__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TALANGFABRIKEN En inspirationsbok om den moderna arbetsplatsen

Jan Blomstrรถm


Innehållsförteckning Förord Inledning

13

Alla önskar en arbetsplats att trivas på

16

1.

Framtidssäkrade arbetsplatser

16

2.

Jobbets betydelse

18

3.

Floskelfloran

20

4.

En arbetsmarknad som förebild

21

5.

Allt snabbare tempo

23

6.

Hjärnan som muskel

25

7.

Våra drivkrafter

26

8.

Ny generation medarbetare

28

9.

Moderna talangers kännetecken

30

10. Nyckelkompetenser påverkar

37

11. Framtidens arbetsplatser

43

Modern arbetsplats

47

12. Skapa din arbetsplats

47

13. Se med nya ögon

48

14. Jobbet som färskvara

49

15. Bästkänsla gör oss bäst

49

16. Vara två om saken

51

17. Person och funktion

52

18. Tryggt att vara trygg

54

19. Olika intressen möts

58

20. Helhetsperspektiv

60

21. Jobbet som varumärkesplattform

62


Modernt ledarskap

65

22. Skapa din chef

65

23. Brinnande engagemang

67

24. Sekatören

68

25. Gör det enkelt, vi är bara människor

70

26. Professionell vilja & ödmjukhet

71

27. Fyra arbetsuppgifter

72

28. Omförhandla kontrakt

77

29. Ny spelplan

78

30. Ledd med distans

80

31. Oledd med distans

81

32. Kollegan som chef

82

Moderna medarbetare

85

33. Tomglo

86

34. Anställningsbar

87

35. Chefen har alltid rätt

89

36. Konsekvensbeskrivningar

91

37. Transparent verksamhet

92

38. Kärleken till gruppen

93

39. Tillbaka till brottsplatsen

96

40. Låta sanningar tålas

97

41. Organisatorisk kontraktur

98

42. I den bästa av världar

100

43. I de andra av världar

101

Moderna konsekvenser

105

44. Kliva på

105

45. Kliva av

107

46. Kompetensutveckling och rekrytering

110

47. Fackligt samarbete

113

48. Det där med flosklerna

115

49. Mer bra och mindre dåligt

116


Alla önskar en arbetsplats att trivas på MÅNGA HISTORIER SOM berättas hemma kring våra köksbord har sitt ursprung på jobbet. Det är skrönor om hur man som den enda kunniga räddade upp hela situationen eller hur man försöker sköta sitt jobb trots att den nya chefen gör allt för att det ska strula. Det finns berättelser om hur man träffade sitt livs kärlek på jobbet eller om bråk där man kastade en pärm mot en kollega. Ibland är det goda minnen av personer som brytt sig, kunder som utmärkt sig eller bittra minnen från den beryktade festen. Ja, förutom att arbetsplatsen är det ställe där man tjänar sitt uppehälle på, är den också ett viktigt ställe som fyller många andra funktioner i vårt liv. Samtidigt står vår arbetsmarknad under stark förändring och det är det den här boken handlar om.

Framtidssäkrade arbetsplatser Alla önskar en arbetsplats att trivas på, där vi känner att vi kan få växa, utvecklas och bidra med det vi är bra på. Hur den arbetsplatsen ser ut för var och en av oss varierar mycket. Det beror på hur man är som person, vilka man ska fungera tillsammans med och inom vilken typ av verksamhet det gäller. Men allra mest beror det kanske på

16

TALANGFABRIKEN


vilken tidsperiod vi talar om. Vårt samhälle är på många sätt mitt inne i en aldrig skådad förändring. Det påverkar också vår arbetsmarknad på mer än ett sätt. Frågan är bara på vilka sätt. Hur ser en modern arbetsplats ut idag och hur kommer den att se ut imorgon? Jag som är författare till den här boken, kommer i min roll som affärspsykolog många gånger i kontakt med arbetsplatsernas innersta väsen. Min uppgift är att sammanföra business och psykologi och därigenom forma mina uppdragsgivares framgångssagor. I den rollen har jag fått ta del av såväl skräckexempel som riktigt goda exempel på vad som fungerar på en arbetsplats idag. Jag ser också den smygande men stora viktförskjutning som sker, när det gäller synen på medarbetarnas potential. Det finns en stor outvecklad potential hos varje medarbetare. Det är just det som är min drivkraft till att skriva den här boken. Jag vill måla en sorts karta över den moderna arbetsplatsen, så att vi alla kan driva på och skapa vår gemensamma framgångssaga. Det är inte någon annan som ska göra det åt oss, utan det är vi medarbetare tillsammans med våra chefer och andra intressenter som behöver göra jobbet. Titeln ”Talangfabriken” kommer från bilden av hur en modern arbetsplats kan ses som en drivbänk, som inte bara tillåter och uppmuntrar utan också förväntar sig att våra färdigheter ska utvecklas och våra talanger blomma ut. Var och en utgår från sin kapacitet antingen man i grunden är lågpresterande eller högpresterande. Alla betraktas utifrån samma värdegrund, nämligen en obändig tro på människans vilja och förmåga att utvecklas och prestera. På så vis blir jobbet inte längre bara något vi behöver för att få mat och husrum, utan också ett ställe där vi kan förverkliga oss själva. 2010 kom min debutbok ”Talangaccelererande ledarskap” ut på Prolead förlag, en inspirationsbok om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet. Den riktade sig främst till chefer och

17

TALANGFABRIKEN


Modern arbetsplats Skapa din arbetsplats KANSKE LEVER DU och jag helt olika typer av liv. Men vi är båda mitt uppe i ett modernt och kunskapsintensivt informationssamhälle. Därför borde vi också båda två kunna jobba på en arbetsplats som är modern och anpassad till den tid vi lever i. Gör vi det? Stanna upp och känn efter hur det ser ut på din arbetsplats. Vad är det första du kommer att tänka på? Kanske går dina första associationer till standarden på inredning, telefoner och datorer, vilket är en del av en modern arbetsplats. Men gå vidare och känn efter vad magkänslan säger när det gäller hur din chef agerar för att få dig och dina arbetskamrater att växa och utvecklas mot gemensamma mål. Är ni medarbetare verkligen med och bidrar med alla era synpunkter och färdigheter? Kan ni träffas själva utan chefen för att utveckla er verksamhet? Lyssna noga på magkänslan. Om känslan säger att din arbetsplats är modern, fråga dig vad du själv bidragit med för att komma dit. Är känslan att arbetsplatsen inte är så modern, fråga dig vad du själv faktiskt försökt göra för att ni skulle bli mer moderna än vad ni faktiskt är. Det är vi medarbetare, tillsammans med våra chefer som är med och skapar våra arbetsplatser på en Talangfabrik

47

TALANGFABRIKEN


av idag. Det är helt enkelt vi tillsammans som tar initiativ till att göra mer av det smarta och mindre av det osmarta.

Se med nya ögon När jag pratar om en modern arbetsplats pratar jag egentligen om energi. Att ha ett mål med sin energi, släppa loss den och forma den mot målbilden. Att se arbetsplatsen som en positiv organisation med trygga och nöjda medarbetare som mår bra. Alla vet varför man är på jobbet och kan lägga fokus på det som är väsentligt för verksamheten. Det råder ett arbetsklimat med goda intentioner där alla parter är öppna och lyhörda för både positiv och negativ kritik. Tillsammans i en positiv anda låter vi kreativa lösningar komma fram där alla känner sig trygga och säkra, vilket man gör när arbetet fokuserar på prestation och baserar sig på en obändig tro på människans vilja och förmåga till utveckling. På en modern arbetsplats och Talangfabrik smälter allt ihop till en prestigelös gemenskap. Där bidrar alla. Vi hjälps åt att använda våra resurser på bästa sätt för att åstadkomma en så bra leverans av vårt uppdrag som möjligt. Vi är trygga och modiga, när vi står inför det okända och stöttar varandra att utvecklas. Talangfabriken tar ofta ett stort samhällsansvar i och med att man bidrar till en fungerande arbetsmarknad i sin region. Talangfabriken kan vara en viktig part inom utbildningssystemet. Man deltar i dialoger med skolan om vilken kompetens elever behöver ha när de kommer ut från sin utbildning och man kan bidra med arbetsplatsförlagd utbildning. Något som var vanligt förr och börjar efterfrågas mer igen. Praktikplatser både för utbildningar och för arbetspolitiska åtgärder, gör arbetsplatserna allt mer viktiga som parter i utvecklingen av den framtida arbetskraften. Dessutom är det ett sätt för arbetsgivaren att dels marknadsföra sig inför ny arbetskraft, dels att få en ständigt uppdaterad kunskap om vad den nya generationen förväntar sig. Detta är nödvändigt för att kunna göra sig attraktiv

48

TALANGFABRIKEN


Modernt ledarskap Skapa din chef När du satt på anställningsintervju försökte du förmedla budskapet: ”Anställ mig, jag är bättre än alla andra som sökt jobbet på att sköta mina arbetsuppgifter”. Du gjorde det så trovärdigt att du fick jobbet. I samma stund anställningskontraktet är skrivet har du åtagit dig att aktivt bidra till att fullfölja ditt uppdrag och göra det som är bäst för verksamheten. Nu är det dags att kommunicera och förhandla med din chef om vilken typ av ledarskap du behöver för att prestera bra. Vi behöver tydliggöra hur våra olika behov och önskemål kan mötas. På en modern arbetsplats är det en lika viktig fråga för chefen som för medarbetaren, hur man tycker att verksamheten ska styras och ledas för att ge bästa effekt. Den kommande delen av boken ger dig en inblick i vad vi bör kunna förvänta oss av chefen och ledningen på en modern arbetsplats. Att vara en god chef och ledare innebär att hela tiden kunna utveckla sina relationer med andra på ett sätt där bägge parter växer. Vår chef bör ha studerat sin instruktionsbok om sig själv noga. Dessutom bör hon ha en vilja att ständigt ompröva sin yrkesroll

65

TALANGFABRIKEN


och därmed utvecklas både som chef och privatperson. På så vis kommer ledarskapet innehålla en genuin vilja att göra det möjligt för oss medarbetare att komma till vår fulla rätt. Vi accelererar våra talanger långt mer än vad vi själva trodde var möjligt. Därmed anser jag att chefen på en modern arbetsplats, det vill säga på en Talangfabrik, utövar ett som jag kallar det talangaccelererande ledarskap. Detta skriver jag om i min tidigare bok Talangaccelererande ledarskap. En inspirationsbok om ledarskapet på andra sidan generationsskiftet. Ibland läggs det ner mycket energi på debatten om det är bättre att vara en bra chef än att vara en god ledare. Den diskussionen är helt ointressant anser jag. Som modern medarbetare kan man kräva att chefen förmår fusionera de två delarna, chef och ledare. Det kan låta paradoxalt eftersom vi är vana vid att se detta i svart eller vitt. Men en arbetsplats behöver både den mer formella chefsrollen och den informella ledarrollen. Man kan ju aldrig tvingas att välja mellan krona och klave. Ett helt mynt skulle inte fungera utan båda sidorna och likadant är det med chef- och ledarrollen.

Figur 3

66

TALANGFABRIKEN


Moderna medarbetare PÅ EN MODERN arbetsplats förväntar man sig ett medarbetarskap som bygger på en hög grad av personligt åtagande. Det finns ett stort engagemang för företagsamhet hos oss medarbetare, både hos oss som enskilda personer och som delar av en grupp. Vi är på jobbet för att prestera det verksamheten förväntar sig. Vi förutsätts ta ansvar för våra arbetsuppgifter och att också våga hålla kvar ansvaret när det ibland blir obekvämt. Att lämna över ansvaret till chefen när det blir problem hör inte hemma på en Talangfabrik av idag. Det är vi medarbetare som ska ro båten iland om vi har rott ut med den. Det ger möjligheter att ta oss utanför våra egna komfortzoner, utveckla nya sidor av oss och överträffa oss själva. Vår chefs roll är att engagera sig, visa intresse för hur vi löser uppgifterna och aktivt uppmuntra till en hög företagsamhet så att vi kan lösa uppgiften på bästa sätt.

Exempel: Chefen som älskar problem. En chef hade som mantra till sina medarbetare: ”Jag älskar problem och särskilt andras. Så när ni har det allra minsta problem, kom gärna in till mig så är jag med och löser det. Men jag har ett litet villkor. När ni kommer ska ni ha med er minst två egna förslag till lösning på problemet.”

85

TALANGFABRIKEN


Vi medarbetare behöver kunna få första klassens service av vår chef. Att kunna ställa en fråga, få kompletterande information eller hjälp att formulera en strategi blir avgörande. Dörren får aldrig vara stängd när vi behöver stöd men det måste få vara vi som löser vårt uppdrag. Hon får aldrig gå in och ta över utan tåla att vara engagerad samtidigt som vi får hålla kvar vår utmaning. Vi behöver få lärdomen när vi misslyckas och få känna segerns sötma när vi får till en bra lösning.

Tomglo I en tillvaro med högt tempo, höga förväntningar på jobbet och ett livspussel som kanske i grunden är omöjligt att få ihop fullt ut, är det lätt att bara rusa på i allt snabbare takt. Vi scannar situationen för att få en överblick, gör ett preliminärt ställningstagande för att snabbt zappa vidare till nästa situation. Men även om en av de starka sidorna hos oss moderna medarbetare är att snabbt kunna växla uppgift och tempo måste även vi, om vi ska bli framgångsrika, stanna upp och reflektera över vad vi håller på med. Besluten vi ska fatta förutsätter att vi väger in flera perspektiv, att vi hinner lyssna, diskutera och förankra om vi på allvar ska kunna utmana det givna. Jag vill gärna slå ett slag för en av de enklaste och samtidigt en av de allra bästa metoder vi har på en Talangfabrik idag och det är att tomglo. Ja, du läste rätt. Tomglo är att stirra rakt in i väggen, låta blicken fara iväg genom fönstret eller ta en promenad. Tomglo kan ta sig många uttryck. Vissa skulle säkert säga att det är en variant av det finare ordet mindfulness. Oavsett vad det kallas gör en kort stund av tomglohet att man stannar upp och känner tillit till kraften i att ens egna tankar far iväg och kopplar ihop sig i nya associationer. Det är ett konstruktivt välbefinnande där idéer, tankar och nya infallsvinklar kommer som ett brev på posten. Att lösa sina arbetsuppgifter genom att tomglo korta stunder när det passar, kan ha en rejäl genomslagskraft och vara ett bra sätt att disponera verksamhetens resurser. Dessutom tränar vi oss i att

86

TALANGFABRIKEN


Moderna konsekvenser I TAKT MED att arbetsplatserna ändrar synsätt och anpassar sitt arbetssätt i riktning mot en modern arbetsplats, blir det naturligtvis en hel del konsekvenser. Några av dem vill jag kort lyfta fram här.

Kliva på För några år sedan kunde man höra många arbetsgivare säga att de bestämt sig för att locka till sig ny arbetskraft genom att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Man såg det som att det var arbetsgivarens fråga och inte medarbetarens. Men idag räcker inte det alltid för att vi som medarbetare ska vilja kliva på. Vi vill själva vara med och skapa den attraktiva arbetsplatsen. Som jag skrivit tidigare i boken: på moderna arbetsplatser är vi två om saker. Det är inte självklart att vi tackar ja till det jobb som vi erbjuds, utan vi tackar ja till det jobb som vi tror kommer att bli en attraktiv arbetsplats för oss, en attraktiv arbetsplats där vi aktivt kan bidra. t

Vi har en god uppfattning om vårt eget marknadsvärde och vi är väl medvetna om drivkrafterna till varför vi söker ett jobb?

t

105

Är det jobbet i sig som lockar? Jag vill ju egentligen arbeta som

TALANGFABRIKEN


säljare. t

Är det relationen som lockar? Jag vill ju egentligen jobba med Lena Andersson som chef.

t

Är det arbetsplatsen i sig? Jag vill ju egentligen jobba på IKEA.

t

Är det orten som lockar? Jag vill ju egentligen jobba i Karlstad.

Dessutom frågar vi oss om vår kommande arbetsplats verkar vara trovärdig och om den representerar värden vi kan ställa oss bakom? Det som de själva lyfter fram som företagets kännetecken, stämmer det med det man hittar om man googlar eller tittar på allabolag. se? Vilka svar får jag om jag lägger ut en fråga på Facebook om synpunkter på arbetsgivaren? Hur har mitt nätverk uppfattat just den här arbetsplatsen? Om man tackar ja till ett jobb vill man att det ska bli bra. Informationen är lätt tillgänglig och vi är vana att vikta olika typer av information. Så vi kollar upp så mycket som möjligt i förväg för att försöka få så många svar på våra frågor som det går. Tror vi att vi blir lyssnade på och kommer vi att få det spelutrymme som behövs? Får vi en chef över oss som vi klarar av att ge det hon behöver för att hon i sin tur ska utvecklas, blomma ut och därmed förstärka våra marknadsvärden? Kommer det finnas möjligheter till flexibilitet och finns det en vilja att anpassa sig på det sätt jag önskar? Passar jobbet in i de livsvanor jag har och går det att anpassa jobbet till mitt livspussel på ett sätt så att min familj mår bra? Klarar jag själv av att hålla mig pigg och frisk om jag tackar ja? Kan jag fortsätta att sjunga i kören på måndagar, kommer jag att kunna lämna och hämta på förskolan och kan jag i så fall jobba undan något på andra tider? Och hur är det egentligen med de övriga som redan jobbar där, känns det som att vi kommer att ha det kul och trivas tillsammans? Efter att ha kollat och funderat tackar vi slutligen JA till att kliva på

106

TALANGFABRIKEN

Profile for Smakprov Media AB

9789197994538  

9789197994538  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded