Page 1

Good Stuff GOLD 4 TEXTBOOK Keay Coombs

Good Stuff GOLD Good Stuff GOLD 4–A (åk 6) är en uppdatering av originalet Good Stuff 4–A (åk6).Vi behållit den omtyckta kärnan i Good Stuff, kompletterat med nytt roligt material utifrån lärares och elevers önskemål. Good Stuff GOLD är framtagen helt i linje med lgr 11. I Good Stuff GOLD hittar du bland annat mer realia, texter för alla elever, rikligt med övningar på olika nivåer, fler hörövningar och lite större projektarbeten. Såklart finns också lektionstips och tester till alla kapitel.

TEXTBOOK

4

Good Stuff GOLD 4 består av: Textbook Workbook Teacher’s Book Teacher’s CD Key Pupil’s CD Onlinebok

Good Stuff GOLD glosträning på www.liber.se/glosmaskin Good Stuff GOLD makes it easy – for everyone!

Best.nr 47-11745-1 Tryck.nr 47-11745-1

YEAR 4 Carolyn Keay Andy Coombs


ISBN 978-91-47-11745-1 © 2014 Carolyn Keay, Andy Coombs och Liber AB Projektledare och redaktör Anna Karlberg och Pernilla Hallqvist Bildredaktör Nadia Boutani Werner Formgivare Lotta Rennéus Produktion Anna Törqvist Göpel

Andra upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Illustrationer: Ola Gustafsson s 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 Lillian Anckarman s 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 45, 52, 53, 54, 60 Bildförteckning

Omslag Anup Shah/Corbis/TT Inlaga 1 Cyril Ruoso/Minden Pictures RM/Getty Images 3 Sue Bishop/Oxford Scientific RM/Getty Images 15 Hero Images/Getty Images 26 Ardea/IBL Bildbyrå 29 TVNorge/Concorde/AP/TT 30 Fotoaloja/iStock/Thinkstock/ Getty Images 33(1) Medioimages/Photodisc/Thinkstock/Getty Images 33(3-6) iStock/Thinkstock/Getty Images 33(7) Tkatsai/iStock/Thinkstock/Getty Images 38 Mike Blake/Reuters Feature/TT 39 Tara Walton/Toronto Star/Getty Images 48(2) Horizons WWP/Alamy/All Over Press 50-51 Doug Perrine/Nature PL 55 Visuals Unlimited/Nature PL 58 Anup Shah/Nature PL 62 Thomas Barwick/Iconica/Getty Images 63 Clive Rose/Getty Images 65 Tetra images RF/Getty Images 80(2) Dan Kitwood/Getty Images 82(1) Nick Garbutt/Nature PL 82(2) Chris Mattison/Nature PL 83(1) Jouan & Rius/Nature PL 83(2) Daniel Heuclin/Nature PL 85 IndiaPictures/UIG/Getty Images 96 Nature PL/IBL Bildbyrå Övriga bilder Shutterstock

Främmande bidrag

Every effort has been made to make the list of copyright holders complete as well as correct, and every effort has been made to find them. Any necessary amendments are invited.


Who am I? Am I a bear, a panda, a fox or a cat? Where do I live? What do I eat?

Svaren hittar du på sidan 96. Who am I? bear fox cat Where do I live? What do I eat?

Vem är jag? björn räv katt Var bor jag? Vad äter jag?

3


Content

UNITS

World Wide English

DU LÄR DIG

6

att hälsa att betätta vad du heter att berätta var du bor att berätta vad du tycker om

Hi, Hello… I’m… I live in… I like…

8 9 10 11 12 13

att berätta vad du kan att berätta vad du inte kan att fråga var någon bor att tala om var du bor att fråga om telefonnummer att fråga om hjälp

I can… I can’t… Where do you live? I live on… What’s your phone number? Can you help me, please?

Colours/Family

personbeskrivningar ord på familjemedlemmar att tala om ålder att tala om vad du tycker om att tala om vad du inte tycker om ord på färger

Our hair is curled. That’s my little sister. I’m ten. I like… I don’t like… …new red bike.

Time/Pets

ord på husdjur veckodagar klockslag rum i hus

hamster, fish, mouse, lizard… It’s Sunday today. It’s half past eleven. I’m in my bedroom.

Food/The Table

att erbjuda något att äta att be om att få något att äta att tacka ja att tacka nej

Would you like some…? Can you pass me…, please. Yes, please. No, thank you.

Numbers/Home

Hi, I’m Harry I Live on Victoria Road I Can’t Find My Dad Just for Fun: Jokes Game: Collecting Words

14 We’re Boys and Girls 15 The Family 16 Do You Like Cars? 18 Just for Fun: Jokes 20 Song: The Colour Song 21

22 Please Mum… 23 It’s Sunday Today 24 What Time Is It? 25 Keep Your Goldfish Happy 26 At the London Zoo 27 Just for Fun: Jokes 28 Song: The Fox 29

30 Do You Like Snails? 31 Pass Me the Sugar, Please 32 Tasty Treat 33 In My Lunchbox 34 Recipe: Smoothie 35 What Would You Like? 36 Just for Fun: The Party List 37 Song: Eat It 38

4

ORD OCH FRASER (URVAL)


UNITS

DU LÄR DIG

Body/Clothes

39 I’m Looking for a Skirt 40 Tabby and Tiger 42 School Uniforms 43 Amanda’s Birthday Presents 44 Plaster Crazy 45 Just for Fun: The Perfect Holiday 46

ORD OCH FRASER (URVAL)

ord på klädesplagg att fråga vad som finns att tala om vad som finns att tala om vad du har på dig ord på kroppsdelar

skirt, shorts, dress… Is there/Are there…? There is/There are… I wear… arms, legs, knees…

ord på hobbies att beskriva vädret att berätta vad någon gör just nu

dance classes, reading It’s cloudy. I’m riding.

Sports/School/Friends 58

att tala om vad du vill göra att tala om sport och fritid att tala om vad du är bra på att tala om vad någon gör

I want to… I want to play basketball. I’m good at… I do, she does…

Holidays

namn på högtider jämföra olika firanden

Valentine’s day Christmas 4th of July Halloween

Hobbies/Weather

Andrew’s Hobby… A Visit to Gator Park Rattle Ranch About Rattlesnakes What’s the Weather Like? West Wind Just for Fun: Sunday Afternoon Game: Collecting Points

48 49 50 52 53 54 55 56 57

Best Friends 59 My Turn… 60 Good at Something 61 Hockey Crazy 62 Just for Fun: Break Time 64 Song: I’ll Be There For You 65

66 Valentine’s Day 67 Christmas Crazy 68 July 4th 70 Halloween 72 Just for Fun: Late Christmas Eve 74

World Wide English From California to Iowa Remember, Remember Only Koalas Allowed! Living in New Delhi

Word List

78 80 82 84

vardagsliv i USA, England, Australien och Indien

86

® När du ser den här symbolen ska du prata med en klasskamrat.

5


World Wide English Hi, I´m Chandler. I live in Los Angeles, in the USA. I like the ocean and ice-cream.

Hi, I´m Olivia and I live in Manchester, in England. I love fireworks.

DU LÄR DIG •

att hälsa

att berätta vad du heter

att berätta var du bor

att berätta vad du tycker om

USA 6

Great Britain

Sweden

India

Australia


Hello, I´m Emilia. I live in Malmö, in Sweden and I like football.

Hi, I’m Noah. I live in Brisbane, in Australia. I love animals.

Hello, I´m Padma and I live in New Delhi, in India. I like singing and dancing.

FOLLOW UP

® 1. What is your name? ® 2. Where do you live? ® 3. What do you like? 7


Numbers/Home DU LÄR DIG

8

att berätta vad du kan

att berätta vad du inte kan

att fråga var någon bor

att tala om var du bor

att fråga om telefonnummer

att fråga om hjälp


Numbers/Home

Hi, I’m Harry Harry Alice Harry Alice Harry Alice Harry Alice Harry Alice Harry Alice Harry

Hi, I’m Harry. What’s your name? My name’s Alice. Is that your skateboard? Yes, it’s new. My skateboard is old, but I can do lots of tricks. I want to learn. Can you show me? Sure. Cool! Can you turn? No, I can’t. Can you jump? No, I can’t. I can teach you!

FOLLOW UP 1. Can Harry jump on a skateboard?

® 2. Can you do tricks on a skateboard?

I’m (I am) What’s…? (What is) your My name’s (name is)… Is that…? it’s (it is)

jag är Vad är…? din, ditt Mitt namn är… Är det…? den, det är

new old but do lots of want to learn

ny gammal men göra massor av vilja lära mig

show me sure turn can’t (cannot) jump teach

visa mig visst svänga kan inte hoppa lära ut

9


Numbers/Home

I Live on Victoria Road Alice Harry Alice Kevin Harry Kevin Alice Harry Alice Kevin Harry Kevin Harry Kevin Alice Harry Alice

10

Where do you live? live road where road How about you? here’s (here is) brother

 ar bor du? V bo väg, gata var väg Och du? här är bror

Where do you live? I live on Victoria Road. How about you? On Abbey Road. Hey! Here’s my brother. Hi! You’re good. Cool tricks! Thanks. I’m Harry. I’m Kevin… Alice, it’s time for supper. Oh OK. I have to go now Harry. Can you come back later? No, I can’t. I’ve got homework. I can! I have no homework today. Cool! What’s your number? It’s 098 765 4321. And you? 098 642 9753. Call me later! OK. Bye, see you after supper. FOLLOW UP I can come back tomorrow Harry. 1. What is Kevin’s number? Great! See you. 2. Have you got lots of Bye! homework?

®

you’re (you are) thanks (thank you) time for supper have to now later homework

du är tack dags för middag måste nu senare läxa

today number call see you after tomorrow Great! Bye!

idag nummer ring vi ses efter i morgon Toppen! Hejdå!


Numbers/Home

I Can’t Find My Dad Charlie Policewoman Charlie Policewoman Charlie Policewoman Charlie Policewoman Charlie Policewoman

Excuse me, but I can’t find my dad. Where is he? Oh dear. What’s your name? My name is Charlie Smart. Don’t worry Charlie, he’s here somewhere. Have you got a mobile? No, my dad has it. OK. Have you got your dad’s number? No, it’s in my phone. Don’t worry, what’s your dad’s name and address? It’s Tom. Tom Smart, 33 Wellington Street, Portsmouth. Great, now I can find his number.

2 Minutes later… Policewoman Hello, is that Tom Smart? This is Police Constable Collins… I have Charlie with me. Dad Oh, thank you Constable! Where is he? Policewoman He’s with me at the bus stop by the park. Dad I’m on my way. See you in three minutes. excuse me but find dad where Oh dear! Don’t worry.

ursäkta mig men hitta pappa var Oj då! Oroa dig inte.

somewhere Have you got…? phone address street Police Constable with

någonstans Har du…? telefon adress gata, väg poliskonstapel med

FOLLOW UP 1. Who (vem) is Tom Smart?

® 2. What is your phone number? he’s (he is) at the bus stop by on my way minute

han är vid busshållplatsen vid på väg minut

11


Numbers/Home

Just for Fun: Jokes

Claire Marty Claire Marty Claire Marty

Hi Marty. Do you want to hear a joke? Yeah, ok. Let’s hear it. What has six wheels and flies? I don’t know. What has six wheels and flies? A garbage truck! That’s terrible!

Where’s your favourite place at home? In the kitchen, where we eat breakfast. In my bedroom, where I curl up on my bed and read. In the garden, where I play with my rabbit. In the lounge where we watch movies.

joke Do you want…? hear what has wheels flies

12

skämt Vill du…? höra vad har hjul flugor

garbage truck terrible favourite place at home kitchen breakfast bedroom

sopbil hemskt favoritplats hemma kök frukost sovrum

curl up garden play rabbit lounge watch movies

krypa upp trädgård leka kanin vardagsrum titta på filmer


Numbers/Home Board Game: Collecting Words Material: tärning, spelpjäser, papper och penna Antal spelare: 2–4 1. Ställ er på valfri bokstav. 2. Slå en tärning och gå fram så många steg som tärningen visar. 3. Säg så många ord du kan som börjar med den bokstav du hamnat på. Du har 10 sekunder på dig. Varje ord ger en poäng.

13


DU LÄR DIG

Sports/School/ Friends

• att tala om vad du vill göra • att tala om sport och fritid

• att tala om vad du är bra på

Friends can be mad, Friends can be sad. Friends can make you laugh, Friends can make you cry. Wherever you go, There’s a friend waiting for you. Friends care, Friends are everywhere.

mad sad laugh cry

58

galen ledsen skratta gråta

wherever wait care everywhere

varhelst vänta bry sig om överallt

© Birgitta Ecker Hoas

• att tala om vad någon gör


Sports/School/Friends

Best Friends Anya Kiran Anya Kiran Anya Kiran Anya

Kiran Anya Kiran Melissa Anya Melissa Anya Melissa

Can I play four square with you? Sure! Where’s Melissa? I don’t know. But you and Melissa are best friends. You’re always together. Not today. You know how Melissa can be. She always wants to be the boss? Yes. I want to play basketball but Melissa says she doesn’t. I want to play air hockey, but she doesn’t want to. Melissa wants to play football, and I don’t want to do that. So you know what she does? No, what does she do? She walks away and sulks. I hate it when she does that. Here comes Melissa now. Anya, let’s go and play basketball. No Melissa! I’m playing four square with Kiran now. Don’t be so… FOLLOW UP Bossy? Yes, exactly, bossy. 1. Why in Anya playing four square OK. You’re the boss! with Kiran?

® 2. What do you do during break (rast)? four square today she doesn’t (does not) she does

här: kung idag  on gör inte h hon gör

walk away sulk Don’t be… bossy

gå, promenera bort sura Var inte… bossig

59


Sports/School/Friends

My Turn It’s my turn to tidy up the classroom. Not exactly my favourite job. This is no fun. Now, what’s this? A schoolbag! Rami’s of course. And all his homework is in it. Just like Rami. He always forgets things. Look at this. Balls of paper on the floor. Mason throws them at Addison. I think he likes her, but she always gets mad at him. An open desk. That’s Saniyah. Always in a hurry. She never puts her chair on her desk. Pencils and a ruler on the floor! That’s Chang! He drops things all the time. What’s this on Norah’s chair? Oh gross! A squashed banana. Yuck! No, I’m not doing this. She can throw this out herself. Now, one more thing. I must tidy the books on the bookshelf. Hey, there’s a letter here with a big red heart on it. And my name in the middle!! Someone likes me. But who? You know, tidying the classroom is not so bad. It’s more fun than tidying my bedroom.

FOLLOW UP 1. Why is tidying the classroom not so bad after all? 2. Why is there a ruler on the floor?

it’s my turn tidy up homework just like forget throw

60

det är min tur städa hemläxor typiskt för glömma kasta

desk chair ruler Gross! squashed Yuck!

bänk stol linjal Vad äckligt! mosad Fy, blä!

throw out herself more bookshelf heart tidying

slänga själv en till bokhylla hjärta att städa


Sports/School/Friends

Good at Something Connor Tobias Connor Tobias Connor Tobias Connor Tobias Connor Tobias Connor

everyone good at something true anything

 iss Ramsay says everyone is good at something. But that’s not M true. What do you mean? Steven is good at playing the guitar. Isabella runs like the wind. You can paint. But I’m just me; I’m not really good at anything. Yes, you are. OK, what am I good at? I don’t know… but you’re fun to be with. Can you come with me to the shopping centre today? Sure, I just have to go past Michael’s house first. Why? He is sick today and we have a science test tomorrow, so I’m going to take his science book to him. I know what you’re good at – you’re a good friend! Thanks! And I’m really good at finding friends who need help!

alla bra på någonting sann någonting

play the guitar paint sience test find

spela gitarr måla prov i naturkunskap hitta

61


Sports/School/Friends

Hockey Crazy A hockey star in the NHL. That’s what I want to be when I grow up. I’m Emily and I love hockey, it’s the best sport ever. You must be a good skater and you must be really fast. And tough, too. I’ve got hockey practice four days a week. My cousin Lucy plays hockey, too. Her team is the best girl’s team in the whole state of Tennessee. I collect NHL player cards. But I want to sell them now. They cost a lot of money to buy. Too much, I think. I want to buy a new hockey stick instead.

ever skater fast tough practice cousin

62

någonsin skridskoåkare snabb tuff träning kusin

whole state player card sell stick instead

hela delstat, stat spelare här: samlarkort sälja klubba i stället


Sports/School/Friends

I also like soccer. It’s my second favorite sport. In other countries people call it football. In America we already have a sport called football so that’s why we call it soccer. I play defence. So my job is to tackle anyone who gets close to the goal. It’s a lot of fun but I do get lots of bruises on my legs and ankles. I play in the school team and we’re ok. Not good, but ok. We win about half our games. It’s nice to win but I don’t mind too much when we lose. I just love running around, kicking the ball and tackling people. When I do a good tackle and get the ball to a teammate, that’s a fantastic feeling. I’ve never scored a goal because I play at the back. But I bet that feels good, too!

FOLLOW UP 1. What two sports does Emily play?

® soccer fotboll second favorite näst bästa second favorite sport sporten jag tycker näst bäst om countries länder already redan

defence tackle I don’t mind lose teammate score bet

2. What sport do you like to watch? Why?

försvar tackla jag har inget emot förlora lagkamrat göra mål slå vad om

63


Sports/School/Friends Just for Fun

Break Time! Jack, Gemma and Tom are bored at break time. Jack Gemma Tom Jack Gemma

Tom Jack Gemma Tom Jack Gemma Jack Tom Gemma Tom Jack Gemma

Let’s play a game. Great idea! What shall we play? How about rugby? Yes, I love rugby! But we haven’t got a ball! How can we play without a ball? Good point. OK then, let’s play cricket. Yes, I love cricket! Ummm… but we still don’t have a ball or a bat. She’s right, we can’t play cricket. We need to play something else. How about Fox and Hounds? Yes, I love Fox and Hounds! Um… how do you play it? One of us is ‘it’ and the others have to run away. And then what happens? When they catch you they try to hit you with a ball… oh hang on… WE DON’T HAVE A BALL! Shame – that sounds like fun! So, what shall we do? Football? I love football! I give up!

The school bell rings for the end of break. Tom We have to go to English now. Jack Yes, I love English!

break time bored haven’t (have not) without cricket

64

rast uttråkad har inte utan kricket (en sport)

bat slagträ Fox and Hounds ett typ av spel hang on vänta shame vad synd


Sports/School/Friends

I’ll Be There For You

I’ll be there for you (When the rain starts to pour) I’ll be there for you (Like I’ve been there before) I’ll be there for you (’Cause you’re there for me too) You’re still in bed at ten and work began at eight You’ve burned your breakfast so far things are going great Your mother warned you there’d be days like these But she didn’t tell you when the world Has brought you down to your knees that I’ll be there for you (When the rain starts to pour) I’ll be there for you (Like I’ve been there before) I’ll be there for you (’Cause you’re there for me too)

No one could ever know me, no one could ever see me Since you’re the only one who knows what it’s like to be me Someone to face the day with, make it through all the rest with Someone I’ll always laugh with Even at my worst, I’m best with you, yeah It’s like you’re always stuck in second gear When it hasn’t been your day, your week Your month, or even your year I’ll be there for you (When the rain starts to pour) I’ll be there for you (Like I’ve been there before) I’ll be there for you (’Cause you’re there for me too) I’ll be there for you (When the rain starts to pour) I’ll be there for you (Like I’ve been there before) I’ll be there for you (’Cause you’re there for me too)

© The Rembrandts

So no one told you life was gonna be this way Your job’s a joke, you’re broke, your love life’s DOA It’s like you’re always stuck in second gear When it hasn’t been your day, your week Your month or even your year but

65


Holidays

DU LÄR DIG • namn på högtider • att jämföra olika firanden

GI

VI

NG

A)

AS ISTM CHR YEAR NEW

AUS

LIA

DAY AL .V ST

T S NAD IGH K N AN , CA ) S TH SA KE AND W (U FA NGL Y E GU (

TRA

EN TI N E’ S Y DA

HALL OWE E

N

DAY C K’S ) ATRI USA ST. P A N D, (I R E L EASTE R M EM OR I AL DA Y (U S A)

IN

DEPE NDE N C E DAY (U CANA S A) DA DA Y

66


Holidays

Valentine’s Day On Valentine’s Day, a young girl called Gerty is walking in a beautiful park. Suddenly she hears a voice. Frog Excuse me? Gerty Who’s that? Frog It’s me. Down here. The frog. Gerty How is this possible? Frog I am really a prince. Gerty You don’t look like a prince. Frog Yes. I know. It’s wizard’s magic. Gerty Who does such a thing? Frog It’s not important. What’s important is how you can help me. Gerty Ok. How can I help you? Frog There is only one way. You can kiss me. Gerty Why would I kiss a frog? Frog Because then I will turn into a handsome prince. I can marry you! The princess picks up the frog and puts him in her pocket. Frog Gerty

Hey! Why don’t you kiss me? What are you doing? A talking frog is way better than a prince!

FOLLOW UP 1. What does the frog want? 2. What does Gerty do?

Valentine’s day suddenly voice frog wizard

alla hjärtans dag plötsligt röst groda trollkarl

kiss handsome pick up way batter than

kyss snygg här: plocka upp mycket bättre än

67


Holidays

Halloween – Dressing Up Halloween evening. I have loads of candy in the house for all the local kids who knock. I don’t want toilet roll in my trees or eggs on my windows! A knock. I open the door. It’s a kid dressed in a black cloak with tomato ketchup on his face. I put candy in his bucket. “And what are you tonight?” I ask. “I’m Dracula,” he says. I laugh and close the door.

Another knock. I open the door. There are two kids in long white sheets with eyeholes cut out. I put candy in their buckets. “And what are you tonight?” I ask. evening local kids knock toilet roll bucket sheet

72

kväll barn som bor i området knacka toalettpapper hink lakan


Holidays

“We’re ghosts,” they say. I laugh and close the door. Another knock. I open the door. There is a little girl wearing green, with a bow and arrow. I put candy in her bucket. “And what are you tonight?” I ask. “I’m Robin Hood,” she says. I laugh and close the door. Another knock. But this is different. Slow. Hard. Bang. Bang. Bang! I open the door. There are four kids in jeans and white T-shirts. Normal clothes. But the kids look weird. Their skin looks old, their hair is white. I look at their eyes. Not blue. Not brown. Their eyes are red. Red like blood. I am holding the candy in my hand, but they do not have any buckets. My heart is beating fast. “Don’t you have buckets for candy?” I ask. The weird kids don’t say anything. They just stare at me with their blood red eyes. I take a step back. “Don’t you…. don’t you like candy?” I try and smile. I can’t. And then I nearly scream. One of the kids opens her mouth and I see she has small sharp black teeth and her tongue is grey. “No,” she says. “We don’t like candy.” I take another step back. I am freaking out. I must say something. Anything. “And what are you tonight?” I say in a small voice. The kids all take a step towards me. The girl opens her eyes wider. No white, no other colour. Just blood red. She opens her mouth wider, her grey tongue dancing over hundreds of sharp, black teeth. “We’re children,” she whispers.

FOLLOW UP 1. How many children knock on the door altogether? 2. Who knocks on the door the last time? ghost bow and arrow different slow weird just stare

spöke pil och båge annorlunda långsam konstig bara stirra

nearly scream another freak out whisper

nästan skrika annan flippa ut viska

73


World Wide English

Bild 65: foto

Santa Monica Pier

78


World Wide English

From California to Iowa Hello! My name is Chandler and I live in LA, California. People from all over the world live in California. My friends come from: Korea, Japan, The Philippines, Mexico, and of course, from all over USA. There are people and cars everywhere in LA! It is a large, noisy, hot city. In the summer the temperature can be 100 degrees Fahrenheit. I am glad I live in Santa Monica…Santa Monica is on the coast, and at the weekend I often go down to the beach with my friends to swim in the ocean, or we go and buy ice-cream on the famous Santa Monica Pier. The wooden pier goes far out into the Pacific Ocean and we stand at the end and watch the waves. My father comes from Iowa so every year our family flies from California, to spend a week with Granma and Pops in Iowa. Sometimes I think Iowa is like another country, not another state. There are not so many people from other countries there, and there is no ocean. All the people in the town know each other and when someone who looks different comes here, everyone notices them. Sometimes I think everything looks the same here: the people, the fields… I miss all the variety that we have in LA. Granma and Pops live on a corn farm. It is flat and all you can see is fields, fields and a tractor or two. It is so quiet. I love Granma and Pops, but there isn’t much to do on their farm. After 3 days I want to go back to my friends in LA. At Christmas, Grandma and Pops come to Santa Monica to be with us for a week. I like that, but Granma thinks our city is too noisy and wants to get back to the farm. I guess home is best!

FOLLOW UP 1. What does Chandler tell you about LA? 2. What does he miss most about LA when he is in Iowa?

all over the world hela världen noisy högljudd Fahrenheit En skala att mäta grader i, i USA. 100 degrees 40 grader Celsius Fahrenheit coast kust

famous wooden pier the Pacific Ocean wave Pops country state

berömd träbrygga Stilla havet våg morfar/farfar land stat

know each other notice field variety corn farm quiet

här: känna varandra lägga märke till fält variation gård där man odlar majs tyst

79


Good Stuff GOLD 4 TEXTBOOK Keay Coombs

Good Stuff GOLD Good Stuff GOLD 4–A (åk 6) är en uppdatering av originalet Good Stuff 4–A (åk6).Vi behållit den omtyckta kärnan i Good Stuff, kompletterat med nytt roligt material utifrån lärares och elevers önskemål. Good Stuff GOLD är framtagen helt i linje med lgr 11. I Good Stuff GOLD hittar du bland annat mer realia, texter för alla elever, rikligt med övningar på olika nivåer, fler hörövningar och lite större projektarbeten. Såklart finns också lektionstips och tester till alla kapitel.

TEXTBOOK

4

Good Stuff GOLD 4 består av: Textbook Workbook Teacher’s Book Teacher’s CD Key Pupil’s CD Onlinebok

Good Stuff GOLD glosträning på www.liber.se/glosmaskin Good Stuff GOLD makes it easy – for everyone!

Best.nr 47-11745-1 Tryck.nr 47-11745-1

YEAR 4 Carolyn Keay Andy Coombs

9789147117451  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you