__MAIN_TEXT__

Page 1

DE VÆRNEPLIGTIGES MAGASIN · APRIL NR. 3 · 2018

”HVAD HAR VI NU GJORT FORKERT?”

+

SØVÆRNETS SPIL + KENDER DU TYPEN? + JUNIOR MEDIC-UDDANNELSEN + VÆRNEPLIGTIGE I AFTC + KEND DIT (OG ANDRES) REGIMENT, DEL TO + VÆRNEPLIGTSRÅDET + MEGET MERE!


KOLOFON

> LEDER

Kære værnepligtige To måneder er gået. I er nu halvvejs i jeres værnepligt, og for mange af jer betyder det også, at I skal begynde at se frem ad. Om fremtiden for jer er i Forsvaret eller tilbage i det civile, betyder ikke det store. Det, der betyder noget, er, hvad I har taget med indtil videre. Da jeg var halvvejs igennem min værnepligt, fandt jeg, at det var et rigtig godt tidspunkt at reflektere over, hvor min karriere gik hen. Jeg stod splittet mellem to muligheder: Et job som journalist på SOLDATEN eller en fast stilling i Forsvaret. Nu, hvor rekrutchokket har lagt, sig og I har tilvænnet jer hverdagen som MG, begynder mulighederne også at åbne sig for jer. I er nok allerede nu blevet briefet om de muligheder, I har inden for Forsvaret. Om det så er konstabel eller sergent I vælger, eller måske noget helt tredje, så husk stadig at fokusere på værnepligten. Man kan hurtigt glæde sig til sin kommende stilling, og det kan både være godt og farligt. Under min værnepligt fangede jeg mig selv i at se for me-

Udgiver: Forsvarets Kommunikationssektion Niels Juels Gade, 1059 København K e-mail: vpl-ktp-soldaten@mil.dk telefon: 3266 5558 Ansvarshavende redaktør: Anders V. Fridberg Redaktion: Theodor D. Kirk Lene Færch Overgaard Korrektur: Klavs Vedel Layout og tryk: Rosendahls a/s Oplag: 2.750 Copyright: Indholdet i Soldaten kan frit citeres med angivelse af kilde. Artikler udtrykker ikke nødven­digvis Kommunikationssektionens eller Værnepligts­ rådets holdninger.

Med venlig hilsen Theodor D. Kirk, journalist på SOLDATEN Kære læsere Artiklen om forsvarsforliget i sidste måneds udgave af SOLDATEN indeholdt desværre en del fejl. Dette skyldtes en procedurefejl på SOLDATENS redaktion. Vi beklager meget fejlen, og vi håber, at det ikke har påvirket jeres holdning til vores indhold. Med venlig hilsen Theodor D. Kirk, journalist på SOLDATEN

Kontakt Lene Færch Overgaard VPL-SOLDAT01@MIL.DK TLF: 32 66 55 58 Gennemført Flyvevåbnets Basisud­ dannelse på hold FEB 2017 ved AFTC i Karup.

Striben

2 SOLDATEN NR. 3 • 2018

get fremad, med skyklapper på øjnene, fordi jeg havde mit job på SOLDATEN at se frem til. Det resulterede i, at jeg ikke gav mig selv 100%, når jeg måske gerne ville. Dette kan måske godt lyde som en løftet pegefinger. Det er det ikke. I har stadig to måneders tjeneste endnu, og de kommer til at flyve af sted, så husk at se fremad såvel som tilbage. Hvad jeres fremtid indeholder kan jeg ikke sige, men Lene og jeg håber selvfølgelig på at se rigtige mange af jer derude til fortsat tjeneste. Som min sergent plejede at sige: ”Husk at nyde det Jungs!”

Theodor D. Kirk VPL-SOLDAT02@MIL.DK TLF: 32 66 55 54 Gennemført Flyvevåbnets Basisud­ dannelse på hold AUG 2017 ved AFTC i Karup.


”Jeg har Forsvarets fedeste job – skal det være dit?”

side 10

02 leder 04 kort og Godt 06 Kend dit (og andres) regiment

08 Brevkassen 09 Side najne-pigen 10 ”Jeg har Forsvarets fedeste job – skal det være dit?”

12 Søværnets Spil – Krigen bag lukkede døre

15 Junior Medic – Soldiers saving soldiers

18 Kender du typen? 20 Værnepligtige i AFTC – Junior Medic – Soldiers saving soldiers

side 15

”Hvad har vi nu gjort forkert?”

22 To sider af samme verden Værnepligtige i AFTC – ”Hvad har vi nu gjort forkert?”

Side 18

24 Sergentcitater 26 Bold og burger – Din guide til kuffen

28 Tidsløse krigsfilm 30 Værnepligtsrådet

Følg med i hverdagen hos journalisterne på SOLDATEN på vores instagram og snapchat! INSTAGRAM: soldatendk SNAPCHAT: soldatendk

SOLDATEN Nr. 3 • 2018 3


LENE FÆRCH OVERGAARD

Kort & Godt

NO 2016 AN

DANSKE DIVISION I SPIDSEN FOR SYV BRIGADER UNDER ØVELSE I de første otte dage af februar gennemførte Danske Division den årligt tilbagevendende Red Knight-øvelse på Letlands nationale forsvarsakademi i Riga – en øvelse hvor omkring 400 soldater fra Estland, Letland, Litauen og Danmark deltog. Øvelsen blev opstillet ud fra et fiktivt scenarium, der havde til formål at øve komplekse militære operationer. Øvelsen var uden deltagelse fra egentlige kampenheder. Skulle en operation med syv brigader i rammen af Dansk Division, have gennemført øvelsen fysisk, ville det kræve flere end 45.000 soldater og cirka 11.000 køretøjer. Kilde: forsvaret.dk

FLERE VÆRNEPLIGTIGE TIL BEREDSKABSSTYRELSEN Efter det nye forsvarsforlig er faldet på plads, er det nu sikkert, at Beredskabsstyrelsen får flere værnepligtige til det statslige beredskab. De får nemlig hele 125 af de i alt 500 ekstra værnepligtige, der efter forliget bliver tilført Forsvaret. Og de nye hænder får en varm velkomst hos Beredskabsstyrelsen, der i de senere år har været under pres som følge af ekstremt vejr som storme og voldsom regn. Beredskabsstyrelsen modtager i forvejen omkring 420 værnepligtige årligt.

DANSKUDVIKLET SATELLIT I RUMMET FOR FØRSTE GANG Forsvaret har for første gang sendt deres egen satellit ud i rummet med henblik på at udføre overvågningsopgaver for Forsvaret i Arktis. Satellitten er ejet og betalt af Forsvarsministeriet og er udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt rumvirksomheden GomSpace i Aalborg. Satellitten måler blot 30x20x10 centimeter og vejer otte kilo. Den indeholder en radiomodtager, som kan opfange positionssignaler fra skibe og fly, samt et kamera, som kan tage billeder af Arktis, når vejret er klart. Prisen for den lille satellit er 11,7 millioner kroner, hvilket både dækker det videnskabelige udviklingsarbejde og opsendelsen af den.

Kilde: krigeren.dk Kilde: krigeren.dk

4 SOLDATEN NR. 5 • 2017


FORSVARETS UDDANNELSER EN ANDERLEDES UDDANNELSESINSTITUTION OG ARBEJDSPLADS Er du i gang med en værnepligtsuddannelse, venter der mange nye uddannelser i Forsvaret. Du kan lige nu søge uddannelserne til: F-16 VÅBENASSISTENT

MILITÆRPOLITI

IDENTIFICATION OPERATOR

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

17 APR 2018

Uddannelsesstart: Følger

02 APR 2018

Uddannelsesstart: JUN 2018

Uddannelsesstart: 01 JUN 2018

JÆGERSOLDAT

FRØMAND

Bookning til uddannelsesstart 2019 åbnes i løbet af marts 2018

Bookning til uddannelsesstart 2019 åbnes i løbet af marts 2018

Læs mere om alle Forsvarets uddannelser på FORSVARET.DK/ KARRIERE eller følg ”Forsvarets uddannelser” på

02 APR 2018


Kend dit (og andres) I sidste måned kunne du læse om flere af Forsvarets regimenter. I denne måned bringer vi information om de resterende regimenter. Læs med og lær!

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter Under Hærens Kamp- og Ildstøttecenter ligger 1. Danske Artilleriregiment i Oksbøl. Det uddanner og opstiller primært kapaciteter til at planlægge, indsætte, føre og betjene ildstøttemidler på brigade-, bataljons- og kompagniniveau. Ildstøttemidlerne i 1. Danske Artilleriregiment består selvkørende haubitser, mortérsystemer samt artillerigranater på 155 mm i diameter, der affyres fra de selvkørende haubitser. Derudover står 1. Danske Artilleriregiment også for at uddanne værnepligtige i 4. HBU Batteri. Der startede 110 nye rekrutter 5. februar 2018. Regimentets motto: ”Styrke ved kvalitet” Kilde: artilleriet.dk & jv.dk

Jydske Dragonregiment Jydske Dragonregiment er et kamptropregiment og er det eneste regiment i Danmark, der har kampvogne. Regimentet har base i Holstebro og består af tre bataljoner: I Panserbataljon, II Panserinfanteribataljon og V Uddannelsesbataljon. I Panserbataljon består af professionelle soldater i to kampvognseskadroner, et infanterikompagni og en stabseskadron. II Panserinfanteribataljon indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker og indeholder et mekaniseret infanterikompagni, et panserinfanterikompagni, et stabskompagni og en stab. Kompagnierne er organiseret med enten pansret mandskabsvogn M113 eller infanterikampkøretøj CV 90. V Uddannelsesbataljon omfatter fire underafdelinger: 1., 2.- og 3. Eskadron samt Jydske Livkompagni. Bataljonens hovedopgave er at uddanne værnepligtige, og de modtager 500-600 værnepligtige årligt. Regimentets motto: ”Fortes Fortuna Juvat” – Lykken stå den kække bi. Kilde: forsvaret.dk & wikipedia.dk

6 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

regiment!

2 . de l

Telegrafregimentet Telegrafregimentet et moderne regiment, der leverer føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Føringsstøtte er et samlet begreb for etablering og drift af militære hovedkvarterer og de nødvendige kommunikations- og informationssystemer. Regimentet består af en stab, 1. Headquater Battalion, 2. Communications- and Information Systems Battalion og Slesvigske Musikkorps. 1. Hovedkvartersbataljon har base i Haderslev og opstiller blandt andet satellitkommunikations- og IT-systemer til støtte for NATOs operative kommunikation fra hovedkvarteret i Europa til NATOs internationale operationsområder. Derudover gennemfører bataljonen også HBU med op til 210 værnepligtige årligt. 2. Communications- & Information Systems Battalion har base i Fredericia på Ryes Kaserne samt en afdeling på Flyvestation Karup. Bataljonen støtter Forsvarets udsendte enheder til internationale operationer, hvor de sikrer signalforbindelse fra missionsområdet hjem til Danmark. Regimentets motto: ”Celeriter et Secure” – Hurtigt og Sikkert. Kilde: forsvaret.dk

Gardehusarregimentet Dette regiment har to kaserner i landet: Gardehusarkasernen i Slagelse og Almegård Kaserne i Rønne på Bornholm. Gardehusarregimentet består af Hesteskadronen, I Panserinfanteribataljon, II Panserinfanteribataljon, III Opklaringsbataljon (garnisoneret på Almegård Kaserne) og V Uddannelsesbataljon. Hesteskadronen har til opgave at stille beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for kongehuset og Forsvaret. Eskadronen består blandt andet af to rytterdelinger med ca. 40 værnepligtige husarer og fem professionelle befalingsmænd. En værnepligt hos Hesteskadronen varer 12 måneder. I og II Panserinfanteribataljon er begge kampbataljoner, der udelukkende består af professionelle soldater. Soldaterne løser både internationale og nationale opgaver, herunder opgaver til støtte for kongehuset. III Opklaringsbataljon er i dag Danmarks eneste opklaringsenhed og består af 1. og 2. Let Opklaringseskadron samt 3. Marineeskadron. Der møder omtrent 240 værnepligtige ind årligt til 3. Marineeskadron. V Uddannelsesbataljon uddanner værnepligtige på Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor de har to HBUkompagnier og indkalder omkring 600 værnepligtige årligt. Regimentets motto: ”In Actis Esto Volucris” – Vær Lynsnar i Handling.

Dette er ikke et regiment, MEN… Søværnet – Center for Sergentog Maritim Uddannelse (SMC) Ligesom AFTC i Flyvevåbnet er SMC blot en brøkdel af Søværnet som helhed. SMC er en del af Søværnets Skole, der blev oprettet 1. januar 2014. SMC er ansvarlig for Søværnets Basisuddannelse samt grund- og videreuddannelse af mellemledere og efteruddannelse inden for blandt andet redningsmidler, fartøjstjeneste og Maritime Force Protection. Skolen er placeret i Bangsbo i Frederikshavn og har årligt omkring 800 elever igennem systemet hvoraf ca. 100 af dem er værnepligtige. Har du gennemført Søværnets Basisuddannelse giver det dig ikke adgang til en karriere i Flyvevåbnet eller Søværnet. Har du omvendt gennemført Flyvevåbnets eller Hærens Basisuddannelse, har du mulighed for at skifte værn og få en karriere i Søværnet. SMC afholder ofte Basisomskoling til Søværnet (BTS), hvilket er et kursus på blot 17 dage. Kilde: forsvaret.dk & svnskole.dk

Kilde: forsvaret.dk, wikipedia.dk & Opklaringsbataljonens Facebook

SOLDATEN NR. 3 • 2018 7


OBS! SOLDATEN tager intet ansvar for råd og vejledning givet i denne brevkasse. Denne fungerer uafhængigt af SOLDATENs redaktion. Nyd derfor læsning på eget ansvar

Brevkassen Kære SOLDATEN Jeg kender egentlig ikke jeres blad så godt, men jeg har nu alligevel set jeres forside et par gange, når jeg har foldet mine skjorter. Jeg er blevet fortalt, at jeg kan henvende mig til jer, hvis jeg får et problem. Det har jeg desværre fået nu. Se, jeg er værnepligtig i Søværnet, fordi jeg elsker havet og bølgerne. Det er simpelthen så smukt og idyllisk. Det er næsten, som om jeg forsvinder ind i en anden dimension, når jeg lytter til bølgernes banken mod bredden. Vi har haft vores basale soldatertræning, og nu står jeg så på dækket af skibet med en mave, der har vendt sig 180 grader og et ansigt så grønt, at man skulle tro, jeg havde smurt mig ind i sløring på åbent hav… Jeg kan ikke holde min mad nede i mere end en halv time, hvad skal jeg gøre? Venlig hilsen den søsyge Kære menig søpølse Fedt. Her på redaktionen er vi glade for, at du i det mindste kan bruge vores blad til noget praktisk. Du skulle jo nødig blive klogere eller sågar underholdes ved at slå op på en side og læse den… Hov, vent lige lidt, du er værnepligtig i Søværnet, folder I overhovedet jeres skjorter? Det ser altså ikke sådan ud. Nå, det er dig, der har stillet spørgsmålet her og ikke mig. Men jeg ved ikke, hvad du havde forventet, før du drog ud på det åbne hav. Havet og livet på skibet er ikke just en legeplads for vandhunde, men jeg fornemmer dog heller ikke, at du er den store vandpjasker. Rettere typen der nemt begejstres, men ikke tør dyppe sine tæer i det våde vand. Pyt. Tag det nu ikke så tungt. De fleste skal altid lige donere lidt mavesyre til oceanet, inden de kan kalde sig rigtige sømænd. Du skal jo starte et sted, og at hænge med hovedet ud over kanten er akkurat stedet for dig. KH Brevkassens redaktion.

8 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

Side

-pigen

Crashtender Flyvevåbnets materiel består ikke blot af hurtigt flyvende F-16-fly og manøvredygtige helikoptere. Det topmoderne brandslukningskøretøj Crashtender indgår også i maskinpakken. Dette monstrum af en brandbil er en del af flyvestationernes baneberedskab, der sendes ud til landingsbanen, hvis der opstår mistanke om brand eller ved fejl i og ved et fly. Crashtenderen bruger vand og skum som slukningsmiddel, og det afgives fra en Tag- og Bumper-monitor. Tag-monitoren kan afgive 3.000 liter vand i minuttet og har en kastelængde på 72 meter. Den mindre Bumpermonitor kan afgive 1.000 liter i minuttet og har en kastelængde på 41 meter. Køretøjet bemandes normalt med en kører og to røgdykkere, men den kan ved slukning og sikringsopgaver betjenes af blot én brandmand. Derudover er køretøjet også udstyret med diverse brandslukningsmaterialer som front- og undervognsdyser, høj- og lavtryksslanger, overtryksventilator, moderne frigørelsesværktøj, 7,5 meter lysmast med fire

1.000-watt-spots, en generator, røgdykkerapparater, nødbehandlerudstyr og en AED-hjertestarter. Crashtenderen er et terrængående køretøj, der udover på landingsbanen kan indsættes til alle former for brand/ulykker inde på flyvestationens område. Ved særlige tilfælde kan køretøjet også benyttes som assistance til civile myndigheder uden for Forsvarets område.

Fakta: Antal: .......................................................................................14 Bemanding:................................... 1 kører, 2 røgdykkere Bredde:  ........................................................................... 3,0 m Længde:............................................................................. 12 m Højde:..............................................................................3,75 m Ved flybrand:................ Maks. 3 minutters responstid Vandtank:.......................................... Kapacitet på 8.000 L Skumtank:..........................................Kapacitet på 1.000 L Kilde: forsvaret.dk & fmi.dk

SOLDATEN NR. 3 • 2018 9


En personlig beretning om jobbet som journalist på SOLDATEN

JEG HAR ET AF

FORSVARETS – SKAL DET VÆRE DIT? Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet: ”Hvordan kan du være journalist, når du er værnepligtig? Har du så været på journalisthøjskolen?” Sagen er den, at jeg går ind i min 14. måned som værnepligtig i en alder af 21 år med en uddannelse, der ikke er højere end min studentereksamen fra STX. En stor omvæltning I snart et år har jeg sluppet for at stå kl. 05.00 for at gøre rent og træne eksercits, selvom jeg er værnepligtig. Men fedest af alt er, at jeg ikke har haft nogle overordnede chefer eller befalingsmænd til at kommandere med mig, siden jeg færdiggjorde min FBU i maj 2017. En frihed du ikke finder mange steder i Forsvaret. Men den findes i mit arbejde som journalist på bladet SOLDATEN…

Skab dine egne muligheder! Du vil ikke tro det, men som værnepligtig har du lov til at tænke selv. Her skal du faktisk tænke selv. Der er nemlig ikke nogle, der kommer og gør det for dig længere. Mit navn er Lene, og jeg startede min værnepligt i Air Force Training Centre (AFTC) 1. februar 2017. Før jeg blev ansat som journalist på SOLDATEN, sad jeg én periode i Værnepligtsrådet, og jeg har på intet tidspunkt fortrudt at søge stillingen som journalist på bladet SOLDATEN. Siden min debut i uniformen har jeg oplevet utallige sider af Forsvaret. Mere end hvad jeg nogensinde har kunnet drømme om. Jeg har fløjet med helikopteren MERLIN og sejlet med fregatten PETER WILLEMOES. Alt sammen fordi jeg frivilligt valgte at forlænge min værnepligtige kontrakt på bladet SOLDATEN. Det har du også mulighed for om få måneder, og du skal ikke en gang have været på journalisthøjskolen eller have erfaring med journalistik…

Ikke kun artikelskrivning Du sidder sikkert og tænker, at jeg har det nemt, fordi jeg sidder foran en computer og skriver om Forsvarets fede fortællinger, og ikke tørtræner eksercits, som var jeg garder i Livgarden. Men der foregår langt mere i processen før bladets udgivelse. Du ser kun det færdige produkt og ikke alt arbejdet bag det. Som journalist skal du have mange bolde i luften, og når først du har lært at jonglere med dem, har du Forsvarets fedeste arbejde. Du har muligheden for at koordinere besøg hos ansatte i hele Forsvaret, som arbejder med det, du har lyst til at skrive om, og som du tror, andre værnepligtige har lyst til at læse. Det er hårdt på en helt anden måde, men det er også noget af det mest fantastiske ved arbejdet som journalist på SOLDATEN.

10 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

FEDESTE JOBS Hvordan hænger jobbet sammen? Som journalist på SOLDATEN har du et fast arbejde på 37 timer i ugen, hvor du frivilligt vælger at forlænge din kontrakt efter en ansættelsessamtale. Det betyder, at du som journalist er ansat på værnepligtslignende vilkår og ikke tvunget til din tjeneste. Du har en ansvarshavende redaktør, men du er selv ansvarlig for, hvad du vil skrive, hvornår du vil skrive, og hvordan du vil sætte hele bladet op. Selvfølgelig med hjælp fra en professionel grafiker.

Hvad kræver det af dig? At være journalist på SOLDATEN kræver motivation, dedikation, selvdisciplin og ansvar. Motivation for at finde den gode historie. Dedikation for at nå i mål med din historie. Og selvdisciplin og ansvar for at holde arbejdet kørende. Der er nemlig kun dig og din kollega til at skrive dette blad på 32 sider – og det er nemmere sagt end gjort.

Vil du være journalist? Har du en journalist gemt i maven og flair for fotografering? Er du værnepligtig lige nu, ansvarsfuld, samarbejdsvillig og i besiddelse af stor selvdisciplin? – Så er det måske dig, vi søger!

Praktisk information • Du er ansat på værnepligts• lignende vilkår i en periode på syv måneder • Du bliver indkvarteret på Marinestation Nyholm i København • Du bliver én af de i alt to journalister • Du får et fotokursus af en professionel fotograf • Du får et journalistkursus af en professionel journalist

Send os: • En ansøgning, hvor du skriver, hvorfor du vil være en god journalist på SOLDATEN • Dit personlige CV • En kort artikel, du har skrevet, og som du mener kunne være relevant for bladet (kun fantasien sætter grænser) • Nogle af de bedste billeder, du har taget Alt ovenstående, inklusive mulige spørgsmål, sendes til VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK inden 1. maj 2018 – så kommer du i betragtning til en stilling som journalist på bladet SOLDATEN. Vi afholder jobsamtaler i starten maj.

SOLDATEN NR. 3 • 2018 11


Krigen bag lukkede døre Udenfor er vejret gråt, koldt og kedeligt, men indenfor stiger temperaturen for de 145 mænd og kvinder, der sidder og kæmper en krig mod en ukendt fjende. Krigen foregår i simulatorer tilknyttet Center for Taktik på Flådestation Frederikshavn, og det er første gang nogensinde, de har så mange deltagende til ’Søværnets Spil’ – en krig kæmpet på computere. Det har aldrig været større

Center for Taktik Søværnets Center for Taktik (TAC) er et sømilitært Centre of Excellence indenfor maritim krigsførelse. TAC udbyder blandt andet taktisk uddannelse og træning til alle personelkategorier i Søværnet, som udføres ved anvendelse af forskellige simulatorer. TAC har årligt har omkring 1.000 kursister på over 50 forskellige uddannelser. Kilde: forsvaret.dk

Dørene er lukket, men inde i lokalerne blæser krigen hårdt i sejlene. Mellem de mange soldater sidder der blandt andet en stående NATO-styrke med folk fra Portugal, Canada, Tyskland, Norge og Holland. Udover dem er en stor del af besætningerne fra de to danske eskadre også til stede. De mange soldater er samlet til arrangementet Søværnets Spil, der ledes af Søværnets Taktiske Stab, for at træne, hvordan de skal lokalisere, kommunikere og bekæmpe fjenden, hvis krigen skulle opstå ude på det åbne hav. Hvordan de helt præcis gør det, kommer vi nærmere ind på lidt senere…

De fysiske rammer De mange soldater sidder samlet i hver deres celle, som svarer til ét skib. Der er i alt ni celler, hvoraf der er én celle, hvor der sidder en overordnet chef og leder alle skibene i kampen mod fjenden. Og fjenden befinder sig ikke langt fra dem. Han befinder sig blot få meter fra de andre celler i et kontrolrum, der styres af TAC og Søværnets Taktiske Stab. Hver skibs opgave er at lokalisere fjendens placering på havet, i luften eller under vandets overflade.

Kampinformationsgastens opgave Fjenden lokaliseres ved hjælp af en masse radarsystemer, som kampinformationsgasterne holder et skarpt øje med. De sidder ved radarerne og er med til at male billedet over fjendens placering. De er mange om at lokalisere fjenden, men for hver information de opsamler, maler de sammen det overordnede billede dét skarpere. Når gasterne i samarbejde har fået lokaliseret fjendens placering, videregiver de informationen til deres ledere. Det er nu op til dem at beslutte sig for, hvad de skal gøre for at vinde krigen.

12 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD Kampinformationsgasten Som kampinformationsgast er du professionel soldat og har til opgave at indsamle og evaluere informationer. Det gør du blandt andet ved hjælp af radar, satellitkommunikation, internet, radioudstyr og efterretninger fra andre skibe eller fly. Dit bidrag vil være med til at skabe overblik over situationen i de tre domæner: luft, overflade og under vandet. Søger du uddannelsen efter endt HBU eller FBU, skal du igennem et 17-dages omskolingskursus på Søværnets Skole ved Center for Sergent- og Maritim Uddannelse i Frederikshavn. Dernæst påbegynder du funktionsuddannelsen, der varer ca. 2 måneder og foregår på Center for Taktik i Frederikshavn. Kilde: forsvaret.dk

I NÆSTE BLAD Følg med i næste blad, hvor vi er med ombord på fregatten PETER WILLEMOES og ser kampinformationsgasternes arbejde i praksis om bord på skibet!

SOLDATEN NR. 3 • 2018 13


HAR DU FLAIR FOR IT- OG KOMMUNIKATIONSSYSTEMER? Som uddannet Communication and Information specialist (CIS-gast), sikrer du at kommunikationsforbindelsen mellem de operative enheder fungerer. På Søværnets skibe eller maritime hovedkvarter arbejder du tæt sammen med den øverste ledelse og de taktiske officerer. Og der er rig mulighed for oplevelser i hjemlige farvande, i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, eller i 14 SOLDATEN NR. 3 • 2018

forbindelse med internationale operationer under sydligere himmelstrøg. Udannelsen tager blot tre måneder, og du kan herefter videreuddanne dig til sergent og gøre karriere i Søværnet. Læs mere på forsvaret.dk/karriere


LENE FÆRCH FLEMMING HØYER OVERGAARD

HRU

Junior Medic – soldiers saving soldiers I Forsvaret kender de fleste udtrykket soldater fryser ikke, de bliver blå og dør. Dette er ikke gældende for de mange soldater, der i bidende kulde er i fuld gang med deres Junior Medic-uddannelse hos 1. Logistikbataljon i Trænregimentet i Aalborg, så de kan blive Hærens bedste behandlere i felten.

SOLDATEN NR. 3 • 2018 15


I dag er soldaternes opgave at stabilisere den sårede og gøre ham eller hende klar til transport og viderebehandling. Før soldaterne skal ud på handlebanerne, får de nog le tips, tricks og teknikker til, hvordan, de bedst muligt kan få deres sårede kammerat båret i sikkerhed og gjort klar til behandling.

16 SOLDATEN NR. 3 • 2018

-E: e <C>-A-B-C-D a en algoritm fr ud . r er le ng nd ha ødni Soldaterne be livstruende bl – kontrol af n io at ul rc ci <C> = frie luftveje. – sikring af jrtrækning, A = airways symmetrisk ve af l ro nt ko g– B = breathin ryg. ystkasse eller br sten kroppen på er skad skader på re af l ro nt ko – n C = circulatio llærrespons. nes puls og kapi af l ro nt tilskadekom ko t sam ntrol af den ko – s ug dr & D = disability gives her. . ertestillende en til miljøet Sm . ed th ds bevi af behandling ng ni as lp ti – t en E = environm


LENE FÆRCH OVERGAARD

l den tilskadekomne Efter behandling ska i sikkerhed og væk soldat fragtes tilbage venter der en sanifra fjenden. I sikkerhed erebehandle den tetsambulance til at vid skadede soldat.

IFAK står for In dividual First Ai d Kit og er en taske, som sold aterne altid sk al ha ve med sig i felten. Den inde holder: to idealb ind, to forbindinger, to kneb elpressere, et re dningstæppe og en fentanyl-suge tablet (smertest illende).

”Man mærker den stress, de andre kommer fordi de ikke ri under, gtigt kan konc entrere sig om mange ting,” så fortæller Sofie , der var mom sine kollegaer ent for på en af hand lebanerne, og ter: ”Der sker fortsætmeget omkrin g dem, og de mange detalje glemmer r – det er meg et anderledes scenarierne ud at træne e i felten end inde i klasselo kalet.”

SOLDATEN NR. 3 • 2018 17


Kender du Drengepigen

Halvdelen af jeres tjenestetid er nu gået, og stereotyperne begynder så småt at titte frem. Men hvem er hvem? Sæt dig ned med din stue, og måludpeg, hvilke af dine soldater­ kammerater der passer bedst på de forskellige typer. Realisten Drengepigen

Minisergenten Drengepigen

Drænet

Drengepigen

der hænger og dingler. Drænet sætter sin stue på overarDu kender hende godt. Hun er sejere bejde, når sengen er mere tiltalende end morgenrengøend dig, og det ved du. Hun er typen, ring, og så har han også en formidabel evne til at teste der ved hvad hun vil, og hun er med alles tålmodighed, når han skal have en besked gentaget garanti i militæret for at vise, at hun tre-fire(halvtreds) gange. er i stand til mindst lige så meget som drengene – måske endda mere. Hun Bøffen Realisten bander og svovler som en havnearbejDrengepigen Klovnen der, og så er hun ikke typen, der er Bøffen bange for at sige sin ærlige meDer er kun én ting, der tæller ning. Om det er positivt eller for bøffen, og det er guns (overnegativt er irrelevant, hun har arme, ikke M/95- eller M/96’ere). det nemlig med at tale, før hun Hvis ikke han spiser al kyllingen tænker – til stor underholdning i CAF, har han med sikkerhed et for de fleste. proteinlager bestående af piller, pulver eller dåsevis af tun propMinisergenten pet i sit privatskab, til når muskBøffen K Drengepigen lerne skal fodres. Kan du ikke Minisergenten finde bøffen flexende foran Nu tænker du nok, at jeg har stavet spejlet i fitness, så er han talsmand eller alfa forkert, men næ formentlig med delingen i nej. En vis grad af minisergent findes i byen, så han kan præsenos alle. Nogle mere end andre, tydeligtere pigerne sit prægtige vis. Minisergenten ser op til alle sine pumpede korpus. befalingsmænd, og hans største drøm er at blive ligesom dem. Han forsøger derfor at vise sit værd ved gentagneØl-entusiasten gange at kommandere rundt med deØl-entusiasten Bøffen lingen for at udvise sit lederpotentiale. Var der nogle, der sagde bajer?! Øl-entusiasten mener alHvordan skulle han ellers få den gode drig selv, at han er fuld. Sandheden er nok nærmere den, Supersoldaten Drænet forholdskarakter, så sergentskoat han var lige så ædru aftenen forinden, som Leo var, da len vil have ham? Andre ville han kørte sin Lamborghini hjem i The Wolf of Wall Street. nok bare mene, at hans tunMessen er hans hellige gral, og kan du ikke finde ham ge er af en bestemt kulør. fredag morgen til morgenrengøring, så kig i alle andres senge end hans egen. Hvis hans brandert er slem, så kig i diverse militærskabe, toiletter, buske eller hvad end der ligner en seng i en fuld Drænet Øl-entusiasten mands tilstand. Drænet magter sit liv så lidt, at baretten Drænet Realisten på hans hoved nærmere får ham til at ligDrengepigen ne én, der burde stå og kaste med dej i det italienske køkken fremfor én, der går til soldat. Han har stor tillid til, at han intet taber med sine åbne lommer, og at han ikke falder over sine snørebånd,

18 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

typen? Minisergenten Klovnen

Minisergenten

Drengepigen

Supersoldaten Realisten

Drænet

en

Klovnen

Supersoldaten

Drænet

Realisten

Studenten

enten

Klovnen

Realisten er ikke den bedste til at betjene et gevær, og når gruppen øver samlet ildoverfald, ligner skiverne ude i skoven altså bare ikke helt en fjende i hans optik. Til gengæld er han mere vågen end de fleste, når teoriundervisningen er spækket med lange foredrag om krigens love eller den militære straffelov. Realisten kommer nemlig lige fra gymnasiet eller universitetet, og hans kritiske tilgang til ALT gør, at han vil diskutere ALT med ALLE.

Drænet

Supersoldaten

Supersoldaten er den fødte A1-soldat og sin gruppeførers højre hånd. Lugten af blod opfanges på lang afstand, og ser han en mulighed for at skyde, så tager han den! Alt skal nedkæmpes. Ligegyldigt om det er en fjende eller et egern. Supersoldaten har en viljestyrke, der siger spar 2, og et overlevelsesinstinkt, som var han Bear Grylls i Man vs. Wild. Hans fremtid som specialstyrkesoldat er allerede spået – og den er lys!

Klovnen Klovnen

Skønheden Skønheden

Øl-entusiasten

Der er ikke mange kvinder, der formår at se så godt ud i den sandfarvede uniform som delingens skønhed. Hun får det tværtimod til at se legende let ud. Sultne blikke forfølger skønheden, hvorhen hendes skridt fører hende, og på messen er hun måludpeget af samtlige soldater som scoringsobjekt. Hun aftjener formentlig sin værnepligt på Øl-entusiasten grund af overtallet af det muskuløse hankøn, men spørger du hende, så er det fordi, hun søger personlige udfordringer.

Realisten

Drænet

Skønheden På en torsdag aften er han messefestens midtpunkt. Resten af ugens dage balancerer han hårfint på grænsen mellem modighed og dumdristigSkønheden hed. Med is i maven afprøver klovnen gerne befalingsmændenes pædagogiske rækkevidde, der som regel får de mest tjenestevillige til at trække på smilebåndet. Dog ender det ofte med diverse former for belønninger fra sergenternes side. Men det gavner jo kun os alle…

Supersoldaten SOLDATEN NR. 3 • 2018 19

Supers


VÆRNEPLIGTIGE I AFTC

”Hvad har vi nu gjort forkert?” Midt i undervisningen blev MG Lind og MG Østerballe hevet ud af kaptajnen, der havde en stor overraskelse til dem. Lind og Østerballe havde gennem hele februar udvist gode soldaterfærdigheder og kammeratskab, og det skulle de belønnes for.

KLAR! MG Lind giver thumbs up før sin flyvetur i T-17-flyet.

20 SOLDATEN NR. 3 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD Belønningen befandt sig i skyerne Det kom lidt som et chok, da de to rekrutter en iskold onsdag formiddag fik en fantastisk flyvetur i Forsvarets træningsfly T-17. ”Vi havde lige haft MFT, så jeg var lige kommet i uniformen, da kaptajnen råber mit navn og siger, at jeg bare skal hoppe ind i bilen. Så tænker jeg bare: Hvad har jeg nu lavet,” fortæller Østerballe og fortsætter: ”Lige pludselig står vi ude på Flyveskolen, og vi får først der at vide, at vi er blevet valgt som vores delingers månedens soldat, og at vi skal ud at flyve i et T-17-fly.”

Det er ikke helt almindeligt, at Flyvevåbnets værnepligtige får en flyvetur, men siden den nye chef for Flyverstaben er tiltrådt, er der lagt vægt på, at alle ansatte i Flyvevåbnet skal have mulighed for at se jorden fra oven. ”Det var meget overvældende, og det føltes lidt surrealistisk at have sådan en panoramaudsigt oppe i himlen,” siger Lind og tilføjer: ”Det er meget anderledes end almindelige rutefly.”

Flyvevåbnet var et bevidst valg Både Lind og Østerballe har bevidst valgt at søge til AFTC, der er det eneste sted i Danmark, hvor Flyvevåbnets Basisuddannelse gennemføres. ”Jeg startede med at søge ind som pilot, hvor jeg fik at vide, at jeg lige skulle modnes lidt,” siger Østerballe og tilføjer: ”Jeg tænkte, at det ville være oplagt at aftjene min værnepligt i Flyvevåbnet.”

Linds interesse for det lyseblå værn stammer fra familien. ”Jeg har altid været meget fascineret af Flyvevåbnet, og så har jeg en bedstefar, der har været flymekaniker i Karup,” fortæller Lind, der, før hun startede hos AFTC, var værnepligtig i to måneder i Holstebro hos Jydske Dragonregiment, inden hun måtte afgå med en skade. I dag drømmer hun om at gøre karriere i Flyvevåbnet som enten Identification Operator i Air Control Wing eller som sergent i AFTC.

Et kæmpe skulderklap Hverken Lind og Østerballe havde nogen idé om, at de blev månedens soldat for hver sin deling: ”Vi får jo nærmest ingen ros, men at blive valgt som månedens soldat, må man alligevel sige, er en form for ros,” fortæller Østerballe. ”Jeg blev vildt overrasket over at have fået det skulderklap. Det var virkelig fedt,” tilføjer Lind med det største smil på læben. Begge soldater får udover deres belønningsflyvetur i T-17-flyet også AFTCs våbenskjoldsskuldermærke som månedens soldater må bære som et symbol på deres gode præstation. Derudover modtager soldaterne også en udtalelse fra deres kaptajn.

”Det kan kun gå for langsomt,” lød ordene fra MG Østerballe, der under sin flyvetur så sit hjem fra oven.

SOLDATEN NR. 3 • 2018 21


REKRUTCHOK

TO SIDER AF I januar måned inviterede SOLDATEN to unge mennesker indenfor på vores kontor. De kender ikke hinanden på forhånd, men de har en ting til fælles: værnepligten. Rekrutchokket er et kendt fænomen under værnepligten. Det er et fænomen, der opstår i forbindelse med start på tjeneste i Forsvaret. Det opstår på grund af en masse forventninger og tanker som rekrutten har til sin værnepligt før han/hun starter i tjeneste, men som ikke stemmer overens med det, de oplever i de første uger. De to unge mennesker SOLDATEN havde inviteret indenfor er Katrine og MG Rockford Hvorfor så sætte disse to sammen? Målet med eksperimentet er at lette rekrutchokket fra en kommende værnepligtigs skuldre, ved at snakke med en, der har stået samme sted, for ikke så længe siden, og få råd og vejledning. Hvad var incitamentet for at melde sig til værnepligten til at starte med? For MG Rockford var det interressen for at prøve nye ting, i stedet for bare at sidde fast i det samme hverdagsliv. Derudover har han tidligere været under praktik ved Hærens Efterretningscenter i Varde, og et job i Forsvaret tiltalte ham. For Katrine er det konceptet om den enkle levestil. ”Siden man gik ud af folkeskolen, har størstedelen af det, man har lavet, handlet om at tænke sig om og planlægge for sig selv. , Idéen med at man bare skal parere ordre og bruge sin krop, i stedet for sit hovede, tiltaler mig utroligt meget” Katrine: ”Jeg er meget interreseret i: Hvor hårdt er det egenligt? Fordi alle snakker om, at de bare har haft den hårdeste værnepligt med snestorm og -50 grader?”

MG Rockford: - 20 år gammel - Bor i indre københavn - Startede værnepligt ved Flyvevåbnet i Karup d. 1. august 2017

22 SOLDATEN NR. 3 • 2018

MG Rockford: ”Hvor hårdt det er, afhænger meget af hvem du er, og din holdning når du går ind til det. Det vil selvfølgelig altid være hårdt at bære sin udrustning og gå mange kilometer, men jeg fandt, at det var det psykiske, der var hårdest. Når det regner, alting er vådt og du stadig har to timers vagt endnu, så er det der, du er presset. Det fysiske, syntes jeg, er noget man bare skal presse sig selv til. Det gode ved det er dog, at det er lige præcis de historier, du husker tilbage på, og jeg tror, det er derfor, at folk måske blærer sig lidt med deres egen værnepligt”


THEODOR D. KIRK

SAMME VERDEN Katrine: ”Men når man står i sådan en situation, på en af de der vilde ture, hvor du er våd og sulten, hvordan fungerer det kammeratskab, der er i delingen så? Kan I hjælpe hinanden, eller er der nogen, der bliver hevet længere ned?” MG Rockford: ”Jeg har altid kun oplevet, at folk hjælper hinanden så meget som muligt. Hvis nogen er skadet, er der en anden, der tager deres taske. Eeller hvis nogen er kolde og våde, så er der altid en, som tilbyder en t-shirt eller noget skiftetøj. Delingen fungerer meget som et sæt tandhjul. Hvis der er en der mangler, kan det ikke fungere”. Katrine: ”Hvad var så det absolut værste tidspunkt i løbet af de fire måneder? Hvor er det, man har lyst til at give op?” MG Rockford: ”Jeg tror ikke engang, at det er de hårde tidspunkter, som er de værste. Det værste er nok de meget basale ting, som for eksempel stueeftersyn, eller hvis man skal gøre rent i mange timer. Der var en dag, hvor vi skulle gøre rent på gangen i ni timer i streg. Det er der, man virkelig tænker over, hvorfor man har valgt værnepligten, fordi det er så ligegyldigt” Katrine: ”Gør man meget rent?” MG Rockford: ”Det afhænger af, hvor god du er til at gøre rent, og hvor god en dag dine befalingsmænd har”. Katrine: ”Har du så et godt tip, til at blive rengøringsmester på ingen tid?” MG Rockford: ”Rengør ALLE steder. Dine sergenter finde altid de mest obskure steder at kigge, så man kan lige så godt forsøge at mindske skideballen i første forsøg. Dog vil dine sergenter altid finde et eller andet. Og hvis ikke de kan finde noget, så skaber de noget”. Katrine: ”Men jeg tænker vel at rengøring mere handler om disciplinen og ikke så meget om selve opgaven?” MG Rockford: ”Jo det er det i bund og grund nok, men jo længere du kommer ind i værnepligten, jo mere opfanger du også de forskellige steder, de kan finde på at kigge. Sådan er værnepligten i stort omfang. Det vil altid være hårdt i starten, fordi der er mange nye ting. man skal huske, men så snart du er lidt inde. så bliver det langt mere hverdags agtigt”.

Katrine: - 20 år gammel - Bor i Slangerup - Startede værnepligt ved Trænregimentet i Aalborg fra 1. februar 2018

SOLDATEN håber at denne artikel kan hjælpe fremtidige værnepligtige med at lette rekrutchokket. Er du kommet dig over dit, så giv artiklen videre til en du kender, som snart skal ind. Til MG Rockford og Katrine vil vi ønske held og lykke i det civile og god fremadrettet tjeneste.

SOLDATEN NR. 3 • 2018 23


> SERGENT

c it ate r

til at skifte MG spørger, om de har tid : Vi har et til idrætstøj, hvor SG svarer in as we fight, udtryk her i Hæren: We tra idrætstøj! and we don’t f***ing fight in

else af SG til deling under øv stuerne: håndtering af brand på gere end Hvad spreder sig hurti ? Panik. kønssygdomme i HESK

NÅR I PISSER PÅ MIG, SÅ PISSER JEG OGSÅ PÅ JER. OG JEG PISSER HÅRDT! ISÆR I MODVIND!

en mens SG til MG på skydeban behøver de ligger og skyder: I slet på ikke altid lukke støvdæk der komgeværet… Medmindre så skal I mer en måge flyvende, selvfølgelig lukke det.

t Kontroller altid gevære og n for grene, kviste, eger d indkøbsvogne! Man ve aldrig, hvad der sætter sig i det kammer…

24 SOLDATEN Nr. 3 • 2018

g, så Hvis I kan stå i retstillin det kan I også slå ihjel. Og nogle re kan der UMULIGT væ spørgsmål til!


LENE FÆRCH OVERGAARD

sætte sig på en SG beordrede MG til at eter sne på og bænk med tre centim t, der fremmer sagde: Der er ikke noge frosne røvhuller! indlæringen bedre end

for første gang På forhindringsbanen SG, da MG skal i grupperammen siger eglad med, hvorover en mur: Jeg er lig en! Om det er en dan I kommer over mur , eller om I skal motivationsfinger bagi så skal I bare give hinanden lussinger, over den mur!

’LIGE VED DU, HVAD ? DET ER MEGET’ ER MG E HÅND LORT I DEN EN NDEN. OG DIG I DEN A

faste SG til MG om nde: terrængensta e en En hjort er ikk nd. sta fast terrængen en selvMedmindre d det fast følgelig er bun g. til en flagstan

er, så kommer der en Hvis du har åbne lomm æggene er klækket, fugl og lægger æg. Når lommerne. Når fugleså har du fugleunger i at skille dig af med ungerne dør, skal du til til at være ansvarlig dem, og jeg gider ikke r! for dine døde fugleunge

Send Sendososjeres jeresbedste bedstesergentcitater sergentcitaterpåpåvores voresFacebook-side. Facebook-side. SåSåkan kandet detvære, være,atatdit ditcitat citathavner havneri næste i næsteblad! blad! SOLDATEN Nr. 3 • 2018 25


SOLDATERHJEM

BOLD

& BURGER

Gud får sine daglige fem minutter, men soldaterhjemmet i Nørresundby byder også på FIFA på kæmpeprojektor, brætspil og familieagtig hygge. For mange soldater er ordet ”Soldaterhjem” eller ”Kuf” også lig med ordet ”hjem”. KFUM’s Soldaterhjem er en række af hjem, der findes rundt omkring i landet og fungerer som et sted for soldater til at komme og slappe af efter tjeneste. Disse soldaterhjem er styret af ildsjæle, der gør alt, hvad de kan for at gøre tilværelsen lidt nemmere for soldaterne, og de kan i de fleste tilfælde nærmest sammenlignes med en mor og far. Men hvad er det, der gør et soldaterhjem specielt? Et soldaterhjem er et pusterum. Et sted, hvor du kan komme, når du har fri fra tjeneste og spise noget mad, se TV eller spille brætspil med dine kammerater. For mange

De tre unge medarbejdere på soldaterhjemmet

26 SOLDATEN NR. 3 • 2018

soldaterhjem er traditioner også en fast del af dagsordenen, for eksempel aftensang eller lagkagebingo. SOLDATEN har snakket med soldaterhjemslederne Leif og Solveig fra KFUM’s Soldaterhjem Nørresundby om, hvad det er, der gør lige præcis deres sted specielt, og hvad de værnepligtige og fast personel fra Aalborg kaserner laver, når de har fri. Hvilken madret bliver der bestilt flest af? Den største sællert er bacon/cheeseburger-menu, som er inklusive sodavand. Vores burgere er med en nystegt 150 grams oksekødsbøf, som er godt saftig. Man lægger selv burgeren

sammen med salat og andre ting fra vores store salatbar og putter dressing i, og det giver din egen favoritburger hver gang. Hvad bliver der set mest af på TV? Fodbold, vi har cirka 70 kanaler at vælge imellem, så der er altid fodbold et eller andet sted. Vi har tre fjernsyn og en projektor på 120 tommer på Soldaterhjemmet, som vi også bruger engang imellem til PS4 spil, blandt andet FIFA bliver spillet fligtigt. Hvad bliver der spillet mest på soldaterhjemmet? Favoritspillet er det nye røde HINT som bliver pløjet igennem næsten hver aften.


THEODOR D. KIRK

Hvilke aktiviteter afholder i for de besøgende? Hver aften Guds 5 Minutter, hvor vi synger en sang og hører noget fra bibelen, beder soldatens bøn og fadervor og synger en sang mere. Hver tirsdag har vi Lagkage-banko, hvor der bliver dystet mellem de forskellige delinger og kompagnier om, hver der vinder mest. Så har vi filmaften hver onsdag, hvor vi finder en film, der bliver sat på projektoren efter Guds 5 minutter. Vi har masser af brætspil, hvor der bliver dystet både i Risk, Hint og mange andre.

Soldaterhjemslederne Leif og Solveig

Mange af disse ting er noget, som de fleste værnepligtige kan genkende fra deres eget soldaterhjem, men hvad er det, der gør lige præcis soldaterhjemmet i Nørresundby specielt? Soldaterrekreationen er et projekt, der startede på Nørresundby soldaterhjem tilbage i 2012. Otte værelser på selve soldaterhjemmet bliver lejet ud til veteraner, der har brug for en pause eller et pusterum. Værelserne er med eget køkken og bad, og veteranerne har adgang til et stort fællesområde med køkken. Siden soldaterrekrationen blev startet i marts 2013, har der været cirka 50 boende veteraner igennem.

SOLDATEN NR. 35 • 2018 2017 27


ES

TIG DEN VÆRNEPLIG

GUIDE TIL

ILM F S G I R K E S Ø L S D I T

sten for mange inkarneret del af tjene en er ur ult sk film igs Kr m af de bedste krigs ATEN har rangeret fe LD SO e. es tig jer lig e ep ør rn væ færdigg et trin tættere på at film, så I kan komme annelse. kulturelle soldater-d

FURY:

Saving Private Ryan: Årstal: 1998 Instruktør: Steven Spielberg Medvirkende: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore Hvis du siger til din sergent, at du ikke har set denne film, kan SOLDATEN ikke stå til ansvar for din sikkerhed. En absolut klassiker. Se den.

 ) 

(

Årstal: 2014 Instruktør: David Ayer Medvirkende: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña

”Det slutter snart. Men før det gør, skal mange flere mennesker dø.” Fem mand, en kampvogn og en umulig mission. Præmissen for denne film virker banal, men bliver udført fantastisk. En fortælling om et af de allieredes sidste fremstød under 2. verdenskrig. Vi følger sergent Wardaddy (Brad Pitt), som sammen med sin besætning går amok i 2 timer og 23 minutters kampvognsfest. Hvis I ikke tror på os, så bare se åbningsscenen. Mere behøves ikke siges.



28 SOLDATEN NR. 3 • 2018


THEODOR D. KIRK Inglourious Basterds: Årstal: 2009 Instruktør: Quentin Tarantino Medvirkende: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Eli Roth, Christoph Waltz Quentin Tarantino er kendt for ekstreme og blodige film, og i hans 8. film leverer han endnu engang dette. Vi følger Brad Pitt i hovederollen (igen) som Aldo Rain, der sammen med sin bande af jødisk-amerikanske nazistjægere kaldet The Basterds prøver at infiltrere og nedkæmpe det tyske nazistregime indefra. Filmen er smukt filmet, men dens sande skønhed ligger i skurken: SS-officeren Hans Landa aka ”The Jew Hunter”. Christoph Waltz leverer en iskold, kynisk, men stadig humoristisk skurk, der formår at sprede frygt, hvor end han går. Igen er startscenen et fantastisk eksempel. Vi vil ikke afsløre for meget, men kan sige så meget: En iskold SS-officer, bange jøder under gulvet og et frisk glas mælk.



American Sniper: Årstal: 2015 Instruktør: Clint Eastwood Medvirkende: Bradley Cooper, Sienna Miller I American Sniper følger vi den amerikanske Navy SEALsnigskytte Chris Kyle. Filmen, der er baseret på sande fortællinger om snigskytten, giver et billede på, hvordan krigen i Irak påvirker en mand og hans privatliv derhjemme, når kammeraterne stadig udkæmper krigen. Igennem filmen bliver seerne stillet over for moralske dilemmaer, og det er noget af det, filmen gør utrolig godt. Filmen falder desværre lidt af på det tegnede billede af Chris Kyle, da man kan mærke, at den ellers legendariske instruktør Clint Eastwood har håndplukket de øjeblikke fra Kyles liv, som han har syntes var relevante. Når det er sagt, er filmen stadig værd at se, da den giver et indblik i de psykiske problemer, som krig kan påføre soldater.



The Deer Hunter Årstal: 1979 Instruktør: Michael Cimino Medvirkende: Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale En fortælling, der starter med tre venner, som lever et liv med hårdt arbejde, druk og jagt et sted i Pennsylvania. Deres liv bliver ændret for evigt, da de bliver indkaldt til tjeneste under Vietnam-krigen. Den følelsesmæssige rutsjebane begynder dog først, da de tre kammerater bliver taget til fange og tvunget til at spille russisk roulette, mens deres fangevogtere vædder om, hvem der først skyder sig selv. Det udvikler sig mere til et psykisk drama end en krigsfilm igennem de tre timers spilletid, men selvom det lyder af lang tid, så anbefaler vi bestemt, at I sætter tid af til dette mesterværk.



SOLDATEN NR. 3 • 2018 29


> SKREVET AF VÆRNEPLIGTSRÅDET

Nyt fra Værnepligtsrådet Vi har i Værnepligtsrådet nu afholdt vores første landstalsmandsmøde i Karup sammen med de valgte landstalsmænd fra alle tjenestesteder og skoler i landet. På mødet deltog, udover landstalsmændene, repræsentanter fra henholdsvis Hærstaben, Marinerstaben, Flyverstaben, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Air Force Traning Centre samt Hæ-

rens Konstabel- og Korporalforening. Mødet gav os indtryk af, at det generelt går godt i værnepligtsenhederne, at de værnepligtige er glade for deres befalingsmænd, og at små udfordringer eller problemstillinger løses lokalt.

hvordan han eller hun bliver brugt i dagligdagen. Er du i tvivl om, hvad du kan bruge din talsmand eller landstalsmand til, så læs med nedenfor hvor vi har samlet en række punkter fra jeres talsmænd, som de har nævnt, at de ofte hjælper deres værnepligtige kammerater med.

På mødet drøftede vi blandt andet hvilke opgaver talsmanden har, samt

Er DU det næste rådsmedlem i Værnepligtsrådet?

Opgaver som talsmanden eller landstalsmanden kan bruges til

Har du interesse for værnepligten og Forsvaret, og er du god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt? Har du let ved at tale med værnepligtige og foranstående, og har du lyst til at arbejde med mennesker? Så er du måske det nye rådsmedlem i Værnepligtsrådet? Den 4. maj 2018 er der valg til Værnepligtsrådet, hvor 3 nye rådsmedlemmer skal findes. Valget foregår i Haderslev til 3. landstalsmandsmøde, og er du tillidsvalgt, har du mulighed for at stille op!

AT LØFTE DELINGENS GENERELLE NIVEAU Talsmanden bliver ofte brugt som initiativtager eller forgangsmand og hjælper med at løfte delingens grundniveau. Det kan fx være, hvis delingen er mindre god til at rengøre tilfredsstillende, vedligeholde udrustningen eller andre generelle tjenesterelevante problemstillinger.

I Værnepligtsrådet er du med til at opretholde og forbedre værnepligten ved at repræsentere de værnepligtiges synspunkter i forskellige samarbejdsudvalg i hele Forsvaret. Din arbejdsplads vil være på vores kontor på Marinerstationen Nyholmen i København, hvor du vil få mulighed for at blive indkvarteret på et enkeltmandsværelse. Har du lyst til at blive en del af Værnepligtsrådet? Så kontakt din landstalsmand og hør nærmere om hvad du skal gøre f or at stille op til valget. Har du brug for flere oplysninger eller har du spørgsmål til jobbet, så kontakt os via vores vagt­ telefon 3266 5550, via vores mail vpl-vaerne-ktp@mill.dk eller via vores Facebookside.

30 SOLDATEN NR. 3 • 2018

STYRKE FÆLLESSKABET Talsmanden bliver ofte brugt som initiativtager til sociale arrangementer, som har til formål at styrke fællesskabet i delingen. Det kan fx være filmaftner, deltagelse i maratonløb og forhindringsløb, faldskærmsudspring eller andre sociale arrangementer som kunne være interessante for delingen. INTERN PROBLEMLØSER Derudover bliver talsmanden brugt som intern problemløser, hvis delingen opleverer udfordringer. Det kan fx være, at der på en stue er en værnepligtig som hænger i selen, virker umotiveret eller skaber dårlig stemning. I sådanne tilfælde kan talsmanden hjælpe med at løse de problemstillinger, der måtte opstå, så alle i delingen trives bedst muligt. FEEDBACK TIL DEN LOKALE LEDELSE Talsmanden bruges samtidig som talerør fra delingen til ledelsen – men også omvendt. Talsmanden kan derfor løfte gode idéer eller udfordringer som delingen ønsker at ledelsen bliver bekendt med. Ledelsen kan omvendt bruge talsmanden til at formidle vigtig information til delingen, eller gennem talsmanden indhente feedback på hvordan de værnepligtige oplever deres tjeneste.


KONTAKT OS PÅ:

Christoffer: tlf: 32 66 55 51 vpl-vr001@mil.dk

Vi vil rigtigt gerne have jeres mening. Hvad synes I om værnepligten? Hvad skal fastholdes, og hvor er der plads til forbedringer? I kan enten tale med jeres landstalsmand, som vil tage det med til et møde, eller sende os en mail.

Silje: tlf: 32 66 55 52 vpl-vr002@mil.dk

Sebastian: tlf: 32 66 55 53 vpl-vr003@mil.dk

Kontakt Vagttelefon 32 66 55 50 Email vpl-ktp-vaerne@mil.dk

Facebook: Værnepligtsrådet

Adresse: A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K

Hjemmeside: www.vaernepligtsraadet.dk

VAERNEPLIGTSRAADET.DK

SOLDATEN NR. 3 • 2018 31


Profile for SOLDATEN

SOLDATEN nr. 3 2018  

I denne måned af SOLDATEN kan I blandt andet læse om to soldater i AFTC, der fik sig en flyvende overraskelse. I kan læse om HRU-soldater i...

SOLDATEN nr. 3 2018  

I denne måned af SOLDATEN kan I blandt andet læse om to soldater i AFTC, der fik sig en flyvende overraskelse. I kan læse om HRU-soldater i...

Profile for soldaten
Advertisement