Page 1


Innehållsförteckning med översikt över hörövningar och consejos

Kapitel

Omslagets båda insidor

Hörövning E. = Ejercicio Consejos

Frases para ti y frases para la clase

Sida

6

¡Bienvenido…!

E.3: Uttal (ñ, ll, h, rr)

7 1 En Barajas 11 2 ¿Dónde está?

E.3: Vilka namn nämns? 1 Att arbeta med dialoger och samtal 2 Att lyssna och förstå E.5: Utrop på flygplatsen E.8: Uttal (ll, j/ge, qui/que)

14 3 ¿De dónde eres?

4 Lär dig den grammatik du behöver! E.4: Vilka städer och länder nämns? 5 Att lösa ett problem, att lära in

17 4 La prima de Chile

E.8: Uttal (ñ) 6 Att arbeta med berättande text E.9: Miguel y su maleta (dictogloss) 7 Lyssna och skriv en kort text!

22 Repaso 1

24 5

30 6 Dos países hermanos

repetition

Los regalos

33 7 Un paseo por Madrid 38 8 En casa 42 Repaso 2 repetition

44 9

La semana de Adela3 Arbeta tillsammans!

E.8: ¿Qué regalo para quién? 8 Att lära sig ord E.4: Las islas Canarias 9 Att läsa och förstå 10 Att förstå ord E.10: Dos turistas en Madrid

11 Berätta muntligt och skriftligt 12 Kommer du ihåg vad du lärt dig?

E.8: Räkneord E.10: Blanca berättar (dictogloss)

13 Våga göra fel!

E.6: La nota del padre Tarea D: Una tarjeta postal E.8: Räkneord E.9: Uttal (b, v) E.10: Uttal (ca, co, cu; p, t) E.11: Vokaler

14 Använd dig av minnesknep! 15 Vad innebär det att kunna ett ord?


Sida

50 10 Los preparativos para la fiesta

E.3: Una lista de la compra

57 11 Unas llamadas

E.3: Spanska förnamn E.4: Telefonsvarare E.6: Uttal (ch)

61 Repaso 3

64 12

17 Hitta din egen inlärarstil!

repetition

Un día especial

70 Repaso 4

16 Använd orden du lärt dig!

E.5: Prov på andalusisk spanska E.11: Ángel necesita descansar (dictogloss)

repetition

71 13 Tapas y copas

E.5: Eva y sus hijos, en el centro E.8: Sången Las Tapas

19 Formulera regeln med egna ord!

75 14 En la pizzería

81 15

¿Te gusta la música?

86 Repaso 5

18 Fantisera!

repetition

87 16 De compras

E.3: Räkneord E.5: Efterlysning på varuhus

90 17

¿Un futuro mejor?

20 Att besvara frågor på text

95 18

¿Qué deporte practicas?

E.4: Intervju om favoritsporter

21 Sök information på nätet!

99 Repaso 6

repetition

101 19

¿Qué tiempo hace?

E.2: Del sur al norte

104 20

¿Qué película echan?

22 Att använda den alfabetiska ordlistan

107 21 El cine español 109 22 ¿Aprobado o no? 114 23 Argentina

E.2: Årtal E.5: Vad får du veta om Miguel?

23 Jämför och dra slutsatser! 24 Lär in orden i ordfält!

114 24 Poder hispano 115 Kompletterande material till vissa övningar, bl.a. till parövningar (A–B-övningar) 119 Alfabetisk svensk-spansk hjälpordlista 125 Alfabetisk spansk-svensk ordlista
6 Dos países hermanos Tarea A´ Libro de textos: “Fundera över vad du ...”

España Ejercicio 1 A B C

Berätta om Spanien på svenska. Välj ut ur texten några fakta om Spanien. Gör en mindmap/minneskarta. Jämför med en kamrat. Berätta på spanska för varandra.

Consejo 9

förstå Att läsa och

att t viktigt sätt du använt et ndera fu t at en lig I Tarea A har ståelse, näm ör sf lä vet n ed da m d du re arbeta skaper och va un rk fö na di över r texten. a innan du läse era över vilk xt ska du fund te s en rt r so se lä en Innan du era över vilk lig r du har, fund förväntninga rättelse, en ro . Är det en be ion, sa kt lä ru a st sk in du en text reklamtext, en , ga sa en , historia, en , en sångtext text, en dikt en informativ dialog? kapitel 6 rna visar att ne io at tr us ill och Chile. Rubriken och om Spanien er xt te a iv är informat

Chile Tarea A Libro de textos: “Fundera över vad du ...”

Ejercicio 2 Arbeta på samma sätt som i uppgiften om Spanien i Ejercicio 1.

Ejercicio 3 A Är följande påståenden korrekta? Markera med rätt (R) eller fel (F). 1 Las islas Baleares están al oeste de España. 2 España es una república moderna. 3 En España hay unos sesenta y cinco millones de turistas cada año. 4 En España hay cuatro idiomas oficiales. 5 El euro es la moneda de Chile. 6 Chile limita con cuatro países. 7 La capital de Chile se llama Santiago. B Korrigera de påståenden som inte stämmer.

30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


6 | Dos países hermanos

Ejercicio 4 .    A Lyssna och fyll i de ord som fattas: Las ..... Canarias están en el Océano ...... . Son siete: el Hierro, la Palma, la Gomera, ....., Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. En Tenerife ..... el Teide, un volcán y el pico más alto de ...... Canarias es una de las 17 comunidades autónomas de España. Las dos ..... principales son Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran ...... . En Canarias hay casi diez ..... de turistas cada año. Canarias exporta por ejemplo tomates, ..... y fruta, sobre todo plátanos.

B Rätta och läs texten. Nya ord finns i den alfabetiska ordlistan.

En una playa de Gran Canaria.

C Välj fem fakta om Kanarieöarna och berätta på spanska för en kamrat.

Ejercicio 5 A Skriv på spanska en kort text om Sverige eller om ett annat land som du väljer själv.

Använd texterna om Spanien och Chile som utgångspunkt. Behöver du fler fakta kan du leta på nätet, t.ex. www.google.se eller www.google.es, eller i en faktabok.

B Gör en broschyr om det land du valt, gärna med bilder.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

31


6 | Dos países hermanos

Ejercicio 6

Consejo I0

Öva läsförståelse.

Att förstå ord

A Läs texten och fundera över hur du gör för att förstå orden och innehållet:

I texterna om Spanien och Chile räcker det med att du förstår innehållet. Då behöver du inte lära in alla orden.

Madrid es la capital de España, con unos När du lär dig spanska upptäcker du att du redan kan förstå många ord fastän du inte sett dem tidigare. Det gör du därför att de tres millones de habitantes. Es una ciudad liknar ord i svenskan, i ett annat förstaspråk eller kanske i andra muy abierta y la gente es muy amable. En språk du läser. Madrid hay muchos museos de pintura, como Ta dig tid att fundera över vad ett ord kan betyda innan du slår el Prado y el Reina Sofía y también hay upp det i ordlistan. Fundera också på i vilket sammanhang ordet importantes parques y monumentos. står. Läs hela meningen där ordet ingår och kanske också några meningar till, så kan du få förklaringen. Pero lo más importante de Madrid es la vida de la calle, la comunicación directa entre la gente. En Madrid hay siempre tiempo para hablar con un vecino o para tomar algo en uno de los muchos bares y cafeterías.

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía, en Madrid.

B Markera vid orden nedan med siffrorna 1–5 om du förstod orden genom 1) 2) 3) 4) 5)

sammanhanget likheter med ord i andra språk du kan likheter med andra ord i spanskan bilder andra sätt

la capital millones habitantes amable museos

museos de pintura importantes hay parques la gente

C Jämför med en kamrat. Diskutera hur ni kom fram till vad orden betyder. 32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


20 ¿Qué película echan? Tarea A` Libro de textos, efter rad 18: “¿De qué película habla...?”

Ejercicio 1 Libro de textos, efter rad 32:

Arbeta i grupper om tre. Läs samtalet i roller. Byt gärna roller med varandra.

Ejercicio 2 Hitta fraserna i Libro de textos.

A B

Leta efter de spanska motsvarigheterna till 1 ... vad skulle du vilja se? 2 ... jag skulle också vilja se ... 3 Jag gillar Santiago Segura. 4 Hur dags börjar den (= filmen)? 5 Var ska vi träffas? Rätta.

Ejercicio 3 Frågeord och ordförråd

A B C

104

Översätt till spanska: 1 Vad (¿De qué) handlar Amenábars film om? 2 Varför vill José inte se filmen av Spielberg? 3 Var ger de en film av Segura? 4 Hur dags slutar filmen? 5 Hur dags ska Enric, Carmen och José träffas? 6 Var ska de träffas? 7 Var ligger Apollo-baren? Rätta med hjälp av texten. Arbeta två och två. En av er frågar på spanska. Kamraten besvarar frågan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


20 | ¿Qué película echan?

Ejercicio 4

Kom ihåg Consejo I9

Empezar, §28 A

Lär dig de sex formerna i presens av verbet empezar. Skriv upp dem bredvid de sex formerna av cenar. Jämför verbformerna. Vilka skillnader ser du?

Películas y Cartelera Consejo 22

an alfabetiska ordlist Att använda den vad ut t först försöka lista Du har övat dig i at i m de p up du slår orden betyder innan också i Libro de så r Gö . an ist rdl styckeo t r får du öva dig i at hä n textos, Tarea B. Me n. etiska ordlista använda den alfab

Tarea B` Libro de textos: Contesta las preguntas de la Tarea B.

Ejercicio 5 Arbeta i par.

A Ställ samma frågor som i Tarea B 4 och fråga på samma sätt om de andra filmerna. B Läs om filmerna och berätta för varandra på svenska vad de handlar om. C Välj en av filmerna och berätta på spanska vad den handlar om.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

105


20 | ¿Qué película echan?

Ejercicio 6

Kom ihåg Consejos I3

Föreslå att ni ska gå på bio.

A Arbeta i par. Utgå från underlaget nedan. Det finns många möjligheter. Person A

Föreslår att ni ska gå på bio i eftermiddag. Frågar varför. Föreslår att ni ska gå på kvällen, och frågar om det är OK.

Väljer ur annonserna.

Person B

a Funderar; vet inte. d a d a d a

Förklarar att han/hon har en viktig träff i eftermiddag.

Säger att han/hon tror det. Frågar vad det finns för filmer. Säger att han/hon skulle vilja se ...

Ni kommer överens om film, var ni ska träffas och när ni ska träffas.

B Byt roller. C Skriv var och en en egen dialog.

Ejercicio 7 ¿De qué trata la película?

Försök att på spanska beskriva en film du sett. “La película ... trata de ... .”

106

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

och I8

2


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10

Grafisk form: Leif Eriksson, Byrån på landet Tecknare: Martin Ehrling Bildredaktör: Lena Nistell Ett varmt tack till Lilian Fredriksson som medverkat i det redaktionella arbetet och utarbetandet av ordlistorna. © 2006 Ulla Håkanson, Fernando Álvarez Montalbán, Hans L Beeck och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Buena idea 1, Libro de trabajo ISBN 978-91-622-6908-1 Första upplagan Andra tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Sweden by Elanders, Vällingby 2007  54481

9789162269081  
9789162269081