Page 1

Språkis

Språkis

1

– svenska för nyanlända

– svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass.

SV

E

N

Best.nr 47-10165-8 Tryck.nr 47-10165-8

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

tp4710165_SprakisF1_omsl.indd 1

11-03-17 13.24.38


Innehåll 1

Välkommen! ........................................... sidan 2

2

Här bor vi ................................................. sidan 6

3

Skolan ......................................................... sidan 12

4

Ramis familj ............................................ sidan 18

5

En matsal ................................................... sidan 24

6

Ett kök .......................................................... sidan 30

7

Rast................................................................. sidan 36

Kopieringsförbud ISBN 978-91-47-10165-8 © Hippas Eriksson och Liber AB 2011 Redaktör Helena Hammarqvist, Malin Wedsberg Utprövare Birgitta Axelsson Formgivare Toula van Rooij, Anna Lindsten Produktion Eva Runeberg Påhlman Tecknare Emma Göthner Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

tp4710165_SprakisF1.indd 1

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

11-03-17 14.02.01


Till läraren Vad är Språkis – svenska för nyanlända? Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till elever som nyss kommit till Sverige. Materialet fokuserar på att bygga upp elevernas ordförråd och ge dem ett funktionellt språk. Handlingen kretsar kring familjen Molinas som nyss kommit till Sverige. Eleverna får följa barnen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag, hemma och i skolan.

Momentförteckning Kap 1, sid 2

Vad handlar det om ? Familjen Molinas kommer till Sverige Presentation av bokens huvudpersoner

Vad lär man sig? Att presentera sig Att fråga vad någon heter Jag heter … Vad heter du? Presentera personer och föremål Färger

Kap 2, sid 6

Taras och Selims rum och saker

Ordkunskap: rumsord med obestämd Artikel, en-ord Formulera meningar med ordet har Repetition Här är … Vad heter du? Vad har …?

Kap 3, sid 12

Tara och Selim i skolan Barnens lärare Emma och Sami presenteras

Ordkunskap: skolord Obestämd artikel, ett-ord Hon och han Repetition Här är … och har

Kap 4, sid 18

Rami och hans familj

Ordkunskap: familjeord Repetition han/hon Repetition presentation Ordet min Färger

Kap 5, sid 24

Lunch i matsalen

Ordkunskap: matord Tack för maten! Varsågod! Förlåt! Frågan Vad är det? Formulera meningar med Det är en … /Det är ett …

Kap 6, sid 30

Familjen Molinas fikar hemma hos en svensk familj

Kap 7, sid 36

Rast Aktiviteter utomhus

Ordkunskap: matord/fika Färger Kan jag få … Repetition Varsågod! Tack! Verb i presens Repetition hon/han

Hur är boken upplagd? Språkis – svenska för nyanlända 1 består av sju kapitel. Kapitlen behandlar olika miljöer i hem och skola. Varje kapitel följer samma upplägg. Strukturen är tydlig och enkel för att eleverna ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen. En inledande bild Bilden skildrar vad kapitlet handlar om . På bilden finns ett antal ord utskrivna på vita plattor. Det är de ord som är aktuella i kapitlet och som återkommer i de övningar som följer. Längst ner på sidan står Jag ser i en ruta. Tanken är att barnen ska läsa orden på de vita plattorna och lära sig uttala orden rätt, med rätt artikel. Med tiden kommer barnen förhoppningsvis kunna fler ord på bilden än de som står utskrivna. När eleverna i grupp samtalar om de saker de ser i bilden får de chans att utöka sitt ordförråd ytterligare. Glosor På sidan till höger om den inledande bilden återkommer orden i de vita tonplattorna, men bara i bild. Där finns två skrivrader till respektive bild. Meningen är att eleverna ska skriva orden, först på svenska, sedan på sitt hemspråk (de barn som kan skriva på sitt hemspråk). Övningar Boken har ett fåtal övningstyper som återkommer för att barnen ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen.

Lycka till!


1 1 V채lkommen! V채lkommen!

Raman Zara Emre Minna

Tara Selim Maria

2

tp4710165_SprakisF1.indd 2

Jag ser

11-03-17 14.02.02


Här är Tara. Här är Selim. Här är Minna.

Här är Emre. Här är Zara. Här är Raman.

¢

Jag heter Tara.

Jag heter

¢¢ ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

till läraren: till 1. Läs läraren: texten tillsammans. 2. Barnen skriver som exemplet visar. I3.kapitel tränas ochoch hon,skriver och har. Barnen2 ritar sigen-ord, själva ihan ramen Jag heter… på svenska och på sitt hemspråk.

tp4710165_SprakisF1.indd 3

33

11-03-17 14.02.03


Här

är

¢

Här är Raman.

4

7

2

5

1 4 8 6 3

1

6

2

¢ 1.

blå

3.

gul

5.

rosa

7.

orange

2.

röd

4.

grön

6.

grå

8.

brun

4

tp4710165_SprakisF1.indd 4

till läraren: 1. Barnen skriver som exemplet visar. 2. Barnen färglägger bilden med hjälp av siffrorna.

11-03-17 14.02.04


¢

Vad heter du?

Jag heter Tara.

_______________________________________________

Jag heter Selim.

Jag heter Minna.

Vad heter du?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

till läraren: 1. Barnen skriver Vad heter du? Jag heter … 2. Barnen svarar på Selims fråga.

tp4710165_SprakisF1.indd 5

5

11-03-17 14.02.04


2 H채r bor vi en tavla

en lampa en boll

en stol

en bok

en s채ng

en matta en tv

en bok

en soffa

en blomma

6

tp4710165_SprakisF1.indd 6

Jag ser

11-03-17 14.02.05


Här bor Tara. Tara har en säng. Tara har en bok.

Här bor Selim. Selim har en säng. Selim har en boll.

¢

säng

¢¢

Här bor jag.

till läraren: 1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver orden på svenska och på sitt hemspråk (de som kan). 3. Barnen ritar sina hus/rum och skriver Här bor jag på sitt hemspråk.

tp4710165_SprakisF1.indd 7

7

11-03-17 14.02.06


en

¢ 8

Här är en säng.

en säng

___________________________________________________________________________________

en matta

___________________________________________________________________________________

en stol

___________________________________________________________________________________

en lampa

___________________________________________________________________________________

en blomma

___________________________________________________________________________________

en tavla

___________________________________________________________________________________

en soffa

___________________________________________________________________________________

en tv

___________________________________________________________________________________

Här är

till läraren: Barnen tittar på bilden, läser ordet och formulerar en mening: Här är en säng.

tp4710165_SprakisF1.indd 8

11-03-17 14.02.07


Till läraren Vad är Språkis – svenska för nyanlända? Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till elever som nyss kommit till Sverige. Materialet fokuserar på att bygga upp elevernas ordförråd och ge dem ett funktionellt språk. Handlingen kretsar kring familjen Molinas som nyss kommit till Sverige. Eleverna får följa barnen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag, hemma och i skolan.

Momentförteckning Kap 1, sid 2

Vad handlar det om ? Familjen Molinas kommer till Sverige Presentation av bokens huvudpersoner

Vad lär man sig? Att presentera sig Att fråga vad någon heter Jag heter … Vad heter du? Presentera personer och föremål Färger

Kap 2, sid 6

Taras och Selims rum och saker

Ordkunskap: rumsord med obestämd Artikel, en-ord Formulera meningar med ordet har Repetition Här är … Vad heter du? Vad har …?

Kap 3, sid 12

Tara och Selim i skolan Barnens lärare Emma och Sami presenteras

Ordkunskap: skolord Obestämd artikel, ett-ord Hon och han Repetition Här är … och har

Kap 4, sid 18

Rami och hans familj

Ordkunskap: familjeord Repetition han/hon Repetition presentation Ordet min Färger

Kap 5, sid 24

Lunch i matsalen

Ordkunskap: matord Tack för maten! Varsågod! Förlåt! Frågan Vad är det? Formulera meningar med Det är en … /Det är ett …

Kap 6, sid 30

Familjen Molinas fikar hemma hos en svensk familj

Kap 7, sid 36

Rast Aktiviteter utomhus

Ordkunskap: matord/fika Färger Kan jag få … Repetition Varsågod! Tack! Verb i presens Repetition hon/han

Hur är boken upplagd? Språkis – svenska för nyanlända 1 består av sju kapitel. Kapitlen behandlar olika miljöer i hem och skola. Varje kapitel följer samma upplägg. Strukturen är tydlig och enkel för att eleverna ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen. En inledande bild Bilden skildrar vad kapitlet handlar om . På bilden finns ett antal ord utskrivna på vita plattor. Det är de ord som är aktuella i kapitlet och som återkommer i de övningar som följer. Längst ner på sidan står Jag ser i en ruta. Tanken är att barnen ska läsa orden på de vita plattorna och lära sig uttala orden rätt, med rätt artikel. Med tiden kommer barnen förhoppningsvis kunna fler ord på bilden än de som står utskrivna. När eleverna i grupp samtalar om de saker de ser i bilden får de chans att utöka sitt ordförråd ytterligare. Glosor På sidan till höger om den inledande bilden återkommer orden i de vita tonplattorna, men bara i bild. Där finns två skrivrader till respektive bild. Meningen är att eleverna ska skriva orden, först på svenska, sedan på sitt hemspråk (de barn som kan skriva på sitt hemspråk). Övningar Boken har ett fåtal övningstyper som återkommer för att barnen ska kunna koncentrera sig på den språkliga träningen.

Lycka till!


Språkis

Språkis

1

– svenska för nyanlända

– svenska för nyanlända Språkis – svenska för nyanlända 1 och 2 riktar sig till de barn som nyligen kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring familjen Molinas. Eleverna får följa syskonen Selim 7 år och Tara 11 år i deras vardag i skola och i hemmiljö. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en lästext. Därefter följer övningar som tränar på ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Språkis – svenska för nyfikna A–D är en fortsättning på Språkis för nyanlända 1 och 2. Böckerna riktar sig till de barn som har lärt sig de första grunderna i det svenska språket och som behöver öka sitt ordförråd och lära sig de språkliga strukturerna. Språkisserien är framtagen i samarbete med lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Språkis – svenska för nyanlända är granskad av lärare som arbetar i förberedelseklass.

SV

E

N

Best.nr 47-10165-8 Tryck.nr 47-10165-8

SK

A

SO

M AN DRASPRÅK

Text Hippas Eriksson

Bild Emma Göthner

tp4710165_SprakisF1_omsl.indd 1

11-03-17 13.24.38

Profile for Smakprov Media AB

9789147101658  

S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK – svenska för nyanlända Bild Emma Göthner Text Hippas Eriksson ISBN 978-91-47-10165-8 © Hippas Eriksson och L...

9789147101658  

S V E N S K A S O M ANDRASPRÅK – svenska för nyanlända Bild Emma Göthner Text Hippas Eriksson ISBN 978-91-47-10165-8 © Hippas Eriksson och L...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded