Page 1

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

2017 Foto: Bildbyrån


INNEHÅLL Smålandsidrotten inspirerar och utvecklar....................................................................3 Prioriterade områden......................................................................................................4 Idrottens strategiarbete/lärandematerial......................................................................5 Kontakta oss.....................................................................................................................6 Ledarskap och tränarskap..............................................................................................8 Förenings- och förbundsutveckling..............................................................................12 Friskvård och hälsa....................................................................................................... 20 Kost- och näringslära.....................................................................................................24 Träningslära.................................................................................................................... 25 Idrottsskador och rehab................................................................................................26 Idrottspsykologi och mental träning.............................................................................27 Administration och IT.....................................................................................................28 Ekonomi och juridik........................................................................................................30 Övrigt .............................................................................................................................32 Fyra enkla steg att utveckla verksamheten.................................................................34 Våra utbildningsmetoder...............................................................................................35 Utbildning på hemmaplan............................................................................................36 Utbildningsstöd från din kommun ................................................................................38 SDF-kontakter inom utbildning......................................................................................40 Så här gör du.................................................................................................................43


SMÅLANDSIDROTTEN INSPIRERAR OCH UTVECKLAR Idrotten i Småland engagerar otroligt många

satsningar. Vi hoppas att ni hittar mycket som skulle

personer varje dag året runt – ledare, tränare,

kunna utveckla er verksamhet och olika funktioner.

aktiva och föräldrar gör fantastiska insatser!

Många kurser och föreläsningar kan arrangeras på

Idrottsrörelsen är beroende av alla personer

föreningens hemmaplan direkt i er klubblokal eller

som engagerar sig på olika sätt!

klubbstuga.

Smålandsidrotten finns som stöd för alla

Det finns även stor möjlighet att skräddarsy utbild-

föreningar i distriktet och vi vill hjälpa er att

ningen utifrån ert och föreningens behov.

växa på alla sätt. Ta gärna hjälp av oss för att

Kontakta gärna någon av våra idrottskonsulenter för

kartlägga ert utvecklingsbehov. En del i utvecklingen kan vara att utbilda sig.

att diskutera er förenings utvecklingsbehov. Kontaktuppgifter till idrottskonsulenterna finns på sidan 6.

I denna utbildningskatalog finns kurser för styrelsen, tränare, aktiva och föräldrar. Det finns olika teman, lästips och beskrivning av olika

Vi är där när idrotten lär!

Foto: Bildbyrån. Flickor från Habo IF:s F-06-lag värmer upp i nyinköpta matchdräkter.


PRIORITERADE OMRÅDEN Idrottsrörelsens ledord är; så många som möjligt,

För att skapa ett livslångt idrottande arbetar vi med

så länge som möjligt i en så bra verksamhet som

olika utvecklingsprojekt inom barn- och ungdoms-

möjligt. All verksamhet ska utgå från idrottens

idrotten och verksamhet för vuxna.

värdegrund. Smålandsidrotten driver och erbjuder olika satsningar för att uppnå detta.

Idrottslyftet är nu inne i en ny

MÅNGFALD

projektperiod 2017-2019 och

Vi arbetar för ökad inkludering i idrottsföreningar.

det innebär stora möjligheter

Projektstöd finns för inkludering av nyanlända och

för föreningar att utveckla sin

personer med invandrarbakgrund. Kontakt-

barn- och ungdomsidrott. Se

person: Rasmus Ax, tel. 036-34 54 01.

www.smalandsidrotten.se för

Projektet ”Idrott Mångfald Ledarskap” genomförs

aktuell information om Idrotts-

i samverkan med Sparbanksstiftelsen Kronan med

lyftet. Kontaktperson Per Edén, tel. 036-34 54 39.

fokus på underrepresenterade grupper såsom tjejer och personer med invandrarbakgrund. Kontakt-

SUND SMART STARK SENIOR

person: Åsa Holmgren Gustafsson, tel. 036-34 54 36.

I samverkan med Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg bedrivs

PARASPORT

”Idrott och folkhälsa” för att utveckla idrotts-

I nära samarbete med Smålands Parasportförbund bedrivs prova på-insatser

rörelsens folkhälsoarbete. Seniorer är en fokuserad UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSON ER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

målgrupp och de erbjuds möjligheten att testa olika idrotter och ta del av föreläsningar under en

och utbildningar för att

tolvveckors period. Kontaktperson Gustav Wass,

inkludera fler personer med

tel. 036-34 54 04.

funktionsnedsättningar i föreningarna. Kontaktperson: Malin Andersson, tel. 036-34 54 21 och Ewa Anemyr, Parasport Småland.

JÄMSTÄLLDHET För att uppnå idrottens jämställdhetsmål genomförs olika utbildningsinsatser och projekt. En riktad satsning genomförs får att få fler tjejer och killar som ledare. Ungdomar i 14-16-årsåldern och deras föreningar erbjuds utbildningar och inspiration. Kontaktperson: Anita Mårtensson, tel. 036-34 54 17.

IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET – EN GUIDE

Jobbar din förening med jämställdhet?

4

IDROTTSLYFTET


IDROTTSRÖRELSENS STRATEGIARBETE Idrottsrörelsen antog vid Riksidrottsmötet i maj 2015 en strategi för 2025. I strategin ingår fyra områden med övergripande mål: 1. Livslångt idrottande 2. Idrottens värdegrund är vår styrka 3. Idrott i förening 4. Idrotten gör Sverige starkare

LIVSLÅNGT IDROTTANDE – TRIANGEL BLIR REKTANGEL Det finns numera en vilja att beskriva idrottsrörelsen som en rektangel där såväl barn, unga, vuxna och äldre ska ha möjlighet att idrotta i en förening under hela livet på sina egna villkor oavsett ålder och ambitionsnivå. Pyramiden i bilden finns enligt detta synsätt inuti rektangeln och ambitionen är att flytta den streckade linjen i riktning så att fler som ägnar sig åt bredd- och motionsidrott gör det inom idrottsrörelsen. Smålandsidrottens verksamhetsinriktning utgår ifrån de fyra områdena och vi bedriver utvecklingsarbete på olika sätt. Vill du veta mer? Hör av dig till Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun.

LÄRANDEMATERIAL Många utbildningar och lärandematerial finns att ta del av via nätet. UTBILDNINGAR OCH INFORMATIONSFILMER PÅ NÄTET:

– Idrottens himmel och helvete – Idrottens föreningslära – Idrotten vill Gå in på www.sisuidrottsutbildarna.se för att läsa mer.

Mer info om lärandematerial på sisuidrottsbocker.se Här finns även e-böcker.

5


KONTAKTA OSS Smålandsidrottens personal finns utspridd i hela distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här intill finns kontaktuppgifter till den idrottskonsulent som har hand om just din kommun. Verksamheten leds från kansliet i Jönköping och där finns också personal som gärna hjälper dig.

Jönköping Gustav Wass, 070-450 54 23 gustav.wass@smalandsidrotten.se Jönköping, Aneby Per Edén, 070-508 91 14 per.eden@smalandsidrotten.se Jönköping, Habo, Mullsjö Fredrika Lindström, 070-450 54 28

Gemensamma kurser

fredrika.lindstrom@smalandsidrotten.se

Lena Moberg, 036-34 54 29

Jönköping, Nässjö, Sävsjö

lena.moberg@smalandsidrotten.se

Rasmus Ax, 070-450 54 02

Specialidrotternas (SDF) kurser

rasmus.ax@smalandsidrotten.se

Lena Larsson, 036-34 54 30

Jönköping

lena.larsson@smalandsidrotten.se

Elin Hornbrink, 036-34 54 38

Verksamhetsledare

elin.hornbrink@smalandsidrotten.se

Karin Carlsson, 036-34 54 14 karin.carlsson@smalandsidrotten.se Verksamhetsledare Mikael Fagerström, 070-450 54 32 mikael.fagerstrom@smalandsidrotten.se Distriktsidrottschef Rickard Strandberg, 036-34 54 05

KRONOBERGS LÄN

rickard.strandberg@smalandsidrotten.se

KONSULENTER JÖNKÖPINGS LÄN

Ljungby, Markaryd Annelie Bengtsson, 070-508 91 04 annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se Växjö, Älmhult Jonas Knutsson, 070-508 91 78 jonas.knutsson@smalandsidrotten.se

Eksjö, Vetlanda Jens Harrysson, 070-450 54 34 jens.harrysson@smalandsidrotten.se Gislaved, Vaggeryd, Värnamo Susanna Hansson Öberg, 070-450 54 31 susanna.hansson-oberg@smalandsidrotten.se

Lisbeth Johansson, 070-450 54 29 lisbeth.johansson@smalandsidrotten.se Växjö, Lessebo Malin Andersson, 070-616 16 02 malin.andersson@smalandsidrotten.se

Gnosjö, Värnamo

Växjö

Anita Mårtensson, 070-450 54 27

AnnaLena Aronsson, 070-450 54 24

anita.martensson@smalandsidrotten.se

annalena.aronsson@smalandsidrotten.se

Jönköping

Växjö, Tingsryd

Leif Edh, 070-450 54 26 leif.edh@smalandsidrotten.se

6

Växjö, Alvesta

Janina Forslund, 070-450 54 92 janina.forslund@smalandsidrotten.se

Jönköping Leif Kedén, 070-508 91 01

Växjö, Uppvidinge

leif.keden@smalandsidrotten.se

jonas.blomqvist@smalandsidrotten.se

Jonas Blomqvist, 070-508 91 07


KALMAR LÄN Hultsfred, Tranås, Vimmerby, Västervik Kenth Karlsson, 070-450 54 33 kenth.karlsson@smalandsidrotten.se Hultsfred, Tranås, Vimmerby, Västervik Stefan Fredriksson, 070- 450 54 39 stefan.fredriksson@smalandsidrotten.se Oskarshamn Ulrika Ringström, 070-450 54 95 ulrika.ringstrom@smalandsidrotten.se Högsby, Mönsterås Åsa Holmgren, 070-450 54 93 asa.g.holmgren@smalandsidrotten.se Kalmar Johan Israelsson, 070-508 91 28 johan.israelsson@smalandsidrotten.se Kalmar, Borgholm, Mörbylånga Therese Möllevi, 070-450 54 40 therese.mollevi@smalandsidrotten.se Kalmar, Nybro, Emmaboda Philip Rosqvist, 070-304 45 64 philip.rosqvist@smalandsidrotten.se Kalmar, Torsås Johanna Svensk, 070-450 54 35 johanna.svensk@smalandsidrotten.se

FÖLJ OSS PÅ:

Nybro (föräldraledig t o m september 2017) Marcus Johansson, 070-304 45 64

FACEBOOK

marcus.johansson@smalandsidrotten.se

Följ oss på:

• Ta del av våra aktuella kurser

hemsida: smalandsidrotten.se

• Få tips om föreningsutveckling

facebook: Smålandsidrotten

• Läs våra nyheter

Vill du utvecklas som ledare/tränare? ecklas som twitter: ledare/tränare? @smalandsidrott Få reda påledare? vad som händer inom Vill du vara en del av • ett nätverk unga v ett nätverk unga ledare? instagram: @smalandsidrotten Anmäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotten.se brink@smalandsidrotten.se småländsk och svensk idrott (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings kommun). ing i Jönköpings kommun).

INSTAGRAM

Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du en ett delnätverk av ett nätverk unga ledare? Vill du vara envara del av unga ledare? Anmäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotten.se mäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotten.se bli av en en delframtida av en framtida satsning i Jönköpings kommun). bli(och en del satsning i Jönköpings kommun).

com/smalandsidrotten

facebook.com/smalandsidrotten www.smalandsidrotten.se

twitter.com/smalandsidrott

• Följ våra idrottskonsulenter och vår personal i deras dagliga arbete

instagram.com/smalandsidrotten

www.smalandsidrotten.se

m/smalandsidrotten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten www.smalandsidrotten.se otten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten www.smalandsidrotten.se

ecklas som ledare/tränare? v ett nätverk unga ledare? brink@smalandsidrotten.se ing i Jönköpings kommun).

Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Anmäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotten.se (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings kommun).

7


LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP PLATTFORMEN – BARN OCH UNGDOM

GRUNDTRÄNARUTBILDNING (GTU 1)

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på

GTU 1 är för dig som har varit tränare ett tag och

basnivå kallas Plattformen och vänder sig till dig

som redan gått någon grundutbildning. GTU är en

som vill ta första steget som tränare och idrotts-

fortsättning och påbyggnad på Plattformen.

ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år.

Mål och syfte

Det är också en utbildning för dig som redan är

På GTU 1 fyller du på dina kunskaper inom tränings-

engagerad, vill utvecklas och bli bättre och

lära och utvecklar din förståelse för ungdomars

tryggare i din roll, men ännu inte har någon formell

utveckling och olika behov i förpubertets- och

utbildning. Utbildningen består av följande moment:

pubertetsåldern. Du får också en djupare och

Introduktion

bredare kunskap kring tränarskap och hur du kan

Barnet och ungdomen i centrum

Ditt ledarskap

Barns och ungdomars utveckling

(psykiskt och fysiskt)

Pedagogik i praktiken

leda barn och ungdomar i olika åldrar, med olika förutsättningar. GTU 1 är indelad i två moment – träningslära och tränarskap. I träningslära ingår momenten: • Kroppens utveckling

För vem: Ledare för barn och ungdomar. Minimiålder för deltagare är 15 år.

• Träningsplanering • Fysisk träning I tränarskap ingår momenten:

Via kontakt med er lokala idrottskonsulent kan

• Psykosocial utveckling

eventuellt kostnaden reduceras med stöd från

• Coaching i praktiken

Idrottslyftet.

11-12 februari Hultsfred 11-12 mars Värnamo 8-9 april Växjö 9-10 september Jönköping 14-15 oktober Älmhult 18-19 november Kalmar Tid: lör 09.00 – sön 16.00 *Kostnad med logi 1500 kr.

• Kost och idrottsskador

• Mental träning

1000 1000 1000 1000 1000 1000

kr* kr* kr* kr* kr* kr*

För vem: Det är bra att ha viss förkunskap när du påbörjar denna utbildning, t ex Plattformen - barn och ungdom samt några års erfarenhet som tränare. Via kontakt med er lokala idrottskonsulent kan eventuellt kostnaden reduceras med stöd från Idrottslyftet.

(Ordinarie deltagaravgift utan logi är 1500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

18-19 mars Jönköping 28-29 oktober Växjö Tid: lör 09.00 – sön 16.00 *Kostnad med logi 1500 kr.

1000 kr* 1000 kr*

(Ordinarie deltagaravgift utan logi är 2100 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

8


GRUNDTRÄNARUTBILDNING (GTU 2) GTU 2 är för dig som är och vill utvecklas som tränare för 16-19-åringar. Utveckla dig i tränarskap och träningslära ihop med tränare inom andra idrotter. Mål och syfte På GTU 2 fördjupar du dina kunskaper inom träningslära och utökar dina kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom. Inom träningsläran får du bland annat kunskap om viktiga faktorer att ta hänsyn till för all idrottslig utveckling. Inom tränarskapet får du en djupare och bredare kunskap kring den psykosociala utvecklingen i denna åldersfas. Du kommer också att lära dig hur ett

I träningslära ingår momenten: • Fysisk utveckling • Träningslärans utgångspunkt • Idrottens rörelser • Träning av de fysiska kvaliteterna I tränarskapet ingår momenten: • Ta hand om idrottaren • Kommunikation • Mål och motivation • Självförtroende • Koncentration • Skapa mentala föreställningar För vem: Du ska ha gått GTU 1 eller motsvarande SF-specifik utbildning, samt ha några års erfarenhet som tränare. Via kontakt med er lokala idrottskonsulent kan eventuellt kostnaden reduceras med stöd från Idrottslyftet.

allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling. GTU 2 är indelad i två moment – träningslära och tränarskap.

7-8 okt och 11 nov Jönköping Tid: 09.00-17.00 samtliga dagar. *Kostnad med logi 2000 kr.

1500 kr*

(Ordinarie deltagaravgift utan logi är 3000 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

9


LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP

ÅLDERSANPASSAD FYSISK TRÄNING FÖR BARN OCH UNGDOM (ÅFT)

BASEN LEDARSKAPSUTBILDNING – EN UTBILDNING I LEDARSKAP INOM PARASPORT

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Basen är särskilt inriktad på ledarskap inom idrotts-

utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form,

verksamhet för personer med olika funktions-

glädje och långsiktig utveckling som mål. Det är

nedsättningar. Basen hjälper dig att få en grund-

en temakurs som kompletterar och fördjupar SISU

läggande kunskap, för att på bästa sätt fungera

Idrottsutbildarnas utbildningar Plattformen – barn

som ledare inom parasport. Utbildningen omfattar

och ungdom samt Grundtränarutbildning (GTU)

en dag med teori, praktiska övningar, handikapp-

och motsvarande utbildningar hos specialidrotts-

lära, klassificering och Parasport Sveriges/SPK:s

förbunden. ÅFT vänder sig till dig som vill träna

organisation.

barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk upp-

För vem: Du som är eller som vill bli ledare inom

byggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig

parasport.

som vill minska skaderisken och förbättra teknik-

Utbildningen genomförs i samverkan med Region

inlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger

Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget

på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag

i Kalmar län.

både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området.

28 januari 1 april Tid: 09.00-17.00

Utbildningen består av följande moment: •

Helhetssyn och sammanhang

Styrketräning för barn och ungdom

Uthållighetsträning för barn och ungdom

Koordinations-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdom

Integrering av åldersanpassad fysisk träning samt långsiktig planering av träningsprocessen

För vem: Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära.

eventuellt kostnaden reduceras med stöd från Idrottsyftet.

1000 kr*

(Ordinarie deltagaravgift utan logi är 1500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

10

500 kr 500 kr

DOLDA UTMANINGAR I LEDARSKAPET Hur bemöter vi barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar inom idrotten?Detta är en föreläsning som ger inspiration, tips och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och andra osynliga

Via kontakt med er lokala idrottskonsulent kan

1-2 april Växjö Tid: lör 09.00 – sön 17.00 *Kostnad med logi 1500 kr.

Ljungby Gislaved

funktionsnedsättningar. Hur ska jag som idrottsledare hantera ett barn med en osynlig funktionsnedsättning?

6 mars 13 mars 20 mars Tid: 18.00-19.30

Jönköping Växjö Kalmar

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri


TJEJER PÅ ARENAN – IDROTTSLEDARKURS FÖR TJEJER En grundläggande idrottsledarkurs för tjejer 14-16 år som är eller vill bli ledare/tränare/förtroendevald. Utbildningen är även för dig som vill utvecklas som idrottare eller är nyfiken på att lära dig mer om ledarskap.

REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA LEDARE – FÖRENINGENS VIKTIGASTE RESURS Behöver ni få inspiration för att få nya och behålla nuvarande ledare i föreningen? Vi arbetar med idéer om hur man kan förbättra förutsättningarna i sin förening.

Under kursen tar vi bland annat upp följande: • Att vara idrottstjej • Tjejers livsrum • Ledarskap • Att våga tala • Skönhetsideal och reklam

För vem: Riktar sig till föreningsledare. Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan.

• Idrottens organisation • Din idrott – föreningskunskap För vem: Idrottstjejer 14–16 år i alla idrotter.

30-31 oktober Växjö Tid: mån 10.00 – tis 15.30 (höstlovet) Logi ingår i kursavgiften.

500 kr

LÄSTIP

S

BARNLEDARUTBILDNING

Utbildningen riktar sig till dig som är ny som ledare inom barnidrott, till föräldrar och till dig som vill utveckla dina kunskaper om barnidrott. Under utbildningen riktar vi in oss på idrott för barn, 7-12 år.

”Träna med kroppen”

”Världens bästa coach”

Innehållet i utbildningen är: •

Idrottens värdegrund och riktlinjer

Barns utveckling

Ledarskap för en barngrupp

Pedagogiska tips

Tips på praktiska övningar

För vem: Ledare från 13 år och uppåt. Utbildningen är på 4 timmar. Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent

”Motiverande samtal”

”Unga leder unga”

i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan.

11


FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Idrottens föreningslära är uppdelad i två steg. •

Grund

Tema

Ordinarie deltagaravgift för utbildningar inom Idrottens föreningslära är 500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden.

IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – GRUND Idrottens föreningslära – grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder. Utbildningen riktar sig till alla organisationsledare. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Dessutom smyger vi igång det som handlar om att utveckla föreningen. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. För vem: Organisationsledare

12

28 februari 7 mars 9 mars 14 mars 20 mars 28 mars 4 april 5 oktober 16 oktober Tid: 18.00–21.00

Västervik Tranås Kalmar Vimmerby Gnosjö Högsby Oskarshamn Markaryd Vaggeryd

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri


IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – TEMA Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att än bättre kunna leva upp till sina respektive uppdrag. Detta är ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden – föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Utbildningen riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.

SÅ FUNKAR DET – ALLT DU BEHÖVER VETA OM DEMOKRATI OCH FÖRENINGSKUNSKAP Svenskt föreningsliv är unikt i världen och står sig starkt i samhället. I en allt mer kommersialiserad värld utsätts den dock för påverkan. För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna leva och växa, krävs helst att alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som fått förtroendet att sköta föreningen klara av att göra det. Under kvällen fördjupar vi oss i begrepp och områden som samverkansformer, medlemsavtalet, demokratiska principer, styrelsens roll och ansvar, årsmötet med mera.

SÅ KOMMUNICERAR DU RÄTT BUDSKAP TILL RÄTT MÅLGRUPP Kursen handlar om vad du och föreningen behöver tänka på, vara medvetna om och göra när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet och ert varumärke – såväl internt som externt. Allt vi gör kommunicerar på något sätt med omgivningen. Varje förening som aktivt vill jobba med sin kommunikation behöver därför jobba med sitt varumärke och därmed sin identitet, profil och image. Utbildningsmaterial ingår i kursen (utgångspunkt i häftet ”Allt kommunicerar”).

Utbildningsmaterial ingår i kursen (utgångspunkt i häftet ”Vår förening”).

12 september Tid: 18.00-21.00

8 februari 3 april Tid: 18.00-21.00 Kalmar

Kalmar Värnamo

300 kr 300 kr

300 kr

13


IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – TEMA

ÖVERLEVNADSKURS I FÖRENINGSEKONOMI Ekonomins betydelse för föreningarnas möjligheter kommer med största sannolikhet att öka framöver. Allt fler ökar sina kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare. Utbildningsmaterial ingår i kursen (utgångspunkt i häftet ”Idrottens ekonomihandbok”).

7 mars 3 maj Tid:18.00-21.00

Växjö Kalmar

300 kr 300 kr

ATT ARBETA I VALBEREDNING I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning. På denna kurs får den som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år vad behöver göras när?

16 mars 4 april 5 oktober 25 oktober 8 november Tid:18.00-21.00

14

Oskarshamn Jönköping Växjö Kalmar Gislaved

300 300 300 300 300

kr kr kr kr kr


SÅ UTVECKLAS VERKSAMHET OCH FÖRENING I FÖRENING

OFFENSIVT STYRELSEARBETE PÅ RIKTIGT

Utbildningskvällen kretsar kring det som inledningsvis

Förutsättningarna för det idella engagemanget

utgör fröet och så småningom kärnan i alla föreningar,

har förändrats på senare år och är i dag en av de

förbund, klubbar, sällskap eller organisationer. För att

största utmaningarna för många idrottsföreningar.

fortleva eller överleva, behöver organisationen arbeta

I detta material lyfter vi fram viktiga aspekter att ta

med sitt frö och sin kärna, det vill säga ständigt ställa

hänsyn till som offensiv styrelse. Särskild tonvikt läggs

frågorna: varför och för vem finns vi till, vad är det som

på uppdraget som styrelsen fått av årsmötet och vad

berättigar vår existens och vad vill vi vara? Begrepp

det kan innebära för balansen mellan att förvalta och

som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och

utveckla. En annan utmaning är att skapa en kultur

vision, strategier och handlingsplaner tas upp och

som stimulerar fler att våga ta plats.

förklaras under kvällen. Utbildningsmaterial ingår i kursen (utgångspunkt Utbildningsmaterial ingår i kursen. (utgångspunkt

i häftet ”Offensivt styrelsearbete”).

i häftet ”Förening i rörelse”).

4 april 22 november Tid: 18.00-21.00

Växjö Kalmar

300 kr 300 kr

22 mars 30 mars 19 april Tid: 18.00-21.00

Kalmar Nässjö Växjö

300 kr 300 kr 300 kr

15


IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA – TEMA

ORDFÖRANDEKURS

SEKRETERARKURS

Att leda en förening är ett stort ansvar. Som ord-

Kursen tar upp sekreterarens uppgifter, nya arbets-

förande ska du fungera som lagledare i styrelsen. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och ha visioner om föreningens verksamhet. Här får du som ordförande tips på hur du ska leda din förening mot uppsatta mål. Kursmaterial ingår i kursen. För vem: Du som är nyvald eller varit ordförande

former, organisation, årsmötet, information med mera. Här får du verktygen för att på ett effektivt sätt vara med och driva föreningen rationellt. Kursmaterial ingår i kursen. För vem: Du som är nyvald eller varit sekreterare några år.

några år.

9 mars Jönköping 300 kr* 23 mars Växjö 300 kr 5 april Kalmar 300 kr Tid: 17.30-21.30 *Kostnadsfri för deltagare från Jönköpings kommun då kursen sker i samverkan med Jönköpings kommun.

KASSÖRSKURS Den här kursen handlar om hur föreningens ekonomi ska skötas och vilka krav som ställs på redovisning och revision. Under kursen får du veta mer om kassörens roll, budget, bokslut, finansiering och skatter, med mera. Kursmaterial ingår i kursen. För vem: Föreningskassör med grundläggande bokföringskunskaper.

9 mars Jönköping 300 kr* 23 mars Växjö 300 kr 5 april Kalmar 300 kr Tid: 17.30-21.30 *Kostnadsfri för deltagare från Jönköpings kommun då kursen sker i samverkan med Jönköpings kommun.

16

9 mars Jönköping 300 kr* 23 mars Växjö 300 kr 5 april Kalmar 300 kr Tid: 17.30-21.30 *Kostnadsfri för deltagare från Jönköpings kommun då kursen sker i samverkan med Jönköpings kommun.


Foto: Bildbyrån


FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

JÄMSTÄLLD IDROTT – HUR STÅR DET TILL I MIN FÖRENING? Finns det en skillnad på tjejers och killars, kvinnors och mäns utrymme? Är alla välkomna och finns resurser? Hur ser det ut på ledarsidan och i styrelsen vad gäller fördelning mellan män och kvinnor? Vi erbjuder en kurs som rör jämställd idrott där ni använder er av en metod som heter 4R-metoden. Med 4R-metoden kan ni kartlägga och analysera er verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. De fyra r:en står för: representation, resurser, realia och realisera. Metoden är: - en hjälp att systematiskt ta fram kunskaper om kvinnors och mäns villkor i en verksamhet. - ett verktyg för att kartlägga, analysera och ta fram en plan för handling. - en hjälp för att få syn på hur det är och väcka frågor om varför det ser ut som det gör. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen. Mellan kurstillfälle 1 och 2 gör ni en hemläxa då ni till exempel kollar upp hur många ledare ni har, vilka som sitter i styrelsen med mera.

18

26 sep (del 1) 27 sep (del 1) 28 sep (del 1)

Jönköping Kalmar Växjö

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

25 okt (del 2) Tid: 18.00-20.30

Videomöte

Kostn.fri

INVESTERING ANLÄGGNING Denna kväll vänder sig till er föreningar som går i tankar att utveckla er anläggning som kommer leda till en investering. Kvällen bjuder på information kring vilka bidrag och dess förutsättningar ni som idrottsförening har vad gäller olika bidragsgivare kring anläggning. Bidragsgenomgång (riktlinjer & förutsättningar): - RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer (Idrottslyftet-anläggning) - Allmänna Arvsfonden - Övriga stöd Det blir även en genomgång och presentation av projektet och studiematerialet ”Energismart förening”, ett material för er föreningar som vill energikartlägga er anläggning. Under kvällen ges även möjlighet till frågor om föreningens tänkta utveckling, erfarenhetsutbyte och utbyte av goda exempel mellan deltagande föreningar.

2 mars 6 mars 7 mars 21 mars Tid: 18.00-21.00

Tingsryd Jönköping Vimmerby Nybro

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri


EN IDROTTSFÖRENING FÖR ALLA

ENERGISMART FÖRENING

Hur kan vi skapa en förening för alla? Idrotten har

Energismart förening går ut på att visa föreningar

via ett omfattande strategiarbete tagit ett omtag

hur man håller koll på sina energikostnader, kart-

för att få in fler i idrottsrörelsen. Ledorden är: så

lägger sitt energibehov för anläggningen, drifts-

många som möjligt, så länge som möjligt, så bra

optimerar och erhåller en låg driftskostnad utan

som möjligt. I arbetet är inkludering och mångfald

att försämra kvalitén på sin verksamhet. Vi visar

en stor pusselbit. Under kvällen kommer vi att få

var man kan söka stöd för energieffektiviseringar.

lyssna på ett gott exempel från en idrottsförening som har skapat förutsättningar och lyckats öppna

Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent

upp sin verksamhet för fler. Vi genomför en work-

i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning

shop där vi tillsammans behandlar frågeställningar

på hemmaplan.

som: - hur blir man en förening för alla? - vad säger vår värdegrund? - i vilket ljus vill vill vi se vår förening i framtiden? En värdefull kväll där vi förhoppningsvis kan hitta nycklar, samsyn, samverkan och andra viktiga metoder för att tillsammans skapa ett öppnare klimat och en mer inkluderande idrottsförening. För vem: Idrottsföreningar.

EVENEMANGSUTVECKLING För att lyckas med ett evenemang är det många pusselbitar som ska falla på plats. Lär er mer om evenemangsutveckling - hur man planerar, genomför och utvärderar ett evenemang på bästa sätt. Här är exempel på ämnen vi kan fördjupa oss i: - Det goda värdskapet

16 februari 7 mars 14 mars 15 mars 3 oktober Tid: 18.00-21.00

Växjö Jönköping Mönsterås Kalmar Ljumgby

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

- Funktionärsutbildning - Marknadsföring - Projektledning - Sponsring/smarbetsavtal - Sociala medier Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på

LÄSTIP

hemmaplan.

S

”Engagerad 2.0”

”Idrott och turism i samverkan”

”Säker och trygg förening”

”Framtidens idrottsförening”

19


FRISKVÅRD OCH HÄLSA FaR-LEDARUTBILDNING FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT Fysisk aktivitet som medicin är vanligt i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och som samtidigt ger få biverkningar. I kursinnehållet hittar vi bland annat: • Hälsoinriktad fysisk aktivitet • FaR, FYSS

STYRKETRÄNING FÖR SENIORER Smålandsidrotten erbjuder en inspirerande föreläsning, som riktar sig både till seniorer som vill veta mer om styrketräning och för idrottsledare och tränare som redan bedriver eller vill starta styrketräning för seniorer. Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan.

• Flödesbeskrivning • Sekretess, ansvar och ekonomi För vem: Föreningar som vill komma igång som utförare av FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott. För aktuella datum, besök smalandsidrotten.se Utbildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.

FaR-LEDARUTBILDNING WEBB-UTBILDNING Möjlighet finns även att gå FaR-ledarutbildning via webben. Ni kontaktar Smålandsidrotten, gustav.wass@smalandsidrotten.se för att få inloggningsuppgifter för webbutbildningen. Utbildningen är indelad i fyra olika moduler som ni kan lyssna på i er egen takt. När ni har gått igenom alla fyra moduler finns det en slutuppgift som ska göras och skickas in till Smålandsidrotten. Utbildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.

20

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.


21


MASSAGEKURS – HÄLSOINRIKTAD

MASSAGEKURS – IDROTTSINRIKTAD

En helgkurs med betoning på ett hälsoföre-

En helgkurs med fokus på ett idrottsförebyggande

byggande arbete och att få en insikt i musklernas

arbete när det gäller skador och överbelastningar

funktioner. Vi tar upp värdet av en medveten syn

inom idrotten. Hur kan vi lindra och undvika besvär

och inställning till den klassiska massagen och vad

som smärta och skada. Mycket massage i kombi-

den kan leda till. Denna kurs utmynnar i att få en

nation med ett idrottstänkande som leder till nya

genuin bas att utgå ifrån, om du sedan skulle vilja

spännande insikter.

gå vidare inom detta område. Vi tar upp följande: Vi tar upp följande:

Att avlasta höfter, ben och knän

Teori kring våra muskler och leder

Belysa ljumske och ländryggsmärtor

Historik och tankar kring massage

Att avlasta olika överbelastningar

Värdet av avslappning som metod

Bättre syretillförsel och medveten andning

Vikten av koordination och en rytm Kursen kommer att innehålla mycket massage

Det kommer att ges tid till mycket massage

blandat med teorier kring bland annat anatomi.

blandat med teori och anatomi. Vi kommer att

Vi kommer att prova på vilande närvaro samt

utgå ifrån ryggmuskulatur samt nacke och skuldra

tillsammans beröra och skapa former av allsidiga

men även massera armar och händer samt ben

träningsmetoder.

och fötter. För vem? För vem?

Du som har intresse att gå vidare inom massage-

Alla med intresse för och med önskan om insikt

området.

i massage.

11-12 mars Kalmar 8-9 april Jönköping 16-17 september Växjö Tid: lör 09.30 - sön 16.00. *1000 kr utan logi.

22

1500 kr* 1500 kr* 1500 kr*

25-26 mars Växjö 6-7 maj Jönköping 7-8 oktober Kalmar Tid: lör 09.30 - sön 16.00. *1000 kr utan logi.

1500 kr* 1500 kr* 1500 kr*


MASSAGEKURS – KOMPLETTERING En träningshelg för deltagare som har gått tidigare

Alla vi som bildar och stödjer andra bör ta oss tid

massagekurser i Smålandsidrottens regi. Det blir

till en trivselhelg där vi kan äta gott, sova lugnt och

erfarenhetsutbyte men även repetition av

samtala med varandra. Här kan vi bygga kontakt-

massagekunskaper. Öppet tema som skapas på

nät och och känna oss trygga i det vi redan kan.

plats men där vi stärker, stödjer och stimulerar varandra till att ta nya steg inom den klassiska massagen. Hälsa - idrott - framtid, hur kan vi skapa en hållbarhet?

För vem? Du som har intresse att gå vidare och bygga på ditt kunnande.

Vi tar upp följande: •

Vi masserar, repeterar och diskuterar

Hur följer vi idrottsförbundens principer?

Vi stärker, trivs och hjälper varandra

Utbyte kring allehanda massagefunderingar

11-12 november Växjö Tid: lör 09.30- sön 16.00. *1000 kr utan logi.

1500 kr*

Foto: Bildbyrån

23


KOST- OCH NÄRINGSLÄRA KOSTFÖRELÄSNING

BUTIKSVANDRING

Denna föreläsning ger en möjlighet att få en

Butiksvandring är en rolig och uppskattad

grundläggande kunskap på kostområdet. Här får

utbildningsform där vi tillsammans besöker en lokal

du lära dig mer om kolhydrater, proteiner, fetter

livsmedelsbutik för att lära oss mer om den mat vi

och vitaminer. Du får också tips och idéer kring

stoppar i oss.

mat och dryck för idrottare.

Här är några av frågorna ni får svar på:

För vem: För dig som är aktiv, ledare eller idrottsförälder. Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan. Utbildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget

Hur läser man en innehållsförteckning?

Hur hittar man de hälsosammare alternativen?

Är det farligt med tillsatser?

Hur mycket socker finns det i våra livsmedel?

Det går även att boka en kostföreläsning i samband med vandringen som ger er ytterligare kunskap om maten och hur den påverkar vår hälsa och prestation.

i Kalmar län.

För vem: Alla som är intresserade av att lära sig mer om vad vår mat innehåller samt hur den påverkar vår hälsa och prestation.

MATSMART

Anmälan: Det går enbart att anmäla en hel grupp. Observera att ni måste vara en grupp på minst fyra och max åtta personer. Anmälan görs till gustav.wass@smalandsidrotten.se

Må som bäst och prestera på topp med bra mat! Varmt välkomna till en mer matsmart värld och ett brett utbildningskoncept och lärgruppsmaterial som vänder sig till idrottsföreningar runt om i Sverige med barn- och ungdomsverksamhet.

Utbildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.

Målsättningen är att öka kunskap, intresse och medvetande gällande kost kopplat till en god hälsa och optimala idrottsprestationer hos både aktiva, ledare och föräldrar. Med ”Matsmart” får ni som förening tillgång till ett helt koncept som utgår

LÄSTIP

S

från ett självcoachande material för lärgruppsträffar som gör det enkelt för alla deltagare att självaskaffa sig mer kunskap om kost via den mobilanpassade utbildningssajten matsmart.nu. För vem: Vår huvudmålgrupp är ungdomar från 15 år och uppåt. Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer kring hur ni kan

”Idrottsnutrition”

”Satsa friskt”

använda er av Matsmart.

”Bra mat för unga idrottare” 24


TRÄNINGSLÄRA TYNGDLYFTNING FÖR ALLA Den här kursen vänder sig till dig som vill utbilda dig

Kursen genomförs i samarbete med HPC Sweden,

inom tyngdlyftning. Genom grundläggande skiv-

Växjö.

stångsträning och bas i träningslära samt planering i praktiken ges du möjlighet att utveckla dig och 18 mars Växjö Tid: 10.00-17.00 *Ordinarie deltagaravgift är 1.500:-. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden.

dina aktiva på rätt sätt och i rätt ordning. Kursinnehåll: •

Hur används skivstången i praktisk träning?

Grundläggande teori

Tyngdlyftningens moment - frivändning, ryck

750 kr*

och stöt (basteori) •

Olympiska moment - frivändning, ryck och stöt (praktik)

Rörlighetsträning (basteori)

Rörlighetsträning (praktik)

Utbildningsmaterial

LÄSTIP

S

”Åldersanpassad fysisk träning

”Träna för en

för barn och ungdom”

svensk klassiker”

”Träna med kroppen”

”Pulsträning”

”Senior Power”

”Anatomi med rörelselära och styrketräning”

”Basträning för barn”

25


IDROTTSSKADOR OCH REHAB GRUNDLÄGGANDE KINESIOLOGYTAPING Alla kan lära sig kinesiologytaping! Det är inte svårt men det kräver lite träning. Vår målsättning är att sprida kunskap om kinesiologytaping; användningsområde och tejpteknik till alla som vill kunna hjälpa skadade att få en snabbare rehabilitering. Många ledare och tränare inom olika lagidrotter, massörer, sjukgymnaster, läkare ser uppenbara fördelar med att kunna använda kinesiologtape.

4 mars 25 mars 22 april 9 september 23 september 14 oktober Tid: 9.30–16.00

Växjö Jönköping Kalmar Växjö Jönköping Kalmar

700 700 700 700 700 700

kr kr kr kr kr kr

Exempel ur innehållet: •

Historia

Tejpens egenskaper

Skillnader mot annan idrottstejp

Smärt- och skadeproblematik i hemmet och på idrottsplanen

Olika tekniker

Max 12 deltagare/tillfälle.

LÄSTIP

S

”Muskler – anatomi och funktion”

26

”Knäkontroll”

”Nya motions- och idrottsskador

”Idrottsskador

och deras rehabilitering”

– en illustrerad guide”


IDROTTSPSYKOLOGI OCH MENTAL TRÄNING Här ges tillfälle att lära sig mer om mental träning och vad positiv inställning kan betyda för att utvecklas. Lär dig mer om tankens och hjärnans kraft vad gäller prestation och utförande – hur kan jag som idrottare jobba med mitt självförtroende och min koncentrationsförmåga? Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan. Foto: Bildbyrån

LÄSTIP

S

”Bättre prestation och hälsa med KBT”

”Träningsplanering”

”Träna tanken”

”Lek med tanken – mental träning för barn & ungdom”

27


ADMINISTRATION OCH IT IDROTTONLINE KLUBB IdrottOnline Klubb är idrottens verktyg för kommunikation och administration. Där kan föreningen arbeta med medlemsregister, aktiviteter (LOK-stöd), utbildning och starta upp en hemsida. Det är också i dag möjligt för föreningarna att digitalt anmäla arrangemang (lärgrupper, processsarbete, kurser, föreläsningar och kultur) via föreningens egen sida i IdrottOnline Klubb. Under året erbjuder vi utbildningar inom fem olika områden: IdrottOnline Klubb – administration – grund IdrottOnline Klubb – administration – fortsättning IdrottOnline Klubb – administration – utbildningsmodulen IdrottOnline Klubb – hemsida – grund IdrottOnline Klubb – hemsida – fortsättning Ordinarie deltagaravgift är 500 kronor på utbildningarna inom IdrottOnline Klubb. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden.

IDROTTONLINE KLUBB – ADMINISTRATION – GRUND

IDROTTONLINE KLUBB

På denna grundutbildning fokuserar vi på hur

På denna utbildning lägger vi fokus på aktiviteter

man registrerar medlemmar, kopplar dessa till

med koppling till kalendrar och LOK-stödet. För

grupper som vi skapar samt hur man tilldelar roller

att delta på utbildningen så måste föreningen

och behörigheter i föreningen. För att delta på

lagt in sina medlemmar i IdrottOnline. För att

utbildningen måste föreningen ha öppnat upp sin

kunna arbeta med aktivitetsfliken måste du ha en

IdrottOnline-sida.

roll i kategorin aktivitetsledare, (ex tränare eller

För vem: Grundkrav för att vara med på denna

ledare). Ta med användarnamn och lösenord till

utbildning är att man antingen är huvud-

utbildningen.

administratör med fullständig behörighet till alla

För vem: Föreningens aktiva ledare och den eller

delar i IdrottOnline, eller att man har en personlig

de som hanterar föreningens LOK-stödsansökan.

– ADMINISTRATION – FORTSÄTTNING

inloggning och blivit tilldelad behörigheten ”Klubbadministratör”.

31 januari 6 februari 14 februari 23 februari 15 mars 21 mars 29 mars 6 september 26 september Tid: 18.00-21.00

28

Kalmar Oskarshamn Mönsterås Eksjö Växjö Markaryd Sävsjö Växjö Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

15 februari 23 mars 5 april 6 april 18 september 19 september 3 oktober 14 november Tid: 18.00-21.00

Kalmar Mönsterås Växjö Eksjö Oskarshamn Växjö Sävsjö Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri


IDROTTONLINE KLUBB – ADMINISTRATION – UTBILDNINGSMODULEN

IDROTTONLINE KLUBB – HEMSIDA – FORTSÄTTNING På denna utbildning går vi igenom hur man

Via sina egna sidor i IdrottOnline Klubb har föreningarna möjligheten att digitalt anmäla arrangemang (lärgrupper, processsarbete, kurser, kultur och föreläsningar). Personer som i medlemsregistret i IdrottOnline Klubb har rollen utbildningsansvarig förening får tillgång till utbildningsmodulen.

hanterar sin IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. Kursinnehåll: senaste nytt i IdrottOnline, design, domänhantering, bildhantering, infoga film, anslagstavlan, kalender, arbetsrum, Google analytics, tid för frågor. Ta med egen dator,

Kontakta föreningens idrottskonsulent för mer information angående detta.

trådlöst internet finns. För vem: Den i föreningen som gått IdrottOnline – hemsida – grund och har ansvar för hemsidan samt har rätt behörighet till hemsidan.

IDROTTONLINE KLUBB – HEMSIDA – GRUND På denna utbildning går vi igenom hur man hanterar sin IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. Ta med

24 april 26 april 3 maj 9 oktober 17 oktober 26 oktober 28 november Tid: 18.00-21.00

Eksjö Hultsfred Tranås Växjö Kalmar Mönsterås Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

egen dator, trådlöst internet finns. För vem: Den i föreningen som har ansvar för hemsidan och har rätt behörighet till hemsidan, minst redaktörsrättighet.

1 mars 9 mars 22 mars 29 mars 5 april 27 april 19 september 11 oktober Tid: 18.00-21.00

Kalmar Eksjö Oskarshamn Hultsfred Tranås Växjö Mönsterås Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

Foto: Bildbyrån

29


EKONOMI OCH JURIDIK SKATTEREGLER OCH KONTROLLUPPGIFTER

ERSÄTTNINGAR OCH KONTROLLUPPGIFTER

Skatter... vad är det egentligen för regler som

Vad gäller när föreningen betalar ut lön, arvode,

gäller för en idrottsförening och vad bör du som

reseersättning eller annan kostnadsersättning till

föreningsledare och styrelseledamot känna till om

spelare, ledare, domare eller annan personal?

idrott och skatt? Vilket ansvar har vi som förening

När uppkommer förmån? Vi bjuder in dig som

och arbetsgivare? Vi bjuder in dig som represen-

representant för din förening till en informations-

tant för din förening till en informationskväll där du

kväll där du kan lära dig mer om vad som gäller

kan lära dig mer om skatter och avgifter och få

när föreningen betalar ut ersättning samt hur du

svar på dina frågor och funderingar inom skatte-

lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket.

– IDROTT & SKATT ETT LAGSPEL!

– IDROTT OCH SKATT ETT LAGSPEL

området. För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar. Vi kommer i huvudsak att behandla följande områden: •

Kontrolluppgifter till Skatteverket

Löner och ersättningar

Inkomstbeskattning

Inkomstdeklaration

Nyheter

9 januari 10 januari 18 januari Tid: 18.30-21.00

Växjö Jönköping Kalmar

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar.

12 januari 16 januari 17 januari 17 januari 19 januari 19 januari 23 januari 25 januari Tid: 18.30-21.00

Tranås Ljungby Lessebo Eksjö Värnamo Mönsterås Vimmerby Lenhovda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

Foto: Bildbyrån

30


SKATTEREGLER OCH INKOMSTDEKLARATION

– IDROTT OCH SKATT ETT LAGSPEL! Vilka skatteregler gäller för de inkomster som föreningen har och måste vi lämna deklaration? Detta är en vanlig fråga som vi får. Under denna kväll kommer Skatteverket att informera om alla de regler och skattefrågor som vi inom idrotten omfattas av. Vi kommer även att gå igenom hur du

19 april 20 april 26 april Tid: 18.30-21.00

Jönköping Växjö Kalmar

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

fyller i inkomstdeklararation och särskild uppgift samt vilka deklarationstidpunkter som gäller. För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar.

LÄSTIP

S

”Kassör och revisor i föreningen”

”Idrottens ekonomihandbok”

31


ÖVRIGT IDROTTSSKOLOR – NYSTART OCH UTVECKLING Erfarenhetsutbytet riktar sig till alla som på något sätt är inblandade i verksamheten kring idrottsskolor såväl inom förvaltningar som i idrottsföreningar. Träffen riktar sig också till er som vill få idéer till hur man startar upp en idrottsskola i sitt område eller kommun. Dagen, som är i Vrigstad, börjar med en föreläsning om ungdomars val och syn på föreningsliv. Se mer på vår hemsida om datum och tider. För vem: Alla intresserade i kommuner och idrottsföreningar. Mer information om denna träff kommer på www.smalandsidrotten.se

TIMEOUT 2017 (JÖNKÖPING) Under en föreläsningsvecka i Jönköping i mars har du som organisationsledare, aktivitetsledare och aktiv möjlighet att utveckla dig inom olika områden: 6/3

Investering anläggning

6/3

Dolda utmaningar i ledarskapet

7/3

En idrottsförening för alla

8/3

Föreläsning med Tina Thörner

9/3 Ordförandekurs/kassörskurs/sekreterarkurs Timeout-veckan sker i samarbete med Fritid Jönköping. Mer information om denna föreläsningsvecka hittar du på www.smalandsidrotten.se under februari månad.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar, gå in på www.smalandsidrotten.se. Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning.

30


Foto: Bildbyrån


4 ENKLA STEG ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN

1.

Första kontakten När er förening är intresserad av att jobba med Smålandsidrotten finns vi bara ett telefonsamtal bort. I listan över våra idrottskonsulenter ser du vem eller vilka som arbetar med er kommun och det är någon av dem du ska kontakta.

Föreningsbesök

2.

En av våra idrottskonsulenter besöker er i föreningen. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för just er förening.

3.

Utveckling och utbildning Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskaps-kurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts.

4.

Återkoppling och uppföljning Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket/ vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans.

34


VÅRA UTBILDNINGSMETODER Gemensamma kurser, temakvällar och föreläsningar LÄRGRUPP

Smålandsidrotten erbjuder alla medlemmar, i alla föreningar, i alla idrotter möjligheten att bättra på sina kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi.

KURS

Specialidrotternas kurser De flesta SDF bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott, till exempel

FÖRELÄSNING

tränar- och domarutbildningar. För att kontakta ditt SDF, se sidan 40.

PROCESS-

Utbildning på hemmaplan

ARBETE

(SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer)

Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel, det vill

KULTUR-

säga en mindre grupp människor som regelbundet

PROGRAM

träffas och tillsammans lär sig något i ett visst ämne.

Kurs En kurs har en kursledare som leder verksamheten

LÄRANDE

utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en

FÖR BARN

inriktning och ett uttalat utbildningsmål.

Föreläsning När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.

Processarbete När föreningen vill utveckla sin organisation kan ett processarbete passa. En processledare från SISU Idrottsutbildarna leder arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.

Kulturprogram När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning eller en utställning som väcker tankar kring olika ämnen.

Lärande för och med barn Lärande för barn är en metod för barn i åldern 7-12 år, där alla barn är aktiva. I lärande för barn gäller inte samma krav på målinriktade och metodiska studier

Föreningarnas egna ord om oss:

SISU Idrottsutbildarna har varit en mycket viktig partner i vårt arbete att utveckla vår förening och gett oss möjlighet att ge bättre kunskap till ledare, tränare, föräldrar och ungdomar.

som för ungdomar och vuxna. Det kan ske genom att rita, skapa och dramatisera olika kulturaktiviteter.

35


UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN VI KOMMER TILL ER!

FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGAR

Utbildning på hemmaplan kan många gånger

EVENEMANGSUTVECKLING

vara en bra och smidig lösning då man vill att

BARNLEDARUTBILDNING

klubbens ledare ska få samma kunskap. I denna

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET

ENERGISMART FÖRENING

FÖRÄLDRAUTBILDNING

HLR-UTBILDNING

STYRKETRÄNING FÖR ÄLDRE

INTEGRATION – INKLUDERING

IDROTTSKADOR OCH TEJPNING

IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA

JÄMSTÄLLD IDROTT

KOST OCH NÄRINGSLÄRA

REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA LEDARE

STYRELSELEDAMOT OCH ARBETSGIVARE

TRÄNINGSLÄRA

UNGA LEDARE

VACCINERA KLUBBEN MOT DOPING

VÄRDEFULL KVÄLL OCH VÄRDEFULLTPILOTER

utbildningskatalog finns förslag på vad er förening kan anordna för utbildningar. Välj och vraka på vårt smörgåsbord. Smålandsidrottens idrottskonsulenter (se sidan 6-7) hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan.

36


Foto: Bildbyrån


UTBILDNINGSSTÖD FRÅN DIN KOMMUN Kontakta din fritidsförvaltning för mer information.

Jönköpings län Kommun

1 dag

Max/dag

OBS! Det är förenin gen so bidrag m söke en från r ko Tala m ed ansv mmunen. arig i st yrelsen .

2 dagar Max 2/dag Max kurs Max/år övrigt

Aneby

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Eksjö

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Gislaved

100 %

500:-/delt.

100 %

750:-/delt.

Gnosjö

75 %

300:-

75 %

500:-

1450:-/delt. Högst 18 000:- per förening och år. Kontakta kommunen för info. 5 000:- en sektion, 7 000:- fler sektioner

Habo

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Jönköping

Förening kan erhålla 25 % av sitt verk. bidr. dock max 20 000:- eller minst 3 000:-.

Förening erhåller max 50 % av den totala kostnaden för varje enskild utbildning/kurs

alternativt studiebesök etc. För unga ledare i åldern 15–25 år utgår hela kurs-

kostnaden i bidrag för grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning inom

föreningens verksamhetsområde. Dock max 5 000:-/år/förening.

Mullsjö

80 % av kostnaden. Föreningen har rätt till ledarutbildningsbidrag med motsvarande

max 50 % av erhållet kommunalt verksamhetsbidrag (LOK-stöd) föregående år.

Nässjö

Kontakta kommunen för info.äv.sjö

Sävsjö

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Sävsjö

Sävsjö

Tranås

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Vaggeryd

75 % = män, 100 % = kvinnor, 3.000:- under 100 medl. 7–19 år, 5000:- över 100 medl.

100:-/delt.

500:-/delt

500:-/delt

700:-/delt

Vetlanda

Bidragsberättigade kostnader: kursavgift, resekostnader, kursmaterial

Bidrag med högst 50 % av kostnaderna. Max 5 000:-/förening och år.

Värnamo

300:-/dag för intern eller extern utbildning. För mer information kontakta kommunen.

Kronobergs län Alvesta

Bidrag utgår med 100 % av kurskostn. Bidrag utgår ej för reseersättning och förlorad

arbetsförtjänst. Fören. totala ledarutbildningsbidrag beror på för.verksamhet akt/år.

Lessebo

6 650:- + 475:-/sektion.

100 %

100 %

Ljungby

Kontakta kommunen för information.

Markaryd

100 %

100 %

1 500:-

4 500:-.

Tingsryd

100 %

100 %

100 %

1.500:- samt 0,50:-/medl.akt.

Uppvidinge

Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per förening. För ytterligare information se www.uppvidinge.se eller kontakta kultur

och fritid.

Växjö

Kontakta kommunen för info.

Älmhult

4.000 i grundbidrag samt 1.50:- x antalet redovisade delt.tillfällen under föregående

100 %

100 %

bidragsår.

Kalmar län Borgholm

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Emmaboda

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Hultsfred Högsby

100 %

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

100 %

800:-/delt.

Kalmar Mönsterås

100 %

300:-/delt

100 %

utbetalats i aktivitetsbidrag. Varje bidragsberättigad förening garanteras ett lägsta

600:-/delt

bidrag på 1 200:-. 1 500:-/delt

Mörbylånga

Max 10 000:- per förening och år. Utbildningsstöd/ledarutbildningsbidrag 100 % av kurskostnaden/dag och deltagare,

dock högst 1 000 :-/kurs oavsett antal deltagare.

Nybro

Från och med 2017 finns ej ledarbidrag.

Oskarshamn

300:-

600:-

Torsås

38

5 000:Årligen avsätts en summa som motsvarar 20 % av det belopp som föregående år

1 500:-

10 000:-/förening och år. Kursen ska vara minst två dagar för att erhålla bidrag. Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Vimmerby

Ledarutbildningsbidrag finns ej.

Västervik

Ledarutbildningsbidrag finns ej.


HUR SÖKER VI BIDRAG? Det hela är enkelt. Föreningen kontaktar fritidsförvaltningen i sin kommun (se adresslista nedan). Det är dock viktigt att komma ihåg att det är föreningen som söker bidrag, tala därför med styrelsen.

JÖNKÖPINGS LÄN Aneby Box 53, 578 22 Aneby Eksjö 575 80 Eksjö Gislaved 332 80 Gislaved Gnosjö Töllstorpshallen, 335 80 Gnosjö Habo Box 212, 566 24 Habo Jönköping Box 1002, 561 24 Huskvarna Mullsjö Box 800, 565 18 Mullsjö Nässjö 571 80 Nässjö Sävsjö 576 80 Sävsjö Tranås 573 82 Tranås Vaggeryd Box 43, 568 21 Skillingaryd Vetlanda 574 80 Vetlanda Värnamo 331 83 Värnamo

0380-46 260 0381-361 01 0371-811 81 0370-33 10 00 fax 0370-33 11 10 036-442 81 16 036-10 69 34 fax 036-10 77 30 036-10 71 07 0392-140 00 fax 0392-102 49 0380-51 81 56 0382-152 16 fax 0382-152 10 0140-683 87 0370-67 80 00 fax 0370-67 81 05 0383-974 09 fax 0383-970 06 0370-37 70 00 fax 0370-37 76 82

soren.carlsson@aneby.se fritid@eksjo.se fritidskontoret@gislaved.se lennart.hermansson@gnosjo.se fritidkultur@habokommun.se carina.karlzon@jonkoping.se maria.carlsson@jonkoping.se lars.grehn@mullsjo.se foreningsbidrag@nassjo.se kultur-fritid@savsjo.se kultur-fritid@tranas.se kulturfritid@vaggeryd.se mats.kallqvist@vetlanda.se foreningsservice@varnamo.se

0472-150 21 0478-125 19 0372-78 92 33 0433-720 00 fax 0433-722 13 0477-441 61 0474-470 00 fax 0474-470 01 0470-411 69 0476-550 00 fax 0476-552 00

martin.sallergard@alvesta.se kulturochfritid@lessebo.se kultur.fritidsnamnden@ljungby.se ukn@markaryd.se kulturfritid@tingsryd.se kulturochfritid@uppvidinge.se aktivitetsstod@vaxjo.se fritid@almhult.se

KRONOBERGS LÄN Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult

342 80 Alvesta Box 13, 360 50 Lessebo 341 83 Ljungby Box 74, 285 22 Markaryd Box 88, 362 22 Tingsryd Box 59, 364 21 Åseda Box 1222, 351 12 Växjö Box 500, 343 23 Älmhult

KALMAR LÄN Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik

Box 116, 387 22 Borgholm 0485-880 35 fax 0485-104 81 Box 54, 361 21 Emmaboda 0471-24 90 72 fax 0471-24 90 83 Box 500, 577 26 Hultsfred 0495-24 00 00 fax 0495-24 09 02 579 80 Högsby 0491-292 90 fax 0491-292 95 Box 610, 391 26 Kalmar 0480-45 00 00 fax 0480-45 06 05 Föreningsnämnden, Box 54, 383 22 Mönsterås 0499-179 85 fax 0499-179 00 Trollhättev. 4, 386 80 Mörbylånga 0485-471 56 382 80 Nybro 0481-453 62 Döderhultsv. 5, 572 31 Oskarshamn 0491-76 40 15 fax 0491-882 06 Box 503, 385 25 Torsås 0486-333 74 fax 0486-333 72 Stadshuset, 598 81 Vimmerby 0492-76 92 91 Samhällsbyggnadsenheten, 0490-25 55 20 593 80 Västervik

kulturfritidsutskott@borgholm.se jan.hagstrom@emmaboda.se kultur.fritid@hultsfred.se christina.dahlen@hogsby.se kultur-fritid@kalmar.se fritid@monsteras.se lena.petersen@morbylanga.se fritid@nybro.se jonas.strom@oskarshamn.se lena.robertsson@torsas.se gun-britt.wall.larsson@vimmerby.se anders.ostlund@vastervik.se

FLER TIPS OM UTVECKLING! Tillsammans med Smålandsidrottens konsulenter har ni möjlighet att planera utbildningar inom föreningen. Vi kan även hjälpa er med organisations- och verksamhetsutveckling. Dessutom finns projektmedel och stipendier att söka för utvecklingsarbete inom föreningen. Läs mer på smalandsidrotten.se, rf.se och svenskidrott.se

39


SDF-KONTAKTER INOM UTBILDNING AMERIKANSK FOTBOLL

BUDO OCH KAMPSPORT

KRONOBERGS OCH KALMAR LÄN

Jennie Hedrén Hasselros, 073-550 15 25,

Philip Corter, 070-935 62 40, the_hindges@hotmail.com

ordforande@kampsportost.se

Hemsida:

Hemsida: www.kampsportost.se

http://www.saff.se/Distrikt/sodrasvenskamerikanskff/

Tony Lindeberg, 073-544 10 97, lindeberg.tony@gmail.com

Joakim Dahlin, 070-514 54 08, bagarn.dahlin@telia.com

Hemsida: www.bagskytte.se/sydostragotaland

BADMINTON

CASTING

Henrik Petersson, 070-844 53 69,

Veide Lingås, 08-699 60 00, velde.lingas@casting.rf.se

henrik_petersson.rhv@hotmail.com Hemsida: www.smalands-badminton.nu

BANDY Anders Torhall, 0073-152 46 71, anders.torhall@jonkoping.se Hemsida: www.svenskbandy.se/smaland

BANGOLF Andreas Feuk, 010-476 57 17, andreas.feuk@bangolf.se Hemsida: www.bangolf.se/sydsvenska

BASE- OCH SOFTBOLL Kristian Pälviä, 010-476 41 80, kristian.palvia@baseboll-softboll.se

BASKETBOLL Åke Sjögren, 070-397 60 08, akesjogren@telia.com Hemsida: www.basket.se/smaland-blekinge/

BILSPORT Christer Landén, 0372-805 78, 070-670 65 78, christer.smbf@telia.com Hemsida: www.smalands-bilsport.nu

BORDTENNIS Kansli, 036-34 54 79, kansli@smalandspingis.se Hemsida: www.smalandspingis.se

BOULE Jan-Åke Gustafsson, 070-328 51 71, jagus44@telia.com Hemsida:

CURLING Morgan Ekman, 070-362 37 75, morgan.ekman@telia.com Hemsida: www.socf.se

CYKEL Anders Fransson, 070-323 10 13, smalandscf@scf.se Hemsida: www.smalandscf.se

DANSSPORT Torild Jahnsén, 0476-132 90, 070-811 32 90, sekr@sbdsf.se Hemsida: www.sbdsf.se

DART Stefan Petersson, ordf.gdf@gmail.com Hemsida: http://iof1.idrottonline.se/SvenskaDartforbundet/GotalandsDartforbund

DRAGHUND Ivan Bengtsson, 0141-534 08, 070-678 73 15

DRAGKAMP Anders Andersson, 070-363 09 86 anders.andersson@svenskdragkamp.se

DÖVIDROTT Anette Örlegård, anette.orlegard@dovidrott.se Hemsida: www.dovidrott.se/sodra

FLYGSPORT Bengt-Eric Fonsell, 0706-75 05 60, fonsell@swipnet.se Hemsida: www.flygsport.se/smbfsf

www.svenskboule.se/Distrikt/OstsvenskaBouleforbundet/

FOTBOLL

BOWLING

Tränarutbildning: Rebin Mardan,

Eva Larsson, 070-818 44 81, larsson.lindvagen@gmail.com Hemsida: www.swebowl.se/smaland

BOXNING Atchara Fajersson, info@smalandhallandbox.se

BROTTNING Peter Gustavsson, 0370-490 53, 070-867 08 97, pgerik@hotmail.com Hemsida: www.smalandsbrottningsforbund.se

40

BÅGSKYTTE

JÖNKÖPINGS LÄN

rebin.mardan@smalandsfotbollen.se Domarutbildning: Magnus Appelberg, magnus.appelberg@smalandsfotbollen.se Hemsida: www.smalandsfotbollen.se. Telefon: 036-34 54 00

FRIIDROTT Michael Ostrelius, 070-458 06 70, michael.ostrelius@gmail.com Hemsida: www.smfif.se


FRISBEE

KORPEN

Niclas Schaarschuch, 0470-264 74,

Mats Persson, 0470-125 60,

niclas.schaarschuch@telia.com

mats.persson@korpensmaland.se

FÄKTNING

Hemsida: www.korpensmaland.se

Monica Ahlqvist Arvidsson, 070-570 07 19,

MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTER

monica.ahlqvistarvidsson.se

Malin Nylund, 0734-15 69 77, malin.nylund@svemo.se

GOLF Hans Ohlsson, 0470-830 61, 070-691 18 12,

Hemsida: www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Distrikt/Sodra

706.hans@gmail.com

MÅNGKAMP

Hemsida: www.smalandsgolf.com

Göran Carnander, 036-14 35 05, 070-647 74 14,

GYMNASTIK

goran.carnander@telia.com

Anna Jedhammar, 0470-213 13,

ORIENTERING

anna.jedhammar@gymnastik.se

Kurt Svensson, 036-34 54 86, smof@smalandsidrotten.se

Hemsida: www.gymnastik.se/sydost

Hemsida: www.svenskorientering.se/Distrikt/SmalandsOri-

GÅNG Jörgen Karlsson, 070-254 10 39, karjor66@hotmail.com

HANDBOLL Camilla Ljungdahl, 0703-25 28 82,

enteringsforbund

PARASPORT Ewa Anemyr, 070-885 04 90, ewa.sm.hif@telia.com Hemsida: www.parasport.se/Distrikt/Smaland

camillaljungdahl@telia.com

RIDSPORT

Hemsida: www.svenskhandboll.se/smaland-blekinge

Anna Zetterlund, 036-34 54 91,

INNEBANDY Helena Isaksson, 036-34 54 63,

anna.zetterlund@smaland.ridsport.se Hemsida: www.ridsport.se/smaland

helena.isaksson@innebandy.se

RODD

Hemsida: www.smibf.se

Carter Arnold, 0708-32 14 96,

ISHOCKEY Roger Johansson, 073-310 99 20, roger.johansson@smihf.se Hemsida: www.swehockey.se/smaland

JUDO Johan Schyllander, 070-441 41 47, johan@arlemark.se Hemsida: www.smalandsjudo.se

KANOT Ingemar Lindin, 0730-40 99 87, ingemar@lindin.se

KARATE Bo-Teddy Olsson, 070-946 54 59, bt.olsson@gmail.com Hemsida: www.swekarate.se/sydostra

KLÄTTRING Jim Wasmuth, 070-423 72 29, jim@jarnetmedia.se

KONSTÅKNING Ida Adok, 070-532 96 06, ordforande.ogkf@gmail.com Hemsida: http://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/ OstraGotalandsKonstakningsforbund/

james.carter.arnold@gmail.com Hemsida: www.roddarnas.se

RUGBY Per Bengtsson, 070-464 88 64, per.bengtsson.teremka@gmail.com

SEGLING Christer Stenholm, 070-315 92 59, stenholm.christer@gmail.com Hemsida: www.svensksegling.se/smaland

SIMNING Mattias Tuneskog, 0708-51 95 91, mattias.tuneskog@svensksimidrott.se Hemsida: www.össf.se

SKIDOR Christina Steinwall, 070-553 58 40, smaland@skidor.se Hemsida: www.skidor.com/smaland

SKIDSKYTTE Jörgen Larsson, 070-857 15 59, jolars@live.se Hemsida: www.skidskytte.se/rsssf

41


SKOLIDROTT JÖNKÖPINGS LÄN Adnan Herco, 076-247 69 80, adnan.herco@jonkoping.se KRONOBERGS LÄN Jan Stemberger, 0472-194 44 (b), 0472-345 20 (a), jan.stemberger@alvesta.se SÖDRA KALMAR LÄN Göran Rosenberg, 0491-294 38, 0480-47 54 25, 0708-95 94 54, goran.rosenberg@skolan.hogsby.se NORRA KALMAR LÄN Devla Delkic, devla.delkic@oskarshamn.se

SKRIDSKO Mia Engström, 0708-50 81 90, president@crimecityrollers.com Hemsida: http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkridskoforbundet/Omoss/Distrikt/SodraSverigesSkridskoforbund/

SKYTTESPORT Katarina Andersson, 076-817 73 25, kattis.0768177325@telia.com Hemsida: http://iof3.idrottonline.se/templates/Workroom. aspx?id=869

SQUASH Max Olsson, sydsquash@squash.se

STYRKELYFT Per-Erik Söderlund, 073-374 73 80, starkeman_1@hotmail.com Hemsida: http://iof3.idrottonline.se/SvenskaStyrkelyftforbundet/ ForeningDistrikt/Distrikt/SydostraStyrkelyftforbundet/

TAEKWONDO Camilla Engman, camilla.engman@sodratkd.se Hemsida: www.sodratkd.se

TENNIS Ola Mårtensson, 070-924 23 63, ola@tennissyd.se Hemsida: www.tennissyd.se

TYNGDLYFTNING Stefan Holst, 036-202 02 (b), 0761-15 93 09, ledam@sgtf.org Hemsida: www.sgtf.org

VATTENSKIDOR & WAKEBOARD Stina Francke, 073-825 79 67, stina_francke@hotmail.com Hemsida: www.ssvf.vattenskidor.org

VOLLEYBOLL Evelina Stenmark, 070-950 55 88, evelina_stenmark@hotmail.com Hemsida: www.volleyboll.se/sydsvenska

42


VÄLKOMMEN PÅ VÅRA UTBILDNINGAR! SÅ HÄR GÖR DU ANMÄLAN

KALLELSE/ÅTERBUD

För att anmäla dig till SISU Idrottsutbildarnas kurser,

Kallelse skickas eller mejlas ut till deltagarna cirka en

temakvällar och föreläsningar, gå in på smalands-

vecka före utbildningen. Lämnar du återbud senare

idrotten.se eller mejla till oss. På hemsidan finns mer

än inom föreskriven tid, debiteras hela avgiften.

information om varje kurs.

Detta anges även i kallelsen. Vid större föreläsningar skickas ingen kallelse ut.

Kontaktperson för våra gemensamma kurser E-post: lena.moberg@smalandsidrotten.se

INTYG

Telefon: 036-34 54 29

Varje kursdeltagare får ett intyg som visar att han

Kontaktperson för specialidrotternas egna kurser E-post: lena.larsson@smalandsidrotten.se Telefon: 036-34 54 30 Senast två veckor före varje kurstillfälle vill vi ha din anmälan, om inget annat anges i kursinbjudningar. FÖRUTSÄTTNINGAR

eller hon har genomgått utbildningen (gäller inte föreläsningar). KURSAVGIFT I inbjudan till varje utbildning framgår vad som ingår i avgiften. Oftast ingår kursmaterial, kaffe och måltider i enlighet med programmet. Kursavgiften faktureras deltagarna efter kursen.

För att få delta på våra utbildningar, måste deltagaren vara verksam eller avser att bli verksam inom idrottsorganisationen. Eventuella ytterligare krav framgår av respektive kurspresentation.

Vill ni lägga mindre tid på ekonomi? I vårt föreningserbjudande har vi samlat tjänster som gör det enkelt att sköta er förenings ekonomi, vilket betyder att ni kommer få mer tid över till er kärnverksamhet. Vill du veta mer om erbjudandet? Ring till Kundcenter företag på 0771- 33 44 33, eller besök ditt närmsta Swedbankkontor.

Varmt välkommen!

43


TA DEL AV DET SENASTE INOM

SMÅLÄNDSK IDROTT BESÖK VÅR HEMSIDA ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET www.smalandsidrotten.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/smalandsidrotten INSTAGRAM @smalandsidrotten TWITTER @smalandsidrott

SMÅLANDSIDROTTEN POSTADRESS Box 485, 551 16 Jönköping

TELEFON 036-34 54 00

E-POST smif@smalandsidrotten.se, sisu@smalandsidrotten.se

Smålandsidrottens utbildningskatalog 2017  
Smålandsidrottens utbildningskatalog 2017  
Advertisement