SOLDATEN - Februar 2020

Page 1

SOLDATEN DE VÆRNEPLIGTIGES MAGASIN

NR. 1 · FEBRUAR 2020

ER DU

felt-skæv? 1


LEDER

…det er vi! LUK DINE LOMMER – ÅBN SOLDATEN Velkommen til alle nye rekrutter! Med din nye tilværelse i Forsvaret følger mange nye grejer, som du skal stifte bekendtskab med. Udover feltspade, kop-klam og neoprensko, venter dig også et helt nyt blad, som du nu står med i hænderne. Her vil du sandsynligvis - ligesom i resten af Forsvaret - stifte bekendtskab med mange nye forkortelser og begreber, som du ikke kendte til før din værnepligt. Derfor undrer du dig måske også over forsiden, og hvad ”felt-skæv” betyder. Det kan du heldigvis få svar på, hvis du bladrer frem til s. 5, hvor Livgarden inviterer dig med på deres første felttur. Her oplever de den euforiske følelse, der af uforklarlige årsager følger med, når man er kold og våd flere dage i træk sammen med sine soldaterkammerater.

i. Med gode fif, sjove anekdoter og spændende historier fra Forsvaret håber vi at kunne inspirere dig og dine soldaterkammerater til at få den bedste tjenestetid! Vi glæder os til at møde jer alle - både til lands, til vands og i luften. n Chris & Sara-Sofie Journalister på SOLDATEN

Ligesom Livgardens rekrutter, har du måske allerede vænnet dig til at gå i uniform og er blevet hardcore til eksercits. Det kan også være, at din skjorte stadig er krøllet, og du frygter første SKYT-dag. Uanset om du er desperat efter gode råd til at overleve tjenesten, eller blot har brug for et pusterum fra din nye travle hverdag, vil SOLDATEN være der for dig. Vi vil forsøge at åbne dine øjne for den vilde verden, du først lige er trådt ind

KONTAKT OS Christoffer L. Jørgensen VPL-SOLDAT01@MIL.DK TLF: 32665558

Sara-Sofie Villum Hjorth VPL-SOLDAT02@MIL.DK TLF: 32665554

Gennemført HBU på hold FEB 19 v. Gardehusarregimentet i Rønne

Gennemført HBU på hold AUG 19 v. Gardehusarregimentet i Slagelse

Udgiver: Forsvarskommandoens Kommunikationssektion Holmens Kanal 9, 1060 København K E-mail: vpl-ktp-soldaten@mil.dk Telefon: 3266 5558 Ansvarshavende redaktør: Anders V. Fridberg

2

Redaktion: Christoffer Lindstrøm Jørgensen Sara-Sofie Villum Hjorth Korrektur: Klavs Vedel Layout og tryk: Rosendahls a/s Oplag: 2.700

Copyright: Indholdet i SOLDATEN kan frit citeres med angivelse af kilde. Artikler udtrykker ikke nødven­ digvis Kommunikations­ sektionens eller Værnepligts­ rådets holdninger.

Følg med i hverdagen hos journalisterne på SOLDATEN på vores Instagram og Facebook: ”soldatendk”


INDHOLD ARTIKLER

FASTE SIDER 02 Leder 04 Kort & Godt 09 Side najne 14 Feltspader 24 Sergentcitater 28 Brevkassen 29 Stjernepligten 30 Værnepligtsrådet

5

I felten for fællesskabet

12

Kæden uden svage led

05 Livgarden står sammen i felten 10 Lektielæsning foran flimmerkassen

18 Tips & Tricks fra Livgarden

12 Kæden uden svage led

20 Konkurrence – Engage Festival

13 SOLDATEN er online 16 Ansøgning om Menig Foto

21 Soldater med svømmefødder

17 Hvad kan jeg blive?

27 SKADER!

21

Soldater med svømmefødder

3


Kort & Godt

NO 2019 AN

Danmarks første cybersoldater 30 særligt udvalgte rekrutter er de første til at starte på den helt nye cyberværnepligt til februar. Når deres kollegaer bliver aftrådt efter fire måneders grøn tjeneste, samles cybersoldaterne i Fredericia til yderligere seks måneder dedikeret til cybersikkerhed og IT. Her bliver geværet skiftet ud med en computer, når det pludselig er hacking og cyberangreb, der skal bekæmpes. I år er det kun muligt at tage en cyberværnepligt i Hæren og Flyvevåbnet, men det vil blive muligt i alle tre værn fremover. Kilde: forsvaret.dk

Piranha 5 bliver en del af sneberedskabet Forsvaret stiller hvert år et sneberedskab til rådighed i vinterhalvåret, som kan rykke ud i tilfælde af ekstremt snevejr. Som en ny del af dette beredskab stiller Dragonkasernen i Holstebro tre pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5 til rådighed. Beredskabet er et samarbejde mellem Hæren og Hjemmeværnet og har blandt andet til formål at sikre ambulanceberedskabet og politiets ankomst i al slags vejr. Kilde: forsvaret.dk

4


I FELTEN FOR

FÆLLESSKABET Felten er både frygtet og elsket. For de værnepligtige i 2. Livgardebataljons 2. kompagni blev deres første felttur en lektion i samarbejde og beviset på, at man kommer længst ved at stå sammen.

5


EN HELT SPECIEL MORGEN ”Jeg synes jeg føler mig mere og mere klar, jo tættere vi kommer på turen”. Ordene kommer ud af munden på en rekrut fra Livgarden, som sidder i cafeteriaet på Garderkasernen i Høvelte. Han er i færd med at stoppe sig med havregryn. Kammeraten ved siden af ham stemmer i med munden fuld af cornflakes. De har brug for al den energi, de kan få, de kommende dage, og ikke en eneste kalorie må gå til spilde. Klokken er lidt over seks, men rengøring, stueeftersyn og snart resten af morgenrutinen er allerede overstået. I dag er speciel. I de næste 72 timer får rekrutterne brug for at arbejde sammen og stole på hinanden på et niveau, de endnu ikke har oplevet. Velkommen til den første felttur – FELT I. Iblandt rekrutterne fra 4. deling, 2. kompagni, er Rekrut Christensen. Det virker muligvis fjernt for ham i dette øjeblik, men den kommende fredag sidder han trygt i toget hjemad og fortæller om turen: ”Jeg tror det, jeg frygtede mest i begyndelsen, var at miste noget. At komme tilbage til min gruppefører og indrømme, at jeg havde tabt noget vigtigt.” Det er

Har du brug for hjælp til felten? Se side 18!

måske en nervøs Christensen, som man kan se fra cafeteriaet er ved at kontrollere, om alle fra hans gruppe har deres fulde udrustning på sig inden de drager ud i felten. ”Har alle sikkerhedsbriller? Og høreværn? Knæbeskyttere?”, kan man forestille sig, at han spørger. Opgaven de næste tre dage bliver at vise tilstedeværelse overfor fjenden, som er blevet set i området. Derfor skal der oprettes et beredskabsområde, et BSO, hvorfra 4. deling kan sove, spise og udføre opgaver. De næste tre dage bliver dette BSO deres hjem. Et hjem, hvor der døgnet rundt skal holdes vagt, og hvor man aldrig er mere end en meter fra sit våben. SOLDATER ER NATDYR Da klokken passerer fire og BSO endelig er oprettet, sænkes tonelejet automatisk mellem rekrutterne. Det kommer ikke som en overraskelse for dem, at nu hvor mørket falder på, skal de være ekstra omhyggelige med lyd og lys. Aktiviteten i BSO begrænses nu til vagt, søvn eller klargøring til patrulje. I dagslys har grupperne sammen reccet – altså planlagt en rute ud til et område, hvor der burde være fjendeaktivitet. Det er op til 4. deling at finde ud af, hvad der foregår. Med både en termisk kikkert og en god mængde NVG’er, er hver gruppe godt udrustet til mørket.

Omkring midnat. Målet er nået. To grupper lægger sig lydløst i skjul og venter nu tålmodigt på, at fjenden dukker op. Rekrutternes vejrtrækning er sagte, og kroppene er spændte, da en bil ankommer, og to personer stiger ud. De graver noget ned i jorden, som ingen rigtig kan se. Det er fristende at bevæge sig tættere på, men alle ved godt, at det gælder om at ligge stille nu, så fjenden ikke opdager dem. Ikke mere end ti minutter senere begynder regnen stille at falde, netop som fjenden forlader området – delingen har fået det, de kom efter, og vender snuden hjemad for at bekræfte, at ja, fjenden er derude. Turen hjemad foregår i samme stilhed som turen derud, men der er god stemning blandt rekrutterne. Både fordi opgaven er løst, og fordi der endelig er udsigt til at hoppe i posen for de flestes vedkommende. Måske mest grund nummer to. De kan sove trygt under deres teltflager takket være de enkelte rekrutter, der holder vagt gennem den kolde vinternat for at sikre delingen mod eventuelle angreb. MORGENVAGT MED SMÆK PÅ Et brag skærer igennem den fredelige stilhed lidt over klokken 06.00. Det er efterfulgt af lyden af skud og råb. Fjenden er her. Vagterne besvarer ilden, og imens er de rekrutter, der for fem sekunder var i gang med at sove, på vej ud i skyttehullerne for at hjælpe til. Morgenduggen gør hullerne til en fugtig omgang, når man ligger i undertøj med sit gevær. Nu kender fjenden delingens position, og det er tid til at pakke sammen i en fart. Med rygsække og fuld oppakning går turen videre til en mark, hvor det er tid til undervisning. Her venter der dog en positiv overraskelse.

Rekrutterne indtager deres skyttehuller og måludpeger, når potentielle fjender dukker op i horisonten.

6


Felt-ordbog

BSO Beredskabsområde. Delin­ gens skjul i skoven, hvorfra al aktivitet kan foregå. Inddelt i nedgravede og slørede nærsikringspo­ ster, hvor der altid sidder mindst én vagt i hver post. Én post udgør AKP – ad­ gangskontrolpost, hvor al færdsel ind- og ud af BSO foregår. I tilfælde af alarm, er der gravet et nærfor­ svar til hver soldat i BSO. Nærforsvaret er typisk et skyttehul, hvorfra soldaten kan nedkæmpe fjenden. Et BSO skal holdes skjult fra fjenden, og derfor holdes lyd og lys til et minimum.

NVG Night Vision Goggles. Ja, det er som du forestiller dig. Natbrillen forstærker det lys, der er i natten, så brugeren kan orientere sig i mørke. Brillen kan også bruges til at observere. Da menneskeøjet skelner bedre mellem nuancer af grøn end nogen anden farve, ser alting grønt ud gennem natbrillen. I Forsvaret findes model M/97 og M/03 – M/03 er en mono, altså en natbrille kun til ét øje.

Når man er i beredskab, skal man altid være klar til at rykke ud, hvis der bliver slået alarm. Rekrut­ terne får derfor ikke meget søvn i BSO, da de hele tiden må være på vagt.

”Vi er foran tidsplanen, så nu har I 15 minutter til afslapning. Og ja, man må gerne ryge”, lyder det fra instruktøren, som skal undervise delingen. Det er en tåget morgen, og det trækker op til regn, hvilket ikke rører rekrutterne – de kan trods alt ikke blive meget vådere. Trods deres situation og udmattelse, griner folk og joker med hinanden under pausen. Der bliver udvekslet rationer og talt over en smøg. Udefra kunne det ligne et festligt selskab, hvor alle er gamle venner, der har kendt hinanden i

årevis, men det er kun rekrutternes anden måned sammen. Hvordan kan det være, at stemningen har ændret sig? Rekrut Christensen reflekterer over det fredag eftermiddag i toget: ”Man var fuldstændig høj. Lige pludselig brød solen bare frem, og vi fik endelig tid at reflektere over alle de skøre ting, vi havde oplevet. Lige der indså vi, hvor fedt det faktisk havde været”. Pludselig husker delingen alle de små scenarier, som har foregået de seneste to dage: ”Man ligger smurt ind i mudder med et gevær i

7


hånden i sine underbukser. Så kigger man over på sin iskolde kammerat, kigger ham i øjnene, og flækker af grin. Det er så fedt”. Man kan høre smilet i Christensens stemme, mens han fortæller. Den ændrede stemning gør, at delingen får let ved at smile og grine, endda så let at de får helt ondt i maven af grin. Bånd knyttes på få sekunder. Ja, det er sandt. 4. deling er blevet feltskæve. Bare én gang er nok til at få dig hooked. FINALEN – OG PRÆMIEN Feltskæve eller ej må rekrutterne indse, at før de kan komme hjem til deres køje på Garderkasernen, mangler de en sidste prøvelse, nemlig robusthedsbanen. En test af deres færdigheder, samarbejdsevner og ikke mindst deres lyst til at fortsætte, selvom hele kroppen siger pænt nej tak. Som for at understrege dramatikken begynder regnen at tage til her på øvelsens sidste formiddag. Alle sidder spændte i et skur, mens de venter på at få den magiske ordre om at rykke ud. Så er det nu! ”Jeg skal bruge jer, første og anden deling – kom afsted!”, lyder det fra en instruktør. To delinger løber af sted ad gangen, og der går ikke længe, før fjenden byder dem velkommen til skoven med et lag artilleri. Rekrutterne

8

må arbejde tæt sammen – ikke kun for at beskyde fjenden, men også op ad de stejle bakker, hvor man nemt kan falde. Og hvis det skulle ske, gælder det bare om at rive hinanden op igen. Heldigvis holder ingen sig tilbage med at give deres kammerater en hjælpende hånd, heller ikke da de skal bære en båre med en såret pose jord. Dette er turens klimaks. En enkelt rekrut snubler med al sin udrustning og udbryder i et øjebliks svaghed: ”Jeg kan ikke mere! Stop!” Det er der bare ikke noget der hedder. Hans kammerat løber tilbage, og hiver fat i hans ærme. Om han vil det eller ej, kommer han med i mål. ”Skift! Skift forrest venstre!”, lyder det en gang imellem fra bårebærerne, nogle mere desperate end andre. Imens løber de hurtige skytter foran, bagved og ved siden af båren for at sikre gruppen mod de fjender, der i tide og utide beskyder dem fra buskadset. Gruppeføreren råber opløftende ord til de menige: ”Grav dybt, æd jer selv! Skal I være gardere, eller hvad?”, brøler han ud over sin gruppe. Og det må have en effekt, for inden længe begynder de også at råbe det til hinanden. Nogle løber over målstregen. Andre må næsten skubbes fremad. Fælles for dem alle, er at de er hjemme. De kom-

mende gardere kaster sig ned på asfalten og kan endelig puste ud efter tre våde og kolde dage i felten. For 4. deling føles det nok som en hel del mere, men for 3 dage siden forlod de deres trygge omgivelser på kasernen, spændte og klar til udfordringer. Det er ikke til at tage fejl af – udfordringer har de fået. De har bevist over for hinanden at de kan mere, når de er sammen. De har bevist over for dem selv, at de kan dobbelt så meget som de selv tror. Og ti gange mere, end deres mor tror. Deres indbydes bånd er blevet styrket: ”På bare en måned er der sådan et stort sammenhold, at man er villig til at smadre sig selv fuldstændigt for sine kammerater. Det kammeratskab, jeg har med mine stuekammerater, er lige så stærkt som de venskaber, jeg havde efter tre år i gymnasiet,” fortæller Christensen. Ikke mindst har 4. deling erfaret, at ude godt, men hjemme er uden tvivl bedst. Mens solen sænker sig over Garderkasernen løber rekrutterne fra 4. deling mod en salig duft fra en velkendt bygning. Varm, velfortjent spise fra Garderkasernens cafeteria har aldrig smagt bedre – især ikke når man spiser den sammen med dem, man stoler på. n Christoffer L. Jørgensen


DIN NYE BEDSTE VEN

Gevær M/10 Sig goddag til din trofaste følgesvend de næste måneder. Hun er Forsvarets standardvåben. Gennem vind og vejr, tykt og tyndt, beskidte SKYT-dage og mere beskidte feltture vil dit gæve GEV aldrig forlade din side. Hvis du ikke har fået en M/10, sidder du nok med en M/95 eller en M/96. Uanset hvilket gevær du har, gælder det: Husk at give hende et navn, så du kan hviske det om natten når du savner noget at holde om. Glem heller ikke at behandle hende med respekt. Hun er en temperamentsfuld kvinde, der kræver, at du ved, hvad du laver, før du begynder at udforske alle hendes funktioner. Mere behøver du ikke at vide – en stor del af fornøjelsen ligger i selv at finde ud af det… n

Fakta: Indført i Forsvaret i 2010 VÆGT: 3,7 kilo LÆNGDE: Variabel 81cm / 90cm MUNDINGSHASTIGHED: 890 meter per sekund SEMIAUTOMATISK: Op til 65 skud per minut afhængig af måltype og skytte FULDAUTOMATISK: Cirka 800 skud per minut KALIBER: 5,56 mm NATO PIBELÆNGDE: 40 cm

Kilde: OS Nora Stone

Kilde: forsvaret.dk


FORSTÅ FORSVARETS FILM-REFERENCER

BUCKET LIST: KRIGSFILM Sæt dig godt til rette i sofaen, smid fødderne op og bliv en bedre soldat! Ja, du læste rigtigt. Nu er det nemlig slut med at se spørgende rundt på dine kammerater, når dine sergenter refererer til endnu en krigsfilm, du aldrig har set.

10


Saving Private Ryan (1998) af Steven Spielberg

American Sniper (2014) af Clint Eastwood

Armadillo (2010) af Janus Metz Pedersen

Enhver soldat bør se denne klassiker. Gør dig selv en tjeneste og bliv inspireret af Tom Hanks til at finde heltemodet frem andre steder end på skydebanen. Filmen viser, at den gode soldat kan slå ihjel, mens den bedste soldat kan redde liv.

Få et indblik i de moralske dilemmaer der følger med, når man bliver udsendt i krig. Filmen lægger op til en god debat med dine soldaterkammerater og viser hvad barske oplevelser i en krigszone kan koste.

Krigsfærdigheder er nu en fast del af din hverdag som rekrut, og derfor har du god grund til at være nysgerrig på hvordan en krig udkæmpes i den virkelige verden. Dette kan du få svar på i blandt andet dokumentarfilmen Armadillo, hvor en række unge soldater fra Danmark bliver udsendt til Afghanistan. Her får du muligheden for at se nogle af de færdigheder, som du kommer til at stifte bekendtskab med i løbet af værnepligten, i praksis.

G.I. Jane (1997) af Ridley Scott

Full Metal Jacket (1987) af Stanley Kubrick

Under sandet (2015) af Martin Pieter Zandvliet

Et glimrende eksempel på en soldat, der viser hvorfor det ikke er nogen undskyldning at være kvinde i militæret. G.I. Jane er en film, der vil motivere alle rekrutter – uanset køn – til at fjerne skamlen på forhindringsbanen og give den en ekstra skalle i tjenesten.

Har du ondt af dig selv i tjenesten? Og ville du gerne skifte dine stuekammerater ud, hvis du fik muligheden? Se denne film og kom på bedre tanker. Enhver belønning som dine sergenter end måtte finde på, vil aldrig kunne få dig ned på nakken, for du er forberedt på det værste. Derudover vil du være dine samboere evig taknemlig for, at du ikke har traumer for sæbe og håndklæder.

Under sandet er bogstavelig talt en sprængfarlig film. Publikum sidder konstant på nåle, når en flok uskyldige drenge fra Tyskland bliver sat til at desarmere miner på den danske vestkyst efter afslutningen på 2. verdenskrig. Hvem er fjenden i sidste ende?

Stjernerne: Giv filmene de stjerner, de fortjener – frem med noget at skrive med!

11


KÆDEN UDEN SVAGE LED 12

PIGTRÅD OG POLITIGREJ

Hvad ville du gøre, hvis du stod på vagt, og der pludselig stod 30 vrede demonstranter over for dig? Flyvevåbnets værnepligtige måtte på en bevogtningsøvelse erkende, at selvom det kan være svært at håndtere irriterende journalister, hundeangreb og ”brækkede” arme, må der helt andre midler til, når man bliver overmandet. Nordjysk Anarkistisk Revolution demonstrerede alt andet end fredeligt for deres simple sag – væk med militær kontrol. Frem med hjelm, skjold og en smule mod. Demonstranterne fra NAR kæmpede bravt ved at kaste med træblokke og smide sig ind i de værnepligtiges skjolde, men måtte til sidst indse, at den blå kæde foran dem var en klippe, de ikke kunne flytte. n


Lad SOLDATEN være din spejder – følg os online! SOLDATEN udkommer otte gange årligt til alle landets værnepligtige. Derudover opdaterer vi jer løbende med videoer og billeder på Instagram og Facebook, så I ved hvad I kan finde af spændende artikler i bladene. Skulle det ske, at du fredag eftermiddag tager toget hjem, men har glemt at putte SOLDATEN ned i tasken, kan du læse alle vores artikler online på Issuu.

/SOLDATENDK

@SOLDATENDK

ISSUU.COM/SOLDATEN

13


BEGYNDERFEJL

Feltspader Historier fra de værnepligtige, der altid kommer sidst i bad.

Et skud i tågen På en helt normal dag på skydebanen havde menig Skarpskytte problemer med skydningen, og han ramte aldrig der, hvor han sigtede. Skydelederen foreslog ham at foretage skyttens selvkontrol for at kontrollere hans skydestilling. Menig Skarpskytte lukker øjnene, trækker vej­ ret, og… skyder. Det meste af dagens skyd­ ning foregår i fuldstændigt mørke for menig Skarpskytte, der ikke har forstået, at sidste trin i skyttens selvkontrol er at åbne øjnene igen. Først sidst på dagen lyder det fra skydelederen, som er ved at gå ud af sit gode skind: ”Hold inde! Hvorfor fanden ligger der én og pløkker med lukkede øjne?!” Alles øjne falder over på menig Skarpskytte og den medskyldige mak­ ker-sikkerhed, der kigger tilbage uforstående. Rygtet siger, at menig Skarpskytte aldrig har skudt bedre før eller siden.

HAR DU EN SJOV ELLER UHELDIG HISTORIE FRA DIN EGEN VÆRNEPLIGT? SEND DEN IND TIL: VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER VORES SOCIALE MEDIER OG FÅ DEN TRYKT I BLADET. *ALLE DER SENDER IND FORBLIVER ANONYME*

14

Bar røv i BSO Menig Søvngænger var kendt for at, ja, gå i søvne. Ofte var stuen nødt til at se på imens menig Søvngænger talte til dem og gik ind i inventar midt om natten. Ingen havde dog tro­ et, at det var muligt at gå i søvne i felten, indtil der på en øvelse ved tusmørke bliver kaldt over net: ”90 her er VB – hvad fuck sker der? Hvem står i bar røv uden for min bivuak??” Vagterne, der lytter med over net, vender sig om mod midten af BSO, og kan ane menig Søvngænger stå helt stille og stirre blankt ud i luften. Den traumatiserede VB stopper sig selv, inden han vækker menig Søvngænger med en skideballe, og får i stedet to kammerater til at putte menig Søvngænger på hovedet i posen med et varmt sæt undertøj.


Falsk feltration På første felttur, FELT 0, skulle en snedig befalingsmand forevise en feltration foran menig Godtroendes deling. Sergenten havde for sjov pakket feltrationen fuld af godter – smøger, Monster, Nutella, kondo­ mer og alt andet, en grøn menig ellers kunne drømme om. Delingen, som var med på spøgen, spillede forbavsede og imponerede over denne vidunderlige feltration, som guderne havde sendt. Lige undta­ gen menig Godtroende. Forvirret over placeringen af kondomerne i feltrationen, men stadig spændt på at knappe en lækker Monster op, tog han fat i sin egen feltration, der dog virkede let i sammenligning med befalingsmandens. Han blev også slemt skuffet, da synet af en tandbørste og tørrede tranebær mødte ham. Delingen kunne ikke andet end at hulke af grin, da menig Godtroende traskede op til en lamslået delingsfører for at bede om at få udleveret sin manglende energidrik.

Nudister i felten Efter at have øvet alarm-opbrud det meste af dagen på første felttur, vælger to menige at smide al påklædning, da det bliver tid til at hoppe i posen. Da der er blevet helt stille i BSO’et, hvisker den ene af de to nøgne rekrutter: ”Gutter… Er jeg den eneste, der sover nøgen?” Efter et øjebliks stilhed svarer den anden, som også har blottet sig: ”Nej, bare rolig, det gør jeg også”, hvorefter de fryder sig over den hjemlige hygge ved at sove uden tøj i skoven. Hvad de ikke har overvejet er, at der måske var en grund til dagens øvelse. Menig Nudist og følgesvend bliver derfor – bogstavelig talt taget med bukserne nede, da klokken slår 5, og der bliver råbt ”ALARM-SKUD-RÅB”. Selvom de andre i delingen måtte fryse i deres undertøj, er der vist ingen tvivl om, hvilke to menige som frøs mest i deres skyttehul dén morgen.

15


FORESPØRGSEL: Menig Foto Klip her: Udfyldes af afsender på forespørgsel: Til _______________________________________ (rang) ___________________________________ (efternavn) Fra Menig ________________________________

TTJ

På vegne af ______ deling, anmoder jeg hermed om en Menig Foto, som kan forevige vores mange __opture __nedture __sammenbrud __panikanfald __nærdødsoplevelser __mudderbade de næste _____ måneder. Ved din tilladelse vil denne funktion udgøres af Menig ________________________. Vi lover intet ________________________ at erstatte Militærfoto 1   2   3   4   5   6

Klip her: Udfyldes af modtageren på forespørgslen: Forespørgsel afvist ___ grundet ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________. Jeg _________________ (rang) _______________________________ (efternavn) giver hermed tilladelse til, at Menig ___________________ udgør rollen som Menig Foto i ______________ deling. Han/hun er derfor undskyldt for at medbringe kamera følgende steder: __ på skydebanen __ i felten __ på garnisonen __ på messen __ i fællesbad __ hjemme hos mig på de betingelser, at __ sergenterne ikke må være med på billederne __ sergenterne skal være med på billederne __billederne sendes til min mor __ på mail __ via Messenger __ som A-post Hvis Menig Foto overtræder disse bestemmelser: __ river jeg hovedet af ham/hende __ skal delingen opføre et skuespil baseret på den tragiske hændelse __ kan Menig Foto selv få lov til at dykke efter sit kamera

16


FORSVARETS UDDANNELSER EN ANDERLEDES UDDANNELSESINSTITUTION OG ARBEJDSPLADS

Med en gennemført værnepligtsuddannelse venter der mange nye uddannelser i Forsvaret. Du kan lige nu søge uddannelserne til:

FLYMEKANIKER - Elevplads

OFFICER I DE TRE VÆRN

KAMPINFORMATIONSGAST

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

16 FEB 2020

15 MAR 2020

Uddannelsesstart: 02 JUN 2020

Uddannelsesstart: AUG 2020

MILITÆRPOLITI

IDENTIFICATION OPERATOR

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

22 MAR 2020

Uddannelsesstart: 02 JUN 2020

17 MAJ 2020

Uddannelsesstart: 03 AUG 2020

25 MAR 2020

Uddannelsesstart: 02 JUN 2020

Læs mere om alle Forsvarets uddannelser på KARRIERE.FORSVARET.DK eller følg ”Forsvarets uddannelser” på

17


TIPS & TRICKS

REKRUTTENS DYRTKØBTE RÅD Vil du gerne præstere? I felten gør man sig mange erfaringer på godt og ondt, men der er ingen grund til, at du skal sakke bagud på grund af en dum fejl, som mange andre har lavet før dig. Lyt i stedet til disse råd fra Livgardens rekrutter.

NYD DET! ”Embrace the suck! Det kan være nedern at stå og grave et hul i to timer, for at få at vide at det er for dybt, så man skal smide jord tilbage i hullet. Men sådan er det bare nogle gange.” - Rekrut Kleinert

UDNYT TIDEN GRUNDIGT ”Jo hurtigere du er færdig, jo hurtigere kan du sove.” - Rekrut Kristensen

BESØG DET LILLE HUS, INDEN DU TAGER AF STED ”Hvis du får det ordnet, inden du tager af sted, kan der gå op til én dag før du skal ud og grave skidehuller.” - Rekrut Nielsen 18


SKAB ET STÆRKT FÆLLESSKAB ”I sidste ende er det god moral, der får gruppen igennem en felttur, når det er dårligt vejr og pissekoldt. Grin over nedturene sammen - gør dem til opture.” - Rekrut Kristensen

HUSK DE FORKORTELSER, DU LÆRER ”Hav styr på dem altid, hele tiden. Pludselig bliver der sagt FALKUSE, og man svarer ”Hvad?” Jeg tror stadig ikke jeg ved, hvad det står for, så jeg er bare fucked hver gang.” - Rekrut Petersen

HAV ORDEN I SAGERNE ”På stuen sørger vi for at alle har pakket rygsækken ens. Så ved vi præcis hvor vi skal lede, hvis nogen mangler noget.” - Rekrut Glenstrup GEM DINE YNDLINGSSNACKS TIL DE SVÆRE STUNDER ”Brødet er for tørt . At kunne fyre en proteinbar af – det er ren luksus!” - Rekrut Jespersgaard

19


#VÆRDATFESTEFOR

KONKURRENCE: VIND 2 BILLETTER TIL ENGAGE FESTIVAL

25%

SÅDAN DELTAGER DU I KONKURRENCEN • Find konkurrencen på SOLDATENs Facebok-side eller Instagram-profil • Like billedet • Skriv i kommentarfeltet, hvorfor dig og din buddymakker fortjener en billet

RABAT PÅ BILLETPRISEN TIL VÆRNEPLIGTIGE.

Konkurrencen løber til og med 29. februar 2020, hvorefter vinderen får direkte besked på Instagram. Vinderen vælger selv hvilken af årets to ENGAGE-festivaller han eller hun vil vinde billetter til.

SCARLET PLEASURE CARPARK NORTH MAGTENS KORRIDORER PERNILLE ROSENDAHL FROG LEAP STUDIOS

FIND RABATKODEN PÅ SOLDATENS INSTAGRAM-PROFIL NORMALPRIS: 399,-

REFSHALEØEN I KØBENHAVN

23. MAJ 2020 SKIVE KASERNE

22. AUGUST 2020

ENGAGE FESTIVAL KORT FORTALT ENGAGE Festival er startet af Veteranfonden, der hylder og støtter danske veteraner og deres pårørende. Ved at deltage i ENGAGE får du derfor ikke kun en fantastisk musikoplevelse, men er også med til at anerkende og bakke op om veteraners arbejde. Udover musik kan du også opleve komikerne Simon Talbot, Torben Chris og Thomas Hartmann, der alle har dét til fælles, at de har været udsendt for at underholde danske soldater!

20


SOLDATER MED SVØMMEFØDDER Et fuldtidsjob på havbunden med fisk og havdyr som kollegaer lyder som et ønskescenarie for de fleste. Men drømmen kan blive til virkelighed for de få, som kommer gennem nåleøjet til minedykkeruddannelsen hvert andet år. Tag en dyb indånding, hold vejret og dyk ned i dybet, hvor to aspiranter kæmper for at få en plads i havets skole.

21


BØLGEN BLÅ & NYSGERRIGE CHRISTIANITTER ”Jeg skal se jeres øjne, når I signalerer, at I er okay. Vi oplever, at folk giver et OK-tegn, mens deres øjne kigger i hver sin retning, hvorefter de besvimer,” forklarer dagens instruktør Rodian til to dykkeraspiranter. De er iført over 50 kg dykkerudstyr og befinder sig i et seks meter dybt kar på Søværnets Dykkertjeneste, der blandet andet holder til her på Holmen midt i København. Lugten af klor er ikke til at tage fejl af, men man skal ikke bevæge sig mange meter for at finde dykkernes vante terræn i baghaven. Her har aspiranterne dagen forinden svømmet 1500 meter iklædt tørdragt og svømme-

22

fødder. Mange nysgerrige blikke fra Christiania fulgte de to aspiranters færden i bølgen blå, hvor de svømmede om kap med tiden. Begge gennemførte svømningen på under 40 minutter og bestod dermed første del af optagelsesprøven til skibsdykkeruddannelsen. En uddannelse som ingen af aspiranterne har søgt ind på, men udelukkende gennemfører optagelsesprøven til med henblik på at komme i betragtning til den mere krævende prøve som minedykker i Frederikshavn. FRITID & KARRIERE MØDES Den ene af de to dykkeraspiranter tager den sidste dybe indånding, inden hans krop forsvinder ned i karret.

MINEDYKKERUDDANNELSEN VARIGHED: Grunduddannelsen varer 48 uger, hvorefter man efteruddannes i forbindelse med daglig tjeneste i 2 år og får tildelt et speciale ANTAL OPTAGNE: Ca. 10 hvert andet år eller efter behov DYBESTE DYK: 60 meter EFTER ENDT UDDANNELSE: Mulighed for fuldtidsarbejde som operativ minedyk­ ker i én af landets tre patruljer LÆS MERE HER: karriere.forsvaret.dk/uddannelse/ soevaernet/minedykker/


Efter få sekunder rammer han den hårde betonbund, hvorefter han ubesværet sætter kurs mod vandoverfladen igen. Da han er sikkert oven vande, signalerer han et OK-tegn til instruktøren og melder hermed god for sin tilstand. Aspiranten er 28-årige Gade, hvis ubesværede tilvænning til vandet afslører, at det ikke er første gang, at han prøver at dykke. Han har derimod en del erfaring som fritidsdykker, hvilket han nu håber på at få chancen for at kombinere med sin karriere, fordi han er så glad for vand. ”Jeg synes, at det er afslappende at bevæge sig i vandet. Det føles som om man er svævende ligesom en fri fugl,” fortæller Gade med lys i øjnene, hvorefter han sammenligner det med et faldskærmsudspring. ”Det føles lidt ligesom et frit fald, bare i en langsom gengivelse,” forklarer han. Det er lige præcis sådan det ser ud, når man observerer dykkernes færden i vandet gennem ruden i karret. Herfra ser alt roligt og svævende let ud, som befandt de sig i rummet. Men i stedet for lysende stjerner på himlen, er det dansende luftbobler, som omgiver dykkerne i mørket. Et næsten magisk syn, som mest af alt minder om noget fra Den blå planet bortset fra, at dykkerne ikke har fået selskab af havdyr endnu. SAMARBEJDE PÅ DYBT VAND Efter dagens første dyk er aspiranterne nu klar til at tage hul på næste del af optagelsesprøven, som finder sted på bunden af karret. Her skal de igennem en række praktiske opgaver, hvor den første går ud på at binde mindst tre ud af fem knob på tilfredsstillende vis uden luft. Det vil sige, at dykkerne skal holde vejret i op til et minut, før de kan søge mod vandoverfladen igen, når de har fuldført opgaven. En opgave, som Gade har forberedt sig på ved altid at have et reb i lommen, som han har kunnet øve sig på hvor som helst, når som helst. Trods øvelse hjemmefra udfordrer opgaven ham en del. ”Når man kommer ned under vandet, er alt meget sværere end på land. Man skal fokusere meget på sin balance, hvilket fjerner fokus på opgaven,” fortæller Gade i sit sædvandlige rolige toneleje, som han har til fælles med de ansatte på Holmen. Tonelejet, der vidner om den ro, der kræves af

enhver dykker, når han eller hun færdes under vand. Denne egenskab kommer Gade til gode, da han gør sit andet forsøg på at løse opgaven. Oppe fra karrets overflade ser alt roligt ud på bunden, og man kan ikke fornemme den mindste panik eller noget som ligner, selvom Gade er presset med det sidste knob, som han til sidst klarer. Seniorsergent Frederiksen noterer det på sin blok på den anden side af ruden til karret, hvor han kan studere dykkernes bevægelser nøje. Frederiksen er en del af uddannelsessektionen på Holmen og er derfor med til at udtage aspiranterne, som han følger tæt i disse dage. Grundet sin mere end 30 år lange karriere som både civil og militær dykker kender Frederiksen alt til de opgaver, som venter en færdiguddannet minedykker i det maritime miljø. Opgaver, som favner bredt og for det meste er langt mere komplicerede end blot at binde knob. ”Minedykkerne hjælper for eksempel politiet med forskellige eftersøgningsopgaver, såsom at finde gerningsvåben og personer i moser og søer. Et kendt eksempel er den berømte Kim Wall-sag,” fortæller Frederiksen. En sag som krævede mange timers arbejde for dykkerne, der skulle lede efter beviser i Køge Bugt. ”Derudover venter der stadig en del oprydning af gammel ammunition fra 2. verdenskrig såsom miner og torpedoer,” fortsætter han. Man skulle tro, at risikofyldte opgaver som disse var med til at afholde folk fra at søge uddannelsen, men det er derimod noget af dét, som har ansporet Gade til at ansøge. ”Efter at have sejlet med kommandoskibet Thetis i et helt år, hvor jeg fulgte Mine Counter Measures-enheden og deres arbejde på sidelinjen, fik jeg lyst til at arbejde med sprængstof igen, og jeg meldte mig derfor til optagelsesprøven,” fortæller Gade, der grundet sin tidligere karriere som ingeniørsoldat i Hæren er vant til at håndtere eksplosiver. Denne erfaring kombineret med hans fritidsdykning gør Gade til en lovende kandidat til minedykkeruddannelsen. Frederiksen fremhæver dog, at den vigtigste kompetence hos en kommende minedykkerelev er viljen til at samarbejde. ”Hvis du ikke kan tage 100 armbøjninger eller løbe 3 kilometer på 12 minutter, kan du træne dig op til det.

Men hvis du er enspænder, er det fandme svært at træne sig op til at kunne arbejde sammen i et team. Så dét skal man have i sig fra start,” siger Frederiksen og forklarer, at det ikke nytter noget, at man kun kan få tingene til at lykkes alene, da man som minedykker skal indgå i et dykkerteam. DEFINITIONEN PÅ EN VANDHUND ”Det giver nok sig selv, men derudover skal du selvfølgelig også elske vand og bestemt ikke lide af klaustrofobi. Det er også vigtigt at besidde en vis omstillingsparathed og udholdenhed, så du kan fortsætte arbejdet uden mad og søvn, hvis det skulle blive nødvendigt,” afslutter Frederiksen og opfordrer alle vandhunde både med og uden dykkererfaring til at søge uddannelsen. Gade må gå ind under denne definition, for han kan ikke komme i tanke om en eneste ting ved dykning, som skræmmer ham. ”Udover at man ikke kan trække vejret engang imellem, er det ikke så slemt,” siger han uden at fortrække en mine over noget, som højst sandsynligt er alles største frygt; ikke at kunne få luft. Noget som aspiranterne nu skal afprøves i, selvom de ellers har fået monteret dykkerflasker med luft på ryggen. Rodian instruerer dem løbende på bunden ved først at forevise opgaven, som aspiranterne herefter gentager en ad gangen. Der kræves derfor stor koncentration, da de udover at skulle holde balancen i vandet også skal memorere opgaverne. Opgaver der tvinger aspiranterne til at gå imod ethvert overlevelsesinstinkt og tage deres masker af i dybet. Herved er de tvunget til at holde vejret, hvorefter de skal tælle langsomt, inden de begynder på opgavens næste trin, der efterhånden bliver sværere og sværere. Det er nervepirrende at være publikum til. Gade formår dog at løse alle opgaver og er nu et skridt tættere på drømmen om at blive minedykker. Han kan nu smide dykkermasken for en stund inden den endelige optagelsesprøve, der finder sted i Frederikshavn. n

Sara-Sofie Villum Hjorth

23


SERGENTCITATER AL GLÆDE ER FALSK UDEN SMERTE.

kke i r d t a Husk vand! al I af den Det sk grund, e simpl r, hvis I ø at I d være. lader

24

En sergent kontrollerer gruppens udrustning: Har du vodka med i stedet for vand? Nej, hr. sergent Det tænkte jeg nok, din slapsvans!

Hold op med at stille så dumme spørgsmål! Fra nu af kalder jeg dig menig Human Shield. Gæt selv hvorfor.


Stueformanden besvimer under stueeftersyn SG: Jeg havde skammet mig!

MG: Hav en god dag, hr. sergent SG: Du skal fandme ikke bestemme hvad jeg skal gøre!

I skal behandle jeres baret som jeres første kæledyr - den skal holdes under vand, indtil der ikke kommer flere bobler, og så skal den nusses.

i lige v r e g a Den t il. Jeres gt en gan for det er lse forståe andekager. p ligesom ste er altid r Den fø tarderet. g re fuckin

I marcherer kraftedeme, som gamle mennesker knepper! SEND JERES SERGENTCITATER IND TIL: VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER PÅ VORES SOCIALE MEDIER.

25


SKA DER! At være soldat er fysisk. Fysisk på en måde du måske aldrig har oplevet før. Derfor vil det gøre ondt nogle steder, der aldrig har gjort ondt før. Læs her, og giv dig selv de bedste betingelser for at fungere som soldat – din krop vil takke dig.

Din smerte i benet, knæet, ryggen eller hvilket som helst andet sted er selvfølgelig ægte – men det betyder ikke altid, at du har ondt, fordi der er noget grueligt galt. Smerte er en helt naturlig oplevelse, og er designet til at advare dig, før du skader dig selv. Det er altså ikke altid en undskyldning for at udgå fra MFT! Som hovedregel kan du fortsætte med at træne, hvis: • Smerten ikke forværres • Det smertefulde område ikke involveres • Træningen eller øvelsen er smerterne værd for dig

26

Forbered dig på belastning Husker du, dengang du brugte tid på at varme ordentligt op og strække ud efter en god træning? Nej, du gør ej, din løgner! Det er nemt at springe over det – men faktum er, at en god udstrækning er et værktøj til at arbejde med sin bevægelighed, der giver dig mange fordele igen. Den effektive soldat er den soldat, der er lige fordelt på udholdenhed, hurtighed, styrke og mobilitet, så glem nu ikke det sidste punkt! Du kan med fordel prøve at efterspørge 5 minutters udstrækning efter en MFT-time. HUSK: Hvis du er det mindste i tvivl, skal du ikke tøve med at tage på infirmeriet.

Siderne er udarbejdet i samarbejde med fysioterapeut Henrik Emmer, som har været ansat i Forsvaret siden 2009. Han har arbejdet med Livgarden siden 2011, og med Frømandskorpset de seneste fem år.

Billede: Ida Vang/CMT

Det kan godt gøre ondt, uden at noget er gået i stykker!


HVOR HAR DU ONDT? Nakke, bryst og ryg Når du går med rygsæk, bliver du ofte i den samme stilling i lang tid, og det giver spændinger i overkroppen. Du kan prøve at strække overkroppen ud efter en lang march. Spørg din MFT-ansvarlige befalingsmand, der vil være glad for at dele ud af sin viden.

Skinnebensbetændelse Også kendt som fucking-ondt-iskinnebenet. Det ses oftest hos værnepligtige og noget mere sjældent hos professionelle soldater. Det tyder på, at det skyldes tilvænningen til et par tunge støvler i stedet for dine sneakers. Det skal nok blive bedre med tiden.

Ømme knæ Med din egen vægt plus mange kilos udrustning på dig bliver belastningen på dine knæ pludselig større, når du skal knæle ned, springe og løbe i terrænet. Brug en foamroller, når du har fri, og træn din core og dine hofter, så de kan bære i stedet for dine knæ. Din nye sixpack er en inkluderet bonus.

27


Brevkassen Brevkassen varetages af OS Tordenskrald, som efter mange år er gået tilbage til sine rødder i værnepligten, hvor han hjælper menige i nød. Bandeord og vredesudbrud er nedtonet af redaktionen

Fnatfri 4-ever Kære SOLDATEN På min kaserne er vi ligesom mange andre steder blevet ramt af fnatepidemi. Hele min deling blev derfor sendt på forlænget weekend med en udleveret creme, så vi kunne blive fnatfrie. Der skete dog dét, at jeg blev inviteret i sommerhus med en sød pige denne weekend, og jeg glemte simpelthen at pakke min fnatcreme i farten. Jeg har aldrig haft symptomer på fnat, så jeg tænkte skidt-pyt, da jeg kom tilbage på kasernen og ikke var blevet behandlet. Men nu er min tommelfinger begyndt at klø og få røde pletter! Min stue beskylder en anden menig for ikke at have brugt kuren og dermed være skyld i mit udslæt. Burde jeg gå til bekendelse og redde hende for delingens anklager? Eller spille med og beholde mit nogenlunde ry i behold? Hilsen Menig Fnat

KÆRE MENIG FNAT

Slap du bare helt af! Nu skal jeg fortælle dig noget, som de ikke tør sige på infirmeriet; fnatkure er SÅ overvurderede. Man kan sagtens leve med fnat. Det er endda en fordel i felten; du kommer nemlig aldrig til at fryse igen, når du hele tiden klør dig alle mulige upassende steder og dermed holder på varmen. Angående din kvindelige kollega, så har hun sikkert god grund til at blive beskyldt for dine fejlta­ gelser. Ikke tænk på hende, hun skal nok klare den – især nu, hvor du er godt i gang med at smitte hende og resten af delingen igen. Ja, nu når jeg tænker nærmere over det, burde hun faktisk takke dig! Og hvis du skulle være i tvivl, så skal du ikke bare spille med for at beholde dit ry – du bliver nødt til at sætte hende på plads foran alle, så ingen er i tvivl om, at det i hvert fald ikke er dig, der har dummet dig. Det vil uden tvivl kun gavne dit ry endnu mere. Hilsen Ironien ham selv

OS Tordenskrald

HAR DU ET PROBLEM ELLER ET SPØRGSMÅL, SÅ SEND DET TIL OS TORDENSKRALD PÅ VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK ELLER VORES SOCIALE MEDIER, HVIS DU TØR…

28

PS: Jeg håber din sommerhusveninde er lige så glemsom

som dig og ikke tog sine p-piller i weekenden, for dine gener er i den grad værd at give videre.


HOROSKOPER

STJERNEPLIGTIG Giv agt! Jeg giver dig nu din fremtid – læs, hvis du tør…

Vædder: 21/3 – 19/4

Tyr: 20/4 – 20/5

Din planet, Venus, er blevet doven og står stille på stjernehimlen. Lad nu være med at abe efter.

En uforudset hændelse vil give dig nye områder at udforske og en anderledes hverdag. Kort sagt kommer du til at kende sygestuen bedre end øvelsesterrænet.

Fisk: 19/2 – 20/3

Cassiopeias råd: Forkæl dig selv! Vi foreslår en omgang mudderbad i felten.

Tvilling: 21/5 – 21/6

Vandbærer: 21/1 – 18/2

Du føler dig eventyrlysten og kan føle træng til at snige dig op på messen, før du er blevet omskolet. Men pas på – månen lyser kraftigt og kan nemt afsløre dig.

Dit sex- og kærlighedshoroskop: Du kan lige så godt lade være med at prøve.

Stenbuk: 22/12 – 20/1

Krebs: 22/6 – 22/7

Du har lidt for mange gode idéer, der formodentlig vil bringe dig i problemer, hvis du ikke snart sætter farten ned. Måske skal du bare fokusere på at vedligeholde din feltspade?

Om din tøjstil siger stjernerne: Gå i MTS. Det siger stjernerne om alle stjernetegn.

Løve: 23/7 – 22/8

Skytte: 23/11 – 21/12

Stol på dig selv - syvstjernen leder dig på rette vej. Måske du skal tage tjansen som spejder i din gruppe?

Nordstjernen lyser for dig. Grib muligheden til at kaste dig ud i noget nyt – du ved jo, hvordan du finder hjem, hvis det skulle gå galt.

Skorpion: 24/10 – 22/11

Jomfru: 23/8 – 22/9

Grib dagen – i morgen bliver meget værre.

Vægt: 23/9 – 23/10

Lykkestjernen HD 168746 lyser klart i dit tegn – prøv lykken med den søde bartender i messen!

Tro på dig selv. Det er der ikke så mange andre, der gør for tiden.

29


Værnepligtsrådet Vi er her for dig, og vi lytter til dig Velkommen til vores sider i SOLDATEN. Vi håber, at din første tid som værnepligtig har været fuld af gode, nye oplevelser. Vi er dit nye værnepligtsråd, bestående af Anders, Emilie og Kristian. Vi er valgt af det forrige værnepligtshold, og de næste syv måneder skal vi repræsentere dig og dine kollegaers interesser. Ligesom dig har vi selv været værnepligtige. Vi har bøvlet med stuerengøring, frosset i et BSO og haft en snorkende stuekammerat. Vi ved, hvad I kæmper med.

Vi bruger de oplevelser, vi selv havde, og de input, vi får fra jer, til at arbejde for en bedre værnepligt i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. I den nærmeste fremtid vil du blive præsenteret for Værnepligtsundersøgelsen. Det er en undersøgelse, som vi udarbejder for at afdække de tendenser, der gør sig gældende for de værnepligtige i Danmark. Værnepligtsundersøgelsen er din direkte mulighed for at sikre medindflydelse på fremtidens værnepligt. Derfor har vi brug for dig. Undersøgelsen kan nemlig kun blive til, hvis du svarer på den.

Danmarksturné INGENIØR­ REGIMENTET, 11.02.20

OPERATION SUPPORT WING, 11.02.20

JYDSKE DRAGON­ REGIMENT, 10.02.20

Værnepligtrådet tager på tur, og vi kommer ud og besøger netop dig. I uge 7 besøger vi nemlig alle de nye værnepligtige, og vi glæder os til at snakke med dig. TRÆNREGIMENTET AALBORG, 10.02.20

FØRINGSTØTTE­REGIMENTET, 12.02.20

DANSKE ARTILLERI­ REGIMENT, 12.02.20

EFTERRETNINGSREGIMENTET, 12.02.20

GARDEHUSARREGIMENTET SLAGELSE, 13.02.20

TRÆNREGIMENTET VORDINGBORG, 13.02.20

30

GARDEHUSARREGIMENTET BORNHOLM, 14.02.20


Dit værnepligtsråd

KRISTIAN RAHBEK HEIDTMANN

ANDERS RIX

EMILIE GNUTZMANN QUISTGAARD

Kristian er 20 år gammel og kommer fra Kolding. Han aftjente sin værnepligt ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl i foråret 2019. Efter sin værnepligt i Oksbøl har Kristian siddet en periode i Værnepligtsrådet.

Anders er 20 år gammel og kommer fra Midtsjælland, tæt på Ringsted. Han aftjente sin værnepligt i Søværnet i efteråret 2019, med HDMS Vædderen som enhed.

Emilie er 21 år gammel og kommer fra København. Hun aftjente sin værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse i efteråret 2019

TLF: 32 66 55 51 VPL-VR001@MIL.DK

TLF: 32 66 55 52 VPL-VR002@MIL.DK

TLF: 32 66 55 53 VPL-VR003@MIL.DK

Vi vil rigtig gerne høre jeres mening. Hvad skal fastholdes, og hvor er der plads til forbedringer? I kan enten fange os på vores vagttelefon, mail eller på de sociale medier.

Vagttelefonen: 32 66 55 50

Følg os på Instagram @vaernepligtsraadet

Vi lytter til dig. Derfor kan du altid fange os på vores vagttelefon. Er du eller din talsmand rendt ind i en udfordring, som I ikke kan løse? Eller er du i tvivl om, hvordan du anmelder en arbejdsskade? Så ring til os, vi er her for dig!

Kontakt Vagttelefon 32 66 55 50 Email vpl-ktp-vaerne@mil.dk

Facebook: Værnepligtsrådet

Adresse: A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K

Instagram: Vaernepligtsraadet Hjemmeside: www.vaernepligtsraadet.dk

31


Velkommen til vores kontor

Vi ses i felten!