Page 1

Träna på är en serie fristående häften i matematik för åk 1-3 som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna inom olika matematiska områden. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierande uppgifter.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica Thurén Redaktör: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2012 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovakien 2012 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-42654-2 ISBN 978-91-27-42654-2

9 789127 426542

0XOWB[B&RYHULQGG

å p a n ä r T

multiplikation upp till

5x5 Maria Danielsson Ida Rudin 


Hur många råttor?

3

+

3

+

3

+

+

=

+

+

+

+

+

=

3

=

12

+

4 · 3 = 12

=

·

=

·

=

·

=

·

=

·

=

·

=

·

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vilken multiplikation visar bilderna?

4 0XOWB[B,QOD\LQGG
Skriv talen som saknas.

3·2=

·1=5

= 16

5·3=

·4=8

=4

4·5=

· 3 = 15

= 10

Vad är häxans trollformel?

0

2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25

1·2

3·4

2·5

5·3

3·3

1·4

2·4

3·2

4·5

3·0

4·4

3·3

1·3

2·2

2·1

1·5

5·5

5·2

2·2

4·2

6·1

4·3

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

N C R O B A D S I H P G E L

14 0XOWB[B,QOD\LQGG
Träna på är en serie fristående häften i matematik för åk 1-3 som ger eleverna möjlighet att färdighetsträna inom olika matematiska områden. Häftena har ett tydligt innehåll, enkla instruktioner och varierande uppgifter.

NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare: Veronica Thurén Redaktör: Catherine Bergman Grafisk form, illustrationer och omslag: Erika Eklund Wilson

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2012 Maria Danielsson, Ida Rudin och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Slovakien 2012 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-42654-2 ISBN 978-91-27-42654-2

9 789127 426542

0XOWB[B&RYHULQGG

å p a n ä r T

multiplikation upp till

5x5 Maria Danielsson Ida Rudin 

9789127426542  
9789127426542  

mupat Tä p Tä p up l Maria Danielsson Ida Rudin + = Hu n åt? · = · = · = · = · = · = · = · = Ko i n d a n g at a r bu t i g g g...