__MAIN_TEXT__

Page 1

Den magiska kulan Arbetsbok

Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Läs med ABC-klubben! Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med berättelsen om den magiska kulan. A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

1

978- 91- 27- 41986-5

9

Den magiska kulan_arbbok omslag.indd 1

789127

419865

s k i g a a k m u l n a e n D A R B ETS BOK

Q WÖ J G P Å R M S G KU A X N B C LT Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

1

2010-12-16 14.50


Innehåll Oo, och  Mm, ser Aa, är var Ss, en ett  Repetition 

 6  9 12 15 18

Hh  Pp, mig dig sig  Öö  Ff  Repetition 

70 73 76 79 82

Rr, här det  Ll, vi  Ee, du den  Nn, ha har  Repetition 

22 25 28 31 34

Yy  Gg  Bb Jj  Repetition 

86 89 92 95 98

Ii, kan inte  Tt, hon han  Vv, Ja nej  Dd  Repetition 

38 41 44 47 50

Cc  Xx  Ww Zz, Qq  Avslutande sidor

Ää  Kk  Åå  Uu  Repetition 

54 57 60 63 66

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................

........................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................

. ................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. .......................................

.......................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ....................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

102 104 106 107 108

2

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 2

2010-12-16 14.07


ja g

HEJ!

hej

JAG HETER ASTA.

HEJ!

Sigge

HEJ!

mamma

HEJ!

pappa

HEJ!

JAG HETER

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 3

Min familj

3

2010-12-16 14.07


A

anka

apa

Skriv så fina Aa du kan.

A a a Aa •

Så här kan •

• •

A a

• •

a också se ut.

• •

Fyll i alla Aa i kulan.

m kula

12

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 12

å

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2010-12-16 14.07


Hör du Aa? Ringa in.

axx ax Var hör du Aa? Skriv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 13

13

2010-12-16 14.07


Läs och dra streck.

Var är Asta?

är

var

Var är Sigge?

Var är mamma?

Hur många ljud hör du? Sätt streck.

Hitta a.

n 14

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 14

q

å Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2010-12-16 14.07


S

säl

Skriv så fina Ss du kan.

S S s s Ss •

• •

S s

• •

• •

Måla alla fält med Ss. n

i r

u

r

s

a

M R

a

Z

s S

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Denmagiskakulan_Arbetsbok.indd 15

C

S

g

s

O s

S

S

s

S

v l

s

R

Z

15

2010-12-16 14.08


Den magiska kulan Arbetsbok

Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar. Läs med ABC-klubben! Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med berättelsen om den magiska kulan. A-boken har lite text och många bilder. B-boken har lite mera text, men bilderna är lika många. C-boken har mycket text att läsa och inte så många bilder.

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben

1

978- 91- 27- 41986-5

9

Den magiska kulan_arbbok omslag.indd 1

789127

419865

s k i g a a k m u l n a e n D A R B ETS BOK

Q WÖ J G P Å R M S G KU A X N B C LT Ingela Felth Sjölund Pia Hed Andersson

1

2010-12-16 14.50

Profile for Smakprov Media AB

9789127419865  

Å Å Å Ö Ö G G G P P P X M C T S D en ma g i s k a k u l a n Å Å Å X Q Q Q Q Ö Ö Ö P P Ö J J J G G G J G J J J J 1 Ingela Felth Sjölund Pia H...

9789127419865  

Å Å Å Ö Ö G G G P P P X M C T S D en ma g i s k a k u l a n Å Å Å X Q Q Q Q Ö Ö Ö P P Ö J J J G G G J G J J J J 1 Ingela Felth Sjölund Pia H...

Profile for smakprov