Socialni teden 2010: Preživeti ali zaživeti?

Page 1

socialni teden

Preživeti ali zaživeti? 13.–18. 9. 2010

Foto: Mojca Cvirn

www.socialniteden.si


poslanica 2010

V

sakodnevno smo priča naglim in nepredvidljivim spremembam, za katere se zdi, da jim komaj sledimo, kaj šele, da bi se jim znali učinkovito prilagajati. Pretresi na finančnih trgih, ekološke katastrofe, migracije, velike izgube delovnih mest in nerazumne razlike med bogatimi in revnimi med ljudi vnašajo nezaupanje, negotovost in strah. Mnogi se v borbi za preživetje sami ne znajdejo več. Pogosto se obnašamo, kot da so te nepredvidljive spremembe povzročile neznane družbene sile. Krivdo zanje bolj kot sebi pripisujemo drugim: lastnikom kapitala, vladi, ZDA, skupini G-20, Cerkvi. Živimo v omami prepričanja, da na globalne izzive kot posamezniki praktično ne moremo vplivati ali pa se celo slepimo, da teh izzivov ni. Vsako dejanje posameznika ima večji vpliv na prihodnost, kot si morda v družbi, v kateri pregovorno nekaj veljajo le ‘veliki akterji’, sploh lahko zamišljamo. Slovenski človek se v svojih, pogosto tudi sebičnih željah, sklicuje na človekove pravice, ki naj mu jih v demokratični družbi zagotavljajo institucije. Toda »pravice, iztrgane iz okvira dolžnosti, človeka obnorijo in sprožijo spiralo praktično neomejenih in nerazsodnih zahtev. Povečevanje pravic se konča z opustitvijo dolžnosti, saj se pravice krepijo prav v dolžnostih. Če naj institucije zagotavljajo pravice, je po drugi strani dolžnost državljanov, da po svoji moči te institucije gradimo. Poklicanost vsakega človeka je soustvarjati institucije kot skupnosti na temelju medsebojnega zaupanja in solidarnosti.

Ne le države in njenih institucij, temveč tudi družine, lokalne skupnosti, civilnodružbene organizacije, gospodarske družbe, verske in druge skupnosti. Človek ne more preživeti v osami – preživi lahko le v skupnostih. Pot vsakega človeka je poiskati svoje mesto v družbi. Njegova dolžnost je v sebi poiskati in skupnosti prispevati tisto, kar lahko prispeva le on. Prav skupnost, temelječa na ljubezni do sočloveka, spoštovanju različnosti in sodelovanju, ima potencial, da v njej vsakdo, naj živi v mestu ali na podeželju, naj bo star ali mlad, delavec ali podjetnik, začuti sprejetost in pomen svojega poslanstva. Človek v takšni skupnosti nima le možnosti preživeti, ampak tudi zaživeti do te mere, da v njej opredeli svoj edinstveni prispevek k družbi. Dostojanstvo posameznika se ne konča pri uživanju človekovih pravic. Človek v polnosti zaživi šele takrat, ko se zave naloge, ki je zaupana samo njemu in jo začne izpolnjevati. Socialni teden je priložnost, da se srečamo, se povežemo na ravni posameznikov in skupin, ustvarjamo skupnosti, odkrijemo svoj prispevek družbi, ‘rišemo’ njeno prihodnost, postavljamo zahteve odločevalcem in sprejemamo odgovornost, da bomo prihodnost, zaznamovano z grožnjami krize, po svojih močeh usmerjali k preživetju in k ‘zaživetju’ v polnosti življenja. Organizatorji: Matej Cepin, Mojca Perat, Jani Drnovšek


zakaj Socialni teden? S Socialnim tednom želimo organizatorji • Spodbujati posameznike k družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu, • krepiti slovensko civilno družbo ter • prispevati k razmišljanju o izzivih, ki Slovenijo, EU in svet čakajo v prihodnosti. V nekaterih zahodnoevropskih državah (Francija, Italija) imajo Socialni tedni že več kot stoletno tradicijo. Njihov potek se od države do države razlikuje glede na njihovo tradicijo in nacionalne posebnosti. V Sloveniji Socialni teden v letu 2010 poteka drugič – tokrat pod naslovom Preživeti ali zaživeti. Njegov potek skušamo kar najbolje prilagoditi potencialom civilne družbe v Sloveniji. Za razliko od večine drugih držav slovenski Socialni teden poteka po vsej državi, namesto množičnih prireditev pa želimo čim bolj spodbujati dogodke na lokalni ravni. Tako letošnji Socialni teden začenjamo z uvodno okroglo mizo (ponedeljek, 13. septembra 2010), katere namen je ob SOCIALNI TEDEN 2010 (13.-18. september 2010)

pomoči zanimivih gostov otvoriti letno temo. Dnevi do konca tedna so namenjeni dogodkom po Sloveniji, ki jih pripravljajo različne civilnodružbene skupine in/ ali organizacije. Namen teh dogodkov je predvsem približati Socialni teden čim večjemu številu državljanov. Zaključujemo pa ga z dvodnevnim seminarjem (petek in sobota, 17. In 18. septembra 2010), ki je namenjen predvsem aktivnim sodelavcem (prostovoljcem ali profesionalcem) v slovenski civilni družbi. Teme seminarja smo izbrali temu primerno: govorili bomo o vodenju, družbeni participaciji in gradnji skupnosti. Seminar bo poleg priložnosti za aktivno udeležbo in nabiranje znanja prinesel tudi obilico možnosti za spoznavanje, povezovanje, kreiranje novih idej ter njihovo uresničevanje. Ob koncu Socialnega tedna bomo na podlagi vsega povedanega zapisali deklaracijo, ki jo bomo 17. oktobra 2010, ob dnevu boja proti revščini, predstavili na javnem dogodku.

ZAKLJUČNA DEKLARACIJA (17. oktober - dan boja proti revščini)

ZAKLJUČNI SEMINAR

UVODNA OKROGLA MIZA DOGODKI PO SLOVENIJI

Matej Cepin

www.socialniteden.si


AKLJUČNI EMINAR

UV RO

ponedeljek in torek DOGODKI PO SLOVENIJI

Ponedeljek, 13. 9. 2010 Uvodna okrogla miza z dr. Edijem Kovačem, dr. Jožetom Mencingerjem in Alojzijem Štefanom. Kraj: Galerija Družina, Krekov trg 1 Lj. Ura: 19:30 Dogodek pripravlja: Socialna akademija

Torek, 14. 9. 2010 Od etične do gospodarske krize, okrogla miza z dr. Francetom Arharjem, dr. Janezom Juhantom, Mojco Kucler Dolinar, mag. Andrejem Kržičem. Kraj in ura: Teološka fakulteta, Slovenska ulica 17, Maribor, ob 19:00 Dogodek pripravljata: Revija Tretji dan in Založba Družina Podjetje moja družina: voditi družino kot podjetje? Predavanje z razpravo: Aleš Čerin. Kraj in ura: Župnijska dvorana, Jobstova 33, 4226 Žiri, ob 19:00. Dogodek pripravlja: Župnija Žiri So se naše sanje uresničile? Okrogla miza z gostoma Jožetom Strgarjem in Antonom Tomažičem. Kraj: Dvorana župnije Sv. Peter v Ljubljani, Trubarjeva ulica 80, Ljubljana Ura: 19:30. Dogodek pripravlja: Župnija Ljubljana – sveti Peter Odgovorno upravljanje manjših podjetij za prebroditev gospodarske krize, okrogla miza z Gorazdom Podbevškom, Filipom Remškarjem in Antonom Papežem.

Kraj in ura: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana, ob 19:00. Dogodek pripravlja: Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije Z Nefiksom do večje zaposljivosti, učna delavnica. Kraj in ura: Društvo mladinski ceh, Rakovniška 6, Ljubljana, ob 18:00 Dogodek pripravlja: Zavod Nefiks- Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja

EU v živo, radijska oddaja z gosti: Lojzetom Peterletom, Alojzijem Štefanom in Matejem Cepinom. Na frekvencah Radia Ognjišče Ura: 18:15. Dogodek pripravlja: Radio Ognjišče Delo za pravičnost, da nam ne bo šlo le za golo preživetje, predavanje dr. Andreja Marka Pozniča Kraj in ura: Miheličeva galerija v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja loka, ob 19:30. Dogodek pripravlja: Združenje slovenskih delavcev Nosite bremena drug drugemu, diskusija Jožica Ličen in Mojca Perat Kraj: Dom Andreja Manfreda, Kobarid. Ura: ob 19:00 Dogodek pripravlja: Društvo svobodne

ženske


sreda Sreda, 15. 9. 2010 Zaživeti v medsebojnih družinskih odnosih, predavanje dr. Bogdana Žorža. Kraj in ura: Sveti duh pri Škofji Loki, župnijska cerkev. ob 19:00. Dogodek pripravlja: Župnija Sv. duh pri Škofji Loki Cehov večer z Don Boskom, učna delavnica Kraj in ura: Ljubljana-Rakovnik, Rakovniška ulica 6, na dvorišču, ob 20:00 Dogodek pripravlja: Društvo mladinski ceh Refleksija učinkov izobraževanja državljanov v Družbenih socialnih akademijah, okrogla miza z gosti: Primož Praper, Ivan Gačnik. Kraj in ura: Elizabetin dom, Trg svobode 5, Slovenj Gradec, ob 19:30. Dogodek pripravlja: Kolpingovo združenje Slovenije / izvedba Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Stari trg

Vloga delavstva in delavskih predstavništev v slovenski družbi. Predavanje Jakoba Počivavška, konfederacija sindikata PERGAM. Kraj: Kolpingov dom, Slivnica pri Mariboru, Pot k črpalki 3, Orehova vas Ura: 19:00. Dogodek pripravlja: Združenje Kolpingovih socialnih dejavnosti Slovenije

Podjetje – moja družina: voditi družino kot podjetje?! Predavanje Aleša Čerina Kraj: Veroučna učilnica v župnišču v Zg. Besnici, Na Vidmu 35, Zg. Besnica Ura: 19:00 Dogodek pripravlja: Župnija Zgornja Besnica

Revščina, izziv za solidarnost, simpozij (dr. Vinko Potočnik, Marjan Dvornik, Matej Križanič, Andrej Štesl, Imre Jerebic) Kraj: Krekov trg 1, 1000 Ljubljana (kletna dvorana). Ura: ob 9:00 Dogodek pripravlja: Slovenska Karitas Ali je res vseeno, v kakšni družini odraščam? Predavanje Marjane Debevec Kraj: Potočnikova dvorana, Prušnikova 90, Ljubljana. Ura: ob 20:00. Dogodek pripravljata: Civilna iniciativa za družino in pravice otrok in Društvo Blaž Potočnikova čitalnica Drama ateizacije in kriza vere, predavanje p. Jerneja Kurinčiča. Kraj: Župnija Novo mesto Šmihel Ura: 20:00 Dogodek pripravljata: Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine in župnija Novo mesto Šmihel

www.socialniteden.si


četrtek Četrtek, 16. 9. 2010 Ko nisi po meri, si izključen? Simpozij Kraj: Rrazbor nad Sevnico (pod Lisco): Dom krajanov in skupnost Srečanje Ura: od 10:00 do 14:30 Dogodek pripravlja: Zavod Pelikan Karitas Aktualnost dr. Janeza Evangelista Kreka, okrogla miza z gosti: dr. Stane Granda in Anton Kokalj. Kraj: Prostori Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka, Cankarjeva 11, Ljubljana Ura: 17:00 do 19:00 Dogodek pripravljata: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK) in Inštitut za promocijo sinergije, subsidiarnosti in solidarnosti (IPSSS) Pokojninska reforma v luči dolgoročne vzdržnosti in socialne pravičnosti. Predavanje Ivana Kukarja. Kraj in ura: Dvorana Savice Zorko v Knjižnjici Brežice, ob 19:00 Dogodek pripravlja: Društvo Kolpingova družina sv. Pavla Artiče

Preživeti ali zaživeti danes v šoli. Okrogla miza z dr. Hubertom Požarnikom Kraj in ura: Cukaletova dvorana Sv. Jožefa, Ljubljana, Ul. Janeza Pavla II. 13, ob 19:30 Dogodek pripravlja: Društvo katoliških pedagogov Slovenije

Trajnovativnost – samo inovativnost lahko v polnosti omogoča trajnostni razvoj, spletni seminar Danila Kozoderca. Prijave na: danilo@vizor.si Ura: od 18:00 do 19:00 Dogodek pripravlja: Vizor

Družina in otroci, predavanje Petra Štrbenka Kraj in ura: Dom v Gorjah 11, ob 19:30. Dogodek pripravljata: Civilna iniciativa za družino in pravice otrok in župnija Gorje. Smisel življenja: preživeti ali zaživeti? Učna delavnica. Kraj: Škofijska klasična gimnazija Šentvid, Štula 23, Ljubljana-Šentvid Ura: med 8:00 in 12:00 Dogodek pripravljata: Socialna akademija in Škofijska klasična gimnazija Šentvid. Op. Dogodek je namenjen samo dijakom ŠKG Migracija: Izziv za Slovenijo? Predavanje dr. p. Robina Schweigerja Kraj in ura: Dravlje, dvorana nove cerkve, ob 19:30 Dogodek pripravlja: Jezuitsko združenje za begunce Slovenije Čigavi so mediji? Predavanje dr. p. Petra Laha Kraj in ura: Škofijska dvorana škofije Kapiteljska 1, Novo mesto, ob 19:30 Dogodek pripravlja: Župnija Novo mesto


petek in sobota Petek, 17. 9. 2010 Pokojninska reforma v luči dolgoročne vzdržnosti in socialne pravičnosti. Predavanje Ivana Kukarja. Kraj: Dvorana veroučnih učilnic, Gregorčičeva 2, Murska Sobota Ura: 19:30 Dogodek pripravlja: Župnijski zavod sv. Miklavža, Murska Sobota. Čigavi so mediji? Predavanje dr. p. Petra Laha Kraj: Župnijski dom Preska, Preška cesta 33, Medvode Ura: 19:30 Dogodek pripravlja: Župnija Preska

Petek - sobota, 17. – 18. 9. 2010 Zaključni seminar: Preživeti ali zaživeti: VODENJE – DRUŽBENA PARTICIPACIJA – SKUPNOST. Kraj: Zavod DOM SV. JOŽEFA, Duhovno-prosvetni center, Plečnikova 29, 3000 Celje. Čas: od petka od 16:00 ure do sobote 16:30 ure. Vsaka SKUPNOST (družina, nevladna organizacija, lokalna skupnost, župnija, podjetje, politična stranka ...) potrebuje dobro VODENJE in predano SODELOVANJE njenih članov. Toda… • Kakšne voditelje imamo v Sloveniji? • Smo Slovenci navajeni javno izražati svoje mnenje oz. v kakšni meri je v nas še vedno prisotna

mentaliteta prejšnjega režima? • Znamo stopiti skupaj in tudi kaj žrtvovati za skupno dobro? • Smo sposobni graditi kakovostne skupnosti in s tem prispevati k trajnostnemu razvoju? Gostje: • mag. Branko Cestnik: Kakšne voditelje imamo Slovenci? • Petra Matos: Kako mobilizirati 200.000 ljudi? • Matej Cepin: Civilna družba v Sloveniji: prezrta temeljna ideja, • dr. Hubert Požarnik: (Ne) participacija kot ostanek prejšnjega režima, • Aleš Čerin: Blog kot oblika družbene participacije, • Danilo Kozoderc: Čas skupnosti, • dr. Nevenka Bogataj: Sodobne dileme skupnega pašnika • in duhovne misli dr. Robina Schweigerja. Info in prijave: na e-naslovu info@socialna-akademija.si ali po telefonu na 051-893-060 (Mojca Perat, Socialna akademija). V prijavi navedite: ime in priimek, naslov, datum rojstva, organizacijo/skupino (če ste član), e-naslov in mobilni telefon. Prispevek na osebo je 30 evrov. V prispevek je vključeno seminarsko gradivo, nastanitev in prehrana.

www.socialniteden.si


organizatorji Pri organizaciji Socialnega tedna sodeluje več nevladnih organizacij, župnij in posameznikov, ki jih koordinira Socialna akademija. Socialna akademija je nevladna organizacija, ki si preko izobraževanja, raziskovanja in kulture prizadeva formirati mlade in odrasle za družbeno odgovorno delovanje. Ustanovljena je bila leta 2004, v letu 2010 pa z dvema redno zaposlenima osebama ter več deset honorarnimi sodelavci in prostovoljci izvaja različne projekte s področja aktivnega in odgovornega državljanstva, mladinskega dela, razvoja civilne družbe, medgeneracijskega sodelovanja, vzgoje za medije in sorodnih področij. Več informacij na http://www.socialna-akademija.si.

#

kr{~anska revija za duhovnost in kulturo

DRUŠTVO SKAM SKUPNOST KATOLIŠKE MLADINE

i J E K

ASSOCIATION SKAM COMMUNITY OF CATHOLIC YOUTH

Inštitut

Dr.Janeza Evangelista Kreka

Pri projektu sodelujejo naslednje organizacije: Slovenska Karitas, Zavod Pelikan Karitas, Kolpingovo združenje Slovenije, Društvo mladinski ceh, Društvo Slovenski katoliški izobraženci, Svet katoliških laikov Slovenije, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Jezuitska služba za begunce, Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine, Revija Tretji dan, Radio Ognjišče, Svetopisemska družba Slovenije, Zavod Nefiks, Združenje slovenskih delavcev, Društvo svobodne ženske, Škofijska klasična gimnazija, Inštitut Janeza Evangelista Kreka, Inštitut za promocijo sinergije, subsidiarnosti in solidarnosti, Blaž Potočnikova čitalnica, Založba Družina, Casnik.si, Drugi svet – blogerski časopis, Civilna iniciativa za držino in pravice otrok ter naslednje župnije: Sveti duh pri Škofji Loki, Zgornja Besnica pri Kranju, Novo mesto – kapitelj, Šmihel pri Novem mestu, Gorje, Ljubljana – Dravlje, Ljubljana – Sveti Peter, Murska Sobota in Preska pri Medvodah. Jurèièev trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386 1 426 84 77, faks: +386 1 426 84 78, info@drustvo-skam.si, www.drustvo-skam.si matièna številka: 5837413, identifikacijska številka: SI70036411, transkacijski raèun: 02140-0012516781

Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta dogodek/seminar/konferenca/okrogla miza/publikacija je sestavni del/ prejel-a finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad Vlade RS za komuniciranje.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.