__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kr책kes

medeltidsskola

Kr책kes medeltidsskola

Marie Bosson Rydell Illustrationer: Jessica Lindholm


Kr책kes

medeltidsskola Marie Bosson Rydell Illustrationer: Jessica Lindholm


Tidigare böcker i serien Mera Kråke av Marie Bosson Rydell: Kråkes bästa dag, 2014 Kråke och Lubbas, 2014 Kråke spelar spel, 2015 Kråke och Gustav, 2015

Kråkes medeltidsskola Utgiven av Idus förlag www.idusforlag.se | info@idusforlag.se © Text: Marie Bosson Rydell © Illustratör: Jessica Lindholm Första upplagan Tryckt i Viljandi, 2016 ISBN: 978-91-7577-381-0


Kapitel 1 Skriva en bok Kråkes klass ska göra en bok tillsammans om medeltiden. En grupp skriver om vilken mat man åt, en om vilka vapen och redskap som fanns och en grupp skriver om kläder och mode. Kråkes grupp har skrivit om hur hus och byggnader såg ut. När det är klart ska lärarna hjälpa dem att skriva ut och häfta ihop hela boken. Alla ska få var sitt exemplar. Klass 4 B:s bok om medeltiden heter den. Kråke kommer ihåg att de har gjort böcker tidigare. I ettan gjorde de en bok 5


om stenåldern, i tvåan en om bronsåldern och förra året, i trean skrev de om vikingar. Kråke tar bilden han har ritat och går fram med den till Mats. Mats scannar in den i datorn och hjälper Kråke och de andra i hans grupp att lägga in bilden i texten som de har skrivit. Kråke tittar på skärmen där sidan de nyss jobbat med syns. Det är snyggt tycker han. Bilden visar hur ett hus på en bondgård kunde se ut för ungefär 1000 år sedan. Den passar bra ihop med texten. Mats berömmer dem och ber dem ta reda på hur ett hus i en stad såg ut vid ungefär samma tid. Kråke och Ludvig bläddrar i boken de har, Maja och Isak går till biblioteket och Lisa letar på internet. Mats ger dem också en kort text på engelska som beskri-

6


ver hur olika hus byggdes på medeltiden. Tillsammans översätter barnen i gruppen texten till svenska och skriver ner det viktigaste. I texten står det att det var under den här tiden som människor i Sverige började använda tegel och murbruk. Men på andra ställen i världen hade man murat stora fina byggnader i flera hundra år. Det fanns slott, tempel och palats kring medelhavet och mellanöstern medan vi här uppe i Norden fortfarande bodde i tält av träpinnar och djurskinn. De kommer fram till att husen i staden oftast var byggda i trä, om det var en hantverkare som ägde dem. Om det var en köpman som ägde huset var det ofta byggt i tegel. Det fanns inga toaletter inomhus. De hade dass på gårdarna bakom husen. I bygg-

7


naden ut mot gatan hade hantverkarna sina verkstäder och innanför verkstaden låg huset man bodde i. Det fanns även stall för hästar och andra djur. Det var vanligt att grisar och hönor gick lösa på gatorna. Eleverna förstår att det måste ha varit ganska smutsigt i staden. Sopor och annat avfall låg i högar på gatorna och det lockade så klart till sig råttor. Vatten fick man hämta vid en pump och bära in i husen. Vid torget låg stadens största och finaste byggnad, kyrkan.

9


Kapitel 2 För 1000 år sedan Johanna berättar att på medeltiden bestämde kyrkan allt, till och med över kungen. Det fanns präster, adel, borgare och bönder. Adeln var rika och mäktiga, men prästerna var mäktigast. Borgare Adel


Bönder

Bönderna däremot hade det svårt. De var ofta fattiga och var tvungna att ”betala tionde” till kyrkan. Det var en sorts skatt som gick ut på att de måste ge bort en tiondel av vad de fick ihop på gården till kyrkan. Om de skördade tio kilo säd, var de tvungna att ge ett kilo till kyrkan. Riddarna slapp betala skatt mot att de hjälpte kungen i strid.

Betala tionde

Prä

st


Fler böcker ! i serien

Kråkes medeltidsskola

Kråke vill nästan inte att det ska bli sommarlov. Det är så roligt i skolan! De håller på att göra en bok om medeltiden tillsammans. De får göra en massa roliga saker. Sy kläder, tillverka svärd, sköldar och katapulter. Det är väldigt spännande, tycker Kråke. I den femte kapitelboken om Kråke får både han och läsarna lära sig massor om medeltiden. Roliga fakta vävs in i de olika skolämnena och man får tips på saker man kan prova själv. Perfekt för nyfikna barn. ISBN 978-91-7577-381-0

www.idusforlag.se

9 789175 773810

Profile for Smakprov Media AB

9789175773810  

9789175773810  

Profile for smakprov