Page 1

Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 7

S7 RSKUR

Å A FÖR

K FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

! s u l p À GSBOK

ÖVNIN

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 7 består av 14 kapitel som är tematiskt upplagda. Övningsboken har ett pedagogiskt upplägg med varierade övningar som tränar alla färdigheter. Boken inleds med ett omfattande repetitionskapitel med ord och grammatik från À plus åk 6.

À PLUS ! åk 7 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarmaterial Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v Liber Digital À plus ! åk 7

ÖVNINGSBOK

e

Best.nr 47-12849-5 Tryck.nr 47-12849-5

Ça va ?

B 4712849_OMSLAG.indd Alla sidor

åk

7 2018-06-08 09:57


isbn ---- ©  Madeleine Vaderlind och Liber AB projektledare Erika Andersson redaktör Erica Myrefelt grafisk form och layout Eva Jerkeman teckningar Anders Westerberg fotografier Shutterstock (s. 39 WENN Ltd/Alamy) språkgranskning Annie Lebourg produktion Anna Törnqvist Göpel

Första upplagan 1 repro Repro 8 AB, Stockholm tryck People Printing, Kina 2018

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

4712849_INLAGA.indd 2

2018-06-08 12:09


Innehåll 1 Tu te rappelles ?

7

Repetition.

3 Le secret de Lou

25

SPRÅK

SPRÅK

klassrumsuttryck saker i klassrummet skolämnen

att presentera sig, tala om ålder, berätta om sin familj djur, färger, frukter, fritidsaktiviteter klockan, datum, veckodagar och månader

GRAMMATIK

verbet être i alla personer räkneorden 20 till 69 bestämd artikel: le, l’, la, les

GRAMMATIK

verben s’appeler, habiter, être, avoir, faire un/une/des le/la/les mon/ma/mes

KULTUR

Belgien UTTAL

stumma konsonanter

2 La rentrée

17

SPRÅK

att hälsa, tala om vad man heter och hur man mår att prata om skolan att prata om sommarlovet GRAMMATIK

verbet être i alla personer räkneorden 1 till 20 alfabetet KULTUR

fakta om Frankrikes kolonier UTTAL

hur man ställer frågor på franska

4 Le tournois

35

SPRÅK

några europeiska länder på franska namn på nationaliteter och språk GRAMMATIK

femininformen av adjektiv placering av adjektiv verbet avoir i alla personer obestämd artikel: un, une, des räkneorden 70 till 100 KULTUR

Québec i Kanada UTTAL

nasalerna [õ] och [ɜ̃]

3

4712849_INLAGA.indd 3

2018-06-08 12:09


5 La France

47

8 Qu’est-ce que tu as, Lucas ?

SPRÅK

SPRÅK

mer om Frankrike att berätta lite om Sverige

olika kroppsdelar på franska att berätta var man har ont någonstans

KULTUR

GRAMMATIK

den franska ön Martinique i Karibien

possessiva pronomen: son/sa/ses

UTTAL

KULTUR

nasalen [õ]

Senegal

79

UTTAL

6 Drôle de famille

sje-ljudet: ch 52

SPRÅK

9 Adèle, Dan et Anja se présentent

släktord yrken fler färger

91

SPRÅK

GRAMMATIK

genitiv: la femme de Paul att böja regelbundna er-verb, t.ex. parler possessiva pronomen: mon/ma/mes och ton/ta/tes

att beskriva sig själv och andra att berätta om sina fritidsintressen att säga vad man tycker om och inte tycker om ord som har med datorer att göra

KULTUR

GRAMMATIK

Marocko

att böja adjektiv

UTTAL

KULTUR

nasalen [ã]

La Réunion UTTAL

7 La soirée télé

69

ö-ljudet

SPRÅK

veckodagarna och klockan att prata om filmer, serier och tv-program GRAMMATIK

att böja verbet aimer i alla personer att säga inte på franska: ne … pas att tala om vad man gillar och inte gillar KULTUR

Madagaskar UTTAL

sje-ljudet: ch

10 Quel bazar !

105

SPRÅK

att beskriva ett rum GRAMMATIK

prepositionerna devant, derrière m.fl. att böja verbet faire i alla personer KULTUR

Nya Kaledonien UTTAL

e-ljudet

4

4712849_INLAGA.indd 4

2018-06-08 12:09


11 Les soldes chez H&M

117

13 Et s’il fait froid ?

SPRÅK

SPRÅK

att handla kläder på franska färger när man tilltalar någon med tu och när man använder vous

att berätta om vädret att prata om årstider

140

GRAMMATIK

hur man säger datum på franska

GRAMMATIK

KULTUR

ce/cet/cette/ces att böja verbet porter i alla personer

Luxemburg UTTAL

KULTUR

hur man uttalar oi på franska

Tahiti UTTAL

14 Paris

ä-ljudet

151

Några fakta om Paris

12 Je suis perdue SPRÅK

att fråga efter och beskriva vägen namn på olika byggnader och platser i en stad

128

Noël

155

Hur man firar jul i Frankrike Recept på galette des rois

GRAMMATIK

att böja verbet aller i alla personer KULTUR

Schweiz UTTAL

k-ljudet

5

4712849_INLAGA.indd 5

2018-06-08 12:09


20 Les fruits et les couleurs Färglägg bilden enligt anvisningarna.

1. une poire verte

4. un abricot orange

2. un ananas marron

5. un citron jaune

3. une cerise rouge

6. une prune violette

5 1

3

2

4 6

I DET HÄR KAPITLET HAR JAG REPETERAT:

v Att presentera mig, tala om min ålder och berätta om min familj v Djur, färger, frukter och fritidsaktiviteter v Klockan, datum, veckodagar och månaderna I w eb ba p p e n fi n ns f l er öv n i n ga r at t j o b ba m ed för dig s o m b e höv er e l l er vi l l

16

4712849_INLAGA.indd 16

träna m er.

2018-06-08 12:09


2 La rentrée 1 Vrai ou faux ? Kryssa i om påståendet är rätt (Vrai) eller fel (Faux). VRAI

FAUX

1. Det är första skoldagen efter lovet. 2. Baptiste och Marielle går i samma klass. 3. Michaël tycker om historia. 4. Marc undervisar i matematik. 5. Maxime gillade sitt sommarlov. 6. Sandrine tycker inte alls att historieläraren är bra.

17

4712849_INLAGA.indd 17

2018-06-08 12:09


2 Relie Para ihop orden och fraserna med rätt svensk översättning. Ta hjälp av kapitelordlistan om du behöver.

m

1. Salut !

a. Vad heter han?

2. Comment tu t’appelles ?

b. Goddag

3. Je m’appelle …

c. Vi ses!

4. À bientôt !

d. Hur står det till?

5. À plus !

e. Trevligt att träffas

6. Bonjour

f. Vad heter du?

7. Ça va ?

g. Välkommen

8. Bof

h. Tack så mycket

9. À tout de suite

i.

Jag heter …

10. Enchanté

j.

Hej så länge

11. Bienvenue

k. Vi ses strax!

12. Merci beaucoup

l. Så där

13. Comment il s’appelle ?

m. Hej!

3 Écoute et parle

ƒ

Lyssna på dialogerna. Arbeta i par. Öva att läsa dialogerna tills ni kan dem utantill. Byt ut de markerade orden mot ord från rutan. Avsluta med att använda era egna namn.

■ ● ■ ● ■ ●

Qui c’est ? C’est le prof d’histoire. Comment il s’appelle ? Il s’appelle Serge. Il est bien ? Ouais, ça va, il est pas mal.

d’anglais de sport de maths de musique

Émilie Julien Susanne Charles

● ■ ● ■ ● ■

Qui c’est ? C’est la prof de français. Comment elle s’appelle ? Elle s’appelle Anne. Elle est bien ? Ouais, ça va, elle est pas mal.

de géographie de technologie d’allemand d’espagnol

Juliette Romain Florent Maria

18

4712849_INLAGA.indd 18

2018-06-08 12:09


4 Complète Skriv de ord som saknas i dialogen. Ta hjälp av dialogerna på sidorna 10–12 i textboken.

audray

!

paul Salut ! audray

?

paul Je m’appelle Paul. audray

?

paul Ça va bien, merci. Et

?

audray Pas mal. paul

!

audray À plus !

5 Écoute et réponds

ƒ

Lyssna till fyra korta dialoger. Ringa in rätt svarsalternativ.

1 Tjejen heter Tjejen och killen går

a. Jade. a. i samma klass.

b. Jeanne. b. inte i samma klass.

2 Sandrine undervisar i Claude undervisar i

a. geografi. a. engelska.

b. historia. b. spanska.

a. mycket bra. a. mycket bra. a. tyckte om sin semester. a. tyckte om sin semester.

b. så där. b. så där. b. tyckte inte om sin semester. b. tyckte inte om sin semester.

3 Jean mår Sandra mår Jean Sandra

4 Pierre a. vet vad läraren heter. Louise tycker att läraren är a. trevlig.

b. vet inte vad läraren heter. b. otrevlig.

19

4712849_INLAGA.indd 19

2018-06-08 12:09


6 Écoute et répète

ƒ

Lyssna till hur man böjer verbet être och säg efter.

■ Tu es à Dijon ? Är du i Dijon?

être je suis tu es il, elle est nous sommes vous êtes ils, elles sont

● Non, je suis à Lyon. Nej, jag är i Lyon.

7 Complète

att vara jag är du är han, hon är vi är ni är de är

Skriv rätt pronomen: je, tu etc.

1.

sommes

2.

es

3.

êtes

4.

suis

5.

est

6.

sont

Vem har sagt: « Être ou ne pas être, telle est la question » ?

i

8 Complète Fyll i rätt form av verbet être i meningarna.

1. Theo 2. Je 3. Vous

à Paris. suédoise. de quelle nationalité ?

4. Pierre et moi, nous 5. Tu 6. Les élèves 7. Je

artistes. très mignon. dans la classe. une très bonne élève.

8. Vous

Monsieur et Madame Dupont ?

9. Nous

très contents.

10. Elles

dans le jardin.

20

4712849_INLAGA.indd 20

2018-06-08 12:09


9 Mots croisés

tu 1

3

nous 4

il

Lös korsordet med verben être och s’appeler. elle

2

5

tu

vous 6

7

je

’ 8

ils 9

je

10 Écris et écoute

ƒ

Skriv siffrorna på franska. Lyssna sedan och säg efter. Talen finns utskrivna i textboken på s. 13.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

4712849_INLAGA.indd 21

2018-06-08 12:09


11 Écris et parle

+ = plus – = moins = = font

a) Skriv summan med bokstäver på franska.

1. 6 + 4 = 2. 3 + 5 = 3. 15 – 6 = 4. 20 – 7 = 5. 16 + 2 = 6. 9 + 7 = 7. 19 – 8 = 8. 13 + 7 =

b) Läs talen högt tillsammans med en kompis.

12 Écoute et marque

ƒ

Lyssna på talen. Ringa in de tal som läses upp. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13 Écoute et répète

ƒ

Lyssna till alfabetet i textboken på s.14 och säg efter.

22

4712849_INLAGA.indd 22

2018-06-08 12:09


14 Écoute et parle

ƒ

Lyssna på dialogerna. Arbeta sedan i par och turas om att fråga och svara varandra.

■ ● ■ ●

Comment tu t’appelles ? Manuel Darrieux. Ça s’écrit comment ? M A N U E L D A R R I E U X.

■ ● ■ ●

Comment tu t’appelles ? Håkan Österberg. Ça s’écrit comment ? H Å K A N Ö S T E R B E R G.

15 Écris et parle Skriv ditt förnamn och ditt efternamn. Läs dialogerna i uppgift 14 tillsammans med en kamrat men använd era egna namn.

Prénom Nom de famille

16 Écoute et écris

ƒ

Du får höra fyra namn bokstaveras. Skriv bokstav för bokstav för att få hela namnet, både för- och efternamn.

1. 2. 3. 4.

23

4712849_INLAGA.indd 23

2018-06-08 12:09


17 Écoute et écris

ƒ

Lyssna till meningarna och skriv P om det är ett påstående och F om det är en fråga. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frankrikes kolonier 1. Varför talas franska i många länder runtom i världen?

2. Skriv fyra exempel på franska före detta kolonier.

3. Vad kan du säga om regioner som tillhör DOM?

DET HÄR HAR JAG LÄRT MIG:

v Att hälsa, presentera mig, säga hur jag mår v Att prata om skolan och sommarlovet v Räkneorden 1 till 20 JAG KAN VISA DET GENOM ATT …

v gå och hälsa på fem kamrater i klassen, säga vad jag heter, hur jag mår, prata om skolan och sommarlovet v räkna baklänges från 20 till 1 för en kamrat I w eb ba p p e n fi n ns f l er öv n i n ga r at t j o b ba m ed för dig s o m b e höv er e l l er vi l l

24

4712849_INLAGA.indd 24

träna m er.

2018-06-08 12:09


3 Le secret de Lou 1 Trouve et traduis Leta efter följande uttryck i serien, textboken s. 18–19. Skriv dem här.

1. Är han inte här? 2. Han är sjuk. 3. Stig in! 4. Ursäkta att jag kommer sent.

5. Det gör inget. 6. Sätt dig! 7. Öppna böckerna på sidan tre.

8. Vilken sida? 9. Jag förstår inte. 10. Ursäkta, får jag gå på toa?

11. Självklart! 12. Hur säger man …? 13. Har ni frågor? 14. Tyst, tack!

25

4712849_INLAGA.indd 25

2018-06-08 12:09


Madeleine Vaderlind

À plus !

! s u l p À

åk 7

S7 RSKUR

Å A FÖR

K FRANS

À PLUS ! är en serie i franska för åk 6–9. Den erbjuder

! s u l p À GSBOK

ÖVNIN

tydlig struktur, modernt språk och ett kommunikativt arbetssätt. À plus ! åk 7 består av 14 kapitel som är tematiskt upplagda. Övningsboken har ett pedagogiskt upplägg med varierade övningar som tränar alla färdigheter. Boken inleds med ett omfattande repetitionskapitel med ord och grammatik från À plus åk 6.

À PLUS ! åk 7 består av: v v v v

Textbok Övningsbok Lärarmaterial Webbapp med facit, inspelningar av bokens texter samt övningar på glosor och grammatik v Liber Digital À plus ! åk 7

ÖVNINGSBOK

e

Best.nr 47-12849-5 Tryck.nr 47-12849-5

Ça va ?

B 4712849_OMSLAG.indd Alla sidor

åk

7 2018-06-08 09:57

9789147128495  
9789147128495