Page 1

Mattias Danielsson Kerstin Erlandsson-Svevar

GRAMMATIKEN

GREPPA

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktör: Tobias Ludvigsson Grafisk form: Michael Bernpaintner Illustrationer: Michael Bernpaintner Omslag: Michael Bernpaintner Omslagsbild: Greg Epperson/AGE/Scanpix Greppa Grammatiken ISBN 978-91-622-7507-5 © 2008 Mattias Danielsson, Kerstin Erlandsson-Svevar och Bonnier Utbildning AB, Stockholm

Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Stige S.p.A Turin 2008

2


SÅ ENKELT ÄR DET S

omliga älskar bollsport. Andra gillar geografi. Några är tokiga i engelska, medan andra tycker bättre om slöjd. Inte riktigt lika många säger att grammatik är deras favoritämne. Grammatik har fått en tråkstämpel. Lite oförtjänt. Vi som skriver den här boken jobbar som journalist och författare. Vi kan ärligt säga att vi inte alltid har full koll på adverb, satsdelar, aktiva och passiva satser och vad som är vad i grammatiken. Det fungerar ändå. Vi har ändå nytta av att ha läst grammatik. Grammatikundervisningen har hjälpt oss att skilja på de och dem, vilket inte är så enkelt som man kan tro. Det i sin tur leder till att vi slipper ilskna brev och mejl från upprörda läsare som tycker att vi gör fel och skriver slarvig svenska. En annan bra grej med grammatik är att den gör det en aning enklare för dig när du ska lära dig ett nytt språk. Om du lär dig lite grammatik redan nu så slipper du förbanna dig själv när du ska studera ett nytt språk som 60-åring – och måste lära dig både grammatik och det nya språket. Så, gör ditt bästa redan nu – och lär dig grunderna. Så värst mycket mer behöver du kanske inte. Om du däremot ska bli professor i grammatik föreslår vi att du läser ut den här boken illa kvickt och sedan kastar dig över lite tyngre grammatiklitteratur. För här handlar det om grunderna. Och de är inte så svåra om man försöker att förstå. Dessutom är de bra att kunna. Så enkelt är det.

Mattias Danielsson

Kerstin Erlandsson-Svevar

3


INNEHÅLL Ordklasser O dkl

6

SUBSTANTIV

6

Zlatan Ibrahimovic Språkkoll

ADJEKTIV Christer Fuglesang Språkkoll Lite av varje

VERB Ola Skinnarmo Språkkoll Lite av varje

4

77

12 21

Laleh Pourkarim Lite av varje

80 82

27

PREPOSITIONER

83

32 35 36

Tina Nordström Lite av varje

88 90

39 44 52 54

PRONOMEN

57

Mattias Klum Språkkoll Lite av varje

60 68 69

RÄKNEORD

70

Pernilla August Lite av varje

ADVERB

72 75

KONJUNKTIONER Emma Wiklund Lite av varje

92 94 96

SUBJUNKTIONER

97

Johanna Thydell Lite av varje

98 100

INTERJEKTIONER

102

Martin Kellerman Lite av varje

104 106


Satsl채ra

108

PREDIKAT

111

SUBJEKT

112

Maria Wetterstrand Lite av varje

OBJEKT Ernst Billgren

114 116

117 120

PREDIKATSFYLLNAD

122

Malin Baryard-Johnsson Lite av varje

124 126

ADVERBIAL

127

Joe Labero Lite av varje

130 132

HUVUDSATS OCH BISATS Johan Glans

133 136

5


SUBSTANTIV

Språket förändras Två hemgjorda substantiv som beskriver vitt skilda sinnesstämningar är: pissdatorelände och försommarängsblomsternjutning.

S

pråket är i ständig förändring. Om du

formation med hjälp av Google, en sökmotor

trodde att alla ord redan fanns, tänk

på internet. (Sökmotor och internet är för öv-

om. Varje år bildas mängder med nya svenska

rigt två exempel på ord som var rykande färska

ord, särskilt substantiv. Språkvetaren Fredrik

på 1990-talet.)

Lindström listar i sin bok Världens dåligaste språk nya ord i svenskan. De nya orden säger

S

ofta något om samhället de uppkommer i. På

som finns med i SAOL, Svenska Akademiens

1980-talet blev det allt vanligare med datorer

Ordlista. Den som gör en noggrann genom-

hemma, så kallade hemdatorer. Det gjorde

gång märker snabbt att ord som dammsugar-

att många nya ord hade just med datorer att

slang saknas, ett ord som faktiskt ändå finns.

göra, exempelvis datavirus. Andra nya ord på

Svenskan är ett språk som ger dig nästan obe-

1980-talet: bubbelpool, topless och gymping.

gränsade möjligheter att bilda nya ord genom

Här är några ord som var heta på 1990-talet:

att sätta ihop gamla – och alla ord får faktiskt

dokusåpa, hemsida, minimjölk, kloning.

inte plats.

M

E

jektiv. Ett bra exempel är ordet goog-

i alla fall om man med ord menar de ord

tt sätt att bilda nya ord är att lägga ihop ett substantiv med ett annat, exempelvis

lare, som bildades av verbet googla som i sin

cykel + sadel = cykelsadel. Eller bostadsrätt

tur kommer från internetföretaget Google. En

+ förening + styrelse + möte + ordförande =

googlare är någon som googlar, som söker in-

bostadsrättsföreningsstyrelsemötesordförande.

31 32 26

ånga substantiv bildas av verb och ad-

venskan består av omkring 120 000 ord,

Försök att komma på några substantiv som har bildats under 2000-talet. Experimentera dig också fram till några alldeles egna substantiv. Kanske finns de med i SAOL inom några år.


ADJEKTIV

ADJEKTIV A

djektiv är en av ”de tre stora” i ordklassdjungeln. De övriga två är verb och substantiv. Adjektiv används för att beskriva hur någon eller något är eller ser ut. Hur det luktar, känns – och så vidare. En lång text helt utan adjektiv kan fort bli färglös och trist att läsa. Adjektiv livar upp och gör det lättare för läsaren att få en bild av det som skrivits. Men, men, men … för många adjektiv gör texten tung och en författare som har delat upp läsarna i två läger är fantasymästaren J.R.R. Tolkien, som har skrivit bland annat Sagan om ringen. Skulle du sätta dig och räkna adjektiven i den så bli inte förvånad om adjektiven uppgår till runt 45 procent av innehållet. Om du under läsningen ändå inte skulle hitta just de adjektiv du vill använda ska du inte ge upp. Det är enkelt att konstruera nya. Hitta på ett ord och lägg till ändelsen -ig i slutet och vips har du kommit på ett nytt adjektiv.

Adjektiv Adjektiv är ord som beskriver substantiv, det vill säga talar om hur någon eller något är. Adjektiv kan stå före substantiv. Parabolantennerna på Esrange liknar stora, runda tallrikar. Rymdfärjan ISS fick en ny besättning. Adjektiven kan också stå efter substantiven. Parabolantennerna på Esrange liknar tallrikar som är stora och runda. Rymdfärjan ISS fick en besättning som var ny.

27


ADJEKTIV

1

Titta på bilden och försök komma på så många adjektiv som möjligt. Skriv dem tillsammans med substantivet de beskriver.

____________________________________________________________________ en påklädd astronaut ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

28


ADJEKTIV

Positiv, komparativ och superlativ När du använder adjektiv kan du behöva tala om att något är nyare eller till och med nyast. Då komparerar du adjektivet. Det finns tre olika former: positiv ny En ny rymdfärja.

komparativ ny-are En nyare rymdfärja.

superlativ ny-ast Den nyaste rymdfärjan.

Adjektiv kan kompareras på olika sätt: med ändelserna -are, -ast positiv dyr En rymdfärd är mycket dyr.

komparativ dyr-are Den är dyrare än man tror.

superlativ dyr-ast Vad tror du är dyrast med rymdfärden?

med ändelserna -re, -st Här blir det ofta omljud. Det betyder att stamvokalen ändras. positiv lång Rymdresan tog lång tid.

komparativ

superlativ

läng-re läng-st Resan tog längre tid än man Det var den längsta resan räknat med. hittills i rymden.

med mer och mest positiv spännande Det blev en spännande rymdresa.

komparativ mer spännande Den var mer spännande än den förra.

superlativ mest spännande Den mest spännande rymdresan är ännu inte gjord.

oregelbundet positiv liten Hon tittade upp på en liten stjärnbild.

komparativ

superlativ

mindre minst Det finns stjärnbilder som är Vilken är den minsta mindre. stjärnbilden?

29


ADJEKTIV

2

Skriv en mening där du använder ordet:

A praktisk i superlativ ____________________________________________________________________

B tuff i komparativ ____________________________________________________________________

C blå i positiv ____________________________________________________________________

D stor i komparativ ____________________________________________________________________

E dålig i superlativ ____________________________________________________________________

F tung i komparativ ____________________________________________________________________

Att böja adjektiv När adjektiv böjs rättar de sig efter substantivet både när det står före och efter. utrum: En regelbunden galax. En galax är ofta regelbunden. neutrum:

Ett regelbundet system. Systemet är regelbundet.

bestämd form: Det regelbundna systemet. Den kända galaxen. plural:

30

De flesta galaxer är regelbundna. Man kan hitta många regelbundna galaxer.

plural = flertal utrum = n-ord neutrum = t-ord


ADJEKTIV

3

A B C D E F G H I J K

Välj bland adjektiven i rutan. Skriv in dem i meningarna. Tänk på att böja dem. lycklig

oplanerad

komplicerad

ny

upprepad

svensk

fjärrstyrd

mörk

intresserad

spännande

Besättningen på ISS avlöstes av den nya Den

besättningen.

rymdpromenaden gick bra.

Ett mycket De

projekt ska genomföras. astronauterna klev ut ur rymdfärjan.

Många

människor följde rymdfärden.

Ett eldsken flög iväg ut i den

rymden.

Deltagarna hade ett mycket

schema.

Färjan skulle inspekteras med den Astronauterna förväntades säga några Den De

tuff

armen. saker om sina upplevelser.

rymdhjälten fick mersmak. experimenten visade att meteoriter och rymdskrot står för

de största riskerna.

31


ADJEKTIV

Christer Fuglesang

Sveriges förste

rymdfarare S

veriges förste rymdfarare höll på att bli

med bara några månader kvar till avfärd inträf-

astronauten som aldrig kom ut i rym-

fade en hemsk olycka. Farkosten Columbia

den. Det tog 14 år, fyllda med hård träning,

exploderade när den var på väg tillbaka till

svåra övningar, motgångar och besvikelser,

jorden och hela besättningen dog. Christers

innan Christer Fuglesang äntligen lämnade

rymdäventyr sköts upp, och än en gång var det

det trygga livet på jorden och åkte ut i det

oklart när nästa chans skulle komma.

oändliga. Om Christer inte hade varit så mål-

Några år senare var det dags igen. Det

inriktad och envis hade han troligen gett upp

bestämdes att rymdfärjan Discovery skulle

för länge sedan.

åka till den internationella rymdstationen

Första gången han hade chansen blev en av hans bästa kompisar den som fick åka i stäl-

behövde en skicklig astronaut med Christers

let. Andra gången var det till och med bestämt

kunskaper. Så tredje gången gillt – äntligen.

när Christer skulle iväg på sin rymdresa. Men

32

ISS (International Space Station), och man


ADJEKTIV

Namn: Christer Fuglesang Född: 1957 Övrigt: Christer har både rysk och amerikansk rymdfararutbildning och kan kalla sig både kosmonaut och astronaut.

Några veckor före julafton 2006 bar det av.

Nu fungerade det som tur var med maten

Med sig i rymden hade Christer bland annat

där ute i rymden. Lika bra gick Christers

en smaskig bit torkat älgkött, små geléhallon,

huvuduppdrag, de tre rymdpromenaderna

några skivor knäckebröd och delikata peppar-

som han gjorde för att bygga och bättra på

kakor. Bra mat är inget man fixar ihop hur

rymdstationen och för att undersöka om nå-

som helst i rymden. En viktig sak är att maten

got var trasigt.

är kryddstark, för mat smakar inte så mycket i

När Discovery landade några dagar före

rymden. Det är också praktiskt med mat som

julafton fick Christer beröm av höga chefer

kan sugas upp i sugrör eller ätas direkt ur en

i rymdstyrelsen för att ha klarat av ett av de

påse, så att maten inte flyter iväg i tyngdlös-

svåraste uppdragen i rymdstationens historia.

heten. Tänk dig själv en massa små plättar med

– Det var en fantastisk resa och en härlig

kladdig sylt som åker runt i farkosten och sme-

upplevelse att se Sverige från rymden, sa Chris-

tar ner alla känsliga instrument.

ter i intervjuer när han var tillbaka på jorden.

33


ADJEKTIV

4 5

I texten ”Sveriges förste rymdfarare” finns 26 adjektiv. Försök hitta så många som möjligt och stryk under dem. Tävla gärna med en kompis. Leta efter adjektiv i texten och lös A–D.

A Vilka är de tre första adjektiven i texten som kompareras med -are -ast? Komparera dem. B

____________________________________________________________________ Leta efter ett adjektiv i första stycket och ett i det sista stycket där du måste använda mer och mest när du komparerar. Komparera dem.

C

____________________________________________________________________ I sista stycket finns ett adjektiv som kompareras med ändelserna -re -st. Komparera adjektivet.

D

____________________________________________________________________ Leta efter ett adjektiv i fjärde stycket som kompareras oregelbundet. ____________________________________________________________________

6

Hjälp! Här har det blivit för många adjektiv. Stryk över fem av dem.

I

den fantastiska, spännande och mycket sevärda gamla filmen ”Moonraker” från 1979 tar den skicklige och tjusige superagenten James Bond klivet ut i den tomma mörka

rymden när en otäck, grym och fientlig skurk hotar världen med ett farligt dödligt gift som skickas ut från en rymdfärja.

7

Nu ska du i stället lägga till fem adjektiv som passar.

I

författaren Wells bok ”Världarnas krig” anfaller femarmade marsianer jorden för att flytta från sin egen värld som håller på att dö. Människorna har inget försvar mot var-

elsernas stridsvagnar och deras dödsstrålar utan måste fly. Men plötsligt faller marsianerna ihop döda av förkylningsbakterier som de inte har något försvar mot. Läs boken!

34


ADJEKTIV

SPRÅKKOLL

8

Så här kanske du säger när du pratar. Men hur skriver du? Ändra det du tycker låter fel. Tips! Här har adjektiven böjts fel.

A – Jag tror du var mest räddast av alla när du kollade på landningen. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

B – Ja, jag och min syster blev glad när allt var över. Min syster tyckte det var det fantastiskaste hon sett. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

C – Hela svenska folket var väl lyckliga över att det gick som förväntat. Nu ser jag fram emot nästa äventyr och vi ska sitta som klistrad vid teven då också. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

35


ADJEKTIV

LITE AV VARJE

9

Tänk dig att du bloggar om Christer Fuglesang. Berätta om dina tankar kring hans rymdfärd. Försök få med minst fem adjektiv. Stryk under adjektiven.

10

36

Fortsätt skriva adjektiv så länge du kan genom att börja varje nytt adjektiv med föregående adjektivs sista bokstav.

_______________ _ö___ tyngdlös

_______________

________________

________________

___ _______________ sspännande

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________

_______________

_______________

________________

________________


ADJEKTIV

11

Tänk dig att du gör en rollista med fyra personer till en film om rymden. Vilka egenskaper behöver de ha för att passa för sina roller? Beskriv dem med hjälp av adjektiv. Ge dem två egenskaper var. Namn:

Egenskaper:

_____________________

______________________________________________ ______________________________________________

_____________________

______________________________________________ ______________________________________________

_____________________

______________________________________________ ______________________________________________

_____________________

______________________________________________ ______________________________________________

12

Här kommer några adjektiv som inte används längre. Vad tror du att de betyder? Jämför med en kompis och sedan med facit.

syngirig hetfotad lättlåten bakvis

gimmelig bofiken fjolldjärv

avsinnig

anskvätten

förveten

37


KONJUNKTIONER

KONJUNKTIONER U

tan konjunktioner skulle meningarna se ut. Så. Här. De. Skulle. Bli. Korta. Kanske. Inte. Riktigt. Så. Här. Korta. Bara. Nästan. Konjunktioner är ord som hjälper till att binda ihop andra ord till längre meningar. Nu är det i och för sig ingen mening att skriva långa meningar bara för att de ska vara långa, men det kan ju vara roligt att läsa texter där meningarna varierar i längd. Så se till att konjunktionerna sitter där de ska. Två av de vanligaste konjunktionerna är men och och. Det finns lärare som har fått för sig att det nästan borde vara förenat med dödsstraff att börja en mening med ”Men” eller ”Och”. Vi håller inte med. Kan riktiga författare göra det så kan du. Men gör det inte till en vana. Och gör det inte bara för att retas.

Konjunktioner När du vill sätta ihop ord eller satser använder du konjunktioner, bindeord. Konjunktioner är formord som inte har någon direkt egen betydelse. De vanligaste konjunktionerna är och, eller, men, utan, för. Konjunktioner binder ihop satsdelar eller satser av samma slag: Subjekt med subjekt: Falun och Göteborg har modevisningar i vår. Om subjekt, predikat, Predikat med predikat: huvudsats och bisats se Ska vi gå eller cykla till visningen? sid. 111, 112 och 133. Huvudsats med huvudsats: Emma visar kläder och Markku designar dem. Bisats med bisats: Hon förstod att hon skulle bli lite sen, men att hon ändå skulle hinna byta om. Ibland står konjunktionen i början av en mening och hör då nära ihop med meningen före. Börja inte meningar på det här sättet för ofta. Tänk på att variera dig. Hon sa vad hon tyckte om klänningen. Och sedan gick hon ut ur provhytten. Jag köpte klänningen. Men efteråt ångrade jag mig.

92


KONJUNKTIONER

1

Sätt in konjunktioner i meningarna A–H.

A B C D E F G H

Publiken hade kommit

2

I den här texten börjar för många meningar med konjunktioner. Ändra där du tycker att det behövs så att meningarna börjar på olika sätt.

Ska jag

mannekängerna stod beredda.

du gå först?

Vi visste att Emma var med

inte att Linn också skulle delta.

Vi stannade inte så länge Paraplyerna togs fram Jeansen Sigrid

gick tillbaka hem efter en timme. det regnade.

jackorna var snyggast. Eleonore är modebloggare.

Vad gillar hon bäst, programledarjobbet

H

modelljobbet?

an hade varit intresserad av mode sedan han var liten. Och han skulle aldrig ledsna på det. Utan han skulle alltid vilja lära sig mer om hur modet växlat med åren. Men

ibland klagade hans vänner på honom. Men det brydde han sig inte om. Utan han visste vad han ville. Och en dag skulle han själv bli en känd designer. Och alla skulle beundra honom. Och hela världen skulle vilja köpa hans kläder. Men för det krävdes det mycket jobb. Och det var han villig att satsa på. Och aldrig tänkte han ge upp.

93


KONJUNKTIONER Emma Wiklund

Livet som

modell I

ngen skulle bli gladare än jag om modell-

industrin. Om hennes dotter vill bli modell

erna fick äta mer. Orden kommer från

när hon blir äldre säger Emma att hon kom-

Emma Wiklund, Sveriges mest kända modell.

mer att förbjuda henne, eller i alla fall avråda

Arbetet som modell har gjort henne rik. Hon

henne kraftfullt. Livet som modell är inte

har tjänat en hel del pengar på sina modell-

nyttigt för unga människor och det har blivit

uppdrag, men framför allt har hon blivit rik på

värre de senaste åren.

erfarenheter efter alla sina resor och utlands-

Om Emma Wiklund fick bestämma skulle

vistelser. Men den som tror att Emma för den

hon skärpa reglerna. Dels önskar hon att mo-

skull är modellbranschen evigt tacksam och

dellerna inte får vara för unga, minst 20 år,

bara pratar väl om modeskapare, modehus och

dels att de inte får vara för smala.

journalister bör tänka om. Rejält. Modeller slår ofta igenom i unga år och för-

– Många som jobbar som modeller är så smala att de blir sjuka.

svinner kort därefter. Få håller mer än några år. Emma Wiklund blev känd i början av 1990talet i en kampanj för minimjölk. Än i dag får

– Modeskaparna, modetidningar och

hon uppdrag. När jag frågar henne om det

andra tidningar som publicerar bilder på alla

beror på att hon har levt sunt svarar hon:

dessa sjukligt smala modeller, tv, modehusen.

– Oooooonej! Om du bara visste … Jag

94

Vem bär ansvaret?

Det har ju blivit så att det är väldigt få vuxna

tänkte hela tiden på hur jag såg ut och hur

kvinnor som kan ha kläderna som man ser

och vad jag skulle äta. Jag hade verkligen en

på modevisningarna. En del modeller har ju

osund inställning till både min kropp och till

kroppar som små barn. Och modetidningar

mat. Emma är kritisk till mycket inom mode-

har ett ansvar att ge plats för andra ideal än


KONJUNKTIONER

Namn: Emma Wiklund Född: 1968 Övrigt: Visste du att Emma är jättekänd i Frankrike för sin medverkan i filmerna Taxi, Taxi 2 och Taxi 3?

de smala. Hela modebranschen skulle må bättre av att förstå att det finns många olika kroppstyper, friskare kroppar. Emma blev modell av en slump. Hon hade egentligen tänkt plugga hårt och skaffa sig ett bra jobb. – Jag vet att det är en klyscha och att det kan låta jättetråkigt, men det är ju sant: Studier ger frihet, frihet att välja vad man vill göra. Jag tänker tjata på mina barn att det är viktigt med skolan och att göra sina läxor. Du är ju inte ditt utseende, utan mer det du vill och det du gör. Så det är viktigare att vara smart än att se bra ut, för är du smart kan du göra mycket mer. – Jag vill få alla unga, särskilt tjejer, att inse att de kan ta för sig, att de inte ska vara rädda. Tänk inte så mycket på vad andra tycker, lyssna på er själva istället. Vad vill jag? Tycker jag att det här är roligt? Nu har det blivit så viktigt att följa trender, men de är oviktiga. Trender kommer och går. Det viktiga är vad du vill.

3

Ringa in alla konjunktioner i de två sista styckena om Emma Wiklund. Det finns åtta konjunktioner.

95


KONJUNKTIONER

LITE AV VARJE

4

Och är det vanligaste ordet i svenskan. Skriv en dikt på sex rader där alla raderna börjar med och.

5

Skriv ett samtal mellan två ungdomar. De är oense om en tröja är snygg eller inte. Följande konjunktioner ska förekomma i replikerna i den ordning de står: och

och

men

och

utan

och

för

men

och

för

och

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

96


SUBJUNKTIONER

SUBJUNKTIONER S

ubjunktioner är en krånglig ordklass. Det finns mängder (fler än tio) olika typer av subjunktioner, och de kan bestå av både ett och två eller till och med tre ord. Det går rykten om människor som faktiskt har klarat sig ganska bra i livet utan att kunna alla olika subjunktioner. Men … det är ändå bra att ha hyfsad koll på dem. Subjunktioner gör det enklare för dig att skriva och göra dig förstådd. Om man använder fel subjunktion är det lätt hänt att det du skriver missuppfattas av den som läser. En av subjunktionens viktigaste uppgifter är att inleda bisatser. Men om någon klagar på dig när du inleder en mening med en subjunktion, kom då ihåg att det finns flera subjunktioner som passar ypperligt i början av meningar – exempelvis även om, innan och eftersom.

Subjunktioner Subjunktioner är ord som inleder bisatser. Bisatser kan inte stå för sig själva och bilda en mening. Det betyder att utan subjunktioner kan det bli jobbigt och hackigt att läsa en text. Två meningar kan bli en med hjälp av en subjunktion. Hon skriver. Hon har något att säga. Hon skriver därför att hon har något att säga. Jag vet. Hon kan skriva bra. Jag vet att hon kan skriva bra.

Obs! Blanda inte ihop subjunktionen att med Du kan att läsasom mera infinitivmärket om x på sid.00 uttalas ”å” i talspråk. Subjunktionen uttalas alltid ”att”.

Jag tycker om att läsa. Jag lånar många böcker. Eftersom jag tycker om att läsa, lånar jag många böcker. Andra subjunktioner är: när, medan, fastän, även om, om, ifall, så att, för att, förrän, innan, tills, utan att, genom att.

97


Vad har adjektiv, rymden och Christer Fuglesang eller adverb, musik och Laleh med grammatik att göra? Jo, i Greppa grammatiken får man möta grammatiken i sitt sammanhang och upptäcka att grammatiken finns runt omkring oss och överallt. Greppa grammatiken är en komplett och modern grammatikbok, för grundskolans senare del, där man utgår från texter om kända svenska personer, som unga människor känner till. Greppa grammatiken är inte årskursbunden, vilket innebär att man lätt kan använda den som ett komplement i den övriga undervisningen. Man kan enkelt öva på just det moment inom grammatiken som man behöver. Till boken finns ett separat elevfacit. Greppa grammatiken ingår i en serie med ytterligare två böcker om vårt språk, Ordna orden och Spåra språket.

www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-7507-5

9789162275075  

GREPPA Mattias Danielsson Kerstin Erlandsson-Svevar BONNIERS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you