Page 1

GENUSKRITISKA FRÅGOR INOM JURIDIKEN ÅRSBOK

2017

ISSN 1102-3317, 2017 ISBN 978-91-7678-982-7

J U R I D I S K A FA K U LT E T E N I UPPSALA


Juridiska Fakulteten i Uppsala ร…rsbok 2017

Redaktรถr fรถr skriftserien Mattias Dahlberg


Genuskritiska frĂĽgor inom juridiken


Innehåll Mikael Hansson

Fred säljer … men vem betalar?

9

Lena Holmqvist

Straffrättsliga genusaspekter

31

Torbjörn Ingvarsson

Osolidariskt ansvar

45

Therése Fridström Montoya

Personrätt på nytt sätt – ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i rätten

63

Annika Rejmer

Vårdnadstvist – en kontra­produktiv genusbias?

83

Joel Samuelsson

Kvinnans annorlundavaro i avtalsrätten

103

Mosa Sayed och Marie Linton

Kvinnor ”i kläm” vid bedömning av mångfald?

123

Rebecca Söderström

Bankmän, förtroende och stabilitet. Om könsfördelning i bankstyrelser

145

7


Daniel Stattin

Bolagsstyrelser, kön och kvotering

157

Laima Vaigė

Violence against women under international law: a shift towards normativity desperately needed?

185

Författare 203


GENUSKRITISKA FRÅGOR INOM JURIDIKEN ÅRSBOK

2017

ISSN 1102-3317, 2017 ISBN 978-91-7678-982-7

J U R I D I S K A FA K U LT E T E N I UPPSALA

9789176789827  
9789176789827