Page 1

Oktober 2013 16. årgang

Nr. 3

Boligmagasinet distribueres til husstander i Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla og Åseral

Turistforeningen aktiv i Setesdal Side 4–5

Kortreiste byggevare Side 6–12

Eneboliger på Gimlevang Side 13–15

Boligbygging i innlandet Side 16–30

www.boligmagasinet.no


Kristiansand Håndverkerforening:

Innfør håndverkerfradrag i Norge og gjør svart arbeid hvitt Danmark innførte i 2009 et håndverkerfradrag som gir alle danske skattebetalere mulighet til å trekke fra inntil 15.000 kroner pr. år på sin selvangivelse for dokumenterte arbeidsomkostninger, som har medgått til å utføre håndverksarbeider i private boliger. Fra 2013 gjelder det også for fritidshus. Elektronisk betaling og formell faktura er en forutsetning. Fradraget gjelder pr. person over 18 år, inntil fire personer på samme bopel. Danske myndigheter er meget fornøyd med ordningen som svekker det svarte markedet betydelig, på grunn av at kundene heller bestiller hvitt når de får denne mulighet. Sverige innførte sin variant i 2008, som de kaller ROT-fradraget. (Reparasjon, ombygging, tilbygging.) Ordningen likner på den danske, men svenskene kan trekke fra inntil 50.000 kroner i medgåtte arbeidsomkostninger pr. husholdning/år. Hensikten med innføring av ROTfradraget var å gi stimulanser til byggenæringen. Undersøkelser viser at 95% av svenskene synes ROT-fradraget er bra. I 2010 hadde én million svensker planer om utbygging/ombygging og 480.000 av disse skulle gjøre bruk av ROT-fradraget. I 2011 fikk 924.000 svensker skattereduksjon gjennom ordningen. Svenskene konstaterer at svart arbeid i byggenæringen er i ferd med å forsvinne og hevder å kunne dokumentere at den svenske staten får mer penger igjen enn den har betalt ut i administrasjon og skattefradrag. Det er mange gode grunner til at Norge bør gjøre som Danmark og Sverige. Kristiansand Håndverkerforening er overbevist om at Ola nordmann også ville benyttet seg av en slik ordning. Ikke bare knekker man da det svarte markedet, men mye ukultur vil forsvinne i avløpet samtidig. Vi kan raskt nevne økningen i bygningsmessige skader som følge av manglende faglig utføring – som i svært mange tilfeller skyldes personer som uberettiget kaller seg fagmann på ymse områder. Uten et svart marked vil deres kundegrunnlag forvitre. Som håndverksmestere er vi opptatt av økonomisk ryddighet, men konstaterer altfor ofte at jobbene går til personer som mangler slike holdninger. Innføring av håndverkerfradrag vil resultere i at den norske fagutdanningen styrkes og at ungdommens nedadgående interesse for å velge håndverksfag kanskje vil ta seg opp igjen.

2

Vi har konstatert at innføring av en slik ordning pr. i dag støttes av FRP og Senterpartiet. Vi håper at flere partier snart hopper ned fra gjerdet og støtter innføring av en slik ordning, noe som vil styrke både den norske samfunnsøkonomien og samtidig kvaliteten på det arbeid som utføres. I følge den norske skattedirektøren viser undersøkelser at en av fem kjøper svart arbeid på det private marked. La ikke denne saken bli en krangel om beløpets størrelse eller uvesentlige prinsipper. Iverksett en prøveordning med håndver-

kerfradrag (lettere å forstå enn ROT-fradrag) og velg et maksimumsfradrag med øvre grense på for eksempel 50.000 kroner pr. år. Still i tillegg strenge krav til faktura og betalingsmåte. Gjør det enkelt både å forstå ordningen, å bruke fradraget, samt enkelt for dem som skal kontrollere. La ordningen tre i kraft fra 2014 og bruk 2014 som et prøveår. Kjære politikere, gjør det enkelt, men gjør noe! FOR KRISTIANSAND HÅNDVERKERFORENING PER ANDERS OLSEN NÆRINGSPOLITISK REPRESENTANT

Stadig på leting etter kontanter til bussen? LAST NED VÅR NYE MOBILBILLETT!

GRATIS APP FOR iPHONE & ANDROID iPhone

Android

www

.akt.

no


ISSN 1891-3393

Nr. 3 - Oktober 2013 - 16. årgang Opplag: 32.000 Utgiver:

R e d a k t ør e r :

BEINT FOSS E-brev: beint@gpartner.no

GUNNAR SKARPODDE E-brev: gunnar@gpartner.no Adresse: H. Wergelands gt. 50B Postboks 384 - 4664 Kristiansand S Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no Annonsepriser: Helside kr. 13.000.-, halvside kr. 7.000.-, kvartside kr. 4.000.-. Priser eks. mva. Rabatter ved gjentatte innrykk Trykk: ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24

Distribusjon:

Try k

Forsidebilde: Åseral sentrum med rådhuset. FOTO: ODD HELGE LIESTØL

ksak

Boligprisene Igjen er boligprisene på vei oppover. Etter noen stille måneder i første halvår 2013, steg prisene med et par prosent i løpet av august, og vi er tilbake der vi har vært de siste åra. De siste ti åra er boligprisene blitt fordoblet! Dette betyr at de som har en bolig, nyter godt av prisøkninga – mens de som skal inn på boligmarkedet for første gang, får det enda vanskeligere. Også utleiemarkedet er problematisk. Lavt antall utleieboliger og stor etterspørsel, særlig i pressområdene, fører til høye leiekostnader. Her er det i første rekke ungdom og førstegangsetablerer som lider mest. Kravet til standard og stadig strengere byggforskrifter har også gjort sitt til at boligprisene har skutt i været. For å dempe virkningene er det viktig med med mer fart i boligbygginga. Økt antall nye boliger vil virke som en demper på prisveksten og derved gjøre det lettere for folk flest å få boligdrømmen oppfylt. Det bygges også for få «førstegangsboliger» og den tidligere «sosiale boligbygginga» er nesten helt borte. Det er foreslått å bygge rimelige leie/kjøpboliger til førstegangsetablerere hvor en del av husleia går til nedbetaling/sparing slik at leieren etter hvert opparbeider seg litt egenkapital som kan brukes ved seinere huskjøp. Sentrale myndigheter og kommuner må utrede mulighetene for slike prosjekter, gjerne i samarbeid med boligbyggelag og andre aktører, og stikke spaden i jorda snarest mulig. Husbanken bør være en aktiv medspiller når det gjelder finansiering og nødvendig midler må stilles til disposisjon i statsbudsjettet. Her er det noe for våre nyvalgte rikspolitikere og sittende kommunepolitikere og å gripe tak i.

3


Henrik Wergelands gt. 19, 4666 Kristiansand S Tlf. 38 02 22 51 - seabrahamsen@yahoo.no

Turistforening

Bjørn Brantzægg på vei til dugnad på Stavskar.

4

18.500.-

Begrenset antall!

Breitler kikkert Extreme 8,5x45

Velkommen innom for en demonstrasjon!

Før 20.500.-

Landskaps-, natt- og stjernekikkerter

EL 8x42 Range

med fremragende optikk, vanntette og nitrogenfylte – 10 års garanti.

kvalitetskikkert

Breitler Extreme

Swarovski

laser avstandsmåler kikkert med

FOTO: SVEIN URDAL

Turistforeningen og Setesdalsheiene hører naturlig sammen. Men også nede i selve dalen er foreningen aktiv. Senest i år er det startet opp Barnas Turlag i nedre Setesdal. Laget har virksomhet vesentlig i Iveland, Evje og Hornnes og Bygland. På sykkel med Barnas Turlag. Fra før av er det Barnas Turlag både i Mandal, Søgne, Vennesla og Vågsbygd. Barnas Turlag er et tilbud til barn og barnefamilier og arrangerer dagsturer, lavvo- og hytteturer, fisketurer og klatring for å nevne noe. Ofte er det søndagsturer, men også av og til helgeturer, og da kan det hende at turen går til ei av hyttene i Setesdalsheiene.

Det nyopprettede turlaget i Nedre Setesdal har tur med bålkos i ny lavvo søndag 27. oktober og nissetur søndag 8. desember. Lederne i dette turlaget er bosatt i Evje og Hornnes, men kan gjerne ønske seg flere ledere fra Iveland og Bygland. Så det er bare å ta kontakt med turistforenigen. Mange er godt kjent med Turistforeningens hytte- og løypenett i Setesdalsheiene. Hvert år

Nå er Svartenut igjen tilgjengelig for overnatting også vinterstid.

FOTO: HARALD FLÅ


gen aktiv i Setesdal

FOTO: HARALD FLÅ

legges det ned atskillige dugnadstimer for å holde hyttene i god stand. Og av og til skjer det en skikkelig opprustning på enkelt hytter. I år er det Svartenut som har stått for tur. Her er et uthuset bygd om til sikringsbu, slik at hovedhytta igjen kan benyttes til overnatting om vinteren. Sikringsbu må til for å sikre gjestene i tilfelle rømning er aktuelt fra hovedhytta. Dugnasinnsatsen er ryggraden i Turistforeningens tilværelse. Dugnadene spenner over et vidt spekter av aktiviteter som maling og reperasjonsarbeid på hyttene, merking av løyper, hyttevakt og turledelse for å nevne noe. Foreningen har stadig behov for flere dugnadsinteresserte og oppfordrer folk som er bosatt i Setesdalen til å melde seg. I tillegg til å få gratis opphold på hyttene byr dugnadsarbeid på et fint sosialt felleskap.

God tur! AV: HARALD FLÅ DUGNADSARBEIDER

Med barna til Gaukhei. FOTO: HARALD FLÅ


Hamran Snekkerverksted

En annerlede Hamran Snekkerverksted har gått kjøkkenveien siden slutten av 50tallet, men på det viset de selv vil. På samme måte som skikkelig mat, lages alt fra bunnen av på eget verksted. Det eneste utsalget ligger i tilknytning til produksjonslokalene, likevel bruker de minimalt med penger på annonsering. Da inviterer de heller kundene til en skikkelig kjøkkenfest!

Om en kjøkkenprodusent skulle basert seg på ett eneste utsalgssted, er det neppe noen overdrivelse å si at sjansen er liten for at vedkommende hadde etablert seg på Snartemo. Men her har Hamran Snekkerverksted AS holdt til siden 1930, og de har ingen flytteplaner. Tvert i mot er de fast bestemt på å gjøre plasseringa til en fordel. – Det følger en unikhet med å være annerledes, det tror jeg kunden også opplever. Når det gjelder en såpass stor investering som et kjøkken, virker det ikke som folk er redde for å kjøre noen mil – og vi er heller ikke redd for å besøke kunden. Om jeg sier: «Det var langt å kjøre», så sender jeg et signal om at jeg ikke er så interessert. Vi må ikke gjøre avstanden til et problem, sier Trond Hamran til Boligmagasinet. – Og vi arbeider hardt for å framstå som framoverlent, særlig når det gjelder design. Kunden skal ikke komme opp her og få inntrykk av at vi ligger etter, legger han til. Til høsten får de virkelig fint besøk. Det er ifølge Hamran så godt som sikkert at kronprinsparet besøker Hamran Snekkerverksted, som ett av to stopp i Hægebostad kommune. Om det medfører en bestilling av kjøkken til Skaugum skal være usagt, men besøket blir satt pris. – Det er klart det er veldig stas! Jeg har heller ikke gjort noe spesielt for at de skal komme, utover det å skrive et brev og ønske dem hjer-

STADIG PÅ PLASS. Elling Hamran kunne gått av med pensjon for flere år siden, men er fortsatt i jobb. FOTO TOR ERIK LELAND

MODERNE. Produksjonslokalene på Hamran er utvidet flere ganger de senere årene.


es kjøkkenvei telig velkommen, forteller Hamran.

Tredje generasjon

Han er tredje generasjon Hamran på snekkerverkstedet og kom inn på ledersida rundt år 2000. Han har også bakgrunn som møbelsnekker og begynte på «på gulvet». Bedriften sysselsetter nå snaut 25 årsverk, derav rundt 15 i produksjonen. Resten fordeler seg på salg og administrasjon, samt montører. Dette tallet har vært rimelig stabilt over tid, men omsetninga har krøpet jevnt oppover. I fjor omsatte de for 37 millioner. Normalt lager de mellom 350 og 400 kjøkken i året. – Vi har ikke mål om å bli noen gigant, men vi har mål om å øke omsetninga litt hvert år. Slike mål bør man ha, sier Hamran. Den markedsføringskanalen de først og fremst baserer seg på er fornøyde kunder som anbefaler produktene videre. Det anslås at rundt 70 prosent av kjøkkenene blir levert i Agder, 20 prosent i stavangerområdet og 10 prosent i Oslo.

FOTO TOR ERIK LELAND

– Og vi har ikke hatt én eneste annonse i rogalandsaviser! Det er litt festlig, flirer Hamran. Salget i Oslo tilskrives i stor grad kontakter via arkitekter. Når det gjelder rogalendingene oppstår kontakten gjerne når de drar på hytteferie på Sørlandet, eller når Hamran drar vestover på interiørmesse. Og da gjøres det skikkelig, med et komplett kjøkken på standen. – Det tar en dag å montere opp og det blir mye ståhei, men vi kan ikke komme der bare med noen flaneller. Da kan vi heller la være, mener Trond Hamran.

Kjøkkenfest En annen ting de har blitt kjent for er å invitere kunder på kjøkkenfest. To–tre kvelder i året hyrer de inn en profesjonell kokk som sammen med kundene lager mat og kurser dem i bruk av et moderne kjøkken. Det siste påfunnet er at kundene får en

halvtime ute i produksjonen der de blir med på å lage et skap. – Dette skaper opplevelser og er god merkevarebygging. I tillegg er det veldig moro å treffe kundene i en annen setting. Og det er viktig å feire! Hamran poengterer at han har sans for det utradisjonelle og å tørre å skille seg ut. Kanskje ikke helt det man forbinder med et snekkerverksted på landsbygda? – Trefolk er vel i prinsippet kjent som noen halvkjedelige folk. Men for å klare oss blir vi nødt til være kreative og stå på, forteller Hamran. Kanskje hadde det vært et lettere liv om bedriften hadde basert seg på innkjøp fra utlandet, men på Hamran regnes det som nærmest uaktuelt. Kun materialer kjøpes inn, og helst så kortreiste som mulig.

Forts. neste side

«KJØKKENSJEFEN.» Trond Hamran leder Hamran Snekkerverksted AS. Hovedproduktet er kjøkken, som får navn etter fjelltopper i nærområdet. Dette kjøkkenet FOTO TOR ERIK LELAND lyder navnet «Høgåsen».


Stolte over tilhørigheten

vi to lærlinger, sier Hamran.

– I Norge er det stadig mer produksjon som flyttes ut av landet. Det er nedbrytende for hele samfunnet, mener Trond Hamran, og nevner lokal produksjon og verdiskapning som en av drivkreftene deres, i tillegg til kvalitet og håndverk. Det lokale preget gjenspeiler seg også i de forskjellige produktene, som har fått navn etter fjelltopper i Hægebostad. Bedriften er stolte av å produsere på Snartemo, og målet er at kundene skal merke denne stoltheten. Snekkerverkstedet har dessuten investert mye i maskiner de seinere åra for å kunne produsere mer effektivt. Disse investeringene resulterte også i at de i 2009 ble tildelt bransjeprisen «Det gylne sagblad» fra Norsk Trevare. Denne går til bedrifter som har utretta noe som kan være til etterfølgelse for andre i bransjen. For Hamrans vedkommende var det i stor grad at de satsa under finanskrisa, en krise de kom seg greit gjennom. – For å være effektive og levere god kvalitet er vi nødt til å ha avanserte maskiner, og ikke minst ha dyktige medarbeidere i hele systemet. De aller fleste har fag- eller svennebrev som møbelsnekker, og vi driver stadig rekruttering. For tida har

Maskinene gjør dem også i stand til å skreddersy kjøkken uten at det tar alt for mye tid. Nye kjøkken og eldre hus går som kjent ikke alltid hundre prosent overens. Hamran har også begynt å lage garderober etter mål. Da de tre brødrene Torleif, Torstein og Tobias starta snekkerverksted i 1930 var det i stor grad vanlige produkter som dører, vinduer og trapper som ble produsert, men allerede i 1938 satte de i gang med det produktet som Hamran kanskje er aller mest kjent for; nemlig høvelbenken. Nå er de eneste norske produsent, og fortsatt selger de 700–800 høvelbenker i året. Trond Hamran anslår at det står høvelbenker fra Hamran på 80–90 prosent av landets skoler. – Vi er ikke billigst, men våre benker varer nok minst i 30 år. Det er også litt gøy at skolene fortsatt satser på sløyd og ikke kaster ut benkene, mener han. En produksjon som foreløpig ikke har tatt av er treski. Idéen kom opp i forbindelse med semifinalen i Årets Sørlandsbedrift i fjor, der Hamran Snekkerverksted konkurrerte mot Stormberg. Hamran mobiliserte etter beste

Skreddersøm og høvelbenker

TRIVES. Line Fjeldheim Fagerhol har svennebrev som møbelsnekker og trives godt i jobben på Hamran. FOTO HAMRAN SNEKKERVERKSTED

evne for å få folk til å stemme på dem, men i konkurranse med en bedrift som pr. i dag har 120.000 facebooktilhengere ble kampen tøff. Hægebostadbedriften endte likevel med å få 35 prosent av stemmene. – Det opplevde vi som en seier i seg selv, når vi konkurrerte mot en slik gigant, kommenterer Hamran.

Treski Og da Steinar J. Olsen annonserte at han skulle gå fra Flekkefjord til Risør om Stor mberg vant, ble hodene lagt i bløt på Hamran. Hva skulle de svare med? En av de kyndige møbelsnekkerne kom med idéen: Hvis sjefen ville gå Sesilåmi, så skulle han lage treski til ham! Tre par ski ble laga, og Hamran var på plass i startområdet da de fikk beskjeden om at Sesilåmi måtte avlyses. Seinere

fikk skiene prøvd seg på Hovden Tour med brukbart resultat, og stuntet ble ihvertfall lagt merke til. – Dette var tydeligvis noe som folk syntes var morsomt, og flere har ytret ønske om å kjøpe ski. Dette er ekte vare laga av ask fra Øydna sagbruk, og vi kan produsere dem, sier Hamran. Kanskje blir dette en ny nisje for familiebedriften? Og bare så vi har nevnt det: Andre generasjon Hamran er fortsatt i arbeid. Elling Hamran har runda 72, men bor ikke lengre unna enn at han muligens kan kjenne lukta av sagflis. Og vi vet jo hvordan det er med gamle sirkushester og sagflislukt. Men kanskje han kommer og går som han vil? – Nei, han er ganske så stabil. Han har nok årsverket sitt inne, avslutter Trond Hamran med et smil.

AV TOR ERIK LELAND


Når du velger hus, velger du også innemiljø

Elektroverkstedet AS Reparer vaskemaskinen, – det kan lønne seg! Tlf. 38 05 64 40 www.elektroverkstedet.no

Balansert ventilasjon De fleste bygger nytt hus kun én gang i livet. Ren luft er god omsorg, og har stor betydning for familiens helse og trivsel. Installerer du et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning fra Flexit, sikrer du tilførsel av ny, frisk, oppvarmet luft gjennom hele året. I tillegg gjenvinnes opp til 85 % av varmen i luften innendørs, og du sparer oppvarmingskostnader.

NYE MODELLER! Flexit sentralstøvsuger Med en Flexit sentralstøvsuger suges alt støvet opp, og det skadelige finstøvet blåses ut av huset!

FOR ET SUNT INNEMILJØ

KORTREISTE BYGGEVARER

9


Garasjeport Høvåg over hele l «Grandal garasjeporter av høy kvalitet i stål og tre. Et stort utvalg av modeller og størrelser.» Så står det å lese på nettsidene til Grandal Trevare AS. Det har gått noen år siden vi første gang leste om den lokale trevareprodusenten som lenge er blitt omtalt som pengemaskineriet i Høvågbygda mellom Lillesand og Kristiansand. Og Grandals garasjeporter er populære som aldri før! Alle skal ha en solid, vakker og ferdigmalt port – helst også med vindu og åpner med fjernkontroll...

Stor bedrift i Høvåg Vi tok først en tur tirsdag. Da var produksjonsleder og innehaver Asbjørn Olsen i byggemøte i Lillesand. Det er nemlig Grandal som skal bygge nytt hotell og spisested på østsida av Lillesand. Dette skal de så leie ut til Geir Figenschau, som tidligere bl. a. har drevet Høvåg Gjestehus. Dagen etter gjør vi et nytt forsøk, og treffer Asbjørn i ved inngangsdøra. Det var far til Asbjørn, Bjørn Willy Olsen, som starta Grandal Trevare i kjelleren i hovedbygget på samme eiendom som dagens bedrift holder til. Siden har bedriften blitt bygd ut hele seks ganger og er i dag en svært moderne og effektiv produksjons- og salgsvirksomhet.

Spennende historikk Fra en beskjeden mann/kone bedrift i et enkelt kjellerlokale med produksjon av vippeporter, til dagens toppmoderne lokaler i naturskjønne omgivelser ved Kjøpmannsvik, har veien vært lang. – Bedriften kan takke både dyktige og vel kvalifiserte medarbeidere og moderne maskiner og utstyr for at bedriften i dag er ledende på sitt område, sier Asbjørn Olsen til Boligmagasinet. Grandal Trevare AS er fortsatt en familiebedrift der håndverkstradisjonene tas godt vare på. Gründeren Bjørn Willy har gått bort, men sønnen Asbjørn har overtatt ansvaret og er også produksjonsleder. I tillegg til produksjonen som omfatter det meste av garasjeporter med matchende

ELEMENTENE KOMMER I LENGDER på 6.10 meter og må kuttes for at de skal passe portrommet. Vidar Jørgensen (t.v.) ordner 15–20 porter i løpet av dagen. Her sammen med Karsten Kristiansen.

dører i tre, importeres og lagerføres isolerte garasjeporter i stål fra Tyskland. Grandal importerer også velkjente Gran-O-Matic automatiske portåpnere fra Tyskland. Fra fabrikken i Høvåg, ca. 25 km øst for Kristiansand, går det ukentlige leveranser med egen bil til kunder langs E-18 mot Oslo og det øvrige østlandsområdet. Vestlandet og kysten nordover blir ekspedert via båt. Indre deler av Norge med bil. Markedet utvides stadig og bedriften er nå også i gang med eksport.

5000 garasjeporter I Kjøbmannsvik produseres det 5000 garasjeporter i året. Asbjørn har sju medarbeidere i fabrikken; Karsten Kristiansen, Frode Gusfred, Terje Severinsen, Magne Bjørkestøl, Vidar Jørgensen, Cato Nilsen og Terje Røsnes har alle arbeidet her fra tre til 24 år. – Antall ansatte er redusert noe i takt med effektivisert produksjon og omlegginger de siste årene. Vi arbeider mer effektivt i dag. Antall treporter er redusert, mens antall importerte stålporter har økt vesentlig, og med dyktigere medarbeidere som virkelig vet hva de skal gjøre, går butikken bra, konstaterer Asbjørn Olsen. At bedriften går bra kan en lese ut fra regnskapstallene på internett. Resultat før skatt nådde rekordhøye 8,7 millioner kroner i 2012. Egenkapitalen har heller aldri før vært høyere – 34,4 millioner kroner kan man lese i brønnøysundregistrene

EFFEKTIVT PRODUKSJONSUTSTYR: Her freses garasjeport. Monteres med aluminiumsskiller. –


ter fra landet – Vi har nådd dissee gode resultatene takket være våre dyktige medarbeidere. Mange har arbeidet her i en årrekke. Vidar Jørgensen som er bosatt på Hæstad noen få kilometer lenger ut i bygda, har vært her lengst. Han ble ansatt i 1989, og til våren blir han tredjemann i bedriften som får gullklokke. Tidligere har både Arnfinn Andersen og Alf Trygve Winge fått samme påskjønnelse og gullkokke etter 25 års arbeid for familien Olsen.

Omsetninga øker år for år – Resultatet er 10–15 prosent bedre enn foregående år, sier Terje Røsnes. – Dette er nok en vekst ikke kan regne med vil fortsette, men også i inneværende år kommer vi til å øke omsetninga, skyter innehaver Asbjørn Olsen inn.

Bare 15% treporter Grandal Trevare ble starta for 38 år siden. De begynte å lage treporter, men etter hvert har det blitt flere stålporter. I dag anslår bedriften at de lager 15 prosent treporter, resten er importerte stålporter. – Produksjon av treporter kommer aldri til å stoppe opp. Stålporter vil bestandig ha et begrensa utseende. Det går f.eks. ikke an å få stålporter med fiskegarnsmønster, sier Asbjørn Olsen som fører videre det arbeidet far og bestefar begynte på Kuholmen i Kristiansand. I 1950-årene laga de vippeporter. Så gikk faren Bjørn Willy ut av hovedbedriften, med portproduksjonen i

det ut mønster i bjørkefinèrplater som blir – Dette skal bli en leddport, sier Cato Nilsen.

GRANDALPORTENE har et stort bruksområde. Her er en port med fiskebeinsmønster kommet i sitt rette miljø, fint satt på plass i et båthus. bagasjen. En stund senere bygde søsknene opp bedriften i Randesund, som nå er solgt til Skan Flex. – Hva i all verden gjør deres suksess? – Vi leverer det produktet kunden ønsker og til den tida kunden ønsker, sier Asbjørn Olsen. – Vi scoorer mest på at vi leverer raskere enn andre. Vi har en halv årsomsetning på lager. Og et rikholdig antall portåpnere, skyter Terje Røsnes inn. Han anslår at bedriften har 2000 garasjeporter på lager.

Ikke flere utbygginger Grandal har lagt bak seg hele seks utbygginger av lokalene siden starten i 1975. I tillegg er etasjene delt et par ganger. – Vi har ingen planer om ytterligere utbygginger. Om det skal skje noe med lokalene våre, vil det eventuelt være bygging av en etasje til, sier Asbjørn Olsen.

Nå selger Grandal Trevare det meste av garasjeportene gjennom store byggevarebedrifter – som Montér, Carlsen Fritzöe og Byggeriet. Lokalt er Carlsen Fritzöe største mottaker. En trailer med logoen til Grandal Trevare kjører også ukentlig varer til Raufoss. Derfra distribueres garasjeporter til de øvrige deler av landet. – Hvor er det flest garasjeporter fra Grandal Trevare? – Uten tvil på Sunnmøre – i Molde og Ålesund. Sunnmøringene er gjerrige, men heldigvis for oss; tydeligvis også kvalitetsbevisste, sier Asbjørn Olsen. Mens stålporter males på en dag, tar det minst 14 dager å male en treport. – Dette er hovedgrunnen til at vi har lav leveringstid på ferdige produkter, lyder det avslutningsvis fra Asbjørn Olsen, før han går i gang med neste port. AV ARNT GEORG ARNTZEN - HØVÅGAVISA

ASBJØRN OLSEN understreker verdien av stabile og dyktige arbeidstakere: – Vi klarer dette gode resultatet takket være våre dyktige medarbeidere.


10 eneboliger i kjede på Gimlevang R LIGE 4 BO LGT SO

På solrike tomter i Major Laudals vei på Gimlevang – med gangavstand til Kristiansand sentrum – skal oppføres ti moderne og velutstyrte eneboliger i kjede. Boarealet er på hele 130 kvm fordelt over tre etasjer. Pris: Kr. 5.590.000–6.590.000. Ta kontakt med Jan Kåre Røstad tlf. 95 21 91 13 jkr@arnesen-bygg.no for nærmere informasjon

ARNESEN BYGG AS KRISTIANSANDS ELDSTE BYGGMESTERFORRETNING Tlf. 38 01 90 90 – Steindalen 13, 4624 Kristinsand www.nordbohus.no/kristiansand

12

KORTREISE BYGGEVARER


Major Laudals vei

Major Laudals vei

VI HAR GLEDEN AV Å VÆRE LEVERANDØR TIL PROSJEKTET STRAI KJØKKEN • Avenyen, Sørlandsparken • Telefon: 474 52 000

Grunnarbeidene i Major Laudals vei utføres av oss Major Laudals vei

Vi utfører elektrikerarbeidet sammen med Nordbohus/ Arnesen Bygg

Linnegrøvan 14,4640 Søgne - Tlf. 38 05 10 12 E-post: post@si-as.no www.si-as.no

Major Laudals vei

Vi utfører VVS-arbeidene for Norbohus i Major Laudals vei

Alt innen VVS-arbeider Songdalsvegen 257 - 4645 Nodeland Tlf. 38 18 12 16 - Mobil 91 19 15 08 E-post: alfeman@online.no

Lohneveien 195, 4640 Søgne Mobil 91 35 61 75 E-post: jarlebak@online.no

ENEBOLIGER PÅ GIMLEVANG

13


Nedre Otras østside er blant Kristiansands mest attraktive bydeler og etterspørselen etter boliger i området er stor. Norbohus/Arnesen Bygg AS er i gang med bygging av ti moderne og velustyrte eneboliger i kjede på Gimlevang – et område som er kjent som et godt sted å bo og for sine naturskjønne og frodige omgivelser. Med flott utsikt og umiddelbar nærhet til alt man trenger, er det vanskelig å få en bedre beliggenhet enn hva dette boligfeltet kan by på.

10 flotte eneboliger på Gimlevang Like i nærheten finner vi Gimle gård med Agder naturmuseum og botanisk hage; en grønn oase, med både parker og turstier som innbyr til ro og avkobling. Her er det plener, temahager, skog og en stor blomstersamling. Som beboer i området blir du nabo til dette historiske stedet, hvor du kan gå tur, kople av og nyte synet av de naturskjønne omgivelsene og duften av alt det som spirer og gror der. I tillegg er det gangavstand til skoler, barnehager, treningssenter, butikker, badeplasser, flott turterreng og mye annet. Ønsker du mer urbane innslag, er byens mange butikker, kaféer, restauranter, kulturog servicetilbud bare noen minutter gangeller sykkeltur unna. Turområdet på Jegersberg byr på variert terreng med fine stier og veier som passer like godt om du vil gå, sykle, løpe eller ta deg en skitur i lysløypa om vinteren. Sommerstid er det fine bademuligheter i Jegersbergvannet for både store og små.

Skoler og barnehager I nærområdet er det både barnehage, barneog ungdomsskole. Byens største videregående skole med sine 900 elever fordelt på allmennfag og yrkesretta fag har også funnet sin plass på Gimle, og som kjent er Universitetet i Agder plassert på Gimlemoen.

levelse av å bo for seg selv. Derfor har arkitekten mellom boligene tegna inn garasjer med terrasse på taket, legger Røstad til. – Det hele skal være ferdig i løpet av første halvdel av neste år, og da vil området være ferdig opparbeida med grønne plener og hyggelig uteplass. De fleste boligene får flott utsikt mot byen og elva, og alle har egen hageflekk og svært gode solforhold.

Ti nye enboliger i Major Laudals vei Prosjektet består av ti eneboliger i kjede. – Det er ikke ofte det bygges annet enn leiligheter på denne typen bynære utsiktstomter, og de som er på jakt etter en sentralt beliggende og ny enebolig bør absolutt ta en titt på dette, sier daglig leder Jan Kåre Røstad hos utbygger Norbohus/Arnesen Bygg AS til Boligmagasinet. – Prosjektet vårt består av ti eneboliger i kjede som blir avskilt med garasje. – Vi har lagt vekt på at beboerne skal få en opp-

God kvalitet og høy standard – Utvendig har vi brukt tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer, så når det gjelder vedlikeholdet, blir det omtrent som å bo i en leilighet, men her får man altså et hus for seg selv, sier Røstad om kvaliteten. – Vi har valgt materialer og løsninger vi kan stå inne for. – I underetasjen blir det entré, vaskerom, bad og et stort soverom med eget bad og garderobe. Hele første etasje blir et åpent rom med sikt mot sjø og by. En funksjonell kjøkken-


Besøk oss på stand C02-24

løsning med innredning fra Strai Kjøkken som leveres ferdig med hvitevarer, vil gjøre matlaging til en hyggelig opplevelse for hele familien. Et sentralt plassert ildsted vil gi et lite skille mellom spisestue og salong, samtidig som ilden og varmen kan nytes fra hele rommet. Fra stua blir det direkte utgang til husets store terrasse. Andre etasje inneholder to soverom, bad og boder/kott. Det blir lagt enstavs eikeparkett på alle gulv i oppholdsrommene. Våtrom, gang og entré får varmekabler mens øvrige rom får effektive panelovner. Salget allerede godt i gang Eiendomsmegler Rolf Elieson i Plussmegleren forteller at

boligene får et boareal på ca. 130 kvm pluss garasje. Prisen varierer etter beliggehet og utførelse, og starter på 5.590.000 kroner. Er du ute etter den beste beliggenheten og utsikten må du ut med 6.590.000. – Husene som ligger helt på pynten med ekstra flott utsikt mot elva, sjøen og byen er de mest kostbare, sier Elieson. Men i dette prosjektet er beliggenheten til samtlige ti enheter svært bra. Alle som synes dette virker interessant bør straks ta turen opp og selv ta en titt på området, avslutter Rolf Elieson. Fire av boligene er allerede solgt, men fremdeles er det seks igjen, og for den som er interessert kan det opplyses at det er Plussmegleren i Kristiansand som står for salget.

Major Laudals vei

Trappene i Major Laudals vei leveres av oss

Tlf. 41 50 88 88 - www.kjaer-trapper.no - post@kjaer-trapper.no

Kom innom vårt trappestudio på Linnegrøvan i Søgne og finn din drømmetrapp! Ønsker du hjelp til å utforme din drømmetrapp? Vi hjelper til med alt fra valg av riktig trapp og løsning til produksjon, konstruksjon og montering. Kontakt oss, eller ta turen innom, så finner vi sammen den beste løsningen for akkurat deg og ditt hus!

ENEBOLIGER PÅ GIMLEVANG

15


Evje sentrum sett fra lufta med Otra i bakgrunnen.

BILDET ER FRA: SETESDAL – NOREG TETT PÅ/ FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER

BOLYST I EVJE OG HORNNES Evje og Hornnes ligger som kjent sentralt plassert i Agder med bare 50 minutters kjøring fra Kristiansand og en times kjøring fra Arendal. I Evje og Hornnes bor det over 3.500 mennesker, og kommunen er i vekst. Trygge oppvekstvillkår, mangfoldig fritidstilbud, næringsvennlighet og gode kommunale tjenester gjør det attraktivt å bosette seg i kommunen. I august 2012 ble en helt ny barnehage på Evje åpnet. Oddeskogen barnehage har seks avdelinger og ligger rett ved flotte skogsområder.


Et trygt og godt oppvekstmiljø, gode skoler, SFO og full barnehagedekning er viktig for mange. Alt dette für en tilgang til som innbygger i Evje og Hornnes. I kommunen finnes det fire barnehager, to barneskoler, en ungdomsskole og en videregüende skole. Kommunen er ogsü et godt utvikla handelsog regionsenter for Indre Agder og har et aktivt nÌringsliv med tett opp mot 200 ulike bedrifter. Gode pendlermuligheter Det er svÌrt gode bussforbindelser til Kristiansand for pendlere, med avganger hver halvtime pü morgenen og pü ettermiddagen. Resten av døgnet er ogsü godt dekket. Natur, kultur og fritid I Evje og Hornnes finner du variert natur, flotte turterreng og store muligheter for gode naturopplevelser. Om vinteren finnes milevis med velpreparerte skiløyper. Høgüs skianlegg er blitt et varemerke i regionen og pü Sørlandet med til sammen ca. 100 km med skiløyper. I vinter ble ogsü Høgüs skitrekk üpna. Skitrekket er pü 200 meter og har to nedfarter noe som gir skiglede for barn og unge. Om sommeren er det mange flotte badeplasser langs elva Otra og i smüvannene rundt, og aktiviteter som klatring, rafting, go-kart og sykling er populÌrt. Det er et mangfold av lag og foreninger i

kommunen som blant annet Røde Kors, 4H, jeger- og fiskarlag, KRIK, taekwondo og forskjellige kor. Otra IL er et spesielt aktivt idrettslag med over 1.300 medlemmer med tilbud til alle i alle aldersgrupper. Kulturskolen er populÌr, her tilbys undervisning i piano, gitar, fotografering, animasjonsfilm, ballett med mer. Kommunen har ogsü kino og ungdomsklubb, og i tillegg finnes det gjennom hele üret varierte og spennende kulturtilbud. Du kan blant annet oppleve arrangementer som JordbÌrfestivalen, VannvittigMoro, Frivillighetens dag, Evjedagene og Naturligvis. Kommunale boligtomter Kommunen har flere attraktive og rimelige boligtomter til salgs. Pü Hornnes ligger Hornüsen boligfelt. Boligfeltet ligger i et barnevennlig omrüde omkranset av skog og hei med flotte turmuligheter. Det er rundt to kilometer til barneskole, barnehage, videregüende skole og idrettshall, og kort avstand til büde matbutikk, bensinstasjon og badestrand. I boligfeltet er det ni ledige eneboligtomter i prisklassen fra kr. 235.000 til kr. 325.000. Feltet er ogsü planlagt utvida. Kjersti Park boligomrüde ligger kun et steinkast unna Evje sentrum og alle dets fasiliteter. Barnehage, barneskole og ungdomsskole ligger under to kilometer unna. I Kjersti Park har kommunen ütte ledige tomter for eneboliger og to ledige tomter for flermannsboliger.

Flotte og trygge oppvekstvillkĂĽr for barn og unge i Evje og Hornnes kommune. FOTO: YNGVILD ABUSDAL

Prisene pĂĽ eneboligtomtene varierer fra kr. 250.000 til kr. 500.000, og tomtene til flermannsboliger koster kr. 500.000 og kr. 1.900.000. For begge boligfeltene vil det i tillegg til tomtepris komme gebyrer for oppmĂĽling, dokumentavgift pĂĽ skjøte og tinglysningskostnader. I forbindelse med bygging kommer det gebyr pĂĽ tilkobling av vann og avløp samt saksbehandlingsgebyr for byggesaken. Det er mange muligheter pĂĽ boligmarkedet for deg som ønsker ĂĽ bosette deg i Evje og Hornnes. Ă˜nsker du mer informasjon, ta kontakt med kommunen.

“Verdens beste� vinterjakke og vintersko! MASCOTŽ WORKWEAR

Kom inn og prøv! t1VTUFOEF t7JOEUFUU t7BOOUFUU t0VUMBTUÂĽ UFNQFSBUVS SFHVMFSFOEF GĂ˜S VUWJLMFUBW /"4"

Vi trykker din logo pü tøyet!

NYHET!

t'PSFU7JOUFSTU“WMF HSBEFS

t7JCSBN4ĂŒMF t#PBTO“SFTZTUFN t5ĂŒWFSOIFUUFPHTQJLFS USBNQTĂŒMFJLPNQPTJUU t-BWWFLU

Registered trademark of the Space Foundation, an initiative of the aerospace industry and NASA. Patented OutlastÂŽ Phase Change Technology is recognized by NASA as Certified Space TechnologyTM.

NYHET! Verksvegen 17 4735 Evje

Lik oss pĂĽ facebook.com/otratrelast

Telefon 37 93 10 96 Faks 37 93 04 55

BOLIGBYGGING I INNLANDET

17


OTRA TRELAST PÅ EVJE:

Henger i stroppen for kunden!

Mikael Bek, daglig leder i Otra Trelast AS, forsikrer seg om at lastebilkrana tåler «tunge løft».

Otra Trelast har betjent markedet for byggevarer siden 1998. Firmaet har i dag fire ansatte og satser på personlig service, godt utvalg og punktlig levering. Byggevareforretninga ligger strategisk plassert på Verksmoen på Evje. Her er det greit å hente ut alt i byggevarer både for fastboende, hyttefolk på vei oppover Setesdalen og selvsagt også for hele den profesjonelle byggebransjen i området. Firmaet ble stifta i 1998 av Harald Tjessem. Mikal Bek overtok forretninga i 2006. Siden da har både utvalget og plassen økt i takt med omsetninga som siste år nådde 19 millioner kroner. God service er mottoet for Otra Trelast, som bl. a. har en lekegravemaskin barna kan benytte mens mamma eller pappa er i forretningen og plukker ut materialer eller andre varer. – Vi har gode leveringsmuligheter og kan tilby transport med lastebil med 17 tonn meter kran, pickup, varebil og to ut-

18

lånshengere, forteller daglig leder Mikael Bek til Boligmagasinet. – De fleste av våre leveranser går til lokalområdene Evje, Iveland og Åseral, men vi leverer også til Hovden og Kristiansand, fortsetter han. – Vi kan tilby det meste av det som trengs til et byggeprosjekt, men har f. eks. også et stort utvalg av Bosch El-verktøy, arbeidstøy og verneutstyr. Spesielt den store avdelinga med

arbeidstøy, hvor vi fører det danske kvalitetsproduktet Mascot, har vært en stor suksess. Vi kan levere arbeidstøy og verneutstyr til de fleste bransjer, og vi trykker selvfølgelig kundens firmalogo på tøyet – alt til en fornuftig pris! – Vi er en godt sammensveia og trivelig gjeng på trelasten sier Mikael, og benytter anledningen til å ønske alle velkommen til en hyggelig handel på Evje.

De ansatte i Otra Trelast samla i avdelinga for arbeidstøy og verneutstyr. Fra venstre: Kjell Landås, Kjetil Salvesen, John Terje Njåstad og daglig leder Mikael Bek.


Otra Trelast

VI LEVERER: NS-sortert trelast Impregnert trelast Byggevarer Hugget stokk-panel 

Direkte fra produsent til din byggeplass med stor kranbil!

4596 Eiken - Tlf. 38 34 82 02 - E-post: info@eikaas-sagbruk.no Åpent: Mandag–fredag: 7.30–15.30 - Lørdag: 10.00–15.00

www.eikaas-sagbruk.no

Ekspert på norske forhold siden 1935 GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/ himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er utviklet og testet for norske forhold, norsk byggeskikk og norske forskrifter. Vi har kompetansen og logistikken som gjør oss til Norges ledende totalleverandør i vår bransje.

glava.no

annonse_boligmagasinet_18_04_2013.indd 1

Attraktive boligtomter i Evje og Hornnes

18.04.13 08.57

Eneboligtomter

Hornåsen - Hornnes

Adresse tomt

Gnr/bnr

Størrelse

Pris

Kjersti Park 12

50/393

845 m2

400.000,-

Kjersti Park 16

50/406

580 m2

280.000,-

Kjersti Park 18

50/405

506 m2

250.000,-

Kjersti Park 20

50/478

821 m2

450.000,-

Kjersti Park 21

50/481

1163 m2

500.000,-

Kjersti Park 23

50/480

790 m2

450.000,-

Kjersti Park 27

50/477

825 m2

Kjersti Park 70

50/402

689 m2

450.000,380.000,-

Tomter for flermannsboliger Adresse tomt

Størrelse

Pris

Kjersti Park område A

ca. 3800 m2

1.900.000,-

Kjersti Park område B

ca. 1580 m2

500.000,-

9 eneboligtomter fra kr 235 000,- til kr 325 000,-

I tillegg til tomtepris kommer gebyrer for oppmåling, dokumentavgift på skjøte og tinglysningskostnader. I forbindelse med bygging kommer det gebyr på tilkobling av VA samt saksbehandlingsgebyr for byggesaken. Oppmåling ca. 14.300 kr + tinglysningsgebyr kr. 1.548,Tilknytting VA ca. 18.750 kr Dokumentavgift skjøte 2,5 % av tomtekostnad + tinglysningsgebyr kr. 1.548 ,Byggesaksgebyr ut fra størrelse på hus etc.

Kjersti Park - Evje 8 eneboligtomter fra kr 250 000,- til kr 500 000,!"#$%&''()*+,-.*%.#$!.,+!/$!011!11123!*-!/$!4!511!11123 ?!.,++#--!.,+!.*%.#6$,(!/*%%#$!-#)@$#$!<*$!*66%A+,'-2!B*/:%#'.&C-,<.!6A!(/DE.#!*-!.,'-+@(','-(/*(.'&B#$9!?!<*$),'B#+(#! %#B!)@--,'-!/*%%#$!B#.!-#)@$!6A!.,+/*)+,'-!&C!C&''!*-!&C+E6!(&%.!(&/()#8&'B+,'-(-#)@$!<*$!)@--#(&/#'9

Kontakt Evje og Hornnes kommune for mer informasjon!

Evje og Hornnes kommune - hjertet i Agder

Tlf. 37 93 23 00 !6*(.7#389/*%%:'#9'*! !;;;9#389/*%%:'#9'*! !<&=#)**/9=*%>#8/*%%:'#

BOLIGBYGGING I INNLANDET

19


Selveierleiligheter i Evje sentrum

Bygget plasseres så midt i Evje sentrum det er mulig å komme.

Prosjektet, som nå er lagt ut for salg, består av i alt 24 flotte, moderne leiligheter med boareal som spenner fra ca. 57 til 110 kvm, fordelt på andre og tredje etasje i dette flotte nybygget. Første etasje er avsatt til forretningsvirksomhet. Med beliggenhet midt i kommunens handelssentrum er dette et attraktivt sted å bo for for den som ønsker å ha det meste like utenfor stuedøra. Evje og Hornnes er et godt utvikla handelssenter for store deler av indre Agder og kommunen har et variert og aktivt næringsliv. For den som er glad i friluft, byr området på variert og vakker natur med flotte turterreng og store muligheter for gode naturopplevelser. Om vinteren

finnes milevis med skiløyper og om sommeren er det mange flotte badeplasser langs Otra og i småvannene rundt. Nevnes må også Otra Idrettslag som byr på mange muligheter for alle aldersgrupper. Oppvekstmiljø er meget godt, med gode skoler, full barnehagedekning og SFO. For den som ønsker seg en bytur ligger Kristiansand bare en liten times kjøretur unna. Leilighetene, som leveres nøkkelferdig til innflytting, er svært innholdsrike og kvadratmetrene er godt utnytta. Samtlige har en åpent og lys stue/kjøkkenløsning med kjøkkeninnredning av velkjent Straikvalitet, mens det blir baderomsinnredning på 120 cm med heldekkende servant fra Foss Bad og Showrama dusjkabinett. De minste leilighetene får ett soverom mens de største får tre. Det legges eikeparkett på alle gulv unntatt våtrom som blir belagt med fliser. Det blir varmekabler på badet, mens resten av

leiligheten får vannbåren varme. Soverommene utstyres med skyvedørsgarderobe i hvit utførelse. Det er Evje Sentrum AS som står som byggherre. Prisene starter på kr. 1.450.000 kroner for den de minste leilighetene + omkostninger. Kjøper må videre

Denne koster kr. 150.000,-, som kommer i tillegg til kjøpesummen. De første leilighetene skal stå klar til innflytting høsten 2014. Alliansebygg AS er hovedentreprenær og Eiendomsmegler1 står for salget.

Leiligheter i Evje sentrum kjøpe plass i parkeringskjeller.

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Åpen stue/kjøkkenløsning og mye lys går igjen i alle leilighetene.

www.dagfinskaar.no


Leiligheter i Evje sentrum

Leiligheter i Evje sentrum

VVSarbeidet utføres av oss

Blikkenslagerog ventilasjonsarbeidene er utføres av oss Tjønnvoll - 4700 Vennesla Tlf. 38 15 51 27 - Mobil 90 92 61 49 firmapost@ulsteinblikk.no

www.ulsteinblikk.no

Ventilasjon ● Beslag ● Takrenner ● Pipehatter ● Prosjekter ●

Tlf. 38 15 93 11

www.imtech.no

EVJE SENTRUM Flotte selveierleiligheter i sentrum. Solrikt og sentralt!

Flotte, moderne leiligheter med meget sentral beliggenhet midt i Evje sentrum. Kort adkomst til alt av butikker og servicetilbud. Pris fra kr 1 475 000 Omkostninger kr 12 370 Totalpris inkl. omk. fra kr 1 598 770 P-rom fra 57 til 109,5 kvm Antall soverom 1-3

Kontakt Ole Kristian Kristiansen Megler MNEF Telefon 38 10 62 00 kristiansand@em1.no

BOLIGBYGGING I INNLANDET

21


Hovslagerveien bofellesskap er under utvidelse og får fire nye boenheter.

Hovslagerveien bofellesskap i Evje og Hornnes:

Fire nye boenheter innflyttingsklare til jul

Hovslagerveien bofellesskap i Evje og Hornnes kommune er under rehabilitering og utvidelse. Når det hele står ferdig mot slutten av året er bofellesskapet utvida med fire nye enheter. Det er Smeland Byggservice AS er tildelt hovedentreprisen og ansvaret for gjennomføring av både utvidelsen og større rehabilitering av en rekke fellesarealer i eksisterende bygningsmasse. – Grunn- og murarbeidene sto ferdig i juni i år, og siden har rehabiliterings- og bygningsarbeidene gått jevnt og trutt etter planene. Det eksisterende bofellesskapet har vært i daglig drift under hele anleggsperioden. Dette har medført en del ekstra sikringsarbeider, men har stort sett forløpt uten problemer. En av leilighetene er klargjort for rullestolbruker, mens resten av boenhetene er klargjort for seinere tilpassing til bevegelseshemmedes behov. – Når det gjelder arbeidene på de eksisterende bygninger, har vi rehabilitert både fellesstue og rom for nattevakt og foretatt betydelige utbedringer av elektriske anlegg og ventilasjonen. All ny ventilasjon skal seinere kunne behovstyres via en sentral driftskontroll (SD-anlegg) som skal sørge for å aktivisere anlegget

når det er folk i rommet. Videre blir det vannbåren varme som er tilpasset et eventuelt framtidige fjernvarmeopplegg. Nybygget på 580 kvm vil gi Evje og Hornnes fire nye boenheter samt en del fellesrom. Uteområdene skal få en parkmessig opparbeidelse med parkeringsområder, plener, benker og beplantes med busker og trær.

Hovslagerveien bofellesskap

Vi har utført elektroarbeidene i Hovslagerveien bofellesskap og takker for oppdraget

EVJE ELEKTROSERVICE AS Verksveien 16 – 4735 Evje Telefon 37 92 95 00 E-post: post@ees.no

www.ees.no Autorisert forhandler av varmepumper fra

22


Hovslagerveien bofellesskap

Hovslagerveien bofellesskap

VI UTFØRER VENTILASJONSARBEIDENE

Vi har utført prosjektering og arkitektur i Hovslagerveien bofellesskap

Skibåsen 20 - 4636 Kristiansand Telefon 38 10 85 70 - Fax 38 10 85 71 E-post: post@ventecagder.no www.ventecagder.no

Hovslagerveien bofellesskap

Hovslagerveien bofellesskap

Opparbeidelse av utearealene utføres av oss Grøntanlegg Belegg, Murer,

kanter

trapper

 Naturstein Plen,

Vi har utført gravearbeidene i Hovslagerveien bofellesskap og takker for oppdraget

planting

 Grønt

vedlikehold

 Snørydding

Mer enn 60 års erfaring og kompetanse! Kvarstein Utemiljø AS Anleggsgartneri - Hagedesign

NYTT HOVEDNR: 488 44 440

www.kvarstein.no – først ute –

Alt innen graving, sprenging og masser/transport Kjetså – 4737 Hornnes Telefon 41 57 29 89 - 90 98 55 53 E-post: bogfmaskiner@hotmail.no

Med belegningsstein, heller og mur fra ASAK er veien kort fra drøm til virkelighet. Du kan med enkle grep skape trivelige uterom med et vakkert utseende. Et gårdsrom til glede – for lang tid, for kvalitet varer. www.asak.no

BOLIGBYGGING I INNLANDET

23


Hovslagerveien bofellesskap www.gniztdesign.no

Vi er totalentreprenør for Hovslagerveien Bofellesskap

E-post: vidar.smeland@norgeshus.no

www.smeland-interior.no

Eikås Hytter - Helnorsk hyttedrøm Eikås Hytter & Hus AS / 4596 Eiken / Tel: 38 34 95 00

eikas.no eikas.no

Hovslagerveien bofellesskap

Malerarbeidene er utført av oss

Den lokale elektrikeren for Setesdal i over 50 år!

4748 Rysstad ● 4755 Hovden Tlf. 37 93 64 00 ● Mobil 90 95 50 50 Fax 37 93 64 01 ● E-post: post@hovet.com

24


!"#$!%&!'()&&*+ Vi er ledige for oppdrag fra 1.1. 2014

Skal du pusse opp eller treng hjelp til oppføring av bolig eller hytte? !""#$%&'$()*!++&,$-&.$($&#/00)-,!1)-&"2%$3&45678& 9:-&.$3+)&)-;$-23+&<=)0&%)+&">0&*!++,)--)&?.+>%)8&&@)&,$-&23+)3& "#$3%$-%./!"23+$-&A&"$0$3&0)%&%)+&&B33&0)&)2&./!"23+&">0&)-& ?.C$""$&%23)&*),>D8&&& @)&,$-&>+&,!1)#>0#)-&2&;$3#$"?"<&,/+E).."#)--)3+8 &

F>3#$<#&>""&;>-&3G-$-)&>CC.!"323+$-8& !""#$%&'$()*!++&HI& !"#$%&$'())#*+$ J.;8&54K&L4&M5N&,-!""#$O>3.23)83>&&&PPP8&-!""#$%A.$()*!++83>

Ring Tor-Syvert Jokelid 959 44560 Torstein Undeland 952 20642 !" #$%"&'()#*#+',-%./#0 !1$2 !$%#-%)3 3&'%.#*#-,'2-%)

Før eller seinare treng du ein bank som kjenner deg og har tru på deg!

-allstøtt med deg

Ditt bygg i trygge hender! 4755 Hovden i Setesdal Tlf. 37 88 51 10 - 90 99 26 80 E-post: jegteberg@pkas.no

www.pkas.no www.valle-sparebank.no

BOLIGBYGGING I INNLANDET

25


BYGDENE rundt Byglandsfjorden, her Lauvdal, er karakteristiske for kulturlandskapet i Bygland.

Bygland – best i Aust-Agder Kommunal Rapports kommunebarometer kåra Bygland kommune til den beste kommunen i AustAgder i år. Slike kåringar må ein alltid ta med ei klype salt, men den viser at Bygland kommune – i tillegg til det vakre landskapet sørlendingen finn når bygdene speglar seg i fjorden ein vakker haustdag – også gjev gode tenester til innbyggarane i kommunen. Byglandsfjord er første tettstaden du møter når du kjem sørfrå på riksveg 9. Byglandsfjord er eit levande sentrum bygd opp om jernbane og industri. Her har du eit næringsliv i full sving med Byglandsfjord sag og Tine Meierier i spissen for fleire produksjonsverksemder. Røtene er tekne

26

vare på i stasjonsområdet der biblioteket har filial i stasjonsbygget og verdas eldste vedfyrte dampåt, D/S «Bjoren», er i drift sommarhalvåret. Ein liten spasertur nordover frå sentrum finn vi Revsnes Hotell og bare eit par kilometer vidare også Neset Camping. To verksemder som er gode eksempel på kva utvik-

ling det er råd å få til i Bygland. Det er attraktivt å bu på Byglandsfjord, fleire nye leilighetsbygg har blitt sett opp dei siste åra og i det nye bustadfeltet er det byggeklare tomter med utsikt over fjorden. Særs gode skular Oppvekstsenteret på Byglandsfjord har

LIV OG RØRE på Ose under matmarknaden.


barnehage, SFO og skule til og med sjuande klasse – og tett ved oppvekstsenteret ligg Årdalshallen, storstova som vert nytta til idrett og fest. I kommunesenteret Bygland er det 1–10 skule og også barnehage og SFO. Desse to skulane har gjennom ei årrekkje levert gode resultat, så gode at byglendingar er stolte av å kunne seie at skulane er mellom dei aller beste i Agderfylka. Variert og innovativt næringsliv Sjølvsagt har Bygland jordbruk, skogbruk, handverkarar, butikkar, servicenæringar med meir. Men visste du at handleposen din kanskje er produsert av Serviteur på Bygland? – at du på Reiårsfossen Camp kan velje mellom å campe eller å bygge di eiga hytte? – at her er høg kompetanse innan bioenergi og småkraft og at det kan kome vindkraftverk med investeringar i milliardklassen aust for Hovatn? – at Bygland har «sin eigen» private vidaregåande skule, KVS Bygland, som har investert titals millionar og stadig utvidar linjetilbodet?

Og sjølvsagt ønskjer kommunen fleire arbeidsplassar, og høyrer gjerne frå deg! Kultur for store og små Kulturskule i samarbeid med Evje og Hornnes, eit stort tal friviljuge organisasjonar for ungar og for vaksne og arrangementa er mange. Særleg Ose, Setesdal og Agders minste sentrum, har markert seg med til dømes maskeradeball, matmarknad, blueslaurdag og Ose countryfestival. Den festivalen har gjerne både kyrkjekonsert og folkemusikkonsert på programmet i tillegg til country.

Ferieparadiset Hovden

Hovden har eit allsidig aktivitetstilbod sommar som vinter. Les meir på www.hovden.com

Det gode livet Bygland er ingen by. Du finn ikkje caféliv, teaterframsyningar, kjøpesenter og slikt som du finn i byane langs kysten. Men her kan du drive næring, vere sosial, drive med interessene dine, vere kjend med dei andre i bygda, gje ungane dine ein god oppvekst – og så kan du alltid skaffe deg fritidsbustad i byen.

BU I BYGLAND!

tomter frå Byglandsfjord i sør til Austad i nord plass i barnehagar og SFO mellom dei beste skulane på Agder godt helsevesen og andre kommunale tenester rikt kulturliv med mange friviljuge organisasjonar ein fjord og ein natur mange misunner oss plass til fleire byglendingar! Kan det vere ein tanke for deg og dine å slå dykk ned i Bygland, kontakt oss på tlf 379 34 700 eller send e-post til post@bygland.kommune.no Går du i tankar om å etablere næring, spør etter ordførar eller rådmann.

Bygland kommune Med hjarta i Bygland BOLIGBYGGING I INNLANDET

grafisk partner - 38021912

 byggeklare

27


Åseral – vårt fjellparadis Åseral er med sine 888 km2 Vest-Agder sin tredje største kommune i areal og har i dag 914 fastbuande. Jord- og skogbruk er saman med bygg og anlegg dei viktigaste private næringsvegane. Turisme er òg eit stort satsingsområde og innan kommunegrensane finn me tre store hytteområder og tre alpinsentra: Bortelid, Ljosland og Eikerapen. Desse områdane er i sterk utvikling og det er stor byggeaktivitet. Vidare er Åseral ein stor kraftkommune med fleire damanlegg og kraftverk; Håverstad, Longa, Skjerka og Smeland. Samla årsproduksjon er på 1.522 GWh. Fin natur og bare ein times biltur frå Kristiansand gjer Åseral til ein populær hyttekommune. Dei fleste kjenner namn som Bortelid, Eikerapen og Ljosland. Nærleiken til kysten gjer også kommunen til eit populær mål for dagsturar. Bygdeutstillinga i Åseral, som blir arrangert kvart år i juli månad, har blitt eit Eikerapen Roots Festival.

kjent og kjært kulturarrangement som kvart år trekk fleire tusen besøkande til bygda. Treskjering og vevnad har heilt frå starten vore ein viktig del av utstillinga, men i dei seinare åra har ho blitt supplert med alt frå rosemaling til keramikk og biletkunst. Det har også blitt ein tradisjon å invitere gjesteutstillare frå nær og fjern, samt å sette søkelyset på ulike deler av historia til bygda. Eit anna viktig kulturarrangement som er med på å trekke besøkjande til Åseral er Eikerapen Roots Festival, som første gong gjekk av stabelen i 2004. Kjente artistar som CC Cowboys, DDE, Åsmund Åmli band, Ole Paus og Inger Lise Stulien (berre for å nemne nokon av dei norske) har sørga for at Åseral er plasser på det musikalske noregskartet. Kommunen har fire bustadområder. To av desse, Stabakka og Grokleiv ligg i kommunesenteret Kyrkjebygd. I tillegg er det eit bustadfelt på Kylland, ei mils veg sør for kommunesenteret og eit felt på Lognavatn, halvvegs mellom Kyrkjebygd og Bortelid. For ein brøkdel av prisane ein finn i pressområda ved kysten kan ein kjøpe ei rommeleg tomt i fjellkommunen. Kommunen er også positiv til bygging utanom

FOTO: ODD HELGE LISTØL

regulert bustadfelt. Kommuneadministrasjon er samla på rådhuset, eit bygg som i 2006 vart kåra til det tjuande århundre sitt bygg i Agder! Her finn du det meste av dei tenesta som kommunen har å tilby og ved å kontakte servicekontoret vil då kunne få hjelp til det meste. Åseral barnehage er ein kommunal barnehage som starta i 1989. Barnehagen er ein heildagsbarnehage med muligheit for tre avdelingar. Barnehagen ligg sentralt til, i nærleik av skulen og flotte naturområdar. Målsettinga er å gje barna ei barnehagetid fylt av glede, humor, omsorg og kunnskap. Med utgangspunkt i dette legg kommunen til rette for at barna skal ha eit godt barnehagetilbod. Kyrkjebygd skule er den einaste skulen i Åseral og er ein 1.–10.-skule. Ved skulen er det eit godt brukartilpassa SFO tilbod. «Vi kan, vi vil og då skal vi få det til» er skulens visjon, denne byggjer på grunnverdiane våre: Humor, glede, respekt, tryggleik og tilpassa opplæring. Åseral har ein stor og moderne idrettshall med symjehall. Her er óg eit flott ungdomsklubblokale, øvingslokale for drama/band, skytebane, styrkerom og bibliotek.

Minne kultursenter i Åseral er òg verd eit besøk.


sørlegaste

Den vakre Kyrkjebygd er kommunesentrum i Åseral. Det fins mange lag og foreiningar som bruker bygget aktivt. Anten ein er interessert i idrett, husflid, musikk eller scooter, fins det eit lag eller ei foreining for dei fleste. Kommunen har óg lysløype, turstiar, fotballbane og to ballbingar i Kyrkjebygda. Vinterstid har kommunen tre alpinanlegg og masse oppkøyrte løyper i tilknyting til desse. Kommunen har eit velutstyrt

FOTO: O. H. LISTØL

FOTO: ODD HELGE LISTØL

helsesenter plassert like ved rådhuset. Bygget blei tatt i bruk i 2006 og rommar fleire helstenester. I tillegg har den lokale ambulansen husvære i andre etasje og har eit nært samarbeid med legekontoret. Senter for omsorgstenester er på Åseralsheimen som ligg midt i Kyrkjebygd sentrum. Her finn ein sjukeheimsplassar, tilrettelagte omsorgsbustader, kontor for heimebaserte tenester og for psykiatritenesta. Bygget rommar også eit aktivitetssenter. Dersom du ynskjer å busette deg i Åseral finnast det tilskotsordningar til bustadbygging og kommunen vil sjølvsagt hjelpe til med å finne ei passande tomt. Det finnast gode ordningar for verksemder som ynskjer å etablera seg i Åseral. Tilskotsordningar og veleigna tomter er noko av det kommunen kan tilby.

FLYTTE TIL Foto: Peder Austrud

Foto: Peder Austrud

ÅSERAL? Me er kjend for vatn i Åseral. Vatn som buldrar i elvar og frose vatn som snø i skibakkane. Vi er kjend for flotte hyttegrender, vakker natur og landsdelens mest kraftfulle festivalopplevelse. Men visste du at me også har full barnehagedekning og opparbeida bustadtomter? Les meir på heimesida vår: www.aseral.kommune.no

For meir informasjon om Åseral, sjå www.aseral.kommune.no

29


Neste utgave av Et bygg blir til På nettsidene til Flatebygg AS, som holder til på Flatebygd i Evje og Hornnes, fant vi denne flotte bildeserien som viser framdrifta ved oppføring av et bygg. Bildene viser ei hytte på Høgås hyttefelt, fra sålen til den står ferdig til innflytting høsten 2013

kommer 3. desember og skal bl. a. handle om

BOLIGBYGGING I VENNESLA OG IVELAND 30

Ta kontakt for mer informasjon 38 02 19 12/90 85 02 74 beint@gpartner.no


Start Forfra Start Forfra Se TV når det passer deg. Hvor ofte har du kommet hjem midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? Se TV når det passer for deg. Hvor ofte har du ikke kommet Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk hjem midt i en nyhetssending du gjerne skulle fått med deg? starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, Med tjenesten Start Forfra kan du med et enkelt tastetrykk og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt. starte nyhetene eller programmet du ønsker å se forfra, og få med deg alt fra start. Enkelt og genialt. Start Forfra er bare en av flere nye tjenester som kommer med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. Start Forfra er bare en av flere nye og spennende tjenester du får med den nye underholdningsportalen T-We fra Canal Digital. Finn ut mer på canaldigital.no/t-we Finn ut mer på canaldigital/t-we

31


Fotograf: Per Melbye

KJØKKEN > MALT EIK PROFIL > HVIT

BORTE BRA,

HJEMME BEST KJ Ø K K E N .

BA D.

G A R D E R O B E .

B E LYS N I N G .

H V I T E VA R E R

STRAI KJØKKEN. Avenyen Sørlandsparken. Tlf. 47 45 20 00. kristiansand@strai.no. Åpningstider. Hverdager 10-20. Fredag 10-18. Lørdag 10-16.

strai.no

Boligmagasinet nr 3 2013 nett  
Boligmagasinet nr 3 2013 nett  
Advertisement