Page 1

Det h채r 채r min bok:

George Johansson Jens Ahlbom Mullemeck 1.indd 1

09-08-25 09.52.46


– Bokröra, Mulle! Det måste vi göra något åt! Äggröra kan vara gott, men bokröra blir ingen glad av! – Visst, Mia! Men göra…vaddå? – Bygga en bokhylla, såklart! – Bra idé! En bokhylla är ju så enkel att bygga att den nästan bygger sig själv!

2

Mullemeck 1.indd 2

09-08-25 09.52.56


Din uppgift: Hjälp Mulle Meck och Mia att sortera böckerna i bokröran. Dra streck mellan böckerna som hör ihop, två och två.

3 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Mullemeck 1.indd 3

09-08-25 09.53.06


Du kan räkna med Mulle Meck 1, 2 och 3 Är det knepigt med matematiken? Du kan alltid räkna med att fü hjälp av Mulle Meck och hans vänner! ArbetsbÜckerna �Du kan räkna med Mulle Meck� 1, 2 och 3 introducerar grunderna inom matematiken. Barnen für träna pü matematiska begrepp och gÜra enkla Üvningar som är anpassade till üldersgruppen pü fÜrskolan. Varje bok har en egen berättelse och pü uppslagen finns olika problem att lÜsa. BÜckerna finns i tre svürighetsgrader och hanterar begrepp som färg och form, mÜnster, antal och storlek. Siffrorna introduceras i bok 2. BÜckerna ska ses som en del av matematiken pü fÜrskolan. Varje uppslag fungerar som utgüngspunkt dü ni introducerar nya moment. FÜrdjupa er i de olika begreppen innan ni gür vidare i bÜckerna. Samtala om begreppen och üterkom till Üvningarna fÜr att befästa och repetera. Ni kan med fÜrdel arbeta med bÜckerna Üver en längre tid.

George Johansson Jens Ahlbom

Sü här arbetar du med boken: • Sitt med en grupp barn och gÜr uppgifterna tillsammans. • Arbeta med ett uppslag i taget. • BÜrja med att titta pü bilden – vad ser ni? Vad händer pü bilden? Vad gÜr Mulle Meck och vad har Musen Micro fÜr sig? • Läs texten. Fortsätt att diskutera bilden. Vad tror ni händer nu? • Läs uppgiften och lüt barnen lÜsa problemet. • Diskutera lÜsningarna med barnen. Har alla lÜst uppgiften pü samma sätt? Ställ frügor, lyssna och gü vidare med andra frügeställningar. Finns det nügot mer pü bilden som handlar om samma sak?

GĂĽ vidare:

NATUR & KULTUR Kundtjänst/order: FÜrlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tel 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323, 102 54 Stockholm Tel 08-453 86 00, Fax 08-453 87 90 info@nok.se www.nok.se

Efter varje uppslag är det viktigt att bearbeta de matematiska grunderna och begreppen. Arbeta parallellt med lekar, Üvningar och vardagshändelser sü att begreppen blir välkända och naturliga. Den grundläggande matematiken är ofta lätt att ÜverfÜra pü vardagliga händelser. Ta därfÜr med er Üvningarna till matbordet, püklädningen, sandlüdan eller pü skogsutflykten. Integrera arbetet i den dagliga verksamheten. Leta former, färger och mÜnster. Vilken sten är stÜrst, minst? Dela äpplen – hur münga bitar behÜver vi fÜr att det ska räcka till alla? Jag har en vante – här är en till – kan du hitta flera par? Jag har bakat tvü sandkakor, en till dig och en till mig – hur münga till behÜver vi gÜra om fler vill ha? Vad har solen fÜr form? FÜnstret? Taket?

Projektledare och textredaktĂśr: Malin FogelstrĂśm Grafisk form: Anita Dolmark Produktion: Eva Forsman

MĂśt barnen pĂĽ deras nivĂĽ och lek med matematiken!

Utan tillütelse av fÜrlaget kommer kopiering utÜver avtalet att innebära otillütet müngfaldigande. Ett südant intrüng medfÜr straffansvar och kommer att ge upphov till skadestündsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

1

Georg Johan

m sson Jens Ahlbo

2

3

KopieringsfÜrbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engüngsmaterial. Engüngsmaterial für enligt avtalet Üver huvud taget inte kopieras fÜr undervisningsändamül. Kopiering fÜr undervisningsändamül av denna bok är süledes helt fÜrbjuden.

Š 2009 George Johansson, Jens Ahlbom och Natur & Kultur, Stockholm Fälth & Hässler, Värnamo 2009 FÜrsta utgüvans fÜrsta tryckning ISBN: 978-91-27-41775-5 Det här är min bok:

Det här är min bok:

Det här är min bok:

George Johansson Jens Ahlbom

George Johansson Jens Ahlbom

George Johansson Jens Ahlbom

*4#/Mullemeck 1.indd 16

    

 

09-08-25 11.05.13

9789127417755  

Det här är min bok: George Johansson Jens Ahlbom – Bokröra, Mulle! Det måste vi göra något åt! Äggröra kan vara gott, men bokröra blir ingen...