Page 1

Mai 2013 16. årgang

Nr. 2

Boligmagasinet distribueres til husstander i Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla og Åseral

Boligbygging i Birkenes og Lillesand Side 3–17

Kortreiste byggevarer Side 18–20

Planter for norsk klima Side 21–23

Leiligheter på Lund Side 24–27

På tur med kajakk eller kano Side 28–29

www.boligmagasinet.no


Kortreiste trapper Vi leverer kortreiste trappeløsninger av beste design og med håndverksmessig uttførelse og kvalitet. Trappen er et av husets viktigste møbler og er med på å gi huset særpreg. Derfor lager vi gjerne løsninger tilpasset dine ønsker og behov for din bolig. Våre trapper bygges av dyktige fagfolk, og vi benytter kun de beste råvarer i produksjonen. Tradisjonelt håndverk kombinert med lang erfaring og topp kvalitet på råvarene, gir perfekt resultat og garanterer kvaliteten.

L-TRAPP AS Fyresmoen, 4790 Lillesand Tlf. 37 26 98 00 kontor@l-trapp.no

www.l-trapp.no

2


Endelig vår!

ISSN 1891-3393

Nr. 2 - Mai 2013 - 16. årgang Opplag: 32.000 Utgiver:

R e d a k t ør e r :

BEINT FOSS E-brev: beint@gpartner.no

GUNNAR SKARPODDE E-brev: gunnar@gpartner.no Adresse: H. Wergelands gt. 50B Postboks 384 - 4664 Kristiansand S Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no Annonsepriser: Helside kr. 13.000.-, halvside kr. 7.000.-, kvartside kr. 4.000.-. Priser eks. mva. Rabatter ved gjentatte innrykk Trykk: ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24

Distribusjon:

Try k

ksak

Forsidebilde: Lillesand en deilig sommerdag. FOTO: LILLESAND KOMMUNE

En lang og snørik vinter er endelig blitt til mai og vår. Derfor er det med glede vi i denne utgaven av Boligmagasinet retter litt oppmerksomhet mot hagen. Ellers handler bladet som vanlig om vårt hovedanliggende; boligbygging og det som har med bolig å gjøre. Søkelystet denne gang er satt spesielt på Birkenes og Lillesand hvorfra vi presenterer flere nye boligprosjekter. I vår faste artikkelen om kortreiste byggevarer fra Agder er det Aanesland Trevare AS på Birkeland som presenteres. Det bygges i Kristiansand også. I dag kan lese om et flott leilighetskompleks i Gimleveien. Selvsagt har vi også plass til vår faste gjesteskribent Harald Flå med informasjon fra Den norske Turistforening Sør. Vi håper du som leser finner interesse i både stoff og annonser. Til slutt ønsker vi våre lesere og annoneører en god vår og sommer og velkommen tilbake som bruker av Boligmagasinet til høsten!

BYENS BANK I OVER 160 ÅR! Lillesands Sparebank ble grunnlagt i 1852 med et grunnfond på 273 spesidaler. Direksjonen var bredt sammensatt med sakfører, lensmann, to kjøpmenn, konsul og kirkesanger. Siden har banken utviklet seg i takt med endringene i lokalsamfunnet. Gjennom over 160 år har de fleste i Lillesand hatt sparepenger eller lån i sparebanken. Det lokale næringslivet har hatt stor nytte av en bank som kjenner lokalmarkedet til fingerspissene. I dag er Lillesands Sparebank en moderne bank med et fullverdig tilbud til privat- og bedriftskunder. Samtidig er banken stolt av sin historie, og er fortsatt levende opptatt av å bidra til positiv utvikling i Lillesand!

Lillesand kommune har vedtatt begrenset revisjon av kommuneplanen For arealdelen vil revisjonen ha fokus på boligetablering på aksen Kaldvell–Sangereidbekken. Det er samtidig åpnet for innspill for etablering av fritidsbebyggelse, småbåthavner, offentlig/privat tjenesteyting samt bestemmelser og retningslinjer. I tillegg jobber Lillesand kommune med to sentrumsnære områdeplaner: Stykkeneplanen og Kroksteinåsen IV. Dette er planer som har hovedfokus på boligbygging. Høsten 2013 starter kommunen med områdeplan for sentrum sentrum. Her kommer kommunen til å legge opp til høy medvirkning fra næringslivet, gårdeiere og innbyggere. Kommunen har søkt fylkeskommunen om økonomisk støtte og fått 150.000 kroner til gjennomføring av dette arbeidet.

L i l le s a n d k o m m u n e Ø st re ga te 2 , 4 79 0 L il l es a nd - Tel e fon 3 7 26 15 00 p o s t m o t t a k @ li l le s a n d . k o m m u n e . n o

www.l il les and.komm une .no

3


Øvreberg - Lillesand

Behov for noe nytt? Spør oss om tilbud Radio/TV Hvitevarer Belysning Småelektrisk

Vi utfører malerarbeidene for byggmester Eigeland på Øvreberg t trygghe n i d – g vårt fa

... slipp til en fagmann

MALERMESTER Tlf: 37 27 01 61

GRARUP & CO AS Malerarbeid - Tapetsering - Gulv- og teppelegging - Flisarbeid

LUNTEVIKVEIEN 44 - POSTBOKS 52, 4791 LILLESAND TELEFON 37 27 01 23 - MOBIL 92 82 32 12 E-POST: FINN@MALERMESTERGRARUP.COM

www.malermestergrarup.com Øvreberg - Lillesand

Kontakt oss når det gjelder: ● Nybygg ●

Tilbygg ● Hytter ● Tegning ● Rehabilitering

4

Øvreberg, Lillesand

Rørleggerarbeidet på Øvreberg utføres av oss

Luntevikveien 44 - Lillesand Telefon 37 27 12 72 - Mobil 90 97 67 88 Fax 37 27 10 47 - E-post: olav@eigeland.no

Sekkebekksletta 4 - Pb. 66, 4791 Lillesand Telefon 37 26 90 90 - E-post: einar@sundsdal.no

www.olaveigeland.no

www.sundsdal.no


Olav Eigeland AS er i gang med å bygge ut i området Øvreberg nær Lillesand sentrum. Her er det planlagt og skal bygges fire eneboliger i kjede og åtte eneboliger. – Fire boliger er allerede solgt så vi er godt fornøyd med responsen, sier Bjørn Ove Mariussen, daglig leder i Olav Eigeland Eiendom AS til Boligmagasinet.

Boligene får en åpen smakfull åpen stue/kjøkkenløsning. Lillesand vokser og det bygges som aldri før. Etter at motorveien kom på plass ble byen sentral som aldri før på Sørlandet. Kjøretida til arbeidsplassene i Arendal, Grimstad og Kristiansand er kortere enn fra Vågsbygd til Sørlandsparken – i alle fall i morgen- og ettermiddagstrafikken. Dette sammen med alt hva Lillesand kan by på av småbyfaciliteter, godt bomiljø og naturherligheter har gjort boliger og tomter i Lillesand svært ettertrakta. Øvreberg ligger som nevnt svært sentrumsnært, solrikt og fint plassert. Fra stedet er det bare en liten fem minutters spasertur ned til alle Lillesands servicetilbud Boligen i kjede som nå ligger ute for salg er er på ca. 111 kvm. Den har en prisantydning på kr. 3.250.000 og er svært innholdsrik. Første etasje består av entré, toalett, ett soverom og stue med kjøkkenkrok. I andre etasje finner vi loftstue, bad og tre soverom. Det er laminatgulv i alle rombortsett fra wc og entré som får flisbelagte gulv, og badet som får sveisebelegg. Kjøkkeninnredninga kommer fra velkjente Strai Kjøkken. Ellers kan nevnes at det

Sentrumsnært i vakre Lillesand

blir varmepumpe i stua, varmekabler i gang, wc/vaskerom og bad mens ventilasjonsanlegg fra Flexit skal sørge for godt inneklima. Tomta leveres planert med grus, klar til jordsetting av hage og asfaltering elle steinlegging av oppkjørsel. Det er opparbeida lekeplasser på stedet og til skole er det fortau eller gangog sykkelvei. Om man skulle trenge litt større plass, finnes det alternativer på nabotomtene. Her er det litt større boliger i kjede, med priser fra kr. 3.350.000,- til kr. 3.500.000,- med samme standard. Videre er det eneboligtomter hvor Olav Eigeland AS kan forestå bygging av allerede tegnede boliger, eller få spesialtegna den boligen du ønsker som passer på tomta. Prisene på eneboligtomtene ligger fra 1.5 til 2 mill. kroner. På de fineste tomtene har man flott utsikt utover byen og innseilingen og havet. Det er Exbo Eiendomsmegling i Lillesand som forestår salget av området. Og prosjektering/tegning av boligene som snart kommer for salg er i full gang.

28x120 Kl. 2 cu

7

90

Sortert etter Norsk Standard Kl. 1 cu •Gir trygghet for •Minimal kuving kvalitet og spor•Frisk kvist •Meget pen overflate barhet

TERRASSEBORD

Pr. lm

Når du kjøper trykkimpregnert virke, sjekk at virke er påstemplet kvalitetsmerket NS, klassebetegnelse (A eller AB) og produsentnummer (NS ABxx). Dokumentasjon på kvalitet og godkjent impregneringsmiddel. Produsert etter norske miljøkrav. Sortert etter norsk standard Klasse 1 cu.

Montér Lillesand ØVREBERG I LILLESAND

5


BIRKENES BYGGSENTE

Snart på i nye Birkenes Byggsenter har betjent markedet for byggevarer på Birkeland og omegn siden 1997. Fra 2006 har byggsenteret vært en del av Byggtorget-kjeden som har sitt hovedkontor i Vadsø. Nå er byggevarebutikken med sine fem ansatte snart på flyttefot til helt nye og moderne lokaler i Tveide næringspark et par kilometer fra Birkeland sentrum. Våren kom som vi alle har merka litt seint til Sørlandet i år, men nå er det endelig blitt sesong for bygningsmessige uteaktiviterer igjen. Både birkenesfolk og andre er i full gang med utskifting av vinduer, kledning og tak, eller kanskje er det bare uteplassen som i år trenger nytt trykkimpregnert underlag. Hos Birkenes Byggsenter er det tydelig å se at hammer- og sagsesongen er i full gang. – Hva er det størst etterspørsel etter på denne tida av året? – Vi fører det meste innen byggevarer, med unntak av maling, forteller Terje Flaa til Boligmagasinet. Terje er medeier i bedriften og har hatt denne som sin arbeidsplass siden 1998. – Vi er i første rekke en trelastforretning og det går mye tradisjonell trelast i disse dager, men vi har også et stort utvalg i verktøy, beslag, peiser, ovner, taktekking og andre varer som naturlig hører med av hva kundene forventer å finne i et byggsenter. – Og snart er dere på flyttefot? – Ja. Omsetninga har økt jevnt og trutt de siste åra. I fjor var den nærmere 22 millioner og behovet for mer plass er merkbart. Vi fant derfor tida inne til å se oss om etter nye og mer hensiktsmessige og effektive lokaler. I våre nåværende forretningslokaler disponerer vi ca. 800 kvadratmeter innendørs og vel tre mål utendørs. Spesielt har vi behov for mer plass innendørs. Våre utvidelsesbehov falt sammen med utbygging av Tveide næringspark på Lillesandsveien hvor vi


R:

å plass lokaler fikk hånd om et greit område som kan dekke våre behov i lang tid framover. Byggearbeidene er planlagt å komme i gang rett over sommerferien, og allerede seint på høsten eller tidlig på vinteren i år skal nybygget stå klart med ca. 1200 kvadratmeter grunnflate. I tillegg blir det god plass utvendig til de varene som ikke krever innelagring. – Blir det noe utvidelse av vareutvalget? – Vi får som nevnt bedre plass. Dette gir oss muligheter for et større produktspekter. Hvor mye større får tida vise. I første omgang satser vi på at det skal bli lettere for våre kunder å handle hos oss. Bl. a. planlegger vi å gjøre vårt utvalg tilgjengelig slik at kundene kan kjøre inn i den ene enden av bygget, lesse opp de varene de ønsker og kjøre ut i den andre enden. Spesielt

fra våre profkunder har dette vært et sterkt ønske, slik at handelen tar kortest mulig tid. – Man slipper å stå ute i all slags vær for å binde varene fast på tilhenger eller takgrind. Dette skal bli et tørt og temperert bygg med plass til varer som dører, vinduer, panel, lister, parkett, silicon, spiker, lim og likende. Vi skal også ha stor fokus på service og kompetanse og vil strekke oss for å bli bedre, sier Terje videre. – Nå er det bare å håpe at våre kunder har tålmodighet med oss i flytteprosessen. – Vi skal yte det lille ekstra som gjør at våre kunder ønsker å komme tilbake hit igjen. Jeg både tror og håper folk i dette området trenger en byggevarebutikk som vår, og ser lyst på framtida, sier Terje til slutt.

K TA IL T T AL

ET

MEDEIER Terje Flaa, daglig leder André Birkeland Flaa, Bjørn Yngvar Alfsen og Henrik Samuel Hansen står klar til å yte den service kundene forventer.

UÊ ˜iÃÌiʘœÀÎiˆ`iÊ«Àœ`ÕÃi˜ÌÊ>ÛÊÌ>ŽÃÌiˆ˜ UÊ Ài`ÌÊÕÌÛ>}ʈÊvœÀ“Êœ}Êv>À}i UÊÎäÊFÀÃÊ«Àœ`ՎÌ}>À>˜Ìˆ www.skarpnes.com

Annonse 200x133mm Skarpnes 2013 A4.indd 1

7

20.02.13 13:14

BIRKENES BYGGSENTER


Ekspert på norske forhold siden 1935 GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/ himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er utviklet og testet for norske forhold, norsk byggeskikk og norske forskrifter. Vi har kompetansen og logistikken som gjør oss til Norges ledende totalleverandør i vår bransje.

glava.no

nnonse_boligmagasinet_18_04_2013.indd 1

18.04.13 08.57

Se BOENs utstilling hos

Birkenes Byggsenter AS Tollnes industriområde 4760 BIRKELAND Telefon 37276740 Telefax 37276975

E-post: birkenes@birkenes-byggsenter.no

www.btkjeden.no

8

BIRKENES BYGGSENTER


Natveitåsen - Asle Thorsen

Natveitåsen

BLIKKENSLAGERARBEIDET utføres av oss Du finner oss i nye lokaler, Småslettene 90, 4658 Tveit. Velkommen til Birkeland Blikkenslagerverksted

Telefoner: Kjell 91 13 77 51 Einar 48 09 08 68

Småslettene 90 4658 Tveit

Vi har utført grunnarbeider på tomter og vei i Natveitåsen

Telefon 99 51 03 24

NATVEITÅSEN I BIRKENES

9


ANLEGGSLEDER Odd Øystein Grødum framhever gjerne Natveitåsens mange goder: – Det er godt med plass, solforholdene er gode og Birkenes har et solid aktivitetstilbud for barn og unge.

Firemannsbolig på Natveitåsen i Birkenes Natveitåsen, som ligger like utenfor Birkeland sentrum, har vært et av satsingsområdene for nye boligprosjekter i Birkenes kommune. Byggmester Asle Thoresen AS er en av flere aktører. Firmaet har på stedet under oppføring de siste fire boenhetene i et prosjekt bestående av tre vestvendte firemannsboliger. Byggmester Asle Thorsen AS har gjennom 30 års erfaring utvikla seg til å bli en av Sørlandets største byggmestere. Bedriften har sin base i Arendal, men har interessante prosjekter både i Lillesand og Birkenes. Til prosjektet på Natveitåsen har de henta inn birkenesingen Odd Øystein Grødum til å lede utbygginga. Av totalt tolv boenheter samla rundt et tun, har de første åtte funnet sine eiere og er alle bebodd. Det siste bygget, også dette med fire enheter, legges i disse dager ut for salg og forventes å være nøkkelferddige og klare til innflytting i sommer. Sentral beliggenhet Anleggsleder Odd Øystein Grødum forklarer hvorfor dette området er blitt så popu-

10

lært: – Natveitåsen grenser til et flott friluftsområde som strekker seg som en grønn lunge fra boligområdet. Dette er en ypperlig mulighet for de som er glad i frisk luft og friluftsliv, og ønsker nærhet til naturen. I umiddelbar nærhet liger trasséen etter den nedlagte Flaksvannsbanen som i sin tid strakk seg fra Birkeland til Lillesand. Denne tar deg helt inn inn til Tveite hvor du tilbys turløyper om sommeren og preparerte skiløyper om vinteren. For dem som er glad i ferskvannsfiske er Valkjønn en flott plass til denne aktiviteten. I tillegg til de mange friluftsmulighetene bygda byr på, er det kort vei til Birkeland sentrum med alle de tilbud man finner der. For barnefamilier er det viktig at veien er kort både til barnehage og skole. Dersom man ønsker å ta seg en tur til Kristiansand eller Lillesand, ligger den nye E18 med sine fire kjørefelt bare sju minutters biltur unna. Praktisk innredning Bygningene ligger fint plassert rundt et lite tun. Boligene har en praktisk innredning og kvadratmetrene er godt utnytta. Bruttoarealet for leilighetene i første etasje er på 67 kvadratmeter mens leilighetene i andre etasje er på 61 kvadratmeter. Andre etasje har i tillegg et uinnreda loft med mulighet

BOLIGBYGGING I BIRKENES

for et ekstra gulvareal på omkring 50 kvm. Det er opparbeida fellesareal for parkering og det er ferdig anlagt plen på omlag ett mål. Til alle boenhetene følger det terrasse eller balkong på omkring ti kvm. Prisen for leilighetene er henholdsvis 1.780.000,- kroner for første etasje og 1.990.000,- for andre etasje som har loftsmuligheter. Boligkjøperne kan om ønskelig avtale innredning av loft og andre tilpasninger direkte med utbyggeren. – Hvem er kjøpere til disse boligene? – Det er i første rekke unge etablererer på jakt etter sin første bolig som viser sin interesse for denne type selveierleiligheter. Til førstegangsetablerere yter som kjent Husbanken i samarbeid med kommunen rimelig startlån med 2. prioritet sikkerhet i boligen. Dette, sammen med at prisen er overkommelig for mange, gjør det mulig å kjøpe seg egen bolig uten at kravet til egenkapital blir umulig å innfri. Grødum understreker også tilleggsgodene man får ved å anskaffe seg bolig på Natveitåsen: – Det er bra med plass, flotte solforhold og ikke minst har stedet et sunt nærmiljø og et solid aktivitetstilbud for barn og unge.


Elektroinstallatøren i Birkenes ● Belysning

● Service

● Boligkontroll

● Nybygg

● Bolig/leiligheter ● Industri/automasjon ● Brann-

NATVEITÅSEN

● Smarthusinstallasjoner

(profesjonelle)

● Landbruksinstallasjoner

og innbruddsalarm ● Brannvarslingsanlegg for landbruk ● Internkontroll mot næringskunder ● Svakstrøm (data, tele, fiber) ● EIB-installasjoner

4760 Birkeland Tlf. 37 27 61 08 - Fax 37 27 62 01 helge@birkeland-elektro.no www.birkeland-elektro.no

NATVEITÅSEN

Maler- og flisbeider i Natveitåsen utføres av oss

Fred Thorsen

Nordåsveien 42, 4760 Birkeland Mobil 95 22 77 30 E-post: fredt2@online.no

OLSENBYGG Byggmester - Arkitekt - Ingeniør Olsenbygg leverer entreprenørtjenester over hele det sentrale Sørlandet. Bedriften har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2, lang erfaring og bred kompetanse fra allsidig virksomhet. Olsenbygger derfor det naturlig valget for kvalitetsbevisste utbyggere både innen privat og offentlig næringsvirksomhet så vel som private byggherrer som ønsker hjelp til nybygg og rehabilitering. Olsenbygg har hovedkontor i Grimstad og avdeling i Kristiansand. Dette gir nærhet til markedet og mulighet for å utføre både små og store prosjekter over store deler av Sørlandet. Alle funksjoner i bedriften er besatt av høyt kvalifiserte fagfolk.

Olsenbygg – for kvalitetsbevisste kunder! Har du et tomteområde du ønsker å selge eller bygge ut? OlsenBygg er din samarbeidspartner fra A til Å! • befaring/prisoverslag • søknader/byggemeldinger • idéutvikling/tegninger • arkitekttjenester/prosjektering • koordinering/utførelse • oppfølging/kvalitetskontroll • ferdigstillelse /sluttattest Vi leverer tjenester av høy kvalitet

Hovedkontor Grimstad Bergemoveien 7, 4886 Grimstad - Tlf. 415 15 588 post@olsenbygg.com - www.olsenbygg.com Olsenbygg Kristiansand AS perarne@olsenbygg.com Tlf.: 38 69 93 33

● MALING ● TAPETSERING ● GULVBELEGG ● FLISER ● AVRETTING AV GULV ● SPARKLING ● VÅTROMSSPESIALIST

NATVEITÅSEN

11


VENNESLAHUS AS har oppført fem slike horisontaltdelt tomannsboliger på den populære Natveitåsen i Birkenes kommune. Ni av boligene er allerde solgt, og kun én leilighet beliggende i første etasje venter på sine nye eiere.

Husbankmuligheter på Natveitåsen!

LYS kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer fra Strai Kjøkken.

Venneslahus er stadig på farten med nye prosjekter. Nå er det på Natveitåsen i Birkenes kommune firmaet bygger. Den siste av i alt ti boenheter fordelt på fem tomannsboliger er i ferd med å klargjøres for salg og venter på sine nye eiere. Natveitåsen like utenfor Birkeland sentrum er et polulært sted å bo. Spesielt for barnefamilier er dette feltet attraktivt, med kort og trafikksikker vei til barnehage, skole og alt den hyggelige Birkelandbygda har å by på. Venneslahus har sikra seg flere av tomtene på Natveitåsen. I denne omgang er det

12

BOLIGBYGGING I BIRKENES

satsa på både fire- og treroms leiligheter med mulighet for inntil 80% husbankfinansiering. Dette gjør prosjektet prismessig gunstig, og derfor spesiel interessant for unge som skal skaffe seg sin første selveierbolig. Boligen som nå legges ut for salg er brutto på ca. 90 kvm, og inneholder en åpen stue/kjøkken-løsning, tre soverom, bad/toalett samt en bod og entré. Kjøkkeninnredninga, som er av kjent Strai-kvalitet, leveres med integrert komfyr og oppvaskmaskin. Det er parkett på alle gulv, unntatt på badet som blir fleiselagt. Utvendig har man benytta royalimpregnert kledning. Dette siste betyr minimalt vedlikehold og man trenger ikke «henge i stigen» til stadighet for å bevare ytterveggene. Selveiertomta er på omkring 600 kvm og eies i fellesskap med naboen i andre etasje. Trond Johannessen i Venneslahus forteller til Boligmagasinet at disse boligene er ekstremt energivennlige: – Vi har bygd etter de siste tekniske forskriftene og oppnådde energiklasse B for denne boligtypen. Det betyr at behovet for strøm til oppvarming er meget lavt. Som standard er det montert ei effektiv varmepumpe i stua, som i tilleggg til å spare huseierne for ubehagelig overraskelser fra strømleverandøren, også gir beboerne et behagelig inneklima med jevn og god varmefordeling. – Er prisen klar for denne siste boligen?

– Leiligheten vi nå er i ferd med å klargjøre for salg, er en fireroms som koster nøkkelferdig til innflytteing 2.190.000 kroner + ca. 11.000 kroner i diverse offentlig avgifter og bankomkostninger. Det er som nevnte gitt forhåndstilsagn om husbankfinansiering på inntil 80% av kjøpesummen, og – for dem det gjelder – kan det søkes førsteboliglån gjennom kommunen. Trond Johannessen understreker den flotte beliggenheten Natveitåsen har, med Birkeland sentrum bare en kort spasertur unna og tilgangen på natur like utenfor stuedøra. – Veien for den som har sitt arbeid i Lillesand, Grimstad eller Kristiansand er heller ikke avskrekkende, og til Sørlandssenteret tar det omtrent like lang tid fra Birkeland som fra Vågsbygd, avslutter han. Interesserte kan kontakte Stray & Co Eiendomsmegling for næremere informasjon om boligen. PLANLØSNINGA gir god utnyttelse av de 90 kvm. boligflata utgjør.


Natveitåsen - Venneslahus

Natveitåsen - Venneslahus

VI UTFØRER MALERARBEIDENE PÅ NATVEITÅSEN FOR VENNESLAHUS

Granliveien 32 - 4700 Vennesla Telefon 90 61 30 57 E-post: iri@dypp.no

Vi utfører murarbeidene på Natveitåsen for Venneslahus Vi tar alle oppdrag, små som store innen: ● Mur/puss ● Peis/gruer ● Bad ● Flislegging ● Rehabilitering ● Glassbyggerstein ● Skifer og naturstein

Vennesla Næringspark - 4700 Vennesla Telefon 97 00 09 70 E-post: trygve@brick.as

www.brick.as

Vi skreddesyr din boligdrøm! VenneslaHus har tre ansatte med bred erfaring fra husbygging og betongarbeider. Vi planlegger og utfører boligprosjekter for såvel private som profesjonelle utbyggere. VenneslaHus tilbyr planlegging fra A til Å, og du kan være så delaktig du ønsker i byggeprosessen. Trenger du husbankfinansiering hjelper vi gjerne med dette også. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Nesvegen 32C - 4700 Vennesla - Telefon 47 34 69 65 Epost: trond@venneslahus.no - www.venneslahus.no

NATVEITÅSEN

13
Boligventilasjon

,2&((4 49,449 & 2 =#(< ,2Servise boligventilasjon

*2 @992,2

&%*( " ,2

    

 

 Salg filter

))A"

6)A"TetthetsmĂĽling

=#9 ,22 ' '-&#497%2'  

0

Gjødestøl Innemiljø

!2#49#(

!2#49#( '7 &44

+;)A" :)A"

22449#&< ;?+;A #'-1 92244*2    :?+ #'-1 2@ -&(%      

Tommelitenvei 38 - 4638 Kristiansand Telefon 90 47 47 11 E-post: robert@gjodestol.no

9'!# ((4&1 &1 : + A :: -(9 5"+5 .*24 5"+ ,2 )"+/ >>>1'921(*

Lyst pĂĽ nytt bad?

#& *4#'*( -2 2<= ( 2((" 494$*(

#& 4(92<'

Vi tar hele jobben og hjelper deg ü finne de gode løsningene Vi prosjekterer og tegner badet ditt. S p ø r o s s o m 10 ü r s G a r a n t i B a d .

VĂĽre 10 rørleggere hjelper deg ogsĂĽ med: varme â&#x2014;? luft/vann, vann/vann varmepumper â&#x2014;? montering av vedfyrte anlegg â&#x2014;? renovering av eksisterende varmeanlegg â&#x2014;? renovering av eksisterende røropplegg â&#x2014;? alt av servicearbeid â&#x2014;? vannbĂĽren

Velkommen innom vĂĽr butikk pĂĽ Vikeland i Vennesla for en hyggelig prat Ă&#x2026;pent: Man.â&#x20AC;&#x201C;fre. 9â&#x20AC;&#x201C;16 - Torsdag 9â&#x20AC;&#x201C;19 - Lørdag 10â&#x20AC;&#x201C;14

Lundevegen 40, 4700 Vennesla - Telefon 38 13 91 00 kundeservice@olto.no www.bademiljo.no

14

BOLIGBYGGING I BIRKENES - NATVEITĂ&#x2026;SEN


KLEIVSTYKKET

KLEIVSTYKKET

Grunnarbeidene for Konsmohus utføres av oss

Storemyrheia 3, 4790 Lillesand Tlf. 37 26 13 00 - Fax 37 26 13 01 E-post: post@heldal.as

VI HAR GLEDEN AV Å VÆRE LEVERANDØR TIL PROSJEKTET STRAI KJØKKEN • Avenyen, Sørlandsparken • Telefon: 474 52 000

KLEIVSTYKKET

INNHOLDSRIK TOMANNSBOLIG

Vi utfører VVS-arbeidene for Konsmohus

Velkommen til Kleivstykket! Innholdsrik del av tomannsbolig under oppføring i et barnevennlig boligfelt med barnehage, skole, idrettshall og idrettsplass i umiddelbar nærhet. Kun få minutter fra Birkeland sentrum. Pris fra . . .

2 150 000 -

4760 Birkeland Telefon 37 27 63 16 Fax 37 27 90 99 Odd Olav Håkedal 90 87 64 27 E-post: post@haakedal.no

Tlf. 38 00 65 20 www.konsmohus.no

- alt i varme og sanitæranlegg KLEIVSTYKKET

15


Konsmohus bygger på Kleivstykket, ikke langt fra Birkeland sentrum. Her er muligheten til å skaffe seg en flott bolig i sentrale og naturskjønne omgivelser. Beliggenheten til Kleivstykket er fenomenal! I ett med naturen, rett ved siden av Øygårdstjønn, hvor man kan fiske og bade. Det er mange flotte naturstier i området, og med gangavstand til barnehage, skole og idrettsplass, er dette virkelig et godt sted å bo for hele familien. Og alt sammen bare én liten kilometer fra Birkeland sentrum.

Konsmohus med nye boliger på Kleivstykket:

Birkeland er et flott sted å bo! For den litt kresne boligkjøperen kan det ofte være vanskelig å veie ulike hensyn opp mot hverandre, som for eksempel krav om sentral beliggenhet kontra en rimelig prislapp. På Kleivstykket utenfor Birkeland ligger forholdene til rette for at mange vil slippe å ta et slikt vanskelig valg; der får man nemlig både i pose og sekk. – Det er klart at folk kan ha forskjellige

grunner til å flytte til Birkeland, men en av de viktigste årsakene til at mange synes Kleivstykket framstår som et attraktivt bosted er nok den geografiske beliggenheten, fortellr Håkon André Arnesen, boligkonsulent i Konsmohus, til Boligmagasinet. – Kleivstykket er et boligområde som ligger like i nærheten av Birkeland sentrum, kun 30 minutter fra Kristiansand og Grim-

TOMANNSBOLIGENE hvor en leilighet står og venter på sin eier.

stad, samtidig som det er fint plassert i landlige og vakre omgivelser med direkte tilknytning til både skog og vann. Overraskende lavt prisnivå De nye boligene på Kleivstykket ligger rett ved Øygardstjønn, hvor det er gode muligheter til både å bade og fiske. Dessuten er det tallrike naturstier i området, til glede for både turgåere og sykkelentusiaster. Med gangavstand til barnehage, lekeplasser, skole og idrettsplass, er det ikke vanskelig å skjønne at Kleivstykket er spesielt populært blant barnefamilier. En annen vesentlig faktor for mange tilflyttere er det overkommelige prisnivået på boligene. Boligselgere i storbyene blir overrasket når de hører at boliger kun 30 minutter fra Kristiansand og ti minutter fra Lillesand har et betraktelig lavere prisnivå enn hus i disse to byene.

STORE VINDUER OG MYE LYS preger stua i

BOLIGBYGGING I BIRKENES


DENNE STORE frittliggende eneboligen på Kleivstykket venter på sine eiere.

Tomannsbolig under oppføring Konsmohus er har på Kleivstykket en tomannsbolig under oppføring og en prosjektert enebolig for salg. Tomannsboligenheten er brutto på ca. 145 kvm fordelt over tre plan. I underetasjen er det funnet plass til to romslige soveværelser, bad, vaskerom og en bod. Hovedetasjen består av en åpen stue/kjøkkenløsning på 35 kvm, et lite soverom, toalett og entré. Loftet leveres i utgangspunktet uinnreda, men en eventuell innredning kan avtales med utbyggeren. Toalett, vaskerom og entré leveres med varmekabler med varmeføler, og kjøkken-

GOD PLANLØSNING og utnyttelse av arealet i den frittliggende eneboligen.

tomannsboligene.

og badinnredningene er av velkjent Strai Kjøkkenkvalitet. Ellers er boligen ferdig stilt slik at malerabeidene og gulvbelegget kan utføres av kjøper.

redninger på kjøkken og bad. Ferdigstilles på samme måte som tomannsboligene slik at malerabeidene og gulvbelegget kan utføres av de nye eierne.

Prosjektert enebolig Konsmohus har også for salg en prosjektert enebolig i området. Dette blir en velutstyrt og innholdsrik bolig over to plan på med et bra. på ca. 140 kvm. I første etasje finner vi entré, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og redskapsbod. Andre etasje inneholder loftstue på, tre soverom, bad og bod. Toalett, vaskerom og entré leveres med varmekabler. Også denne boligen leveres med Strais velkjente inn-

Ta gjerne kontakt med Håkon Andre Arnesen på e-post: haakon.andre.arnesen@konsmohus.no for mer informasjon.

KLEIVSTYKKET

17


Landets eneste fla Boligmagasinet fortsetter serien med kortreiste byggevarer. Denne gangen har turen kommet til nok en av Birkenes’ velkjente trevareprodusenter, Aanesland Fabrikker AS. Bedriften har siden 1945 produsert flaggstenger, stiger, master, søyler og lang rekke andre produkter i hel- og limtre. Trevarefabrikken på Birkeland er velkjent både i Norge og i en lang rekke andre land der produktene finner sine kjøpere. Familiebedriften ble starta så tidlig som i 1945 av Adolf Aaaesland. Det hele begynte med at Adolf så et lokalt marked for stiger og flaggstenger. Produktspekteret utvikla seg gjennom årene. Det er bl. a. levert både møbler og kjøkkeninnredninger fra denne velkjenten birkelandsbedriften. Ledelsen ble på 1970-tallet overtatt av Gunnar Øystein Aanesland som representerte andre generasjon. Gunnar Øystein (69) er fremdeles i full aktivitet og er en viktig støttespiller både i ledelsen og produksjonen. Tredje generasjon I deg er det Gunnar Adolf som leder bedriften. Han er tredje generasjon Aanesland og overtok den daglige ledelsen etter sin far i 2003. Aanesland Fabrikker AS har tilhold på samme sted som bedriften ble starta i 1945. Selv om arealbehovet har økt kraftig gjennom årene har det ikke vært nødvendig å flytte. – Vi trives på Birkeland, sier Gunnar Adolf til Boligmagasinet. – Her har vi nærhet til hele Sørlandet, som fortsatt er det viktigste markedet for våre produkter. Det må også understrekes at de fleste av våre dyktige medarbeidere er bosatt på Birkeland og tilgangen på lokal arbeidskraft har vært god. Mange produkter – Hvordan ser produktspekteret ut i dag? – Vi produserer alle typer søyler, rekkverk, håndrekker til innvendig og utvendig bruk og


aggstangprodusent

Tredje og andre generasjon Aanesland. Aktuell daglig leder er Gunnar Adolf (t.v.), her sammen med far Øystein som fortsatt er i full virksomhet i bedriften.

rundstokk til lak og møneåsert, men fremdeles er det nok flaggstenger vi forbindes mest med. Stigeproduksjonen ble det slutt med så tidlig som i 1991, men vi er landets største – og kanskje eneste – produsent av flaggstenger i tre. Det kan nevnes at landets høyeste flaggstang i heltre står ved fabrikken. Den strekker seg hele 30 meter oppover, har en rotdiameter på 45 cm og øverst vaier et flagg som dekker 60 kvadratmeter av himmelen. Flaggstengene fra Birkeland har stått standhaftig i flere store nasjonale og internasjonale arrangementer. Nevnes må at alle flaggstengene under OL på Lillehammer i 1994 og og Tall Ship Race i 2010 kom fra Aanesland. – Nå skal vi f. eks. levere seksti flaggstenger i tre som skal pryde hele sykkelløpa under Sørlandsparken Grand Prix og vaie med alle deltagerlandenes flagg. Vi leverer også flaggstenger i aluminium eller glassfiber, men ingen ting slår kvaliteten på ei flaggstang i trykkimpregnert limtre. Limtre og riktig design garanterer lang og sprekkfri levetid, forteller Gunnar Adolf. Bedriften har også blitt godt kjent for sine båtmaster i hel- eller limtre. – Vi tilbyr målproduserte master, bommer, rær, baugspyd og gafler i hel- og limtre i en rekke tresorter. Den største heltremasta produsert hos oss ble dreid ut av et furuemne på hele 7,5 m3. Vi leverer to-delte master helt opp i lengder på 40–50 meter, forteller Gunnar Adolf videre. – Kvaliteten på råvarene til masteproduktene er avgjørende, og trevirket må

håndplukkes og behandles riktig fra treet hugges, via tørking, lagring og dreiing til riggen reises over seilskuta, understreker han. Bedriften leverer også stiger, flaggstenger, master og andre produkter i aluminium, men det er fremdeles de tradisjonelle treproduktene som er viktigst. Hos Aanesland lukter det tre. Her finner vi emner og dreide stolper i mange dimmensjoner og lengder. Treverk av gran, furu, sedertre venter på å bli dreid og bearbeida med dyktige hender til ferdige produkter av topp kvalitet – Treet bearbeides stort sett maskinelt, men må alltid etterbehandles for hånd. De som arbeider hos oss må ha følelse for treverk og form og ha et kritisk blikk for at produktene holder den kvaliteten vi er kjent for. – Hovedgrunnen til at vi blir valgt som leverandør av våre produkter, er at det er flinke folk som arbeider her og av vi leverer god kvalitet. Det er videre av stor betydning at vi kan vise til lang erfaring og gode produkter, presiserer Gunnar Adolf. Eksport Hovedmarked er Norge, hvor produktene selges både direkte og gjennom byggevareforretninger som Montér, Maxbo, Byggern, Byggmakker og Carlsen Fritzø. – Omkring 30% av produksjonen finner veien ut over landets grenser til England, USA, Belgia, Singapore, Monaco og Nederland – for å nevne noen, forteller Aanesland. – Vi utfører også oppgaver for limtrefabrikkene i Norge. I første rekke dreier dette seg om produksjon av søyler og stolper til ulike byggeprosjekter.

Søyler, stolper og rekkverk til boligbygg er ett av Aaneslands hovedprodukter.

Planer om utvidelser Ånesland Fabrikker har i dag tolv ansatte og omsetninga i 2012 passerte 27 millioner kroner. Bedriften disponerer totalt ca. 3.500 kvadratmeter. – Vi har planer om en større utvidelse av våre lagerlokaler og håper å komme i gang med byggearbeidet i løpet av våren slik at det hele står klart mot slutten av året, sier Gunnar Adolf, som også i år regner med en pen økning i omsetninga.

Ei flott seilskute med master levert av Aanesland Fabrikker.

KORTREISTE BYGGEVARER FRA AGDER

19


Leverandører av kortreiste byggevarer i Agder A 3 Resurs A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arendal Listhøvleri AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arendal Snekkerverksted. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avigo A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleris Ungplan avd. Verket . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergene Holm, avd. Nidarå . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosvik A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bico A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkeland Bruk A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Br. Hillesund Garasjeportfabr. . . . . . . . . . . . . . . . Byglandsfjord Sag ANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bykle Vinduet A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.G.Glass A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dørfabrikken Vatnestrøm A/S. . . . . . . . . . . . . . . . Eikås Sag AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elefsen Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . . Foss Fabrikker A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frode Henriksens Snekkeri A/S. . . . . . . . . . . . . . Gjeving Trevare A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjerstad Trevare A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grindland Trevarefabrikk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . Gjennestad Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . Grandal Trevare AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamran Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . . Hamran Sag & Høvleri A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen & Justnæs A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HMI Haugland Miljøinnredning A/S . . . . . . . . . . . Hisøy Trevare A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høye Sag A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hægeland Trevarefabrikk A/S . . . . . . . . . . . . . . . Iglandgarasjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industritre A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karl o. Larsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkeplassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsmo Fabrikker AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindalhus AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista Treindustri A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L-Trapp A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lunden Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . . Løvdals Trevare A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvarstein Saltrød Arendal Lillesand Froland Åmli Risør Kristiansand Lyngdal Kristiansand Byglandsfjord Bykle Vennesla Vatnestrøm Hægebostad Songe Vågsbygd Birkeland Arendal Tvedestrand Gjerstad Finsland Rykene Høvåg Snartemo Snartemo Kristiansand Kristiansand Arendal Marnardal Hægeland Grimstad Grimstad Hisøy Hisøy Konsmo Vegårshei Vanse Lillesand Kollungtveit Songe

Mandal Industrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moelven Limtre Agder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M3 Interiør A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbler på Mål Snekkerverk.A/S . . . . . . . . . . . . . Naglestad Bruk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nansen Produkter A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nord Audnedal Bruk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nidelv Nautic A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordic Dørfabrikk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portspesialisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyrokno A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Røyrås Treindustri A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risør Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . Risør Trapp A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scanflex A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjølingstad Snekkerverksted A/S. . . . . . . . . . . . . Smeland Byggservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solfjeld A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spind Treindustri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoa Trevare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strai Kjøkken A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stas Kjøkken og Interiør A/S . . . . . . . . . . . . . . . . Sør-Innredning A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørlandslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terna Snekkeri A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trevaren A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treskjærer Jonny Vindfjell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugland Industrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uldal A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegårshei Trevare A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegårshei Trappeverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . Øvrebø Snekkerverksted A/S . . . . . . . . . . . . . . . Øvrebø Kjøkkenprodukter A/s . . . . . . . . . . . . . . . Vennesla Trevarefabrikk A/S . . . . . . . . . . . . . . . . Valhalla Verksted A/S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øydna Sagbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åseral Industrier A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aanesland Fabrikker A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Denne lista er ikke ferdig gjennomarbeid. Er det noen som mangler så gi oss gjerne beskjed. )

«Byens» produsent og leverandør av ● DØRER ● VINDUER ● TRAPPER Besøk vår fabrikk og utstilling i Sørlandsparken!

20

KORTREISTE BYGGEVAREER FRA AGDER

Mandal Vatnestrøm Vennesla Brennåsen Naglestad Ubergsmoen Konsmo Bjorbekk Lyngdal Lyngdal Bykle Finsland Risør Risør Birkeland Sør-Audnedal Hornnes Tvedestrand Farsund Arendal Kristiansand Sunde Bru Søgne Grimstad Akland Eydehavn Gjerstad Grimstad Birkeland Vegårshei Vegårshei Søgne Øvrebø Vennesla Kristiansand Byremo Åseral Birkeland


Boligene har funksjonelle løsninger, store vindusflater og en fantastisk takterrasse. Vestvendt beliggenhet med flott utsikt og mye sol. Husbankfinansiering. Ta kontakt med Jan Kåre Røstad tlf. 95 21 91 13 jan@arnesen-bygg.no for nærmere informasjon

ARNESEN BYGG AS KRISTIANSANDS ELDSTE BYGGMESTERFORRETNING Tlf. 38 01 90 90 – Steindalen 13, 4624 Kristinsand www.nordbohus.no/kristiansand

Nyhet! Natria® Ugressrent er et nytt hurtigvirkende ugressmiddel mot ugress, mosee og alger på udyrkede arealer samt under frukttrær, busker, hekker ol. www.bayergarden.no

-kvalitet & service hos fagfolk A LT T I L H AG E N

2 stk. prosjekterte eneboliger på Eidet til salgs

60 0 4 8 1 Tlf.: 38 ÅPENT TIL KL.: 18.00 (15) VÅR I HAGEN

21


Boligmagasinet har besøkt Asbjørn Kulien Gartneri i Songdalen kommune. Gartneriet, som ligger flott til like ved Nodeland sentrum, eies av Bjørn Ivar og Aasmund Kulien. Her får Boligmagasinets lesere et lite innblikk i produksjonsmetoder og gode råd om stell av sommerhagen. Det er mange gode idéer å hente ved å ta en prat med fagfolk!

Planter for


Åse Kulien hjelper gjerne kundene med valg av blanter og blomster og gir gode råd om stell på kjøpet.

r norsk klima Boligmagasinets utsendte vil først og fremst høre litt om produksjon og kvalitet, og blir fortalt at produksjonsmetoden ved Asbjørn Kulien Gartneri begynner å bli blant de sjeldne her i landet. – Vi sørger for at våre planter dyrkes fram i tråd med vårt norske klima, og vi produserer det meste av sommerplanter selv, forteller Aase Kulien, som arbeider i gartneriet til Boligmagasinet. – Roser, pioner og jordbærplanter får vi fra Grimstad planteskole, mens alt av vintergrønt kommer fra Tromøya Planteskole. Når man skal kjøpe sommerblomster, bør man se etter de kraftigste plantene og ikke de største med flest blomster på. De kan se fine ut der og da, men de har gjerne

ikke den kvaliteten de bør ha for å kunne slå skikkelig rot, leve godt og blomstre ute. Aase gir også gode råd om hvordan man bør plante sommerblomstene. – Ikke sett dem for tett – særlig ikke hvis de står i potter. Blir det mye regn en sommer, kan det fort oppstå råte hvis det ikke er nok rom og luft mellom plantene. Krukkene må være hele og rene før man planter i dem. Det kan ligge igjen sopp og sykdom fra tidligere planter og sesonger. Med reine krukker unngår man det, oppfordrer hun. – Hva slags jord man bruker, er også viktig. Jorda er plantens viktigste vekstgrunnlag og bør være lett og luftig. Legg gjerne litt ekstra penger i god kvalitetsjord- og husk endelig å gjødsle godt - men ikke for mye! Er man av typen som glemmer å gjødsle regelmessig, kan man velge langtidsgjødsel. Den kan vare opptil seks måneder, og kan også brukes sammen med annen gjødsel. – Det har blitt populært å dyrke bade grønnsaker og krydder i egen hage, og

mange lurer på hva som gir best resultat med disse? - Temperaturen er avgjørende for grønnsak- og krydderdyrking, forteller Aase. – Blir del for kaldt, klarer vekstene seg ikke. Temperatur under 15 grader tar knekken på agurk, og tomater vil heller ikke ha noe særlig under ti grader. Det samme gjelder krydderplanter. Det er viktig å huske på at vi snakker om temperaturen i jorda og ikke i lufta! Det blir gjerne kaldere helt nede på og under bakken. Krydderplanter og urter har gjerne grunt rotsystem, og bør derfor plantes i lave potter eller kasser. Verandakasser av selvvanningstypen er spesielt godt egnet til dette. Be om en type gjødsel som passer til denne typen vekster når du er i butikken, så har du en gavmild kjøkkenhage hele sommeren! Hvis du har begrenset plass, har vi også egne tomat- og agurkplanter som er beregnet på å dyrkes i potte. Med disse rådene kan vi gå en blomstrende sommer i møte!

Hos Asbjørn Kulien Gartneri på Nodeland er utvalget av krydderplanter og blomster nå på topp.


Lund er en av Kristiansands mest attraktive bydeler og etterspørselen etter boliger i området er stor. Nå det Gimleområdet som er i ferd med å «fortettes». Stedet er spesielt kjent for sine naturskjønne og frodige omgivelser. Med en fantastisk utsikt mot byen, og umiddelbar nærhet til alt man trenger, er det knapt mulig å få en bedre beliggenhet enn hva disse moderne og lyse leilighetene i Gimleveien kan by på.

32 nye leiligheter på Gimle Like over veien ligger Gimle gård med Agder naturmuseum og botanisk hage; en grønn oase, med både parker og turstier som innbyr til ro og avkobling. Her finner man plener, temahager, skog og en stor blomstersamling. Som beboer i Gimleveien blir du nærmeste nabo til dette historiske stedet, hvor du kan gå tur, kople av og nyte synet av de naturskjønne omgivelsene og duften av alt det som spirer og gror der. I tillegg er det gangavstand til skoler, barnehager, treningssenter, butikker, badeplasser, flott turterreng og mye annet. Ønsker du mer urbane innslag, er byens mange butikker, kaféer, restauranter, kulturog servicetilbud bare noen minutter gangeller sykkeltur unna. Turområdet på Jegersberg byr på varierte terreng med fine stier og veier som passer like godt om du vil gå, sykle, løpe eller ta deg en skitur i lysløypa om vinteren. Som-

merstid er det fine bademuligheter i Jegersbergvannet for både store og små.

kvm. Prisene starter på ca. 2.1 mill. kroner for de minste boenhetene og øker til 6.9 mill. for de største. I tillegg kommer parkeSkoler og barnehager ringsplass i kjeller til ca. «Gimleveien er 200.000 og kjøpsomkostningI nærområdet er det både barnehage, barne- og ung- helt klart et av de er. Årlige felleskostnader er domsskole. Byens største flotteste leilighets- beregna til ca. 200 kroner pr. videregående skole med sine m2. prosjektene vi har – Blokkene i Gimleveien 900 elevere fordelt på allfått mulighet til har blitt et innholdsrikt promenn- og yrkesretta fag har også funnet sin plass på å jobbe med, og sjekt med fasiliteter utover det Gimle, og som kjent er Uni- vi gleder oss stort vanlige. Når vi i tillegg har valgt materialer og løsninger versitetet i Agder plassert på til å se det ferdige vi kan stå inne for, er det flott Gimlemoen. resultatet.» å være en del av et slikt proBart Burgerhoudt, sjekt, sier prosjektansvarlig Boligprosjektet på arkitekt MNAL i Point AS Åge Hausvik hos hovedentreGimleveien prenøren PK Entreprenør AS Prosjektet består totalt av 68 leiligheter, fordelt på fire bygg. Nå man i til Boligmagasinet. – Leilighetene i Gimleveien blir manggang med andre byggetrinnet bestående av to bygg med 32 leiligheter fra ca. 65 til 114 foldige og byr på mange muligheter, fortel-


GIML EV EIEN

Vi har planlagt og prosjektert el-anlegg og heiser ler Hausvik videre. – Noen vil bo stort, andre vil ikke, og i disse byggene er det fin variasjon i leilighetene. Det blir gjennomgående eikeparkett av god kvalitet på alle gulv, med unntak av våtrommene som får flisbelagt vegger og gulv. Det er Strai Kjøkken som står for både kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer og baderomsmøbler. Alle leilighetene får sportsbod i kjelleren og solrike terrasser. Flere av dem får i tillegg fin utsiktover Lund, Kvadraturen og sjøen. Av tekniske faciliteter kan nevnes gulvbåren varme som kan reguleres individuelt, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, person-

heis fra kjeller, og det blir framført fiberkabler for data-, tv- og telekommunikasjon. Ute skal det opparbeides trivelige grøntanlegg med sitteplasser og lekeområder. Det er Ugland Eiendom i Grimstad som er som står bak Gimleveien Eiendom AS, og PK Entreprenør AS har fått hovedentreprisen. Bruttoarealet er på ca. 5.800 kvadratmeter. Første byggetrinn starta februar i år og de siste leilighetene skal være innflyttingsklare i løpet av 2014. Flere leiligheter er allerede solgt, men fremdeles er det en del enheter igjen, og for den som er interessert kan det opplyses at der er Plussmegleren i Kristiansand som står for salget.

Narviga 12, 4633 Kristiansand Telefon 38 07 17 10 E-post: ms@elc.as

GIML EV EIEN

LEILIGHETER PÅ LUND

25


GI M L E VE I E N

Vi utfører elektrotekniske installasjoner på byggeprosjektet i Gimleveien

© Harald Øren

AFTIG

R BÆREK

Andøyfaret 33 - 4623 Kristiansand Telefon 41 48 40 00

IKLIN NSUTV N U F M SA

lige miljøfag . g o r iø n rge ge ecos in tviklingen i No w S r a h rege u d på. 00 år I over 1 vært med å p vi har vært me e n re rådgive n av prosjekte oe Her er n eco.no www.sw

Gimleveien - Kristiansand

Vi er totalentreprenør for Oddemarka Vest

Birkedalsveien 55 - Pb. 1164, 4683 Søgne Tlf. 38 05 18 80 - Fax 38 05 18 81

www.pkas.no 26

LEILIGHETER PÅ LUND

G


Gimleveien

Høllen Vest Industriområde Birkedalsveien 80, 4640 Søgne Postboks 983, 4682 Søgne Tlf. 38 05 39 07 - Telefax 38 16 89 88 Epost: post@pertry.no - www.pertry.no

Elektroverkstedet AS Reparer vaskemaskinen, – det kan lønne seg! Tlf. 38 05 64 40 www.elektroverkstedet.no

Miljømyte:

Trykksaker og papir er sløseri med ressurser! Fakta: Papir er et av de produktene det resirkuleres mest av i hele verden. Den europeiske gjenvinningsgraden for papir er ca. 70 prosent, 79 prosent i Storbritannia og over 80 prosent i Norge. Den europeiske papirindustrien er ledene i verden når det gjelder gjenvinning, og etter hvert som lokale innsamlingssystemer blir bedre, vil gjenvinningsgraden øke betydelig. Papiravfall er nå en verdifull og ettertraktet ressurs der markedsetterspørselen er høy. Over 83 prosent av alt papir som samles inn i Europa blir også resirkulert i Europa. 17 prosent blir eksportert til andre land for resirkulering. Greenpeace melder at elektronisk avfall er nå den raskest voksende delen av den kommunale avfallsstrømmen. Mengden av elektroniske produkter som kasseres globalt har i den siste tida gått til himmels, og 20–50 million er tonn avfall genereres årlig. I Europa øker det elektroniske avfallet med 3–5 prosent i året, nesten tre ganger raskere enn den totale avfallsstrømmen. Printpower

27


Henrik Wergelands gt. 19, 4666 Kristiansand S Tlf. 38 02 22 51 - chrono.abrahamsen@c2i.net Breitler Kikkert Extreme 8,5x45

Mye tyder på at interessen for padling er oppadgående. Ikke få biler kjører rundt med kajakkstativ på taket, og du skal ikke være lenge på sjøen før en av disse enkle farkostene dukker opp. Og padling er i høyeste grad det enkle friluftslivet. Kajakken eller kanoen kan du få med deg de fleste steder. Når du padler holder du ikke mer fart enn din fysiske styrke tilsier, men er du litt trent kan du fint holde opp i mot fire–fem knop i en passe rask kajakk. Men hvorfor så stor hastighet? Poenget er jo ikke alltid å komme fram til ett eller annet mål, men å være underveis. Og du kan gå glipp av mange fine opplevelser dersom hastigheten blir for stor. Mosjon får du i massevis når du padler, og så er det svært så billig både i anskaffelse og drift. På Sørlandet er det en masse utmerkede padlelokaliteter både i skjærgården, i vassdrag og innlandsvann. Ulempen langs kysten er alle hurtiggående båter som ikke alltid tar like mye hensyn til de små farkostene. Men det går an å finne områder med liten båttrafikk. Midt på sommeren kan det være et godt alternativ og dra til et innlandsvann for å unngå den verste båttrafikken. Når det gjelder innlandsmuligheter stiller Ogge i en særklasse. Her er øyer og sund og fortsatt mye uberørt villmark. Her kan du padle i dagevis

På tur

og stadig oppdage nye idyller. Og her er fortsatt heldigvis et begrenset antall støyende speedbåter. Du kan padle lenge uten å bli forstyrret av dem. Vil du vite mer om padling i Ogge eller andre innlandslokaliteter er det mye godt stoff å hente i et lite hefte «Padlegleder i Sør». Det kan du få kjøpt på Turistforeningen. Men godt kjent i Ogge blir du dersom du gjennomfører padleorientering. Dette er et samarbeid mellom DNT-Sør og Ogge Gjesteheim. Orienteringsposter er plassert nær vannkanten slik at du ikke trenger å gå ut av ka-

I trange farvann med kajakk i Lillesands skjærgård.

Velkommen innom for en demonstrasjon!

med fremragende optikk, vanntette og nitrogenfylte – 10 års garanti. Landskaps-, natt- og stjernekikkerter

KVALITETSKIKKERT

BREITLER EXTREME 28

Med kajakk kommer du lett fram i trange og grunne farvann.


r med kajakk eller kano

jakken eller kanoen for å registrere at du har vært på posten. Kart med inntegnede poster og registreringskort kan du få kjøpt på Turistforeningen eller Ogge Gjesteheim. Har du ikke kano kan du leie det på gjesteheimen for en rimelig penge. Der er også et fint sted å sette ut kajakk eller kano og etter turen kan du nyte en god middag på gjesteheimen. I skjærgården kan padling gi deg mange fine opplevelser. Du kan komme til i smale sund og i grunne bukter der de store fritidsbåtene må melde pass. Og dersom du tar med deg kajakken på biltaket kan du uten å kjøre for langt ha atskillige startsteder for padleturen innen rekkevidde. Hele Sørlandsskjærgården er da lett tilgjengelig. Av og til kan det være litt vanskelig å finne parkeringsplasser der du ønsker å sette ut kajakken eller kanoen. Men vil du ha litt råd kan du anskaffe deg bøkene skrevet av Lars Verket, padleguider for kyststrekningen i begge agderfylkene, Telemark og Rogaland. Guiden gir deg opplysninger om hvor det er greit å parkere. I tillegg får du en masse opplysninger, tips og idéer som er nyttige for en padle-entusiast. DNT-Sør har etablert en egen padle-

gruppe og her er registrert mer enn 70 deltakere. Turene organiseres privat men markedsføres gjennom turistforeningen. Så er du interessert i å padle sammen med likesinnede så er det bare å ta kontakt med turistforeningen. På turene kan deltakerantallet variere fra ca. ti til 40. Turer arrangeres hele året, også om vinteren dersom det er isfritt. God padletur! TEKST OG FOTO: HARALD FLÅ PENSJONIST

Ei kanotralle grei å ha. Posten er funnet. Padleorientering i Ogge.


Stadig på leting etter kontanter til bussen? LAST NED VÅR NYE MOBILBILLETT!

GRATIS APP FOR iPHONE & ANDROID iPhone

Android

www

.akt.

no

Når du velger hus, velger du også innemiljø

Balansert ventilasjon De fleste bygger nytt hus kun én gang i livet. Ren luft er god omsorg, og har stor betydning for familiens helse og trivsel. Installerer du et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning fra Flexit, sikrer du tilførsel av ny, frisk, oppvarmet luft gjennom hele året. I tillegg gjenvinnes opp til 85 % av varmen i luften innendørs, og du sparer oppvarmingskostnader.

NYE MODELLER! Flexit sentralstøvsuger Med en Flexit sentralstøvsuger suges alt støvet opp, og det skadelige finstøvet blåses ut av huset!

FOR ET SUNT INNEMILJØ

30


– Vi må starte forfra, Jack. Stig-Henrik kom hjem fra treninga nå.

Start Forfra Hvor ofte har du ikke kommet midt inn i en film du gjerne skulle sett starten på? Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk starte filmen eller programmet forfra, og få med deg alt helt fra start. Enkelt og genialt. Start Forfra er bare en av flere nye, spennende tjenester Canal Digital Kabel-TV lanserer denne våren.

Fortsettelse følger – følg med på canaldigital.no/t-we

31


GODT Å KOMME HJEM . Oppskriften på trivsel og matglede finner du på kjøkkenet – selve hjertet i hjemmet ditt. Vi startet i det små for mer enn 80 år siden. Nå er fjerde generasjon i full sving med det vi kan best: produksjon av kvalitetskjøkken i alle stilarter og prisklasser. Vi mener at kvalitet skal bety noe. Kvalitet er noe varig, bestandig – og noe å leve opp til. Kom innom oss og la deg inspirere! Vi hjelper deg med å finne smarte kjøkkenløsninger basert på dine behov og drømmer. STRAI KJØKKEN. Avenyen Sørlandsparken. Tlf. 47 45 20 00. salg@strai.no. Åpningstider. Hverdager 10-20. Fredag 10-18. Lørdag 10-16.

K J Ø K K E N . B A D . G A R D E R O B E . B E LY S N I N G . H V I T E VA R E R

www.strai.no

Boligmagasinet nr 2 2013  

Boligmagasinet dekker hele Sørlandet. Få nyttig råd og tips.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you