__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Solid House Magazine 2/2014

nro 2/2014

Asumisen ja Rakentamisen erikoislehti

Tehokas liikepaikka­ suunnittelu luo ostovoimaa Liikehuoneistosta asunnoksi / Laki s.119

s.10

”Suomalaiset pelkäävät kyllästymistä” JANNE KATAJA s.38-39

Hanke tiedossa, entä rahoitus?

s.26-27

Kommentoi artikkeleitamme ja

VOITA

So

ou

un

e

li d

H

lm

ie

n k o d it

m

s.120

Upeat asunnot esittelyssä!

Hu o

lahjakortti!

se

Oy

L K V e s itt e

le e

1


Solid House Magazine 2/2014

ETHÄN TUHLAA AIKAA a

AJONEUVON SIJAINTI JA REITTIEN SELAILU

SÄÄSTÄÄ POLTTOAINE- JA HUOLTOKUSTANNUKSISSA

ll e

AJOPÄIVÄKIRJA

a

vi

Au

m

jo p ä iv ä kirj a t a yö en n aj i t oa t a

ja

to

KILOMETRIEN LASKEMISEEN?

AJOTAPA-ANALYYSI JA AJOTAPAKILPAILU

TEHOSTAA LASKUTUSTA

VOIDAAN INTEGROIDA YRITYKSEN JÄRJESTELMIIN

HELPTEN AJOTIETOPALVELU on kattava ratkaisu sekä yritys- että yksityisautoiluun. Helpten on samaan aikaan sekä automaattinen ajopäiväkirja että yrityksesi liikkuvan kaluston hallintajärjestelmä, joka kasvaa ja kehittyy jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Lisätietoja www.helpten.fi tai 010 423 7082.

2

Helpten Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo


ÖLJYKOLMIO OY Öljysäiliöhuoltoa jo yli 25 vuoden kokemuksella

* Puhdistukset * Tarkastukset * Hitsauskorjaukset * Lasikuitupinnoitteet * Säiliöiden vaihdot * Poistopuhdistukset Vanhan metallisäiliön sisäpuolelle lasikuitu­ pinnoituksella 10 v:n takuu

Puh. 0102 866 080 (hinta 0,0282 / puhelu + 0,0595 / min) www.oljykolmio.fi


Asumisen ja Rakentamisen erikoislehti

38

Sisältö 5 Pääkirjoitus 6-7

Turun maineikkaimpien kehitys- hankkeiden takana perheyritys

10

Kuluttajakäyttäytymisen vaikutus liikepaikka­­suunnitteluun

9

104

14-15

Kotimainen betoni­trio valtaa alaa

Suunnittelu säästää kustannuksissa

21 Miljoonarappaaja 26-27

Hanke tiedossa, entä rahoitus?

38-39

”Suomalaiset pelkäävät kyllästymis- tä!” Haastattelussa Janne Kataja

102-103

Toimituksen maistuvat kesäreseptit

32-33

40-99

Turun puhtain

Huom! Unelmien kodit

104 Tunnelmallista lämpöä ympäri vuoden

9

6

107

”Vesi – elämän ja ilon lähde”

119

Liikehuoneiston muuttaminen asunnoksi / Laki

108

120 123

Aina valmiina muuttamaan

Kerro mielipiteesi ja VOITA!

Sisältyykö laatu määrään? / kolumni

TÄSSÄ LEHDESSÄ ”Vesi – elämän ja ilon lähde” s. 107

108 4

107

40

>


Solid House Magazine 2/2014

Verkostoitumisesta

kilpailuetua PÄÄKIRJOITUS Leena Tuijula

K

aikki sai alkunsa talomme sisällä toimivasta Unelmien Kodit -lehdestä, jota jaettiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Kun yhteistyökumppanit alkoivat myös kiinnostua markkinoinnin mahdollisuudesta lehdessä, päätimme kehittää ajatusta vähän pidemmälle. Mietimme miten voisimme hyödyntää toisiamme ja saada entistä kattavampaa näkyvyyttä. Niin lehdelle syntyi oma yhtiö, Solid House Marketing Oy. Tänä päivänä olemme rakentamisen ja asumisen erikoislehti, joka toimii nimellä Solid House Magazine. Tarjoamme verkostoitumiskanavaa yrityksille ja tuoreinta uutisointia lukijoille suoraan yrittäjien suusta. Tuomme lehdessä esille kaikkea teemaan liittyvää. Mm. rakentamista, kiinteistönvälitystä, sisustamista, arkkitehtuuria jne. Verkostoituminen on nykypäivän markkinoilla erittäin tärkeä kilpailuetu. Sen uskotaan parantavan kilpailukykyä, sillä ulkoistamalla tietyt toiminnot niitä paremmin osaaville, yritys voi käyttää resurssinsa siihen toimintaan, joka luo eniten arvoa. Kun ydinosaaminen jää yrityksen ainoaksi toiminnaksi, on sen luotava uusia suhteita yrityksiin, joilta se hakee ulkoistettuja palveluita. Suurempien yrityksien ulkoistaessa toimintojaan, pienten yritysten määrä myös kasvaa. Verkostoituminen tuo siis yhtä lailla mahdollisuuksia niin pien- kuin suuryrittäjille. Kun yhteistyö sujuu ja kehittyy, se luo tukiverkon toiminnalle ja samalla turvaverkon. Yhteis-

työkumppaneiden kautta on helpompi markkinoida itseään ja saada lisää tunnettavuutta sekä kontakteja. Sen sijaan, että yritys olisi pelkästään oman markkinoinnin varassa, verkosto on tapa saada toimeksiantoja muiden kanavien kautta. Verkostoituminen vaatii luottamusta ja sitoutumista, jotta sen osapuolet pyrkisivät samoihin päämääriin ja löytäisivät keinon päästä näihin yhdessä. Yhteistyökumppaneiden tieto, taito ja arvot yhdistyvät lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. Pitkäjänteinen ja systemaattinen yhteistyö on edellytys toimivalle verkostolle, jotta se saavuttaisi yhdessä sovitut tavoitteet.

TOIMITUSJOHTAJA/ VASTAAVA KUSTANTAJA Leena Tuijula Solid House Marketing Oy leena.tuijula@solidhouse.fi ILMOITUSMYYNTI myynti@solidhouse.fi p. 044 974 8746 ASIAKASPALVELU info@solidhouse.fi p. 044 974 8745 TOIMITUS Madeleine Berner madeleine.berner@solidhouse.fi TAITTO Linda Tuominen linda.tuominen@solidhouse.fi

Useissa rakennusalan yrityksissä verkostoituminen koetaan myös erinomaisena mahdollisuutena työllistää. Yhteistyökumppaneiden kanssa tarjotaan puolin ja toisin töitä ja näin autetaan toinen toisiaan. Molemmanpuoleinen luottamus tässäkin edesauttaa verkoston toimivuutta. Toivotan kaikille lukijoillemme omasta sekä lehden tekijöiden puolesta oikein menestyksekästä ja aurinkoista kesää!

nro 2/2014

Leena Tuijula

toimitusjohtaja, LKV, YKV

Kommentoi artikkeleitamme ja VOITA lahjakortti! s. 120

Solid House Marketing Oy Martinkatu 5, 20810 Turku Turuntie 1, 24100 Salo Y-tunnus 2585993-8

5


Solid House Magazine 2/2014

Kuvat: Seilo Ristimäki

Turun maineikkaimpien kehitys­ hankkeiden takana perheyritys Kauppakeskusten, liikehuoneistojen sekä teollisuusalueiden syntyyn vaaditaan systemaattista toimintaa, asiakaslähtöistä suunnittelua ja sitä kautta vankkaa alan kokemusta. Rakennustoi­ misto Lundén Oy:n mielenkiinnon kohteena ovat Turun alueen suuret kehityshankkeet ja niiden tulevaisuus. Nyt tähtäimenä Skanssi!

vänä. Yritys tunnetaan nimellä Rakennustoimisto Lundén Oy ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen hänen isänsä rakennusneuvos Juhani Lundén.

Juuret kantavat 70-luvulle

Lundénit uskovat suunnitteluohjauksen olevan yksi avain rakennusalalla menestymiseen. Kun rakennusliikkeellä on vahva kokemus urakoinnista, voidaan käytännön tasolla hankkeiden toteuttaminen näin ollen huomioida jo suunnitelmia luodessa. Tämä takaa hankkeisiin tehokkaimmat sekä taloudellisimmat ratkaisut.

Turkulaisen perheyrityksen historia alkaa jo vuodesta 1973, jolloin Juhani Lundén perusti ensimmäisen rakennusalan yrityksensä. Yritys on kerännyt mainetta Turussa suurilla kehityshankkeillaan, joista tunnetuimpia ovat Turku Halli, Veritas Stadion, DataCity (Turun Teknologiakeskus Oy) ja tänä päivänä Lemminkäisenkadun päässä sijaitsevat High Tech Centerit

6

sekä lukuisilla muilla merkittävillä kohteilla. Yrityksen pitkässä historiassa on koettu monta muutosta. Yksi tärkeimmistä on ollut vuonna 2005, jolloin Juhani Lundénin poika Janne Lundén tuli jatkamaan perheyritystä. Viisi vuotta myöhemmin Janne Lundén päätti myydä liiketoimintansa Consti Korjausurakointi Oy:lle. Vahvan kokemuksen myötä Janne Lundén perusti syksyllä 2012 uudelleen vastaavan alan yrityksen, jonka hän ja hänen perheensä omistavat tänä päi-

Tie menestykseen

Rakennustoimisto Lundén Oy perustaa liiketoimintansa systemaattiseen toimintamalliin, riippumatta suhdanteiden

heilahteluista. Tämä on toinen tärkeä elementti menestykseen. Ensin hankintaan maa-alue/tontti, sen jälkeen alueelle kehitetään rakennushanke, hankitaan asiakkaat ja rakennutetaan kohde. Heidän toimintansa perustuu pääasiallisesti omiin kehityshankkeisiin niin teollisuus, toimisto-, kauppa- kuin asumisrakentamiseen Turussa ja Turun talousalueella. ”On hyvin tärkeää pitää ”rattaat pyörimässä” myös suhdanteiden ollessa laskussa.” kertoo Lundén.

Yrittäjän arvot vaikuttavat Tänä päivänä asiakkaat haluavat tilata kokonaisuuden lähtökohtaisesti yhdeltä toimijalta, mukaan lukien rakennustyöt, talotekniikka ym. Mikäli


Solid House Magazine 2/2014

toimijalla itsellään ei ole alan osaamista on verkostoituminen toiminnan ehto. Lundénien kilpailuvaltti on pitkä alan historia ja kokemus, mikä on luonut hyvin laajan verkoston heidän taakseen, koostuen suunnittelijoista, alihankkijoista, tavaran toimittajista sekä asiakkaista. Heidän panostuksensa rehellisyyteen sekä avoimuuteen toiminnassaan on johtanut todella vahvaan luottamusverkostoon ja näin myös pitkiin asiakassuhteisiin. ”Laadukkaan rakentajan maine on tärkeää!” painottaa Janne Lundén. Miten ylläpidetään systemaattista toimintamallia? ”Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin” vastaa Janne. ”On myös tärkeää että yrittäjä itse nauttii työstään ja sitä kautta luo hyvän ilmapiirin ympärilleen.”

hyvin nopeasti. Taantuma aiheuttaa jopa vääristyneen kilpailutilanteen ja tällä hetkellä urakkahinnoittelut ovat niin alhaalla, että on hyvin vaikeaa saada urakointia kannattavaksi liiketoimintaa ajatellen. Kapasiteetti Turussa on hyvä, mutta hyvin riippuvainen markkinoista sekä suhdanteista. Tällä hetkellä päätösten tekeminen on hidasta ja tästä johtuen suunnitteilla olevien hankkeiden valmistuminen pitkittyy, kun lopullinen pää-

tös hankkeiden toteuttamiseen ja aloittamiseen siirretään tulevaisuuteen. ”Tuleva ja lähivuodet ovat todennäköisesti erittäin haasteellisia rakennusalalla ja varmasti markkinoilla tapahtuu paljon muutoksia. Me kuitenkin uskomme vahvasti omaan tekemiseen arvojemme mukaisesti ja näin ollen tulevaisuus näyttää valoisalta”, päättä Janne Lundén.

Turku ja Tulevaisuus Rakennusala on yleisesti hyvin suhdanneherkkä, missä niin laskut kuin nousutkin näkyvät

7


Solid House Magazine 2/2014

Ainutlaatuista tilankäyttöä S

uomen Vuokrakopit Oy valmistaa, vuokraa ja myy erinäisiä työmaatiloja, jotka koostuvat toimisto-, varasto- ja saniteettitiloista sekä parakeista. Työmaatilat ovat elementtituotteita, joita voidaan laajentaa ja yhdistää muihin elementteihin monen sadan neliön tilaksi. Mikäli maapinta-alaa ei ole tarpeeksi, elementeistä voidaan kehittää monikerroksinen ratkaisu, jota muun muassa isommat rakennustyömaat hyödyntävät. Elementtejä voi helposti yhdistellä esimerkiksi kolmen kerroksen kokonaisuudeksi. Yritys on myös lanseeraamassa uutta tuotetta, ns. minivarastoa. Ajatus perustuu pieniin, siirrettäviin varastoihin, joita asiakkaat voivat vuokrata ja jopa varastoida yrityksen lämpimissä ja vartioiduissa tiloissa. Muutossa minivarasto on äärimmäisen

kätevä ratkaisu, sillä se toimitetaan asiakkaalle täytettäväksi ja kuljetetaan eteenpäin asiakkaan haluamaan kohteeseen. Palvelua täydentävät muuttolaatikoiden ja pakkausmateriaalien toimitukset asiakkaalle. Kaikki ratkaisut kuljetetaan asiakkaan luo ja ammattitaitoinen asennusryhmä hoitaa viimeistelyt paikan päällä. Tiloja on myös helppo siirtää itse nosturilla tai vaihtolavakiskoilla. Työtilojen moninaiset ulkonäköratkaisut erottuvat edukseen muista tuotteista. Ne voidaan suunnitella tilaajan värien ja logojen mukaisiksi, ja lisäämällä harjakaton sekä puulautapinnan parakista voidaan jopa tehdä mökki. Suomen Vuokrakopit Oy pystyy myös rakennusmääräysten mukaisesti toteuttamaan pysyvän ratkaisun, kuten liikuteltavan kesämökin. Yrittäjä

Jani Haapalehto kehottaa rakennusliikkeitä olemaan yhteydessä, mikäli työmaatilojen uusiminen tai hankkiminen on ajankohtaista. – Asiakkaat saavat yhdessä asiantuntijoiden kanssa suunnitella ratkaisuja ja päättää, mitä he tarvitsevat. Pystymme takaamaan tiloille asiantuntevaa huoltoa ja varaosia moneksi vuodeksi sekä tilojen laajentamista myöhemmässä vaiheessa.

www.vuokrakopit.fi

8


Solid House Magazine 2/2014

Kotimainen betoni­ trio valtaa alaa

“Katto on rakennuksen tärkein julkisivu”

T

urun Rakennuskolmio Oy:n kolme osakasta ahertavat työmaalla työntekijöidensä rinnalla betonimuottien parissa. Miikka ja Sami Ketolan sekä Antti Hupposen mielestä jokaisen on kannettava kortensa kekoon, osakas tai ei. Kerrostalojen ja teollisuushallien betonirakenteisiin erikoistunut kolmikko johtaa tiimiään rautaisella ammattitaidolla parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, jättäen jälkeensä tyytyväisen tilaajan. Asiakkaat ovat rakennusalan isoja nimiä, kuten Skanska ja Lemminkäinen. Miikka Ketolan mukaan yritys on pärjännyt hyvin markkinoilla nimenomaan betonilaudoituksiin ja elementtiasennuksiin erikoistuneena toimijana. – Alan tiettyyn osa-alueeseen erikoistuminen on selkeä vahvuus, mistä olemme hyötyneet. Erikoisosaajat ovat haluttuja työmailla. Ketola antaa suurta kiitosta työntekijöilleen, jotka pätevyytensä osalta ovat kärkiluokkaa. Hän kertoo yhteistyön henkilökunnan välillä toimivan saumat-

tomasti ja kaikkien tuovan omat vahvuutensa tiimiin. – Ammattitaito, pitkäjänteisyys ja erinomainen työnjälki ovat poikineet lisää toimeksiantoja, mitä kautta olemme yrityksenä kasvaneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Hyvän maineen yritys on ansainnut, paitsi oman työnjälkensä, myös yhteistyökykynsä sekä joustavuudensa ansiosta. – Kunnioitamme tilaajan aikataulua ja puhallamme yhteen hiileen muiden urakoitsijoiden kanssa. Kaikki pyrkivät joustamaan, jotta työt sujuisivat suunnitelmien mukaisesti. Yrityksen kannalta tulevaisuus näyttää valoisalta ja Ketola uskoo sen työllistyvän vähintään yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Täysin kotimainen yritys, työntekijät mukaan lukien, on hänen mielestä erinomainen valtti, joka lisää yrityksen luotettavuutta. – Hyvä maineemme kertoo siitä, että asiamme ovat kaikin puolin kunnossa.

WWW.TURUNRAKENNUSKOLMIO.FI

Kiinteistön ylläpito on pitkäjänteistä työtä, jota tulisi tehdä pienissä erissä vuosittain ennen isomman saneerauksen tarvetta, joka tulee noin 20–25 vuoden välein. Huopakattojen saneerauksiin erikoistunut Varsinaisbitumi Oy huolehtii nimenomaan siitä, että teollisuus- ja liikerakennuksien katot kestävät eliniän verran. Laajan yhteistyöverkoston myötä yrityksellä on mahdollisuus huolehtia muidenkin kattomateriaalien huollosta. – Vaikka toimintamme keskittyy huopakattoihin, otamme aina erikseen sovittaessa rakennusten kaikki katot kokonaisvastuuseen, kertoo yrittäjä Jaakko Heininen.

vedenpito-ominaisuutensa vuoksi. Heinisen mukaan huopakatto voisi toimia jopa uima-altaan pohjana, huopakatto ei nimittäin ammattitaitoisesti ylläpidettynä vuoda. – Katto on rakennuksen tärkein julkisivu ja koko rakennus kärsii vuotavasta katosta. Varsinaisbitumin saneeraustyöt sisältävät kymmenen vuoden vesitiiviystakuun. Heininen painottaa kattohuoltojen pidentävän kattojen elinkaarta huomattavasti ja säästävän kustannuksia. – Huollolla saadaan selvää säästöä sillä vuotoriskit vähenevät ja saneerausvälit pitenevät.

Heininen luonnehtiikin yritystä omaisuudenhoitoyhtiöksi, jonka itsenäiset työntekijät eivät häiritse asiakkaan arkea. – Haluamme tarjota taloyhtiöiden asukkaille, teollisuus- ja liikerakennusten omistajille sekä työntekijöille mahdollisuuden keskittyä omaan toimintaansa ulkoistamalla vesikattojen ylläpidon kustannustehokkaasti. Katto tulisikin tarkistaa 1–3 kertaa vuodessa jolloin ammattilainen voi nopeasti reagoida huolto- ja korjaustarpeisiin. Varsinaisbitumissa suositaan huopakattoja niiden pienen ylläpitohuollon sekä uskomattoman

9


Solid House Magazine 2/2014

Kuluttajakäyttäytymisen vaikutus liikepaikka­­suunnitteluun

H

aastateltavamme Heli special reference to out-ofMarjanen on kuluttajatown shopping vuodelta 1997 käyttäytymiseen ja liikepaikon seurannut väitöskirjassa kasuunnitteluun erikoistunut käytetyn aikasarja-aineiston talousmaantieteen propäivittäminen, jolloin on fessori Turun kauppakorsyntynyt kansainvälisestikin keakoulussa. Lisäksi hän on ainutlaatuinen aineisto kutoiminut mm. tutkimuspäälluttajakäyttäytymisen muulikkönä Kuluttajatutkimuskestoksesta ja sen vaikutuksesta kuksessa. kaupan rakenteeseen. Monet hänen tutkimushankkeistaan liittyvät kuluttajan Turun ja sen lähikuntiin on ostopaikan valintaan ja kaumuutaman vuoden aikana pan alueelliseen kilpailuun, noussut useita suuria kauppaerityisesti kauppakeskeskuksia. Lokakuussa kusten ja kaupun2001 avattiin Mylly kikeskustojen ja vuosikymmenen Turun rooleihin osana lopulla juuri 5 keskusta on edelyhdyskuntavuotta täyttänyt leen alueen vetorakennetta ja Skanssi. Kysyimvoimaisin yhdyskuntame professori kaupallinen suunnittelua. Marjaselta, että keskus.. miten kuluttajat Koko akateemisen sitten valitsevat uransa aikana Heli ostopaikkansa tai miten Marjanen on tehnyt tiivistä ostopaikat löytävät sijoitusyhteistyötä sekä julkisen paikkansa. sektorin että kaupan ja siihen liittyvien toimialojen kanssa. Hän kertoo, että käytössä ovat Hänen väitöskirjaansa Disuseimmiten gravitaatiomaltance and store choice; with leihin perustuvat teoreettiset menetelmät, jotka ovat osoit-

10

tautuneet varsin käyttökelpoisiksi päivittäistavarakaupassa ja esimerkiksi kauppakeskusten suunnittelussa. Tällainen on esimerkiksi Reillyn gravitaatiomalliin pohjautuva Huffin malli, jolla tutkitaan asiakkaiden ostosmatkojen suuntautumista. Siinä asiakkaan ostopäätöksen oletetaan perustuvan etäisyyteen kaupasta ja kaupan houkuttelevuuteen. Professori Marjanen lisää vielä, että kokemuksen mukaan tällaiset mekaaniset analyysit ovat tietyissä tilanteissa yllättävän tarkkoja ja käyttökelpoisia ja ne voivat ainakin osittain korvata kalliit ja aikaa vievät markkinatutkimukset. Usein riittää, kun tunnetaan väestön määrä, kunkin keskuksen palveluvarustus sekä keskusten väliset etäisyydet. Toisaalta mallintamista vaikeuttaa esimerkiksi se, että läheskään aina kauppareissun varsinainen tarkoitus ei olekaan tavaroiden ostaminen vaan kaupoissa kiertely voi sinänsä

olla viihdyttävä elämys. Vielä lopuksi professori Marjanen kertoo yhdestä lempiaiheistaan eli Turun kauppakorkeakoulun KUMU2011-tutkimuksesta. Siitä käy ilmi, että Turun keskusta on edelleen alueen vetovoimaisin kaupallinen keskus, vaikka kuluttajat asioivat entistä ahkerammin myös Länsikeskuksessa, Myllyssä ja Skanssissa. Hän kuitenkin uskoo erityisesti Turun keskustan mutta myös pienempien kaupunkikeskustojen säilyvän uusien kauppakeskusten puristuksessa. Samankaltaisina ne eivät välttämättä säily, sillä muutos on kaupassa pysyvä olotila, Marjanen huomauttaa. Kauppa ja asuminen ovat kiinteässä yhteistyössä. Toisaalta ei toivota kauppaa takapihalle, mutta samalla on aloitettu uudenlainen asuntojen rakentaminen kauppakeskusten yläkertaan, joilla pyritään luomaan entistä tehokkaampaa ostovoimaa sekä kaupankeskittymiä” lopettaa Marjanen.


Solid House Magazine 2/2014

11


Solid House Magazine 2/2014

Sähköjärjestelmän sydän

Sähkötekniset ratkaisut kaikkiin tarpeisiin

S

ähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy omaa erikoisosaamista ja kokemusta sähkösuunnittelun kaikilta osa-alueilta ja suunnittelee monipuolisesti eri rakennuksien sähkötekniset ratkaisut. Osaavat asiantuntijat löytyvät omasta talosta ja ikäjakauma on laaja, jolloin työssä kohtaavat pitkäaikaisten työntekijöiden kokemus ja nuorten tuoreet näkökulmat. Toimitusjohtaja Jarmo Harju on toiminut yrityksessä 42 vuotta ja seurannut alan kehitystä. Energiatehokkuus on noussut vahvasti kartalle ja Harjulta löytyy taito suunnitella järjestelmiä sen mukaisesti. Energiatehokkaassa ratkaisussa on hänen mukaan otettava huomioon valon lähteet ja tapa, millä valaistusta ohjataan. LED-valot ja loisteputket ovat energiaa säästäviä lähteitä ja ohjauksessa on siirrytty luomaan tiloja ilman kytkimiä. Valaistusta ohjataan läsnäolotunnistimilla tai vakiovalo-ohjauksella, joka määrittelee sisävalon tarpeen ulkovalon vahvuuden myötä. Valaistusjärjestelmästä riippuen energiakulutuksessa voidaan säästää 20–70 %. – Valaistus on suuri vaikuttaja kokonaisenergiakulutuksessa. Järjestelmiä on monta erilaista

12

ja esittelemme aina eri vaihtoehtoja ja kerromme investoinnin hinnan sekä sen tuoman säästön. Rakennustyön suunnittelu koostuu useammasta osapuolesta ja sähkösuunnitteljoiden lisäksi projektiin vaikuttavat mm. rakenne- ja LVI-suunnittelijat sekä arkkitehdit. Harju on yhteistyön vahva kannattaja ja on huomannut sen johtavan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. – Suunnittelu on pelkkää yhteistyötä ja on tärkeää, että projektiin saadaan hyvä suunnitteluryhmä aikaiseksi. Kilpailuttaminen ja halvimpien valitseminen ei välttämättä näy positiivisesti työssä. Kun suunnittelijat luottavat toisiinsa, työt tehdään hyvässä hengessä ja asiakas saa parhaan palvelun.

S

ähkökeskus on sähköjärjestelmän sydän ja se tulisi tilata kokeneelta ammattilaiselta. Eiskon Sähkö Oy:ssä sähkökeskukset räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan teollisuudelle ja rakentajille. Sähkökeskuksia tilataan usein uudis- ja korjausrakentamisen kohteisiin, mutta yritys toteuttaa myös isoja projekteja julkissektorille, kuten tievalokeskuksia. Keskukset toteutetaan aina mittatilaustyönä yrityksen omana tuotantona suunnittelusta valmiiseen keskukseen. Äärimmäisen tarkka laadunvalvonta varmistaa erinomaisen ulosannin. – Valmistamme tuotteita laidasta laitaan isoista kennokeskuksista pieniin asuntokeskuksiin. Olemme onnistuneet räätälöimään asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita, vaikka se välillä tilan puutteesta on ollut haasteellista, esimerkiksi meriteollisuudessa. Olemme kuitenkin aina löytäneet ratkaisun, jotta asiakas saisi toimivan sähkökeskuksen, liiketoimintajohtaja

Jake Oksanen kertoo. Yritys on toiminut vuodesta 1981 asti ja on kehittänyt liiketoimintaansa vastaamaan slogania ”kaikki sähköstä”. Keskuksien valmistuksen lisäksi yritys tarjoaa myös huoltopalvelua sekä tarvikemyyntiä. Tuotannossa käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja ja henkilökunta koostuu rautaisista ammattilaisista. Joustava tuotanto ja nopeat toimitusajat tekevät Eiskon Sähköstä kilpailukykyisen toimijan alalla. Yrityksen toimialue ulottuu päätoimipaikan eli Varsinais-Suomen lisäksi laajalle koko Suomeen, sekä välillisen viennin kautta koko maailmalle. Korkeatasoista työtä täydentää edelleen erittäin hyvä asiakaspalvelu. – Pyrimme löytämään yksilöllisen ratkaisun jokaiselle asiakkaalle ja tuottamaan hänelle arvokasta palvelua. Asiakastyytyväisyys on äärimmäisen tärkeää ja koen, että olemme onnistuneet pyrkimyksissämme.

SÄHKÖKESKUKSET JA -TARVIKKEET

www.eiskonsahko.fi


Solid House Magazine 2/2014

Säästöä oikealla lämpöinvestoinnilla Maalämpöjärjestelmien suosio on kasvanut vuosien myötä niiden monipuolisten hyötyjen takia. Kyseessä on erikoinen lämmitysinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin ja joka kaiken lisäksi on ekologinen ratkaisu.

V

uonna 1952 perustettu Vesijohtoliike Reiman Oy on pitkäaikainen LVI-osaaja, joka on seurannut alan kehitystä ja osannut mukautua asiakkaiden tarpeisiin. Toimitusjohtaja Matti Kemppainen liittyi yritykseen vuonna 1996 ja kertoo maalämmön nykyään edustavan suurta osaa yrityksen liikevaihdosta. LVI-insinööri Kemppainen tarjoaa asiantuntevaa palvelua pitkällä kokemuksella ja edustaa toiminnassaan alan huippumerkkejä. Työt tehdään asiakkaan puolesta alusta loppuun, jopa lupa-asioiden kohdalla. Kemppainen selvensi meille, miksi maalämpö on varteenotettava vaihtoehto talon lämmitysjärjestelmäksi.

laajuudesta. Säästöä saa joka tapauksessa sekä lattialämmitys- että patterilämmitystaloissa. Maalämpörakentamiseen yksityisasiakkaat saavat 2400 euroa kotitalousvähennystä per henkilö, joten hankinta on kohtalaisen hyvin sponsoroitu. – Öljylämmitys on kuin rahan polttamista ja koen vahvasti, että se kannattaisi vaihtaa maalämmitykseen. Talossamme oli aikaisemmin öljylämmitys, joka aiheutti noin 3400 euron käyttökulut per vuosi. Kun asensimme maalämpöpumpun, seurasimme kulutusta mittarilla ja viime vuonna loppusumma oli 730 euroa. Talossamme on 257 neliötä ja patterilämmitys.

Miksi maalämpö on hyvä vaihtoehto?

Millaisiin kohtei­ siin maalämpö­ pumppu voidaan asentaa?

– Raha on usein hyvä konsultti. Maalämpö antaa 70–75 % energiansäästön ja investoinnin takaisinmaksuaika on vain 4–8 vuotta riippuen järjestelmän

– Sen voi asentaa käytännössä aivan mihin vain; rivitaloihin, kerrostaloihin, tehtaisiin ja liiketiloihin. Turun Avantouimarit tilasi meiltä maalämpöjärjestel-

män, joka valmistaa lämmintä käyttövettä muuna aikana kuin käyttöaikana. Näin lämmintä vettä on aina vähintään 1,5 kuutiota varalla. Käsittääkseni tilaaja on ollut erittäin tyytyväinen maalämpöratkaisuunsa. Paasikiven opisto on toinen esimerkki sopivista kohteista. Se on tällä hetkellä suurin hankkeemme, joka sisältää 16 lämpökaivoa ja kaksi maalämpöpumppua. Kohteiden kirjo on todella laaja ja painotan, että maalämpöjärjestelmä sopii kaikille.

maalämpötekniikka

Maalämpöä avaimet käteen -periaatteella

puh. 044 288 2457

www.maalampotekniikkareiman.fi

13


Solid House Magazine 2/2014

Meillä on äärimmäisen hyvä yhteistyöverkosto ja näin ollen voimme järjestää työn kuin työn.

www.vssahkotech.fi 050 491 1269 | markus@vssahkotech.fi 040 563 8828 | sami@vssahkotech.fi

14


Solid House Magazine 2/2014

Suunnittelu säästää kustannuksissa V

arsinais-Suomen Sähkötech Oy toimii sähkötöiden moniosaajana halli-, toimisto- ja omakotitalorakentamisessa. Yritys toimii niin uudistuotannossa kuin saneerauksissa ja hoitaa tarvittaessa myös huoltotyöt. Nuori yritys on vaikeista ajoista huolimatta onnistunut kasvattamaan toimintaansa hieman joka vuosi, miten se on mahdollista? – Olemme alusta asti pyrkineet kasvuun ja teemme näin tulevaisuudessakin. Uskon, että reagointinopeutemme ja halumme auttaa kaikissa tilanteissa on mahdollistanut toiminnan laajentamisen.

Meillä on äärimmäisen hyvä yhteistyöverkosto ja näin ollen voimme järjestää työn kuin työn. Emme ikinä kieltäydy toimeksiannosta ja se tietysti pitää meidät kiireisenä. Toimimalla tunnollisesti saa myös hyvän maineen, toimitusjohtaja Markus Aaltonen vastaa. Yritys on osa Elfin-ketjua, joka toimii Suomen suurimpana talotekniikka-alan ketjuna. Se koostuu noin 200 yrityksestä ja tarjoaa asiantuntevaa koulutusta jäsenilleen. Näin yritysten laatu- ja osaamistaso pyritään pitämään korkealla. Verkostoituminen onnistuu sujuvasti ja Varsinais-Suomen

Sähkötech on toiminut muiden ketjulaisten työmailla ja vastaavasti tarvittaessa saanut kiireapua omiin työkohteisiinsa. – Tiettyjä palveluita ei vain hallitse yhtä hyvin kuin yhteistyökumppanit, joten on järkevää käyttää niiden erikoisosaamista. Näin voimme myös tarjota kaikkia sähköalan palveluita. Rakennussuunnitelmiin kannattaa panostaa, sillä kohteen on oltava hyvin suunniteltu toteutuakseen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Aaltonen toteuttaa sähkö- ja valaistussuunnitelmia ja toteaa, että suunnitelmiin käytetyt rahat

näkyvät itse urakan loppusummassa. Mitä enemmän rahaa käytetään suunnitteluun, sen halvempi kohde on toteuttaa. – Pitkään alalla toimineena voin todeta, että hyvin suunnitellun suuren talon saa samalla summalla kuin pienen ja huonosti suunnitellun.


Solid House Magazine 2/2014

Talotekniikan vahva osaaja

Korjaus­ rakentamisen

erikoisosaaja V

T

alotekniikan moniosaaja TRP Group toimittaa ja asentaa kaikkia taloteknisiä tuotteita, mitkä liittyvät talon rakentamiseen ja sähkö-, LVIsekä ilmanvaihtotekniikan alueeseen. Korjausrakentamisen alalla tilanne on ollut erittäin hyvä ja jatkuu luultavasti samanlaisena tulevaisuudessakin. Toimitusjohtaja ja pääomistaja Timo Rantasen mukaan uudisrakentamisen alalta moni on siirtynyt saneerauksiin, mutta töitä on kuitenkin riittänyt kaikille. – Turku on vanha kaupunki ja täällä on paljon vanhaa rakennuskantaa vielä korjaamatta. Linjasaneeraukset pitävät meidät kiireisenä ja muodostavat suurimman osan liikevaihdostamme. Uskon, että korjausrakentaminen jatkossakin tulee toimimaan perusrunkonamme. Rantanen tietää mistä hän puhuu; hän on vuodesta 1988 jatkuvasti toiminut saneeraustöiden parissa. Siinä ajassa hän on onnistunut verkostoitumaan hyvin, ja luottaa yhä edelleen

16

yhteistyökumppaneidensa palveluihin. Yrityksen sisällä palvelu on kuitenkin hyvin monipuolista ja Rantanen on, päinvastoin kuin monet muut alan yritykset, yhdistänyt sähkö- ja LVI-palvelut saman katon alla. – Meillä on erittäin hyvä tiimi, jonka jäsenillä on kymmenien vuosien kokemus alalta. Yhden sopimuskumppanin kanssa asioiminen tuo helppoutta asiakkaalle ja meidän kautta se onnistuu. Yritys seuraa toiminnassaan tarkasti alan kehitystä. Uudistuminen näkyy materiaaleissa, työtavoissa ja työvälineissä. Rantasen mielestä kehitys on positiivinen asia ja kaikki uudet tuulet ovat hyväksi alan etenemiseen. Tietyistä perinteistä hän kuitenkin pitää kiinni. – Pyrimme aina käyttämään kotimaisia tuotteita, esimerkiksi Oras on tärkeä toimija meille. Asiakkaat saavat toki mitä haluavat, mutta periaatteessa haluamme tukea kotimaista tuotantoa.

iime vuosina rakennusalalla on tapahtunut paljon muutoksia, mm. rakentamisen osa-alueiden markkinaosuuksissa. Korjausrakentamisen volyymi on kasvanut huomattavasti ja päihittänyt uudisrakentamisen. Rakennustoimisto Taitoneliö Oy on korjausrakentamiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa saneerauspalveluita julkisiin tiloihin ja asunto-osakeyhtiöille. Kokonaisvaltaiset palvelut ja erinomainen työnlaatu ovat olleet rakennustoimiston menestyksen salaisuus ja yritys on hyvän maineensa vuoksi ansainnut paikkansa linjasaneerausten markkinajohtajana Turussa. Toimitusjohtaja Pekka Tukiainen painottaa hyvän maineen tärkeyttä.

Yrityksen voimavarana toimii oma henkilökunta, jonka ansiosta työmaalle saadaan tarvittavaa osaamista nopealla aikataululla. Kotimaiset ammattilaiset edustavat korjausrakentamisen kaikkia osa-alueita sähkötöistä timanttiporaukseen ja kuivauspalveluihin. – Asiakkaamme saavat todella monipuolista palvelua yhdeltä toimijalta, mikä on suuri etu. Rakennustoimisto Taitoneliö täyttää kesällä 25 vuotta ja jatkaa vielä vahvasti menestyksen tietä pitkin kohti tulevaa. Tulevaisuus näyttää valoisalta korjausrakentamisen saralla, sillä palvelualalla tarvitaan aina palvelua.

– Ajattelemme ensisijaisesti asiakasta ja valmistelemme työmme huolellisesti, jotta työvaiheet sujuisivat ongelmitta. Hyvä maine ja asiakastyytyväisyys ovat toiminnan kannalta erittäin tärkeitä asioita.

– Hyvällä hengellä pääsee pitkälle ja ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta olemme edenneet alalla näin hyvin. Aikataulujen noudattaminen ja ripeä toiminta ovat pitäneet asiakkaat tyytyväisinä. Haluamme tulevaisuudessa edelleen tarjota kotimaista laatua ja hyvää palvelua.

ENNEN

JÄLKEEN


Solid House Magazine 2/2014

Teräs- ja betonielementtien asennustyöt kohteeseen kuin kohteeseen Elementtirunkojen asennustyöt edellyttävät ammattitaitoa työkohteiden monipuolisuuden takia. Vaatimustenmukaisen palvelun takaavat alan erikoisosaajat sekä pätevöitynyt työnjohto, joiden arki koostuu asiakaskohtaisten tarpeiden tyydyttämisestä.

T

urun Elementtiasennus tekee rakennuksien runkoja asentamalla teräs- ja betonielementtejä, liimapuurunkoja sekä seinäpaneleita ja profiilipeltiä. He vaikuttavat niin kotimaassa kuin ulkomaillakin palvellen niin isoja rakennusliikkeitä kuin pienempiä toimijoitakin. Turun Elementtiasennus Oy:n vankasta osaamisesta kielivät vaikuttavat referenssit , kuten Serlachius-museo, suuret kauppakeskukset, toimistorakennukset sekä jalkapallo- ja urheiluhallit. Suomalaista osaamista on edustettu useassa maassa aina Japania myöten. Toiminta keskittyy lähinnä uudisrakentamiseen mutta saaneraustöitä ei suinkaan suljeta pois. NCC Rakennus Oy:n tilaama Turun yliopiston työkohde luonnontieteiden talossa on merkittävä esimerkki Turun Elementtiasennuksen saneerausosaamisesta.

Työ opettaa tekijäänsä 20 vuoden yrittäjyys alalla on opettanut yhtä ja toista. Turun Elementtiasennus tunnetaankin ammattitaidostaan ja pitkästä kokemuksestaan. Yrityksen juuret juontavat jo toimitusjohtaja Jari Outisen isän Pertti Outisen toiminnasta alalla ja matkan varrella on ehtinyt perehtyä sekä työn haasteisiin että mahdollisuuksiin. Pätevät työntekijät ovatkin toiminnan voimavara. Yrityksen toimintaa on tarmokkaasti kehitetty trendien mukana eteenpäin, ja tällä hetkellä henkilökunnassa yhdistyvät kokeneiden konkareiden tieto että innokkaiden nuorten ideat. Kokonaisuus on toimiva ja pitää toiminnan ajan hermolla. Työmaiden kirjo on laaja ja ammattitaitoaan saa esitellä päivittäin vaihtuvissa tehtävissä. Pätevät työnjohtajat, pitkä kokemus ja ammattitaitoiset tekijät takaavat ensiluokkaisen lopputuloksen.

Autoilijankatu 4, 20780 KAARINA Puhelin: 02 236 5444 www.elementtiasennus.fi

17


Solid House Magazine 2/2014

Betonikäsittelytaito määrittää talon elinkaaren Lammi-konserni lanseerasi vuonna 1994 Turussa eristemuottiharkon, minkä seurauksena tuote-edustajat hakivat asentajaa. Teijo Kulmala oli valmis tarttumaan haasteeseen ja on siitä lähtien rakentanut Lammin kivitaloja. Erikoisosaaja luonnehtii betonikäsittelyosaamista työn tärkeimmäksi osaksi.

Y

rittäjä Teijo Kulmala luonnehtii itseään yhden tuotteen mieheksi ja on ensimmäisestä kivitalostaan asti säilyttänyt ”yksiavioisen” suhteensa Lammi-konserniin. – Olemme erikoistuneet juuri tähän konseptiin ja koemme sen toimivaksi. Lammi on kouluttanut meidät alusta asti asentamaan heidän tuotteitaan ja siihen haluammekin keskittyä. Tämä on erikoisosaamista, jota ei muualta opi. Siksi koulutamme asentajamme yhdessä tuotteenvalmistajan kanssa. Yksinkertainen konsepti on Kulmalan mielestä toiminnan vahvuus. Henkilökun-

ta on koulutettu juuri Lammin tuotteiden asentajiksi ja painopiste on ollut betonikäsittelyvalmiuksissa. – Asentajamme tietävät kaiken tarvittavan betonista ja sen käsittelystä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Talon elinkaari on riippuvainen oikeasta betonikäsittelystä. Innokkaat työmiehet palvelevat kolmen asennusryhmän muodossa, jolla Turun tarpeet katetaan enemmän kuin hyvin. Tepu 2000 seuraa toiminnassaan vahvasti alan trendejä, joita mm. messutalot usein heijastavat. Kulmalan mukaan ihmiset ovat viimeisten neljän vuoden aikana suosineet valkoisia ja avaria tiloja sekä korkeita huoneita. Uudempana villityksenä toimivat passiivitalot, joiden rakentaminen onnistuu mainiosti Lammin tuotteilla.

Miten asiakas osaa valita oikeat ammattilaiset?

meistä heidän tuotteiden asiantuntijoita ja edustajia. Olemme siis itse tuotekehittäjän puolesta saaneet pätevyyden ja nykyään kehitämme työmenetelmiä yhteistyössä. Olemme erittäin ylpeitä osaamisestamme, mutta samalla ymmärrämme sen kehittämisen tärkeyden. Vahvistamme siis tulevaisuudessa osaamistamme yhä enemmän, jotta rakennusten elinkaari olisi mahdollisimman pitkä, Kulmala vastaa.

TEPU2000

– Tuotteen valmistajalta voi suoraan kysellä osaavia tekijöitä. Lammi on kouluttanut

Teijo Kulmala toimitusjohtaja 040 555 1751 02 439 8393 Jaluskatu 14 A 1 20540 Turku

www.tepu2000.com tepu.2000@elisanet.fi 18


Solid House Magazine 2/2014

Ensiluokkaista putoamis­suojausta Korkeuksissa toimiminen on putoamisvaaran takia aina riski. Turvallisuusmääräykset ovat kuitenkin useimmilla aloilla tiukentuneet, ja ihmisten oma valveutuneisuus parantunut. Arakno-tekniikka on toiminnallaan sekä laadukkaiden tuotteidensa avulla onnistunut nostamaan turvallisuuden tasoa mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä.

Y

rittäjä Janne Varjonen on putoamissuojainasiantuntija ja toimii sekä köysiteknikon että kouluttajan tehtävissä. Toimiessaan peltiseppänä hän osasi jo arvostaa turvatuotteita. Niiden monipuolistumisen vuoksi hän tutustui köysien varassa työskentelyyn, ja totesi sen myötä olevansa väärällä alalla. Varjonen siirtyikin lopulta pääsääntöisesti tekemään köysien

www.arakno.fi

varassa suoritettavia töitä. Arakno-tekniikka tarjoaa monipuolista putoamissuojausta erinäisten laitteistojen, järjestelmien ja välineiden muodossa. Järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja asentaa, mutta tarpeen vaatiessa Arakno-tekniikan asennustiimi hoitaa myös asennustyön asiak­ kaan toimitiloissa. Yrityksen asiantuntijat suunnittelevat

joissa on putoamisen vaara. edullisesti jokaisen asiakkaan Tästä syystä Arakno-tekniikka tarpeita vastaavan järjestelmän, palvelee pääasiassa teollisuutta ja löytävät pitkän kokemukja asunto-osakeyhtiöitä. sensa avulla aina järkevän – Teollisuudessa käydään ratkaisun. Esimerusein paikoissa, joissa kiksi kattotöissä on putoamisvaara. ankkurointipisAsiakkaat ovat teet palvelevat Teollisuudessa onneksi huomantarkoitustaan, käydään usein paineet, että tapakun taas teolkoissa, joissa on turmat maksavat lisuudessa on putoamisvaara. huomattavasti järkevämpää enemmän kuin enkäyttää kiskonaltaehkäisevät tai vaijerijärjestelturvallisuustoimen­piteet. mää, joka nopeuttaa Varjosen mukaan on tärkeää, työntekoa ja parantaa turettä työpaikalla turvallisuudesta vallisuuden tasoa huomattavasvastaava henkilö tietää kaikista ti. Arakno-tekniikka huolehtii olemassa olevista, turvallisuutta itse laadukkaiden tuotteiden edistävistä mahdollisuuksista. maahantuonnista. Arakno-tekniikan toimitiloissa Turvallisuuteen voi tutustua valikoimaan ja saaollaan valmiita da neuvoa alan ammattilaisilta. panostamaan - Kannattaa tutustua moderniin laitteistoon ja muistaa, että turPutoamissuojausvälineitä tulisi vallisuuden takaaminen ei ole aina käyttää toimenpiteissä, pelkkä kustannuskysymys.

19


Solid House Magazine 2/2014

Siistit tilat tehostavat työtahtia

Poistoa Oy perustettiin vuosi sitten toteuttamaan siivousalan työt hieman eri tavalla. Toiminnassa haluttiin huomioida sekä asiakkaita että työntekijöitä enemmän ja myös panostaa aitoon paikallisuuteen, jonka myötä yritys olisi lähellä asiakasta, ei vain termien ja strategian tasolla.

S

iivousalan liike Poistoa Oy huolehtii rakennustyömaiden eri työvaiheiden siivouksesta, purkutyösiivouksesta kohteen loppusiivoukseen asti. Yrityksessä on panostettu erikoispalveluihin kuten homesiivoustöihin, joiden tarkoitus on puhdistaa niin rakennus kuin irtaimisto mikrobeista. – Usein mietitään vain rakennusta ja unohdetaan irtaimisto, mikä voi pahentaa altistumista ja oireilua. Saneerauksen yhteydessä ei kannata sivuuttaa siivoustöitä, sillä se voi vesittää koko

20

saneeraustyön. Näin 200 000 tuhannen arvoinen työ on pilalla vain sen tähden, että haluttiin säästää 10 000 euron siivouskustannuksissa, kertoo toimitusjohtaja Niina Kesti.

Miksi siivouspal­ velut kannattaa ulkoistaa? – Jokaisen tulisi saada keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja tehostaa omaa toimintaansa. Ammattitaidon puolesta ei ole järkevää, että timpuri hoitaa

siivoustyöt, eikä se todellakaan ole kustannustehokasta, vastaa Kesti. – Siivouksen tärkeydestä puhuttaessa ensisijainen huolenaihe on turvallisuus. Pölynhallinta on työmiesten työskentelyilman kannalta äärimmäisen tärkeä. Ilmassa voi olla kivi- tai puupölyä, eikä se tee hyvää keuhkoille. Mitä pölyttömämpi työympäristö, sen parempi. Siivouksen myötä myös kompastusriski vähenee. Kun tilat ovat siistit, työvaiheetkin sujuvat nopeammin. Kesti painottaa myös siivouksen ammattitaidon osaamista. Työssä on tunnettava oikeat menetelmät, aineet ja välineet. – Pintamateriaaleja on nykyään monenlaisia, eikä kaikki siivoojat välttämättä osaa käsitellä niitä

NIINA KESTI

p. 045 322 4995

www.poistoa.fi

kaikkia. Ammatillisen osaamisen myötä osaa olla tarkka puhdistuksen suhteen jotta pintaa ei käsitellä väärin tai pilata.

Mikä tekee Poisto­ asta erikoisen? – Laaja erikoisosaamisemme ja monipuoliset palvelumme. Hoidamme kaikenlaiset siivoustyöt työmailla, jopa vauriokohteiden desinfioinnit ja puhdistukset. Olemme äärimmäisen tarkkoja työssämme ja tunnemme materiaalien sekä rakennuspölyn käyttäytymisen. Näin voimme siis vastata siivoustarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Kesti. – Haluamme olla edelläkävijä rakennuskohteiden siivoustöissä.


Solid House Magazine 2/2014

Miljoonarappaaja Suomen rankat sääolosuhteet vaativat maalausalan ammattilaisilta vankkaa osaamista sekä laadukkaita aineita. Näin ollen itse urakoitsija tulisi valita työnjäljen perusteella, ei hinnan.

K

auhax Oy toteuttaa ulkorappauksia sekä sisäpuolen tasoite- ja maalaustöitä pitkällä kokemuksella. Ensi vuonna 20 vuotta täyttävä yritys on vuosien aikana onnistunut luomaan pitkäaikaisia suhteita Suomen suurimpiin rakennusliikkeisiin, esimerkiksi elementtitehdas Parma Oy on toiminut merkittävänä kumppanina jo yli kymmenen vuoden ajan. Kauhaxin pääasialliset kohteet ovat kerrostalot, koulut, toimistorakennukset sekä julkiset rakennukset. Toimitusjohtaja ja omistaja Markku Kaukinen työllistää monta kymmentä alan rautaista ammattilaista tarjotakseen asiakkailleen kestäviä ratkaisuja Suomen olosuhteisiin. – Nykyään on siirrytty enemmän ja enemmän ohutläm-

pörappauksista paksumpiin kolmikerrosrappauksiin niiden pitkäikäisyyden takia. Nämä perinteiset rappaukset ovat toteutukseltaan hieman kalliimpia ja hitaampia, mutta ne ovat myös käyttöiältään vahvempia. Yrityksen kapasiteetti riittää noin 60 kohteen työstämiseen vuodessa. Kaukinen on laskenut, että yrityksen toimesta on toteutettu 5–6 hehtaaria rappausta yhden vuoden aikana. Laskelmien mukaan ensi vuonna tavoitetaan miljoona neliötä rapattua pintaa. Yrityksen vahvuus onkin juuri se, että toiminnassa kyetään sopimaan isoista työmääristä kerralla. Kohteiden suuri määrä ei kuitenkaan heikennä työnjälkeä. Kaukinen kertoo yrityksen hoitavan kaikki

työt luvatussa ajassa ja erinomaisella laadulla. – Kohdetta työstetään aina kunnes se kelpaa meille. Silloin se myös kelpaa asiakkaalle. Me kilpailemme toimintavarmuudella ja laadulla sillä ne ovat vahvuuksiamme.

etenevät hitaasti. Ensimmäiset vuodet kuluvat jo siihen, että toiminta saadaan pystyyn, vasta sen jälkeen voi miettiä sen kehittämistä. Luotettavat yhteistyökumppanuudet tulevat pitkäaikaisen palvelun ja luotettavuuden myötä, joten ei vain saa luovuttaa liian helposti. Kaukinen lähettää kanHän noudattaa itsekin nustavia terveisiä omia neuvojaan ja kaikille nuorille aikoo tulevaisuuja aloitteleville dessa kehittää ..kestäviä yrittäjille paisekä parantaa ratkaisuja Suomen nottaen jatkuvaa toimintaa entiolosuhteisiin. tahdonvoimaa sestään keskittyja innostusta mällä yrityksen työhön. ydinosaamiseen. – TahdonvoimasKauhax nähdään vieta tulisi pitää kiinni. lä tulevaisuudessa alan Kannattaa tehdä sitä, missä on vahvana tekijänä. hyvä ja hyväksyä, että yrittäjyyden alussa asiat useimmiten

www.kauhax.fi 21


Solid House Magazine 2/2014

Kaikki rakennuspalvelut yhdestä numerosta

Konekanta kuntoon M

aanrakennus- ja kiinteistöhuoltoliikkeet huokaisivat helpotuksesta kun yhden miehen korjaamo laajeni monipuoliseksi työkonepisteeksi. Kimmo Suominen on yhdistänyt kaksi yritystä toimivaksi kokonaispaketiksi tarjoten monipuolista palvelua maanrakennusalan ammattilaisille. Turun Työkone huolehtii tänä päivänä paitsi työkoneiden korjauksesta ja huollosta myös niiden myynnistä. Valikoima koostuu maansiirto-, tienrakennus- ja asvalttikoneista, jotka mahtuvat alle kymmenen tonnin painoluokkaan. Monimerkkikorjaamolla koneista huolehditaan vahvalla ammattitaidolla, ja varaosia on helppo ostaa suoraan yritykseltä. Oma maahantuonti edustaa markkinoiden parhaimmistoa ja yritys toimii myös Kramerin ja Yanmarin jälleenmyyjänä. Samassa liiketilassa sijaitsee myös Turun Varakonepalve-

lu, jonka kautta työkoneita voi vuokrata työmaalle. Suomisen mukaan vuokrakoneet soveltuvat erinomaisesti sesonkikäyttöön, jolloin koneen kulu päättyy työmaan valmistuessa. – Vuokraamoa käyttämällä voi olla varma, että työmaalla on aina oikeanlainen kone jokaista työvaihetta kohden. Ammattilaisena Suominen näkee sekä koneen omistamisen että vuokraamisen hyvät puolet. Hän kehottaa kuitenkin suomalaisia entistä rohkeammin panostamaan omaan kalustoon. – Ihmisillä on iso kynnys pyytää rahoitusta konehankintaan, vaikka todellisuudessa lähes kaikki konekaupat tehdään rahoituksella. Suominen kertoo yrityksen ydinosaamisen olevan sama kuin alkuperäisessä toiminnassakin. Korjaamo- ja jälkimarkkinointitoiminta ovat yrityksen ehdottomia vahvuuksia kuten myös nopea ja joustava palvelu.

Puh. (02) 2585 540

22

L

aajan skaalan rakennuspalvelut antavat tekijälle mahdollisuuden vastata monipuolisiin pyyntöihin ja näin myös helpottamaan tilaajan taakkaa. Tetor Oy hoitaa rakennus- ja remonttiurakat kovalla ammattitaidolla tarjoten monipuolista palvelua anturasta vesikattoon asti. Oli kyse pienestä tai isosta työstä, Tetor toteuttaa sen niin kuin sovittu ja lopputulos on tila, joka vastaa asiakkaan toiveita yksityiskohtia myöten. Toimitusjohtaja Teijo Uusitalo kokee tärkeäksi palvella mahdollsimman laajaa asiakasegmenttiä avoimin mielin. – Toteutamme paljon töitä isoille rakennusliikkeille kuten Lemminkäiselle ja YIT:lle, mutta pyrimme vastaamaan kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin, kotitalouksia unohtamatta. Teemme periaatteessa kaikkea mitä pyydetään. Tetor on erikoistunut kerrostalorunkojen tekemiseen ja omaa

pitkän kokemuksen elementtiasennuksesta. Yritys on myös toteuttanut erikoisempia projekteja, joita Suomessa harvemmin näkee. – Teimme Stora Ensolle puukerrostalon tilaelementeistä. Ne ovat moduleita, jotka valmistetaan tehtaalla valmiiksi asti, joten tilassa on asennusvaiheessa jo kylpyhuone ja keittiö. Tilat ladotaan päällekkäin ja niistä syntyy talo. Valmiista elementeistä talon voi pystyttää jopa parissa päivässä. Vuodesta 1997 asti toiminut yritys on ehtinyt luoda pitkäaikaiset suhteet tilaajiin ja kerännyt luottamusta erinomaisesti hoidetun työnsä ansiosta. Asiakastyytyväisyys, kustannustehokkuus ja aikataulujen noudattaminen tekevät Tetorista mielekkään yhteistyökumppanin. – Meiltä kannattaa aina pyytää palvelua, vastaamme pyyntöön parhaalla mahdollisella tavalla.

www.tetor.fi


Solid House Magazine 2/2014

Piha kuntoon

Viihtyisä ja kaunis piha tekee kiinteistöstä näyttävämmän ja nostaa samalla sen arvoa. Tasarakennus Oy tarjoaa maa- ja viherrakentamistasuunnittelusta toteutukseen jättäen jälkeensä upean ja viimeistellyn lopputuloksen.

U

usilehdon perhe hemmottelee asiakkaitaan maa-ja viherrakentamistöillä pohjasta pintaan saakka. Tarjoamalla kokonaisvaltaisen työn alusta loppuun yhden urakoitsijan kautta, asiakkaiden ei tarvitse murehtia rakentamiseen liittyvistä eri työvaiheista ja niiden erikoisosaajista. Perinteiset maanrakennustyöt, kuten salaojien sekä hulevesiputkien rakentaminen ja saneeraus, pitävät yrityksen kiireisenä erityisesti 1970-luvulla rakennettujen kivi-ja rivitalojen alueilla. Erinomaiset yhteistyökumppanit rakennusalan eri osa-alueilta mahdollistavat entistä kattavammat työt. Urakointia täydentävät suunnittelupalvelut sekä putkistokuvaukset putkien kunnon varmistamiseksi. Yrityksen toisen toimintahaaran muodostavat paketti- ja kuorma-autovuokrauspalvelut. Tasarakennus Oy on jo yli 30 vuotta palvellut kuntia ja

kaupunkeja, valtion laitoksia, rakennusliikkeitä, sekä asunto-osakeyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Se on mm. tehnyt Forum Marinumin Venekatoksen rantamaiseman perustustöineen ja kivetyksineen, sekä hoitanut Teboil Kivihovin viherrakentamisen Suomusjärvellä. Monipuolinen toiminta ja kokeneet työntekijät helpottavat monimuotoisten toimeksiantojen vastaanottamisen. Toimitusjohtaja Tauno Uusilehto kertookin pitkän kokemuksen mahdollistavan niin pienien kuin isojen piha-alueiden rakentamisen joustavalla ja edullisella palvelulla. – Hinta-laatusuhteeltamme olemme kilpailukykyisiä. Teemme sen, minkä lupaamme ja kustannustehokkaasti.

vastuutehtäviin, jotka varmistavat työmaiden edistymisen suunnitellulla tavalla. – Työnkuvaukseni on hyvinkin monipuolinen. Huolehdin työmaiden työnjohtotehtävistä ja valvonnasta, järjestän tavarankuljetukset kohteisiin ja toimin itsekin työmiehenä tarvittaessa. Monipuolisuus näkyy siis paitsi

palveluissa myös henkilökunnassa. Uusilehto on erityisen ylpeä yrityksen työntekijöistä, joiden jatkuva panostus on johtanut pitkäaikaisiin työsuhteisiin. – Luotamme työntekijöihimme täysin, he ovat äärimmäisen ammattitaitoisia moniosaajia.

Toimistoinsinööri Antti Uusilehto on nuoresta asti ollut aktiivinen osa perheyritystä. Kesätyöt vaihtuivat täysipäiväisiin

Tauno Uusilehto

0400 534 942 tauno.uusilehto@tasarakennus.fi

www.tasarakennus.fi Verstaskatu 9, 20360 Turku info@tasarakennus.fi

Antti Uusilehto

040 542 0384 antti.uusilehto@tasarakennus.fi

© Soliditet

2014

23


Solid House Magazine 2/2014

Parempaa ilmanvaihtoa Kotimainen ilmanvaihtolaitteiden valmistaja on pyrkinyt kehittämään asiakaskunnalleen mahdollisimman huomaamattoman ratkaisun, joka teknisesti edustaa huippuluokkaa. Paranna ilmanvaihtoa ja säästä samalla energiaa.

H

arry Hiltunen on ilmanvaihdon ammattilainen ja tuotekehityksen alueella kokenut konkari. Yhdessä kolmen kumppanin kanssa hän ryhtyi kehittämään teknisesti laadukkaita, mutta helppokäyttöisiä sekä energiaa säästäviä ilmanvaihtoratkaisuja. Näin syntyi Iloxair Oy, jonka toiminta koostuu lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtokoneiden valmistamisesta sekä kehittämisestä. Yrityksen lippulaiva on Ilox 89 Optima, joka sai A-luokituksen ensimmäisenä vastavirta periaatteella toimivalla ilmanvaihtolaitteista. Toimintaan liitettiin myöhemmin myös kuvut ja äänenvaimentimet. Tänään yrityksen liikevaihto on kuusi miljoonaa euroa. Ilmanvaihtopalveluita tarjotaan omakoti-, rivi- ja kerrostaloihin. Nykyisten energiansäästötavoitteiden tähden on tärkeää, että hyötysuhde ilmanvaihdon kannalta on järkevä. Lämmön talteenotossa hyötysuhde on noin 80 % ja vuositasolla 70 %. Mitä parempi hyötysuhde on, sen parempi energiansäästö.

Miten järjestelmä käytän­ nössä toimii? Jos poistoilma esimerkiksi on 23 astetta, siitä otetaan lämpö talteen ja siirretään tuloilmaan. Tällöin ulkoilma lämmitetään tuloilmaksi ja kun hyötysuhde on hyvä, jälkilämmitystarve on huomattavasti pienempi eikä lisäenergiaa tarvitse käyttää siihen, Hiltunen vastaa. Olemme panostaneet erittäin paljon järjestelmien äänenvaimennukseen, jotta ilmanvaihto olisi riittävän hiljainen. Paras palaute meille on se, että asiakas ei huomaa koko ilmanvaihtojärjestelmää, sillä silloin ilmanvaihto on kunnossa ja kone hiljainen.

24

Voiko järjestelmän asen­ taa jälkikäteen, esi­ merkiksi vanhan talon saneerauksen yhteydessä? Ilman muuta, se on suorastaan suotavaa. On tärkeää, että ilmanvaihto hoidetaan kuntoon samalla kun kohde saneerataan tiiviiksi ja energiatehokkaaksi. Kun ilmanvaihto ei toimi, kosteus ei poistu ilmasta ja tulos nähdään homeen muodossa. Esimerkiksi passiivitalot ovat erittäin tiiviitä, joten ilmanvaihdon kanssa on oltava tarkka. Ruotsissa on herätty tähän jo aikoja sitten ja vastaavien yrityksien päätoimi on kohdistunut saneerauskohteisiin. Siellä noin 70 % töistä suoritetaan saneerauksien yhteydessä, meillä vastaava määrä on 10 % ja muut työt toteutetaan uudisrakentamisen puolella.


Solid House Magazine 2/2014

”Saneerausala on pitkäaikainen työllistäjä”

Rakennusalalla verkostoituminen on kaikki kaikessa, mutta onnistuakseen luomaan hyviä suhteita on todistettava olevansa luottamuksen arvoinen. Aspro Oy on hallitusti rakentanut toimintaansa hyvän maineensa pohjalta ja toiminut malliesimerkkinä hyvästä yhteistyökumppanista.

S

aneerausalan tilanne on säilynyt vilkkaana taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Aspro Oy on vastannut markkinatilanteeseen esimerkillisesti ja on henkilöstömääränsä puolesta jatkuvasti ollut kilpailukykyinen niin pienissä kuin isoissa urakoissa. Alihankkijoiden palvelut jopa tuplaavat päivittäisen kapasiteetin. Yrityksen kattava toiminta koostuu kolmesta pääryhmästä; taloyhtiöiden linjasaneerauksista, teollisuuden uudis- ja korjausrakentamisesta, sekä jokapäiväisestä liiketila- ja myymäläsaneerauksesta. Yrityksellä on valmiudet toteuttaa urakat alusta loppuun saakka. Linjasaneeraukset ovat merkittävä osa toimintaa, jonka yhteydessä yritys on vastannut 1500 huoneiston saneeraustöistä. Liiketilaremontit Skanssissa ja Myllyssä työllistävät yritystä jatkuvasti. Yrittäjä Janne Suikkari kertoo hyvän maineen

mahdollistaneen laajan verkostoitumisen niin tilaajiin kuin aliurakoitsijoihin. Taloyhtiöt, teollisuus ja kiinteistösijoittajat ovat merkittäviä asiakkaita ja juuri yrityspuolella erikoistuminen on Suikkarin mukaan mahdollistanut toiminnan kasvun.

– Saneerausala on pitkäaikainen työllistäjä, sillä huoltoa tarvitaan aina. Tulevaisuudessa jatkamme roolissamme paikallisena toimijana, joka vastaa paikallisiin tarpeisiin.

– Verkostoituminen on elinehto ja pyrimme hyviin suhteisiin joka suuntaan. Toivon mukaan positiivinen ja hallittu kasvu jatkuu tulevaisuudessakin. Monipuolisuus on ehdoton valtti, joka näkyy henkilökunnan laajassa erikoisosaamisessa. Yrityksellä on jokaista urakkaa kohden luotettavat työnjohtajat, jotka johtavat tiimiä vahvalla osaamisella. Pitkä historia vuodesta 1999 asti sisältää monia referenssejä ja laajan yhteistyöverkoston, mitkä helpottavat työtilannetta sekä pitävät sen vakaana.

25


Solid House Magazine 2/2014

Hanke tiedossa, ent채 rahoitus? 26


Solid House Magazine 2/2014

Haastattelimme yritysrahoituk­ sen asiantuntijaa ja kysyimme häneltä rahoitusnäkymistä. Kuka olet ja mitä teet? Nimeni on Jouko Grönroos ja toimin Nordean Turun yrityskonttorin johtajana eli käytännössä vastaan pienten ja keskisuurten yritysten pankkiasioiden hoidosta Turun talousalueella. Tiimissämme työskentelee 16 pankkialan ammattilaista. Pankki-ikää on itselleni kertynyt Nordeassa ja sen edeltäjissä 20 vuotta, lähinnä yritysrahoituksen eri tehtävissä.

Miten pankki vastaa (rakennusalan) yrit­ täjien haasteeseen saada rahoitusta investoinneilleen?

tasolla yrityksen tilanteeseen nähden. Itse asiassa Nordean yritysrahoitus on ollut viime vuodet reippaassa kasvussa.

Miten pankki neuvoo pk –yrittäjiä toimi­ maan tässä talousti­ lanteessa? Tämän ja ensi vuoden talouden kasvunäkymät ovat vielä vaatimattomat, joten kannattaa tarkoin miettiä tulevia investointeja ja niiden vaikutuksia yrityksen tilanteeseen. Kokonaisuudessaan rahoituksen hinta on kuitenkin maltillisella tasolla, mikä tuo osaltaan joustoa kassatilanteeseen. Omia varoja kannattaa käyttää investointeihin, jotta vieraan pääoman määrä ei muodostu liian suureksi.

Rahoitusta löytyy aina hyville hankkeille. Mikäli omarahoitusMitkä ovat Nordean osuus on kunnossa ja investoinYrityspankin nin kassavirta riittävällä tasolla, kilpailuvaltit? ei rahoitus muodostu ongelmaksi. Yhä kiristyvä pankkien Nordea on pohjoismaiden johtasääntely ja tuottovaatimukset va yrityspankki. Yritysasiakkaita ovat toki johtaneet marginaalion yli 600.000, mukaan lukien en hienoiseen nousuun, mutta 500 suurinta yritystä. Nordean edelleen hinnat ovat maltillisilla taloudellinen asema on vahva tasoilla. Asiakkaan taloudelja luottoluokitus AA, linen tilanne toimii mikä takaa asiakkailaikaisempaa enemlemme turvallimän hinnoittelun sen selkänojan pohjana nyt ja Rahoitusta myös talouden tulevaisuudessa. löytyy aina hyville heikoimpina aiPankki arvioi hankkeille. koina kuten nyt. aina kokonaiNordea on yksi suutta rahoitusta Euroopan arvostemiettiessään. tuimmista pankeista, Rahoituspäätökseen mm. The Banker –lehti vaikuttaa esimerkiksi valitsi Nordean vuonna 2012 toimialan tilanne, yrittäjän kosuurimpien eurooppalaisten kemus ja investointi realistisella

pankkien joukosta vuoden parhaaksi pankiksi Läntisessä Euroopassa, Tanskassa ja Suomessa. Nordeassa suurella osalla asiakkaista on oma yhteyshenkilö, joka hoitaa yhdessä asiantuntijatiimin kanssa asiakkaan palvelutarpeita. Kyseeseen tulevat mm. Cash Management-, Markets-, Nordea Rahoitus-, Private Banking- ja Sijoitusasiantuntija

–palvelut. Lisäksi asiakkaaseen ollaan yhteydessä säännöllisesti, tilanteesta riippuen 1-4 kertaa vuodessa. Yhteyshenkilö tuntee hyvin asiakkaan liiketoiminnan, mikä mahdollistaa yhteistyön sujuvuuden, palvelun joustavuuden ja oikeiden tuotteiden/ palvelujen tarjoamisen. Tämän lisäksi henkilökohtaisten pankkiasioiden hoito onnistuu oman yhteyshenkilön kautta.

27


Solid House Magazine 2/2014

Kasvollinen yritys erottuu joukosta Nykymaailman entistä sähköisemmässä palveluviidakossa henkilökohtainen asiakaskontakti on saanut väistyä. Kaikki eivät kuitenkaan suostu luopumaan henkilökohtaisesta palvelusta tekniikan tehostumisesta huolimatta. TiliWahlsten Oy on yritys, jolla on kasvot ja joka haluaa olla mahdollisimman lähellä asiakkaitaan.

T

iliWahlsten Oy tarjoaa kaikkia taloushallinnon palveluita kirjanpidosta palkanlaskentaan, fuusioihin ja sukunpolvenvaihdoksiin. Uutena palveluna lanseerataan talouspäällikköpalvelua, jonka myötä asiakkaiden on mahdollista ulkoistaa talouspäällikön tehtävät. – Asiantuntijoillamme on laaja näkemys eri yrityksien toiminnasta kun päinvastoin talon sisäiset talouspäälliköt saattavat nähdä vain oman toiminnan. Ulkoistaminen on myös kustannuskysymys ja isotkin yritykset ulkoistavat osan talousosaston toiminnasta, kertoo toimitusjohtaja Marko Wahlsten. Sähköiset taloushallinnon palvelut ovat mahdollistaneet valtakunnallisen sekä rajoja ylittävän asiakaskunnan. Pilvipalveluiden ansiosta asiakkaan on mahdollista käsitellä osto- ja myyntilaskut sähköisessä muodossa

28

yhdessä tilitoimiston kanssa, jolloin tiedot on helppo kaivaa esiin hakusanalla sen sijaan, että esimerkiksi yhtä kuittia etsisi isosta mapista. Kattavista sähköisistä palveluista huolimatta Wahlsten painottaa henkilökohtaista palvelua toiminnassa. – Emme halua olla kasvoton yritys vaan haluamme luoda kontaktia asiakkaihin ja olla lähellä heitä. Nykyajan sähköisessä maailmassa koen, että henkilökohtaisella palvelulla erottuu massasta.

Toimintaa yli rajojen Wahlsten on toiminut yrityksessä täyspäiväisesti vuodesta 1994. Hänen äitinsä perusti tilitoimiston 31 vuotta sitten ja ajan myötä toiminta laajentui Piikkiön kotitoimistolta

Saloon ja Paimioon. Wahlsten omistaa myös puolet virolaisesta tilitoimistosta, jonka kanssa hän tekee yhteistyötä niin suomalaisten kuin virolaisten yrittäjien eteen. – Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua Viroon suuntautuville suomalaisille yrityksille sekä päinvastoin Suomeen tuleville virolaisille yrityksille. Vahvuutemme on mahdollisuus pitää toiminta omissa käsissä, jolloin yrittäjät eivät koe yllätyksiä esimerkiksi maiden eriävän lainsäädännön tähden. Ilman välikäsiä voimme olla varmoja siitä, että asiakkailla on kaikki tarvittava tieto. Pitkä tausta, laaja osaaminen, ammattitaitoinen henkilökunta ja valmiudet kehittyä sekä uudistua tekevät TiliWahlstenistä varteenotettavan yhteistyökumppanin.


Solid House Magazine 2/2014

Kaikkea rakentamiseen Miksi ostaisit kaivinkoneen kymmenillä tuhansilla euroilla, kun voit suorittaa pihaprojektin laadukkaalla vuokra­koneella huomattavasti halvemmalla? Turun Kone-Rent tarjoaa mahdolli­suuden käyttää ammattilaisten koneita edulliseen hintaan.

T

ero Hämäläinen palvelee kaiken kokoisia rakennusalanyrityksiä, kaupunkia ja kotitalouksia laajalla rakentamiseen liittyvällä tuotepaletillaan. Tuotteet käsittävät kaikkea, mitä rakentamiseen voi tarvita ja edustavat huippulaatua. Vuokrauspalvelun ansiosta kalustoon ei tarvitse sitoa omaa pääomaa ja samalla välttyy halvempien ja huonolaatuisten koneiden ostamiselta. Halpa kone ei aina sovellu monipuoliseen käyttöön, mutta laadukas kone maksaa maltaita. Rakennusliikkeet omistavat toki osan kalustostaan, mutta vuokraus on järkevää kun tiettyä konetta tarvitaan vain hetkellisesti. Oman koneen hajotessa Turun Kone-Rent kuljettaa nopeasti uuden tilalle. Ripeä ja joustava palvelu määrittelee yrityksen toimintaa: kun tavaran tilaa tänään, sen saa tänään. Kalusto on uutta ja edustaa huippulaatua. Vuokraamohenkilökunta omaa laajaa tietoa tuotteista ja osaa neuvoa asiakkaita asiantuntevasti niiden käytössä.

vähemmän kalustoa ja käyttävät vuokrakalustoa ahkerammin. Uskon kuitenkin, että Suomessa liikutaan samaan suuntaan. Vuokraus tulee lisääntymään ja ostaminen vähenee.

Kuinka hintatietoisia asiak­ kaat ovat? – Hinnalla on suuri merkitys ja koen, että olemme siinä myös kilpailukykyisiä. Asiakkaat kiinnittävät paljon huomiota alennustarjouksiin, mutta Turusta 70 kilometrin säteellä on kaiken kaikkiaan kolme konevuokraamoa ja suosittelisin, että asiakkaat pyytäisivät tarjousta kaikilta. Näin voi tulla yllättäviä säästöjä, vaikka alennusta ei ole edes mainostettu.

Vuokrauspalveluiden lisäksi yritys suorittaa julkisivutelineiden pystytystä, kaluston kuljettamista, vuokraa muuttolaatikoita sekä edustaa Blåkläderin ja Helly Hansenin työvaatteita. Toimitusjohtaja Hämäläinen uskoo vahvasti konevuokrausalan potentiaaliin ja ennustaa kasvua tulevaisuudessa. – Suomessa olemme hieman jälkijunassa verrattuna Norjaan ja Ruotsiin, missä rakennusliikkeet omistavat huomattavasti

29


Solid House Magazine 2/2014

Siistit porraskäytävät, kaunis piha ja ajankohtainen tekniikka tekevät kerrostaloasumisesta mielekästä ja helppoa. Hyvästä palvelusta ja erinomaisesta työnjäljestä tulisi olla halukas maksamaan, sillä halpa hinta johtaa usein tyytymättömyyteen. Tunnollisia yrityksiä tulisi tukea ja asiakkaana tulisi vaatia hyvää palvelua.

Tehokasta kiinteistöhuoltoa K

iinteistöhuollon maineikas toimija Turun Tehohuolto Oy palvelee kattavasti Turun asunto-osakeyhtiöitä. Toiminnan kivijalka on alusta asti ollut kiinteistöhuollossa ja siivouksessa, mutta suuren kysynnän myötä palvelutarjontaa on laajennettu. Saman katon alta löytyy tänään perinteisten palveluiden lisäksi sähkö- ja vaihtolavapalveluita, sekä trukkien ja koneiden huolto- ja korjauspalveluita. Toimitusjohtaja Miika Heinonen ja hallintojohtaja Sari

Heinonen uskovat vahvasti nykyiseen toimintamalliinsa, sillä monipuolinen osaaminen yrityksen sisällä helpottaa töiden aikatauluttamista. Laajan erikoisosaamisen lisäksi yrityksellä on hyvä yhteistyöverkosto, joka koostuu putkimiehistä, saneerausliikkeistä ja kosteusvaurioihin erikoistuneista tekijöistä.

Ajatuksena oli huoltaa omat kiinteistöhuoltokoneet talon sisällä, jolloin Heinoset totesivat, että palveluita voisi samalla myydä ulos. Oma sähkömies on ollut siunaus yritykselle ja on työllistänyt sitä paljon. Oma tekijä on helppo saada kohteeseen saman tien ja asiakas on myös tyytyväinen ripeään palveluun.

Koneiden huolto ja korjaus edustavat palveluiden uusinta linjausta ja on täysin erillään kiinteistöhuoltotoiminnasta.

Heinoset painottavat hyvän työn ja palvelun arvostamista. Usein hintoihin kiinnitetään liian paljon huomiota, jolloin palvelun laatu voi jäädä taka-alalle. – On tärkeää, että ihmiset

selvittävät mitä halvimmalla hinnalla saa. Kaikki yrittäjät harjoittavat toimintaa, joka tuottaa rahaa, joten halvin hinta ei voi olla yhtä kuin laadukkain palvelu. Jos haluaa maksaa vähemmän, on myös tingittävä jostain, Sari Heinonen kertoo. Heinoset ovat panostaneet laatuun ja luotettavuuteen. Työt toteutetaan ilman turhia välikäsiä, joten asiakkaiden tilanteesta ollaan aina ajan tasalla. Hyvä maine on kasvanut hyvästä työnjäljestä ja työntekijät ovat mukautuneet teknisesti kehittyvään alaan kuitenkaan käsityön arvoa unohtamatta.

• KIINTEISTÖHUOLLOT • SIIVOUKSET • TRUKIT • • SÄHKÖTYÖT • VAIHTOLAVAT •

www.turuntehohuolto.fi 30


Solid House Magazine 2/2014

Alumiiniin, messinkiin, rst, muoveihin, puuhun ym. ym.

Rakennusautomaation edelläkävijä Kun avaat ulko-oven, hissi ak-

Visuaaliset ratkaisut kotiin ja töihin

Alumiiniin, Alumiiniin,messinkiin, messinkiin,rst, rst,muoveihin, muoveihin,puuhun puuhunym. ym

tivoituu kuljettaakseen sinut toimistoosi viidenteen kerrokseen ja valot syttyvät kulkureitillesi, jättäen kiinteistön muilta osin pimeäksi. Huoneesi valaistus, ilmanvaihto- ja muut tekniset järjestelmät kytkeytyvät automaattisesti päälle toteuttaakseen haluamasi olosuhteet. Tältä tulevaisuus näyttää.

T

alotekniikasta puhuttaessa viitataan usein integroituihin järjestelmiin, eli järjestelmäpiiriin, joka ohjaa kiinteistön kaikkia taloteknisiä järjestelmiä. Valitettavasti monessa kohteessa noudatetaan vanhanaikaista taloteknillistä toimintamallia, jossa esimerkiksi valaistuksenohjaukseen, ilmanvaihto- ja lämmitysohjaukseen sekä kulunvalvontaan käytetään erillisiä järjestelmiä. Ihannetilanteessa kiinteistön kaikki talotekniset järjestelmät kuuluisivat yhden järjestelmän piiriin, jota voisi valvoa yhdestä paikasta.

Kustannustehokas automaatio Energiatehokkuuden kannalta integroidut automaatiojärjestelmät ovat kannattavin vaihtoehto. Erillisiin järjestelmiin sidottuina esimerkiksi lämmitys ja jäähdytys eivät keskustele keskenään, joten tyypillisimmissä tapauksissa molemmat ovat samanaikaisesti toiminnassa. Yksi kokonaisvaltainen järjestelmä taas olisi tietoinen kaikista siihen kuuluvista järjestelmistä, eikä soisi päällekkäisiä, ristiriitaisia toimintoja. Näin se myös toimii kustannustehokkaasti. Kun automaatiojärjestelmä saneerataan järkeväksi, se voi säästää jopa 30 % lämmityskulutuksessa ja 15 % sähkökulutuksessa.

Investointi koostuu automaatiomodulista ja internetliittymästä, ja maksaa itsensä takaisin kahden vuoden sisällä. Se on kiinteistönomistajalle nopein tapa saada sijoitetulle pääomalle tuottoa.

Rakennusmaita koristavat eli rohkeasti vain esittämään liikenne- ja varoitusmerkit sekä ideoita, osakas Johan Bergström opasteet ja mainosteipeillä varuskertoo. Viestinviejä tetut pakettiautot. Tuotteet ovat Bergström, Kari Salerto ja Toni todennäköisesti peräisin Kilpitalo Suonsuu ovat toiminnassaan Resta-Sky Oy on erikoistunut Teikit Oy:n taitavilta tekijöiltä. yhdistäneet silkkipainon ja automaation modernisointitöihin Teollisuudessa yrityksen kädenteippitalon voidakseen palvella ja huoltoon. AutomaatiojärjesVaroitus- ja laitekilvistä monipuolisiin logokilpiin ja näppäinkalvoihin jälki näkyy varoitusohjeissa ja asiakkaitaan mahdollisimman telmä asennetaan kiinteistön ja infotauluissa. Yritys voi toteuttaa monipuolisesti. Toimitusaika on asiakkaan tarpeita vastaavaksi, kaikkea, mitä asiakas tarvitsee tehokkaampi, kun kaikki työt jonka jälkeen voidaan solmia kuvan ja tekstin muodossa sekä hoituvat saman katon alla. Alan molempia osapuolia tyydyttävä ulko- että sisätiloihin. huippukoneista ja ohjelmista huoltosopimus. Näin kiinteistöstä huolimatta käsityö viimeistelee huolehditaan ammattitaidolla Teippauksia voi käyttää myös kaikki tuotteet. Bergström on itse koko sen elinkaaren aikana. oman kotinsa stailaamiseen. Tatoiminut yrityksessä 15 vuotta ja – Urakoitsijana toimitamme petit, koristellut pöytälevyt ja ovet haluaisi tulevaisuudessa laajentaa asiakkaillemme ”olosuhteita”, ovat edullinen ja nopea vaihtoehyksityisasiakaskuntaa. Tällä esimerkiksi saman lämpötilan to remontille, mikäli kyseessä on hetkellä suurin osa asiakkaista vuoden ympäri, ja huoltotoiminpelkkä visuaalinen muutos. Juuri koostuu rakennusliikeistä ja nan myötä huolehdimme siitä, etvisuaalinen taito tekee Kilpitalo teollisuudesta. tä nämä olosuhteet ovat pysyvät, Teikistä erinomaisen yhteistyökertoo toimitusjohtaja Tuomas – Koen, että meillä on vankka kumppanin, joka osaa hahmottaa Ansaranta. osaaminen ja tarpeelliset resurssit parhaan tavan toteuttaa asiaklaajentaaksemme toimintaamme kaan idean. Teknisenä edelläkävijänä Resyksityispuolelle. Tarkoituksena ta-Sky on integroitujen automaa– Meille on helppo tulla ja osaamolisi vastata mahdollisimman tiojärjestelmien puolestapuhuja ja me käyttää luovuutta erikoisemhyvin kaikkien asiakassegmentpyrkii viemään viestiä eteenpäin pienkin töiden toteuttamisessa, tiemme tarpeisiin. alalla. Yrityksen järjestelmätarjonta on hyvinkin kehittynyt ja monipuolinen, ja sitä täydentävät erilliset valvontasopimukset. Näin kiinteistön automaatiota voidaan valvoa ja tarpeessa korjata, ennen kuin käyttäjä edes huomaa vian.

www.resta-sky.fi 31


Solid House Magazine 2/2014

Turun puhtain Hyvän siivousliikkeen tunnistaa sen pitkäaikaisista ja tyytyväisistä asiakkaista. Luotettava toimija vastaa rehellisesti siihen, mitä asiakas tarvitsee, eikä laskuta turhista töistä. Erinomainen asiakaspalvelija luo tarkat suunnitelmat siivousurakasta ja vastaa asiakkaan puheluihin 24/7. Tervetuloa asiakkaaksi! Eva-Stina Laine aloitti uransa siivoojana 1970-luvulla ja on ahkeruuden myötä edennyt alalla sekä tavoittanut nykyisen yrittäjän statuksensa. Hän perusti oman siivousalan yrityksensä 22 vuotta sitten ja on tasaisesti kasvattanut toimintaansa työllistäen tänään sata työntekijää ja palvellen asiakkaita laajasti eri paikkakunnilla. Laine on yhä edelleen hyvinkin aktiivinen siivoustöissä, sillä into työhön ei vuosien aikana ole hävinnyt. Puhtaan lopputuloksen näkeminen on edelleen yhtä palkitsevaa kuin uran alussakin. Turun Yrityssiivous Oy:n toiminta muodostuu tilaustöistä ja sopimussiivouksista. Sopimussiivoukset perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin ja tilaustyöt ovat suurimaksi

32

osaksi kertaluonteisia töitä, kuten esim. lattioiden pesut ja vahaukset, ikkunoidenpesut, ilmastointiputkien sisäpuoliset puhdistukset sekä rakennusten loppusiivoukset. Liiketoiminta suuntautuu pääasiassa yritysten siivouksiin. Joitakin palveluja on toki kotitalouksillekin tarjolla. Näitä ovat mm. omakoti- ja rivitalojen kattojen pesut ja käsittelyt, huonekalujen ja sohvien pesut ilmastointiputkien puhdistukset, muuttosiivoukset, sekä erilaiset suursiivoustyöt. Yritykselle myönnettiin yhdeksäntenä siivousliikkeenä Suomessa Clean Card, mikä on siivouksen sertifioitu laatujärjestelmä ja yksi osoitus yrityksen laaduntuottokyvystä.


Solid House Magazine 2/2014

Referenssit puhuvat puolestaan Turun Yrityssiivouksen ensimmäinen asiakas oli Muotitalo Halonen, joka edelleen käyttää siivouspalveluita säännöllisesti. Muita sopimusasiakkaita ovat lääkärikeskukset, apteekit, vanhainkodit, päiväkodit. Asiakkaiden toimiala on varsin laaja. Suurin yksittäinen asiakas on Turun Logomo, iso tapahtuma-areena ja toimistokompleksi. Logomo on Suomen kolmanneksi suurin

tapahtumajärjestäjä ja siivous toimii talossa käytännössä ympäri vuorokauden. Pitkäaikaisten asiakkaiden luottamus Turun Yrityssiivouksen tarjoamiin palveluihin osoittavat työn laadun olevan mitä mainioin. Laine painottaa, että siivoojan työ vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja äärimmäisen hyvää materiaalituntemusta. – Alan arvostus on viime vuosina parantun-

tut huimasti. Ilman siivouspalveluita oltaisiinkin pulassa, eikä työ ole niin helppo kuin ihmiset luulevat, vaan vaatii ammattitaitoa, ja myös siivoojan omaa työn suunnittelua sekä harkintaa. Itse olen erittäin ylpeä henkilöstöstäni ja kehoitan myös työntekijöitäni aina arvostamaan omaa ammattitaitoaan. Oman työn jäljestä on osattava nauttia.

en takana s k y t s Puhtaasti mene en takana s k y t s Puhtaasti mene

Turun Yrityssiivous Turun Yrityssiivous Turun Yrityssiivous Oy • Ruissalontie 11 B • 20200 Turku • Puh. 02 2746 000 • info@yrityssiivous.com Turun Yrityssiivous Oy • Ruissalontie 11 B • 20200 Turku • Puh. 02 2746 000 • info@yrityssiivous.com

www.yrityssiivous.com www.yrityssiivous.com

33


Solid House Magazine 2/2014

Ihmisläheistä ylläpitotoimintaa Kiinteistöhuoltoalalla työ on automatisoitunut vuosien varrella entistä enemmän. Turun Kiinteistöässä Oy:ssä ymmärretään kuitenkin työn sosiaalista puolta ja panostetaan ihmisläheiseen kontaktiin sekä henkilökohtaiseen palveluun.

T

urun Kiinteistöässä edustaa aitoa yhteinen päämäärä on pitää asiakkaat perheyrittäjyyttä, jonka juuret juontatyytyväisinä. Palvelut jaetaan siivoukseen, vat vuoteen 1989 asti, jolloin Teija ja Petri kiinteistön sisä- ja ulkopuolen tehtäviin sekä Harka perustivat yrityksen. Tänään koko toimistopuolen asiakaspalveluun. Päivystysperhe näkyy vahvasti päivittäisessä toiminpalvelun myötä henkilökunta on tavoitettanassa: Sähköautomatiikkaan suuntautunut vissa 24/7 ja voi näin reagoida äärimmäisen Henri-poika toimii virallisesti yrityksen nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. teknisenä johtajana ja huolehtii pääasiassa Maltillisen kasvun myötä Harkan perhe taloteknisistä tehtävistä sekä teknisen kiinon onnistunut ylläpitämään pitkiä teistöhuollon ylläpitämisestä. Hän asiakassuhteita ja keskittymään myös työskentelee itse kohteissa tasapuolisesti kaikkiin kohteija toimii samalla teknisten siinsa. Yrityksen tiedonkulku huoltomiesten konsulttina ..yhteinen on hyvää ja jokainen tuntee sekä tukena. Nuorempi poipäämäärä on asiakaskohteet läpikotaika Erkka on koulutukseltaan pitää asiakkaat sin. Näin asiakas saa aina automaatioasentaja ja toimii tyytyväisinä. vastauksen kysymykseensä, myös yrityksessä teknisenä oli se mikä vain kiinteistöön huoltomiehenä. Henrin vaimo liittyvä. Asiakkaiden tyytyväisyys Outi huolehtii asiakaspalvelusta juontanee juuri tästä erinomaisesta yhdessä Teijan kanssa. Petri hoitaa asiakaspalvelusta sekä ammattitaitoisen yritystä kokonaisvaltaisesti johtotasolla ja henkilökunnan luotettavuudesta. Työntekiosallistuu tarvittaessa käytännön töihin. jät ovat pitkän linjan huoltomiehiä ja -naisia, joista suurin osa on viihtynyt yrityksen Kiinteistöjen ylläpito- ja valvontatyö koostuu palveluksessa jo yli kymmenen vuotta. useammasta osa-alueesta, joiden kaikkien – Asiakaspalvelu on äärimmäisen suuressa merkityksessä kaikessa toiminnassa. Vaikka kiinteistöhuolto on hyvinkin teknistä nykypäivänä, se ei kuitenkaan poista henkilökontaktin ja sosiaalisten taitojen tärkeyttä. Olemme tarkkoja siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme sekä tekniikan että henkilökohtaisen palvelun parhaat puolet, kiteyttää Henri Harka.

34


Solid House Magazine 2/2014

Asiantuntevaa kiinteistökuivausta Kosteusvauriot ovat piinallisia ja voivat aiheuttaa vakaviakin ongelmia rakenteille ja terveydelle. Pintapuolisesti pieneltä vaikuttavan vedestä aiheutuneen vaurion vaikutukset ovat yleensä laajempia, kuin mitä ensi katsomalla oletetaan. Kosteusvaurion tutkimukset tulisi aloittaa kutsumalla paikalle hyvämaineinen alan ammattilainen, jotta voidaan varmistua siitä, että asiat hoidetaan oikein, nopeasti, rahaa säästäen, kuitenkaan laadusta tinkimättä.

V

esivahinkoalan ammattilainen selvittää kosteusvaurion tai vesivahingon aiheuttajan, jonka yhteydessä rakenteiden vauriot ja vaurioalueet kartoitetaan. Kartoituksesta laaditaan selkeä raportti, joka toimitetaan tilaajalle. Tilaaja saa näin parhaan tiedon vaurioista ja suositelluista toimenpiteistä vahingon korjaamiseksi. Ammattilainen osaa myös neuvoa miten vahinkoja voidaan ehkäistä tulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin vesivahingon sattuessa. Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus Oy:n päätoimialue on koko Varsinais-Suomi. Ripeällä toiminnalla veden leviäminen ja lisävahinkojen syntyminen voidaan estää. Kiinteistön kunnossapito vaatii pitkäjänteisyyttä ja nopeaa reagointia vahinkojen sattuessa. Kiinteistöä oikein huoltamalla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella kiinteistön arvo säilyy, kun rakenteet ovat kunnossa. Varsinais-Suomen Kiinteistökuivaus hoitaa kaikkia vesivahinkoihin liittyviä töitä monen kymmenen vuoden kokemuksella. Toimitus-

johtaja Caro Malmberg johtaa vuonna 1996 perustettua yritystä ja pitää toimintakonseptin monipuolisuutta ja huolellisuutta edelleen yrityksen vahvuutena. Asiakaspalvelua korostetaan työn teossa jatkuvasti, koska vahingon sattuessa vahingon kärsijän normaali elämä useasti häiriintyy, jonka vuoksi asioiden hoidossa tulee olla hienovarainen. Henkilökunta koostuu sekä sertifioiduista kosteudenmittauksen asiantuntijoista, että rakennusalan ammattilaisista. Vahinkokohteissa tilat saadaan takaisin asumiskäyttöön nopeammin, kun työt suoritetaan saman tekijän toimesta kosteuskartoituksesta viimeisen jalkalistan asennukseen.

Vahinkopäivystys

www.vskiinteistokuivaus.fi

(02) 244 4060 35


Solid House Magazine 2/2014

Oma koti kullan kallis Liedossa toteutuu täydellinen kaupunki- ja maalaisasumisen yhdistelmä. Kaunis maisema ja kattavat palvelut miellyttävät niin nuoria kuin vanhuksia. Tutustu erinomaisiin asumismahdollisuuksiin ja varaa oma unelmakotisi.

R

akennusliike Nummela rakentaa pääasiassa kerrostaloja Liedon alueella. Yritys on tunnettu paikkakunnalla ja useimmat ostajat ovatkin lietolaisia. Heistä suuri osa on eläkeläisiä, eläkkeelle siirtyviä tai lapsiperheitä, joten palvelut saisivat mielellään olla kävely-

36

matkan päässä. Koska kohteet sijaitsevat lähellä Liedon keskustaa, kerrostaloihin on usein lisätty liiketilat katutasoon. Tulevia huoneistoja markkinoidaan hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta ostajat saisivat mahdollisuuden vaikuttaa kotinsa lopulliseen ulkonäköön. Tällä hetkellä työn


Solid House Magazine 2/2014

alla on kerrostalo, joka tulee laatii yhdessä arkkitehdin ja koostumaan 21 asunnosta ja erikoissuunnittelijoiden kanssa yhdestä liiketilasta. Asuntokoot suunnitelmat ja rakentaa yhdesovat 52–100,5 neliötä. Kaikkiin sä luotettavien työntekijöiden ja asuntoihin rakennetaan oma sauyhteistyökumppaneiden kanssa na ja isompiin huoneistoihin uusia unelmien koteja. kaksi erillistä WC:tä. – Pysymme ajan tasalla Hannu Nummetrendien kanssa lan vanhemmat voidaksemme ..ajan tasalla perustivat yrivastata tulevien trendien kanssa tyksen vuonna asukkaiden mielvoidaksemme vastata 1987. Tuolloin tymyksiin. Usein tulevien asukkaiden rakennusliikhe ovat mukana mieltymyksiin. keen kohteet jo suunnitteluvaiolivat urakkaheessa. Mielestäni kohteita kunnille, työn hedelmä on valtiolle, yrityksille mahdollisuus toteuttaa ja myös yksityishenkilöille. omia ideoita ja olla mukana Kaksitoista vuotta sitten Rakenmuokkaamassa Liedon keskusnusliike Nummela kuitenkin taa. Meidät tunnetaan siististä siirtyi omaan tuotantoon ja nytyönjäljestämme ja joustavana kyään Hannu Nummela toimii organisaationa pärjäämme toimitusjohtajan ja omistajan myös kilpailussa isompia yritykroolissa. Hän valitsee sopivat sien kanssa. tontit yrityksen kohteille, hän

Laadukkaat asunnot ja tyylikkäät liiketilat Hanhipolku 2 L 2, 21420 Lieto | 0500 829 920 | www.rklnummela.fi | rakennusliike.nummela.oy@elisanet.fi 37


Solid House Magazine 2/2014

”Suomalaiset pelkäävät kyllästymistä!” Kaikki tietävät ku­ ka on Janne Kataja, mutta kuka on Janne Kataja? Julkisuudessa minut tunnetaan erinäisistä viihdyttäjän rooleistani. Siviilissä Janne Kataja on utelias, tiedonhaluinen ja hassu perheenisä Riihimäeltä, joka on aina kiinnostunut uusista asioista. Uteliaisuus on ehdottomasti tyypillisin luonteenpiirteeni. Kun innostun jostain asiasta, tunnen valtavaa tiedonjanoa ja yritän ottaa asioista selvää niin paljon kuin maallikon on mahdollista.

Olet ollut monessa mukana, mutta mis­ sä kaikessa? Olen ollut vahvasti mukana teatterimaailmassa. Olen itse asiassa jo lapsena tutustunut alaan toimimalla teatteriavustajana ja myöhemmin opiskelin taideakatemiassa. Eräässä vaiheessa toimin myös markkinointipäällikkönä teatterissa. Ammatikseni olen toiminut juontajana, koomikkona ja taikurina sadoissa yritystilaisuuksissa.

Olet myös yrittäjä.

Kyllä, perustimme aikoinaan Aku Hirviniemen kanssa Hihhihhii Oy:n, joka ensin toimi ohjelmatoimistona ja myöhemmin muuttui tapahtumatoimistoksi, joka järjesti erinäisiä yritystapahtumia. Sen mukaan, kun uramme ovat kehittyneet, myös

38

yrityksen toimiala on vaihtunut. Nykyään Hihhihhii Oy toimii palkkapalveluna minkä tahansa alan ammattilaisille, jotka eivät halua perustaa omaa yritystä. Toimimme siis heidän työllistäjinä ja hoidamme näin palkanmaksut ja muut lakisääteiset asiat.

Pitääkö paikkaansa, että olet lähtenyt mu­ kaan sisustusalalle? Päätoimisesti olen edelleen juontaja ja koomikko, mutta luon mielelläni saneerausten yhteydessä miljöitä. En kutsuisi sitä työksi, se on enemmänkin harrastus, mutta tosiaan palvelu niille, ketkä haluavat että Janne Kataja suunnittelee heidän remonttinsa. Homma alkoi omasta tarpeesta ja sitä myöten on tullut kysyntää. Olen ollut mukana tekemässä muun muassa keittiötä, kylpyhuonetta, ravintolaa ja vinttiä. Harrastin aikoinaan lavastamista teatterissa ja siitä olen saanut intohimoni remontteihin. Luova työ on kiinnostanut minua lapsesta asti ja teatterilavastusten parissa oli upeaa rakentaa maisemia ja vaikuttavia kokonaisuuksia. Olen esteetikko ja rakastan kauniita ja vaikuttavia interiöörejä, esineitä ja tiloja. En ole ikinä osannut piirtää enkä ilmaista luovuuttani paperilla, joten totesin, että voin sen sijaan luoda taideteokseni tilaan. Visioin ja teen pintoja,

Koko kansalle tuttu Janne Kataja on huippuluokan viihde-esiintyjä, joka ilahduttaa meitä juontajana, koomikkona ja taikurina. Hän on omien sanojensa mukaan esteetikko, joka ei osaa piirtää ja hyvän rytmitajun omaava mies vailla laulutaitoja. Luomisvimman riivaamana hän on nykyään myös juontaja, joka sisustaa.

loput taideteoksestani hoitavat rakennusalan ammattilaiset.

Mikä on sisustami­ sessa tärkeää ottaa huomioon? On tärkeää kuunnella asiakasta. Omissa projekteissani huomioin rakennuksen ja tilan aikakautta sekä tyyliä, jotta rakennukselle ominainen tyyli myös näkyy sisustuksessa. Nämä tilalle tyypilliset elementit yhdistetään sitten suunnittelijan omaan makuun, joka lähtee asiakkaan tarpeesta. Koen samalla tärkeäksi jättää ripauksen Jannea suunnittelemaani kohteeseen, usein se tarkoittaa jonkin muodon tai värin tuomista tilaan. Yhdistin esimerkiksi pienessä suihkutilassa kylpyhuoneen ja saunan yhdeksi tilaksi poistamalla väliseinän. Tilat ikään kuin liukuvat toisiinsa mutta edustavat silti kahta erilaista interiööriä. Tällaisia ratkaisuja näkee harvemmin. Pidän erittäin paljon värien ja muotojen kanssa leikkimisestä. Tällä het-

kellä haaveilen mandariininvärisen span tekemisestä. Minulla on jo selvä visio siitä, odotan vain tilaajaa. Haluaisin yhdistää mandariinin pohjan valkoisiin kalusteisiin oikein raikkaan lopputuloksen saamiseksi.

Mitä muuttaisit suo­ malaisten sisustus­ kulttuurissa? Tähän sanon yhden asian: Kokeilkaa rohkeammin värejä ja kuvioita. Suomalaiset pelkäävät kyllästymistä, eivätkä siksi myöskään uskalla sisustaa väreillä tai isoilla kuvioilla. Ei kyllästymisessä ole mitään vikaa, jos tapettiin kyllästyy viiden vuoden jälkeen, sen voi vaihtaa toiseen. Näin itse tila pysyy kunnossa, kun sitä aika ajoin uudistaa. Kyllästymisen pelko aiheuttaa kuitenkin hieman tylsänpuoleisia sisustusratkaisuja. Ihmiset ovat varovaisia ja yrittävät piristää yleisilmettä värikkäillä tyynyillä tai verhoilla. Itse koen, että tekstiileillä luodaan pelkkä kausi eikä niillä tehdä sitä tilaa.


Solid House Magazine 2/2014

Huom!in välittäjät halusivat tiedustella Jannelta.

Kerro kokemuksiasi kiinteistönvälittäjistä. Minulla on pelkkiä hyviä kokemuksia kiinteistönvälittäjistä. Olen ollut monen kanssa tekemisissä ja pidän siitä, että he välittäjinä toimivat rohkeasti ja ottavat yhteyttä, kun kokevat löytäneensä jotain minun makuuni. Pidän erityisesti siitä, kun välittäjä uskaltaa näyttää persoonaansa. Se on hyvä tapa jäädä asiakkaan mieleen.

Voisitko nähdä itsesi kiinteistönvälittäjä­ nä? Arvostan ammattia ja tiedän, että se vaatii paljon ammattitaitoa. Tykkään itse myydä ja olen ehdottomasti kauppamies. Kuten aiemmin sanoin, uskon, että ammatissa tarvitaan persoonaa enkä koe, että kaikki pärjäisivät työssä. Suosittelen toki mielelläni kohteita tutuilleni, mutta enemmän ystävänä, joka on innostunut ideasta. Jos opiskelisin alaa, voisin luultavasti toimia kiinteistönvälittäjänä, mutta se vaatii tosiaan ammattitaitoa.

Haluaisitko lähettää terveisiä lukijoillem­ me? Ihmiset, ostakaa rohkeasti asuntoja. Nyt ovat ostajan markkinat, joten ei kannata pelätä. Näin saamme rahan lähtemään liikkeelle ja kun raha vaihtaa omistajaa, taantuma poistuu. Siinä teette monta palvelusta. Ihmiset valittavat, että eivät saa lainaa pankista. Tähän toteaisin: Oletko kysynyt? Vinkkini on: Kun löydät itsellesi oikean kohteen, anna mennä! Sen minkä voit tehdä tänään, tee se. Käykää myös Facebookissa tutustumassa Ophelia-lehmään!

”Kyllästymisen pelko aiheuttaa hieman tylsänpuoleisia sisustusratkaisuja.”

39


Solid House Magazine 2/2014

UNELMIEN KODIT Huom! Solid House Oy LKV esittelee mielenkiintoisia kohteita kodiksi tai vapaa-aikaan

Tutustu upeisiin myynniss채 oleviin kohteisiin

40


Solid House Magazine 2/2014

Teemme asiat eri tavalla kuin muut. Ainutlaatuinen osakkuutteen perustuva toimintamallimme antaa välittäjillemme aidosti mahdollisuuden vaikuttaa, miten juuri Sinun asuntosi myydään. Teemme asiat eri tavalla kuin muut.

V

älittäjillämme on valta suunnitella kullekin kohteelle yksilöllinen, räätälöity markkinointistrategia. Välittäjämme hyödyntävät jatkuvasti mm. ammattivalokuvaajaa, muuttopalvelua, stailauspalvelua, remonttisuunnittelua ja valmista asiakaskantaa.

Markkinointia useassa eri mediassa Huom! -välittäjät ovat alan ammattilaisia ja tekevät kaikkensa, jotta asuntokauppasi onnistuvat yli odotustesi. Autamme sinua asunnonvaihtoon liittyvissä asioissa ja markkinoimme asuntoasi parhaalla mahdollisella tavalla. Asuntosi on internetissä näkyvissä useissa medioissa: www.huom.fi, www. etuovi.com, www.oikotie.fi, www.

jokakoti.fi ja www.solidhouse.fi. Lisäksi markkinoimme lehdissä, sosiaalisessa mediassa (Facebook) ja teemme suorapostituksia.

Julkiset asiakas­ palautteet Haluamme erottautua kilpailijoista parhaalla asiakaspalvelulla, joten olemme kysyneet asiakkailtamme, mitä he oikeasti ovat meistä mieltä. Kaikilla välittäjillämme on tähtiluokitukset ja kaikki asiakaspalaute on julkista. Tavoitteemme on, onnistunut asuntokauppa turvallisesti, ja että olet tyytyväinen asuntosi myyntiin. Välittäjämme pitävät sinuun koko ajan yhteyttä ja kertovat kuinka asuntosi myynti edistyy.

Olemme Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen, ylläpidämme ammattitaitoamme jatkuvasti ja noudatamme Hyvää Välitystapaa. Varmistamme Sinulle turvallisen asuntokaupan!

Huom! pähkinänkuoressa • Huom!-ketju on osa Realia Group Oy:tä • Suomen nopeimmin kasvava kiinteistönvälitysketju • Huomin ytimenä on osakkuuteen perustuva toimintamalli • Tavoitteena profiloitua alan parhaana työpaikkana • Yksilöllistä palvelua ilman yrityksen asettamia rajoitteita • Välittäjillämme on asiakkaiden määrittelemä tähtiluokitus ja asiakaspalautteet ovat julkisia • Huom! tuo alalle kansainvälisiä sekä nykyaikaisia työkaluja

41


Solid House Magazine 2/2014

UUTTA!

KT, Raunistula, Turku Asunto Oy Turun Pumpuli Ainutlaatuinen a­­suinmiljöö. Ydinkeskusta on joenrantareittiä pitkin pyöräillen n. ­10 mi­n. päässä. Energialuokka B. Kun ostat tämän upean YIT –kodin ja myyt vanhan asuntosi kauttamme niin välityspalkkiosi vanhan asunnon myynnistä on 0 €! Raunistulantie 37. Esim. 3h, k, s 72 m2 Mh. 76 410 € vh. 254 700 €. Tilaa esite! / turku@huom.fi

42


Solid House Magazine 2/2014

UUTTA!

KT, Tupila, Paimio Asunto Oy Paimion Jokilaivuri Asumisen mukavuutta Paimion parhaalla paikalla. Luksusta asumiseen tuo korkealuokkainen varustelutaso. Energialuokka B. Kun ostat tämän upean YIT –kodin ja myyt vanhan asuntosi kauttamme niin välityspalkkiosi vanhan asunnon myynnistä on 0 €! Sahurintie 1. ESIM. 1h+kt+alkovi, 36m2 Mh. 33 450 €, vh. 111 500 €. Tilaa esite! / turku@huom.fi

43


Solid House Magazine 2/2014

Petri Ingman Myyntineuvottelija, partner

Asuntokauppaa Petrin kanssa Huippu hinta asunnostasi ja vielä nopeassa aikataulussa! Eikö kuulostakin hyvältä? Huom! antaa minulle mahdollisuuden tarjota ainutlaatuista ja tuloksellista välityspalvelua asiakkailleni. Lisäksi tehokkuus on minulle enemmän kuin luonteenomaista ja ammattilaisena keskityn olennaiseen. Pidän asiakkaani aina ajantasalla ja kerron kuinka asunnonmyynti edistyy. Hallitsen haastavatkin neuvottelut varmoin ottein ja haluan onnistua yli odotustesi. Tehdään yhdessä parhaat asuntokaupat!

Onko sinulla asuntohaasteita?

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

44

Petri Ingman

Myyntineuvottelija, partner 050 343 4877 petri.ingman@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Asunnonvaihtoon sujuvuutta • Laadukasta palvelua • Kattavaa näkyvyyttä internetissä

KUTSU MINUT ARVIOKÄYNNILLE 0 € p. 050 343 4877 Asunnonvaihto mielessä? Huom!-välittäjänä teen asunnovaihdon sujuvaksi sinulle. Suunnittelen mielelläni asunnollesi räätälöidyn markkinointisuunnitelman ja parhaan yksilöllisen välitystarjouksen on tilanteesi mikä tahansa. Minulla on käytössäni alan parhaat työkalut. Haluan palvella asiakkaitani kokonaisvaltaisesti ja esittelen asuntosi laadukkaasti! Ole yhteydessä ja kysy, niin kerron lisää, siitä se lähtee!

HUOM.FI - NÄYTTÖJÄ LÖYTYY!

Haluaisitko asuntosi tähän?

45


Uudiskohde

Solid House Magazine 2/2014

Wau!

ELÄMÄSI HELPOIN MUUTTO VAIN PUHELINSOITON PÄÄSSÄ:

NIEMI PALVELUT OY (02) 233 0110, niemi.fi Helsinki · Jyväskylä · Lah · Oulu · Tampere · Turku

46


Solid House Magazine 2/2014

Uusi!

RT, Hirvensalo, Turku Asunto Oy Turun Friskalanpiha Helppoa ja mutkatonta asumista nuorekkaassa ympäristössä. Valoisa ja avara huoneisto, jossa runsaasti säilytystilaa. Laadukkaat materiaalit ja harmoninen kokonaisuus. Laadun takaa Puustelli- keittiö, Rosenlew- kodinkoneet ja Laattapiste Collection- laatat. Saaristolaismiljöö, jossa luonnonläheisyys kosketeltavissa. Monien mahdollisuuksien Hirvensalosta löytyy toimivien palvelujen lisäksi muun muassa uimarannat, venesatamat, ulkoilureitit, laskettelu, ratsastus ja golf. Tervetuloa asumaan ja viihtymään Hirvensalon saarelle! Ravaksenkatu 11. Tied. Petri Ingman 050 343 4877 tai petri.ingman@huom.fi Tilaa esite! Esim. 4h, k ,s 103 m² Mh. 25 671 €, Vh. 219 000 € Esim 3h, k, s 89 m² Mh. 31 948 €, Vh. 199 000 €

47


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

RT, Kuusisto, Kaarina 4-5h, k, 2kph/wc, s, vh, v, ak, terassit 136m2 Upea arkkitehti Pekka Mäen modernin funkkistyylin 2-tasoinen rt -huoneisto merinäkymin Kuusistonsalmelle, jossa oma venepaikka venevalkamassa. Talo seisoo vankasti suojaisalla kalliopohjalla. Sisätilojen avaruus huikaisee laajoin ja vaikuttavin maisemaikkunoin ja terassein. Laadukkaat materiaalivalinnat antavat viimeistellyn vaikutelman aina ikkunapuitteita myöden ym. Vmh. 439.000 € Kylliäisentie 35 F.

Asuntokauppaa Kaarinan kanssa Työpanoksemme on huomioitu.

...erittäin ammattitaitoinen kiinteistövälittäjä, suorastaan unelmavälittäjä. Hän on asiallinen, riittävän aktiivinen..

- Kenneth Tarvonen, Helsinki Lue palautteeni huom.fi

48

Vuosi on alkanut heti tammikuusta reippaan tuloksel­ lisesti usean kaupan voimalla ja samalla uusien kohteiden tullessa myyntiin. Luotettavan kiinteistöalan asiantuntijan avulla turvaat kodinvaihtosi sujuvuuden luontevan tahdikkaasti ja välittäjänä teen parhaani asiakkaitteni omien kotiunelmien tote­utta­miseksi. Tutustu ja lue lisää: www.kaarinamyy.fi

Kaarina Nikkanen KiAT, partner 0400 532 642 kaarina.nikkanen@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Pappilanmäki, Vahto, Rusko 6h, tupak., kph, s, 3wc, v, lasik., patiot, 200 m2 Vain 20 min. Turusta ja olet keskellä rauhaisaa maaseutukylän pappilamiljöötä! Historiallinen n. 200-vuotias päärakennus on kokonaan saneerattu suojelukohteen pieteetillä. Pappilan salien huonekorkeutta on n. 3m ja runsaat ruutuikkunat tulvivat valoa kaikkiin huoneisiin. Pihapiirissä on erillinen väentupa, jossa iso tupakeittiö ja sali. Lisäksi erill. talli- ja vajarakennus. Mh. 589 000 €. Pappilanpolku 1. 9556128

OKT, Pakurla, Paimio 4-5h, avok/oh, ph, kph/s, infrap.s., 2 wc, lasiv., patiot, 185,5 m2 Klassinen okt. Nopeat yhteydet 1-tietä niin Turusta kuin Helsingistä. Rak. 2011. Oma t. 1512 m2. Mh. 427 000 €. Nokkonen 7. 9900742

OKT, Saarenalue, Paimio 4h, k, et.aula, kph/kh/wc, s, erill.wc, at., 108 m2 Avara ja hyväpohjainen 1-tasoinen koti. Oma 1785 m2 rinnetontti. Rak. 2014. Mh. 237 000 €. Oravanmarja 10. 9477867

MÖKKI/HUVILA, Kemiönsaari, Kemiö Oh/tupak., yläk. mh, kh, ph, 42 m2 Kemiönsaaren Mustajärvellä hirsimökki ja rantasauna vierasmajalla. Rak. 1997. Oma t. 2800m2. Mh. 227 000 €. Wijkintie 142. 9612224

49


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

Onko sinulla asuntohaasteita?

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

Asuntokauppaa Sirpan kanssa

OKT, Teräsrautela, Turku 2-3h, k, kph, wc, pihasauna 81/120 m² Puutaloidylliä Teräsrautelassa. Kodikas ja viehättävä koti! Nostalgista tunnelmaa ja kauniita yksityiskohtia. Talossa on tehty remonttia ja kunnostettu kotia ajan henkeen. Pihapiirissä on erillinen remontoitu puusauna, pukuhuone ja pesutilat. Nurmipihalla on mm. omenapuita, kirsikka- ja luumupuu. Mh. 185 000 €. Markulantie 133. 9978340

Haluatko välittäjäsi olevan aito, luotettava sekä omaavan positiivisen ja ammattimaisen asenteen? Nämä allekirjoitan ja haluan tehdä sinun kodinvaihtosi onnistuneesti, parhaalla mahdollisella tavalla. Saat kauttani kokonaisvaltaisen välityspaketin: markkinointisuunnitelman, hinnoittelun, ammattitaidon, kontaktini, ammattikuvauksen, tarvittaessa siivouksen, kodin myyntistailauksen, laadukkaat markkinointimateriaalit, myyntikanavat, sekä sen tärkeimmän, onnistuneen kaupan.

Sirpa Sobral

Tarjouskauppa

KiAT, partner 040 670 7440 sirpa.sobral@huom.fi

OKT, Karuna, Sauvo 4h, k, s, at 105/175 m² Luonnonrauhaa meren rannalla! Tyylikäs hirsitalo (rv.-09) yhdessä tasossa omalla tontilla, päättyvän tien päässä. Asunnossa on tämän päivän mukainen tasokas varustelutaso. Lämmin kahden auton autotalli. Pihapiiri on viihtyisä ja luontoon pääset heti ulko-ovelta. Kiinteistöön kuuluu rantaoikeus ja venepaikka. Mh. 263 000 €. Oravakuja 4. 9790522

50

OKT, Mäksmäki, Masku 6-7h, k, s, ph, wc 214/230 m² Tunnelmallinen ja kodikas, saneerattu puutalo kalliorinnetontilla, hyvällä sijainnilla nopeiden yhteyksien päässä. Kodikas keittiö ja varaava takka. Alakerrassa on erillinen uloskäynti ja terassi saunan jälkeiseen vilvoitteluun. Tämä on toimiva talo isollekin perheelle. Tarjouskaupan lähtöhinta: Mh. 249 000 €. Laitalantie 22. 9745912


Solid House Magazine 2/2014

Asunnonvaihtoon sujuvuutta • Laadukasta palvelua • Kattavaa näkyvyyttä internetissä

KUTSU MINUT ARVIOKÄYNNILLE 0 € p. 040 670 7440 Asunnonvaihto mielessä? Huom!-välittäjänä teen asunnovaihdon sujuvaksi sinulle. Suunnittelen mielelläni asunnollesi räätälöidyn markkinointisuunnitelman ja parhaan yksilöllisen välitystarjouksen on tilanteesi mikä tahansa. Minulla on käytössäni alan parhaat työkalut. Haluan palvella asiakkaitani kokonaisvaltaisesti ja esittelen asuntosi laadukkaasti! Ole yhteydessä ja kysy, niin kerron lisää, siitä se lähtee!

HUOM.FI - NÄYTTÖJÄ LÖYTYY!

Haluaisitko asuntosi tähän?

51


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Oripää 4h, k, s, kph, kkh, 2 autotallia neliöt 119,5m² / 54m² Hyväkuntoinen, muuttovalmis talo Oripään keskustassa! Omalla 1150m² suojaisalla tontilla voit palvoa aurinkoa, joka paistaa terassille koko päivän! Rakennettu v.-76. Viime vuosina on tehty runsaasti kunnostuksia mm. uusittu keittiö, wc, kattila+poltin, käyttövesiputket, kph+sauna, ulkomaalaus ja katolle lisäeriste! Rakennusoikeutta on jäljellä n.50m² Mh. 135 000 € Loviisantie 3. 9769651

Asuntokauppaa Sepon kanssa Onko sinulla asuntohaasteita?

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

52

Oletko harkinnut asunnovaihtoa? Sovitaan tapaaminen. Minulla on erinomaiset valmiudet kotisi myymiselle, on se sitten kiinteistö tai asunto­ osakeyhtiö. Teen kodinvaihdostasi helppoa ja voit olla tyytyväinen koko asunnonvaihtoprosessin kulkuun. Tarjoan viimeisteltyä välityspalvelua ja varmistan, että onnistun yli odotustesi!

Seppo Hartemaa

Myyntineuvottelija, partner 0400 493 840 seppo.hartemaa@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Loukkinainen, Lieto 4h, k, th, s, kph, poreh., kkh, 2wc, 2at 154 m2 Tiiliverhottu omakotitalo omalla kulmatontilla (895m²), jossa suojaisa sisäpiha. Edulliset asumiskustannukset, koska lämmitysjärjästelmänä edullinen maalämpö. Talossa on uusittu katto, kph/sauna ja vaihdettu autotallien ovet Crawford nosto-oviksi, ovista toisessa sähköinen kauko-ohjaus. Päämakuuhuoneen vieressä oma kylpyhuone poreammeineen! Keittiössä kiiltolakatut kaapit ja induktioliesi. Olohuoneen vieressä lasitettu viherhuone Lapsiperheen palvelut lähellä. Hyvät liikenneyhteydet Turkuun! Mh. 259 000 €. Solkikuja 5. 9683591

53


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

KT, Martti, Turku 3h, k, s 78,5 m2 Martissa, urheilupuiston vieressä, ihana Betaniankatu ja täysin 2009 saneeratussa kerrostalossa, 3. kerroksen moderni kolmio, huoneistossa 50-luvun henkeä sekä tätä päivää, upea ja tyylikäs kokonaisuus. Tämä asunto on harvinainen helmi. Keittiön ja olohuoneen ikkunoista pilkottaa urheilupuisto ja puistomainen piha. Makuuhuoneista näet vanhaa puutalomiljöötä. Tervetuloa katsomaan tätä ihastuttavaa kotia. Betaniankatu 12 A. Mh. 247 000 €

Työpanoksemme on huomioitu.

Tiina Koivukangas toimi välittäjänä sekä asunnomme myynnissä että uuden asunnon ostossa. Kaikki toimi erittäin hyvin. Tiina oli positiivinen, energinen ja ammattitaitoinen

- Elena Kaupponen, Salo Lue palautteeni huom.fi

54

Asuntokauppaa Tiinan kanssa Olen tullut Huom!ille tekemään tärkeää työtä: auttamaan Teitä sopivan kodin löytämisessä! Takana minulla on lähes 25 vuotta vaativaa myyntityötä erilaisten ihmisten ja asiakkaiden parissa. Asenne, tinkimättömyys ja yhteistyö ratkaisevat onnistuneet asuntokaupat!

Tiina Koivukangas Myyntineuvottelija, partner 050 555 8826 tiina.koivukangas@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

RT, Itäinen, Turku 5h, k, s, lämmin kellaritila, yht. 137 m2 (keskiker. 67 m2, + ullakko ja kellarit. n. 70 m2 Ei tarkistusmitattu.) Uniikki, satavuotias punatiilinen rivitalohuoneisto, aivan kuin oma erillinen talo. Yhtiön ainoa asunto, jossa sisäänkäynti myös kadulta. Yhtiössä ja huoneistossa tehty paljon remontteja. Korkeat huoneet ja upeat ikkunat yläkerrassa. Keskikerroksessa keittiö, tilava ruokailuhuone ja iso olohuone, jossa varaava takka. Yläkerrassa erillinen kylpyhuone/wc, keskikerroksessa saunatilat ja erillinen wc. Asunto sijaitsee Turun Tuomiokirkon takana. Aurajoki ja ihanat kävelymahdollisuudet odottavat sinua. Mh. 439 000 €. Vänrikinkatu 1. 9406065

55


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

Asiantunteva ja pätevä. Piti yhteyttä aktiivisesti ja paljon. Pysyi aikataulussa. Kaikki sovitut asiat hoituivat juuri niin kuin piti..

- Asiakas, Raisio Lue palautteeni huom.fi

Asuntokauppaa Sarin kanssa

OKT, Kakskerta, Turku 4h, k, khh, kh, s, th, parv., at, 152 m2 Hirsitalo saarien ja salmien syleilyssä, suoraan Kakskerran sydämessä, aivan Airiston tuntumassa omalla rannalla! Omaan pihapiiriin kuuluvat tilava autokatos, laituri ja vaativaa makua mielyttävä rantasaunarakennus. Oma 0,28 ha tontti. Mh. 865 000 €. Laituritie 13. 9930256

Sinun ei tarvitse siivota tai leipoa, kun kutsut minut arvio- tai toimeksiantokäynnille, vaan minä ohjeistan kaikissa myyntiin liittyvissä toiminnoissa ja mahdollisuuksista saada kodistasi mahdollisimman myyvä. Vankka kokemukseni rakentamisen ja sisustamisen taholta mahdollistaa minun tarjota paljon perinteistä kiinteistövälitystä laajempaa näkemystä asumisen kaikkiin eri vaatimuksiin. Jos haluat parhaan mahdollisen myyntipalvelun, niin ole yhteydessä, et varmastikaan pety.

Sari Halonen

Myyntineuvottelija, partner 050 2556 sari.halonen@huom.fi

56

OKT, Hannunniittu, Turku 3mh, k, oh/ruokailuhuone, khh, eteinen, 2 wc, kh, s 160 m2 Arkkitehdin suunnittelema ainutlaatuinen betonitalo! Tässä talossa todellakin on ihan kaikkea; eli loistavaa suunnittelua, tyyliä ja taitoa, betonin luomaa jämäkkyyttä ja kaiken kruunaavaa ihanan varmaa tunnelmaa. 928 m2 vuokratontti. Mh. 478 000 €. Savikkakatu 20. 9934235

OKT, Soininen, Naantali 6h, k, s 183 m2 Moderni v. 2008 rakennettu koti merellisessä ympäristössä! Arkkitehtuuri sekä pohjaratkaisun toimivuus ovat aivan omaa luokkaansa, ja koti soveltuukin erinomaisesti tämän päivän isommille perheille kaikkine vaatimuksineen Oma 1098 m2 tontti. Maalämpö. Mh. 449 000 €. Kartanontie 21.


Solid House Magazine 2/2014

RT, Kesämäki, Kaarina 4h, k, s, vh 116 m2 Ylellisen avara yhdentason huoneisto maalämmöllä! Pesuosasto remontoitu täysin lähiaikoina. Mh. 212 000 €. Elotie 1. 9541010

OKT, Jänessääri, Turku Oh, rh, 2 mh, k, kh, khh, s, yläaula, 140 m2 Merinäkymällä ja upealla omalla 900 m2 tontilla viehättävän ainutlaatuinen huvila! Mh. 385 000 €. Merenkävijänkatu 80. 9896800

OKT, Lietsala, Naantali 3 mh, oh, k, s, ph, wc, at, 3 v, veranta., 105 m2 Ekologinen unelmatalo huippu sijainnilla! Oma 0,2145 ha tontti. Mh. 210 000 €. Nikkarintie 15. 9468791

OKT, Stormälö, Parainen 2 mh, oh, rh, k, ph, s wc, parvi 87 m2 Airiston parhaat palat ympärilläsi! Ympärivuotinen vapaa-ajan koti. 1897 m2 vuokratontti. Mh. 258 000 €. Romponpolku 26. 9454090

KT, Suikkila, Turku 5h, k, s, wc 146 m2 Luonnonvaloa pursuava, poikkeuksellisen avara koti Suikkilassa! Lasitettu parveke kauniilla metsämaisemilla. Mh. 224 000 €. Varnankatu 4. 9613371

KT, Keskusta, Turku 3h, k, ph, parveke 76 m2 Useiden viehättävien ominaisuuksien koti aivan ydinkeskustassa! LVIS-saneeraus on tehty vuonna 2012 Mh. 169 987,29 €, vh. 198 000 €. Yliopistonkatu 11. 9484687

OKT, Auvaisberg, Kaarina 9h, k, ps, s, at 464 m2 Upea arkkitehtuuri, merinäkymä ja hyvä sijainti! Oma 17862 m2 tontti. Mh. 1 950 000 €. Auvaisbergin rantatie 39. 9988682

RT, Ihala, Raisio 4h, k, s, khh, wc 94 m2 Tasokas yhdentason päätyasunto huikeilla terasseilla! Mh. 158 471,09, vh. 238 000 €. Konsankuja 6. 9472695

RT, Raadelma, Kaarina 2-3 h, k, s 80,5 m2 Täydellinen unelma tasokkuutta ja tyyliä arvostavalle. Mh. 229 000 €. Rettingintie 27. 9425033

57


Solid House Magazine 2/2014

Onko sinulla asuntohaasteita?

Wau!

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

Asuntokauppaa Annelin kanssa

KT, Keskusta, Nousiainen 2h, k, s, lasitettu parveke 61 m2 Hyvä sijainti Nousiaisten keskustassa palvelujen läheisyydessä. Tässä asunnossa hyvin suunniteltu pohja. Tilavaan keittiöön mahtuu isompikin pöytä. Makuuhuoneessa runsaasti kaappitilaa. Rauhallinen, hyvin hoidettu taloyhtiö. Asuntoon kuuluu lukittava autokatospaikka sähköpistokkeineen. Mh. 128 000 €. Torikatu 5. 9731748

Huomilla tapamme toimia on ainutlaatuisen mahtava ja pidän työstäni kovasti. Olen valmis laittamaan itseni likoon. Teen työni niin hyvin, että olet varmasti tyytyväinen palveluuni ja uskallat suositella minua myös muille. Olen huomaavainen ja pidän asiakkaani aina ajantasalla koko asuntokauppaprosessin ajan. Lisäksi järjestän asunnon näytöt toiveidesi mukaisesti joko yleisinä asuntonäyttöinä tai yksityisesti. Ole yhteydessä ja tehdään asunnonvaihdostasi onnistunut kokemus!

Anneli Saario

Myyntineuvottelija, partner 0400 624 928 anneli.saario@huom.fi

58

OKT, Kastu, Turku 5h, k, et, 2 wc, s, ph, khh, var.tilat, at, a-katos, 120 m2 Ekologinen, vankkarakenteinen v. 1955 rakennettu maalämpötalo hyvällä sijainnilla. 1653 m2 vuokratontti. Vain 2,6 km torille! Tämä koti on remontoitu huolella, hyvällä maulla ja laadukkailla materiaaleilla. Varaava takka. Mh. 247 500 €. Suovantie 18. 9861927

KT, Nättinummi, Turku 2h, k, lasitettu parveke 58,5 m2 Aivan huikeilla kauaskantoisilla näkymillä oleva kaksio nyt myynnissä. Tilavat huoneet ja toimiva uusittu keittiö. Runsaasti kaappi- ja säilytystilaa. Laatoitettu kylpyhuone suihkutilalla. Liikkuvalle henkilölle on Nättinummen ja Impivaaran hyvät ulkoilu- ja liikuntapaikat vieressä. Hyvä, rauhallinen yhtiö. Mh. 103 000 €. Eskonpolku 2. 9638470


Solid House Magazine 2/2014

Asunnonvaihtoon sujuvuutta • Laadukasta palvelua • Kattavaa näkyvyyttä internetissä

KUTSU MINUT ARVIOKÄYNNILLE 0 € p. 0400 624 928 Asunnonvaihto mielessä? Huom!-välittäjänä teen asunnovaihdon sujuvaksi sinulle. Suunnittelen mielelläni asunnollesi räätälöidyn markkinointisuunnitelman ja parhaan yksilöllisen välitystarjouksen on tilanteesi mikä tahansa. Minulla on käytössäni alan parhaat työkalut. Haluan palvella asiakkaitani kokonaisvaltaisesti ja esittelen asuntosi laadukkaasti! Ole yhteydessä ja kysy, niin kerron lisää, siitä se lähtee!

HUOM.FI - NÄYTTÖJÄ LÖYTYY!

Haluaisitko asuntosi tähän?

59


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

KT, Keskusta, Turku 4h, k, kph, p 96,5 m2 Tyylikästä kaupunkiasumista keskeisellä paikalla. 40-luvun kivitalon 6. kerroksessa avautuu ainutlaatuinen ja ihastuttava koti. Kokonaisvaltaisesti vuonna 2010 uusitussa huoneistossa on panostettu harkitun ja käytännönläheisen kokonaisuuden luomiseen. Aurinkoinen sisäpihaparveke. Talo on rakennettu kovalle pohjalle ja yhtiössä on vuosien varrella tehty paljon remontteja mm. putkistosaneeraus. Turun tori, keskustan palvelut ja jokivarren kulttuuritarjonta aivan lähellä. Vh. 299 000 €, Mh. 296 728,17 €. Aninkaistenkatu 10 B. 9505985

Asuntokauppaa Maijan kanssa Työpanoksemme on huomioitu.

Tuttu välittäjä. Jo toisen asunnon kauppa. Palvelu alusta loppuun joustavaa, asiallista, henkilökohtaista. Ei turhia lätinöitä, alusta loppuun kaikki sujui todella hienosti..

- Heidi Lahti, Turku Lue palautteeni huom.fi

60

Toiveiden täyttymys on toimia osakkaana luovassa ja osaavassa Huom!- perheessä. Osakkuus antaa vapautta ja vastuuta toimia kohti parasta mahdollista tavoitetta, joka minulle on Supertyytyväinen asiakas. Tarjoan parhaat ratkaisut ja vinkit kotisi myymiseen ja markkinointiin sekä toteutan yhteistä tavoitettamme suurella innolla ja asenteella, lopputuloksena onnistunut asuntokauppa.

Maija Maunula

KiAT, partner 044 252 9733 maija.maunula@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Rymättylä, Naantali 4h, k, khh, ph, s, wc, aula yk, at/lämmin varasto/puuvaja, 111 m2 Raikas tuulahdus pelkistettyä tyyliä. Ajaton, vuonna 2008 valmistunut hirsitalo idyllisessä saaristomaisemassa meren ja palveluiden läheisyydessä. Pihapiiri sulautuu kauniisti mäntymetsäiseen ympäristöön, ja pyöreät kivet rytmittävät pihalla kiemurtelevaa polkua. Kasvihuoneessa saa kukoistamaan niin tomaatit, kurkut kuin yrtitkin. Täyslämmin reilun kokoinen autotalli ja varasto on valmistunut vuonna 2012. 1430 m2 vuokratontti. Mh. 249 000 €. Rauhalantie 5. 9815646

PT, Raadelma, Kaarina 4h, k, s, kph, khh, wc, ak, varasto, 112 m2 Moderni ja kodikas paritalokoti historiallisen Raadelman alueella ainutlaatuisessa ympäristössä luonnon läheisyydessä. Mh. 287 500 €. Rettigintie 27. 9483821

Puutalo-osake, Port Arthur, Turku 2mh, oh, k, kph, wc, vh, varasto 90 m2 Unelmien puutalokoti historiallisessa miljöössä aivan keskustan tuntumassa. Yhtiössä kaukolämpö. Vh. 279 000 €, Mh. 276 360,36 €. Sofiankatu 10. 9741354

OKT, Kirjonkylä, Rusko 5-6h, k, kph, s, khh, 2wc, at, piharakennus (huvimaja) 182 m2 70-luvun tyylikäs talo on lähes kokonaan 2000-luvulla saneerattu. Oma 6550 m2 tontti. Mh. 298 000 €. Ruskon kirkko61 tie 34. 9529489


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

..Kaikki sujui ensi tapaamisesta alkaen ripeästi ja tehokkasti. Rautainen ammattilainen..

- Maiju Ridanpää, Turku Lue palautteeni huom.fi

Asuntokauppaa Paavon kanssa

OKT, Askainen, Masku 4h, k, s, 2 aulaa, khh, vh, 2wc, at 162 m2 Tilava talo hyvällä paikalla. Isokokoinen ja valoisa 7100m2 tontti. Hyvät mahdollisuudet monimuotoiseen asumiseen. Alkuperäinen rakennusvuosi 1954. Mh. 147 000 €. Mynämäentie 75. 9820988

Tuloksellista kiinteistönvälitystä jo vuosikymmenen ajan. Haluatko todellista myyntivoimaa ja rehdin välittäjän, joka hoitaa asiat kerralla ja sovitusti kuntoon? Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä ja kerro asuntohaasteesi. Uskon, että pääset kanssani parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Paavo Harri

LKV, partner 040 533 1381 paavo.harri@huom.fi

RT, Littoinen, Kaarina 3h, avok, s, erill.wc, vh, patio, 72 m2 Viihtyisä asunto suositulla alueella. Suojaisa patio etelään. Loistavat ulkoilumahdollisuudet lähellä. Mh. 169 000 €. Menninkäisenkatu 10. 9559396

OKT, Ihala, Raisio 4h, k, s, khh, 2 erill wc, var, at 123 m2 Idyllinen paikka Raision Ihalassa, josta hyvät yhteydet eri suuntiin. Palvelut, päiväkoti ja koulut alueella. Rinnetontti 1349m2. Alkuperäinen rakennusvuosi 1938. Mh. 174 900 €. Knuutinkatu 1. 9981828

62


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

LIIKETILA, Ydinkeskusta, Turku 7h, k, aula, 2wc 168 m2 Arvokkaat puitteet yrittämiselle aivan Turun ydinkeskustassa. Huoneistoa voi myös käyttää asuntona. Mh. 190 292 €. Puutarhakatu 2 C 29. 9726905

63


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Humikkala, Kajamo, Masku 4h, k, s, 100 m2 Kajamon alueella 2011 rakennettu moderni 1-tasoinen talo. Koti on sisustettu musta-valkoiseksi hauskoin yksityiskohdin. Kaikki kaapistot on tehty mittatilauksena ja olohuoneessa tyylikäs Uuniseppien musta varaava takka. Olohuoneesta pariovet yhteen makuuhuoneeseen, käy hyvin vaikka kirjastoksi. Kodinhoitohuoneesta pääsee suoraan ulos ja olohuoneesta käynti terassille. Piha on asfaltoitu 2013 ja kahden auton talli ja varasto. Oma 1740 m2 tontti. Mh. 295 000 €. Eräkuja 1. 9766245

Työpanoksemme on huomioitu.

Hyvin tehokas, iloinen, ammattitaitoinen ja nopea välittäjä. Me oltiin viikossa tehty kaks kauppaa: Ostettu uus ja myyty vanha.

- Eija Pakola, Piispanristi Lue palautteeni huom.fi

64

Asuntokauppaa Minnan kanssa Oletko ostamassa, myymässä, vaihtamassa tai vasta suunnittelemassa kodin vaihtoa? Valitse minut, niin kerron, miten kotisi erottuu edukseen kilpailussa? Tunnen Turun talot ja niiden arvon. Käytä ammattitaitoni onnistuneeseen asuntokauppaan. Kanssani kotisi myynti sujuu huoletta ja tehokkaasti.

Minna Santala-Stude Myyntineuvottelija, partner 045 131 2886 minna.santala-stude@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Kotimäki, Littoinen, Kaarina 4-5mh, 2oh, rh, khh, kph, s, erill. wc 230 m2 Tässä tunnelmallisessa huvilamaisessa 1920-luvun Bertel Jungin suunnitelemassa kodissa viihtyy koko perhe. Pihapiirissä on 2 isoa terassia kuumavesi altaineen, talon tyyliseksi rakennettu leikkimökki, vanhaa puustoa, omenapuita ja koko piha on kunnostettu vuonna 2010 Minna Toivasen suunnitelmien mukaisesti. Omaa tonttia on 940m2. Koti on kokonaisuudessaan remontoitu 2000-luvulla vanhan ajan tyyliä arvostaen. Koulujen ja päiväkotien välittömässä läheisyydessä. Mh. 485 000 €. Silkkikatu 3. 9472965

65


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

Esimerkillistä toimintaa kauttaaltaan! Aktiivista yhteydenpitoa, sekä hienosti loppuun hoidettu välitys..

- Juho Tikka, Turku Lue palautteeni huom.fi Puutalo-osake, Martti, Turku oh, k, 2mh, ask/työhuone, s, 3 wc, khh, 100 m2 Hienolla paikalla hurmaava puutalohuoneisto. Olohuoneessa valkoinen kakluuni. Keittiössä valkoiset kaapistot. Huoneiston edessä on iso aidattu aurinkoinen piha-alue. Oma tontti. Energialuokka B. Mh. 245 000 €. Tervahovinkatu 19. 9667959

Asuntokauppaa Tuiren kanssa Pitkä monipuolinen kokemus asuntokaupasta sekä Turussa että pääkaupunkiseudulla. Myyn omakotitalot, huoneistot ja vapaa-ajan asunnot. Uudiskohteiden myymisestä minulla on vankkaa näyttöä. Kuuntelen asiakasta, mutta kerron myös miten saat asunnostasi parhaan mahdollisen hinnan. Asiakkaani ovat isovanhemmista lapsenlapsiin, suositusten kautta tulleita! Soita minulle, tehdään asuntokaupastasi sinulle hyvä kokemus.

Tuire Iso-Kouvola LKV, partner 050 343 4604 tuire.iso-kouvola@huom.fi

OKT, Immanen, Naantali oh, k, rh, 4 mh, s/kph, khh, erill.wc, tv-aula, kph, at, v 164 m2 Valoisa 2006 valmistunut uutta vastaava omakotitalo. Harmooniset, tyylikkäät värisävyt ja laadukkaat materiaalit. Varaava takka rajaa keittiön olohuoneesta, ruokailutila erkkerissä. Täyspuiset keittiökaapistot, rosteriset kodinkoneet ja työtasot massiivipuuta. Upea saunaosasto. 1362 m2 vuokratontti. Mh. 349 000 €. Oravanmarjantie 10. 9930344

OKT, Piispanristi, Kaarina 6 h, k, s 164,5 m2 Rauhallisella paikalla päättyvän kadun varrella tilava talo. Pihalla terassi, autotalli ja lapsille nätti leikkimökki. Kunnan veden lisäksi oma kaivo. Hyvät ulkoilumahdollisuudet ja palvelut lähellä. Oma 1000 m2 tontti. Rak. 2008. Mh. 329 000 €. Vasankatu 4. 9560460

66


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

PT, Piispanristi, Kaarina oh, k, 3mh, tv-huone, saunaosasto, 3 wc, autotalli 209/249 m2 Asut kuin omakotitalossa. Iso 1.000 m2 piha rajoittuu puistoon. Rauhallinen viihtyisä asuinalue. Takapihalla nautit auringosta isolla terassilla, lapsilla on tilaa temmeltää liikenteeltä suojassa ja hyötypuutarhaan löytyy oma palstansa tontilta. Olohuoneessa on komea varaava takka. Isolle etupihalle mahtuu vaikka lasten pelikenttä. Etuterassilta voit seurata lasten peliä. Autotalli on tilava. Mh. 319 000 €. Korsuvuorenkatu 10 B. 9481205

Puutalo-osake, Keskusta, Turku oh, k, 2mh, ask.huone, s, kph, wc, v, 100 m2 Vaalea puutalohuoneisto. Valkoiset lautalattiat, ja kolmen metrin huonekorkeus. Toimiva kakluuni. Vh. 195 000 €, Mh. 188 080 €. Kupittaankatu 55. 9718472

MÖKKI/HUVILA, Kakskerta, Turku 55 m2 Viehättävä kesäpaikka lyhyen, alle puolen tunnin matkan päässä Turusta. Kauniit näkymät merelle. Laituri ja omaa vesialuetta. 1607 m2 tontti. Mh. 230 000 €. Nunnatarhantie 48. 9656235

OKT, Ruohonpää, Turku oh, rh, k, 4mh, pukeutumish. ,aula, apuk., s, 2 kph, at, v 190 m2 Arvostetulla alueella komea talo pihamuurin ja kauniiden porttien suojassa. Oma 984 m2 tontti. Rak. 1966. Mh. 359 000 67 €. Koukkukankareentie 48. 9986291


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

MÖKKI/HUVILA, Korppoo, Parainen 80 m2 Haluatko viettää kesäsi samassa miljöössä kuin Myrskyluodon Maija? Mahtavalla 1,91 hehtaarin ja n.500 m rantaviivalla sijaitseva saaristolaistila 1900 alkuvuosina rakennetuilla rakennuksilla. Talo n.90 m2 alakerrassa: tupa,kammari,sali ja veranta,yläkerrassa kesähuone. Rantasauna n.20 m2. Vaja n.15 m2. Uudempi höylähirrestä tehty vierasmaja n.30 m2 parvella, sijaitsee vanhasta pihapiiristä erillään. Toimi heti!!! Jos olet ”kova tinkimään” voit saada irtokalusteet kaupan päälle. Mh. 349 000 €. Enkulla. 9844110

Asuntokauppaa Juhanin kanssa Onko sinulla asuntohaasteita?

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

68

Hei, olen ollut yli 20 vuotta myymässä talopaketteja, mistä on hyötyä nyt kun ohella olen tehnyt välitystyötä 5 vuotta. Vahvuuteni on tietämys rakentamisesta ja rakennusmääräyksistä. Tunnen hyvin saariston ja siellä liikkuminen omalla veneellä antaa mahdollisuuden myydä saarikohteita. Jos haluat tehokasta asuntokauppaa pilke silmäkulmassa soita minulle.

Juhani Åkerblom

Myyntineuvottelija, partner 0400 532 753 juhani.akerblom@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT/Maatalo, Rymättylä/Salonkylä, Naantali 164 m2 ”Katson maalaismaisemaan ja ymmärrän sen”. Haluatko asua harmoonisessa kyläyhteisössä, missä sinulla on yksi kylän hallitsevista pihapiireistä, sopii vaikka hevosharrastukseen sekä kanojen ja lampaiden pitoon. Ja tietenkin muutama kissa pitää olla. Kylästä löytyy asiantuntijoita jotka mielellään opastavat sinut kalastuksen ihmelliseen mailmaan ja vielä jännittävämpään metsästyksen saloihin. Laituripaikka löytyy ja kalavesiä. Mh. 239 000 €. Kleemolantie 18. 9908244

69


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

Kaikki sujui sovitusti. Asunto myytiin haluamallamme hinnalla. Mukavaa extraa oli videoesittely..

- Asiakas, Turku Lue palautteeni huom.fi

Asuntokauppaa Tupun kanssa

MÖKKI/HUVILA, Lemmetyinen, Taivassalo 66 m2 Rauhallinen vapaa-ajan kohde. Kaksi hyväkuntoista hirsimökkiä sijaitsee idyllisellä 0,3840 ha tontilla. Pienempi mökki on talviasuttava. Lampi on n. 0,7600 ha, josta 0,3 ha kuuluu kauppaan. Lammen rannassa on laituri. Kauppaan kuuluu myös rakentamaton 1,7740 ha määräala. Mh. 179 000 €. Ammevuorentie 162. 9437369

Ei ole väliä missä kotisi sijaitsee ja se voi olla suuri tai pieni, uusi tai vanha, minun tehtäväni on löytää sille oikea ostaja ja etsiä myös sinulle uusi koti. Minulle työ ei ole vain ammatti, vaan se on intohimoni ja elämäntapa. Teen työni tinkimättä suurella sydämellä ja teen aina sen minkä lupaan. Arvostan asiakkaitani, avoimuutta ja rehtiä rehellisyyttä, puolin ja toisin.

Tupu Utriainen KiAT, partner 040 749 7626 tupu.utriainen@huom.fi www.tupuutriainen.fi

70

OKT, Suontaka, Laitila 2h, k, eteinen, veranta 50 m2 Pieni siisti talo jossa on kaikki tarpeellinen. Erillinen saunarakennus, jossa on yksi makuuhuone lisää. Iso katettu terassi. Asumiskulut ovat todella pienet. Lämmittämiseen tarvittavat puut löytyvät omalta tontilta. Rakennukset on maalattu, katto uusittu ja pesutilat laitettu 2000-luvulla. Oma 1,659 ha tontti. Mh. 94 000 €. Myllykoskentie 67. 9540192

RT, Harvaluoto, Kaarina 3h, k, vhh, s, parveke, 54 m2 Ihastuttava remontoitu pieni rivitalon päätykolmio luonnon ja meren lähellä. Terassilta kätevästi kulku takapihalle, josta lähtee metsäpolku rantaan, jossa on venevalkamaoikeus. Yhtiössä on tehty mittavia remontteja ja maalämmön ansiosta asunnossa on pienet asumiskulut. Rak. 1972 . Mh. 104 750 €. Sahantie 262. 9471992


Solid House Magazine 2/2014

Uutta!

RT, Viikainen, Uusikaupunki As Oy Uudenkaupungin Viikaistenpiha Laadukkailla materiaaleilla rakennetut asunnot. Maalämpö takaa edulliset asumiskustannukset. Vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuttaja Varpe Oy. Mahdollisuus ostaa erillinen autotalliosake. Kohteita välittää Sari Kyrkkö & Tupu Utriainen. Viikaistenkatu 9. 9535104 5 kpl 3h, k ,s 81 m² Mh. 124 000€, Vh. 248 000 € 1 kpl 4h, k, s 102,5 m² Mh. 152 200 €, Vh. 304 400 €

71


Solid House Magazine 2/2014

Upea koti!

OKT, Kuusisto, Kaarina 6h, k, s, 2 wc, vh 135 m2 Koti, jossa on sopivasti avaruutta ja ilmavuutta sekä yllättäviä yksityiskohtia, kuten taidokkaasti kolmeen tasoon sijoitetut huonetilat. Sijainti viimeisenä pihatien päässä antaa oman rauhan. Helppohoitoinen piha kutsuu viihtymään. Ainoana koko yhtiössä, tässä talossa on autokatospaikka ja pihapaikka talon edessä. Energiatehokas maalämpö takaa edulliset asumiskustannukset. Yhtiövastike sisältää mm. huoltoyhtiön palvelut. Yhtiöllä on myös oma venelaituri Kuusistonsalmessa. Mh. 297 027,61 €, vh. 319 000 €. Eteläsalmentie 7 B. 9519605 Tied. Mira Nevalainen 044-2060610, mira.nevalainen@huom.fi

72


Solid House Magazine 2/2014

Uusi!

OKT, Kirkonkylä Sauvo 4h, k, khh, s, lämmin autotalli, varasto 115,5 m2 Tyylikäs juuri valmistunut omakotitalo, johon voit muuttaa heti. Tässä talossa järkiratkaisut yhdistyvät hyvin suunniteltuun ilmeeseen: lämmin vaalea lattia, moderni avokeittiö saarekkeineen, tilaa kaunistava, yksinkertaisen upea Linnatulen Anna -takka sekä tunnelmallinen sauna lasiseinineen. Lämmön tuottaa maalämpöpumppu lattialämmityksineen. Kodikas vehreä ympäristö. 0,117 ha oma tontti. Mh. 229 000 €. Säkkijärventie 2. 9617535 Tied. Mira Nevalainen 044-2060610, mira.nevalainen@huom.fi

73


Solid House Magazine 2/2014

Mira Nevalainen KiAT, partner

Asuntokauppaa Miran kanssa Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon hyvän palvelun ja asiakassuhteen vuoksi. Huom:n osakkuus tarjoaa siihen parhaan mahdollisuuden. Voin asiakkaan kanssa yhdessä suunnitella parhaan myyntitaktiikan juuri hänen asunnolleen. Nykyaikaiset toimintamallit kuten verkostoituminen ja sähköinen media ovat minun vahvaa osaamisaluettani. Verkostoitumisen myötä vapaa-aikani kuluu lähinnä jalkapallokentän laidalla tyttöjä kannustaen ja joukkuetta johtaen. Kun arvostat hyvää kuuntelijaa sekä ideoijaa, joka on valmis tekemään asiat toisin kuin on totuttu, soita minulle niin keskustellaan miten voin auttaa juuri sinua asuntoasioissa.

Työpanoksemme on huomioitu.

Yhteistyö ensimmäisestä viimeiseen tapaamiseen meni todella hyvin.

- Esa Oksanen, Salo Lue palautteeni huom.fi

74

Mira Nevalainen KiAT, partner 044 206 0610 mira.nevalainen@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Viitannummi, Salo 5h, k, khh, kph, s, 149/194,5 m² Uudehko lapsiperheen koti suositulla asuinalueella, jossa ihana takapiha joka rajoittuu puistoalueeseen. Talo on kahdessa kerroksessa. Kaukolämpö, lisäksi takka ja ilmalämpöpumppu. Autotalli ja pihavarasto. Rv. 2008. Vuokrat. 965 m2. Ei energiatod. Mh. 254 000 €. Kesäkatu 3. 9650407

OKT, Lukkarinmäki, Salo 4h, k, kph, s, 122/163 m2 Idyllinen mansardikattoinen ja osaksi hirsirunkoinen, pienen perheen koti. Autot. ja piharakennus. Rv. 1930/1973. Oma kulmat. 528 m2. Mh. 157 000 €. Raivonkatu 15. 9442670

OKT, Sirkkula, Salo 4h, k, kph, s, khh, 126/147 m2 Vahvoja värejä ja kiiltävää pintaa. Kolme makuuhuonetta ja yhtenäinen k/oh. Varaava takka. Autotallin perustus tehtynä. Rv. 2011. B. Mh. 214 000 €. Niittykatu 2. 9401167

HUVILA, Leikkilä, Sammatti 2h, tupak., wc, khh, kps, s, 135,4/150,4 m2 Kaitajärven rannalla Kontio-hirsitalo ympärivuotiseen käyttöön. Lisäksi erill. saunamökki. Omaa rantaviivaa n. 40m. Mh. 530 000 €. Kaitatörmäntie 37. 9438599


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

RT, Isohärjänmäki, Salo 5h, k, khh, wc, kph, s, 120 m2 Lapsi ystävällinen, luonnonläheinen! Tässä kodissa on neliöitä pienen omakotitalon verran. Kolme makuuhuonetta ja lisäksi olohuoneen jatkeena on tila josta saa oivallisen työhuoneen tai miksei neljännen makuuhuoneenkin. Keittiössä on juuri uusittu induktioliesi. Avaraan keittiöön mahtuu ongelmitta kuuden hengen ruokailuryhmä. Keittiön lattia on kulutusta kestävää laattaa. Olohuoneen takka lämmittää asuntoa talven kylminä päivinä. Koko asunnossa on miellyttävä lattialämmitys. Vh. 184.000 €. Juhtakatu 2. 9856496

Asuntokauppaa Kirsin kanssa Työpanoksemme on huomioitu.

Todella loistava ensivaikutelma. Asunto meni todella nopesti kaupaksi.

- Monica Remmelkoor, Salo

Lue palautteeni huom.fi

76

Olen iloinen, aidosti välittävä välittäjä. Teen työni huolellisesti ja tunnollisesti alusta loppuun, selkeänä tavoitteena onnistunut kauppa. Silloin harvoin kun vapaa-aikaa on, vietän sen mieluiten perheen parissa ja ulkoillen. Salossa syntyneenä, paikalliset kadut ja metsäpolut ovat tulleet hyvin tutuiksi vuosien mittaan. Vuodesta 2007 alkaen, mm. tätä tietotaitoani hyväksi käyttäen, olen määrätietoisesti toteuttanut asiakkaideni asuntohaaveita.

Kirsi Aarikka-Laanti LKV, partner 044 206 0620 kirsi.aarikka-laanti@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Muurla, Salo 5h, k, kph, s, wc, khh, ak, varasto, 130/154 m2 Valoisa, kauniisti pintaremontoitu koti. Takka olohuoneen keskellä jakaa lämpöä koko taloon. Neljään makuuhuoneeseen majoittuu sopuisasti isokin perhe. Yksi makuuhuoneista on iso, joten sinne voi majoittaa useammankin lapsen. Talosta löytyy 2 vaatehuonetta sekä autokatoksesta lämmin varasto. Kodinhoitohuoneesta ja olohuoneesta käynti takapihalle, terassille sekä vehreälle pergolalle. Kuusiaita kasvaa kovaa kyytiä ja sulkee muutamien vuosin päästä uteliaiden katseet pois pihalta kokonaan. Mh. 199 900 €. Lausteentie 6. 9658312

OKT, Kisko, Salo 4h, k, kph, s, 2 wc, at, piharak., 117/167 m2 Viehättävä pihapiiri maaseudun rauhassa. Pysyvään asumiseen tai vapaa-aikaan. Tontti lähes hehtaarin. Kph remontoitu 2011. Energ. D. Mh. 159 000 €. Mäntysillantie 65. 9873352

OKT, Perniö, Salo 3h, k, khh, s, kph, 2 wc 119 / 144 m2 Oma tontti yli 5000 m2. Laitettu pihapiiri. Valoisa keittiö, ruokailutila on erikseen. Keittiöstä käynti isolle valokatetulle terassille. Mh. 194 000 €. Pernänmetsäntie 11. 9868651

RT, Muurla, Salo 3h, k, s, kph, wc. 83,5 m2 Kolmessa tasossa järven rannalla. Edullinen vastike. Keittiö remontoitu 2011. Varaava takka. Iso patio takapihalla. Osittain katettu. Mh 119 000 €. Takapellontie 4 C. 9997576


Solid House Magazine 2/2014

Kaisa Lehtonen LKV, partner

Asuntokauppaa Kaisan kanssa Kiinteistönvälittäjä Kaisa palveluksessasi. Olen Salon ja Someron alueen kotien ja mökkien myynnin ja asiakaspalvelun ammattilainen. Välittäjän ja myyjän yhteistyö on kaiken lähtökohta, minä pidän yhteyttä myyjään säännöllisesti. Minun kanssani teet asunto- ja kiinteistökauppaa iloisella ja reippaalla otteella. Nauti sinä lomastasi - minä myyn asuntosi!

Onko sinulla asuntohaasteita?

Olen vastikään aloittanut työni Huom!:ssa. Yhteistyö asiakkaideni kanssa on käynnistynyt kivasti ja odotankin, että saamme asiakaspalautteen kerättyä ja julkaistua pian myös minun osaltani.

78

Kaisa Lehtonen

LKV, partner 045 187 0423 kaisa.lehtonen@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Asunnonvaihtoon sujuvuutta • Laadukasta palvelua • Kattavaa näkyvyyttä internetissä

KUTSU MINUT ARVIOKÄYNNILLE 0 € p. 045 187 0423 Asunnonvaihto mielessä? Huom!-välittäjänä teen asunnovaihdon sujuvaksi sinulle. Suunnittelen mielelläni asunnollesi räätälöidyn markkinointisuunnitelman ja parhaan yksilöllisen välitystarjouksen on tilanteesi mikä tahansa. Minulla on käytössäni alan parhaat työkalut. Haluan palvella asiakkaitani kokonaisvaltaisesti ja esittelen asuntosi laadukkaasti! Ole yhteydessä ja kysy, niin kerron lisää, siitä se lähtee!

HUOM.FI - NÄYTTÖJÄ LÖYTYY!

Haluaisitko asuntosi tähän?

79


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

Kaikki sujui loistavasti ja asuntomme myytiin jo ennen virallista näyttöä. Otan Kirsiin yhteyttä, kun seuraavan kerran tarvitsen välittäjän palveluita

- Heli Heino, Paimio Lue palautteeni huom.fi

Asuntokauppaa Kirsin kanssa

OKT, Lammenranta, Somero 6h, k, khh, kph, s, 3 wc 200 m2 Iso 2004 rakennettu, hyväkuntoinen omakotitalo, jossa on tilaa isollekin perheelle. Terassi kiertää talon edestä toiselle sivulle, jossa sijaitsee kylpytynnyri. Pihalla noin 80m2 rakennus jossa autokatos sekä varasto ja tekninen tila. Pellettilämmitys ja oma pienpuhdistamo jätevesille. Oma tontti 0,205 ha. Mh. 289 000 €. Laukkonlammintie 1. 9490937

Mikäli haluat tinkimättömän ja periksi antamattoman välittäjän, jolla on vuosien kokemus myyntityöstä sekä kyky kuunnella ja ottaa huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet, olet löytänyt etsimäsi! Yrittäjänä ymmärrän työnteon merkityksen tuloksien saavuttamiseksi, työtunteja säästämättä. Annan aina kaikkeni tavoittaakseni parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Kirsi Hämeenaho LKV, partner 044 206 0060 kirsi.hameenaho@huom.fi

80

MÖKKI/HUVILA, Somerniemi, Somero iso tupa, 2 mh, th, ph, s, 2 wc 108 m2 Iso pyöröhirsihuvila kaikilla mukavuuksilla, puhtaan järven rannalla. Omaa rantaviivaa n. 48m. Iso pihamaa, jossa erillinen puuliiteri/varasto. Aivan rannan tuntumassa sijaitsee grillikatos. Hirsihuvilan molemmissa kerroksissa oma iso varaava takka sekä wc:t. Sopii myös talvi käyttöön. Mh. 245 000 €. Torkkelintie 475. 9909790

OKT, Särkisalo, Salo tupakeittiö, mh, khh, kph, s, wc, et, 67,5 m2 Todella siisti pieni omakotitalo, joka soveltuu erinomaisesti myös ympärivuotiseksi vapaa-ajanasunnoksi. Varaava takka. Hyvin hoidettu 3240 m2 tontti. Autokatos ja varasto sekä erillinen puuvaja/varasto. Osuus Finnarinselkään rajoittuvaan yhteisrantaan (700 m päässä) sekä osuus 41 ha:n yhteiseen vesialueeseen. Mh. 149 000 €. Uudenniityntie 13. 9731324


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Isokylä, Salo 5h, k, khh, aula, 3 wc, 3 vh, kylpyosasto saunalla, 267 m2 Täydellinen koti aktiiviselle perheelle. Iso hoidettu 5800m2 tontti. Hiekkatekonurmella varustetulla tenniskentällä on mukava haastaa ystäviä pelaamaan. Nälän yllättäessä loihdit kesäherkut ulkona kesäkeittiössä ja lopuksi rentoutumaan sisällä olevaan kylpylämäiseen saunaosastoon. Mitä muuta enää kaipaisitkaan.. Sijainti aivan Turku - Helsinki moottoritien kupeessa, josta on helppo kulkea kumpaan suuntaan tahansa. Mh. 368 000 €. Isokyläntie 14. 9993322

RT, Halikko, Salo 3h, k, s 80,5 m2 Siisti päätyhuoneisto. Suojaisa terassi. Takapihalla myös n.6m2 varastotilat. Olohuoneessa on Tulikiven varaava takka. Mh. 119 000 €. Suvikkaantie 1. 9512730

PT, Tupuri, Salo 3h, k, s, khh, ph/wc, vh, at, v, 85 m2 Hyväkuntoinen paritaloasunto. Pintoja uusittu 2010-2012. Etupiha laatoitettu. Rak. 2004. Mh. 145 000 €. Sompakatu 11. 9435580

OKT, Lupaja, Salo 5h, k, ph/wc, 120 m2 Hirsirunkoinen n. 1900-luvulla rakennettu asuinrakennus on peruskorjattu vanhaa kunnioittaen. Oma 0,46 ha tontti. Mh. 185 000 €. Kuormuksentie 28. 9851945

81


Solid House Magazine 2/2014

Ab Seaside Oy LKV Kemiönsaari

Kiinteistönvälitystä Turunmaalla ja Länsi Uudellamaalla Fastighetsförmedling i Åboland och Västra Nyland Huom! Ab Seaside Oy LKV on moderni, mobiili, moniosaava kiinteistönvälitystoimisto. Tunnemme alueemme erikoispiirteet, kiinteistökauppojen erikoisjuridiikan sekä toimimme molemmilla kotimaisilla kielillä. Meillä on kiinteistönvälityksen, arviointilausuntojen ja saaristo-olosuhteiden osaamista 30 vuoden takaa – vuoden ympäri. YT 2533224-7. Välityspallkio 4,96-6,2% sis. alv. Arvioinnit 186-496 euro sis. alv. + kust. sis. alv. 24%. Käyntiosoite: Arkadiantie 8, 25700 Kemiö, ma-la 10-16. Huom! Ab Seaside Oy LKV är en modern, mobil, mångkunnig fastighetsmäklare för bostäder och fritidsställen. Vi känner vårt områdes specialbehov och fastighetsaffärernas expertjuridik. Vi betjänar kunder på vartdera inhemska språken med 30års expertkunnande inom fastighetsförmedling och värderingar året om i kust- och skärgårdsområden. FO 2533224-7. Förmedlingsprovision 4,96-6,2% inkl.moms. Värderingar 186-496 euro inkl. moms. + kostn. inkl. moms. 24 %. Besöksadress: Arkadiavägen 8, 25700 Kimito, må-lö 10-16

Mårten Lindroos

Työpanoksemme on huomioitu.

Huom! Kemiönsaari palvelee, Arkadiantie 8, Kemiö Tervetuloa! Lue palautteemme huom.fi

82

AFM/LKV 044 542 1716 marten.lindroos@huom.fi

Netta Ratia

försäljningssekreterare/ myyntisihteeri 044 706 7012 netta.ratia@huom.fi

Kristian Lindroos AFM/LKV, YKV, AKA 044 306 7012 kristian.lindroos@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

Sebbholmsvägen, 25950 ROSALA Suojaisa rakennus- ja laituripaikka n. 0,8 ha tontilla (autotie perille) ja 250 m rantaviivan omaava saari n. 0,43 ha. Vapaa-ajan rakennusoikeus (120 m2 + 40 m2) tontilla jolla rantaviiva n. 100 m. Sähkö vieressä.---Skyddad bygg- och bryggplats på ca 0,8 ha tomt (bilväg fram) och egen holme ca 0,43 ha med 250 m strandlinje. Fritidsbyggrätt (120 m2 + 40 m2) på tomten vars strandlinje ca 100 m. El finns intill. HP/BP 115 000 € K. Lindroos 044 306 7012.

Aladaskintie 254E, 25700 KEMIÖ Ympärivuotinen va-asunto, autotie perille. Tupak+oh+3 mh+puulämmitteinen sauna+terasseja+laituri. Året om fritidsstuga, bilväg fram. Stugk+vr+3 sr+vedeldad bastu+terasser+brygga. Rv/b. 1968/2008. Tontti/tomt 0,5 ha, ranta/ strand 50 m HP/BP 310 000 € K.Lindroos 044 306 7012.

Getskär Lökholmen Nauvo, 21650 LILLANDET Ulkosaaristotontti, yksi RA-rak.oik. va-käyttöön. Erill. metsäpalsta ja hiekkaranta Fårön saaressa. Osuuksia yhteisiin kalavesiin ja saariin. Utskärstomt, en RA-byggrätt för fritidsbruk. Separat skogsskifte med sandstrand på Fårö. Andelar i samf fiskevatten och holmar. Yht./tot. 2,752 ha. HP/BP 120 000 € M. Lindroos 044 542 1716.

Lilla Tjuvholmen , 25700 KEMIÖ Oma saari n. 1 ha. 46 ja 49 m2 hirsirakennukset rv 80- ja 2000-luvulla. Mjösundin Ryssvikenissä oma laituri. Egen holme ca 1 ha. Två rejäla stockbyggnader fr 80- och 2000-talet på 46 och 49 m2. Egen brygga i Ryssviken i Mjösund. HP/BP 370 000 € K. Lindroos 044 306 7012.

83


Solid House Magazine 2/2014

Alakiertotie 10, 25860 BJÖRKBODA Aurinkoinen puutarhat. 3200 m2 missä 50-luvun talo (n. 8x9 m) ja pihasauna. 4h+k+WC+lasiveranta+käyttökellari. Solig trädgårdstomt 3200 m2 med 50-talshus (ca 8x9m) och gårdsbastu. 4r+kök+glasveranda+brukskällare. HP/BP 79 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Perniöntie 438A, 25700 KEMIÖ Ympäriv.käyttöön. Lisär.-90. Ulkomitat n. 80 m2, 3h,k,kh,huonetiloja ullakolla, käyttökellari+at 24 m2+puutarhav. 0,27 ha. mm. yleinen uimaranta 1 km sis. För året om boende. Tillb.-90. Yttermått ca 80 m2, 3r,k,br,vind,brukskällare,garage 24 m2+redskapsförråd. 0,27 ha. Allmän simstrand inom 1 km. HP/ BP 105 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Hertsbölentie 7, 25900 TAALINTEHDAS Iso 2-krs kuonatiilitalo 1880-luvulta n. 14 x 30 m keskeisellä paikalla Taalintehdasta. Lohkomaton 2700 m2 tontti. Myyjä Kemiönsaaren kunta. Stort 2-vån. slaggtegelhus från 1880-t på 14 x 30 m centralt beläget i Dalsbruk. Outbruten tomt 2700 m2. Säljare Kimitoöns kommun. HP/BP 200 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Norrskogintie 11, 25840 DRAGSFJÄRD Okt 150 m merenrannasta! Älvsbytalo rv -08, 112 m2+56 m2, 4 h+k+s+apuk+avovintti. Tontti 2490 m2. At katoksella. N. 300 m venepaikkaan. Egnahemshus 150 m från havsstranden! Älvsbyhus b. 2008, 112 m2+56 m2, 4r+k+b+hj.k + öppen vind. På tomten 2490 m2 garage med biltak. Ca 300 m till båtplats. HP/BP 215 000 € M. Lindroos 044 542 1716

Ulkoluodontie 530, 25630 SÄRKISALO Pientila merenrannalla 5,76 ha. OKT-81, 120 m2, 3h+k+erill. yksiö+saunaos.kellarissa. Ruopattu ranta n. 50 m. 2 piharak. 2 OKT rak.oik., voidaan myydä erikseen. Skärgårdshemman el.fritidsställe 5,76 ha. EH-81, 120 m2, 3r+k+skild etta+bastuavd. i källaren. Muddrad och röjd strand ca 50 m. 2 uthusbyggnader. 2 EH-byggrätter, kan säljas skilt. BP/HP 295 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Vestanviikintie 95, 25830 VÄSTANFJÄRD Merellinen kartanohotelli 1600 m2, m.m. 18 korkeatasoista hotellihuonetta, 10 hoitola/retkimajahuonetta, 75 h ravintolasali. 1968-2010. 0,8 ha. Myydään tarjousten perusteella. Havsnära herrgårdshotell 1600 m2, bl.a. 18 högklassiga hotellrum, 10 behandlings-/hostelrum, 75 pers. restaurangsal. 1968-2010. 0,8 ha. Säljes enligt anbud. K. Lindroos 044 306 7012

Kaukurintie 714, 25460 KISKO Moderni okt ja sauna järven rannalla. Rv 2007, 158 m2, 6 h+k+saunaos+WC+varastotilat ja terassit. 6,93 ha, kaavan mukaan isot rak.oik. Modernt egnahemshus och bastu vid insjöstrand. B. 2007, 158 m2, 6 r+k+bastuavd+WC+förrådsutr och terasser. 6,93 ha, stora byggrätter enl.planen. HP/BP 395 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Bockholmen/Pukinsaari, TAALINTEHDAS Valmis vapaa-ajan paikka saaressa. Mökki n. 45 m2, rantasauna, hiekkaranta, hyvä laituripaikka. Puutarhatontti 0,18 ha rantaviiva yli 40 m. Det färdiga fritidsstället på holme. Stuga ca 45 m2, strandbastu, sandstrand, bra bryggplats. Trädgårdstomt 0,18 ha, strandlinje över 40 m. HP/BP 165 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Yötaivaantie 25, 25870 DRAGSFJÄRD Jykevä kokotiilitalo n. 312 m2, 8 kpl 1 h+k ja huikea avovintti. Lohkomaton maa-alue n. 2500 m2. Myyjä Kemiönsaaren kunta. Härligt massivt heltegelhus ca 312 m2, 8 st. 1 r+k och enorm öppen vind. Outbrutet markområde ca 2500 m2. Säljare Kimitoöns kommun. HP/ BP 120 000 € K. Lindroos 044 306 7012


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

Kanavakuja 6, 25700 KEMIÖ Korkealuokkainen v. 2010 rak. Kastellin Visio-talo, sauna sekä AT/katos/v rv 2011 ainutlaatuisessa kanavamiljöössä. Hyvin suunniteltu puutarha, terassit, pehmeä 40 metriselle omalle rannalle ulottuva nurmikko ja reilu laituri. Tontti 0,3367 ha. Uskomattoman hieno, käytännöllinen ja mukava paikka joka huikealla sijainnillaan antaa tilaa uskomattomien luonnonilmiöiden seuraamiseen. Vesi ja viemäri kunnallistekniikka, autotie perille, suora sähkö lattialämmitys + puukaminat. Kerrosala 230 m2. Högklassig år 2010 byggd året om villa Kastelli Visio 78 m2, bastu samt bilstall/tak/förråd b. 2011 i unik kanalmiljö. Välplanerad trädgård, terasser, mjuk gräsmatta fram till den ca 40 m långa strandlinjen med rejäl brygga. Tomt 0,3367 ha. Snyggt, bekvämt och fenomenalt läge att beskåda fantastiska naturfenomen. Vatten och avlopp kommunalteknik, bilväg fram, direkt el golvvärme + vedeldade kaminer. Vån.yta 230 m2. HP/BP 379 000 € K.Lindroos 044 306 7012

Utterholm, 21660 NAUVO Klassinen kesämökki Airistolla. Rantaviiva n. 50 m, tontti n. 3150 m2. Mökki n. 36 m2, sauna n. 23 m2. Det klassiska sommarstället på Utterholm i Haverö by Nagu. Strandlinje ca 50 m, tomt 3150 m2. Stuga ca 36 m2, bastu ca 23 m2. HP/BP 180 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Kuhatie 7, 25900 TAALINTEHDAS Mökki mukavuuksilla (69 m2) vierasmaja ja sauna (yht. 37,8 m2) autotien päässä meren rannassa. Stuga med alla bekvämligheter (69 m2), gäst- och bastubyggnad (tot. 37,8 m2) med bilväg fram invid havsstranden. Rv/b. 2007. Tontti/tomt 0,452 ha. HP/BP 347 000 € M. Lindroos 044 542 1716

Stora Ängeskär, 25960 KASNÄS Mökki 45 m2 ja rantasauna 20 m2. Rv 2000. Rantakalliot ja grillikatos näköalapaikalla. 2 laituria. Maat 2,568 ha ja vedet 8,650 ha. Stockstuga 45 m2 och strandbastu 20 m2. B. 2000. Strandklippor och grilltak på utsiktsplats. 2 bryggor. Mark 2,568 ha och vatten 8,65 ha. HP/BP 279 000 € K. Lindroos

85


Solid House Magazine 2/2014

Pumpputie 1, 25900 TAALINTEHDAS Uudehko OKT 146 m2, rv 2009. Yläkrs 2 mh+k+iso oh. Kellarikrs takkahuone+khh+saunaos.+varastot. Vuokrattu. EH som nytt 146 m2, b. 2009. Övre vån. 2 sr+k+stort vard.r. Källare gillesrum+hjk+bastuavd.+förråd. Uthyrt. HP/BP 290 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Söglöntie 6, 25870 DRAGSFJÄRD Meren tuntumassa OKT n. 55 m2 rv 1930-l, täysremontoitu 1974. 3 h+k+WC/kh+kellaritilat. AT/varasto 2002. 100 m päässä kunnan vuokralaiturit. Nära havet ett EH ca 55 m2 fr 1930-talet och sanerat 1974. 3 r+k+WC/br+källarutr. Garage/förråd 2002. 100 m till kommunens hyrbryggor. BP/HP 70 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Koulutie 5 A 4, 25700 KEMIÖ Perhehuoneisto kerrostalossa rv 1975 kätevästi Kemiön keskustassa. 4h+k, 90 m2. Hoitovastike 255,85 €. Familjelokal i höghus b. 1975 bekvämt i centrum av Kimito. 4r+k, 90 m2. Skötselvederlag 255,85 €. Myyntihinta/velaton hinta: 80 000 €

Lähdetie 4, 21570 SAUVO Omakotitalo, 5h+k+s+khh+vh+at, 153 m2. Viihtyisä, allergiaystävällinen rinnetalo koko perheelle. Rv 2000. Tontti 1590 m2. Ett trivsamt sluttningshus för hela familjen, byggt år 2000. Tomt 1590 m2. 5r+k+b+hjk+kr+garage, 153 m2. HP/BP 245 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Sundvikintie 483, 25830 VÄSTANFJÄRD Peruskorjattu asuinrakennus, osittain 1700-luvulta, n. 70 m2. Tontti määräala n.1200 m2, kaavassa AO. Grundrenoverad bostadsbyggnad delvis från 1700-talet, ca 70 m2. Outbruten tomt ca 1200 m2, AO i generalplanen. HP/BP 70 000 € M. Lindroos 044 542 1716

Trotbyntie13B, 25700 KEMIÖ 1920-l mummonmökki 35 m2 ja uudempi pihasauna puutarhatontilla 0,11 ha. Autotie, porakaivo, sähkö. Mormorsstuga 1920-t, 35 m2 och nyare bastubyggnad på 0,11 ha trädgårdstomt. Bilväg, borrbrunn, el. HP/BP 55 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Biskopsö Verkholm 25900 TAALINTEHDAS Mahtava lomapiilopaikka kallioineen! Päärakennus 43m2+parvi+terassi ja saunamökki n.15 m2, määräalatontti n. 1 ha. Häftigt fritidsställe med berg och utsikt! Huvudbyggnad 43 m2+loft+terass och bastu ca 15 m2. Ca 1 ha outbruten tomt. HP/BP 225 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Brännbodantie 71 a, VÄSTANFJÄRD Iso perinteinen kansakoulu, 3 rakennusta+AT, 850 m2. Rv 1800-1990-luku. 0,83 ha. Stor, traditionell folkskola, 3 byggnader+bilstall, 850 m2. B. 1800-1990-talet. 0,83 ha. HP/BP 150 000 € K.Lindroos 044 306 7012

Teollisuustie 5, 25700 KEMIÖ Kokonainen asunto-osakeyhtiö rivitalomuodossa, 4 huoneistoa, 2 kpl 3h+k 65,5 m2, 4h+k 84 m2 ja 2h+k 53,5 m2. Rv 1975. 3690 m2. Ett helt bostadsaktiebolag i radhusform med 4 lokaler, 2 st 3r+k 65,5 m2, 4r+k 84 m2 och 2r+k 53,5 m2. B.1975. 3690 m2. HP/BP 195 000 € M.Lindroos 044 542 1716

86


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

Kalliolantie 17 b, 25900 TAALINTEHDAS Egnahemshus -04, 146 m2, simbassäng och eget båthus, brygga och nätbod på samf byastranden 1,27 ha även med äldre bebyggelse. Omakotitalo -04, 146 m2, uima-allas ja oma venevaja, laituri ja verkkovaja kylän yhteisellä rannalla. 1,27 ha tontilla lisäksi vanha asutuskokonaisuus. BP/HP 448 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Furumalmintie 1A1, 25870 DRAGSFJÄRD Den perfekta lilla gavellägenheten på marknivå nära hav och sjö. 1 r+kv, 37 m2. Remont 2012. Skötsel 140,60 €/mån, vatten 11,50 €/pers./mån. Täydellinen pieni koti/v-ahuoneisto 1 h+kk, 37 m2 meren ja järven lähellä. Remontti 2012. Hoitovastike 140,60 €/kk, vesivastike 11,50 €/hlö/kk. Mh/ vh: 46 000 € K. Lindroos 044 306 7012

Trankärrintie 79, 25700 KEMIÖ OK -44 n. 125 m2, 4h+k+et+halli+WC+2 lasiet ja parv, pihasauna, ulkorak. Iso piha ja vanhat istutukset. Rantaoikeus, kalavesi.4260 m2. EH -44 ca 125 m2, 4r+k+tambur+hall+WC+2 glasver. och balk, gårdsbastu, uthusbyggn. Stort gårdstun med gamla planteringar. Strandrätt, fiskevatten. 4260 m2. HP/BP 95 000 € M.Lindroos 044 542 1716

Vänoxa Stickeludden, TAALINTEHDAS 92 m2 Upeat näkymät, suojattu venelaituri.. Mökki 92 m2, sauna 24 m2, rak.v. 2002. Maa-alue 3,386 ha, vesialue 5,402 ha,ranta n. 500 m. Utsikt över kobbar och skär, skyddad båtbrygga.. Stuga 92 m2, bastu 24 m2 byggår 2002. Land 3,386 ha, vatten 5,402 ha, strand ca 500 m. HP/ BP 500 000 € K. Lindroos 044 306 7012 87


Solid House Magazine 2/2014

Marita Säävuori-Aaltonen Aluepäällikkö, LKV, KiAT

Asuntokauppaa Maritan kanssa Olen ammattitutkinnon suorittanut kiinteistövälittäjä, ja minulla on alasta yli kymmenen vuoden kokemus. Syntyjäni olen porilainen joten Porin alue lähiseutuineen ovat tulleet minulle mm. erilaisten asuntokauppojen myötä tutuiksi. Toimin Porin toimiston aluepäällikkönä ja minä yhdessä tehokkaan tiimimme kanssa huolehdimme, että Satakunnassa kauppa käy. Tyytyväinen asiakas on kiinteistövälittäjällekin se paras mainos!

Työpanoksemme on huomioitu.

Marita Säävuori-Aaltonen Huom! Pori palvelee, Itsenäisyydenkatu 38, Pori. Tervetuloa! Lue palautteemme huom.fi

88

Aluepäällikkö, LKV, KiAT 044 282 0033 marita.saavuori-aaltonen@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Asemanmäki, Pomarkku 5h, k, khh, s 140 m2 Hyvin pidetty talo, jossa neljä makuuhuonetta. Tänne mahtuu asumaan isompikin perhe. Toimiva saunaosasto. Erillinen autotalli/ varasto. Rak. 2007. Oma viihtyisä ja suojaisa 2100 m2 tontti. Soita ja sovi oma esittelysi. Mh. 199 000 €. Kytötie 10. 9928909

89


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Friitala, Ulvila 6h, k, s, ph, 2wc, kuisti(169,5 m²), 2 parv; Pihatalo; tupak, s, ph, wc, parvi, 1 h(42 m²), 211,5 m2 Edustuskoti Ulvilan Lauttarannassa. Osakeyhtiömuotoisella kiinteistöllä on lisäksi kaikin mukavuuksin varusteltu pihatalo. Monipuolisella lämmitysjärjestelmällä vaikutat asumiskuluihin. 0,24 ha Tontti rajoittuu jokeen. Upea kokonaisuus, jossa omaan laituriin kiinnität veneesi tai pulahdat saunan jälkeen uimaan tai istuskelemaan terassin kylpytynnyriin. Sovithan kanssani oman esittelyn tähän kohteeseen! Mh. 595 000 €. Lauttaranta 15. 9747912

Työpanoksemme on huomioitu.

...Olen ihan tyytyväinen kyllä. Ensivaikutelma oli ihan ok, eikä missään vaiheessa tullut sellaista oloa, etteikö uskaltaisi ryhtyä kaupantekoon hänen välityksellään...

- Asiakas, Satakunta Lue palautteeni huom.fi

90

Asuntokauppaa Harrin kanssa Elämänkokemus, erilaiset työtehtävät mm. rakennusalan tuntemus, siinä pohjaa kiinteistönvälittäjän tehtäviin. Olen joustava ja nopealiikkeinen. Osaan ottaa huomioon vaatimuksesi myydessäni kotiasi. Soitapa minulle, niin suunnitellaan yhdessä, miten saamme parhaan hinnan kodistasi.

Harri Boelius

LKV, partner 044 361 0350 harri.boelius@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Luvia, 6h, tupak, 2wc, 2vh, kph (160 m²). Ulkor. s/oleskelutilaa. Ihastuttava kokonaisuus Luvialla. Todellinen lapsiperheen unelma harrastusmahdollisuuksineen. Kiinteistöllä beachvolley –kenttä ja iso nurmialue. Päärakennus on rakennettu 1930-luvulla ja siinä on kahdessa tasossa miellyttävät, vanhaa säilyttäen remontoidut asuintilat. Ulkorakennuksessa on sauna/oleskelutilaa sekä lisäksi tilava parvi. Vielä löytyy suuli ja venevaja. Niementie 414. Hp. 210.000 €. 9450775

OKT, Tuulikylä, Pori 4h, k, s, ph, khh, 2wc, 2vh, tk, 128 m2 Tässä koti, jonka asumiskulut ovat neliöihin nähden alhaiset. Varaava takka ja puuliesi. Eteläpihalla on mukava viettää vapaa-aikaa. Mh. 189 000 €. Sammakontie 4. 9938138

OKT, Tuorsniemi, Klasipruuki, Pori 5h, k, 2 wc, khh, aula, ph, s, tekn.tila, p, 135,5 m2 ENNAKKOMARKKINOINNISSA! Tyylikäs, kokonaisuus kahdessa tasossa. Erillinen 2 auton katos + varasto. Maalämpö. Rakentaja Novacap Oy. Mh. 289 000 €. Palkotie 4. 9578406

KT, Keskusta, Pori 6h, k, kph/wc, wc, las.p, 119,5 m2 Upeasti remontoitu tilava koti keskellä kaupunkia. Ylimmän kerroksen läpi talon huoneisto, jossa kaikki kohdallaan. 91 Mh. 219 000 €. Valtakatu 3. 9859946


Solid House Magazine 2/2014

Hanna Pujola Myyntineuvottelija, partner

Asuntokauppaa Hannan kanssa Oletko vailla unelmakotia, myytkö rakasta vapaa-ajan paikkaasi vai tarvitsetko kenties kompaktin yksiön ensiasunnoksesi? Ota yhteyttä minuun, kiinteistöalanammattilaiseen, joka taitaa vaikka useamman kaupan päivässä. Kiinteistönvälitystyössä olen toiminut vajaat 6 vuotta ja kyllä !! pidän työstäni kovasti. Työskentelytapani on hyvin asiakaslähtöinen ja pyrin aina huomioimaan jokaisen asiakkaan toiveet ja tarpeet tilanteen mukaan. Autan mielelläni kaikkiin asunnon myymiseen, ostamiseen, vuokraukseen liittyvissä asioissa. Poikkea toimistollemme kahville tai kutsu minut käymään.

Työpanoksemme on huomioitu.

...asiantunteva ja piti sovituista tapaamisista kiinni. Ei ollut mitään ongelmia..

- Pirkko & Jarmo Nieminen Lue palautteeni huom.fi

92

Hanna Pujola

Myyntineuvottelija, partner 046 625 5761 hanna.pujola@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Reposaari, Pori 4h, k, wc, kph, s, ph, lisäksi kellarissa työ-/oleskelutilaa., 120 m2 Erittäin kaunis, kodikkuutta huokuva remontoitu omakotitalo isolla nurmikkoisella 841 m2 tontilla. Loistavat ulkoilu- ja harrastemahdollisuudet sekä kauniit merimaisemat ”kivenheiton” päässä kotipihasta. Runsaasti tehty remonttia mm. talo liitetty kaukolämpöön 2013. Soita ja varaa oma esittelyaikasi ja tule ihastumaan. Mh. 113 000 €. Metsäkatu 31. 9686273

93


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

PT, Noormarkku, Pori 4h, k, khh, s, 2 wc, vh 108 m2 As Oy muotoinen paritalo hyvältä alueelta Noormarkusta, puiston reunalta. Tehty mittavat remontit; mm. käyttövesiputket ja vesikiertoinen lattialämmitys uusittu, saunatilat remontoitu, keittiö remontoitu ja pinnat laitettu. Edullista asumista, maalämpö laitetaan toukokuun aikana. Iso 1605 m2 tontti metsikön reunassa. Koska asoy-muotoinen, säästät varainsiirtoverossa! Rak. 1990. Mh. 169 000 €. Pikkuveräjänpieli 4 B. 9883510

Asuntokauppaa Sirpan kanssa Työpanoksemme on huomioitu.

...Palvelu ja asioiden sujuvuus oli erinomaista. Käännyn luultavasti myöhemminkin saman henkilön puoleen kun kaupoista tai vuokraamisesta tulee kyse.

- Seppo Vasankari, Pori Lue palautteeni huom.fi

94

Haluaisitko löytää unelma asunnon tai harkitsetko asuntosi myyntiä? Luota ammattilaiseen, joka auttaa sinua kaikissa asuntosi vaihtoon liittyvissä asioissa. Olen koulutukseltani tradenomi, kiinteistönväli­ tysalan ammattitutkinnon suorittanut laillistettu kiinteistönvälittäjä. Pidän myös itseni jatkuvasti ajan tasalla, osallistumalla kiinteistönvälitysalan ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin. Kanssani asunnonvaihto turvallista ja tuloksellista!

Sirpa Salopää

LKV, KiAT, partner 0400 593 151 sirpa.salopaa@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

OKT, Koivistonluoto, Pori 4h, k, s, vh, khh, takkah, harrasteh, 3 wc 180 m2 Rintamamiestalo, näkymät Kokemäenjoelle. Tehty paljon remonttia. Oma 962,1 m2 t. Rak. 1956. Mh. 175 000 €. Pyykkitie 12. 9582508

PT, Kartano, Pori alak. 2h, k, wc, kuisti; yläk. 1h, k, vh, wc, 2 makuualk; kellarikrs pukuh ja saunatilat, 90 m2 Tehty paljon remonttia. 569 m2 vuokratontti. Mh. 114 000 €. Harjutie 34 A. 9855787

OKT, Ruosniemi, Pori 4h, k, s, vh, 2 wc, 112,5 m2 Lapsiperheelle kauniisti remontoitu, toimiva koti Ruosniemestä. 799m2 vuokrat. Rak. 1980. Mh. 139 000 €. Kintuksentie 18. 9922790

RT, Kalaholma, Pori 3h, k, s 76 m2 Hyvältä alueelta, viihtyisä rivitalokolmio, mm. saunatilat remontoitu tyylikkäästi. Autokatospaikka ja varasto. Mh. 117 000 €. Vimpankuja 7. 9663264

OKT, Ulasoori, Pori 4h, k, s, khh, vh, wc 152 m2 Rauhallisella paikalla hyväkuntoinen valkotiilitalo. Oma 3000 m2 tontti. Rak. 1990. Mh. 219 000 €. Säikäntie 30. 9459806

KT, Riihiketo, Pori 3h, k, kph, vh, p 68 m2 Kävelymatkan päässä torilta valoisa huoneisto. Keittiö ja kph remontoitu, pinnat laitettu. Mahdollisuus vuokrata at. Mh. 114 900 €. Satakunnankatu 13. 9407352

MÖKKI/HUVILA, Siipyy, Kristiinankaupunki 2mh, oh, kk 36 m2 Viihtyisä merenrantamökki. Iso terassi ja erill. saunamökki. Oma 1,644 ha tontti. Mh. 179 000 €. Rönnskärintie. 9416119

OKT, Koivistonkylä, Pori 4h, k, kuisti, s 90 m2 Perinteinen, ryhdikäs rintamamiestalo Vanhallakoivistolla. Mm. katto uusittu Rak. 1956. Oma 700 m2 tontti. Ailintie 24. 9732659

OKT, Kellahti, Pori 3h, k, s 88 m2 Koti maaseudun rauhassa sopii hyvin lapsiperheelle tai vaikka koiraharrastajalle. Oma 5700 m2 tontti. Mh. 97 500 €. Kellahdentie 337. 9622443

95


Solid House Magazine 2/2014

Työpanoksemme on huomioitu.

Wau!

..piti hienosti ajantasalla kaikesta ja tietysti sai hommansa tehtyä nopeasti ja tyylikkäästi, johon kukaan aikasemmista yrittäjistä ei kyennyt..

- Myyjä, Pori Lue palautteeni huom.fi

Asuntokauppaa Teron kanssa

OKT, Loukkura, Ulvila 5h, th, oh, aula, ph, s, 2 wc, autotalli, varasto 160 m2 MAALÄMPÖTALO! Kaunis ja tilava remontoitu talo Ulvilan Loukkurasta. Tiloja on riittävästi isollekin perheelle ja käyttökustannukset silti ovat alhaiset. Autotallissa rasvamonttu, salaojat, patolevyt ja sadevesijärjestelmä laitettu 2013 ja samalla asennettu maalämpö. Oma 1050 m2 tontti. Mh. 199 000 €. Pääskyntie 5. 9468104

Olen toiminut alalla noin neljä vuotta. Ennen välittäjäksi ryhtymistä olen toiminut erilaisissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Olen kovasti sosiaalinen, puhelias, kekseliäs ja innovatiivinen tapaus. Pyrin ottamaan aina toimissani asiakkaani ja asiakkaani erilaiset elämäntilanteet hyvin huomioon sekä etenemään asiakkaan ehdoilla. Poikkea toimistollemme kahville tai kutsu minut tutustumaan kotiinne.

Tero Valli

Myyntineuvottelija, partner 045 156 4933 tero.valli@huom.fi

96

OKT, Tuulikylä, Pori 5mh, oh, k, 2 wc, ph, khh, kph, s, 2 vh, tekn. tila, ulkorak. 191 m2 Upea suuri vuonna 2006 valmistunut MAALÄMPÖ-talo metsän reunasta. Oma 1080m² tontti, näyttävä varaava takka sekä täysin muusta asunnosta äänieristetty elokuvahuone. Erillinen lämmin autotalli, jonka yhteydessä harrastetila jossa ilmalämpöpumppu, wc ja pikkukeittiö. Mh. 275 000 €. Savutie 3. 9927594

RT, Pietniemi, Pori 3h, k, s, autotallipaikka, 70 m2 Kauniisti laitettu rivitalokolmio Pietniemen alueelta. Keittiö laitettu 2013, asennettu ilmalämpöpumppu 2012 ja takapihalla upea n.28m² komposiittiterassi. Autotallipaikka kuuluu asuntoon. Huoletonta ja edullista asumista halutulla asuinalueella. Mh. 97 000 €. Kuusamantie 3-7. 9988142


Solid House Magazine 2/2014

Uutta!

RT, Hanninkylä, Luvia Asunto Oy Luvian Luvilinna Kyllä uusi on aina uusi! Neljä laadukkaasti rakennettua muuttovalmista kotia. Oma upea metsään rajoittuva rinnetontti. Jokaisessa toimivapohjaisessa asunnossa takka, katettu viihtyisä terassi ym. Autokatospaikka ja varasto. Energialuokka A. Timpurinpolku 4. 1 kpl 2h, k, s 59 m² Vh. 137 000 € 2 kpl 3h, k, s, 75 m2 Vh. 169 000 €.

97


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

OKT, Tiilivuori, Rauma 4mh, oh, k, khh, 2 aula, 3 wc, kph, sauna/allasosasto, 272 m2 Komea ja näyttävä arkkitehdin suunnittelema täystiilitalo rauhallisella alueella, jota metsä ympäröi suojaisasti. Vain 5 km keskustasta ja aivan 8-tien tuntumassa. Kaunis oma 3000m2 rinnetontti. Iso saunaosasto allashuoneineen sekä löylyhuoneessa puu- ja sähkökiuas. Allasosastolta oma uloskäynti. Teknisessä tilassa mm. leivinuuni. Lisäksi 63 m² autotalli/varastorakennus. Talossa Verisure-hälytys järjestelmä. Koululaiskuljetus vain 50 m päässä. Mh. 325 000 €. Taka-alhontie 5. 9703939

Asuntokauppaa Sarin kanssa Työpanoksemme on huomioitu.

...sujui todella hyvin. Saimme tietoa asioiden kulusta. Sari vaikutti heti ensitapaamisella tutulta ja myös luotettavalta. Reiluus (ei ’ylimakea’) teki vaikutuksen.

- Liisa Huunonen, Rauma Lue palautteeni huom.fi

98

Olen ammattitutkinnon suorittanut laillistettu kiinteistönvälittäjä. Olen juuri sinua varten silloin, kun olet ostamassa tai myymässä kotia. Minulla on yhteistyökumppaneina ammattivalokuvaaja, keittiö- ja kylpyhuonesuunnittelua sekä stailausta. Kaikkea mitä tarvitset onnistuneeseen asuntokauppaan. Tunnen hyvin Rauman sekä Laitilan alueet. Ota yhteyttä, niin tehdään unelmistasi totta!

Sari Kyrkkö

LKV, KiAT, partner 045 170 6656 sari.kyrkko@huom.fi


Solid House Magazine 2/2014

Wau!

Tarjouskauppa

RT, Paronalho, Rauma 4h, k, kph/s, wc, vh, 145 m2 Tilava koti, jossa pohjaratkaisu poikkeaa kivasti tavallisista rivitaloasunnoista. Yläkerrassa 3 kompaktin kokoista makuuhuonetta joista yhdestä käynti takapihalle. Keittiössä runsaasti kaappi- ja työpöytätilaa. Olohuoneessa isot etelänpuoleiset ikkunat tuovat valoa. Alakerrassa tilava saunaosasto, jossa sekä sähkö- että puukiuas. Takkahuoneessa on tunnelmatakka. Asuntoon kuuluu myös lämmin autotalli. Hyvinhoidettu yhtiö mm. lämpö- ja vesiputket, ikkunat ja katto uusittu. Mh. 166 000 €. Lehtokatu 13 B. 9447878

KT, Keskusta, Rauma 3h, k, kph, autokatos, 63,5 m2 Vaalea, avara ja valoisa koti loistosijainnilla. Tarjouskaupan lähtöhinta: Vh. 79 000 €. ( Mh. 78 562,24 €.) Kalliokatu 13. 9424075

MÖKKI/HUVILA Kalanti, Uusikaupunki 80 m2 Hyväkuntoinen lomailijan unelma kaikilla mukavuuksilla ja omassa rauhassa lammen rannalla. Myös talviasuttava. 1,5 ha oma tontti. Mh. 89 000 €. Kallelantie 566. 9418101

KT, Keskusta, Laitila 2h, k, parvi, khh, kph, s, 2 wc, 124,5 m2 Aivan ydinkeskustassa sijaitseva edustusasunto tarjoaa laatua, helppoutta ja ylellisyyttä. Mh. 239 000 €. Keskuskatu 9 B. 9689146

99


Solid House Magazine 2/2014

Huom! | Solid House Oy LKV

Tutustu

-välittäjiin

ja saamiimme asiakaspalautteisiin osoitteessa huom.fi

Mitä meistä sanottiin? Haluamme tehdä kiinteistönvälityksestä avoimempaa ja parantaa palvelun tasoa. Siksi olemme ensimmäisenä toimijana ottaneet käyttöön välittäjäkohtaisen tähtiluokituksen, joka perustuu aitoon asiakaspalautteeseen.

Ruusuja ja risu

Leena Tuijula

toimitusjohtaja, LKV, YKV Huom! Solid House Oy LKV 100


Solid House Magazine 2/2014

Tule mukaan kasvavaan joukkoomme! Huom! on paikka osaajalle. Huom! on kiinteistönvälityksen perinteikäs asiantuntija ja Suomen voimakkaimmin kasvava kiinteistönvälitysketju. Vuodesta 1969 alalla toiminut Huom! palasi uudistuneena markkinoille keväällä 2011 ja on osa Realia Group -konsernia. Huomissa jokainen välittäjä voi tarjota asiakkaalleen haluamaansa yksilöllistä palvelua ilman ketjun asettamia rajoitteita. Välittäjällä on valta ja vapaus päättää omasta työstään. Meidän näkemyksemme on, että osakkuuteen perustuva toimintamalli luo pohjan tulevaisuuden menestystarinalle. Uudistuneessa Huom!-ketjussa yhdistyvät vuosikymmenten kokemus sekä osaavat ja työhönsä sitoutuneet tekijät. Tavoitteemme on tehdä Huomista alan kiinnostavin työyhteisö. Solid House Oy LKV on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Huom! kiinteistönvälitysketjuun kuuluva uudella tavalla toimiva dynaaminen yritys. Solid House Oy LKV:n toiminta on alkanut huhtikuussa 2012 kahden hengen voimin. Nyt kasvavaan joukkoomme kuuluu jo 25 alansa ammattilaista. Toimipaikkamme sijaitsevat Turussa, Salossa, Porissa ja Kemiönsaarella.

Haemme Kiinteistönvälittäjiä energiseen joukkoomme!

Ole yhteydessä

Onko sinulla ideoita? Haluatko pienen yrityksen joustavuutta ja suuren yrityksen luotettavuutta samassa paketissa? Miltä kuulostaisi työskennellä ilmapiirissä, jossa sinun annettaisiin loistaa omana itsenäsi, asuntokaupan ammattilaisena? Me Huom!illa annamme siihen mahdollisuuden. Suhtaudumme intohimoisesti väittämiseen, emmekä epäröi hetkeäkään tarttua haasteeseen kuin haasteeseen. Ahkeruushan johtaa menestykseen. Ainakin meillä! Kun pitää työstään ja on valmis pistämään itsensä likoon, urasta syntyy varmasti huikea menestystarina. Se, miltä urasi näyttää, on sinusta itsestäsi kiinni. Me autamme sinua tavoitteidesi saavuttamisessa. Huomissa voit kehittyä kiinteistönvälittäjänä myymään enemmän ja paremmin. Toimit osakkaana ja voit itse vaikuttaa siihen, miten asiakastasi palvelet ja mitä markkinointikanavia käytät. Tarjoamme laajan yhteistyöverkoston sekä myynnin ja markkinoinnin tuen. Saat jatkuvaa koulutusta, käyttöösi parhaat mahdolliset työkalut ja tukea henkilökohtaiselle kehittymisellesi. Kokoamme joukkoomme välittäjiä, jotka ovat innostuneita, tavoitteellisia ja halukkaita oppimaan ja kehittymään. Huomissa kiinteistönvälittäjä on ihminen, ei resurssi.

Arvostamme • • • •

LKV –tutkintoa aikaisempaa kokemusta alalta yrittäjähenkisyyttä oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön • halua menestyä, oppia ja kehittyä • kykyä ottaa vastuu omasta työstään Meillä jokainen on hulluna välittämiseen. Jos uskot, että jaat Huomilaisen tavan ajatella, olet tervetullut meille töihin! Hakemukset ja yhteydenotot pyydämme lähettämään osoitteeseen: leena.tuijula@huom.fi

101


Solid House Magazine 2/2014

Toimituksen maistuvat kesäreseptit MIDSOMMARENS TUNNBRÖDSRULLE 4:lle 4 rieskarullaa 2 pientä bataattia 4 grillimakkaraa 2 viljaporsaan pippuri-ulkofileetä 2 tomaattia 1 kurkku 1 pss jäävuorisaalaattia 2 sipulia n. ½ dl maitoa nokare voita balsamico siirappia Valmista bataattimuusi. Kuori bataatit ja lohko ne kattilaan. Keitä bataatteja 20-30 min kiehuvassa vedessä, kunnes ovat pehmeitä. Valuta kattilasta vesi pois ja kuivaa bataatit ylimääräisestä nesteestä. Soseuta bataatit, lisää joukkoon nokare voita sekä loraus maitoa, voit maustaa muusin suolalla oman maun mukaan. Lihat grilliin. Valmista makkarat ja porsasfileet grillissä. Suikaloi lihat reiluiksi paloiksi. Kokoa annokset. Lämmitä rieskalettuja mikrossa tai grillissä. Vuoraa annoskulhot tai kupit rieskaletuilla. Annostele kulhoon ensin bataattimuusi, lisää lihapalat ja pilko joukkoon kasviksia sekä salaattia maun mukaan. Viimeistele annokset balsamico siirapilla.

102


Solid House Magazine 2/2014

KESKIKESÄN MANSIKKAHERKKU

4:lle

1 pkt mansikoita 2 banaania 200g valkosuklaata vanilja jäätelöä Pilko mansikat puoliksi ja viipaloi banaani pieniksi viipaleiksi. Lado mansikat ja banaani folionyyttiin ja ripottele päälle valkosuklaan paloja. Sulje nyytti ja kypsennä grillissä, kunnes valkosuklaa on sulanut. Tarjoile kylmän vanilja jäätelön kera.

M

ai

s kis 103


Solid House Magazine 2/2014

Tunnelmallista lämpöä ympäri vuoden T ulisijan valinnassa käyttötarkoitus on tärkein huomioon otettava asia. Takka hankitaan nykyään tunnelmanluojaksi tai lisälämmitykseksi kovia pakkasia varten. Sen tarkoitus pääasiallisena lämmöntuottajana on harventunut. Varaavat takat olivat pitkään tulisijojen ykkösvaihtoehto niiden kyvystä tarjota pitkää ja tasaista lämpöä. Nopeasti lämpenevä kiertoilmatakka on erinomainen apulämmön lähde, jonka lämpöteho on säädettävissä.

Asiakkaan on helpompi valita oikea takka, kun hän tietää mikä vastaa hänen tarpeita. Toimimme asiassa joustavasti ja nopeasti. Takka voi olla käyttökunnossa jo kolmen viikon päästä tilauksesta ja asennus onnistuu ammattiasentajien toimesta.

Erikoisliikkeen vahvuus on laaja tuoteosaaminen, ja Piilola onkin huolissaan ihmisistä jotka ostavat tulisijansa netistä ja ryhtyvät itse asentamaan sitä. Mitkään säännökset eivät vaadi tulisijan Marko Piilola tietää myös, että asentamista ammattilaisen tulisijan ulkonäkö on tärkeä toimesta, mikä on suorastaan Erikoisliikkeen piirre, johon ihmiset kiinnitvaarallista. Tulisijan ja horvahvuus on laaja tävät huomiota. Siksi on tärmin yhteensopivuus tulisi tuoteosaaminen.. keää valita omaan kotiinsa varmistaa ammattilaisen sopiva ratkaisu, joka koristaa avulla, sillä maallikko ei sitä taloa sen koko eliniän. Turun voi tietää. Väärin asennettu Takkauunit Oy omaa monipuotulisija voi pahimmassa tapauklisen valikoiman takkoja, jotka toisessa johtaa hengenvaarallisiin minnaltaan, kooltaan ja malliltaan eroavat tilanteisiin. toisistaan. Valikoimasta löytyy yli 500 eri tulisijaa, joiden lisäksi asiakkaalle voidaan – Kun alan ammattilainen hoitaa tulisijan suunnitella aivan oma malli. hankinnan ja asennustyön, asiakas voi – Kysymme asiakkailta, mikä takan käytnauttia uudesta tunnelman luojasta ja sen tötarkoitus on ja asiantuntijoina neuvomtuomasta lämmöstä rauhallisin mielin. me heitä tulisijojen eri ominaisuuksissa.

104

TURUN LAAJIN TULISIJA- JA HORMIVALIKOIMA www.takkauunit.fi


Solid House Magazine 2/2014

Älä tingi laadusta, tingi neliöistä

Varsinais-Suomen Rakenne-Saneeraus Oy on rakennusurakoita tarjoava yritys. Laajat rakennus- ja saneerauspalvelut mahdollistavat kokonaisvaltaisen palvelun, jota mm. Lammi käyttää. Yrittäjä Jari Vähämiko vastasi kysymyksiimme ja antoi hyödyllisiä rakennuttamiseen liittyviä vinkkejä.

Rakennatte Lammi-kivita­ loja, mitkä ovat kivitalon edut puutaloon verrattuna? Kivitalo on tiiviimpi ja näin lämmönvarauskin on tehokkaampi. Äänieristys on myös aivan eri luokkaa kuin puutalossa, sen huomaa varsinkin kaupungissa, missä liikenne aiheuttaa paljon melua. Lisäksi kivitalon ulkopinnat vaativat vähemmän huoltoa, rappaus kestää 10–15 vuotta kun taas puutalon pinta on maalattava noin viiden vuoden välein. Kustannusnäkökulmasta en kuiten-

kaan urani aikana ole huomannut suurempia eroja talotyyppien välillä. Kivitalorakentaminen tosin vaatii todellista ammattitaitoa, siihen ei kuka tahansa kykene. Itse olen ollut erittäin tyytyväinen Lammin kivitaloihin.

Alalla ydinosaaminen nähdään usein toiminnan vahvuutena, mitkä teidän vahvuutenne ovat? Itse koen, että laaja osaaminen on yritykseni vahvuus. Kaikki työmieheni ovat monipuoli-

sia osaajia, eikä kukaan heistä ole rajoittunut yhteen alan osa-alueeseen. Näin ollen voimme toteuttaa koko projektin alusta loppuun. Tämä on vinkki tuleville rakentajille: hankkikaa monipuolista osaamista ja kokemusta. Tilaajan kannalta paperilla voi näyttää hyvältä kilpailuttaa rakennusprojektin kaikki eri vaiheet eri toimijoilla, mutta itse asiassa se vain vaikeuttaa aikatauluttamista, mikä loppujen lopuksi voi tulla kalliiksi. Koko työ pitäisi tilata yhdeltä toimijalta, joka itse huolehtii omien yhteistyökumppaninsa kanssa erikoistöiden toteuttamisesta. Näin vältytään turhilta yllätyksiltä.

Mitä muita vinkkejä voisit antaa tilaajille? Budjetin suunnittelussa ei tulisi tinkiä laadusta. Mikäli tilaukselle on olemassa hintakatto ja budjetti ylittyy, kannattaa vähentää neliöitä eikä sortua huonompaan ja halvempaan työhön. Olemme hyvin tarkkoja laadun suhteen ja se on ainoa oikea tapa hoitaa asiat.

Varsinais-Suomen

Rakenne-Saneeraus Oy

www.rakenne-saneeraus.fi

0400 823 679

Ammattitaidolla rakennus- ja saneeraustyöt! 105


Solid House Magazine 2/2014

R

A

K

E

N

N

U

S

T

O

I

M

I

S

T

O

TUULI & PIHLAJA OY

Ainutlaatuista vapaa-ajan asumista Turun saaristo tarjoaa täydellisen luontoelämyksen ja ainutlaatuisen tunnelman. Mikä sen parempaa, kuin viettää kesät upeassa mökissä upeiden maisemien ympäröimänä?

R

akennustoimisto Tuuli & Pihlaja rakentaa hyvinvarusteltuja vapaa-ajan asuntoja Turun saaristossa. Toiminta pohjautuu avaimet käteen -periaatteeseen ja asiakas saa aivan kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut saman katon alta. – Palveluumme sisältyvät rakennuslupien hankkiminen, arkkitehtien suunnittelupalvelut, materiaalihankinnat, logistiikan hoitaminen sekä kaikki rakennustyöt mukaan lukien LVIS-työt. Tavoitteemme on tehdä asiat asiakkaan kannalta vaivattomalla tavalla. Asiakas esittää toiveensa, hyväksyy tekemämme suunnitelmat ja vastaanottaa avaimet projektin päättyessä. Kaikki tämä tapahtuu yhden puhelinnumeron kautta, yrittäjä Antti Lehtonen kertoo. Yritys toimii pääosin Paraisten Iniössä sekä ympäröivillä alueilla. Kohteet ovat moderneja sekä uniikkeja ja ne räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan tehden jokaisesta kohteesta erilaisen.Villa Norrholm on yksi erinomainen työnäyte siitä, mihin yritys pystyy. Referenssikohteisiin voi tutustua yrityksen kotisivuilla.

106

Suunnittelu ja viimeistely sitovat kokonaisuuden yhteen Rakennustoimisto Tuuli & Pihlaja Oy tekee tiivistä yhteistyötä turkulaisten arkkitehtitoimistojen kanssa. Lehtonen toteaa, että suunnitteluun panostaminen on ehto laadukkaan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Asiakkaan kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä kiireellä ei yleensä päästä hyvään lopputulokseen. Lehtonen kokee myös kohteen viimeistelyn erittäin tärkeänä asiana, sillä se on laadun merkki.

Yritys panostaa erityisen paljon laadukkaiden materiaalien hankintaprosessiin. Hyvien yhteistyökumppaneiden kautta he voivat hankkia toivotut materiaalit edullisemmin asiakkaan puolesta, jolloin asiakas saa budjettiin sopivaa laatua. – Hinta on nykyään suuri tekijä projektista päätettäessä, eikä rakennusprojekti saisi olla hyppy tuntemattomaan. Siksi määrittelemme hinnan suunnitteluvaiheessa ja se pitää aina loppuun asti. Vaivattomuus ja joustavuus ovat niitä asioita joita uskon asiakkaiden rakentamisessa arvostavan. Lisätietoja www.tuulipihlaja.fi


Solid House Magazine 2/2014

”Vesi – elämän ja ilon lähde” Jos haluat toteuttaa oman unelmasi hankkimalla uima-altaan, tai nostaa mökkisi käyttöä omalla juomavesijärjestelmällä, Aqua Novalta löytyy ratkaisu. Hyvät tuotteet ja toimivat ratkaisut antavat sinulle iloa pitkälle tulevaisuuteen.

Y

li 30 vuotta toiminut Aqua Nova Oy palvelee erittäin laajaa asiakaskuntaa monipuolisella valikoimalla. Suomalaisessa omistuksessa oleva yritys on panostanut suuresti kotimarkkinoihin, ja laajentamalla yksityishenkilöiden palvelua jälleenmyyntiverkoston ja verkkokaupan avulla, toiminta on kasvanut merkittävästi. Toimitusjohtaja Kari Lehdonkivi on äärimmäisen tyytyväinen panostuksen tuomaan liikevaihdon kasvuun.

Kolmen sektorin suosima Aqua Nova on julkisen sektorin johtava vedenkäsittelykemikaalien toimittaja. Julkiset kohteet, kuten Espoon, Vantaan ja Turun uimahallit, suosivat yrityksen kemikaaleja. Yksityishenkilöiden palvelu on viime aikoina siirtynyt enenevissä määrin verkkokauppaan. Jälleenmyyjiä löytyy kuitenkin valtakunnalli-

vät ihmiset voivat esimerkiksi sesti, ja yhteistyö LVI-liikkeiden hyödyntää kotimaisia RO-laitkanssa mahdollistaa tuotteiden teita, jotka puhdistavat sekä asennuspalveluiden meriveden juomavelaajan saatavuuden. deksi. VedenkäsitteHyviä Aqua Nova toimii lykemikaalien tuotteita ja toimimyös kaikkien valikoimasta via ratkaisuja on yllämainittujen löytyvät uimayksinkertaisesti sektoreiden vesiaineiden mukava huoltotehtävissä lisäksi mm. ja tukee kaikvedenkäsittelymyydä. kea toimintaansa aineita kaivojen PVC-tuotteiden maadesinfiointiin. hantuonnilla. Tuotteita myyYrityksen toisen palvelusekdään tukkureille, LVI-liikkeille torin määrittelevät uima-allassekä yksityishenkilöille, mutta laitteet ja niiden asennukset. Se merkittävin hankkija on Suopalvelee hotelleja, laivoja, yksityiskoteja ja uimahalleja. Uudet altaat sekä vanhojen saneerausja modernisointityöt työllistävät henkilökuntaa ahkerasti. Juoma- ja puhdasvesisektori on yrityksen kolmas toimintahaara. Palvelua myydään paitsi kunnille ja yksityisihmisille, myös energiateollisuuteen, sairaaloihin, tai mihin tahansa, missä yleensä tarvitaan erikoisen puhdasta vettä. Mökillä viihty-

men Allaslaite Oy, jonka kaikki kohteet koostuvat Aqua Novan toimittamista PVC-tuotteista. Aqua Novan menestys johtuu, paitsi laadukkaista tuotteista, myös ammattitaitoisesta henkilökunnasta ja positiivisesta työympäristöstä. Lehdonkiven mukaan henkilökunnan viihtyvyys on ollut erinomainen, sen todistavat pitkäaikaiset työntekijät sekä aina uudestaan palaava sesonkihenkilökunta. – Hyviä tuotteita ja toimivia ratkaisuja on yksinkertaisesti mukava myydä.

107


Solid House Magazine 2/2014

Aina valmiina muuttamaan Muutto on aina yhtä työläs, oli sitten kyse liiketilojen vaihtamisesta tai muutto uuteen kotiin. Nykyään ihmiset arvostavat vapaa-aikaa ja ovat siirtyneet enemmän ja enemmän kokonaisvaltaisiin muuttopalveluihin. Täyden palvelun muuton tuoma vaivattomuus on panostamisen arvoinen.

N

iemi Palvelut Oy tarjoaa kaikkia muuttoon liittyviä palveluita laatikoiden vuokrauksesta tavaroiden varastointiin ja koko muuton toteuttamiseen alusta loppuun. Koti-, yritys- ja ulkomaanmuutot ovat arkipäivää valtakunnallisesti toimivalle yritykselle. Kaikki alkoi yhden miehen unelmasta, muutamasta muuttolaatikosta ja yhdestä pakettiautosta. Kalevi Niemi ryhtyi toteuttamaan liikeideaansa vuonna 1981 ja siitä lähtien yritys on kasvanut merkittäväksi muuttoalan vaikuttajaksi koko Suomessa. Joustava ja nopea palvelu on herättänyt luottamusta asiakkaissa. He tietävät, että

palvelua on aina saatavilla, jopa heti huomenna. Yritys on toiminnassaan näyttänyt kyntensä ja luonut pitkäaikaisia asiakassuhteita. Isku Interior on yrityksen merkittävä yhteistyökumppani, joka käyttää Niemi Palveluja julkispuolen kuljetus- ja asennustöissä. Varastopalvelut tuovat lisäarvoa muuttotöille. Muuton yhteydessä tavaroita voidaan kuljettaa lämpimään ja vartioituun varastotilaan, missä asiakkaan omaisuus on turvassa. Vanhat kalusteet voidaan myös kierrättää asiakkaan puolesta. Yrityksessä haetaan kannattavaa kasvua tulevaisuudessa ja tavoitteeksi on asetettu

Paras palveluyritys 2015 -titteli. – Tavoitteen saavuttaminen vaatii tiettyjen sertifikaattien suorittamista ja noudattamista sekä henkilökunnan kouluttamista ja kehittämistä. Meillä on täydet mahdollisuudet päästä tavoitteeseen ja palveluiden laajuus on yksi erittäin iso voimavara, avainasiakaspäällikkö Tommi Paasovaara kertoo. Toiminta on tasaisesti kasvanut ja Paasovaaran mukaan se on asettanut paineita rekrytointiin. – Meillä on jatkuva rekrytointi päällä, sillä muuttomiehiä tarvitaan toimeksiantojen määrän kasvaessa. Hakijoilta edellytetään kohtuullista fyysistä kuntoa, käytöstapoja ja fiksua asennetta. Keikkaluonteinen työ sopii myös erinomaisesti opiskelijoille.

Niemi® Muuttaa Kaiken Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja

ulkomaanmuuttojen ohella olemme

erikoistuneet tapahtuma-, logistiikka-, messu- sekä heavypalveluihin.

Huolehdimme vuosittain noin 20

000 muuttoa ja noin 30 000 muuta

palveluprojektia. Palveluksessamme on noin 500 palvelutehtävien eri-

koisosaajaa. Toimintakeskuksemme

sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja

Turussa. Messupalvelu- ja Heavy-yksikkömme toimii Messukeskuksessa Helsingissä.

108


Solid House Magazine 2/2014

Paikallinen lukko­ liike palvelee

Unelmakeittiö paikalliselta toimijalta

I

J

ukka Järvinen työskenteli yli 30 vuotta lukkoalalla ennen oman yrityksen perustamista. Vaikka Abloy-valtuuksia on haastava saada, Järvisen pitkä kokemus alalta sekä ammattimainen laatujärjestelmä antoi uudelle yritykselle räjähdysmäisen alun. Tuloksena oli paikallinen lukkoliike, joka edelleen näkyy voimakkaasti yritysmaailmassa. Asiakkaita löytyy kautta linjan ja mm. valtio, taloyhtiöt sekä uudisrakennukset luottavat yrityksen ammattitaitoiseen palveluun, aina suunnittelusta toteutukseen. Lukkotaiturit Oy:n toiminta koostuu suureksi osaksi yllättävistä tekijöistä, kuten avaimen katoamisesta ja rikkinäisistä lukoista. – Asukasta ei voi jättää oven ulkopuolelle eikä esimerkiksi kaupan ovea voi jättää yöksi auki. Kuluttajat ovat tottuneet siihen, että lukkoliike palvelee nopeasti.

Meillä on myös asentajien runsaan määrän myötä valmiudet reagoida tarpeisiin heti. Myymälässä on kattava valikoima lukkopesiä, hälytyslaitteita ja valvontakameroita. Omakotitaloissa suositaan mekaanisen lukon ja hälytyslaitteen kombinaatiota kun taas elektroniset sovellutukset ovat vallanneet markkinaa taloyhtiöissä. – Jos sähköinen avain hukkuu tai varastetaan, se voidaan deaktivoida, jolloin sillä ei edes pääse kerrostalon yleisiin tiloihin. Lukkoliikkeen asiakasvirta on Järvisen mukaan ollut todella tyydyttävä, ja erinomainen henkilökunta on saanut paljon kehuja asiakkailta. Hyvä työhenki ja hyvämaineiset työntekijät ovat täysin omaa luokkaansa. – Emme ikinä ole käännyttäneet ketään ovelta. Meillä on velvollisuus tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme, ja siinä olemme onnistuneet.

dearikas ja kokeiluhaluinen ajattelu on mullistanut keittiöalaa. Tulevaisuudessa keittiöt automatisoituvat entisestään ja ihmisten mieltymykset siirtyvät enenevissä määrin ”älykeittiöiden” puolelle. Näin uskoo Annina Avoranta-Salminen, Orikedon Keittiötukun osakas ja kiintokalusteammattilainen. Itsenäisenä ja paikallisena toimijana Orikedon Keittiötukku voi reagoida muuttuvaan alaan, ja sitä mukaan myydä kiintokalusteita paremmalla palvelulla. Paikallisuus ja kotimaisuus vaikuttavat positiivisesti kattavaan asiakaspalveluun. – Haluamme tukea kotimaisia tavarantoimittajia ja panostaa erityisen paljon omaan tuotantoomme. Itsenäisenä toimijana emme ole sidoksissa tiettyihin tavarantoimittajiin, joten pystymme tarjoamaan joustavaa palvelua ja juuri sitä mitä asiakkaat haluavat, kertoo markkinoinnista vastaava Avoranta-Salminen.

huonekalusteet, liukuovikomerot sekä erinäiset hyllyjärjestelmät. Asennuspalvelu ja oheistuotteet, kuten kodinkoneet ja hanat, ovat myös osa valikoimaa. – Pienellä mielikuvituksella elementeistä voi kuitenkin toteuttaa lähes mitä vain, kuten TV-tason tai työpisteen. Pyykkihuollonkin voi kokonaan piilottaa liukuovien taakse. Valikoimalla pyritään miellyttämään mahdollisimman laajaa asiakassegmenttiä. Rakennusliikkeet tietävät hakea peruskeittiöitä suoraan varastosta, toiset taas vaativat erinäisiä hienouksia ja mekanismeja, mikä vaatii enemmän suunnittelua. – Meiltä kannattaa rohkeasti tiedustella eri vaihtoehtoja. Ilmaisen suunnittelupalvelumme kautta saa kalustesuunnittelijan ammattimaisen mielipiteen, mikä auttaa päätöksen tekemisessä.

Kiintokalusteiden kategoriassa keittiöt ovat yrityksen päätuote, mutta valikoimaan mahtuvat yhtä lailla kylpyhuone- ja kodinhoito-

www.orikedonkeittiotukku.fi 109


Solid House Magazine 2/2014

Öljysäiliöt kuntoon

Ö

ljykolmio Oy sai alkunsa perheyrityksenä kun Esa Pulli yhdessä hänen isänsä kanssa ryhtyi tarjoamaan öljysäiliöiden puhdistus-, tarkastus- ja pinnoituspalveluita. Aikaa on kulunut yli 25 vuotta ja yritys on edelleen Ruuhka-Suomen merkittävä tekijä. Koska palvelut koskevat öljylämmitystä, pääasiakaskunta koostuu kotitalouksista ja varsinkin vanhemmista kohteista. Kattavat palvelut sisältävät kaikki öljylsäiliön kunnossapitoon liittyvät työt sekä vanhojen poistot ja uusien asennukset. Tarkastuksen yhteydessä öljysäiliö voidaan myös hiekkapuhalluksen jälkeen pinnoittaa lujitemuovilla. Pitkä kokemus, pitkäaikaiset työntekijät ja erikoisosaamista omaavat yhteistyökumppanit takaavat laadukkaan työnjäljen. Öljykolmio antaa kymmenen vuoden työ- ja materiaalitakuun ja tarjoaa sen mukaan säännöllistä huoltoa. Pulli on ärimmäisen tyytyväinen ammattitaitoiseen henkilökuntaansa ja valmiuteen tarjota asiakkaille kattavat palvelut yhdeltä luukul-

110

ta. Urakan aikana tilaaja otetaan mahdollisimman hyvin huomioon esimerkiksi tarjoamalla väliaikaislämmitystä kylmillä keleillä. Pulli kehottaa ihmisiä pitämään hyvää ja säännöllistä huolta öljysäiliöstään. Huollon lykkääminen voi tarkoittaa kasvavia kustannuksia ja Pullin mielestä huollosta maksaminen on pieni vakuutus verrattuna vaurioituneen säiliön korjauskustannuksiin. Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö haluaa nähdä voimassa olevan tarkastuspöytäkirjan ja jos sitä ei ole, loppusumma voi kirpaista. Kiinteistönvälittäjien olisi syytä vaatia dokumentaatiota öljysäiliön tarkastuksesta asuntokauppojen yhteydessä, kertoo Pulli. – Välittäjä voi itse joutua huonoon välikäteen, jos öljysäiliö reistailee eikä tarkastuspöytäkirjaa ole. Välttyäkseen ikäviltä tilanteilta, välittäjän kannattaa pyytää ammattilaista tarkistamaan säiliön kunnon. Näin vaivattomasti vahingot voidaan estää ja kaikilla on hyvä mieli.

Öljykolmio OY www.oljykolmio.fi | 010 2866 080


Solid House Magazine 2/2014

Tankki täyteen ja menoksi Vahva LVI-alan yhteistyökumppani M

askun Talotekniikkatiimi Oy on LVI-urakointiin keskittynyt yritys, joka pystyy monipuolisesti palvelemaan hanan asennuksesta pienimuotoisiin remontteihin ja vaativiin linjasaneerauksiin asti. Palveluita hyödyntävät Turun talousalueen rakennusliikkeet ja rakennuttajatahot, julkinen sektori sekä kotitaloudet. Ammattitaitoinen henkilökunta koostuu kotimaisista tekijöistä, joiden oppimishalu ja innokkuus peilautuvat laadukkaassa työnjäljessä. Yrittäjä Mika Nikula kokee omien työntekijöiden olevan vahvuus, mutta painottaa samalla luotettavien yhteistyökumppaneiden tärkeyttä. – Voidaksemme tuottaa laadukasta työtä laadukkaista materiaaleista, on meillä tavaranhankinnassa oltava luotettava yhteistyöverkosto. Nikula seurasi isäänsä alalle ja yhdessä he perustivat Maskun Talotekniikkatiimin vuonna 1999. Pitkä aika alalla on opettanut yhtä ja toista, ja Nikula kertookin työn olevan hyvin vaihtelevaa sekä yllätyksiä täynnä. – Kun rakenteita purkaa, pinnan alta voi paljastua lähes mitä vain. Silloin on tärkeää omata riittävä asiantuntemus yllätyksien käsittelemiseen.

Hyvän urakoitsijan metsästäminen voi olla työläs prosessi tilaajalle, mutta Nikula kehottaa ihmisiä kiinnittämään huomiota valitsemansa tekijän työmoraaliin jo ennen urakan alkua. – Jos urakoitsija esimerkiksi suunnitteluvaiheessa ei pidä kiinni aikataulusta, se tuskin pitää itse kohteen työstämisessäkään. Yrityksen omia valtteja Nikula kommentoi hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta. – Lopputuloksen tulee aina tyydyttää meitä ja asiakasta. Hoidamme työt elinkaarikustannuksia ajatellen ja työn tuloksessa pyrimme aina pitkäkestoisuuteen. Olemme luotettava asiantuntija ja vahva yhteistyökumppani.

Asiantunteva LVI-urakoitsija

MASKUN

TALOTEKNIIKKATIIMI OY www.talotekniikkatiimi.fi LVI-asennukset ja huollot ammattitaidolla Savikuja 2, 21250 Masku Puh. 02 4349 500 www.talotekniikkatiimi.fi

T

ankkipojat Oy tarjoaa imuautopalvelua yrityksille, kotitalouksille, kaupungeille ja kunnille Turun talousalueella. Omakotitalojen likakaivot ja WC-pytyt sekä ravintoloiden rasvakaivot tyhjennetään ja pestään tarpeen mukaan, suositus olisi ainakin kerran tai kaksi vuodessa. Markku Nygren on toiminut alalla jo vuodesta 1989 ja osti Eino Tammelin vuonna 1959 aloittaman Tankkipojat toiminimen reilu kymmenen vuotta sitten. Nykyään yritys toimii nimellä Tankkipojat Oy. Yrityksen toiminta ei rajoitu likakaivojen tyhjentämiseen, vaan palvelulistalta löytyvät myös kuljetuspalvelut,maanrakennustyöt ja kunnossapitotyöt. Maanrakentaminen käsittää enimmäkseen vihertöitä mutta kunnossapito vaatii laajempaa toimintakirjoa. Tankkipojat huolehtii talvisin isojen teiden

aurauksista ja suolauksista sekä muusta talvikunnossapidosta, keväisin puolestaan harjauksista ja pesuista niin kaupungeissa kuin kunnissakin. Tankkipoikien tiimi on aina hälytysvalmiudessa ja pystyy kattavan osaamisensa myötä tarjoamaan monipuolisia palveluita niitä tarvitseville yrityksille sekä kotitalouksille. Luotettava palvelu on vain puhelinsoiton tai sähköpostin päässä.

• loka- ja rasvakaivojen tyhjennykset • imu- ja lakaisuautopalvelut • sora- ja multatoimitukset

www.tankkipojat.fi 0400 532 542 111


Solid House Magazine 2/2014

Rehellistä ja huolellista rakentamista

M

ika Stenius omaa erittäin laajaa osaamista maanrakennus- ja kiinteistöhuoltotöistä tarjoten hyvin monipuolista palvelua. Lisäksi hänellä on todella hyvä alihankkijaverkosto ja mahdollisuus ostaa palveluita erikoisosaajilta, kun se kohteen toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Näin toimeksiannoista ei tarvitse kieltäytyä ja tarpeisiin voidaan vastata 24/7.

Miten olet luonut verkostosi? – Puskaradion kautta olen kuullut erinäisistä urakoitsijoista, mutta osa on myös löytynyt alan lehdistä. Jotkut ovat oma-aloitteisia ja ovat suoraan yhteydessä minuun tarjoten palveluitaan. Olen valinnut kanssani saman työmoraalin jakavat alihankkijat, jotka tekevät työt rehellisesti ja ovat palvelualttiita. Asenteen on oltava kohdallaan, tilaajaa on kuunneltava ja tilaus on pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Mottomme on, että kaiken työn on kestettävä päivänvalo.

STENIUS PALVELUT OY steniuspalvelut.fi mika.stenius@steniuspalvelut.fi p. 0400 529 897, 050 309 5838 y-tunnus 1784916-6

112

Mitä luulet alan tulevaisuudesta? – Uskon, että pk-yritysten määrä tulee lisääntymään. Ne tarjoavat luotettavaa ja hyvää palvelua, juuri sitä Suomi tarvitsee. Koen, että kilpailu on tervettä mutta muita tekijöitä ei kannata pitää kilpailijoina negatiivisessa mielessä. Uskon vahvasti verkostoitumiseen, jolloin työt voidaan jakaa yhteistyökumppaneiden kesken, jolloin kaikille jää jotain. Stenius Palvelut Oy:n työtä leimaa huolellinen jälki ja kustannustehokkuus. Maanrakennustyöt dokumentoidaan kuvina, jotta tulevaisuudessa tiedetään, missä vesijohdot ja viemärit kulkevat sekä miten ne on tehty. Kuva kertoo loppujen lopuksi enemmän kuin tuhat sanaa. – Pidän ihmisten palvelemisesta ja teen sitä niin hyvin kuin osaan. Haluan myös osoittaa kiitokseni loistaville yhteistyökumppaneille, jotka mahdollistavat tämän kaiken.

Kotimaisuus on valttia

M

ikäli haluat remontoida tai päivittää kylpyhuoneesi, keittiösi tai miksi ei koko kotisi, sinun kannattaa ottaa yhteyttä hyvämaineiseen rakennusliikkeeseen. Markku Kesäläinen on nuoresta pojasta asti ollut innostunut rakennusalasta ja on viimeiset 25 vuotta palvellut yksityishenkilöitä, taloyhtiöitä ja rakennusliikkeitä tarpeissaan. Monipuoliset palvelut ja erinomainen työnlaatu ovat olleet hänen menestyksensä salaisuus. Maalaus ja Saneeraus M. Kesäläinen Oy toteuttaa kattavasti rakennusalan töitä huoneistoremonteista maalausja kirvesmiestöihin. Yritys on

Saneeraus M. Kesäläinen Oy

keväisin aktiivinen uudisrakentamisen osaaja ja pystyy laajan yhteistyöverkoston avulla tarjoamaan kokonaisvaltaisia töitä. Kesäläinen on erittäin tyytyväinen työntekijöidensä tuottamaan työnlaatuun ja kertoo jokaisen täydentävän toimintaa omilla vahvuuksillaan. Hyvä työnjälki ja vahva osaaminen ovat johtaneet pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja Kesäläinen uskoo myös asiakkaiden suosivan suomalaista laatua. Kotimaisuus on hänen mielestä erittäin tärkeää ja hän edustaa sitä sataprosenttisesti toiminnassaan. Työt hoidetaan rehellisesti ja ammattitaitoisella porukalla.

p. 0400 528 478

• Kirvestyöt • Laatoitukset • Saneeraukset • Maalaukset •


Solid House Magazine 2/2014

Remonttiparatiisista löydät

kaiken tarvitsemasi Rakentamista

montusta parkettiin

J

uha Yliniemellä on pitkä kokemus ja monipuolinen tausta rakennusalalta. Hän on toiminut mm. betonielementtitehtaalla, muurarina ja omakotitalorakentajana. Kokemuksista rikkaana hän koki ajan kypsäksi siirtyä yrittäjäksi, eikä ole katunut päätöstään päivääkään. Yliniemi pitää rakentamisessa erityisesti puumateriaaleista. Hän on Sorolaisenmäessa sijaitsevien kolmen saunaosaston ylpeä rakentaja ja tekee muutenkin mielellään töitä saunaremonttien parissa. Yliniemi tekee pääasiassa kylpyhuone- ja saunaremontteja sekä laatoitustöitä, mutta osaamista löytyy myös muihin rakennusja saneeraustöihin. Toimintaa tukee hyvä yhteistyöverkosto, joka Yliniemen mielestä on korvaamaton.

omaavana Yliniemi painottaa tarkkuutta kosteusvaurioiden kanssa. Saneerauksen yhteydessä tulisi tutkia perusteellisesti pintaa syvemmälle. Kosteustilanteesta tulisi aina varmistua ennen märkätilojen pintatöiden aloittamista. JY Ylityö Oy:n erikoisuus näkyy valmiudessa toteuttaa rakentamista montusta parkettiin, niin kuin yrityksen motto kuuluu. Yliniemi pystyy vastaamaan rakennustarpeisiin nopeasti ja palvelee joustavasti alusta loppuun. Työssään hän huomioi asiakasta ja panostaa käyttömukavuuteen. Luotettavasta palvelusta nauttiminen on jokaisen oikeus ja juuri sitä Yliniemi tarjoaa.

– Itse olen riippuvainen sähköja putkimiesten palveluista, onnekseni olen tutustunut luotettaviin tekijöihin. Toteutan kaikki työt samalla porukalla, näin tiedän että lopputulos on mitä parhain. Yhteistyö toimii puolin ja toisin. Kokeneena saneeraajana ja vedeneristyssertifikaatin

M

aalaus- ja saneerausliikkeiden luotettava toimija Turun Maalitukku Oy oli pitkään nimenomaan yrityksille suunnattu liike, mutta viime vuosina tuoterepertuaaria on laajennettu ja kuluttajien tarpeet nostettu muiden rinnalle. Vuonna 1988 perustettu yritys palvelee kaikissa remonttiin liittyvissä tarpeissa. Hurmaavien tapettien ja rajattoman maalivalikoiman lisäksi yritykseltä saa työvaatteita ja -välineitä, julkisivuneuvontaa, värisuunnittelua ja sisustusapua. – Nimi antaa helposti ymmärtää, että kyseessä on yrityksiä palveleva tukku. Meille kannattaa rohkeasti vain tulla, sillä laajasta valikoimastamme löytyy varmasti jotakin jokaiselle, myymäläpäällikkö Michela Fingerroos kertoo. Perheyrityksessä pelataan erinomaisella palvelulla ja se on Fingerroosin mukaan yrityksen merkittävä vahvuus. – Palvelemme kaikkia hyvin alusta loppuun ja osaamme neuvoa asiakkaitamme kaikissa tilanteissa. Palvelumme on yksilöllistä ja pyrimme aina tyydyttävään lopputulokseen. Juuri henkilökohtainen palvelu erottaa pienemmät toimijat isoista rautakaupoista ja toivoisin, että

ihmiset arvostaisivat sitä hyvää palvelua tarpeeksi valitakseen meidät. Ammattitaitoisen henkilökunnan asiantuntemusta koetellaan joka päivä, kun asiakkaat hakevat ratkaisuja projekteihinsa. Asiakkaan tarpeet kartoitetaan perusteellisesti, jonka jälkeen niihin pyritään vastata mahdollisimman hyvin. – Autamme asiakasta hänen omassa ajatustyössään ja siinä olen erittäin ylpeä työntekijöistämme, jotka pystyvät neuvomaan tilanteessa kuin tilanteessa. Se vaatii todellista osaamista. Turun Maalitukusta saa toisin sanoen vastauksen jokaiseen kysymykseen. – Meihin voi aina ottaa yhteyttä. Palvelemme henkilökohtaisesti ja autamme asiakasta eteenpäin hänen tarpeissaan. Vaihtoehtoja löytyy loputtomiin.

www.jy-ylityo.com | 040 5100 243 113


Solid House Magazine 2/2014

Nuori yritys antaa kaikkensa T

äyden palvelun sähköasennusliikkeessä asiakaslähtöisyyttä painotetaan toiminnan kaikilla osa-alueilla. Yrittäjä Tomas Filen haluaa yrityksellään vaikuttaa sähköalaan ainutlaatuisella palvelukonseptillaan huomioimalla asiakasta jokaisessa työvaiheessa. Sähköpalvelu Filen on nuori yritys, mutta ammattitaitoa löytyy jo yli kymmenen vuoden takaa. – Ihmiset hakeutuvat usein vanhojen yrityksien hoiviin, sillä pitkään toiminut yritys herättää luottamusta. Mielestäni kannattaisi kuitenkin rohkeasti tutustua uuden yrityksen palveluihin. Uutena toimijana on yleensä palava halu näyttää osaamistaan, jolloin myös palvelualttius on korkeimmillaan. Paikallisuus on kuitenkin tärkeä valttikortti, sillä ihmiset arvostavat nopeaa palvelua ilman suuria matkakustannuksia. Filen on itse tarkka siitä, että asiakas saa olla mahdollisimman aktiivinen sähkötöiden toteuttamisessa. On suorastaan

toivottavaa, että asiakas osallistuisi sähkösuunnitteluun ja toisi ideoitaan esille. Välttämätöntä tämä ei kuitenkaan ole, sillä Filen osaa kokemuksensa pohjalta ehdottaa useita eri vaihtoehtoja asiakkailleen. Tilaajan tarpeet on otettu tarkasti huomioon myös tarvikkeiden myynnissä. Asiakas voi halutessaan itse tilata asennustuotteita eri verkkokaupoista, mutta on usein edullisempaa hankkia Sähköpalvelu Filenin toimittamat tarvikkeet ja materiaalit työhön. Filenin kautta ei tule virhehankintoja eikä nurkkiin jää ylimääräisiä asennustarvikkeita. Hän osaa myös myynnin yhteydessä neuvoa asiakkaitaan tuotteiden asentamiseen liittyvissä asioissa ja antaa asiantuntevaa tietoa eri materiaalien käyttäytymisestä. – Koen voivani palvella asiakkaitani joustavasti ja hyvin monipuolisesti. Asennusjälki on aina siisti ja täyttää laatukriteerit. Kaikki työt tehdään turvallisesti ja ajanmukaisesti. Urakan lopussa tilat jätetään siistiin kuntoon.

SÄHKÖPALVELU FILEN www.sahkofilen.fi 050 545 9588 114

Kylpyhuoneen kosteusvauriot kuntoon

K

ylpyhuoneen saneerauksessa voi paljastua ikäviä yllätyksiä kosteusvaurioiden muodossa. Tilan todellista kosteustilannetta on vaikea selvittää pelkän pintamittarin kanssa ja vaikka pintaan porattaisiinkin reikä syvemmän mittauksen toivossa, tulos on ennemmin suuntaa antava. Koska vaurioiden laajuutta on vaikea määritellä mittareiden avulla, pieneenkin kosteusviittaukseen tulisi heti reagoida. Mitä nopeammin vauriot saadaan korjattua, sen parempi. Halarit Oy on kokenut toimija saneerausalalla ja tietää, miten tilojen elinikään voi vaikuttaa. Hyvin tehty saneeraus pitää kylpyhuoneen kunnossa monta kymmentä vuotta mutta se vaatii myös säännöllistä

Saneeraus M. Kesäläinen Oy

huoltoa. Viiden vuoden välein kylpyhuoneen kunto kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa silikonisaumat uusia. Kosteat tilat ovat erittäin herkät ja esimerkiksi kylpyhuoneen kaivojen puhdistus vaikuttaa myönteisesti tilan elinikään. Saneeraustöiden lisäksi perheyritys tarjoaa uudis- ja maanrakennuspalveluita. Lasse Rintamäki kertoo pitkän kokemuksen ja vahvan ammattitaidon mahdollistavan hyvinkin erilaisten rakennustöiden toteuttamisen. – Meillä on äärimmäisen hyvät yhteistyökumppanit ja osaamme vastata haasteellisinkin tehtäviin. Olemme toimineet 15 vuoden ajan ja aina hoitaneet kaikki työmme mainiolla laadulla loppuun asti.

p. 0400 528 478

• Kirvestyöt • Laatoitukset • Saneeraukset • Maalaukset •


Solid House Magazine 2/2014

”Aurinkosuojaus on edullinen ja näyttävä ratkaisu energiatehokkaaseen asumiseen” M

ika Jalonen tarjoaa monipuolisia sisä- ja ulkopuolen aurinkosuojausratkaisuja mittatilaustyönä. Suomessa valmistetut sälekaihtimet, pystylamellit ja markiisit edustavat pitkää kokemusta ja vankkaa osaamista. Jalonen painottaa tuotteiden tuomaa energia-

säästöä ja valmistaa myös automatisoituja ratkaisuja, joiden avulla aurinkosuojausta voidaan säädellä entistä tehokkaammaksi. Ruutu Kaihdin toimii osana Aurinkosuojaus ry:tä, missä energiatehokkuus on ollut erityisen paljon pinnalla. Aurin-

kosuojaus laskee merkittävästi sisätilan lämpötilaa ja säästää näin myös energiakuluissa. Liike- ja toimistotiloissa pyritään jo suunnitteluvaiheessa ottamaan aurinkosuojauksen vaikutukset huomioon. LVI-suunnittelijat voivat laskea jäähdytystarpeen aurinkosuojauksen avulla ja mitoittaa ilmanvaihtojärjestelmät sen mukaisesti. – Aurinkosuojaus kannattaa laittaa kuntoon ennen energiaa kuluttavien viilennyslaitteiden hankkimista. Sen jälkeen voi katsoa, tarvitaanko lisäviilennystä tai parhaassa tapauksessa ei mitään. Aurinkosuojaus on edullinen ja näyttävä ratkaisu energia-

tehokkaaseen asumiseen ja työskentelyyn. Aurinkosuojaustuotteiden elinkaari vaihtelee 10–20 vuoteen, eli niiden käyttöaika on hyvinkin pitkä. Uudiskohteissa saattaa investointi maksaa itsensä saman tien takaisin alentuneena ilmanvaihdon laitteiston kustannuksena. Jäähdytykseen käytettävästä energiasta voi parhaimmillaan säästää jopa 90 %. Kaihtimia voidaan myös käyttää lisäeristeenä ikkunalasien välissä päinvastaisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Näin lämmityskustannuksissakin voidaan säästää muutamia prosentteja.

Konvektio Konvektio Sekundaarinen pitkäaaltoinen säteily Suoraan läpi kulkenut lyhytaaltoinen säteily

Absorptio

Aurinkosuoja

KUVA ^ Auringon energia virtaa ulkopuolisen suojauksen ja kaksilasi-ikkunan muodostamien kerrosten läpi. Kuvassa esitetty vain tärkeimmät virrat.

p. 010 292 0050

Kuormakatu 15, Turku

www.ruutukaihdin.fi 115


Solid House Magazine 2/2014

Kustannustehokasta ja nopeaa palvelua Nyt on oivallinen hetki toteuttaa remontteja, sillä saneerausalalla vallitsevat ostajan markkinat. Tekijöitä löytyy luultavimmin nopealla aikataululla ja työt on mahdollista kilpailuttaa eri toimijoilla. Työn laadusta ja pitkäaikaisista ratkaisuista kannattaa kuitenkin pitää kiinni.

D

UO Palvelut Oy edustaa laadukasta korjausrakentamista toteuttaen monipuolisia huoneistoremontteja, kiinteistöhuoltotöitä sekä kaluste- ja keittiöasennuksia. Osaava ja säntillinen yritys kuuluu Turun ja Suomen Yrittäjiin sekä Tilaajavastuu.fi -rekisteriin. Pitkä kokemus alalta ja erinäisistä materiaaleista mahdollistaa asiantuntevan palvelun. Asiakkailla on usein omia ideoita, joita pyritään toteuttamaan mahdollisimman

116

pitkälle, mikäli ratkaisut ovat pitkäkestoisia ja materiaalit yhteensopivat sekä rakenteen kannalta järkevät. Mats Källström pitää vuorovaikutusta erittäin tärkeänä asiakaspalvelussa ja huolehtii aina siitä, että asiakas tietää mitä kodissa tapahtuu ja miten projekti etenee. Lisäarvopalveluna yritys tarjoaa liiketiloja pienyrittäjille ja harrastelijoille. Huhtikuun alussa valmistui halli, joka sisältää laadukkaasti toteutettuja 30–45 neliön tilat mitä

mainioimmalla sijainnilla Skanssin vieressä. Kysyntä on ollut kova, mutta osa hallista on vielä vuokrattavana.

Ulkoistaminen on hyvinkin yleistä tänään, miten se näkyy teidän yrityksessä? Käytännön syistä pidämme monipuolista osaamista omassa talossa. Vuosien varrella olemme huomanneet, että alihankkijoita on lähes mahdoton saada paikalle lyhyellä varoitusajalla. Koska meillä on oma sähkömies, saamme hänet tunnin sisällä esimerkiksi siirtämään pistorasiaa. Omien työntekijöiden avulla voimme aikatauluttaa työn tarkasti, jolloin se myös hoituu kustannustehokkaasti. Kaikki työntekijämme ovat oman erikoisalansa osaajia, mutta omaavat valmiudet tehdä lähes kaikkia alan töitä. Meillä on toki laaja yhteistyöverkosto ja pitkäaikaiset suhteet kaivuliikkeisiin, arkkitehteihin, insinööritoimistoihin ja isännöitsijöihin. Uudet näkökulmat ovat aina tervetulleita, tärkeintä on että henkilökemiat kohtaavat ja kokonaisuus on toimiva. Suunnittelutoimistot ja urakkalaskijat ovat mielekkäitä yhteistyökumppaneita, joita haluaisimme lisää.


Solid House Magazine 2/2014

Kaksin kaunihimpi

Kaikki Ketolalta

R

akennusprojekti on suuri ponnistus tilaajalle, joten miksi ei helpottaisi tilannettaan tilaamalla kokonaisvaltaisen urakan yhdeltä toimijalta? Rakennustyö Ketola Oy:n kattavat korjaus- ja uudisrakentamisen palvelut auttavat asiakkaita niin suurissa kuin pienissäkin rakennustöissä, aina yhtä luotettavasti. Lopputulos on upea ja vastaa asiakkaan toiveita yksityiskohtia myöten. Laaja osaaminen kaikilta rakentamisen osa-alueilta mahdollistaa koko rakennusurakan toteuttamisen yhden urakointiliikkeen toimesta. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia erikseen maanrakennus- tai sähkötöistä, vaan voi seurata projektin edistymistä pohjan kaivuusta runkotöihin aina viimeiseen silaukseen asti. Ammattitaitoisten työntekijöiden ja hyvien yhteistyökumppaneiden voimin työt hoidetaan kunnialla. Jukka Ketola kertoo alan nykyisen trendin olevan tiettyyn osa-alueeseen keskittyminen. Yritykset ovat enemmänkin panostaneet suppeampaan valikoimaan ja siirtyneet kauemmas

0400 525 623 www.rakennustyoketola.com

avaimet käteen -periaatteesta. Ketola kertoo monipuolisten palveluiden edustavan hänen yrityksensä vahvuuksia, ne helpottavat töiden aikatauluttamista ja säästävät kustannuksia, jolloin asiakaskin on tyytyväinen. Ala on jatkuvassa muutoksessa ja parempi asiakaspalvelu vaatii henkilökunnalta aktiivista kouluttautumista. – Meillä on kymmenien vuosien kokemus kattavasta rakentamisesta ja hoidamme aina työmme parhaalla mahdollisella tavalla loppuun asti Hyvän työnjäljen lisäksi Ketola painottaa harmaan talouden torjuntaa alalla. Yhtiöiltä se vaatii hieman enemmän aikaa kirjallisten töiden parissa mutta toisaalta se antaa takuun töihin ja takaa hyvän mielen asiakkaille. Rakennustyö Ketola on mukana Tilaajavastuu.fi -ohjelmassa, josta löytyvät kaikki viranomaisten vaatimat asiakirjat. Lisäksi yritys on osa Luotettava Kumppani -ohjelmaa ja on saanut Suomalainen Vastuunkantaja -tittelin rehellisestä toiminnastaan.

Rakennamme uutta, korjaamme vanhaa.

T

iina Grönberg ja Maarit Nissilä halusivat tehdä töitä omien periaatteidensa pohjalta ja ryhtyivät yhdessä yrittäjiksi. Kaksikko on sisä-, ulko- ja peltikattomaalausten erikoisosaaja, mutta pitkä kokemus puusepäntöistä mahdollistaa laajamittaisten pintatöiden lisäksi huoneistoremonttien toteuttamisen. Maalausliike Kaksio palvelee asiakkaitaan hyvällä asenteella ja iloisella mielellä.

Millä tavalla omat periaatteenne käyvät ilmi toiminnassanne? – Työn laatu on ehdottomasti tärkein. Se tarkoittaa sitä, että olemme aidosti kiinnostuneita jokaisesta kohteesta ja perehdymme tarkasti siihen, mitä asiakas haluaa. Haluamme räätälöidä työn asiakkaalle miellyttävällä tavalla ja samalla kunnioittaa hänen budjettia, Nissilä vastaa. – Panostamme erittäin paljon hyvään palveluun. Informoimme asiakasta tarkkaan kaikesta ja hoidamme työt sovitussa aikataulussa. Olemme hyvin ulospäin suuntautuneita ja koemme, että asiakkaan on näin helpompi lähestyä meitä. Avoin keskustelu asiakkaiden kanssa takaa molempien osapuolten tyytyväisyyden, Grönberg lisää.

Miten kommentoisitte nykyistä markkinatilannetta? – Meidän kohdalla töitä on ollut riittävästi ja samaa mieltä ovat muut pienyrittäjät, joiden kanssa olemme tehneet töitä. Mediassa rummutetaan lamaa, mutta omassa toiminnassa se ei ole näkynyt, Grönberg kertoo. – Hintakilpailu on hyvinkin vahvasti esillä ja haluaisin muistuttaa, että halvimman hinnan perässä juoksemisella voi olla oma hintansa. Jos esimerkiksi tapetointityötä tarjotaan halvalla, asiakkaan kannattaa tarkistaa, että tarjous myös koskee tapetoinnin esitöitä. Tikkurilan sivuilta voi tarkistaa, mitä esitöitä erinäiset pintatyöt vaativat. Tärkeintä on tietää, mitä halpaan hintaan sisältyy, Nissilä toteaa.

117


Solid House Magazine 2/2014

Asumisen ja Rakentamisen erikoislehti

Nordea Pankki Suomi Oyj

12.9

Nordeasta myös vakuutukset kaikenlaisten päivien varalle. Nordea Vakuutukset tarjoavat sinulle suojaa pahan päivän varalle ja rauhaa nauttia hyvistä päivistä. Saat juuri sinulle mitoitetun vakuutusturvan. Hyödyt myös pankki- ja vakuutusasioidesi keskittämisestä. Tutustu vahinko- ja henkilövakuutuksiin osoitteessa nordea.fi/vakuutukset Nordea Vakuutusten myöntäjinä ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joiden asiamiehenä Nordea Pankki Suomi Oyj toimii.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000 nordea.fi

118


Solid House Magazine 2/2014

Tiesitkö, että huoneiston käyttötarkoituksenmuutos edellyttää taloyhtiön yhtiökokouksen päätöstä, ja että taloyhtiö voi niin halutessaan vaatia ison osan muutoksesta aiheutuvasta arvonnoususta itselleen!

E

simerkki tapauksessa Helsingin hovioikeus on antanut asiaa koskevan tuomion, jonka perusteella taloyhtiöllä oli oikeus saada osakkeenomistajalta 50 %:a huoneistolle aiheutuvasta arvonnoususta. Tapauksessa osakkeenomistaja halusi muuttaa toimistokäytössä olevan huoneistonsa asuinkäyttöön. Taloyhtiön yhtiökokous hyväksyi osakkaan esittämän käyttötarkoituksen muutoksen, mutta päätti samalla, että käyttötarkoituksen muutoksesta johtuva huoneiston arvonnousu jaetaan puoliksi osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä. Osakkeenomistaja ei hyväksynyt yhtiökokouksen päätöstä, ja nosti käräjäoikeudessa moitekanteen vaatien käräjäoikeutta kumoamaan yhtiökokouksen arvonnousun korvaamista koskeva päätöksen. Osakkeenomistaja perusteli vaatimustaan oikeudelle sillä, että taloyhtiön hyvittäminen ei perustu lakiin tai taloyhtiölle aiheutuviin kuluihin, ja on lisäksi asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Osakkeenomistaja korosti, että koska huoneiston käyttötarkoitus oli ollut alun perin, ennen jo kerran aiemmin tehtyä käyttötarkoituksen muutosta asunto, ja se oli myös pohjaratkaisultaan asunnoksi rakennettu, ei

Oletko harkinnut liikehuoneistosi muuttamista asunnoksi? käyttötarkoituksen muutoksesta aiheudu taloyhtiölle kuluja tai haittaa. Muutos ei vaikuttanut myöskään osakkeenomistajan vastikkeeseen. Muina perusteina osakkeenomistaja vetosi mm. siihen, että arvonnousun korvaamisasiaa ei ollut mainittu yhtiökokouksen kokouskutsussa, jonka vuoksi päätös olisi tältä osin joka tapauksessa pätemätön. Lisäksi osakkeenomistaja huomautti, että tämä joutuisi yhtiökokouksen päätöksen perusteella maksamaan rahaa muille osakkeenomistajille tilanteessa, jossa arvonnousu realisoituisi vasta mahdollisen huoneiston myynnin yhteydessä. Mikäli huoneistoa ei kuitenkaan myytäisi, ei osakkeenomistaja saisi arvonnoususta lainkaan hyötyä.

Asiaa ei säännellä asunto-osakeyhtiölaissa Käräjäoikeus hylkäsi osakkeenomistajan vaatimukset ja velvoitti tämän maksamaan taloyhtiön oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus totesi, että asunto-osakeyhtiölaki tai siihen liittyvä lainvalmisteluaineisto ei sisällä nimenomaisia säännöksiä arvonnousun korvaamisesta taloyhtiölle. Käräjäoikeus katsoi, että asian arvioinnissa voidaan ottaa huomioon kuitenkin se, että osakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, vaan siitä päättää yhtiökokous. Näin ollen taloyhtiön katsottiin voivan

asettaa ehtoja yhtiöjärjestyksen muuttamiselle, ja käräjäoikeus piti arvonnousun korvaamispäätöstä asunto-osakeyhtiölain mukaisena. Käräjäoikeus ei pitänyt arvonnousun korvaamispäätöstä myöskään yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena, sillä oikeudenkäynnissä esitetyn selvityksen perusteella taloyhtiössä oli jo kerran aiemminkin, joskin osakkaan suostumuksella, sovittu arvonnousun korvaamisesta vastaavantyyppisessä tilanteessa.

Kokouskutsun puutteel­ lisuus ei aiheuttanut päätöksen pätemättö­ myyttä Kokouskutsun puutteellisuuteen liittyen käräjäoikeus totesi, että kutsuun liittyvä menettelyvirhe voisi johtaa päätöksen pätemättömyyteen ainoastaan siinä tapauksessa, että menettelyvirheellä on voinut olla asiallista merkitystä osakkaan oikeuksille tai yhtiökokouksen päätökselle. Oikeudenkäynnissä oli käynyt ilmi, että osakkeenomistaja oli ollut tietoinen arvonnousunkorvaamisasian käsittelystä yhtiökokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa, ja mahdollisuudesta että asia tulee yhtiökokouksessa esille. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että asia ei ole tullut osakkeenomistajalle täytenä yllätyksenä, eikä sen voida katsoa vaikuttaneen osakkeenomistajan

oikeuksiin tai yksimielisenä tehtyyn yhtiökokouksen päätökseen.

Hovioikeuden ratkaisu ja valitus korkeimpaan oikeuteen Osakkeenomistaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden päätöksen vahvistamalla käräjäoikeuden asiassa esittämät perustelut. Lisäksi hovioikeus huomautti, että yhtiökokouksessa päätetty arvonnousun korvausehto ei ollut taloyhtiön hallituksen esitys, eikä ehtoa ole näin ollen edes voitu mainita yhtiökokouskutsussa. Hovioikeus katsoi, että kun kokouskutsussa oli kuitenkin mainittu muutosehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä, voitiin yhtiökokouksessa päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta kutsussa esitetystä ehdotuksesta poikkeavastikin. Huoneiston omistaja on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa, ja asian käsittely saattaa jatkua korkeimmassa oikeudessa.

asianajaja Antti Linna

Kirjoittaja on asiassa taloyhtiön asiamiehenä toimineen Asianajotoimisto Ylikraka Oy:n osakas.

Asianajotoimisto Ylikraka on keskisuuri täyden palvelun asianajotoimisto, jonka asiakaskunta koostuu yrityksistä, yksityishenkilöistä ja julkisesta sektorista. Osaava henkilöstömme tarjoaa juridisen asiantuntemuksen ohella käyttöösi myös vahvan talouskokemuksensa.

Helsinki - Tampere – Jyväskylä – Salo - Mikkeli

119


Solid House Magazine 2/2014

Kiinnostuitko lehdestä?

Tilaa Solid House Magazine.

VUOSITILAUS

49€

(sis. alv)

Tilaa lehti vuodeksi toimistolle tai kotiisi. Lähetä tilaus sähköpostitse osoitteeseen info@solidhouse.fi otsikoimalla viesti: ”TILAUS Solid House Magazine”. Seuraava Solid House Magazine ilmestyy 12.9.2014. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kerro mielipiteesi ja voita Mikä oli mielestäsi paras yritysartikkeli? Miksi? Mikä oli paras Huom! välittäjän aukeama? Miksi?

Lahjakortti 200 €

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi osoitteeseen info@solidhouse.fi 31.7.2014 mennessä. Osallistujien kesken arvomme 100 euron lahjakortin Bauhausiin. Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

120


Solid House Magazine 2/2014

Ratkais

SUDOKUT

helppo

Sudokun tavoite on täyttää tyhjät ruudut numeroilla 1 – 9, niin että jokaisessa ruudussa on vain yksi numero. Kukin numero voi esiintyä vain kerran vaakarivillä, vain kerran pystysarakkees­ sa sekä vain kerran pienessä yhdeksän ruudun rajatussa alueessa.

so

keskita

vaikea

121


Solid House Magazine 2/2014

Turku | Salo | Kemiönsaari | Pori

RAISION TALOTEKNIIKKA

/ LVI -palvelut

Onko asunnonvaihto ajankohtainen?

/ Maalämpö

Kastelujärjestelmien

suunnittelu - asennus - huolto

/ Aurinkolämpö / Vesikiertoinen lattialämmitys www.raisiontalotekniikka.fi | 040 5477 137

Kimmo Laihonen 040-5815892 www.kastelu.fi

• Luotettavaa yhteistyötä yksityisille ja yrityksille • Huom! Solid House Oy LKV www.huom.fi

0400 688 705 • www.ny-rakennus.fi

Isosuon jäteasema, Isosuontie 5, Raisio 0400 825 179 | myynti@puutarhamulta.fi

eri rhain kav a p ä t i m a s s Ympäristösi kan

www.puutarhamulta.fi

Ajantasaiset talousluvut ovat toimintamme lähtökohta. Niiden lisäksi tarjoamme yrittäjälle myös syvällistä ymmärrystä todellisuudesta numeroiden takana.

www.tiliwahlsten.fi

Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä. Henkilökohtaisesti palveleva asiantuntija. 122


Solid House Magazine 2/2014

KOLUMNI Teppo Tuijula

Sisältyykö laatu määrään?

M

itä määrä ja laatu sitten oikeastaan ovat? Määrä on helppo juttu, se on mittayksiköinä mitattavissa oleva palvelun tai tuotteen ominaisuus. Laadun seikkaperäiseen määrittelyyn tarvitaan kirjakaupalla sanoja. Useimmiten se mielletään tuotteen kestävyyteen ja toimivuuteen tai prosessin ominaisuuksiin ja haluttavuuteen.

Keramiikkaopettaja jakoi oppilaansa kahteen ryhmään ja antoi molemmille ryhmille tehtävän. Ensimmäisen ryhmän tehtäväksi tuli suunnitella ja valmistaa yksi aivan täydellinen saviruukku. Mikäli ryhmä saisi tehtyä aivan täydellisen ruukun, saisi se siitä arvosanaksi täyden kympin. Toisen ryhmän tehtävänä oli tehdä määräajassa mahdollisimman paljon saviruukkuja. Mikäli he saisivat tehtyä 50 kg ruukkuja, olisi arvosana kymppi. Laaturyhmä ponnisteli ja teki kaikkensa onnistuakseen suunnittelemaan ja toteuttamaan yhden täydellisen saviruukun; valitettavasti ryhmän taidot eivät siihen riittäneet. Määräryhmä teki suuren määrän ruukkuja. He oppivat jokaisesta virheestään ja sen vuoksi jokaisesta ruukusta tuli edellistään täydellisempi ja myös valmistustavat kehittyivät.

Tämä tarina pysäytti ajattelemaan, koska olin kuvitellut laadun olevan itseisarvo ja määrän taas osaamattomuuden peittelyä. Kyseessä on ajatusmalli, jossa ajatellaan, että tietotaito ja osaaminen auttavat parhaan lopputuloksen saavuttamisessa ennemmin kuin ponnistelu ja sisu. Se, ettei näin välttämättä aina olekaan, vaatii ennakkoluulotonta ajattelua, mutta tuo tuloksia. Tilastollisesti kyse on siis siitä, että mitä enemmän yrität, sitä todennäköisemmin onnistut. Tutkijat kertovat meille, että voit onnistua yhden kerran tuhannesta yrityksestäsi saavuttaaksesi päämääräsi. Tämähän tarkoittaa käännettynä sitä, että pääset taatusti haluamaasi tulokseen yritettyäsi tuhat kertaa. Thomas Alva Edison sanoi yrittäessään keksiä, miten hehkulamppu saatiin toimimaan: ”En epäonnistunut. Löysin 2000 keinoa, miten hehkulamppu ei syty. Tarvitsin vain yhden keinon saadakseni sen syttymään” Ajatusmallin sisältö on siis määrä ja toistot, menestys on numeroissa.

Teppo Tuijula - insinööri

Sen lisäksi, että määräryhmä teki paljon saviruukkuja, he myöskin valmistivat täydellisen saviruukun loppuun hiotulla valmistustavalla. (David Bayles & Ted Orland: Art & Fear).

123


Solid House Magazine 2/2014

Ilox 89

Energiatehokas ilmanvaihtokone

Vastavirtakennon avulla hyvä lämmöntalteenonton hyötysuhde Säästää luontoa vähentämällä asumisen hiilidioksidipäästöjä

124

Profile for Solid House Magazine

Solid House Magazine 2/2014  

Asumisen ja Rakentamisen erikoislehti

Solid House Magazine 2/2014  

Asumisen ja Rakentamisen erikoislehti

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded