Page 1

INsett trycks alltid på miljövänligt papper och med miljövänlig teknik

SODEXOS PERSONALTIDNING

nr1 2018

Guenaovi Boukra, ”Världens bästa diskare” enligt Sodexos platschef på Epiroc i Örebro. Sidorna 18–19


VD AZITA HAR ORDET

Var med och påverka hur du har det på jobbet och bidra till våra framgångar! I början av april startar Sodexos medarbetarundersökning för 2018, och den är öppen att besvara under drygt en månad. Det är gott om tid att ta vara på detta tillfälle för oss alla att tycka till och påverka Sodexos framtid. Säga vad som är bra och vad som behöver förbättras. Vi vill att alla ska kunna säga vad man tycker, så även den här gången är vi stolta över att kunna erbjuda alla våra 427 000 medarbetare över hela världen möjlighet att besvara den med några få undantag som beror på till exempel anställningstid. Undersökningen tar cirka 20 minuter att genomföra och består av 38 frågor för medarbetare i driften, och 58 frågor för övriga. Den finns på 41 olika språk och du väljer själv vilket du vill använda, oavsett var i världen du befinner dig. ALLA svar är konfidentiella. Ingen på Sodexo kommer att kunna se vem som har svarat vad. Frågor och svar hanteras av en utomstående part, ett företag som heter AON. Vi måste alla ta oss tid att genomföra undersökningen. Den är endast tillgänglig on-line och du behöver en dator, en smartphone eller en surfplatta för att kunna svara på frågorna. Du som har tillgång till dator på jobbet ser till att genomföra undersökningen under arbetsdagen. Du som inte har tillgång till dator eller uppkoppling under arbetsdagen kommer att få hjälp av din chef att lösa det praktiskt. Tiden du lägger på att besvara frågorna är väl värt. Dina svar hjälper oss att visa vägen för Sodexos framtid och våra gemensamma framgångar som ett företag och som ETT globalt team. Om vi alla svarar, kommer vi att få en tydlig bild av hur det är att arbeta på Sodexo. Och det hjälper oss i sin tur att skapa förbättringar på våra arbetsplatser.

2   | INsett | nr 1 2018 |

Tack för att du som ledare skapar tid och möjlighet för dina medarbetare att genomföra undersökningen, och tack till alla som lämnar värdefulla svar. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen. Ju högre svarsfrekvens, desto mer har vi att gå på när vi planerar vilka aktiviteter vi behöver satsa på för att öka trivsel och engagemang.

Azita Shariati VD Sodexo AB

POINT THE WAY!


8 4

INNEHÅLL Var med och påverka framtiden i vår medarbetarundersökning4

10 10 18

10 16

Nya stjärnor på Sodexohimlen

6

God stämning och högt tempo på café & kiosk i Örnsköldsvik

8

Lokalt samarbete med stadsmissionen får pris

10

Möt svenska teamet inom Food Platform

12

Vi klarade målet för Nyanländaprojektet14 Med appen Karma räddar vi mat

15

Personerna bakom rösterna i vår växel finns i Norrköping

16

Hyllad måltidsservice i Örebro

18

Med fokus på klimat tillsammans med Sweco

20

Bioteknik råder bot på svårlösta problemområden inom städ

22

Notiser24

10 20

22

INSETT NR 1 2018 INsett är Sodexos personaltidning för samtliga medarbetare med utgåva tre gånger om året. Ansvarig utgivare EVA KRISTENSSON, KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR Redaktion och copy LOTTA JONASSON Produktion BRANDFACTORY Omslagsfoto NENNE JACOBSON GRANATH Mer information och erbjudanden till medarbetare finns på www.sodexomedarbetare.se. INsett | nr. 1 2018 |   3


›REPORTAGE

POINT THE WAY!

41 SPRÅK Undersökningen finns tillgänglig på 41 språk för att göra det så enkelt som möjligt för alla att dela sina åsikter. Du kommer att kunna välja språk innan du fyller i enkäten. Det finns en, landsspecifik, fråga som är på svenska oavsett vilket språk du tidigare har valt.

100 % DIGITALT Precis som förra gången kommer vår medarbetarundersökning att vara 100 % digital. För att göra det enkelt för alla att kunna delta, kan den nås från vilken dator som helst, surfplatta eller smartphone, hemma eller på jobbet – bara du har tillgång till internet.

CA 20 MINUTER Att svara på medarbetarundersökningen är väl använd tid. Den tar cirka 20 minuter att genomföra och resultaten kommer att hjälpa oss att forma framtiden för vår verksamhet i många år framöver.

ANPASSAD ENKÄT MED FÄRRE FRÅGOR FÖR ­MEDARBETARE HOS KUND

Medarbetarundersökningen 2018 är ö ­ ppen att besvara mellan 10 april–11 maj. 427 000 MEDARBETARE ÄR INBJUDNA ATT DELTA I UNDERSÖKNINGEN Vår medarbetarundersökning är även i år öppen för i stort sett alla våra medarbetare. Anledningen är att det är väldigt viktigt för oss att alla har möjlighet att berätta vad man tycker. Oavsett vilken roll och var helst man än jobbar inom Sodexo så är din åsikt viktig. 4   | INsett | nr 1 2018 |

Vår medarbetarundersökning har utformats noga för att hjälpa oss att förstå vad du tycker är bra med Sodexo och vad vi behöver utveckla och förbättra. Det som är nytt i år är att undersökningen har kortats för dig som jobbar närmast kunden och innehåller endast 38 frågor. Var och en av dessa frågor kommer att hjälpa oss samla viktig information som vi kan använda för att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare. Alla våra ledare samt medarbetare i supportfunktioner kommer även i år få en enkät som består av 58 frågor. Vi kommer löpande att informera vidare om årets undersökning. Har du frågor, kontakta i första hand din närmaste chef!

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på undersökningen. Ju högre svarsfrekvens, desto mer underlag att utgå ifrån vid planering av vilka aktiviteter som behövs för att öka trivsel och engagemang.


VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Efter förra medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2016, valdes fyra fokusområden ut att arbeta vidare med i våra handlingsplaner: 1.ENGAGEMANG Inspirera våra medarbetare till att göra sitt bästa varje dag.

3. LEDARSKAP Inspirera våra medarbetare om Sodexos framtid.

2. VARUMÄRKE Förtydliga och kommunicera våra värderingar och fördelarna med att arbeta på Sodexo.

4. PRESTATION Stödja våra medarbetares lärande och u ­ tveckling.

Handlingsplanerna byggdes först lokalt på respektive arbetsplats för att sedan kommuniceras till respektive segment, funktion, land och slutligen till en nordisk nivå.

Lokal handlingsplan

+

Segment/ funktion/ handlingsplan

=

Nordisk handlingsplan

Vi har, inom ramen för den nordiska handlingsplanen från medarbetarundersökningen 2016. bl.a. arbetat med följande aktiviteter: • Öka förståelsen och effekterna av Quality of Life – livskvalitet, både hos kund och för våra medarbetare. • Lansera Sodexos ambassadörsprogram, som är ett introduktionsprogram som inte bara är till för våra nyanställda utan för samtliga medarbetare. Sodexo vill se till att alla våra 427 000 medarbetare får lära känna Sodexo bättre: varifrån vi kommer och vart vi är på väg. • Återinföra arbetet med ”Fokus på Fem”, ett stödmaterial för våra chefer med tips för det dagliga ledarskapet.

• Klargöra roller och ansvar på alla nivåer och se till att alla vet hur var och en bidrar till Sodexos framgångar. Vill du ha mer information gällande ovanstående punkter eller kanske aktiviteter kopplade till resultatet av medarbetarundersökningen 2016, som har genomförts på just din arbetsplats, vänligen kontakta din närmaste chef eller HR-chef.

INsett | nr. 1 2018 |   5


GRATTIS TILL VÅRA NYA ­SODEXOSTJÄRNOR! ”Kvartalets Sodexostjärna” är utmärkelsen där samtliga medarbetare vid ­Sodexo AB kan nominera medarbetare eller chef. Nya stjärnor på ­Sodexohimlen som uppvaktats med diplom, blommor och godsaker sedan sist är Mentor ­Hoxhaj, ­teamet på Hjälpmedelsservice i Hallonbergen och teamet på Kupolen i ­Borlänge. Vill du nominera någon? Läs om hur det går till på vårt intranät Sodexo_Net i HR Center, eller på sodexomedarbetare.se MENTOR HOXHAJ En dag i november mottog en mycket förvånad Mentor Hoxhaj nyheten om att han blivit utsedd till Kvartalets Sodexostjärna. Mentor arbetar som städare på Galderma i Uppsala och har nominerats av Platschef Mats Johansson och Distriktschef Jenny Sävenhed. Både Mats och Jenny säger att Mentor är en sann förebild som alltid gör sitt bästa för att kunden ska få en bra service. Dessutom är Mentor en bra kollega. Själv säger Kvartalets Stjärna att han trivs väldigt bra med sina chefer och kollegor. Mentor menar att utmärkelsen inte bara är för honom utan alla hans kollegor. Mentor kom över till Sodexo sommaren 2017 då Sodexo fick städuppdraget hos Galderma. Uppstarten har gått bra, mycket tack vare Mentors stora kunskap om kunden. Uppstarten gick smidigt och Mentor såg till att allt fungerade. Mentor säger att han trivs väldigt bra hos kunden. Han känner sig alltid välkommen och respekterad. Kunden väntar sig resultat och för Mentor är det självklart att se till att leva upp till kundens förväntningar. ”Sodexo ser att vi städare har bra utrustning och då blir det lättare att jobba”, säger Mentor. ”Vi kan vara stolta över Sodexo och det är självklart att man som anställd ska göra ett bra jobb. Det är viktigt att det går bra både för Sodexo och kunden.” Vår Sodexostjärna har tidigare arbetat som byggnadsarbetare i Slovenien. Mentor skulle kunna ha fortsatt som byggnadsarbetare även i Sverige men han föredrar att

6   | INsett | nr 1 2018 |

­ rbeta för Sodexo istället för att arbeta i en byggbransch a som känns osäker. ”Här har jag en fast anställning och det känns tryggt”, avslutar Mentor vår pratstund. Anneli Hultman, Förhandlingschef HR

HJÄLPMEDELSSERVICE I HALLONBERGEN ”Jag kan i ärlighetens namn säga att jag inte har någon anknytning till Hjälpmedelsservice som så, men jag känner till några av verksamhetens slutkunder och att döma av vad de har berättat för mig så är alla inom nämnda Lena Jansson och Lasse Erkki verksamhet värda all tänkbar uppmuntran och beröm. I mångas ögon är de även att betrakta som hjältar då det är genom deras försorg det dagliga livet fungerar. Även om jag skulle kunna berätta om en personlig upplevelse som utmynnade i min första och enda direkta kontakt med verksamheten för ett par år sedan, så vill jag istället berätta att jag en morgon var på väg i tunnelbanan till min arbetsplats när en äldre gentleman med rullator kom på tåget. Som självklart är, upplät jag min plats för mannen och han såg Sodexologgan på tröjan skymta under min jacka. Jag och den äldre mannen hann inte växla många ord under den korta färden vi hade på tåget, men jag förstod ändå hur viktig den nämnda verksamheten var för honom och troligen, många andra i det dagliga livet.” Lasse Erkki, Sodexokollega hos vår kund Sweco i Stock-


holm, står framför ett hundratal av de totalt drygt 200 personer som arbetar på Hjälpmedelsservice i Hallonbergen och berättar sin historia. En historia och motivering som också ledde till att teamet inom Hjälpmedelsservice i Hallonbergen fick utmärkelsen ”Kvartalets Sodexostjärna”. Utan vetskap om just denna tilldragelse är medarbetarna i Hallonbergen samlade för ett personalmöte. En viktig punkt på agendan är planering av flytten av lager och distribution till Järfälla vilken sker under våren 2018. Kontoret i Hallonbergen kommer dock att vara kvar och kunderna besöker fortsättningsvis Hjälpmedelsservice i Hallonbergen. Varma applåder sprider sig i lokalen bland glada och stolta medarbetare. Några går fram till Lasse, tar i hand och tackar honom personligen. Susanna Shin, Enhetschef Hjälpmedelslogistik berättar att hon blev så förvånad och glatt överraskad av att de har blivit nominerade av någon som inte jobbar inom verksamheten, och någon som inte heller har pratat med någon medarbetare på Hjälpmedelsservice - utan med en kund! Stefan Henevall, Arbetsledare på Lagret: ”Tack! Det vi gör hos oss påverkar en människas vardag väldigt mycket. Det kan vara avgörande för att få en bra livskvalitet. Vi på lagret har sällan kontakt med brukarna, och därför känns det här extra roligt!” Dagen till ära, firades utmärkelsen med ett stort tårtkalas under eftermiddagen! Eva-Kristin Andersson, HR-chef

Sverige. Det bildades 1856 genom en sammanslagning av Emil Steens och Samuel Strøms butiker i Kristiania, nuvarande Oslo. Ströms butik grundades redan 1797. Steen & Strøm Group ägs till 56 procent av det franska fastighetsbolaget Klépierre och till 44 procent av den nederländska pensionsfonden APG. År 2015 förvaltade man 34 olika gallerior i Skandinavien. Sodexo levererar sedan 2014 fastighetstjänster till de svenska galleriorna. Däribland Kupolen som är ett kupolformat köpcentrum i Borlänge i Dalarna. Köpcentret invigdes den 13 september 1990 och är Dalarnas största. Byggnaden har 12 rulltrappor, 100 butiker och restauranger och innefattar även kontor och hotell. Sodexo har hand om all tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll på sajten. Motivering av Tommy Royé, Multi Site Manager: ”Teamet har genom sitt proffsiga bemötande och snabba agerande fått kunden att lovorda deras insatser. Detta uppdrag har genom åren brottats med bristande lönsamhet och byte av ansvariga chefer. Teknikerna har trots detta lyckats att få avtalet lönsamt. Jag vill med denna nominering tacka för deras insatser.” Grattis till tigerligan som vid tillfället för utmärkelsen bestod av: Maria Larsson, Niklas Stenius, Anders Gustafsson och Niklas Löfstedt. Helene Loftby, HR-chef

TEAM STEEN OCH STRØM I ­BORLÄNGE Steen & Strøm är ett skandinaviskt fastighetsbolag som driver gallerior i Danmark, Norge och

INsett | nr. 1 2018 |   7


›REPORTAGE

MERFÖRSÄLJNING LEDDE ÄNDA TILL MALLORCA I maj har Sodexo drivit café- och kioskverksamheten på Örnsköldsviks sjukhus i 11 år. Trotjänaren Anette Sjöström har arbetat här i två decennier och hon säger att hon har världens bästa jobb. Text och foto: Nenne Jacobson Granath Sjukhuset ligger högt upp med utsikt mot stan och Bottniska viken. En lång brant backe slingrar sig upp mot toppen. Snöhögarna ligger meterhöga. Det är ofattbart mycket snö och lär inte ha kommit så här mycket sedan mitten av 60-talet. Väl uppe på höjden och inne på sjukhuset behöver man inte ta många steg innan man når caféet. Här kan man ta en fika eller lunch i lugn och ro samtidigt som man kanske reflekterar över ett läkarbesök.

Sofie Ölund med pokalen som de fått av Aftonbladet då de vann hela tävlingskampanjen i fjol. Hon jobbar på caféet men också med morgonstädning.

8   | INsett | nr 1 2018 |

Många bollar i luften Sortimentet i kiosken påminner om en pressbyråbutik. Här finns tidningar, gratulationskort, choklad, drycker, presentartiklar och mycket annat smått och gott. I caféet kan man köpa fikabröd, smörgåsar, sallader, pannkakor, crepes och ett populärt grillsortiment med tunnbrödsrullar och korv. Anette springer mellan kassaapparaten, köket, disken och den lilla kontorshörnan och har ständig dialog med sin kollega Sofi Ölund. Stämningen är god och tempot högt. Salladerna åker ner i plasttråg, mackor förbereds och mellan kökssysslorna kommer kunderna in i en jämn ström. Trots att de måste jobba så brett är de väldigt noga med hygienrutinerna mellan de olika arbetsmomenten. – Vi har räknat ut att vi har en kund var 30:e sekund, så det är ingen risk att vi får långtråkigt, skrattar Anette. Hon kommer hit strax efter klockan 6 på morgonen (trots att hon egentligen inte börjar förrän 7.30) men det är ett eget val eftersom hon tycker om att göra sakerna utan att stressa alltför mycket innan de första kunderna kommer. Anette fick en stroke


”Vi har räknat ut att vi har en kund var 30:e sekund, så det är ingen risk att vi får långtråkigt”

Det händer faktiskt att jag längtar till jobbet även när jag har semester, säger Anette Sjöström.

för fem år sedan, men har repat sig bra. Det är bara i vissa stressiga situationer hon kan känna av vad hon varit med om. – Man får verkligen perspektiv på tillvaron när man varit med om något sådant. Man blir bättre på att leva här och nu tror jag. Vi har ju många gäster som kommer hit och kanske har fått ett jobbigt besked, det kan jag lätt sätta mig in i. Klockan 10 får hon sällskap av Sofi, som har hunnit avverka några tidiga timmar med städservice. – Jag är tacksam att jag kunde komma upp i tid på det här sättet. Jag trivs fantastiskt bra med jobbet här, det är riktigt, riktigt roligt och bjuder på stor variation under dagen. Just nu har de hjälp av Alice Falk som går på praktiska skolan på gymnasiet och är här och praktiserar två dagar. Alice gillar

Praktikanten Alice Falk gillar att baka.

att baka och idag blev det mumsiga kladd­ kärleksmums. – Det är skönt att komma ifrån skolan lite och jag kommer att välja bageri- och konditorinriktningen nästa år. – Vi är tacksamma att vi får ha henne här, då hinner vi med att baka och Alice blir verkligen delaktig i arbetet då vi bara är två som jobbar här, säger Anette. Hejare på kvällstidningsförsäljning På cafédisken står en statyett som vittnar om att de är bäst i Sverige på att sälja Aftonbladet. Kvällstidningen har en årlig kampanj under 6 vinterveckor och de 50 kiosker eller butiker som har störst merförsäljningsprocent vinner en resa. – Vi knep förstaplatsen förra året och fick åka till Mallorca. Det var jättespännande, med utbildningar och inspiratörer som till

exempel Malin Berghagen som pratade om sin livsresa, berättar Anette. Nu ligger de på andra plats med några veckor kvar till finalen. Anette och Sofi har gjort flera olika kampanjerbjudanden där tidningen ingår tillsammans med en fika eller smörgås. Det är lätt att smittas av den glädje och entusiasm som Anette och Sofi känner för sitt arbete. Innan vi lämnar Örnsköldsvik ställer vi frågan om det finns några önskemål inför framtiden. – Jo, att vi skulle jobba heltid båda två, det skulle ge mer tid att förbereda på morgonen och såklart även högre kvalitet att vara två på morgonen när allt ska förberedas. Vi får hoppas att vi får upp försäljningen lite till så att det är möjligt, avslutar Anette.

INsett | nr. 1 2018 |   9


›REPORTAGE

GOD PLANERING GÖR ALLA TILL VINNARE Göran Pändel Berggren är en av vinnarna i Stop Hunger Good Stories Contest 2017. I tävlingen uppmärksammas medarbetare över hela världen som visar goda exempel på hur man kan jobba med Stop Hunger lokalt. Text: Marie Waldefeldt Foto: Per Erik Berglund Göran Pändel Berggren arbetar som köksoch restaurangchef i personalrestaurangen på GE Healthcare i Uppsala. Samarbetet med Stadsmissionen i Uppsala fick sin start efter en mejlkonversation med Lotta Jonasson på kommunikationsavdelningen: – Lotta skickade ett mejl där hon frågade om det fanns något vi kunde göra för att stötta Stadsmissionen i Uppsala. Det satte igång tankarna hos både mig och mina medarbetare. Idag är matutskicken en självklar del i vår vardag, säger Göran Pändel Berggren. 200 portioner i veckan Varje vecka skickas runt 200 portioner till Mikaelsgården som drivs av Stadsmissionen i Uppsala. Till verksamheten som ligger alldeles intill kyrkan kommer människor som lever i utsatthet. Många är hemlösa och har missbrukarproblematik. Maten som Sodexo bidrar med kommer från köket på GE Healthcare. Precis som på de flesta restauranger blir det ibland mat över. Tidigare åkte det i soporna. Inte för att maten inte var god eller dålig, utan bara för att den var ”förbrukad”. Matens utseende höll helt enkelt inte tillräckligt hög kvalitet för att serveras till uppdragsgivaren. Idag finns ett helt annat tänk kring både mat­ svinn och överbliven mat. Det finns ett stort engagemang från hela måltidsteamet i köket på GE Healthcare. – Det här är inte bara mitt pris, det är till hela teamet. Vi har hittat ett sätt att arbeta som gör att vi minimerar svinn och maximerar utskicken, säger Göran.

10   | INsett | nr 1 2018 |

Betydelsefullt samarbete Carola Matilainen som är föreståndare för dagverksamheten på Mikaelsgården berättar att innan samarbetet fanns bara möjlighet att servera soppa några dagar i veckan. – Maten från Sodexo är otroligt betydelsefull. Nu kan vi göra en hel måltid och en riktig meny. Gästerna är jätteglada och tacksamma för maten. Luncherna blir ett avbrott till det destruktiva liv som många lever de andra timmarna på dygnet, säger Carola. Runt 70 personer brukar samlas i matsalen när det drar ihop sig för lunch. Precis som i vilken matsal som helst är måltiden en stund för avkoppling, samtal och gemenskap. Den stora skillnaden är att i den här matsalen står det två sängar. Där får de som varit i gång hela natten vila ut. Det händer att några ligger där under hela öppettiden, de stiger bara upp för att vara med och äta lunch. Förutom mat och vila finns möjligheter att titta på TV, läsa dagstidningar, duscha, tvätta och byta kläder. Viktigast av allt är hjälpen med kontakter med myndigheter och närstående. – Man är ganska ensam när man lever i utsatthet. I de enkäter som görs svarar de flesta att man kommer hit för gemenskapen och för att träffa personal, säger Carola. Förutom äran får Stop Hunger-vinnarna 10 000 kronor att skänka till valfri välgörenhetsorganisation. För Görans del är valet enkelt. Summan skänks till Stadsmissionen i Uppsala. Carola vet ännu inte hur pengarna ska användas. Men en sak är säker, det finns många hål att stoppa dem i.

Sodexos matchaufför Emil Axnér och Göran med stadsmissionens föreståndare Carola Matilainen

KAN DU OCH DITT TEAM OCKSÅ BIDRA LOKALT? Genom vårt globala initiativ Stop Hunger mot svält och undernäring, samarbetar vi med och stödjer Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet. Vill du och ditt team göra en insats lokalt för utsatta människor? Kontakta lotta.jonasson@sodexo.com för mer information.


GÖRANS STOP HUNGER-TIPS • Skapa engagemang hos medarbetarna • Låt inte mat bli stående i kylen. Gör en planering för all överproduktion innan kylförvaring. Märk upp med innehåll och datum. • Bär inte ut för mycket mat på ­bufférna i slutet av lunchen. Avvakta och fyll på lite vid behov istället.

”Idag är matutskicken till stadsmissionen en en självklar del i vår vardag.”

INsett | nr. 1 2018 |   11


›REPORTAGE

MÖT SVENSKA TEAMET INOM FOOD PLATFORM! Hej Marco, kan du kort berätta vad ni gör inom Food Platform? Vi är en av funktionerna inom Service Operations som stöttar driften och hjälper till med menyer och recept, vid öppning av nya verksamheter, både vad gäller uppfräschning och nya koncept, men också vid mer genomgående förändringar som till exempel ombyggnation av kök. Någon av oss är alltid på språng och är på plats hos våra kunder och enheter i driften. Idag är det ­Annica Sturk som är ute på uppdrag. Vi finns också till hands för att stödja säljarna vid anbudspresentationer. Vi ingår i en nordisk organisation och är runt 20 personer som jobbar med Food Platform i de nordiska länderna. Vårt sätt att arbeta med mat är likadant över hela världen och utgår från Sodexos gemensamma värdegrund. Vad är aktuellt just nu? Det händer väldigt mycket roliga grejer hos oss just nu, vi gör en resa tillsammans och stärker upp samarbetet på alla fronter. Vi går in i en fas där vi tittar mer på vad kunderna önskar när vi bestämmer vad vi ska satsa på. Vi märker att våra kunder vill veta mer om Quality of Life och hur vi arbetar med det. Vi försöker hålla oss à jour med mattrender, forskning osv så att vi har ett aktuellt och bra erbjudande till våra kunder. 12   | INsett | nr 1 2018 |

Ett annat område som jag personligen tycker är väldigt intressant är den sociala aspekten kring en måltid. Vi arbetar ju med en väldigt känsloladdad serviceprodukt som omfattar alla våra sinnen. Vi kan prata om mat, recept och flöden, men jag är övertygad om att det finns en mycket spännande framtid om vi vidgar begreppet och funderar ännu mer på vad som ingår i den sociala upplevelsen.

f­ öretag. Vi har ett nära samarbete med våra nordiska kollegor och rapporterar till vår chef som sitter i Finland.

Du har en bakgrund inom driften, vad lockade dig att söka tjänsten du har idag? Det var utmaningen att få arbeta med det jag älskar i ett större sammanhang, att få möjlighet att jobba med strategiska frågor i ett nordiskt perspektiv.

Är driften med i menyplaneringen? Självklart, vi har menygrupper där kockar, restaurangchefer och platschef ingår. Vi har också ett nära samarbete med inköp och vi gör produkttester för att bedöma kvaliteten på olika produkter och råvaror. Vi har också ett nytt Culinary team som leds av Eddie Dautovic, som är Nordic culinary chef.

Cecilia och Susanne, ni jobbar med ­menyplanering och recept, kan ni berätta mer? Vi gör grundmenyer för årets matsäsonger uppdelat på olika kundsegment. Hälso- och sjukvård samt företagssegmentet har fyra säsonger och skolorna planeras utifrån de två terminer som skolvärlden har. Vi jobbar också tillsammans med sälj­ avdelningen med anbuden. Vi gör menyer och näringsberäknar menyer som ska lämnas in med anbud till skolor, sjukhus och

Vilken utbildningsbakgrund har ni? Vi är båda kostekonomer och Cecilia är även dietist. Under vår utbildning har vi fått kunskap i näringslära och hur man på bästa sätt ska planera menyer för att tillgodose de behov olika målgrupper har.

Märker ni några särskilda trender idag, jämfört när ni började (2004 respektive 1995)? Under åren har vi utvecklat digitala system som vi jobbar med, men i början var det faktiskt kokboken som gällde. Nuförtiden är det mer kvalitet på de vegetariska rätterna och vi ser också att svenska bönor är på ingång i allt större uträckning (kidneybönor, vita bönor och svarta bönor).


Från vänster: Marco Mendez, Cecilia Hägnemark, Karin Grenefalk, Ebba Liliedahl, Eddie Dautovic, Britten Viklund, Susanne Johansson Quddus och Linda B ­ urgren Saknas på bilden: Annica Sturk och Riitta Pulkkinen

Cecilia Hägnemark och Susanne Johansson Quddus, Menu cycle Planning analysts

Marco Mendez, Region head of service adaption, development & deployment

INsett | nr. 1 2018 |   13


›REPORTAGE

VI KLARADE MÅLET! I början av förra året satte vi ett mål där vi lovade att erbjuda 200 nyanlända praktikplatser under 2017. Syftet var att ge dem bättre möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi klarade vårt mål. Det blev 201 praktikplatser, och 61 av dem har övergått till anställningar hos oss. Text: Marie Waldefeldt Foto: Per Erik Berglund Det började med att statsminister Stefan Löfven gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsammans med företag och organisationer skapa förutsättningar för praktik och anställningar för nyanlända. Deras förhoppning var att organisationer skulle skapa platser för 100 personer under en treårsperiod. När många andra företag såg svårigheter, bestämde vi oss för att ta emot 200 under 2017. – Praktikplatserna har inte bara bidragit till enskilda personers utveckling, de har även varit en stor tillgång för oss som företag, säger Irene Adenborg, HR-direktör Sodexo Sverige. Abdo Bazzaz från Syrien är en av de som vet hur svårt det är att komma in på arbetsmarknaden i ett nytt land. Efter studier i svenska och ett antal jobbansökningar fick han tips om Korta Vägen som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet. Genom dem fick han en praktikplats inom Finans på vårt kontor Nordic House i Solna. Tanken var att Abdo skulle anställas av oss, men han plockades upp av ett annat företag. Efter sin praktik hos oss och med efterföljande anställning står han nu med en stabil fot på den svenska arbetsmarknaden. Vi är jätteglada för Abdos skull och önskar honom lycka till. Praktikplatserna har skapats inom ett brett spektra av tjänster. Flera av de som fått anställningar arbetar inom städ och måltid. – Jag är jätteglad över att jag fått jobb. Jag jobbade som controller i Syrien men saknade kontakter och referenser i Sverige.

14   | INsett | nr 1 2018 |


A M R A A M K R D A E K M D T E A M M T A A D M D R ÄDDA RÄ Idén är egentligen jätteenkel. En restaurang med ­överbliven mat matchas mot en person som vill ha färdiglagad mat. Varför har de inte hittat varandra för länge sedan? Personerna bakom Karma förstod var skon klämde. Det behövdes en smart och enkel digital mötesplats – en app. Karmas affärsidé är att erbjuda restauranger, caféer och bagerier att sälja mat som annars skulle slängas, till ett rabatterat pris. Lyckholms restaurang & konferens i Göteborg nappade på idén redan i november 2017. När lunchserveringen är över gör köksmästaren en bedömning av vad som går att sälja. Han går in i Karma-appen och talar om hur många portioner som finns över, vilken rätt det är och vad det kostar. Ett av kraven från Karma är att maten ska säljas för halva ordinariepriset. På Lyckholms innebär det 48 kronor. Maten portionsförpackas och hämtas sedan av någon hungrig gäst. Alla bokningar

och betalningar sköts via appen och så småningom hamnar pengarna på restaurangens konto. – Jag rekommenderar alla som har möjlighet att starta ett samarbete med Karma. I första hand handlar det om att rädda mat, men man ökar också intäkterna utan att lägga ner speciellt mycket jobb, säger Peter Numerius som är platschef på Lyckholms restaurang & konferens. Lyckholms räddar ca 5–6 portioner varje dag och det mesta säljs. Inga stora pengar för dagskassan men om man multiplicerar med 240 öppetdagar blir det trots allt en rejäl slant i slutänden.

Gå in på Sodexo-net om du vill starta samarbete med Karma. Där finns en vägledning.

Peter Numerius

INsett | nr. 1 2018 |   15


›REPORTAGE

VÄXELN HALLÅ HALLÅ HALLÅ, KOPPLA MIG TILL… Du kanske tror att när man ringer Sodexos växel så sitter de som svarar och kopplar samtalen på huvudkontoret Nordic House i Solna. Så är det inte. När huvudkontoret flyttade från Västberga till Solna för två år sedan flyttade nämligen växelfunktionen sexton mil söderut till Norrköping, och den bemannas nu på ett av våra största uppdrag i Östergötland. Text och foto: Nenne Jacobson Granath

Annelie Lantoo och Elin Lekander

Tåget rullar in på Norrköpings central, och sedan är det bara att traska raka spåret längs Norra Promenaden ner till kontoret som ligger i samma byggnad som Sodexos Centraldepå i Norrköpings hamnkvarter. Där samsas flera av våra verksamheter; en stor lagerverksamhet för sjukvårdsmaterial, städ, transport, växel och administration kring hard FM. Kontoret ligger en trappa upp och i ett 16   | INsett | nr 1 2018 |

Emelie Tholander och Emma Halldin

ljust hörnrum huserar fyra av våra positiva Sodexokollegor som jobbar med växel och administration. De sitter tätt, med en vikskärm emellan, och hjälps åt med inkommande samtal och administrativa sysslor. Digital växel På varje arbetsstation finns tre stora bildskärmar, så att Emma, Emelie, Annelie och Elin på ett smidigt sätt kan alternera mellan

växel och administrativa sysslor. Nuförtiden jobbar de helt digitalt. Tiden då man svarade med telefonlur är passé. Inkommande telefonsamtal besvaras med Enter på tangentbordet. Sedan hämtas kontaktinformation eller så kopplas samtalen vidare med hjälp av ytterligare några klick. När man ringer till Sodexos växel utifrån möts man av ett knappvalsalternativ, som på de allra flesta växlar idag, vilket ger fö-


”I rollen ingår att man ska vara lite av en trivseladministratör.” retaget en möjlighet att på ett smidigt sätt slussa människor till rätt ställe direkt. Sodexos medarbetare som ringer från interntelefon kopplas dock in direkt. – Tanken med ett så kallat svarsträd är att det förenar två stora fördelar, berättar Therese Fredriksson, som är arbetsledare för växel och felanmälan. – Det skapar en möjlighet att snabbare nå fram till rätt person och är också mer kostnadseffektivt. Vi lade till exempel in SJ Hittegods som ett eget knappval i höstas, där det kommer in en hel del samtal varje dag. Trivseladministratörer Emelie Tholander är förste telefonist, som vi kan kalla henne eftersom hon är den som i första hand tar samtalen, men får hjälp av sina kollegor när det ringer mycket, ­eller om hon är på rast. Hon började arbeta hos oss i höstas och kommer närmast från landstingsväxeln. Vi frågar Emelie om hon upplever stor skillnad i jobbet nu jämfört med hennes tidigare arbetsplats. – Nej, inte direkt mer än att det tidigare handlade om vården och att det nu är mer brett med olika servicetjänster och mycket som handlar om fastighetssektorn. Viktigast enligt Emelie, är att man har ett glatt och trevligt bemötande och att man är förstående och lyhörd. Det händer att folk som ringer är lite stressade och irriterade, men det är inget som verkar störa Emelie som menar att hon har förståelse för att det kan vara så ibland. Den goda och positiva tonen är alla överens om att den är grundläggande när man arbetar i växeln, och att det i rollen ingår att man ska vara lite av en trivseladministratör. Elin Lekander, som sitter mittemot Emelie håller med om att det finns en viss otålighet i samhället idag. – Jag upplever att fler förväntar sig att nå den man söker direkt. Förr accepterades

i större uträckning att man ibland inte fick ett direkt svar när man sökte någon. I dag väntas vi vara nåbara och tillgängliga hela tiden och då kan vissa ringa hit och undra varför vederbörande inte svarar i telefonen. Vi försöker hjälpa till att nå fram och kan också skicka sms-meddelande till den aktuella personen. Ett lyft att flytta till nytt kontor Elin har varit med sedan växeluppdraget flyttade till Norrköping och fick tillsammans med en kollega åka upp till Västberga i Stockholm för internutbildning. – Vi satt med och lyssnade och lärde oss hur saker och ting fungerar inom Sodexos växel. Jag förstod snart att man måste kunna ”lite om mycket” när man sitter i en växel. Första tiden upplevde hon som smått kaotisk. Det är ju ingen liten sak att flytta en hel växel och de brottades med en större driftstörning i början som dock ordnades upp. Flytten inom Norrköping, ut till det nya kontoret på Jungmansgatan upplever Elin generellt som mycket positiv. – Ja, det var verkligen ett lyft. Första ­tiden satt vi i ett gammalt skyddsrum på det gamla kontoret på Risängsgatan. Det var lite bunkerkänsla med små fönster och dålig ventilation så jag kan allt säga att det har blivit betydligt trivsammare nu. Administration av arbetsorder och felanmälningar Växeln ligger inom samma uppdrag som felanmälningar och det här är ett uppdrag som växt mycket det senaste året berättar Therese. – Sodexo har hand om fastighetsrelaterade tjänster i närmare 400 fastigheter runt om i Sverige och växer ständigt på denna marknad. Vår uppgift är att sköta en stor del av det administrativa som följer av detta ansvar och tar hand om arbetsorder

Therese Fredriksson och Jenny Borggren

som läggs ut i Toolbox, ett digitalt system som våra fastighetstekniker använder. Vi sköter också alla felanmälningar och ser till att de läggs ut på rätt person. Detta jobbar tjejerna i växeln med, samt jag och Jenny Borggren som är administrativ samordnare. Emma Halldin har en administrativ utbildningsbakgrund vilket kommer väl till pass. – Det administrativa behärskar jag, men måste medge att jag inte var så förtjust i att svara i telefon innan jag började i växeln. Men det har släppt nu, ler Emma och lyfter luren: – Välkommen till Sodexo!

LITE KURIOSA: • 5 000 anknytningar i växeln • 3 000 växelsamtal i månaden • 20 000 felanmälningar om året, varav 12 000 kommer in via telefon och resterande via andra digitala kanaler

INsett | nr. 1 2018 |   17


›REPORTAGE

Bakre raden från vänster; Patrik Hallin, Martin Spåman, Mårten Hjelm, Göran Vieweg, Mats Magnusson, Jonny Svedberg. Främre raden från vänster; Malin Söderling, Svetlana Vinogradova, Anna Svensson, Lasse Sundberg och Linn Johansson (alla är inte med på bilden)

HYLLAD MÅLTIDSSERVICE ­ I ÖREBRO En trogen lunchgäst ger tre Guide Michelinstjärnor för den vänliga servicen på restaurang Eyra och den goda maten som tillagas på Epirocs restaurang. Göran ­Vieweg och hans köksteam i Örebro växer med det framgångsrika gruvdriftföretaget och i maj kommer ett nytillskott, en ny bistro. Text och foto: Nenne Jacobson Granath Epiroc ingår i Atlas Copco och är världsledande på gruvdriftmaskiner. Företaget expanderar och i takt med det byggs verksamheten ut. Den nya bistron ligger i en nybyggnation och ska servera lättare lunch­rätter som sushi, soppbuffé och varma focacciamackor. Sodexo lagar i snitt 950 lunchportioner per dag i sitt restaurangkök på Epiroc. Den 18   | INsett | nr 1 2018 |

största delen äts här men vi levererar även till två mottagningskök, Holmens Centrallager och till Eyra som vi också bemannar. Smittande energi Platschef Göran Vieweg visar runt i industrilokalen och vi beskådar de stora gruvdriftmaskinerna som var och en är special­

beställda och kostar i runda tal 40 miljoner. Göran hejar glatt på varenda person som han möter. Det märks att han känner människorna som jobbar här och att han tar sig tid att verkligen uppmärksamma alla. Efter 35 år i företaget har Göran fortfarande kvar sin positiva energi. Under 28 år var han ansvarig för restaurangdriften på


”Vi som jobbar här skapar ett bra jobb när vi känner oss trygga, har kul och trivs på jobbet.”

Martin Spåman arbetar som maskintekniker och servar kaffemaskinerna på Epiroc i Örebro. Han kör även en av de två mopparna som servar de som arbetar ute i verkstaden.

Örebro Universitet, men i samband med upphandlingen av det här kontraktet bytte han arbetsplats. – Nu har jag varit här i sju år och trivs ­jättebra. De ville ha mig när de valde Sodexo som entreprenör. Min chef sa att de kunde låna mig ett halvår, men sen blev jag kvar. Det har varit roligt att prova något nytt och nuförtiden passar det mig bra att arbeta dagtid. Jag har haft fantastiska år på universitetet, men det innebär också en hel del kvällsarrangemang och det känns skönt att inte behöva jobba de sena tiderna längre. Pannkakor, kaffe och musik Inne i restaurangen pågår lunchförberedelserna för fullt. Jonny Svedberg gräddar pannkakor för glatta livet. Det blir tretusen handgräddade pannkakor idag, smaka på den siffran. Vid kallskänksdisken står Svetlana Vinogradova och skalar frukt till ­ en nyttig och färgrik smoothie med mango, chili, apelsin, äpple och kokosolja. Martin Spåman kommer in i köket för att hämta några kaffekartonger. Han ser till att alla kaffemaskiner (totalt 78 stycken) och vattenmaskiner (24 stycken) fungerar som

Svetlana Vinogradova förbereder en citrusbaserad smoothie.

de ska och kan titulera sig maskintekniker. – Jo, här dricks en hel del kaffe, det blir runt sjutusen koppar om dagen så det är lite att fylla på. Jag tar också med mig smörgåsar, smoothies, ägg och frukt som jag säljer via min moppe på olika försäljningsstopp under dagen. Martin har jobbat sedan han tog studenten för två år sedan och på fritiden spelar han gitarr i ett pop-punkband (Those Without). – Det här jobbet fungerar bra som komplement till mitt musikintresse, som jag ägnar mig åt på kvällar och helger. Jag äter på jobbet och kan köpa med mig billiga matlådor hem, så behöver jag inte tänka så mycket på matlagning hemma vilket är jätteskönt. Givande samarbete med ­Stads­missionen Sedan flera år har restaurangen ett återkommande samarbete med Örebro Stadsmission. Det innebär att Sodexo bjuder hemlösa på en jullunch, samt även en vårlunch. Dessutom tar Stadsmissionen hand om de smörgåsar som blir osålda och kommer och hämtar dem morgonen därpå.

Några dagar innan jul var Mårten Hjelm och Patric Hallin på plats på Stadsmissionen, men hela köket är engagerade i förberedelserna. – Det känns bra att dela med sig, vi fick mycket uppskattning. Vi var också uppe på härbärget och levererade mat. Man får sig en tankeställare. Jag träffade en gammal klasskamrat. Det är en blandning av yngre och äldre och man inser att man har det rätt bra själv, säger Patric. – Det känns jättebra att kunna hjälpa till med det här, de blir ju väldigt glada att man kommer och det blir en viktig helgtradition för dem som de verkligen värdesätter så det känns väldigt meningsfullt, säger Mårten. Göran berättar att kontraktet med ­Epiroc nyligen har förnyats och att det känns spännande att fortsätta att utveckla verksamheten. Just nu kör de på med två utvecklingssamtal varje eftermiddag för att se om det är några i teamet som vill fortsätta på den nya bistron. – Jag vill att alla ska ha en chans till utveckling. Vi som jobbar här skapar ett bra jobb när vi känner oss trygga, har kul och trivs på jobbet. Trygghet och trivsel är själva grunden för att vi ska göra ett bra jobb. INsett | nr. 1 2018 |   19


›REPORTAGE

KLIMATFOKUS HOS VÅR KUND SWECO I MALMÖ Under Swecos hållbarhetsvecka lagade Sodexo en grön klimatberäknad meny som presenterades tillsammans med Klimato, ett ungt nystartat företag som vill hjälpa människor att göra enkla och klimatsmarta val. I mitten av februari ordnade Sweco, ett ­konsultföretag inom byggnation och infrastruktur, ett omfattande seminarieprogram med syfte att väcka samtal kring hållbarhetsfrågor. Sodexo har ett rikstäckande samarbetsavtal med Sweco. På det moderna Malmökontoret arbetsleds Sodexos FM-tjänster av Camilla Ekström, som varit involverad i planeringen av arrangemanget tillsammans med Swecos hållbarhetskoordinatorer. Eva fick fria händer En stor och viktig inspirationskälla när det gäller menyupplägget är Eva Stöss, som har ansvaret för vår restaurangleverans. När vi gör vårt besök är hon i full färd att duka fram morgonens frukostbuffé med grovt bröd, rårivna morötter med pumpakärnor och honung, vegopastej med paprika, ärtskott och som pricken över i:et, en grön liten vitamin­ shot med äpple, ingefära och spenat. Eventmaten under hållbarhetsveckan serveras i ”Vardagsrummet” där gästerna ­ kan förse sig med mat och sedan slå sig ned och lyssna på något av de trettiotal seminarium som står på programbladet. Allt som serveras under veckan är vegetariskt och det är Eva som är hjärnan bakom menyerna till frukostbuffén, lunchbuffén och ­mingelmaten. – Jag fick fria händer. Det har varit jätteroligt att ta fram förslag och jag har verkligen fått en ny kick att laga vegetarisk mat! Det är minst lika enkelt att laga, man får bara jobba lite med råvarorna och tillsätta olika örter så får man fram fantastiska smaker. Om vi ska tänka hållbart är den vegetariska kosten ett självklart och viktigt alternativ. 20   | INsett | nr 1 2018 |

Klimatberäknad meny En av morgonens första frukostgäster är Anitha Ljung, som arbetar som klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun. Hon har kommit för att lyssna på ett seminarium om klimatanpassning och översvämningsskydd, som blir en verklighet nu när havsnivåerna stiger alltmer. Anitha plockar för sig av morotssalladen och den vegetariska pastejen. – Det här ser gott och nyttigt ut! Jag försöker hålla mig uppdaterad om den nya gröna maten och har precis hittat en bra facebooksida med veganska recept som jag ska prova hemma. För att på allvar knyta måltiderna till hållbarhetsperspektivet tog Sodexo kontakt med företaget Klimato som kunde hjälpa oss att beräkna menyerna utifrån en klimatskala. När man hugger in på den gröna frukosten får man veta att den belastar vår dagliga ”klimatbudget” med 3 procent vilket kan jämföras med en ”vanlig” frukost med ost- och skinksmörgås som ligger på 10 procent. Christoffer Connée från Klimato finns till hands för att informera om måltidernas klimatpåverkan och den som är intresserad kan testa sin kunskapsnivå i en digital Quiz. – Matkonsumtionen står för hela 25 procent av den totala svenska koldioxidutsläppsnivån, berättar Christoffer. – Den insikten banade väg för Klimatos affärsidé som bygger på ett enkelt och tydligt system som mäter maträtters sammanlagda koldioxidutsläppsnivå. På så sätt kan restauranger och matbutiker hjälpa sina gäster och konsumenter att göra ett aktivt val och välja en klimatsmart måltid.

Ett ton i utsläppsnivå varje år Klimato lägger ihop varje komponent i en specifik måltid, från ”jord till tallrik”. All klimatdata som används i beräkningarna kommer från en tredje part, ett statligt forskningsinstitut vid namn Research Institutes of Sweden. Om man gör ett aktivt klimatsmart val ser man till att man ligger under den dagliga personliga utsläppsbudgeten som utgår från 1 ton koldioxidutsläpp per år, vilket är betydligt lägre än dagens matkonsumtion. – Ris belastar koldioxidbudgeten sju gånger mer än pasta och den populära spanska körsbärstomaten ligger betydligt högre på klimatskalan än en vanlig svensk tomat. Väljer du en köttfärspaj till lunch landar du på drygt 60 procent av dagens utsläppsbudget. Om man istället väljer en linsgryta minskar siffran till 12 procent, ­säger Christoffer. Utvecklande samarbete Caroline Wedelsbäck och Emmy Axelsson på Sweco arbetar som hållbarhetskoordinatorer och har varit projektledare för hållbarhetsveckan. – Vi är jättenöjda så här långt, vi har 300 anmälda kunder under veckan och det känns verkligen roligt med så stort gensvar. Vi är väldigt nöjda med Sodexos insatser. Vi har haft ett givande samarbete inför den här aktiviteten och är verkligen imponerade över maten som serverats, säger Emmy. – Eftersom vi har haft fullt upp med planering och logistik är det skönt att vi kan lita på att Sodexo löser matfrågan på ett professionellt och innovativt sätt. Det är roligt att Sodexos medarbetare har tyckt att detta är


Azita Shariati filmades när hon berättade om Sodexos arbete för ökad jämställdhet och videon visades sedan under hållbarhetsveckan.

”Om vi ska tänka hållbart är den vegetariska kosten ett självklart och viktigt alternativ.”

Vegetarisk smörgås med en grönsaksshot är tre gånger så klimatsmart som en ordinär frukost med till exempel ost- och skinksmörgås.

Swecos Caroline Wedelsbäck och Emmy Axelsson har varit projektledare för företagets hållbarhetsvecka i gott samarbete med Sodexo.

Eva Stöss har fått upp ögonen och smaken för vegetarisk mat

så spännande. De har också peppat mig och gett mig nya kunskaper. Tillsammans stärker vi det vi vill uppnå, berättar Caroline. Nästa seminarium tar snart vid och ­under pausen kan man se en inspelning av ­Sodexos VD Azita Shariati där hon berättar om Sodexos jämställdhetsarbete. E ­ ftersom hon inte kunde närvara fysiskt under ­veckan, är filmen ett bra sätt att nå ut med Sodexos visioner om ett hållbart och jämställt arbetsliv. Klimatsmart lunch med bönor och rödbetor

INsett | nr. 1 2018 |   21


›REPORTAGE

VI HÄNGER MED I STÄD­ BRANSCHENS TEKNIKSKIFTEN Genom att skifta om till bioteknik har Sodexos medarbetare lyckats komma åt svårlösta problemområden. Efter en testperiod på Näringslivets hus gick vi helt över från traditionella kemikalier till förmån för en mer miljövänlig städteknik, som gör rent på djupet och är mer skonsamt för både människor och miljö.

”Rent luktar inte, det gäller att gå på djupet och jobba tillsammans med ­bakterierna”.

Kontorsbyggnaden vi besöker ligger i kvarteret Havsfrun, ett stenkast från Östermalmstorg i de centrala delarna av Stockholm. I Näringslivets hus är mötespulsen hög, vilket förklaras av att det finns mer än trettio organisationer i huset förutom Svenskt ­Näringsliv. Det rör sig drygt 1 000 människor i byggnaden under en vanlig arbetsdag, varav hälften arbetar i huset och resten kommer utifrån. Tatiana Pereverzeva arbetar som grupp­ ledare. Med sin 21-åriga yrkeserfarenhet har hon rätt förutsättningar att leda städarbetet mot de kvalitetsmål Sodexo sätter med kunden. Men som vi alla vet, finns det vissa städområden som är mer svårstädade än andra beroende på användningsområde, genomströmning av folk etc. Toaletter är ett sådant exempel, men även miljöstationer, friskvårdssalar, våtrum och omklädningsrum är exempel på områden där det kan vara svårt att få bukt med luktproblem. Risken är att man tar till alltför starka medel utan att uppnå de resultat som man önskar. Berätta vilka problemområden ni kommit åt med den nya städtekniken. – Vi hade problem med svårlöst lukt på vissa toaletter och lyckades inte få bort problemet hur vi än försökte. När vi fick tips av Ola ­Sarvik, om möjligheten med de bioteknologiska rengöringsprodukterna, bestämde vi oss för att testa och började med toaletterna på ett våningsplan. Resultatet blev så tydligt och bra att de efter testperioden på några veckor tog be-

Tack vare bioteknik har vi fått bort lukter och har fått en mer lättanvänd produkt, säger Tatiana P ­ ereverzeva.

22   | INsett | nr 1 2018 |


slut om att de kemisktekniska produkterna skulle ersättas av bioteknologiska städprodukter från InnuScience. – Lukten på toaletterna försvann, det kändes riktigt rent och vi fick positivt gensvar från kunden. Dessutom fick vi flera andra fördelar på köpet, så det var ett lätt beslut att ta, säger Tatiana. Ett starkt skäl till att alltfler minskar sin kemiska förbrukning är att miljövinsten är påtaglig, och det gäller även den fysiska ­arbetsmiljön. När man sprayar med kemiska rengöringsmedel fylls luften av ­ aerosoler som kan vara allergiframkallande och irritera luftvägar. Karim Amal känner stor förändring sedan de gick över till att städa med bioteknik. – Det känns väldigt fräscht att jobba med de här produkterna som minimerar risken för allergi, vilket gör att jag känner mig mindre påverkad av kem och damm än tidigare. Hon är i full färd att städa en av toaletterna på entréplan. Inte ens speglarna får något särskilt glasputsmedel. Endast vatten och en flaska laddad med bioteknik ger skinande rena speglar och handfat, och används till alla andra ytor på toaletten.

Vår samarbetspartner Linda Nordin arbetar på InnuScience som är världsledande inom rengöring med bioteknik. Hon gläder sig åt det nya samarbetet med Sodexo, som startade med en testperiod på några olika typer av verksamheter så att Sodexo fick chans att utvärdera effekten av produkterna. Då resultatet blev så pass bra har ett gemensamt upphandlingsavtal slutits och de biotekniska produkterna ingår nu i sortimentet för inköpsportalen Click´n Buy. Hur fungerar de bioteknologiska ­produkterna? – Vi använder goda bakterier för att bryta ner smuts och fett. Vår lösning bygger på att vi kombinerar naturens egna mikrobiologi och ny teknik. Man kan säga att vi jobbar ihop med bakterierna, istället för att försöka eliminera dem. Tatiana visar hur smidigt hon blandar till lösningen. Doseringen är satt till 1/200 ­vilket gör att man till en 630 ml sprayflaska bara tillsätter 2,5 ml. Varje tillblandad ­flaska kostar bara 50 öre och Tatiana vill gärna framhålla kvalitets- och användarvänlig­ heten som ett extra viktigt skäl om man tänker både kort- och långsiktigt.

De nya produkterna känns fräscha och skapar en bättre arbetsmiljö, tycker Karim Amal.

– Nu kan vi använda en basprodukt till 90 procent av den dagliga städningen och det säger ju sig självt att det blir lättare för städpersonalen att bara hålla reda på en flaska istället för flera olika. Såklart finns det tillfällen då vi behöver komplettera med andra lösningar, men dem har vi också hittat inom det bioteknologiska produktsortimentet. Till exempel använder vi Nu-Karpet Kare för matt- och textiltvätt. Kerstin Hennevelt, Multi Site Manager på Sodexo, har ett starkt miljöengagemang och hon har redan börjat introducera biotekniken på fler enheter. – Jag tycker att det passar särskilt bra på aktivitetsbaserade arbetsplatser, där man har extra stor rörlighet och behöver hitta lösningar som skapar en ren och trygg miljö.

SEX GODA SKÄL ATT ANVÄNDA BIOTEKNIK • Enkelt att använda • Det blir renare – löser problem som kemi inte kan • Fortsätter att jobba/verka när du slutat arbeta • Ekonomiskt och mer drygt än traditionell kem • Skapar en hälsosammare arbetsmiljö • En miljösmart produkt

När vi städar med bioteknik fyller vi ytorna omkring oss med en god bakterieflora, säger Linda Nordin, Key Account Manager på InnuScience.

INsett | nr. 1 2018 |   23


›NOTISER

DENIS MACHUEL, NY CEO FÖR SODEXO

”Sodexo började som ett litet cateringföretag i Marseille, och vi har vuxit till att bli världsledande inom service för livskvalitet – quality of life. Jag vill tacka var och en av er för att ni gör Sodexo till ett så fantastiskt företag. Jag ser fram emot att få bygga en ljus framtid för Sodexo tillsammans med er alla.” 24   | INsett | nr 1 2018 |

Efter mer än 30 år i Sodexo har Michel ­Landel lämnat över rollen som Chief E ­xecutive ­Officer (CEO) för Sodexokoncernen, till Denis Machuel. Denis är CEO sedan den 23 januari i år efter en överlämningsperiod på några månader dessförinnan. Denis har under hela sin karriär arbetat internationellt med entreprenörskap hos ­ stora multinationella företag. Han började på Sodexo 2007 som CEO för Benefits & ­Rewards Services i centrala och östra Europa. 2010 ledde han samma verksamhet i Europa och Asien och i januari 2012 på ­global nivå. Under hans tid som CEO för Benefits & Rewards Services ökade omsättningen markant och verksamheten utökades till sex nya länder. 2014 blev Denis medlem av Sodexokoncernens verkställande ledning. Han har bland annat bidragit till vår organisationsförändring med globala kundsegment och i januari 2015 blev han utsedd till Group Chief Digital Officer med ansvar för vår digitala utveckling. I september 2016 blev han CEO även för Personal & Home Services. Denis är en stark förespråkare för mångfald och inkludering. Genom sitt engagemang i nätverket Sodexo Diverse! och Sodexo Disability Voice task force, har han stärkt Sodexos åtaganden inom mångfald och inkludering. 2016 undertecknade han ”The International Labor Organization’s Global Business Disability Network Charter ” för Sodexos räkning, de första globala stadgarna för funktionsnedsättning på arbetet. Denis har även bidragit till att införa mindfulness och meditation i serviceerbjudandet inom Benefits & Rewards Services, helt i linje med hans övertygelse om att balans mellan arbete och fritid bidrar till livskvalitet. Han är själv en aktiv utövare av meditation. Denis började sin karriär hos Schneider Electric i Egypten innan han blev konsult inom innovation och teknologi hos Altran, med Dassault Electronique som kund. Han arbetade för Altran i 16 år på en rad olika högt uppsatta befattningar. Han är född 1964 i Reims, Frankrike. Han har en ingenjörsexamen från ENSIMAG College of Engineering i Grenoble, Frankrike och en Master of Science från Texas A&C University. Han är fransman och talar flytande engelska.


ÄNTLIGEN DAGS FÖR GLASS! Nu är snart glassäsongen här och det innebär möjligheter att fånga upp extra viktig impuls och merförsäljning. I år kommer er säljare komma ut till sajten för att sätta ordinarie box och Ben&Jerry-tunna på plats i bästa läge för maximal försäljning. Sälj GB Sandwich för 10 kronor och erbjud vår Fairtrade Fika med Ben&Jerry-tunnan. Om du vill ha marknadsföringsmaterial och mer infor­mation om aktiviteterna, kontakta ­Annica Sturk på Food Platform: 08-5788 5766 annika.sturk@sodexo.com

FAIRTRADE FIKA!

10:INsett | nr. 1 2018 |   25


›NOTISER

SODEXO UTMÄRKER SIG (ÄVEN) SOM ARBETSGIVARE! Vi har flera utmärkelser som tilldelats oss att vara stolta över.

ÅRETS EMPLOYER ­BRANDING ­FÖRETAG Sodexo är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och har nominerats till ”Årets Employer Branding-företag”. Vinnaren utses på Talent ­Excellence Awards under hösten 2018. Varje år röstar Sveriges universitets- och högskolestudenter fram sina framtida drömarbetsgivare i landets största studentundersökning FöretagsBarometern. Undersökningen genomförs av Universum Communications. ”Årets Employer Branding-företag” tilldelas ett företag som aktivt involverar hela organisationen i ­ employer branding-frågor och jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt. – Det är mycket glädjande att många studenter ser oss som en attraktiv arbetsgivare och att kännedomen om bolaget ökar. Det märks inte bara i statistiken, utan även i verkligheten. Fler söker sig till oss idag jämfört med för några år sedan, säger Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo. Studenterna har svarat på frågor som handlar om bland annat rykte, image, kultur, jobb och utveckling. Sodexo är bland de företag som gjort den största förflyttningen jämfört med förra året.

26   | INsett | nr 1 2018 |

KARRIÄRFÖRETAG 2018 Sodexo har fått utmärkelsen ”Karriärföretag 2018”. Utmärkelsen ges ­årligen ­sedan 2011 till 100 arbetsgivare som har högst kvalitet i sitt employer branding-­ arbete och som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare. ”Genom drivna medarbetare och ett erbjudande av goda utvecklings- och karriär­möjligheter arbetar Sodexo attraktivt med employer branding. Med en kompetensutveckling och motiverade medarbetare i en familjär organisation av mångfald utses härmed Sodexo AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.” Syftet med Karriärföretagen är att hjälpa yrkesverksamma, speciellt studenter och Young Professionals, i sitt val av arbetsgivare. – Vi ser utnämningen som en kvalitetsstämpel på att vi når ut både till nuvarande och potentiella medarbetare. Det är lika angeläget att attrahera ny ­arbetskraft som att erbjuda utvecklingsmöjligheter för de som redan arbetar hos oss, säger Azita Shariati, vd Sodexo. Cirka 800 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner har valts ut för 2018. Enligt grundkriterierna ska företagen ha minst 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning, ha personalchef och vara en rekryterande organisation. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.


Fler aktiviteter med friskvårds­ bidraget! Nu kan du använda ditt friskvårdsbidrag även till golf, ridning, segling och utförsåkning. Dessutom är det numera också godkänt att använda sitt friskvårdsbidrag till personlig träning. Detta då skatteverket har gått ut med nya direktiv kring att den här typen av tjänster, vilka tidigare inte varit friskvårdsbidragsberättigade, numera kan finansieras med friskvårdsbidraget. För att friskvårdsbidraget ska få användas till dessa aktiviteter krävs det att betalningen för tjänsten har gjorts 2018-01-01 eller senare. ActiWay som hanterar våra friskvårdsbidrag, har ett högst begränsat utbud av leverantörer av de nya tjänsterna till en början. Vi arbetar för att ansluta klubbar och anläggningar som erbjuder dessa aktiviteter. Läs mer om friskvårdsbidraget på Sodexo_Net eller ­sodexomedarbetare.se.

GILLA OSS PÅ ­ FACEBOOK! Vi blir fler och fler som gillar Sodexo Sverige på Facebook. Häng med du också. Att följa oss på Facebook är ett enkelt sätt att ta del av det stora och lilla i vårt företag, via oss medarbetare. Så gilla oss och dela med dig av din vardag på Sodexo. facebook.com/sodexosverige

SPARA DINA UTBILDNINGSINTYG! Från och med den 25 maj 2018 träder en ny EU-bestämmelse om lagring av data i kraft. Den innebär att vi i utbildningssystemet Ingenium inte längre kommer att kunna hitta personer som slutat. Det betyder också att vi inte kommer att kunna ta fram intyg på personer som slutat, även om de kommer tillbaka till Sodexo. Spar därför dina utbildningsintyg – de går inte att få ut i efterhand!

INsett | nr. 1 2018 |   27


POSTTIDNING B Returadress: Sodexo AB Box 3072 169 03 Solna

Insett, mars 2018  
Insett, mars 2018