Page 1

I serien BÖRJA LÄSA ingår följande titlar: BÖRJA LÄSA – PAKET 1 • Hej, haj • Löss och loppor • Under en vit bro • Var är vargen?

BÖRJA LÄSA – PAKET 2 • Piraten • I mörkret • Ska vi leka? • Det är coolt

GRETE SONNE

Det är coolt (523-1894-2)

Det ar coolt_omsl.indd 1

2012-08-20 11.39


grete sonne

Det är coolt Illustrationer: Peter Bay Alexandersen Svensk översättning: Mia Söderberg

Sanoma Utbildning

Det är coolt_inlaga.indd 1

2012-08-20 11.36


Arbetsuppgifter • Läs gärna boken tillsammans med någon. Innan du läser boken: • Titta på alla bilder. Vad tror du att ­boken kommer att handla om? Läs boken. Svara på frågorna. • Titta på bilden på sidorna 2–3.

• Vad tycker barnen det är coolt att göra? • Vilka andra ord kan man säga som betyder samma sak som coolt?

• Vad tycker de mer är coolt att göra? • Vad tycker du är coolt att göra? • Visa din bästa grimas för någon.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Det är coolt ISBN 978-91-523-1894-2 Originaltitel: Det er sejt Originalutgåva: Alinea, Danmark © Text: Grete Sonne © Illustrationer: Peter Bay Alexandersen Redaktör: Mia Söderberg Typografi: Typoform AB Svensk översättning: Mia Söderberg © 2011 Alinea, Danmark © 2012 Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

Det ar coolt_omsl.indd 2

2012-08-20 11.39


4

Det 채r coolt_inlaga.indd 4

Det 채r coolt att cykla. 2012-08-20 11.36


5

Det 채r coolt_inlaga.indd 5

2012-08-20 11.36


10

Det 채r coolt_inlaga.indd 10

2012-08-20 11.37


Det 채r coolt att ha kompisar. Det 채r coolt_inlaga.indd 11

11

2012-08-20 11.37


16

Det 채r coolt_inlaga.indd 16

Vad tycker du 채r coolt? 2012-08-20 11.37


Arbetsuppgifter • Läs gärna boken tillsammans med någon. Innan du läser boken: • Titta på alla bilder. Vad tror du att ­boken kommer att handla om? Läs boken. Svara på frågorna. • Titta på bilden på sidorna 2–3.

• Vad tycker barnen det är coolt att göra? • Vilka andra ord kan man säga som betyder samma sak som coolt?

• Vad tycker de mer är coolt att göra? • Vad tycker du är coolt att göra? • Visa din bästa grimas för någon.

Sanoma Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Det är coolt ISBN 978-91-523-1894-2 Originaltitel: Det er sejt Originalutgåva: Alinea, Danmark © Text: Grete Sonne © Illustrationer: Peter Bay Alexandersen Redaktör: Mia Söderberg Typografi: Typoform AB Svensk översättning: Mia Söderberg © 2011 Alinea, Danmark © 2012 Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2012

Det ar coolt_omsl.indd 2

2012-08-20 11.39


I serien BÖRJA LÄSA ingår följande titlar: BÖRJA LÄSA – PAKET 1 • Hej, haj • Löss och loppor • Under en vit bro • Var är vargen?

BÖRJA LÄSA – PAKET 2 • Piraten • I mörkret • Ska vi leka? • Det är coolt

GRETE SONNE

Det är coolt (523-1894-2)

Det ar coolt_omsl.indd 1

2012-08-20 11.39

9789152318942