Vizine - april - mei - juni 2017

Page 1

april - mei - juni 2017 Verschijnt 4x per jaar

7

10

met ampte ees k i m o Na .L rn-out een bu rhaal. haar ve

Rika Ponnet over de (on)zin van jaloezie

Superpapa

leest voor


Over hoofd- en bijzaken Mag ik minister De Block (Open VLD) eens een suggestie doen? Investeer eindelijk in de geestelijke gezondheid van de Belgen! Want zo’n 15 % van onze landgenoten vertoont tekenen van een depressie. En ook andere psychische problemen komen vaker voor dan je denkt. Dat is niet alleen een menselijk drama, maar weegt ook in onze portefeuille. De kosten voor absenteïsme en productieverlies lopen immers op tot 4 % van het BBP. Kiezen voor een toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg is dus ook economisch een kwestie van gezond verstand. Volgens de nationale gezondheidsenquête kampt maar liefst 40 % van de jonge vrouwen met psychische problemen, vaak veroorzaakt door stress. Van één van hen – Naomi lezen we in deze Vizine de moedige getuigenis. Een verhaal van vallen en opstaan met een belangrijke les: wacht niet te lang en laat je helpen! Die boodschap onderschrijven we met VIVA-SVV ten volle. Daarom ons warm pleidooi voor de terugbetaling van psychologische bijstand. Maar ondanks vroegere beloften draalt minister De Block en houdt ze de vinger op de knip. Wie stress wil vermijden, beweegt best voldoende. Waarom dan eens niet paaldansen proberen? Dat is immers al lang geen exclusiviteit meer van de Chaussée d’Amour. Sport en kunst tegelijk volgens Knack-journaliste Wided Bouchrika. Onze reporter zocht het uit onder het motto ‘Alles voor Vizine’. Soms helpt het ook om het tempo wat te laten zakken. Om even uit te blazen en tijd te maken voor wat écht belangrijk is. Zoals voorlezen aan de kinderen bijvoorbeeld. Dat wordt niet voor niks ‘het leukste kwartiertje van de dag’ genoemd. Al kies je daarvoor beter een boek dan deze Vizine…

Karin Jiroflée

voorzitter VIVA-SVV

2 Vizine


april 2017

In dit nummer

16

14

april - mei - juni 2017 Verschijnt 4x per jaar

t: paaldansen VIVA-SVV test ui 7

Eet lek

Rika Ponnet over de (on)zin van jaloezie

20

met kampte Naomi out. Lees rneen bu rhaal. haar ve

10

Superpapa

ker no rm

leest voor

aal!

Wil jij Vizine 4x per jaar in je brievenbus ontvangen? Dat kan! Abonneer je nu voor maar 5 euro per jaar. Voor meer info: surf naar www.viva-svv.be/vizine of bel naar 02 515 04 81.

Colofon

Inhoud

ghe issewe L r a a en n Filipijn Van de

Vizine: magazine van VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging vzw, partner van de Socialistische Mutualiteiten

04

De zin en onzin van jaloezie

Nummer 61: jaargang 17

07

Naomi had een burn-out: lees haar verhaal

10

Het belang van voorlezende papa’s

12

Heb jij al een betaalbare tandverzekering?

15

Recept: linzenburger

16

VIVA-SVV test uit: paaldansen

18

Boek een vakantie

19

FOS: Zuid-Afrikaanse vrouwen tegen geweld

20

Vrijwilligers in actie: warme afdelingen

22

Digestief: Haal abortus uit de strafwet

Redactie: Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, 02 515 04 10 E-mail: info@viva-svv.be Verantwoordelijke uitgever: Karin Van Mossevelde Redactie: Sofie De Neve, Carmen Brankaer, Delphine Verscheure, Sofie De Becker, Carine Vrancken, Tine Kuypers, Karin Jiroflée, Bart Vandormael, Sarah Brancart, Lilith Roggemans Coördinatie en eindredactie: Sarah Brancart Concept en creatie: Kevin Hensels Vormgeving: Inge Raemaekers Druk: All-in Media

3 Vizine


GELIJKE KANSEN

RELATIE-EXPERT

Rika Ponnet Tegenwoordig zeggen mensen graag dat ze helemaal niet jaloers zijn. Volgens relatie-expert Rika Ponnet, die VIVA-SVV kon interviewen, is dit een foute benadering. Jaloezie is een signaal dat we onze liefdes­ relatie belangrijk vinden. “Hoe erg is het niet als het je niet kan schelen wat je partner doet?” 4 Vizine


De zin en onzin van jaloezie #jaloersepoes, zo heette onze campagne die jong­ volwassenen bewust wilde maken van het effect van jaloezie op hun relatie. Is dat nodig? “Ja, want jaloezie leeft heel sterk bij koppels. Zeker bij jongeren, al zijn ze zich er niet altijd bewust van. Bij tieners is jaloezie meestal erg narcistisch ingegeven. Ze dagen hun lief uit om te testen hoe graag die hen ziet en willen zo voor zichzelf bevestigen dat ze geliefd en aantrekkelijk zijn. Bij volwassenen krijgt jaloezie een andere functie. Het wordt een soort beschermingsmechanisme, een alarmsysteem dat afgaat als zij denken dat hun relatie bedreigd wordt. In die zin toont jaloezie dat je betrokken bent bij je relatie en dat is goed. Sommigen gaan echter zo ver dat ze hun partner gaan controleren en inperken. Dan wordt jaloezie erg destructief.”

Is jaloezie dan goed of slecht? “Jaloezie is een angst. Net als alle andere angsten kan je die niet in- of uitschakelen omdat het goed of slecht zou zijn. Het helpt dus niet om er moraliserend over te doen. Je kan wel proberen na te gaan waar het vandaan komt en wat het vertelt over jezelf en je relatie.” “De ene persoon is angstiger dan de andere. Daarnaast hangt het ook af van de dynamiek van je relatie. Er is, ook in goede relaties, altijd één iemand die zich eerder angstig opstelt en een ander die eerder vermijdend is. De angstige persoon waakt erover dat er regelmatig tijd wordt doorgebracht samen en zal sneller aan de alarmbel trekken als er moet gepraat worden. De vermijdende persoon focust meer op zijn of haar auto­nomie, zelfontplooiing, carrière enzovoort.” “Veel mensen zijn in de ene relatie niet jaloers, maar in een volgende relatie wel. Ze zagen zichzelf nooit eerder als 'een jaloers type'. Ze herkennen zichzelf niet meer. Maar of iemand jaloers is of niet hangt af van de dynamiek tussen twee personen. Misschien was de ander in een vorige relatie de aanklampende partner, terwijl de huidige partner minder duidelijk zijn liefde toont. Dat kan iemand onzeker, en dus jaloers, maken.”

Wil dat zeggen dat de minder jaloerse partner de jaloezie mee veroorzaakt? “Ja, de minder jaloerse persoon vindt vaak dat de ander overdrijft en gaat als reactie nog harder werken of nog meer activi-

teiten alleen doen. Daardoor krijgt de jaloerse partner het gevoel dat hij of zij niet serieus wordt genomen en dat is frustrerend. De jaloerse, opeisende reacties zullen alleen maar toenemen.”

Moet iemand zich dan aanpassen aan de ander en zijn vrijheid laten inperken? “Neen, maar besef wat de consequenties zijn van wat je doet. Als koppel zie je elkaar graag en wil je elkaar gelukkig maken. Lok het dus niet uit. Ga niet tot een gat in de nacht met andere jongens liggen chatten, wetende dat dat je vriend doodongelukkig maakt. Hou rekening met de ander en probeer er op een niet-verwijtende manier over te praten.”

In hoeverre moet je rekening houden me de jaloerse gevoelens van ‘de andere’? “Dat moet je samen afspreken. Soms kunnen kleine dingen al helpen. Op een feestje af en toe oogcontact maken of je arm rond de ander leggen, kan er al voor zorgen dat je partner zich niet eenzaam of onzeker - en dus jaloers - voelt.” “Natuurlijk mag je jezelf niet wegcijferen. In mijn praktijk hoor ik de meest gekke verhalen. Zwaar controlerend gedrag soms. Een tijdje geleden vertelde een vrouw mij dat haar partner ’s avonds haar schoenzolen controleerde om te kijken waar ze allemaal geweest was. Ik ken ook een koppel waarbij de man op restaurant altijd met zijn gezicht naar het raam moet zitten, zodat hij niet naar andere vrouwen kan kijken. Dat is geen gewone jaloezie meer. Hier heeft de jaloerse partner duidelijk een individueel probleem.”

Zijn dit geen voorbeelden van psychisch geweld? “Ja, hier is sprake van partnergeweld. Zulke ziekelijk jaloerse types zijn gemakkelijk te herkennen. Eerst hemelen ze iemand op en geven ze die persoon het gevoel alles te zijn voor hen. Iemand met een laag zelfbeeld is daar heel gevoelig voor. Daarna begint het isoleren, kleinmaken, afbreken. Beetje bij beetje” “Wie in zo’n situatie zit, moet beseffen dat zijn of haar partner nooit zal veranderen. Dus stap er uit wanneer het nog kan. Durf ook naar jezelf te kijken. Hoe komt het dat jij bij zo’n vrouw of man belandt? Vaak speelt er een laag zelfwaarde­gevoel mee. Probeer je weerbaarder op te stellen en cijfer jezelf niet weg om je partner tevreden te stellen. Want dan geef je hem in stilte gelijk voor zijn jaloezie.”

5 Vizine


GELIJKE KANSEN

e d r e v Rika o est

t e i z e jalo

Eind 2016 lanceerden VIVA-SVV, zij-kant en de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn de campagne #jaloersepoes. Die wou jongvolwassenen doen nadenken over jaloezie in een relatie. De organisaties lanceerden onder andere een jaloezietest. Die werd ingevuld door 80 000 Vlamingen. Is zo'n campagne nuttig? En wat met de resultaten van de jaloezietest? We vroegen de mening van Rika Ponnet. #1: Denk je dat de jaloezietest mensen aan het denken heeft gezet? “Ik denk dat het mensen aanmoedigt om over hun relatie en hun gevoelens te praten met hun partner. Dat is goed, want jaloezie wordt vaak afgedaan als iets problematisch en daarom wordt het niet besproken.” “De opsplitsing in drie soorten jaloezie1 vond ik niet nodig. Volgens mij kan het eenvoudiger. Enerzijds heb je jaloezie die het gevolg is van een concrete aanleiding. Anderzijds heb je jaloezie die richting paranoia gaat, waarbij de manier van reageren niet langer in verhouding staat tot wat eraan voorafging.”

#4: De jaloezietest toont aan dat we minder jaloers worden naarmate we ouder worden. Hoe komt dat? “Dat heeft vooral met onzekerheid te maken. Op je 40ste voel je je over het algemeen veel zekerder dan op je 20ste, wanneer je nog op zoek bent naar je identiteit en veel nood hebt aan bevestiging van je geliefde. Als je te weinig bevestiging krijgt, word je jaloers." "Jonge mensen geloven ook nog meer in het romantische liefdesideaal. Als volwassene krijg je een realistischer beeld van jezelf en van je partner.”

#2: 90 % is jaloers wanneer zijn of haar vriend(in) over persoonlijke dingen spreekt, flirt, of vaak afspreekt met een ander. Is dat veel?

#5: Vrouwen zijn volgens onze test iets jaloerser dan mannen. Cliché, maar blijkbaar ook de waarheid?

“Die cijfers verbazen me niet. Jaloezie komt in veel relaties voor. Maar laten we niet vergeten dat jaloezie ook zijn waarde heeft. Tegenwoordig is het in de mode om te zeggen dat je absoluut niet jaloers bent, maar ik vind dat ook een teken aan de wand. Hoe erg is het niet als het je niet kan schelen wat je partner doet?”

“Gemiddeld genomen zijn vrouwen angstiger voor verlies, maar dat komt doordat ze meer te verliezen hebben. Ze verdienen minder geld en investeren meer tijd in kinderen, relatie en het huishouden. Ik vind echt dat vrouwen op eigen benen moeten proberen te staan. Dat verhoogt hun zelfwaarde. Eventuele jaloerse reacties zullen er gezonder door worden.”

#3: 56 % wil vaak of altijd weten waar zijn/haar vriend(in) is. 32 % wil soms of vaak niet dat zijn/ haar vriend(in) omgaat met mensen van het geslacht waar hij/zij op valt. “We leven in een relatieklimaat dat jaloezie voedt: relaties worden makkelijk aangegaan en verbroken en er zijn heel veel mogelijkheden om in contact te komen met andere mannen en vrouwen zonder dat onze partner dat weet. Dat maakt mensen achterdochtig.” 1

Reactieve, angstige en preventieve jaloezie

6 Vizine

“Mocht je de jaloezietest 50 jaar geleden gedaan hebben, zou je veel grotere man-vrouwverschillen gevonden hebben dan nu. Vrouwen waren toen compleet afhankelijk van hun man. Dus zelfs al ging hij vreemd, hij moest en zou de hare blijven. Dat is gelukkig veranderd.” Meer info over onze campagne en jaloezie vind je op www.horenzienenpraten.be. Sofie De Neve


GEZONDHEID

Zet je en relax Volgens de laatste nationale gezondheidsenquête rapporteert 40 % van de jonge Belgische vrouwen psychische problemen. Ze kampen vaak met stress. Daarom lanceert VIVA-SVV binnenkort de campagne 'Zet je en relax'. Die moet mensen aanzetten zichzelf voldoende rust te gunnen. Wat is stress? Stress is een reactie van je lichaam op gevaar. Minder belangrijke lichaamsfuncties (spijsvertering, immuunsysteem) worden op een laag pitje gezet zodat je lichaam meer energie kan sturen naar je spieren of je hersenen. Af en toe wat stress hebben is nodig om te vluchten bij gevaar, om een bepaalde deadline te halen en om de dagelijkse routine te doorbreken. Maar je hebt ook genoeg ontspanning en rust nodig om de stress te verwerken. Lukt dat niet, dan wordt stress een probleem. Je kan last krijgen van hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, hartkloppingen … Ook mentaal kan je het moeilijk krijgen.

Waarom krijg je stress? Het werk, een drukke thuissituatie, relatieproblemen of kop-

zorgen kunnen stress met zich meebrengen. Maar ook grote positieve veranderingen zoals een kind krijgen of met pensioen gaan kunnen zorgen voor stress. Ook als je niet goed in je vel zit, of een job hebt die niet bij je past, kan je stress opbouwen. Onze samenleving maakt het er niet makkelijker op. We zijn veel vrijer dan vroeger om onze eigen keuzes te maken, maar de keerzijde is dat we ons schuldig voelen als onze keuze niet leidt tot geluk en succes. Bovendien krijgen we keuzestress, want wie zijn we eigenlijk en wat willen we? Ook het levenstempo is verhoogd. We hebben het ‘druk druk druk’ en denken dat we altijd bereikbaar moeten zijn. Toch heeft niet iedereen evenveel last van stress. Mensen die perfectionistisch zijn, die zich aantrekken hoe anderen over hen denken, die graag gezien willen worden … zijn vatbaarder.

7 Vizine


Wat doe je eraan? Het probleem met langdurige stress is dat je eraan gewend raakt. Beetje bij beetje heb je wat meer last van de symptomen: je voelt je wat meer moe dan vorige week, je bent nog iets meer geprikkeld … Maar je blijft doorgaan en een tandje bijsteken. Intussen wordt het probleem groter en zal het meer tijd vragen om te herstellen. Om het niet zover te laten komen, kan je dus beter onmiddellijk ingrijpen.

9 antistresstips 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ontspan en slaap voldoende. Beweeg regelmatig. Focus op één ding tegelijk. Luister naar lichaamssignalen. Vind jezelf oke. Leef volgens wat je belangrijk vindt in het leven. Leef in het hier en nu. Leer anders tegen situaties aankijken. Praat erover.

Neem plaats in onze strandstoel en win een reis Van juni tot oktober 2017 organiseert VIVA-SVV acties in heel Vlaanderen om mensen tips te geven over hoe ze beter kunnen omgaan met stress. Voorbijgangers worden gevraagd om in onze strandstoel plaats te nemen en zonder klok één minuut te blijven zitten. Mensen die de uitdaging aangaan maken kans om een reis te winnen ter waarde van 1000 euro. Lees er meer over op www.viva-svv.be.

GETUIGENIS

Naomi had een burn-out, nu inspireert ze anderen “Twee en een half jaar geleden zat ik thuis met een burn-out. Ik was bezig met een doctoraat dat veel van me vergde. Toch was dat niet hetgene wat me heeft laten leeglopen. Het was de manier waarop ik in het leven stond. Ik wilde in alles perfect zijn: in mijn werk, als moeder, in het huishouden, in mijn relatie … Ik eiste zoveel van mezelf dat ik letterlijk tegen mijn grenzen aanliep.” “Door het tempo waaraan ik leefde, raakte ik het contact met mezelf kwijt. Ik wist niet meer waarom ik het allemaal deed en dacht ‘Is dit het dan?’ Alles voelde aan als ‘moeten’, ook de leuke dingen.”

Ziek tijdens vakantie “Zeker twee jaar lang heeft de stress zich in mij opgestapeld, maar dat besef ik nu pas. Eerst werd ik systematisch ziek tijdens mijn vakantie. Later werd ik ook ziek in de weekends. Op het allerlaatste nam ik een dag verlof zodat ik de volgende dag in staat zou zijn om te werken. Toch bleef ik doorgaan. Ik zei tegen mezelf: ‘Komaan Naomi, sterk zijn, niet zagen’. Ik haalde er alle beetjes uit die er nog inzaten, tot ik echt leeg was.” “Intussen heb ik geleerd dat mensen veel stress aankunnen, op voorwaarde dat ze hun batterijen regelmatig terug opladen. Daar zat mijn probleem: ik kon niet opladen. Niet tijdens de week, want dan deed ik niets leuks. Ik had niet echt hobby’s, behalve eens met vriendinnen afspreken. Maar ook niet in de weekends en tijdens vakanties, want dan was ik ziek."

Thuiskomen en uitvliegen “Begin september 2014 kwam het signaal dat het zo niet verder kon. Ik had er net een maand verlof op zitten en ging terug werken. Daar functioneerde ik goed. Maar telkens als ik thuiskwam, vloog ik uit. Ik ontplofte tegen mijn vriend en kinderen. Zo ging dat ongeveer een maand door, tot ik besefte dat er iets moest veranderen. Ik was op.” “Ik wou me graag laten begeleiden, maar wist niet door wie. Tot ik een vriendin terugzag die bij Barbele Kindt (van Mens Sana, nvdr) coaching had gevolgd en straalde. Voor mij was zij een levend visitekaartje. Ik maakte meteen een afspraak en schreef me in voor het eerste traject – over hoe je batterijen

8 Vizine


op te laden. Daarnaast koos ik ook voor individuele gesprekken met Barbele.”

Vier maanden thuis “In totaal ben ik vier en een halve maand thuis geweest. Dat had ik in het begin nooit zien aankomen. Ik zette mezelf onder druk om er zo snel mogelijk weer bovenop te zijn. Ik was bang van wat andere mensen van mij zouden denken. Ook aan mezelf toegeven dat ik erdoor zat, was moeilijk. Dat besef is er maar heel langzaam gekomen.”

© Compass to Connection

“Wat ik al die tijd deed thuis? Het huishouden bleef natuurlijk doordraaien en er waren ook de kinderen. Als ik ’s ochtends 2 uur de ochtendshift met de kindjes had gedaan, was ik bekaf en kroop ik in mijn zetel. Ik heb die periode veel op mijn voeding gelet en ging om de twee weken bij Barbele. De andere dagen nam ik tijd om te verwerken wat ik geleerd had en de oefeningen te doen die ze doorstuurde. Dat was het. Meer deed ik niet.”

Terug op de rails “Zodra ik terug begon te werken, volgde ik het tweede en derde traject bij Mens Sana. Daar werkte ik aan mijn overtuigingen en mijn doelen. Die maken ons leven soms moeilijk. Ik was er bijvoorbeeld van overtuigd dat ik bij de opvoeding van mijn kinderen consequent aan bepaalde principes en regels moest vasthouden, ook al vroeg de situatie misschien om een andere aanpak. Tijdens het traject ben ik gaan inzien dat ik te veel verwachtte van mezelf, dat ik nu eenmaal niet alles perfect kon doen als voltijds werkende moeder met twee kinderen. Ik heb mezelf doelen gesteld. Daardoor ben ik weer de zin gaan inzien van wat ik aan het doen was, van mijn doctoraat bijvoorbeeld.” “Ik ben ook bewuster beginnen om te gaan met mijn gezondheid. Zo ga ik naar de ostheopaat, neem ik vitaminesupplementen en volg ik – ondanks mijn aanvankelijke scepsis - een keer per week yoga. Tijdens die 1ste yogales kreeg ik tranen in mijn ogen toen de lerares zei dat we hier niet moesten presteren, dat we onze grenzen moesten respecteren en moesten luisteren naar ons lichaam. Dat was wat ik nodig had op dat moment. Het doet me nog altijd deugd dat er wekelijks iemand een uurtje op mij inpraat.”

Met vertrouwen in het leven “Ik heb de laatste twee jaar ongelofelijk veel geleerd en sta met meer vertrouwen in het leven. Dingen die moeilijk gaan,

zie ik nu eerder als mogelijkheden om te groeien als mens. Een tegenslag op het werk of een turbulente periode in mijn relatie zal me niet snel meer neerhalen. En misschien het belangrijkste: ik heb geleerd dat ik mag steunen op anderen.” “Onlangs heb ik de sprong gewaagd om zelfstandige te worden. Ik maak tekeningen voor Mens Sana en post mijn tekeningen ook op Instagram. Vaak doe ik dat op momenten waarop ik het zwaar heb. Ik zet mijn gevoelens dan om in een tekening en merk dat mensen daar kracht uit putten. Op Facebook tonen we altijd hoe goed we het hebben, maar bij iedereen loopt het weleens fout. Drie jaar geleden zou ik met die imperfectie niet naar buiten durven komen zijn, nu wel.”

Goede raad “Aan mensen die het moeilijk hebben, wil ik de raad geven eraan toe te durven geven. Wacht niet tot je compleet fysiek uitgeteld bent, maar zoek op tijd hulp: volg een traject, lees een boek of zoek persoonlijke ondersteuning. Voor mij zijn die vier maanden thuis een enorm geschenk geweest. Eindelijk kon ik even uit die ratrace stappen, stilstaan en nadenken over mezelf.” Sofie De Neve en Carmen Brankaer

9 Vizine


GEZIN

Voorlezen, ook voor vaders! Het 'leukste kwartiertje van de dag' ... Zo wordt voorlezen genoemd. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, het heeft ook tal van positieve effecten. Zéker wanneer ook papa's voorlezen aan hun kinderen. In veel gezinnen is het voorleesmoment een moment van rust en intimiteit. Maar het is veel meer dan dat. Onderzoek naar de effecten van voorlezen toonde al vaker aan dat het de taal- en leesvaardigheid van kinderen bevordert. Voorlezen heeft een positief effect op de woordenschat van kinderen, op hun spelling, tekstbegrip, literaire competentie én sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen die worden voorgelezen, staan vaak ook positiever ten opzichte van lezen: het heeft een goede invloed op hun leesattitude. Alleen maar voordelen dus.

Een 'taak' voor mama's en papa's Ouders hebben een grote invloed op het leesgedrag van kinderen. Als ze jou zien lezen of voorlezen, zijn ze sneller geneigd om later zelf te lezen. Door te lezen en voor te lezen geef je dus leesplezier door. Uit onderzoek blijkt dat in veel gezinnen vooral mama voorleest. Op zich is dat fantastisch: het feit dat er regelmatig voorgelezen wordt, is prioritair. Maar toch is het – zeker voor jongens – ook van belang dat de vader zich bezig-

10 Vizine

houdt met de leesopvoeding. Omdat kinderen hun papa vaak minder dikwijls met een boek zien dan hun mama, maakt het een grotere indruk en heeft het dus meer effect.

Andere, unieke manier Daarnaast lezen vaders en moeders ook anders voor. Papa's gebruiken doorgaans een meer volwassen toon, gebruiken moeilijkere woorden en verzinnen vaker verhaallijnen. Mama's gebruiken meer stemmetjes en speciale gebaren, en gaan vaker in op de betekenis van het verhaal. Mama’s en papa’s dagen hun kinderen dus op een andere, unieke manier uit. Om het belang van voorlezen te benadrukken, kiest Iedereen Leest* ervoor om papa’s dit jaar centraal te zetten tijdens de jaarlijkse Voorleesweek in november. Ook VIVA-SVV wil het belang van voorlezen benadrukken. Daarom organiseren we op Vaderdag (Superpapadag) een groot voorleesmoment in Bellewaerde. Al info daarover vind je op pagina 11. * Iedereen Leest is de referentieorganisatie rond lezen en leesplezier en wil samen met partners bouwen aan een sterke en brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel. Meer info: www.iedereenleest.be.


VOORLEESTIPS - Wil je graag meer voorlezen? Hou de volgende tips in het achterhoofd! • Begin vroeg en blijf voorlezen. In vele gezinnen wordt er vooral voorgelezen aan peuters en kleuters. Maar je kan al vroeger beginnen met boekgewenning. Ook oudere kinderen genieten er nog van om voorgelezen te worden en de positieve effecten blijven groot. • Kies een goed boek uit. Vind je dit moeilijk? Laat je helpen door de lokale boekhandelaar of bibliotheek. Of laat je inspi-

reren door de boekentips op sites als www.voorleesweek.be of www.boekenzoeker.org. Hou rekening met de interesses en de ontwikkeling van je kind. • Plan een vast voorleesmoment in. Maak van voorlezen een vast ritueel in het huishouden. Maar vergeet niet: voorlezen kan op elk moment van de dag en op elke plek. Bron: leesmonitor.nu.

SUPERPAPADAG 2017 Op 11 juni organiseert VIVA-SVV voor het vierde jaar op rij een Superpapadag. Die dag zetten we alle papa’s in de bloemetjes in Bellewaerde. We organiseren er een groot voorleesmoment en een leuk spel voor alle kinderen en papa's.

Heb jij zin om erbij te zijn? Vul vanaf 19 april onze enquête in op www.superpapa.be en maak kans op een ticket. Tijdens het voorleesmoment in Bellewaerde geven we ons zelfgeschreven voorleesboekje weg. Zorg dus dat je erbij bent!

S HANNE

Hoe leuk is voorlezen?

Wij vroegen het aan Hannes, papa van drie. Hoe oud zijn je kinderen?

Wat vind je fijn aan voorlezen?

Mijn oudste zoon, Bram, wordt 10 jaar. Warre is bijna 5 en Jona, onze dochter, is 4 maanden oud.

Het is een leuk avondmoment, samen knus onder de wol met een boek. Ik zie het echt als ‘quality time’: bewust tijd maken om samen tot rust te komen. Daarom vind ik het ook niet te vergelijken met samen met je kind televisie te kijken.

Lees je vaak voor? Het hangt ervan af. Bram leest liefst zelf een boek en vindt voorlezen ‘iets voor kleine kinderen’. Warre vindt het heel tof als ik ’s avonds voor het slapen gaan nog een boekje voorlees. Hij krijgt op dit moment graag veel aandacht. Samen spelletjes spelen, samen in bad, samen buiten ‘werken’ … Hij vindt het allemaal de max. Samen een boek lezen voor het slapen gaan, is voor hem ideaal om tot rust te komen. Als hij mag kiezen wie hem in bed stopt, kiest hij op dit moment wel voor zijn mama. Maar wanneer ik voorstel om hem een boekje voor te lezen, is er al meer kans dat hij voor mij kiest. Jona is nog wat jong om aan voor te lezen.

Waarom vinden je kinderen het fijn als jij voorleest? Volgens mijn zoon Warre kan ik goed voorlezen. Ik veronderstel dat hij bedoelt dat ik me wel probeer in te leven in de personages en elk typetje een ander stemmetje geef. Ik denk ook wel dat hij de exclusieve aandacht apprecieert die hij op dat moment van zijn papa krijgt.

Tine Kuypers, Lilith Roggemans, Sarah Brancart

11 Vizine


Geen zorgen meer over hoge tandzorgkosten

“Een tandverzekering? Nooit aan gedacht, tot ik hoorde van DentaPlan.” Cindy (42) “Een tandverzekering? Ik had er nooit aan gedacht. Zelfs niet toen onze tandarts een paar jaar geleden waarschuwde dat er beugels zaten aan te komen. Maar toen hoorde ik van DentaPlan. Dat er zoiets goedkoops bestond voor tandzorgen, was mij totaal onbekend. Ook mijn vrienden wisten dit niet. Niemand dacht aan een tandverzekering, tot ik hen vertelde over DentaPlan. Ik heb er dan ook al heel wat overtuigd om aan te sluiten (lacht).” “De wettelijke ziekteverzekering dekt niet alle tandzorgkosten. Daarom nam ik een tandverzekering voor mezelf en Amber, Febe en Seppe. Dat kost me net geen 17 euro per maand voor ons allemaal. De moeite waard als je bedenkt hoeveel ik daarvoor terugkrijg. Amber kreeg vorige maand een beugel voor 2,5 jaar. Febe moet binnenkort beugelen en Seppe knarsetandt waardoor een nachtbeugel nodig is. Als je weet dat 1 beugel ongeveer 2400

12 Vizine

euro kost, dan is de keuze voor DentaPlan snel gemaakt. Per jaar en per persoon gaan de terugbetalingen met DentaPlan tot over de 1200 euro.”

“De wettelijke ziekteverzekering dekt niet alle tandzorgkosten.” “Mijn advies? Niet twijfelen. We hebben geen probleemtanden in de familie, maar met kinderen is er altijd wel iets. En zelf kan je ook altijd een ongelukje meemaken natuurlijk. Bovendien is het leven voor een alleenstaande mama al duur genoeg. Voor ik DentaPlan kende, stelde ik het bezoek aan de tandarts liever uit. Omdat ik altijd mijn uitgaven afweeg, durf ik ook al eens te vergelijken. DentaPlan stak met kop en schouders boven de rest uit. Lage premies, hoge terugbetalingen. Met DentaPlan hoef ik me geen zorgen te maken over hoge kosten.”


DentaPlan is de nieuwe naam van de tandverzekering van Bond Moyson en De VoorZorg.

DentaPlan, de betaalbare tandverzekering voor het hele gezin DentaPlan is een tandverzekering waarmee je, tegen een lage maandelijkse premie, duizenden euro’s uitspaart voor tandzorgen. De wettelijke ziekteverzekering betaalt veel tandheelkundige rekeningen immers niet terug.

DentaPlan

Lage premies, hoge terugbetalingen

Lage premies Voor alle leeftijden. Volwassenen zijn verzekerd vanaf 6,54 euro per maand. Kinderen vanaf 1,34 euro. Van 0 tot 3 jaar gratis.

Hoge terugbetalingen Voor je beugel, tandimplantaten en andere tandzorgen. Tot 1222 euro per jaar per persoon.

Iedereen kan zich verzekeren DentaPlan sluit niemand uit op basis van medische voorgeschiedenis.

Gratis vanaf het 3de kind

Wat is verzekerd met DentaPlan? Blokjes, beugels, mondonderzoeken, kronen, bruggen, tandsteenverwijdering, implantaten en prothesen, tandvleesaandoeningen ... Je vindt een uitgebreide lijst op www.devoorzorg.be/dentaplan of www.bondmoyson.be/dentaplan. www.bondmoyson.be/dentaplan

Hoeveel betaal je voor DentaPlan? Hoeveel je betaalt, hangt af van je leeftijd. Als je op jonge leeftijd aansluit, is DentaPlan nóg goedkoper.

Premie per maand (in euro) Je bent bij aansluiting jonger dan 45 jaar

Je bent bij aansluiting tussen 45 en 49 jaar

Je bent bij aansluiting tussen 50 en 59 jaar

0-3 jaar

GRATIS

4-6 jaar

1,34

7-17 jaar

4,19

18-29 jaar

6,54

30-44 jaar

8,88

45-49 jaar

11,29

16,62

50-59 jaar

12,50

18,61

18,77

+60 jaar

13,38

19,93

20,09

Je bent bij aansluiting 60 jaar of ouder

22,77

Al 2 kinderen verzekerd bij DentaPlan? Dan is je 3de kind gratis.

Geen leeftijdsbeperking Ouder dan 65 jaar? Ook dan kan je aansluiten bij DentaPlan.

Al een tandverzekering? Stap makkelijk over. Je blijft verzekerd en je ziekenfonds neemt je opgebouwde rechten over.

Gratis brochure Wens je graag alle informatie rond DentaPlan rustig door te nemen? Vraag dan de gratis brochure aan via www.dentaplan.be of in één van de kantoren van jouw ziekenfonds.

Bereken nu je premie of sluit aan op:

www.dentaplan.be

DentaPlan is een verzekering van de VMOB SOHO, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 350/01 om de tak 2 “ziekte” uit te oefenen. DentaPlan is onderworpen aan het Belgisch recht. De algemene voorwaarden en gedetailleerde informatie over DentaPlan zijn terug te vinden op onze website www.socmut.be/DentaPlan. Indien u een klacht wenst te formuleren, kan u zich wenden tot de VMOB SOHO, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, via e-mail klachten.VMOBSOHO@socmut.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, e-mail info@ombudsman.as.

13 Vizine


GEZONDHEID

Eet lekker normaal! Moe van de zoveelste voedingshype die je zegt wat je wel of niet mag eten om gezond te zijn? Wij ook! Gezond koken hoeft geen moeilijke wetenschap te zijn. Ook met weinig tijd en normale ingrediënten kan je perfect gezond eten. Eet dus samen met ons lekker normaal en doe mee aan onze fotowedstrijd. Gezond eten is geen wetenschap Een gezond eetpatroon is geen moeilijk dieet maar een eenvoudige levensstijl die perfect samen kan gaan met je drukke dagelijkse leven. En gezond voedsel geeft je meer energie waardoor je je ook nog eens fitter gaat voelen.

FOTOWEDSTRIJD ‘Lekker Normaal’ voor afdelingen

Kies dus voor eenvoudige verse producten van hoge kwaliteit. Niets is verboden, maar kies vooral voor groenten, fruit, volkoren granen, noten, zaden, peulvruchten, melk(producten) of met calcium verrijkte sojaproducten, plantaardige olie, gevogelte en vis. Zondigen mag, maar altijd met mate.

Doe met je afdeling mee aan onze fotowedstrijd* en win een kookworkshop, een dansworkshop 'Drums Alive' of één van onze goodie­bags.

7 redenen om lekker normaal te eten:

Wat moeten jullie doen?

• Onze recepten zijn gemakkelijk en snel klaar te maken. • Je zet een gevarieerd menu op tafel. • Alles is gemakkelijk te krijgen in een winkel bij jou in de buurt. • Wij gaan voor budgetvriendelijk. Gezond eten hoeft niet duur te zijn! • Je eet verse en weinig bewerkte producten. • We kiezen voor lokaal, duurzaam en seizoensgebonden. • Producten van plantaardige oorsprong hebben een voetje voor.

Neem samen met je afdeling een leuke foto rond gezonde voeding en/of beweging. Laat ons zien dat jullie samen de gezonde weg op gaan. Een begeleidend tekstje bij de foto’s is zeker ook welkom.

Op zoek naar lekkere recepten: surf naar www.lekkernormaal.be.

Je kan ons de foto bezorgen via: Facebook Neem deel aan ons evenement ‘Lekker Normaal wedstrijd’ en post je foto op de pagina. Mail Stuur je foto naar lekkernormaal@socmut.be. Post Stuur je foto en contactgegevens op naar Katelijn Gijsel - VFG vzw, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel.

Praktisch • Deelnemen aan de wedstrijd kan van 1 maart 2017 tot 30 juni 2017. • Alle ingestuurde foto’s worden op de Facebook­ pagina van het evenement geplaatst. • Van zodra de wedstrijd afgelopen is, brengen we de winnaars persoonlijk op de hoogte. * Het volledige wedstrijdreglement vind je op www.viva-svv.be.

14 Vizine


Recept voor 4 personen

Linzenburger Ingrediënten: • 200 g groene linzen • 1 ui • 1 teentje knoflook • 1 bosje peterselie • Olijfolie • 1 ei • 100 g broodkruim of paneermeel • 1 eetlepel bloem • ½ theelepel komijnpoeder • 4 broodjes • 1 krop sla • 2 tomaten • Peper en zout

• Kook de linzen, volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking, tot ze gaar zijn. • Giet de linzen af, spoel ze met koud water en laat ze uitlekken. • Pureer de linzen met een staafmixer of blender. • Hak de peterselie fijn. • Pel en snipper de ui en de knoflook. • Fruit de ui en knoflook in een beetje olijfolie tot ze glazig zijn. Doe er de peterselie bij en haal de pan van het vuur. • Vermeng de uienmix met de linzen. Kruid vervolgens met komijnpoeder, peper en zout. • Voeg het ei, de bloem en het broodkruim toe en meng goed. Vorm van dit linzenmengsel de burgers (1 per persoon). • Verhit olie in een pan en bak de burgers 5 minuten aan elke kant tot ze lichtbruin zijn. • Snijd de broodjes in de lengte doormidden. Verhit de grillpan en gril de broodjes 1 minuut op de snijkant. • Was de sla en snijd de tomaten in dunne plakjes. • Beleg de onderkant van het broodje met sla, tomaat en een burger. Werk af met een yoghurtdressing of een sausje naar keuze. Leg de bovenkant van het broodje erop. Serveer met de rest van de sla. Leg de bovenkant erop. Serveer met de rest van de sla.

Tip: Je kan ook andere garnering toevoegen aan je hamburger, zoals augurken of uienringen. 15 Vizine


VIVA TEST UIT

Initiatieles

paaldansen Voor onze enthousiaste VIVA-ploeg is geen uitdaging te veel. 3 weken zonder alcohol, suiker, smartphone, shampoo … Het passeerde allemaal al de revue. Waarom eens niet iets sportiever uitproberen? Zo gezegd, zo gedaan. Daarom begon ik, op aanraden van een enthousiaste collega, aan een initiatieles paaldansen. Hoe ik het ervan afbracht, lees je hier.

een e let p m o c -out k r o w

Zeggen dat ik meteen heel enthousiast was, zou overdreven zijn. Om mij voor te bereiden, ging ik op internet op zoek naar wat paaldansen juist inhoudt. Volgens Wikipedia ‘Een mengvorm van dans en atletiek waarbij verschillende oefeningen uitgevoerd worden dansend rondom en hangend aan een verticale paal.' ‘Oei.’ Atletiek was nooit mijn sterkste kant in de LO-lessen vroeger op school, dus dat stelde me niet gerust. Ik ging er ook vanuit dat je bij paaldansen toch wel een zekere dosis lenigheid en souplesse kan gebruiken en ook daar kan veel aan geschaafd worden. Maar, onder het motto ‘Alles voor Vizine’, ging ik er voor. In mijn vriendenkring werd het idee meteen positief onthaald, wat maakte dat ik zelf ook enthousiaster werd. Dagen op voorhand maakte mijn collega mij warm voor de les. Ze liet me weten welke kledij ik het best kon voorzien: een lange broek, een dikkere trui en een kort spannend shortje. ‘Moet dat laatste echt?’ kon ik niet laten te bedenken. Tenslotte ging ik iets uitproberen wat ik nooit eerder deed, tussen een groep vrouwen die al minstens zes lessen verder waren. Jezelf op z’n minst een beetje comfortabel voelen, mag dan wel. Ik hield het dus bij een comfortabele short. Toen was het zover. Niet goed wetend wat zou komen, vertrokken mijn collega en ik na het werk richting Muizen.

Palendans Wanneer we aankwamen, zat de zaal al goed vol want de voorgaande les was nog bezig. Meteen kreeg ik een voorproefje van wat mij te wachten stond. Echt geruststellend zag het er niet uit, maar ik kreeg er wel meer en meer zin in. 10 minuten later was het zover. De opwarming deed mij heel erg denken aan de lessen body conditioning die ik wekelijks volg. Hoewel die oefeningen dus wekelijkse kost zijn, maakte dat de opwarming niet minder zwaar. Vooral omdat bij deze opwarming ‘pompen’ nogal populair was. En laat dat nu net hetgene zijn waar ik niet echt goed in ben.

16 Vizine


Daarna was het tijd voor opwarmingsoefeningen per twee. Hilariteit alom! Om de opwarming af te ronden, stond er nog een originele stoelendans (lees: palendans) op het programma. Wie geen paal kon bemachtigen wanneer de muziek werd uitgezet, viel genadeloos af. Maar niet zonder eerst 3 keer te pompen. Alles om dat laatste te vermijden, dus mijn wilskracht was groot. Het lukte dan ook vrij goed om, telkens wanneer de muziek werd uitgezet, op een paal te springen en daar voor minstens enkele seconden te blijven aanhangen. Nu dat al gelukt was, werd mijn vertrouwen in wat nog volgen zou groter.

Sofie: Ook ik kreeg ik de vraag om mee te doen aan een sessie paaldansen. Ik was onmiddellijk enthousiast maar wel op voorwaarde dat ik dit samen kon doen met een collega. Jammer genoeg kreeg ik net die week rugpijn en kon ik niet deelnemen. Ik wou de les absoluut niet missen en ging dus toch mee als fotograaf. Mijn collega van op afstand aan het werk zien, was echt de moeite waard. Het paaldansen op zich leek me heel intensief maar ook heel leuk om eens te doen. Ik moet zeggen dat het wel een beetje kriebelt om ook eens deel te nemen aan zo’n sessie.

Onterecht, bleek snel. Na de opwarming moesten we ons verdelen over de verschillende palen. Daar bleek dat ‘een paal is een paal’ niet opgaat bij paaldansen. Er zijn losse palen, vaste palen, dikke palen, dunne palen … Ik ging dan maar voor de paal waar een zacht matje onder lag. Kwestie van de val iets minder hard te maken.

Zelf zin gekregen in een les?

Zo stijf als een plank ... Dat spreekwoord gaat, weet ik nu zeker, echt wel voor mij op. Met vallen en opstaan (vooral veel vallen) probeerde ik de oefeningen uit die elkaar in snel tempo opvolgden. Niet makkelijk en na iets meer dan een uur gaf ik dan ook op. Ik voelde letterlijk elke spier in mijn lichaam.

Ook de collega’s van VIVA-SVV Limburg bieden een lessenreeks paaldansen aan. Voor deze lessenreeks is geen voorkennis, conditie en/of soepelheid vereist. Al deze vaardigheden zullen stap voor stap aangeleerd worden tijdens de lessen. Schrijf je in en verleg je grenzen!

Journaliste Wided Bouchrika schreef onlangs in Knack: “Paaldansen is een sport en een kunst tegelijk.” Gelijk heeft ze. Paaldansen zorgt ervoor dat je je lichaam traint met iedere beweging die je maakt. Wat zeker is: elke geslaagde beweging –hoe klein ookis een oppepper voor je zelfvertrouwen. Goed voor de fysieke én mentale gezondheid dus.

Praktische informatie

Of ik me zou inschrijven voor een hele cursus? Dat misschien niet, maar het was zeker de moeite waard om eens te proberen.

Surf dan zeker eens naar www.dedansschuur.be of www.polexplosion.be. Je vindt er meer info over de proef­ lessen en het aanbod.

Pole Tricks - Athletic dancing

Waar: Tenniscentrum ATC, Langveldstraat 4, 3570 Alken Wanneer: 8 lessen: 21 en 28 april, 5, 12 en 19 mei, 2, 16 en 23 juni Uur: vrijdagavond, van 21 tot 22 uur Prijs: 72 euro lid van De Voorzorg 103 euro niet-lid van De Voorzorg

Sarah Brancart en Sofie De Becker

17 Vizine


Kostprijs

280 euro

per persoon

Zorg je voor een persoon met dementie en wil je er samen tussenuit?

Inbegrepen • een midweek (18 – 22 september) in volpension in Floreal Club Blankenberge • begeleiding door gemotiveerde vrijwilligers • verzorging door verpleegkundigen • aangepaste voeding op aanvraag • activiteiten-en animatieprogramma afgestemd op jullie specifi eke behoeften

Ga in september met S-Plus en S-Plus Mantelzorg mee op mantelzorgvakantie!

• lakenpakket en badhanddoeken (inkomgeld voor bezoeken is niet inbegrepen).

Zin om op adem te komen en te genieten?

De vrijwilligers en medewerkers van de organisaties bieden onder­ steuning. Zo kan je zorgeloos genieten van ontspannende activiteiten, samen of apart.

Schrijf je nu in: S-Plus vzw, Sofie De Becker T 02 515 18 94 - E Sofi e.Debecker@socmut.be

Geniet korting tot € 200 op je gezondheidsvakantie! Als lid van de Bond Moyson, De Voorzorg of Socialistische Mutualiteit Brabant krijg je van Fontana:

Al eens een gedacht aan gezondheids vakanties?

Een gezondheidsvakantie helpt je niet alleen aan een gezond lichaam maar ook aan een gezonde geest. Je voelt je weer als herboren na eens lekker lang te bubbelen in een jacuzzi, rond te dobberen in een thermaal bad of te genieten van een gezichtsof lichaamsbehandeling. Bij Fontana kan je terecht voor een kuurprogramma op maat. Bovendien zijn onze kuuroorden gelegen op prachtige locaties aan zee of in heuvels en bossen. Je kiest zelf of de focus tijdens je gezondheidsvakantie op het verminderen van gezondheidsklachten en revalidatie dan wel op lifestyle ligt.

181040_Fontana_Vizine_03-2017_v3.indd Vizine

1

• • • •

€ 50 korting, bij gezondheidsvakanties vanaf € 500 € 100 korting, bij gezondheidsvakanties vanaf € 1000 € 150 korting, bij gezondheidsvakanties vanaf € 1500 € 200 korting, bij gezondheidsvakanties vanaf € 2000

Meer weten? Bel gerust! Bond Moyson West-Vlaanderen

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

T 056 230 230 (optie 1)

T 09 333 58 15

De VoorZorg Antwerpen

De Voorzorg Limburg

T 03 285 43 53

T 011 24 99 11

Socialistische Mutualiteit Brabant T 02 546 15 29

Ontdek alle gezondheidsvakanties op www.gezondheidsvakanties.be

07/03/2017 10:39:48


FOS GETUIGENIS

Zuid-Afrikaanse vrouwen tegen geweld Wereldwijd is het knokken voor vrouwen. Ze krijgen minder loon naar werk, hebben dikwijls tijdelijke jobs en zijn vaker slachtoffer van geweld. Genoeg redenen dus voor Zuid-Afrikaanse vrouwen om de handen in elkaar te slaan. Zuid-Afrika komt van ver. Tijdens de apartheid waren vrou­ wen bij wet afhankelijk van hun echtgenoot. Intussen is er 22 jaar democratie, maar de ongelijkheid blijft. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheidcijfers en hebben vooral laagbetaalde ‘flexibele’ jobs.

Sterke vrouwen Feministische organisaties maken nu van de strijd tegen geweld een prioriteit. Women on Farms is zo een organisatie. Men streeft naar gendergelijkheid, maar er kan geen gelijkheid zijn waar geweld op vrouwen en holebi's zo’n proporties aanneemt en zo normaal lijkt. De organisatie focust op bewustwording bij vrouwen en holebi's via allerhande workshops, informatiesessies en opleidingen. Zo kunnen ze hun eigen leven in handen nemen, hun gemeenschap mobiliseren en hun rechten opeisen.

Feministen van Women on Farms trekken de straat op

Het land slaagt er vooral niet in, om in de landelijke gebieden het verleden van zich af te schudden. Nog steeds zijn de doorsnee landbouwbedrijven in handen van de blanke mannelijke elite. De tijdelijke jobs, die de meest kwetsbare zijn, zijn voor de vrouwen van de zwarte arbeiders. “De gezinnen wonen vaak in kleine huisjes bij de baas”, legt feministe Auntie Stienie uit. “Enkel mannen krijgen een huisje. Dat maakt dat je je echtgenoot niet zomaar verlaat als hij je mishandelt.”

Dankzij workshops en infosessies kunnen vrouwen hun eigen leven in handen nemen. De helft van de Zuid-Afrikaanse vrouwen is ooit al slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld en er zijn vijf keer meer moorden op vrouwen dan in de rest van de wereld. Ju-Kayline, een Zuid-Afrikaanse tiener, vertelt: “Het is hier onveilig. Meisjes worden hier verkracht door bendeleden. Als zo’n bendelid je opeist en je zegt ‘neen’, neemt hij je gewoon vast en dwingt hij je om met hem mee te gaan. Als je tegenstribbelt, slaat hij.”

Ju-Kayline Johnsen (rechts) samen met haar vriendin Rozaan Booysen (links).

Documentaire 'Allemaal samen' FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen, maakte een documentaire over de strijd van de landarbeidsters in Zuid-Afrika. Daarin getuigen onder andere Auntie Stienie en Ju-Kaylin. De documentaire toont de kracht van vrouwen. Met de hulp van Women on Farms en FOS hebben ze het zelfvertrouwen en de kennis om misbruik en onrecht aan de kaak te stellen. En ze vinden steun bij elkaar, want samen staan ze sterk. Of zoals Auntie Stienie in het filmpje zegt: “Niet één, niet twee, niet drie, allemaal tesaam.” Bekijk de documentaire op www.FOS.ngo/allemaalsamen Tekst en foto’s: FOS

19 Vizine


VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Warme afdelingen

Onze VIVA-afdelingen nemen tal van initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen niet in de kou blijven staan. Ze dragen bij tot een solidaire buurt. Laat je verwarmen door deze twee inspirerende verhalen.

Vrijwilligers voor het goede doel

Afdeling Assenede heeft er al een hele geschiedenis opzitten en ontstond tussen 2 wereldoorlogen in. Vroeger bood de afdeling voornamelijk ontspanningsmogelijkheden aan aan vrouwen. Tot op vandaag wordt die traditie gerespecteerd. Zo zetten de vrouwen zich er ook in voor het goede doel. Ze organiseren jaarlijks een tweedehandsbeurs om geld in te zamelen. Hoe zijn jullie op het idee geko­men om een tweedehandsbeurs te organiseren? Chantal: “Er wordt heel veel gedaan voor mensen in de derde wereld, maar men vergeet soms dat er mensen zijn rondom die ook hulp kunnen gebruiken. We wilden liefst iets doen waarbij we ook kinderen konden helpen.”

TILLY

20 Vizine

L CHANTA

Hoe gaan jullie te werk? Tilly: “Een week voor de beurs voorzien we 2 namiddagen om kledij binnen te brengen. Onze leden krijgen een flyer in de bus, er worden affiches gedrukt en verdeeld in Assenede en we gebruiken sociale media om ons initiatief te promoten. De beurs zelf gaat door

op vrijdagavond en zaterdag. We merken dat de meeste bezoekers op vrijdagavond langskomen. We voorzien ook altijd een hapje en een drankje. De opbrengst daarvan gaat ook naar het goede doel. De niet-verkochte kledij wordt afgehaald door de Kringwinkel en komt op die manier ook nog ten goede aan diegene die het nodig hebben. We hebben ieder jaar meer dan 100 bezoekers (= kopers).”

We willen jong en oud samen­ brengen en hopen dat we allemaal kunnen samenleven, ongeacht kleur of religie. Hoe kiezen jullie het goede doel? Chantal: “We willen het in groot-Assenede houden en willen dus iets doen voor kinderen.” Waar dromen jullie van als afdeling? Chantal: “Dat we jong en oud kunnen samenbrengen en kunnen leven met iedereen, ongeacht kleur of religie.” Wat vind je het leukste aan vrijwilliger zijn? Chantal: “De dankbaarheid en de steun die je krijgt van mensen.”


Van de Filipijnen tot Lissewege Teresita, roepnaam Tita, een vrouw van Filipijnse afkomst vond 2 jaar geleden haar 'thuis' in de VIVA-afdeling Lissewege. We gingen langs in de afdeling voor een gesprek. Tita: “Ik ontmoette Christiane toen we beiden iPad-lessen volgden. Christiane neemt al jaren deel aan de activiteiten van de VIVA-SVV-afdeling Lissewege. Zij stelde mij voor om eens samen met haar naar een activiteit te gaan. Sindsdien ben ik niet meer thuis te houden!”

Koffie met taart en vogelpik Tita: “De activiteiten spreken mij enorm aan. 9 keer per jaar wordt er een ontmoetingsmoment met koffie en taart georganiseerd. Tijdens die momenten wordt er telkens een activiteit voorzien.” “Daarnaast neem ik 2 keer per maand deel aan de vogelpik en in de zomer neem ik elke woensdag deel aan de petanquewedstrijd. VIVA-SVV is belangrijk in mijn leven, want alleen thuis zitten is niets voor mij. Ik geniet ervan om samen te zijn met andere mensen. De vriendschap die ik krijg, betekent veel voor mij. Ik vind het echt plezant.”

Warm onthaal Tita: “Ik voelde mij meteen heel welkom. De taal was eerst wel een drempel. In het begin verstond ik niet alles, maar dit

TITA

VIVA-SVV is belangrijk in mijn leven, want alleen thuis zitten is niets voor mij.

werd opgelost door sommige zaken te vertalen naar het Engels. Ondertussen kent iedereen mij in de afdeling. Ik begrijp ook beter Nederlands. Enkel dialect blijft een hele uitdaging, maar de andere dames houden hier rekening mee.”

Jenny, bestuursvrijwilliger: “Onze afdeling bestaat al vrij lang. Zelf ben ik al actief sinds de jaren ’60. We hebben door de jaren heen onze routines en een vrij vaste groep deelnemers opgebouwd. Toch staan wij zeker open voor nieuwe mensen. Bij ons is iedereen welkom. We waren dan ook heel enthousiast met de komst van Tita. We zijn blij dat ze zich thuis voelt bij ons.” Delphine Verscheure

21 Vizine


DIGESTIEF

t

Haal abortus uit de strafwe

‘in’ of modern jaar geleden? Wat als mooi, 30 van o’s fot r naa ns ee rt Kijk voor de spo nsen. Het lezen van de vooral de wenkbrauwen fro ag da van et do wd ou sch be werd n vergelijkbare ervaring. Belgische abortuswet is ee us een abortus regelt, blijft abort tot g gan toe de 0 199 van ad als aan een Hoewel de abortuswet strafwet, maar is geen misda de in at sta us ort Ab . lgië darische misdrijf in Be am tot stand na een legen kw t we De an. lda vo rdt compromis. De aantal voorwaarden wo s ook de abortuswet een wa t, we e elk als zo en d p op de abortusstrij g Boudewijn leidden, als kla nin ko e alig nm toe de van gewetensbezwaren t naoorlogse België. institutionele crisissen in he te ots gro de van n éé tot vuurpijl, t België en twee koningen later. He uw ee art kw n ee n da er me Ondertussen zijn we ons af te vragen wat lgië van Filip. De tijd is rijp om Be t he ger lan t nie is ijn ew ortuswet van Boud n zijn. Een hedendaagse ab ete mo u zo uw ee te 21s de een abortuswet in moeten waarborgen. n zwangerschapsafbreking ee op ht rec t he l ora vo en iedereen die zou eerst hulpverleningsmodel waar n ee or vo n de bie n ete mo Ze zou een kader e zwangerschap tijd en n ongeplande en ongewild ee t me rdt wo erd nte fro richtlijnen en gecon woorde beslissing. Dat er ant ver n ee tot n me ko te ren niet, ruimte krijgt om eekt voor zich, maar die ho spr ing en erl lpv hu or vo procedures moeten zijn in de strafwet. zoals nu het geval is, thuis en als grijk signaal zijn. We zoud lan be n ee u zo en hal et Abortus uit de strafw ord ouderschap, t we geloven in verantwo da en gev ap sch od bo de denken maatschappij arheid moeilijker is dan we tba ch vru je van n ele reg t he dat we beseffen dat el onderdeel is van chapsafbreking een essentie ers ang zw n ee op ht rec t én dat he rechten. seksuele en reproductieve n bieden voor de ook een oplossing moete u zo et usw ort ab se aag erschap. Een hedend ven de twaalf weken zwang bo eft he dig no us ort ab n kleine groep die ee over om een beroep moeten letterlijk de grens en uw vro ere ang zw ild gew d als België Deze on ulpverlening. Is het een lan ush ort ab eve ati alit kw op te kunnen doen ken en het probleem uw de kop in het zand te ste ee te 21s de in om ig ard wa niet on r Nederland? ep mensen te exporteren naa van een weliswaar kleine gro Carine Vrancken

Voorzitter vzw LUNA ortuscentra Unie van Nederlandstalige Ab

22 Vizine Vizine


Castel les Sorbiers Een fietsarrangement van 5 dagen op verkenning van de Maasvallei en de Franse Ardennen! Deze prachtige glooiende landschappen zullen u zeker verrukken ! Tijdens de vier voorgestelde begeleide fietstochten van 15 tot 40 km zal onze gids commentaar geven over de dorpjes, het erfgoed, de geschiedenis, het landschap… Een gelegenheid om de talrijke schatten van de streek te ontdekken. Een 5-daags arrangement met ‘s middags een lunchpakket en ’s avonds een menu in ons restaurant.

Fietsen door de Maasvallei - 19 tot 23 juni 2017 • 5 dagen – 4 nachten • Ontbijtbuffet • 3 x driegangendiner

• 1 x viergangendiner “Découverte” • 3 x picknick • Begeleide fietstochten

Prijs: vanaf € 324 per persoon (dubbele kamer - prijs lid FSMB)

Te voorzien: fiets en aangepaste kledij. Mogelijkheid om fietsen te huren mits toeslag.

Meer informatie en reservatie:

Castel les Sorbiers, Rue des Sorbiers 241, 5543 Heer-sur-Meuse Tel: 082 64 31 11 - Fax: 082 64 31 99 - Web: www.castellessorbiers.be - E-mail: info@castellessorbiers.be

Domein Westhoek vzw

Domein Westhoek nodigt je uit voor een heerlijk verblijf aan zee met het gezin of onder vrienden. Het domein heeft 91 moderne kamers en 36 appartementen die uitgerust zijn met alle comfort.

KUSTPROMOTIE VANAF € 157 p.p. 2 nachten met ontbijtbuffet Halfpension Gratis gebruik van het zwembad

WESTHOEKSPECIAL VANAF € 277 p.p • 4 nachten in halfpension • Dagelijks aankomst mogelijk • 4 = 3 nachten betalen! * standaardkamer Domein Westhoek vzw - Centrum voor sociaal toerisme, Noordzeedreef 6-8, 8670 Oostduinkerke Tel: 058 22 41 00 - Fax: 058 22 41 99 - Web: www.domein-westhoek.be - E-mail: domeinwesthoek@skynet.be


Lauw gefermenteerd brood met bijenpollen en chiazaadjes?

ieve l k o o k

DOWNLOAD DE APP En ontdek hoe makkelijk gezond koken is. Ontvang iedere week een menu mĂŠt boodschappenlijst. Surf snel naar onze website:

www.lekkernormaal.be

r‌