Page 1

Yhteiskuntavastuuraportti 2017 Sodexo Suomi


2

Luomme parempaa tulevaisuutta kaikille

K

esällä 2017 Sodexo-konsernin toimitusjohtaja Michel Landel esitteli yrityksemme tuoreen suunnitelman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sodexon Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelma on kehitetty 17 yksittäisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen pohjalta ja se sisältää 9 konkreettista ja mitattavissa olevaa tavoitetta. Tavoitteet liittyvät rooliimme työnantajana, paikallisena ja globaalina palveluntarjoajana sekä toimipisteinä, jotka toimivat osana niitä ympäröiviä yhteisöjä. Haluamme tehdä asiakkaidemme ja työntekijöidemme jokaisesta päivästä hyvän ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Yhteiskunnallisen vastuun kantaminen on tärkeää maailmassa, jota muokkaavat ilmaston ja väestörakenteen muutokset, maahanmuutto, taloudellinen epävakaus ja nälänhätä. Yrityksessämme työskentelee 427 000 ihmistä, jotka palvelevat yli 100 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Globaalina yrityksenä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa maailmaa ravistaviin muutoksiin. Jotta menestymme, on koko Sodexon henkilökunnan puhallettava yhteen

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

hiileen kaikissa 80 toimintamaassamme, myös Suomessa. Maailmanlaajuisesti Sodexo-konserni on valinnut kolme vaikuttamisen painopistettä: nälänhätä, tasa-arvo sekä jätteiden vähentäminen. YK haluaa poistaa maailman nälän ja aliravitsemuksen, ja Sodexolla on hyvät mahdollisuudet auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Teemme päivittäin ruokaa kymmenille miljoonille ihmisille ja pystymme sitä kautta vaikuttamaan suuresti siihen, mitä ihmiset syövät. Haluamme tarjota sekä ravintorikasta ruokaa että tietoa ravitsemuksesta. Stop Hunger -säätiömme kautta tarjoamme ruokaa nälästä kärsiville. Suomessa edistämme tasa-arvoa muun muassa tarjoamalla töitä pakolaisille, turvapaikanhakijolle sekä erityistä tukea vaativille. Osallistumme aktiivisesti WasteLESS Week -kampanjaan ja olemme panostaneet esimerkiksi muovien kierrätykseen. Lahjoitamme hävikkiruokaa myös hyväntekeväisyyteen. Näistä kaikista toimista voit lukea lisää tästä yhteiskuntavastuuraportista. Uramahdollisuuksien tarjoaminen naisille on tärkeää sekä yrityksen että yhteiskunnan menestyksen kannalta. Vuonna 2017 Sodexo pyrki edis-

tämään naisten asemaa ympäri maailman YK:n tasa-arvoperiaatteiden mukaisesti. Meille on tärkeää, että pystymme parantamaan naisten asemaa niin työpaikoilla kuin heidän omissa paikallisissa yhteisöissään. Saavuttaaksemme tavoitteemme paremmasta tulevaisuudesta kaikille, meidän on toimittava yhdessä työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa kerromme, miten parannamme ihmisten elämänlaatua sekä pohjoismaisella tasolla että Suomessa. Haluamme inspiroida ihmisiä luomaan muutosta työpaikoillaan yhdessä Sodexon kanssa. • Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Suomi

Maailmanlaajuisesti Sodexo-konserni on valinnut kolme vaikuttamisen painopistettä: nälänhätä, tasa-arvo sekä jätteiden vähentäminen.


3

CONTENT

04

08

Better Tomorrow 2025 -ohjelma

Arvot ja eettiset periaatteet

17

Roolimme palveluntarjoajana • Lokakuussa herkuteltiin pohjoismaisilla mauilla • Vastuullinen kahvi sai kiitosta • Ruispilvi – Sodexon oma luomuruisleipä • Kasvisruuan tarjonta lisääntyi

09 Roolimme työnantajana • Tapaturmaton työkulttuuri • Työelämään tutustuminen turvapaikanhakijoille • Työharjoittelua erityistä tukea vaativille

26

Roolimme yrityskansalaisena • WasteLESS Week tähtää jätteiden vähentämiseen • Muovinkeräys on helppoa • Hävikkiruokaa menee hyväntekeväisyyteen • Yhteistyö Omenasiepparin kanssa alkoi

Sodexo järjesti yhdessä Oulun kaupungin koulujen kanssa peruskoululaisille tarkoitetun Juniorikokki-kilpailun.

Ruokaa ei mene enää biojätteeseen kuormittamaan luontoa, vaan se päätyy mutkan kautta ihmisten lautasille.

33

Digitalisaatio energianhallinnassa

8 Casea

SODEXO SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti Sustainability Report 2017 2017


4

Rakennamme parempaa huomista kaikille Maailma muuttuu. Väestönkasvu, ympäristöongelmat ja sosiaaliset muutokset muuttavat elin- ja työskentelytapojamme. Yritysten on myös muututtava.

N

yt on tärkeämpää kuin koskaan, että organisaatiot menestyvät tekemällä hyvää. Yritysten tulee toimialoistaan ja toiminta-alueistaan riippumatta toimia yhteiseksi hyväksi luodakseen todellista arvoa liiketoiminnalleen. Sodexon 427 000 työntekijää tekevät 100 miljoonan kuluttajan elämästä parempaa, turvallisempaa,terveellisempää ja helpompaa ympäri maailman. Suhtaudumme intohimoisesti kaikkien ihmisten elämänlaadun parantamiseen – ja se on osa päivittäistä toimintaamme. Tiedämme, että voimme parantaa ihmisten elämää merkittävästi ainoastaan tekemällä hyviä

427,000 SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Sitoumus kestävän kehityksen tavoitteisiin BETTER TOMORROW 2025 -ohjelmamme kehitettiin YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) mukaisesti. Vuonna 2015 lanseeratut SDG-tavoitteet asettivat 17 avainalueeseen keskittyvät globaalit päämäärät, joiden eteen hallitusten, yritysten ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan tulee työskennellä luodakseen kestävämmän, reilumman ja tasa-arvoisemman maailman vuoteen 2030 mennessä. Omat sitoumuksemme ovat kaikkien näiden tavoitteiden mukaisia.

päätöksiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee ajatella sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeita. Tämän vuoksi seuraamme edistystämme Better Tomorrow 2025 -yhteiskuntavastuuohjelmallamme. Ohjelma antaa meille ja kaikille, joiden kanssa työskentelemme, yhteisen kiintopisteen pitkän aikavälin tulevaisuutta ajatellen. Lopputuloksena on parempi huominen kaikille osapuolille. Parempi huominen niin työntekijöillemme kuin asiakkaillemmekin. Parempi huominen yhteisöillemme. Parempi huominen meitä ympäröivälle maailmalle ja yhteisille resursseillemme. Tekemällä joka päivä sitä, mitä parhaiten osaamme, tarkoittaa parempaa huomista kaikille.•

työntekijäämme tekevät elämästä parempaa, turvallisempaa, terveellisempää ja helpompaa.

Yhteistyötä paremman huomisen puolesta YKSIKÄÄN YRITYS ei voi luoda parempaa huomista yksin. Voimme saada aikaan merkittävää toimintaa vain tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden kanssa. Olemme Sodexolla työskennelleet globaalien organisaatioiden, kuluttajien ja hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa saadaksemme aikaan laajemman vaikutuksen, ja olemme joissakin tapauksissa jopa luoneet omia aloitteita kehittyäksemme näissä asioissa.


5

Yhdeksän sitoumusta paremman huomisen rakentamiseksi

O

lemme laatineet yhdeksän sitoumusta, jotka ohjaavat meitä matkalla kohti vuotta 2025. Kukin sitoumus on liitetty mitattavissa olevaan tavoitteeseen. Raportoinnin läpinäkyvyys auttaa meitä hahmottamaan, mitkä asiat ovat sujuneet hyvin. Lisäksi voimme löytää yhdessä ratkaisuja tuomalla esiin ne alueet, joilla olemme kohdanneet haasteita. Vuosittainen raportointi auttaa meitä rakentamaan luottamusta kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa, sillä se tarjoaa selkeitä todisteita tavoista, joilla parannamme elämänlaatua yhteisöissä, joissa toimimme. •

Vuosittainen raportointi auttaa meitä rakentamaan luottamusta kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa.

Vaikutuksemme yksilöihin

Vaikutuksemme yhteisöihin

Vaikutuksemme ympäristöön

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava.

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

Roolimme palveluntarjoajana

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa, ja kestävää liiketoimintaa.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja.

Roolimme yrityskansalaisena

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan.

Tuemme moni­muotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä.

Roolimme työnantajana

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


6

Sodexo yrityksenä Maailman

Palvelee

19.

100

1966 Pierre Bellon perustaa Sodexon.

suurin työnantaja.

miljoonaa asiakasta päivittäin.

Toiminta alkaa Suomessa Polarkestin nimellä.

1979

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

1997 ISO 9001 -sertifikaatti hoitoalan ruokapalveluille ensimmäisenä Suomessa.

Sodexo ostaa loput Polarkestin osakekannasta.

1998

2002 ISO 14001 -ympäristö­ sertifikaatti kattaa koko Sodexo Oy:n liiketoiminnan.

Sodexo-konserni mukaan YK:n Global Compact -hankkeeseen. Eettiset periaatteet ja sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin. Mittarit kestävän kehityksen arviointiin.

2003

2009

Better Tomorrow Plan maailman­ laajuisesti käyttöön. Sodexo-konsernille globaali ihmis­ oikeuspolitiikka.

Sodexo ottaa käyttöön globaalin organisaatiomallin, jossa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska muodostavat yhden alueen.

2015

2016

Better Tomorrow 2025 –ohjelma lanseerataan.

Sodexo täyttää 50 vuotta.

2017


7

Quality of Life – elämänlaatua asiakkaille ja työntekijöille

Elämänlaatua parantavien palvelujen tuottajana Sodexo helpottaa ja keventää asiakkaidensa jokapäiväistä elämää ja kasvattaa osakasarvoaan. Asiakkaiden lisäksi parannamme myös työntekijöidemme elämänlaatua.

Mitä elämänlaatu tarkoittaa Sodexolle? Meillä on yli 50 vuoden kokemus asiakkaiden ja kuluttajien palvelusta ja lisäksi olemme tutkineet aihepiiriä paljon. Tämän perusteella olemme määritelleet

Sosiaalinen vuorovaikutus

Helppous & tehokkuus

Fyysinen ympäristö

Tunnustuksen antaminen

Terveys & hyvinvointi

6

elämänlaadun ulottuvuutta, joihin vaikutamme suoraan palveluillamme.

Henkilökohtainen kehitys

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


8

Arvot ja eettiset periaatteet Arvomme

Eettiset periaatteemme

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Palvelualttius

Tiimihenki

Jatkuva kehittyminen

PALVELUALTTIUTTA ovat toisen kuunteleminen ja yksityiskohtien huomioiminen. Siihen kuuluvat myös ystävällisyys, tavoitettavuus, nopea reagointi ja tehokkuus. Teemme mitä lupaamme. •

TIIMITYÖSSÄ yksilö tuo tiimiin kykynsä, persoonansa ja osaamisensa. Voittajajoukkueen jäsenet arvostavat toinen toistaan. Tiimin vetäjä suuntaa voimat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän etu menee aina oman kunnianhimon edelle. Hyvä ryhmähenki on perusarvo ja avain menestykseen kautta koko organisaation tuotannosta ja asiakaspalvelusta ylimpään johtoon. •

SODEXOLAISET pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii sekä onnistumisten että epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voimme ennakoida asiakkaidemme tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä. •

Luottamus

Ihmisten kunnioitus

ANSAITSEMME ASIAKKAIDEN ja palveluiden käyttäjien luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta.•

TAVOITTEEMME ON parantaa palveluidemme käyttäjien arkielämän laatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taitojaan arvostetaan. Sodexon toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta. •

Läpinäkyvyys

Rehellinen liiketoiminta

JOKAINEN TYÖNTEKIJÄ saa tietoa omista tavoitteistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarjoamme omistajille tietoa yrityksestämme ja liiketoiminnastamme. Tarjoamme ymmärrettävät ja reilut sopimukset. •

SODEXO EI osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan. •


9

Roolimme TYÖNANTAJANA

09-16

Vaikutuksemme yksilöihin

Vaikutuksemme yhteisöihin

Vaikutuksemme ympäristöön

Roolimme työnantajana

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava.

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

Roolimme palveluntarjoajana

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa, ja kestävää liiketoimintaa.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja.

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan.

Tuemme moni­muotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä.

Roolimme yrityskansalaisena

T

yöllistämme maailman 19. suurimpana työnantajana yli 425 000 erilaisista taustoista tulevaa ihmistä. Tämä on suuri vastuu, jonka otamme hyvin vakavasti. Teemme kaikkemme parantaaksemme sekä työntekijöidemme että heidän koti- ja työyhteisöjensä elämänlaatua. Keskitymme jokaisen työntekijän hyvinvointiin ja kehitykseen ja varmistamme, että he saavat urallaan etenemiseen tarvittavat työkalut ja taidot. Hyödynnämme omaa osallistavaa kulttuuriamme ja etsimme tapoja edistää monimuotoisuutta sekä parantaa työntekijöidemme työskentelyolosuhteita. Tasapainoiset ja sitoutetut tiimit hyödyttävät kaikkia Sodexolla. Ne ovat hyväksi myös asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme, sillä monimuotoiset tiimit saavat aikaan parempia tuloksia. Autamme työntekijöitämme vaikuttamaan asioihin itse esimerkiksi vapaaehtoistyön, energiansäästövinkkien ja palkkalahjoitusten avulla. Koska meillä on lähes puoli miljoonaa työntekijää, pienistä teoista syntyy suuri vaikutus. Niinpä työntekijöidemme pienet arkiset teot saavat aikaan voimakkaan ja pitkäaikaisen muutoksen. •

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


10

Tapaturmaton työkulttuuri luodaan yhdessä Jokaisen työntekijämme terveys ja turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää joka päivä. Samalla kun parannamme asiakkaittemme elämänlaatua, meidän tulee myös varmistaa, että suojaamme omaa terveyttämme, turvallisuuttamme ja työhyvinvointiamme.

K

orostamalla turvallisten työtapojen merkitystä työntekijöillemme voimme luoda turvallisen ympäristön ja pienentää tapaturmien riskiä. Vuonna 2017 Sodexolla otettiin maailmanlaajuisesti seuraava askel kohti Zero Accident -ajattelutapaa ja lanseerattiin sisäinen työturvallisuuskampanja 3-2-1 Zero. Kampanja toteutettiin toimipaikoilla kevään ja kesän aikana. Siinä keskityttiin yhtiömme kolmeen yleisimpään tapaturmatyyppiin sekä siihen, miten työntekijämme voivat niitä välttää:

1. Liukastumiset ja kompastumiset 2. Manuaalinen käsittely 3. Haavat ja palovammat

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Kaikki toimipaikkojen esimiehet tiimeineen osallistuivat tähän pakolliseen kampanjaan. Koulutus ja työpajatoiminta auttoivat heitä tunnistamaan ja ratkaisemaan omia turvallisuusongelmiaan ja vahvistamaan työturvallisuusasioiden huomiointia työpaikallaan. Kampanja myös rohkaisi tiimejä tunnistamaan päivittäiseen työhön liittyviä riskejä ja keksimään keinoja niiden välttämiseen tai parempaan hallintaan.•

Monissa tapauksissa turvallisuutta voidaan parantaa muuttamalla työn organisoinnin tapaa – tapaturmien toteutumista voidaan esimerkiksi ehkäistä pienilläkin korjauksilla.

3-2-1 Zero -kampanja on lähtölaskenta kohti täysin tapaturmatonta tilannetta. Tiedämme, että tavoitteen saavuttaminen on mahdollista:

95

%

Sodexon 32 000 toimipaikasta selviytyi ilman työkyvyttömyystapaturmia vuonna 2016!


11

Tapaturmattomien päivien uusi ennätys on

Työtapaturmien keskimääräinen sairausloman pituus väheni

41 33

päivää ilman tapaturmia.

%

verrattuna edellisen vuoden tilanteeseen

Suomi pärjäsi loistavasti työturvallisuudessa Sodexo Suomen työturvallisuus on kehittynyt hyvin viimeisen kahden vuoden aikana. Tässä esimerkkejä: • Tiimien sitoutuminen työturvallisuuteen on parantunut huomattavasti. Yhä suurempi joukko sodexolaisia on tiiviisti mukana kehittämässä parempaa työturvallisuuskulttuuria. • Suomi saavutti ainoana Pohjoismaana välitavoitteemme matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa. • Elokuu 2017 oli Sodexo Suomen historian ensimmäinen kuukausi jolloin ei tapahtunut yhtään sairauslomaan johtanutta työtapaturmaa. • Sodexo Suomi saavutti ennätyksen tapaturmattomien päivien suhteen. Uusi ennätys on 41 päi-

vää ilman tapaturmia. • Sodexo Suomi vähensi 30 % tapaturmien määrää tilikaudella 2016–2017. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että yhä pienempi joukko kohtasi tapaturman ja säästyi kivulta ja säryltä. • Työtapaturmien keskimääräinen sairausloman pituus väheni 33 % verrattuna edellisen vuoden tilanteeseen. Tämä merkitsi sitä, että tapahtuneen tapaturman vakavuusaste laski. Puolet työtapaturmista johti 1–3 päivän sairauspoissaoloon. • Työturvallisuuden palkitsemisohjelmaan osallistui lähes 350 työntekijää, jotka tekivät noin 750 turvallisuushavaintoa. • SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


12

Onnistunut työharjoittelu muutti asenteita Varkaudessa Ayham Almurein onnistunut työharjoittelu Sodexon henkilöstöravintolassa haihdutti henkilökunnan ennakkoluulot ja auttoi pakolaismiestä saamaan oman alan työharjoittelupaikan.

K

iintiöpakolaisena Suomeen tullut Ayham Almurei teki kolmen viikon työharjoittelun Sumitomo FW -yhtiön henkilöstöravintolassa Varkaudessa. Harjoittelu kuului kotouttamisohjelmaan, josta vastasivat työelämävalmennusta tekevä Springhouse ja Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto. – Ennen kuin Ayham tuli ravintolaan töihin, me kaikki suhtauduimme epäilevästi ajatukseen työharjoittelusta. Tiesimme vain, että hän oli syyrialainen mies, joka ei osannut suomea eikä englantia, eikä ollut koskaan tehnyt ravintola-alan töitä. Pelkäsimme, että harjoittelija olisi enemmän vaivaksi kuin hyödyksi, tunnustaa ravitsemustyöntekijä Anu Maaranen.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

– Ennakkoluulot hävisivät nopeasti, sillä Ayham oli innokas omaksumaan niin ravintolatyön kuin suomen kielen. – Ayham oli nopea oppimaan. Yleensä näytimme hänelle kerran, miten joku asia tehdään, ja sen jälkeen hän halusi tehdä kaiken itse. ”SUOMI ON KYLMÄ JA IHANA” Ayham joutui lähtemään perheensä kanssa kotimaastaan Syyriasta sodan vuoksi. Perheeseen kuuluvat vaimon lisäksi kolme poikaa ja yksi tytär. – Haluan tehdä töitä ja oppia suomen kielen. Suomi on ihana, kylmä maa. Haluan olla töissä, enkä vain istua kotona, silloin ajatukset vain pyörivät päässäni. Ayham viihtyy Varkaudessa ja kuvailee kau-

Kuvassa vasemmalta Ayham Almurei ja Aisha Almurei, Ayhamin vaimo, joka oli myös harjoittelussa Sodexolla sekä Anu Maaranen ja Paula Kylmänen.

punkia isoksi ja ihanaksi. – Työkaverini Sodexolla olivat tosi mukavia, Ayham kertoo. Sodexolla tehdyn harjoittelun ansiosta hitsaajana kotimaassaan työskennellyt Ayham pääsi metallituotteita valmistavaan Warkaus Worksiin työharjoitteluun. Ennakkoluulojen rikkominen jatkuu yhä Sumitomon henkilöstöravintolassa. – Seuraavaksi Ayhamin vaimo on tulossa meille työharjoitteluun, ravintolapäällikkö Paula Kylmänen kertoo. •

– Haluan tehdä töitä ja oppia suomen kielen.


13

Työelämän tutustumisjakso avaa ovia turvapaikanhakijoille Sodexo tarjosi vuoden aikana yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille mahdollisuutta työelämään tutustumiseen (TET). TET-jakson pituus oli yhdestä kolmeen viikkoa.

S

odexo Suomi on allekirjoittanut yritysvastuuverkosto FIBSin monimuotoisuussitoumuksen. Monimuotoisuuden edistäminen on yksi konsernimme maailmanlaajuisista strategisista painopistealueista. Kiinnitämme huomiota monimuotoisuuden edistämiseen myös aina rekrytoidessamme uusia työntekijöitä. Elämäntilanteiltaan, kulttuuritaustoiltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset lisäävät yrityksemme kykyä palvella hyvin kaikkia asiakasryhmiä, toteaa Sodexon HR Manager Ria Repo-Anderson. Monimuotoisuutta voi toteuttaa ainoastaan mukaan ottamisen kulttuurilla. – Mukaan ottamisen kulttuurista voi syntyä yhteisö, jossa kaikki kokevat kuuluvansa porukkaan, saavansa tukea, arvostusta ja rohkaisua, Repo-Anderson lisää. Sodexo noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja OECD:n yritysvastuun periaatteita. – Olemme tyytyväisiä, että saimme valtakunnalliseksi työelämäkumppaniksemme Sodexon. TET-jaksoilla turvapaikanhakijat pääsevät tutustumaan suomalaiseen työelämään ja oppivat suo-

malaisesta työkulttuurista. Tämä tukee turvapaikanhakijoiden kotoutumista, sanoo Punaisen Ristin työelämäkoordinaattori Juhana Päivärinta. – TET-jaksolle haluavat turvapaikanhakijat ovat yleensä motivoituneita: he kaipaavat taukoa huolien ajattelusta, ja lisäksi TET tarjoaa hienon tilaisuuden tutustua vastaanottokeskuksen ulkopuolisiin ihmisiin, toteaa Ria Repo-Anderson. Vaikka turvapaikkapäätös olisi negatiivinen, jää työelämään tutustumisesta ikuinen muisto kaikille osapuolille, Repo-Anderson muistuttaa. – Jos taas päätös on positiivinen, on henkilöä jo valmiiksi opastettu, miten suomalainen yhteiskunta toimii. •

Sodexo noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja OECD:n yritysvastuun periaatteita. SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


14

Sodexo edistää monimuotoisuutta

S

odexolla on maailmanlaajuinen tavoite, että 40 % sen johtajista olisi aina toista sukupuolta. Tätä tavoitetta tukemaan on luotu kansainvälinen, naisille suunnattu koulutusohjelma Swift, joka on lyhenne sanoista Sodexo Women’s International Forum for Talent. Suomesta koulutukseen osallistuivat viime vuoden aikana Business Controller Pamela Roberts, District Manager Kirsi Koskinen ja Kaivomestarin Site Manager Päivi Louhivaara. Koulutus koostui kerran kuukaudessa pidetyistä webinaareista, joiden lisäksi osallistujat saivat runsaasti materiaalia, jota piti itsekseen opiskella. Kaikille nimettiin kollega toisesta Sodexo-maasta, jonka kanssa tehtiin erilaisia aihepiiriin liittyviä välitehtäviä. Vuoden kestänyt koulutus huipentui syyskuun lopussa Oslossa pidettyyn WIN-konferenssiin. Ensimmäinen WIN järjestettiin jo vuonna 1998. Se on koonnut jo lähes 20 vuoden ajan yhteen naisjohtajia, yrittäjiä ja vaikuttajia elämän eri aloilta. Sodexon Swift-ohjelma on tehnyt yhteistyötä WINin kanssa vuodesta 2009 lähtien. Konferenssissa oli mukana 600 osallistujaa 60 eri maasta. Sodexolaisia tästä joukosta oli 20. Suomalaisten lisäksi mukana oli Sodexon edustajia Ruotsista, Norjasta, Iso-Britanniasta ja Hollannista.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

MIELENKIINTOINEN KONFERENSSI Monimuotoisuuden edistäminen on yksi Sodexo-konsernin maailmanlaajuisista strategisista painopistealueista. Swift on yksi keino lisätä tasa-arvoa johtajatasolla. Suomessa tilanne on päinvastainen kuin monissa muissa Sodexo-maissa. Täällä suurin osa johtajista on jo naisia ja Suomen Sodexo pyrkiikin rekrytoimaan riittävästi miehiä. – Konferenssissa huomasi, että naisjohtajuus on nyt todella nouseva trendi ja monilla yrityksillä oli sama tasa-arvotavoite kuin Sodexolla, Pamela Roberts toteaa. – Suomessakin on vielä paljon tekemistä täydellisen tasa-arvon suhteen. Naiset joutuvat edelleen tekemään paljon enemmän kuin miehet päästäkseen samaan asemaan ja palkkauksessa on epätasa-arvoa, vaikka tilanne onkin kehittynyt parempaan suuntaan, Kirsi Koskinen sanoo. NAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN Sodexo Suomi on allekirjoittanut yritysvastuuverkosto FIBSin monimuotoisuussitoumuksen. Maailmanlaajuisesti Sodexolla on viisi painopistettä monimuotoisuudessa: sukupuolten välinen tasapaino, kulttuuri ja alkuperä, sukupolvien erilaisuus, osatyökykyisyys ja seksuaalivähemmistöt. – Konferenssissa puhuttiin paljon myös ym-

päristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä. Sodexon yhteiskuntavastuuohjelma Better Tomorrow 2025 -ohjelma on vahvasti kiinni ajassa ja arvoissa, jotka näyttäisivät nyt olevan megatrendi maailmalla ja erityisesti naisjohtajien sydäntä lähellä, Roberts toteaa.

– Konferenssissa oli puhujana myös Sodexo-konsernin toimitusjohtaja Michel Landel, joka nautti myös lounaan meidän kanssamme. Tämä osoittaa hyvin, miten sitoutunut Sodexo on naisten aseman parantamiseen, Pamela Roberts, Kirsi Koskinen ja Päivi Louhivaara kertovat. •


15

Sodexon Sirpa Salmi nappasi PRO 2018 -palkinnon SODEXON NESTE-ASIAKKUUDESTA vastaava avainasiakaspäällikkö Sirpa Salmi palkittiin horeca-alan ammattilaisten PRO 2018 -tunnustuksella ravitsemis-/ruokapalvelupäällikkö -sarjassa. – Voitto tuntui ihan huikealta. Mahtavaa saada tällainen tunnustus omalle työlle, varsinkin kun kilpailijani olivat myös kovia ammattilaisia, Salmi iloitsi. Kiitospuheessaan Salmi iloitsi mukavista työkavereistaan ja monipuolisista työmahdollisuuksistaan. – On mieletön onni, että olen saanut työskennellä erilaisissa paikoissa ja asiakkuuksissa. Työkaverit ovat minulle elämän suola ja heidän kanssaan on hyvä jatkaa eteenpäin. Salmi aloitti uransa Presidentinlinnassa ja hän

on ehtinyt työskennellä Sodexolla muun muassa Ilmarisen ja Stora Enson henkilöstöravintoloiden päällikkönä. Nyt Salmen vastuulla on Neste-asiakkuus ja seitsemän ravintolaa. – Olimme Sodexolla iloisia Sirpan saamasta tunnustuksesta. Oli todella hienoa, että meiltä oli kaksi upeaa ehdokasta mukana finaalissa ja olemme ylpeitä sekä Sirpasta että Ammattikeittiön päällikkö -sarjassa ehdolla olleesta Kari Suomaasta, iloitsi Sodexon liiketoimintajohtaja Pia Romu. PRO-palkinto on vuosittainen tunnustus, joka jaetaan parhaille horeca-ammattilaisille 15 sarjassa. Palkinto jaettiin tänä vuonna 16. kerran. Palkintojen saajia voivat ehdottaa muun muassa työkaverit, yhteistyökumppanit ja esimiehet. •

Maailmanlaajuisen Sodexo Ambassador -ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että Sodexon kaikki

427 000

työntekijää ymmärtävät samalla tavalla, mitä Sodexo edustaa ja miten parannamme asiakkaiden elämänlaatua.

Sodexo tarjosi työntekijöilleen rahallista tukea kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


16

CASE

Työharjoittelumahdollisuuksia erityistä tukea vaativille

S

odexo mahdollistaa jatkuvasti erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työharjoitteluita eri toimipisteissään. Yhteistyökumppaneina toimivat Orton Pro ja Keskuspuiston ammattiopisto. – Saamme Keskuspuiston ammattiopiston kautta hyvin erityyppisiä henkilöitä työharjoitteluun. Kirjo on laaja, syrjäytyneistä vaikeammin vammautuneisiin. Yhteistyö perustuu siihen, että löydetään oikeanlainen harjoittelupaikka oikeanlaiselle ihmiselle, kertoo Sodexon Key Account Manager, Sanna Pauanne. Viime tilikaudella Metropolia Leiritiellä oli työharjoittelussa kaksi kuuroa opiskelijaa. Sodexolaiset pelkäsivät, että kuurous voisi lisätä työtapaturmien riskiä. Ennakkoluulot osoittautuivat kuitenkin turhiksi. – Henkilökuntamme ei ole viittomakielitaitoista, joten aluksi apuna oli tulkki. Kommunikointi tapahtui pääsääntöisesti näyttämällä ja välillä kirjoittamalla. Työtapaturmien riskiä vähennettiin sopimalla, että harjoittelijoita taputetaan olkapäälSODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

le takaa lähestyttäessä, Pauanne sanoo. Erityistä tukea tarvitsevat työharjoittelijat tekevät yleensä avustavia työtehtäviä, esimerkiksi tiskaamista tai pöytien pyyhkimistä. Työharjoittelijoihin ja heidän työpanokseensa ollaan oltu tyytyväisiä. Yksi opiskelija on jopa palkattu harjoittelujakson jälkeen. – Metropolia Onnentiellä oli harjoittelussa henkilö, jonka erityispiirteenä oli vaikea Aspergerin oireyhtymä. Valitsimme hänelle tarkoituksella rauhallisemman toimipisteen, koska hän jännitti suuren ihmisjoukon kohtaamista. Harjoittelujakso sujui niin hyvin, että hänet palkattiin harjoittelun jälkeen sesonkiavuksi, Pauanne kertoo. Pauanne kokee, että erilaiset työntekijät ovat ehdottomasti voimavara. Esimerkiksi kyseiseltä pojalta, jonka erityispiirteenä oli Aspergerin oireyhtymä, Onnentien toimipisteen henkilökunta oppi valtavasti. – Kyseisen oireyhtymän omaavat sanovat asiat aina suoraan. Aitous oli mykistävää, Pauanne sanoo. •

#mälupaan -ryhmä tuki hyviä päätöksiä SODEXOLLA ELÄMÄNLAADUN parantamiseksi ja diabeteksen ehkäisyn tueksi luotiin vuoden 2017 alussa Hyvä elämä -kampanja ja Facebookiin #mälupaan-ryhmä, jossa ryhmäläiset ovat voineet kannustaa toisiaan hyvän elämän pariin. Haasteen keulakuviksi asettuivat vuoden alussa liiketoimintajohtajat Pia Romu ja Sari Van De Coevering. Facebookin ryhmässä sodexolaiset saattoivat jakaa vinkkejä ja kannustaa toisiaan hyvän elämän pariin. •

Sitoudumme siihen, että kaikissa toimintamaissamme tulee tehdä vuoteen

2025

mennessä kehitysaloitteita ja -ohjelmia, jotka edistävät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden rekrytointia, sitoutumista ja työssä selviytymistä.


17

Roolimme 17–25 PALVELUNTARJOAJANA

B Vaikutuksemme yksilöihin

Roolimme työnantajana

Roolimme palveluntarjoajana

Roolimme yrityskansalaisena

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen.

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan.

Vaikutuksemme yhteisöihin

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa, ja kestävää liiketoimintaa.

Tuemme moni­muotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä.

Vaikutuksemme ympäristöön

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

etter Tomorrow 2025 -ohjelma on liiketoimintamme ytimessä ja osa kaikkia palvelujamme. Sitoumuksemme auttavat meitä parantamaan kuluttajien elämää ja rakentamaan entistäkin vahvempia suhteita asiakkaidemme, palvelunja tavarantoimittajiemme kanssa. JOITAKIN ESIMERKKEJÄ: ❱❱❯ Kun toimimme asiakkaidemme toimipaikoilla, energiankäytöllämme ja päästöillämme on vaikutus heidän hiilijalanjälkiinsä. Niinpä etsimme uusia keinoja päästöjen vähentämiseksi tehokkaiden välineiden ja työskentelytapojen avulla.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja.

❱❱❯ Tarjoamme erikoisateriavaihtoehtoja kuluttajille, jotka tarvitsevat räätälöityjä aterioita, kuten vanhuksille ja sairaalapotilaille. Tarjoamme myös vastuullisesti tuotettuja ruokavaihtoehtoja kaikille kuluttajille. Olivatpa ihmiset siis missä päin maailmaa tahansa, he voivat pitää huolta terveydestään.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä.

❱❱❯ Ostamillamme tuotteilla ja palveluilla saamme aikaan suuria vaikutuksia yhteisöissä. Olemme sitoutuneet suosimaan pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, jotta voimme tuottaa arvoa takaisin. •

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


18

Lokakuussa herkuteltiin pohjoismaisilla mauilla Lokakuussa, viikoilla 41–44, Sodexon ravintoloissa herkuteltiin pohjoisen keittiön raikkailla, puhtailla ja aidoilla mauilla.

N

ordic Flavours -teemaviikoille Sodexon pohjoismaiset Global Chefit Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta valitsivat suosikkireseptinsä, joiden mukaan ruokaa val-

mistettiin. – Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, vaan loistavia, yllättäviä ja upeita makuja löytyy myös lähialueiltamme, totesi Food Service Development and Adaptation Specialist Katri Saraste. Kullakin Global Chefillä oli oma nimikkoviikkonsa, jonka ruokalistan hän oli suunnittelut. – En kyllästy koskaan sesonkikasviksiin. Niistä on helppo luoda herkullisia lounasruokia. Ruuanlaitostani ei myöskään tulisi oikein mitään ilman vastajauhettua mustapippuria. Omalla nimikko-

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

viikollani toin tarjolle annoksia, joista sain hyvää palautetta, kun olin esittelemässä niitä yhdysvaltalaisille Global Chefin USAn kiertueella, kertoi norjalainen Oslon Bymiljøetatenin keittiömestari Andre Thomas Wels. Ekern Skytteholmin keittiömestari Edis ”Eddie” Dautovicin suosikkiyrtti on tilli, joka tuo hänen mieleensä kalliot ja pohjoisen meren. – Tilli sopii hyvin käytettäväksi esimerkiksi lampaanlihan ja kalan kanssa. Tarjosin ruokia, joita söisin itsekin mielelläni lounasravintoloissa. Yhdistelin niissä uudella tavalla ruotsalaisen ruokakulttuurin eri raaka-aineita ja makuvivahteita, kertoi Eddie Dautovic. Tanskalaisella viikolla tarjolla oli tanskalaisten omia suosikkeja, jotka olivat myös helppoja valmistaa.


19

En kyllästy koskaan sesonkikasviksiin. Niistä on helppo luoda herkullisia lounasruokia.

– Yksi ikisuosikeistani on liperi eli lipstikka. Se sopii käytettäväksi sekä kasvis-, liha- että jälkiruoissa. Sillä on ainutlaatuinen ominaismaku, kertoi Kööpenhaminan Brøndbyn IBM Prøvensvejn keittiömestari René Stegmann. – Minä puolestani suosin suomalaisia raakaaineita, erityisesti suomalaista kalaa, sieniä ja marjoja. Arvostan järviemme ja metsiemme antimien ainutlaatuisia makuvivahteita. Nimikkoviikkoni ruuat olivat maukkaita suomalaisia lounasruokia, kertoi puolestaan Helsingissä sijaitsevan Elisa Pasilan keittiömestari Tommi Hedman. •

Nordci Flavours -teemaviikolla herkkuja valmistivat Ekerön Skytteholmin keittiömestari Edis ”Eddie” Dautovicin (vas.), Oslon Bymiljøetatenin keittiömestari Andre Thomas Wels, Kööpenhaminan Brøndbyn IBM Prøvensvejn keittiömestari René Stegmann ja Helsingissä sijaitsevan Elisa Pasilan keittiömestari Tommi Hedman.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


20

Vastuullinen kahvi sai kiitosta asiakkailta

K

ela Pitäjänmäen Sodexo-henkilöstöravintolassa tarjoillaan vastuullisesti tuotettua Cafitesse Café Noir UTZ -kahvia kahdesta automaatista. Siirtyminen suodatinkahvista automaatilla keitettyyn ja jaeltuun kahviin sujui viime syksynä jopa odotettua paremmin. Muutos toteutettiin yhdessä Kelan kanssa. – Yleensä kahviin liittyvissä muutoksissa asiakkailta tulee aluksi pääosin kielteistä palautetta, mutta tällä kertaa palaute oli suureksi osaksi positiivista. Asiakkaamme ovat kehuneet paljon kahvin vahvaa makua ja sen tasalaatuisuutta, Site Manager Tarja Siik hämmästelee. Asiakkaat pitävät myös kahviautomaattien helppokäyttöisyydestä, jonottamisen vähenemisestä ja kahvin

CASE

Sodexo oli mukana tekemässä luomupuuron maailmanennätystä SODEXON TOIMIPAIKAT osallistuivat keskiviikkona 6.9. valtakunnalliseen Luomupuuron maailmanennätykseen. Schools&Universities-segmentin puolella lusikoitiin lähes 2 674 lautasellista luomupuuroa ja Corporate-segmentin toimipaikoissa nautittiin luomupuuroa 1 605 annosta. Maailmanennätys syntyi ja on nyt 390 230 annosta. Kaiken kaikkiaan luomupuuron maailmanennätykseen osallistui yli 200 000 lasta ja nuorta lähes sadassa Suomen kunnassa. Mukana oli yli tuhat päiväkotia, yli 600 peruskoulua, lähes sata lukiota ja kymmeniä ammatti- ja korkeakouluja. – Lapset olivat ihan innoissaan mukana maailma-

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

nennätyksen lusikoimisessa. Tarjosimme aamupalalla 272 lautasellista maistuvaa luomumannapuuroa mehukeiton kanssa. Mannapuuro on lasten ehdoton suosikkipuuro, kertoo Helsingin eurooppalaisen koulun Site Manager Seija Mala. Sodexolla innostuttiin heti Luomupuuron ME-kampanjasta mukaan tavoittelemaan maailmanennätystä. Yritys vastaa lähes 30 korkeakoulutoimipisteen ruokahankinnoista. – Maailmanennätys oli mukava tapa hakea näkyvyyttä luomun käytölle, kertoo Student Experience Coordinator Karita Kousa. Sodexon lukuisissa päiväkoti-, koulu- ja korkeakoulutoimipisteissä on luomua tarjolla päivittäin. Yleensä luomutuotteet ovat juuri puuroja tai leipiä. – Kerromme ruokalistalla aina selkeästi mikä on luomua. Lisäksi viestimme luomun käytöstä verkkosivuilla sekä erilaisilla tarroilla ja etiketeillä, Kousa kertoo. •

ekologisuudesta. UZT-merkintä kertoo kahvin jäljitettävyydestä sekä vastuullisesta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioivasta tuotantotavasta. Café Noir UTZ -kahvi toimitetaan henkilöstöravintolaan pakastetiivisteinä. Tiivisteet vähentävät pakkaus- ja biojätettä, valmistuksen energiankulutusta sekä ympäristöä kuormittavien pesuaineiden tarvetta. Lisäksi se parantaa työturvallisuutta, sillä kuumia ja painavia kahvinvalmistusastioita ei enää tarvitse nostella. – Kahvitiivisteen ympärillä olevat pahvi ja muovi ovat kierrätettävissä. Samoin käytettyjä kahvinporoja ei kerry enää ollenkaan. Keitimme ennen noin 120 litraa kahvia, mikä vei paljon aikaa. Nyt automaatit tarvitsee täyttää kerran tai kahdesti päivässä ja puhdistaminenkin vie vain muutaman minuutin viikoittain. •


21

CASE

Ruispilvi – Sodexon ravintoloihin Sodexon ikioma luomuruisleipä

S

odexon ravintoloihin tuli keväällä tarjolle luomuruisleipä Ruispilvi. Ruispilvi oli varta vasten Sodexoa varten kehitetty pilven muotoinen leipä, joka leivotaan Suomen Savossa, Naarajärvellä. Leipä on Sodexon ikioma, joten sitä saa vain Sodexon ravintoloista. – Ruisleipä on lounaspöydän hittituote ja suurin osa asiakkaistamme valitsee sen ruuan kumppaniksi, kertoo Senior Strategic Buyer Minna Lehtola. – Ajatus omasta ruisleivästä lähti siitä, että halusimme tarjota kunnon ruisleipää, joka maistuu aidosti ja juurevasti rukiille. Useiden tuote-ehdotusten ja maisteluraatien ylivoimainen voittaja oli Ruispilvi. Tämän maukkaan leivän vilja on sataprosenttisesti ruista, kertoo Lehtola. •

ITSEPALVELUKASSA TUPLASI MYYNNIN Sodexolla otettiin syksyllä käyttöön kaksi itsepalvelukassaa, joista toinen on Atomitiellä ja toinen Neste Keilarannan kahviossa. – Itsepalvelukahvion suosio yllätti meidät kaikki. Myynti on ollut jopa kaksinkertainen siihen nähden, mitä odotimme. Nesteen työntekijät hakevat kahviosta niin välipalaa kuin palaveritarjottavaakin, kertoo Neste Keilarannan ravintolaesimies Jandra Kahr-Tapiola. •

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


22

Kun kasvisruoka on maustettu hyvin, se maistuu monelle.

Sodexo lisäsi kasvisruuan tarjontaa Sodexo panosti vuoden 2017 aikana tuntuvasti kasvis- ja vegaaniruuan tarjontaan. Herkullisia kasvisruokia tuli tarjolle ravintoloihin portaittain kevään aikana.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


23

V

astasimme tällä lisääntyvään kysyntään, sillä trendit ja asiakastyytyväisyyskyselyt osoittivat, että ihmiset kaipaavat kasviruokavaihtoehtoja, kertoo Recipe Design and Menu Planning Manager Ritva Seppälä. Yhtä tärkeä vaikutin oli Sodexon Better Tomorrow 2025 ja kestävän kehityksen näkökulma. Kasviruokailu on tutkitusti lihansyöntiä ympäristöystävällisempää, sillä eläinperäisillä tuotteilla on suurempi hiilijalanjälki ja niiden tuotannosta aiheutuu paljon enemmän ilmastoa rasittavia kasvihuonekaasuja. Sodexo sitoutuu myös globaalissa Golden Rules -ohjelmassaan siihen, että kasviksia tarjotaan mahdollisimman paljon. VASTAA ASIAKKAIDEN TOIVEISIIN – Kansainvälisenä toimijana seuraamme tarkoin trendejä ja asiakkaiden toiveita. Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että asiakkaamme toivovat enemmän kasvisruokaa ja myös vegaanista ruokaa lounastarjontaamme. Haluamme ilman muuta yrityksenä suojella ympäristöä, tukea terveellistä ravitsemusta ja tarjota vaihtoehdon liharuoille. Yhä useampi kuluttaja haluaa lisätä ruokavalioonsa kasvisproteiinia ja vähentää esimerkiksi punaisen lihan käyttöä. Erityisesti opiskelijat ja nuoret aikuiset suurissa kaupungeissa ja toimistotöissä olivat toivoneet kasvisruokaa. – Rakensimme huolella uutta reseptiikkaa koko syksyn 2016 ajan. Kaikki tarjolle tuleva kasvisruoka ei ollut automaattisesti vegaanista, mutta lisäsimme myös vegaanien kasvisruokien määrää. Mahdollisuuksien mukaan suurin osa reseptiikasta oli vegaanista, jolloin se soveltui sekä kasvissyöjille että vegaaneille. Vegaanit eivät syö mitään eläinperäisiä tuotteita, esimerkiksi lehmänmaitotuotteita, kananmunia tai hunajaa. Olemme halunneet pohjustaa

sellainenkin joka ei muuten valitsisi kasvisruokavaihtoehtoa. MONIPUOLISESTI KASVISPROTEIINEJA Kasvisruuan on oltava täysipainoista ja sisällettävä saantisuosituksien verran proteiinia. – Käytämme uusia markkinoille tulleita kasvisproteiineja, kuten härkäpapua. Lisäksi hyödynnämme uudella tavalla vanhoja tuttuja kasvisproteiininlähteitä, kuten kikherneitä, tofua ja soijaa. Oleellista on se, että kasvisruoka maustetaan hyvin ja että ruokaan etsitään erilaisia rakenteita. – Monet ajattelevat, että kasvisruoka on sellaista epämääräistä mössöä. Tämän halusimme täysin kumota tarjoamalla riittävän mielenkiintoisia rakenteita, esimerkiksi rapsakkaa ja pehmeää, rouskuvaa ja kiinteää. – Koulutus oli iso osa tätä kasvisruokaprojektia. Koulutimme keittiömestarit ja kokit uusien raaka-aineiden käyttöön, jotta he saivat näkemystä, ideoita ja kokemusta valmistaa uudenlaisia ruokia.

asiat hyvin ja siksi olemme satsanneet aikaa nimenomaan tuotekehitykseen. Sodexolla oli toki ollut tarjolla kasvisruokaa aiemminkin, mutta nyt tarjonta laitettiin suurennuslasinalle. – Lähestyimme asiaa maku edellä. Jos kasvisruoka on riittävän maukasta ja houkuttelevaa, siihen tarttuu toivon mukaan uteliaisuudesta joku

GLOBAALI TRENDI Suomen vanavedessä myös muut Pohjoismaat ottivat listoilleen samoja tai kunkin maan asiakkaiden mieltymysten mukaan räätälöityjä kasvisruokia. Ruotsissa on perinteisesti samanlainen lounaskulttuuri kuin Suomessa, mutta esimerkiksi Tanskassa ihmiset syövät yleensä kylmän salaattilounaan ja poimivat lautaselleen yksittäisiä raaka-aineita. – Teimme Suomessa yhteispohjoismaisen reseptipankin, jota muut maat voivat hyödyntää. Sodexo on lisännyt kasvisruuan tarjontaa myös globaalisti. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Sodexo rakensi yhteistyössä WWF:n kanssa kouluihin vastuullisen Green & Lean -ateriakokonaisuuden, joka perustuu kokojyväviljan ja vihanneksien lisäämiseen sekä suolan, sokerin sekä rasvan vähentämiseen. Aterioiden tarjoilu aloitettiin tammikuussa 40 eri koulussa.

Kun normaalisti kasvisruuan valitsee noin 100 ruokailijaa, pinaattiletut maistuvat 250 syöjälle. Ruotsissa on esimerkiksi Compens EAT -projekti, jonka ruuilla on hyvin pieni hiilijalanjälki. Myydyistä aterioista menee lahjoitus vesiprojektille Keniaan. Yhdysvaltalainen Mindfull by Sodexo -projekti puolestaan haastaa syömään paitsi terveellisesti ja liikkumaan myös elämään tietoisemmin hetkessä ja nauttimaan ravinnosta ja elämästä ylipäätään. TIETO LÖYTYY HELPOMMIN Ravintolapäällikkö Kati Flink vastaa Metropolia-ammattikorkeakoulun Leiritien opiskelijaravintolasta, jossa käy noin 800 lounastajaa päivittäin. – Meillä oli selkeästi nähtävissä se, että kasvisruuan kysyntä lisääntyi. Leiritiellä oli jo aiemmin selkeät kasvisruokasuosikit, jotka tekivät kauppansa myös sekasyöjille: itse tehdyt pinaatti- ja porkkanaletut, kasviscalzonet sekä -pihvit. – Kun normaalisti kasvisruuan valitsi ennen uusia reseptejä noin 100 ruokailijaa, pinaattiletut maistuivat 250 syöjälle. Ruokailijoiden selkeä toive oli, että jokaisessa kasvisruuassa on myös proteiinia. – Kasvisproteiininlähteistä opiskelijoiden suosikki on tofu, myös kikhernettä sisältävät curryt tekevät hyvin kauppansa. On valtavan hyvä asia, että kasvis- ja vegaaniruuan tarjonta nyt lisääntyi, sillä kyseessä on nouseva trendi, jolle ei näy loppua, Flink summasi. • SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


24

CASE

Juniorikokki-kilpailu kannusti lapsia tekemään ruokaa Sodexo järjesti vuoden alussa yhdessä Oulun kaupungin koulujen kanssa peruskoululaisille tarkoitetun Juniorikokkikilpailun. Voiton nappasi Haukiputaan koulun Phuutjoukkue, jonka Kanat makaroonissa -annos nostettiin ruokalistoille kaikissa Oulun kaupungin kouluissa, joissa Sodexo toimii.

J

uniorikokki-kilpailuun osallistui kuusi 2.-7.-luokkaisten muodostamaa joukkuetta Oulun kouluista. Kilpailu huipentui finaalipäivään 9. helmikuuta, kun kaikki joukkueet pääsivät valmistamaan annoksensa tuomariston maisteltavaksi. Oppilaat olivat kehittäneet reseptinsä itse, ja niiden tuli olla kouluruokailusuositusten mukaisia. Sodexon henkilökunta avusti lapsia kilpailun harjoituksissa ja auttoi jalostamaan reseptejä. Suosittuja raaka-aineita olivat kana ja pasta, sillä puolet kisaan osallistuneista valmisti annoksensa näistä aineista. Voittajaksi tuomaristo valitsi Kanat makaroonissa, jonka valmistanut Phuut-joukkue sai kehuja toimivasta työnjaosta, suolan käytöstä sekä siististä työskentelystä. – Voittaja-annos todistaa, miten yksinkertaisesta ruuasta voi saada maustamalla herkullista. Ryhmän yhteistyö sujui myös todella mallikkaasti, kiitteli tuomaristoon kuulunut Suomen Sodexon toimitusjohtaja Bianca Brink. SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Idea kilpailuun lähti halusta tiivistää yhteistyötämme koulun ja oppilaiden vanhempien kanssa. Phuut-joukkueen muodostivat Eveliina Aho, Mira Kants, Eerika Roininen, Tiia Siipola ja Suvi Mäkelä. Sodexolta kilpailua olivat järjestämässä myyntipäällikkö Pekko Manninen ja Oulussa työskentelevä District Manager Päivi Huhtamella. – Idea kilpailuun lähti halusta tiivistää yhteistyötämme koulun ja oppilaiden vanhempien kanssa. Olemme iloisia, että myös koulujen henkilökunta oli aktiivisesti mukana ja tiedotti kilpailusta oppilaille ja koteihin. Finaalipäivä sujui mukavissa merkeissä ja oppilaiden into kokkaamiseen pysyi yllä koko kilpailun ajan, Manninen myhäilee. •

Kilpailun tuomaristoon kuulunut Bianca Brink korosti turvallisuuden tärkeyttä kiireestä huolimatta, ja kehotti käyttämään viiltosuojahanskoja.


25

Brasilialainen keittiömestari ihastui Suomeen KEITTIÖMESTARI GUSTAVO SANA saapui Suomeen kevättalvella ja rakastui lumen ja salmiakin maahan. Vierailu oli osa Sodexon kansainvälistä Global Chef -ohjelmaa. Sodexon asiakkaat ja henkilökunta pääsivät pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Tampereella nauttimaan Brasilian mauista sekä aurinkoisen Gustavo Sanan seurasta. Kaksiviikkoisen kiertueen aikana Gustavo, sekä Head of Marketing, Schools and Universities Nordics Pirita Pohjanne ja restonomiharjoittelija Niina Lindholm kiersivät niin korkeakoulu- kuin yritystoimipisteitä Gustavon suunnitteleman brasilialaisen menun kera. Onnistunut kiertue päättyi Espoon Technopoliksen ravintolaan. – Global Chef -ohjelman tavoitteena on tarjo-

Phuut-joukkueen muodostivat Eveliina Aho, Mira Kants, Eerika Roininen, Tiia Siipola ja Suvi Mäkelä. – Keksimme joukkueen nimen ilmapallokukasta, jonka meitä harjoituksissa avustanut sodexolainen Rami Raita teki meille. Annoimme kukalle nimen Phuu, ja ajattelimme, että se olisi hyvä nimi myös joukkueelle.

ta asiakkaille lisäarvoa, pieni yllätys arjen keskelle. Olemme saaneet niin nyt kuin aiempinakin vuosina vieraaksemme hienoja keittiömestareita, jotka eivät vain jää keittiöön, vaan myös tulevat rohkeasti esille juttelemaan asiakkaiden ja ravintoloiden henkilökunnan kanssa, kiitteli Sodexo Technopoliksen District Manager Panu Lokki. Sana nautti kaksiviikkoisen kiertueen aikana eniten juuri ihmisten kohtaamisesta. – Yllätyin siitä, miten sydämellisiä ihmisiä suomalaiset ovat. Heitä on ensin vaikea lähestyä, mutta kun jää on rikottu, he ovat mahtavia, hän hehkutti Kiertuetta varten Gustavo suunnitteli brasilialaisen menun, jota muokattiin hieman suomalaisilla raaka-aineilla. Tarjolla oli esimerkiksi Moquecaa, eli sei-fileetä kookoksen kera, Feijoadaa, jossa on porsasta, papuja ja sipulia, sekä perunamuusia ja katkarapuja sisältävää Bobóa. Jälkiruuaksi tarjoiltiin muun muassa kondensoidusta maidosta, voista ja kookosmaidosta valmistettua Beijinhoa. •

Gustavo Sanan (kesk.) Global Chef -kiertue päättyi menestyksekkäästi Espoon Technopoliksen ravintolaan. Tyytyväisiä olivat myös Panu Lokki (vas.), Niina Lindholm ja Pirita Pohjanne.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


26

Erkki Salminen hakee lounaan Kiltakellarista joka päivä. Samalla hän ehtii heittää huulta kaverinsa Unit Manager Jari Toivosen kanssa.

CASE

Kiltakellarin tiimi huolehtii vakioasiakkaastaan

S

odexon tavoitteena on tuottaa elämänlaatua parantavia palveluita. Vakioasiakas Erkki Salmisen ja Helsingissä sijaitsevan Kiltakellari-ravintolan henkilökunnan välillä vallitsee lämmin suhde, joka todella parantaa molempien elämänlaatua. Kun Salminen sairastui, vei ravintolan väki hänelle ruuan kotiin. Erkki Salmisen koti sijaitsee Helsingin Bulevardilla, aivan Sodexon Kiltakellari-ravintolan vieressä. – Rupesin käymään Kiltakellarissa lounaalla, koska ravintola oli niin lähellä. Ruoka oli niin hyvää, että lihoin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, Salminen nauraa. 88-vuotias herrasmies tuntee Kiltakellarin työntekijät nimeltä. – Erkki on hieno mies. Jaamme saman huumo-

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

rintajun, eikä juttu lopu koskaan, myhäilee Kiltakellarin Unit Manager Jari Toivonen, joka on työskennellyt ravintolassa yli kymmenen vuotta. LOUNAS KOTIIN ASTI Keväällä 2017 Salminen sairastui ja joutui sairaalahoidon jälkeen pitkään vuodelepoon. Toivonen ja muut Kiltakellarin työntekijät huolestuivat, kun vakioasiakasta ei kuulunut. – Kun Erkkiä ei näkynyt Kiltakellarissa, soitin hänelle ja saimme kuulla sairastumisesta. Meille oli selvää, ettemme jätä Erkkiä yksin ja veimme hänelle ruuan kotiin kolmen kuukauden ajan. Perjantaina toimme hänelle isomman satsin ruokaa, jotta viikonloppuna ei tarvitsisi nähdä nälkää. Onneksi mies toipui ja on nyt taas hyvässä kunnossa, Toivonen iloitsee. •


Roolimme YRITYSKANSALAISENA Vaikutuksemme yksilöihin

Vaikutuksemme yhteisöihin

Vaikutuksemme ympäristöön

Roolimme työnantajana

Parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Varmistamme, että työvoimamme on taustaltaan monimuotoista sekä sen, että toimijoidemme kulttuuri on palvelemiamme yhteisöjä heijastava ja rikastava.

Edistämme työntekijöidemme keskuudessa ja toimipisteissämme ympäristövastuullisuutta painottavaa kulttuuria.

Roolimme palveluntarjoajana

Tarjoamme kuluttajille terveellisen elämäntavan mukaisia vaihtoehtoja ja kannustamme niiden valitsemiseen.

Edistämme paikallista kehitystä sekä reilua, osallistavaa, ja kestävää liiketoimintaa.

Teemme vastuullisia hankintoja ja tarjoamme hiilipäästöjä vähentäviä hallinnointipalveluja.

Roolimme yrityskansalaisena

Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan.

Tuemme moni­muotoisuutta ja osallistamista yhteiskunnallisen muutoksen käynnistäjänä.

Tuemme kestävää resurssien käyttöä.

27

26–33

M

eillä on globaalina yrityksenä valtava tilaisuus saada aikaan positiivinen muutos. Toimimme yli 80 maassa, ja voimme palvelujemme ja äänemme avulla saada aikaan kansainvälistä edistystä maailman suurimpien ongelmien, kuten nälänhädän, sukupuolten tasa-arvon ja ruokahävikin suhteen. Olemme asettaneet yhdeksälle sitoumuksellemme kunnianhimoiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on haaste, mutta paiskimme töitä onnistuaksemme. Rakennamme globaalia verkostoa, joka ulottuu paikallisista kumppanuuksista kansalaisjärjestöjen (kuten Intiassa toimivan ECO Kitchenin) kanssa aina Stop Hungerin kaltaisiin globaaleihin aloitteisiin, jotta voimme auttaa rakentamaan parempaa huomista kaikille. •

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


28

CASE

Sodexo ja Brother Christmas tarjosivat lapsiperheille jouluillallisen Joulupukki ilahdutti lapsia kummassakin paikassa.

Brother Christmas ja Sodexo tarjosivat ennen joulua lapsiperheille illallisen Oulun Technopolis Galaksissa sekä Espoon Stella Business Parkissa.

I

llallisille osallistui yhteensä lähes 300 ihmistä, jotka Brother Christmas oli kutsunut paikalle omien verkostojensa kautta. – Näin joulun aikaan avun tarve on erityisen suuri, sillä eriarvoistuminen kasvaa koko ajan. Lapsille joulu on tärkeä juhla. Kun lapset palaavat tammikuussa kouluihin, toiset kertovat hienosta joulusta ja lahjoista, mutta joukossa on aina niitä lapsia, jotka ovat syöneet ihan arkisesti ja jääneet ilman lahjoja, totesi Brother Christmas. Brother Christmas oli itse paikalla Oulun tapahtumassa, johon osallistui yhteensä kuutisenkymmentä perhettä. – Avun tarvitsijat löytyivät todella helposti paikallisen avustusryhmän avulla. Kaksi vuotta sitten, kun olin juuri aloittanut auttamisen, pystyin tarjoamaan joulun seitsemälle lapsiperheelle, viime SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

vuonna autettavia lapsiperheitä oli 114 ja tänä vuonna voin auttaa jo 700 lapsiperhettä, Brother Christmas kertoI. Sekä Oulussa että Espoossa vapaaehtoiset sodexolaiset valmistivat ja tarjoilivat ruuan. Perheet saivat lahjaksi myös tuotekassin ja lahjakortit. – Halusimme tehdä yhdessä hyvää ja ilahduttaa joulun alla lapsiperheitä. Yhdessä Brother Christmasin kanssa syntyi idea Joulun taikaa -tapahtumasta. Oli hienoa, että saatoimme yhteistyössä tuottaa jouluiloa monille lapsiperheille, kertoo Sodexon District Manager Panu Lokki. Espoossa lapsia ilahdutti joulupukki akrobaattitonttuineen. Lapset kerääntyivät seuraamaan ohjel-

maa ja moni kävi halaamassa pukkia. − Tapahtuma on ollut todella iloinen ja lämminhenkinen. Täällä on sellainen aidosti ystävällinen tunnelma ja joulumieli, kehui tapahtumassa mukana ollut Antti Moilanen. Moilanen osallistui juhlaan vaimonsa Annukan sekä lastensa Iinan ja Joonan kanssa. − Ruoka oli myös todella hyvää. Lapsillamme on erityisruokavaliot, joten olimme erittäin ilahtuneita siitä, että myös heille löytyi syötävää, Annukka Moilanen iloitsee. Joulun taikaa syntyi monen tahon yhteistyöstä. Yli 30 Sodexon työntekijää lahjoitti illan ajaksi työpanoksensa ja yhteistyökumppaneilla oli mahdollisuus tukea tapahtuman tarjoilua sekä lasten joululahjoja. − Olemme Sodexolla valtavan iloisia, että saimme yhdessä Brother Christmasin kanssa tarjota

perheille tämän jouluisen tapahtuman. Juhlassa vallitsi huikean ihana tunnelma, lapsista huokui todellinen ilo ja tilaisuuden kruunasi pukin vierailu, kertoo Sodexon liiketoimintajohtaja Pia Romu. •

Tänä vuonna Suomen Sodexo lahjoitti joulukorttirahat Team Rynkebylle, joka kerää varoja vakavasti sairaille lapsille.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


29

WasteLESS Week -kampanja – maailmanlaajuinen sitoumus WasteLESS Week on Sodexon maailmanlaajuinen kampanja, joka kestää viisi päivää lokakuussa vuosittain. Viikon aikana Sodexo rohkaisee työntekijöitä, toimeksiantajia ja asiakkaita säästämään vettä, energiaa ja paperia.

S

uomessa kampanja jörjestettiin 11.– 15.9.2017. Sen aikana toimipisteiden tiimit keskittyivät arvioimaan toimintaansa jätehuollon järkeistämisen ja parantamisen näkökulmasta. Myös ruokahävikin vähentämisen tärkeyttä korostettiin viikon aikana. Rohkaisimme esimerkiksi Sodexo-ravintoloiden asiakkaita ottamaan lautaselleen ruokaa vain sen verran mitä jaksavat syödä ja ottamaan vain yhden lautasliinan kerrallaan. – Työntekijämme pyrkivät vähentämään jätteen määrää ja luonnonvarojen kulutusta yhdessä asiakkaittemme kanssa. WasteLESS week -kampanjan avulla kiitämme asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja korostamme samalla sitoutumis-

tamme ympäristöasioihin ja toimenpiteisiin, sanoo Sodexo Nordicsin QHSE-johtaja Per Liljedahl. – Sodexo on arvioinut yhteistyössä Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa Sodexo-konsernin aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrän. Olemme jo vuosien ajan aktiivisesti pienentäneet päästöjämme, ja maailmanlaajuinen tavoitteemme on vähentää Sodexon hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella, tai 34 %, vuoteen 2025 mennessä, Liljedahl sanoo. Suomessa Sodexon kampanja oli osa Hävikkiviikon kampanjointia. Hävikkiviikko on Kuluttaja-lehden järjestämä ruokahävikin hallintaan ja ruuan kunnioittamiseen liittyvä kansallinen kampanja. •

WasteLESS Week MIKÄ SE ON? WasteLESS Week on Sodexon vuosittain lokakuussa järjestämä viisi päivää kestävä kampanja asiakkaillemme (ja toimipaikoillemme) ympäri maailman. Se kannustaa kuluttajia, asiakkaita ja Sodexon työntekijöitä vähentämään jätteen määrää korostamalla ruuan, veden, energian, paperin ja raaka-aineiden säästämisen etuja – niitä ovat puhtaampi ilma, laajemmat luonnonympäristöt ja planeettamme luonnonvarojen jakaminen. MIKSI SODEXO KAMPANJOI? Kuluttajat, asiakkaat ja Sodexon työntekijät tekevät päivittäin tekoja, jotka vähentävät jätettä. WasteLESS Week -kampanjan avulla kiitämme heitä ja osoitamme tekojen positiiviset seuraukset. Tiedämme, että uusien tapojen omaksumisessa auttaa, jos se on helppoa, yksinkertaista, palkitsevaa ja houkuttelevaa. MITEN SE TOIMII? Toimipaikkojen materiaalit, kuten julisteet, videot ja aktiviteetit, osoittavat tuhlauksen vähentämisestä syntyvät konkreettiset hyödyt. Paikallisen tiedon avulla kampanjamateriaalit voidaan räätälöidä osoittamaan ihmisille, että heidän teoistaan on sekä paikallista että maailmanlaajuista hyötyä. KUINKA KAUAN SODEXO ON KAMPANJOINUT JA MILLÄ TULOKSILLA? Ensimmäinen WasteLESS Day -päivä pidettiin vuonna 2012 ja kampanja laajennettiin viikon mittaiseksi vuonna 2013. Havaittavat vähennykset jätteen määrässä jo viiden päivän aikana kannustavat jatkuvaan toimintaan, eli WasteLESS Week -kampanja rohkaisee ympärivuotisiin tekoihin, mikä onkin tavoitteenamme. •

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


30 Risto Sunberg, Sari Vehkajärvi, Tiina Yrjölä, Minna Brace, Sirpa Aly ja Sinikka Järvinen lahjoittivat peitot Kannelmäen palvelutaloon.

Sodexolaiset virkkasivat vanhuksille peitot

S

uomi 100 -juhlavuoden teema oli nimeltään Yhdessä, ja saman teeman hengessä sodexolaiset virkkasivat Kannelmäen palvelutalon asukkaille sinivalkoiset torkkupeitot. Peitot parantavat konkreettisesti kylmästä kärsivien vanhusten elämänlaatua ja kertovat, ettei heitä ole unohdettu. – Jokainen tilkkupeitto oli virkattu lämmöllä ja rakkaudella. Moni vanhus kärsii yksinäisyydestä ja halusimme lahjalla osoittaa, ettei heitä ole unohdettu, idean äiti kehitysjohtaja Tiina Yrjölä kertoi. Yrjölä ja muut peittoja virkanneet sodexolaiset luovuttivat lahjan juhlallisesti Kannelmäen palvelutalon itsenäisyysjuhlassa. Vanhukset olivat

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

myös muistaneet vastavuoroisesti sodexolaisia. Palvelutalossa asuva Eeva-Liisa Toivanen luovutti asukkaiden tekemät lankalinnut sekä sydämen muotoisen kortin, johon hän oli ollut itse mukana kirjoittamassa värssyä. – Sydämiä ja sydämellisyyttä ei koskaan ole liikaa, Toivanen oli korttia tehdessään todennut. Kymmenen peittoa lahjoitettiin palvelutalon asukkaiden yhteiseen käyttöön. Lottana vain 13-vuotiaana talvisodassa palvellut Irma Lähdesmäki sai yhdennentoista peiton itselleen. – Ei voi olla totta! Tässähän tulee ihan vedet silmiin. Peitto on aivan ihana, niin kauniit sinivalkoiset värit, ihasteli silminnähden liikuttunut Lähdesmäki. •


31

Sodexo allekirjoitti YK:n naisten voimaannuttamis-periaatteet Sodexo Nordic allekirjoitti kansainvälisenä naistenpäivänä YK:n naisten voimaannuttamisperiaatteet, Women’s Empowerment Principles. Nämä seitsemän kohdan periaatteet lanseerattiin alaotsikolla ”Equality Means Business” kansainvälisenä naistenpäivänä maaliskuussa 2010. Allekirjoittamalla periaatteet Pohjoismaiden tasolla Sodexo osoittaa vahvan tukensa ja sitoutumisensa työhön, joka tähtää naisten aseman edistämiseen ja vahvistamiseen järjestöissä ja yhteisöissä. Periaatteet allekirjoitti Sodexo Nordicin toimitusjohtaja Sander Graft Tukholmassa järjestetyn tasa-arvokonferenssin yhteydessä. Konferenssin järjesti Sodexon kansainvälinen naisten foorumi, Women’s International Forum for Talent, jonka tehtävänä on tukea tasa-arvotyötä ja luoda osallistavaa kulttuuria maihin, joissa yritys toimii. Sodexon hallituksen puheenjohtaja Sophie Bellon osallistui konferenssiin yhdessä verkoston 32 jäsenen kanssa. Paikalle oli kutsuttu luennoitsijoita, asiakkaita ja työntekijöitä kertomaan kokemuksistaan ja keskustelemaan mahdollisista ratkaisuista. Sophie Bellon kertoi Sodexossa tehdyn sisäisen tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan tasa-arvoiset johtoryhmät suoriutuvat tehtävästään epätasa-arvoisia paremmin kaikilla mittareilla. Sodexon kansainvälinen monimuotoisuusjohtaja Rohini Anand päätti konferenssin toteamukseen ”Olemme puhuneet tarpeeksi. Nyt on aika siirtyä tasa-arvopuheesta tekoihin.” •

Irma Lähdesmäki sai yhdennentoista peiton itselleen.

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


32

Stop hunger - 80 maassa

K

oska uskomme, että elämänlaatu edellyttää perustarpeiden tyydyttämistä, Sodexon työntekijät Yhdysvalloissa päättivät luoda STOP Hunger -ohjelman vuonna 1996. Yhdysvaltalaiset kollegamme Bostonin alueella havaitsivat, että kouluruokaloiden sulkeminen kesälomien ajaksi jätti osan lapsista ilman riittävää ravitsevaa ruokaa. Sodexon työntekijät päättivät

järjestää ilmaisia aterioita köyhimmille asuinalueille. Näin syntyi STOP Hunger -ohjelma. Nyt STOP Hunger -ohjelma on maailmanlaajuinen avustusjärjestöjen verkosto, joka pyrkii poistamaan nälän maailmasta. Se tukee Sodexon ekosysteemiä – työntekijöitä, asiakkaita, kuluttajia, toimittajia ja sidosryhmiä – tarttumaan toimeen niissä 80 maassa, joissa yrityksemme toimii. •

2017 82,000

WHO?

SODEXO EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND FRIENDS, CUSTOMERS, CONSUMERS AND SUPPLIERS

volunteers

3 6. million U.S. dollars collected

6

41

www.stop-hunger.org

countries

HERE, THERE AND WAY OVER THERE!

FROM THE UNITED STATES TO COLOMBIA, CAMBODIA, ROMANIA, GHANA AND TUNISIA

1,200

TO SUPPORT PROJECTS CARRIED OUT WITH

partner nonprofits and NGOs

INCLUDING THE WORLD FOOD PROGRAMME, THE LEADING HUMANITARIAN ORGANIZATION FIGHTING HUNGER WORLDWIDE

BUZZ

55% OF THE PROGRESS MADE AGAINST HUNGER IN THE LAST 25 YEARS COMES FROM IMPROVING THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Empowering women is a priority

HEADLINE

THAT ADDS UP TO THREE MEALS A DAY FOR 1,370 FAMILIES OF FOUR FOR ONE YEAR

million meals or the equivalent distributed

SHARING EXPERTISE NUTRITION, QUALITY, HYGIENE, FOOD SAFETY, PROCUREMENT, ETC.

all our volunteers, thank you todonors and partners A big

SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


33

CASE

Nuoret pääsivät Kesäsetelin turvin kokeilemaan työntekoa Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Kesäsetelin saivat tänä vuonna kaikki Helsingin koulujen 9.-luokkalaiset. Kesäsetelin arvo oli 300 euroa, ja Helsingin kaupunki korvasi summan palkkakuluista työnantajalle. Sodexon Vaisalan Vantaalla toimipisteessä Kesäsetelillä työskenteli kesällä kahden viikon ajan 16-vuotias Saara Laustela. – Työnhaku setelin kanssa sujui tosi helposti. Hain kolmeen paikkaan ja pääsin kaikkiin. Työnantajat suhtautuivat kesäsetelillä töitä hakevaan tosi positiivisesti, Laustela kertoo. – Kesäseteli on hieno juttu. Meistä on kiva antaa nuorille mahdollisuus tutustua työelämään ja kokeilla siipiään, kertoi Vaisalan asiakaspalveluvastaava Maiju Nikkonen. Saara oli Vaisalan ensimmäinen kesäsetelillä työskentelevä, mutta ammattikoulutuksen harjoittelijoita ravintolassa työskentelee säännöllisesti. Saara perehdytettiin hyvin, varsinkin turvallisuusasioihin. – Nuorten kohdalla on erityisen tärkeää, että teemme asiat turvallisesti, ettei satu mitään vahinkoja. Heillä on niin vähän kokemusta työelämästä ja varsinkaan ravintola-alasta, että oikeat toimintatavat pitää opettaa hyvin.

HYVÄ TILAISUUS Kesäseteliä käytettäessä työnantaja tekee kesätyöntekijän kanssa työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajan velvollisuudet. Sodexolla oli tänä kesänä muutama Kesäsetelillä työskentelevä nuori. Sodexon HR-osasto uskoo, että Kesäsetelillä työskentelevät nuoret oppivat paljon hyödyllisiä asioita työelämästä: miten työtä haetaan, millaisia ovat työelämän pelisäännöt sekä miten töissä kuuluu olla ja käyttäytyä. – Nuoret ovat tulevaisuuden rakentajia ja siksi haluamme heidät mukaan. Yläkouluikäiselle nuorelle kesätyöpaikan löytäminen ja saaminen voivat olla vaikeaa ja Kesäseteli auttaa tässä. Kesäsetelillä työskentely on nuoren työelämänpolun ensimmäinen askel, joka auttaa seuraavien töiden saamista. Kesäsetelin avulla nuoret voivat selvittää omia vahvuuksiaan ja oppia ymmärtämään työelämän vaatimuksia, toteavat Sodexon HR-osaston Arja Ahola ja Minna Brace. •

Muovinkeräys on yllättävän helppoa

Y

mpäristöhuoltoalan yritys Remeon loppuvuodesta pitämä lajitteluperehdytys motivoi GE Healthcaren Sodexo-henkilöstöravintolan henkilökuntaa laajentamaan kierrätystään muoveihin. Suomessa kierrätetään vain noin 20 prosenttia muovijätteestä ja melkein sama määrä päätyy kaatopaikalle ja esimerkiksi vesistöihin. – GE Healthcarella oli ennestään jätehuoltosopimus Remeon kanssa. Kävimme lajittelutilannettamme läpi heidän edustajansa kanssa ja he suosittelivat meille kutistemuovien ja PP-5-merkittyjen muovien lajittelua. Remeon antama koulutus oli varsin kattava ja sen pohjalta kierrätyskelpoisten muovien tunnistaminen on sujunut hyvin, Site Manager Merja Muotio kertoo. Rullakoiden muovien ja muovipurkkien lajitteleminen muovinkeräykseen pyritään tekemään henkilökunnalle mahdollisimman helpoksi. Muovijätteen kerääminen hoidetaan muiden töiden lomassa, eikä jokaista purkkia tarvitse syynätä erikseen. – Kätevimmin kierrätettävä muovi on rullakoiden kääreenä käytettävä kutistemuovi. Sen voi heittää sellaisenaan muovinkeräysastiaan. PP-5-

muovin tunnistaminen vaatii sen sijaan alkuun hieman opettelua, mutta se kävi ainakin meillä nopeasti, sillä käsittelemme paljon samankaltaisia muovipurkkeja joka päivä. Olemme olleet yllättyneitä siitä, kuinka helppoa tämä lopulta onkaan. Elintarvikkeiden likaiset muovipakkaukset täytyy pestä ennen kierrättämistä. Henkilöstöravintolan keittiössä se sujuu helpoimmin käyttämällä muovipurkit asianpesukoneessa muun tiskin mukana. Usein jo pelkkä vesihuuhtelu riittää irrottamaan ruuantähteet pakkauksesta. • SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


34

CASE

Hävikkiruoka menee Imatralla hyväntekeväisyyteen HELMIKUUSSA KÄYNNISTYI Stora Enson Imatran tehtailla ja Vieraskerhoilla hyväntekeväisyyshanke: tehtaalta ja Vieraskerhoilta ylijäävä ruoka lahjoitetaan nyt mielenterveyskuntoutujille. – Stora Enso Imatra on hyvin kiinnostunut siitä, kuinka paljon ruokaa jää yli. He halusivat vähentää hävikin määrää ja tämä oli tietysti myös meidän toiveemme. Ateria-automaateista jää väistämättä ruokaa yli, samoin noutopöydistä, koska niitä ei voi laskea koskaan ihan tyhjiksi, kertoo aluevastaava Tero Ylä-Jussila. Hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui Imatran Klubitalo, joka on mielenterveyskuntoutujien sosiaalisesti kuntouttava työyhteisö. – Ilmoitamme Klubitalolle, jos ruokaa jää yli ja he noutavat ruuan meiltä. Minimimäärä on kymmenen annosta ja se jää kyllä helposti yli päivittäin. Ruuan ei tarvitse olla samaa lajiketta ja ei haittaa, jos lisäkkeet puuttuvat. Klubitalon jäsenet voivat keittää riisit tai perunat ruuan kylkeen omissa kodeissaan. Sodexo jäähdyttää ruuat mahdollisimman nopeasti, pakkaa ne ja ohjeistaa, että annokset pitää syödä saman päivän aikana. – Mashie auttaa hävikin pienentämisessä, mutta senkään avulla ei voida kaikkea hävikkiä ehkäistä. Tämä on ollut kaikkien kannalta loistojuttu. Asiakas on todella tyytyväinen uuteen käytäntöön: ruokaa ei mene enää biojätteeseen kuormittamaan luontoa, vaan se päätyy mutkan kautta ihmisten lautasille. – Tämä on meille tosi hieno juttu. Monilla jäsenillämme on taloudellisesti tiukka tilanne tai heidän voimavaransa eivät välttämättä riitä terveellisen ruuan valmistamiseen. Usea jäsen asuu yksin, jolloin ruokaa ei tule valmistettua vain itselle, vaan tulee turvauduttua usein yksipuolisempaan ravintoon, kuten eineksiin. Säännöllinen ja monipuolinen ravinto tukee myös kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jäsenistä tuntuu myös hyvältä, että Sodexo auttaa heitä tällä tavalla. On hienoa, että saatoimme aloittaa yhteistyön, toteaa Klubitalon johtaja Sanna Rinkinen. Kustannussäästö ei ole kuitenkaan ykköstavoite, vaan se, että asiakas ja Sodexo voivat tehdä yhdessä hyvää. • SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Sodexo aloitti yhteistyön Omenasiepparin kanssa

S

odexo aloittI ensimmäisten yritysten joukossa yhteistyön mahdollisuuksien mehua tuottavan Omenasiepparin kanssa. Yritys työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä ja kerää talteen Uudenmaan alueen ylijäämäomenoita. Tempaus liittyi Sodexon jokavuotiseen Omenakeräykseen. Monissa ravintoloissa oli omenasadon aikana piste, johon asiakkaat saattoivat tuoda omia ylijääneitä omenoitaan. Halukkaat voivat ottaa omenoita ja viedä mukanaan. Jos omenat eivät lähteneet kiertoon, ne lahjoitettiin vuonna 2017 Omenasieppareille. Omenasieppareiden ja Sodexon arvomaailmat olivat lähellä toisiaan, sillä kummallekin vastuullisuus on toiminnan keskiössä. – Pyrimme siihen, ettei mitään menisi tässä maailmassa hukkaan, ei ruokaa eikä ihmisten työpanosta, kertoi yrityksen perustaja Susanna Pykäläinen. Pykäläinen on halunnut työllistää ihmisiä, joiden työkyky on heikentynyt. Omenasiepparit tekevät yhteistyötä Kehitysvammaliiton ja Autismisäätiön kanssa. Tällä hetkellä palkkalistoilla on 10 osatyökykyistä, kaksi tiiminvetäjää ja yksi logistiikkatyöntekijä. Omenasieppareiden toiminta istuu loistavasti Better Tomorrow -yhteiskuntavastuuohjelmaamme. Sodexo pyrkii Omenasiepparin tavoin vähentämään jätteitä ja hävikkiä. Yhteiskunnallisina

toimijoina taas pyrimme edistämään erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta. On Sodexonkin arvojen mukaista, että Omenasiepparit työllistävät vaikeammin työllistettäviä. Lahjoitetuista omenoista puristettiin Sipoon mehustamossa mehua, joka pullotettiin Hommanäsin kartanossa Porvoossa. Pullotettu mehu päätyi myyntiin Stockmannin Herkkuihin ja Kansallismuseon kauppaan. •


35

Digitalisaatio energianhallinnassa – matkalla kohti parempaa huomista Sodexo on sitoutunut luomaan parempaa huomista muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjään, ja yksi tärkeä keino tässä työssä on energiatehokkuuden parantaminen. Ruotsista käsin työskentelevä energiastrategi Michael Ulander kertoo meille nyt lisää Sodexon energianhallinnasta Pohjoismaissa.

J

DIGITAALISOIDUT PROSESSIT o 20 vuoden ajan Sodexo on kehittänyt taitojaan kiinteistönhallinnassa eri sektoreilla, ja nyt voimme todistaa huomattavaa parannusta myös energian­ hallinnassa. Digitaalisten ratkaisujen avulla optimoitu energian käyttö pienentää energiankulutustamme ja auttaa meitä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä vie meitä kohti parempaa huomista. Sen jälkeen kun Michael aloitti työssään, Sodexolla on muodostettu uusia kumppanuuksia, joiden avulla energianhallintaa on kehitetty entisestään. Useat työkalut auttavat nyt Sodexoa kehittymään vihreämmäksi organisaatioksi, esimer-

kiksi Metry. Metryn palvelut tekevät tiedonkeruusta huomattavasti nopeampaa. Dataa ei enää tarvitse lukea manuaalisesti, kirjata paperille, skannata ja lähettää Michaelille analyysia varten teknisten työntekijöiden toimesta. Kaikki tämä tapahtuu nyt digitaalisesti, sillä Metry kerää ja toimittaa kaikkia rakennuksiamme koskevat tiedot muun muassa energiatilastoista ja kulutuksesta. Näin vältetään autoilu toimipisteestä toiseen, vaikkapa Simrishamnin Glimmingehus-linnasta Halmstadin linnaan, ja ratin takana kulutetut tunnit voidaan käyttää tehokkaammin. Työkalu säästää siis aikaa sekä samalla vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. ”Olemme oikeilla jäljillä”, Michael toteaa pu-

Sodexo-konserni jatkaa matkaansa kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä toiminnoissaan ja toimipaikoissaan vuoteen 2025 mennessä. Kumppaninsa Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa Sodexo loi uuden metodologian toimintaansa ja toimitusketjuunsa kuuluvien hiilidioksidipäästöjen arvioimiseksi. Tämän tiedon avulla Sodexo saattoi asettaa tavoitteekseen vähentää toimintansa ja toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä 34 % vuosien 2011 ja 2025 välillä.

huessaan energiankäytön seurantatoimenpiteistä. Alalla on tapahtunut hänen mukaansa merkittäviä parannuksia digitaalisten työkalujen myötä. Yhteistyö Nordomaticin kanssa on merkinnyt siirtymistä pilvipalvelualustaan, joka mahdollistaa toimipaikkojemme rakennusjärjestelmien seurannan, tarkkailun ja hallinnan etänä. Myös ajoitus on loistava, sillä nämä työkalut otetaan käyttöön uudella asiakkaallamme Stora Sköndalin diakonialaitoksella, jossa otamme hoitaaksemme kiinteistönhallintapalvelut ja siivouksen 1. huhtikuuta 2018 alkaen. MAAILMANLAAJUINEN ENERGIANHALLINTAVERKOSTO Osana energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista haluamme selvittää miten Sodexo toimii eri puolilla maailmaa. Michael edustaa Pohjoismaita Sodexon sisäisen maailmanlaajuisen energianhallintaverkoston neljännesvuosittaisissa kokouksissa. Kiinteistönhallinnasta vastaava johtaja Ilkka Pentikäinen sanoo Michaelin olevan tervetullut lisä verkostoon. Michael ja Ilkka uskovat, että tutkimalla jatkuvasti muiden maiden/alueiden toimintatapoja ja jakamalla ideoita ja strategioita saadaan aikaan tasaista parannusta energiatehokkuudessa. •

Työkalu säästää siis aikaa sekä samalla vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017


36

Sodexo Oy Atomitie 5, 00370 Helsinki p. 010 540 7000 neuvo@sodexo.com etunimi.sukunimi@sodexo.com www.sodexo.com

Š 2018 Sodexo SA SODEXO Yhteiskuntavastuuraportti 2017

Profile for Sodexo Suomi

Sodexo Suomen Yhteiskuntavastuuraportti 2017  

Sodexo Suomen Yhteiskuntavastuuraportti 2017  

Advertisement