Page 1

Зміст Григорій Костюк: життєва одіссея і науковий спадок. Володимир Панченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Історико-літературні огляди та літературно-критичні статті Слово від автора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 На магістралі історії. Українська література за п’ятдесят років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Українська література до революції 1917 року. Основні лінії ідейно-мистецького розвитку (Спроба періодизації). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Українське наукове літературознавство в перше пореволюційне п’ятнадцятиліття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 З літопису літературного життя в діаспорі. . . . . . . . . . . . . 152 Українська еміграційна проза за 1965 рік. . . . . . . . . . . . . 217 Традиція і новаторство. До постави проблеми. . . . . . . . . . 257 Проблеми літературної критики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Доба і письменник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Міф про Антея і наша дійсність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Історико-літературні портрети Володимир Винниченко Світ Винниченкових образів та ідей. До 100-річчя від дня народження письменника — 1880–1980. . . . . . . . . . . . . . . 313 Деякі проблеми наукового вивчення В. Винниченка. . . . . 343 Записники Володимира Винниченка . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Володимир Винниченко та його останній роман. . . . . . . . 379 Повість про людей буреломних років. . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Сергій Єфремов та Володимир Винниченко. . . . . . . . . . . . 461


972

Григорій Костюк. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Леся Українка та Володимир Винниченко (Ідейно-творчі стосунки Л. Українки і В. Винниченка в світлі сучасної української радянської критики). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Володимир Винниченко — маляр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Остання резиденція В. Винниченка («Закуток» та його історія: 1934–1951 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

Микола Хвильовий Микола Хвильовий. Життя, доба, творчість. . . . . . . . . . . 551 З гори Гелікон на Голгофу (До 50-річчя від дня смерті М. Хвильового). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Неопалима купина (Роздуми редактора п’ятитомника М. Хвильового) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 У ситуації трагічного безвихіддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

Іван Багряний Поезія, вічність, час. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Проба людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Відійшов у безсмертя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709

Юрій Яновський Романтика життя. Роман «Майстер корабля» . . . . . . . . . . 725 Лицар культури нації (Замість некролога. Юрій Яновський — 1902–1954). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

Коментарі Григорій Костюк: «…праця моя — це не амбіція…» Надія Баштова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751

Словник персоналій

769

Покажчик бібліографічних скорочень

939

Покажчик імен

943

Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. Т. 1.  

Зміст 1 тому 5-томника літературно-критичних праць Григорія Костюка.

Advertisement