__MAIN_TEXT__

Page 1

DE VÆRNEPLIGTIGES MAGASIN · MARTS NR. 2 · 2018

LIVGARDEN

Blod, sved og bevogtning

+

FÅ EN FEDERE FELTRATION + FLYVELEDER I FORSVARET + MENIGSPILLET - SPIL DIG IGENNEM DIN VÆRNEPLIGT + FORSVARSFORLIGET FORKLARET + PÅ FELT II MED LIVGARDEN + MEGET MERE!


KOLOFON

> LEDER

Så mødes vi igen, rekrut! Et af vores primære formål med bladet er at gøre indholdet så relevant for jer værnepligtige som muligt. Det betyder, at I vil finde information om forskellige uddannelser i Forsvaret og møde mennesker, som også har gennemført deres værnepligt, men nu er kommet videre ind i Forsvarets forunderlige verden. I vil også støde på jer selv i bladet, for som vi sagde til jer under vores oplæg i starten af jeres tjeneste, er vi jeres blad. Det betyder, at jo mere I deltager, des federe bliver bladet! Så send os jeres finurlige snaps på vores Snapchat, tag os på jeres smukke Instagram-billeder, og send os jeres sjoveste sergentcitater på Facebook. I vil ikke fortryde det.

Udgiver: Forsvarets Kommunikationssektion Niels Juels Gade, 1059 København K e-mail: vpl-ktp-soldaten@mil.dk telefon: 3266 5558 Ansvarshavende redaktør: Anders V. Fridberg Redaktion: Theodor D. Kirk Lene Færch Overgaard Korrektur: Klavs Vedel Layout og tryk: Rosendahls a/s

Med venlig hilsen Lene Færch Overgaard Journalist på SOLDATEN

Oplag: 2.750

MÅNEDENS BILLEDE

Copyright: Indholdet i Soldaten kan frit citeres med angivelse af kilde. Artikler udtrykker ikke nødvendigvis Kommunikationssektionens eller Værnepligtsrådets holdninger.

Kontakt Lene Færch Overgaard VPL-SOLDAT01@MIL.DK TLF: 32 66 55 58 Gennemført Flyvevåbnets Basisuddannelse på hold FEB 2017 ved AFTC i Karup.

Striben

2 SOLDATEN NR. 2 • 2018

Theodor D. Kirk VPL-SOLDAT02@MIL.DK TLF: 32 66 55 54 Gennemført Flyvevåbnets Basisuddannelse på hold AUG 2017 ved AFTC i Karup.


Forsvarsforliget forklaret

side 12

02 leder 04 kort og Godt 06 Kend dit (og andres) regiment

08 Brevkassen

FORSVARSFORLIGET

09 Side najne-pigen 10 Få en federe feltration

World of Warcraft gør 26-årige Jens til en bedre flyvelederaspirant

12 Forsvarsforliget forklaret Side 16

14 REFA – undervisning med Søværnets redningsmidler

16 World of Warcraft gør 26-årige Jens til en bedre flyvelederaspirant

19 Blod, sved og bevogtning: På FELT II med de værnepligtige fra Livgarden

22 Menigspillet – Spil dig igennem din værnepligt! Blod, sved og bevogtning: side 19 På FELT II med de værnepligtige fra Livgarden

24 Du ved du er værnepligtig når…

25 Soldatersprog 26 Sergentcitater 29 Find fem fejl 30 Værnepligtsrådet

Følg med i hverdagen hos journalisterne på SOLDATEN på vores instagram og snapchat! INSTAGRAM: soldatendk SNAPCHAT: soldatendk

SOLDATEN Nr. 2 • 2018 3


THEODOR D. KIRK

Kort & Godt

NO 2016 AN

REKRUTTER FRA DEN KONGELIGE LIVGARDE STØTTER NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Under en brandbekæmpelse i en villa i Birkerød dukkede seks rekrutter op fra Den Kongelige Livgarde’s 2. Kompagni/III Bataljon og tilbød deres assistance til Nordsjællands Brandvæsen. Rekrutterne var afsted på deres feltøvelse Felt II, da de passerede den brændende villa. Rekrutterne hjalp blandt andet med at redde værdier ud af villaen. Da brandbekæmpelsen var overstået, vendte rekrutterne tilbage til deres feltøvelse med stor ros fra brandvæsen og politi. Kilde: Krigeren.dk

NYE KRAV TIL BASISTEST Forsvarets basistest, som er med til at sætte det fysiske minimumskrav for ansatte i Forsvaret, bliver pr. 1. maj 2018 lavet om. Øvelserne i den nye basistest er tilpasset, så den i højere grad passer til arbejdet for en udsendt soldat. Testen består blandt andet af en løbetest, hvor minimumskravet er 2200 meter på 12 minutter, hvor kravet tidligere var 2400 meter. Derudover består den af fire styrkeøvelser: Split squats, burpees, træk til bryst og dips på bænk.

Kilde: www2.forsvaret.dk

MASSIVE ÆNDRINGER I FLYVEVÅBNET Forsvarsforliget 2018-2023 bringer store forandringer til Flyvevåbnet. Med beslutningen om at indkøbe 27 Joint Strike Fighter F35 Lightning II er det besluttet, at der skal skæres i Flyvevåbnets budget, hvilket skal være med til at sikre en samlet besparelse inden for Forsvarets operative område. Disse forandringer indebærer blandt andet sammenlægning af ESK 722 og ESK 724, og at skolesektionen Air Force Training Centre bliver nedlagt og rykket til Forsvarsakademiet under nyt navn. Kilde: Olfi.dk

4 SOLDATEN NR. 5 • 2017


FORSVARETS UDDANNELSER EN ANDERLEDES UDDANNELSESINSTITUTION OG ARBEJDSPLADS Er du i gang med en værnepligtsuddannelse, venter der mange nye uddannelser i Forsvaret. Du kan lige nu søge uddannelserne til: PILOT

Ansøgningsfrist:

31 MAR 2018

MILITÆRPOLITI

IDENTIFICATION OPERATOR

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

02 APR 2018

02 APR 2018

Uddannelsesstart: 01 AUG 2018

Uddannelsesstart: JUN 2018

Uddannelsesstart: 01 JUN 2018

F-16 VÅBENASSISTENT

AUTOMATIKTEKNIKER

ELEKTRONIKFAGTEKNIKER

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist:

17 APR 2018

Uddannelsesstart: Følger

Læs mere om alle Forsvarets uddannelser på FORSVARET.DK/ KARRIERE eller følg ”Forsvarets uddannelser” på

05 MAR 2018

Uddannelsesstart: 29 OKT 2018

05 MAR 2018

Uddannelsesstart: 01 OKT 2017


Kend dit (og andres) Du er nu en måned inde i tjenesten, og du har sikkert fået alverdens viden om dit eget regiment og tjenestested, men hvad kendetegner egentlig andre værnepligtiges tjenestesteder? SOLDATEN har gjort det nemt for dig at gøre dig klog på Forsvaret mange forskellige grene. Trænregimentet Trænregimentet er et regiment bestående af ca. 2.000 soldater inklusive værnepligtige i fire bataljoner samt en stab. Regimentet har base både i Aalborg og i Vordingborg. I Aalborg finder man 1. og 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon og Militærpolitiet. I Vordingborg holder 4. Nationale Støttebataljon til. 1. Logistikbataljon er Trænregimentets funktionsbataljon, der specialiserer sig med sanitetstjeneste. Desuden består bataljonen blandt andet også af to HBU-kompagnier, med ca. 550 værnepligtige årligt. 2. Logistikbataljon består udelukkende af professionelle soldater, hvis kompetencer dækker over forsynings-, transport-, bjærgnings- og forplejningstjeneste. 3. Vedligeholdelsesbataljon er Hærens kapacitetscenter inden for al vedligeholdelse af materiel i Hæren. 4. Nationale støttebataljon opstiller og uddanner nationale støtteelementer, der leverer operativ logistik til Forsvarets missioner, Hærens beredskaber og øvelser. Bataljonen har herunder et HBU-kompagni med en årlig indkaldelse på omkring 80. Militærpolitiet er en af Forsvarets mange specialistenheder og udgør en styrke på omkring 300 mand. Militærpolitiet leverer politistøtte til Forsvarets mange forskellige opgaveløsninger nationalt såvel som internationalt. Regimentets valgsprog: ”Sustaining Victory” Kilde: forsvaret.dk & facebook.dk & 6nse.dk

Ingeniørregimentet Ingeniørregimentet holder til på Skive Kaserne og er Forsvarets center for ingeniør- og CBRN-tjeneste. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniørs-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste. I Ingeniørregimentet er der tre forskellige bataljoner: 1. Panseringeniørbataljon, 2. EOD Bataljon og 3. CBRN & Konstruktionsbataljon. 1. Panseringeniørbataljon tæller omkring 450 soldater og har til opgave at levere kampingeniørstøtte til Hærens brigader og kampbataljoner. Bataljonen uddanner også soldater til stående styrke. 2. EODBTN er bataljonen i Ingeniørregimentet, der blandt andet uddanner værnepligtige. Der bliver hvert år indkaldt op til 540 værnepligtige til Skive Kaserne. 3. CBRN & Konstruktionsbataljon er Ingeniørregimentets specialistenhed, der varetager tre af Ingeniørregimentets fem specialer: CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), konstruktion og GEO (Geospatial). Bataljonen er værnfælles og løser opgaver for hele Forsvaret, tilmed også i det civile samfund. Bataljonen har 286 professionelle soldater fordelt på to kompagnier. Ét af regimentets valgsprog: ”First in – Last out” Kilde: forsvaret.dk

6 SOLDATEN NR. 2 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

regiment! Den Kongelig Livgarde Den Kongelige Livgarde er et topmoderne infanteriregiment, der består af tre livgardebataljoner, Vagtkompagniet og Musikkorpset. De holder til på Livgardens Kaserne i Gothersgade i København samt på Garderkasernen, der ligger i Høvelte. Den Kongelige Livgardes vigtigste opgave er at stå vagt om Hendes Majestæt Dronningen og dronningens huse. Livgardens 1. og 2. Bataljon er begge panserinfanteribataljoner og består af professionelle soldater. Soldater der blandt andet har været udsendt til steder som Kosovo, Afghanistan og Irak. 3. Livgardebataljon er Livgardens uddannelsesbataljon, der hvert år modtager omtrent 900 værnepligtige. Værnepligten varer otte måneder med fire måneders ”grøn” tjeneste (almindelig HBU) og fire måneders ”blå” tjeneste (vagtgående garder). Livgardens Musikkorps består af 36 professionelle musikere, som er ansat af Forsvaret på fuld tid. Musikkorpset leverer musik til kongehuset ved vagtskifter på majestætens residens, taffelmusik på slottene, ved statsbesøg og til modtagelser. Regimentets motto: ”Pro Rege Et Grege” – For Konge og Folk

!

Følg med i næste blad, hvor vi bringer anden del af artiklen og dermed de andre regimenter (og Søværnets værnepligtige tjenestested), der findes i landet.

Dette er ikke et regiment, MEN… Flyvevåbnet – Air Force Training Centre (AFTC)

Hærens Efterretningscenter er et ungt regiment, der blev oprettet 1. marts 2014, med omtrent 520 medarbejdere. Regimentet består af en stab og 1. og 2. Military Intelligence Battalion, der har hovedbase på Varde Kaserne og afdelinger på Ryes Kaserne i Fredericia. 1. Military Intelligence Battalion indhenter informationer og opstiller bidrag til Hærens Reaktionskampgrupper i form af kapaciteter inden for informationsaktiviteter IA, UAS (små ubemandede fly), HUMINT (fysisk indhentning) og EW (elektronisk krigsførelse). Derudover gennemfører bataljonen også Hærens Basisuddannelse, hvor der indkaldes omtrent 350 værnepligtige årligt. 2. Military Intelligence Battalion bearbejder de indhentede informationer og yder blandt andet efterretningsstøtte til udsendte enheder, Hærens Operative Kommando og øvrige myndigheder i Hæren. Motto: ”Viden er styrke”

AFTC er blot en brøkdel af hele Flyvevåbnet, men det er i denne del af Flyvevåbnet, at man blandt andet uddanner værnepligtige. AFTC er Flyvevåbnets skole, som betegnes som portalen til Flyvevåbnet. Det er en selvstændig myndighed, der ligger under Flyverstaben, som gennemfører uddannelser i overensstemmelse med Flyvevåbnets behov. De uddanner værnepligtige, konstabler, sergenter og reserveofficerer. Ydermere har AFTC blandt andet også grunduddannelsen for linjeofficerer, pilotelever, flymekanikerelever samt hundetræningsuddannelsen. AFTC har ca. 90 forskellige kurser og uddannelser og ca. 3.000 elever og kursister årligt – ud af dem er der omkring 100 værnepligtige årligt i AFTC. Enhedsbetegnelsen, der findes på AFTC’s logo, er ”Superstes Agas”, der betyder, at ”du skal overleve og handle”.

Kilde: forsvaret.dk & www.artilleriet.dk

Kilde: forsvaret.dk & uegavisenkarup.dk

Kilde: forsvaret.dk

Hærens Efterretningscenter

SOLDATEN NR. 2 • 2018 7


OBS! SOLDATEN tager intet ansvar for råd og vejledning givet i denne brevkasse. Denne fungerer uafhængigt af SOLDATENs redaktion. Nyd derfor læsning på eget ansvar

Brevkassen Kære Brevkasse Først og fremmest: Fedt blad! Bliv ved med at skrive, som I gør. Vi elsker det her på kasernen. Jeg har på det seneste gået rundt og været lidt ked af det. Dette skyldes desværre en episode, der fandt sted i vores kære messe. Det var en torsdag aften, og hele delingen havde besluttet, at vi skulle i messen for at fejre, at alle havde dumpet deres førstehjælps-mærkeprøve. En af mine stuekammerater går op i baren og bestiller to kasser øl, som vi alle skal dele. Puha. Desværre er min situation, at jeg aldrig har smagt øl før og VIRKELIG ikke tør. Jeg har engang lugtet til min fars øl, da jeg var lille, og jeg kan huske, at det lugtede meget fælt, og jeg har ikke rørt det lige siden. Hver gang jeg får tilbudt en øl, kommer jeg med en eller anden dårlig undskyldning, og går på toilettet, hvor jeg drikker mine Somersby i smug. Jeg synes efterhånden, at det er virkelig pinligt, da jeg nu engang er 25 år gammel og stadig ikke kan være i nærheden af det stads. Hvad skal jeg gøre? Vær sød at hjælpe mig, jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal stille op! Venlig hilsen En fortvivlet soldat. Kære Menig Mokaï Først og fremmest vil vi sige tak for de varmende ord om vores skønne blad. ”Knap en bajer op”. Det sang en klog mand engang, og det er præcis vores råd til dig. Vi er ret sikre på, at når du melder dig til værnepligten, så står det vist med småt et sted, at øl er uundgåeligt. Du er soldat nu, for søren! Og soldater er det folkefærd, der lige efter havnearbejdere hænger mest ud med de gyldne kvinder. Det er sådan verden fungerer, og det kan du ikke lave om på. Så se nu at få det overstået, det er ikke så slemt. Og hvem ved? Du kommer måske endda til at kunne lide det en dag. Der er intet som følelsen af den gyldne nektar der løber ned gennem halsen på dig, efter du løfter låget på dit raflebæger og finder ud af, at din buddymakker rent faktisk havde slået en meyer. Det er sådan noget, vi sætter pris på her på Brevkassen, og det skal du nok også lære! Så hold dig for næsen, soldat! Din værnepligt er lang endnu, og det toilet vil ikke altid være ledigt. KH Brevkassens redaktion. 8 SOLDATEN NR. 2 • 2018


LENE FÆRCH OVERGAARD

Side

-pigen

Pansret minerydningskøretøj PNMIRK Dette monster af et pansret minerydningskøretøj kan pløje hen over et minefelt, som var det en mejetærsker på en kornmark. PNMIRK er opbygget på en WISENT bjærgningsvogn (Leopard 1), hvorpå der er monteret en fuldbredde minerydningsplov. Ploven fungerer ved at pløje et spor, hvor miner enten bringes til detonation eller blot skubbes til side. Udover en fuldbredde minerydningsplov er det også monteret en Magnetisk Signatur Duplikator (MSD) foran på ploven. Denne MSD producerer et kraftigt magnetfelt og kan på den måde udløse eventuelle magnetminer i jorden. Bag på PNMIRK er der placeret et Lane Marking System (LMS), der ved hjælp af trykluft udskyder markeringsstokke til afmærkning af det ryddede spor.

Dette pansrede minerydningskøretøj har været indsat et antal gange og gennemført gennembrydning af formodede minefelter og har pløjet stillinger til kampvogne på kanten af Green Zone i Afghanistan.

Fakta: Antal: ........................................................................................2 Vægt: ............................................................................ 54 tons Fart: ..............................................................................65 km/t Besætning: .............................................................................3 Rydningsfart: ...........................................................2-5 km/t Rydningsbredde: ........................................................ 3,5 m Bevæbning: ................... 12,7 mm tungt maskingevær * OBS har du lyst til at se PNMIRK in action, kan du gå ind på Ingeniørregimentets Facebookside. Kilde: www2.forsvaret.dk & krigeren.dk

SOLDATEN NR. 2 • 2018 9


Klassikerne Spicysauce i aftensmaden Du har måske allerede prøvet det og fundet ud af, at der ikke står ’spicy’ på den lille pose for sjov. Eller også er du en hardcore chilifan, der knap nok kan mærke varmen. Uanset hvad er spicysaucen i hvert fald et godt supplement til enhver aftensmad i felten.

Kakaopulveret i morgenmaden Dette er lidt en guilty pleasure. Kommer du dit kakaopulver ned i din morgenmad, har du et legendarisk morgenmåltid, der får dit blodsukker til at stige lige så hurtigt, som det tager dig at falde ned på buffen. Hvis du stadig ikke falder ned hurtigt nok, så tilføj stykker af din chokolade.

Peanutbutter og marmelade Gør amerikanerne det, ja, så gør vi det også. Hvor tror du ellers, ideerne til vores realitytv kommer fra? Peanutbutter og marmelade er en combo, der er lige så uadskillelig som dig og dit gevær. Prøv den på dine grovkiks eller dit vakuumpakkede grovbrød. Mums.

10 SOLDATEN NR. 2 • 2018

Få en fede feltration Du har måske allerede opdaget efter din første feltøvelse, at en feltration hurtigt bliver ensformig. Vi har på SOLDATEN haft de kreative briller på og forsøgt at mixe og matche diverse madvarer i rationen, så DU kan få en federe feltration på din næste feltøvelse.

Gode råd McDonalds mayonnaise og ketchup

Spork

Næste gang du svinger forbi McD’s DriveThrough, så gør dig selv den tjeneste at købe et par ekstra mini-poser ketchup og mayonnaise med. Mayonnaisen fungerer formidabelt med din tun og makrel, og ketchuppen kan du bruge til din aftensmad. Hvis du har fået en feltration med soja-honning sandwiches, giver ketchuppen også et ekstra pift der.

En spork er ét værktøj med tre forskellige funktioner. Det er både en kniv, en gaffel og en ske (!), hvilket vil sige, at du kan bruge den til døgnets tre måltider. Du kan højest sandsynligt erhverve dig sådan en fætter på dit nærmeste soldaterhjem.


LENE FÆRCH OVERGAARD

De alternative

re

Energipulver i kogende vand Kribler og krabler din amenneskelige overlegenhed også i dig inden solens frembrud? Så kan du med fordel stå op før dine soldaterkammerater, koge noget vand og komme en pose energipulver i. Det smager fantastisk, som var det en kop hyperaktiv bryg te.

Peanutbutter og chokolade Endnu en fantastisk combo og endnu en guilty pleasure! Selvfølgelig taget i betragtning af, at du er fan af den gennemblendede jordnøddemasse (og chokolade, men hvem er ikke det?). Det kan nydes alene, eller du kan lave en lækker mad med ingredienserne på enten grovkiksene eller det vakuumpakkede brød.

Spicysauce på tun og makrel Din tun og makrel er egentlig okay i sig selv, men der er optimeringsmuligheder her. Klem lidt af din spicysauce ud på din tun- eller makrelmad, og du får en herlig varme og et spændende twist på din fiskemad.

Peanutbutter på proteinbaren

Byt til nyt eller kassér det En feltration hver fireogtyvende time er alligevel mere, end hvad du tror. Er du hurtig og snedig, bytter du det, du ikke spiser, væk. Er du et dovent dræn, der ikke gider slæbe på de ekstra gram, sørger du for at smide alt det unødvendige ud.

Kan du heller ikke få nok gains? Kom peanutbutteren på din proteinbar, og du har det perfekte mellemmåltid til at få dit proteinbehov nedkæmpet. Note: Nogle gange skal mad ikke smage godt. Det skal bare NED.

Til den desperate Er du ved at falde om af udmattelse, eller trænger du bare til noget hurtig energi? Hvis dette er tilfældet, så kan du blot hælde en pose energipulver eller den frysetørrede kaffe ned i svælget og skylle efter med noget vand. Vupti, du kan nu gå de sidste 40 kilometer af din patrulje.

SOLDATEN NR. 2 • 2018 11


FORSVAR FORSVARSFORLIGET

Forsvarsforliget forklaret Den 28. januar kom det længe ventede Forsvarsforlig 2018-2023. Efter en lang ventetid udgav politikerne deres udspil til hvordan Forsvaret kommer til at fungerer, samt overskue dets ressourcer de næste seks år. ”Med denne aftale er partierne enige om at give Forsvaret et substantielt løft, der indfases gradvist og ender med, at Forsvarets årlige bevilling i 2023 er styrket med 4,5 mia. kr.” Sådan lyder indledningen, til det nye Forsvarsforlig, men hvordan ser det store billede ud? SOLDATEN har kigget på hovedpunkterne, og derved lavet en mere overskuelig forklaring.

12 SOLDATEN NR. 2 • 2018

NATO Det er blevet gjort meget klart, at Danmarks bidrag til NATO, skal forøges. For at kunne støtte vores allierede, er det ikke blåt vores Forsvarsbudget der er blevet hævet, men der er derimod også blevet vedtaget nogle forøgelser og oprustninger, for bedre at kunne håndhæve Dansk suverænitet. Dette inkluderer blandet andet: • En ny deployerbar brigade på 4000 mand, som skal være klar til at kunne blive aktiveret i en international/national operation • Nye luftforsvarsmissiler til de danske fregatter • Ny udrustning i form af sonar til Flyvevåbnet og Søværnet med henblik på ubådsbekæmpelse


THEODOR D. KIRK

RSFORLIGET ”MED DENNE AFTALE ER PARTIERNE ENIGE OM AT GIVE FORSVARET ET SUBSTANTIELT LØFT, DER INDFASES GRADVIST OG ENDER MED, AT FORSVARETS ÅRLIGE BEVILLING I 2023 ER STYRKET MED 4,5 MIA. KR.”

Cybersikkerhed

Danmark Efter seneste års terrorangreb i både Danmark såvel som udland, er det nu blevet vedtaget at der også skal styrkes på den nationale front. Dette vil sige at der kommer større fokus på bevogtningsopgaver. Den Kongelige Livgarde vil nu få et ekstra vagthold, med henblik på at kunne uddanne flere unge mennesker til at kunne varetage bevogtningsopgaver senere hen, og større politiet i deres opgaver.

Cyberkrigsførsel har været et utroligt debatteret og omtalt emne de sidste par år, og spås også til at være fremtidens måde at fører krig på. Dette var et kæmpe punkt i det nye Forsvarsforlig, og regeringen har valgt at ligge en pulje, på 500 millioner kroner til fremtidig håndtering af cyber-relaterede problemer. Udover disse investeringer, kommer der også til at blive oprettet et cybersituationscenter, som får til opgave at kunne løse fremtidige cyberrelaterede situationer og eventuelle angreb. Dette ville også åbne muligheden for flere stillinger, og oprette helt nye uddannelsesmuligheder inden for Forsvaret.

Værnepligten Værnepligten har i lang tid, været spået til at få sit eget punkt i forliget. Med det nye forlig, kommer en masse nye ændringer til den danske værnepligt. Antallet bliver løftet. Helt præcist med 500 nye værnepligtige som kommer til at blive fordelt til Høvelte, Bornholm, Oksbøl og Varde. Sammenhængende med de nye tiltag til Værnepligten, er mobiliseringsfaktoren som regeringen søger at forhøje, og derfor kommer den nye værnepligtsuddannelse også til at have mere fokus på mobilisering i tilfælde af krise eller krig.

SOLDATEN NR. 2 • 2018 13


GE PORTA E R O T FO

REFA

undervisning i Søværnets redningsmidler I Danmark kommer du ikke meget længere nordpå end Frederikshavn, og er du værnepligtig i Søværnet, er det her, du aftjener størstedelen af din værnepligt. SOLDATEN var på besøg i slutningen af januar for at deltage i deres undervisning i redningsmidler.

Hvis uhelde t er ude, læ rer de værnepligtige, hvordan de sammen kan udgøre et mål, de r gør det nemmere fo r redningshe likoptere at se dem.

I løbet af lektionen lærer de værnepligtige blandt ande t at pakke en redningsvest og beny tte den på korrekt vis. Her er de væ rnepligtige parat til at falde lodret ned i vandet for at udløse redningsvest en.

14 SOLDATEN NR. 2 • 2018


LENE FÆRCH FLEMMING HØYER OVERGAARD

gsmidler og REFA står for rednin truktøren viser på faretøjstjeneste. Ins rnepligtige skal væ land, hvordan de lv n, hvorefter de se vende gummibåde t. ine ss ba det i får lov til at prøve

”Det er vildt fedt, det her! ” var blandt de mange st øn og anstre ngelsesudbru under dagens d lektion. Alle var enige om at de fire tim , er i bassinet var både lærerige og un derholdende.

SOLDATEN NR. 2 • 2018 15


World of Warcraft gør 26-årige Jens til en bedre flyvelederaspirant

”Du kan sidde efter et pas i simulatoren og have store svedpletter under armene og tænke: Hold nu kæft, mand!”

Flyvelederen har styr på alt mellem himmel og jord og har dagligt flere bolde i luften end de fleste. Vi har taget en snak med Jens, der er kommende flyveleder, om netop det at kunne jonglere med flere bolde i luften ad gangen.

Simulering af virkeligheden ”Du kan jo sidde med 20-25 fly og styre dem ind på samme tid, så du skal kunne danne dig et stort overblik,” fortæller Jens om træningen i flyveledersimulatoren. Selvom han blot sidder i en simulator, er det bestemt

ikke barnemad at få puslespillet på land og i luften til at gå op. ”Du skal kunne stikke en finger i jorden og holde hovedet koldt i pressede situationer. Det er måske lidt kliché, men nogle gange er der meget run på, og du skal virkelig kunne arbejde intensivt, men stadig holde hovedet koldt,” siger Jens, der overraskende nok fandt ud af, at computerspillet World of Warcraft har været medvirkende til hans gode flyvelederevner. Men det vender vi tilbage til senere…

Når tilfældighederne tager over 26-årge Jens startede sin karriere i Forsvaret i august 2014, hvor han aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde. Han blev optaget på Hærens Sergentskole i april 2015, men droppede ud halvvejs for at starte på uddannelsen som pilot. Pilotuddannelsen lå dog ikke i kortene for Jens, der desværre ikke bestod en del af uddannelsen og måtte afgå efter otte måneder. ”Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave efter Flyveskolen. Jeg havde hørt om flyveledere før, men jeg vidste ikke så meget om, hvad jobbet gik ud på. Jeg havde kun prøvet at være

16 SOLDATEN NR. 2 • 2018

oppe i tårnet et par gange i forbindelse med pilotuddannelsen.” Jens har endnu ikke prøvet at arbejde i et tårn og lede flyene i virkeligheden, men i dag er hans sidste dag i simulatoren. På mandag står tårnet i Skrydstrup nemlig på programmet.

Fakta: • Du kan søge uddannelsen direkte efter værnepligten – uddannelsen tager tre år • Du indgår i et 15-måneders uddannelsesophold i Sverige • Du får undervisning i flykending, engelsk, meteorologi og radarlære • Du får løn på ca. 21.000 kr. pr. mdr. • Du har en bindingsperiode i Forsvaret på 6 år efter endt uddannelse • Du får en startløn på ca. 40.000 kr. pr. mdr. som færdiguddannet • Du får ca. 1. mio. kr. om året i slutløn • Du vil typisk blive udsendt hvert tredje år Kilde: forsvaret.dk


LENE FÆRCH OVERGAARD Uddannelsens opbygning Søger du flyvelederuddannelsen efter endt værnepligt, skal du først igennem Flyvevåbnets sergentuddannelse i Karup, der varer seks måneder. Dernæst begynder du på Forsvarets benyttet Air Trafic Skole, der varer 18 måneder. Her lærer du om generel flyveledelse, hvor du senere i Kastrup har kurser i en simulator med fokus på militær flyveledelse. Du afslutter uddannelsens forløb med et år i ’on-the-job-training’ med en instruktør ved din side, hvor du kommer ud til et tårn i henholdsvis Karup og Skrydstrup eller til områdekontrolcentralen i København.

Optagelsesprøven For at blive optaget på flyvelederuddannelsen skal du igennem en optagelsesprøve bestående af fire selektioner. Første og anden selektion består af computerbaserede prøver, der tester dine engelskkunstskaber og simultankapacitet. Tredje selektion består blandt andet af Forsvarets basistest, samt en samtale med en psykolog. Fjerde selektion består af to dages flymedicinsk undersøgelse. Du kan læse mere om optagelsesprøven på Forsvarets hjemmeside forsvaret.dk/flyveleder

Et ansvar, du skal kunne leve op til ”Der er ingen grund til at tænke, at hver eneste prik på skærmen forestiller et fly med 300 mennesker,” fortæller Jens inde i et af klasselokalerne tilknyttet Kastrup Lufthavn. ”Hvis du overtænker hver situation, bliver du uopmærksom. Hvis du er uopmærksom, arbejder du mindre effektivt, og det kan have enorme konsekvenser, fordi du kan bringe dig selv og andre i en farlig situation.” Hvert eneste lille fly på simulatoren illustrerer menneskeliv. Det kan for nogle være svært at forholde sig til. I modsætning til computerspil, har du som flyveleder nemlig ikke en resetknap til gøre dine fejl om. På uddannelsen bliver eleverne forberedt på det værste ved at øve forskellige nødsituationer i simulatoren. Det kunne for eksempel være et fly, der bryder i brand eller har motorstop.

Flyvelederen har nemlig ikke mulighed for at lægge en fast plan for dagens flyvning. Det er noget, som Jens også kan mærke i simulatortræningen: ”Hvis du lægger en plan, så skal du kunne være omstillingsparat, for situationen kan ændre sig lynhurtigt. Flyet kan pludselig have fået en fejl, og det bliver du nødt til at passe ind i din plan,” fortæller Jens og fortsætter: ”Du kan ikke lægge en plan en time i forvejen – du arbejder maksimalt fem minutter frem i tiden.”

Er gaming virkelig en fordel? Jens har ligesom så mange andre spillet en del computerspil som teenager. Det var spil som World of Warcraft og Counter Strike, der fastlåste hans øjne til skærmen. Noget han kan mærke den dag i dag. I dag er det bare simulerede F-16-fly, der suser hen over de ni skærme på flyveledersimulatoren. ”Jeg har spillet meget computer, og jeg kan sagtens forstå, når de siger,

at det kan give dig en fordel, men jeg tror også, det kommer meget an på, hvad du har spillet,” siger Jens og fortsætter: ”At have spillet spil, der kræver, at du har mange bolde i luften på en gang, tror jeg kan være en fordel.” Mellem fem og ti procent af den danske befolkning har de evner, der skal til for at blive flyveleder. Har du siddet meget foran computeren og spillet spil, kan det måske have forbedret dine evner til at komme igennem det mikroskopiske nåleøje. ”Jeg tror, at en del af dine flyvelederevner er medfødt gennem generel IQ, motorik og simultankapacitet,” fortæller Jens og fortsætter: ”En anden medfaktor er den stimulans, du har fået gennem livet, som blandt andet gaming. Jeg tror bestemt, at du kan forbedre dine flyvelederevner gennem gaming.”

SOLDATEN NR. 2 • 2018 17


KAN DU HOLDE MANGE BOLDE I LUFTEN? - SÅ PRØV MED FLY! Søg ind som flyveleder eller flyvelederassistent, hvis du vil have et udfordrende job på radaen. Du får ansvaret for at lufttrafikken afvikles sikkert og effektivt, og hjælper de militære fly med at navigere igennem luftrummet og på landjorden. Med jobbet hører en fantastisk udsigt, attraktiv løn og gode karrieremuligheder i hele verden. Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. MAN-FRE (07.30-18.00.) Læs mere og ansøg på forsvaret.dk/flyveleder

FLYVELEDER Adgangskrav Studentereksamen (hhx, htx, stx eller hf) med gode karakter i dansk, engelsk og matematik Uddannelseslængde Ca. 3 år Løn Under uddannelsen ca. 21.000 kr. pr. måned. Slutløn ca. 1.000.000 kr. pr år. Arbejdsplads Skrydstrup, Karup, København

FLYVELEDERASSITENT Adgangskrav Folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 i fagene dansk, engelsk og matematik Uddannelseslængde Ca. 1. år Løn under uddannelsen, ca. 20.000 kr. pr. måned. Arbejdsplads København

18 SOLDATEN NR. 2 • 2018


THEODOR D. KIRK

LIVGARDEN

BLOD, SVED OG BEVOGTNING En iskold og våd beretning om feltøvelse Felt II med rekrutterne fra 1. Kompagni’s 2. Deling i Den Kongelige Livgarde

SOLDATEN NR. 2 • 2018 19


Kl. 0800 en kold januar morgen stiller SOLDATEN i appelgården hos Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen Høvelte. Vi er iført fuld SKYT-udrustning og bevæbnet med Forsvarets dødeligste våben: Canon 450D med 70-300mm tele linse. Vi er klar til tre døgn i felten med 2. Deling. Vi ankommer til 2. Delings lejr, og vi bliver mødt af to rekrutter, der skeptisk spørger os om militær ID samt ærinde. Efter en kort snak med deres delingsfører, trækker de pigtråden tilbage og løfter bommen for os. Vi bliver mødt af synet af et bevogtningsområde, der fungerer som en velolieret maskine. Kontrolpunkterne Alfa, Bravo, Charlie og Delta er alle besat af to mand hver, og i vagttårnet

20 SOLDATEN NR. 2 • 2018

sidder tre mand alt, som holder udkig og fører logbog. Resten af grupperne indøver kampeksercits eller forplejer sig selv, alt imens de andre bevogter. Vagtturnusen skifter og alle bytter plads. Et par timer passerer, og det er tid til en befaling, for hvad der skal ske i løbet af aftenen. Rekrutterne er samlet i en hestesko rundt om deres delingsfører, der forklarer, at de skal angribe et objekt senere på natten. Efter befaling påbegynder rekrutterne at forpleje varmt samt sløre sig til den kommende opgave. Omkring kl 1900 er det blevet helt mørkt, og vi begynder så småt at gøre os klar til at gå ud til objektet. Efter en lang march kan


THEODOR D. KIRK rekrutterne se fjenden: To lastbiler og tre mænd samlet rundt om et bål. De lægger sig i stilling, og omkring kl 0100 lyder det første skud fra deres delingsfører. Efterfølgende lyder hundredvis af skud i retning mod de tre mænd. Efter en kort ildkamp får rekrutterne fra 2. Deling nedkæmpet målet og renset køretøjerne. Klokken er nu lidt over tre om natten, og SOLDATEN er sammen med rekrutterne nået tilbage til lejren. Man kan godt se på rekrutterne, at det har været en lang dag og tur. De bliver til lettede ansigter befalet til at gå i seng. Kl 0800 næste morgen har rekrutterne været oppe i et par timer, og det er nu tid til at overdrage bevogtningsområdet til 2. Kompagni, da deres feltøvelse starter denne dag. Cirka en time senere ankommer rekrutterne igen til Garderkasernen Høvelte, og de påbegynder en lang dag med vedligeholdelse af fælles materiel. Der spreder sig en fælles glæde hos rekrutterne, da de så småt begynder at tro, at de er færdige. Det er ikke tilfældet. Hele 2. Deling bliver befalet udenfor, og de får at vide, at en helikopter er styrtet ned ude i terrænet. En samarbejdsbane begynder, og den byder på en lang løberute med forhindringer som for eksempel armgang, stiger og en lille sø, som de også skal igennem, alt imens de slæber på tre store træstammer. Smerten og udmattetheden begynder at kunne ses tydeligt i rekrutternes ansigter, men ved udholdenhed og en masse kammeratskab og makkerhjælp når de endeligt i mål, og deres feltøvelse FELT II er hermed overstået

”TIL HVIL OG VEDLIGEHOLDELSE, TRÆD AF!”

SOLDATEN NR. 2 • 2018 21


Menigspillet – Spil dig igennem AFSLUTNINGSFEST Du er konge af natten, men knap så konge til aftrædelse. Start forfra med værnepligten.

31. maj. TIL civilt, TRÆD, AF!

Du må låne penge til at betale pizzamanden, da du har brugt alle dine penge på bajere og byture. Tag ti strækkere.

1, 2, 3: Du får et smil fra din sergent. Alle andre tager fem strækkere.

Du overvandt din frygt for tyngdekraften under dit faldskærmsudspring og føler dig flyvende! Ryk to felter frem.

Du laver eksercits til UG. Slå igen.

Sergenten finder patroner i din magasintaske. Tag fem squats.

4, 5, 6: Du er værnepligtig i Livgarden. Eksercits er aldrig perfekt. DU tager fem strækkere. 1, 2, 3: TILLYKKE. Du er den med færrest ansigtstræk og den mest højtråbende stemme. Ryk to felter frem.

Du er værnepligtig ved HESK. Din hest stejler under eskorten. Lav ti lunges.

Du tager til optagelsesprøve som sergent. Slå igen.

FELT II

4, 5, 6: Du mister aldrig din sjæl. Turen var forgæves. Vent en omgang.

Du glemmer at falde ned på buffen, da der blev råbt ARTILLERI. Tag tilbage til sidste feltdag og øv dig.

FELT II Du bliver udnævnt som spejder. Ryk ét felt frem, for at lede vejen for de andre.

FELT II Du har købt lækkert gear på kuffen, så du er total ’spæk-up’. Snig dig to felter frem.

1, 2, 3: Lægen falder for det og giver dig et ekstra slag.

INFIRMERIET Du er et dræn og melder dig på INF inden øvelse. Slå igen.

DEPOTET

En sergent finder et støvfnug i bunden af dit skab og befaler dig at VOGTE DET MED DIT LIV. Tag ti lunges.

Du har fået for mange gains. Sving forbi depotet, og byt dit tøj.

4, 5, 6: AFSLØRET! Ryk tilbage til nærmeste INF

I er i messen for første gang, og du formår at stille velsoigneret til tjeneste dagen efter. Ryk to felter frem.

Start –>

FELTDAG Hjemmeværnet slører sig bedre end dig. Tag to strækkere.

INFIRMERIET Vent en omgang, så du kan blive rask igen.

FELT I

Det enes te du behøver er en tern ing (elle r en tern ing-a pp) og fant asifu lde gens tande som brik ker.

5. februar – velkommen til Forsvaret!

22 SOLDATEN NR. 2 • 2018

I har første FELTDAG, og du bliver valgt som alfa. Ryk frem til næste feltdag.

Du bliver bedt om at oplyse dit MA-nummer, men du har allerede glemt det. Tag to strækkere.

Du bliver valgt som landstalsmand af din valggruppe og skal på CENTA-kursus. Ryk tre felter frem.


LENE FÆRCH OVERGAARD

din værnepligt! Du mangler utallige genstande til afmønstringen. Tag tilbage til depotet og fyld op!

Du får jobbet som journalist på SOLDATEN. Slå igen.

Ingen opdager, at du er faret vil under O-løb, og du må overnatte i felten. Vent en omgang. Du misser alle skiver til mærkeprøven i skydning. Tag ét minut i planken.

FELT III Halløj! Du er værnepligtig i Søværnet. Spring Felt III over.

FELT III Du kissemisser i nærsikringen og bliver opdaget af din sergent. Tag fem strækkere.

Du falder i søvn i hovedvagten. Slå igen.

FELT III

1, 2, 3: Pyh, ingen opdager det. Turen fortsætter.

4, 5, 6: Busted. Du bliver tildelt en disciplinærstraf. Vent en omgang. 1, 2, 3: Ingen opdagede det. FREMAD, FREMAD.

Du skal til landstalsmandsmøde med Værnepligtsrådet, men du mangler din ’uni-fin-form’. Vent en omgang.

Du kom til at smide et SOLDATEN-blad ud. Tag fem strækkere.

En fra din deling laver et vådeskud. Slå igen.

Du er værnepligtig i Flyvevåbnet og får sent fri for første gang. Vent en omgang. FØHJ MÆRKEPRØVE Du husker at råbe efter hjælp på alle handlebaner og får guldmærket. Alle andre tager fem anerkendelsesstrækkere.

Du løb ikke hurtigt nok på coopertesten. Lig ét minut i planken for at forbedre din præstation.

Du stryger de andres skjorter. Uddel fem strækkere.

1, 2, 3: Stuen er spotless.

FELT I Du graver regimentets dybeste skyttehul. Ryk to felter frem.

FELT I Du har aldrig overnattet i Moder Natur. Vent en omgang for at vænne dig til det.

Du melder dig som stueformand. Slå igen.

Du bliver kåret som månedens menig. Ryk to felter frem.

4, 5, 6: Sergenten finder et sandkorn under madrassen.

FELTDAG Du taber dit bundstykke og skal skrive et digt. Tag fem squats.

Du er faktisk militærnægter og forsøger at stikke af. Du får en ny indkaldelse. Start forfra på værnepligten.

SOLDATEN NR. 2 • 2018 23

4, 5, 6: Incoming SG flyvespark. Delingen (alle spillere) tager ti mavebøjninger


THEODOR D. KIRK

1.

n, med din

i skove 3. Når du er udblieveogr vegådenmetur d at kontrollere dine kæreste, og du sikringsretninger.

4.

Når du b egynder dine foræ at pudse ldres sko og støvle sjov. r for

ynder at spørge ind 5. Når dine venner beg dfarvede T-shirts på.

til hvorfor du egent-

ligt, altid kun, har san

6.

Når du auto matisk våg om morge ner klokke nen, hver n halv fem weekend. ,

overtale ver at rø p t n og spille konsta med ud Når du e d g a t at em me jorde d nner, til e n v a k e u in d d så ll, bare ner. paintba SKYT ev e n g le r e v dine o

7.

8.

Når du grubler over hvorvidt, den aftensmad din mor har lavet til dig, kan/burde peppes op med lidt spicy-sovs fra din feltration. r

nne dine ve ale med ft a n e e ng . skal lav s-befali Når du mpunkt fe n e iver dem og du g

9.

10.

Når du ubevist, begynder at møde til alle arrangementer, minimum fem minutter før.

24 SOLDATEN NR. 2 • 2018

DU VED

2.

Når du få r fysisk on hver gang dt i kropp nogle sige en r ”tjekker”

IG NÅR... DU ER MEN

tiv, har det, r javel, nega Når du sige venner og videre til dine så og , et ag modt eekend. hjemme på w er du r nå e, famili


IDA RAVNEBERG

Soldatersprog Det er nok noget af det første, man opdager som værnepligtig – soldater har deres eget sprog! Vi har været en tur forbi sproget.dk og set på deres optegnelser under soldatersprog. Her får du det slang, din bedstefar eller oldefar ville have brugt i de gode, gamle dage – måske det er på tide at genindføre nogle af ordene?

[Bænke| tur] Afst raffelse, d i at lægge er består en person o banke ha ver en bæ m på den nk og strammed e bagdel. [Fod|fan terist] O mdannels e af infan terist. [Gebøs] Spøgende omdanne bøsse. lse af gev ær og [Gymna| hop] Spø gende bet Det er Mo egnelse fo tion og G r gymnas ymnahop tik: for din ty k k e Krop… [Horn|h yler] En blæser. [Kanon| feber] F ebrilsk ell under et er ner slag (en a rtillerikam vøs ængstelse/fryg t før og p). [Kaserne |fader] Om den l edende u nderoffice r på en ka [Lig|slæ serne. ber] Bet egnelse fo døde). r de milit ære sygep assere (de r slæber d e [Vand|rø ver] En v ærnepligt ig i marin en. SOLDATEN NR. 25 • 2018 2017 25


> SERGENT

c it ate r

VEDL: ”Okay SG til delingen inden i dag. Jeg har en røvhuller, jeg har travlt plæne derhjemkone, to børn og en græs nå at slå dem alle me, og jeg skulle gerne r mørkt sammen, inden det blive

ingen SG fortæller del om de tre L’er: ve ”Lyt, lær og luk rø

I LEGER ”HUSK HANDSKER, NÅR GÅR I MED VÅBENOLIE. ELLERS DER ER BARE HEN OG FÅR BØRN, ME SOM LIGESÅ GRIMME OG KLAM JER SELV”

n”

forummet: SG spørger ud i ar prøvet ”Nogle her der h peberspray?” Sergent” ”Det har jeg, hr. ig. Du skal jo ”For helvede, men e skriger ’Nej’” stoppe, når pigern

SG til mandlig menig: piger ”Fordelen ved HESK er, at der er 150 at der i stramme ridebukser. Ulempen er, kser” også er 20 drenge i stramme ridebu

26 SOLDATEN Nr. 2 • 2018


THEODOR D. KIRK

orfor han Menig spørger SG, hv har valgt at blive SG: vilje. ”Det var skam ikke med vej til Jeg farede bare vild på universitetet”

ÆRE ”HELLERE V R KE EN GOD STIK N” VE END EN GOD

SG til menig: ”Du får mig til at ion, tro på reinkarnat for ingen kan nå e at blive så dumm som dig på ét liv”

p udlevere SG skal under nærkam plastikkniv: øndby?” ”Nogle her, der er fra Br er fra Amager” ”Negativ, hr. Sergent. Jeg opat” ”Endnu bedre, din psyk

Send Sendososjeres jeresbedste bedstesergentcitater sergentcitaterpåpåvores voresFacebook-side. Facebook-side. SåSåkan kandet detvære, være,atatdit ditcitat citathavner havneri næste i næsteblad! blad! SOLDATEN Nr. 2 • 2018 27


LENE FÆRCH OVERGAARD

KAN DU HELLER IKKE

FÅ NOK? Bliv en del af et større netværk mellem alle værnepligtige.

FIND OS PÅ DE SOCIALE MEDIER!

soldatendk soldatendk soldatendk

#soldatendk 28 SOLDATEN NR. 2 • 2018


FIND 5 FEJL

SOLDATEN NR. 2 • 2018 29


> SKREVET AF VÆRNEPLIGTSRÅDET

Værnepligtsrådet

– interesseorganisation for de værnepligtige personel i Forsvaret Godt og vel 2.100 værnepligtige havde første arbejdsdag den 5. februar 2018, og Værnepligtsrådet var som altid til stede for at byde jer velkommen. Denne gang besøgte vi de vær-

nepligtige i Slagelse og Skive, og fik os en god snak med det faste personel, som var glade for at byde endnu et hold værnepligtige velkommen. Vi håber I har nydt første måned af jeres tjeneste! Hvad sker der i rådet? Vi har i Værnepligtsrådet afsluttet et par vigtige begivenheder, blandt andet uddannelsen af jeres talsmænd, og vi har en stor og vigtig begivenhed i vente. Den 7-9. marts afholder vi vores 1. Landstalsmandsmøde i Karup, hvor jeres lokale landstalsmand vil deltage. Landstalsmandsmødet er utrolig vigtigt for vores arbejde i rådet, da det er her vi danner vores meninger og holdninger gennem jer. Så husk at brug jeres talsmænd og landstalsmand, hvis I støder på udfordringer eller gode idéer som bør løftes på mødet. På den måde kan vi i rådet danne os et overblik, og sammen med jer finde ud af, hvad vi skal arbejde hen imod. Hvad arbejder vi så hen imod? Indtil vi har afholdt vores 1.landstalsmandsmøde fortsætter vi med at arbejde hen imod de fokusområder, som vi fandt frem til med jeres tidligere kollegaer. Derfor arbejder vi især med: • Hvervning til HRU At alle værnepligtige bliver tilstrækkeligt informeret om de mange muligheder der er i forbindelse med at tage en HRU i Forsvaret. Som

30 SOLDATEN NR. 2 • 2018

det ser ud nu, er enhederne rigtig gode til at informere om den uddannelse der tilbydes ved deres eget tjenestested, og knapt så gode til at informere om den uddannelse der tilbydes ved andre tjenestesteder. • Rekruttering til HRU Derudover arbejder vi på, at der bliver indført en kvote i forbindelse med optagelse på HRU udannelserne, således at en del af de pladser der tilbydes i første omgang skal besættes af en ansøger, som ikke har aftjent værnepligt ved det tjenestested som udbyder pladsen. På den måde får kvalificerede ansøger større mulighed for at få en HRU plads ved et andet tjenestested, end der hvor de aftjente værnepligt, hvilket er en stor udfordring som de tidligere værnepligtige følte enormt problematisk. • Øget værnsfælles samarbejde Vi arbejder på at øge samarbejdet imellem de tre værn, især med henblik på rekruttering. • Værnepligtsundersøgelsen Sidst men ikke mindst arbejder vi på den værnepligtsundersøgelse som mange af jer besvarede på første mødedag. Undersøgelsen er lavet af os i rådet, og har til formål at kortlægge jeres forventninger og oplevelse af værnepligten. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er i velkommen til at kontakte os.


KONTAKT OS PÅ:

Christoffer: tlf: 32 66 55 51 vpl-vr001@mil.dk

Vi vil rigtigt gerne have jeres mening. Hvad synes I om værnepligten? Hvad skal fastholdes, og hvor er der plads til forbedringer? I kan enten tale med jeres landstalsmand, som vil tage det med til et møde, eller sende os en mail.

Silje: tlf: 32 66 55 52 vpl-vr002@mil.dk

Sebastian: tlf: 32 66 55 53 vpl-vr003@mil.dk

Kontakt Vagttelefon 32 66 55 50 Email vpl-ktp-vaerne@mil.dk

Facebook: Værnepligtsrådet

Adresse: A.H. Vedels Plads 12, 1439 København K

Hjemmeside: www.vaernepligtsraadet.dk

VAERNEPLIGTSRAADET.DK

SOLDATEN NR. 2 • 2018 31


Bliv journalist på SOLDATEN Har du talent for at skrive og fotografere? Så kan du måske blive en del af det næste hold journalister på de værnepligtiges magasin ’SOLDATEN’. Send os en ansøgning med dit bud på en artikel til bladet, en kort beskrivelse af dig selv og nogle af de bedste billeder, du har taget. Så kommer du i betragtning til en stilling som journalist med start 1. juni 2018.

Ansøgningen samt eventuelle spørgsmål om stillingen sendes til

VPL-KTP-SOLDATEN@MIL.DK Praktisk:

Inden 1. maj 2018.

+ Du bliver indkvarteret på Nyholm i København + Din værnepligt forlænges med 7 måneders ansættelse på værnepligtslignende vilkår + Du får en unik mulighed for at opleve Forsvaret fra en anderledes vinkel + Vi afholder jobsamtaler i starten af maj måned

Profile for SOLDATEN

SOLDATEN nr. 2 2018  

I denne måneds SOLDATEN kan I blandt andet læse om de værnepligtiges FELT II i Livgarden, uddannelsen som flyveleder i Flyvevåbnet, hvordan...

SOLDATEN nr. 2 2018  

I denne måneds SOLDATEN kan I blandt andet læse om de værnepligtiges FELT II i Livgarden, uddannelsen som flyveleder i Flyvevåbnet, hvordan...

Profile for soldaten
Advertisement