Page 1

ELÄMÄNLAATUA PARANTAVIA PALVELUITA


Sodexo Pohjoismaissa sivu 15

KETÄ PALVELEMME? ASIAKKAITAMME SUOMESSA sivut 8–9

Sodexon arvot

sivu 16

Sodexo tarjoaa elämänlaatua parantavia palveluita. Monipuoliset tilapalvelut koostuvat ravintola-, aula-, siivous-, toimitila-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluista sekä laadukkaista kokous- ja juhlapalveluista. Palveluita kehitetään ja johdetaan yhdessä asiakkaan kanssa, tavoitteena strateginen kumppanuus. Sodexon asiakkaita ovat eri alojen yritykset ja julkinen sektori päiväkodeista korkeakouluihin ja hoitokoteihin saakka. Sodexo työllistää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 11 000 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 800 miljoonaa euroa. Sodexo onkin Pohjoismaiden johtava yritys palveluiden johtamisen alalla.

PALVELUITA, JOILLA SAAT ENEMMÄN PALVELUIDEN JOHTAMINEN BY SODEXO


VASTUULLISTA TOIMINTAA SUOMESSA JA 79 MUUSSA MAASSA sivu 10

Palveluita, jotka erottuvat joukosta sivu 6

Ruokailupalvelut sivu 13

Sodexo on maailman

18. suurin tyรถnantaja


”Ihmisen todellinen arvo syntyy toisten palvelemisesta. ” Pierre Bellon

Sodexon perustaja

Mitkä seikat vaikuttavat elämänlaatuun? Lue lisää qualityoflifeobserver.com

TÄHÄN LAATIKKOON BELLONIN KUVA

Pierre Bellon perusti ravintola- ja catering-yrityksen Marseillessa vuonna 1966. Hänellä oli vain vähän rahaa, mutta sitäkin parempi idea. Ravintolassa valmistettu ruoka pakattiin laatikoihin ja kuljetettiin polkupyörällä yrityksiin ja kouluihin. Puolessa vuosisadassa pienestä paikallisesta yrityksestä on kasvanut maailman johtava elämänlaatua parantavien palveluiden tuottaja. Sodexo toimii 80 maassa. Toiminnan perustana ovat yhä Pierre Bellonin arvot ja eettiset periaatteet. Sodexolla ollaan ylpeitä yrityksen historiasta. Alusta saakka mukana ollut halu ja ilo palvella yhdistää kaikkia sodexolaisia. Tutustu Sodexon palveluihin maailmalla, Pohjoismaissa ja Suomessa!

|

4 |


TEEMME JOKAISESTA PÄIVÄSTÄ PAREMMAN Me Sodexolla haluamme olla maailman paras elämänlaatua parantavia palveluita tarjoava yritys. Suomessakaan emme halua olla eturivin palveluntarjoaja vaan paras palveluntarjoaja. Sodexo on solminut yhteystyösopimuksen OECD:n eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kanssa. Yhteistyön kautta saamme tuoreita tutkimustuloksia ihmisten elämänlaatuun vaikuttavista asioista. Sen avulla voimme kehittää palvelujamme oikeaan suuntaan. Haluamme olla varmoja, että toimivat monipalvelumme tuottavat asiakkaillemme todellista arvoa. Better Tomorrow Plan on Sodexon yhteiskuntavastuuohjelma, jota on toteutettu kaikissa Sodexo-maissa vuodesta 2009. Ohjelmaan sisältyy ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien painopisteiden lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Sodexo on saanut runsaasti kansainvälistä tunnustusta kestävästä kehityksestä, johon olemme sitoutuneet. Olemme saaneet kiitosta yhteiskuntavastuuohjelman toteuttamisesta myös asiakkailtamme. Aina syksyllä toteutettava WasteLESS Week -kampanja on herättänyt myös asiakkaitamme miettimään tarkemmin esimerkiksi jätteiden kierrättämistä ja sitä, minkälaista yhteistyötä voimme tehdä luonnon säästämiseksi. Vastuullisuus nivoutuu kaikkeen päivittäiseen työhön. Haluamme myös, että Sodexo on työntekijöilleen entistä parempi työpaikka. Monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa sitä. Vuonna 2014 Sodexo Suomi liittyi yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi ja allekirjoitti monimuotoisuussitoumuksen. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saan johtaa sellaista yritystä kuin Sodexo. Työskentelemme yhdessä joka päivä tehdäksemme sinun arjestasi paremman.

Bianca Brink Toimitusjohtaja Sodexo Suomi |

5 |

KUNNIANHIMOINEN KUMPPANUUS OECD on järjestö, joka haluaa edistää yksilöiden ja kansakuntien hyvinvointia ja kehittymistä. Vuonna 2013 Sodexo-konserni ja OECD solmivat kumppanuuden, jonka tavoitteena on yhdessä lisätä tietoisuutta elämänlaadun merkityksestä yhtenä tekijänä yhteiskunnan kehittymisessä.


ELÄMÄNLAATUA PARANTAVIA PALVELUITA Jokaisella yrityksellä, viranomaisella, organisaatiolla ja yhteisöllä on omat tavoitteensa ja tapansa toimia. Sodexo vapauttaa asiakkaansa keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Sodexo tarjoaa tukipalveluiden suunnittelun ja kehittämisen. Palveluratkaisujen luominen alkaa kattavalla analyysillä, jonka jälkeen voidaan tarjota tarpeita vastaava palveluratkaisu. Eri palvelut sovitetaan yhteen tehokkaalla palvelujen johtamisella.

LAATUA KAIKISSA VAIHEISSA Palveluja kehitetään säännöllisesti asiakaspalautteen ja tiiviin yhteydenpidon avulla. Palvelutarjonta kehittyy sisäisen kehitystyön ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Sodexon johtamisjärjestelmä ja prosessit tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne tukevat asiakasodotusten tehokasta täyttämistä. Sodexon toiminta Suomessa on sertifioitu ISO 9001 ja 14001 -standardeilla. Toisin sanoen: Hyvinvointia yksilölle ja lisäarvoa organisaatiolle.

KUN SODEXON PALVELUT YHDISTETÄÄN YHDEKSI KOKONAISUUDEKSI • Synergian ansiosta säästetään kustannuksissa • Palveluratkaisut räätälöidään hyvin tarkasti • Asiat hoituvat yhden yhteyshenkilön kautta • Työntekijät ovat päteviä ja motivoituneita moniosaajia • Kehittämiseen ja säännöllisiin parannuksiin keskittyvä asiantunteva kumppani on käytössänne jatkuvasti |

6 |


MITÄ ME TEEMME? Sodexo on maailman johtava elämänlaatua parantavia palveluja tarjoava yritys. RUOKAILUPALVELUT Sodexon ruokailupalvelut on rakennettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia nykypäivän henkilöstöravintolasta. Eri kohderyhmille suunnitellut konseptit on tutkittu ja testattu, ja niiden sisältöä kehitetään jatkuvasti. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemuksellisesti tasapainoisiksi ylläpitämään hyvinvointia ja terveyttä, hyvää makua unohtamatta. Ravintolan palveluja täydennetään usein kahvila-, take away-, ja kokoustarjoilupalveluilla. Sodexo vastaa myös päiväkotien, oppilaitosten, korkeakoulujen ja vanhainkotien ruokailupalveluista. Eri asiakasryhmillä on omat vaatimuksensa, jotka täytetään ammattitaidolla. TOIMITILAPALVELUT: SIIVOUS-, AULA-, PUHELINVAIHDE- JA TURVALLISUUSPALVELUT Ylläpito- ja perussiivouksen lisäksi Sodexo tarjoaa kiinteistöjen ja tilojen viihtyvyyteen sekä puhtaanapitoon liittyviä erillispalveluita, kuten lajittelua tai ruukkukasvien hoitoa. Siivouksen osuus liiketoiminnasta kasvaa jatkuvasti. Sodexo huolehtii myös aula-, turvallisuus-, puhelinvaihde-, postitus- ja kopiointipalveluista. Tehokas ratkaisu löytyy usein monipuolisesta palvelukokonaisuudesta, jossa voidaan hyödyntää moniammatillisen Sodexo-tiimin osaaminen ja tehtävänkierto. KIINTEISTÖPALVELUT Sodexo on kiinteistönhuollon ammattilainen, joka toimittaa kaikki kiinteistössä tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Kiinteistöhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa teknisten laitteiden ylläpito, huolto ja korjaukset, ulkoalueiden hoito ja yleisten tilojen siistiminen. Kiinteistötekniikan asiantuntijat suunnittelevat, huoltavat, korjavat ja asentavat kiinteistöteknisiä järjestelmiä. |

7 |

Tutustu kokous- ja juhlapalveluihimme www.sodexomeetings.fi


SODEXON ASIAKKAITA SUOMESSA • ERI ALOJEN YRITYKSET • PÄIVÄKODIT JA KOULUT • OPPILAITOKSET • KORKEAKOULUT • TERVEYDENHUOLTO JA VANHAINKODIT

YRITYKSET

TERVEYDENHUOLTO JA VANHAINKODIT

ENEMMÄN AIKAA OMAAN TYÖHÖN

POTILASTURVALLISUUS AINA ENSIN

Houkutteleva työnantajakuva muodostuu monista asioista. Yksi niistä on toimivat tukipalvelut. Kukapa ei haluaisi työskennellä yhteistyötä, luovuutta ja tehokkuutta edistävässä ympäristössä. Hyvä ravintola, ystävälliset aula- ja postituspalvelut ja kokonaisvaltainen kiinteistönhuolto vapauttavat työntekijät keskittymään omiin tehtäviinsä.

Sairaanhoito ja vanhusten hoitaminen ovat vaativia tehtäviä. Potilaan pitää saada kaikki tarvitsemansa huomio, mutta samalla toiminnan pitää olla tehokasta ja turvallista. Siinä auttavat saumattomasti ja kustannustehokkaasti toimivat puhdistuspalvelut. Erilaisilla hoitoyksiköillä on omat puhtausvaatimuksensa, minkä takia palveluratkaisu räätälöidään aina erikseen niiden mukaan.


KOULU & OPISKELU

TOIMIVA YMPÄRISTÖ TUKEE OPPIMISTA

AMMATTIKORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT

SPORTS & LEISURE

OIKEAT EVÄÄT TULEVAISUUTEEN

LAADUKKAAT KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT

Sanotaan, että koulunkäynti on lasten työtä. Myös lapset ansaitsevat turvallisen, terveellisen ja innostavan työympäristön. Jotta oppilaat jaksavat keskittyä tunneilla, kouluruoan pitää olla laadukasta ja virallisten ruokailusuositusten mukaista. Erityisruokavaliot on huomioitava joka päivä.

Sodexo on korkeakouluruokailun ammattilainen 40 korkeakouluravintolalla. Yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitetty Campus-konsepti vastaa opiskelijoiden toiveisiin ruosta, kahvilapalveluista ja yhteisöllisyyttä lisäävistä tiloista.

Sodexolla on tunnettuja ja suosittuja hotelleja ja kokoustiloja eri puolella Suomea. Sopivat tilat ja modernit kokouspalvelut voidaan yhdistää pidempiäkin kokouksia tai seminaareja varten. Muistathan, että Hämeenkylän kartano palvelee vain 15 minuutin päässä Helsinki-Vantaan -lentoasemalta.

Sodexo palvelee oppilaita ja koulujen henkilökuntaa lukuisissa kouluissa ja ammattiopistoissa eri puolella Suomea. Nuorten asiakkaiden toiveet kuullaan asiakastyytyväisyystutkimusten, oppilaista koostuvan ruokalatoimikunnan tai asiakaspaneelin kautta.

Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on jatkuvaa. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään myös innovatiivisilla tavoilla. Syksyllä 2014 suunnittelimme Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa kampuksen tulevaisuuden ruokailua ja tiloja co-creation -menetelmää hyödyntäen.

Lue lisää Sodexon kouluruoasta: www.healthwise.fi/parempaakouluruokaa

Tutustu Sodexon kokous- ja juhlapalveluihin: www.sodexomeetings.fi www.hameenkylankartano.fi


SITOUMUKSEMME TYÖNANTAJANA

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

SITOUMUKSEMME YMPÄRISTÖÖN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN

BETTER TOMORROW PLAN – YHTEISKUNTAVASTUU ON TEKOJA Sodexo tarjoaa asiakkailleen räätälöidyn palveluratkaisun lisäksi myös mahdollisuuden toimia yhteistyössä kestävän kehityksen edistämiseksi.

neljästä painopisteestä ja 18 sitoumuksesta, joita toteutetaan paikallisesti.

Better Tomorrow Plan on Sodexon maailmanlaajuinen yhteiskuntavastuuohjelma, joka haastaa ja sitouttaa kaikki sodexolaiset toimimaan kestävän kehityksen puolesta.

• • • •

Sitoumuksemme työnantajana Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sitoumuksemme yhteiskuntaan Sitoumuksemme ympäristöön

Ohjelman lähtökohta on taata parempi huominen asiakkaillemme sekä niille yrityksille ja yhteisöille, joissa toimimme – jo tänään.

Ohjelman toteutusta seurataan vuosittain tarkasti Sodexon sisällä. Suomessa tulokset raportoidaan myös yhteiskuntavastuuraportissa.

Yhteiskuntavastuuohjelmaa toteutetaan kaikissa 80 maassa, joissa Sodexo toimii. Se rakentuu

Lue lisää: www.sodexo.fi/yhteiskuntavastuu

|

10 |

TUNNETUSTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄRKEÄ Sodexo-konserni on jo vuosia saanut tunnustusta kestävään kehitykseen panostamisesta. Esimerkkinä tällaisesta huomionosoituksesta on Dow Jones Sustainability Index: maailmanlaajuinen indeksi, jolla seurataan maailman johtavien kestävää kehitystä edistävien yritysten taloudellista tulosta. Indeksi pohjautuu yritysten taloudellisten, ympäristönsuojelullisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden analyyseihin. Sodexo on sijoittunut alansa Global Industry Leader -listauksen kärkeen kymmenenä peräkkäisenä vuotena. RobecoSAM-vuosikirja perustuu yli 2 000 yritystä käsittäviin kattaviin talouden, ympäristötekijöiden ja yhteiskunnallisten kriteerien analyyseihin. Tässä vuosikirjassa Sodexo on saanut ainoana alan yrityksenä ”kultaluokituksen”.


SITOUMUKSEMME TYÖNANTAJANA

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

SITOUMUKSEMME YMPÄRISTÖÖN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN

SODEXO TYÖNANTAJANA Jatkuva kehittyminen on yksi Sodexon kolmesta arvosta. Sodexolla uskotaan, että menestyminen on kiinni työntekijöiden ammattitaidosta sekä ilosta ja halusta palvella. Siksi Sodexo luo työntekijöilleen mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Työssä oppiminen, täydennyskoulutukset sekä kansainväliset koulutusohjelmat tukevat kehittymistä. VOIMAVARANA MONIMUOTOINEN TYÖYHTEISÖ Monimuotoisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen kuuluvat Sodexon yritys-

|

kulttuuriin. Monimuotoisuus voi toteutua kunnolla vain mukaanottamisen kulttuurin avulla. Silloin voi syntyä yhteisö, jossa kaikki kokevat kuuluvansa porukkaan ja saavansa tukea, arvostusta ja rohkaisua. Toimiva monimuotoinen työyhteisö lisää paitsi työntekijöiden sitoutuneisuutta, parantaa myös asiakaspalvelua. Sodexo Suomi allekirjoitti yritysvastuuverkosto FIBSin monimuotoisuussitoumuksen 2014.

11 |


KULUTETAAN YHDESSÄ VÄHEMMÄN Sodexon tavoitteena on oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen. Yhteistyöllä voidaan tukea myös asiak­ kaita heidän ympäristötavoitteidensa saavuttamisessa. ENERGIAA JA LUONTOA SÄÄSTÄVÄT PALVELUT Sähkön ja muun energiankulutuksen säästäminen on Sodexolla jokapäiväistä. Palvelusuunnittelussa huomioidaan ympäristöystävällisyys esimerkiksi käyttämällä vettä ja kemikaaleja säästäviä työmenetelmiä ja -välineitä. Sodexolla käytetyistä pesu- ja puhdistusaineista 95%:lla on ympäristömerkki tai ne täyttävät ympäristömerkkien kriteerit.

SUOMESSA KÄYTETTÄVISTÄ PESU- JA PUHDISTUSKEMIKAALEISTA

95%

ON SAANUT YMPÄRISTÖMERKIN

100%

KÄYTTÄMÄSTÄMME TOIMISTOPAPERISTA ON KESTÄVÄSTI TUOTETTU

Ympäristönäkökulmat huomioidaan kaikissa hankinnoissa. Myös asiakkaita neuvotaan ympäristöystävällisten laitteiden hankinnassa. VASTUULLISET SUUPALAT Sodexo on merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja, jolle kumppanuus alihankkijoiden kanssa on strateginen tavoite. Raaka-ainevalinnoissa Sodexo on sitoutunut:

SITOUMUKSEMME YMPÄRISTÖÖN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN

• Edistämään luonnonmukaisesti tuotettujen raaka-aineiden ja tuotteiden osuutta • Noudattamaan WWF:n kalaopasta siten, että emme tarjoa punaisella listalla olevia kaloja tai äyriäisiä. Sodexo on tehnyt ensimmäisenä maailmassa globaalin sopimuksen MSC:n (Marine Stewardship Council) kanssa kestävän kehityksen mukaisesta luonnonvaraisen kalan käytöstä. Tavoitteena on lisätä sertifioitujen kalojen sekä WWF:n vihreällä listalla olevien kalojen käyttöä. Ravintoloissa syntyvää hävikkiä seurataan päivittäin. Ruoan hävikki on ympäristön ja rahan tuhlausta, minkä takia seuraamme hävikkiä ravintoloissamme joka päivä. Vuosittain järjestämme Wasteless Week -kampanjan, jossa kiinnitetään huomiota myös energian ja veden säästöön ja kierrättämiseen.

• Käyttämään paikallisia, sesonkien mukaisia, kestävästi tuotettuja tuotteita |

SITOUMUKSEMME TYÖNANTAJANA

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

12 |


SITOUMUKSEMME TYÖNANTAJANA

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

SITOUMUKSEMME YMPÄRISTÖÖN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI Miljoonat ihmiset syövät Sodexon valmistamaa ruokaa eri puolilla maailmaa. Suomessakin yli 300 000 henkilöä syö Sodexon kokkien ja keittiömestareiden valmistamaa ruokaa joka päivä.

ja tuotteet, jotta ne vastaavat asiakkaiden muuttuvia toiveita ja tarpeita. Sodexon henkilökuntaa koulutetaan, jotta heillä on ajankohtaista tietoa ravinnosta, terveydestä ja erityisruokavalioista.

HYVÄÄ JA TERVEELLISTÄ Herkullinen, terveellinen ja monipuolinen ruoka, mahdollisuus omiin valintoihin ja hyvä palvelu ovat Sodexon ruokapalvelun kulmakiviä. Niitä arvostavat yhtä lailla koululaiset, yritysten työntekijät kuin korkeakouluopiskelijatkin.

Se näkyy myös myönteisessä asiakaspalautteessa. Eri ikäiset ja erilaista työtä tekevät asiakkaat tarvitsevat erilaisia ruokailupalveluita. Siksi palvelut räätälöidään kohderyhmän, palvelun ja hintatason mukaan.

Sodexon ravintola-alan ammattilaisista koostuva tiimi testaa kaikki reseptit |

Lue lisää Sodexon tarjoamasta ruoasta ja vastuullisista valinnoista: www.healthwise.fi

13 |


www.stop-hunger.org

YHDESSÄ ONNISTUMME Sodexon Stop Hunger -ohjelman avulla sodexolaiset eri puolilla maailmaa taistelevat nälkää ja aliravitsemusta vastaan. Suomessa kannetaan vastuuta myös vähävaraisten ja yksinäisten auttamisesta. Suomessa olemme esimerkiksi: • osallistuneet Ylen Hyvä -säätiön Nenäpäivä-keräykseen • osallistuneet Unicefin Jano-keräykseen • keränneet leluja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa eri paikkakuntien päiväkoteihin ja perhekerhoihin • lahjoittaneet joulukortteihin varatut rahat Hyvä Joulumieli -keräykseen • käynnistänet toiminnan, jossa toimiston henkilökunta käy tervehtimässä vanhuksia läheisessä hoitokodissa

SITOUMUKSEMME TYÖNANTAJANA

SITOUMUKSEMME PAREMMAN RAVITSEMUKSEN, TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

SITOUMUKSEMME YMPÄRISTÖÖN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN

SITOUMUKSEMME YHTEISKUNTAAN Sodexon toiminta on aina paikallista. Paikallisyhteisöiden toimintaan osallistuminen ja vaikuttaminen on meille tärkeää. Kannamme sosiaalista vastuuta luotettavana työnantajana. Tarjoamme palkkatuettua työtä ja työharjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. STOP HUNGER Sodexon Stop Hunger-ohjelma tekee kansainvälisesti yhteistyötä yli 500 hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Kumppanuus Maailman ruokaohjelman (WFP) kanssa tarkoittaa, että Sodexo voi antaa nopeasti apua kriisitilanteissa tai luonnonkatastrofien iskiessä.

|

Suomessa Sodexo on osallistunut Unicefin Jano-keräykseen ja Nenäpäivä-keräykseen. Kahtena jouluna olemme toteuttaneet Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa paikallisen lelukeräyksen. Lisäksi olemme tukeneet Hyvä joulumieli -keräystä. 2014 käynnistettiin kampanja, jonka ansiosta eläkeläiset syövät monissa ravintoloissamme huokeammin. Kesällä 2015 Sodexo osallistui Uuden Lastensairaalan hyväntekeväisyyskonsertin järjestelyihin. Viikon aikana tarjottiin konsertin vapaaehtoisille järjestäjille, rakentajille ja esiintyjille yli 4000 ilmaista ateriaa.

14 |


SODEXO POHJOISMAISSA = RAJAT YLITTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ Sodexon liikevaihto Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa on yhteensä noin 800 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yhteensä 11 000. Sodexo onkin yksi Pohjoismaiden johtavista yrityksistä palvelujen johtamisen alalla. Pohjoismainen yhteistyö on Sodexolla arkea. Sodexolla on useita pohjoismaisia asiakkuuksia, jotka hyötyvät maiden rajat ylittävistä ratkaisuista.

dosta ja kokemuksesta, jota kansainvälisessä konsernissa kerätään. Sodexon toiminta ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on kuitenkin aina paikallista. Rajat ylittävällä yhteistyöllä pystytään tarjomaan yhä laadukkaampaa, houkuttelevampaa ja kannattavampaa palveluvalikoimaa, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

GLOBAALI KOKEMUS, PAIKALLINEN NÄKEMYS Kaikki Sodexo-maat hyötyvät globaalista kompetenssista sekä kaikesta tie-

SANDER GRAFT, SODEXON TOIMITUSJOHTAJA POHJOISMAISSA

11 000 TYÖNTEKIJÄÄ

2 500 800 SOPIMUSTA

MILJOONAN EURON LIIKEVAIHTO

|

15 |


ARVOMME Sodexon toimintaa johdetaan yhteisten arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. PALVELUALTTIUS Palvelualttiutta ovat toisen kuunteleminen ja yksityiskohtien huomioiminen. Siihen kuuluvat myös ystävällisyys, tavoitettavuus, nopea reagointi ja tehokkuus. Teemme mitä lupaamme.

Työntekijät ovat Sodexon suurin voimavara. Sodexon arvot tulevat näkyviin heidän työssään.

TIIMIHENKI Tiimityössä yksilö tuo tiimiin kykynsä, persoonansa ja osaamisensa. Voittajajoukkueen jäsenet arvostavat toinen toistaan. Tiimin vetäjä suuntaa voimat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän etu menee oman kunnianhimon edelle. Hyvä ryhmähenki on perusarvo ja avain menestykseen kautta koko organisaa-

|

tion tuotannosta ja asiakaspalvelusta ylimpään johtoon. JATKUVA KEHITTYMINEN Sodexolaiset pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii onnistumisten ja epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voidaan ennakoida asiakkaiden tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä.

16 |


LUOTTAMUS Ansaitsemme asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

jaan arvostetaan. Sodexon toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta. LÄPINÄKYVYYS Jokainen työntekijä saa tietoa omista tavoitteistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarjoamme omistajille tietoa yrityksestämme ja liiketoiminnastamme. Tarjoamme ymmärrettävät ja reilut sopimukset.

IHMISTEN KUNNIOITUS Tavoitteemme on parantaa asiakkaidemme elämänlaatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taito-

REHELLINEN LIIKETOIMINTA Sodexo ei osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan.

|

17 |

nn

EETTISET PERIAATTEEMME

VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ TOIMITUSKETJU Sodexo on merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja. Vastuulliset valintoja tehdään niin raaka-aineiden, tarvikkeiden kuin työvälineiden suhteen. Konsernin eettiset toimintaohjeet, Code of Conduct, ovat osa kaikkia sopimuksia. Code of Conduct säätelee muun muassa lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä, työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja syrjintää. Lisäksi se huomioi ympäristönäkökulmat.


419 000 TYÖNTEKIJÄÄ 80 MAASSA

KANSAINVÄLINEN NÄKÖKULMA Kansainvälinen organisaatio pystyy tarjoamaan asiakkaalleen paljon etuja. Tiedon, taidon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on globaalia ja hyödyttää erityisesti useissa maissa toimivia organisaatioita, jotka haluavat pitää palvelut ja kustannukset ohjaksissa. Kansainvälinen synergia parantaa tehokkuutta, palvelun laatua ja tuottavuutta.

Sodexolla on markkinoiden parhaat palveluratkaisut. Asiakkaan käyttöön valjastetaan ainutlaatuinen kokemus, analyysityökalut ja kilpailun kestävät palveluratkaisut. Oli kyse sitten yksittäisistä palveluista tai laajemmasta palveluiden johtamisen kokonaisuudesta, Sodexon palvelut parantavat elämänlaatua.

VISIOMME Visiomme on olla asiakkaillemme strateginen kumppani luomalla, johtamalla ja toimittamalla heille elämänlaatua parantavia palveluita. Palvelumme ovat tärkeä osa asiakkaidemme arkea, ja me voimme ammattitaidollamme auttaa sinua asiakkaana saavuttamaan omat tavoitteesi. Elämänlaatu on tärkeää hyvinvoinnin, yhteiskunnan kehittymisen sekä yritysten ja organisaatioiden suorituskyvyn kannalta.

MISSIOMME Missiomme on parantaa työntekijöidemme ja asiakkaidemme elämänlaatua sekä edistää taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristönsuojelullista kehitystä niissä kaupungeissa ja maissa sekä niillä alueilla, joilla toimimme. Kannamme vastuuta yhteiskunnasta ja luonnosta toimimalla yhteiskuntavastuuohjelmamme, Better Tomorrow Planin, mukaisesti.

|

18 |


SODEXO MAAILMALLA

18. 80 75

SUURIN TYÖNANTAJA

MAATA

MILJOONAA ASIAKASTA PÄIVÄSSÄ

WWW.SODEXO.FI

WWW.SODEXOMEETINGS.FI

85 %

TYÖNTEKIJÖISTÄMME ON TYYTYVÄISIÄ SODEXOON TYÖNANTAJANA

QUALITYOFLIFEOBSERVER.COM

TOIMIPAIKKAA ERI

YLI

100

ERI AMMATIN EDUSTAJAA

83 %

TYÖNTEKIJÖISTÄMME OSALLISTUI KOULUTUKSIIN 2014

38 %

JOHTORYHMIEN JÄSENISTÄ ON NAISIA. SUOMESSA 78%.

ROBECOSAM-VUOSIKIRJAN KULTALUOKITUS VUONNA 2014

WWW.HEALTHWISE.FI/ PAREMPAAKOULURUOKAA STOP-HUNGER.ORG

300

PUOLELLA SUOMEA

WWW.HEALTHWISE.FI

97 %

KAIKISTA SODEXOLAISISTA KOHTAA ASIAKKAAN TYÖSSÄÄN JOKA PÄIVÄ

FACEBOOK.COM/SODEXOSUOMI

TWITTER.COM/SODEXOFINLAND


Sodexo Atomitie 5 00370 Helsinki www.sodexo.fi www.sodexomeetings.fi www.healthwise.fi

Painettu ympäristöystävälliselle paperille.

Esitteessä mainitut luvut ja yleiset tiedot ovat vuodelta 2014.

Profile for Sodexo Suomi

Yritysesite 2015  

Sodexon yritysesite 2015 – Elämänlaatua parantavia palveluita

Yritysesite 2015  

Sodexon yritysesite 2015 – Elämänlaatua parantavia palveluita

Advertisement