__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

A

Tilikausi 2020 (1.9.2019–31.8.2020)


Kestävät ratkaisut – luonnollinen osa palvelutarjontaamme Sodexon maailmanlaajuinen kestävän kehityksen suunnitelma Better Tomorrow 2025 on kehitetty YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti. Se sisältää yhdeksän konkreettista ja mitattavissa olevaa sitoumusta. Olemme nöyriä haasteiden edessä, mutta samalla myös ylpeitä tuloksista, joita olemme jo kestävän kehityksen saralla saaneet aikaan. Vahvat kumppanuutemme auttavat sekä meitä että asiakkaitamme vastuullisuustyössämme ja pyrkimyksissämme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteiskuntavastuun integrointi osaksi kaikkea toimintaamme vahvistaa työntekijöidemme sitoutumista ja yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, vaalii ympäristöä ja yhteiskuntaa sekä parantaa kannattavuutta.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Vastuullisuustyömme on muun muassa: • monimuotoisuuden ja osallisuuden lisäämistä • kestävämpiä ateriavaihtoehtoja • työelämää tukevia palveluja uudessa normaalissa • ruokahävikin vähentämistä • hiilijalanjäljen keventämistä • kertakäyttömuovista luopumista • yhteistyötä paikallisten toimittajien kanssa • vähäosaisten ihmisten tukemista. Olemme päättäneet olla toimialamme edelläkävijöitä. Otamme ilolla vastaan vastuullisuuden uudet tuulet ja tarjoamme nykyisille ja potentiaalisille asiakkaillemme kestäviä ja räätälöityjä palveluita sekä ratkaisuja. Menestyksekkään pohjoismaisen kiihdytysohjelmamme Sparxin kautta teemme yhteistyötä useiden innovatiivisten yritysten kanssa, jotka keskittyvät

ympäristöön ja kestäviin ratkaisuihin. Olemme äskettäin käynnistäneet Safety Ambassador -palvelumoduulin, joka tarjoaa useita palveluja, jotka helpottavat työelämää ja saavat työntekijät tuntemaan olonsa turvalliseksi uudessa normaalissa. Tässä Sodexo Suomen yhteiskuntavastuuraportissa kerromme, mitä teimme viime tilikaudella (1.9.2019–31.8.2020) vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhdessä asiakkaidemme ja työntekijöidemme kanssa. Toivotan sinulle mielenkiintoisia lukuhetkiä! Jos haluat kuulla yhteistyömahdollisuuksista kanssamme, ota ihmeessä yhteyttä. Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Suomi


Yli 50 vuotta vastuullisuutta §

420 000 työntekijää

§

64 maata

§

100 miljoonaa asiakaskohtaamista päivittäin

§

#1 elämänlaatua parantavien palveluiden tarjoaja

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


Sisältö

11 26 41

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

22

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava

32

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

43

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan

46

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä

38 51

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa

Tuemme kestävää resurssien käyttöä


Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita Vuonna 2015 hyväksytyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteinen toimintasuunnitelma ilmastoon, ympäristöön, talouteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvien maailmanlaajuisten haasteiden torjumiseksi. Ohjelman 17 päätavoitetta koskevat maailman kaikkia maita, niin rikkaita kuin köyhiäkin. Viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen on yhdessä pyrittävä luomaan kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi maailma vuoteen 2030 mennessä. Sodexo on globaali yhtiö, joka toimii 64 maassa. Siksi tunnemme vastuumme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Vuonna 2017 päivitimme vastuullisuussuunnitelmamme vastaamaan maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. Useimmat muut yritykset keskittyvät joidenkin päätavoitteiden saavuttamiseen. Sodexo on sen sijaan

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

määritellyt useita alatavoitteita kullekin ohjelman 17 päätavoitteelle. Meillä on kaikkiaan 114 osatavoitetta, jotka pyrimme saavuttamaan. Yhtiöllämme on 420 000 työntekijää ympäri maailman. Niinpä meillä on merkittävä vaikutus sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Mikään yritys ei voi yksin luoda kestävää huomista. Sodexo pyrkii saamaan aikaan muutoksia toimimalla yhdessä maailmanlaajuisten organisaatioiden kanssa. Olemme käynnistäneet omiakin hankkeita voidaksemme auttaa muita entistä paremmin. Teemme tiiviisti yhteistyötä myös asiakkaiden, toimittajien ja alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. YK:n maailmanlaajuiset tavoitteet tarjoavat yhteisen lähtökohdan ja yhteiset tavoitteet. HUOM! Raportin artikkelien kohdalla olevat symbolit osoittavat, mihin YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin kyseiset kohdat liittyvät.


Sitoumus kestävän kehityksen tavoitteisiin Better Tomorrow 2025 -ohjelmamme kehitettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) pohjalta. Vuonna 2015 asetetut SDGtavoitteet asettivat 17 avainalueeseen keskittyvät globaalit päämäärät, joiden eteen hallitusten, yritysten ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan tulee työskennellä

Arvomme § § §

Palvelualttius Tiimihenki Jatkuva kehittyminen

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

luodakseen kestävämmän, reilumman ja tasa-arvoisemman maailman vuoteen 2030 mennessä. Omat sitoumuksemme ovat kaikkien näiden tavoitteiden mukaisia. Yksikään yritys ei voi luoda parempaa huomista yksin. Voimme saada aikaan merkittäviä muutoksia vain tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden kanssa.

Eettiset periaatteemme § § § §

Luottamus Ihmisten kunnioitus Läpinäkyvyys Rehellinen liiketoiminta

Mitä elämänlaatu tarkoittaa Sodexolle? Meillä on yli 50 vuoden kokemus asiakkaiden ja kuluttajien palvelemisesta, ja lisäksi olemme tutkineet aihepiiriä paljon. Tämän perusteella olemme määritelleet

6

elämänlaadun ulottuvuutta, joihin vaikutamme suoraan palveluillamme.

Sosiaalinen vuorovaikutus

Helppous & tehokkuus

Henkilökohtainen kehitys

Tunnustuksen antaminen

Fyysinen ympäristö

Terveys & hyvinvointi


Yhdeksän sitoumusta paremman huomisen rakentamiseksi Olemme laatineet yhdeksän sitoumusta, jotka ohjaavat meitä matkalla kohti vuotta 2025. Kukin sitoumus on liitetty mitattavissa olevaan tavoitteeseen. Raportoinnin läpinäkyvyys auttaa meitä toisaalta hahmottamaan, mitkä asiat ovat sujuneet hyvin ja toisaalta ne osa-alueet, joilla olemme kohdanneet haasteita ja joihin voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa lähteä hakemaan ratkaisuja. Vuosittainen raportointi auttaa meitä rakentamaan luottamusta kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa. Se tarjoaa selkeitä todisteita tavoista, joilla parannamme elämänlaatua niissä yhteisöissä, joiden osana toimimme.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Roolimme työnantajana

Roolimme palveluntarjoajana

Roolimme yrityskansalaisena

Vaikutuksemme yksilöihin

Vaikutuksemme yhteisöihin

Vaikutuksemme ympäristöön

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava.

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

80 % – työntekijöiden sitoutumisaste.

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen. 100 %:lle asiakkaistamme tarjotaan terveellisiä valintoja joka päivä.

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan. 100 miljoonaa Stop Hunger -edunsaajaa.

100 % työntekijöistämme työskentelee maissa, joissa on sukupuolten välinen tasapaino esimiestehtävissä.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa. 10 miljardia euroa yrityksen arvosta hyödyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä. 500 000 naista koulutettu Sodexon koulutuksissa.

100 % työntekijöistämme on koulutettu kestävän kehityksen mukaisiin työtapoihin.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja. 34 %:n vähennys hiilipäästöissä.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä. 50 %:n vähennys hävikin määrässä.


Saavutuksiamme 16 vuotta DJSI-vastuullisuusindeksin kärkipäässä

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

12 vuotta peräkkäin DiversityInc:in parhaimpien työnantajien listalla

13 vuotta RobecoSAMin Kestävän kehityksen vuosikirjassa


Jälleen DJSI:n kärkijoukossa Sodexo valittiin jo kuudettatoista kertaa peräkkäin vastuullisimpien ravintola- ja vapaa-ajan palveluyritysten joukkoon S&P Global Dow Jones Sustainability World -indeksissä. Kyseessä on yksi maailman merkittävimmistä kestävän kehityksen mittareista, jonka arvioinnissa on mukana tuhansia yrityksiä. Vertailussa kokonaistuloksemme oli sama kuin alan kärkiyrityksellä. Ympäristövastuullisuutta mittaavalla osa-alueella saimme kärkipisteet 83/100, kun alan keskiarvo oli 19 ja kakkospaikalle yltäneen yrityksen tulos 75. Sosiaalista vastuullisuutta mittaavalla osaalueella pidimme johtoasemamme 75/100 pisteelllä, kun alan keskiarvo oli 16 pistettä ja toiseksi parhaalla yrityksellä 72 pistettä. Hallinnon ja talouden osa-alueella sijoituimme toiselle sijalle 67/100 pisteellä kärjen saavuttaessa 74 pistettä.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


Vastuullisuus korostui poikkeusaikana Viime tilikausi oli poikkeuksellinen liike-elämälle ja yhteiskunnalle. Niin yksittäiset ihmiset, perheet, yhteisöt kuin yrityksetkin joutuivat uuden eteen tavalla tai toisella. Koronakriisin kaltainen odottamaton tilanne asetti alamme toimijat haastavaan tilanteeseen. Oli tehtävä rohkeita ja osin myös vaikeita ratkaisuja, jotta liiketoimintamme voisi jatkua. Samalla tilanne edellytti avointa mieltä ja kykyä nähdä asiat uudella tavalla. Me halusimme nähdä koronakriisin asettamat uudet toimintaympäristöt myös mahdollisuutena kehittää toimintaamme. Elämänlaatu on kaiken toimintamme ytimessä. Itsemme kehittäminen tarkoittaa samalla asiakkaidemme ja kuluttajien elämää parantavien kehitysaskeleiden ottamista. Koska

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

muutoksiin sopeutuminen on DNA:ssamme, haluamme jakaa osaamistamme myös muille. Kehitimme innovatiivisia tapoja kohdata koronatilanteen asettamat uudet olosuhteet. Esimerkkeinä kehittämämme Rise with Sodexo -palveluvalikoima, joka auttaa asiakkaitamme palauttamaan toimintojaan ennalleen koronakriisin hellittäessä, ja Thriving in the Worklife Evolution: Insights for Adaptive Leaders -e-kirja, johon olemme koonneet oivalluksia uuden normaalin menestyksekkääseen hallintaan. Muutoksen keskellä myös vastuullisuus joutuu puntariin. Kun kestävät valinnat ovat liiketoiminnan kantava voima ja luontainen osa yritystä, vastuullinen toiminta on ennen kaikkea voimavara.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Vastuunkanto koronan aikana

Sertifioitua laatua

Koronakriisin aikana olemme kantaneet vastuuta niin omista työntekijöistämme kuin kaikista asiakkaistammekin. Ihmisten terveys ja turvallisuus on ollut tärkein prioriteettimme myös poikkeusoloissa.

Alkuvuodesta 2020 Sodexon pohjoismaiset toiminnot sertifioitiin ISO 45001 -standardin mukaan. Kyseessä on vuonna 2018 julkaistu kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä-standardi sekä johtamismalli, joka mahdollistaa työterveyden ja -turvallisuuden toimintatapojen vertailun kansainvälisesti.

Sodexo vahvisti heti pandemian alussa elintarviketurvallisuutta, henkilökohtaista hygieniaa ja tartuntojen torjuntaa koskevia sääntöjään ja käytäntöjään ehkäistäkseen koronan leviämisen. Olemme ohjeistaneet, kouluttaneet ja tiedottaneet mahdollisimman kattavasti. Teimme suunnitelmia ja ohjeistuksia niin globaalilla, pohjoismaisella kuin kotimaankin tasolla. Tiimimme ovat tehneet yhteistyötä keskenään ja olemme keskustelleet aktiivisesti asiakkaidemme kanssa. Näin olemme varmistaneet liiketoiminnan jatkumisen sekä työntekijöiden, asiakkaiden ja kuluttajien turvallisuuden toimipaikoissamme.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Sertifiointi todentaa, että työskentelemme systemaattisesti ja hyvin työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. ISOstandardi tukee meitä jatkuvassa kehitystyössämme kohti tapaturmatonta ja terveellistä työpaikkaa jokaiselle työntekijälle eli Nolla tapaturmaa. Tilikauden aikana tinkimätön työmme työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseksi tuotti merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä puolittui edelliseen vuoteen verrattuna.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Tukiohjelma auttoi muutosten keskellä

Tukea ruokakorilahjoituksella

Keväällä 2020 käynnistimme Pohjoismaissa asiakaspinnassa työskentelevien sodexolaisten tukiohjelman. Se oli yksi tavoistamme käydä koronaviruksen synnyttämiä terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia vastaan. Tukiohjelman varat suunnattiin auttamaan niitä työntekijöitä, jotka työskentelivät erittäin haastavissa olosuhteissa, sekä kriittisten toimintojen uudelleen käynnistämiseen.

Osana pohjoismaista tukiohjelmaamme lahjoitimme henkilöstöllemme ruokakorit kesäkuussa 2020.

Ohjelman myötä pystyimme samalla auttamaan asiakkaitamme jatkamaan liiketoimintaansa ja sopeuttamaan toimintojaan koronakriisin aiheuttamien vaikutusten minimoimiseksi. Otimme myös käyttöömme uusia ratkaisuja palveluidemme turvalliseen toimittamiseen ja kyetäksemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tukiohjelmaa rahoittivat 47 Sodexon pohjoismaista johtajaa, jotka luopuivat osasta tilikauden ansioitaan.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Ruokakori oli noin 80 euron arvoinen ja tarkoitettu kaikille säännöllisesti työvuoroja tekeville työntekijöille. Valtaosa eli noin 1 400 työntekijää halusi vastaanottaa korin. K-ryhmä lähti mukaan tempaukseen ja auttoi muun muassa ruokakorien sisällön määrittelyssä, tuotteiden keräilyssä ja toimittamisessa sodexolaisille. Korissa oli mukana kattavasti tuoteryhmiä ruokaympyrästä – muun muassa tuoreita vihanneksia ja juureksia, tuoretta lihaa ja kalaa, kasvisproteiineja, hedelmiä sekä maitotaloustuotteita. Ruokakori sai sodexolaisilta ilahtuneen vastaanoton.

Maanlaajuisessa tempauksessa oli mukana yhteensä 38 K-Citymarketia ympäri Suomen.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Työturvallisuus huippuluokkaa Päämäärämme on olla tapaturmaton työympäristö. Menestyksekkään työturvallisuustyön neljä kivijalkaa ovat tiedottaminen, koulutus, johtaminen sekä toimipaikkojen tukeminen. Teemme työturvallisuustyötä monella eri organisaatiotasolla, niin ylimmässä johdossa, keskijohdossa kuin toimipaikoillakin. Jos joku näistä kolmesta rintamasta pettäisi, tulokset romahtaisivat. Sodexon henkilöstöravintoloissa työturvallisuus on poikkeuksellisen hyvällä tasolla, sillä meillä työtapaturmia sattuu lähes viisi kertaa vähemmän kuin alalla keskimäärin*. Hyvän turvallisuuskehityksen taustalla vaikuttavat: • päämäärätietoinen työ eli tavoitteiden asettaminen • johdon ja esimiesten vahva sitoutuminen • riskikartoitukset ja ennakoiva turvallisuustyö

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

• työturvallisuushavainnot ja -kävelyt • tapaturmatutkinnat ja juurisyiden selvittäminen • korjaavat toimenpiteet ja sattuneista vahingoista oppiminen. *Lähde: Tilastosovellus Tikku, Tapaturmavakuutuskeskus, 10.9.2020

Sairauslomiin johtaneiden työtapaturmien määrä tilikausittain ja tavoite tilikauden FY24 loppuun asti


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

CASE

Tampereen TTY Tietotalo Muutamia vuosia sitten Tampereen TTY Tietotalossa oli lyhyen ajan sisällä monta työtapaturmaa. Tiimi alkoi yhdessä miettiä, miten he voisivat muuttaa ajatusmaailmaa työturvallisuudesta. Olisi ollut helppo nostaa esiin ongelmia, mutta lähiesimiehet valitsivat päinvastaisen tien ja lähestyivät ongelmaa positiivisen kautta. Ravintolassa otettiin käyttöön kiitoskortti, jolla kuka tahansa saattoi antaa positiivista palautetta työkaverille työstä työturvallisuuden eteen. Kortti kiinnitti huomion hyviin tekoihin, se toimi kiitoksena ja tunnustuksena. Lisäksi kaikki osallistuivat turvallisuuskorttikoulutukseen. Myös työturvallisuuskansio päivitettiin ja otettiin

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

aktiivisesti käyttöön muun muassa uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Kaikki toimipaikan 13 työntekijää innostettiin tekemään turvallisuushavaintoja ja turvallisuuskävelyjä. Uudet työntekijät osallistuvat heti turvallisuuskävelylle, sillä uusilla silmillä näkee eri asioita. Lähiesimiesten rooli on avainasemassa työturvallisuusajattelun kehittämisessä. Työturvallisuus muodostuu asenteesta ja toimintatavasta. Toimipaikan ilmapiirin on oltava sellainen, että työkaveri voi sanoa toiselle, jos havaitsee että tämä toimii turvattomasti. Huomauttaminen ei ole moite, vaan tarkoittaa, että välitämme toisistamme.

– Työturvallisuudesta huolehtiminen on meillä tapa toimia, toteavat Kati Martti (vas.), Emma Mikola, Inka Harilainen, Päivi Farrand ja Marjo Malm.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Mukautettu työ edesauttaa työhön paluussa Sodexossa hyödynnetään mukautetun työn mallia, jossa työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä sopeutetulla tavalla kokoaikaisen sairauspoissaolon sijaan. Mukautettu työ on työntekijälle aina vapaaehtoista. Mallin tarkoituksena on mahdollistaa työhön palaaminen, vaikka työntekijä ei pystyisi työskentelemään täydellä työpanoksella. Samalla se kannustaa uuden oppimiseen, kokeilemaan uusia työtehtäviä ja hyödyntämään omaa osaamista. Mallista hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Pitkällä tähtäimellä se edesauttaa työyhteisön moniosaajuuden kehittämistä ja vähentää sairauspoissaolopäivien lukumäärää. Mukautettu työ on tärkeä osa Sodexon kokonaisvaltaista työkykyjohtamista.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

CASE

CASE

Nopeammin takaisin työhön

Keittiöstä kassalle

Oululaisen Site Manager Sanna Kaunisharjun mielestä mukautettu työ on loistava mahdollisuus. Sannan käsi leikattiin, mutta kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Hän oli kaksi kuukautta sairauslomalla, mutta tuli sitten töihin tekemään mukautettua työtä.

DHL Parkissa Vantaalla työskentelevä ravitsemustyöntekijä Jaana Leppinen sai vajaan kahden viikon sairausloman jalan kipeytymisen takia. Lääkäri kuitenkin totesi Jaanalle, että hän voisi halutessaan tehdä mukautettua työtä, mistä Jaana innostui.

– Jos en olisi tehnyt mukautettua työtä, olisin ollut sairauslomalla paljon pidempään.

Hänet siirrettiin keittiöstä kassatehtäviin.

Sanna ei voinut olla mukana fyysisessä työssä kuten aiemmin, mutta pystyi muuten hoitamaan tehtävänsä. Myös kaksi Sannan työntekijää tekivät mukautettua työtä. – Minulla on ihanan oppimishaluisia työntekijöitä. Jos mukautetussa työssä pystyy opettelemaan uusia taitoja, sehän vain vahvistaa omaa ammattiosaamista. Sannan mielestä toipumisen ehdoilla toteutettu asteittainen töihinpaluu on positiivinen asia myös henkiseltä kantilta. Se vähentää syrjäytymisen tunnetta, jota pitkä poissaolo saattaa aiheuttaa. Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Sanna Kaunisharju näkee, että mukautettu työ parhaimmillaan vahvistaa ammattiosaamista.

– Sain tehdä osan päivästä työtä istualtani, mikä auttoi. Olin ennenkin käyttänyt kassaa, mutta nyt opin lounasmyynnin, Jaana kertoo. Hänen mielestään mukautettu työ voi olla oikein hyvä mahdollisuus, kunhan ei rasita itseään, ja korvaavia työtehtäviä löytyy. Uusista taidoista on ollut Jaanalle hyötyä myös jälkikäteen, kun häntä on niiden ansiosta voitu työllistää myös koronaaikana.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Uusi työkalu työkykyjohtamiseen Sodexo on ottanut käyttöön työkykyjohtamisen tueksi uuden työkalun, työkykyjohtamisen ohjausjärjestelmän, joka kokoaa kaiken työkyvyn seurannan ja hallinnan osalta oleellisen tiedon yhdelle alustalle esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työterveyshuoltoa varten. Sodexon esimiehille järjestettiin koulutustilaisuuksia työkalun hyödyntämisestä syksyn 2019 aikana. Työkalun avulla edistetään varhaisen tuen mallin toteutumista. Tavoitteena on tarjota esimiehille

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

tukea alaistensa työkyvyn ylläpitämiseen sekä helpottaa varhaisen tuen mallin mukaista sairauspoissaolojen seurantaa ja keskustelujen käynnistämistä työkyvyn tukemiseksi. Sodexo on jo aiemmin järjestänyt esimiehille käytännönläheisiä koulutustilaisuuksia työkykyjohtamisesta, työkykyhaasteisiin puuttumisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä työkykyasioiden huomioimisesta jo rekrytointivaiheessa.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Työkaluja mielen hyvinvointiin Poikkeuksellisen kevään aikana Sodexolla panostettiin viestintään ja tiedon jakamiseen jaksamisesta ja mielenterveydestä. Sodexolaisille tarjottiin tietoa muun muassa tiedotustilaisuuksissa ja turvatuokioiden välityksellä siitä, miten omasta hyvinvoinnistaan voi huolehtia poikkeusaikojen keskellä. Työntekijät saivat lisäksi konkreettisia vinkkejä ja tietoa siitä, mistä saa tarvittaessa apua mielen järkkyessä. Tiedotustilaisuuksissa jaettiin materiaaleja, joihin oli koottu muun muassa työterveyshuollon jakamia lyhyitä videoita mielenterveyden ja jaksamisen tueksi. Myös esimiehiä tuettiin mielenterveysasioiden käsittelyssä. Jo aikaisemmin Sodexolla oli järjestetty Mieli ry:n kanssa pilottiryhmälle uudenlainen Mielenterveyden ensiapu -kurssi, jonka aikana läpikäytyä mielenterveyttä tukevaa tietoa jaettiin myös henkilöstölle.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Kannustusta ja tukea hyvään elämään Sodexo innostaa ePassin avulla työntekijöitään huolehtimaan fyysisestä kunnostaan. Passia voi käyttää liikunta- tai kulttuuriaktiviteetteihin. Inspiraatiota hyvään elämään sodexolaiset saavat #malupaanFacebook-ryhmästä, jonka jäsenet jakavat toisilleen vinkkejä.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Panostamme työergonomian kehittämiseen Sodexolla on laadittu toimipaikkojen turvatuokioita varten uusi materiaali ja ohjeistus, jolla halutaan edistää turvallista nostamista ja liikkumista työpaikoilla. Aineisto on tuotettu yhdessä työfysioterapeutin kanssa. Ergonomia-asioita edistetään myös uudistetuilla taukoliikuntaohjeilla, joista on laadittu oma versionsa keittiö-, toimisto- ja siivoustehtävissä toimiville. Jokaisella Sodexon toimipaikalla on mahdollisuus kutsua työfysioterapeutti toimipaikalle ergonomiakäynnille, jolloin työn ergonominen ohjaus saadaan tehtyä työarjessa.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Työterveyteen saa yhteyden myös etänä Sodexo aloitti keväällä etähoitajapalvelun pilotoinnin yhdessä työterveyshuoltotoimijansa kanssa. Vuoden 2020 loppuun asti jatkuvassa kokeilussa etähoitajaan saa yhteyden puhelimitse tai chatin kautta ympäri vuorokauden, kun työntekijä sairastuu tai hänellä on kysymyksiä terveyteen liittyen. Palvelussa päivystää aina Sodexon asiat tunteva työterveyshoitaja tai sairaanhoitaja. Tarvittaessa sodexolainen voidaan ohjata samalla kertaa eteenpäin lääkärille.


SITOUMUS

1

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua

Speak Up Sodexon Speak Up on luottamuksellinen whistleblowing-toiminto Sodexon työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille sellaisten tapahtumien tai käyttäytymisen raportointiin, jotka ovat ristiriidassa Sodexon toimintaohjeiden kanssa tai jotka ovat lain vastaisia. Käsittelemme kaikki ilmoitukset huolellisesti. Kaikki, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Sodexolla tai jotka ovat toimeksiantosuhteessa Sodexoon, voivat tehdä ilmoituksen. Ilmoituksen tekeminen on avoinna myös osapuolille, joihin Sodexolla on tai on ollut jonkinlainen liikesuhde ja jotka haluavat tuoda mahdollisia väärinkäytöksiä koskevat huolensa esiin. Speak Up -kanavan kautta voi tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti, anonyymisti ja omalla kielellä. Se on käytettävissä vuorokauden ympäri, 365 päivää vuodessa. Kaikkia ilmoituksen tehneitä suojataan. Sodexo Speak Upin tuottaa riippumaton kolmas osapuoli.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Työsuojelun pikaperehdytys valmistui Työturvallisuuden pikaperehdytykseen valmistui uusi ohjeistus. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi heti, kun uusi työntekijä tai extraaja saapuu työpaikalle. Pikaperehdytys ei korvaa varsinaista perehdytystä, mutta toimii muistin tukena ensimmäisinä päivinä.

Influenssarokote koko henkilöstölle Sodexo tarjoaa ilmaiseksi koko henkilöstölleen influenssarokotteen vuosittain. Rokotteen saavat myös mahdollisesti lomautettuna olevat työntekijät ja toimihenkilöt.


SITOUMUS

2 2

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

2

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava

Sodexo monimuotoisuuden kunniagalleriaan Keväällä 2020 Sodexo nimettiin DiveristyInc Hall of Fame -yritykseksi. Kunniagalleriaan nimetään yrityksiä, jotka ovat erityisen ansioituneita työnantajia monikulttuurisuuden ja osallistamisen näkökulmasta. Samalla Sodexo oli jo 12. kertaa DiversityIncin kärkilistauksessa, joka sisältää menestyksekkäimmin monimuotoisuutta edistävät yritykset. DiversityIncin tutkimuksessa vertaillaan yritysten tunnuslukuja kuudella eri osa-alueella, kuten vastuullisessa johtamisessa sekä henkilökunnan monikulttuurisuudessa. DiversityInc on monimuotoisuuteen ja osallistamiseen keskittynyt julkaisu, jonka yrityslistaus julkaistaan vuosittain.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

2

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava

Vaalimme monimuotoisuutta ja osallistavaa kulttuuria

Avainlukumme Pohjoismaissa: §

Monimuotoisuus ja osallistaminen ovat erottamaton osa toimintakulttuuriamme.

60,5 % koko henkilöstöstämme on naisia

§

Sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän strategiamme myötä naisilla ja miehillä on samanlaiset mahdollisuudet kasvuun ja kehittymiseen työpaikallaan. Vuonna 2017 allekirjoitimme YK:n periaatteet naisten voimaannuttamiseksi (Women's Empowerment Principles).

58,4 % johtajistamme on naisia

§

45 % Pohjoismaiden johtoryhmän (Regional Leadership Committee) jäsenistä on naisia.

Vaalimme monimuotoisuutta ja osallistavaa kulttuuria: • Toteuttamalla alueellisesti monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävää toimintasuunnitelmaa. • Varmistamalla joustavia työjärjestelyjä ja -käytäntöjä. • Soveltamalla monipuolisia näkökulmia henkilöstöprosesseihin sekä työntekijöiden oppimiseen ja kehittämiseen. Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

2

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava

Sodexolla on mahdollisuus kehittyä Sodexon Carlsbergin toimipaikalla Keravalla työskennellään kolmessa vuorossa. Latvialaislähtöinen Tatjana Ohotinska vetää kahdeksanhenkistä siivoustiimiä, jossa on mukana kuuden eri kansallisuuden edustajia kolmesta eri maanosasta: Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta. Tatjanan tie vei Sodexolle kuusi vuotta sitten, kun hän palasi äitiyslomalta työelämään. Sodexon Carslbergin toimipaikka oli juuri aloittanut toimintansa. – Töitä etsiessäni olin lähettänyt päivittäin 5–10 työhakemusta, sillä minulla oli kova halu työllistyä. Sodexo oli ainoa paikka, josta soitettiin ja kutsuttiin haastatteluun.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Sain paikan ja aloitin työt äitiyslomani päätyttyä. Tatjana työskenteli reilut kolme vuotta siivoojana toimistossa ja tuotannon puolella. Viime vuodet hän on toiminut Unit Managerina. – Vastaan esimiehenä siitä, että siivouspuoli toimii moitteettomasti ja autan itse siellä, missä tarvitaan: siivoan, pesen ja tuuraan välillä ympäristönhoitajankin tehtävissä. Viime vuonna vastuulleni tulivat myös Mäntsälässä sijaitsevan tölkkitehtaan siivoustoiminnot, joten toisinaan työpisteeni on siellä. Tölkkitehtaalla käy paljon ulkomaisia rekankuljettajia, joiden kanssa asioimisessa omasta kielitaidostani on paljon hyötyä.

Tatjanan mielestä Sodexolla työskentelemisessä parasta on työnantajan suomat kehittymismahdollisuudet. – Olen voinut opiskella työn ohessa laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja siivousohjaajan erikoisammattitutkinnon. Mahdollisuus hankkia lisäkoulutusta on erityisen tärkeää meille ulkomaalaistaustaisille, sillä ammattitaidon lisäksi se kehittää kielitaitoamme. Minulle Sodexo on antanut mahdollisuuden mennä työelämässä eteenpäin ja tehdä sellaista työtä, mistä pidän. Uskon, että minulla on vielä paljon annettavaa Sodexolle ja päin vastoin.


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Koulutus tukee muutosten keskellä Viime tilikaudella koulutimme Suomessa henkilöstöämme 8 433 tuntia. Määrään eivät sisälly perehdytykseen liittyvät tunnit. Maailmanlaajuisen koronakriisin keskellä osaamispääoman merkitys korostui, kun moni työyhteisö oli uuden oppimisen edessä. Etätyöskentelyn lisääntymisen myötä loputkin koulutuksemme siirtyivät pääosin verkkoalustoille. Verkkokoulutukset mahdollistavat osaamisen täydentämisen joustavasti. Jo ennen koronakriisiä panostimme verkkokoulutukseen, joten uuteen tilanteeseen kyettiin reagoimaan ketterästi. Merkittävin verkkokoulutuskokonaisuutemme oli Unleash New Normal -koulutus, joka oli tarjolla Sodexo-maiden kaikille esimiestason työntekijöille. Se tarjoaa työkaluja uudessa, etätyöskentelyyn

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

painottuneessa ympäristössä toimimiseen. Kokonaisuus käsittää kuusi eri verkkokoulutusmoduulia: • Etäjohtamista käsittelevässä moduulissa käydään läpi etätyöskentelyn lähtökohtia ja käytännöllisiä vinkkejä, joilla saadaan tiimin työskentely jouhevasti käyntiin. • Selkeän johtamisen moduulissa keskitytään selkeyteen tehokkaan toiminnan kulmakivenä. • Viestinnän moduulissa tutustutaan etätyöskentelyä tehostaviin viestintätyökaluihin. • Yhteenkuuluvuutta käsittelevässä moduulissa osallistuja saa työkaluja sosiaalisten suhteiden vaalimiseen etätyöskentelykaudella.

• Tiimin resilienssin rakentamiseen keskittyvässä moduulissa kuvaillaan resilienssin eli psyykkisen palautumiskyvyn merkitystä sopeuduttaessa stressaaviin tilanteisiin ja niistä nopeasti toipumisessa. • Mielenterveyttä ja hyvinvointia käsittelevän moduulin avulla osallistuja oppii tunnistamaan muutoksia omassa ja tiimin hyvinvoinnissa sekä saa vinkkejä siihen, miten pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia. • Motivaatioon paneutuva moduuli tarjoaa työkaluja tunnistamaan tekijöitä, jotka saattavat heikentää mielenterveyttä ja hyvinvointia epävarmoissa olosuhteissa työskennellessä. Lisäksi se tarjoaa tietoa siitä, mistä ja miten tukea mielenterveysasioihin saa.


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Pohjoismainen laatukoulutus yhtenäistää työskentelyä Keväällä 2020 lanseerasimme pohjoismaisen Sodexo and Quality -laatukoulutuksen, joka on mahdollista suorittaa verkkokurssina. Sen tarkoituksena on yhtenäistää sodexolaisten työskentelytapoja sekä parantaa sertifioidun laatujärjestelmämme tuntemista. Verkossa kokonaisuudessaan suoritettava pohjoismainen laatukoulutus on pakollinen kaikille liiketoiminnasta vastaaville ja tukitoimintojen esimiehille. Koulutus antaa osallistujalle työkaluja prosessiajatteluun sekä parantaa

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

ymmärrystä Sodexon laatujärjestelmästä. Sen päämääränä on, että sodexolaisilla olisi selkeä käsitys työssään käytettävistä oikeista toimintatavoista, joita noudattamalla laatukriteerit täyttyvät. Sodexo_Net eli sisäinen intranet on johtamisjärjestelmämme. Siellä kuvaamme toimintatapojamme, joiden mukaan meidän kaikkien tulee toimia. Suomessa kurssin suoritti tilikauden loppuun mennessä neljäkymmentä sodexolaista eli 42 % kohderyhmästä.


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Pohjoismainen ympäristökoulutus suomeksi Julkaisimme ensimmäisen pohjoismaisen ympäristökoulutuksen “Sodexo ja ympäristö” kaikilla pohjoismaisilla kielillä: suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Aiemmin koulutus oli saatavilla vain englanniksi. Se oli kaikille sodexolaisille pakollinen verkkokoulutus, jonka suorittamisesta olivat vastuussa Unit Managerimme. Koulutus tuli olla suoritettuna viimeistään 30.4.2020.

Kartonkipakkausten osuus kasvoi Meillä on lakisääteinen velvollisuus järjestää pakkausjätteidemme keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata niistä aiheutuvista kustannuksista. Olemme mukana jäsenyritysten rahoittamassa RINKI-tuottajavastuujärjestelmässä, jonka avulla voimme hoitaa tuottajavastuumme taloudellisesti ja tehokkaasti. Isona toimijana meillä on myös halu vaikuttaa synnyttämiimme jätevirtoihin. Samalla kun pienennämme määrätietoisesti jätemääriä, kasvatamme koko ajan uusiutuvien materiaalien käyttöä pakkauksissa. Vuoden 2019 aikana kasvatimme edelleen paperi- ja kartonkipakkausten osuutta kaikista hankkimistamme pakkausmateriaaleista. Samalla muovista ja biohajoavasta muovista valmistettujen pakkausten osuus pieneni entisestään. Lasisia pakkauksia emme hankkineet ollenkaan.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Better Tomorrow -workshopissa ideoitiin vastuullisuustekoja Marraskuussa 2019 järjestimme Atomitien toimistollamme kaikille sodexolaisille avoimen Better Tomorrow -workshopin. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä sodexolaista organisaation eri puolilta toimipaikoista toimistoon. Päivän aikana keräsimme ja jalostimme yhdessä ideoita, joiden avulla kehitämme toimintaamme ja pääsemme vastuullisuustavoitteisiimme, teemme työntekijöidemme osaamista näkyväksi, kehitämme asiakkailta saadusta palautteesta toimintaa ja kasvatamme vastuullisuustietoisuutta sisäisesti. Mietimme yhdessä esimerkiksi, miten voimme parantaa työntekijöidemme elämänlaatua ja varmistaa, että työvoimamme on monimuotoista ja työkulttuurimme ihmislähtöistä sekä joustavaa. Pohdimme, miten voimme edistää ympäristövastuullisuutta työkulttuurissamme ja tehdä vastuullisia hankintoja. Ideoimme myös, miten voimme tukea kestävää resurssien käyttöä. Päivän mittaan saimme kokoon kaikkiaan 463 ideaa, joista osaa lähdimme jalostamaan käytännössä toteutettaviksi. Niiden joukossa olivat esimerkiksi sodexolaisten kannustaminen ympäristöpassin suorittamiseen sekä idea laatia sodexolaisille ohjeistus julkisen liikenteen käytöstä. Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Taidetta Itämeren hyväksi Sodexo huusi Itämeren hyväksi järjestetyssä taidehuutokaupassa 7 000 kruunulla itselleen Heidi Holmlundin taulun ”Den sista föreställningen”. Huutokaupasta saatu tuotto luovutettiin kokonaisuudessaan Baltic Sea Action Groupille tukemaan heidän työtään Itämeren palauttamiseksi eläväksi mereksi. Taidehuutokauppa järjestettiin 40 naisvalokuvaajan JÄLKInimisen näyttelyn päätteeksi. Taiteilijat kuuluvat Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa Pohjoismaiseen BioFotoyhdistykseen, jonka jäsenille luonto ja valokuvaus ovat lähellä sydäntä.


SITOUMUS

3

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria

Vastuullisuus on FoodHubin ytimessä Espoossa Keilalahden kampuksella aloittanut lounasravintolamme FoodHub otti jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana suunnannäyttäjän roolin vastuullisuudessa. Jo ravintolan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa vastuullisuusnäkökulmat olivat vahvasti mukana, ja esimerkiksi ravintolasali kalustettiin lähes kokonaan (n. 90 %) käytetyillä kalusteilla. FoodHubin menu nojaa perinteisten ruokien ohella yhä vahvemmin laadukkaisiin ja maukkaisiin kasvisruokiin. Kasvisruoka on nostettu "pakollisesta vaihtoehdosta" tasavertaiseksi lounasvaihtoehdoksi.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Jätteen syntymiseen ja materiaalivirtoihin kiinnitetään ravintolassa erityistä huomiota. Marraskuussa 2019 FoodHubissa aloitettiin hävikinseuranta, ja tammikuuhun 2020 mennessä tuotantohävikkiä oli pienennetty seurannan avulla 85 prosenttia. Tammikuussa 2020 FoodHub otti käyttöön pikakompostorin, joka muuttaa biojätteen 24 tunnissa kompostimateriaaliksi, joka on painoltaan noin 15 % alkuperäisestä biojätteen painosta. Materiaali hyödynnetään kampuksen ulkoaluetöissä ja FoodHubin omassa yrttiviljelyssä lannoitteena.

Elokuussa 2020 FoodHub siirtyi hiilineutraaliin jätehuoltoon. Siinä yrityksen jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Paikallista viljelyä toteutetaan FoodHubissa kasvattamalla yrttejä. Käytössä on piha-alueella viljelylaatikoita sekä ravintolasalissa kaksi yrttiseinää. Sodexon ja asiakkaan arvojen ja tavoitteiden mukaisesti FoodHubin henkilöstön sukupuolijakauma pyritään pitämään ihanteellisena. Myös monikulttuurisuus on tärkeä osa FoodHubin tiimirakennetta – ravintolan henkilökunta edustaakin useita eri kansallisuuksia.


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

Terveellistä ja vastuullista ruokaa Yhteiskuntavastuu näkyy ravintoloidemme tarjonnassa monella tavalla. Lounasravintoloissamme on helppo tehdä terveellisiä, maukkaita ja ympäristöystävällisiä valintoja. Haluamme täyttää tiedostavien kuluttajiemme odotukset ja tuoda tarjolle uusia vastuullisia vaihtoehtoja.

on erittäin korkea. Olemme tavoitteellisesti lisänneet myös lähi- ja luomuruuan tarjontaa. Ostamme paikallista ja lähellä tuotettua aina, kun sopimusasiakas sitä toivoo ja se on mahdollista. Osa ravintoloistamme on kuulunut jo vuosia Portaat luomuun -ohjelmaan.

Strategiamme on lisätä jatkuvasti kasvipohjaisten ruokien tarjontaa mausta tinkimättä. Kasvisruoka on terveellistä ja maukasta sekä ilmastoa ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa.

Tarjoamme monipuolisia ja ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja, joista omat asiakkaamme ja viime kädessä kuluttajat voivat valita omaa hyvinvointiaan ja arvopohjaansa parhaiten vastaavan aterian.

Future 50 -ohjelmassa olemme etsineet pohjoismaisia, kasvipohjaisia ja ravintoarvoltaan hyviä raakaaineita, joiden varaan olemme rakentaneet uutta reseptiikkaa. Uudet ruokalajit ovat mukana ruokalistoillamme osana päivittäistä tarjontaamme.

Maailmanlaajuisesti jopa kolmasosa tuotetusta ruuasta heitetään pois, millä on valtavia ympäristövaikutuksia. Vähennämme hävikkiä muun muassa suunnitelmallisella tuotantoprosessilla, jaksotetulla ruuantuotannolla ja esillelaiton keinoin sekä tarjoamalla annosteltuja aterioita ja kannustamalla asiakkaita ottamaan itselleen vain sen verran ruokaa kuin

Raaka-aineidemme kotimaisuusaste Yhteiskuntavastuuraportti 2020

he jaksavat syödä. Myymme lounaan loppupuolella ruokaa edullisesti asiakkaiden kotiin vietäväksi esimerkiksi ResQ Clubin kautta. Olemme testanneet myös pantillisia take away -astioita. Seuraamme hävikin määrää tarkasti ja pyrimme toimimaan niin, että ruokaa ei päätyisi roskiin. Yhteiskuntavastuu näkyy ravintoloidemme tarjonnan lisäksi vahvasti myös niiden toiminnassa. Luovumme portaittain kertakäyttöisten muovipakkausten käytöstä. Vuoden 2020 alusta lähtien emme ole enää hankkineet kertakäyttömuovista valmistettuja juomalaseja, pillejä, take away -kasseja tai kahvinsekoittimia. Muovista valmistettujen kansien ja elintarvikepakkausten osuus on tarkoitus saada nollaan vuoteen 2025 mennessä.


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

Flavoria – Ruokaa, vastuullisuutta ja tiedettä Flavoria® on Turun yliopiston ainutlaatuinen ”todellisen elämän” testausalusta sekä tutkimus- ja kehityslaboratorio, joka toimii Sodexon lounasravintolassa Medisiina D:ssä Turun Kupittaalla. Tiedettä, vastuullisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä yhdistelevässä ravintolassa kerätään dataa kuluttajien ruokailutottumuksista. Konseptin ytimessä on älykäs ruokalinjasto, joka punnitsee tarjottimelle kerätyn annoksen ja laskee sen sisältämät ravintoarvot ja lopuksi kuluttajan jättämän biojätteen määrän. Ruokailijoiden valinnoista kerättyä tutkimustietoa hyödynnetään muun muassa uusien vastuullisten tuote-, palvelu- ja ravintolaratkaisujen kehitystyössä.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Flavoriassa myös mobiiliteknologia on valjastettu kestävän kehityksen avuksi. Ravintola-asiakkaat voivat ladata älypuhelimeensa My Flavoria sovelluksen, josta he pääsevät näkemään dataa omista ruokailutottumuksistaan. Lisäksi ravintola myy lounaalta yli jäänyttä ruokaa ResQ Club -sovelluksen kautta, minkä ansiosta se pystyi tilikauden aikana luopumaan kahden biojäteastiansa käytöstä. Flavorian älykäs ruokalinjasto kilpaili tammikuussa 2020 horeca-alan arvostetun PRO-kilpailun finaalissa. Se oli yksi kolmesta finalistista innovaatioiden sarjassa.


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

With love from Itämeri Keväällä Sodexon toimipaikat järjestivät With love from Itämeri pop up -viikon, jonka aikana asiakkaille tarjottiin Itämeren ruokavalion mukaisia antimia, kuten paikallisia kalalajeja, täysjyväviljoja ja marjoja. Itämeren ruokavalio vetää terveellisyydessään vertoja maineikkaalle Välimeren ruokavaliolle ja on meille luontevampi valinta.

perunoiden ja rypsiöljyn käyttöön. Ruokavalio suosii kasviksia sekä vesistöjen ja metsän antimia.

Itämeren ruokavalio perustuu täysjyväviljojen, marjojen, sienien, kalan, kaalikasvien, juuresten, vähärasvaisten maitotuotteiden,

Parempia ruokavalintoja tekemällä voimme vähentää myös Itämeren ravinnekuormaa ja parantaa meren tilaa.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Ruokavalion on todettu parantavan kolesteroliarvoja ja vähentävän tulehdustekijöiden määrää. Runsas kasvisten käyttö on yhdistetty pienempään lihavuuden, sydän- ja verisuonitautien sekä joidenkin syöpätautien riskiin.


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

Future 50 – suojellaan maapalloa ruokaannos kerrallaan Future 50 -hankkeessa kansainväliset asiantuntijat tutkivat elintarvikkeita valmistavan Unilever Food Solutionsin ja WWF:n aloitteesta, missä kasvipohjaisissa ruoka-aineissa yhdistyvät hyvä maku ja monipuolinen ravintoarvo, hyvä saatavuus, edullisuus ja pieni ympäristökuormitus. Työn tuloksena syntyi 50 ruokaainetta sisältävä The Future 50 Foods -lista. Lähdimme mukaan Future 50 -hankkeeseen, koska tiedostamme, etteivät nykyiset ruoka-aineiden tuotanto- ja viljelymenetelmät ole kestäviä pitkällä tähtäimellä. 75 prosenttia maapallon ruokatuotannosta on peräisin vain 12 kasvilajista ja viidestä eläinlajista. Yksipuolisuus tekee tuotannosta haavoittuvaa muutostilanteissa, joita aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutos, maaperän laadun muutokset sekä sairaudet. Future 50 -lista on maailmanlaajuinen, joten monien sen ruokaaineiden saatavuus vaihtelee maantieteellisesti. Samoilla perusteilla laaditussa pohjoismaisessa 22 ruoka-aineen listassa ovat mukana muiden muassa pinaatti, punakaali, peruna, linssit, kikherneet, suppilovahverot, ohra, hirssi ja tattari. Yhteiskuntavastuuraportti 2020

40 uutta vegaaniruokaa tulevaisuuden ruoka-aineista Kasvis- ja vegaaniruuan kysyntä on kasvanut, joten oli luontevaa lähteä kehittämään ravitsevia, maukkaita, puhtaita, turvallisia ja helposti valmistettavia ruoka-annoksia pohjoismaisen Future 50 -listan ruoka-aineista. Julkaisimme keväällä 2020 kaikkiaan noin 40 uutta vegaaniruokaa, ja syksyllä kehitimme uusia kasvisreseptejä EAT-palveluratkaisuun. Future 50 -projektin reseptit tarjoavat maistuvia ja inspiroivia makukokemuksia uusien ruokaaineiden parissa. Future 50 -raportin voi ladata tästä


SITOUMUS

4

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen

Poikkeusaika poiki uusia innovaatioita Etätyösuositus vähensi asiakkaiden määrää henkilöstöravintoloissa kevään aikana. Sodexolla uusi tilanne haluttiin nähdä myös mahdollisuutena, ja yrityksen henkilöstö innovoi ennakkoluulottomasti, kuinka elämänlaatua parantavia palveluita voidaan tarjota asiakkaille vaikkapa suoraan kotiovelle. Sodexo halusi turvata mahdollisimman monen työntekijänsä työpaikat vaikeassa tilanteessa. Kokeilimme kevään aikana useita erilaisia tapoja muun muassa etätyötä tekevien asiakkaidemme arjen helpottamiseksi. Sodexon kotiruoka-ateriat tuotiin pääkaupunkiseudulla neljän KMarketin valikoimiin. Yhteistyötä tehtiin myös kuljetusyritys Foodoran kanssa. Asiakkaiden lempiruuista

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

koostuvan kotiruokamenun annoksia oli mahdollisuus tilata suoraan kotiovelle Oulussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla.

pystyi hakemaan toimipaikasta, ruokarekasta tai se toimitettiin tilaajalle kotiin Tampereen ja Helsingin seuduilla.

Monen pääkaupunkiseudulla asuvan etäpäivää piristi myös mahdollisuus hankkia päivän lounas Sodexon kahdesta ruokarekasta. Ruuat valmistettiin ravintola Technopolis Innopolissa Otaniemessä. Etätyöläisten lisäksi palvelun löysivät monet lapsiperheet ja ikäihmiset.

Yksi tärkeistä kehittämisalueista oli myös kontaktiton maksaminen. Sodexolla on otettu käyttöön uusi MySodexo-sovellus, jonka avulla lounaan tai välipalan maksun voi hoitaa mobiilisti myös henkilöstöravintoloissa ennen ravintolaan saapumista. Osto todennetaan näyttämällä QR-koodia myyntipisteessä. Sovellusta voi käyttää maksamiseen myös toimipaikassa asioidessa.

Sodexo innovoi kevään aikana yhdessä asiakasyritystensä kanssa, miten vastata muuttuvaan tilanteeseen ja turvata niiden työntekijöille lounasetu poikkeuksellisena aikana. Sodexo avasi esimerkiksi verkkokaupan lounastilauksia varten, ja maksu hoitui kätevästi Eazy Breakin tai MobilePayn kautta. Lounasannoksen

Sodexolla jatkettiin kesän ja syksyn aikana aktiivisesti uusien mukaan otettavien tuotteiden myynnin kehittämistä.

Lue viimeisimmistä askeleistamme täältä


SITOUMUS

5

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

5

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa

Rise with Sodexo Koronakriisin takia miltei kaikki liikeelämän toimijat joutuivat kehittämään työtapojaan, jotta niiden toiminta voisi jatkua turvallisesti myös poikkeusaikana. Sen lisäksi, että otimme käyttöön uusia innovaatioita sopeutuaksemme itse haasteisiin, halusimme valjastaa omat vahvuutemme myös asiakkaidemme tueksi. Tästä halusta syntyi Rise with Sodexo, palvelukokonaisuus, jonka tarkoitus on auttaa asiakkaitamme toimimaan menestyksekkäästi etäisyyden ja epävarmuuden aikana ja samalla luoda uusia mahdollisuuksia. Kokonaisuus tarjoaa asiakkaillemme sekä mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyään innovatiivisilla työskentelytavoilla että apua kasvun edistämisessä. Rise with Sodexo käsittää monipuolisen valikoiman ratkaisuja

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

tilojen desinfioinnista turvallisuuspalveluihin sekä terveellisistä ja kätevistä ateriaratkaisuista hyvinvointipalveluihin ja tilamuutoksiin. Osana kokonaisuutta räätälöimme asiakkaidemme tarpeisiin sopivan suunnitelman. Tiimimme määrittelee yhdessä asiakkaan kanssa käytettävät toimintatavat sekä tunnistaa toiminnan riskit ja mahdollisuudet. Samalla päätetään niistä tärkeistä toiminnoista, joiden avulla asiakas voi valmistautua palaamaan turvallisesti arkeen. Senkin jälkeen, kun kaikki ihmiset ovat palanneet työpaikoille, Sodexo tukee asiakastaan monin eri tavoin – esimerkiksi kontaktittomilla palveluilla ja desinfiointiratkaisuilla sekä raportoimalla säännöllisesti työvaiheiden edistymisestä, suoritetuista tarkastuksista, havaituista epäkohdista ja riskeistä.


SITOUMUS

5

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa ja kestävää liiketoimintaa

Sparx vauhditti startup-yrityksiä Vuoden 2019 marraskuussa laajensimme pohjoismaisen Sparxyrityshautomomme Suomeen ja saimme mukaan ensimmäistä kertaa myös suomalaisia startup-yrityksiä. Sparxin tarkoituksena on edistää uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistä. Ohjelmassa mukana olleet yritykset saivat mahdollisuuden testata innovaatioitaan todellisessa ympäristössä. Vastaavasti startupit toivat lisäarvoa Sodexon liiketoimintaan, kun uusia innovaatioita voitiin hyödyntää olemassa olevassa asiakasverkostossa.

• Testausmahdollisuuden – Startup-yrittäjät pääsivät testaamaan tuotettaan globaalin yrityksen tukemana.

Kolmen kuukauden mittaisessa kiihdytysohjelmassa mukana olleet startup-yritykset saivat:

Yonoton kehittää digitaalisia ratkaisuja tilaamiseen ja ostamiseen. Sodexon kanssa se on kehittänyt muun muassa My Sodexo älypuhelinapplikaation, joka mahdollistaa esimerkiksi kontaktittomat maksuratkaisut sekä ennakkotilausten tekemisen.

• Mahdollisuuden mentorointiin – Liikekumppanit opastivat startupyrittäjiä palvelunsa kaupallistamisessa. Yhteiskuntavastuuraportti 2020

• Kasvua – Yritykset pääsivät myös osaksi Sodexon maailmanlaajuista asiakkuus- ja kumppanuusverkostoa sekä saivat jalkansa oven väliin tulevaisuuden markkinoilla. Suomessa mukana olivat digitaalinen palvelualusta Yonoton ja tilaoptimoinnin ratkaisuja tarjoava LeViteZer.

LeViteZer tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja työ- ja liiketilojen ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen. Sen sensoritekniikka ja analytiikka mahdollistavat ihmisvirtojen paremman hallittavuuden sekä tilojen älykkään hallinnan. Sodexolla LeViteZerin lämpökameratekniikkaa hyödynnettiin esimerkiksi puhtaanapitosuunnitelmien optimoinnissa sekä asiakasohjauksessa. Sparx-ohjelman tarkoituksena on nopeuttaa palveluiden käyttöönottoa myös muissa Sodexo-maissa. Muista Pohjoismaista tulevat startupit ovat päässeet pilotoimaan palveluitaan myös Suomessa. Sen ansiosta kuluttajia on voitu muun muassa auttaa tekemään arjen valintoja, kun heidän saatavilleen on tuotu tietoa ruoka-annosten synnyttämästä hiilijalanjäljestä.


SITOUMUS

6

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

6

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja

Kestävää liiketoimintaa vastuullisilla hankinnoilla Tavoitteenamme on viedä kestävää kehitystä eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Merkittävässä roolissa kokonaisuuden kannalta on se, mistä hankkimamme raaka-aineet ovat peräisin. Hankintojamme ohjaavat asiakkaiden tarpeet, taloudelliset tekijät ja omat sisäiset ohjeistuksemme. Myös reseptiikkaamme kehittämällä vaikutamme hankittaviin raakaaineisiin, ja vastaavasti myös hankinnoilla voimme ohjata ihmisten ruokavaliota entistä ilmastoystävällisempään suuntaan. Ostajien sitoutumisella, osaamisella ja kokemuksella on vastuullisuustyössämme tärkeä

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

merkitys. He neuvottelevat tavarantoimittajiemme kanssa ja määrittävät näitä koskevat vaatimukset. Sisäiset toimintaohjeemme määrittävät, miten huolehdimme liiketoimintamme eettisyydestä, sosiaalisesta vastuusta ja ympäristöystävällisyydestä. Ohjeet on kytketty tiiviisti YK:n 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen. Haluamme tukea paikallista elinkeinotoimintaa mahdollisimman paljon. Tähtäämme siihen, että pkyritysten olisi mahdollisimman helppoa päästä hyväksytyiksi toimittajiksemme.

Siivousalalla kehitys on kulkenut viime vuosina eteenpäin. Kemikaalien käyttöä pyritään nykyisin välttämään. Ostamme vain Joutsenmerkittyä paperia. 98,5 % käyttämästämme kertakäyttöpaperista on sertifioitua. 91,3 % käyttämistämme kemikaaleista on tiivisteitä. Ateriapalveluissa kestävyystyö on vaativaa. Elintarviketuotannolla on merkittävä vaikutus ympäristöön ja ilmastoon, ja samalla täytyy huolehtia elintarviketurvallisuudesta, eläintensuojelusta ja työehdoista. Eläinten hyvinvoinnin osalta noudatamme omia eläintensuojelun periaatteitamme sekä viranomaisten määräyksiä. Toimittajamme allekirjoittavat sopimuksen, jolla he

sitoutuvat noudattamaan keskeisiä periaatteita ohjeistustemme mukaisesti, muun muassa: • saada puhdasta juomavettä ja terveellistä ravintoa • kasvaa ympäristössä, jossa on riittävästi suojaa ja lepopaikkoja • saada nopeasti hoitoa tapaturmien tai sairauksien yhteydessä • harjoittaa lajityypillistä käyttäytymistä • saada elää olosuhteissa ja tulla kohdelluksi tavoilla, jotka eivät altista niitä psyykkiselle kärsimykselle.


6

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja

Avainlukuja KANANMUNAT Viime tilikaudella kaikista Suomessa hankkimistamme munista 96,6 prosenttia oli vapaan kanan munia. Sodexon tavoitteena on maailmanlaajuisesti luopua häkkikanojen munien käytöstä kokonaan vuoteen 2025 mennessä. KALAT Suojelemme meriympäristöjä emmekä hanki kalalajeja, jotka ovat WWF:n punaisella listalla. Suomessa hankkimastamme kalasta: • 48 % oli vihreällä listalla • 44 % oli keltaisella listalla • 39 % oli MSC- tai ASC-sertifioitua kalaa. KAHVI Jokaisella tilikaudella tarjoilemme Pohjoismaissa lähes 58 miljoonaa kupillista kahvia. Suomessa 80 prosentilla

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

ja Pohjoismaissa 86,4 prosentilla on vähintään yksi seuraavista sertifikaateista: KRAV, Rainforest Alliance tai Reilu kauppa. KANA Olemme sitoutuneet laajentamaan eläinten hyvinvointia koskevia nykyisiä vaatimuksia kanankasvatuksessa. Yhteistyössä toimittajiemme kanssa saavutamme Euroopassa vuoteen 2026 mennessä tason, jossa eurooppalaisen kanasitoumuksen (ECC) standardeja noudatetaan sataprosenttisesti. MUOVI Emme enää hanki kertakäyttömuovista valmistettuja juomalaseja, pillejä, take away -kasseja tai kahvinsekoittimia. Lue matkastamme muovittomuuteen seuraavalta sivulta! Hankintojen osalta luvut ovat ajanjaksolta 1.6.2019– 31.5.2020.


SITOUMUS

6

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja

Matkalla muovittomuuteen Sodexon kestävän kehityksen Better Tomorrow 2025 -ohjelman yhtenä keskeisenä päämääränä on ympäristökuormituksen radikaali vähentäminen. Meillä on merkittävä yhteiskunnallinen asema, ja pelkästään Pohjoismaissa Sodexolla on satoja ravintoloita. Siten meillä on mahdollisuus ja halu olla suunnannäyttäjänä myös muovijätteen vähentämisessä. Vuoden 2020 alusta lähtien emme ole enää hankkineet kertakäyttömuovista valmistettuja juomalaseja, pillejä, take away -kasseja tai kahvinsekoittimia. Muutos koskee kaikkia Sodexon toimipisteitä Suomessa. Muoviset juomalasit on korvattu biomuovisilla ratkaisuilla, jotka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista (kuten sokeriruoko tai maissitärkkelys) ja ovat teollisesti kompostoituvia. Pillit puolestaan on korvattu

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

paperipilleillä, muoviset kassit paperikasseilla ja sekoittimet puisilla sekoittimilla tai lusikoilla. Etsimme jatkuvasti ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja muovituotteille ja kasvatamme koko ajan vaihtoehtoisten tuoteartikkelien osuutta valikoimassamme – viimeisimpänä mukaan ovat tulleet muun muassa kartonkipohjaiset salaattirasiaratkaisut. Osana vastuullisuusohjelmamme tiekarttaa siirrymme koko ajan kokonaisympäristövaikutuksiltaan parempaan suuntaan ja vähennämme kertakäyttömuovin käyttöä. Pohjoismaisella tasolla hyödynnämme kertakäyttömuovin käyttöä ohjaavaa Single Use Plastic Guidline -ohjeistustamme, jossa kuvaamme tapoja siirtyä ympäristön kannalta kestavämpään suuntaan.

Toimipaikoilla muovittomuudesta viestitään myös ravintolaasiakkaille.


SITOUMUS

7

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

7

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan

Joulun taikaa yhdessä Sodexo tarjosi edellisvuosien tapaan yhteistyössä Hope ry:n kanssa Joulun taikaa -illallisen vähävaraisille lapsiperheille, tänä vuonna Helsingissä, Tampereella ja Kokkolassa. Joulukuun 10.–12. järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui kolmisensataa Hope ry:n kutsumaa ruokailijaa. Tilaisuuden mahdollistivat Sodexon tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit, jotka lahjoittivat tuotteitaan tai työpanostaan. Myös

kymmenet Sodexon työntekijät lahjoittivat omaa aikaansa, ja asiakkaamme saattoivat osallistua tapahtumaan ostamalla lapsille heidän toivomansa joululahjan. Joulun taikaa -tapahtumista on tullut meille rakas ja tärkeä jouluperinne. On hienoa, että saamme vuosittain luoda perheille yhdessä tekemisen arvokkaita hetkiä ja elämyksiä, joista he mahdollisesti muuten jäisivät paitsi.

Koronatilanteen vuoksi Joulun taikaa -illallisia ei voida vuonna 2020 järjestää. Niiden sijaan toimitamme apua tarvitseville perheille jouluruokakorit, joiden sisältö on saatu lahjoituksina tavarantoimittajiltamme. Lisäksi olemme pistäneet useilla toimipaikoilla pystyyn joululahjakeräyksen. Toimitamme lapsille heidän toiveidensa mukaisia joululahjoja, joista osa sujautetaan jouluruokakorien mukaan ja osa jaetaan Hope ry:n toimesta apua tarvitseville perheille.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

7

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan

Stop Hunger taistelee nälänhätää vastaan Koronapandemia on pahentanut maailman ruokaongelmaa entisestään. Nälänhätä vaikuttaa jo joka kahdeksanteen ihmiseen maailmassa.

perustuu kolmelle auttamisen muodolle: paikallisten yhteisöjen tukemiselle, naisten voimaannuttamiselle ja hätäavulle.

Stop Hunger on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon, kansainvälinen verkosto, joka on yli 20 vuoden ajan ponnistellut nälänhätää vastaan. Sen toiminta

YK:n tavoitteena on poistaa nälänhätä maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Stop Hungerin perustajana toimimme aktiivisesti osana kansainvälistä yhteisöä, jotta tavoite saavutettaisiin.

Sodexo pystyy tukemaan apua tarvitsevia paikallisesti ja tehokkaasti, ja työskentelemme suoraan yhdessä YK:n World Food Programmen ja maiden paikallisviranomaisten kanssa.

Stop Hunger Pohjoismaissa Sodexo tekee Pohjoismaissa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja muiden hyväntekeväisyyttä harjoittavien paikallisten organisaatioiden kanssa. Tuemme apua tarvitsevia lahjoitusten ja ruoka-avun muodossa. Tilikauden 2020 aikana lahjoitimme Suomessa 200 ateriaa. KIITOS vapaaehtoisille, lahjoittajille ja kumppaneille!

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Lue lisää


SITOUMUS

8

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen k채ynnist채j채n채

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

8

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä

SheWorks – työn varjostaminen SheWorks on Sodexon maailmanlaajuinen työn varjostamisen päivä. Ohjelmaan voivat hakea niin sodexolaiset kuin talon ulkopuolisetkin. Kyseisenä päivänä varjostajat saavat mahdollisuuden tutustua Sodexon liiketoimintaan ja työmahdollisuuksiin. Meille SheWorks taas on loistava mahdollisuus tavata uusia kykyjä ja löytää tulevia ammattilaisia. Työn varjostamisen tarkoitus on esitellä ihmisille työmahdollisuuksia, joita he eivät muuten ehkä olisi tulleet ajatelleeksi. Varjostettavalle se on konkreettinen mahdollisuus tukea toisen ihmisen urahaaveita ja oppia uutta itsekin. Varjostettuna olemisen kautta omaa työtään oppii katsomaan ulkopuolisen silmin ja saa käyttöönsä uusia työkaluja. Yrityksen ulkopuolelta tulleiden varjostajien mielestä uusien suhteiden luominen, ideoiden kehittäminen ja inspiraation synnyttäminen on ollut palkitsevaa. Heille työn varjostaminen on mainio mahdollisuus kerryttää käytännön kokemusta ja samalla muodostaa mielikuva siitä, millaista Sodexolla työskentely on.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

8

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä

Jaoimme hyvää joulumieltä Kysyimme joulun alla sekä asiakkailtamme että henkilöstöltämme, mille hyväntekeväisyyskohteelle he tällä kertaa toivoisivat meidän kohdistavan vuotuisen joululahjoituksemme. Vaihtoehtoina olivat Helsinki Mission lauluhetket senioreille, Pakolaisavun kautta ystävä maahanmuuttajalle sekä tukihenkilö nuorelle. Selvä enemmistö äänestäneistä toivoi lahjoitusta nuorten hyväksi, ja niinpä kohdistimme lahjoituksemme Diakonissalaitoksen Vamos-hankkeelle.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Lapasia asunnottomille EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT ry keräsi Auta asunnotonta – lahjoita lapaset -kampanjassa asunnottomille lapasia ja käsineitä. Keräyskampanja huipentui Asunnottomien yönä 17.10.2019, jolloin EHYT ry jakoi vapaaehtoisten neulomia lapasia asunnottomille ympäri Suomea. Monet sodexolaiset osallistuivat tempaukseen ja neuloivat hyvän asian puolesta.


SITOUMUS

8

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä

Menestyksen avaimena tasa-arvo Sodexo on sitoutunut rakentamaan parempaa huomista kaikille. Tavoitteeseen pääsemiseksi kehitimme Better Tomorrow 2025:n sitoumukset, joissa yksi kolmesta painopistealueesta on sukupuolten tasa-arvo. Tutkimuksemme osoittavat, että sukupuolisesti tasapainoiset työyhteisöt suoriutuvat muita paremmin. Päämäärämme onkin, että johtajistamme vähintään 40 % on naisia vuoteen 2025 mennessä. Suomessa tavoite on toteutunut ja naisten määrä johtotehtävissä on ylittänyt 40 %.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Tasa-arvostrategiamme on avainasemassa siinä, että naisilla ja miehillä on samanlaiset lähtökohdat kasvuun ja mahdollisuuksiin työpaikalla. Olemme käynnistäneet monia aloitteita, joilla pyrimme naisten etenemismahdollisuuksien parantamiseen ja sukupuolten tasaarvon edistämiseen maailmanlaajuisesti. Miksi? Koska kun parannamme naisten asemaa, parannamme samalla kaikkien ihmisten asemaa. Sukupuolten tasaarvo tehostaa myös kilpailukykyämme sekä auttaa työntekijöitämme, asiakkaitamme, kuluttajia ja palvelemiamme yhteisöjä matkalla kohti parempaa huomista.


SITOUMUS

8

Tuemme monimuotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä

Sodexo piristi hoitohenkilökuntaa Sodexo halusi osaltaan tukea koronavirusta vastaan taistelevan hoitohenkilöstön jaksamista. Toimitimme keväällä yhdessä kumppaniemme Lejoksen ja Kespron kanssa HUS:n hoitohenkilökunnalle piristyspaketin, joka sisälsi syötäviä ja juotavia välipaloja. Jaoimme tuotteita yhteensä 5 500 kappaletta. Halusimme kumppaniemme kanssa auttaa jollain tavalla ja mietimme, mikä olisi meille luontainen keino. Päätimme tarjota iloa ja energiaa terveydenhoidon ammattilaisille, jotka tekevät arvokasta työtä haastavissa olosuhteissa.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Tuhannet sodexolaiset ympäri maailman työskentelevät koronaepidemian kannalta kriittisissä kohteissa, kuten sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja päiväkodeissa. Kriisin alusta lähtien mukautimme toimintaamme asettaen kuluttajien, kumppaneidemme ja työntekijöidemme terveyden etusijalle. Optimoimme henkilöstöresurssien käyttöä siten, että yhteiskunnan kannalta kaikkein tärkeimmät toiminnot tulevat turvatuiksi.


SITOUMUS

9

Tuemme kestävää resurssien käyttöä

Yhteiskuntavastuuraportti 2020


SITOUMUS

9

Tuemme kestävää resurssien käyttöä

WasteLESS Week kannusti jätteettömyyteen Sodexon oma, globaali jätteettömyyskampanja WasteLESS Week järjestettiin jälleen tammikuussa. Viikon tarkoituksena on edistää kestävää luonnonvarojen käyttöä nostamalla esiin käytännön toimenpiteitä, joiden avulla ympäristötaakkaa voidaan keventää. Toimipisteitä kannustettiin ottamaan ekologisia edistysaskeleita muun muassa ruokahävikin ja kertakäyttömuovin määrän pienentämiseksi. Lisäksi kampanjassa kiinnitettiin huomiota myös paperin, energian ja veden kulutukseen.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Toimipisteissä järjestettävien WasteLESS Week -tempausten ei tarvitse olla suuria tai kalliita, sillä tuntuvia vaikutuksia saadaan aikaan jo pienillä konkreettisilla toimenpiteillä. Oman väen lisäksi halusimme tuoda kampanjan myös kuluttajien tietoon erilaisten tempausten avulla. Ravintolaasiakkaiden nähtäville muun muassa asetettiin pöytä, johon oli kerätty yhdessä päivässä syntyvän lautashävikin määrä. Toimipaikassa asiakkaille havainnollistettiin päivässä syntyvän hävikin määrää.


SITOUMUS

9

Tuemme kestävää resurssien käyttöä

Olimme mukana Hävikkiviikolla Kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes aiheutuu ruuasta. Suomessa Kuluttajalehden vuosittain järjestämää Hävikkiviikkoa vietettiin 9.–15.9.2019. Sen päämääränä on nostaa kuluttajien tietoisuutta ruokahävikistä ja sen myötä pienentää pois heitettävän ruuan määrää. Sodexolle on luontaista osallistua Hävikkiviikolle, sillä hävikin minimointi on yksi strategisista painopistealueistamme. Toimipaikoillamme hävikkitietoisuutta lisättiin muun muassa jakamalla tietoa Hävikkiviikosta ja kannustamalla asiakkaita tutustumaan aiheeseen. Keskityimme ruokahävikkiin myös Hävikkiviikon ulkopuolella ja teimme jatkuvasti konkreettisia tekoja ruokahävikin minimoimiseksi. Sisäisissä koulutuksissa kävimme esimiesten kanssa läpi hävikin vähentämisen tärkeyttä ja faktoja hävikin määrästä. Lisäksi tutustuimme myös hävikin syntymistä ehkäiseviin ennakoiviin toimenpiteisiin sekä raportointityökaluihin ja -menetelmiin. Kertasimme myös, miten seuraamme saatua dataa ja kehitämme toimintaamme kerätyn datan perusteella.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Hävikkiraportointia terästettiin Kesällä 2020 kehitimme uutta raportointityökalua ruokahävikin hallintaan. Sen myötä toimipaikat ovat saaneet käyttöönsä entistä hyödyllisempää tietoa ruokahävikin määrästä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Työkalu koostaa toimipisteillemme kuukausittain automaattisesti raportin, jossa syntynyt ruokahävikin määrä on esitetty havainnollisessa muodossa. Kehittynyt raportointi helpottaa toimipaikkaa kohdentamaan hävikkiä vähentävät toimenpiteet oikeisiin prosessin vaiheisiin. Lisäksi se tukee asiakaskommunikaatiota.


SITOUMUS

9

Tuemme kestävää resurssien käyttöä

CASE

ResQ Club – Flavoria Medisiina D Monet toimipaikkamme ovat mukana ResQ Club -toiminnassa. ResQ Club on mobiilisovellukseen pohjautuva kotimainen palvelu, jonka avulla ravintola voi myydä lounaalta yli jääneen ruuan kuluttaja-asiakkaille helposti, nopeasti ja edullisesti. Näin ollen hävikki vähenee ja jätelaskut pienenevät. Panostamme toimipisteissämme koko ajan enemmän palvelun hyödyntämiseen. Esimerkiksi Turussa Flavoria Medisiina D otti käyttöönsä ResQ Clubin syksyllä 2019, ja sovelluksen ansiosta ruokahävikin määrä on pienentynyt merkittävästi. Tilikauden aikana toimipaikassa voitiin poistaa käytöstä kaksi biojäteastiaa.

Yhteiskuntavastuuraportti 2020

Sovelluksen käyttöönotto ei kuitenkaan itsessään riitä, vaan tärkeää on saada koko henkilökunta sisäistämään ajatus, ettei mitään syöntikelpoista heitetä pois. Medisiinassa yli jääneen lounasruuan lisäksi myös kaikki kahvilan tuotteet, sämpylät ja pullat sekä retail-tuotteet eli karkit, jogurtit ja virvokkeet myydään mahdollisuuksien mukaan ResQ Clubin kautta. Toimipaikan pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta, ja tilikauden aikana ResQ Clubin kautta pelastetun ruuan määrä lähes nelinkertaistui.


Sodexo Oy Atomitie 5, 00370 Helsinki p. 010 540 7000

neuvo.FMS.FI@sodexo.com etunimi.sukunimi@sodexo.com fi.sodexo.com

Profile for Sodexo Suomi

Sodexo Suomen yhteiskuntavastuuraportti 2020