9789187027000

Page 1


Kakan och Sladden B채sta v채nner.indd 2

2012-04-13 13.17


Kakan och Sladden B채sta v채nner.indd 3

2012-04-13 13.18


Läs också: Äventyr i Paradiset – Änglar, kakor och tappade tänder, av Moni Nilsson och Elin Lindell Hemliga fyran: Hunden som försvann, av Cecilia Lidbeck och Bettina Johansson Hemliga fyran: Spökjakt! av Cecilia Lidbeck och Bettina Johansson

© Text Moni Nilsson, 2012 © Bild Elin Lindell, 2012 Utgiven av Lilla Piratförlaget AB Omslag: Elin Lindell och Maria Svedberg/Happy Book Redaktör: Caroline Bruce Tryckt i Lettland av Livonia Print, 2012 isbn: 978-91-87027-00-0

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 4

2012-04-13 13.18


Slatten häller sand i sina fotbollsskor. Sen häller han ut den. Det blir en stor hög. Det är ganska trist. Slatten har ofta rätt trist. Ingen på hela gården vill leka med honom.

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 7

2012-04-13 13.18


Egentligen heter han Zlatan, efter pappas stora idol. Men ingen kallar honom det. Ingen utom pappa förstås. Det är han som har gett Slatten fotbollsskorna. Pappa vill att Slatten ska älska fotboll lika mycket som han, Diego och Rolle gör.

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 8

2012-04-13 13.18


Men Slatten hatar fotboll. Han hatar skorna ännu mer, men han tror att pappa blir ledsen om han inte använder dem. Så då gör han det.

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 9

2012-04-13 13.18


– Nu låter ni Slatten vara med, säger mamma varje gång de går ut på gården. – Visst, säger Diego och Rolle och klappar Slatten storebrorsigt på huvudet.

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 10

2012-04-13 13.18


Sen klappar de ner honom i sandl책dan. De ska spela fotboll. Alla f책r vara med. Alla utom Slatten.

Kakan och Sladden B채sta v채nner.indd 11

2012-04-13 13.18


Om man har två bröder som gillar att klappa en hårt på huvudet får man huvudvärk. Slatten har ofta huvudvärk. Mamma tror att han behöver glasögon. Slatten tror att han behöver nya storebrorsor.

Kakan och Sladden Bästa vänner.indd 12

2012-04-13 13.18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.