Page 1

676

Сергій Литвин. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну

ÏÐÎ ÀÂÒÎÐÀ Народився 5 січня 1950 р. в селі Запруддя КаміньКаширського району Волинської області. Навчався у Сімферопольському вищому військовополітичному будівельному училищі (1971–1975). Служив на офіцерських посадах у Збройних силах СРСР. Закінчив військово-педагогічний факультет Військово-політичної академії в Москві (1981–1984). 1984–1995 рр. – викладач історії, а згодом начальник кафедри українознавства Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища. 1995–2001 рр. – у Севастопольському військово-морському інституті, заступник начальника факультету з виховної роботи. Кандидат історичних наук з 1991 р., доцент кафедри історії з 1993 р. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. Професор кафедри історії з 2003 року. 2001–2006 рр. – начальник кафедри історії війн та воєнного мистецтва Національної академії оборони України, заступник голови правління Українського інституту воєнної історії, полковник. Нині – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, головний редактор наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», головний редактор науково-популярного журналу «Воєнна історія». Академік Академії наук вищої освіти України. Опублікував понад сто наукових праць з історії національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1921 років. Проживає у м. Києві.


Назва розділу

677

Ç̲ÑÒ Вступ .......................................................................................................................... 5 Огляд літератури та джерел про Симона Петлюру .............................................. 13 Молоді роки. Журналістська робота ..................................................................... 49 Симон Петлюра та українізація армії .................................................................... 63 Творення українського війська ............................................................................. 107 Участь у першій українсько-більшовицькій війні ............................................. 139 В опозиції до гетьманату Павла Скоропадського ............................................... 177 На посту Голови Директорії Української Народної Республіки ....................... 213 На чолі збройної боротьби 1919 року ................................................................. 261 Варшавський договір. Похід на Київ 1920 року ................................................. 341 Симон Петлюра та Армія УНР в умовах інтернування ..................................... 397 Лідер державницьких сил української еміграції ................................................ 437 Убивство Симона Петлюри. Петлюра і єврейське питання .............................. 479 Післямова ............................................................................................................... 527 Хронологія основних дат життя і діяльності Симона Петлюри ....................... 535 Іменний покажчик ................................................................................................. 577 Географічний покажчик ........................................................................................ 589 Список використаних джерел і літератури ......................................................... 597 Про автора .............................................................................................................. 676

Profile for Smoloskyp

Литвин Сергій. СИМОН ПЕТЛЮРА У БОРОТЬБІ ЗА САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ (про автора, зміст)  

Київ: Смолоскип, 2018. - 680 с. ISBN 978-617-7173-89-1 Перед вами – комплексне дослідження життя і діяльності Голови Директорії і Головного...

Литвин Сергій. СИМОН ПЕТЛЮРА У БОРОТЬБІ ЗА САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ (про автора, зміст)  

Київ: Смолоскип, 2018. - 680 с. ISBN 978-617-7173-89-1 Перед вами – комплексне дослідження життя і діяльності Голови Директорії і Головного...

Profile for smoloskyp
Advertisement