IM9 – Jurbarko mokykla

Page 1

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PARENGĖ: Remeika Design interjero dizaino studija:

KOMANDOS VADOVAS: Saulius Remeika

AUTORIAI: Edvinas Makštys, Tomas Zablockis, Ugnė Meigytė

Vilnius, 2023m.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 1 TURINYS SUMMARY 2 OBJEKTAS ......................................................................................................................................................4 PROBLEMATIKA.............................................................................................................................................4 PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, DARBO SUDĖTIS.......................................................................................4 DARBO SUDĖTIS ............................................................................................................................................5 DARBO METODIKA, LITERATŪRA, ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 5 URBANISTINĖ-ARCHITEKTŪRINĖ ANALIZĖ 6 Pasiekiamumas ir ryšiai 6 Svarbus aplinkiniai objektai 6 Aplinkiniai rekreaciniai objektai, žaliosios zonos......................................................................................7 ISTORIJA ........................................................................................................................................................7 ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ.............................................................................................................................8 Esamos teritorijos fotografijos......................................................................................................................8 ANALOGŲ ANALIZĖ 9 PRIVALUMŲ IR TRUKUMŲ STUDIJA 11 TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI 11 GALIOJANČIŲ REGLAMENTU APRAŠYMAS 12 TERITORIJOS SUTVARKYMO FUNKCINĖ IR MENINĖS IDĖJA, DARNIOS IR TVARIOS TERITORIJOS KONCEPCIJOS APRAŠYMAS........................................................................................................................ 12 PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMO PROJEKTE APRAŠYMAS.............................. 15 LITERATŪROS SĄRAŠAS 19 PRIEDAI 19

SUMMARY

We chose the territory of the Vytauto Didžiojo pro-gymnasium because of its relevance to the city of Jurbarkas. Understanding the importance of the interior of educational institutions in shaping the new generation's thinking and approach to aesthetics, it is very important to change the architectural and interior principles of educational institutions along with the changes in the world around us. Take out what is outdated, no longer in use, improve it and replace it with new things that go along with today's concept of aesthetics, function and digitization.

Also, while communicating with the representatives of Jurbarkas municipality and school officials, we heard the main task. A stadium was built next to the school, where various competitions could take place, but due to the absence of a spectator stand, such plans were abandoned. Also the gym class at the school is too small and does not meet the requirements for organizing sports events. Solving these two problems, we designed a separate building next to the stadium, which we connected with the school through a gallery.

The future building will perform two functions: on the side of the building, we will provide stands for spectators, and inside - a multi-functional sports hall with changing rooms and auxiliary rooms. Most indoor competitions can be held in such a hall.

While working on this object, we split it into 2 main parts:

1. Reshaping the school territory and solving existing needs.

2. Improving the layout of the school's interior and creating an interior.

1. School exterior. We have designed new zones in the large area of the school.

A) Outdoor classroom area. We have planned a place for dome-shaped classrooms where classes and various educational and educational activities can take place during the warm season. In the center of the classrooms, a playground has been designed for the gathering of children and teachers during breaks.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 2

B) We envisioned the location and designed fenced basketball courts

C) We envisioned the location and designed the leisure and recreation areas. They are full of various play equipment, training facilities, and places to sit.

D) We improved the existing parking lot. Next to the buildings, we have provided bicycle parking sheds. The territory of the school plot is planned to be arranged and provide recreational small architecture, benches, comb boxes, path lighting elements. We also took into account the current pedestrian flows in the area and designed new footpaths. The planned tasks for the green zone are to create a cozy, park atmosphere

E) We suggest renovating the facade of the building and offer to use heated, ventilated facade.

2. Inside the school. We changed the layout and interior.

A) We opened closed small and uncomfortable locker rooms,

B) We designed metal wardrobes that separate the zones of different classes in different colors.

C) In the common space, we provided rest and communication areas, which we separated from the corridor spaces with decorative lamps, floors with a more lively color ornament, and bright and comfortable lounge furniture of various shapes. The ascetic design of the rest of the corridors is dominated by concrete and white.

D) We designed art classrooms, redesigned all the remaining classrooms and offered a form of tables that allows them to be moved in a circle, in separate groups, and thus expand the possibilities of the educational format.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 3

OBJEKTAS

Pasirinktas objektas – Jurbarko mieste esanti Vytauto Didžiojo progimnazijos pastatas ir teritorija Objektas yra ties Vytauto Didžiojo ir Mokyklos gatvių sankirta, adresu Vytauto Didžiojo g. 53A. Į bendrą projekto apimti yra įtrauktas ir terotorijoje esantis stadionas.

Sklypo padėtis yra rytinėje miesto dalyje,

PROBLEMATIKA

Ši mokykla yra viena iš pagrindinių švietimo įstaigų Jurbarko mieste, į kurią kasdien eina apie 240, 1-8 klasės vaikų. Mokykla pastatyta dar palyginti nesenai

1995 metais, tačiau jau reikalaujanti išorės fasado bei vidaus patalpų pertvarkymo ir remonto.

PROJEKTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, DARBO SUDĖTIS

Projektu siekiama prikelti naujam gyvenimui šią Jurbarko miesto mokyklą ir jos teritoriją, įskaitant šalia esanti mokyklos stadioną. Norima kad ji taptų nauju traukos centru ne tik šalia gyvenantiems ir besimokinantiems vaikams, tačiau ir miestelėnam bei miesto svečiams. Atsiradus galimybei išnaudoti laisvas mokyklos vidaus erdves, projektuojamos naujos klasės, su konkurso partnerių pagalbą pritaikomi inovatyvūs vidaus bei išorės sprendimai.

Projekto uždaviniai:

• Pasiūlyti mokyklos pastato fasado atnaujinimo koncepciją;

• Įvertinti mokyklos vidaus situaciją ir pateikti galimus racionaliausius erdvių išpildymo sprendinius, patalpų perplanavimus.

• Pritaikyti mokyklos išorės teritoriją, vidaus patalpas neįgaliųjų poreikiams.

• Bendradarbiauti su partneriais irstengtis kuo daugiau įtrauktų jų siūlomų paslaugų bei produktų, norint sukurti inovatyvų bei funkcionalų projektą.

• Mokyklos lauko teritorijoje numatyti naujus statinius orientuotus į vaikų edukaciją ir užimtumą. Taip pat skirti dėmesio galimų lankytojų, miestelėnų poreikiams. Suaugusiems skirti lauko treniruokliai, lauko sporto aikštynai, sportininkams bei mokiniams skirto stadiono tribūnos, sporto komplekso su daugiafunkcinę vidaus aikštele statyba.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 4

• Sukurti naują mokyklos viziją, kaip viena iš šios miesto dalies traukos centrų;

DARBO SUDĖTIS

Konkursinį darbą sudaro:

1. Analitinė-tiriamoji dalis;

2. Projektinė dalis

Analitinę- metodinę dalį sudaro esamos būklės urbanistinė, architektūrinė ir istorinė analizės, vertingų teritorijos savybių analizė, teritorijos pliusų/ minusų bei galimybių identifikavimas, analogų studija.

Projektinę dalį sudaro pagal analitinėje-tiriamojoje dalyje gautas išvadas sudaryta teritorijos revitalizacijos funkcinė idėja, pastatų vidaus bei aplinkos sutvarkymo sprendiniai.

DARBO METODIKA, LITERATŪRA, ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Esama pastato bei teritorijos būklė turi būti pertvarkyta taip kad atitiktų šiuo metu keliamus švietimo įstaigai reikalvimus, atitiktų aukštesnę energetinę klasę, objektas taptų patrauklus miesto simbolis. Tai pasiekta būtų atlikus žemiau išvardntus punktus.

• Sutvarkoma sklypo teritorija;

• Vykdoma pastato fasado bei tinklų renovacija;

• Naujų statynių kaip lauko klasių bei sporto komplekso su vidaus aikštynu statyba;

• Plečiamas automobilių stovėjimo aikštelės plotas būsimiems

lankytojamas į naujus teritorijos traukos centrus – lauko aikštynai, sporto kompleksas, stadiono tribūnos, lauko treniruoklių aikštelė;

Projektavimo metu nagrinėjame panašios tematikos šiuolaikiškų mokyklos projektų bei vaikų užimtumo centrų dizaino elementus.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 5

URBANISTINĖ-ARCHITEKTŪRINĖ ANALIZĖ

Užstatymo tipai

Sklypas suformuotas, Jurbarko rajono savivaldybė sklypą valdo panaudos teise, sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas –visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo reglamentas – teritorijos skirtos visuomenės poreikiams, gali būti su dideliu želdinių kiekiu, leistinas pastatų aukštų skaičius ≤ 5 aukštai. Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – iki 1,6.

Pasiekiamumas ir ryšiai

Pasirinktas objektas yra geografiškai rytinėje miesto dalyje, į šiaurę nuo miesto centro (senamiesčio). Objekto adresas – Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarko miestas. Šalia yra vienas iš miesto traukos centrų - Imsrės slėnio teritorija ir Bišpilio piliakalnis. Į juos patenkama per Mokyklos g. kuri yra visai šalia pasirinkto objekto. Mokyklos teritorija yra lengai pasiekiama pėščiomis ir automobiliu. Šalia yra įrengtos automobilių stovėjimo vietos mokyklos ir stadiono lankytojams bei mokyklos darbuotojams. Mokyklos stadione vykstant šventėms ir varžyboms, lankytojų srautai ir transporto priemonės neblokuoja tranzitinių miesto gatvių.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 6

Svarbus aplinkiniai objektai

1. Sinagogų aikštės memorialas (1.4 km nuo mokyklos)

2. Jurbarko dvaro sodyba (1.4 km nuo mokyklos)

3. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia (1.6 km nuo mokyklos)

4. Jurbarko „Šimtmečio“ tiltas (2.1 km nuo mokyklos)

Aplinkiniai rekreaciniai objektai, žaliosios zonos

1. Vytauto didžiojo paminklas, parkas (0.6 km nuo mokyklos)

2. Jurbarko (Bišpilio) piliakalnis (0.5 km nuo mokyklos)

3. Jurbarko „Tel Avivo“ parkas (0.9 km nuo mokyklos)

4. Jurbarko dvaro parkas (1.4 km nuo mokyklos)

ISTORIJA

Mokykla pradėta statyti 1989 m. Iš pradžių užsibrėžtas tikslas buvo statybas baigti per 18 mėn., 1990 m.. Tačiau mokyklos statyba užtruko žymiai

ilgiau – tik 1995 rugpjūčio 31d. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija leido priimti naudoti statomos mokyklos 3 aukštą su atskiru įėjimu.

Galutinai mokyklos statyba užbaigta 1998 m. gruodžio 22 d. Mokykla įsikūrusi Vytauto Didžiojo gatvėje, netoli Vytauto parko, kur stovi paminklas Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui Vytautui.

1999 m. gegužės 19 d. Jurbarko rajono Tarybos sprendimu mokyklai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. Mokyklos pavadinimas buvo renkamas viešai – savo pasiūlymus teikė mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai, miesto visuomenė.

2010 m. įkurtas mokyklos muziejus „Mokyklos istorija ir dabartis.

2011–2012 m. m. išleista XVI – paskutinioji – abiturientų laida.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 7

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Dabartinė sklypo danga mišri, žolės danga ir šaligatvio plytelės.

Esantys statiniai – mokyklos pastatas, elektros pastotė ir teisėjų tribūna šalia

stadiono Sklypo vakarinėje dalyje įkurdintas stadionas ir krepšinio bei teniso lauko

aikštynai. Mokyklos teritorija apvesta metalinių segmentų tvora su gelžbetonio stulpais. Esančių pastatų fasadai nėra pilnai renovuoti, pastebimi įtrukimai bei aptrupėjimai. Mokyklos pastato stogui atliktas remontas ir apšiltintas. Pastato viduje

esančiai sporto salei atlikta renovacija

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 8
Esamos situacijos fotografijos

ANALOGŲ ANALIZĖ

LINK ARKITEKTUR

OSLAS, NORVEGIJA. METAI 2018

JAVIER LARRAZ, IÑIGO BEGUIRISTAIN IR IÑAKI BERGERA

PAMPLONA, ISPANIJA. METAI 2009

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 9

JVA ARCHITECTS

OSLAS, NORVEGIJA. METAI 2009

JAVIER LARRAZ, IÑIGO BEGUIRISTAIN IR IÑAKI BERGERA

LIVERPULIS, ANGLIJA. METAI 2011

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 10

PRIVALUMŲ IR TRUKUMŲ STUDIJA

Objekto pliusai:

1. Mokykla ir stadionas nėra toli nuo miesto centro todėl išlieka patogus susisiekimas pėščiomis bei automobiliu.

2 Stadione vykstant varžyboms ir suintensyvėjus miestelėnų ir miesto svečių judėjimui, lankytojai neapkrautų miesto centro pertekliniu žmonių bei transporto priemonių kiekiu.

3. Mokyklos teritorija yra erdvi ir galinti talpinti įvairius mokymo bei sporto paskirties sprendinius.

4. Atsižvelgiant į tai jog pastatas nebuvo labai senai pastatytas, įvertinta jog būsimos patalpų korekcijos bei vidaus renovacija nesudarys didelių problemų statybos darbuose.

Objekto minusai:

1. Mokyklos pastato fasadas nėra atnaujintas ir yra žemos energetinės klasės.

2. Mokyklos pastato vidaus problematika. Pastato ventiliacija, sanitariniai mazgai, sudėtingai išplanuotos erdvės.

3. Vidaus sporto salė nėra pritaikyta rungtynių stebėjimui bei galimų varžybų organizavimui

4. Nėra numatytų tribūnų su pastogę stebėti varžybas vykstančias stadione

TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SRAUTŲ SPRENDIMAI

Mokyklos teritorijoje sutvarkomi ir atnaujinami jau esantys pėsčiųjų keliai. Atsiradus naujiems statiniams suformuojami nauji šaligatviai į sporto kompleksą bei stadiono tribūnas. Netrukdomas ir nesiaurinamas tranzitinis pėsčiųjų praėjimas

Mokyklos gatve į vakariau esanti piliakalnį Sklypo paviršiaus teritorija paliekama

viename lygyje, be dirbtinių peraukštėjimų ir kalnelių

Transporto priemonėms – atsižvelgus į naujo sporto komplekso atsiradimą, didinamas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Numatomas elektromobilių įkrovimo stotelės.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 11

GALIOJANČIŲ REGLAMENTU APRAŠYMAS

Sklypas suformuotas, Jurbarko rajono savivaldybė sklypą valdo panaudos teise, sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo reglamentas – teritorijos skirtos visuomenės poreikiams, gali būti su dideliu želdinių kiekiu, leistinas pastatų aukštų skaičius ≤ 5 aukštai. Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – iki 1,6.

TERITORIJOS SUTVARKYMO FUNKCINĖ IR MENINĖS IDĖJA, DARNIOS IR

TVARIOS TERITORIJOS KONCEPCIJOS APRAŠYMAS

Vytauto Didžiojo progimnazijos teritoriją pasirinkome dėl jos aktualumo

Jurbarko miestui. Suprasdami ugdymo įstaigų interjero svarbą formuojant naujos kartos mąstymą, požiūrį į estetiką, labai svarbu, kartu su pokyčiais mus supančiame pasaulyje, keisti ir ugdymo įstaigų architektūrinius bei interjero principus. Išimti tai kas pasenę, nebenaudojama, patobulinti tai ir pakeisti naujais dalykais kurie žengia kartu su šiandienine estetikos, funkcijos bei skaitmenizacijos samprata.

Taip pat bendraujant su Jurbarko savivaldybės ir mokyklos atstovais, jų išsakytuose poreikiuose išgirdome užduotį. Šalia mokyklos įrengtas stadionas, kuriame galėjo vykti įvairios varžybos, tačiau dėl žiūrovų tribūnos nebuvimo tokių planų buvo atsisakoma. Mokykloje esanti sporto salė, per maža ir neatitinka sporto renginių organizavimo reikalavimų. Spręsdami šias dvi problemas, šalia stadiono, suprojektavome atskirą pastatą, kurį su mokykla sujungėme galerija.

Būsimas pastatas atlieka dvi funkcijas į aikštės pusę jame numatome tribūnas

žiūrovams, o viduje – daugia-funkcinę sporto salę su persirengimo ir pagalbinėmis patalpomis. Tokioje salėje gali vykti dauguma uždarose patalpose vykstančių varžybų.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 12

Dirbdami prie šio objekto jį išskaidėme į 2 pagrindines dalis:

1. Mokyklos teritorijos sutvarkymas ir esamų poreikių išsprendimas.

2. Mokyklos vidaus patalpų išdėstymo patobulinimas ir interjero sukūrimas.

1. Mokyklos išorė. Įveiklindami didelę mokyklos teritoriją joje suprojektavome naujas zonas.

A) Lauko klasių zona. Numatėme vietą kupolo formos klasėms kuriose šiltuoju metų laiku gali vykti pamokos ir įvairios edukacinės, ugdomosios veiklos. Klasių centre suprojektuota aikštelė vaikų bei mokytojų susibūrimui pertraukų metu.

B) Numatėme vietą ir suprojektavome aptvertas dvi krepšinio aikšteles

C) Numatėme vietą ir suprojektavome laisvalaikio ir poilsio zonas. Jose gausu įvairių žaidimo įrenginių vyresnio amžiaus vaikams, treniruokių, pasisedėjimo vietų.

D) Papildėme esamą automobilių stovėjimo aikštelę. Šalia pastatų numatėme dviračių statymo stogines. Mokyklos sklypo teritoriją numatoma sutvarkyti bei numatyti rekreacinės paskirties mažąją architektūrą, suoliukai, šukšliadėžės, takų apšvietimo elementai. Taip pat atsižvelgėme į aktualius pėsčiųjų srautus teritorijoje ir suprojektavome naujus pėsčiųjų takus. Žaliajai zonai numatomi uždaviniai – sukurti jaukią, parko atmosferą

E) Atnaujinome pastato fasadą. Siūlome šiltintą ventiliuojamą fasadą.

2. Mokyklos vidus. Keitėme išplanavimą ir interjerą.

A) Atvėrėme uždaras mažas ir nepatogias rūbinių patalpas,

B) Suprojektavome metalines rūbų spintas kurios skirtingomis spalvomis atskiria skirtingų klasių zonas.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 13

C) Bendroje erdvėje numatėme poilsio ir komunikavimo zonas, kurias nuo koridorių erdvių atskyrėme dekoratyviniais šviestuvais, gyvesnį spalvinį ornamentą turinčiomis grindimis, ryškiais ir patogiais įvairių formų poilsio baldais. Likusių koridorių dizainas asketiškas dominuoja betono ir baltos spalvos.

D) Suprojektavome dailės klases, perplanavome visas likusias klases ir pasiūlėme stalų formą leidžiančią juos sustumti ratu, atskiromis grupelėmis ir tokiu būdu išplėsti ugdymo formato galimybes.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 14

PASIRINKTŲ RĖMĖJŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMO PROJEKTE APRAŠYMAS

SELTEKA https://www.selteka.eu/ – Išmanus LED apšvietimas. Mokyklos vidaus patalpose bei naujai suprojektuotame sporto komplekse numatomi partnerio siūlomi programuojami LED šviestuvai prisitaikantys prie paros laiko. Jų skleidžiamas šviesos intensyvumas nevargins ten dirbančių mokytojų bei mokinių.

SCHOMBURG BALTIC https://www.schomburg.com/lt/lt – Hidroizoliacija, užpildai, grindų dangos. Naujame sporto pastate siūlomos naudoti liejamos betono dangos. Taip pat vykdant sanmazgų, persirengimo patalpų bei mokyklos virtuvės remonto darbus, plytelių užpildymui būtų naudojamos partnerio tiekiamos fugos

ETEX GROUP(CEDRAL,EQUITONE) https://www.etexgroup.com/ – Fasadai ir stogai. Būsimų statinių fasadams būtų naudojami EQUITONE gamintojo produkcija. Tiksliau Pictura kolekcijos fasadinės plokštės

BAREMA https://baremarytai.lt – Žaliuzės, saulės kontrolės, apsaugos nuo saulės sistemos. Norima pritaikyti partnerio siūlomas aliuminio lamelių sistemas būsimo sporto komplekso tribūnoms. Noras nukreipti tiesioginius saulės spindulius nuo ten sėdinčių žiūrovų. Taip tokie patys sprendimai būtų panaudoti būsimų ant stogo statomų įrenginių dengimui, bei elektros pastotės, esančios šalia esamos automobilių aikštelės, fasado apdailai

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 15

BETONO MOZAIKA https://www.betonomozaika.lt – Mokyklos teritorijoje esančių

šaligatvių bei aikščių grindinio danga. Naudotasi partnerio pateiktų produktų asortimentu Atsižvelgta į galimas grindinio klojimo technologijas. Naujai projektuojamų takų įrengimui naudojamos grindinio trinkelės iš modernios kolekcijos. Numatomi naudojimui betono gaminiai, atitvarai nuo stovėjimo aikštelės, betoninės šiuksliadėžės

SCHNEIDER ELECTRIC https://www.se.com/lt/lt/ – Elektros sprendimai, energijos valdymas bei automatika. Siūloma naudoti partnerių tiekiamą elektros ir ryšių įrangą, taip pat naudojamasi elektros tinklų projektavimo paslaugomis.

STS https://sts.lt - Scenos techniniai sprendimai, įranga renginiams. Stadiono tribūnose bei stadiono zonoje numatoma muzikos leidimo, žinučių pranešimo bei perspėjimo garsinė įranga. Taipogi, toks pat garso perdavimo poreikis bus reikalingas ir mokyklos vidaus patalpose, sporto salėje bei aktų salėje. Iš partnerių siūlomos paslaugų gausos pasirenkama garsiakalbių montavimas, audiosostemos projektavimas bei garso transliavimo įrangos tiekimas.

MIDA https://www.technonicol.lt - Stogo sistemos, polimeriniai bituminiai stogai. Projekte numatoma panaudoti partnerių tiekiamas stogo dangas busimam sporto pastatui, galerijai link mokyklos. Stogai bus paprasti plokštieji, todėl nuspręsta naudoti bituminę MIDA stogo dangą.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 16

ARTECHNIKA https://www.aritechnika.lt – Vaizdo stebėjimo ir valdymo sistemos. Naudojamos aplinkos vaizdo stebėjimo kameros, mokyklos teritorijoje ir stadione užtikrins saugią atmosferą mokiniams bei mokyklos lankytojams.

NAUJIEJI ŽENKLAI https://www.darom.lt – Parko įranga. Naudojami gaminiai iš partnerio pateikto asortimento. Naudojami modernūs mažosios architektūros elementai: suoliukai, lauko šiukšliadėžės, dviračių stovai, lauko gėlinės.

Numatomi partnerio siūlomi įspėjamieji paviršiai neįgaliesiems.

BAUMIT https://int.baumit.com – Vidaus išorės apdailai numatoma naudoti partnerio siūlomus tinkus. Renkamos spalvos iš gausios pateikiamos paletės.

Percusion Play Baltics https://www.percussionplaybaltics.com/ - Lauko muzikos instrumentai. Šalia lauko klasių planuojamos edukacinės ir žaidimo zonos skirtos edukuoti vaikus muzikos tematika. Šiai užduočiai puikiai tinka Percusion Play siūlomi lauko muzikos įrenginiai. Susirinkę vaikai kartu su mokytoju eksperimentuos su garsais ir gilins muzikos bei pasaulio pažinimo žinias.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 17

Veesla https://veesla.lt – Atsinaujinančių išteklių energetikos expertai. Atnaujinant esamas automobilių statymo vietas, numatomos partnerių tiekiamos elektromobilių įkrovimo stotelės. Šie įrenginiai galėtų būti komplektuojami su taip pat partnerių tiekiamomis saulės panelėmis. Pavienės ant stulpų montuojamos saulės panelės tiektų energiją įkrovimo taškams – jų apšvietimui , budėjimo režimu veikiantiems ekranas ir kt.). Taip pat numatomos saulės panelės ant plokščio mokyklos stogo, išnaudojant sukauptą energija vidaus apšvietimui.

BOLLE MODULAR https://www.bolle-modular.lt – Modulinių namų statyba..

Vykdant mokyklos fasado rekonstrukcijos, vidaus remonto bei sporto komplekso statybos darbus, būtų pasinaudojama konteinerių-laikinų statinių statybininkams bei sandėliavimui nuomos paslaugomis iš BOLLE MODULAR.

FOGO https://fogo.lt - Priešgaisriniai sprendimai ir sistemos. Vykdant šį projektą būtų bendradarbiaujama su partneriais norint padidinti statomų naujo pastato konstrukcijų atsparumą ugniai bei kuo inovatyviau spręsti galimo gaisro gesinimo bei iškvietimo sistemos problematiką. Taip pat būtų atliekamos gaisro rizikos vertinimo studijos bei numatomas gaisro perspėjimo įrangos projektas mokyklos ir naujo pastato vidaus patalpoms.

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 18

YIT www.yit.lt – Statybos bendrovė. Pirminėse projektavimo, o toliau statybos, renovacijos ir vidaus patalpų remonto stadijose numatoma glaudžiai bendradarbiauti su YIT. Bandoma numatyti problemines statybos metu iškilsiančias situacijas ir jas spręsti ankščiau laiko. Taip pat konsultuotis paprastinant ir optimatizuojant numatomus architektūrinius ir dizaino sprendinius bei mazgus.

PROJEKTAI CO http://www.projektai.co/lt/ – Projektavimo, geodezinės paslaugos. Į naują pastatą numatomi nauji vandentiekio, kanalizacijos bei elektros ryšių atvedimo darbai. Pagal numatomą sporto kompleksą kuriami komunikacijų projektai, sprendžiami iškilę klausimai.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Statybos techninis reglamentas. STR1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

2. Statybos techninis reglamentas. STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas.

3. https://jvdm.lt/lt/index.php/apie-mus/11-istorija

PRIEDAI

1. Mokyklos Jurbarke atnaujinimo projektas .jpg formatu (1 lapas).

2. Vizualizacijos

MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 19
MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 20
MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 21
MOKYKLOS JURBARKE ATNAUJINIMO PROJEKTAS 22

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.