Velkommen til Akademiet / Brochure 2023

Page 1

STX 2023

Indhold Velkommen 3 Undervisning og dagligdag 4 Kostskolen 7 Introforløb 8 Vigtige datoer i 1.g 10 Fælles oplevelser 13 Sådan er stx opbygget 14 Studieretninger 15 Fritid og traditioner 17 Fotografer: Maja Mølholm 3b, Sigrid Stampe 3x, Jeppe Høystad 3v, Mikkel Johansen 3v, Kristian K. Hoppe, Camilla A. Kjærulff, Jacob Malling og Kasper Valentin Poulsen. Ansvarshavende: Kristian Jacobsen Redaktion (afsluttet dec. 2022): Camilla A. Kjærulff Lay-out og design: annadesign.dk Tryk: KLS Pureprint

Kære kommende elev på Sorø Akademi

Velkommen til Sorø Akademi

På Sorø Akademi fyldes de flotte, historiske rammer ved søen hver dag af vores 560 elever – og da vi er et kostgymnasium, kan du også bo her, som ca. en fjerdedel gør.

Sorø Akademi er Danmarks smukkeste gymnasium med vores historiske bygninger og smukke placering ved Sorø Sø. De historiske rammer udfyldes hver dag af alle vores elever og lærere, og da vi er et kostgymnasium, kan du også vælge at bo her. Kosteleverne udgør ca. en fjerdedel af skolens samlede elevtal på 580.

Her vil du opleve, at gamle traditioner spiller en vigtig rolle for fællesskab og sammenhold; hvert år holder vi fx store baller og vores studentertraditioner er uden sidestykke. Samtidig sikrer vores engagerede lærere høj faglighed. Og ved, at du lærer noget i mange forskellige fag, sikrer du dig valgmuligheder og en almen dannelse, der vil komme dig til gavn resten af livet.

På Sorø Akademi sikrer vores dygtige og engagerede lærere den høje faglighed i alle fag – hver eneste skoledag året rundt. Og ved at lære noget i mange forskellige fag, sikrer du dig flere valgmuligheder og en almen dannelse, som vil komme dig til gavn resten af livet. Du vil både udvikle dig til at blive et kompetent og veluddannet menneske og en aktiv og deltagende borger i verden.

Vores aktive elevråd, og skolens elever står i høj grad selv for de mange idræts­ og fritidstilbud, samt frivilligt socialt arbejde efter skoletid.

Vi har fokus på fællesskab og faglighed. Vi tror på, at trivsel er en forudsætning for faglig udvikling og at faglig udvikling er en forudsætning for trivsel.

Du vil med andre ord både udvikle dig til at blive et kompetent og veluddannet menneske – og en aktiv og deltagende borger i verden.

Sorø Akademi har et aktivt elevråd, eleverne organiserer og

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på skolen.

udfører frivilligt socialt arbejde og står i høj grad selv for de mange forskellige motionstilbud om eftermid dagen og om aftenen.

Sorø Akademi har en lang række traditioner, som alle er kendetegnet ved, at eleverne og fællesskabet spiller en vigtig rolle. Vi afholder Vandbal for 1.g’erne og Kongebal for 3.g’erne, og vores forskellige studentertraditioner er uden sidestykke. Alt sammen rigtig festligt og hyggeligt, og med til at styrke fællesskabet.

Jeg husker klart, hvor nervepirrende det var at stå i fratergården første skoledag. Der stod jeg omgivet af andre lige så spændte mennesker, folk der ville ende med at blive nogle af mine bedste venner.

En studentereksamen giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse – uanset hvilken uddannelse du vil tage bagefter.

De 2,5 år har både været udfordrende og lærerige, men ikke mindst er de fløjet forbi.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på skolen.

Kristian Jacobsen rektor

Sorø Akademi har givet mig mange oplevelser, som har været med til at udvikle mig personligt: En studietur til både Polen og Spanien, en engelsk debatturnering, og selvfølgelig undervisning med et godt fagligt niveau.

Mit bedste råd vil være at acceptere, at du ikke kan være god til alt. Hvis det hele ramler eller overskuddet daler af den ene eller anden grund, er der altid hjælp at hente.

Sorø Akademis Skole

– undervisning og dagligdag

Sorø Akademi er det lokale stx­gymnasium for Sorø og opland. Her er samtidig en kostskoleafdeling med dansktalende gymnasieelever fra hele landet og fra rundt omkring i verden. Her er 560 elever i alt, hvoraf kosteleverne udgør ca. en fjerdedel.

I vores moderne faciliteter og flotte historiske bygninger kan du få viden og et højt fagligt niveau.

FOKUS PÅ DET FAGLIGE

Faglig udvikling er udgangspunkt for alle vores forskellige aktiviteter. Det vil sige, at alt, hvad vi foretager os, har det mål, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt. Det giver sig selv, når vi taler om selve undervisningen, men det gælder også på alle andre områder, som studieture, ekskursioner, frivillig undervisning, lektiecafé, idrætsaktiviteter, sociale aktiviteter, pædagogisk støtte til fx ordblinde eller vores talentprogrammer.

DET HELT SÆRLIGE VED SORØ AKADEMI

Gymnasiets mange bygninger er bygget på forskellige tidspunkter gennem århundreder og er samlet på et område ned til Sorø Sø med byen på den ene side og parken på den anden. Det var her grundlæggeren Frederik II sendte sin søn Christian IV i skole for mere end 400 år siden; og her finder du den flotte og fredede hovedbygning med klasseværelser, festsal og spisesal for kosteleverne.

På campus­området ligger også den nyeste bygning, Mærsk Mc­Kinney Møller Videncenter, til kemi­, biologi­ og fysikundervisning, kostskolebygningerne, der støder op til parken; og den store Sorø Klosterkirke, som vi benytter til koncerter, samlinger og dimission.

Fra skolens køkken leverer dygtige medarbejdere hver dag spændende, sund mad til både kostelever og dagelevernes kantine, som alle har glæde af.

4

Hverdagen på Sorø Akademi foregår i historiske bygninger og moderne undervisningsfaciliteter. Her bliver du klogere på fag og faglighed i mødet med lærerne, og her får du et stærkt fællesskab med de andre elever fra din klasse, din årgang og hele skolen.

5

På kostskolen er du en del af et helt særligt fællesskab med venskaber og sociale relationer. Hver alumne har sit eget værelse. Morgenmad, frokost og aftensmad består af sunde og veltillavede retter fra skolens eget køkken. Og vi har hyggelige traditioner som det årlige alumnebal og julemiddag.

6

Kostskolen – et lærerigt og aktivt fællesskab

Hvis du bor på kostskolen, mens du går i gymnasiet på Sorø Akademi, er du kun fem minutter væk fra din undervisning, og du får automatisk nogle ekstra oplevelser med. Du lærer at tage hånd om dig selv og har gode rammer for at højne din faglighed og kulturelle dannelse. Vores kostelever udgør ca. en fjerdedel af det samlede elevtal. Du kan bo på kostskolen for, hvad der nogenlunde svarer til udeboende SU.

DAGLIGDAG OG KOSTSKOLELIV

Kostskolens elever (alumnerne) bor fordelt på ni huse. Det er her, du får din trygge base og er sammen med de andre på kostskolen. Hver alumne har sit eget værelse, og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse med toilet. Her er voksne (kostlærere) døgnet rundt, som du kan komme i kontakt med. I hverdagen går du i skole sammen med gymnasiets øvrige elever i klasser blandet af dagelever og kostelever alt efter din valgte studieretning. Der er altid liv på skolen, for både kost­ og dagelever benytter skolens sportsfaciliteter, lektiecafé og andre tilbud efter skoletid.

HVIS DU GERNE VIL VÆRE ELEV PÅ KOSTSKOLEN

For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist til

kostskolen d. 15. januar, dvs. før man almindeligvis søger om optagelse på landets gymnasier. Kommende 1.g’ere skal huske både at søge optagelse i gymnasiet via optagelse.dk (frist 1. marts 2023) og søge om optagelse på kostskolen på skolens hjemmeside. Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne jeres ansøgning, når I har besluttet jer.

VENTELISTE

Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året. Disse ansøgere vil derfor, i de fleste tilfælde, kunne blive optaget på et senere tidspunkt.

RUNDVISNING

Kom til en af vores søndags­rundvisninger i efteråret, hvor rektor og tre kostelever fortæller om livet i kostskolen. Tjek hjemmesiden mht. datoer, og tilmeld dig ved at ringe til skolen.

7

Introforløb for nye elever

– kom godt fra start

Den første tid på Sorø Akademi er ”grundforløbet”, hvor vi introducerer dig til gymnasieundervisning og de tre hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (humaniora). Herefter vælger du studieretning, og får endnu et introforløb, hvor du bliver rystet sammen med din nye studieretningsklasse.

Både i grundforløbet og i studieretningen lærer I hinanden godt at kende; du får en makker, en af de andre elever, der er din netværkspartner, og I er i netværksgrupper. Hver klasse har også tilknyttet en studievejleder.

8

Den allerførste uge bliver der taget imod af introguiderne fra 2. og 3.g, der hygger, hjælper og arrangerer fælles aktiviteter for alle nye elever.

9

Vigtige datoer i 1.g

GRUNDFORLØB: CA. 12 UGER

En introduktion til gymnasiet. Dette forløb er ens for alle, og her bliver du klædt på til at vælge studieretning.

FØR START

Vælg et fremmedsprog ud over engelsk. Vælg et kunstnerisk fag.

NOVEMBER

JANUAR 2024

Vælg valgfag til 2.g og 3.g.

2023
9. AUGUST
SORØ AKADEMI START
KLAR TIL 2.G OG 3.G
DU STARTER PÅ DIN STUDIERETNING
10

Alle os nye fra kostskolen kunne lissom finde hinanden på første skoledag, fordi vi flyttede ind et par dage før, så vi stod ikke alene uden at kende nogen overhovedet. Alle vil jo gerne snakke med dig – fællesskabet er virkelig godt.”

Emily, 1z

Skoleåret er fyldt med aktiviteter og særlige arrangementer som rejser i 2.g og idrætsdag med klassetema og udklædning.

12

Fælles oplevelser

– med det faglige i fokus

Skoleåret byder på mange særlige arrangementer som rejserne i 2.g, faglige udflugter, markering af Ludvig Holbergs fødselsdag og en festlig idrætsdag.

REJSER

Alle elever kommer på udlandsrejse i 2.g.; fransk-, spansk­ og tyskholdene på a­niveau kommer desuden på sprogrejse i 3.g. Det er studieture, der også har en social funktion for klassen eller holdet. Vi planlægger derfor alle rejserne med masser af fagligt indhold, socialt sammenhold og oplevelser, man ellers ikke kan få på egen hånd. De seneste år er rejserne fx gået til Athen, London, Bruxelles, Færøerne, Firenze, Prag, Malta, Island, Rom, Dublin, Krakow, Syracuse/New York og Berlin.

LEKTIECAFÉ

Der er lektiecafé i kantinen mandag til torsdag. Alle, der har lyst til faglig fokustid er velkomne – og der er god hjælp at hente i de fleste emner fra vores hold af fagskarpe elever.

13

Sådan er stx opbygget

– nogle fag skal du have, andre kan du vælge

Uddannelsen stx kombinerer obligatoriske fag med studieretningsfag og valgfag. Og alle elever får både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag.

Hvis du fx vælger en ”naturvidenskabelig” studieretning, får du også sprog, historie og samfundsfag. Hvis du vælger en ”sproglig” studieretning, får du også fx matematik og fysik. På den måde opnår du almen dannelse: En bred viden om mange forskellige ting.

OBLIGATORISKE FAG – DE FAG ALLE SKAL HAVE

De fag, du skal have på stx, kan du se i midten af figuren på næste side (guldfavet). De fylder mest og er de samme for alle studieretninger.

STUDIERETNINGER GIVER FAGLIGT FOKUS

På Sorø Akademi har vi ni studieretninger. På figuren overfor ser du, hvilke fag de forskellige studieretninger tilbyder. De er fordelt inden for de tre hovedgrupper: naturvidenskabelig (grøn), samfundsfaglig (blå) og sproglig (rød). Studieretningen vælger du først efter, du er begyndt på gymnasiet.

VALGFAG

De to-tre valgfag du kan få, afhænger af din valgte studieretning. På Sorø Akademi udbyder vi følgende c­valgfag: astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, græsk, informatik, kemi, latin, psykologi og retorik. Disse skal du først vælge senere.

A, B OG C-NIVEAU

Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget i alt i løbet af de tre år. Hovedreglen er: C-niveau er et-årigt, i alt ca. 75 timer. B-niveau er to-årigt, i alt ca. 200 timer. A-niveau er tre-årigt, i alt ca. 325 timer.

MINIMUMSKRAV

For at blive student skal du have mindst fire fag på A­niveau, normalt tre fag på B­niveau og en række fag på C­niveau.

Du kan læse flere detaljer om studieretninger og valgfag på vores hjemmeside soroeakademi.dk.

14
15 De ni studieretninger på Sorø Akademi SAMFUNDSFAGLIG SPROGLIG NATURVIDENSKABELIG * Begyndersprog A: spansk, fransk. Fortsættersprog B: tysk, fransk. ** Naturvidenskab C/B: biologi, naturgeografi, kemi, informatik. *** Kunstnerisk fag C: billedkunst, dramatik, mediefag, musik. IDRÆT C FYSIK C DANSK A HISTORIE A ENGELSK B KUNSTNERISK FAG C*** BEGYNDERSPROG A / FORTSÆTTERSPROG B* MATEMATIK B RELIGION C SAMFUNDSFAG C OLDTIDSKUNDSKAB C NATURVIDENSKAB C / B** OBLIGATORISKE FAG MATEMATIK A FYSIK B KEMI B + VALGFAG TYSK A ENGELSK A SAMFUNDSFAG B + VALGFAG BIOTEK A MATEMATIK A FYSIK B + VALGFAG BIOLOGI A KEMI B + VALGFAG SAMFUNDSFAG A MATEMATIK A + VALGFAG SAMFUNDSFAG A ENGELSK A + VALGFAG LATIN A GRÆSK A + VALGFAG 1 3 2 5 4 6 7 8 9 SPANSK A ENGELSK A LATIN C + VALGFAG FRANSK A ENGELSK A SAMFUNDSFAG B + VALGFAG

Sport, kultur, hygge og fest: På Sorø Akademi er der også masser af spændende tilbud i fritiden, hvor du har mulighed for at være sammen med andre end dem fra klassen.

16

Fritid og traditioner

– sammen på tværs af årgange og klasser

I din fritid kan du være med til mange forskellige aktiviteter på skolen. Her er alt fx sportshold, strikkeklub, pigekor, fri billedkunst og øvelokale til bands – og vi åbner laboratorierne, og har det sjovt sammen med de andre i klassen eller andre elever på skolen.

SPORT

Danmarks første cricketkamp blev spillet på Sorø Akademi, og vi spiller stadig cricket. Vi spiller også fodbold, basket, badminton, rugby og volley, og har hold med yoga og dans. Alle elever har adgang til træningslokaler, udendørs fodbold­, cricket­ og tennisbaner og naturligvis også søen med badebro og kanoer.

FRIVILLIGT ARBEJDE

Skolens “frivilligkæmpere” inviterer hvert år til at deltage i mange forskellige typer frivilligt arbejde. Du kan melde dig som besøgsven, som indsamler, deltage i Stafet for livet eller noget helt fjerde. For aktiviteterne får man et frivilligbevis, der derefter kan benyttes i forbindelse med optagelses­ eller ansættelsesforhold.

TRADITIONER

Sorø Akademi er både moderne og traditionsrig. Til vores berømte Kongebal for 3.g og Vandbal for 1.g inviterer vi forældrene med. Vi fejrer Ludvig Holbergs fødselsdag med Holbergkage og en forestilling i Det Kongelige Teater for 3.g’erne, og i april er der ”overskæring”, en aften med fakkeloptog og sang i skoven. Juleafslutningen i Klosterkirken er også noget helt særligt.

MARSKALLER

Det er en af skolens meget gamle traditioner, at elever kan melde sig som marskal og være med til at hjælpe til ved særlige begivenheder, som de store baller. Her er 80 marskaller til stede, og de bærer skærf i skolens farver. Uden marskallernes frivillige indsats kunne vi ikke afholde så store baller, og det er heldigvis meget populært at være med og bidrage til festen på den måde.

17

Jeg synes egentlig at hvis man kommer med et åbent sind, og er klar på at lære nye mennesker at kende, så går det egentlig rimelig hurtigt. Mit bedste råd er, at være åben og tage det stille og roligt.”

Lukas, 2y

... man skal lære en hel masse nye at kende, så det kræver måske at man lige har den der lidt ekstra energi, når nogen spørger om man vil med. Så kommer det meget hurtigt.”

Johan, 1b

18
19

»Sorø Akademi er stx-gymnasium for både dagelever og kostelever.

Vælger du Sorø Akademi bliver du en del af et fællesskab med venskaber, høj faglighed, traditioner og fester. Samtidig har du mulighed for at bo her – det gør omkring en fjerdedel af skolens elever.

Tlf. 5786 5786 kontakt@soroeakademi.dk soroeakademi.dk