Page 1

SOLDATEN DE VÆRNEPLIGTIGES MAGASIN

NR. 3 · APRIL 2020

VÆRNEPLIGTEN:

ER DET BARE NOGET VI LEGER? SIDE 10

ER DU VORES NYE JOURNALIST? SIDE 26

Kronprins & frømand 1


Rejs dig fra støvet – og fremad på ny! Ja – det er Danmarks kronprins, der pryder forsiden i dette nummer! Sæt dig ned til en snak med Danmarks kommende konge om hans tid i Frømandskorpset og de erfaringer, han gjorde sig der. Og nu til elefanten i rummet. Sikke et kaos! I løbet af meget kort tid er intet længere, som det plejede. I skrivende stund – omkring slutningen af marts – er det stadig umuligt at vide, hvordan det hele kommer til at udfolde sig for jer. Måske sidder der et par af jer og gnider jer i hænderne over at slippe for tjeneste, men vi ved, at mange af jer hellere end gerne bare vil ud i skoven igen, frem for at trille tommelfingre i coronakarantæne. Til sidst skal vi heller ikke glemme de gardere, gardehusarer, og andre folk, som har måttet holde skansen på kasernen. Tak for indsatsen!

man skyder i værnepligten, virkelig brugt på en masse unge mennesker med den samme indstilling – at det bare er noget, vi leger? Læs om jeres egne reaktioner på de spørgsmål og om kronprinsens tid i Frømandskorpset i dette historiske corona-nummer. Om ikke andet, så har denne krise givet os alle en ny forståelse for, hvor dejligt det er at kunne møde på arbejde. Hilsener hjemmefra, Sara-Sofie & Chris Journalister på SOLDATEN

Hvis du vil drømme dig tilbage til vildmarken, nåede vi at tale med flere af jer ude i den, inden helvede brød løs. Vi ved, at værnepligten har fået kritik for at være et betalt højskoleophold og for at distancere sig fra soldatens fornemmeste opgave: at være effektiv i kamp. Næsten alle har en højskolesoldat i gruppen, men er det virkelig så slemt? Bliver alle de penge og al den tid,

KONTAKT OS Christoffer L. Jørgensen VPL-SOLDAT01@MIL.DK TLF: 32665558

Sara-Sofie Villum Hjorth VPL-SOLDAT02@MIL.DK TLF: 32665554

Gennemført HBU på hold FEB 19 v. Gardehusarregimentet i Rønne

Gennemført HBU på hold AUG 19 v. Gardehusarregimentet i Slagelse

Udgiver: Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling Holmens Kanal 9, 1060 København K e-mail: vpl-ktp-soldaten@mil.dk telefon: 3266 5558 Ansvarshavende redaktør: Anders V. Fridberg

2

Redaktion: Christoffer Lindstrøm Jørgensen Sara-Sofie Villum Hjorth Korrektur: Klavs Vedel Layout og tryk: Rosendahls a/s Oplag: 2.700

Forsidefoto: Andreas Stadsvold Christensen Copyright: Indholdet i SOLDATEN kan frit citeres med angivelse af kilde. Artikler udtrykker ikke nødven­digvis Kommunikations­ sektionens eller Værnepligts­rådets holdninger.

Følg med i hverdagen hos journalisterne på SOLDATEN på vores Instagram og Facebook: ”soldatendk”


INDHOLD ARTIKLER

FASTE SIDER 02 Leder 04 Kort & Godt 09 Side Najne 14 Sergentcitater 24 Feltspader 28 Brevkassen 30 Værnepligtsrådet

16

Eksklusivt interview med kronprinsen

26

Bliv vores næste journalist!

10 Er det bare noget vi leger? 16 Eksklusivt interview med kronprinsen 23 Konkurrence – Royal Run

10

Er det bare noget vi leger?

26 Bliv SOLDATENs næste journalist 29 Stjernepligtig

3


Foto: TimSøgaard

Kort & Godt

O 202 NN 0 A

De værnepligtiges kamp mod covid-19 Det første tilfælde af coronavirus i Danmark blev konstateret i slutningen af februar og har efterhånden vendt op og ned på det danske samfund - inklusive Forsvaret. For at mindske smitten af den potentielt dødelig sygdom har Forsvaret fulgt sundhedsmyndighedernes anbefaling og sendt størstedelen af de ansatte på hjemmearbejde efter statsministerens pressemøde den 11. marts. Dette gælder også landets værnepligtige, bortset fra Livgarden, Beredskabsstyrelsen og Gardehusarregimentets hest­eskadronen (HESK). Her holder Forsvaret lidt over 1.000 værnepligtige tilbage for at kunne løse enhedernes operative opgaver. Kilde: dr.dk

Dronningens 80-års-fødselsdag aflyst

Foto: Sune Wadskjær Nielsen

Grundet udbredelsen af covid-19 er alle kongehusets planlagte aktiviteter og begivenheder i forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag aflyst. Det betyder for eksempel, at Gardehusarregimentets Hest­ eskadron ikke skal ekskortere Dronningens karet fra Amalienborg til Københavns Rådhus den 16. april som planlagt. Det er stadig uvist, om Dronningens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog i starten af juni bliver gennemført. Kilde: kongehuset.dk

4


Et postkort fra coronakarantæne Slagelse, 21. marts 2020 Kære SOLDATEN

, påvirket af situatiligesom resten af Danmark vi, er n ne dro ska ste He s Ho l de sidste to sdag har ændret sig en de ejd arb res Vo 19. idcov ng onen omkri 75 heste passer ikke sig være på arbejde, for vores at til dt nø er vi n me er, ug selv. ingsmænd og hold med lige mange befal 2 i op lt de ve bli at d me Vi startede i 14 dage. De skulle stå ld. Hold 2 blev sendt hjem ho sit er hv på ge gti pli rne væ blevet aflyst og en. Den daglige tjeneste er ern kas på v ble r de 1 ld ho reserve til 4 foldvagter fra hold 1. erstattet af 4 staldvagter og agene og i weekent 48 timer ad gangen i hverd vag på n ma er agt ldv sta m So fodre, give hemorgen. Dagen går med at ag nd ma til n rge mo g da den fra fre ed. Derudover generelt ud hos dem og få dem til sm ge mu ap, wr er ell hø ne ste .00 skiftes de 4 har det godt. Fra kl. 20-05 id alt ste he e all at d me at holde øje e staldvagter til at være vågn skiftes til at have vagt og de to hold rundt så hold 2 vi r tte by rts ma 27. n de Fra hold 1 tilgår som reserve. højt, og vi er søger vi at holde humøret for , lig ger ær er n ne tio ua Selvom sit ret med os. trods alt heldige at have vej og forhåat kunne ride hestene igen 1. deling glæder sig dog til orter i foråret bentligt kan vi se frem til esk

SOLDATEN Holmens Kanal 9, 1060 København K DANMARK

De kæreste hilsener

Hesteeskadronen

5


JOB I DEN SYVENDE HIMMEL

TEST: ER DU Din værnepligt låser op for et hav af spændende uddannelser i Forsvaret, som du måske aldrig har hørt om før. Dette gælder også i Flyvevåbnet, hvor du nødvendigvis ikke behøver at have taget din værnepligt for at gøre karriere.

START: TEORI ELLER PRAKTISK ERFARING?

PRAKTIK

TEORI

EN BLANDING

JA

KAN DU LIDE AT VÆRE I FOKUS OG SNAKKE FORAN MANGE MENNESKER? NEJ

BEVOGTNING ELLER RADIOTJENESTE?

RADIO ER DU GOD TIL AT HOLDE OVERBLIK?

BEVOGTNING IKKE SPECIELT

A JA

NEJ

VIL DU GERNE UDSENDES?

ARBEJDE MED MASKINER ELLER MENNESKER

6

MENNESKER MASKINER


FLYVEKLAR? VIL DU GERNE LÆRE FRA DIG?

INTERESSERER DU DIG FOR LEDELSESTEORI?

JA

NEJ

NEJ JA KAN DU LIDE AT HOLDE ORDEN?

JA

JA

ER DU GOD TIL AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN?

C D

NEJ

NEJ VIL DU GERNE FLYVE?

NEJ

JA

E

JA ER DU LOGISK TÆNKENDE?

NEJ VIL DU GERNE ARBEJDE MED SOFTWARE?

B

F

JA JA

G

NEJ SAMARBEJDE

SELVSTÆNDIG

H

SAMARBEJDE ELLER SELVSTÆNDIGT ARBEJDE?

7


RE SUL TAT LÆS MERE OM FLYVEVÅBNETS UDDANNELSER PÅ: KARRIERE. FORSVARET.DK/UDDANNELSE/ FLYVEVAABNET

C: JOINT TERMINAL ATTACK CONTROLLER OM DIG: Du kan lide at samarbejde, er god til at planlægge og er ikke bange for at tage ansvar. OM UDDANNELSEN: Som JTAC er du den taktiske flyveleder og specialiserer dig i koordination af fly på kamppladsen. Du vil eksempelvis udpege mål for piloten fra jorden.

A: PILOT

B: LØJTNANT

OM DIG: Du har en rumlig intelligens og er vild med højder og udfordringer OM UDDANNELSEN: Specialiser dig som enten jager-, helikopter- eller transportpilot. Udover at lære at flyve bliver du også uddannet i ledelsesteori, som du hele tiden afprøver i praksis.

OM DIG: Du er god til at lede folk og går gerne forreste i svære situationer OM UDDANNELSEN: Du bliver uddannet i moderne ledelsesteori, så du bliver i stand til at fungere som leder og coach for de soldater, du får ansvaret for. Derudover sørger du for, at operationer udføres effektivt og sikkert.

D: MISSION PLANNER

E: AERIAL PORT SERVICE ASSISTANT

OM DIG: Du er struktureret og god til at planlægge OM UDDANNELSEN: Som mission planner forbereder du piloternes missioner og udarbejder og udsender flyveplaner. Du kommer derfor primært til at arbejde på kontor og holde briefingopgaver.

OM DIG: Du er god til samarbejde og er vild med maskiner OM UDDANNELSEN: Du får ansvaret for at laste transportfly med højteknologisk udstyr og avanceret materiel samt planlægge transporten af disse i et team.

F: FLYMEKANIKER

G: OPERATIONSASSISTENT

H: BEVOGTNINGSASSISTENT

OM DIG: Du er fascineret af maskiner, kan lide at bruge dine hænder og vil gerne veksle mellem teori og praksis. OM UDDANNELSEN: Intet fly bliver sendt i luften uden en flymekanikers kontrol. Her har du mulighed for at have et normalt job med fødderne solidt plantet på jorden, men også mulighed for at tage del i en flybesætning.

OM DIG: Du er god til at planlægge og interesserer dig for software og kommunikation OM UDDANNELSEN: Koordiner piloternes træningsområder, flyveruter og specialmissioner og indhent flyvetilladelser til dette - både i Danmark og internationalt. Derudover får du ansvaret for at videregive information om flyvning fra forskellige softwaresystemer til piloter

OM DIG: Du går op i dine kollegaers tryghed og er ikke bange for at tage ansvar OM UDDANNELSEN: Som bevogtningsassistent kommer du til at stå for sikkerheden på arbejdspladsen. Hvis alarmen går, er det dig, der kontrollerer om det eventuelt skyldes forsøg på indtrængen fra uvedkommende.

8


KAMPVOGN UNDER KNIVEN

Svær kampvogn Leopard 2A7 Danmarks kampvogne har for nyligt været i Tyskland for at få sig en velfortjent opgradering. Leopard 2A5 bliver til Leopard 2A7. Siden 2005 har version 2A5 eksisteret – og allerede i 2007 mødte de det afghanske sand for første gang. Den kære maskines bidrag til Denmarks deltagelse i internationale missioner kan derfor ikke ignoreres. Kanon, pansring, elektronik, motor – der er ikke den del af de danske Leopard-kampvogne der ikke har fået et ansigtsløft. En ny facade, men stadig samme gamle klump metal, der nu skal være kampdygtig frem til 2035. n

Fakta: Leopard 2A5 (2A7) ANTAL: 51 (34 + 4 i reserve) VÆGT: 66 tons FART: 68 km/t BESÆTNING: 4 BEVÆBNING: 120 mm kanon AKTIONSRADIUS: 190 km (Ca. 500 km) SKUDVIDDE: 3,5 km (Knap 5 km)

Kilde: Iben Valery

Kilde: fmi.dk, hkkf.dk og forsvaret.dk Billedet forestiller en Leopard 2A5


?

ER DET BARE NOGET, VI LEGER

Kender du en højskolesoldat? Hvis du svarede nej, er du en løgner! Når vi er i felten, på skydebanen eller modtager undervisning i værnepligten, hvor ofte husker vi så, at det egentlig handler om at være en effektiv soldat i kamp? Og er det overhovedet så slemt at være værnepligtig for hyggens skyld? Billeder af dovne kammerater og A1’ere strømmer ind på nethinden. På de næste sider vil fem værnepligtige give deres tanker videre om højskoler, uddannelse, at kæmpe for Danmark og ikke mindst idéen om at lære at slå ihjel.

10


FREDERICIA

I våd, men hård lerjord forsøger 1. deling at bruge deres feltspader som hakker for at grave deres skyttehuller. Det er så tidskrævende, at de stående skyttehuller må blive til liggende skyttehuller i stedet. Her, på FELT I, må man da endelig kunne mærke, at det man laver, giver mening.

MENIG LARSEN OG MENIG RØN Hvorfor har I meldt jer som værnepligtige? Larsen: Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte som konstabelelev. Røn: Min bror var værnepligtig for en fem år siden. Han uddannede sig så til sergent og var det i noget tid. Det lød bare virkelig spændende. Han havde så mange gode historier, at jeg tænkte, at det var noget, jeg også skulle prøve. Tænker I over, at I til dels lærer at være effektive i kamp, der kan have død til følge? Larsen: Her i værnepligten synes jeg ikke, det betyder noget. Når man søger HRU, GSU eller noget andet og begynder at tænke på at skulle udsendes, så er det noget helt andet. I starten var det en lidt underlig tanke. Når nu man kommer fra en erhvervsskole, er man jo ikke vant til, at der bliver talt om at slå folk ihjel. Jo længere tid jeg er her, jo mere går det op for mig, at det er en realitet – at det ikke bare er for sjov. Og vi skal jo kunne møde op en dag, hvis landet har brug for det. Røn: Seriøsiteten er først kommet frem, efter jeg har fået et gevær i hånden. Men det kom ikke bag på mig. Jeg ved jo godt, at vi er her af en grund. Nogle af os skal videre og måske udsendes, og andre kommer måske aldrig til at bruge det til noget. Men vi er her alle for at lære noget.

11


HOLSTEBRO

Til førstehjælpsprøven er momenterne selvfølgelig dullet godt op med knoglebrud og skræmmende blødninger. På Dragonkasernens gange kan man høre skrig fra de momenter, der virkelig lever sig ind i det. Imens forsøger prøvedeltagerne nogle gange desperat, andre gange køligt, at huske alt, de har lært. Forstår de kommende dragoner, hvad det hele går ud på?

MENIG VIBORG Hvorfor har du meldt dig som værnepligtig? Jeg startede på pilotuddannelsen og kom igennem halvdelen af optagelsesprøven. Jeg fik at vide, at jeg lige skulle have en værnepligt, før jeg kom igen. Nu tror jeg så, at jeg fortsætter i HRU’en i stedet. Er hele soldatervirket bare noget, vi leger? Lige nu føles det sådan, ja. Men jeg regner med, at det skifter på et tidspunkt. Hvornår er vendepunktet – hvornår er det for real? Det tror jeg er, når vi kommer ud på første felttur. Jeg er helt sikker på, at dér, så går det op for mig, at det faktisk er noget reelt, vi laver. Sergenterne siger nogle gange, at vi jo egentlig træner for at slå ihjel, og kalder os for nogle små dræbere. Det bliver altså nævnt, men mest af alt for sjov. Det er ikke en pressende pointe.

12

MENIG HUNDERUP Hvorfor har du meldt dig som værnepligtig? Min kæreste fortalte mig om alle de fede oplevelser, man fik. Så var jeg bare fastlåst på, at det var noget, jeg ikke skulle gå glip af. Jeg skal have de nederen feltture med mudder og lort over det hele. Er hele soldatervirket bare noget, vi leger? På sin vis er det jo – vi skal helst ikke skade hinanden, når vi øver os ved at skyde med skarpt. Så ja, vi leger, men med henblik på at forberede os selv på det, som soldater gør. Minder værnepligten om en højskole? En lille smule. Lighederne ligger i fællesskabet, hvor man lidt automatisk kommer ind i et rigtigt højskolehumør, fordi vi er i den alder, vi er i. Det er vigtigt at tage det seriøst, og der er jo også hårde stunder, men det er jo ikke, fordi man ikke må grine og have det sjovt. Vi tager det alle sammen seriøst, når vi skal.


KARUP

Den bedste eller værste del af en feltøvelse, afhængigt af hvem, du spørger: Indpassagen. Hvor den sidste dråbe energi i tanken helst skal være brugt op, når man er færdig og tilbage i trygge rammer. Føler Flyvevåbnets værnepligtige, at de er på højskole efter en tur i skoven?

MENIG LARSEN Hvorfor har du meldt dig som værnepligtig? Jeg aspirerer efter at blive pilot. Det er jo derfor, jeg er her i Karup. Træner du til at slå ihjel? Der kan være alle mulige politiske grunde til, at man som soldat skal i kamp. Dem gør jeg mig ikke for klog på. Jeg vil kæmpe på grund af min gruppe. Jeg håber, at jeg kan være en støtte for dem i nød. Jeg føler ikke, at det er træning til at slå ihjel, det er træning til at holde dig

selv og andre i live ved at være bedre end fjenden. Hvad tænker du om højskolesoldater? Hvis du allerede er afklaret med, at du kun er her for værnepligtens skyld, så kan det godt blive til lidt af en spejdertur med drengene. Men hvis man går videre i systemet, så bliver værnepligten vigtig - så er det grundstenen. Det ændrer ikke på, at det godt kan være sjov og ballade en gang imellem.

13


SERGENTCITATER DET KAN GODT VÆRE, AT I ER NOGLE SMÅ SVIN, MEN I ER MINE SMÅ SVIN.

tryk d u t e Vi har Hæren: her i as we in We tra we don’t and , t in h t g h fi g fi g fuckin tstøj! idræ

DU HAR LIGE PRÆCIS 37 SEKUNDER TIL AT SKIDE. 14

Når I kommer tilbage efter hjemsendelsen, så efterlader I al den civile coronavirus på den anden side af hegnet – de har fucking ikke militær-ID!

I har jo samme forhold til rygsækken som jeres ekskærester! Når I er sammen med den, vil I gerne af med den. Når I ikke har den, savner I den.


Sikring 360 om mig! I har bare at holde jeres sikringsretninger, for jeg skal kampskide!

MG: Jeg havde aldrig troet, at REX-turen ville gøre så ondt i røvhullet.

Du halter lidt. Det ser fandme dumt ud. Hvis du havde været en hest, havde jeg skudt dig.

riner, u g g o u Står d and? Står d m stuefor over, at jeg er og grin r fundet et a netop h jeres toiletpå pikhår t ligner ond De bræt? l ikke på, at iv vilje, tv t her at vide! de OS får

Der lugter af sved og skam herinde. Hvad fanden har I lavet? SEND JERES SERGENTCITATER IND TIL: VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER PÅ VORES SOCIALE MEDIER.

15


Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

16

På elevskolen trak dykkerinstruktøren eleverne op i deres frømandsdragter og pumpede samtidig vand i. De mange liter indenfor vesten fik prinsen til at ligne en pingvin og deraf hans frømandsnavn Pingo.


EKSKLUSIVT INTERVIEW MED KRONPRINSEN

”Du bliver ikke det perfekte menneske af at blive frømand”

Fire unge mænd står arm i arm med vand til maven i Isefjorden. Rystende af kulde og med postkasserøde hjelme på hovedet synger de første og sidste vers af ”I Østen stiger solen op” - en sang, de kan i søvne. For ni måneder siden stod de blandt 300 andre unge mænd, der alle håbede at komme gennem nåleøjet til Frømandskorpsets elevskole. En skole, der uddanner nogle af Danmarks få elitesoldater og har ry for at være en af Nordens hårdeste militære skoler. Det er derfor ikke en overraskelse, at kun 13 aspiranter blev udtaget, og blot fire af dem står tilbage. En overraskelse er det dog, at blandt disse står Danmarks kommende konge Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik André Henrik Christian. Med blåt blod i årene og læber i samme farve står han lige så våd, kold og træt som sine tre kammerater. En dag skal han være konge, men i dag bliver han frømand.

Jako b

Nø rg aa

rd Sej ersen

Oktober 1995, Nordstranden ved Kongsøre

17


Sneakers på slottet

pryder forsiderne på de kulørte blade, men hvor der også følger nogle klare forventninger med til den kongelige familie og kronprinsen selv. Det kom derfor ikke som en overraskelse, men nærmere en lettelse for hoffet og den unge kronprins’ familie, da han i 1986 valgte at føre familietraditionen videre og melde sig til Livgarden. ”Det var en stor øjenåbner for mig, måske mere end det er for så mange andre,” fortæller kronprinsen om sit første møde med Forsvaret, hvor han pludselig sov på stue med folk fra hele landet og alle samfundslag. Det var en stor lettelse for den unge kronprins, at der ingen særlige hensyn blev taget til ham som rekrut på Garderkasernen i Høvelte – og heller ikke senere som sergent og delingsfører ved Gardehusarregimentet. I uniformen er alle lige, og så kan det være lige meget, om du er datter af en købmand eller søn

Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Februar 2020, Frederik VIII’s palæ, Amalien­borg Næsten 25 år er gået, siden kronprinsen havde sin daglige gang – og løb – i Kongsøre, hvor mudder, iskoldt vand og hårde fysiske prøvelser udgjorde en fast del af aspiranternes hverdag. Kronprinsen er for længst vendt tilbage til de vante rammer på Amalienborg og har skiftet uniformen ud med de kongelige klæder. Sidstnævnte er måske for meget sagt, for kronprinsen er i dag klædt i sort skjorte, afslappet blazer og farverige sneakers. En påklædning, der hverken afslører, at han er kongelig eller har en fortid i en af landets specialoperationsstyrker. I stedet udstråler tøjet netop dét, som kronprinsen måske er mest kendt for; at have begge fødder på jorden i en ellers poleret verden omgivet af kostbart marmor, antikke møbler og hoffolk, som her i Frederik VIII’s palæ. En tilværelse, der ofte

Et udpluk af kronprinsens varierede liv i Forsvaret

18

af en dronning. Det er dog først flere år senere, da kronprinsen har smidt uniformen og er studerende ved Aarhus Universitet, at han – i vildrede over, hvad det næste skridt i hans liv skal være – pludselig får øjnene op for specialoperationsstyrkerne. Et sted, hvor Kronprinsens titel hverken vil kunne gøre fra eller til i en kamp, som ingen forventer, at en kommende konge vil tage op.

På vingerne med den ultimative soldat Til en begyndelse var det hovedsageligt Jægerkorpset, der fangede kronprinsens opmærksomhed. Enheden gjorde det muligt for ham at gennemgå faldskærmsuddannelsen, så kronprinsen både kunne opnå den blå og røde faldskærmsvinge. ”Dengang var en jægersoldat den ultimative soldat og menneske, der fandtes. Der var noget helt specielt over deres personlighed og udstråling. De havde været

1987 1986

REKRUT I LIVGARDEN Kronprinsen melder sig frivilligt til at aftjene værnepligt ved Livgarden i 1986. Han oplever den samme fornemmelse som de fleste værnepligtige i dag – at blive kastet ud i en verden, der er anderledes, men også en verden, der giver erfaringer for livet.

SERGENTUDDANNELSE I SØNDERBORG I 1987 søger kronprinsen ind på sergentuddannelsen. Han fortsætter derfra på løjtnantsskole i Oksbøl, hvorefter kronprinsen bliver delingsfører ved Gardehusarregimentet i 1988.


igennem noget vildere end dét, vi andre havde prøvet,” fortæller kronprinsen om sin fascination af jægerne. Det var dog først i mødet med frømændene i starten af 90’erne, at kronprinsen begyndte at forestille sig livet som elitesoldat som en realistisk mulighed for ham selv. Han blev inviteret til Kongsøre og besøgte dem ad flere omgange. Udover at stedet var ’bedårende’, som han selv beskriver det, blev kronprinsen gang på gang fascineret af de frømænd, han mødte. ”Deres væremåde var – ligesom jægernes – imponerende. De var igen lidt anderledes end alle andre. De havde en eller anden form for ro, som også jægerne har,” fortæller kronprinsen med sin egen rolige stemmeføring, der afslører, at denne egenskab har smittet af på ham selv.

“Det kan aldrig blive taget fra dig, når du er kommet under bjælken – så er man god nok.” - Kronprins Frederik

1995

1995

Foto: Henrik Palshøj

NOVEMBER: FRØMAND Foto: Frømandskorpset

JANUAR: BEGYNDELSEN AF FRØMANDSUDDANNELSEN Efter en gennemført optagelsesprøve året før begynder kronprinsen sin uddannelse som frømand sammen med 12 andre håbefulde ansøgere i vinteren 1995.

19


Spørgsmålet om den ekstra livline Sideløbende med sine oplevelser ved specialoperationsstyrkerne begyndte kronprinsen at løbe maratonløb. ”Når det var allermest hårdt, var der nogle ting, som fik mig igennem til sidst. Det var et spørgsmål om de sidste fire kilometer, hvor man er nødt til at hanke op i sig selv. Det lykkedes for mig, og pludselig fik jeg en tanke om, at jeg var nødt til lige at skulle ind og snuse til Frømandskorpsets elevskole,” fortæller han med et skævt smil. Pludselig var der mange overvejelser for kronprinsen og de jævnaldrende kammerater, da studierne var ved at nå en ende. Kronprinsens tanker blev dog ved med at vende tilbage til Kongsøre frem for den vej, som allerede var lagt for ham på slottet. ”Der er ingen tvivl om, at jeg havde alle odds imod mig.” Man kan sige, at jeg var alene – både mod mig selv og alle andre. Men jeg havde idéen om, at jeg i det mindste bare ville prøve, og så ville jeg komme så langt, som jeg nu kunne,” fortæller kronprinsen om sit endelige valg om at søge ind på elevskolen – en skole, han til alles forbavselse gennemførte. Måske er det netop denne forbavselse, der stadig den dag i dag får folk til at stille spørgsmålstegn ved kronprinsens behandling på elevskolen. ”Et eller andet sted er det jo fantastisk, at folk stadig

Én af de ting, kronprinsen gjorde for at forberede sig til optagelsesprøven, var at skifte sine løbesko ud med de gamle militærstøvler, som dengang var væsentlig tungere end kampstøvlerne er i dag.

FEBRUAR-JUNI: EKSPEDITION SIRIUS 2000 For at markere 50-året for Slædepatruljen Sirius’ etablering drager kronprinsen afsted med fire siriusmænd og en fotograf på en slæderejse nord over Grønland fra Qaanaaq (Thule) i vest til Daneborg i øst, hvor Sirius har base.

20

2000

Foto: Søværnet

2000

SEPTEMBER: UDDANNET PILOT Kronprinsen bliver under et kort forløb på Flyveskolen i Karup uddannet til at flyve propelflyet T-17. Forløbet varer seks uger, hvilket betyder, at kronprinsen i perioden har arbejdsdage på mere end 14 timer.


Ingen søvnløse nætter Selvom kronprinsen trænede målrettet op mod optagelsesprøven ved siden af sine studier, var det alligevel svært at vide, hvad han skulle forberede sig på. ”Der var ikke så meget viden at hente dengang, som der er i dag,” fortæller han og klør sig i skægget. Netop denne uvished skulle vise sig at danne rammen for kronprinsens efterfølgende tid på

elevskolen, hvor de første bekymringer ikke kom fra ham selv, men fra hoffet. For hvordan ville offentligheden reagere på, at deres kommende konge eventuelt måtte bukke under for elevskolens pres, som det sker for de fleste? ”Mine rådgivere huskede mig på, at jeg ikke var hvem-som-helst og uden tvivl ville blive eksponeret mere, når eller hvis jeg forlod kursus før tid. Men dengang var der ikke en generel viden i pressen om, hvad Frømandskorpset var. Jeg sagde derfor til mig selv, at i sådan et tilfælde ville eksponeringen ikke blive så ekstrem,” fortæller kronprinsen, der ingen søvnløse nætter havde – hverken før eller efter elevskolen – hvor han bekymrede sig om dette.

Presset til sammenbruddets rand Når kronprinsen var allermest presset, var det noget helt andet end frygten for at fejle, som fik lov til at fylde. Det var i stedet den uvished, som også havde fyldt inden optagelsesprøven, der udfordrede ham. ”Det var de fysiske prøvelser og det psykiske stress, som pressede mig mest. Det meste af tiden er man jo ikke klar over, hvad der skal ske,” fortæller kronprinsen og understreger, at det er psyken, der i sidste ende er afgørende for, om man har det, der skal til for at holde hovedet koldt og i sidste ende gå hen og blive frømand. ”Der

er så mange ting gemt inde i hovedet, og det behøver man ikke ligne Iron Man eller en anden superhelt for at finde frem,” fortæller kronprinsen og refererer til den selvsamme ro, som han i første omgang blev fascineret af ved de frømænd, som han i sin tid havde mødt. ”På elevskolen lærer man at bevare roen så langt som overhovedet muligt. I elevskolens tilfælde gør det ikke noget, at man er så presset og træt, at man er helt ude af den – det fejler man ikke på. Man vil faktisk gerne se, at man bliver presset til sammenbruddets rand fysisk, for så at finde ud af, om psyken holder ved. Det er først, når man når det punkt, hvor man simpelthen ikke har mere i sig fysisk, at man finder ud af, om man virkelig vil det her – også selvom hjernen siger, at man hellere vil hjem til mor og bøf bearnaise,” fortæller kronprinsen, som er sikker på, at det også er noget, som unge værnepligtige kan relatere til. Da kronprinsen bliver spurgt, om han har nogle gode råd til landets rekrutter, når det presser på i tjenesten, kigger han overvejende ud i luften og svarer med en vis alvor i stemmen: ”Glæd dig over din ungdom, men få mest ud af din værnepligt! Når du ligger i mudder og løber rundt og bliver råbt ad, så husk på, at det nok skal slutte igen. Du skal nok få tid til at gå på bar, men når du er i det der søle, hvor du begynder at tænke over, hvorfor du skal bruge din tid på at stå ret og rør, så tænk på at være til stede i momentet.

Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

stiller spørgsmålstegn ved det, her snart 25 år efter. Jeg bliver ikke irriteret eller frustreret over, at der er stadig folk der spørger, hvordan i al verden det kunne lade sig gøre, at jeg blev behandlet som alle andre. Som om at jeg bare må have haft en ekstra livline eller bagdør, men det er jo blev manet i jorden for længe siden,” fortæller kronprinsen. Han refererer til Frømandskorpsets daværende elevskoleleder og et par af Frømandskorpsets chefer, som flere gange har slået fast, at kronprinsen er kommet igennem på lige vilkår med alle andre. ”Der er ikke nogen i dén enhed, som ville tilgive sig selv, hvis man havde gjort det anderledes. Jeg kan også huske det fra mig selv, hvor jeg tænkte, at jeg skulle vurderes på samme niveau som min årgang fra elevskolen – og det blev jeg også. Hvis der var den mindste tvivl, så fik jeg en ekstra gå- eller løbetur efter aftrædelse, gerne med 20-25 kg på ryggen,” ler han og mindes de mange belønninger på elevskolen.

21


Lad være med at tænke på, hvad du skal i morgen og om en uge, og hvad de andre udenfor hegnet laver. Vær til stede i nuet, og find det det skæve smil frem på læben,” hvorefter kronprinsen citerer Danske Livregiment: ”- og fremad på ny!”

blive taget fra dig, når du er kommet under bjælken - så er man god nok,” fortæller kronprinsen og refererer til den tradition, som hvert år finder sted på Nordstranden i Kongsøre, hvor også kronprinsen selv er blevet indviet som frømand.

Ikke perfekt, men hel

En prins bliver frø

Selvom hele kronprinsens tid i Forsvaret har været med til at danne og forme ham som den han er i dag, er han ikke i tvivl om, at det er tiden i Kongsøre, som har sat det største aftryk. ”Efter elevskolen kunne jeg godt mærke, at jeg fik en meget større stress-tærskel, en bedre modstandsdygtighed og evne til at bevare overblikket, hvor end det måtte være,” fortæller kronprinsen om de redskaber, han stadig bruger den dag i dag. Evner, som er altafgørende for en frømand og en fordel for en kommende konge. ”Du bliver ikke det perfekte menneske af at blive frømand, men du bliver meget hel. Det kan aldrig

Tilbage på Nordstranden står de fire aspiranter og skråler den sidste linje af B.S. Ingemanns morgensang, hvorefter de løber gennemblødte ind mod bredden. Her står de fuldbyrdede frømænd klar til at råbe kronprinsen og de andre aspiranter igennem den sidste af mange prøvelse på elevskolen. Med de bare næver skal de kommende frømænd nu grave sig under den berygtede bjælke kaldet Maren, som eleverne har båret rundt på under hele deres uddannelsesforløb. Det er ikke en nem kamp at vride sig under den flere hundrede kilo tunge bjælke – heller ikke for kronprinsen, hvis ansigt

22

endelig kommer til syne på den anden side af bjælken. Med hujende bifald fra sidelinjen bliver kronprinsen født på ny. Den nyudklækkede frømand stiller sig op med rettere ryg end nogensinde før. Det er ikke hans titel, der har gjort ham fortjent til de lykønskninger og skulderklap, han får af de andre frømænd – det er derimod hans handlinger. Kronprinsen har bevist, at han kan noget, som ikke mange andre kan – ikke fordi han er født til det, men fordi han selv har valgt det. n Sara-Sofie Villum Hjorth Christoffer L. Jørgensen


LØBETUR MED KRONPRINSEN

Konkurrence:

Vind 2 billetter til Royal Run Sæt kryds i kalenderen den 6. september 2020 – måske har du en løbeaftale med Kronprinsen! SÅDAN DELTAGER DU I KONKURRENCEN • Find konkurrencen på SOLDATENs Facebook-side eller Instagram-profil • Like billedet • Skriv i kommentarfeltet, hvilken distance og hvilken Royal Run-by du gerne vil løbe i*

EN ROYAL LØBETUR I KONGERIGET Kronprinsfamilien fortsætter succesen med Royal Run, der i år afholdes for tredje gang den 6. september. Her har du mulighed for at løbe side om side med Kronprins Frederik på en valgfri distance i en valgfri Royal Run-by*. Udover startnummer og T-shirt får du og din løbemakker også en medalje, når I løber over målstregen. * Med forbehold for udsolgt. Se evt. www.royalrun.dk for opdateringer på dette

NORMALPRIS: Op til 310,pr. deltager

DISTANCER:   à ONE MILE  à 5 KILOMETER  à 10 KILOMETER BYER:  à AALBORG  à SØNDERBORG  à ODENSE  à KØBENHAVN 23


FEJLMELDING PÅ REKRUTTER

Feltspader Historier fra de værnepligtige, som har kronisk skinnebensbetændelse

Lort i Livgarden Det går langsomt med stuerengøringen på Gothersgade denne fredag morgen. Især for menig Tyndskid, som har dårlig mave efter nattens druktur og derfor har måttet gøre toilettet rent ad adskillige omgange. Endelig er tiden kommet til stueeftersyn, og stueformanden indtager sin plads. Han hører pludselig en mærkelig lyd bag sig og vender sig om for at se hvad der foregår. Til sin skræk får han øje på menig Tyndskid, der ikke har kunnet nå ud på toilettet i tide og derfor har hevet bukserne ned i en fart for at komme af med trykket. Sergentens skridt lyder pludselig på gangen, og da turen når til stue 21, har stueformanden intet andet valg end at sige det, som det er: ”Stuen er rengjort og klar til kontrol, dog at bemærke, at der er en lort på gulvet.”

HAR DU EN SJOV ELLER UHELDIG HISTORIE FRA DIN EGEN VÆRNEPLIGT? SEND DEN IND TIL: VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER VORES SOCIALE MEDIER OG FÅ DEN TRYKT I BLADET. *ALLE DER SENDER IND FORBLIVER ANONYME*

24

Ekspreslevering fra Joe & The Juice En garder skal på vagt på Amalienborg, men har glemt sin madpakke. I desperation ringer han til sin far, som kort tid efter dukker op. I favnen har han to sandwiches fra Joe & The Juice, som den sultne garder får smidt i sin bjørneskindshue. Balancerende på hovedet formår han at smugle provianten med ind. Vagten går hurtigt for gaderen, som får lang tid til at gå med at tænke på, hvordan han skal forklare sin sergent, hvorfor hans bjørneskindshue lugter af avocado og tun.


Befalingsbluf Menig Naiv er den eneste tilbage på stuen, da kompagniets berygtede oversergent træder ind ad døren. Her får han øje på store bunker af mudret grej, som rekrutterne har efterladt. Menig Naiv undskylder rodet og forklarer, at hans deling netop er kommet hjem fra felttur. De var nødt til at skynde sig i CAF for at få noget at spise inden kantinen lukkede. Oversergenten viser ingen forståelse og beder menig Naiv sørge for, at stuerne skinner om 20 minutter. Menig Naiv spæner over til CAF og henter sine kammerater. De efterlader deres aftensmad for at hoppe i kedeldragten og skure gulve, som havde de aldrig lavet andet. Da der er gået 20 minutter, er oversergenten heldigvis ikke dukket op endnu, og de menige får foræret lidt ekstra tid til at tømme skraldespande og rengøre kostene. Men pludselig bliver de ekstra minutter til en hel time, hvor de sultne menige er gået fortvivlet rundt i ring for at samle nullermænd til lyden af hinandens sultne maver. Til sidst må menig Naiv erkende, at oversergenten nok aldrig havde tænkt sig at komme forbi til kontrol, og hans kammerater har forladt deres varme måltid mad til ingen verdens nytte.

Soldater-strip på skydelejr Skydelejren er på sit højeste, da delingens otte kvinder pludselig bliver tissetrængende. I samlet flok går de over mod nærmeste skovkrat. Her gør de sig umage med at bruge de fire b’er for at finde et godt skjulested, hvor de kan undgå resten af delingens blikke. Der er desværre begrænset med buskads, og de vælger derfor at gå helt om på modsatte side. Da alle kvinder har sat sig bekymringsløst på hug og blottet sig på stribe, kan de pludselig høre en skydning gå i gang bag dem. De otte kvinder vender sig om og får øje på en samling af soldater på en høj, der enten står og skyder eller glor i retningen mod seksten bare baller. Aldrig har man set nogen få deres MTS-bukser på så hurtigt! Lige siden har delingens piger skiftedes til at pisse og holde vagt for hinanden i skoven.

25


FORSVARETS FEDESTE JOB

BLIV JOURNALIST

PÅ SOLDATEN MØD EN TIDLIGERE JOURNALIST Mød Lene, som var journalist på SOLDATEN i 2018. Inden jobbet havde hun ingen professionel erfaring med hverken journalistik eller fotografering. I dag studerer hun på CBS, er projektleder og SoMe-ansvarlig hos Militærfoto og drømmer om at blive officer i Forsvaret.

CV: FEB – MAJ 2017 Værnepligtig ved Flyvevåbnet i Karup JUN - DEC 2017 Rådsmedlem i Værnepligtsrådet DEC 2017 – JUL 2018 Journalist på SOLDATEN SEP 2018 – NU Erhvervsøkonomi og Projektledelse ved Copenhagen Business School OKT 2019 - NU Projektleder og SoMe-ansvarlig hos Militærfoto

”Min tid i Forsvaret og arbejdet som journalist på SOLDATEN har været altafgørende for, at jeg kom ind på CBS og begyndte at arbejde hos Militærfoto.” – Lene Færch Overgaard

26

– OG FÅ ET FOTOKURSUS VED MILITÆRFOTO Har du mod på at rejse land og rige rundt på jagt efter den gode historie? Er du klar til at spidse blyanten og skyde med et kamera i stedet for et gevær? Forlæng din værnepligt som journalist på SOLDATEN og tag hul på en kreativ karriere i Forsvaret!

HAR DU DET, DER SKAL TIL? Som journalist på SOLDATEN undgår du stueeftersyn, tør eksercits og kommanderende befalingsmænd. Du får til gengæld et stort ansvar sammen med din kollega – det er nemlig jer, der skal sørge for at udgive et spændende blad til de værnepligtige hver måned. Det giver dig en kreativ frihed, som man ikke finder mange andre steder i Forsvaret, men dette kræver også stor selvstændighed. Til gengæld får du mulighed for at møde alt fra minedykkere og piloter til jægersoldater og finskytter. Som ansat på SOLDATEN er det kun ens ambitionsniveau og fantasi, som i sidste ende sætter grænser!

BLIV EN FOTONØRD MED MILITÆRFOTO Eventyret som journalist starter bag kameraet sammen med Militærfoto. Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med dem i løbet af din værnepligt – de er nemlig landets førende fotografer inden for kompagnibilleder samt fotografering på diverse øvelser i Forsvaret. Sammen med Militærfotos fotografer bliver du kastet ud i felten og lærer at tage skarpe billeder i pressede situationer – også når du ligger i et mudderhul og skal handle hurtigt bag kameraet, når de værnepligtige kommer væltende forbi!


ANSØG SOM JOURNALIST

Hvem er

VI FORVENTER, AT DU:

Militærfoto blev oprettet i 2013 af Christian Radil, der har en 10 år lang baggrund fra Hærens militærpoliti. Han har selv arbejdet med fotografi de seneste 19 år og har nu to fuldtidsfotografer og fem freelance-fotografer ansat, som aktiveres i forbindelse med øvelser. Militærfoto beskæftiger sig pt. med størstedelen af Hærens regimenter, hvortil de producerer alt fra kompagnibilleder og portrætter til fotobøger og videoer. Når Militærfoto ikke befinder sig i dit øvelsesterræn, arbejder besætningen i søsterorganisationen WeCreate. Her laves alt fra reklamefilm til portrætter – akkurat som i Militærfoto, blot uden sløringsuniform og i mindre mudder!

Har flair for at skrive og tage gode billeder Er samarbejdsvillig og social Har god situationsfornemmelse Er værnepligtig lige nu

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:

• En skriftlig motiveret ansøgning inklusiv en kort beskrivelse af dig selv • Dine 6 bedste billeder • Et bud på en artikel, som du selv gerne vil læse i bladet på mindst 700 ord • Navn, MA-nummer, tjenestedested og telefonnummer PRAKTISK INFO:

• Du ansættes fra den 2. juni til den 31. december 2020 • Du producerer 4 blade sammen med en kollega • Du har kontor og værelse på Marinestation København med havudsigt • Du får et fotokursus ved Militærfoto og et skrivekursus af en professionel journalist • Mulighed for forlængelse med 6 måneder

Se flere billeder og følg med i Lenes arbejde på Militærfotos’ Instagram-profil: @militaerfoto

Ansøgning og spørgsmål sendes til: VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK

ANSØGNINGSFRIST:

SØNDAG DEN 26. APRIL 2020

Foto: Militærfoto

• • • •

?

27


Brevkassen Brevkassen varetages af OS Tordenskrald, som efter mange år er gået tilbage til sine rødder i værnepligten, hvor han hjælper menige i nød. Bandeord og vredesudbrud er nedtonet af redaktionen

Kære OS Tordenskrald Jeg er i krise. Min frygt for den kommende REX-tur er ved at tage til. For at trøste mig tog mine kammerater mig under armen for at besøge tjenestestedets mindesten for faldne under REX. Deres hensigt var at gøre mig i bedre humør ved at se stedet, hvor vi vil kunne mindes hinanden, hvis en af os skulle lade livet under den kommende feltøvelse, som så mange andre i tidens løb. Men oplevelsen havde den omvendte effekt på mig: Jeg er blevet hunderæd siden. Inden værnepligten havde jeg gjort op med mig selv, at Forsvaret er et sted, hvor man må ofre sig for kongerige og fædreland hvis nødvendigt, men nu føler jeg mig pludselig alt for ung. Jeg frygter, at den eneste udvej er at melde sig som militærnægter. Sagen er bare den, at jeg stortrives som rekrut og vil gøre alt for ikke at forlade min tjeneste. Hvordan kan jeg slippe for pinslerne og love min mor at komme sikkert hjem igen? Hilsen den fortabte menig

HAR DU ET PROBLEM ELLER ET SPØRGSMÅL, SÅ SEND DET TIL OS TORDENSKRALD PÅ VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER VORES SOCIALE MEDIER, HVIS DU TØR… 28

KÆRE MENIG (FOR)TABT BAG EN VOGN

Jeg befaler dig, at du går tilbage til dit tjenestesteds mindesten og kaster et ordentligt blik på stenen. Så kan du forhåbentlig skamme dig over, at du har været naiv nok til at tro, at det er en mindesten for faldne værnepligtige. Respektløst! Jeg lover dig, at feltøvelsen nok skal få sådan nogle som dig ned med nakken, men den vil næppe sende dig i graven. Derfor kan du med ro i sindet glæde din mor med, at hun uden tvivl vil få sit uduelige afkom hjem i live på den anden side. For at mildne dine smerter under REX-turen kan jeg anbefale dig at pakke en masse snacks og snus! Det er en myte, at befalingsmændene kontrollerer rekrutternes udrustning inden afgang, men det behøver du ikke sige til dine kammerater… Det er nok allerede gået op for dig, men du har vist ikke så meget at gøre i Forsvaret, når det bliver alvor – men det er jo også godt at finde ud af, at man er født til at være et civilt skod. Tillykke med det, og rigtig god REX-tur! Må du blive kold, våd og træt som aldrig før.

OS Tordenskrald


HOROSKOPER

STJERNEPLIGTIG Den nyeste opdatering fra Forsvarets Astrologikorps.

Vædder: 21/3 – 19/4

Tyr: 20/4 – 20/5

Dine stumper vil afspejle stjernehimlen ved at ligge ud over det hele i rent kaos.

Du har ikke slappet nok af på det seneste. Prøv at give dig selv muligheder for at isolere dig på sygestuen. Start med at slikke på dørhåndtag.

Fisk: 19/2 – 20/3

Næst efter Mælkevejen er kommandovejen det vigtigste i verden. Husk at følge den, så er både kommandokontoret og universet (to ord, samme betydning) glade for dig.

Vandbærer: 21/1 – 18/2

Tvilling: 21/5 – 21/6

Månen og Merkur har snakket sammen og er blevet enige om at lade være med at ødelægge alting for dig denne gang.

Du er unik og føler dig som dig selv i denne periode. Du passer dermed tydeligvis ikke ind i Forsvaret..

Stenbuk: 22/12 – 20/1

Krebs: 22/6 – 22/7

Din planet, Saturn, er vokset til dobbelt størrelse den sidste måned. Stjernerne bandlyser dig hermed fra KUF-burgere, dit fede dyr.

En krebs er venlig, sympatisk og har et hjerte af guld. Det kan man ikke sige om dig.

Løve: 23/7 – 22/8

Skytte: 23/11 – 21/12

Asteroidebæltet er spredt ud over det hele. Hvis du er bravo, så er det nu, du skal til at have styr på din gruppe!

Stol på din mavefornemmelse. Også i felten, hvis den skulle blive dårlig...

Skorpion: 24/10 – 22/11

Jomfru: 23/8 – 22/9

Månen er genert, og måneskinnet udebliver derfor fra din natpatrulje.

Vægt: 23/9 – 23/10 Giv ikke op, men bliv nede.

Hold ud. Du går en lysere tid i møde ligesom alle os andre.

29


Værnepligtsrådet Er du en del af det nye Værnepligtsråd? På nuværende tidspunkt er du nok blevet sendt igennem en del hvervningslektioner. Her får du en af de sidste. Vi leder nemlig efter det nye Værnepligtsråd, og det kan blive dig.

5 skarpe om stillingen • • • • •

Alle værnepligtige talsmandssuppleanter, talsmænd, landstalsmandssuppleanter og landstalsmænd kan stille op Du får kontor og enkeltmandsværelse på Marinestation København Du forlænger din værnepligt med 7 måneder og ansættes fra den 2. juni Du har mulighed for at genopstille som rådsmedlem. Har du haft en længere værnepligt, kan du kun sidde i én periode. Du turnerer landet tyndt til møder og tjenestebesøg. Det er derfor en fordel at have kørekort (b-kørekort)

Landstalsmandsmøde på Flyvestation Karup

Tilmeldingsfrist: Hvis du vil stille op til Værnepligtsrådet, skal du senest meddele det den 30. april på VPL-KTP-VAERNE@mil.dk

HAR DU DET DER SKAL TIL? Har du lyst til at blive talerør for alle landets værnepligtige? Kan du se dig selv stå i spidsen for fremtidige talsmandsuddannelser og landstalsmandsmøder? Har du lyst til at forlænge din værnepligt med 7 måneder og blive en del af Værnepligtsrådet? Nu har du chancen for at stille op som rådsmedlem! Det eneste krav er, at du er talsmandssuppleant, talsmand, landstalsmandssuppleant eller landstalsmand. VÆRNEPLIGT UDEN STUEEFTERSYN OG FØRSTEHJÆLP Som rådsmedlem skal du indgå i et tremands-team. Sammen med dine to nye kolleager skal du repræsentere alle de værnepligtige i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Værnepligtsrådets fineste opgave er at varetage de værnepligtige interesser overfor cheferne i de tre værn, Forsvarsministeriet samt andre relevante samarbejdspartnere. Derudover får du

30

ansvaret for vores vagttelefon. Her får du til opgave at rådgive og vejlede værnepligtige, som ringer ind. Hverdagen i Værnepligtsrådet bliver Centralisteret talsmandsuddannelse på derfor en smule anderledes end den, Holmen du kender fra din nuværende værnepligt. Her vil din arbejdsdag ikke indeholde stueeftersyn, førstehjælp eller MFT – selvom enkelte rådsmedlemmer en gang imellem forsøger at indføre Hvis du er interesseret eller nysgerrig på mikrotræning på kontoret. stillingen, må du meget gerne ringe til os, så tager vi en snak om det hele! STIL OP SOM RÅDSMEDLEM Det eneste krav til et kandidatur til Værnepligtsrådet er, at du er tillidsvalgt. Valget finder sted på det sidste landstalsmandsmøde i maj. Hvis du vil stille op til Værnepligtsrådet, skal du senest meddele det den 30. april på VPL-KTP-VAERNE@mil.dk. På valgdagen skal du medbringe dit imentet på Marinertræning ved Gardehusarreg gsrunden terin orien CV og en tale på to minutter. Bornholm i forbindelse med


Værnepligts­ undersøgelsen

Har du vidst, hvordan du anmeldte din skade som en arbejdsskade?

En af de opgaver, som de sidste hold af Værnepligtsråd har kastet sig over, er Værnepligtsundersøgelsen. Værnepligtsundersøgelsen bruger vi til at dokumentere problematikker, forbedringsmuligheder samt succeser i Forsvarets basisuddannelser. Nedenunder kan du se eksempler på data fra Værnepligtsundersøgelsen. Vi håber, at du synes, at det er ligeså interessant, som vi gør!

Jeg føler, at jeg kan anbefale andre at aftjene værnepligt

NEJ 41,3% JA 58,7%

Procentvis andel af værnepligtige, nationalt hold august 2019, som har vidst hvordan de anmeldte deres skade som en arbejdsskade.

1,5% – Meget uenig 2.0% – Uenig 9,2% – Hveken enig eller uenig 32.0% – Enig 55,3% – Meget enig Procentvis andel af de værnepligtige, hold august 2019, der er enige i, at de kan anbefale andre at aftjene værnepligt.

Dit værnepligtsråd

KRISTIAN RAHBEK HEIDTMANN

ANDERS RIX

EMILIE GNUTZMANN QUISTGAARD

TLF: 32 66 55 51 VPL-VR001@MIL.DK

TLF: 32 66 55 52 VPL-VR002@MIL.DK

TLF: 32 66 55 53 VPL-VR003@MIL.DK

Vagttelefonen: 32 66 55 50 Følg os på Instagram @vaernepligtsraadet

Vi lytter til dig. Derfor kan du altid fange os på vores vagttelefon. Er du eller din talsmand rendt ind i en udfordring, som I ikke kan løse? Eller er du i tvivl om, hvordan du anmelder en arbejdsskade? Så ring til os, vi er her for dig!

Kontakt Vagttelefon: 32 66 55 50 Email: vpl-ktp-vaerne@mil.dk

Facebook: Værnepligtsrådet

Adresse: A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K

Instagram: Vaernepligtsraadet Hjemmeside: www.vaernepligtsraadet.dk

31


Kom ud af fjerene! Brug dine soldater-skills i kampen mod COVID-19

Vask hænder og brug håndsprit i FALKHUSE

Vælg honnør over håndtryk

Stuerengøring hører sig ikke kun morgenen til

Hold din sikringsafstand


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.