__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ledtrådar till läsförståelse

B

Ledtrådar till läsförståelse hjälper eleverna att lära sig hitta olika strategier för att förstå en text. På ett lättsamt sätt arbetar de med att hitta ledtrådar i bilden, i texten och i frågan till texten. De får också bland annat bedöma om en text är sann eller påhittad, förutspå vad som ska hända och lära sig hitta textens huvudidé. Det finns även ett lärarmaterial till boken att ladda ner kostnadsfritt. Du hittar det på vår hemsida sanomautbildning.se om du söker på Plockepinn och sedan Ledtrådar till Läsförståelse B.

Ledtrådar till läsförståelse GÖREL HYDÉN

B


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 00 Telefax: 08-587 642 03 Plockepinn – Ledtrådar till läsförståelse B ISBN 978-91-523-5276-2 Illustrationer: Lou-Lou Pettersson Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Redaktör: Mia Söderberg © 2017 Görel Hydén och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Balto Print, Litauen 2017


Hej! Den här boken har tio kapitel. Högst upp i hörnet på varje sida får du veta vad du ska lära dig när du arbetar med den sidan. Varje sida har frågor och uppgifter om sidans bild ­eller text. ­Frågorna hjälper dig att tänka på just det som står uppe i h ­ örnet på sidan. Då lär du dig att lägga märke till olika ­ledtrådar och s­ edan att använda de ­ledtrådarna för att kunna hitta i­nformation som är bra svar på ­frågorna. En del l­edtrådar hittar du snabbt för att de är så tydliga. Andra l­edtrådar finns lite gömda. När du har arbetat klart med boken kommer du att vara mer ­uppmärksam på vad du läser, och det har du nytta av när du läser både berättelser och faktatexter. Hälsningar

Görel Hydén


LEDTRÅDAR FINNS I BILDEN

Fyra kompisar

1 Svara på frågorna om bilden.

a) Vad gör alla?

 De tvättar kläder.   De simmar.   De leker i vattenpölar. b) Var är alla?  De är i köket.   De är i lekparken.   De är på stranden.

2 Skriv något mer som du får veta från bilden. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

 Det är kallt.   Det är söndag.   Det regnar.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

c) Vad får du veta mer från bilden?


LEDTRÅDAR FINNS I BILDEN

Dags för lunch

1 Svara på frågorna om bilden.

a) Var händer det här?  hemma 

 i skolan 

 i affären

b) När händer detta?  på natten   på morgonen 

 på dagen

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

c) Vad får du inte veta från bilden?  hur mycket klockan är

 vad barnen heter

 vad barnen barnen får

2 Skriv något mer som du inte får veta från bilden. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5


LEDTRÅDAR FINNS I TEXTEN

Viktiga detaljer! Läs meningarna noga. Skriv barnens namn under rätt bild. Selma gillar att simma i poolen. William gillar att läsa på sitt rum. Siri gillar att tvätta cykeln. Joel gillar att läsa på stranden. Mirvi gillar att cykla. Nora gillar att simma i havet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8


LEDTRÅDAR FINNS I TEXTEN

Bygg en snögubbe Läs meningarna noga. Skriv meningarnas nummer vid rätt bild. 1. Rulla tre bollar av snö. Bollarna ska vara olika stora. 2. Bygg en kropp av de två största bollarna. 3. Sätt den lilla snöbollen ovanpå kroppen. 4. Sätt fast två grenar som armar. 5. Tryck fast två stenar som ögon och en morot som näsa. 6. Sätt en hatt på gubbens huvud och en halsduk runt hans hals.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

9


LEDTRÅDAR FRÅN ANDRA ORD

Räven Skriv det ord som du kan välja i stället för ordet under skrivlinjen.

mat   smal   bo   soporna   sover   våt

1 En hungrig räv letar bland __________________ i soptunnan. avfallet

2 Räven är _______________ för den har inte ätit på flera dagar.

mager

3 Pälsen är _________________ för räven har gått länge i regnet.

fuktig

föda

5 En mätt räv går hem till sitt ________________.

gryt

6 Sedan ___________________ den i grytet hela dagen. 14

slumrar

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 Räven hittar lite matrester som blir bra __________________ .


LEDTRÅDAR FRÅN ANDRA ORD

Sima Vad betyder ordet med fet stil i de här meningarna, tror du?

1 Sima sitter under en stor bok och läser.

2 Boken har flera tusen gröna blad.

3 Sima har en blommig ask bakom ryggen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 I asken ligger tre pilar.

15


LEDTRÅDAR FINNS I FRÅGAN

Anton i köket 1 Hitta frågans ledtråd i berättelsen nedan. Svara sedan på frågan.

a) Vad gillar Anton att göra?  rita kakor   leka i köket   baka b) Vad ska Anton göra i morgon?  cykla   baka   städa   diska c) Vad bakar Anton helst? ___________________________________________________________ d) Vilka två sorter bakade Anton i dag? ___________________________________________________________

2 Läs hela berättelsen.

16

 Ja 

 Nej

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

? Stämmer dina svar på frågorna med berättelsen? 

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Anton gillar att baka. Han bakar helst kakor, men ibland gör han muffins också. I dag bakade han 20 nötkakor och 15 kokoskakor. I morgon ska han baka 20 muffins.


LEDTRÅDAR FINNS I FRÅGAN

Mugg-telefon 1 Hitta frågans ledtråd i instruktionen nedan. Svara sedan på frågan.

a) Vad kan du göra av två pappersmuggar och ett snöre?  en television   en telefon   ett teleskop b) Var gör du ett hål?  i båda muggarna  i en av muggarna  på sidan av båda muggarna c) Var gör du en knut?  i ena änden på snöret  mitt på snöret  i båda ändarna på snöret

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Gör en enkel telefon av två pappersmuggar och ett snöre. Gör ett hål i botten på båda muggarna. Dra snöret genom hålen. Gör en knut längst ut på snörets båda ändar. Knuten ska vara inuti varje mugg.

2 Vilken bild visar var knuten ska vara?

17


VERKLIGHET ELLER FANTASI

På riktigt eller på låtsas?

1 Svara på frågorna om bilden.

a) Var händer detta?

 i en djurpark   i en stad   på en bondgård

Varför tycker du så? ___________________________________________________________

2 Skriv två saker i bilden som skulle kunna finnas på riktigt. ___________________________________________________________ 24

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

 i en sagobok   i en faktabok

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

b) I vilken bok skulle bilden passa?


VERKLIGHET ELLER FANTASI

På zoo 1 Läs berättelsen. Djuren på zoo har mycket att göra. Ugglan hoar i ett högt träd. Kon säljer mjölk till besökarna. Björnen trollar för barnen. Fåret stickar varma tröjor av vit ull. Sälen simmar under vattnet.

2 Svara på frågorna om berättelsen.

a) Vad kan hända i verkligheten?  Ett får stickar tröjor.   En uggla hoar i ett träd.  En ko säljer mjölk. b) Vad händer bara i sagor? Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ c) Vad kan hända både i verkligheten och i sagor? 1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 25


Ledtrådar till läsförståelse

B

Ledtrådar till läsförståelse hjälper eleverna att lära sig hitta olika strategier för att förstå en text. På ett lättsamt sätt arbetar de med att hitta ledtrådar i bilden, i texten och i frågan till texten. De får också bland annat bedöma om en text är sann eller påhittad, förutspå vad som ska hända och lära sig hitta textens huvudidé. Det finns även ett lärarmaterial till boken att ladda ner kostnadsfritt. Du hittar det på vår hemsida sanomautbildning.se om du söker på Plockepinn och sedan Ledtrådar till Läsförståelse B.

Ledtrådar till läsförståelse GÖREL HYDÉN

B

Profile for Smakprov Media AB

9789152352762  

9789152352762  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded