__MAIN_TEXT__

Page 1

DE VÆRNEPLIGTIGES MAGASIN · MAJ NR. 4 · 2018

Soldaternes arbejde til søs +

EN JAGERPILOTS FORTÆLLING + MILITÆRT SPROG VS. CIVILT SPROG + BEREDSKABSSTYRELSENS VÆRNEPLIGT + ARTILLERIAFFYRING I OKSBØL + KAMPINFORMATIONSGASTENS ARBEJDE


KOLOFON

> LEDER

Giv agt, rekrut! Du træder nu ind i din sidste måned som værnepligtig i det danske forsvar, og hvilken oplevelse det har været indtil nu. Vi på SOLDATENs redaktion har været glade for at følge med dig på din værnepligtige vej. En vej, vi er sikre på, du har nydt lige så meget som os. Den har budt på opture som det stærke sammenhold mellem dig og din deling og nedture som forgæves at forsøge at grave et skyttehul i frostgrader.

Udgiver: Forsvarets Kommunikationssektion Niels Juels Gade, 1059 København K e-mail: vpl-ktp-soldaten@mil.dk telefon: 3266 5558

Men nu står du her. Parat til at træde ind i en helt ny hverdag. Måske den er grøn, eller måske den er på den anden side af hegnet. Ligegyldigt hvor er vi sikre på, at du går en lys fremtid i møde.

Ansvarshavende redaktør: Anders V. Fridberg Redaktion: Theodor D. Kirk Lene Færch Overgaard

Både Theodor og jeg vil med dette blad takke af for nu og ønske jer god vind fremover.

Korrektur: Klavs Vedel Layout og tryk: Rosendahls a/s

Med venlig hilsen Lene Færch Overgaard Journalist på SOLDATEN

Oplag: 2.750 Copyright: Indholdet i Soldaten kan frit citeres med angivelse af kilde. Artikler udtrykker ikke nødven­digvis Kommunikationssektionens eller Værnepligts­ rådets holdninger.

Kontakt Lene Færch Overgaard VPL-SOLDAT01@MIL.DK TLF: 32 66 55 58 Gennemført Flyvevåbnets Basisud­ dannelse på hold FEB 2017 ved AFTC i Karup.

Striben

2 SOLDATEN NR. 4 • 2018

Månedens Snapchat

Theodor D. Kirk VPL-SOLDAT02@MIL.DK TLF: 32 66 55 54 Gennemført Flyvevåbnets Basisud­ dannelse på hold AUG 2017 ved AFTC i Karup.


”Det er vores ansvar at finde ud af, hvem der er ven eller fjende”

side 12-13

02 Leder 04 Kort og Godt 05 Har du husket alt?! 06 Efter blot 28 dage er du en del af det nationale katastrofeberedskab

08 Brevkassen 09 Side najne-pigen 10 Soldaternes arbejde til søs

12 ”Det er vores ansvar at finde ud af, hvem der er ven eller fjende”

14 Fra HMAK til Harald Nyborg

16 Værnepligtige trommehinder sat på prøve under artilleriaffyring

18 Hjælp til selvhjælp – Værnepligtige trommehinder sat på prøve under artilleriaffyring

militært sprog vs. civilt sprog side 16-17

19 Hvor god er du til det fonetiske alfabet?

21 MET fløj over Balkan, Afghanistan, Libyen og Irak: Bomberne faldt konstant fra vores vinger

24 Sergentcitater 26 Har du glemt dine huskeord?

28 ”Du kan dobbelt så meget som du selv tror, og ti gange så meget, som din mor tror” MET fløj over Balkan, Afghanistan, Libyen og Irak: Bomberne fløj konstant fra vores vinger

30 Værnepligtsrådet side 21-23

Følg med i hverdagen hos journalisterne på SOLDATEN på vores instagram og snapchat! INSTAGRAM: soldatendk SNAPCHAT: soldatendk

SOLDATEN Nr. 4 • 2018 3


THEODOR D. KIRK

Kort & Godt

NO 2016 AN

FORTSAT VÆRNEPLIGT I OKSBØL I år tilgik der et værnepligtshold til Oksbøllejren for første gang i mange år, og efter stor succes og ros til sergenter samt tovholdere er det blevet vedtaget, at der fortsat kan være værnepligtige i Oksbøl. Det første hold værnepligtige (Hold FEB18) skulle fungere som et ”testhold” for at se, om værnepligtige i Oksbøl kunne fungere igen. Kilde: Forsvaret.dk

NYE PANSREDE KØRETØJER TIL DANMARK Forsvaret skal have nye supplerende pansrede køretøjer, og valget er faldet på den nye EAGLE 5. Indkøbet omfatter 36 køretøjer med mulighed for flere, hvis der er brug for det. EAGLE 5 har et forbedret beskyttelsesniveau og bedre lastmuligheder. Kilde: FMI.dk

NY PISTOL TIL FORSVARET Efter en lang testperiode, er den nye pistol til Forsvaret, endelig blevet valgt. Beslutningen faldt på Sig Sauer P320, som klarede sig ultimativt bedst i de mange test. Pistolen er en mere moderne pistol i forhold til den tidligere Neuhausen. Dette skyldes at den er nemmere betjenelig, og blandt andet kan rumme flere skud. Pistolen forventes leveret til alle enheder i Forsvaret, ved udgangen af 2019. Kilde: Forsvarsavisen

4 SOLDATEN NR. 5 • 2017


LENE FÆRCH OVERGAARD

u d r a H

! ? t l a t e k s u h

hvad styr på, mt u d r a H ? ne rekruttid N har g jort det in d r e ft E verden! SOLDAT ærelse e ilstedev idere? Frygt ej, ts forunderlige t in d å dig v HRU p rsvare SU eller ave med d videre ind i Fo G h r l e a k ld s a u K e d meget, perne m og hvor få styr på stum t ? for dig a

det Har jeg

ssæt Ejendom B

T,HVID H-SPOR

RÅBEIGE ,MULTI,G E D Æ L K TØR ,GRØNT ÆDE,FELT L K D N Å H ND AMP SA INTER K ,V E K S D HAN SAND E,KAMP HANDSK 14 ,BRUN M SOKKER 0 BAD, M/1 TØFFEL, 2EA CK EP5 ULL BLO F R A ,E PLUG

___ ud af

Jeg har __

5

___ ud af

Jeg har __

1

___ ud af

Jeg har __

2

1 ___ ud af 1 ___ ud af Jeg har __ 5 ___ ud af Jeg har __ 1 ___ ud af Jeg har __ 1 ___ ud af Jeg har __ 1 ___ ud af Jeg har __ _ ud af 1 g har ____ Je BARET _ ud af 1 g har ____ R E Je L V Ø T POSE,S d af 1 ar _____ u ORT h S , g O Je K S N M NEOPRE MAGNU _ ud af 1 , M/12, R Æ V g har ____ ,S P Je M A ,K E STØVL DS d af 5 , M/12,Y ar _____ u T h E g ,L P Je M A EN STØVLE,K FR, ØRK _ ud af 5 ÆRMET, T R O K g har ____ , Je JE Ø R T EN UNDER d af 2 FR, ØRK ar _____ u KORTE, h , g R E Je S K U N UNDERB R, ØRKE _ ud af 2 RMET, F Æ G N A L g har ____ , Je JE Ø R T UNDER 1 , ØRKEN ___ ud af NGE, FR A L , R E Jeg har __ S K U B R E M ,5M UN D _ ud af 1 ALIUM 3 TI/20 TIT g har ____ 4 Je 6 S Å L HÆNGE 1 ___ ud af Jeg har __ O K S E LØB ud af 1 RMET har _____ , KORTÆ g T Je IR H S BASIC T 1 ___ ud af ÆRMET T, LANG Jeg har __ IR H S T BASIC ud af 1 har _____ g Je E K LØBEJAK 1 ___ ud af Jeg har __ BUKSER S K Æ R T OVER ud af 1 har _____ g S Je T H IG LANGE T Jeg har __

SHORTS

e hele dit du behold l a sk t, til din g værnepli ringe det åneders og medb m m je re fi h e d fter din ssæt me ller GSU e ejendom på HRU e l tage dit a e rt sk a u st d u t a *Skal d t vil sige, ssæt. De . rt ejendom ta ss e ls danne næste ud

SOLDATEN NR. 4 • 2018 5


BEREDSKABSSTYRELSENS VÆRNEPLIGT

Efter blot 28 dage er du en del af det nationale katastrofeberedskab Røgdykker, Search and Rescue eller beskytte danske havnebyer mod oversvømmelse. Tænker du på værnepligtige nu? Måske ikke, men når ulykken rammer, og de orange køretøjer kæmper sig ud til samfundets kristeramte, er det værnepligtige, der befinder sig inde bag de refleksfyldte dragter.

Uddannelse med operativ funktion I løbet af ni måneder som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen får du intet kendskab til gevær M/95 eller karabin M/96. Du bliver derimod uddannet til at løse specialiserede og komplekse operative redningsberedskabsopgaver. Alt, hvad du lærer som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen, har et formål, og allerede én måned inde i din tjeneste indgår du i den operative døgnvagt, der sikrer, at det nationale katastrofeberedskab altid står knivskarpt.

Sådan er Beredskabsstyrelsens værnepligt bygget op

De værnepligtige er glade for at få lov til at gøre brug af deres evner i praksis, hvis samfundet skulle komme i krise.

6 SOLDATEN NR. 4 • 2018

Uge 1-4 – Aspirant Som aspirant er du ny i tjenesten og skal lære, hvordan tjenesten i Beredskabsstyrelsen hænger sammen. Du påbegynder allerede her den grundlæggende uddannelse i fagene red-

ning, CBRN, førstehjælp, idræt og første del af chaufføruddannelsen til lastbil. Uge 5-10 – Assistent I assistentperioden er det primære fokus at færdiggøre din brandmandsuddannelse, der også indeholder undervisning i røgdykning. Undervisningen, du startede på i aspirantperioden, fortsætter under din assistentperiode. Uge 11-17 – Brandmand Du er nu uddannet brandmand og fortsætter din uddannelse, hvor du kan blive udtaget til enten chauffør- eller kommunikationsspecialet. I slutningen af brandmandsperioden gennemfører du en fælles supplerende uddannelse i håndtering af brand ved store og komplekse hændelser. Uge 18-26 – Kemi/USAR-tekniker (USAR står for Urban Search and Rescue og er en særlig betegnelse for avanceret eftersøg-


LENE FÆRCH OVERGAARD

Fakta:

Teori og praksis går hånd i hånd i unde rvisningen hos de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Her ses en mod elby, som flittigt bliver brugt i undervisningen.

• Din værnepligt er ni måneder lang • Du kan gøre tjeneste i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og i Allinge på Bornholm • Du uddannes til assistent, brandmand, rednings- og kemikalietekniker og certificeret redningsspecialist i løbet af de ni måneder • Du indgår i Beredskabsstyrelsens operative døgnvagt allerede efter din første måned • Du kan videreuddanne dig som værnepligtig sergent og have en tjenestetid på 18 måneder Kilde: brs.dk & forsvaret.dk

nings- og redningsarbejde ved sammenstyrtede bygninger) Du er nu indtrådt i rednings- og kemikalieteknikerperioden, hvor din uddannelse udbygges yderligere med rednings-, katastrofeførstehjælps-, CBRN- og brandmandsuddannelse, så du kan varetage funktioner som tekniker under udrykninger. Du vil også i denne fase gennemføre uddannelse målrettet rednings- og eftersøgningsopgaver i vand vha. Beredskabsstyrelsens motorbåde. Uge 27-39 – Redningsspecialist I de sidste tre måneder af din uddannelse indgår du som redningsspecialist i Beredskabsstyrelsens udrykningsvagt. I løbet af denne del af din værnepligt gennemgår du også særlig uddannelse i brandbekæmpelse på skibe. Det er også i denne del af uddannelsen, at værnepligtige, der er udtaget til befalingsmandsuddannelsen, vil afgå.

Denne vogn bliver benyttet til indsats ved sammenstyrtninger og anden indsats, hvor frigørelse, afstivning, afdækning og belysning er nødvendigt. Pionervognen er bemandet af én holdleder og fem redningsspecialister. Vognen indeholder følgende materiel og udrustning: • Arbejdsplatform til brug ved frigø• Afstivningsmateriel relse fra lastvogne og busser • Hydraulisk frigørelses- og løftema• Mulighed for anvendelse af håndteriel trukken trolley på skinner • Løftemateriel, bl.a. en kran (8 tons/ • Stiger meter klassen) • 5 tons hydraulisk spil • Lysmast og lysmateriel • 2 tons lænsepumper á 2.400 liter/ • Generator min • El- og motordrevet værktøj Kilde: brs.dk

SOLDATEN NR. 4 • 2018 7


OBS! SOLDATEN tager intet ansvar for råd og vejledning givet i denne brevkasse. Denne fungerer uafhængigt af SOLDATENs redaktion. Nyd derfor læsning på eget ansvar

Brevkassen Kære Brevkasse Først vil jeg sige: Tak for bladet. Vi elsker det og læser det hele tiden. Vi glæder os til flere! Til mit problem. Jeg startede på værnepligten tilbage i februar, og jeg er vild med det! Alt ved det skriger ”MIG”. Tonen, menneskerne, oplevelserne og sproget. Især sproget….. Som mange andre er jeg begyndt at snakke meget militærpræget. Så meget endda, at det begynder at påvirke mit privatliv. Jeg får nervøse sammentrækninger, hver gang jeg hører nogle sige ”tjekke” eller ”snakke”, og det gør simpelthen fysisk ondt på mig. Hvad skal jeg stille op? Min kæreste tør ikke tale med mig, og mine forældre har gjort mig arveløs. Jeg er simpelthen så fortvivlet, vil I hjælpe mig? Hvis det er nogen trøst, så er mine befalingsmænd vilde med mig! De siger, at jeg er en lille klon af dem selv. Det kan jeg godt lide. Mvh En fortvivlet Menig

Kære Menig Sprog-spasser Vi ved godt, at det er en arbejdsskade at snakke militærsprog, når man nu engang er i værnepligten. Det gjorde vi også selv, men come on?! Selvkontrol (ikke selvtjek) er en forholdsvis nem disciplin, og den burde du udøve noget mere. Prøv at sætte dig ned foran spejlet og sige ”tjekke” rigtig mange gange, indtil det simpelthen ikke gør ondt længere. Ellers må du lave en gruppe for værnepligtige med abstinenser, hvor I kan mødes om mandagen og SNAKKE militærsprog. Mvh Brevkassen.

8 SOLDATEN NR. 4 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

Side MH-60R Seahawk Dette bæst af en skibsbaseret krigshelikopter blev modtaget den 11. maj 2016 for at erstatte den aldrende Lynx-helikopter. Forsvaret har kun modtaget syv helikoptere. De resterende to forventes leveret frem til sommeren 2018. Seahawk-helikopteren bliver leveret af US NAVY og er produceret af Sikorsky i samarbejde med Lockheed Martin. Helikopteren skal, ligesom Lynx’en, løse opgaver både nationalt og internationalt – herunder også i Arktis. Blandt opgaverne er farvandsovervågning, antipirateri-operationer, suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til boarding, transportopgaver, eftersøgning og redning. Helikopteren er primært designet til krigsførelse på havet, hvor den er udviklet til udstationering om bord på helikopterbærende krigsskibe som eksempelvis Absalonklassen.

-pigen Fakta: Antal:.........................................9 når alle er leveret Længde:....................................19,76 m Højde:........................................5,18 m Vægt:..........................................10,7 t Motorer:...................................2 T700-GE-401C, 1.890 HK pr. stk. Hastighedarch:...................... 120 knob (222 km/t)/maks.: 180 knob (333 km/t) Udholdenhed:........................Ca. 3 timer / maks. 5 timer med ekstra tank Aktionsradius SAR:.............5 personer hoistes fra vandet med ekstra tank Maks:.........................................230 sømil Besætning NATOPS:............Pilot, 1. tekniker (LSCM), 2. tekniker Besætning INTOPS:..............Pilot, taktisk koordinator (TACCO), sensor­ operatør (SENSO) Maks siddende passagerer:.....5 personer Foldning af rotorblade:.....Automatisk Automatic Flight Control System:..... Stability Augmentation System (SAS) Stabilator system og Advanced Flight Control Computer (AFCC). Auto Hover funktionalitet RADAR:.....................................AN/APS-153 MMR, auto detection/tracking, ISAR + IFF interrogator, integreret taktisk billede FLIR:...........................................AN/AAS-44C(V) Elektronisk krigsførelse:.. ALQ-210 Elektronisk Support System Egenbeskyttelse:...................Missile Warning System, Infrared Counter Measure, Chaff, Flares, Laser Warning, Hostile Fire Indicator Bevæbning:.............................12,7-mmTMG (GAU-21) og 7,62 MM MAG58M Kilde: forsvaret.dk

SOLDATEN NR. 4 • 2018 9


SØVÆRNET

Soldaternes arbejde til søs SOLDATEN var i marts om bord på fregatten Peter Willemoes for at opleve soldaternes arbejde til søs. Vi fik et indblik i den usædvanlige arbejdsplads, så du kan blive klogere på Forsvarets mangfoldige verden.

Blandt besætningen var der også nogle få kadetter fra Søværnets Officersskole, der er under uddannelse til at blive taktiske officerer. De trænede i at sejle og styre fregatten på store dele af sejladsen.

Selve sejladsen strakte sig over fem dage, hvor der kun blev sejlet i danske farvande. Sejladsens primære formål var at træne og klargøre besætningen til deres tre-måneders udsendelse, der begynder i starten af april.

F362 PETER WILLEMOES Længde: 138,7 m Bredde: 19,8 m Dybgang: 4,56/6,45 m Deplacement: 5.462/6.645 tons Besætning: 101 personer, maksimalt 165 personer Fart: 28 knob (52 km/t) Aktionsradius: ca. 9.000 sømil (16.600 km) Helikopter: 1 Bevæbning: Harpoon sømålsmissiler, ESSM luftmålsmissiler, Lockheed Martin multimissillauncher, 76-mm maskinkanon, 35-mm maskinkanon, MU 90 antiubådstorpedo, 12,7-mm tungt maskingevær Kilde: forsvaret.dk

10 SOLDATEN NR. 4 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

Fregatten har to gummibåde på hver side, som dæksgasterne blandt andet benytter til at sejle passagerer i land med. Derudover bliver de også brugt til mindre inspektions- og vedligeholdsopgaver.

Under sejladsen blev der blandt andet trænet i at håndtere Seahawk-helikopteren, når den skal lette og lande fra helikopterdækket, samt at trække den ind i hangaren kun ved brug af håndkraft. Udover træningen med helikopteren blev der også gennemført skydninger med fregattens Harpoon sømålsmissiler.

Det sociale aspekt spiller en rigtig stor rolle hos fregattens besætning. Det kan nemlig være hårdt at arbejde og bo på et skib. Derfor sørger besætningen for at være sociale sammen under andre omstændigheder, end når de arbejder. Mange siger, at deres besætning er som deres anden familie.

SOLDATEN NR. 4 • 2018 11


KAMPINFORMATIONSGASTEN

”Det er vores ansvar hvem der er ven eller ”Det er fedt at sidde på en havnecafé i Frankrig med et glas vin i hånden og tænke: Hey, jeg får løn for det her. Der kan du godt sidde og smile lidt for dig selv.”

Internationale oplevelser inden for din rækkevidde Bølgerne banker ind mod skibets skrog, og balanceevnen bliver for alvor sat på prøve, da vi ihærdigt forsøger at følge med de to kampinformationsgaster, der fører os ned gennem skibets labyrint af metal. På et lille kontor sæt-

ter vi os, hvor kun lyden fra vores stemmer kan overdøve larmen fra fregattens monstrøse motor. Vi er i sandhed om bord på en helt unik arbejdsplads. ”Jeg elsker at sejle!” udbryder 23-årige Line, der har arbejdet som kampinformationsgast (KI-gast) i NIELS JUELs be-

sætning siden marts 2016. ”Et af goderne ved vores sejladser er, at vi kommer ud og oplever store dele af verden,” fortæller Line og fortsætter: ”Det er oplevelse på oplevelse, og så får du endda løn for det. Det er virkelig fantastisk.” Overfor Line sidder 21-årige Morten, der også er KI-gast i NIELS JUELs besætning. ”Noget af det, alle ser frem til ved en sejlads, er havneopholdene,” fortæller Morten og fortsætter: ”Så samles vi alle, drikker nogle øl og går på opdagelse i den by, vi nu befinder os i.” Der er mange fordele ved den sejlende arbejdsplads, men det betyder ikke, at jobbet er let som en leg…

At nørde sig ned i noget Man må ikke glemme, at soldaterne er om bord på et højteknologisk krigsskib – et af de største, vi har i Danmark. Og netop krigsførelse er, hvad Line og Morten dagligt beskæftiger sig med, når de befinder sig på bølgen blå. ”Kampinformationsfaget er et sejlen-

Line på 23 og Morten på 21, der begge er kampinformationsgaster, har sig noget af en anderledes arbejdsplads på fregatten NIELS JUEL.

12 SOLDATEN NR. 4 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

at finde ud af, fjende.”

de fag,” fortæller Morten og uddyber: ”Vi skal føre krig, og vi skal være med til at tage taktiske beslutninger.” Som KI-gast sidder du i operationsrummet foran en computerskærm og indsamler og evaluerer informationer om skibe, fly eller ubåde omkring dig. Det er dit ansvar at finde ud af, om disse er venner eller fjender. ”Du skal kunne lide at nørde dig ned i dit arbejde og blive en specialist inden for dit fag,” når Morten at sige, inden Line tilføjer: ”Du skal nørde dig ned i dit fag, så du hele tiden er klar til at handle, hvis situationen taler for det, og krigen skulle opstå.” I lyden af motorens brummen afslutter Morten: ”Det bliver varmt, og det bliver ubehageligt at være inde i operationsrummet, men det er den faglige stolthed i at gøre dit arbejde rigtig godt, der gør dit job så fedt, som det er.”

Et krævende job Når en fregat sejler i internationale operationer, skal der altid være KIgaster til at overvåge alt omkring det. Det betyder, at Line og Morten arbejder mere end de fleste sammen med de andre KI-gaster om bord: ”Du arbejder 12-13 timer i døgnet og nogle gange endnu mere, hvis det er nødvendigt,” fortæller Morten om jobbets realitet.

Indtil skibet når i havn, kan KI-gasterne have en vagtplan, hvor de arbejder seks timer for dernæst at have seks timer fri – og sådan fungerer det nonstop i løbet af døgnets 24 timer. ”Det bliver hårdt i længden, hvis du bare arbejder, sover og spiser,” fortæller Morten og tilføjer: ”Det hårde ved arbejdet som KI-gast er, hvis du glemmer at være social.”

Når skibet bliver dit hjem og besætningen din familie Det er tydeligt at se, hvilket specielt sammenhold og venskab, der er blandt alle i besætningen i de tre dage, vi befinder os på skibet. De mange soldater om bord på fregatten er nemlig alle afhængige af hinanden for at holde skibet sejlende. ”Vi har et forhold som en familie, fordi vi sover, spiser og arbejder sammen,” siger Line om besætningens sociale relationer. Og ligesom i alle andre familier er der både op- og nedture ved konstant at omgås hinanden: ”Det er, som om der er forskellige stadier på en sejlads,” fortæller Line og uddyber: ”I starten er det fint. Omkring midten af turen kan ingen se en ende på sejladsen, og så begynder vi at blive irriterede på hinanden. Når enden så nærmer sig, bliver alle gode venner og bedre til at hygge med spil eller se film igen.”

Arbejdet som KI-gast består ikke blot i at sidde foran en computerskærm i 12 af døgnets 24 timer. Som en del af skibets besætning skal du hjælpe til under manøvrerullen, hvilket er når skibet lægger til og fra havn. Her ses Line i gang med at hjælpe til under manøvrerullen.

SOLDATEN NR. 4 • 2018 13


GUIDE

Fra HMAK til

:

Sådan bruger du dine militære evner på festival Ud med gevær og sløring og ind med halvlunkne øl og solcreme. Her er SOLDATENs guide fra værnepligt til festival.

Det kan være svært at agere helt normalt under sommerens mange festivaler, når man har en værnepligt i bagagen. Det civile liv banker på døren, og det kan være svært at komme tilbage igen. Derfor har SOLDATEN sammenkogt en guide til hvordan, du overfører dine soldaterevner, til en uge på festival.

Overnatning: Du kommer til at bo sammen med en del mennesker, og I kommer alle til at sove i teltlignende konstruktioner. Dog er jeres festivallejr ikke et BSO, så I behøver ikke at grave nærsikringer eller AKP, men blot slå jeres telte op og voila! Så har I jeres helt eget ”Civilist BSO”. Der er heller ingen nytte i at have vagtturnus eller kodeord, da sådan nogle festivaler oftest er åbne for alle. Dette kan dog godt blive nødvendigt, hvis I har ualmindeligt meget ”nedfald” på jeres telte om natten.

14 SOLDATEN NR. 4 • 2018


THEODOR D. KIRK

"FELT og Festiv al er næsten de t samme"

Aktiviteter: I disse uger står programmet på koncertoplevelser og afslapning i din campingstol. Kedeligt, det ved vi godt. Hvis jeres nabolejr spiller lidt for høj musik hele natten lang, kan du jo, som eksemplet på den perfekte soldat, give en fempunktsbefaling for taktisk indtagelse af fjendtligt BSO.

Udrustning: Det kræver udrustning at gøre dig selv klar til festivalsæsonen, og det er du som tidligere værnepligtig ekspert i! Men du er måske lidt på bar bund alligevel, for denne gang er det ikke HMAK eller din lokale forsyning, der står for det, men derimod Harald Nyborg. For kun små portioner af danske kroner kan du armere dig med alverdens udstyr til forskellige taktiske situationer. Om det er campingstol eller telt, må du selv tage op med din ”deling”, men hvis det går helt galt, så har en teltflage og et liggeunderlag aldrig slået fejl!

Gruppen: Ligesom under soldaterlivet, er gruppens sammenhold og arbejdsevne vital for at overleve en uge på festival. Det er ikke altid lige nemt at få samarbejdet til at spille, hvis din GF gerne ville til Eminem, mens din LMG 2, bare gerne ville over at hører Slayer. Som gruppe er det vigtigt at holde hinanden op på tingene, f.eks. felthygiejne. Det er sjælendt, at der forekommer vandpassager på sommerens festivaler, så husk at køb rigeligt med vådservietter!

SOLDATEN NR. 4 • 2018 15


FOTOREPORTAGE – VÆRNEPLIGTIGE VED MYSUNDEBATTERIET

Værnepligtige trommehinder under artilleriaffyring Artillerigranater, tung mortér, haubitser og værnepligtige var en god kombination, da rekrutterne fra Mysundebatteriet under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter var på besøg i Oksbøllejrens skydeterræn, hvor der var stor artilleridemonstration.

De værnepligtig e fik i løbet af da gen en fornemmelse af, hv or omfattende det danske artilleri er – hvilket gav mange blod på tanden til at søge videre i Fo rsvaret.

Der blev skudt med 155-mm artillerigranater fra de tre selvkørende haubitser til stede på dagen.

kt løfteteknik, Der skulle bruges korre lov til at mærke da de værnepligtige fik l til for at løfte den anstrengelserne, der ska nat. gra omkring 40 kilo tunge

16 SOLDATEN NR. 4 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

sat på prøve

g og midArtilleriet har både tun en granat deltung mortér. Her ses d, den fyres fanget i det split sekun mortér. af sted fra den tunge

Pille, rode og rage fik de væ rnepligtige lo mange af arti v til ved lleriets mater ielgenstande og ter – til stor un granaderholdning fo r rekrutterne, greb mulighe der den og fik prøv et lidt af hver t.

SOLDATEN NR. 4 • 2018 17


LENE FÆRCH OVERGAARD

Hjælp til selvhjælp

– militært sprog vs. civilt sprog Godt nok har du kun været i Forsvaret i tre måneder, men som du allerede ved nu, taler I anderledes til hinanden herinde. Så anderledes, at du kan blive misforstået ude på den anden side af hegnet… Frygt ej! SOLDATEN har din ryg til de bedste civile oversættelser af dit militære sprog.

”Er det fatbart?” = Har alle forstået, hvad jeg siger?

”NEJ, NEJ, NEJ! Hvad fanden har du gang i?!” = Undskyld, men jeg tror, du har lavet en fejl.

”GIV AGT, I uduelige dræn!” = Må jeg få jeres opmærksomhed, tak?

18 SOLDATEN NR. 4 • 2018

”Når jeg giver dig en ordre, så hedder det JAVEL, hr. sergent!” = Vil du ikke være sød at gøre, som jeg bad dig om, Pernille?

”Bad jeg om din holdning, eller bad jeg om din holdning IKKE?” = Det var en interessant betragtning.

”I giver mig lyst til at kaste op af jeres dårlige holdning, I flok skodcivilister” = Måske du misforstod mig, men aftalte vi ikke at mødes klokken 08.00?

”Der er ingen, der gider at indånde dine klamme bakterier, menig snotskovl!” = Prosit.

”Du får mig næsten til at føle det, civilisterne kalder glæde. Det er en mærkelig følelse.” = Haha.

”Hvordan kan du magte dit liv SÅ lidt?” = Er det meningen, at din lomme skal stå åben? Du skulle jo nødigt tabe noget.

”Menig, er det dig, eller er det ALLE DE ANDRE, der har fucket op?” = Jeg tror, vi har talt forbi hinanden her.


LENE FÆRCH OVERGAARD

Hvor god er du

til det fonetiske alfabet? Din tjeneste er ved at lakke mod enden, og du har lært mere end, du nogensinde havde troet. Du har endda lært et helt nyt alfabet at kende, men hvor godt kan du egentlig finde ud af det? Test dig selv og dine evner i det fonetiske alfabet her! Victor-India Kilo-Uniform-November-November-Echo Bravo-Echo-November-YankeeTango-Tango-Echo Delta-Echo-November-November-Echo Lima-Echo-Juliet-Lima-IndiaGolf-Hotel-Echo-Delta Tango-India-Lima Alfa-Tango Sierra-Kilo-Romeo-IndiaVictor-Echo Echo-November Mike-Alfa-Sierra-Sierra-Echo Tango-Alfa-NovemberTango Oscar-Golf Foxtrot-Juliet-Alfa-Sierra. India Sierra-Tango-Echo-Delta-Echo-Tango Victor-India-Lima Victor-India Papa-Åse Sierra-Oscar-Lima-Delta-Alfa-Tango-Echo-November’Sierra Romeo-EchoDelta-Alfa-Kilo-Tango-India-Oscar-November Sierra-India-Golf-Echo Tango-AlfaKilo Tango-India-Lima Delta-India-Golf Foxtrot-Oscar-Romeo Alfa-Tango Victor-Ægir-Romeo-Echo Victor-Oscar-Romeo-Echo-Sierra Foxtrot-Alfa-Sierra-TangoEcho Bravo-Uniform-Delta-Delta-Yankee—Lima-Ægir-Sierra-Echo—Mike-Alfa-Kilo-KiloEcho-Romeo. Victor-India Hotel-Åse-Bravo-Echo-Romeo, Delta-Uniform Hotel-Alfa-Romeo November-Yankee-Delta-Tango Victor-Oscar-Romeo-Echo-Sierra Bravo-Lima-AlfaDelta, Oscar-Golf Victor-India Ødis-November-Sierra-Kilo-Echo-Romeo Delta-India-Golf Alfa-Lima-Tango Hotel-Echo-Lima-Delta Foxtrot-Romeo-EchoMike-Oscar-Victor-Echo-Romeo.

/Lima-Echo-November-Echo – Juliet-Oscar-Uniform-Romeo-November-Alfa-Lima-India-Sierra-Tango Papa-Åse Sierra-Oscar-Lima-Delta-Alfa-Tango-Echo-November.

SOLDATEN NR. 4 • 2018 19


ER DU PILOTKLAR UDEN AT VIDE DET?

Mange af de egenskaber en pilot skal have, er nede på jorden, og du kan være mere klar, end du tror. Prøv det af! Hvem ved? Du kan være pilotklar helt uden at vide det. Flyvevåbnet søger nye piloter til kampfly, transportfly og helikopter og optagelsen er i fuld gang. I år er der Open Space afprøvning. Det vil sige, at du skal booke en plads til en afprøvning, før du sender din ansøgning. Afprøvningen foregår i Jonstrup ved Ballerup og du kan booke frem til 16. maj. Læs mere og book en afprøvning på FORSVARET.DK/PILOT

20 SOLDATEN NR. 4 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

EN JAGERPILOTS FORTÆLLING

MET fløj over Balkan, Afghanistan, Libyen og Irak: Bomberne faldt konstant fra vores vinger Thomas ’MET’ Kristensen

”Hvis jeg skal lave det, jeg gør, så skal det fandeme være for at gøre verden til et bedre sted. For Gud, konge og fædreland. For dig og mig og for dem, der holder for rødt lys bag mig.”

• Startede i Forsvaret i 1989 • Startede på Flyveskolen på Avnø i 1991, hvor han i fire måneder fløj T17-Supporter • Deltog i Kosovokrigen i 1999 • Deltog i Afghanistankrigen i 20022003 • Deltog i krigen i Libyen i 2011 • Deltog i krigen i Irak i 2015 • Har været udsendt 12 antal gange for Forsvaret • Har som den eneste danske jagerpilot deltaget i alle krige, som Flyvevåbnet har deltaget i, og fløjet over 3.600 timer i F-16 • Er forfatter til selvbiografien ’Kysser Himlen (2017)’ og medforfatter til bøgerne ’F-16 oplevelser på danske vinger (2011)’, ’Hercules på danske vinger (2015)’ og ’Merlin oplevelser på danske vinger (2017)’

SOLDATEN NR. 4 • 2018 21


EN JAGERPILOTS FORTÆLLING

Krig. Bomber. Død. Ødelæggelse. Repeat. I stille og trygge Danmark sidder vi over for en mand, der har kæmpet utallige krige for det danske forsvar. 49-årige Thomas ’MET’ Kristensen har historier udover Danmarks grænser. Historier fra steder, hvor kun de færreste har begivet sig ud.

Hærgrøn før flyverblå Hele eventyret begyndte mandag den 2. januar 1989, hvor MET startede på en toårig reserveofficersuddannelse i Hæren. Hverdagen i det grønne var ikke just som livet uden for hegnet: ”Jeg fik virkelig et chok de første 14 dage, hvor jeg tænkte: Det her, det er fandeme løgn,” fortæller MET og fortsætter: ”De råbte og skreg, og jeg tænkte, at jeg blev nødt til at fake en skade, så jeg kunne komme væk derfra.”

Balkan blev første stop ”For mig var det spritnyt og spændende,” siger MET om sin første mission med Flyvevåbnet. I 1999 hærgede Kosovokrigen, og den krævede MET’s deltagelse: ”Vi kom ned og fløj defensive missioner, hvilket vil sige, at vi fløj rundt omkring Serbien, og hvis der kom noget op i luften, så ville vi gøre noget ved det. Men det gjorde der næsten aldrig, mens vi var der.” Det var første gang, Flyvevåbnet var i krig, og det var til at mærke: ”Det var meget nyt for Flyvevåbnet. Vi var på usikker grund, og vi skulle lige mærke, om isen kunne bære os. Vi havde nærmest ikke haft soldater i krig siden 2. Verdenskrig, så rammerne var ikke så faste, som de er i dag,” fortæller den 49-årige jagerpilot om datidens krig og datidens Flyvevåben.

22 SOLDATEN NR. 4 • 2018

Next stop – Afghanistan ”Så gik der nogle år, og der var nogle psykopater, der fløj ind i et par højhuse i USA, og der tænkte jeg: Nu ryger vi sgu i krig igen,” fortæller MET og fortsætter: ”Sådan tror jeg, der var mange, der tænkte i Forsvaret på det tidspunkt.”

belse,” fortæller MET om Afghanistan fra oven og fortsætter: ”Jeg skød med kanonen og kastede en bombe dernede, og jeg følte, jeg var med til at gøre verden til et bedre sted. Det er frustrerende i dag at se, at det stadig er galt derude.”

”Hvad skal jeg smadre i dag?” Årstallene var 2002 og 2003, da MET ad tre omgange på i alt fem måneder blev sendt af sted til Afghanistan. Basen lå i Kirgisistan og var en kæmpe amerikanskdrevet teltlejr, hvor de blot var 10 danske piloter af sted ad gangen i 12 måneder. ”Vi fløj nogle virkelig lange missioner, hvor vi ikke havde kontakt med nogle i op til tyve minutter. Der var ingenting, når du fløj over det vestlige Himalaya og det forarmede land, som ligner noget, der sikkert ser ud, som var det lige efter jordens ska-

Efter Afghanistan skete der store forandringer i MET’s liv. F-16-eskadrillerne i Aalborg var blevet lukket, flyene flyttede til Skrydstrup, og familielivet bankede på døren. Selvom det var hårdt at efterlade sine børn hjemme i trygge Danmark, drog MET af sted mod Libyen i 2011, hvor der i løbet af syv måneder blev smidt omkring 1.000 bomber fra de danske F-16-vinger. Noget der har sat sine spor i hans hukommelse: ”Det var intenst for mig at være dernede, fordi vi kastede så mange bomber. Jeg fik næsten for meget,” fortæller MET om den bar-

Foto: Thomas Kristensen

To år efter fangede en plakat fra Flyvevåbnet MET’s øjne, og en ny jagerpilot blev skabt.


LENE FÆRCH OVERGAARD

ske virkelighed i Libyen og fortsætter: ”Vi var på et tidspunkt 60 fly af sted på en mission langt inde i Libyen for at smadre et panserregiment. Jeg kom ind som den sidste og kan se det vanvittige inferno af død og ødelæggelse, der foregår lige under mig. To dage efter er jeg nede og smadre en fabrik, der reparerede kampvogne, sammen med 20 fly – og det er fredag eftermiddag! Men vi fik ikke ødelagt det hele, så dagen efter var vi 10 fly dernede. Bomberne fløj konstant fra vores vinger, men det var min nye virkelighed. Jeg skulle bare trykke på en knap, og så var der noget, der ville gå i stykker på skærmen.”

En dræbende distance Specielt distancen mellem MET’s katapultsæde og landjordens krig hjalp ham til at holde at holde overblikket: ”Jeg skal ikke stå og kigge folk i øjnene. Jeg kan ikke høre folk råbe og

skrige. Jeg kan ikke lugte brand eller se mennesker blive splittet ad i stumper og stykker. Min krig foregår på en lille skærm, og det gør det nemmere for mig at holde det kølige overblik.” Det kølige overblik var der, og MET var knivskarp i krigen. Men helt nemt var det ikke for ham, da hans psyke blev sat på prøve, og han begyndte at få et makabert forhold til sin nye tilværelse: ”Efter jeg havde været der i en måneds tid, begyndte det at blive lidt skræmmende,” fortæller MET og fortsætter: ”Jeg kunne møde op på arbejde og tænke: Hvad skal jeg smadre i dag? Bare kom med det.”

denskrig, og i 1945 er tyskerne banket på plads, og Tyskland bliver hurtigt et velfungerende land med demokrati. Det tog kun fem-seks år. Vi gik i gang i 2001, og vi står nu i 2018, og det er stadig én stor rotterede. Medicinen, vi har givet patienten, har ikke hjulpet,” forklarer MET om situationen de steder, det danske flyvevåben har involveret sig i. Involvering i krige, der har haft et meget overraskende udfald: ”Jeg kan se, at vi har fjernet nogle magtfaktorer, der har siddet tungt på nogle lande, og tomrummet, der efterfølgende opstod, er ikke blevet til det demokrati, vi ønskede. Det er blevet til kaos, flygtninge og død og ødelæggelse. Jeg tror ikke, der er én eneste politiker i den vestlige verden, der har forudset det her,” fortæller MET og afslutter: ”Hvis jeg skal sætte min røv på spil, skal det være for noget godt og for at hjælpe, vende eller omstille et land og gøre verden til et bedre sted. Jeg er slet ikke klog nok til at sige, hvad vi skulle have gjort anderledes, men jeg kan bare se, at det, vi har gjort, ikke nødvendigvis har gjort verden til et bedre sted.”

”Det er stadig én stor rotterede” Er verden blevet et bedre sted? – Et simpelt spørgsmål, vi stiller MET, der sparker gang i de reflekterende tanker: ”I 1939 gik tyskerne bersærk og startede 2. Ver-

SOLDATEN NR. 45 • 2018 2017 23


> SERGENT

c it ate r

til morgen?” ”Har du barberet dig her ”Nej” , og lad ”Så gør som menig Thorsø æg” være med at kunne gro sk

I skal prøve faldskærmsudspring, det er federe end Craizy Daisy på en torsdag

bedste kur ”MG, ved du hvad den ?” mod tømmermænd er ”Nej, hr. sergent” ”At være under 25”

”JEG HAR SET CHRISTIANITTER, DER ER MINDRE SKÆVE END DE GELEDDER DER!”

at ”MG, du er så uduelig, du jeg begynder at tænke, rer et russisk plot, der fo n søger at ødelægge Hære indefra”

24 SOLDATEN Nr. 4 • 2018

”Jeg har så meget CDO, betisk at jeg sætter alt i alfa rækkefølge”


THEODOR D. KIRK

E ”EN HJERNESKADE VILL ” GØRE DIG KLOGERE, MG!

er for sent: MG kommer 10 sekund 10 sekunder ”Det kan godt være, at ligger og hygikke er lang tid, når du men hvis du tager dig med kæresten, d over et tændt ger din ulækre hånd in nder lang tid!” stearinlys, så er 10 seku

mit ”Hvis I kommer ind på ren, dø kontor, og jeg lukker så har så er den helt gal, og di in I bare at være smurt eksotiske olier”

DT, ”TILLID ER GO EDRE, KONTROL ER B ST!” RAZZIA ER BED

”Du halter lidt. ud. Det ser fandeme dumt en t Hvis du havde være g” hest, havde jeg skudt di

Send Sendososjeres jeresbedste bedstesergentcitater sergentcitaterpåpåvores voresFacebook-side. Facebook-side. SåSåkan kandet detvære, være,atatdit ditcitat citathavner havneri næste i næsteblad! blad! SOLDATEN Nr. 4 • 2018 25


Test dig s elv

t m e l g u d Har

Der er et til hver situation. Kan du huske dem alle sammen?

50% af de guldkorn, du får kastet i ansigtet under værnepligten, er huskeord. Selvom de er svære at huske, har de altid et formål og kan bruges i næsten alle situationer. Hvis du har brug for at læse op på dem, så har SOLDATEN lavet en løsning til dig.

1.

en. . Du står i by e på weekend m ke em ik hj n er ka u D sne og er rimeligt vi er nn ta ve du e så in D res tog, tilbage til de or hv , m de huske vejen vise ne skuldre at ger det på di skilles. je ve s inden jere de skal hen, du? eord bruger Hvilket husk

2.

Du står i kø en til Justin Bieber-kon åbner sna cert. Døren rt, og der e e r so rt af menn du og dine esker, men venner ha r simpelth meget og S en glædet KAL bare st jer så å forrest fo svedige hå r at gribe h ndklæde. ans Der er en foran jer, m del menne en du ser m sk er uligheden på stillinge for et overf n. ald Hvilket hu skeord bru ger du?

26 SOLDATEN NR. 4 • 2018


THEODOR D. KIRK

? d r o e k s u h e n di 3.

nu op, det Slayer-koncert. Hold Du kommer ud fra en er på, om i, men du er lidt usikk gik amok. Høj på eufor Derude. ten pit sh de under mo du er kommet til ska leven nu, d at have natmad i 7-E over skal du altså ne frem. have fundet en pung så du skal også lige ger du? Hvilket huskeord bru

4.

Du skal le ve efter dette. Alt foretager , hvad d dig , skal u v ære med skeord in dette humente. Hvilket h uskeord

bruger d u?

5.

. Du er nervøs. med dine svigerforældre Du skal til første middag rdan du frivilefra med talerne om, hvo Du har forberedt dig hjemm er på kuren se hundehvalpe og arbejd ligt tager dig af forældrelø du går ind, n. Det er lige om lidt. Før mod kræft. Du sidder i bile p, og at du har er fuldkommen klar til kam sørger du dog for, at du alt forberedt. du? Hvilket huskeord bruger

6.

Du er tilba ge i folkesk olen. Du g og du er kla år i femte ssens bølle klasse, . Argh, god hiver din h e tider, hva jemmelave ’? Du de slangeb tasken og øsse op af lægger sky sk olets i. Du ha Klassens n r udset dig ørd. Der e e t m ål. r en del fa ind for at ktorer, der få det perf sp ill er e kte skud, gelig helle og du vil se r ikke blive lv fø lopdaget, e skuddet. fter du ha r taget Hvilket hu skeord

bruger du?

1. RAOFORM, 2. AMAIFOKI, 3. VAMUK, 4. VOVS, 5. FALKUSE og 6. FSDOT

SOLDATEN NR. 4 • 2018 27


MOR & DATTER

”Du kan dobbelt så meget, som du selv tror,

og 10 gange mere, end din mor tror” Susanne er vokset op på en kaserne med en far, der var officer, men bryder sig alligevel ikke om militæret. Nu er hendes datter startet i værnepligten Når man starter i værnepligten, har befalingsmændene ikke altid det store forventninger til jer som værnepligtige, men heldigvis har man mor derhjemme, ikke? Ifølge mange befalingsmænd er det ikke altid hende, man skal regne med da mange får at vide fra første dag: ”I kan dobbelt så meget, som I selv tror, og 10 gange mere, end jeres mor tror”. SOLDATEN har snakket med en værnepligtig og hendes mor, for at se om dette ordsprog holder stik. SOLDATEN har mødt Nanna og Susanne. Nanna er 21 år gammel og aftjener sin værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Med hende var hendes mor Susanne på 59 år. Susanne

28 SOLDATEN NR. 4 • 2018

er opvokset på en kaserne, da hun er officersdatter, og er samtidig opvokset i skyggen af den kolde krig. Dette har resulteret i, at Susanne ikke er særlig stor tilhænger af militæret, så da hendes datter kom hjem og fortalte, at hun havde meldt sig til værnepligten, tænkte hun ”Åh nej”. Værnepligten betegnes af mange som værende hård. Dette er også noget, Nanna kan nikke genkendende til. Hun ved nemlig nu, at det kræver rigtig meget af hende, når hun skal fuldføre sine opgaver. ”Jeg ved godt, at værnepligten kan være hård, men jeg ved også, at Nanna har, hvad der skal til, når det kommer til stykket. Nanna har været spejder i mange år, så jeg tror, hun har en lille fordel. I hvert fald når det gælder færdigheder som at sove udenfor og gå langt,” siger Susanne.

Selvom Susanne ikke er helt tryg ved idéen om, at hendes datter er soldat, følger der selvfølgelig nogle forventninger med – for der er ingen, der kender Nanna bedre end hendes egen mor. Så hvad tænker Susanne om Nanna i værnepligten? Vi opstillede nogle scenarier for Susanne, om hvad Nanna kunne blive udsat for under sin tjeneste. Vi bad Susanne svare hudløst ærligt på, om hendes datter har, hvad der skal til for at være soldat.


THEODOR D. KIRK Scenarie 1. Nanna står klar i appelgården og er parat til at tage af sted mod skydebanen med sin deling. Når hun ankommer, hvilket af følgende passer så bedst?

1 Nanna kommer ud på skydebanen og rammer 12/12 skud med bind for øjnene, mens hun punktsvejser under vand

2 I det øjeblik hun lægger sig i stilling, går det op for Nanna, at hun har glemt sit gevær hjemme på kasernen.

Scenarie 2. Nanna har fået tidligt fri, men får at vide, at hun med sin deling skal stille dagen efter kl. 06.00. Hvilket af følgende passer bedst?

1 Nanna har trykket på snoozeknappen cirka 500 gange og har derfor sovet over hele sin værnepligt. 2 Nannas stuekammerater står op til synet af Nanna, der har været oppe i

to timer og forberedt og vedligeholdt ALLEs ting, så de er klar præcis kl. 05.55.

Scenarie 3. Det er morgen. Nanna skal med sin stue til at påbegynde morgenrengøring. Hvilket af følgende passer bedst?

1 Nanna går i rengøringsvanvid, og inden der er nogen, der har taget fat i deres koste, er Nanna færdig med både sin stue og nabostuen. Sergenterne kommer ind, og deres fingre bliver renere af at røre ved overfladerne, end hvad de var før. 2 Nanna kigger på kosten i skabet og undrer sig lidt over, hvad det er, der

står derinde. Hun lader, som om hun ved, hvad det går ud på.

Scenarie 4. Nanna har dummet sig. Hun har glemt sit militær-ID i messen dagen før og er nu blevet opdaget af en befalingsmand. Hun får den store smøre. Hvilket af følgende passer bedst?

1 Nanna bliver rasende og begynder i stedet at skælde befalingsmanden ud, mens hun bliver mere og mere rød i hovedet. 2 Nanna stirrer befalingsmanden dybt i øjnene, mens hun bliver skældt ud. Intet kan rokke Nanna ud af stedet, fordi hun er soldat, og hun står ved sine fejl.

”Det er dejligt at høre, at min mor tror på mig, og jeg kan se mig selv i det meste af det. Dog er jeg måske ikke lige den første til at stå op om morgenen. Heller ikke nummer to. Angående mig på skydebanen, så syntes jeg faktisk selv, at jeg klarer det rimelig godt. Jeg kan godt lide at skyde, og jeg syntes, det er spændende at lære sit våben at kende, og hvordan man tager sig af det. Jeg tror godt nok ikke, jeg kan punktsvejse under vand samtidig med, at jeg skyder,” svarer Nanna. Kan Nanna dobbelt så meget, som hun selv tror? Det er noget mange værnepligtige oplever, når de bliver presset til det yderste, hvilket Nanna

fortæller, at hun også har oplevet. Så den del af ordsproget viser sig, for manges tilfælde, at være sandt. Susanne har tydeligvis tillid til sin datter, når det kommer til værnepligtens strabadser og prøvelser, og mon ikke de fleste mødre ville have tiltro til deres børn, når det kommer til stykket? Men hvor stammer ordsproget fra? For mange befalingsmænd er det formegentlig en måde at motivere deres værnepligtige til at yde deres ypperste, da tanken, om at mor derhjemme ikke har tillid til ens evner, ikke er spor sjov. Hold humøret højt! For I kan dobbelt så meget som I selv tror, og præcis lige så meget, som jeres mødre tror.

SOLDATEN NR. 4 • 2018 29


> SKREVET AF VÆRNEPLIGTSRÅDET

Tak

 for denne gang Hvad enten I træder af eller træder an for første eller sidste gang, hvad enten I er mørkeblå, lyseblå eller grønne, så har I alle en ting til fælles – I skal snart til at afslutte jeres basisuddannelse i det danske forsvar. Det har været en fornøjelse at følge jeres rejse, og vi håber, at I har haft en fantastisk tid i trøjen. Husk, at tage alle de gode færdigheder med jer, som I har lært under jeres værnepligt – både for jer, som fortsætter jeres karriere i Forsvaret, og i lige så høj grad for jer, som vender tilbage til det civile.

Vi vil gerne takke jer alle for at gøre vores tid i Værnepligtsrådet til noget helt fantastisk, for uden jer var der intet os! Fra rådets side ønsker vi jer held og lykke, hvad enten I fortsætter jeres rejse her i Forsvaret, eller I starter en ny i det civile. Menig, tak for denne gang! Mvh. Værnepligtsrådet

Hvad har Værnepligtsrådet arbejdet med siden sidst? • At forbedre pudsestuerne, så de alle lever op til arbejdsmiljømæssige krav, samt at størrelsen er passende i forhold til mængden af værnepligtige. • At forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af det trådløse internet, som de værnepligtige tilbydes på kasernerne/skolerne. • At mindske arbejdspresset for de værnepligtige i Hesteskadronen, som udspringer af et uforudsigeligt frafald af værnepligtige fra hold til hold. • At besøge de værnepligtige i deres dagligdag – vi har blandt deltaget i skydebanedage, i CBRN-undervisning og førstehjælp sammen med de værnepligtige

30 SOLDATEN NR. 4 • 2018


KONTAKT OS PÅ:

Christoffer: tlf: 32 66 55 51 vpl-vr001@mil.dk

Silje: tlf: 32 66 55 52 vpl-vr002@mil.dk

Sebastian: tlf: 32 66 55 53 vpl-vr003@mil.dk

Hvem består det kommende Værnepligtsråd af? I juni skal alle nuværende rådsmedlemmer udskiftes af nye værnepligtige (jer), der netop har afsluttet en af Forsvarets basisuddannelser.

VAERNEPLIGTSRAADET.DK

Valget af nye medlemmer foregår på 3. landstalsmandsmøde i Haderslev fredag den 4. maj 2018. De nye rådsmedlemmer starter i Værnepligtsrådet fredag den 1. juni 2018 og aftrædes i slutningen af december 2018. Valget foregår ved simpelt stemmeflertal, og tilstedeværende landstalsmænd samt Værnepligtsrådet (og eventuelt andre opstillede kandidater) har stemmeret. Det betyder altså, at din landstalsmand har direkte indflydelse på sammensætningen af det kommende Værnepligtsråd. Resultatet af valget offentliggøres på vores Facebookside umiddelbart efter valget. Så hvis din kammerat stiller op, kan du følge med i valgets udfald derigennem.

Vi vil rigtigt gerne have jeres mening. Hvad synes I om værnepligten? Hvad skal fastholdes, og hvor er der plads til forbedringer? I kan enten tale med jeres landstalsmand, som vil tage det med til et møde, eller sende os en mail.

Kontakt Vagttelefon 32 66 55 50 Email vpl-ktp-vaerne@mil.dk

Facebook: Værnepligtsrådet

Adresse: A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K

Hjemmeside: www.vaernepligtsraadet.dk

SOLDATEN NR. 4 • 2018 31


TAK FOR REJSEN Til de værnepligtige fra hold FEB 2018 – SOLDATEN vender tilbage til august

Profile for SOLDATEN

SOLDATEN nr. 4 2018  

Læs om de værnepligtige ved Mysundebatteriet, soldaternes arbejde til søs og læs fortællingen om den danske jagerpilot, MET, og de krige, ha...

SOLDATEN nr. 4 2018  

Læs om de værnepligtige ved Mysundebatteriet, soldaternes arbejde til søs og læs fortællingen om den danske jagerpilot, MET, og de krige, ha...

Profile for soldaten
Advertisement