Page 1

Sätt gärna upp affischen på klubbstugans anslagstavla.

SMÅLANDSIDROTTENS

UTBILDNINGAR 2017


SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGAR 2017 LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen – barn och ungdom

– Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning Plattformen riktar sig till ledare för barn och ungdomar i åldern 7-15 år. Deltagarna knyter kontakter med andra ledare inom olika idrotter.

11-12 februari Hultsfred 1000 kr* 11-12 mars Värnamo 1000 kr* 8-9 april Växjö 1000 kr* 9-10 september Jönköping 1000 kr* 14-15 oktober Älmhult 1000 kr* 18-19 november Kalmar 1000 kr* Tid: lör 09.00 – sön 16.00 *Kostnad med logi 1500 kr. (Ordinarie deltagaravgift utan logi är 1500 kr. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

Grundtränarutbildning (GTU 1)

Grundtränarutbildningen är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen. Utbildningen innehåller tränarskap och träningslära. Utbildningen skapar möjlighet till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan tränare inom olika idrotter. 18-19 mars Jönköping 1000 kr* 28-29 oktober Växjö 1000 kr* Tid: lör 09.00 – sön 16.00 *Kostnad med logi 1500 kr. (Ordinarie deltagaravgift utan logi är 2100 kr. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

Grundtränarutbildning (GTU 2)

GTU 2 är för dig som är och vill utvecklas som tränare för 16-19 åringar. Utveckla dig i tränarskap och träningslära ihop med tränare inom andra idrotter.

7-8 okt och 11 nov Jönköping 1500 kr* Tid: 09.00-17.00 samtliga dagar *Kostnad med logi 2000 kr. (Ordinarie deltagaravgift utan logi är 3000 kr. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

Basen ledarskapsutbildning

– En utbildning i ledarskap inom parasport Basen ledarskapsutbildning ska hjälpa dig att få en grundläggande kunskap, för att på bästa sätt fungera som ledare inom parasport. 28 januari Ljungby 22 april Gislaved Tid: 09.00-17.00

500 kr 500 kr

Dolda utmaningar i ledarskapet

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

Detta är en föreläsning som ger inspiration, tips och råd

Fokus under kursen ligger på allsidighet som grund, lek som form samt glädje och långsiktig utveckling som mål. Här får du lära dig mer om barns utveckling i olika biologiska åldrar. 1-2 april Växjö 1000 kr* Tid: lör 09.00 – sön 17.00 *Kostnad med logi 1500 kr. (Ordinarie deltagaravgift utan logi är 1500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden).

Tjejer på Arenan

– idrottsledarkurs för tjejer En grundläggande idrottsledarkurs för tjejer 14-16 år som är eller vill bli ledare/tränare/förtroendevalda. 30 okt-31 okt Växjö 500 kr Tid: mån 10.00 – tis 15.30 (höstlovet) Logi ingår i kursavgiften.

om hur man bemöter barn och ungdomar med exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och andra osynliga funktionsnedsättningar. 6 mars Jönköping 13 mars Växjö 20 mars Kalmar Tid: 18.00-19.30

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

TRÄNINGSLÄRA Tyngdlyftning för alla

Den här kursen vänder sig till dig som vill utbilda dig inom tyngdlyftning. Genom grundläggande skivstångsträning och bas i träningslära samt planering i praktiken ges du möjlighet att utveckla dig och dina aktiva på rätt sätt och i rätt ordning. Kursen genomförs i samarbete med HPC Sweden, Växjö. 18 mars Växjö 750 kr* Tid: 10.00-17.00 *Ordinarie deltagaravgift är 1500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden.

Foto: B ildbyrå

Foto: Bildbyrån

n

FRISKVÅRD OCH HÄLSA Massage – hälsoinriktad

En helgkurs med betoning på ett hälsoförebyggande arbete och att få en insikt i musklernas funktioner. Vi tar upp värdet av en medveten syn och inställning till den klassiska massagen och vad den kan leda till. 11-12 mars Kalmar 1500 kr* 8-9 april Jönköping 1500 kr* 16-17 september Växjö 1500 kr* Tid: lör 09.30 - sön 16.00. *1000 kr utan logi.

Massage – idrottsinriktad

En helgkurs med fokus på ett idrottsförebyggande arbete när det gäller skador och överbelastningar inom idrotten. Hur man kan lindra och undvika besvär som smärta och skada. Mycket massage i kombination med ett idrottstänkande som leder till nya spännande insikter. 25-26 mars Växjö 1500 kr* 6-7 maj Jönköping 1500 kr* 7-8 oktober Kalmar 1500 kr* Tid: lör 09.30 - sön 16.00. *1000 kr utan logi.

Massage – komplettering

En träningshelg för deltagare som har gått tidigare massagekurser i Smålandsidrottens regi. Ett erfarenhetsutbyte men även repetition av massagekunskaper. Öppet tema som skapas på plats men där vi stärker, stödjer och stimulerar varandra till att ta nya steg inom den klassiska massagen. Hälsa - idrott - framtid, hur kan vi skapa en

FaR-ledarutbildnig Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och som samtidigt ger få biverkningar. I kursinnehållet hittar vi bland annat: •

Hälsoinriktad fysisk aktivitet

FaR, FYSS

Flödesbeskrivning

Sekretess, ansvar och ekonomi

För aktuella datum, besök smalandsidrotten.se Ubildningen genomförs i samverkan med Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län.

Grundläggande kinesiologytaping

Alla kan lära sig kinesiologytaping! Det är inte svårt men det kräver lite träning. Vår målsättning är att sprida kunskap om kinesilogytaping; användningsområde och tejpteknik till alla som vill kunna hjälpa skadade att få en snabbare rehabilitering. 4 mars Växjö 25 mars Jönköping 22 april Kalmar 9 september Växjö 23 september Jönköping 14 oktober Kalmar Tid: 09.30-16.00

700 700 700 700 700 700

kr kr kr kr kr kr

hållbarhet? 11-12 november Växjö 1500 kr* Tid: lör 09.30- sön 16.00. *1000 kr utan logi.

Anmäl dig och se hela vårt utbud på smalandsidrotten.se

Foto: Bildbyrån


FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Så kommunicerar du rätt budskap till rätt målgrupp

Kursen handlar om vad du och föreningen behöver tänka på, vara medvetna om och göra när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet och ert varumärke –

Idrottens föreningslära – grund

Idrottens föreningslära – grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder. 28 februari 7 mars 9 mars 14 mars 20 mars 28 mars 4 april 5 oktober 16 oktober Tid: 18.00–21.00

Västervik Tranås Kalmar Vimmerby Gnosjö Högsby Oskarshamn Markaryd Vaggeryd

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

såväl internt som externt. 8 februari Kalmar 3 april Värnamo Tid:18.00-21.00

300 kr 300 kr

Kassörkurs

Den här kursen handlar om hur föreningens ekonomi ska skötas och vilka krav som ställs på redovisning och revision. Under kursen får du veta mer om kassörens roll, budget, bokslut, finansiering och skatter med mera. 9 mars Jönköping 300 kr 23 mars Växjö 300 kr 5 april Kalmar 300 kr Tid:17.30-21.30

Överlevnadskurs i föreningsekonomi

Jämställd idrott – hur står det till i min förening?

med största sannolikhet att öka framöver. Allt fler ökar sina

utrymme? Hur ser det ut på ledarsidan och i styrelsen vad

Ekonomins betydelse för föreningarnas möjligheter kommer kunskaper om föreningsläran i allmänhet och den

Finns det en skillnad på tjejers och killars, kvinnors och mäns gäller fördelning mellan män och kvinnor? Vi erbjuder en

ekonomiska delen i synnerhet blir därför allt viktigare. 7 mars Växjö 300 kr 3 maj Kalmar 300 kr Tid:18.00-21.00

kurs som rör jämställd idrott där ni använder er av en

Så funkar det – allt du behöver veta om demokrati och föreningskunskap

Att arbeta i valberedning

Tid:18.00-20.30

samverkansformer, medlemsavtalet, demokratiska

påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för

Kvällen bjuder på information kring vilka bidrag och dess

en valberedning under ett år - vad behöver göras när? 16 mars Oskarshamn 300 kr 4 april Jönköping 300 kr 5 oktober Växjö 300 kr 25 oktober Kalmar 300 kr 8 november Gislaved 300 kr Tid:18.00-21.00

förutsättningar ni som idrottsförening har vad gäller olika bidragsgivare kring anläggning. 2 mars Tingsryd 6 mars Jönköping 7 mars Vimmerby 21 mars Nybro Tid:18.00-21.00

Ordförandekurs

En idrottsförening för alla

Under kvällen fördjupar vi oss i begrepp och områden som principer, styrelsens roll och ansvar, årsmötet med mera. 12 september Kalmar 300 kr Tid:18.00-21.00

Offensivt styrelsearbete på riktigt

I denna kurs lyfter vi fram viktiga aspekter att ta hänsyn till som offensiv styrelse. Särskild tonvikt läggs på uppdraget som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan innebära för balansen mellan 22 mars 30 mars 19 april Tid:18.00-21.00

att förvalta och utveckla. Kalmar 300 kr Nässjö 300 kr Växjö 300 kr

Så utvecklas verksamhet och förening i förening

Begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och vision, strategier och handlingsplaner tas upp och förklaras under kvällen. 4 april 22 november Tid:18.00-21.00

Växjö Kalmar

300 kr 300 kr

På denna kurs får den som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och

Här får du som ordförande tips på hur du ska leda din förening mot uppsatta mål. 9 mars Jönköping 23 mars Växjö 5 april Kalmar Tid:17.30-21.30

300 kr 300 kr 300 kr

Sekreterarkurs

Kursen tar upp sekreterarens uppgifter, nya arbetsformer, organisation, årsmötet, information med mera. 9 mars Jönköping 300 kr 23 mars Växjö 300 kr 5 april Kalmar 300 kr Tid:17.30-21.30

metod som heter 4R-metoden. 26 sep (del 1) Jönköping 27 sep (del 1) Kalmar 28 sep (del 1) Växjö 25 okt (del 2) Videomöte

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

Investering anläggning

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

Hur kan vi skapa en förening för alla? Ledorden inom Idrotten är: så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. I arbetet är inkludering och mångfald en stor pusselbit. Under kvällen kommer vi få lyssna på ett gott exempel från idrottsföreningar som har skapat förutsättningar och lyckats öppna upp sin verksamhet för fler. 16 februari Växjö Kostn.fri 7 mars Jönköping Kostn.fri 14 mars Mönsterås Kostn.fri 15 mars Kalmar Kostn.fri 3 oktober Ljungby Kostn.fri Tid:18.00-21.00

ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline Klubb – administration – grund

IdrottOnline Klubb – hemsida – grund

På denna utbildning går vi igenom hur man hanterar sin

På denna grundutbildning fokuserar vi på hur man registrerar medlemmar, kopplar dessa till grupper som vi skapar samt hur man tilldelar roller och behörigheter i föreningen. 31 januari Kalmar Kostn.fri 6 februari Oskarshamn Kostn.fri 14 februari Mönsterås Kostn.fri 23 februari Eksjö Kostn.fri 15 mars Växjö Kostn.fri 21 mars Markaryd Kostn.fri 29 mars Sävsjö Kostn.fri 6 september Växjö Kostn.fri 26 september Vetlanda Kostn.fri Tid: 18.00-21.00

IdrottOnline Klubb – administration – fortsättning

På denna utbildning lägger vi fokus på aktiviteter med koppling till kalendrar och LOK-stödet. För att delta på utbildningen så måste föreningen lagt in sina medlemmar i IdrottOnline. 15 februari 23 mars 5 april 6 april 18 september 19 september 3 oktober 14 november Tid: 18.00-21.00

Kalmar Mönsterås Växjö Eksjö Oskarshamn Växjö Sävsjö Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. 1 mars 9 mars 22 mars 29 mars 5 april 27 april 19 september 11 oktober Tid: 18.00-21.00

Kalmar Eksjö Oskarshamn Hultsfred Tranås Växjö Mönsterås Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

IdrottOnline Klubb – administration – utbildningsmodulen

Via sina egna sidor i IdrottOnline Klubb har föreningarna möjligheten att digitalt anmäla arrangemang (lärgrupper, processarbete, kurser, kultur och föreläsningar). Kontakta föreningens idrottskonsulent i din kommun för mer information angående detta. Ordinarie deltagaravgift är 500 kronor på utbildningar inom IdrottOnline Klubb. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden.

IdrottOnline Klubb – hemsida – fortsättning

På denna utbildning går vi igenom hur man hanterar sin IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. 24 april 26 april 3 maj 9 oktober 17 oktober 26 oktober 28 november Tid: 18.00-21.00

Eksjö Hultsfred Tranås Växjö Kalmar Mönsterås Vetlanda

Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri Kostn.fri

Foto: Bildbyrån


TIPS PÅ UTBILDNINGSMATERIAL SISU Idrottsböcker har skapat en idrottsbokhandel på nätet för dig om är intresserad av idrott, träning, friskvård och hälsa. Du hittar böcker och andra utbildningsmaterial inom områden som föreningskunskap, fysiologi, ledarskap, kost, idrottspsykologi och mental träning.

Gå in på www.sisuidrottbocker.se för att läsa mer.

ANMÄLAN/KONTAKT Information om tid, plats, innehåll samt anmälan

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Vill du utvecklas som ledare/trän Vill du vara en del av ett nätverk unga led Anmäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotte (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings komm

gå in på smalansidrotten.se Mer info: sisu@smalandsidrotten.se, tel. 036 34 54 00.

Facebook: Instagram: Twitter: facebook.com/smalandsidrotten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten Smålandsidrotten @smalandsidrott @smalandsidrotten

www.smaland

Se hela Smålandsidrottens utbud av kurser och föreläsningar på

Vill du utvecklas som ledare/trän Vill du vara en del av ett nätverk unga led Anmäl då ditt intresse till elin.hornbrink@smalandsidrotte (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings komm

smalandsidrotten.se

facebook.com/smalandsidrotten

twitter.com/smalandsidrott

instagram.com/smalandsidrotten

www.smaland

SMÅLANDSIDROTTEN POSTADRESS Box 485, 551 16 Jönköping

TELEFON 036-34 54 00

E-POST smif@smalandsidrotten.se, sisu@smalandsidrotten.se

Vill du utvecklas som ledare/trän

Smålandsidrottens kursaffisch 2017  
Smålandsidrottens kursaffisch 2017  
Advertisement