Page 1

FrĂĽn Cras till Krog A nt ol ogi

Antologi

*4#/

www.nok.se/laromedelFrĂĽn Cras till Krog

Frün Cras till Krog är en litteraturantologi med fokus pü lättlästa texter som väcker läsglädje. Texterna är uppdelade i populära genrer frün sport, spänning och skräck till kärlek, relationer och fantasy. I direkt anslutning till varje text hittar du fÜrfattarpresen­ tationer och olika typer av uppgifter. I läromedelspaketet Svenska i dag ingür fyra antologier. Texturvalet är varierat och därfÜr kan antologierna användas i alla ürskurser inom grundskolans senare del. Till varje ürskurs finns en lärobok och en Üvningsbok samt lärarmaterial.

Antologi

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag FrĂĽn Cras till Krog

    

 

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg 080926 Omslag BB CK TT.indd 2

08-09-26 11.54.42


Cras 01-5.indd 2

08-09-22 15.34.38


Förord Från Boye till blogg, Från Cras till Krog, Från Gilgamesh till Guillou och Från Tolkien till Thydell är namnen på de fyra antologier som ingår i läromedlet Svenska i dag. I din hand håller du nu Från Cras till Krog. Det är en antologi med fokus på lättlästa texter uppdelade i några viktiga och populära genrer, från sport, spänning och skräck till kärlek, relationer och fantasy. Varje genre representeras av i huvudsak lite kortare och mer lättlästa texter. Till varje text finns författarpresentationer och uppgifter. Antologierna är ett komplement till de läroböcker som ingår i Svenska i dag, men fungerar även helt som fristående delar. Genom Svenska i dag får du möjlighet att träna färdigheter och utveckla ett nödvändigt kunnande i svenska, om svenskan, om din omvärld och dig själv – till nytta och glädje inför de nationella proven och inför framtiden. Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Malin Nordberg

5

Cras 01-5.indd 5

08-09-22 15.34.38


Innehåll Sport

8

Bengt-Åke Cras, Vi vet var du bor. . . . . . . . . . . . . Anders Falkirk, Andralaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ylva Wallin, Alex – laget eller målet. . . . . . . . . . . . Gunnar Nordström, Undret i Seattle. . . . . . . . . . . Noomi Hebert, Åsa Ekström, Lena Ollmark, Stall Norrsken: Vindens väg. . . . . . . . . . . . . . . . Mattias Göransson, Slutspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Johan Unenge, Pontus 4 steg från proffs . . . . . . . .

10 20 28 38 48 60 70

Kärlek och Relationer

76

Ylva Karlsson, Om man heter Robin. . . . . . . . . . . 78 Bo R. Holmberg, Katarina Strömgård, Eddie Bolander & jag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Joyce Carol Oates, Snygg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Mats Wahl, Emma och Daniel: Kärleken. . . . . . . 112 Katarina Kieri, Dansar Elias? Nej!. . . . . . . . . . . . 118 Per Nilsson, Hjärtans Fröjd . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Christina Wahldén, Heder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Cras 01-5.indd 6

08-09-22 15.34.39


Spänning

148

Robert Cormier, Anklagad. . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnus Nordin, Prinsessan och mördaren. . . . . Arne Svingen, Svart elfenben . . . . . . . . . . . . . . . . Deborah Ellis, Den osynliga flickan. . . . . . . . . . . Henning Mankell, Pyramiden . . . . . . . . . . . . . . . . Monica Zak, Alex Dogboy: Tredje kärleken. . . .

Fantasy

150 162 170 180 190 200

212

John Marc DeMatteis, Mike Ploog Abadazad: Resan till drömmarnas stad. . . . . . Joseph Delaney, Väktarens lärling. . . . . . . . . . . . Lemony Snicket, Reptilrummet. . . . . . . . . . . . . . Holly Black, Spiderwick: Vättar i väggen. . . . . . . Stefan Ljungqvist, Monsterflickan. . . . . . . . . . . . Terry Pratchett, Den makalöse Maurice och hans kultiverade gnagare. . . . . . . . . . . . . . Neil Gaiman, Coraline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niklas Krog, Det mystiska skeppet . . . . . . . . . . .

214 230 240 250 258 266 288 300

Textkällor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Bildkällor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Cras 01-5.indd 7

08-09-22 15.34.39


FrĂĽn Cras till Krog A nt ol ogi

Antologi

*4#/

www.nok.se/laromedelFrĂĽn Cras till Krog

Frün Cras till Krog är en litteraturantologi med fokus pü lättlästa texter som väcker läsglädje. Texterna är uppdelade i populära genrer frün sport, spänning och skräck till kärlek, relationer och fantasy. I direkt anslutning till varje text hittar du fÜrfattarpresen­ tationer och olika typer av uppgifter. I läromedelspaketet Svenska i dag ingür fyra antologier. Texturvalet är varierat och därfÜr kan antologierna användas i alla ürskurser inom grundskolans senare del. Till varje ürskurs finns en lärobok och en Üvningsbok samt lärarmaterial.

Antologi

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag

S v e n s k a i dag FrĂĽn Cras till Krog

    

 

Steven Ekholm Annika Lyberg Mogensen Malin Nordberg 080926 Omslag BB CK TT.indd 2

08-09-26 11.54.42

Profile for Smakprov Media AB

9789127406780  

antologi Från Cras till Krog Steven ekholm AnnikA lyBerg mogenSen mAlin nordBerg Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Mali...

9789127406780  

antologi Från Cras till Krog Steven ekholm AnnikA lyBerg mogenSen mAlin nordBerg Välkommen! Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen & Mali...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded