Page 1

VÄRLDEN V GEOGRAFI V

ARBETSBOKEN

ANNICA HEDIN och HIPPAS ERIKSSON LIBER


STARTA ETT EGET LAND Nu ska du starta ett alldeles eget land på jorden, där du får bestämma det mesta… Namn: __________________________________

Populär maträtt: __________________________

Flagga:

Vanligt klädesplagg: _______________________ Vanligt intresse: ___________________________

Karta:

Landets nationalsång: _____________________ Tre viktiga regler i landet: __________________ _________________________________________ _________________________________________

Språk: __________________________________

_________________________________________

Så ser naturen ut: ________________________ Antal invånare: ___________________________

Jag har startat ett eget land!

Ett vanligt arbete i landet: _________________ Vanligt djur: _____________________________

Skicka gärna dina funderingar till oss på Liber: Upptäckarserien Charlotte Olsson Liber AB 113 98 Stockholm Eller som e-post: charlotte.olsson@liber.se

Omslag: Lotta Rennéus Kartor: Liber Kartor Teckningar: Johnny Dyrander Mats Johansson (Ä-figuren) Redaktör: Lennart Holmgren, Mats Juhlin Formgivare: Lotta Rennéus Omslag: Lotta Rennéus Produktion: Bertil Stålenmark Projektgrupp för Upptäckarserien: Lennart Holmgren, Inga Henriksson, Charlotte Olsson, Lotta Rennéus, Mikael Myrnerts, Bertil Stålenmark

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008

64

Ett stort tack till lärare och elever som hjälpt oss att granska uppgifter i boken.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice, tfn 08-690 93 30, Fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

ISBN 978-91-21-21895-2 © 2008 Liber AB


VÄRLDEN V

GEOGRAFI

V

Det här är din egen bok I den här boken ska du arbeta med det som finns i boken ”Upptäck Världen geografi”. (Se till att ha den bredvid dig när du jobbar!) Ofta kan du skriva dina svar direkt i boken, ibland behöver du en skrivbok för att få plats. När du har arbetat med uppgifterna till ett kapitel svarar du på ”Vad kan du”frågorna. Sedan bläddrar du till ditt utvecklings-schema som finns på sidan 2. I schemat fyller du i vad du har arbetat med, hur det har gått och vad som var mest intressant. På det sättet kan du se hur arbetet går framåt.

Jag berättar vilka sidor i grundboken du behöver arbeta med för att lösa uppgiften.

Den här symbolen betyder att du behöver en kartbok för att lösa uppgiften.

UPPTÄCK VÄRLDEN

Pennan betyder att du ska skriva i din skrivbok.

‘

En stjärna betyder att uppgiften är lite svårare.

Jag berättar vad du tränar dig på i just den uppgiften.

Innehåll Mitt utvecklings-schema

2

Upptäck världen 3 Världsdelar och hav 6 Jordens klimat och natur 8 Jordens befolkning 10 Afrika Egypten Kenya Afrikas historia Mer om Afrikas länder

12 14 16 18 20

Världens öknar

22

Asien Indien Japan Kina Mer om Asien

24 26 28 30 32

Nordamerika Canada USA Mexico Mer om Nordamerika

42 44 46 48 50

Världens odlingar

34

Oceanien Australien Mer om Oceanien

36 38 40

Sydamerika Brasilien Mer om Sydamerika

52 54 56

Världens skogar

58

Antarktis

59

Koll på världen

60

LIBER


Mitt utvecklings-schema

2

K APITEL

,

Upptäck världen

,

Afrika

,

Världens öknar

,

Asien

,

Världens odlingar

,

Oceanien

,

Nordamerika

,

Sydamerika

,

Världens skogar

,

Antarktis

Hur gick arbetet?

Vad var det viktigaste du lärde dig?

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Sätt ett kryss när du är klar.


Läs texten på s. 4–11 i grundboken.

Upptäck världen

Du bläddrar i boken och upptäcker …

1. Skriv ett land i världen du gärna vill åka till.

___________________________________________________________________________________ Varför vill du åka just dit? ___________________________________________________________________________________ 2. Bläddra i boken och leta bland bilderna.

Ett djur:_________________________________________________________

på s. ______

Ett berg: ________________________________________________________

på s. _______

En stad: ________________________________________________________

på s. _______

En flicka: _______________________________________________________

på s. ______

En pojke: _______________________________________________________

på s. _______

Ett klädesplagg: _________________________________________________

på s. ______

En dator: _______________________________________________________

på s. ______

En mur: ________________________________________________________

på s. ______

En bild jag tycker om: ____________________________________________

på s. ______

En bild jag tycker mindre om: _____________________________________

på s. ______

3. Du vet säkert redan en hel del om andra platser på jorden.

Fyll i listan med fakta om olika länder. OLIK A SAKER

NAMN

LAND I VÄRLDEN

Musiker/band Författare Film

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Huvudstad Turistmål Djur Fotbollslag Maträtt

3


Asien

Titta på s. 68–69 i grundboken.

Du tränar kartkunskap.

ARBETA MED K ARTAN

NorrLHK

1. Tänk på Asien. Skriv två fakta du känner till om världsdelen._______________________________

___________________________________________________________________________________

24

3. Sätt ut vattnen med siffra

Ryssland

på rätt ställe på kartan.

Japan

1 Stilla havet

Indonesien

2 Indiska Oceanen

Indien

3 Norra Ishavet

Saudiarabien

4 Kaspiska Havet

Kina

5 Chang Jiang

Thailand

6 Ganges

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

2. Skriv ländernas namn på rätt ställe på kartan.


4. Välj ytterligare en flod och sätt ut på kartan. 7 ___________________________________________ 5. Sätt ut bergskedjorna med siffra på rätt ställe på kartan.

8 Uralbergen och 9 Himalaya

6. Fyll i ekvatorn med en penna på kartan. Använd din atlas och titta på s. 174–175 i grundboken.

VÄRLDSREKORD! 7. Asien är en världsdel med många världsrekord i geografi.

Fyll i listan och sätt ut siffrorna på rätt plats på kartan. Världens högsta berg: 10 _____________________________är______________ meter över havet. Största sjö : 11 _____________________________________ Största stad: 12 ______________________________________ 8. Skriv ett land med mycket… Titta på kartan

________ öken ______________________________________________ på s. 69 i

grundboken.

_______ regnskog __________________________________________ stäpp ______________________________________________ tundra _____________________________________________ 9. Skriv ett land med lite eller ingen…

odlad mark _________________________________________ skog _______________________________________________ 10. På s. 70 kan du läsa om en kvinna som lever i tält på mongoliska stäppen.

På s. 73 möter du en annan asiatisk kvinna som bor i lägenhet i storstaden Tokyo. Tänk ut fördelar och nackdelar med de olika sätten att leva.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Nomadliv i Mongoliet

Storstadsliv i Tokyo

Fördelar

Nackdelar

25


Japan Läs om Japan på s. 84–85 i grundboken.

ARBETA MED K ARTAN

5

Du tränar kartkunskap.

4

Norr

9 3 8 6 7 10

2 1 

LHK

1. Vilka är öarna? Stryk under den som är störst.

1 __________________________

2 _____________________________

3 __________________________

4 _____________________________

5 __________________________

6 _____________________________

7 __________________________

8 _____________________________

3. Vilka är vattnen?

9 _______________________________________ 10 _______________________________________ 4. Vad heter Japans berömda berg?______________________________________________________

28

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

2. Vilka är städerna?


VAD K AN DU OM JAPAN? 5. Berätta varför i stort sett alla japanska städer ligger vid kusten.

Du tränar att dra slutsatser och se samband.

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

6. I Japan är det mesta smått, till exempel bilar, bostäder och parker. Vad beror det på?

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 7. Skriv en orsak till att Japan är ett rikt land.

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 8. På s. 86 i grundboken kan du läsa om skolan i Japan. De båda svenska barnen

Niklas och Jenny har gått ett par år i en japansk skola. Men de tycker helt olika om hur det var. Vad säger de till varandra? – Nej, den är dålig för att…

– Skolan i Japan är bra för att…

9. a) Vad heter den här maträtten? ______________________

b) Hur kommer det sig att japanerna äter så mycket fisk? __________________________________________________ __________________________________________________

ARBETA VIDARE

10. Har du någon gång läst manga, eller sett

en japansk tecknad film? I så fall, vad skiljer manga från andra serier och tecknade filmer, tycker du? Eller: 11. Gör en egen tecknad mangaserie i 5 rutor

MINNESORD

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Välj en av uppgifterna. Fundera ut två ord som får dig att minnas Japan.

med texter och bilder.

29


Titta i diagrammet på s. 95 i grundboken när du ska svara på frågorna.

Mer om Asien

Du tränar att läsa tabeller och jämföra.

1. Jämför länderna.

a) Vilket av länderna i diagrammet är störst till ytan? ____________________________________ b) I vilka länder bor fler än en miljard människor? _______________________________________ c) I vilket av länderna är medellivslängden högst? _______________________________________ d) I vilket av länderna är medellivslängden lägst? ________________________________________ e) Varför skiljer sig medellivslängden tror du? __________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

2. Välj ett land i Asien och jämför med Sverige.

Tänk ut tre skillnader och tre likheter mellan länderna. Jag jämför Sverige och ______________________________________

Olikheter mellan länderna:

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

Likheter mellan länderna:

32


ASIEN-KRYSSET LODRÄTT : 1

1. Land med Bangkok som huvudstad

2 3

VÅGRÄTT: 4

2. Världens största stad

5

3. Största språk i Indien 6

4. Japanska serier 5. Judisk stat vid Medelhavet

7

6. Bergskedja i östra Kina

8

7. Djur i Kinas bambuskogar

9

8. Kraftiga sommarregn i sydöstra Asien 9. Huvudstad i Saudiarabien

VAD K AN DU OM ASIEN? 1. Vilket är det största landet i Asien till ytan?

___________________________________________________________________________________ 2. Vilka två länder i Asien har mer än en miljard invånare?

___________________________________________________________________________________ 3. Vilket är världens högsta berg?

___________________________________________________________________________________ 4. Vilken religion är störst i Indien?

___________________________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

5. Vad är ”det svarta guldet” under ökensanden i Saudiarabien?

___________________________________________________________________________________ 6. Vilka är huvdstäderna i Japan, Kina och Indien?

___________________________________________________________________________________

• Är du klar? Bläddra till sidan 2 och fyll i ditt utvecklings-schema.

33


Läs på s. 96–101 om olika grödor som odlas i världen.

Världens odlingar

1. Skriv en gröda som odlas för att ge det bilderna visar.

Du tränar att söka fakta i text och bild.

b) a)

c) d)

2. Välj en gröda!

Rita en bild av grödan:

Gröda: _____________________________________________ Här odlas den: ______________________________________ Det behöver grödan för att trivas: ______________________

Grödan används av människor till ______________________ ____________________________________________________

34

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

____________________________________________________


3. Vilken är grödan? Välj bland:

majs

vete

kassava

oljepalm

bomull

ris

a) Är lätt att odla, tål torka och innehåller mycket näring: _________________________________ b) Kräver mycket vatten och är basmat i Asien: _________________________________________ c) Används till allt från djurmat till cornflakes: __________________________________________ d) Ger mjöl till pasta och bröd: _______________________________________________________ e) Träd som odlas i Malaysia och Indonesien: __________________________________________ f) Angrips ofta av skadedjur, den mest besprutade grödan i världen: ______________________

Läs först s. 102–103 i grundboken.

Kopiering förbjuden. Se sidan 64.

4. Berätta om fyra saker vi människor gör för att få större skördar.

a)

b)

c)

d)

• Är du klar? Bläddra till sidan 2 och fyll i ditt utvecklings-schema.

35


– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om Världen. Det finns mycket spännande att upptäcka om länder och människor på vårt jordklot. Du använder arbetsboken tillsammans med grundboken Upptäck Världen Geografi. Arbetsboken innehåller: • uppgifter som tränar dig att tolka kartor, att se samband, att uttrycka en åsikt och att skriva egna texter • träning av viktiga ord och begrepp • ett utvecklings-schema att fylla i självv

Upptäck Världen Geografi Arbetsboken ingår i Upptäckarserien och hör ihop med: Upptäck Världen Geografi 21- 21894-5 Upptäckarserien har fler titlar. Se www.liber.se

Best.nr 21-21895-2 Tryck.nr 21-21895-2

9789121218952  

ARBETSBOKEN ARBETSBOKEN V GEOGRAFI V ANNICA HEDIN och HIPPAS ERIKSSON LIBER