Grobund nr 5, 2017

Page 6

PLANTER

I et rum i laden er Tina Block Søe i færd med at plukke topskud af hampplanter. Tanken er at forsøge sig med at dyrke hamp til medicinske formål – altså uden den euforiserende effekt.

"Det er slut med de 37 timer om ugen"

Fra mælk til olier Mejeri-ingeniør Søren Jensen har overtaget forældrenes gård med økologisk produktion af mel og olier. TEKST OG FOTO: Steen Ancher, Kommunikationschef Tlf. 9629 6617 · sta@sagro.dk

VILDBJERG - Søren Jensen er gået en noget kringlet vej for at få foden under en gård. Og gården – ja, den er heller ikke en almindelig en af slagsen. Hans forældre, Johannes og Korna, der begge er agronomer, valgte nemlig i 1999 at omlægge til økologisk drift. I 2006 lukkede de den konventionelle svineproduktion og produktion af frilandsgrise og gik over til at producere olier og mel. Denne produktion var egentligt startet ved, at forældrene havde købt en presser, så kunne lave rapsolie, som kunne hældes på gårdens ombyggede traktormotor. - Det lugtede altid lidt af friture, når traktoren kørte, husker Søren Jensen.

Flemming Leth og helsekost Hans far var konsulent i flere af de lokale rådgivningsselskaber, før han blev fuldtidslandmand. De 80 hektar blev efterhånden sået til med for eksempel korn, raps og hørfrø til blandt andet linolieproduktion, som var meget i fokus, da hele Danmarks handyman, Flemming Leth, tit gjorde opmærksom på linoliens fortræffeligheder som blandt andet imprægneringsmiddel.

6

GROBUND · MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

Men det var også som fødevarer eller tilskud, at olier, mel og proteiner var meget i fokus. Frøenes kvaliteter med et stort indhold af Omega 3 fedtsyrer tiltalte et stadig mere kost-bevidst publikum. - Min mor tog en kostvejlederuddannelse og fik et netværk inden for helsekostbutikker, ligesom de begyndte at levere til grossisten Helsam. - Der var en trend, dér i slutningen af 90’erne, og det var jo interessant at konstatere, at der pludselig var rødbede-frikadeller på menuen, når vi kom hjem. Parret havde i første omgang etableret salg fra gården og udvidede efterhånden markedet til at dække hele Danmark. Søren Jensen, der var startet på Landbohøjskolen i København havde tit olier med til københavnske helsekostbutikker, når han havde været hjemme på gården. Gårdens hørfrø-olie er i kender-kredse nemlig meget velanskrevet for en høj kvalitet.

Dét der med kemi Søren Jensen voksede op på gården og tog del i det praktiske arbejde. Her fandt han interessen for det biokemiske, som er en væsentlig del af den viden, der er i spil i forhold til olier og kosttilskud. - Jeg var nok den eneste i skolen, der fandt kemi spændende, siger han.

Da SAGRO besøgte Søren Jensen i slutningen af september var marken med hørfrø skårlagt og klar til at blive høstet.

Efter gymnasiet fulgte han sine to ældre søskende til København, hvor de læste til henholdsvis dyrlæge og agronom. Undervejs i sine egne studier valgte Søren Jensen mejeri som sin retning. Efter endte studier kom han til udviklingsafdelingen i DSS i Silkeborg, hvor han arbejdede med membraner til separation af de forskellige bestanddele i mælk. Han ville dog gerne lidt tættere på selve mælkeproduktet, og han kom efter en årrække til Arla Foods’ udviklingsafdeling i Nr. Vium. Da han havde været dér nogle år, begyndte hans forældre at tale om overtagelse af gården derhjemme. Og hverken søsteren, der har dyrlægepraksis, eller

FAKTA Avlen på Nyborggard fordeler sig på cirka: 50 hektar hør 30 hektar raps 20 hektar rug 15 hektar havre 10 hektar vårhvede 8 hektar hamp 3 hektar boghvede


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.