Page 1

HANTVERK

ENTREPRENÖRSKAP

ÖVNINGS


HANTVERK


Förord En entreprenör hittar ständigt nya möjligheter, och för denna kreativa person är det naturligt att arbeta i projekt och nätverk. För att klara detta sätt att arbeta krävs dock kunskaper om såväl entreprenörskap som projektarbete och företagande. svetsar samman dessa tre kunskapsområden och ger dig de verktyg du behöver. Läromedlet är anpassat främst till gymnasiekursen Entreprenörskap. Det passar även för eftergymnasiala och för företagsinterna utbildningar samt för distans- och självstudier med inriktning mot att arbeta i projekt.

Denna övningsbok Övningsbok – Hantverk är en programanpassad övningsbok för i första hand Hantverksprogrammet. Bokens breda framtoning gör att den också går att använda i andra program eller i andra utbildningar. Den innehåller projektinstruktioner till grunddelens tolv kapitel och uppgifter till bokens samtliga kapitel. Uppgifterna är i stigande svårighetsgrad och följer ordningen i faktadelens kapitel. Vissa uppgifter är märkta med ”Dator” och de förutsätter tillgång till Internet. Andra är märkta ”Fältuppgift” och de bygger på att du själv tar kontakt med ett företag för att lösa uppgiften. Kortfacit till räkneuppgifterna hittar du i slutet av boken och det finns även ett separat lösningshäfte med utförliga lösningar.

Projektarbetet … Genom egna praktiska erfarenheter lär man sig bäst! Ska man lära sig arbeta i projektform behöver man pröva sina kunskaper mot ett praktiskt projekt. Därför ligger ett integrerat projekt först i varje kapitel i grunddelen. I denna övningsbok är det ett hantverksprojekt, men det finns också andra varianter i den lärarhandledning

3


som tillhör läromedlet. När du arbetar med projektet följer du en projektmodell och ställs inför de svårigheter och utmaningar som ett verkligt projekt brukar innehålla. Genom att använda checklistorna benar du upp vad som är viktigt i varje projektfas. Information söker du ur ett flertal källor, t.ex. hemsidor på Internet, kommunens näringslivssekretariat och banker. Faktatexten kan också användas som en uppslagsbok. Läromedlets tanke är att projektet är grunden för lärandet och att uppgifterna och faktabokens fördjupningskapitel ska vara till stöd i arbetet med detta projekt. Men det går givetvis också bra att vända på ordningen och efter varje kapitel börja med övningar för att sedan avsluta med projektet. Ett tredje alternativ är att arbeta med projektet mer samlat. Då går du först igenom några kapitel, för att sedan arbeta med alla delar av projektet som hör till dessa kapitel.

Fler alternativa projekt … Till läromedlet hör en lärarhandledning där denna boks projekt samt ytterligare projektförslag finns. De sistnämda är då av mer allmän karaktär. De kan t.ex. handla om att utveckla en ny produkt, om att planera en utställning, en musikfest, en skolresa eller om att planera produktionen av en skolkatalog.

Om E2000-serien ingår i E2000-serien, ett spektrum av läromedel i entreprenörskap, företagande och ekonomi. Materialen är väl genomarbetade, pedagogiskt upplagda, problemorienterade och aktiverande.

Till sist! Vi tar gärna emot synpunkter på . Kontakta oss på Liber, 205 10 Malmö, tfn 040-25 86 00. Du kan också nå oss via vår hemsida på Internet, www.liber.se. Lycka till med studierna! Författarna & redaktionen

4

Förord


Innehåll Förord 3

Grunddel 1 Entreprenörer och företagande 8 2 Projektarbete – en arbetsmodell 16 3 Utveckla en idé och skydda den 24 4 Hur ska projektet organiseras? 30 5 Undersöka förutsättningarna 38 6 Samarbete och problemlösning 44 7 Vilka resurser behövs? 50 8 Ekonomi 56

Innehåll

5


9 Planera ekonomin 64 10 Marknadsföring 74 11 Redovisa projekt 82 12 Utvärdera projekt 88

Ta reda på mer A Vilken företagsform? 94 B Finansieringen 98 C Vad kostar en anställd? 102 D Investeringar för framtida lönsamhet 108 E Marknadsföra på rätt sätt 114

Kortfacit

118

Utvärdering av arbetet

6

Innehåll

120


GRUNDDEL


K A P I T E L

1

innehåll

Entreprenörer och företagande

Hantverksprojektet Repetera 1 Rasmussons affärsidé 2 En magisk salong 3 Vad kan man göra med ett mobiliseringsförråd? 4 Vilka driver företag? 5 Vilka företag finns i din bransch? 6 Hur ser branschen ut? 7 Är du kreativ? 8 Hur är det att driva ett företag?

8

Entreprenörer och företagande


Hantverks

Starta hantverksprojekt

1

Du ska själv arbeta med ett hantverksprojekt för att lära dig om hur företagande går till. Projektet kommer att utgöra stommen i dina studier i kursen Entreprenörskap. För att kunna fatta väl genomtänkta beslut kommer du att behöva PROJEKTET bra faktaunderlag. Därför är E2000 Entreprenörskap upplagd så att du alltid börjar med själva projektet när du arbetar med ett nytt avsnitt. Mycket av den information du behöver för att framgångsrikt kunna driva projektet hittar du i lärobokens faktadel. Men kom ihåg att en faktabok aldrig kan vara heltäckande. Sök alltid i flera alternativa källor för att få så mycket kunskap och information som möjligt. Du kan med fördel använda dig av • läroböcker • tidningar • Internet • intervjuer • egna undersökningar Genom att lösa uppgifterna knutna till varje kapitel, får du en beredskap som gör att du lättare kommer att klara arbetet med projektet. Det kan därför ibland vara klokt att först lösa några uppgifter och sedan ta itu med projektet. Efter grunddelens tolv kapitel finns ytterligare fem kapitel (A–E) för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

En liten presentation … Josef står tillsammans med sina två vänner Catrin och Sabina i sin källare. Josef har arbetat några år som anställd frisör på en salong efter sin utbildning. Catrin är också frisör, men mycket intresserad av textil och styling och funderar på om hon ska byta inriktning. Sabina jobbar just nu i blomsterbutiken Trädgårdslandet, men är utbildad florist. De längtar alla tre efter att kunna satsa på sina hantverk. Josef har länge känt att salongen han arbetar på inte alls stämmer med hans stil och att han inte får utlopp för sin kreativa ådra.

Entreprenörer och företagande

9


Catrin tror att hon skulle kunna utveckla sin förmåga att vara stylist och kanske skulle kunna leva på den.

Checklista Affärsidé hovet? • Vilket är kundbe uppen? gr nd • Vilken är ku ut? ten uk od • Hur ser pr tiga? vik är r • Vilka resurse

Sabina älskar att göra blomsterarrangemang och brukar vara den som gör dekorationen i butiken, men skulle helst vilja driva en egen verksamhet där hennes kreativa förmåga som florist kommer till användning. De tre vännerna diskuterar ivrigt. Den första tanken de fick var att starta ett hantverksföretag ihop. De skulle kunna hyra en gemensam lokal och sedan dela upp den i tre delar. På så vis kan de få rimliga hyreskostnader och dessutom sällskap och hjälp av varandra när de arbetar. Fast egentligen passar verksamheterna inte riktigt bra ihop, det inser de efter lite diskuterande. Till slut kommer de fram till att de behöver välja en gemensam riktning och sedan skaffa sig de kunskaper som de saknar. Nu är tanken att du ska ta över deras idé och, tillsammans med några kurskamrater, planera att starta ett hantverksföretag på din hemort.

Formulera er affärsidé Börja arbetet med att tänka ut vilken sorts verksamhet ni skulle vilja starta. Ska ni ta någon av de tre idéerna som Josef, Catrin och Sabina hade, eller vill ni utveckla en egen? Beskriv gruppens affärsidé så utförligt som möjligt. Ta gärna följande frågor till hjälp: • Vilka är kunderna? • Vilka kundbehov ska ni tillgodose? • Hur ser er produkt ut, dvs. vilken stil och vilka slags varor eller tjänster ska ni sälja? • Hur stor lokal behöver ni och var vill ni ha den? • Vilka öppettider ska ni ha? • Varför ska kunderna gå till er och inte till konkurrenterna?

10

Entreprenörer och företagande


repetera

1

1 Nämn tre egenskaper som kännetecknar en entreprenör. 2 Vilka fyra frågor ska man kunna få svar på i en affärsidé? 3 Hur många av Sveriges företag är mikroföretag? 4 Vad menas med att ett företags verksamhet är vinstgivande? 5 Vad menas med att ett företags verksamhet är varaktig? 6 Vad menas med att ett företags verksamhet är självständig? 7 Hos vilken myndighet registrerar man ett företag?

1 Rasmussons affärsidé Rasmussons Parfymeri & Hudvård AB är en unik verksamhet med gamla anor i ny trendig miljö. Vi vill nå den medvetna kunden som aktivt söker kvalitet och god service. Med vår goda erfarenhet och kunskap av främst hudvård uppnår vi de kriteringar vi önskar för våra kunder.

Med tanke på att vi erbjuder behandlingar i samband med försäljning i parfymeriet så får vi ännu större förtroende från kunden. Vår ambition är att kunden ska känna sig 100 % nöjd med både produkt/behandling hon/han köpt och hanteringen på vägen. Miljön i butik och salong är av mycket stor vikt, då vi vill att våra kunder, både manliga och kvinnliga, ska känna sig bekväma. Vi vill hålla en god ”anda” personalen emellan för att smitta av på våra kunder så att de alltid trivs. Vi önskar förmedla vikten av balans för både kropp & själ för att människan ska må så bra som möjligt.

Vilka av nedanstående frågor ger affärsidén ovan svar på? • Vilket behov tillgodoser man hos kunden? • Med vilka produkter tillgodoser företaget behovet? • Vilken är kundgruppen? • Vilka resurser är särskilt viktiga för företaget?

2 En magisk salong Studera utdraget ur African Magic Salongs hemsida på nästa sida. Beskriv företagets affärsidé genom att svara på följande frågor: • Vilket behov tillgodoser man hos kunden? • Med vilka produkter tillgodoser företaget behovet? • Vilken är kundgruppen? • Vilka resurser är särskilt viktiga för företaget? Entreprenörer och företagande

11


Salongen har funnits sedan 1998 och specialiserar sig på hårförlängningar, dreadlocks, flätor och laceperuker. Det som gör African Magic Salong unikt är att vi riktar in oss på både europeiskt och Afro-hår och att vi ser våra kunder som inspirationskällor. Varje kund är unik och bidrar med sin personlighet och sitt tyckande till att göra African Magic Salong bättre och bättre. Vi har fått mycket beröm för vårt sätt att bemöta kunder och deras önskemål och önskar fortsätta i den linjen. Det ska kännas som en upplevelse att stiga in i salongen och därför bidrar inredningen och per-

sonalens bemötande till detta. Det finns alltid kaffe eller te hos oss som ett sätt att främja kunskapsutbytet på alla planer, vare sig om det är dreadlocks, hårförlängningar eller Afrika du vill diskutera. African Magic Salongs MÅL: Att bli Stockholms främsta och bästa hårsalong som specialiserar sig på både skandinaviskt OCH Afro-hår. African Magic Salongs VISION: Att vare sig man är kvinna eller man som vaknat upp med ”en dålig hårdag” direkt tänker på African Magic Salong där man utför ”magic” på ditt hår.

3 Vad kan man göra med ett mobiliseringsförråd? Erling, som bor i Kalmar, har blivit erbjuden att köpa ett mobiliseringsförråd från SJ för 50 000 kr. Villkoret är att han tömmer förrådet inom två veckor. I förrådet finns utrustning som är tänkt att användas i krigstid, visserligen omodern men fullt användbar. Det är 500 järnkaminer, kompletta med anslutningsrör till skorsten, 3  000 svarta rullgardiner för mörkläggning, 50 handkärror och 20 mindre släpkärror, 5 000 konservburkar med grönsaksblandningar, 5 000 konservburkar med kalops, 1 000 portioner med frystorkad fisk, 500 paket spagetti. Erling inser att förrådet är värt kanske det tiodubbla om han lyckas sälja innehållet. A Tänk ut en eller flera affärsidéer som bygger på att Erling köper förrådet. B Beskriv hur Erling ska göra för att sälja mobliliseringsförrådets innehåll. C Vilka risker tar Erling om han köper mobiliseringsförrådet?

4 Vilka driver företag? För att en verksamhet ska kunna kallas företag ska tre krav vara uppfyllda. Vilken eller vilka av nedanstående verksamheter kan betraktas som företag? Motivera ditt svar. A Edwin är numera pensionär, men har tidigare rest runt mycket i världen. Han brukar besöka skolklasser i kommunen för att berätta om olika resmål. Skolorna brukar då ersätta Edwin för hans resekostnader till och från skolorna. B Malin och Stefan odlar grönsaker på ett tjugo hektar stort område. De låter kunderna plocka så mycket de vill och tar sedan betalt per kilo. Malin och Stefan lever resten av året på inkomsterna från självplocksverksamheten. C Gilda tycker om porslinsmålning. På sin fritid målar hon till vänner och bekanta, det brukar bli ca 50 uppdrag per år. Gilda tar betalt så att det täcker hennes kostnader och ger henne en viss ersättning för arbetet. Priset ligger dock klart under marknadspriset. 12

Entreprenörer och företagande


Dator

5 Vilka företag finns i din bransch?

1

När man ska starta en verksamhet behöver man ta reda på vilka konkurrenter som finns på orten. Du ska därför undersöka vilka företag som finns i din bransch. Ta med alla slags företag inom handel. A Gör en förteckning över företagen i din bransch med hjälp av ett företagsregister eller med hjälp av t.ex. Eniro. B Vilka av företagen känner du till? Försök beskriva dem utifrån storlek, inriktning etc. C Vilket av företagen är störst?

Dator

6 Hur ser branschen ut? Vad händer i din bransch? Du kan använda dig av Internet när du söker information. Sök då på facktidskrifter som Blomster-Branschen, tidningen Frisör, tidningen Hemslöjd m.fl. Dessutom kan du hitta många intressanta artiklar både i dagspress och på hemsidor. A Leta upp två facktidskrifter och ta reda på några nyheter i din bransch. Gör ett kort referat av det du kommit fram till. B Gå till din fackliga organisations hemsida. Använd en sökmotor och sök på branschorganisation och den bransch du är intresserad av, t.ex. branschorganisation frisör. C Leta upp och läs några tidningsartiklar i dagspressen med hjälp av en sökmotor, eller genom att gå in på Mediearkivet om du har tillgång till det. D Hur verkar framtidsutsikterna i din bransch om du ska tolka den information du fått fram i uppgifterna A till C?

Entreprenörer och företagande

13


7 Är du kreativ?

fakta

Kreativiteten är en viktig förutsättning för att lyckas med projektarbetsformen. Brainstorming är ett utmärkt kreativt hjälpmedel för att få fram nya idéer. Pröva själv tillsammans med några kamrater.

Brainstorming Brainstorming går ut på att först kläcka idéer och efteråt värdera dem. Målet är främst att få fram så många alternativa idéer som möjligt. Gör så här: • Alla hittar på så många lösningar de kan komma på. • En i gruppen antecknar alla förslag.

• Skriv ner alla föremål som kan tillverkas av gem, t.ex. skalet till en mobil eller en hängmatta. Utgå från att ni har en hel flyttlåda fylld av gem lackerade i gult, rött, blått, grönt och svart. • Välj ut de tre bästa förslagen och presentera dem.

• Absolut förbud mot att kommentera. • När gruppens idéer börjar ta slut – fortsätter man ett bra tag till! • Efter det att alla idéer kommit fram sorteras de i intressanta respektive ointressanta förslag. • Sedan väljer man de bästa bland de intressanta förslagen och bedömer dessa. • Därefter väljer man den bästa idén.

Fältuppgift

8 Hur är det att driva ett företag? Ta kontakt med ett företag på din ort som du tycker verkar intressant. Intervjua ägaren om t.ex. följande: • Vem/vilka äger företaget? • Hur många anställda har det? • Beskriv företagets verksamhet. • Vilka är företagets kunder? • Vad är de viktigaste fördelarna med att ha ett eget företag? • Vilka personliga nackdelar kan ett eget företag medföra? • Vilka är de fem viktigaste sakerna man ska tänka på om man ska starta ett företag i branschen? När ni är klara presenterar ni resultatet för hela kursgruppen.

14

Entreprenörer och företagande


1

Utvärdering av arbetet Efter varje kapitel, eller vid tillfällen som ni själva bestämmer, ska ni utvärdera ert arbete. Ni ska göra en gemensam och en individuell uppföljning av arbetet.

Den gemensamma utvärderingen I den gemensamma utvärderingen ska ni ta ställning till: • Hur har projektgruppens arbete fungerat? • Hur har ni klarat tidsplanen? • Vilka förbättringar av arbetssättet kan ni göra inför nästa kapitel? Den gemensamma utvärderingen protokollför ni i gruppen och tar upp vid planeringen av det fortsatta arbetet.

Din egen utvärdering Din egen utvärdering ska följa strukturen i projektet. Vid denna första avstämning ska du framför allt kritiskt granska: • Resultatet av det gemensamma arbetet. • Vilka insatser du själv har gjort och hur de har bidragit till det gemensamma arbetet. • Vad du har lärt dig. Denna utvärdering är din egen och ska vara ett stöd för din utveckling till en effektiv projektmedlem. Ett alternativ är att du för en dagbok över ditt arbete. Några bra verktyg för detta är en loggbok på nätet eller en blogg.

Entreprenörer och företagande

15


10 Marknadsföring 10:2 A 180 kr B 320 kr 10:3 A 1 620 000 kr B 270 kr/st

C Vad kostar en anställd? C:1 A 82 000 kr B 114 800 kr C:2 221 760 kr C:3 A 3 666 000 kr B 5 132 400 kr

C:4 A Resultat 270 800 kr

D:5 A Payoff-tid 3,5 år

C:5 A 18 361 kr B 403 200 kr

D:6 A Payoff-tid ca 2 år

C:6 A 22 400 kr B 5 133 kr C 17 267 kr D 31 360 kr

D Investeringar för framtida lönsamhet D:3 A Payoff-tid 2,5 år

D:7 A Grundinvestering Returpressen 570 000 kr Balpac 690 000 kr

B Driftsöverskott Returpressen 150 000 kr Balpac 250 000 kr C Payoff-tid Returpressen 3,8 år Balpac 2,76 år

D:4 A Payoff-tid 0,89 år

Bildförteckning Edlund, Björn s. 102 Frälsningsarmén s. 47:2 IBL/Elfriede Fleck s. 115:2 IBL/Kamerapress/Johan Främst s. 36:2 IBL/Karl Andrén s. 117 Jönssons Bilder AB/Erik Karlsson s. 94 Lindqvist, Ingela s. 8, 16, 24, 30, 32, 38, 44, 50, 56, 64, 74, 82, 88, 98 Matton Subscription s. 10:1, 10:2, 19:1, 19:2, 21, 22, 26, 33:1, 33:2, 33:3, 33:4, 33:5,

33:6, 40, 60, 61:1, 68, 69:1, 69:2, 79:2, 80:1, 80:2, 81:1, 83, 84:1, 84:2, 85:2, 91:1, 91:2, 92:2, 104:1, 105:1, 105:2, 106, 109:1, 109:2, 112:1, 113:1, 113:2 Photodisc s. 14, 39, 52, 67:1, 79:1, 97:2, 99 Photodisc/Jack Hollingsworth s. 15, 23:2, 29, 37, 43, 49:3, 55, 63:2, 73, 81:2, 87:2, 120 Phovoir s. 53 Provector Photoline s. 35:1, 36:1

Thinkstock s. 9, 17, 18, 20, 23:1, 25, 27:2, 28, 31, 34, 35:2, 41, 42, 45, 47:1, 49:1, 49:2, 51, 54, 57, 58, 59, 61:2, 62, 63:1, 65, 66, 67:2, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 85:1, 85:3, 86:1, 86:2, 87:1,89, 92:1, 95, 96:1, 96:2, 97:1, 100, 103, 104:2, 108, 110:1, 110:2, 111:1, 111:2, 112:2, 112:3,114, 115:3, 116:1, 116:2 Westermark, Eva s. 12 www.apple.com s. 27:1

RO/Bugge Woldner s. 115:1

Kortfacit

119


E2000 Entreprenörskap Övningsbok – Hantverk ISBN 978-91-47-10075-0 © 2012 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Karin Landmér Bildredaktör: Ewa Hansson-Rosdahl Omslag: Fredrik Elvander/Daniel Sjöfors, Blå Huset Omslagsfoto: Photodisc/Jack Hollingsworth Grafisk formgivning, layout och sättning: Daniel Sjöfors, Blå Huset

Upplaga 1:1 Tryck: Kina 2012

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25  86  00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01


ENTREPRENÖRSKAP ÖVNINGSBOK HANTVERK

E2000 Entreprenörskap svetsar samman tre kunskapsområden: entreprenörskap, projektarbete och företagande. Kunskap om dessa områden krävs när man arbetar i företag med moderna arbetssätt eller funderar på att starta ett företag. Din inlärning får stöd och stärks av de erfarenheter du gör när du arbetar praktiskt. Som en röd tråd genom läromedlet löper därför kunskapsintegrerande projekt som ger dig en helhetssyn på kunskapsområdet entreprenörskap. I projekten stöter du på samma frågeställningar och problem som entreprenörer och projektgrupper dagligen brottas med. Läromedlet innehåller en grunddel på tolv kapitel och – för dig som vill gå vidare – fem fördjupningskapitel. E2000 Entreprenörskap är främst avsett för alla som läser den nya gymnasiekursen Entreprenörskap och särskilt för programmen Handel och administration, Hotell och turism, Hantverk samt Naturbruk. Läromedlet passar även för eftergymnasiala och företagsinterna utbildningar samt för distans- och självstudier. Till läromedlet hör programanpassade övningsböcker, lösningshäfte och lärarhandledning med varianter av projekten, pedagogiska tips, planeringsförslag, PowerPoint-presentationer, provuppgifter m.m.

Jan-Olof Andersson och Anders Pihlsgård är två erfarna läromedelsförfattare. De medverkar bl.a. i de populära E2000-, M2000och H2000-serierna. Både Jan-Olof och Anders är gymnasielärare och verksamma som konsulter. De har stor erfarenhet av företagande, entreprenörskap och projektledningsmetodik inom såväl undervisning som näringsliv.

ENTREPRENÖRSKAP

ingår i läromedelsfamiljen E2000 – ett spektrum av läromedel i entreprenörskap, företagande och ekonomi. Best.nr 47-10075-0 Tryck.nr 47-10075-0

Profile for Smakprov Media AB

9789147100750  

9789147100750  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded