Page 1

MÄSTERKATTEN 3 Repetition och Utmaning Mästerkatten 3 Repetition och Utmaning är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Boken kan med fördel användas som extrabok i klass­ rummet eller som läxbok hemma.

Repetition och Utmaning

Innehåll Boken innehåller tio kapitel. De fem första hjälper dig arbeta vidare med målen från Mästerkatten 3A och de fem sista har uppgifter som hör till målen i Mästerkatten 3B. Båda sidorna på alla uppslag i boken bearbetar samma matematiska samband, begrepp eller område. Välj om du ska arbeta med den vänstra sidan, som ger dig repetition, eller den högra sidan, som utmanar dig lite mer än grundboken gör. Kanske vill du göra båda sidor. Först i boken och i mitten av boken hittar du reflektionssidor. Där kan du måla de sidor som du har arbetat med och visa hur du tyckte att sidorna var. Kanske vill din lärare hjälpa dig välja sidor genom att markera vilka sidor hon eller han tycker är bra att du gör. I serien för åk 3 ingår • Grundbok – 3A och 3B • Repetition och Utmaning 3 – extrabok för hela läsåret som följer målen i grundböckernas kapitel

• Lärarwebb 3 – lärarhandledning till grundböckerna • Talkort – färdighetsträning på kort som skrivs ut gratis på gleerups.se/Mästerkatten/Extramaterial

• Facit – skriv ut under gleerups.se/Mästerkatten/Extramaterial

Curt Öreberg

ISBN 978-91-40-68327-4

9

MÄSTERKATTEN

789140 683274

3


VÄLKOMMEN TILL

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

3A 2 Det är dubbelt så många päron som apelsiner.

2

Dra streck mellan påsarna och cirkeldiagrammen som hör ihop. En blir över.

Det är lika många apelsiner som ananaser.

= ; = ; = ;

Fyll i tabeller och diagram så att det stämmer. = ; = ; = ;

= ; = ; = ; = ;

14

8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Frekvenstabell, stapel- och cirkeldiagram.

Cirkeldiagram.

På alla vänster-sidor

På alla höger-sidor

hittar du REPETITION.

hittar du UTMANING.

15


Reflektion 3A Måla de sidor du gjort. Välj färg efter

Kapitel 1

hur lätt eller svår du tyckte sidan var: röd = svår gul = mittemellan Måla de sidor du gjort: grön = lätt 4

Kapitel 2

5

8

9

12 13

325

Måla de sidor du gjort:

Måla de sidor du gjort:

16 17

14 15

Kapitel 4

18 19

20 21

22 23

Kapitel 5

Måla de sidor du gjort: 24 25

7

Kapitel 3 468

10 11

6

26 27

28 29

Måla de sidor du gjort: 30 31

32 33

34 35

36 37

38 39

Reflektion 3A

3


1

Mästerkatten har målat ena figuren. Hjälp Mästerkatten att måla hälften så mycket i andra figuren.

2 2

4

= 1

10 2

10

= 1

10

4

4

8

8

8

8

12

12

Bråk, hälften.


1

Freja har målat i figurerna. Dra streck med linjal och måla dubbelt så mycket. Skriv med bråk. Förkorta bråken i de röda rutorna om du vill.

Förkorta bråk betyder att man skriver bråket med så få delar som möjligt. 2 4 1

2

2

2

8

8

16

=

1 2

=

=

=

4

4

4

=

2

=

Bråk, dubbelt, förkorta bråk.

5


4

Idun har lagt äpplen på talen. Skriv tal på äpplena så att svaren blir rätt.

30

600 +

= 650

500 +

+ 7 = 517

700 -

= 400

300 +

+ 50 = 400

300 +

= 1000

800 +

+ 1 = 900

400 -

= 400

600 +

+ 200 = 1000

200 +

= 200

200 +

+ 5 = 300

600 -

=1

400 +

+ 40 = 444

800 +

= 910

900 +

+ 20 = 1000

900 -

= 10

700 +

+ 35 = 735

700 +

= 999

500 +

+ 6 = 512

500 -

=0

100 +

+ 10 = 200

400 +

= 888

800 +

+ 50 = 1000

800 -

=8

100 +

+ 2 = 1000

Kännedom om positionssystemet i addition och subtraktion.


4

Jag har skrivit tal p책 채pplena, men inte p책 alla. Skriv dit de tal som fattas.

1100

+

=2200

2

.

3

.

=120

4000

-

=1

5

.

30

.

=150

6500

+

=7300

2

.

7

.

=140

9005

-

=8995

10

.

6

.

=180

3333

+

=6666

5

.

4

.

=100

4250

-

=3750

4

.

2

.

=200

6200

+

=10000

13

.

.

=13

8000

-

=7001

7

.

.

=0

801

+

=8001

6660

-

=6660

7400

+ -

9

.

.

.

.

=180

=8010

.

.

=200

=0

.

.

=300

3

40

=160

Addition, subtraktion och multiplikation. Talen upp till 10 000.

31


5

Objektets utseende och namn

Namn: ________________________

Namn: ________________________

Namn: ________________________

Namn: ________________________

Namn: ________________________

36

Geometriska objekt.

Föremål i verkligheten (Rita eller skriv något som har samma form som objektet.)


En av er beskriver ett objekt. Den andre gissar tills det blir r채tt. Jag beskriver ett objekt.

5

Jag arbetar med _______________________________

Kompisen ritar objektet.

Antal gissningar:

Objektets namn: ______________________________

Kompisen beskriver ett objekt.

Jag ritar objektet.

Antal gissningar:

Objektets namn: ______________________________

Jag beskriver ett objekt.

Kompisen ritar objektet.

Antal gissningar:

Objektets namn: ______________________________

Kompisen beskriver ett objekt.

Jag ritar objektet.

Antal gissningar:

Objektets namn: ______________________________

Geometriska objekt.

37


VÄLKOMMEN TILL

MÄSTERKATTEN Repetition och Utmaning

3B 4

4

Använd gärna pengar eller annat konkret material när du räknar. Tänk smart!

10

.

5

=;

20

.

3

=;

3

.

2

.

=;

6

.

10

. 20

=;

100

.

5

=;

200

.

3

=;

5

.

3

. 100

=;

3

.

20

. 30

=;

1000

.

5

=;

2000

.

3

=;

2

.

6

. 1000 =;

2

.

30

. 40

=;

10

.

7

=;

40

.

5

=;

3

.

3

.

=;

2

.

40

. 40

=;

10

100

.

7

=;

400

.

5

=;

2

.

4

. 100

=;

2

.

30

. 30

=;

1000

.

7

=;

4000

.

5

=;

4

.

5

. 1000 =;

6

.

20

. 20

=;

10

.

4

=;

50

.

2

=;

4

.

3

.

2

.

10

. 200

=;

100

.

4

=;

500

.

2

=;

7

.

2

. 100

=;

4

.

20

. 300

=;

1000

.

4

=;

5000

.

2

=;

2

.

9

. 1000 =;

3

.

40

. 300

=;

Rätta dina uppgifter med miniräknare. 66

10

Multiplikation med stora tal.

10

=;

Rätta dina uppgifter med miniräknare.

Multiplikation med stora tal.

På alla vänster-sidor

På alla höger-sidor

hittar du REPETITION.

hittar du UTMANING.

67


Reflektion 3B Måla de sidor du gjort. Välj färg efter

Kapitel 1

hur lätt eller svår du tyckte sidan var: röd = svår gul = mittemellan Måla de sidor du gjort: grön = lätt 42 43

Kapitel 2

48 49

Måla de sidor du gjort:

52 53

54 55

56 57

Kapitel 4

58 59

60 61

62 63

64 65

Kapitel 5

Måla de sidor du gjort: 66 67

46 47

Kapitel 3

Måla de sidor du gjort: 50 51

44 45

68 69

70 71

Måla de sidor du gjort: 72 73

74 75

76 77

78 79

Reflektion 3B

41


1

Använd konkret material, t.ex. pengar.

Lägg det första talet med konkret material. Subtrahera det andra talet. Ibland behöver du växla. Visa din beräkning.

1. hundratalen

563

-

425

2. tiotalen

= 16 3

-

3. entalen

25

= 14 3

-

5

=

;

växla

6 0 3 - 3 8 1 = __________________________________________________ 6 8 3 - 4 2 7 = __________________________________________________ 4 7 7 - 2 9 1 = __________________________________________________

Räkna ut den sista uppgiften med algoritm. Vilken räknemetod gillar du bäst och varför? ___________________________________________________ ___________________________________________________

42

Olika skriftliga räknemetoder, val av räknemetod.

-


1

Använd konkret material, t.ex. pengar. 1. Lägg det första talet med konkret material. 2. Subtrahera det andra talet. Visa din beräkning på linjen. 3. Räkna samma uppgift med algoritm. 4. Gör kryss i rutan för den metod du gillar bäst.

869-378=; -

_____________________________________________

532-353=; -

_____________________________________________

903-793=; -

____________________________________________

9342-6806=; ____________________________________________

-

____________________________________________

Olika skriftliga räknemetoder, val av räknemetod.

43


3

Ringa in de uttryck som stämmer med bilden.

5.3

15 : 5

3+5

15-3

15 : 3

15-7

7+8

3.5

6.4

4.6

24 : 4

4 : 24

Rita bollar så att det stämmer med alla uttryck. 4.3

3+3+3+3

62

Val av räknesätt.

12 : 4

3.4


3

Välj rätt räknesätt som hör ihop med räknehändelsen. Ringa in det rätta och räkna ut svaret. 80 gudar får ett halvt äpple var av Idun. Hur många äpplen delar Idun ut? 80+2=; 80-2=; 80.2=;

80 : = 2 ;

Tors bockar springer 350 km på måndagen och 230 km på tisdagen. Hur långt springer de på båda dagarna? 350 : 350+230=; 350-230=; 350.230=; 230 =;

Freja har 9 vaser. Hon sätter 7 blommor i varje. Hur många blommor har hon?

9+7=;

9-7=;

9.7=;

9 : = 7 ;

Skriv en räknehändelse som passar en av uppgifterna. Ringa in den rätta beräkningen och skriv svaret.

12+4=; 12-4=; 12.4=;

12 : = 4 ;

Val av räknesätt.

63


5

Förstora figurens sidor. Börja vid pricken. Skala 1 : 1

2 : 1 = dubbelt så stor. Skala 2 : 1

3 : 1 = tre gånger så stor. 1 : 2 = hälften 1 : 3 = en tredjedel 1 : 5 = en femtedel 1 : 10 = en tiondel

Skala 3 : 1

Förminska figurens. Börja vid pricken. Skala 1 : 1

Skala 1 : 2

Skala 1 : 5

Skala 1 : 10

74

Skala: förstoring och förminskning.


5

Sträcka B är en förminskning av sträcka A. Vilken skala är rätt? A B

1:2

1:5

1 : 10

1:2

1:5

1 : 10

1:2

1:5

1 : 10

A B

A B

Sträcka D är en förstoring av sträcka C. Vilken skala är rätt? C

2:1

3:1

5:1

2:1

3:1

5:1

2:1

3:1

5:1

D

C D

C D

Skala: förstoring och förminskning.

75


MÄSTERKATTEN 3 Repetition och Utmaning Mästerkatten 3 Repetition och Utmaning är säkrad efter Lgr 11:s kunskapskrav. Boken kan med fördel användas som extrabok i klass­ rummet eller som läxbok hemma.

Repetition och Utmaning

Innehåll Boken innehåller tio kapitel. De fem första hjälper dig arbeta vidare med målen från Mästerkatten 3A och de fem sista har uppgifter som hör till målen i Mästerkatten 3B. Båda sidorna på alla uppslag i boken bearbetar samma matematiska samband, begrepp eller område. Välj om du ska arbeta med den vänstra sidan, som ger dig repetition, eller den högra sidan, som utmanar dig lite mer än grundboken gör. Kanske vill du göra båda sidor. Först i boken och i mitten av boken hittar du reflektionssidor. Där kan du måla de sidor som du har arbetat med och visa hur du tyckte att sidorna var. Kanske vill din lärare hjälpa dig välja sidor genom att markera vilka sidor hon eller han tycker är bra att du gör. I serien för åk 3 ingår • Grundbok – 3A och 3B • Repetition och Utmaning 3 – extrabok för hela läsåret som följer målen i grundböckernas kapitel

• Lärarwebb 3 – lärarhandledning till grundböckerna • Talkort – färdighetsträning på kort som skrivs ut gratis på gleerups.se/Mästerkatten/Extramaterial

• Facit – skriv ut under gleerups.se/Mästerkatten/Extramaterial

Curt Öreberg

ISBN 978-91-40-68327-4

9

MÄSTERKATTEN

789140 683274

3

Profile for Smakprov Media AB

9789140683274  

9789140683274  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded