__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SKURS Ă…R

3

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson


Förord

Hej! Vi har kallat denna bok för Fånga förmågan. Den är skriven till alla elever som är experter på att lära sig nya saker. Du är en sådan expert! Att fånga en förmåga betyder att du lär dig något nytt. Du blir helt enkelt duktigare än du var tidigare. I boken finns bilder på barn som försöker fånga saker eller förmågor i håvar. Det ska du också göra, fast inte med hjälp av en håv, utan med hjälp av din fantasi och dina tankar. När du har arbetat med hela boken har dina förmågor att samtala, berätta, skriva, lyssna, läsa och att vara källkritisk blivit bättre. Det är vad ämnet svenska handlar om. När du jobbar med Fånga förmågan kommer du märka att alla kapitel är skrivna ungefär likadant. Först finns mål för vad du ska lära dig. Sedan kommer några övningar där du får träna på förmågan på ett fantasifullt sätt. Därefter kommer en modell som du kan använda om och om igen. Till sist kommer sidor där du själv kan se vad du har lärt dig.  Lycka till med att Fånga förmågan! Med vänliga hälsningar Ulf och Mirja (lärare och läromedelsförfattare)


Innehåll

Samtala och presentera Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?���������������������������������������������� 4 - 5 Samtalsövningar�������������������������������������6 - 7 Muntlig presentation�����������������������������8 - 9 Modell för samtal������������������������������������ 10 Matris för självskattning�������������������������� 11 Modell för presentera����������������������������� 12 Matris för självskattning�������������������������� 13 Skriva berättande text Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������14 - 15 Bygg upp en berättelse ���������������������16 - 19 Modell för att skriva berättande text���������������������������������������� 20 Matris för självskattning���������������������22 - 23 Läsa skönlitteratur Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������24 - 25 Lässtrategier���������������������������������������26 - 31 Modell för att läsa skönlitteratur������32 - 34 Matris för självskattning�������������������������� 35 Informationssökning och källkritik Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������36 - 37 Hitta rätt källa������������������������������������38 - 39 Vem är avsändaren?���������������������������40 - 41 Modell för källkritik���������������������������42 - 43 Söktips på nätet��������������������������������������� 44 Matris för självskattning�������������������������� 45

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Läsa faktatext Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������46 - 47 Lässtrategier���������������������������������������48 - 51 Modell för att läsa faktatext���������������52 - 54 Matris för självskattning�������������������������� 55 Skriva olika slags texter Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������56 - 57 Beskrivande text���������������������������������58 - 59 Förklarande text���������������������������������60 - 61 Återberättande text����������������������������62 - 63 Instruerande text ������������������������������64 - 65 Argumenterande text �����������������������66 - 67 Modeller för olika texttyper��������������68 - 69 Matris för självskattning���������������������70 - 71 Textbearbetning och respons Vilka kunskapskrav arbetar   jag mot?�������������������������������������������72 - 73 Stor bokstav och skiljetecken����������������� 74 Stava ord med dubbelteckning�������������� 75 Modell för att bearbeta en text och ge respons�����������������������������������76 - 77 Matris för självskattning���������������������78 - 79


14

Skriva berättande text Världen är full av berättelser: Pippi Långstrump, Harry Potter, Lilla Anna, Kalle Anka, Tarzan, Pettson och Findus, Lassemajas Detektivbyrå, Hitta Nemo, Lilla My, Alice i Underlandet och Robin Hood. Bra berättelser vill man höra mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kunskapskrav för åk 3 ur Lgr11: Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.


Exempel på berättande text:

”Karl Sune Rudolf Andersson är nervös. Det kittlar i hela kroppen. Och kliar. Kittlandet beror på all kärlek. Kliandet beror på nya kläder. Sune och Sophie har en viktig uppgift idag. De ska vara med och hjälpa till på Sophies kusins bröllop. De är anställda för att se glada och trevliga ut. De ska öppna dörrar och säga artiga saker så att folk på bröllopet förstår att det är kul att ha barn.” Ur Sune på bilsemester av Sören Olsson och Anders Jacobsson (Egmont Kids Media Nordic 2014)

”De skulle inte behöva vara ifrån varandra. Jack kunde nästan inte tro att det var sant. Han slog armarna om henne igen och höll Emilia tätt intill. Nu gjorde det ingenting om det var långt kvar på sommarlovet. Det kunde hålla på hur länge som helst. I evigheters evigheter. Så länge han fick vara med Emilia var allt bara perfekt. Detta kunde bli världens bästa sommarlov.” Ur Jack och kärleken – Vara ihop av Marie Oskarsson och Helena Bergendahl (Bonnier Carlsen 2013)

Vad ska du arbeta med i kapitlet? • Du ska träna på att bygga upp dina berättelser med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.

1.  Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen? 2.  Vilket problem uppstår? 3.  Hur löser sig problemet? 4.  Hur slutar det?

• Du kommer också att få lära dig att beskriva personerna i din berättelse. • Du ska göra din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder. • Du ska träna på att bearbeta din text och göra den bättre.

15 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


16

Personbeskrivning

Det blir mer intressant att läsa en berättelse om personerna i texten känns levande och om man får lära känna dem. Då blir man mer nyfiken på hur berättelsen ska sluta. När du skriver en berättelse hittar du på hur personerna är och hur de ser ut för att de ska kännas levande. Utseende Du kan berätta om sådant som man kan se utanpå personen, till exempel klädsel. Omgivning Du kan också berätta om det som finns runt omkring ålder personen, klädsel till exempel man/kvinna familj. frisyr längd kroppsform

familj vänner husdjur intressen

Egenskaper Du kan berätta om hur personen är, vilka egenskaper han eller hon har, till exempel modig.

modig lugn hjälpsam slarvig lat snål

bostad ort jobb skola

Beskriv olika personer för varandra med hjälp av figuren. Ni kan välja verkliga personer på er skola eller någon huvudperson i en bok ni läst tillsammans.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Personbeskrivning

Beskriv en av personerna på bilderna med hjälp av figuren. Berätta både om det som finns inuti, det som syns utanpå och det som finns runt omkring. Läs sedan upp din text för dina kompisar och låt dem gissa vilken person det handlar om.

Utseende

 

Egenskaper

 

Omgivning

 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17


18

Planera en berättelse

Planera en berättelse genom att kryssa för ett svar på varje fråga. Börja med att välja en huvudperson. 1. Vem handlar berättelsen om? (huvudperson)

Vad vill huvudpersonen?

En enögd pirat

Besegra en ond trollkarl

En gammal häxa

Hitta en dyrbar skatt

En medeltida riddare

Hitta någon att gifta sig med

Mitt eget förslag:

Mitt eget förslag:

2. Vilket problem uppstår?

3. Hur löser sig problemet?

Svält

En god fe dyker upp

Brand

En sjöjungfru räddar dem

Översvämning

Högsta vinsten på ett lotteri

Mitt eget förslag:

Mitt eget förslag:

4. Hur slutar det? Berätta hur huvudpersonen får som han eller hon ville i början.

Berätta berättelsen muntligt för en kompis.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Skriv och rita din berättelse.

Rubrik:Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen? 1

2

3

Hur löser sig problemet?

4 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vilket problem uppstår?

Hur slutar det?

19


MODELL Skriva berättande text 20

1 Inledning

2 Problem

3 Lösning

4 Avslutning

Vem handlar berättelsen om och vad vill huvudpersonen? Berätta vem huvudpersonen är och vad huvudpersonen ska försöka klara av. Berätta något om hur huvudpersonen känner sig i början av berättelsen. Det var en gång…   En gång för länge sedan…

Vilket problem uppstår? I den andra delen av berättelsen händer det något som gör att det blir spännande och ibland lite svårt för huvudpersonen eller någon annan i berättelsen. En dag när…   Plötsligt…

Hur löser sig problemet? Sedan måste huvudpersonen försöka ta sig ur knipan eller kanske få hjälp att ta sig vidare. Som tur var…   Då kom…och…

Hur slutar det? I den sista delen av berättelsen får man veta hur huvud­ personen klarar av det den ville i början av berättelsen. Berätta något om hur huvudpersonen känner sig nu. Till slut...  Äntligen...

SKRIVTIPS! Dela upp din berättelse i fyra stycken, ett för varje del av berättelsen. På så vis blir det lättare att läsa texten.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Fånga förmågan! Skriv en berättelse.

Rubrik: 1InledningDatum:

 2Problem

  

3Lösning

  

4Avslutning

 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

21


Självskattning

22

1. Läs igenom din berättelse, gärna högt för dig själv. 2. Kryssa för det som stämmer.

Inledning

Man får inte veta vem som är huvudpersonen och vad personen vill.

Man får veta vem som är huvudperson och vad personen vill.

Personbeskrivning

Man får inte veta hur huvud­personen är, till exempel hur personen ser ut eller känner sig.

Man får veta hur huvudpersonen är, ser ut och känner sig både i inledningen och i avslutningen.

Händelseförlopp

Det finns ingen riktig svårighet för huvudpersonen.

Det finns något svårt som huvudpersonen måste klara av.

Avslutning

Det finns ingen avslutning.

Det finns en avslutning där huvudpersonen har klarat av sitt uppdrag.

Stor bokstav, punkt och frågetecken

Jag använder inte stor bokstav och punkt så ofta.

Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt för det mesta.

Jag använder inte frågetecken.

Jag använder frågetecken.

Det finns många ord som jag inte vet om jag har stavat rätt.

Jag kan stava många ord.

Jag har inte tagit reda på stavningen.

Jag har tagit reda på stavningen när jag var osäker.

Ibland kan man inte läsa min handstil.

Jag skriver läsligt för hand.

Stavning

Handstil

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


3. Låt din kompis läsa din berättelse och ge dig respons.

Det var bra att Jag tyckte om när Jag vill veta Mitt råd till dig är Tack för att jag fick läsa din berättelse! Från

SKRIVTIPS!

4. Bearbeta (förbättra) din berättelse med hjälp av din bedömning och kompisresponsen.

Berätta något om platsen där berättelsen utspelar sig. Skriv till exempel om det är mörkt eller hur det ser ut runt omkring. Berätta om vädret eller om ljud och dofter i miljön.

Bearbeta texten efter egen genomläsning

Jag har svårt att se något som kan förbättras.

Jag märker om något är otydligt eller fel och ändrar i min text.

Bearbeta texten efter andras råd

Jag vill helst ha det på mitt sätt.

Jag tar till mig bra idéer och ändrar i min text.

5. Renskriv din berättelse.

23 23 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


36

Informationssökning och källkritik Världen är full av bilder och texter. När du vill veta något så är det lättare än någonsin att snabbt få tag på bilder, texter och filmer. Men hur ska du kunna veta om det är sant? När du har fångat förmågan kan du lättare hitta rätt källa och veta om den är användbar för dig. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kunskapskrav för åk 3 ur Lgr11: Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.


Exempel på olika källor:

626059.Omslag.Q

XP:626059.Omsla

g010312.QXP

12-01-13

10.46

Page 4

Solen

Karin Danielsson

Mitt faktabibliotek 2

s

r aurie

Dino

Jorden Månen Planeterna Solen

Hft 5-8 (Hft 8)

Vad ska du arbeta med i kapitlet? • Du ska känna till att det finns olika källor. • Du ska fundera på vilken källa som passar till ditt arbete. • Du ska känna till att bakom varje text finns det någon som vill något. • Du ska bestämma om källan går att tro på eller ej.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

37


Källor

En källa kan ge dig svar på frågor som du har. Om du ska ta reda på fakta om något, till exempel en plats eller ett land, kan du hitta det i flera källor. Alla källor har en avsändare. Det finns alltså en person, ett företag eller en organisation som har gjort källan. Det kan finnas olika anledningar till att källan blivit till. Olika avsändare vill till exempel: • informera om något viktigt • sälja något • tjäna pengar • övertyga dig om något • dela sin kunskap • underhålla • bli känd • säga sin åsikt • luras Ställ alltid frågorna: Vem är avsändaren? Vad vill avsändaren?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

38


Vad vill avsändarna?

Läs texterna och fundera på vad avsändarna vill. Jag tror att avsändaren vill … ” Resor till Thailand Längtar du efter att resa till Thailand kan du se fram emot en mix av mjuka stränder, snorkling, shopping och ett skönt klimat. Att Fritidsresor har det största urvalet av resor till Thailand hänger ihop med att vi samlat på oss erfarenhet sedan vi kom hit 1986. Du kan välja mellan välkända resmål som Phuket och Krabi (Ao Nang) och småöar som Koh Mook. Ett av våra tips är att kombinera flera resmål veckovis.”  www.fritidsresor.se

    

Jag tror att avsändaren vill … ” Val i Thailand till hösten Det har varit protester och våldsamma bråk i Thailand i flera månader. I måndags införde Thailands militärer krislagar i landet. Soldater tar nu över polisernas jobb. (…) De som reser till Thailand ska vara försiktiga och akta sig för att vara på platser där folk demonstrerar.” 2014-05-21www.8sidor.se

   

Jämför med en kompis. Förklara hur du tänker.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

39


40

Jämföra källor Om du till exempel vill leta fakta om hur det är i Thailand kan du söka på internet. Då får du många olika källor att välja bland. Det är bra att fundera på vad det är för typ av källor. Passar källorna till din uppgift? Ett sätt att jämföra källor är att svara på frågorna i tabellen. Frågor

Källa 1 www.fritidsresor.se Ett reseföretag som ordnar resor till andra länder.

Källa 2 www.8sidor.se En nyhetstidning på lättläst svenska.

Vem är avsändaren?

Företaget TUI Nordic

Myndigheten för tillgängliga medier

Vad vill avsändaren? •  informera om något viktigt •  sälja något •  tjäna pengar •  dela sin kunskap •  underhålla •  bli känd •  säga sin åsikt •  luras

Tjäna pengar genom att sälja resor till bland annat Thailand.

Informera om viktiga nyheter på lättläst svenska.

Finns det kontakt­ information?

Ja

Ja

Verkar texten sann?

Både ja och nej. Texten berättar bara bra saker om Thailand.

Ja

Finns det datum som visar när källan är gjord?

Ja

Nej

Skulle du använda källan för att skriva en faktatext om ämnet?

Nej

Ja

Varför är det bra att veta vad avsändaren vill?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Jämföra källor

Välj ett ämne som du vill lära dig mer om. Läs på två olika webbsidor och jämför faktan med hjälp av tabellen.

Jämför två källor som handlar om … Frågor

Källa 1

Källa 2

Vem är avsändaren?

Vad vill avsändaren? •  informera om något viktigt •  sälja något •  tjäna pengar •  dela sin kunskap •  underhålla •  bli känd •  säga sin åsikt •  luras Finns det kontakt­ information? Verkar texten sann?

Finns det datum som visar när källan är gjord? Skulle du använda källan för att skriva en faktatext om ämnet? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

41


MODELL Informationssökning och källkritik 42

Informationssökning En källa kan vara en bok, en tidning, ett foto, en film, en klasskompis, en expert eller något du hittar på internet.

Leta i olika källor när du vill ta reda på något.

Källkritik Jämför olika källor och ställ frågor: • Är det sant? • Vem är avsändaren? • Vad vill avsändaren? informera om något viktigt sälja något tjäna pengar övertyga dig om något dela sin kunskap underhålla bli känd säga sin åsikt luras • När är källan gjord? Nyligen eller för länge sedan?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Datum:

Fånga förmågan! Var källkritisk.Finn felen i källan Läs eller lyssna på texten. Stryk under det du tror är falskt. Viking är ett namn på en person som under vikingatiden var krigare och som kom från Norden. Vikingar hade alltid hjälmar med horn på för att skrämma sina fiender. När de krigade så sprang vikingarna mot sina fiender med huvudena neråt så att de såg ut som tjurar. När vikingar gav sig ut på resor till sjöss för att plundra eller byta varor kallades det för vikingatåg. Då band man fast båtarna efter varandra så att de liknade ett tåg. Den största båten fick vara längst fram som ett lok. När vikingarna skulle äta på båtarna åt de så kallade ”Hammarborgare”. Det var två brödbitar med en köttbit emellan som man plattade till med en hammare. När de bankade på köttet låtsades de att man hamrade på portar till fiendernas borgar. När vikingen Leif Eriksson upptäckte Nordamerika blev hammarborgare populär bland de som bodde där. De flesta nordbor var bönder eller bilmekaniker och gav sig aldrig ut på krigståg. (Källa: Skoj med historia, 1975)

Jämför med en kompis. Har ni strukit under samma saker?

43 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Söktips

44

• Prata med en expert (någon som vet mycket om ditt ämne). • Be en bibliotekarie om boktips. • Be en lärare ta fram böcker. • Använd sidor på internet som är till för barn, till exempel: Ne Junior Unga fakta UR Barnens bibliotek Länkskafferiet

44 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Självskattning

45

Har du fångat förmågan? Kryssa för det som stämmer. Källa

Jag är osäker på vad en källa är.

Jag vet vad en källa är.

Använda olika källor

Jag brukar bara leta i en källa.

Jag kan leta i olika källor, till exempel böcker, fråga personer eller söka på internet.

Källkritik: Vem har gjort källan?

Jag funderar inte över vem som har gjort källan.

Jag tar reda på vem som har gjort källan.

Källkritik: Vad vill avsändaren?

Jag funderar inte över vad avsändaren vill.

Jag tar reda på vad avsändaren vill och tänker på det när jag läser.

Källkritik: Är det sant?

Jag funderar inte över om källan är sann.

Jag funderar över om källan är sann och användbar för mig.

Vad vill du bli bättre på nästa gång du söker fakta?

 

45 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


Synliggör förmågorna Fånga förmågan svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet. I böckerna synliggör vi förmågorna redan från skolstart och låter eleverna lära känna och arbeta med dem återkommande genom hela sin skolgång. På så vis får alla elever en rimlig chans att fånga förmågorna och nå kunskapskraven i årskurs 3 och 6. Böckerna är uppbyggda av tydliga stödstrukturer och modeller för språkutveckling. Det finns en tydlig progression i arbetet där varje årskurs och förmåga bygger på varandra. I Fånga förmågan svenska arbetar eleverna, i varje årskurs, med sju förmågor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Samtala och presentera Skriva berättande text Läsa skönlitteratur Informationssökning och källkritik Läsa faktatext Skriva olika slags texter Textbearbetning och respons

Förmågorna i svenskämnet handlar om att ge elever förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. Återkommande träning av förmågorna, från år till år, ger eleverna redskap, trygghet och självförtroende i sin språkutveckling. Ambitionen är att Fånga förmågan ska vara rolig, meningsfull och varierad. Därför innehåller böckerna många kommunikativa och kreativa övningar kring skrivutveckling i olika texttyper, lässtrategier, källkritik, muntliga presentationer och samtal. Låt dina elever Fånga förmågan! SKURS ÅR

SKURS ÅR

1

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

2

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

3

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Författaren Mirja Johannesson är grundskollärare 1-7 svenska, so och engelska. Hon har lång erfarenhet av undervisning i skolan. Mirja har också skrivit andra läromedel inom svenska.

SKURS ÅR

4

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

SKURS ÅR

5

6

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Svenska

Mirja Johannesson Ulf Nilsson

Författaren Ulf Nilsson är grundskollärare 1-7 svenska och so. Han har under många år arbetat som klasslärare, och parallellt med detta skrivit flera olika läromedel.

ISBN 978-91-40-68794-4

9

789140 687944

Profile for Smakprov Media AB

9789140687944  

9789140687944  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded