9789140689238

Page 1

SVENSKA Prima svenska är en läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Paketet innehåller en välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation, samt en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska, självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning. Prima svenska 6 Basbok har vi fyllt med innehållsrika, elevnära texter och kreativa uppgifter för att lärare och elever ska kunna skapa en meningsfull svenskundervisning tillsammans.

SVENSKA 6

Gör alla till stjärnor

SVENSKA

Prima svenska 6 innehåller åtta teman som uppmuntrar till eftertanke och diskussion: • • • •

Framtiden Årstider Gott och ont Identitet

• • • •

6

Natt och dag Europa Projekt Språk

Författare till Prima svenska 6 är Ulf Eskilsson. Han arbetar som lärare på Ulrikaskolan i Ulricehamn och har många års erfarenhet av undervisning på mellanstadiet.

ISBN: 978-91-40-68923-8

Ulf Eskilsson

40689238_oms.indd 1

2016-02-23 11:10


INNEHÅLL

FRAMTIDEN ........................ 8

GOTT OCH ONT ............... 42

Samtala • Framföra egna åsikter • Samtala i en grupp

Läsa • Olika lässtrategier • Reflektera efter läsningen • Analysera bilder och hemsidor

Skriva • Olika typer av texter Läsa • Olika lässtrategier • Reflektera efter läsningen

ÅRSTIDER ......................... 26 Samtala • Muntlig redogörelse • Samtala om ett givet ämne Läsa • Olika typer av texter • Olika lässtrategier Skriva • Olika typer av texter • Skriva en faktatext • Arbeta med respons • Regler för språkriktighet

Skriva • Olika typer av texter • Arbeta med respons Samtala • Samtala om ett ämne • Framföra egna åsikter • Diskutera ett ämne • Ställa frågor och följdfrågor Källkritik • Värdera källor Hållplats för kunskapskraven .................... 61

IDENTITET ......................... 62 Samtala • Sortera argument • Framföra egna åsikter • Diskutera ett ämne Skriva • Olika typer av texter • Olika berättartekniker Läsa • Olika lässtrategier • Reflektera efter läsningen • Enkla texter på de nordiska språken

4

40689238.indb 4

2016-02-23 11:31


INNEHÅLL

NATT OCH DAG ............... 82

PROJEKT.......................... 114

Läsa • Olika lässtrategier • Reflektera efter läsningen • Analysera bilder och illustrationer

Läsa • Olika lässtrategier • Reflektera efter läsningen

Samtala • Muntliga presentationer • Framföra egna åsikter • Diskutera ett ämne Skriva • Skriva berättande texter • Skriva faktatexter • Regler för språkriktighet

Skriva • Skriva texter till olika mottagare Samtala • Resonera om ett ämne • Muntliga presentationer • Ställa frågor och följdfrågor Källkritik • Värdera källor Utvärdering .......................... 127

EUROPA ................................. 98 Läsa • Olika lässtrategier • Resonera om innehållet • Analysera text och bild • Analysera diagram Skriva • Olika typer av texter • Förstå och använda ämnesspecifika ord och uttryck Samtala • Samtala och ställa följdfrågor Källkritik • Granska en hemsida kritiskt • Söka information • Värdera olika källor

SPRÅK ............................. 128 • • • • • • • • • • •

Skönlitteratur Läsning och lässtrategier Olika typer av texter Skrivprocessen Respons Söka information – Källkritik Skiljetecken Stavning Ordklasser Snabblexikon om språk Lärstrategier

Hållplats för kunskapskraven .................. 113

5

40689238.indb 5

2016-02-23 11:31


FRAMTIDEN

Fakta: Aldrig har så många människor på jorden gått i skola som nu. Källa: www.milleniemalen.nu

Åsikt: Det är viktigt att människor lär sig läsa, skriva, samtala och tänka för att då kan de vara demokratiska medborgare och samarbeta.

Fakta: Jag ska börja i årskurs 6 och få betyg två gånger. Åsikt: Jag tycker att det ska bli spännande med betygen, nytt språkval och de nationella proven.

KUNSKAPSKRAV

MÅL Samtala

Läsa

• Kunna framföra egna åsikter • Kunna samtala i en grupp

• Kunna använda olika lässtrategier • Kunna berätta om reflektioner efter sin läsning av faktatexter

Skriva • Kunna skriva olika typer av texter

88

40689238.indb 8

2016-02-23 11:31


SAMTALA

Klassbloggen åk 6

Sök

SKOLSTART Det var lite pirrigt i morse. Det är alltid spännande att träffas efter ett sommarlov. En lärare var jättepinsam och gav oss kommentarer om att vi hade växt och förändrats över sommaren. Några i klassen hade testat en ny klädstil och när läraren pratade om pubertet första dagen så himlade några med ögonen. Läraren berättade om att alla ska genomgå en hormonell förändring och att det är kroppens egen klocka som sätter igång den. Vi fick tipset att fråga våra föräldrar om de kom tidigt i puberteten eller sent. Läraren sa att det kan vara jobbigt att vara först eller sist för de flesta i den här åldern vill vara som alla andra. Pinsamt. Vi pratade mycket om schemat, läroböcker och nyheter. Det här är en nyhet: Vi har skaffat en klassblogg där vi får turas om att berätta för varandra och föräldrarna om vad vi gör i skolan. Alla föräldrar och elever får ett lösenord så att vi inte behöver vara anonyma eller tänka väldigt mycket på nätsäkerheten. Vi kan be om hjälp med att bearbeta texten så att vi säger det vi vill säga. Vi förstår att våra lärare vill att vi ska kommunicera och öva oss på alla förmågorna.

Senaste inläggen • Skolstart Om oss Logga ut

Skoldagen gick fort och efter lunchen så var nästan allt som vanligt igen. : )

1

a. b. c. d. e. f.

Vad är detta för typ av text? SPRÅK Olika typer av texter Hur läser man en blogg? Vilka negativa kommentarer finns det i texten? Varför tror du att läraren pratade om puberteten? Vad kan det finnas för risker med att ha en klassblogg? Förklara följande ord i texten: kommentarer, pubertet, hormonell förändring, schema, anonyma, nätsäkerhet, kommunicera och förmågor.

9

40689238.indb 9

2016-02-23 11:31


JÄMFÖRA

KLASSFOTO ÅK 6 Får jag sitta ner eller får jag stå upp? Vem placeras jag tillsammans med? Blir det samma plats som förra året? Fotografen ställer upp oss och spanar in hur långa vi är.

Bakre raden från vänster: Linnea, Ella, Wilma, Lucas, Alva, Julia, Oskar Mellersta raden: Lärare Maria, William, Alice, Hugo, Alexander, Khatam, Elsa, Erik, lärare Peter Främre raden: Ahmed, Emma, Isak, Maja, Filip, Elias 2

a. Varför tar många skolor skolfoto just vid skolstarten? b. Studera statistiken över namn i Sverige på statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se. (Sök efter ”Hur många heter …?”) c. Vad betyder olika namn på olika språk? Sök på internet. d. Varför är det stor bokstav på namn? e. Skriv upp flickornas eller pojkarnas förnamn i alfabetisk ordning. f. Skriv en kort positiv beskrivning av en elevs utseende och klädsel utan att säga namnet. Läs upp varandras beskrivningar och gissa vem det är. g. Jämför klassfotot med din klass. Vilka likheter och skillnader ser ni? Jämför antal elever, pojkar, flickor, namn, frisyrer, längd och klädsel.

10

40689238.indb 10

2016-02-23 11:31


JÄMFÖRA

KLASSTRÄFF 40 ÅR SENARE Har du någon förälder som fortfarande träffar en gammal klasskamrat? Har dina föräldrar varit på en klassträff som vuxna?

Bakre raden från vänster: Linnea, Ella, Wilma, Lucas, Julia, Oskar Mellersta raden: Lärare Maria, William, Alice, Hugo, Alexander, Khatam, Elsa, Erik, lärare Peter Främre raden: Ahmed, Emma, Isak, Maja, Filip, Elias

3

Varför har klasser ibland återträffar efter många år? Vilken person fattas? Vilka orsaker kan det finnas? Vilken person tycker du är sig mest lik? Motivera. Vilken person tycker du är sig mest olik? Motivera. Vem är det? Det är en man. Han har glasögon. Han står mellan två kvinnor. Han är tunnhårig. f. Hur vill du ha det om 40 år? a. b. c. d. e.

11

40689238.indb 11

2016-02-23 11:31


BEDÖMNING

ETT NYTT LÄSÅR Hur var ditt förra läsår? Vad vill du göra bättre under det här läsåret? Du är i skolan för att lära dig om det som står i läroplanen och samtidigt är det ditt liv med vuxna och elever som pågår.

December: Tankar från elever i åk 6 innan de fått sina betyg. Jag har ingen aning om vilka betyg jag ska få utom i idrott och slöjd för där har läraren pratat med mig och förklarat.

Mina föräldrar vill att jag ska ha höga betyg, men jag känner på mig att det blir mest E och D.

4

Jag hoppas att jag ska få många A eller B för det fick min storasyster.

Mitt betyg i svenska blir inte så högt för att jag tycker att det är svårt att skriva texter, men jag läser och förstår bra.

a. Förklara följande skolord genom att sätta in dem i var sin mening som visar att du förstår ordet: klass, elev, lärare, betyg, läsår, frånvaro, hösttermin, vårtermin och lov. b. Skriv upp månaderna under ett läsår. Fyll i dina lov och markera när du ska ha nationella prov och få betyg. c. Vilket betyg får eleven i ämnet svenska? F E D C B A Exempel på delar av svenskämnet

E

C

Samtala

X

Skriva

X

Läsa

X

Källkritik

A

X

12

40689238.indb 12

2016-02-23 11:31


LÄSFÖRSTÅELSE

Januari: Tankar från elever i åk 6 efter att de fått sina betyg. Mina föräldrar blev nöjda men jag tycker att det är orättvist att de jämför med mina syskon.

Mina betyg blev både bra och dåliga. Jag ska bli bättre på att räcka upp handen och vara mer aktiv på lektionerna. Läraren måste få hjälp med att se vad jag kan.

Jag blev väldigt nöjd med mina betyg, utom i idrott. Jag hade dåligt på ett prov om allemansrätten och om hur man förebygger skador. Jag springer och hoppar bäst i klassen men det hjälpte inte.

Vi märkte att en av våra lärare satte lägre betyg på alla. Hur kan det vara så?

Mars: Tankar från elever i åk 6 efter att de haft nationellt prov i svenska. Det var en magisk stämning när läraren läste upp instruktionen och vi skulle ha provet då vi skulle skriva texter. När alla började jobba var det knäpptyst. På rasten efteråt kändes det bra och vi var flamsiga.

5

a. b. c. d.

På läsförståelsen hann jag med precis allt, det var mycket att läsa och vi höll på länge. Mamma har tjatat på mig att jag ska kontrollera mina svar i slutet. Då hittade jag en sida jag hoppat över. Stressss!

Vilka är de mest positiva kommentarerna under de olika rubrikerna? Vilka är de mest negativa kommentarerna under de olika rubrikerna? I vilka skolämnen kommer du att få betyg? På vilka olika sätt kan ni visa era lärare vad ni kan, så att de kan sätta rätt betyg?

13

40689238.indb 13

2016-02-23 11:31


ARGUMENTERA

ARGUMENT FÖR OCH EMOT BETYG

6

Det är bra att få reda på hur man ligger till i ett ämne.

Man pluggar ju inte mer för att man får dåliga betyg.

Jag får en klump i magen av allt betygsprat.

När barnen får betyg får föräldrarna bättre information om hur det går i skolan.

Yngre barn har svårt att förstå hur man kan sätta betyg rättvist.

Riksdagen har bestämt om betygen så det är bara att plugga.

Ingen lärare sätter riktigt rättvisa betyg.

Bråkiga elever får sämre betyg fastän de kanske kan en hel del.

Det blir bara masso r med prov för att läraren ska kunna dela ut poäng och bety g.

a. b. c. d.

Vilket argument är bäst för betyg? Vilket argument är bäst emot betyg? Vad tycker du om betyg i åk 6? Nu ska ni ha en debatt där en är ordförande och ansvarar för en talarlista dit man får anmäla sig med en handuppräckning. Namnet skrivs upp och sedan stryks det när man har fått säga sitt. Välkomna till en debatt som handlar om betygen. Ni begär ordet genom att räcka upp handen och när jag antecknat namnet på listan och nickat till er kan ni ta ner handen. Kom ihåg vad du ska säga tills det är din tur. Jag lämnar ordet till …

14

40689238.indb 14

2016-02-23 11:31


LÄSFÖRSTÅELSE

UTBILDNING Skollagen Grundskolan

Gymnasium

”Utbildningens syfte 2§ Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

För att komma in på ditt program på gymnasiet används dina betyg. Du måste vara godkänd i många ämnen och ditt meritpoäng hjälper dig att komma in på din linje eller skola.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”

7

Vanliga högskoleförberedande program att välja på är: teknikprogrammet, natur vetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet och estetiska programmet. Det finns också olika yrkesprogram som bygg och anläggning, restaurang och livsmedel och vård och omsorgsprogrammet.

Vem har bestämt vad som står i skollagen? Vad uttrycker det sammansatta ordet grundskola? Hur många årskurser är det i grundskolan? Var finns närmaste gymnasieskola? Känner du någon som går på ett gymnasium? Vad säger de? f. Vilket program vill du välja? g. Vad menas med en högskola eller ett universitet? h. Vilka högskolor och universitet känner du till? a. b. c. d. e.

15

40689238.indb 15

2016-02-23 11:31


RESPONS

BERÄTTA OM DITT DRÖMYRKE I SKOLTIDNINGEN Här har två elever fått skriva om sitt drömyrke. De har också fått respons från sina lärare.

Pilot – Mitt drömyrke Min mosters sambo är pilot och han trivs med sitt jobb. När han berättar om hur han åker runt jorden och sover på olika hotell blir jag avund sjuk. För att bli pilot måste man kunna många saker. Ingen vill väl åka med någon en mil upp i luften om man inte är att lita på. När piloter pratar med trafiktorn och ska landa behöver de kunna förstå och uttrycka sig på olika språk. Mycket i cockpiten är datoriserat så jag tränar mig på att bli bra på att använda mig av datorer. Lönen är bra men nack delen är att man är borta hemifrån mycket ibland, säger min mosters sambo. Walid

Fotbollsproffs – Mitt drömyrke I alla yrken gäller det att vara proffessionell! Det betyder att du ska kunna en massa skills och du ska lyckas och få pengar. Jag vill bli fotbolls profs ute i europa. Jag spelar fotboll varje dag både IRL och på datan. Jag tänker och drömmer om fotboll. Jag är beredd att göra allt för att lyckas. Mitt favoritlag är Barcelona så jag ska lära mig spanska. Sanna

16

40689238.indb 16

2016-02-23 11:31


BEDÖMNING

ATT BEDÖMA RESPONS PÅ TEXTEN:

RESPONS PÅ TEXTEN:

Pilot – Mitt drömyrke

Fotbollsproffs – Mitt drömyrke

Innehåll. Texten har ett tydligt innehåll och den innehåller flera motiv till att vilja bli pilot.

Innehåll. Texten handlar om drömyrket men eleven går inte in på hur målet ska nås. Eleven beskriver inte rollen i laget och olika tekniker som kan utvecklas.

Struktur. Texten har en tydlig styckeindelning där det första fungerar som en inledning och det tredje stycket blir en avslutning där moster knyter ihop texten. Språk. Ordvalet är passande och de typiska orden som flygtorn och cockpit ger en förstärkande effekt.

8

Struktur. Texten är skriven i ett stycke och är begriplig. Språk. Ordvalet är inte anpassat till uppgiften då det innehåller förkortningar och engelska uttryck.

Skrivregler. Det finns två felaktiga särskrivningar i texten.

Skrivregler. Texten har flera stavfel och vid ett tillfälle har eleven glömt stor bokstav.

Helhetsbedömning. Sammantaget bedöms den här texten nå betygssteget B.

Helhetsbedömning. Sammantaget bedöms den här texten nå betygssteget E.

Lärare 1

Lärare 2

a. Jämför de olika bedömningarna. Håller du med? b. Skriv en egen text om ditt drömyrke. c. Låt en kamrat bedöma din text och ge respons med förbättringsförslag. SPRÅK

Skrivprocessen

17

40689238.indb 17

2016-02-23 11:31


KRITISKT TÄNKANDE

Ur filmen Det femte elementet (1997). Vad vill avsändaren bakom reklamen att vi ska känna och tänka när vi ser filmen? Ge flera exempel.

PRODUKTPLACERING Du blir påverkad av det du upplever, det du läser och de människor du möter. För att du ska bli uppmärksam på att andra försöker påverka dig ska du nu få testa hur det är att påverka andra. De som gör reklam försöker smyga in sina produkter eller varumärken i böcker, dataspel och filmer så att du i förlängningen ska köpa varan. När du upplever något är du inte beredd på att försvara dig. Se upp! 9

a. Du ska skriva en kort text om din framtid och i den ska du göra reklam för en produkt eller ett varumärke. Det är lättare om du smyger in det i mitten av texten. Du kan till exempel skriva om när du utbildar dig eller om en resa du gör i framtiden. b. Därefter ska du läsa upp texten för en kompis som ska komma på vad du gör smygreklam för.

18

40689238.indb 18

2016-02-23 11:31


MUNTLIG REDOGÖRELSE

OM FRAMTIDEN Du ska berätta om din syn på framtiden för två kompisar i cirka 2 minuter. Förklara hur du tror att bostäder, mat, kläder och klimat kommer att förändras i framtiden.

10

BOSTÄDER

Om 10 år

Om 100 år

MAT

Om 10 år

Om 100 år

KLÄDER

Om 10 år

Om 100 år

KLIMAT

Om 10 år

Om 100 år

a. Förberedelser: • Du ska först göra en tankekarta som du får titta på när du presenterar din syn på framtiden. • Du ska ha en tydlig inledning, avsnitt och en tydlig avslutning. • Du ska ha ögonkontakt med kamraterna och vara engagerad. • Lägg tankekartan framför dig och redovisa stående. • Öva dig först genom att berätta tyst för dig själv. Ta tiden. b. Din lärare gör grupper så att ni kan redovisa för varandra.

Utvärdering • Höll du dig till ämnet? • Hade du inledning, avsnitt och en tydlig avslutning? • Hade du ett språk så att alla förstod? • Tittade du på publiken och visade att du ville att de skulle lyssna på dig?

19

40689238.indb 19

2016-02-23 11:31


STRATEGIER FÖR ATT LÄRA

STUDIETEKNIK En idrottsman har ett tydligt mål för framtiden och tränar sin kropp, sina tankar, samspelet, tekniker, testar utrustning och övar massor. När du lär dig nya saker ska du jobba smart så att du lär dig så mycket som möjligt på bästa sätt. Här presenteras några olika sätt att lära sig mera på:

Använd flera sinnen Ät en godisbit och försök att minnas smaken! Säg godisets namn. Studera färgen. Studera formen. Studera konsistensen. Rör med ett finger på godisbiten vid örat, lyssna. Lukta på den. Slicka på den en gång och känn smaken. Bit av en bit och tugga sönder den och lyssna, lukta och smaka. Svälj biten. Tänk kritiskt Jämför med egna erfarenheter. Har du varit med om något liknande? Kan det vara sant? Hur kan man kontrollera sanningen? Dela upp ämnet i olika underrubriker Få en bild av hur det ser ut eller fungerar. • Gör en tankekarta. • Skriv stödord. • Stryk under med färgpennor. • Rita eller beskriv. Ställ frågor och sök svaret från olika källor • Var nyfiken. • Ställ följdfrågor. Förstå ord och begrepp • Finns det något liknande ord? • Slå upp ordet på nätet eller i en ordlista.

20

40689238.indb 20

2016-02-23 11:31


STRATEGIER FÖR ATT LÄRA

Använd det du lärt dig Då blir det meningsfullt och på riktigt. • Skriv texter. • Berätta för andra. • Gör en sång om det. Repetera ofta Hjärnan behöver flera påminnelser om att det du jobbar med ska sparas och användas senare.

12

11

a. Vilka tre studietips tycker du är bäst? b. Hur läser du på läxor?

Klassen ska nu få studera två bokkaraktärer. Ni ska jämföra de två bokkaraktärerna Pippi Långstrump och Katitzi.

a. b. c. d.

Hur tar ni reda på författarna och när böckerna skrevs? Vilka boktitlar finns det med bokkaraktärerna? Vad vill författarna berätta med hjälp av sina karaktärer? Vilka likheter finns det mellan flickorna? Vilka olikheter? Pippi Långstrump

Katitzi

e. Vilka studietekniker använde klassen vid arbetet med bokkaraktärerna? SPRÅK

Lärstrategier

Prognos Du ska nu få läsa ett utdrag ur boken Hungerspelen av Suzanne Collins. Det är den första boken i en trilogi som också har filmats. Varför tror du att den heter Hungerspelen?

21

40689238.indb 21

2016-02-23 11:31


LÄSA SKÖNLITTERATUR

Ur

HUNGERSPELEN

av Suzanne Collins

”Jag står i en grupp sextonåringar från Sömmen. Vi nickar spänt mot varandra och vänder sedan vår uppmärksamhet mot den provisoriska scen som byggts upp framför Rättens Hus. På den finns tre stolar, en talarstol och två stora glasklot, ett för pojkar och ett för flickor. Jag stirrar på papperslapparna i flickornas klot. På tjugo av dem står det Katniss Everdeen med prydlig handstil. Två av de tre stolarna är upptagna av Madges far, borgmästare Undersee, en lång, flintskallig man, och Effie Trinket, som är eskort till Distrikt 12 och nyligen har anlänt från huvudstaden med sitt otäcka vita leende, rosatonade hår och vårgröna dräkt. De mumlar något till varandra och ser sedan bekymrat på den tomma stolen. I samma ögonblick som rådhusklockan slår två slag kliver borgmästaren fram till talarstolen och börjar läsa. Det är samma berättelse varje år. Han berättar historien om Panem, landet som reste

22

40689238.indb 22

2016-02-23 11:31


LÄSFÖRSTÅELSE

sig ur askan av det som en gång kallades Nordamerika. Han talar om katastroferna, torrperioderna, stormarna, bränderna, de stigande haven som uppslukade så mycket av landet och det brutala kriget om det lilla som blev kvar. Resultatet blev Panem, den strålande huvudstaden och runt den tretton distrikt som skänkte fred och välstånd åt sina medborgare. Sedan kom de mörka tiderna då distrikten gjorde uppror mot centralmakten. Tolv distrikt besegrades, det trettonde utplånades. Förräderifördraget gav oss nya lagar som en garant för freden. Fördraget gav oss också Hungerspelen, för att vi aldrig ska glömma att de mörka tiderna inte får upprepas. Reglerna i Hungerspelen är enkla. Som straff för upproret måste varje distrikt tillhandahålla en flicka och en pojke att delta. De kallas spelungdomar. De tjugofyra spelarna hålls instängda på en vidsträckt utomhusarena som kan bestå av allt från brännhet öken till frusen ödemark. Under ett antal veckor utspelar sig en kamp på liv och död. Den sista överlevande spelaren vinner.”

13

Hitta information a. Hur gammal är huvudpersonen? b. Vad heter huvudpersonen? Dra enkla slutsatser c. Varför vill ingen bli utvald? d. Vad tycker huvudpersonen om personerna på scenen? Varför? Sammanfatta och tolka e. Hur bildades Panem? f. Varför genomför man Hungerspelen? Granska och värdera g. Skriv av en mening som visar att boken utspelar sig i framtiden. h. Vilket är originalspråket på boken? Varför tror du det?

23

40689238.indb 23

2016-02-23 11:31


SKRIVA BREV

ETT BREV OM DIN FRAMTID 14

Du ska skriva ett brev till en vuxen och berätta om din framtid. Du får stöd av olika ämnesområden som du ska ha med.

Välj en vuxen mottagare till ditt brev. Välj bland lärare, rektor, föräldrar, övrig personal, släktingar eller andra vuxna som du känner. Förslag på styckeindelning: Hej XX

Ort XX/ XX XXXX

Inledning

Förklara varför du skriver.

Årskurs 6

Hur tror du läsåret blir? Hur ska det bli att få betyg och ha de nationella proven?

Högstadiet

Hur tror du att det blir att gå på högstadiet? Vilka förändringar innebär det?

Gymnasiet

Ska du gå på gymnasiet? Var? Vilken linje vill du välja på gymnasiet?

Yrke

Vad vill du jobba med i framtiden? Varför?

Högskolan

Om du läser på högskolan, vad vill du utbilda dig till?

Fritiden

Vad tror du att du har för intressen och fritidsaktiviteter när du är vuxen?

Familj

Tror du att du kommer att ha en familj i framtiden? Hur tror du att den kommer att se ut?

Avslutning

Tacka för att personen läst brevet och uppmana den gärna att höra av sig med ett brev eller mail. Hälsningar från XX

SPRÅK

Skrivprocessen

24

40689238.indb 24

2016-02-23 11:31


UTVÄRDERING

UTVÄRDERING I GRUPP Ni får gärna leta upp rätt sida i boken för att komma ihåg hur ni arbetade. • Vilken uppgift i temat tyckte du var mest lärorik? • Hur skulle det fungera om er klass skulle ha en klassblogg? Risker och möjligheter? • Vad tycker du om att få betyg i december? • Hur känns det med de nationella proven i svenska? • Vilket yrke vill du ha i framtiden? Varför? • Vad lärde du dig av att läsa texten ur Hungerspelen? • Hur gick det att skriva ett brev till en vuxen? • Vilka studietips ska du använda? • Hur känns det att använda det sista temat, SPRÅK ? • Förklara uttrycket: ”Motivation slår begåvning.” • Förklara tillsammans följande ord: utbildning, bedöma, studieteknik, bokkaraktärer, grundskola, gymnasium.

• Hur gick det att utv ärdera i er grupp? • Lyssnade ni på va randra? • Fick alla prata? • Pratade ni färdigt om en fråga åt gången? • Vilket betyg skulle ni sätta på gruppens arbete med att göra utvärderingen tillsamm ans? F E D C B A

25

40689238.indb 25

2016-02-23 11:31


ÅRSTIDER När hösten kommer smygande somnar träden inom kort Löven fylls med färger, men vissnar sakta bort Ute i trädgården blir gräset brunt och platt Dagarna bli korta, kvällen blir till natt Istället sitter vi inne, vi kryper tätt intill Att sova hela hösten, är det enda som jag vill

KUNSKAPSKRAV

MÅL Samtala

Skriva

• kunna göra en muntlig redogörelse med tydlig inledning och avslutning, med hjälp av stödord • kunna samtala om ett givet ämne

• kunna skriva olika typer av texter (berättande text med miljöbeskrivning) • kunna värdera olika källor och skriva en egen faktatext • kunna bearbeta och förbättra texter efter respons • kunna använda regler för språkriktighet

Läsa • kunna läsa olika typer av texter • kunna använda olika lässtrategier

2626

40689238.indb 26

2016-02-23 11:31


LÄSFÖRSTÅELSE

Klassbloggen åk 6

Sök

UTFLYKTEN Poängen med att vara ute på ängen var att klassen skulle upptäcka hur naturen rustade sig för vintern. Vi letade efter frökapslar, svampar, bär, insekter och spår av djur. Det första vi gjorde var att leka tysta leken! Vi fick sätta oss i en ring och alla skulle blunda och vara tysta i två minuter och lyssna på naturen. Det gick faktiskt! Vi hörde lövprassel, fåglar, insekter, flygplan och bilbuller från vägen. Sedan blev det grupparbete med fem stationer. Vi fick använda floror, luppar, trädgårdsspadar, kikare och klasskameran. Men det bästa var fikat. Jag hade med mig kanelbullar och saft. Vi satt alla tillsammans och skrattade och hade det mysigt. Då ställde sig fröken upp och pekade in mot skogskanten. Där stod två rådjur och vädrade med sina söta nosar. Vi hade vinden mot oss så de kunde inte känna våra dofter. Alla var stilla och stirrade på rådjuren. Det var nog en get med en kalv. Plötsligt skuttade de in i skogen och försvann.

Senaste inläggen • Utflykten • Skolstart Om oss Logga ut

Då började en viss person att prata om att det var rådjursjakt, så vi blev mer rädda för jägare än vilda djur. Vi avslutade med att leka dunken. Många fick gräsfläckar men det var det värt.

1

a. b. c. d. e. f.

Sammanfatta texten i tre meningar. Hur länge tror du att utflykten varade? Motivera. Vad kan de ha sett eller hört för olika djur? Vilka växter kan de ha sett? Beskriv en näringskedja där rådjuret är med. Skriv och rita. Förklara följande ord: flora, lupp, insekter, get. Vilken ordklass har orden? SPRÅK

Ordklasser

27

40689238.indb 27

2016-02-23 11:31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.