__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Vilka strategier hjälper elever att förstå obekanta ord i en text? Hur identifierar elever nyckelinformation? Och hur får elever förståelse för att läsning innebär mer än att förstå orden på raderna? I Spegla språket får eleverna redskap i form av strategier för läsning, skrivande och lärande i det inledande strategikapitlet. Kapitelindelningen som följer är genremedvetet upplagd och genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt, ett elevnära tilltal och mycket stöttning i form av mallar och modeller. 

Spegla Språket är en heltäckande läromedels­serie i svenska och svenska som andraspråk. Till varje årskurs finns en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-523-2314-4

SpeglaSpråket_7_omslag_2_tryck.indd 1

7

Laila M. Guva o°

(523-2314-4)

spegla

Grundbok i s v en s k a

språket

spegla språket 7

spegla språket 7

Grundbok i svenska

*

Laila M. Guvå • Åse Wewel

Ase Wewel

2016-05-18 15:52


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Projektledare/redaktör: Lilian Andersson, Daniel Ternberg Grafisk form och illustrationer: Feri Fazeli/Fazeli form och illustration Bildredaktör: Feri Fazeli Texträttigheter: Jenny Bergner Faktagranskare: Maria Engvall, lärare i svenska och svenska som andraspråk, Stockholm Spegla språket grundbok 7 ISBN 978-91-523-2314-4 © 2016 Laila M. Guvå, Åse Wewel och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/ universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildnings­anordnarens huvudman eller BONUS. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Tryck: Livonia Print, Lettland 2016

SpeglaSpråket-ak7.indd 2

2016-05-17 15:47


s p e g la

s pr책ket

*

Grundbok i svenska

o째

SpeglaSpr책ket-ak7.indd 3

o째

7

Laila M. Guva

Ase Wewel

2016-05-17 13:59


innehåll Tips från coachen strategier för språk och lärande 8 Att förstå ord 9 Att läsa på, mellan och bortom raderna 15 Att hitta nyckelinformation i en text 20 Att söka information och tänka källkritiskt 27 Att planera sitt skrivande 36

Kapitel 1. Sagor 42 Sagor – varför då? 43 Sagornas ursprung 44 Folksagor 46 Sagans uppbyggnad 56 Typiska sagoingredienser 59 Konstsagor 63 Sagoillustratörer 72 Uppgift: Skriv en saga 76

Kapitel 2. Myter 78 Vad är en myt? 79 Varför lär vi oss om myter? 80 Gudar i mytologin 80 Fornnordisk mytologi 82 Grekisk och romersk mytologi 84 Skapelsemyter 86 Myterna lever vidare idag 96 Moderna myter 98 Uppgift: Skriv en myt 100 Skrivmall för berättande texter 101

SpeglaSpråket-ak7.indd 4

Kapitel 3. Ungdomslitteratur dystopier 102 Vad är skönlitteratur? 103 Olika genrer 104 Vad är en dystopi 105 Vem är författaren? 118 Författarporträtt – Sofia Nordin 119 Uppgift: Skriv ett författarporträtt 122 Skrivmall för författarporträtt 123

Kapitel 4. Poesi 124 Vad är poesi? 125 Poesins historia 128 Hur vet vi att det är poesi? 130 Poesins mönster 132 Haiku 134 Poesins bildspråk: metaforer och liknelser 136 Poesi på lek och allvar 139 Läs poesi 141 Uppgift: Skriv poesi 146

Kapitel 5. Sakprosa läromedelstexter 148 Sakprosa, vad är det? 149 Språket i sakprosatexter 150 Sambandsord i sakprosa 152 Att skilja på fakta och åsikt 154 Att läsa och förstå läromedelstexter 158 Så är en läromedelstext uppbyggd 159 Att sammanfatta en text 165 Att skriva en sakprosatext 166 Uppgift: Skriv en informerande text 168 Skrivmall för faktatexter 169

2016-05-17 13:59


Kapitel 6. Åsiktsbaserade texter insändare och recensioner 170 Vad är en åsiktsbaserad text? 171 Insändare 172 Att skriva en insändare 174 Skrivmall för insändare 175 Recensioner 176 Att sammanfatta 179 Att formulera åsikter i en recension 180 Att recensera 185 Uppgift: Skriv en recension 186 Skrivmall för recension 187

Kapitel 7. Samtal och presentationer 188 Att föra samtal 189 Att inleda ett lärande samtal 191 Att föra samtalet vidare 191 Vi pratar inte bara med ord 192 Att avsluta ett samtal 193 Att presentera muntligt 198 Hur är en bra talare? 198 Att planera en muntlig presentation 200 Manus eller stödord? 203 Hjälpmedel och digitala verktyg 207 Uppgift: Håll en presentation 208

Kapitel 8.

Språkbruk 210

Vad är ett minoritetsspråk? 212 Finska 213 Jiddisch 214 Meänkieli 215 Romska/Romani chib 216 Samiska 217 Vad är dialekt? 220 Varför finns det dialekter? 222 Dialekter förändras 223 Uppgift: Undersök och presentera 226

Kapitel 9. Grammatik – ordklasser 228 Varför grammatik? 229 Ordklasser 230 Substantiv 230 Adjektiv 235 Verb 238 Adverb 245 Pronomen 247 Prepositioner 251 Konjunktioner och subjunktioner 253 Räkneord 256 Interjektioner 257

Textkällor 260 Bildkällor 262 Register 264

SpeglaSpråket-ak7.indd 5

2016-05-17 13:59


Hej! Det här är en bok för dig! Ja, det var faktiskt dig vi tänkte på när vi skrev den här boken. Vi vill att just du ska lyckas så bra som möjligt i skolan och i Spegla Språket får du träna på det du behöver för att utveckla dina förmågor. Är du en person som tycker om att läsa, eller tycker du att det bara är jobbigt? Och när du ska skriva en text, har du massor av idéer, eller är det alltid tungt att komma igång? När du ska tala inför en grupp, är det kul, eller är det så nervöst att du håller på att svimma? I Spegla Språket kommer du både att få jobba med sånt som är kul, sånt som är lätt och sånt som är lite mer utmanande. Boken börjar med Tips från coachen – strategier för språk och lärande. Där får du lära dig strategier för hur du lyckas med din läsning, din inlärning och ditt skrivande. Och vet du vad det bästa är? Du kommer att märka att du kan använda strategierna i alla ämnen i skolan och vid andra tillfällen i livet. I resten av boken fortsätter du att träna på strategierna när du arbetar med innehållet i de olika kapitlen. I varje kapitel får du många tillfällen att diskutera, reflektera, skriva, undersöka och arbeta med läs- och textförståelse. På nästa sida kan du se hur vi har tänkt att du ska arbeta med uppgifterna i boken. Varma hälsningar

Laila och Ase

SpeglaSpråket-ak7.indd 6

2016-05-17 13:59


Diskutera

Frågor som ni diskuterar i par eller grupp.

Reflektera

Frågor som du funderar över på egen hand. Skriv gärna ner dina tankar för att kunna jämföra med hur andra tänkt.

Skriv

Uppgifter där du skriver en kort text.

Undersök

Uppgifter där du tar reda på information om ett visst ämne.

Tex tfrågor

Frågor som du svarar på efter att du har läst en text. Frågorna är av tre olika sorter:

På raderna-frågor Svaret står tydligt uttryckt med ord i texten.

Mellan raderna-frågor För att hitta svaren behöver du pussla ihop information från olika ställen i texten. Kanske måste du också koppla ihop ledtrådar från texten med dina egna kunskaper om ämnet.

Te x tkopplingar

Uppgifter där du kopplar det du läst till ditt liv, till andra texter och till sådant som händer i världen:

Text – Text Finns det något i texten som påminner om andra texter du läst?

Text – Världen Finns det något i texten som påminner om saker som händer runt omkring dig i världen?

Uppgift

Sist i varje kapitel finns en större avslutande uppgift, där du använder det du lärt dig i kapitlet och får möjlighet att pröva dina kunskaper.

Öva

I kapitlet Grammatik – ordklasser finns uppgifter där du övar det du just har läst.

SpeglaSpråket-ak7.indd 7

Bortom raderna-frågor Du uttrycker dina egna tankar och åsikter kring det som texten tar upp.

Text – Dig själv Finns det något i texten som påminner om saker i ditt eget liv?

2016-05-17 13:59


o

Tips fran

coachen Strategier för språk och lärande ✽

Att förstå ord

Att läsa på, mellan och bortom raderna

Att hitta nyckelinformation i en text

Att söka information och tänka källkritiskt

Att planera sitt skrivande

8 strategier för språk och lärande

SpeglaSpråket-ak7.indd 8

2016-05-17 13:59


Att förstå ord Här lär du dig strategier som kan hjälpa dig att

y lista ut vad ord betyder y öka din läsförståelse y bli en skickligare läsare

strategier för språk och lärande

SpeglaSpråket-ak7.indd 9

9

2016-05-17 13:59


Att förstå ord Ordförståelse är det absolut viktigaste som du behöver för att din läsförståelse ska fungera. Om du läser en text där det finns många ord du inte förstår, kan du inte förstå en text på djupet. Du har säkert flera olika knep som du tar till när du stöter på ett ord, som du inte förstår i en text. Du kanske söker på nätet, eller slår upp ordet i en ordbok. Ibland frågar du kanske läraren strategi eller en kompis. Det kan säkert också hända att du hoppar över = tillvägagångssätt, ordet och läser vidare. Du använder helt enkelt olika strategier* taktik för att hantera ord som du inte förstår. I det här avsnittet ska du få lära dig några strategier som du kan ta till om du inte har tillgång till dator, ordbok eller någon att fråga, till exempel i provsituationer eller när du sitter och läser en skönlitterär bok i lugn och ro.

*

Strategier för att förstå ord Du kommer nu att få läsa texten Uppdraget. Fundera lite extra över de markerade orden. När du har läst texten kommer du att få orden förklarade med hjälp av fyra strategier för ordförståelse. Den femte strategin är en ”livlina” som du kan använda i nödfall, alltså om ingen av de fyra strategierna hjälper dig.

10 att förstå ord

SpeglaSpråket-ak7.indd 10

2016-05-17 13:59


Uppdraget Det var så tidigt på morgonen att Benjamin inte fick något ledljus av den svaga gryningen utanför. Hela trappan låg i mörker, när han försiktigt smög sig ner med skorna i handen. Alla i huset sov. Det var meningen att de skulle fortsätta göra det. Uppdraget, som Benjamin skulle utföra idag var inte hemligt precis, men det var inte heller något som mamma och pappa behövde känna till. En del saker mår föräldrar bäst av att helt enkelt slippa höra om. I köket blinkade digitalklockan på spisen vänligt emot honom. 04.35. Han tog en banan och slank ut genom köksdörren. Ute på farstubron var det lite ljusare. Man kunde känna i luften att det skulle bli en vacker dag. Bea stod vid grinden och vinkade. Hon höll upp något vitt som fladdrade och rörde sig i morgonbrisen. En brudslöja. Benjamin ryste till. Var det här äventyret så klokt ändå? Nåja. Han hade haft mycket tid att preparera allt material som skulle vara klart till idag. Om de nu bara gjorde allt i rätt ordning han och Bea, så skulle det inte bli så svårt. Han knöt på sig skorna och gick tyst fram till henne. De lyfte varsin högerhand till hälsning, men pratade inte. Längre ner på gatan stod en bil parkerad, precis enligt planläggningen. Benjamin bet ihop. Nu var det dags!

1• Läs det som står före och det som står efter ordet i texten. Med hjälp av det som står runt omkring kan du lista ut vad ett ord betyder. exempel : Hon höll upp något vitt som fladdrade och rörde sig i morgonbrisen.

morgonbrisen När du läser det som står före ordet förstår du att något fladdrar och rör sig. Vad kan få något att fladdra och röra sig utomhus? Det måste vara vind, att det blåser lite. Morgonbris är alltså ett namn på en lätt vind som blåser på morgonen.

strategier för språk och lärande

SpeglaSpråket-ak7.indd 11

11

2016-05-17 13:59


l e t i p a K

1

sagor När du har arbetat med kapitlet ska du: ✽

veta vad folksagor och konstsagor är

förstå hur sagor har påverkat vårt berättande idag

känna till några kända sagor, sagoförfattare och sagoillustratörer

kunna skriva en egen saga med typiska sagoingredienser

42 sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 42

2016-05-17 14:00


»

1•

I ett litet vackert land långt, långt härifrån regerade en gång en klok och lite tankspridd kung. Hans drottning var klok och vacker, men rysligt sorgsen. Hon och kungen hade inga barn, och det fanns ingenting hon längtade efter så mycket som en liten dotter eller son. En solig vinterdag satt hon vid fönstret i sitt rum och broderade. Utanför gnistrade snön vit, och i ett äppelträd satt en korp. Drottningen tittade länge på den svarta korpen, eftersom hon tyckte att den var vacker mot den vita snön. Hon glömde vad hon höll på med och råkade sticka sig i fingret med synålen så att det började blöda. Hon tittade på sitt finger och sa för sig själv: – Om jag ändå hade ett barn med hy vit som snö, mun röd som blod och med hår så svart som korpens vinge.

reflektera Känner du igen sagan? Hur märker du att texten kommer från en saga? Försök hitta minst tre tecken.

Sagor – varför då? Varför jobbar man med sagor när man går i skolan? Jo, det beror på att sagor och berättelser har funnits i tusentals år. Först berättades de muntligt och sedan skrevs de ner och samlades i böcker. Sagornas innehåll och uppbyggnad har sedan inspirerat författare i alla tider. De har blivit grunden till de berättelser vi möter i böcker, filmer, tv-serier och dataspel idag. Det finns teman i gamla sagor som används om och om igen. Här kan du se några exempel på sådana teman: sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 43

43

2016-05-17 14:00


Från misslyckad, ful, fattig eller töntig till framgångsrik, snygg, rik och populär. Hur många filmer och tv-serier har du sett där huvudpersonen genomgår en sådan förvandling? Du kan säkert räkna upp en lång lista. Har du tänkt på att de alla är moderna versioner av sagan om Askungen? Fattiga, föräldralösa barn är vanliga i sagans värld, men också i många moderna berättelser. Vi bara älskar huvudpersoner att tycka synd om! I sagorna slåss huvudpersonen mot monster och farliga varelser som varulvar, troll, häxor och onda trollkarlar. Än idag slåss man mot samma faror i böcker, filmer och spel, även om de ibland bytts ut mot moderna gangsters och lönnmördare – ja, man kan säga att alla berättelser där det goda slåss mot det onda är baserade på de gamla sagorna.

2•

Reflektera Vilka böcker, filmer, tv-serier och spel känner du till som bygger på dessa gamla sagoteman? Skriv ner så många du kan komma på. Jämför med en kompis.

Sagornas ursprung

8

Vad gjorde människor på kvällarna innan det fanns tv och datorer? Jo, de samlades runt elden och berättade historier för varandra. Berättelserna spreds muntligt från person till person i många generationer innan man började skriva ner dem. Eftersom många berättelser till slut blev nerskrivna lever de kvar än idag så att vi kan läsa spännande sagor.

44 sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 44

2016-05-17 14:00


De berättelser man berättat i olika delar av världen liknar varandra mycket. De handlar till exempel om hjältar som strider mot fiender, om hur åskan och regnet uppstod eller om hur sköldpaddan fick sitt skal. Gemensamt för historierna är att de ofta har en sensmoral. Det betyder att de lär ut vad som är rätt och vad man ska akta sig för. En vanlig sensmoral i en saga kan vara att det goda alltid segrar över det onda, eller att man ska vara försiktig när man går i skogen. I Sverige handlade många sagor om kungar, drottningar, prinsar och prinsessor. I andra länder, där man inte hade kungar, handlade de istället om kalifer, kejsare, furstar eller tsarer. I vissa delar av världen kunde fienden vara en drake eller en elak häxa medan man på andra ställen kämpade mot lejon eller rövare. Ändå liknar sagorna varandra en hel del. En anledning är att människor i olika delar av världen har känt samma behov av att berätta spännande historier, för att varna för faror, eller lära barn och vuxna vad som är det rätta och hur dåligt det kan gå om man gör fel. En annan anledning är att historierna har spritts genom att människor har rest över världen och tagit med sig berättelser dit de kommit. Det finns olika sorters sagor: folksagor, konstsagor, myter, gudasagor, sägner, legender och fabler. I det här kapitlet kommer du att få lära dig om folksagor och konstsagor.

3•

7

Undersök a. Ta reda på vad en kalif och en tsar är. b. Ta reda på vad legender kan handla om.

sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 45

45

2016-05-17 14:00


Sagoillustratörer Sagoböcker har ofta vackra, fantasifulla illustrationer (bilder). Bilderna är nästan lika viktiga som själva sagan. Sagobilder är ofta fulla av små detaljer som man bara upptäcker om man tittar noga. Precis som det finns kända sagoförfattare, så finns det också kända sagoillustratörer. Här kan du läsa om några kända svenska sagoillustratörer. John Bauer 1882–1918 John Bauer är en av Sveriges och världens mest kända sago­ illustratörer. Han är berömd för sina fantasifulla och detalje­r ade bilder av troll i mörka, mystiska skogar. Jenny Nyström 1854–1946 Jenny Nyström målade tavlor och illustrerade sagor, böcker och tidningar, men blev mest känd för sina bilder av tomtar. Hennes tomtar är fortfarande vanliga motiv på bland annat vykort. Elsa Beskow 1874–1953 Elsa Beskow var både författare och illustratör. Hon började med att illustrera sagor av till exempel H.C. Andersen. Sedan började hon skriva och illustrera egna barnböcker, bland andra Sagan om den lilla, lilla gumman och böckerna om Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin.

Ilon Wikland född 1930 Ilon Wikland har illustrerat många av Astrid Lindgrens böcker, till exempel Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och sagorna i Sunnanäng. Hon har också skrivit egna bilderböcker.

72 sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 72

2016-05-17 14:01


Här skall du få en bit av en trollört som ingen mer än jag kan leta rätt på." Illustration av John Bauer, från sagan Pojken som aldrig var rädd av Alfred Smedberg. Bland tomtar och troll 1912.

sagor

SpeglaSpråket-ak7.indd 73

73

2016-05-17 14:01


l e t i p a K

5

Sakprosa

:

Laromedelstexter När du har arbetat med kapitlet ska du: ✽ känna till vad sakprosa är ✽

kunna sammanfatta en sakprosatext

känna till hur en informerande text är uppbyggd

kunna skriva en egen informerande text

148 dystopier

SpeglaSpråket-ak7.indd 148

2016-05-17 14:05


»

Alla ämnen är uppbyggda av oerhört små byggstenar som kallas atomer. Allt som är byggt av atomer har en massa och kallas av fysiker för materia. Ordet materia kommer från latin och betyder ämne eller stoff. Materia kan inte nyskapas eller förstöras. Materia kan bara omvandlas till andra former av materia. Du kanske har hört uttrycket ”inget kan försvinna, allt finns kvar”. Till exempel omvandlas veden till aska och rök när en brasa brinner. Alla atomer som fanns i veden finns kvar, men i andra former.

1•

Diskutera Varifrån tror ni att den här texten är hämtad? Hur förstår ni det? Motivera!

Sakprosa, vad är det? Ordet sakprosa är ett samlingsnamn för olika sorters texter som är baserade på fakta*. Du läser sakprosatexter nästan varje dag, både i skolan och på fritiden. Det finns många olika sorters sakprosatexter, men alla är skrivna för att ge information. Här är några exempel på sakprosatexter: ✽ läromedelstexter

✽ recept

✽ nyhetsartiklar

✽ instruktioner

✽ faktatexter

✽ labbrapporter

läromedelstexter

SpeglaSpråket-ak7.indd 149

*

fakta = något som är sant och som går att bevisa

149

2016-05-17 14:05


Sambandsord i sakprosa För att göra sakprosatexter tydliga använder man ofta sambandsord som hjälper läsaren att förstå hur olika saker hänger ihop. Sambandsord är små ord som eftersom, för att, på grund av och så att. De här orden gör texten mer förklarande. En annan sorts sambandsord är tidsmarkörer, som man använder för att förtydliga när och i vilken ordning saker händer. Exempel på tidsmarkörer är först, sedan, fortfarande, därefter och slutligen. Här kan du se exempel på meningar som innehåller sambandsord.

Tillsätt därefter resten av mjölet i omgångar och arbeta ihop till en deg, först med slev, därefter med händerna. Bad utrymt på grund av brand. Ett moln består av små vattendroppar eller kristaller. Eftersom dessa molndroppar är mycket små (några få tiotals mikrometer) kan de stanna kvar i luften genom att hålla sig svävande, till skillnad från regndroppar som är millimeterstora och tilläckligt tunga för att falla nedåt.

4•

Reflektera Från vilka typer av texter är exempelmeningarna hämtade? Hur förstår man det? Fundera först på egen hand och jämför sedan med en eller flera kompisar.

152 läromedelstexter

SpeglaSpråket-ak7.indd 152

2016-05-17 14:06


5•

Skriv Skriv av texten och lägg till de sambandsord som du tycker passar i sammanhanget. Välj bland sambandsorden nedan. Det är tillåtet att använda samma sambandsord på mer än ett ställe.

så att eftersom på grund av fortfarande därefter för att

800 barn dör varje dag

smutsigt

vatten. Rent vatten är en mänsklig rättighet, men

saknar 663 miljoner människor

tillgång till rent vatten och varje dag dör 800 barn under fem år

smutsigt vatten, brist

på toaletter och dålig kunskap om hygien. UNICEF kämpar över hela världen

förändra

situationen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder lösa vattenproblemen.

läromedelstexter

SpeglaSpråket-ak7.indd 153

153

2016-05-17 14:06


u ppgi ft Skriv en informerande text

S

1. Välj ett av ämnena eller kom på ett eget ämne att skriva om, kanske något du arbetar med i so eller no just nu.

✽ växthuseffekten ✽ fotosyntesen ✽ så styrs Sverige ✽ mänskliga rättigheter ✽ reptildjur

✽ en världsreligion

2. Sök information i minst tre olika källor. Använd faktaböcker från biblioteket, läromedelstexter eller hemsidor på nätet. Kontrollera källornas trovärdighet innan du använder informationen. Spara och skriv upp dina källor så att du kan göra en källförteckning. 3. Läs texterna och plocka ut nyckelord. 4. Planera din text med hjälp av skrivmallen för faktatexter. 5. Skriv ett första utkast till din text. 6. Förstärk gärna din text med bilder, tabeller eller diagram. 7. L äs igenom din text och gör eventuella ändringar. 8. Låt en kompis läsa din text och ge dig respons. 9. Gör de ändringar som behövs för att du ska känna dig helt nöjd med din text.

168 läromedelstexter

SpeglaSpråket-ak7.indd 168

2016-05-17 14:06


Skrivmall för faktatexter Huvudrubrik

Under huvudrubriken skriver du en inledande text. Man kan säga att du presenterar ämnet. Det kan du till exempel göra genom att ställa några lockande frågor till din läsare.

Mellanrubrik 1

Under mellanrubrik 1 skriver du lite mer övergri­- pande om ämnet. Tänk på att skriva om sådant som är viktigt att veta för att förstå fördjupningen i de följande styckena.

Mellanrubrik 2

I det andra stycket fortsätter du att skriva fördjupande. Du går in på detaljer och berättar om en specifik del av ditt ämne.

Mellanrubrik 3, 4, 5 och så vidare

I de följande styckena tar du upp och beskriver andra delar som har med ditt ämne att göra. Du väljer sedan själv om du vill lägga till fler mellanrubriker beroende på hur lång din text ska vara.

Källor

Här gör du en källförteckning där du tydligt redovisar de källor, som du har använt för att hitta information om ditt ämne.

Responsfrågor: ✽ Är språket formellt? ✽ Ger mellanrubrikerna rätt information? ✽ Finns det något som är otydligt? ✽ Finns det något som verkar plagierat? ✽ Är källförteckningen korrekt?

läromedelstexter

SpeglaSpråket-ak7.indd 169

169

2016-05-17 14:06


Vilka strategier hjälper elever att förstå obekanta ord i en text? Hur identifierar elever nyckelinformation? Och hur får elever förståelse för att läsning innebär mer än att förstå orden på raderna? I Spegla språket får eleverna redskap i form av strategier för läsning, skrivande och lärande i det inledande strategikapitlet. Kapitelindelningen som följer är genremedvetet upplagd och genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt, ett elevnära tilltal och mycket stöttning i form av mallar och modeller. 

Spegla Språket är en heltäckande läromedels­serie i svenska och svenska som andraspråk. Till varje årskurs finns en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning.

ISBN 978-91-523-2314-4

SpeglaSpråket_7_omslag_2_tryck.indd 1

7

Laila M. Guva o°

(523-2314-4)

spegla

Grundbok i s v en s k a

språket

spegla språket 7

spegla språket 7

Grundbok i svenska

*

Laila M. Guvå • Åse Wewel

Ase Wewel

2016-05-18 15:52

Profile for Smakprov Media AB

9789152323144  

9789152323144  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded