiteens innstilling Gjenvalg Roar Kjønstad Foreslått av avd.: TRUKKET Oslo og Bergen Cato Holm Foreslått av avd.: Sarpsborg Stemmer: 35 Berit 22 stemmer VALGT Cato 8 stemmer Blank 2 stemmer Nei 3 stemmer

28

2 år


Medlem Rolf Syversen Ikke på valg Medlem Heidi Tokstad Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg Medlem Zarif Hamzik Foreslått av avd.: Romerike 2 år Medlem Kari Strande Valgkomiteens innstilling 1 år Suppleringsvalg LP ansvarlig Hans-Arne Martiniussen Foreslått av avd. Helgeland Medlem: Terje Lindahl Ikke på valg Medlem Rita Skogvoll Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg Stemmer: LP ansvarlig 35 stemmer Kari 20 stemmer VALGT Hans Arne 14 stemmer Blank 0 stemmer Nei 1 stemmer Stemmer: Medlem 35 Heidi 23 stemmer VALGT Zarif 10 stemmer Rita 1 stemmer Blank 0 stemmer Nei 1 stemmer Avd Haugaland har forlatt møtet og dermed er det fra nå bare 34 stemmeberettiget. Stemmer: Medlem 34 stemmer Zarif 19 stemmer VALGT Rita 14 stemmer Blank 1 stemmer Nei Avdeling Oslo opphevet sitt ønske om skriftlig avstemming på alle valg. Ordensrådet Medlem Liv Evjen Valgkomiteens innstilling 2 år Gjenvalg Også foreslått av avd.: Bergen Medlem Johnny Johnsen Gjenvalg

Valgkomiteens innstilling

Medlem:

Ikke på valg

Rolf Mangerud

Medlem Arvid Strømsvik Suppleringsvalg

2 år

Valgkomiteens innstilling

1 år

Valgkomiteens innstilling

1 år

Valgkomiteens innstillin

1 år

Alle valgt muntlig 34 stemmer Revisor Knut Brekke Gjenvalg Vara-revisor Toril Bjerke Alle valgt muntlig 34 stemmer Valgkomité Leder Svein Nilsen Valgkomiteens innstilling 2 år Silje Talmo Foreslått av avd.: Kongsberg, Bergen Forslag fra Bergen er trukket da det ikke er fra avdelingen men fra enkeltperson Stemmer: 34 stemmer Svein: 32 stemmer VALGT Silje: 2 stemmer

29


Medlem

Odd Brattøy Hanne Kiil

Valgkomiteens innstilling Foreslått av avd. Kongsberg

Johnny Johnsen

Ikke på valg

2 år

Stemmer: 34 stemmer Odd: 32 stemmer VALGT Hanne: 1 stemme Blank: 1 stemme Medlem

Varamedlem Magne Henne Valgkomiteen innstilling 1 år Stemmer: 34 stemmer 34 stemmer for Møtet ble avsluttet kl. 19!!

30


Avd. Hedmark - Skue og Utstilling etter tysk mønster 02.12.2018 Dommer: Bjørn Lundberget Schäferhund Normalhår 4 - 6 MÅNEDER TISPE

ML1 Bukkesti Tasha (AD BH IPO2 IPO3 Rustøl’s Goliath Bukkesti Rikke Irene) Eier: Bente Irene Olsen, Svein Nilsen,

ML2 Blåbærtangen’s Ilexia (N UCH BH Rewyrs Lewiz - BH N UCH LPI Team-Leri Emzi) Eier: Sara Stene,

9 - 12 MÅNEDER HANNHUND

ML3 Blåbærtangen’s Ixi (N UCH BH Rewyrs Lewiz - BH N UCH LPI Team-Leri Emzi) Eier: Hanne Cecilie Samonstuen 9 - 12 MÅNEDER HANNHUND

ML1 Team Bazi Aisa (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - Chaila’s Zizzi) Eier: Reinulf Evensen ML2 Yobaro’s Sassy (BH AD IPO1 N UCH Team Cayira Hercules - Yobaro’s Jippi) Eier: Tore Danielsen 4 - 6 MÅNEDER HANNHUND

ML1 Yobaro’s Santo (BH AD IPO1 N UCH Team Cayira Hercules - Yobaro’s Jippi ) Eier: Tone Sørlie 6 - 9 MÅNEDER TISPE

ML1 Isak Av Solhella (AD BH IPO3 Figo Von Der WertherMühle - Caro von Der Friedrichshöh) Eier: Hanne Kiil Schäferhund Langhår 4 - 6 MÅNEDER TISPE

ML1 Team Bazi Akela (IPO2 BH AD Quyndios Vom Suentelstein - Chaila’s Zizzi) Eier: Åge Rune Engebretsen, ML2 Yobaro’s Sarah (BH AD IPO1 N UCH Team Cayira Hercules -Yobaro’s Jippi) Eier: Tore Danielsen 6 - 9 MÅNEDER HANNHUND

ML1 Noomi von Arlett (IPO1 RatzFatz von Arlett - IPO1 Lulu von Arlett) Eier: Margit van Dorssen Holder: Pernille Thane Larsen 9 - 12 MÅNEDER TISPE

ML1 Blåbærtangen’s Ixo (N UCH BH Rewyrs Lewiz - BH N UCH LPI Team-Leri Emzi Eier: Tove Nafstad) Schäferhund Normalhår 12 - 18 MÅNEDER TISPE SG1 Una Av Røstadgården (BH AD IPO1 Qviro Av Røstadgården - BH IPO1 AD Cuna Von Haus Charly) Eier: Håvard Andersen 18 - 24 MÅNEDER TISPE SG1 Rallarbo’s Qluss (SCHH3 Conbhairean Uno Mor: BH AD Rallarbo’s Molly) Eier: Anne Cathrin Husevik Kjensmo ÅPEN KLASSE TISPE SG1 Ebafarmens Chilla (Kratmosens Jerome - Ebafarmens Nickie) Eier: Freddy Flinthage, Holder: Julia Helena Berg-Evensen SG2 Jade Vom Rodenblut (IPO 3 Fight Vom Holtkämper Hof IPO2 Hexe Vom Rodenblut Eier: Viktoria Arnesson

ML1 Xantos vom Freeseland (Zitan Vom Repetition - Tee Jey Wom Freeseland) Eier: Torild og Jon Ola Sviund 9 - 12 MÅNEDER TISPE ML1 Bukkesti Tara (AD BH IPO2 IPO3 Rustøl’s Goliath - Bukkesti Rikke Irene) Eier: Galborgen, Hilde Irene,

SG3 Yobaro’s Jippi AD BH IPO1 N UCH Yobaro’s Cesar - BH AD SCHH1 Finika’s Nadia) Eier: Tore Danielsen, Lena Danielsen SG4 Abiaga’s Farina (BH IPO1 Oberon Vom Funken Spiel - Pasofino’s Nikki Eier: Hege Kristin Søgaard Nilsen, G5 Xilly vom Vogelsberger Südhang (SZ Lasko vom Vogelsberger Südhang - SZ Xantie von der Berg-

31


schlucht) Eier: Linda Fredriksen BRUKSHUNDKLASSE TISPE

Whimpy (IPO 2 AD BH Duncan Vom Messina - Welincha’s Olly) Eier: Toril Nilsen Bjerke, Leif Vidar Belgen, G2 BH AD IPO3 SL2 Ivo Av Martes Foina (IPO3 BH AD Macho Vom Ottilienstein - BH IPO3 SCHH3 SL3 Diva Av Martes Foina Eier: Hilde Haugsrud

V1 BH N UCH Welincha’s Vizla Av Tosebygda (IPO 2 AD BH Duncan Vom Messina - N SE UCH BH IPO1 AD NV-15 Welincha’s Yes) Eier: Leif Vidar Belgen, Svein Nilsen, V2 BH IPO3 AD Veemtroppens Jippii (IPO3 BH Untox Vom Götzberg - N SE LCH BH IPO-V AD IPO3 Veemtroppens Ælli Eier: Guri Kårvatn, BRUKSHUNDKLASSE HANNHUND

Schäferhund Langhår

12 - 18 MÅNEDER TISPE SG1Karmakollens Honey (IPO3 Zitan Vom Repitition - BH Karmakollens Carmenzita) Eier: Rikard Örtberg, 12 - 18 MÅNEDER HANNHUND

V1

32

BH N DK UCH Welincha’s

SG1 NORDJV-18 Alfarheims C-Uno (BH AD IPO3 Bayaz Av Bergsprekken - AD BH Rustadmoens Nikki) Eier: Evy Høiby, ÅPEN KLASSE HANNHUND SG1Karmakollen’s Django (BH AD IPO1 Marshall Av Röstadgården - N UCH IPO2 Quanti av Zynken) Eier: Marie-Louise Nilsson, BRUKSHUNDKLASSE TISPE

V1 BH N UCH LPI Team-Leri Emzi (Uso Vom Leithawald - Kiami’s Fiona) Eier: Elisabeth Hamre Landløpet


33


PÅ UTSTILLING I TYSKLAND SCHLESWIG/SANDE: Lørdag 19.januar ble det tradisjonelle “Winterschau” i Schleswig arrangert. Undertegnede hadde på forhånd annonsert utstillingen på sosiale schäferhund medier her hjemme, i håp om at flere norske deltakere tok turen. Men nok en gang var vi de eneste fra Norge som deltok. Reisen er ikke avskrekkende lang, i hvert fall ikke hvis man bor på Øst/Sørlandet, da det som kjent bla går hurtigbåter både fra Larvik og Kristiansand til Hirtshals som tar ca 3,5 timer og turen i bil gjennom Danmark tar omtrent det samme, og utstillingen ligger like på innsiden av den tyske grensen. Egentlig var det kanskje ekstra spennende i år, da dommer Bernd Weber dømte fjorårets tyske vinnerutstilling, samt at det er annonsert at han skal dømme på norsk vinnerutstilling i år. DET FORMELLE I ORDEN Hva må hunden ha av papirer/vaksiner for en slik tur? Man må ha med ALLE hundens original papirer (akkurat som man MÅ når man stiller her hjemme). Hunden må ha pass, med de “vanlige” vaksiner i tillegg til rabiesvaksine. Når det gjelder ormekur gjør undertegnede det på følgende måte: Veterinærtime er på forhånd bestilt hos veterinærkontoret i Sindal i Danmark, vi kjører direkte dit fra båten, hunden får der ormekur tablett og dette blir ført inn i hundens pass. På vei hjem til Norge igjen, for vårt vedkommende søndag i Larvik, kjører man på RØD sone og viser alle hundens papirer til tollerne. TRADISJONSRIK KLUBB For fakta om Landesgruppe 1 - Schleswig/Holstein, som er lengst nord i Tyskland - og derav ofte aktuell for oss nordboere - på grunn av kortere avstand - kan man finne mye info på www.svlg1.de . Adressen til klubben er Haferteich 5 - 24837 Schleswig. Klubben har en flott treningsbane og et romslig og trivelig klubbhus. I tillegg har de en stor hall, med sand på bakken - hvor “Winterschau” blir arrangert - i tillegg til at klubben trener der, når det sure nordtyske været setter inn. Denne lørdagen var det imidlertid sol og rundt 0 grader, med bittelite hvitt på marken enkelte steder. Dette året arrangerer også klubben sitt stevne “Schleswiger Pokal” 10-12. mai og körung 23. november. Det er mange hyggelige folk i klubben og alltid en god tone både i og utenfor ringen. Tidligere har det også vært to dommere, men de siste to årene en. Til årets utstilling var det påmeldt ca 70 hunder. De fleste var fra Tyskland, men noen dansker hadde også tatt turen - deriblant våre norske venner Gerd Sørensen og Ånje Nilsen - kennel Gipsygården, som jo bor fast i Danmark. Tidligere har vi møtt utstillere fra Sverige, Finland. Nederland m.m. der - men ikke dette året. KJENTE HUNDER På utstillingen er det alltid med noen kjente hunder. En oppdretter som alltid er der, er Dirk Wortmann - kennel vom Osterberger-Land. Han har venner/samarbeider med flere i klubben, og eier således hunder sammen med disse. I år hadde han bla med seg den danske hunden Team Marlboro Hilton som ble V6 på BSZ18 og SG4 i 17. En utrolig fin hund, som norsk(e) oppdrettere allerede har vært og brukt, har jeg registrert. Hilton vant selvsagt brukshundklassen, men fikk hard konkurranse av Draco von Roosvec sg 7 BSZ-18 som også var svært tiltalende. Hr. Wortmann hadde også med seg fjorårets SG 18 tispe Peppi vom Osterberger-Land som i Schleswig vant brukshundklasse tispe - han hadde også med ei tispe som ble sg56 på BSZ18 Idee vom Osterberger-Land, hun ble V4 i Schleswig. Begge tispene av utmerkede typer og enestående bevegelser. Han hadde også med ei nydelig tispe som vant 9-12 måneder, nemlig Zacki von Osterberger-Land - ei datter av Hilton. MEST MERITTERT Den mest meritterte hunden som deltok var likevel den langhårete hannen Zitan von Repetition, som jo ble sg 1 på BSZ i 2016 og VA3 i -17. Han deltok også med en kjempefin sønn i 18-24 mnd - nemlig Yumen vom Messina - sg2 BSZ 2018. Eier av begge hundene er Alexandra Meyer - Armstedt - datter av Klaus og Nicole som mange norske kjenner godt. I 12-18 mnd tispe vant ei flott datter etter Henko vom Holtkamper Hof, nemlig Quendolina aus dem Aurum Zwinger. Denne hunden dømte også Bernd Weber på BSZ - og da ble hun SG20. I Schleswig var denne klassen knalltøff, og dommeren uttalte etterpå av den var særdeles god. En annen hund som tiltalte meg veldig var vinneren av 18-24 mnd hann, nemlig Caspar vom Pendler (Kaspar von Tronje-Sitta von der Ostfrieschischen Thingstatte). Hunden er født 5.3.17 - og var utrolig fin. Dommeren ga den også super kritikk. Etter at seieren var sikret, dukket det plutselig opp kjentfolk i kulissene. Olav Oftedal hadde tatt turen fra Stavanger sammen med en kamerat, og kunne opplyse at det var hans hund, og at den kom til Norge i løpet av

34


våren - SPENNENDE!! UNG OG LOVENDE I 12-18 måneder hann var det også en overbevisende hund, nemlig Team Marlboro Apollo (Dingo di Casa Mary Team Marlboro Enya) - eier er en Norges venn, nemlig Michael Hansen. Opprinnelig dansk, bodde i Norge i flere år, og bor nå i Quickborn i Tyskland - og kjent av mange norske oppdrettere. Den hunden var svært flott. Helgen etter vant den også en stor utstilling i Sverige. På HAS i 2018 fikk de også en særdeles “smukk” kritikk, men ble lovlig trukket fra vinner ringen, med dommerens tillatelse. Dette kan være en aktuell avlspartner for norske tisper. Hunden er født 19.09.17. I tilsvarende tispeklasse vant Serap vom Rumbachtal, som ble SG 24 på BSZ-18. FIN HELG PÅ ALLE MÅTER For oss er en slik helg fin på alle måter. Vi tar det alltid som en “tur” og koser oss. I år var også våre venner Bente og Knut Brekke med, og vi var så heldig at vår datter Katarina (20) var med og førte hundene i ringen. Vi bodde på et kjempetrivelig hotell ca fem minutter fra utstillingen, hvor to overnatting for 3 personer, inkludert solide måltider (2x3) med vin - totalt kostet oss litt over 200 euro. Påmeldingsgebyr for de fem hundene vi hadde meldt på, beløp seg til 80 euro. Så prisene er langt lavere enn her hjemme. Vi var ganske stolte av å stille ut tre generasjoner tisper i schäferhundens hjemland! Yzzi vant veteranklassen, Tascha ble V5 i brukshundklassen og Zelda SG 5 i jr klassen. I tillegg ble Ranja V6 i brukshundklassen og hennes Henko-datter Bine vant 6-9 mnd tispe. Det hadde vært kjempetrivelig om flere fra Norge tok turen neste år. Hundehilsen fra Torill, Katarina og Trond-Egil Groth / Kennel Trinento

Team Marlboro Hilton IPO 3 Vi Brukshundklasse hann

Draco vom Roosvec IPO 3 V2 Brukshundklasse hann

Skuddprøve brukshundklasse tispe (Bernd Weber)

Klubbhus, plasthall og treningsbane

Bine av Trinento og Katarina Groth Gipsygårdens Uzzi (valpeklasse 6-9)

Toril, Katarina og Trond-Egil Zelda, Tascha og Yzzi (fra venstre, tre generasjoner

Minusgrader og bare legger!!

35


Zuchtschau 19.01.2019 - Schleswig u. Umgebung e.V. GHK-Rüden: Bernd Weber V 1 IPO 3 Team Malboro Hilton (Yuri vom Osterberger-Land - Team Malboro Kamiah) V 2 IPO 3 Draco v. Roosvec (Jimmy von der Zenteiche - Esmeralda von Tronje)

SG 5 BH FPR 1 Coast Striker’s Asko (Fregel vom tapferen Krieger- Nena vom Osterberg Quell

V 3 IPO 2 Pablo vom Nordteich (Figo vom Nordteich - Ulla vom Sonnenhaus)

JHK-Hündinnen: Bernd Weber SG 1 Serap vom Rumbachtal (Figo von der Werther-Mühle - Boggie Woogie)

V 4 IPO 1 Peter von den Halunken (Fin von der Bismarcksäule - Afra von den Halunken)

SG 2 Gigi von Fenrir (Xabo vom Osterberger-Land - Ulla vom Sonnenhaus)

SG 1 IPO 1 Jack vom Brachtpetal (Bolle Ja Na Ka - Celine vom Brachtpetal)

SG 3 Hulma Terrae Lupiae (Amos Terrae Lupiae - Quendy Terrae Lupiae)

GHK-Hündinnen: Bernd Weber V 1 IPO 1 Peppi vom OsterbergerLand (Optimus vom Pendler - Luanda vom Osterberger-Land)

SG 4 Xena von Jabora (Chess v. d. Torenhoeve - Unique van Jabora)

V 2 IPO 2 Laska aus dem Aurum Zwinger (Fight vom Holtkämper Hof Holly vom Harzer Grubenlicht) V 3 Clara vom Grafenbrunn (Arre vom Hühnegrab - Jane vom Grafenbrunn) V 4 IPO 1 Idee vom OsterbergerLand Cronos del Seprio - Celina vom Osterberger-Land) V 5 Tascha av Trinento (Fight vom Holtkämper Hof - Yzzi av Trinento) Trond-Egil Groth V 6 Ranja av Trinento (Untox vom Götzberg - Diva av Trinento) Knut Brekke V 7 IGP 1 Milka von der Hundshardt (Eros vom tapferen Krieger - Pandora vom Erdbeerlord) SG 1 IPO 1 Eleisa vom OsterbergerLand (Gary vom Hühnegrab - Carmen vom Drei Birkenzwinger) SG 2 Juma von der Ellerbachbrücke (Eyk vom Weißeritztal - Jana von der Kräule) SG 3 IPO 1 Daily von den Koschis (Bolle Ja Na Ka - Kustmarken’s Raija) JHK-Rüden: Bernd Weber SG 1 Caspar vom Pendler (Kaspar von Tronje - Sitta von der Ostfriesischen Thi) SG 2 Kenai vom Neuen Deich (Laban vom Emkendorfer Park - Ida vom Neuen Deich) SG 3 Ayk vom Flintbeker Sichel (Fight von Di Caprio - Maika vom Schaale Tal)

36

SG 4 BH AD Pelle vom Wolfsrevier (Olly vom Wolfsrevier - Varena von der Emsaue

SG 5 Tina Terrae Lupiae (Amos Terrae Lupiae - Nelly Terrae Lupiae) SG 6 Amy vom Flintbeker Sichel (Fight von Di Caprio - Maika vom Schaale Tal) SG 7 Andra vom Bärenhügel (Bac vom Bramberg - Elli vom Österfeld) G 1 Knurris Tante THEA (Pero von den Schwedenschanzen - Knurris Nina) JK-Rüden: Bernd Weber SG 1 Team Marlboro Apollo (Dingo di Casa Mary - Team Marlboro Enya) G 1 Ace of Spades vom Niehuser See (Don vom Quellberg - Hakuna Matata von Di Caprio) JK-Hündinnen: Bernd Weber SG 1 Quendolina aus dem Aurum Zwinger (Henko vom Holtkämper Hof - Holly vom Harzer Grubenlicht Heinz Brehm) SG 2 Felice von Prinzessin (Optimus vom Pendler - Isidora von Prinzessin) SG 3 Caya vom Fichtenschlag (Gary vom Hühnegrab - Wanda vom Treuenbrietzener Land) SG 4 Gipsygarden’s Rea (Jeff du Schellenthal - Hatani’s Mynne) SG 5 Zelda av Trinento (Keule vom Holtkämper Hof - Tascha av Trinento) Trond-Egil Groth NWK(9-12)-Rüden: Bernd Weber VV 1 Bamsen Mosso (Bygaden Chief- Vesterlund Malu) NWK(9-12)-Hündinnen: Bernd Weber

VV 1 Amy vom Osterberger-Land (Team Malboro Hilton - Ciss vom Osterberger-Land) VV 2 Zacki vom Osterberger-Land (Team Malboro Hilton - Charia vom Osterberger-Land) VV 3 Babe Mosso (Bygaden Chief - Vesterlund Malu) VK-Hündinnen: Bernd Weber P 1 SchH 1 Yzzi av Trinento (Bruno von Vierhundert Herz - Ultra av Trinento) L-NWK(9-12)-Rüden: Bernd Weber VV 1 Magnum vom Legends Team (Ian vom kleinen Zauberberg Margman Jazz) L-GHK-Rüden: Bernd Weber V 1 IPO 3 Zitan vom Repitition (Willy vom Kuckucksland - Holly vom Kuckucksland) V 2 IPO 2 Silas vom Wierlings Hook (Orbit von Pallas Athene - Meggy vom Wierlings Hook) L-GHK-Hündinnen: Bernd Weber V 1 IPO 2 Ang vom Blasius-Haus (Groovy di Casa Massarelli - Grappa vom Paulgarten) L-JHK-Rüden: Bernd Weber SG 1 Yumen vom Messina (Zitan vom Repitition - Mel C vom Messina) SG 2 Oscar von Nürburgring (Goran vom Bierstadter Hof - Carmenere von Nürburgring) SG 3 Lasko von der Löwengrube (Xanto von den Paderquellen- Alina von der Löwengrube) L-JHK-Hündinnen: Bernd Weber SG 1 Pam aus dem Aurum Zwinger (Jogi vom Holtkämper Hof - Ninja von der Achimer Vahr)


MEDLEMMER HONORERT MED «FÅREHUNDEN» I GULL OG SØLV SAMT ÆRESMEDLEMSKAP 2017. ÆRESMEDLEM: ROLF MANGERUD, avd. Romerike. I forbindelse med Representantskapsmøtet 25. mars 2017 ble Rolf utnevnt til Æresmedlem av Norsk Schäferhund Klub. Rolf ble medlem av klubben i 1973, og da som medlem i avd. Nordenfjeldske. Han har vært mangeårig formann i avd. Nordenfjeldske og også i avd. Romerike, som han etter hvert flyttet til. Som formann i Hovedstyret i Norsk Schäferhund Klub virket han fra 1989 til 1995. Helt siden han kom med i klubben har han vært en stadig representant på klubbens Representantskapsmøter. Rolf har også sittet i Disiplinærutvalget i Norsk Kennel Klub, og var da dette utvalgets leder. Rolf startet tidlig oppdrett under kennel navnet Romi, da sammen med sin første kone, og har siden da drevet et meget seriøst og suksessfullt oppdrett. Rolf Mangerud fremstår som en person med alltid meget klare og fornuftige meninger i forhold til rase og klubbens drift både innad og utad. Ordensrådet ønsket å belønne ham med et Æresmedlemskap for hans uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år. Rolf ble i 1995 tildelt Fårehunden i Gull som medlem av avd. Nordenfjeldske. GULL: FINN RIVE, avd. Halden. Finn ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1967, og er dermed en av de eldste vi fremdeles har som medlemmer. Han har fra starten av satset sterkt på brukshund sporten, og har her alltid plassert seg i tetbildet bl.a. med å bli Norgesmester i det «gamle» programmet i 2004 og i 2005 ble han Norgesmester i RSP/RRP. Finn har også utdannet seg som dommer og reiser mye rundt på dommeroppdrag, også innenfor NBF. Han har også dømt på NM i bruks. Finns kunnskaper benyttes også i forbindelse med at han ofte er foredragsholder på forskjellige arrangement, samt at han også er instruktør og holder diverse kurs. Finn er kjent for alltid å stille opp med råd og veiledning både til erfarne hundeeiere og også til de helt ferske som trenger til spesielt dette. Finn ble tildelt Fårehunden i sølv i 1995. SØLV: HEIDI BREKKE, AVD. HEDMARK Heidi ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1988. Hun har innehatt flere verv lokalt, både i styre og komiteer sammenhengende fra 1991 til 2007, deretter med enkelte års pauser vært nestleder og brukshundansvarlig frem til i dag. Heidi har også sittet som HS-sekretær i perioden 2005-2008 og senere et år som vara i HS. Hun har holdt flere kurs og ukentlige treninger for avdelingen i hele medlemsperioden, samt også bidratt i den daglige driften av avdelingen på de områder det har vært behov for. Heidi ble tildelt Fårehunden i bronse i 2002. KJERSTI BJØRKLUND, avd. Oppland Kjersti ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1993. Hun har innehatt verv i avd. Oppland kontinuerlig siden 2009. Hun har vært både avlskontakt og revisor, og siden 2013 har hun vært avdelingens kasserer. Kjersti har vært en viktig bidragsyter på vårstevnene (utstilling og LP) med forberedelser, innkjøp av premier og gaver. Hun har også fungert som ringsekretær og skriver. Alltid positiv og tilgjengelig, og har holdt orden på avdelingens økonomi. Kjersti ble tildelt Fårehunden i Bronse i 2003. LINE HAMAR, avd. Oppland Line ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 2007. Hun har hatt verv i avd. Oppland i en årrekke og er per dags dato avdelingens sekretær, ansvarlig for hjemmesiden og i valgkomiteen. Da avdelingen var uten leder i en periode tidligere, tok hun ansvar for driften av denne på en svært god måte. Hun er avdelingens utrettelige instruktør og holder mange kurs hvert år. Hun stiller opp og hjelper alle på treninger flere ganger i uka, og deler villig av sin svært gode kompetanse. Line er allsidig, positiv og tilgjengelig. Hun er stevneleder på våre stevner, organiser og holder orden på alt. Alltid med et godt smil. Hun er en drivkraft og miljøskaper for avdelingen, og viser i holdning og handling at hun er et lojalt og engasjert klubbmenneske. Line ble tildelt Fårehunden i Bronse i 2013.

37


ODDRUN RUNDTOM, avd. Oppland Oddrun ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 1995. Hun har hatt ulike verv i avd. Oppland kontinuerlig siden 2009. Styremedlem, brukshundansvarlig, medlem av bruksog utstillingsutvalget, materialforvalter og medlem av valgkomiteen. Oddrun har ansvar for å skaffe hjelpemannskap til stevner og treninger, og deltar selv også til dette. Oddrun ble Norgesmester i RSP i 2009. Hun har også vært delaktig på flere NM i RSP/RRP på Sølen som medhjelper. Oddrun ble tildelt Fårehunden i Bronse i 2010.

HANNE NORDGÅRD LILLEBERG, avd. Nordenfjeldske

Hanne ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 2005. Hun har sittet i styret i avde lingen i forskjellige posisjoner, bl.a. som sekretær, og sitter per i dag som suppleant til styret. Hun har også vært med i valg- og kurskomiteen, samt har vært primus mo- tor til å arrangere valpeshow for alle raser i regi av avdelingen. Sistnevnte er en stor inntektskilde til avdelingen. De siste 8 årene har hun vært avdelingens valpekontakt, og gjør en viktig og flott jobb ut mot våre oppdrettere. Hun er genuint opptatt av rasen vår og er så absolutt en ambassadør for rase og klubb. Hanne ble tildelt Fårehunden i Bronse i 2010.

TERJE LORENTZEN, avd. Nordenfjeldske Terje ble medlem av Norsk Schäferhund Klub i 2000. Han har vært medlem i flere av avdelingens komiteer som brukshund-, støtte- og driftskomiteen. Sistnevnte i hele 8 år. I 2014 gikk han inn i utstillingskomiteen og der sitter han fremdeles. Terje gjør bestandig en utmerket jobb i alt han påtas seg, og alltid med et rolig og godt smil. Schäferhund er den store lidenskapen, og han er så absolutt en ambassadør for rase og klubb. Terje ble tildelt Fårehunden i Bronse i 2010.

38


JUNIORSAMLING HØST 2018

Deltakere: Amanda Nauta, Magnus Gunheim, Bjørn Morgan Tjeldstø, Julia Berg Evensen, Hedda Togstad, Maria K. Steinsland, Emma Emilie Fossmo, Ine Emilie Brattås, Pernille Thane larsen, Linn Nauta.

39


40


41


Avd. Nordenfjeldske

Valpeskue og utstilling etter tysk mønster 30.03.3019 - Dommer: Patrik Blomqvist Att besöka Trondheim är alltid en positiv upplevelse och när man även träffar schäfervänner som både brinner för rasen och hundsporten så blir en vistelse här något extra. Jag vill tacka för inbjudan till denna positiva helg och efter att ha fått äran och bedöma denna utställning som trots låga kvantitet bjöd på en del positiva överraskningar. Mitt tack går speciellt till de som rest t om över 50mil enl utsago för att deltaga. Valparna höll en mycket god standard med trevliga och utrycksfulla valpar, en del något bättre anatomiskt än andra men i stort sett hög kvalitet rakt igenom. Den valp som gjorde min dag var vinnaren av 6-9 månader Zupras Rower. En hanvalp av högsta kvalitet som jag spår en mycket fin framtid om allt fungerar med hälsa och vidhållen träning etc. I de vuxna klasserna var det flera individer som utmärkte sig lite extra på ett positivt sätt men genomgående var samtliga mycket trevliga och välskötta hundar. Det är viktigast ! Att vinna eller inte vinna en utställning spelar roll en stund men vi måste vårda och träna vår schäferhund varje dag hela året! Det är ju samma hund som man tar med sig hem som man kom dit med. Samtliga klassvinnare stack givetvis ut en aning men över lag så hade tikarna en högre kvalitet än hanarna. I bruksklass tikar var det 2 st mycket trevliga tikar anmälda där båda bör lämna avtryck i aveln framöver. Extra eloge och grattis till ägarna av Team Cayiras Hercules som visade en avelsklass av yppersta kvalitet. En mycket trevlig grupp med genomgående hög kvalitet och tydlig typlikhet med fadern. Idag ser man inte så ofta denna typlikhet tyvärr ! Lycka till framöver med er avdelning och med era hundar ! Patrik Blomqvist Normalhår 6 – 9 mnd Tispe ( 3 ML )

ML1 Zupra’s Rower ( IPO1 NUCH BH Team Cayira Hercules – Falkøen’s Ulme ) Eier: Odd Inge Christensen, Arne Johansen, Trondheim. ML2 Zupra’s Rolex ( IPO1 NUCH BH Team Cayira Hercules – Falkøen’s Ulme ) Eier: Lene Slåttrem, Mosjøen. 9 – 12 mnd Tispe Langhår ( 1 ML )

ML1 Xtra-Fin av Røstadgården (VA IPO3 LBZ Xambo vom Suentelstein – BH Lykke av Røstadgården ) Eier: Øyvind Sæther, koppang. ML2 Zupra’s Rica ( IPO1 NUCH BH Team Cayira Hercules – Falkøen’s Ulme ) Eier: Odd Inge Christensen, Arne Johansen, Trondheim. ML3 Zupra’s Roma ( IPO1 NUCH BH Team Cayira Hercules – Falkøen’s Ulme ) Eier: Odd Inge Christensen, Arne Johansen, Trondheim. 6 – 9 mnd Hann ( 2 ML )

42

ML1 Yobaro’s Sarah ( NUCH BH IPO1 Team Cayira Hercules – Yobaro’s Jippi ) Eier: Anne Cathrin Husevik Kjensmo, Åsnes. 9 – 12 mnd Tispe ( 3 ML )


ML1 Cantania’s Haidie (BH AD IPO2 NUCH Falkøen’s Vasko – Korad Toe vd Ostfreisischen Tingstätte ) Eier: Patric Englund og Bjørn Lundberget, Ilsbo, Sverige. ML2 Yobaro’s Sassy NUCH BH IPO1 Team Cayira Hercules – Yobaro’s Jippi ) Eier: Lena og Tore Danielsen, Braskereidfoss. ML3 Ønita av Schäferborgen ( BH AD IPO2 NUCH Falkøen’s Vasko – Wenke av Schäferborgen ) Eier: Nina Marthiniussen, Mo i Rana.

Goliath – BH IPO V Ulvebo’s Bozita) Eier: Ingvild Suren Eggan, Elvarli. SG4 Chaila’s Xanadu ( IPO3 Rustøl’s Goliath – BH IPOV Ulvebo’s Bozita Eier: Maria Grøning Sande,Trondheim 12 – 18 mnd Tispe Langhår ( 1 SG )

9 -12 mnd Hann ( 2 ML )

ML1 Cantania’s Hank (BH AD IPO2 NUCH Falkøen’s Vasko – Korad Toe vd Ostfreisischen Tingstätte ) Eier: Patric Englund og Bjørn Lundberget, Ilsbo, Sverige. ML2 Rustøl’s Quattro (BH AD IPO2 Nero von Ghattas – Rustøl’s Glow ) Eier: Jim Evensen, Mosjøen.

SG1 Ingodds Scala ( AD BH NUCH IPO2 Falkøen’s Vasko – BH SL1 Ingodds Ulla ) Eier: Berit Neuenkirchen, Frei 12 – 18 mnd Hann ( 3 SG )

AVLSKLASSE HANN

NUCH IPO1 Team Cayira Hercules (IPO2 Schumann v. Tronje – Gildewangen’s Jezzi ) Deltok med katalog 1, 3, 4, 5, 6, 7 og fikk Hederlig Omtale. 12 – 18 mnd Tispe ( 4 SG )

SG1 Romi’s Xi ( IPO2 Aldo vom Grafenbrunn – NUCH IPO1 Romi’s Qwelle) Eier: Bjørn Karlsen og Mona Berger Karlsen, Ranheim. SG2 Ingodds Qarmenzzina ( IPO3 Groovy Di Casa Massarelli – C.I.B N SE UCH BH IPO1 AD Ingodds Sazzina) Eier: Jorun og Lars Hoem, Bosberg SG3 Chaila’s Xtreme Xaga (AD BH IPO3 Rustøl’s

SG1 Ingodds Rocker (IPO2 Duran Von Team Hühnegrab – IPO1 Ingodds Twister ) Eier: Lene Slåttrem, Mosjøen SG2 Ingodds Russel (IPO2 Duran Von Team Hühnegrab – IPO1 Ingodds Twister) Eier: Bente Bjerkestrand, Frei SG3 Ingodds Orwell (N SE UCH IPO1 Ingodds Dallas –N SE UCH IPO1 Ingodds Wespe) Eier:Britt Hansine Børsheim,Liv Evjen, Mo i Rana 18 – 24 mnd Tispe ( 2 SG )

SG1 Team Cayira Tirill ( IPO3 Mark Vom Pendler – Gildewangens Jezzi) Eier: Unni og Geir Wikstrøm,Tiller SG2 Hazel Av Rottenhaller( SE UCH IPO3 Baggio v Juvenisty –AD BH Bella Zhane Av Rottenhaller) Eier: Lene Slåttrem,Mosjøen.

43


Åpen klasse Tispe Langhår ( 1SG )

SG1 Ingodds Lara ( IPO1 Adel von Edelweiss – BH IPO1 Ingodds Twister ) Eier: Linda Merethe Haugen, Hovin. Åpen klasse Hann ( 1SG )

SG1 BH Icon av Theahagen ( IPO3 Xambo vom Suentelstein – SchH1 IPO3 BH AD Millie vom Suentelstein ) Eier: Eli- Marie Kvernmo, Gjølme Veteran klasse Tispe ( 1SG )

Veteran klasse Hann ( 1SG )

SG1 AD BH N UCH Zupra’s Mailo ( AD BH NUCH Zupra’s Jello – Ingodds Nobless ) Eier: Hans Helge Hansen, Mo I Rana Brukshund klasse Tispe ( 2V )

V1 BH AD SL1 NUCH Romi’s Qippi ( SchH3 BH AD Fred Vom Rumbachtal – N SE UCH IPO1 Filippina Von Athaba ) Eier: Roger og Marianne Svendsen, Singsås V2 BH AD IPO1 Team Cayira Ella ( AD BH IPO1 Schumann von Tronje – IPO1 Rothco’s Centa ) Eier: Geir og Unni Wikstrøm, Tiller Brukshund klasse Hann ( 1V )

SG1 CIB BH IPO1 NSE UCH Welincha’s Faiza ( BH AD SchH2 NUCH Welincha’s Yaro – BH Welincha’s Uta) Eier: Kristin Karlsen, Mysen V1 AD BH NUCH IPO1 Team Cayira Hercules (AD BH IPO 1 Schumann Von Tronje – Gildewangen’s Jezzi ) Eier: Geir Flønes og Annett Bäck, Leinstrand

44


FREDAG 17.00 RIK PRØVER

LØRDAG 09.00 VALPESKUE OG UTSTILLING FCI MØNSTER TYSK KÅRING GRILLFEST

SØNDAG 10.00 VALPESKUE OG UTSTILLING TYSK MØNSTER (LD) KAMERATKVELD

MANDAG 10.00 RIK PRØVER AVLSKÅRINGER

Overnatting – Camping på plassen med strøm – 300,- for helgen pr. plass (Bookes på eget skjema) * Overnatte hos vår samarbeidspartner, Quality Hotel Panorama og få 20% rabatt. * Sandmoen Motell og Camping * Strandheimen Gjestehus, Øysand * Øysand Camping

45


Schäferhund uka på Sølen 2019 Sølen Søndag 23. – Lørdag 29. juni.

Sølen KURS MULIGHETER

TIDSROM

INSTRUKTØR

Brukshund trening Valp / Unghund 23.06 - 29.06

Ronny Vestli

Skogs spor / feltsøk

25.06 - 29.06

Geir Olsen

RIK Spor / lydighet (SL)

23.06 - 29.06

RIK Figurantkurs

23.06 - 29.06

IGP Kurs (hoved fokus Gr. C)

23.06 - 29.06

Fullt Arvid Hagen

IGP Kurs

23.06 - 29.06

Fullt Rolf Hegg

RIK Sporhund kurs (SPH)

23.06 - 29.06

RIK Sporhund kurs (SPH)

23.06 - 29.06

RIK Lydighet

25.06 - 29.06

Felles kursmiddag

Fullt Britt Ellingsen Joakim Bylund

Åse Marie Lura Fullt Jessica Marklund Elisabeth Wold

Lørdag 29. juni kl. 20.00

Åpent for alle medlemmer i Norsk Schäferhund Klub Påmelding sendes: rovest@online.no (Depositum kr. 1000 = påmelding) Konto: 1286.43.45776

PÅMELDINGSFRIST 15.05.2019

46


Schäferhund uka 2019

Sølen 23. juni - 29. juni

KURSOVERSIKT (se påmeldingsskjema) Aktivitet

Start dato Kveld

Slutt dato kveld

Ant dager

Kurs Kursmiddag Instruktør Pris lørdag

Figurantkurs

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Joakim Bylund

IGP Kurs

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Rolf Hegg

IGP Kurs

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Arvid Hagen

SL Kurs

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Britt Ellingsen

RIK Lydighet NY

Tir 25.06

Lør 29.06

4

2300

Inkludert

Elisabeth Wold

Spor i skogen og feltsøk

Tir 26.06

Lør 29.06

4

2300

Inkludert

Geir Olsen

Valp / Unghund Brukshund NY

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Ronny Vestli

Sporhund (SPH)

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Jessica Marklund

Sporhund (SPH)

Søn 23.06

Lør 29.06

6

3100

Inkludert

Åse Marie Lura

OVERNATTING (Hytter bestilles gjennom HBU v/Ronny Vestli) se påmeldingsskjema Store hytter (4-6) sengeplasser Stor hytte nr. 22 Små hytter Små hytter (nr. 3) ekstra soverom Små hytter (paviljongen) Hytte 23 (gml. Kiosken) Plass for campingvogn / bobil

Kr. 700,- pr. døgn Kr. 810,- pr. døgn Kr. 350,- pr. døgn

Uke kr 4400 Uke kr 5000 Uke kr 1950

Sølenstua Sølenstua Sølenstua

Kr. 430,- pr. døgn

Uke kr 2500

Sølenstua

Kr. 350,- pr. døgn Uke kr 1950 Kr. 300,- pr. døgn Uke kr 1500 Kr. 230,- pr. døgn inkl. strøm Uke kr 1450

Sølenstua Sølenstua Sølenstua

MAT (Mat bestilles gjennom HBU v/Ronny Vestli) se påmeldingsskjema Frokost/ lunsj Middag Helpensjon pr. dag Avslutningsmiddag m/dessert

Kr. 150 Kr. 150 Kr. 275 Kr. 250

Kafeteria Sølenstua Kafeteria Sølenstua Kafeteria Sølenstua Kafeteria Sølenstua

47


NSchK v/HBU inviterer til Schäferhund uka Sølen 23. juni – 29. juni 2019 Schäferhund uke på Sølen inneholder flere typer kurs, med ulik varighet. Alle kursene er åpne for alle medlemmer i NSchK uavhengig av rase. Her kommer litt mer informasjon om hvert enkelt kurs.

IGP kurs. 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) HBU ønsker å bidra slik at flere kommer seg til start i programmet. Vi vill under denne uken, trene alle gruppene A, B og C opp imot prøveprogrammet. Kurset vill bli lagt opp slik at vi trener på de øvelser og momenter som gruppen har behov for. Litt teori blir det også slik at alle deltakere får en bredere forståelse for bedømmelsen av programmet og hva vi bør vektlegge i treningen vår og hvorfor. Kurset vil gå parallelt med figurantkurset og flere momenter vil være felles for begge kursene. Krav for deltagelse: Medlem av NSchK, inneha C-lissens og hunden må være minst 18 måneder.

SL kurs. 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) HBU ønsker å bidra slik at flere kommer seg til start i dette programmet. Vi vill under denne uken, trene begge gruppene A og B opp imot prøveprogrammet. Kurset vill bli lagt opp slik at vi trener på de øvelser og momenter som gruppen har behov for. Litt teori blir det også slik at alle deltakere får en bredere forståelse for bedømmelsen av programmet og hva vi bør vektlegge i treningen vår og hvorfor. Krav for deltagelse: Medlem av NSchK

RIK-Figurantkurs (utvidet). 6 dager (søndag kveld – lørdag kveld) Et NKK godkjent figurantkurs hvor du blir godkjent som treningsfigurant med ekstra praksis. Selve figurantkurset vil bli gjennomført på mandag og tirsdag med godkjent NKK instruktør.Utover uken vil det bli fokus på hvordan man skal trene opp en hund til å lære de grunnleggende ferdighetene den trenger for å komme til start i en IGP prøve. Det vil også bli lagt vekt på hver enkelt figurant og hvordan denne jobber med ekvipasjen(hund og fører) og forslag til hvordan en trening i gruppe C kan se ut når man kommer hjem til din lokale klubb. Vi håper at dette kurset kan gi litt mer kunnskap en ett helgekurs til de nye figurantene slik at de kan komme hjem å skape et miljø og gjøre en jobb for å øke aktiviteten i egen klubb. Kurset er beregnet for personer som ikke har figurert og de som har litt praksis men ønsker å forbedre seg. Kurset har som mål å øke kompetansen rundt om i klubbene. Kurset vil også komme innom hvordan en IGP prøve foregår som figurant, samt litt trening på figurant teknikk. Det vil være rom for individuell tilpassning på dette kurset og om noen ønsker mer fokus mot prøvefigurant er dette mulig. Kurset vil ha et tett samarbeid med IGP kurset og flere momenter vil være felles. Krav for deltagelse: Medlem av NSchK og RIK Grunnkurs

48


Liv Evjen 75 år! Liv er en bauta i Schäferhundverdenen og en glødende engasjert forkjemper for rase og klubb. Liv er eksteriør-dommer med dommeroppdrag i inn- og utland, i tillegg til avlskåringdommer og karaktertestdommer. Hun er en dyktig oppdretter som har oppnådd svært gode resultater gjennom tiår etter tiår. Alle som driver med avl og oppdrett vet hvor mye arbeid som ligger bak i forhold til å planlegge og organisere paringer, kull, oppfølging av valpekjøpere, utdanning og merittering av hunder osv. osv. «Livs fiks og ord’n» tar det meste på strak arm! Liv er en travel pensjonist som holder et rasende tempo som tar pusten fra oss andre. Vi er glade i deg Liv og takker deg for alt du gjør for rase og klubb. Hjertelig til lykke med 75-årsdagen i mai - vi gleder oss til fortsettelsen!

49


Vi feirer at vi er 40 år i 2019 og Inviterer til Jubileumsutstilling, Skue, LP, K-test, Norsk avlskåring og NKKs kåringsprøve 25 mai Utstilling/skue Tysk mønster og FP 26 mai Sted: Mo i Rana Dommere: Jubileumsutstilling og skue Utstilling Tysk mønster, Norsk avlskåring og Kåringsprøve Lydighet, FP K-test

Oddbjørn Winther Johnny Johnsen Hans Arne Marthinussen Johnny Johnsen og Hans Arne Marthinussen

Påmelding : Se link på heimesida vår: www.nschk-helgeland.com Påmeldingsfrist: 110519 Priser: Skue: 200kr LP+utstilling : 550kr K-test : 400kr

Utstilling/LP : 350kr Avlskåring: 450 kr FP/Kåring : 350kr

Kontonummer.: 45161351052 Kontaktperson: Kenneth Ræstad, tlf.90508996 Vi anbefaler alle våre deltagere overnatting på Clarion Collection Hotel Helma (Be om spesialpris) Telefon: +47 78 10 11 80

VELKOMMEN TIL MO I RANA

Britt H. Børsheim Tlf: 90876243

82


HOVEDSTYRET OG KOMITEER: HOVEDSTYRET Leder Nestleder HBU leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Flønes Rune Gundersen Berit Hansen Hege Falck-Bilden Lisbeth Kvinge Arne Kristianstuen Tommy Oftedal Christopher Andersen

Avd. Nordenfjeldske Avd. Fredrikstad Avd. Tromsø Avd. Halden Avd. Romerike Avd. Oslo Avd. Rogaland Avd. Romerike

459 04 107 976 98 477 415 15 834 982 34 210 936 40 351 922 88 482 990 86 948 949 71 452

hs_leder@norskschaeferhund.com rune.gundersen@ncc.no hbu_leder@norskschaeferhund.com hs_sekretaer@norskschaeferhund.com hs_kasserer@norskschaeferhund.com akr5@online.no tommyoftedal@hotmail.com chrizand@online.no

Medhjelpere for medlemsregistret Lisbeth Kvinge - l-kvin@online.no Mailadresser som er avlsrelatert - har_leder@norskschaeferhund.com - har_sekretariat@norskschaeferhund.com Klubbens adresse: Norsk Schäferhundklub, c/o Arne Kristianstuen, Åsheimvn. 4, 1476 Rasta

HOVEDBRUKSHUNDUTVALGET - hbu_leder@norskschaeferhund.com

Berit Hansen (leder) Avd. Tromsø Terje Lindahl Avd. Fredrikstad 952 96 855 Kari Strande Avd. Romerike 934 21 097 Rolf Syversen Avd. Romerike 913 54 635 Heidi Tokstad Avd. Oppland 450 21 977 Zarif Hamzik Avd. Romerike 480 84 681 ORDENSRÅDET DISIPLINÆRUTVALGET Liv Evjen Avd. Nordenfjeldske 997 18 130 Arne Kristianstuen Avd. Oslo 922 88 482 Rolf Mangerud Avd. Romerike 928 43 969 Knut Brekke Avd. Oslo 412 78 839 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 Arvid Strømsvik Avd. Rogaland 908 48 415 VALGKOMITE Adr: Liv Evjen, Fagerheim alle 81 b, 7040 Trondheim Svein Nilsen Avd. Indre Østfold 464 31 339 Johnny Johnsen Avd. Helgeland 915 43 596 e-post: liv.evjen@online.no Odd Brattøy Avd. Møre og Romsdal 478 35 861 REVISORER Magne Henne Avd. Grenland 995 05 212 Revisor Knut Brekke Avd. Oslo 950 21 749 Vara Toril Bjerke Avd. Indre Østfold 905 18 039

AVDELINGENS ADRESSER: Avd. Agder Postboks 4568 4673 Kristiansund Tlf: 47 94 25 59 Kto: 5081 08 29289

Avd. Halden Postboks 61 1790 Tistedal Tlf. 922 96 804 Kto: 103 07 77150

Avd. Arendal Postboks 66 4852 Færvik Tlf. 952 99 577/997 49 250 Kto: 2800 10 28563

Avd. Hallingdal c/o Trine Lunde Gallebergvn. 180 3070 Sande i Vestfold Tlf. 478 25 980 Kto: 2351 20 86659

Avd. Bergen Postboks 6 5258 Blomsterdalen Tlf. 913 71 231 Avd. Finnmark Postboks 2274 9508 Alta Tlf. 78 44 06 45 Kto: 4901 25 05328 Avd. Fredrikstad Opalveien 14 1639 Gml. Fredrikstad Tlf: 957 75 544 Kto: 6105 06 32880 Avd. Grenland v/Inger Kristiansen Langstadsgt. Sør 38 A 3725 Telemark Tlf. 35 52 24 72/970 60 603 Kto: 2670 08 00988

Avd. Indre Østfold c/o Svein Nilsen Plogveien 12 1809 Askim Tlf. 464 31 339 Kto: 0532 08 97868

Avd. Oslo c/o Lise Ulleberg Kirkemo Rovenvn. 426 1900 Fetsund Tlf: 907 26 450 Kto: 0530 40 37107

Avd. Kongsberg c/o Hans Petter Karlsen Edwin wadds vei 11 3610 Kongsberg Mobil: 93212651 Kto: 2291 31 04130

Avd. Rogaland Postboks 61 4301 Sandnes Tlf. 957 07 348/918 87 345 Kto: 0530 51 21461

Avd. Harstad og omegn c/o Rita Skogvoll Skoleveien 4 9407 Harstad Kto: 4750.59.84575

Avd. Moss-Vestby Krokstrandveien 2 1555 Son Tlf. 913 91 911

Avd. Romerike c/o Anette Tobiassen Kløfterhagen 39 C 1067 Osl0 Tlf. 950 85 215 Kto: 1321.15.56204

Avd. Haugaland Frakkagjerdvegen 12 B 5563 Førdesfjorden Tlf. 91638730 /92081884 Kto: 3520 62 04433

Avd. Møre og Romsdal Postboks 47 6529 Frei Tlf. 930 87 327 8 Kto: 0530 30 04884

Avd. Hedmark Postboks 147 2301 Hamar Tlf. 480 04 848 Kto: 1800 28 34800

Avd. Nordenfjeldske Postboks 37 Klett 7083 Leinstrand Tlf. 917 60 353 Kto: 8601 35 12061

Avd. Helgeland Postboks 3016 8603 Mo i Rana Tlf. 75 13 16 75 Kto: 4516 13 51052

Avd. Oppland c/o Kjersti Bjørklund Lars Jordes veg 2 2615 Lillehammer Tlf. 957 69 232 Kto: 2003 20 72551

Avd. Sarpsborg Postboks 67 1701 Sarpsborg Tlf. 416 55 795/970 81 890 Kto: 0531 16 15426 Avd. Tromsø og Omegn Postboks 2475 9272 Tromsø Tlf. 77 65 00 05 Kto 4705 20 78050 LL Alme Avd. Romerike LL Kværna Avd. Agder

51Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.