Page 1

Corporate Social Responsibility Rapport

2017

Sodexo Danmark


2

“Vi er med til at skabe en bedre fremtid for alle”

S

ommeren 2017 præsenterede Michel Landel, CEO Sodexo Group, vores reviderede plan for, hvordan Sodexo skal bidrage til og håndtere de udfordringer, som FN står overfor. Better Tomorrow 2025 er udarbejdet i overensstemmelse med FN’s 17 mål for bæredygtighed og omfatter ni konkrete, målbare forpligtelser. Disse forpligtelser er forbundet med vo-

dexo i 80 lande bidrager, også i Danmark.

res rolle som virksomhed inden for servicebranchen, dels lokalt og globalt og dels som virksomhedsborger i de lokalområder, hvor vi har vores virke.

Vi laver mad til mange millioner mennesker og er således med til at påvirke, hvad folk spiser. Vi sikrer os, at vi serverer næringsrig mad, og vi deler ud af vores viden. Via vores program Stop Hunger donerer vi mad til mennesker, som ikke får tilstrækkelig nærende mad. I Danmark har vi forpligtet os til at være en drivkraft i bekæmpelsen af sult i form af bl.a. donationsprogrammer. Konkret støtter vi Frelsens Hær, hvor vores donation er øremærket til at støtte børn og trængte børnefamilier med bl.a. gavekort til indkøb af mad. Det kan du læse mere om i denne rapport.

Det er vores ambition at gøre hver dag bedre for vores kunder og ansatte og at bidrage til, at de får en bedre livskvalitet. I en verden med masser af forandringer og talrige udfordringer, hvad angår klima og miljø, befolkningstilvækst, migration, økonomisk ustabilitet og sult er det vigtigt at påtage sig et socialt ansvar. Vi har over 427.000 ansatte, som hver dag betjener 100 millioner mennesker. Dette giver os en unik mulighed for at påvirke disse globale forandringer på positiv vis. Vores størrelse og geografiske dækning gør det muligt for os at gøre en betydelig forskel, når det gælder vores fremtid. For at det kan lykkes for Sodexo, er det nødvendigt, at alle virksomheder inden for SoSODEXO CSR rapport 2017

Sodexo har udvalgt tre særlige fokusområder på globalt plan: Sult, kønsbalance og affald/madspild. Sult og underernæring er områder, som FN har til mål at udrydde, og Sodexo har en stor mulighed for at påvirke udfaldet af.

At give kvinder bedre vilkår er vigtigt, både for virksomhedernes succes og for samfundsudviklingen. For at fremme kvinders ligestilling globalt underskrev Sodexo i 2017 FN’s principper vedrørende kvinders ligestilling. Det er vigtigt for os at fremme kvinders stilling på arbejdspladsen og i lokalsamfundet.

Vi er afhængige af at være en del af det samme team som vore ansatte, samarbejdspartnere og kunder for at kunne opfylde vores mål om en bedre fremtid for alle. Med denne rapport ønsker vi at vise, hvilke områder vi beskæftiger os med i Norden og i Danmark, som vi betragter som vigtige områder for at kunne skabe en bedre fremtid. Vi håber, I vil blive inspireret til at bidrage til at gøre en forskel der, hvor I arbejder, eller til at udvide jeres samarbejde med Sodexo. •

Sodexo har udvalgt tre særlige fokusområder på globalt plan: Sult, kønsbalance og affald/ madspild.

Azita Shariati, President Sodexo Nordics CEO Healthcare Nordics Country President Sweden


3

INHOLD

04

08

09

En bedre fremtid for alle

Værdier og etiske principper

Som arbejdsgiver

15

Som serviceleverandør • Fokus på den nordiske smag

• • •  

Netværk for kvindelige ledere Styrk kvinders stilling Vi prioriterer medarbejderudvikling

17

Som samfundsmedborger

22

Vi tilbyder miljøvenlig kaffe

• WasteLESS Week engagerer globalt • Stop Hunger • Digitalisering i energystyring

SODEXO CSR rapport 2017


4

Vi skaber en bedre fremtid for alle Verden er under forandring. Befolkningstilvækst, miljøproblemer og sociale forandringer er i gang med at ændre den måde, vi lever og arbejder på. Derfor er virksomhederne også nødt til at foretage forandringer.

D

Vi har forpligtet os til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling BETTER TOMORROW 2025 er udarbejdet i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev iværksat i 2015, fastsætter globale mål inden for 17 områder, som regeringer, virksomheder og samfundet i almindelighed skal handle efter for at opnå en mere bæredygtig, retfærdig og jævnbyrdig verden inden 2030. Vi har tilpasset vores forpligtelser efter alle disse mål.

et er vigtigere end nogensinde for organisationer at opnå gode resultater ved at gøre godt. Hvem end de er, og hvor end de er, må virksomhederne handle

nuværende behov i betragtning. Derfor følger vi vores fremskridt ved hjælp af vores corporate responsibility-plan, også kaldet Better Tomorrow 2025. Dette giver os, og alle, som vi arbejder sammen med, et fælles

til gavn for alle for at skabe reel værdi.

fokus på vores fremtid på lang sigt.

Hos Sodexo gør vores 427.000 ansatte tingene bedre, mere sikre, sundere og lettere for 100 millioner forbrugere verden over. Vi brænder for at give alle en bedre livskvalitet – og det er en del af, hvad vi gør hver dag. Vi ved, at vi kun kan gøre folks liv bedre på en meningsfyldt måde ved at træffe fornuftige beslutninger. Og det indebærer, at vi må tage både fremtidige og

Det munder alt sammen ud i en bedre fremtid for alle de involverede parter: Bedre for den enkelte, som er ansat hos os, eller som vi betjener; bedre for vores samfund; og bedre for verden omkring os og de ressourcer, vi alle sammen er fælles om. Når vi gør det, som vi er bedst til, er hver dag med til at gøre fremtiden bedre for alle. •

427 000 SODEXO CSR rapport 2017

ansatte gør tingene bedre, mere sikre, sundere og lettere.

Vi arbejder sammen for en bedre fremtid DEN ENKELTE VIRKSOMHED kan ikke skabe en bedre fremtid på egen hånd. Vi kan kun skabe meningsfyldt handling i tæt samarbejde med andre. I Sodexo har vi arbejdet sammen med globale organisationer, forbrugere og velgørenhedsorganisationer for at gøre en større forskel – og i nogle tilfælde har vi endda skabt vore egne initiativer for at komme videre med problemstillingerne.


5

Ni forpligtelser for en bedre fremtid INDIVIDER

SAMFUNDET

MILJØET

SOM ARBEJDSGIVER

Forbedre livskvaliteten for vores medarbejdere.

Sikre en mangfoldig arbejdsstyrke og inkludere en kultur som afspejler og beriger de samfund, som vi betjener.

Fremme en kultur af miljøansvarlighed hos vores medarbejdere og på vores arbejdspladser.

SOM SERVICELEVERANDØR

Tilbyde og opmuntre vores kunder til at foretage sunde livsstilsvalg.

Fremme lokal udvikling, retfærdig, inkluderende og bæredygtig praksis.

Udnytte ressourcerne på en ansvarlig måde og levere energimanagement services som reducerer kulstofemissioner.

SOM SAMFUNDSBORGER

Bekæmpe sult og underernæring.

Anvende mangfoldighed og inklusion som en katalysator for sociale ændringer i samfundet.

Fremme brugen af bæredygtige ressourcer.

V

i har udviklet ni forpligtelser, som vil bringe os videre. Hver forpligtelse er målbar, hvilket gør det muligt for os at følge vores fremskridt og samarbejde for at finde løsninger         på udfordringerne.

SODEXO CSR rapport 2017


6

Om Sodexo

19.

største arbejdsgiver i verden.

100

Betjener over

millioner forbrugere hver dag.

SODEXO I DANMARK Sodexo udvikler, påtager og varetager et bredt udvalg af serviceydelser, som vil bidrage til øget kvalitet i hverdagen for vores kunder og modtagere. Vi lægger vægt på kvalitet og effektivitet. Derfor kan vi tilbyde vores kunder serviceløsninger, der gør dagligdagen lettere og holder omkostningerne nede. Sodexo er en af Danmarks mest dynamiske servicevirksomheder. Vi sørger hver dag for rengøring, reception, planter, post og serverer velsmagende måltider i personalerestauranter hos større og mindre virksomheder i hele Danmark. Vores vækstområder er integrerede facility management løsninger og catering.

SODEXO CSR rapport 2017


7

Quality of Life – for kunder og medarbejdere

Som leverandør af Quality of Life Services bør Sodexo forenkle og strømline hverdagen og skabe merværdi for vores kunder. Vi skal selvfølgelig bidrage til at skabe øget livskvalitet for vores kunder og brugere, men også for vores egne medarbejdere.

Hvad betyder Quality of Life for Sodexo? En kombination af undersøgelser og mere end 50 års erfaring med kunder og forbrugere har gjort det muligt for Sodexo at udpege

Socialt samvær

Let og effektivt

Fysisk miljø

6 dimensioner af livskvalitet, som vores services har direkte indflydelse på.

Personlig udvikling

Anerkendelse

Sundhed og trivsel SODEXO CSR rapport 2017


8

Værdier og etiske principper Værdier

Etiske principer

SODEXO CSR rapport 2017

Serviceånd

Teamånd

Fremskridtsånd

SERVICEÅND vil sige at lytte til andre og have fokus på detaljerne. Serviceånd omfatter ligeledes venlighed, at vi er til at få fat i, hurtig forståelse af problemstillinger samt effektivitet. Vi holder, hvad vi lover•

VED TEAMWORK bidrager den enkelte med sin ekspertise, personlighed og viden. Et vinderteams medlemmer værdsætter hinanden. Lederen af teamet dirigerer kræfterne i retning af et fælles mål. Gruppens bedste går altid forud for den enkeltes ambitioner. En god teamånd er en afgørende betingelse for samt en nøgle til succes i hele organisationen, lige fra driften og kundesupport til den øverste ledelse •

SODEXOS ANSATTE bestræber sig på at gøre deres bedste hver dag – som en del af teamet. Vi overgår forventningerne, vi udvikler vores forretning, og vi tør tage initiativ. At opnå fremgang involverer både succes og nederlag. Løbende forbedringer er nødvendige for, at vi kan forudsige vores kunders fremtidige behov og leve op til deres forventninger. Virksomheden kan kun udvikle sig som fællesskab, når hvert enkelt medlem af fællesskabet udvikler sig som enkeltperson. •

Loyalitet

Gennemsigtighed

VI GØR OS FORTJENT TIL vores kunders og brugeres tillid til vores serviceydelser verden over. Vi skaber langsigtede relationer med vores interessenter. Vore ansatte nærer samme indstilling uanset etnicitet, religion, politisk standpunkt, køn eller alder •

HVER ENKELT ANSAT informeres om sine opgaver, rettigheder og forpligtelser. Vi stiller information om virksomheden og vores forretning til rådighed for Sodexos ejere . Vi tilbyder forståelige og rimelige aftaler •

Respekt for mennesker

Forretningsintegritet

VORES MÅL er at forbedre livskvaliteten i hverdagen for alle, som benytter vores serviceydelser. Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, hvor den enkelte respekteres, og hvor deres færdigheder værdsættes. Sodexos driftsmiljø skal underbygge gensidig respekt mellem mennesker. •

HVER ENKELT ANSAT i uetiske, ulovlige eller upassende aktiviteter. •


9

Vores rolle som ARBEJDSGIVER INDIVIDER

SAMFUNDET

09-14 MILJØET

SOM ARBEJDSGIVER

Forbedre livskvaliteten for vores medarbejdere.

Sikre en mangfoldig arbejdsstyrke og inkludere en kultur som afspejler og beriger de samfund, som vi betjener.

SOM SERVICELEVERANDØR

Tilbyde og opmuntre vores kunder til at foretage sunde livsstilsvalg.

Fremme lokal udvikling, retfærdig, inkluderende og bæredygtig praksis.

Udnytte ressourcerne på en ansvarlig måde og levere energimanagement services som reducerer kulstofemissioner.

Bekæmpe sult og underernæring.

Anvende mangfoldighed og inklusion som en katalysator for sociale ændringer i samfundet.

Fremme brugen af bæredygtige ressourcer.

SOM SAMFUNDSBORGER

Fremme en kultur af miljøansvarlighed hos vores medarbejdere og på vores arbejdspladser.

V

i er verdens 19. største arbejdsgiver med 427.000 ansatte fra forskellig baggrund. Dette er et stort ansvar, og det tager vi alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at forbedre livskvaliteten, både for vore ansatte og i de samfund, de lever og arbejder i. Vi sætter fokus på hver enkelt medarbejders trivsel og udvikling og sikrer, at folk har de redskaber og færdigheder, de skal have, for at udvikle sig. Vi bygger på vores inklusive kultur, som inkluderer folk – vi søger måder, hvorpå vi kan fremme mangfoldighed og gøre arbejdet bedre for vore ansatte. Afbalancerede, engagerede teams er godt for alle i Sodexo. Og det er også godt for vores kunder og vores forretning – forskelligartede teams betyder bedre resultater. Vi hjælper vore ansatte til at gøre en forskel for sig selv gennem aktiviteter som frivilligt arbejde, energispareråd og fradragsberettigede bidrag til velgørende foreninger. Med hen ved en halv million ansatte giver små handlinger en stor virkning. Så når vore ansatte gør små ting i hverdagen, gør de på lang sigt en meget stor forskel. •

SODEXO CSR rapport 2017


10

Vi etablerer Zero Accidentkulturen sammen Alle vore ansattes helbred og sikkerhed har vores højeste prioritet i hverdagen. Mens vi forbedrer livskvaliteten for vore kunder og klienter via Quality of Life, skal vi også sikre os, at vi beskytter vores eget helbred, vores egen sikkerhed og vores egen trivsel på jobbet.

H

vis vi sætter fokus på, hvad vore ansatte skal vide for at udføre deres arbejde på sikker vis, kan vi skabe et miljø uden skader og mindske risikoen for ulykker.

I 2017 tog vi det næste skridt mod en Zero Accident-tankegang i Sodexo på verdensplan ved at iværksætte den interne Health & Safety-kampagne, 3-2-1 Zero. Kampagnen blev afviklet på vore sites i løbet af foråret og sommeren og havde fokus på vores tre hyppigste former for arbejdsulykker, og hvordan vore ansatte bør forholde sig for at undgå disse:

1. Skred & snublen 2. Manuel håndtering 3. Snitsår & forbrændinger SODEXO CSR rapport 2017

3-2-1 ZERO 3 enkle tjek for sikkerhed

Denne obligatoriske kampagne engagerede og involverede alle site managers og deres teams. Via undervisning og workshops var de i stand til at identificere og løse deres egne sikkerhedsspørgsmål og sætte øget fokus på Health & Safety på deres arbejdssted. Under kampagnen blev alle teams også opmuntret til at identificere de risici, som de står over for i deres daglige arbejde, og komme med forslag til, hvordan de identificerede risici kan undgås eller håndteres på en bedre måde. •

“I mange tilfælde er det muligt at øge sikkerheden ved at ændre vores måde at organisere vores arbejde på – for eksempel ved at foretage små ændringer, som gør, at vi undgår ulykker”.

3-2-1 Zero-kampagnen er en nedtælling til nul ulykker. Vi ved, at det er muligt at nå dette mål:

95

%

af alle Sodexos 32.000 sites oplevede ingen skader, som gav tidstab, i 2016!


11

Health & Safety Rapportering af afvigelser og ulykker En af de vigtigste ting, vi gør, for at mindske antallet af ulykker, er at rapportere hændelser, observationer samt farlige situationer og at komme med forslag til forbedringer.

I

Sodexo arbejder vi løbende på at gøre vore ansatte opmærksomme på, hvad de kan lære af hændelser og farlige situationer for at undgå, at der sker ulykker igen.

ULYKKESKATEGORIER 2017

34 15 13 11 11 10 4 1 1

• I Sodexo fremlægges ulykkesstatistikker, rapporter om hændelser, observationer samt forslag til forbedringer ved månedlige møder.

1 2 3 4 5

• Ulykkesstatistikkerne er et fast punkt på dagsordenen på møderne med vores sikkerhedsrepræsentanter og den centrale Health & Safety-komité (CAMK). • Når der sker ulykker, foretages der en undersøgelse af omstændighederne ved ulykken. Vi taler blandt andet med den person, som er kommet til skade, og dennes nærmeste chef.

6 7 8 9

34 % Glide falde snuble

10 % Slag

15 % Manuel håntering

4 % Kemisk

13 % Skære

1 % Psykosocial

11 % Knuse/klemme

1 % Allergi

11 % Forbrænding

SODEXO CSR rapport 2017


12

Netværk for kvindelige ledere På globalt plan er 54 procent af alle Sodexos ansatte kvinder. 50 procent af medlemmerne af Bestyrelsen er kvinder, og 25 procent af medlemmerne af koncernledelsen er kvinder. Vores globale mål er at øge antallet af kvinder i lederstillinger til 40 procent inden 2025.

I

Sodexo arbejder vi for mangfoldighed og inklusion. Catherine Menayas og Kristine Espevoll i Norge er stolte over at være en del af Women Leadership Program, som er et netværk for kvindelige ledere i Sodexo, sponsoreret af SWIFt. SWIFt står for Sodexo Women’s International Forum for Talent (Sodexos internationale kvindelige talentforum) og er en rådgivende myndighed, der skal sikre bedre kønsbalance på alle niveauer i virksomheden, især inden for lederstillinger. – Det er en ære at være udvalgt til at være en del af programmet for kvindelige ledere, Women Leadership Program. I september deltog jeg i WIN-konferencen i Oslo, som blev ledet af SWIFt. WIN-konferencen er en international konference for kvinder, som samler over 600 kvindelige ledere fra hele verden. Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt at promovere kvinder og deres arbejde. – På konferencen mødte jeg mange fantastiske kvinder og hørte deres historie. Der findes mange kompetente, ydedygtige kvinder, og det er meget inspirerende at høre, hvad de laver, siger Catherine Menayas, Economy Manager i Sodexo.

SODEXO CSR rapport 2017

SWIFt blev stiftet i Frankrig i 2009 af Sodexos CEO, Michel Landel. Inklusion, mangfoldighed og fremme af balancen mellem kønnene er vigtigt for os i Sodexo. Det er også vigtigt for os at sætte fokus på kvindelige rollemodeller. SWIFt består af 35 kvindelige ledere med 15 forskellige nationaliteter.

LANG VEJ FREM Vores globale mål er at øge antallet af kvinder i lederstillinger til 40 procent inden 2025. - Kvinder har ikke altid den største selvtillid og er ikke altid gode til at stole på, at de gør et godt stykke arbejde. Der er stadig meget at gøre, hvad angår mangfoldighed på arbejdspladserne. Derfor er konferencer som WIN vigtige, siger Manayas. Hun har arbejdet hos Sodexo i over seks år .

Michel Landel, CEO for Sodexo Group, var en af talerne på WIN-konferencen i Oslo. Her mødte han blandt andre engagerede nordiske kvindelige ledere fra Sodexo.


13

ET LØFT I HVERDAGEN Kristine Espevoll er distriktschef inden for rengøringsområdet i Sodexo. Hun er også en af de kvinder, der er valgt til Women Leadership-programmet. Hun mener ligesom Menayas, at det er rart at være medlem af et netværk, hvor man møder andre kvindelige ledere. – Det giver et løft i hverdagen. Dét, og at møde andre kvindelige ledere og udveksle erfaringer og ideer med dem, er ekstremt positivt, siger Espevoll. Hun deltog også i WIN-konferencen, og hun er fascineret af de kvinder, som talte ved konferencen, og det mod, som mange af dem er i besiddelse af. – Det er rart at have et forum, hvor kvinder kan mødes og udveksle erfaringer. Jeg blev meget inspireret af at lytte til kvinderne på konferencen. For mit vedkommende er det så absolut af interesse at udvikle sig på lang sigt. Hvis mine kompetencer inden for rengøringsområdet og mine lederevner kunne være til gavn uden for Norden, ville det være virkelig spændende at arbejde i enten Sydamerika eller Sydafrika, siger hun. LIGE LØN FOR LIGE ARBEJDE Espevoll nævner, at der er forskel på kvindelige og mandlige ledere. – Mænd er meget mere direkte end kvinder. Vi kvinder er meget mere omsorgsfulde i vores arbejde. Jeg tror også, at kvinder har lettere ved at brænde sig selv ud, fordi de ofte tager sig af familien derhjemme samtidig med, at de har et enormt ansvar på jobbet, siger hun og beskriver sig selv som en leder, der drager omsorg for sine medarbejdere. – For mig er det vigtigt, at de klarer sig godt og har det godt på arbejdet. Jeg har en stilling, hvor jeg også er nødt til at træffe svære beslutninger, men det har jeg en professionel tilgang til, fortsætter hun. Hun mener, at vi er nået langt inden for mangfoldighed i Norge, men der skal stadig arbejdes på det. Det er vigtigt at få lige løn for lige arbejde, og dér har vi endnu et stykke vej tilbage. Jeg mener også, at vi kan have flere kvindelige topledere i Sodexo, siger hun. •

MANGFOLDIGHED SOM KONKURRENCEFORDEL Mangfoldighed og inklusion er en vigtig del af vores virksomhedskultur og en drivkraft for vækst og innovation. Vi mener, at bred mangfoldighed er en konkurrencefordel, og at det skal bidrage til, at Sodexo bliver en foretrukken forretningspartner og en attraktiv arbejdsgiver.

I Sodexo har vi stor mangfoldighed. Vi driver virksomhed i 80 lande, og blot i Sverige er 135 nationaliteter repræsenteret hos os. Vores fælles værdier samler os, men det er vores mangfoldighed, som beriger virksomheden og gør os stærkere på ethvert plan. Vores indsats for mangfoldighed vedrører hovedsageligt fem dimensioner:

  Kønsbalance   Alder   Kultur og oprindelse   Handicap   Kønsidentitet og seksuel orientering

Styrk kvinders stilling SODEXO HAR UNDERSKREVET FN’S PRINCIPPER VEDRØRENDE Sodexo Nordics underskrev FN’s principper vedrørende kvinders ligestilling i forbindelse med Den Internationale Kvindedag. Principperne består af syv vejledende punkter og blev indført under titlen ”Equality Means Business” på Den Internationale Kvindedag i marts 2017. Ved at underskrive principperne på nordisk plan viser Sodexo sin kraftige opbakning og store engagement, hvad angår målet at styrke kvinders stilling i organisationer og i samfundet. Principperne blev underskrevet af Sodexo Nordics CEO, Sander Graft, i forbindelse med en konference om ligestilling mellem kønnene. Konferencen blev organiseret af Sodexos internationale forum for kvinder, SWIFt, som har til formål at støtte indsatsen for ligestilling mellem kønnene og skabe en inklusiv kultur i alle

lande, hvor Sodexo har sit virke. Sophie Bellon, bestyrelsesformand i Sodexo, var til stede sammen med 32 mellemmer af netværket. Foredragsholdere, klienter og arbejdsgivere var inviteret til at fortælle om deres erfaringer og drøfte løsninger. Sophie Bellon fremlagde resultaterne af en intern spørgeundersøgelse, som viser, at lederteams med lige fordeling af mænd og kvinder har bedre præstationsevne på alle målbare punkter end lederteams med ulige fordeling af mænd og kvinder. Rohini Anand, Global Diversity Manager hos Sodexo, afsluttede konferencen med ordene: ”Vi har talt nok. Nu er tiden inde til at gøre mere end blot at tale om ligestilling mellem kønnene.” •

Sodexo Nordics underskrev FN’s principper vedrørende kvinders ligestilling i forbindelse med Den Internationale Kvindedag den 8. marts.

SODEXO CSR rapport 2017


14

Vi prioriterer medarbejderudvikling Vi ønsker at skabe en organisation, hvor den enkelte bidrager med både sin personlighed og sin faglighed. En af vores kerneværdier er udviklingsånd og vores medarbejdere må aldrig acceptere status quo, men skal hele tiden stille spørgsmålstegn ved rutiner og traditioner, og turde tage nye initiativer. Derfor prioriterer vi medarbejderudvikling og bestræber os på hele tiden at inspirere til at tænke nyt og forbedre.

E

n vigtig del af vores fokus på medarbejderudvikling er medarbejdersamtaler (MUS-samtaler). Alle vores medarbejdere skal en gang om året have tilbudt en medarbejderudviklingssamtale med deres leder, der udmunder i en udviklingsplan for det næste år. Medarbejderudviklingssamtalen er omdrejningspunktet for den individuelle udviklingsplan. Den er med til at sikre motiverede og tilfredse medarbejdere, som oplever at de kan udvikle sig i Sodexo. Alle medarbejdere får desuden en grundig introduktion og oplæring på deres arbejdsplads, og de får ligeledes en grundig indføring i Sodexos virksomhedsstruktur, værdier og -filosofi. Som udgangspunkt skal alle uddannelses- og træningsaktiviteter understøtte medarbejderens konkrete jobfunktion, så medarbejderen bliver kompetent

SODEXO CSR rapport 2017

til at udføre det konkrete job. I forbindelse med talentudvikling og karriereplanlægning (successor planning) kan uddannelses-og træningsaktiviteter dog sigte efter at forberede medarbejderne på nye job- og karrieremuligheder. I Sodexo Danmark tager vi udgangspunkt i ’70, 20, 10-modellen’ for udvikling. Grundtanken i denne model er, at størstedelen af træning og udvikling sker i dagligdagen, og at det er her man opnår mest læring og udvikling. Typisk fordeling af uddannelse og udviklingsaktiviteter: • 70 % Træning og udvikling i jobbet • 20 % Andre aktiviteter f.eks. læring fra kollegaer, jobrotationer mv. • 10 % Træningsaktiviteter f.eks. AMU-kurser

”Vi arbejder systematisk på at udvikle viden og ekspertise hos vores medarbejdere. Det bidrager til øget trivsel og inspiration til arbejdet”.

VORES PROCESS FOR TALENTUDVIKLING OG PERFORMANCE: • Finde talenter og ”high potentials” • Planlægge for deres udvikling • Planlægge for successors (efterfølgere), hvis nogen forlader virksomheden • Få et overblik over risici i organisationen og minimere dem


Vores rolle som 15–16 SERVICELEVERANDØR INDIVIDER

SOM ARBEJDSGIVER

SOM SERVICELEVERANDØR

SOM SAMFUNDSBORGER

SAMFUNDET

MILJØET

Sikre en mangfoldig arbejdsstyrke og inkludere en kultur som afspejler og beriger de samfund, som vi betjener.

Fremme en kultur af miljøansvarlighed hos vores medarbejdere og på vores arbejdspladser.

Tilbyde og opmuntre vores kunder til at foretage sunde livsstilsvalg.

Fremme lokal udvikling, retfærdig, inkluderende og bæredygtig praksis.

Udnytte ressourcerne på en ansvarlig måde og levere energimanagement services som reducerer kulstofemissioner.

Bekæmpe sult og underernæring.

Anvende mangfoldighed og inklusion som en katalysator for sociale ændringer i samfundet.

Fremme brugen af bæredygtige ressourcer.

Forbedre livskvaliteten for vores medarbejdere.

15

S

om serviceleverandør med 100 millioner kunder, som nyder godt af vore serviceydelser hver dag, er det vores pligt at forstå og at dække deres forskellige behov samt leve op til deres langsigtede mål. Et globalt team vedkender sig hver enkelt forpligtelse inden for Better Tomorrow 2025 og har det overordnede ansvar for de respektive områder, det være sig indkøb, HR, sundhed, sikkerhed eller miljø. For at vi kan nå vores mål på lokalt plan, har vi også et team i Danmark, som har til opgave at sikre, at planen følges, og at forpligtelserne opfyldes via indhold og aktiviteter. Teamets opgave er at koordinere og implementere aktiviteter, som er relaterede til Better Tomorrow 2025, samt at sørge for at informere klienter, ansatte og leverandører samt øvrige interessenter om dette arbejde. •

SODEXO CSR rapport 2017


16

Fokus på den nordiske smag I oktober, i uge 41-44, nød vi den friske, rene, autentiske smag af det nordiske køkken i vores restauranter. Kokkene Global Chefs fra Norge, Sverige, Danmark og Finland valgte deres yndlingsopskrifter til temaugerne Nordic Flavours.

N

u behøver du ikke længere at tage til søs og fiske. Der er friske, overraskende, fantastiske smagsvarianter lige i nabolaget, bevidner Katri Saraste, Food service design coordinator hos Sodexo i Finland. Hver eneste af vores Global Chefs havde sin egen temauge, som han havde skabt menuen til. ”Jeg bliver aldrig træt af årstidens grøntsager. Det er let at skabe lækre frokostretter med dem. Og min madlavning ville heller ikke være noget særligt uden friskkværnet sort peber. Under min temauge serverede jeg retter, som jeg fik gode tilbagemeldinger på, da jeg præsenterede dem for amerikanere på min Global Chef-rundrejse i USA, siger Andre Thomas Wels, kok i Bymiljøetaten i Oslo.” Edis “Eddie” Dautovic var kok på Skytteholm i Ekerö indtil årets udgang, og dild er hans yndlingsurt. Dild får ham til at tænke på klipperne og Nordsøen. ”Dild passer godt til for eksempel lammekød og fisk. Jeg serverede retter, som jeg selv gerne ville spise på en frokostrestaurant. I mine retter kombi-

SODEXO CSR rapport 2017

nerede jeg ingredienser fra den svenske madkultur med smagsindslag på en ny måde, siger Eddie.” I den danske temauge blev der serveret populære retter, som er lette at tilberede. ”En af mine absolutte favoritter er løvstikke. Den passer til både grøntsags- og kødretter samt desert. Den har en helt speciel, karakteristisk smag, sige René Stegmann, kok hos IBM på Prøvensvej i Brøndby.” ”Personligt foretrækker jeg finske råvarer, frem for alt finsk fisk, svampe og bær. Jeg sætter stor pris på de enestående smagsvarianter, vi får fra vores søer og skove. Retterne i min temauge var lækre, finske frokostretter, fortæller Tommi Hedman, kok hos Elisa Pasila i Helsinki.” Alle Sodexos restauranter udførte deres madtema på deres egen måde, så det kunne godt betale sig at tage et kig på deres restaurantmenuer på forhånd på deres hjemmesider. Uanset hvilken restaurant, vores gæster valgte at spise på i temaugerne ”Nordic Flavours”, fik de rene, autentiske, friske smagsoplevelser. •

I oktober gav kokkene Eddie, Andre, Thomas, René og Tommi deres menuer et personligt strejf under temaugerne Nordic Flavours.

Sodexo Global Chefs er et internationalt udvekslingsprogram for kokke. Sodexos kokke, som deltager i programmet, rejser verden rundt som ambassadører for madkulturen i deres fædreland.


17

Vores rolle som SAMFUNDSBORGER

17–22

INDIVIDER

SAMFUNDET

SOM ARBEJDSGIVER

Forbedre livskvaliteten for vores medarbejdere.

Sikre en mangfoldig arbejdsstyrke og inkludere en kultur som afspejler og beriger de samfund, som vi betjener.

Fremme en kultur af miljøansvarlighed hos vores medarbejdere og på vores arbejdspladser.

SOM SERVICELEVERANDØR

Tilbyde og opmuntre vores kunder til at foretage sunde livsstilsvalg.

Fremme lokal udvikling, retfærdig, inkluderende og bæredygtig praksis.

Udnytte ressourcerne på en ansvarlig måde og levere energimanagement services som reducerer kulstofemissioner.

Bekæmpe sult og underernæring.

Anvende mangfoldighed og inklusion som en katalysator for sociale ændringer i samfundet.

Fremme brugen af bæredygtige ressourcer.

SOM SAMFUNDSBORGER

MILJØET

V

i har som global virksomhed en stor mulighed for at påvirke ting på positiv vis. Vi har vores virke i over 80 lande, og vi kan bruge vores serviceydelser og vores stemme til at drive de internationale fremskridt fremad inden for verdens største problemer, lige fra sult til ligestilling mellem kønnene og til madspild. Vi har sat os ambitiøse mål for vore ni forpligtelser. Det bliver en udfordring at nå dem, men vi arbejder ihærdigt på det. Med tiltag lige fra samarbejde med NGO’er som ECO Kitchen i Indien til globale tiltag som Stop Hunger skaber vi et globalt netværk for at hjælpe med at skabe en bedre fremtid for alle. •

SODEXO CSR rapport 2017


18

WasteLESS Week – Et globalt engagement WasteLESS Week er en global, fem dage lang kampagne, som afholdes af Sodexo hvert år i oktober. I ugens løb opfordrer Sodexo sine ansatte, klienter og kunder til at spare på vandet, energien og papiret.

U

nder kampagnen, som fandt sted den

- Sodexo har i samarbejde med WWF (Verdens-

23.-27. oktober, rettede teams på Sodexos sites deres fokus mod at gennemgå diverse tiltag for at effektivisere og forbedre deres affaldshåndtering. Endvidere blev der i ugens løb sat fokus på vigtigheden af at mindske madspild. Vi opfordrede for eksempel vores gæster på Sodexos restauranter til kun at øse så meget mad op på tallerkenen, som de kunne spise, og til kun at tage én serviet ad gangen.

naturfonden) foretaget en vurdering af mængden af kulstofudledning forårsaget af Sodexo Group. Vi har gjort en aktiv indsats for at mindske mængden af kulstofudledning i mange år, og vores globale mål er at reducere Sodexos kulstofudledning med en tredjedel, eller 34 %, inden 2025, fortæller Per Liljedahl. •

- Vore ansatte arbejder sammen med vores kunder på at mindske mængden af affald og forbruget af naturressourcer. WasteLess Week er vores måde at takke vores kunder for godt samarbejde, og samtidig er det en god mulighed for at sætte fokus på vores engagement i miljøet samt de aktiviteter, vi udfører, siger Per Liljedahl, Director QHSE Sodexo Nordics.

YOU HAVE THE

POWER

DU KAN….FORVANDLE SKRALD TIL VÆRDI

Vi kan genanvende over 70 % af alt det, vi smider ud som skrald. Plastikflasker kan blive til materialer til beklædning, aluminium fra dåser kan genanvendes i produktionen af smartphones. Du kan gøre en forskel ved at sortere dit affald i affaldsspande til genanvendelse. MERE GENANVENDELSE GIVER BEDRE BUNDLINJE. Læs mere her www.sodexo.dk #wasteless

YOU HAVE THE

Mindskning af affaldsmængderne over en femdagesperiode inspirerer til at gøre en indsats hele året, hvilket er vores ultimative mål.

POWER

DU KAN… MINIMERE DIT MADSPILD

Selv om der er nok mad til alle på vores planet, så bliver mere end 30 % af den producerede mad smidt ud. Du kan gøre en forskel og formindske madspild ved kun at øse det op, som du ved, at du kan spise. TAG HVAD DU VIL HAVE, OG SPIS HVAD DU TAGER. Læs mere her www.sodexo.dk #wasteless

SODEXO CSR rapport 2017

WasteLESS Week HVAD ER DET? WasteLESS Week er en fem dage lang kampagne, som Sodexo kører for vores klienter (og vores egne sites) på verdensplan i oktober. Ved at fremhæve fordelene ved mindre spild af mad, vand, energi, papir og råmaterialer – blandt andet renere luft, mere natur, og at det hjælper os med at deles om vores planets naturressourcer – sætter den forbrugere, klienter og Sodexos ansatte i stand til at mindske mængderne af affald. HVORFOR GØR SODEXO DET? Vores forbrugere, klienter og Sodexos ansatte beskæftiger sig til daglig med tiltag for at mindske affaldsmængderne. WasteLESS Week giver mulighed for at takke dem og vise dem de gavnlige virkninger af deres indsats. Og vi ved, at den bedste måde at opmuntre til at tillægge sig nye vaner er at gøre det let, enkelt, lønsomt og ønskværdigt. HVORDAN FUNGERER DET? Ved hjælp af materialer som plakater og videoer samt aktiviteter på vores sites viser vi de håndgribelige fordele, som folk vil opleve, når de genererer mindre affald. Ved at gøre brug af lokal information og data kan kampagnematerialerne skræddersyes til at vise folk, hvordan deres handlinger gavner både lokalt og globalt. HVOR LÆNGE HAR SODEXO GJORT DETTE, OG HVILKE RESULTATER HAR DET HAFT? Vi begyndte med en WasteLESS Day i 2012 og udvidede til en uge i 2013. En mindskning af mængden af affald, som kan ses over en femdagesperiode, inspirerer til fortsat handling, og derfor opmuntrer WasteLESS Week til handling hele året, hvilket er vores ultimative mål. •


19

Stop hunger

F

ordi vi tror på, at livskvalitet (Quality of Life) begynder, når de grundlæggende behov er dækket, besluttede Sodexos ansatte i USA at oprette Stop Hunger i 1996. Amerikanske kolleger i Boston-området erfarede, at når skolernes kantiner holdt lukket i sommerferien, medførte det for nogle børns vedkommende, at de ikke fik tilstrækkelig nærende mad. Sodexos ansatte besluttede at sørge for

gratis måltider i de fattigste kvarterer. Sådan opstod Stop Hunger. I dag er Stop Hunger et globalt netværk bestående af almennyttige organisationer, som arbejder for en verden uden sult. Stop Hunger gør aktivt brug af Sodexos økosystem – ansatte, klienter, forbrugere, leverandører og aktionærer – i forbindelse med deres aktiviteter i 80 lande, hvor Sodexo er til stede. •

2017 82,000

WHO?

SODEXO EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND FRIENDS, CUSTOMERS, CONSUMERS AND SUPPLIERS

volunteers

3 6. million U.S. dollars collected

6

41

www.stop-hunger.org

countries

HERE, THERE AND WAY OVER THERE!

FROM THE UNITED STATES TO COLOMBIA, CAMBODIA, ROMANIA, GHANA AND TUNISIA

1,200

TO SUPPORT PROJECTS CARRIED OUT WITH

partner nonprofits and NGOs

INCLUDING THE WORLD FOOD PROGRAMME, THE LEADING HUMANITARIAN ORGANIZATION FIGHTING HUNGER WORLDWIDE

BUZZ

55% OF THE PROGRESS MADE AGAINST HUNGER IN THE LAST 25 YEARS COMES FROM IMPROVING THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Empowering women is a priority

HEADLINE

THAT ADDS UP TO THREE MEALS A DAY FOR 1,370 FAMILIES OF FOUR FOR ONE YEAR

million meals or the equivalent distributed

SHARING EXPERTISE NUTRITION, QUALITY, HYGIENE, FOOD SAFETY, PROCUREMENT, ETC.

all our volunteers, thank you todonors and partners A big

SODEXO CSR rapport 2017


20

Topplacering i adskillige år

V

Bæredygtigt fiskeri Mange af verdens fiske bestande er udsat for overfiskeri. Sodexo har forpligtet sig til og vælge fisk og skalddyr, som er fanget ved hjælp af bæredygtige metoder. Vi arbejder sammen med WWF Verdensnaturfonden, på globalt plan for at bidrage til det vigtige arbejde med beskyttelse af fiskeog skalddyrs bestandene.

i har gennem adskillige år modtaget priser og anerkendelse for vores indsats inden for bæredygtig udvikling. Dow Jones’ bæredygtighedsindeks er et globalt indeks, som bruges til at monitorere finansielle, miljømæssige og sociale resultater blandt førende selskaber inden for bæredygtighed..

S

odexo har udarbejdet sin egen fiskeguide i samarbejde med WWF, Sodexo Sustainable Seafood Sourcing Guide. Guiden gælder for alle lande, hvor Sodexo har sit virke.

Vi har haft topplacering som ”førende inden for industrien 13 år i træk”. Sammen med placeringen øverst på ranglisten er vi også blevet tildelt ”Gold Class”-prisen i RobecoSAMs årbog for bæredygtighed, ”Sustainability Yearbook”. Takket være vores engagement i bæredygtighed er vi for tiende år i træk også blevet udnævnt som den bedste virksomhed inden for vores industri. •

I Danmark følger vi også WWF’s danske fiskeguide. Guiden fortæller os hvilke arter vi bør undgå, og hvilke arter der er bæredygtige i vores del af verden.

Prisen styrker vores position som førende virksomhed og viser vores konstante, dedikerede indsats inden for corporate responsibility – at vi tager ansvar.

56

Samtidig arbejder vi aktivt sammen med vore leverandører, på at øge antallet af certificerede fisk. I 2017 var 56 % af de fiske og skaldyr vi serverede i vores restauranter bæredygtige, og over 83 % var certificerede. •

I 2017

%

af fisk og skaldyr, som blev serveret i vore restauranter, var bæredygtige.

SODEXO CSR rapport 2017

Vi er underlagt meget stramme krav, eftersom vores udvalg af fisk og skaldyr er underlagt både vores egen fiskeguide og WWF’s lokale anbefalinger.

83

%

af fisk og skaldyr, som blev serveret i vores restauranter, var certificerede.


21

Digitalisering i energistyring – på rette vej mod en bedre fremtid En del af vores forpligtelser for en bedre fremtid er at nedbringe CO2-udledningen, og én af måderne at nå dette mål på er at forbedre vores energibesparelse. Energistrategen Michael Ulander fra Sverige fortæller os mere om vores energistyring i Norden.

I

DIGITALISEREDE PROCEDURER løbet af de seneste 20 år har vi udviklet omfattende ekspertise i facility management af fast ejendom inden for forskellige sektorer, og nu oplever vi også, at vi er blevet betydeligt bedre til energistyring. At anvende digitale løsninger til at optimere vores anvendelse af energi, som resulterer i lavere energiforbrug, hjælper os med at hindre udledning af drivhusgasser og nå et af vores mål i overensstemmelse med vores corporate responsibility-plan, Better Tomorrow 2025.

tigere. Teknikerne behøver ikke længere at aflæse data manuelt, nedskrive dem på papir, scanne dem og sende dem til Michael til analysering. Nu er proceduren digitaliseret ved, at Metry indsamler/leverer alle ”indata” (dvs. energistatistikker, forbrug etc.) fra alle bygninger. Eftersom det ikke længere er nødvendigt at bruge timevis på at køre ud til hvert enkelt sted, kan tiden nu bruges mere hensigtsmæssigt. Dette værktøj sparer ikke blot tid, men det fjerner direkte brændstofforbrug og CO2-udledning.

Siden Michael begyndte at arbejde hos os, er der dannet nye partnerskaber, hvilket har gjort, at vi har udviklet os yderligere inden for energistyring. Der findes nu adskillige værktøjer, som hjælper os til at blive en mere grøn organisation, som for eksempel Metry. Metrys serviceydelser gør indsamlingen af data betydeligt hur-

“Vi er på rette vej,” siger Michael, da han fortæller om de foranstaltninger, der er foretaget for at overvåge energiforbruget. En del af vores forpligtelse for en bedre fremtid er at nedbringe CO2-udledningen, og én måde at nå dette mål på er at øge vores energibesparelse. Michael fortæller, at der er sket betydelige forbed-

ringer i overvågningen af energiforbruget, efter de nu er gået over til digitale værktøjer. Samarbejdet med virksomheden Nordomatic har betydet et skift til en cloud-baseret løsning kaldet ”Styrportalen”, som er en platform, der gør det muligt på afstand at foretage energiovervågning og få overblik over og kontrollere systemerne i de bygninger, hvor vi driver facility management. Timingen kunne heller ikke være bedre, eftersom disse værktøjer er taget i brug i Store Sköndal, som er en ny kunde, hos hvem vi har overtaget FM af deres faste ejendom samt rengøring fra april 2018. GLOBALT ENERGISTYRINGSNETVÆRK En del af vores løbende forbedringer af vores energibesparelse er at få indsigt i, hvordan Sodexo opererer i resten af verden. Michael repræsenterer Norden ved møder hvert kvartal med et globalt Energistyringsnetværk inden for Sodexo. Ilkka Pentikäinen, Director FM Platform Service Operations, siger, at de er meget glade for at have Michael med i deres netværk. Ved hele tiden at lære, hvordan andre lande/regioner arbejder, og ved at udveksle ideer og strategier tror Michael og Ilkka på, at de vil se stadige forbedringer i energibesparelserne. •

Det digitale værktøj sparer ikke blot tid, det nedbringer også CO2-udledningen og brændstofforbruget. SODEXO CSR rapport 2017


22

Vi tilbyder kaffe med mindst mulig aftryk på miljøet

K

FAKTA

affe er verdens næststørste handelsvare, så det er ekstra vigtigt at føle et stort ansvar for, hvordan kaffeproduktionen påvirker mennesker og miljø. Derfor ønsker vi at tage ledarskab, når det drejer sig om bæredygtig udvikling i kaffebranchen.

Ved køb af 2622 kg økologisk kaffe i 2017 har vi bidraget med: • At mindske brugen af kunstgødning med 540 kg Ved vores køb af 9717 kg Rainforest Alliance-mærket kaffe i 2017 har vi bidraget med: • At bevare naturskov af skyggetræer svarende til 669 træer

Vi tager ansvar for vores virksomheds påvirkning af mennesker og miljø gennem hele værdikæden, fra bønne til kop. Et vigtigt udgangspunkt er, at ansvaret for mennesker og miljø samtidig skaber forudsætninger for langsigtet bæredygtig forretning på alle stadier: for kaffedyrkerne, for os og for vores kunder.

Ved at købe 14085 kg pakket kaffe 2017 i nedenstående materiale fik vi følgende påvirkning:

Den kaffe, vi tilbyder, efterlader mindst muligt aftryk på miljøet. For os og for de fleste forbrugere er det en selvfølge. Det håber vi også, du synes! •

I 2017

75 5 28 %

af vores kantiner er økocertificerede på Sjælland

SODEXO CSR rapport 2017

%

af vores kantiner er økocertificerede i Jylland

%

af alle vores kantiner er økocertificeret

• Mængde udslip af CO2e, fordi vi valgte Löfbergs flade emballage: 760 kg CO2e • Mængde udslip af CO2e, hvis vi havde valgt en leverandør, der har metalliseret emballage: 830 kg CO2e • Mængde udslip af CO2e, hvis vi havde valgt en leverandør, der har aluminiumsemballage: 1730 kg CO2e Vores samlede klimakompensation baseret på 14085 kg kaffe: • Reduktion af CO2e: 48860 kg Co2e. Svarende til tomgangskørsel af en benzindreven bil i: 14700 timer.


23

SODEXO CSR rapport 2017


24

Sodexo A/S Oldenburg Allé 1, 2630 Taastrup

www.sodexo.dk

SODEXO CSR rapport 2017

Profile for Sodexo Sverige

Corporate Social Responsibility Rapport 2017 - Sodexo Danmark  

Sommeren 2017 præsenterede Michel Landel, CEO Sodexo Group, vores reviderede plan for, hvordan Sodexo skal bidrage til og håndtere de udford...

Corporate Social Responsibility Rapport 2017 - Sodexo Danmark  

Sommeren 2017 præsenterede Michel Landel, CEO Sodexo Group, vores reviderede plan for, hvordan Sodexo skal bidrage til og håndtere de udford...