__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Svenskan 7 Elevpaket (Bok + digital produkt) Provläs elevpaketets samtliga delar


Svenskan 7 Elevpaket (Bok + digital produkt) Svenskan 7 är ett elevpaket som består av tre delar. ELEVBOK Elevboken består av fyra kapitel med tematiskt innehåll som engagerar eleverna och får igång spännande diskussioner i klassrummet ARBETSBOK I arbetsboken får eleverna bland annat sätta upp egna mål för kapiteln, arbeta individuellt med olika moment och använda skrivrecept för olika texttyper. DIGITAL DEL I den digital delen finns hela elevboken inläst med ordförklaringar. Eleven kan också göra övningar som är kopplade till kunskapskraven och konkret visar vad eleven behöver öva mer på.

Här kan du provläsa elevpaketets samtliga delar


Petra Andersson  •  Sam Hydén  •  Håkan Obbel

7


Studentlitteratur AB Box 141 221 00  Lund Besöksadress Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skol­kopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 37265 ISBN 978-91-44-10513-0 Upplaga 2:2 © 2015 Författarna och Studentlitteratur AB Formgivning Louise Nordborg, Louise Grafisk Form Printed by Pozkal, Poland 2016

Bildkällor Shutterstock.com: 6-7, 10-12, 16-24, 26, 30, 33, 34-35, 38-39, 45-47, 52-54, 56, 60-61 (60: Zzvet), 65-69, 79:2, 81-83, 86-87, 92-93, 99-100, 106, 110 (AnjelikaGr), 111:1, 120 (Palette7) Omslag, rad 1, bilder 1-4: Shutterstock.com, rad 2, bilder 1, 3, 4: Shutterstock.com, bild 2: Everett Collection/IBL, rad 3, bilder 1-4: Shutterstock.com (bild 3 Editorial Credit: Zzvet) 9 (Måns Gahrton): Foto Stefan Tell 25: Rue des Archives /IBL Bildbyrå 27: Nino Keller 37 (Emmy Abrahamson): Foto: Andreas Rasmusson 50: TT Historical 73-76: Everett Collection/IBL 77: Wikipedia: Dickens Gurney head av Jeremiah Gurney - Heritage Auction Gallery. 79:1: AFP PHOTO/Odd Andersen/TT 89 (Veronica Roth): Foto: Nelson Fitch 97: Everett Collection/IBL 105: Miramax/courtesy Everett Collection/IBL 107: Wikipedia 111-113: Mia Hjortronsteen Johnson Textkällor i bok och/eller digital del 9, 10: Hej och tack för ingenting, Måns Gahrton, Berghs förlag 2010 16: Den fula ankungen, H.C. Andersen, Baltiska förlaget 1926 27: ”Man känner sig mindre värd”, ur Kamratposten nr 12 2014 30: ”På stigar”, Ingrid Sjöstrand, ur Skogen i trädet, Bonniers 1977 31: ”Säg till om jag stör”, Eeva Kilpi, ur Sånger om kärlek, 1980. Översättning: © Kerstin Lindqvist – förmedlat genom ALIS. 31: Från en stygg flicka, Karin Boye, ur Härdarna, Bonniers 1927 37, 38: Min pappa är snäll och min mamma är utlänning, publicerad med tillstånd av Emmy Abrahamson, Rabén & Sjögren 2012 44: Mor gifter sig, Moa Martinson, Bokförlaget Legenda, 1986. Publicerad med tillstånd av Moa Martinsons sterbhus. 52: Ungas språk försämras inte av sociala medier, Karl Dalén, DN 15/11 2011, publicerad med tillstånd av Dagens Nyheter. Texten publiceras något avkortad. 53: källa: www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/ Ha-koll-pa-livet-pa-natet/ 56: Upprustning, Sonja Åkesson, ur Slagdängor, Rabén & Sjögren, 1969 © Sonja Åkesson – förmedlat genom ALIS 57: Zits, publicerad med tillstånd av Bulls Press 63, 64: Alex Dogboy, Bokförlaget Opal, 2002 © Monica Zak – förmedlat genom ALIS 73: Oliver Twist, Charles Dickens, Bonniers 1923 81: Du har tappat ditt ord, Nils Ferlin, ur Barfotabarn, Bonniers 1933. Publicerad med tillstånd av Nils Ferlins rättsinnehavare 81: Han var femton år …, Ragnwei Axellie, ur Vuxenlös, Skeab 1980 © Ragnwei Axellie – förmedlat genom ALIS 82: Ja tack, Sonja Åkesson, ur Hästens öga, Författarförlaget 1977 © Sonja Åkesson – förmedlat genom ALIS 82: Nu föds ett barn, Barbro Lindgren, ur Gröngölingen är på väg, Rabén & Sjögren 1974 © Barbro Lindgren – förmedlat genom ALIS 83: Var inte rädd för mörkret, Erik Blomberg, ur Jorden, Bonniers 1920 © Erik Blomberg – förmedlat genom ALIS 89, 90: Divergent, Veronica Roth, översättning Katarina Falk, Modernista 2012. Publicerad med tillstånd av Modernista. 103: Robinson Crusoe, Daniel Defoe, översättning Jean Fr. Rossander, bearbetad av Håkan Obbel 109: En utflykt för mugglare, utdrag ur artikeln ”En studie i brott på höstlovet” ur Dagens Nyheter 12/10 2014. Texten publiceras avkortad. 111: efter http://laromkarnvapen.slmk.org/


Välkommen till Svenskan 7, ett intressant läromedel som utgår från riktiga texter. Du kan arbeta i din bok, digitalt, eller lyssna på texterna. Du börjar med att titta på målen för varje kapitel, lyssnar, läser och diskuterar. Sedan är det dags att ta fram arbetsboken och träna och skriva. Svenskan 7-9 täcker allt centralt innehåll i kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk. Läromedlet passar också dig som har speciella behov eller ett annat modersmål än svenska men som bott ett tag i Sverige. Det finns glosträning, inlästa texter och möjlighet att träna extra på grundläggande svenska. För din lärare finns det stöd för bedömning, så att ni efter varje kapitel kan följa upp dina mål och se hur det har gått. Vi som skrivit Svenskan 7 är lärare och vi vill gärna tacka våra elever på Utmarksskolan i Göteborg. Ni har varit tålmodiga, testat alla våra idéer och kommit med ­respons till oss som varit nödvändig för den här boken. Tack också till Jenny på Studentlitteratur och Louise som envist stöttat, backat upp, läst, lyssnat och peppat. Till sist vill vi tacka våra familjer som stolt och förstående ger oss tid att skriva.

Göteborg i februari 2015 Sam och Petra


1

Ung _________________________________ 6

Mål för kapitlet__________________________ 8

LYSSNA

Hej och tack för ingenting________________ 9

LÄS

Hej och tack för ingenting________________ 10

BOKLÅDAN

_______________________________________ 14

KLASSIKERN

Den fula ankungen_______________________ 16

FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN

Hans Christian Andersen___________________ 25

LÄST I TIDNINGEN

”Man känner sig mindre värd” ____________ 27

KORT SAGT

_______________________________________ 30

SE FILM

Vi är bäst! ______________________________ 32

GÅ VIDARE

_______________________________________ 33

2

Språket ______________________________ 34

Mål för kapitlet__________________________ 36

LYSSNA

Min pappa är snäll och min mamma är utlänning_____________________________ 37

LÄS

Min pappa är snäll och min mamma är utlänning_____________________________ 38

BOKLÅDAN

_______________________________________ 42

KLASSIKERN

Mor gifter sig____________________________ 44

FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN

Moa Martinson___________________________ 50

LÄST I TIDNINGEN

Ungas språk försämras inte ... _____________ 52

SPRÅKBRUK Sociolekter______________________________ 55 KORT SAGT

_______________________________________ 56

SE FILM

I rymden finns inga känslor________________ 58

GÅ VIDARE

_______________________________________ 59


3

Vi i världen ___________________________ 60

Mål för kapitlet__________________________ 62

LYSSNA

Alex Dogboy_____________________________ 63

LÄS

Alex Dogboy_____________________________ 64

BOKLÅDAN

_______________________________________ 70

KLASSIKERN

Oliver Twist_____________________________ 73

FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN

Charles Dickens__________________________ 77

LÄST I TIDNINGEN

Malala — slåss för flickors rätt ... _________ 79

KORT SAGT

_______________________________________ 81

SE FILM Zozo___________________________________ 84 GÅ VIDARE

4

_______________________________________ 85

Fantasi ______________________________ 86

Mål för kapitlet__________________________ 88

LYSSNA Divergent_______________________________ 89 LÄS Divergent_______________________________ 90 BOKLÅDAN

Fantasy — en bred genre__________________ 99

KLASSIKERN

Robinson Crusoe_________________________ 103

FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN

Daniel Defoe____________________________ 107

LÄST I TIDNINGEN

En utflykt för mugglare____________________ 109

KORT SAGT

_______________________________________ 111

SE FILM Hungerspelen___________________________ 114 GÅ VIDARE

______________________________________ 115

Svenskans mål

______________________________________ 116


4 Tänk dig att din vän ställs inför en helt ny ­situation. Då vet du hur hon eller han ­kommer att reagera, eller hur? Tänk dig nu Harry Potter i samma situation. Vi kan se framför oss hur han skulle reagera också. Det är som att han finns, fast han är påhittad. Kommer du på fler karaktärer ur böcker och filmer som känns som att de ”finns” på riktigt? Vad är det som är gemensamt för dessa karaktärer? Tror du att de kommer att vara kända även när du har blivit vuxen och läser berättelser för dina barn? En karaktär som överlevt länge är Robinson Crusoe. Han är en påhittad karaktär som är inspirerad av en verklig person. Tror du att alla påhittade figurer har likheter med någon verklig person? I det här kapitlet ska du få läsa påhittade berättelser, men vissa är skrivna så att de skulle kunna vara verkliga medan andra utspelar sig bland drakar och alver. Vilket tycker du bäst om? Kan det vara samma sak att fantisera och att ljuga? Vad är skillnaden?


Genus Det spelar väl ingen roll om det är en flicka eller en pojke som är huvudperson i en bok. Eller? Tänk dig att man byter ut en flicka mot en pojke som huvudperson i en bok. Skulle det spela någon roll? Skulle det bli en annorlunda historia om Harry Potter var en flicka? Vad är det för skillnad på en trollkarl och en häxa? Är någon bara ond och någon bara god? Kan det vara olika? Skulle de kunna byta plats med varandra i sagorna? När man läser en bok kan man titta på ­texten på olika sätt. Ett sätt är att fokusera på genus, som betyder kön. Då funderar man till exempel på hur tjejer och killar framställs, eller vad som hade hänt om ­huvudpersonen hade varit av ett annat kön.

FANTASI | 87


Mål för kapitlet Förutom att du i varje kapitel kommer att öva på att tala, läsa och skriva ska du i detta kapitel öva särskilt på följande: • Läsa texter som ingår i fantasy-genren, med fokus på hur man skriver om karaktärer. Läsa, diskutera och analysera både innehåll och genre. • Läsa texter och se den dramaturgiska uppbyggnaden i texten. • Lära dig mer om metaforer och andra typer av målande beskrivningar i berättande text. • Instruerande text: studera texttypen, hur den är uppbyggd och vilka språkliga drag den har. Du ska få följa en instruktion och lära dig att skriva en egen. • Du ska få skriva en längre berättande text, en robinsonad, utifrån ett skrivrecept. • Du ska få jobba med att ge och ta emot respons och använda det i ditt eget skrivande. • Se en film och diskutera den.

GÅ TILL ARBETSBOKEN OCH SÄTT UPP DINA INDIVIDUELLA MÅL FÖR KAPITLET på sidan 95

88 | FANTASI


LYSSNA

DIVERGENT Huvudpersonen i den här berättelsen heter Beatrice och hon och hennes familj tillhör De osjälviska, en av de fem falangerna. Falanger är grupper som människorna delas in i. När man fyller sexton år måste man göra ett test som visar vilken falang man passar bäst för. LYSSNA PÅ INLEDNINGEN TILL ”DIVERGENT”

När du lyssnat 1 Hur kan man förstå att den här berättelsen inte utspelas i vår tid? 2 Varför tittar Beatrice på De tappra varje morgon? 3 Varför känner hon att hon måste titta på dem i smyg? 4 Vad vet man om Beatrice nu? 5 Varför kallas skyskrapan för Navet? 6 De tappras uppgift är att skydda stängslet. Varför har de ett stängsel?

­

Veronica Roth är en amerikansk författare. Hon föddes 1988 i New York men bor i närheten av Chicago. När Divergent släpptes var hon 23 år. Boken är den första delen i en trilogi och de andra delarna heter Insurgent och Allegiant. Alla blir filmer och den tredje boken delas i två. Det finns en fjärde bok också som heter Four och innehåller fyra korta berättelser.

osjälvisk mer mest • tänker på andra mer än på sig själv divergent mer mest • skiljer sig åt klippa toppar • klippa av det nedersta på ett långt hår knut -en -ar • här: håruppsättning åsidosätta åsidosätter åsidosatte åsidosatt • inte bry sig om fåfänga -n • överdrivet intresserad av sitt utseende nyligen • nyss, för en kort stund sen tillrättavisa tillrättavisar tillrätta­ visade tillrättavisat • säga till någon lämplig lämpligare lämpligast • passar bra slank • smal tankspridd mer mest • glömsk, virrig nynnande • småsjunger läggning -en -ar • sätt att vara på butter buttrare buttrast • sur och tvär värdesätta värdesätter värdesatte värdesatt • uppskatta, tycka om uppriktighet -en • ärlighet graciös graciösare graciösast • mjuk i rörelserna skulptur -en -er • staty hetsa hetsar hetsade hetsat • ­peppa någon så att hen gör något hen egentligen inte vågar halverad • nedkortad till hälften rekommendera rekommenderar rekommenderade rekommenderat • föreslå publicera publicerar publicerade publicerat • ge ut det man skrivit genom att trycka eller lägga upp på nätet fientlig fientligare fientligast • behandla någon som ens fiende stängsel stängslet = • staket runt ett område hord -en -ar • flock, stor grupp som gör samma sak

FANTASI | 89


LÄS

Ur Divergent Beatrice och hennes bror är sexton år och ska nu välja vilken falang de tänker tillhöra resten av livet. Som hjälp gör de ett lämplighetstest som ska visa vilken falang de passar för. Testet görs genom att man går in i ett rum där man är ensam med en person som ska tolka testresultatet. Allt är jättehemligt. Man får dricka en hemlig dryck, koppla trådar mellan sig själv och den som ska tala om hur det går och man får inte tala om för någon annan efteråt hur testet gick.

lämplig lämpligare lämpligast • passar bra osjälvisk mer mest • tänker på andra mer än på sig själv divergent mer mest • skiljer sig åt fridfull fridfullare fridfullast • lugn och nöjd med livet

När Beatrice är färdig med sitt test får hon veta att hon passar för flera falanger, De osjälviska, De Lärda och De tappra. En person som passar för flera falanger kallas divergent. Testledaren varnar Beatrice och säger att hon aldrig någonsin får nämna det för någon människa. Beatrice får alltså inte någon hjälp med sitt val. De fem falangerna är De osjälviska som hjälper andra, De lärda som ständigt söker kunskap i böcker och tidningar, De fridfulla som bor på ­landet och producerar mat, De ärliga som alltid säger som det är även om sanningen är obekväm och De ­tappra som är tuffa och modiga och ska ­försvara samhället.

De osjälviska De lärda De fridfulla De ärliga De tappra

90 | FANTASI


LÄS Bussen vi tar för att komma till valceremonin är full med folk i gråa skjortor och byxor. En blek ring av solsken bränner genom molntäcket som glöden på en cigarett. Jag kommer aldrig själv att röka en cigarett – de associeras med fåfänga – men en grupp från De ärliga står och röker när vi stiger av bussen. Jag böjer huvudet bakåt för att se toppen på Navet, men den försvinner in bland molnen. Det är stadens högsta byggnad. Från mitt sovrumsfönster kan jag se ljuset från de två spetsarna på taket. Jag går av bussen efter mina föräldrar. Caleb verkar lugn och det skulle jag också vara om jag visste vad jag skulle välja. I ­stället känns det som om mitt hjärta försökte bryta sig ut ur bröstet och jag hugger tag i Calebs arm för att få stöd på vägen uppför entrétrappan. Hissen är fullpackad av folk och pappa erbjuder en grupp från De fridfulla våra platser. Han går mot trapporna i stället och vi följer efter honom utan invändningar. Vi är ett föredöme för andra ur vår falang och snart har min familj fått sällskap av ­andra människor i gråa kläder som går uppför den svagt ­upplysta betongtrappan. Jag faller in i lunken. Det regelbundna trampet av fötter och den homogena massan runtomkring mig får mig att tänka att jag kan välja det här. Med tiden skulle jag kunna inordna mig i De osjälviskas sätt att se på världen med blicken ständigt riktad utåt. Men efter en stund blir jag trött i benen och andfådd och återigen blir jag distraherad av mig själv och mina egna behov. Vi måste tjugo våningar upp för att komma till valceremonin. När vi är framme ställer sig pappa som en vaktpost vid dörren och håller upp den för alla de andra osjälviska. Jag skulle ha väntat på honom om inte människomassan hade pressat på bakifrån och föst mig ut ur trapphallen och in i den lokal där jag ska fatta mitt livs viktigaste beslut. Rummet är arrangerat i allt mindre cirklar. Den yttersta består av oss sextonåringar från alla falanger. Vi kallas ännu inte medlemmar. Vårt beslut i dag gör oss till noviser och vi blir medlemmar först efter att ha genomgått och klarat initieringen. Vi ställer oss i bokstavsordning efter de efternamn som vi kanske kommer att lämna bakom oss för alltid i dag. Jag står

ceremoni -n -er • högtidlig handling associeras associeras associerades associerats • kopplas ihop med föredöme -t -n • bra exempel, någon man ska försöka likna falla in i lunken • gå långsamt och likadant som de andra homogen • likadan inordna inordnar inordnade inordnat • göra likadant som de andra distraherad • börjar tänka på något annat fösa föser föste föst • knuffa framför sig novis -en -er • nybörjare initiering -en -ar • här: inträdes­ provet

FANTASI | 91


LÄS mellan Caleb och Danielle Pohler, en flicka från De fridfulla med rosiga kinder och gul klänning. Rader av stolar för våra familjer utgör nästa cirkel. De är arrangerade i fem sektioner efter falang. Det är långt ifrån alla i varje falang som kommer till valceremonin, men tillräckligt många för att skapa intrycket av en jättepublik. Ansvaret för ceremonin växlar mellan falangerna och det här året är det De osjälviskas tur. Marcus kommer att hålla inledningsanförandet och läsa upp namnen i omvänd alfabetisk ordning. Caleb kommer att göra sitt val före mig. I den innersta cirkeln står fem urnor i metall som är så stora att hela jag skulle få plats i dem om jag kröp ihop. Var och en av dem innehåller någonting som representerar varje falang: grå stenar för De osjälviska, vatten för De lärda, jord för De fridfulla, glödande kol för De tappra och glas för De ärliga. När Marcus ropar upp mitt namn ska jag gå in till mitten av de tre cirklarna. Jag ska inte säga någonting. Han kommer att ge mig en kniv. Med den ska jag skära ett snitt i min hand och låta blodet droppa ner i den urna som tillhör den falang som jag väljer. Mitt blod på de svala stenarna eller mitt blod som fräser över den glödande kolen. Innan mina föräldrar går och sätter sig ställer de sig framför Caleb och mig. Pappa ger mig en kyss på pannan och klappar Caleb på axeln. Han ler. »Vi ses snart«, säger han. Utan ett spår av tvivel.

92 | FANTASI

anförande -t -n • tal urna -n urnor • kruka, vas representera representerar ­representerade representerat • stå istället för tvivel tvivlet = • när man undrar om man ska tro på något


LÄS Mamma omfamnar mig och den lilla beslutsamhet som jag har kvar bryts nästan ner. Jag biter ihop och ser upp i taket där stora lampglober ger lokalen ett blåaktigt sken. Hon håller mig tätt ­intill sig i något som känns som en mycket lång stund, också ­efter det att jag har låtit mina händer falla. Innan hon släpper mig viskar hon i mitt öra: »Jag älskar dig. Vad som än händer.« Jag rynkar pannan och ser efter henne när hon går och sätter sig. Hon vet vad jag tänker. Hon måste veta det. Annars hade hon inte sagt som hon sa. Caleb tar min hand och kramar den så hårt att det gör ont men jag drar inte undan den. Senast vi höll varandras händer var på min farbrors begravning, när pappa grät. Precis som den gången behöver vi varandras styrka nu. Långsamt intar alla sina platser. Jag borde observera De tappra. Jag borde ta in så mycket information jag kan, men det enda jag kan göra är att stirra på lamporna i andra änden av rummet, som om jag ville uppgå i det blåa ljuset. Marcus står på podiet mellan De lärda och De tappra och ­harklar sig i mikrofonen. »Välkomna«, säger han. »Välkomna till valceremonin. Välkomna till den dag då vi hedrar våra förfäders demokratiska idéer, som säger att varje människa har rätt att välja sin egen väg i livet.« Eller, slår det mig, en av fem förutbestämda vägar. Jag kramar Calebs hand lika hårt som han kramar min. »Våra ungdomar har nu fyllt sexton år. De står på tröskeln till vuxenlivet och det är nu upp till dem att bestämma sig för vad

glob -en -er • klot, runt föremål, t.ex. jordglob observera observerar observerade observerat • titta noga på podium podiet podier • upphöjd del av en sal, för t.ex. talare harkla sig harklar harklade ­harklat • nästan hosta hedra hedrar hedrade hedrat • göra något för att visa att man uppskattar någon annan förfäder • de människor som ens släkt kommer ifrån

FANTASI | 93


LÄS för slags människor de vill vara.« Marcus röst är allvarstyngd och han lägger lika stor vikt vid varje ord. »För många decennier sedan insåg våra förfäder att det inte var de politiska ideologierna, religionerna, raserna eller nationalismen som var orsaken till all världens krig. De kom fram till att de snarare berodde på människornas inneboende ondska. De delade in sig i falanger som hade som mål att utrota de element som de trodde var orsaken till disharmonin i världen.« Min blick glider över till urnorna i rummets mitt. Vad tror jag? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. »De som ansåg att aggression bar skulden bildade De fridfulla«, fortsätter Marcus. De fridfulla ler mot varandra. De är klädda i bekväma kläder i rött eller gult. De ser alltid vänliga, kärleksfulla och fria ut. Men att välja dem har aldrig känts som ett alternativ för mig. »De som la skulden på människornas okunnighet bildade De lärda.« Att utesluta De lärda var det enda riktigt enkla beslutet för mig. »De som menade att oärlighet bar skulden bildade De ärliga.« Jag har aldrig gillat De ärliga. »De som trodde att människors själviskhet var orsaken bildade De osjälviska.« Det tror jag absolut. Det gör jag. »Och de som trodde att problemen i världen berodde på feghet bildade De tappra.« Men jag är inte tillräckligt osjälvisk. I sexton år har jag försökt utan att lyckas fullt ut. Mina ben känns domnade som om allt liv plötsligt har lämnat dem och jag undrar hur jag ska klara av att ta mig till den inre cirkeln när mitt namn ropas upp. »Dessa fem falanger har levt i fredlig samexistens i många år och var och en har bidragit med olika saker till samhället. De osjälviska har sett till att vi har haft oegennyttiga ledare, De ärliga har gett oss pålitliga och förnuftiga tolkare av lagen, De lärda har försett oss med intelligenta lärare och forskare, De fridfulla har bidragit med förstående och empatiska rådgivare och vårdare, och De tappra skyddar oss från yttre och inre hot. Men ­falangerna är inte enbart begränsade till dessa områden. Vi ger varandra 94 | FANTASI

decennium decenniet decennier • tioårsperiod ideologi -n -er • de idéer som en politisk inriktning arbetar efter nationalism -en • när man tycker att ens eget land och de som bor där är bäst inneboende • här: som man har inom sig utrota utrotar utrotade utrotat • döda alla som är av en viss sort element -et = • här: person som inte går att lita på disharmoni -n -er • osämja, ­konflikter, motsatsen till harmoni aggression -en -er • ilska, arg inställning domna domnar domnade domnat • man tappar känsel i en kroppsdel oegennyttig • gör något för andras skull empatisk • som bryr sig om hur andra känner


LÄS ­ etydligt mer än vad som kan sammanfattas i ett kort tal. Inom b våra falanger finner vi mening, syfte och liv.« Jag kommer att tänka på mottot som jag läste i min lärobok i falanghistoria: Falang före blod. Det innebär att våra falanger, snarare än våra familjer, är där vi hör hemma. Kan det verkligen stämma? »Skilda från våra falanger kan vi inte överleva«, fortsätter Marcus. Tystnaden som följer på hans ord är tyngre än andra tystnaden. Den är fylld av våra värsta farhågor, till och med större än rädslan för döden. Den genomsyras av vår största skräck. Den att bli falanglös. »Därför är den här dagen en lycklig dag – en dag då alla falanger välkomnar sina nya noviser som tillsammans med oss kommer att fortsätta arbeta för ett bättre samhälle och en bättre värld.« Alla applåderar. Ljudet låter dämpat på något vis. Jag försöker stå helt stilla, för om mina knän är låsta och min kropp är stel darrar jag inte. Marcus läser upp de första namnen men jag kan inte skilja stavelserna från varandra. Hur ska jag veta när han ropar mitt namn? En efter en lämnar sextonåringarna den yttre cirkeln och går in till rummets mitt. Flickan som är först ut väljer De fridfulla, som är den falang som hon kommer ifrån. Jag ser hennes blod droppa ner på jorden i urnan och hur hon ensam går och ställer sig hos sin falang. Rummet är i ständig rörelse. Ett nytt namn ropas upp och en ny person väljer, en ny kniv och ett nytt val. Jag känner igen de flesta men jag tvivlar på att de känner igen mig. »James Tucker«, säger Marcus. James Tucker från De tappra är den första som snubblar på vägen fram till urnorna. Han lyckas dock återfå balansen utan att falla. Han blir röd i ansiktet och går snabbt till rummets mitt. När han står där ser han från urnan som tillhör De tappra till urnan som tillhör De ärliga – från de orangefärgade flammorna som fladdrar allt högre till glaset som reflekterar det blå ljuset. Marcus sträcker fram kniven mot honom. Han tar ett djupt andetag och när han andas ut tar han emot kniven. Sedan drar

syfte -t -n • varför man gör något, mål farhåga -n farhågor • det man är rädd ska hända genomsyras genomsyras genomsyrades genomsyrats • fyllas helt och hållet

FANTASI | 95


LÄS han den snabbt över handflatan och sträcker ut handen framför sig. Blodet droppar ner på glaset och han är den första som byter falang. Ett mummel stiger bland De tappra och jag tittar i golvet. Från och med nu kommer de att betrakta honom som en ­förrädare. Hans familj får lov att besöka honom i hans nya falang på besöksdagen om en och en halv vecka, men det kommer de förmodligen inte att göra eftersom han har valt att lämna dem. Hans frånvaro kommer att hemsöka deras boningar och till en början vara ett tomrum som är omöjligt att fylla. Men efterhand som tiden går kommer tomrummet att minska för att slutligen försvinna helt, som när ett organ avlägsnas ur en kropp och kroppsvätskor och andra organ efterhand tar över tomrummet som det efterlämnade. Människor står inte ut med tomrum alltför länge. »Caleb Prior«, säger Marcus. Caleb kramar min hand en sista gång och efter att först ha kastat en lång blick på mig går han mot rummets mitt. Jag ser hans fötter röra sig och hans händer är stadiga när de tar emot kniven ur Marcus hand. Utan att tveka gör han ett snitt i handflatan. Sedan står han stilla några sekunder medan blodet samlas i hans kupade hand. Han biter sig i läppen. Han andas ut. Han andas in. Sedan sträcker han ut handen över urnan som tillhör De lärda och låter blodet droppa ner i vattnet och färga det rött. Jag hör mummel som ökar i styrka och övergår i upprörda utrop. Jag kan knappt tänka klart. Min bror, min osjälviske bror, en falangbytare? Min bror, som är född osjälvisk, väljer De lärda? När jag blundar flimrar bilder förbi av boktravar på ­Calebs skrivbord och hans darrande händer efter lämplighetstestet. Varför förstod jag inte det här när han i går sa åt mig att vi måste tänka på oss själva. Varför förstod jag inte att han hade talat om sig själv? Jag ser bort mot De lärda. De flinar självbelåtet och knuffar ­varandra i sidorna. De osjälviska, som vanligtvis är lugna och tysta, för upprörda viskande samtal med varandra och kastar arga blickar mot den falang som alltmer har blivit vår fiende. »Ursäkta mig«, säger Marcus men ingen hör honom. Han höjer rösten. »Tystnad!« Då blir det tyst. Det enda jag hör är ett ringande ljud. 96 | FANTASI

förrädare -n = • den som ­skvallrar eller byter sida boning -en -ar • där man bor organ -et = • t.ex. hjärta och lever kupad • halvrundad


LÄS Jag hör mitt namn ropas upp och jag rör mig ­sömngångaraktigt framåt. Halvvägs till urnorna är jag säker på att jag kommer att välja De osjälviska. Jag kan se det nu. Hur jag växer och blir kvinna i de grå kläderna, gifter mig med Susans bror Robert och arbetar ideellt på helgerna. Rutinernas lugn, stilla kvällar framför brasan och en känsla av trygghet liksom en förvissning om att även om jag aldrig blir tillräckligt god så kommer jag åtminstone att mogna och bli bättre med tiden. Plötsligt inser jag att det ringande ljudet finns inuti mitt huvud. Jag ser på Caleb som nu står bakom De lärda. Han möter min blick och nickar nästan omärkligt, som om han vet vad jag tänker och ger mig sitt godkännande. Mina steg blir osäkra. Om Caleb inte passade bland De osjälviska, hur ska jag då kunna göra det? Men vad har jag för val nu när han redan har lämnat familjen och jag är den enda som är kvar? Han ger mig inget val. Jag tar ett djupt andetag. Jag är barnet som stannar. Jag måste göra det här för mina föräldrar. Jag måste.

ideellt • arbeta för andra utan att få betalt förvissning -en -ar • övertygelse

FANTASI | 97


LÄS Marcus sträcker fram kniven. Jag möter hans blick – hans ögon har en underlig mörkblå nyans – och tar emot den. Han nickar och jag vänder mig mot urnorna. Urnorna med De tappras eld och De osjälviskas stenar står båda till vänster om mig. Jag håller kniven i höger hand och lägger bladet mot min handflata. Sedan biter jag ihop och gör ett snabbt snitt med kniven. Det svider till men jag märker det knappt. Jag pressar båda händerna mot bröstet och andas skälvande. Jag öppnar ögonen och sträcker fram armen. Mitt blod d ­ roppar ner på golvet mellan de två urnorna. Sedan, med en ljudlig flämtning som är omöjlig att hålla tillbaka, vinklar jag handen och mitt blod droppar fräsande ner på de glödande kolen. Jag är självisk. Jag är modig.

När du läst 1 Sammanfatta Marcus tal med så enkelt språk du kan. 2 Är det så att mänskligheten har en inneboende godhet eller ondska? Vad tror du? 3 Varför är det så farligt att bli falanglös? 4 Valet som Beatrice ska göra är mycket viktigt eftersom man inte kan ändra sig efteråt. Finns det något val som är så viktigt för oss, i våra liv? 5 Hade det varit bra om ungdomar fick göra ett lämplighetstest när de söker till en gymnasieutbildning eller ­högskoleutbildning? 6 Tror du att Beatrice och hennes bror Caleb gjorde rätt val? 7 Både Beatrice och Caleb väljer utifrån sina egna viljor. ­Spelar det någon roll om man är flicka eller pojke när man gör ett sådant viktigt val? 8 Vilken falang skulle du själv ha valt? 9 Den här berättelsen utspelar sig i framtiden. Skulle det kunna bli så här i verkligheten? Förklara hur du tänker. TRÄNA PÅ ORDEN

98 | FANTASI


BOKLÅDAN

Fantasy — en bred genre Genre (uttalas sjanger) betyder ungefär sort ­eller typ. Man använder ordet genre för att dela in böcker, filmer och konst i olika typer. Om du letar ­efter en rolig film väljer du komedi men om du vill ha spänning blir det action. Böcker delas in på ett liknande sätt och många bibliotek har en hylla för fantasy. Typiskt för fantasy Det viktigaste är fantasyvärlden, alltså den värld där handlingen utspelar sig. Den kan vara en sagovärld eller likna medeltiden. Det finns ofta slott och drakar, monster och häxor. Magi är viktigt och används på olika sätt. Ofta finns det magiska varelser som alver, ­drakar, kentaurer och troll. Ibland finns det en port mellan vår vanliga värld och fantasyvärlden. Det kan vara ett hål man faller i, ett skåp eller som i Harry Potter en ingång till perrong 9 ¾. Huvudpersonen, hjälten, har ett uppdrag och berättelsen handlar om de prövningar som hjälten utsätts för på vägen mot målet, att slutföra uppdraget. Samtidigt är det en kamp mellan de goda och de onda där de goda (nästan) alltid vinner.

Historia Fantasy har stora likheter med sagor så på ett sätt kan man påstå att fantasy alltid funnits. Men oftast säger man att genren startade när man började skriva skräckromaner på 1800-talet. Den mest kända fantasy-berättelsen är Sagan om ringen (Ringarnas herre) som kom på 1950-talet men som fortfarande är mycket omtyckt, både som bok och som film. De senaste decennierna har fantasy varit mycket populärt och nya varianter har utvecklats. ­Gemensamt för fantasy-böcker är att de är fulla av beskrivningar, att böckerna är tjocka och brukar ingå i en serie.

FANTASI | 99


BOKLÅDAN Varför fantasy? För många är det spännande och härligt att gå in i en helt annan värld när man läser. Så var det förstås när man berättade sagor vid lägerelden förr i världen. Samtidigt berättade man sagor för att lära andra något eller varna barnen, till exempel för vargen. I modern tid kan det vara ett sätt att observera vårt vanliga liv och kanske se det på ett annat sätt. Harry Potter är en magiker med kärleksproblem som saknar sina föräldrar. Vad sägs om en vampyr med jobbproblem? Ibland handlar böckerna om hela vårt samhälle och kanske också kritik mot det.

Subgrupper Subgrupper betyder undergrupper och det finns många sådana i fantasy: • High fantasy utspelar sig endast i fantasyvärlden, som i Sagan om ringen. • Low fantasy förflyttar sig mellan två världar, som i Harry Potter och Narnia. • Urban fantasy utspelar sig i vår värld, i nutid och i stadsmiljö. Det kan vara en känd storstad men det finns också ­exempel på mindre eller påhittade städer där det finns ­magiska eller övernaturliga inslag, som i Twilight och Cirkeln. • Science fiction utspelar sig i framtiden och innehåller ­tekniska framsteg, smarta prylar och gärna rymdmiljöer, som i Star Wars. • Fanfiction finns på nätet. Vanliga människor skriver fortsättningar på kända fantasykaraktärer. Bland exemplen finns också en filmserie. Det är ingen tillfällighet. Fantasygenren omfattar böcker, filmer, tv-serier, digitala spel, sällskapsspel, lajv, prylar ...

Divergent — en ny subgrupp? Divergent står på fantasyhyllan men det finns inga magiska djur i boken. Handlingen utspelar sig i Chicago men det finns ingen magi. Boken utspelar sig i framtiden, men det finns inga smarta prylar. Snarare passar den ihop med begreppet dystopi. Det bygger på ordet utopi som är en perfekt framtid. Dystopin är en dyster variant som beskriver en slags skräckvision av framtiden, utifrån dagens problem och det sätt vi lever på. Vi kan kalla Divergent för dystopisk fantasy — kanske en ny subgrupp?

100 | FANTASI


BOKLÅDAN Låna och läs färdigt ”Divergent”, eller välj någon av böckerna på det här uppslaget.

stängsel stängslet = • staket betydelsefull mer mest • viktig

FLER BOKTIPS ARBETA MED DRAMATURGI på sidorna 96-97 MEDAN DU LÄSER på sidan 101

Det magiska molnet av Niklas Krog Handling: Joar drömmer. Han inser att Mira är i fara och han ger sig av till de Yttre öarna där hon bor. På vägen möter han havsdraken och ser ett mystiskt svart moln. Citat: ”På himlen bakom henne syntes ett stort mörker som långsamt växte. Mörkret var på väg att lägga sig över hela Öriket. Miras ansikte var vitt av rädsla.” Svår att lägga ifrån sig.

 

91 sidor

Hungerspelen av Suzanne Collins Handling: Katniss bor i ett av distrikten och hon och hennes familj har ont om mat. Katniss smyger ut genom stängslet för att jaga och byter till sig mjöl och annat hennes familj behöver. Dagen närmar sig då en flicka och en pojke ska väljas ut för att skickas till Hungerspelen och när Katniss syster ropas upp tar hon hennes plats. I Hungerspelen finns 24 deltagare men bara en överlevare. Citat: ”Sedan händer något oväntat. I alla fall är det oväntat för mig, eftersom jag aldrig har inbillat mig att någon i Distrikt 12 skulle bry sig om mig. Men i och med att jag steg fram för att ta Prims plats var det något som förändrades. Nu verkar det som jag har blivit betydelsefull. Den ene efter den andre i publiken för tre fingrar till munnen och sträcker sedan fram handen mot mig. ” Otroligt spännande.

    

303 sidor

FANTASI | 101


BOKLÅDAN bombardera bombarderar ­bombarderade bombarderat • kasta många saker på svischa svischa svischade svischat • susa förbi slappt • utan styrsel, hängigt

Harry Potter och de vises sten av J K Rowling Handling: Harry är föräldralös och bor hos sina elaka släktingar. När han fyller 11 år bombarderas huset med brev och Harrys liv förändras. Han börjar på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom och en hel värld av magi öppnar sig för honom. Nya vänner, quidditch och spännande äventyr kommer på köpet. Hans liv blir sig aldrig likt igen. Det finns sju böcker om Harry Potter och Harry blir ett år äldre för varje bok. Citat: ”Harry tog staven. Han kände en plötslig värme i fingrarna. Han höjde staven ovanför huvudet, lät den svischa ner genom den dammiga luften och en skur av röda och gyllene gnistor sprutade ut från änden som ett fyrverkeri och kastade dansande ljusfläckar på väggarna.” Många sidor och ord men hejdlöst rolig och spännande.      379 sidor

Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren Handling: Engelsfors är ett litet samhälle där det inte händer mycket. Men den natten när månen färgas röd som blod dras några ungdomar av en osynlig kraft till en mötesplats i skogen och inser att de har ett uppdrag. De utvecklar också magiska krafter. Samtidigt är de hotade. De är sju från början men Cirkeln minskar när Elias dör. Citat: ”Där de står bildar de en löst sammanhållen cirkel. Och i cirkelns mitt svävar Ida. Hennes huvud hänger ner mot bröstet och ansiktet är alldeles slappt. Ur hennes halvöppna mun kommer det rök, som om det är mycket kallt där hon svävar.” Tjock men snabbläst.

102 | FANTASI

    

410 sidor


KLASSIKERN Robinson Crusoe är passagerare på ett skepp som plötsligt lider skeppsbrott. Robinson är den enda på skeppet som överlever och han räddar sig genom att ta sig iland på närmaste ö. Han tror länge att ön är öde, men det visar sig senare vara fel. Efterhand ordnar han sitt liv så att det ska bli mer och mer som det England han är uppvuxen i. Han gör många turer ut till skeppsvraket och hämtar saker som är bra att ha. I det här avsnittet får du veta hur Robinson har det när det gått några år. Sammanlagt var Robinson på ön i 28 år.

Robinson Crusoe Nu hade jag två plantager – om jag får kalla dem så – på ön. Den ena var min gamla bostad med den höga fästningsväggen, tältet vid foten av klippan och där bakom grottan, som jag hade utvidgat till flera små rum eller grottor innanför varandra. Det största och torraste av dessa rum, som dessutom var försett med en dörr som ledde till en plats utanför fästningsvallen, var helt och hållet fyllt med stora lerkärl. Dessutom stod det fjorton eller femton stora korgar som var och en rymde ungefär tvåhundra liter. Här förvarade jag mina förråd, särskilt spannmålen, en del av dem i ax, tätt avskurna från halmen, en annan del i ren säd som jag gnuggat ut mellan mina händer. Pålarna som jag byggt fästningens vägg av hade vid den här tiden slagit rot och vuxit till träd som var så stora och yviga att ingen kunde ana den bostad som doldes där bakom om man tittade från utsidan. Nära denna bostad, men något längre inåt ön och på lägre mark, låg mina båda sädesåkrar. Dem gjorde jag i ordning och sådde säd på och från dem hämtade jag stora skördar. Om jag skulle behöva mer spannmål hade jag mer mark jag kunde odla på alldeles invid mina gamla åkrar.

lida skeppsbrott lider led lidit • när skeppet går sönder och/ eller sjunker vrak -et = • skadat fartyg plantage -n -r • stor odling fästningsvägg -en -ar • försvarsmur utvidga utvidgar utvidgade ­utvidgat • göra större förse förser försåg försett • utrusta med fästningsvall -en -ar • se ­fästningsvägg lerkärl -et = • t.ex. kruka gjord av lera förvara förvarar förvarade förvarat • ta hand om förråd -et = • lager spannmål -et • säd, t.ex. vete och korn påle -n -pålar • stock, trädstam yvig yvigare yvigast • väldigt spretig ana anar anade anat • känna på sig dölja döljer dolde dolt • gömma, täcka så man inte kan se sädesåker -n sädesåkrar • yta som man odlar säd på skörd -en -ar • det man får när man odlat invid • bredvid, nära, intill

FANTASI | 103


KLASSIKERN Förutom denna min första bostad ägde jag även ett lantställe, där mina planteringar såg mycket lovande ut. Jag höll alltid mitt lilla lusthus – som jag kallade det – i gott skick och såg till att häcken runt om alltid hade samma höjd. Stegen stod alltid på insidan av häcken. Pålarna som vuxit upp till träd var nu ganska höga och fast rotade och de gav redan skugga som under heta ­sommardagar var härligt svalkande. I mitten av denna inhägnad låg mitt tält som var tillverkat av ett stycke segelduk som jag spänt över några pålar. Inne i tältet hade jag byggt en slags soffa av lämpligt material och klätt den med skinnen efter de djur jag skjutit. Som överdrag använde jag en av de filtar som jag räddat från fartyget och som täcke använde jag en stor sjömanskavaj. På detta lantställe slog jag mig ner så ofta jag kunde vara borta från min egentliga bostad. Lantstället låg intill den inhägnad jag gjort för min boskap – det vill säga getterna. Eftersom det varit mycket arbetsamt att bygga stängslet runt betesmarken var jag mycket noga med att hålla det i gott skick så att inte getterna skulle kunna ta sig igenom det och rymma. Därför gav jag mig ingen ro förrän jag klätt häckens utsida med små störar som jag slog ner så tätt intill varandra, att gärdesgården snarare kom att likna en palissad än en häck. Det fanns heller inte så mycket rum mellan störarna att jag skulle kunnat sticka in min hand mellan dem. När störarna så småningom slog rot och började växa, vilket hände under följande regnperiod, blev gärdesgården lika stark som en vall, ja till och med starkare. Av detta kan läsaren förstå att jag inte var sysslolös eller sparade någon möda då det gällde att ta itu med de arbeten jag ansåg nödvändiga för att få mat i framtiden och få det bekvämt. Det som var särskilt viktigt vid denna tid var att föda upp en hjord av tama getter, så att jag alltid skulle ha ett levande ­förråd av kött, mjölk, smör och ost till hands. Detta skulle aldrig ta slut även om jag skulle vara tvungen att stanna på denna ö i ­ytterligare fyrtio år, utöver de tolv jag redan vistats här. För att lyckas med detta var det först och främst nödvändigt att staketet kring betesmarken var i sådant gott skick att hjorden inte kunde slippa ut någonstans. Men jag kunde vara lugn; det visade sig till och med längre fram, då störarna börjat växa, att jag planterat dem alltför tätt och att det blev nödvändigt att rycka upp några av dem för att göra pålverket glesare. 104 | FANTASI

stege -n stegar • redskap för att klättra rotad • när rötterna vuxit ut så att en växt sitter fast i jorden svalkande mer mest • gör lite kallare eller svalare inhägnad -en -er • område med staket runt lämplig lämplig lämpligare lämpligast • passar bra material -et = • det som något är gjort av klä klär klädde klätt • sätta på tyg, päls eller skinn överdrag -et = • det yttersta lagret sjömanskavaj -en -er • fin jacka som sjömän har lantställe -t -n • hus på landet där man bor på sin semester egentlig • riktig, vanlig boskap -en • tama djur, t.ex. kor arbetsamt mer mest • jobbigt betesmark -en -er • mark där det finns växter för djuren att äta klä klär klädde klätt • täcka med något stör -en -ar • lång, smal pinne tätt intill • nära gärdesgård -en -ar • staket av trä som går runt en hage palissad -en -er • mur av stående pålar som är nergrävda tätt så ingen ska komma förbi slå rot slår slog slagit • när växter växer fast i marken regnperiod -en -er • längre tid när det regnar mycket i vissa länder vall -en -ar • mur av jord och liknande sysslolös mer mest • inte ha något att göra möda -n mödor • ansträngning, besvär ta itu med tar tog tagit • sätta igång med, göra hjord -en -ar • grupp av flera djur ytterligare fyrtio år • fyrtio år till glest glest glesare glesast • inte tätt, med mellanrum


KLASSIKERN

I närheten av mitt lantställe växte också vinträd, av vilka jag fick mitt vinterförråd av russin. Dessa träd skötte och ansade jag noga, eftersom de försåg mig med det bästa och läckraste av alla mina födoämnen. Russinen var inte bara ett välsmakande tillskott till min mat utan var i högsta grad hälsosamma, närande och uppfriskande. Eftersom lantstället låg ungefär halvvägs mellan min gamla bostad och det ställe där jag förvarade min båt, stannade jag vanligtvis till där och vilade mig under mina färder till båten, vilken jag ofta besökte och alltid höll i det bästa skick. Ibland gjorde jag en lusttur med den, men jag aktade mig klokt nog för några längre, mer äventyrliga resor, utan höll mig sällan längre än ett par stenkast från stranden. Jag fruktade nämligen att jag än en gång skulle ryckas bort av havsströmmarna eller av den oberäkneliga vinden, eller att någon annan olycka möjligen skulle kunna drabba mig.

ansa ansar ansade ansat • vårda, trimma, hålla i bra skick, klippa tillskott -et = • tillägg, något extra hälsosam hälsosammare ­hälso­sammast • något som är bra för hälsan närande mer mest • nyttig, näringsrik halvvägs • på halva vägen färd -en -er • tur, resa, utflykt lusttur -en -er • resa för att det är roligt sällan • inte ofta stenkast -et = • så långt man kan kasta en sten frukta fruktar fruktade fruktat • vara rädd för havsström havsströmmen havsströmmar • vatten som rinner fort på vissa ställen i havet och kan dra iväg en oberäknelig mer mest • som man inte kan beräkna eller veta hur den ska göra

FANTASI | 105


KLASSIKERN Och nu har jag kommit till ett nytt skede i mitt liv. En dag vid middagstiden, då jag var på väg till min båt, inträffade något, som slog mig med den yttersta häpnad och överraskning. När jag tittade ner fick jag nämligen se ett avtryck av en naken människofot på den jämna sandtäckta marken. Jag stod som träffad av blixten eller som om jag sett ett spöke. Jag lyssnade och såg mig omkring, men kunde varken höra eller se något misstänkt; därefter skyndade jag mig till en liten kulle i närheten för att få en friare utsikt; jag gick fram och tillbaka på stranden och undersökte noga varje fläck av den – men ­förgäves, jag kunde inte upptäcka något annat än detta enda fotspår. Om och om igen återvände jag till det för att övertyga mig om att jag inte var ett offer för en synvilla; men omöjligt, jag kunde inte förneka vad jag såg; där var spåret efter en fot, en människofot – tårna, hälen, fotsulan! Barmhärtige Gud! Hur hade detta fotspår kommit dit? Hur skulle man förklara denna rysliga upptäckt? Den ena hemska föreställningen efter den andra jagade genom min upphetsade inbillning och försatte mig i ett tillstånd av yttersta förvirring. Likt en vansinnig rusade jag hem till min fästning utan att känna marken under mina fötter, men med den yttersta förfäran tittade jag bakom mig vid vartannat eller vart tredje steg. Jag fruktade att få se en fiende bakom varje buske eller träd och på avstånd trodde jag varje stubbe var en människa. Det är omöjligt att beskriva alla de skräckbilder som min uppjagade fantasi skapade eller den mängd vidunderliga föreställningar som korsade min av fruktan förvirrade hjärna. Då jag nu nådde min borg – så kallade jag den alltid efter denna händelse – störtade jag in i den som om jag varit förföljd. Om jag använde stegen eller tog vägen genom min dörr i klippan kan jag inte erinra mig, för inte ens en hare som flyr undan en jägare och dennes hundar kan ha varit mer uppskrämd och besinningslös än jag var vid detta tillfälle. Jag kunde inte njuta ett ögonblicks sömn under hela natten. 106 | FANTASI

skede -t -n • period, del, fas inträffa inträffar inträffade inträffat • hända, ske yttersta häpnad • väldigt stor överraskning avtryck -et = • avbildning, märke, spår synvilla -n synvillor • något man tror att man ser men som inte finns där fotsula -n fotsulor • undre delen av foten barmhärtig barmhärtig barm­ härtigare barmhärtigast • snäll, nådig, medlidsam, hjälpsam ryslig rysligare rysligast • förskräcklig, hemsk föreställning -en -ar • tanke, idé, påhitt, bild upphetsad mer mest • upprörd, uppjagad inbillning -en -ar • fantasi, illusion, påhitt en vansinnig • en galning fästning -en -ar • borg, fort, ställe där man försvarar sig förfäran • rädsla, förskräckelse vidunderlig mer mest • fantastisk, konstig, oerhörd fruktan • rädsla störta in i störtar störtade störtat • rusa in i, springa in i erinra erinrar erinrade erinrat • minnas besinningslös mer mest • en som inte kan tänka och är förvirrad, tanklös ögonblick -et = • liten stund


FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN

Daniel Defoe • • •

Brittisk författare under upplysningstiden Levde 1660-1731 Skulle ha blivit präst, men blev politisk journalist och författare

I slutet av 1600-talet började den period som man inom ­litteraturen kallar för upplysningstiden. Vid den här tiden hade man genom att göra resor till sjöss upptäckt mycket mer av ­världen. Man visste nu att det fanns okända och exotiska platser och dessa blev förstås äventyrliga och spännande att skriva om. Med vetenskapens hjälp hade man upptäckt hur jordklotet, solen och universum hängde ihop. Man upptäckte att människor klarade av mycket som man inte hade kunnat ana tidigare och det blev typiskt för upplysningstiden att man ansåg att ­människan är en klok varelse som kan klara av att forma och förändra ­samhället. Man trodde inte längre på att kyrkan skulle styra ­staten så som den hade gjort tidigare.

Förnuftiga människor Litteraturen från den tiden handlar mycket om hur människan lyckas klara sig genom att använda sitt förnuft, alltså genom att vara smart. Många texter från den här tiden är kritiska mot ­samhället. ­Medan några få, de rika adelsmännen och kungarna, hade ­enorma rikedomar levde de flesta människor ett fattigt och hårt liv utan några möjligheter att påverka. Folket hade tröttnat på detta och journalister skrev om det i tidningarna. Men det kunde vara livsfarligt att uttrycka sin kritik alltför tydligt. Därför skrevs det en del sagor som egentligen handlade om vad författaren tyckte om samhället. Ett känt exempel är Gullivers resor. I slutet av 1700-talet blev det revolution i Frankrike eftersom folk hade fått nog.

period -en -er • kortare eller längre tid till sjöss • på havet exotisk mer mest • främmande, ovanlig, annorlunda forma formar formade format • skapa, göra som man vill ha det stat -en -er • det gemensamma i ett samhälle förnuft -et • klokhet, förstånd kritisk mer mest • som frågar sig om något är bra eller inte påverka påverkar påverkade ­påverkat • förändra situationen revolution -en -er • när några försöker att förändra ett samhälle genom att byta ut allt på en gång

FANTASI | 107


FÖRFATTAREN, VERKET OCH TIDEN Upplysningsmänniskan Robinson Daniel Defoe, som skrev Robinson Crusoe, föddes i London 1660. Som vuxen började han skriva texter som kritiserade kyrkliga sekter, samhället och staten. Hans texter var så kritiska att han hamnade i fängelse. När han suttit av sin tid i fängelset startade han en tidning. I den skrev han och andra en hel del om politik och han blev mycket känd genom den tidningen. När Daniel var över femtio år gammal skrev han boken om Robinson Crusoe. Han fick idén när en sjöman från ­England hittades på en öde ö där han överlevt under mycket svåra ­förhållanden under fem år. Daniel lät Robinson bli strandsatt på en ö långt ifrån den engelska civilisationen och skrev om hur Robinson gjorde för att klara sig.

sekt -en -er • sluten grupp som har en gemensam ideologi eller tro förhållanden • förutsättningar, hur det är, vad man har civilisation -en -er • ett välordnat samhälle störta in störtar störtade störtat • rusa in med fart

När du läst 1 Hur märker man att Robinson tänker som en upplysningsmänniska? Ge exempel. 2 Efter att Robinson hade sett fotsteg i sanden säger han att han störtade in i sin borg. Varför kallar han sitt hem för en borg efter denna händelse? 3 Hur har Daniel Defoe gjort för att få berättelsen om Robinson att kännas trovärdig, som om det vore en sann historia? Ge exempel. 4 Om du var Robinson och hamnade på en öde ö, vad skulle du då göra allra först? Hur skulle du göra när du förstod att du nog skulle bli kvar där ett längre tag? Vad skulle du göra på samma sätt som Robinson och vad skulle du göra annorlunda? Vad skulle vara annorlunda bara för att vi lever i en annan tid? 5 Varför tror du att historien om Robinson Crusoe fortfarande är så intressant för människor idag att man gör nya böcker och filmer som handlar om samma typ av historia? 6 Om du skulle sammanfatta berättelsen om Robinson i tre meningar, vad skulle du då välja att berätta? 7 Varför gör Robinson ett lantställe till sig, förutom sin ”vanliga” bostad? På vilket sätt kan det ha att göra med tiden då boken skrevs?

108 | FANTASI

TRÄNA PÅ ORDEN ARBETA MED LIKNELSER OCH METAFORER på sidorna 98-100 SKRIV EN EGEN ROBINSONAD: HITTA PÅ DIN KARAKTÄR på sidorna 104-105 SKRIV EN ROBINSONAD på sidorna 106-109


LÄST I TIDNINGEN

En utflykt för mugglare Läs ett utdrag ur en artikel om en rundtur i London. Andrew Hannett som är specialist på Harry Potter leder en grupp genom Harry Potters London. _ _ _ Vi möts vid Westminsters T-bana. Hit åker Harry Potter med Arthur Weasley när Harry har blivit inkallad till förhör hos Trolldoms­ ministeriet. Arthur Weasley envisas med att åka dit med tåg som en mugglare, en vanlig människa, vilket ställer till vissa problem. Andrew Hannett börjar med att ta oss till Westminsterbron över Themsen vid Big Ben. I närheten utspelas flera dramatiska scener i filmerna. Som den märkliga nattbussen som klämmer sig mellan två mötande dubbeldäckare under sin vingliga färd. Eller aurorerna som passerar London Eye när de flyger på sina kvastar, jagade av dödsätare, i inledningen av ”Harry Potter och Fenixorden”.

utdrag -et = • del ur text dubbeldäckare -n = • buss med två våningar framgå framgår framgick framgått • märkas initial -en -er • första bokstaven i ett namn perrong -en -er • upphöjd hållplats där man väntar på tåg besöksmål -et = • ställe dit många besökare vill komma

_ _ _ ett stycke i utdraget

har utelämnats

[...]

kortare del av texten har utelämnats

_ _ _ — Kommer ni ihåg namnen på de fyra drakarna som de skulle slåss mot i ”Den flammande bägaren”? Och vilken var farligast? undrar Andrew Hannett. Flera vet att Hungarian Horntail (ungersk taggsvans) är rätt svar. Andrew Hannett passar på att ge lite Londonhistoria och politik, som att peka ut departement, parlament och premiär­ ministerns kontor. Han berättar även om författaren Joanne Katherine Rowling: — Förlaget ville inte att det skulle framgå att en kvinna skrivit böckerna. Det såg pojkar som främsta målgruppen och trodde de skulle bli bortskrämda. Därför blev det initialerna J K. [...] Tågstationen Kings Cross och entrén till perrong 9 ¾ är ett givet ­besöksmål för många. När vi passerar en vardag i september köar folk för att bli fotograferade när de kör vagnen med resväskorna och fågelburen genom tegelväggen för att kliva på Hogwartsexpressen. FANTASI | 109


LÄST I TIDNINGEN Från Euston-stationen kan man i stället ta tåget till filmstudion i Leavesden. Där är miljöerna i Harry Potter-filmerna återskapade: Diagongränden, Hagrids hus, skolan med sina klassrum och så vidare. Leavesden är inte en ­nöjespark, det ska J K Rowlings ha satt stopp för, utan en utställning om hantverket ­bakom, som visar hur filmerna gjordes. Pia Gripenberg Texten är ett utdrag ur artikeln ”En studie i brott på höstlovet” ur Dagens Nyheter 12/10 2014.

hantverk -et = • här: något man gjort noggrant

När du läst 1 Hur kan man förstå att reportern verkligen har varit med på den guidade turen? Ge exempel ur texten. 2 Den här texten är ett reportage. Vad skiljer den från en ­nyhetsartikel? 3 Tycker du att det är bra att författare som J.K. Rowling låter sina karaktärer vara i en ”riktig” miljö, någonstans där människor genom böckerna kan förstå precis var de är och till och med gå till de platserna? Eller tycker du mer om när man väljer en påhittad miljö? Motivera ditt svar. 4 Vad är viktigt att man kan i Andrew Hannetts jobb, tycker du? 5 Varför tror du att många människor vill bli fotograferade när de kör bagagevagnen igenom tegelväggen på perrong 9 ¾ på Kings Cross-stationen? 6 Varifrån skulle du vilja ha en bild där du är i en speciell miljö? 7 Tror du att förlaget hade rätt när de tänkte att pojkar skulle bli bortskrämda om de såg författarens riktiga namn? Förklara hur du tänker. TRÄNA PÅ ORDEN

110 | FANTASI


KORT SAGT

Vik en papperstrana I Japan är det vanligt att vika figurer av papper. Det kallas origami. En traditionell figur att vika är en trana (en sorts fågel). Den har blivit en symbol för en kärnvapenfri värld. Varje år viker elever över hela världen tranor till minne för de som dog i samband med att atombomber släpptes över Hiroshima och Nagasaki 1945.

traditionell mer mest • som det alltid har varit, som man brukar göra vid ett visst tillfälle symbol -en -er • något som betyder något mer, t.ex. en vit duva som står för fred diagonalt • på snedden i en kvadrat

Du behöver: • papper, gärna i en fin färg • sax • tålamod

Gör så här: Klipp ditt papper så att det blir kvadratiskt. Du kan använda vilken storlek som helst, så länge papperet är kvadratiskt. Börja med en enkel storlek, till exempel 20 x 20 cm.

1

2

3

4

Vik ­papperet diagonalt, hörn mot hörn.

Vik diagonalt igen.

Håll som på bilden. Känn efter i nederkant. Där är två ”fickor”, en mot bordet och en mot dig. Ta tag i den som är mot dig och veckla ut den.

Vik den till en kvadrat. (Titta på bilden eller tänk att mitten på fickan ska bli den nya nederkantens spets.)

FANTASI | 111


KORT SAGT 5

6

7

8

Vänd på papperet. Gör likadant som du gjorde vid punkt 3-4.

Vik de vänstra och högra hörnen mot mittlinjen. Obs! Endast topp-lagret. Vik sedan ner det övre hörnet.

Nu ska det se ut så här. Kontrollera noga och gå tillbaka och rätta till om det behövs. När du gjort det så vik ut vänstra och högra hörnen igen.

Känn efter i nederkant. Där finns nu en ny ficka. Öppna den och dra det nedre hörnet uppåt. Vik längs vecken du formade vid punkt 6.

9

10

11

12

Nu ska det se ut så här. Vänd på tranan och ­upprepa punkt 6-8.

Nu ska det se ut så här.

Vik det översta lagret. Vänstra och högra hörnet ska vikas mot mittlinjen.

Nu ska tranan se ut så här.

13

14

15

16

Vänd tranan och upprepa punkt 11.

Forma nacken. Vik ett veck för tranans nacke ungefär där strecken är, och räta ut tranan igen.

Dra försiktigt isär de två lagren och vik upp nacken i det veck du nyss gjorde.

Upprepa punkt 14-15 på andra sidan för att forma stjärtfjädern.

112 | FANTASI


KORT SAGT 17

18

19

Vik ett veck för att forma huvudet. Öppna lagren och vik till huvudet så att du blir nöjd.

Fäll ut vingarna. Dra ut och forma till dem.

Nu ska du blåsa så att kroppen vecklar ut sig. Sätt läpparna mitt i inbuktningen på tranans undersida. Blås till hårt som om du skulle blåsa upp en trög ballong.

ARBETA MED INSTRUERANDE TEXT på sidan 110

Tycker du att det är svårt? Gör gärna flera försök och hjälp varandra.

FANTASI | 113


SE FILM

När du sett filmen 1 Katniss ställer upp i tävlingen istället för sin syster. Varför gör hon det? 2 Alla som Katniss träffar på vägen till ­spelen gratulerar henne. Varför? 3 Det är stor skillnad på hur människor har det i ­huvudstaden och i distrikten. Jämför det med världen (t.ex. fattiga och rika länder). Finns det motsvarande skillnader? 4 Skulle du följa programmet om det fanns på riktigt? Motivera ditt svar. 5 Det pratas om sponsorer. Vad gör de?

Hungerspelen Filmen utspelar sig i framtiden. Det har ­varit ett stort krig och flera ­naturkatastrofer. Av det som tidigare var Nordamerika har landet Panem bildats. I landet finns en ­huvudstad och tretton distrikt. Varje distrikt är bra på något, till exempel fiske eller jordbruk. Distrikten har gjort uppror mot makten i huvudstaden men besegrades. Som straff utplånades distrikt 13. För att påminna distrikten om vem som bestämmer ordnas varje år en tävling. En flicka och en pojke mellan 12 och 18 år från varje ­distrikt skickas. Det blir alltså 24 deltagare i Hungerspelen. Allt direktsänds dygnet runt. Filmen bygger på en bok av Suzanne Collins. Boken är en del i en trilogi.

114 |

6 Boken Robinson Crusoe har gett namn åt Expedition ­Robinson, en dokusåpa som har sänts i svensk tv. Där åker medlemmarna till en öde ö där de ska överleva och där de sedan röstas ut. Idag finns många program med liknande upplägg. Hur långt kan utvecklingen gå? Kan vi få något som liknar Hungerspelen? Kan det gå så här långt i verkligheten, så att människor slåss för sin överlevnad? Diskutera. 7 I filmen ställs frågan varför det finns en vinnare. Om tävlingen är till för att avskräcka distrikten från att göra uppror skulle man kunna döda alla 24 deltagare. Presidenten svarar att det måste finnas hopp. Ibland är hopp starkare än fruktan. Vad menar han med det? Håller du med? 8 Diskutera hur filmen passar in i den dramaturgiska modellen som du läst om i arbetsboken.


GÅ VIDARE

Här finns tips på vad du kan gå vidare och arbeta mer med i den digitala delen.

Kapitlets mest användbara ord FÖRSTÅ ORD SKRIVA ORD HITTA ORD SYNONYMER MOTSATSER

Främmande ord KAPITEL 4, DEL 1 KAPITEL 4, DEL 2 KAPITEL 4, DEL 3

Träna på svårstavade ord DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 RECEPT PÅ EN RECENSION på sidorna 102-103 UTVÄRDERING på sidan 111

FANTASI | 115


Svenskan

Petra Andersson  •  Sam Hydén  •  Håkan Obbel

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurs 6–9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Varje elev har ett elevpaket med elevbok, arbetsbok och digital del per årskurs. Svenskan finns också som digitalt elevpaket. Elevboken är uppdelad i fyra tematiska kapitel som innehåller: • introduktion – för reflektion och diskussion • mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk • lyssna – lyssna till en text • läs – utdrag ur en roman • boklådan – boktips för alla typer av läsare • klassikern – utdrag eller novell med efterföljande presentation av ­författaren, verket och tiden • läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress • kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat • se film – förslag på film att se tillsammans. Arbetsboken tränar elevbokens moment och innehåller dessutom ­skrivrecept, grammatik och stavning samt utvärdering av kapitlets mål. Digitala delen innehåller hela elevboken inläst med textföljning och ordförklaringar samt övningar i ordkunskap, stavning och grammatik. I Svenskan ingår en Lärarhandledning med bedömningsstöd för varje årskurs. Art.nr 37265

studentlitteratur.se


Petra Andersson • Sam Hydén • Håkan Obbel

7


Studentlitteratur AB Box 141 221 00  Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bildkällor Omslag, rad 1, bilder 1-4: Shutterstock.com, rad 2, bilder 1, 3, 4: Shutterstock.com, bild 2: Everett Collection/IBL, rad 3, bilder 1-4: Shutterstock.com (bild 3 Editorial Credit: Zzvet) 66:1: AFP PHOTO/Odd Andersen/TT Övriga bilder: Shutterstock.com Textkällor i bok och/eller digital del 26: Ensamheten, Anna Greta Wide

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 33141 ISBN 978-91-44-10514-7 Upplaga 3:3 © 2015 Författarna och Studentlitteratur AB Formgivning Louise Nordborg, Louise Grafisk Form Printed by Pozkal, Poland 2016


1

Ung

3

Vi i världen

Vad ska du lära dig?________________ 4

Vad ska du lära dig?_______________ 58

Medan du läser____________________ 6

Medan du läser___________________ 60

Berättande text___________________ 8

Nyhetsartikel____________________ 63

Recept på en berättande text______ 25

Recept på en nyhetsartikel ________ 67

Dikt____________________________ 26

Språklära: ordklasser______________ 68

Språklära: skiljetecken____________ 27

Utvärdering _____________________ 93

Utvärdering _____________________ 31

2

Språket

4

Fantasi

Vad ska du lära dig?_______________ 32

Vad ska du lära dig?_______________ 94

Medan du läser___________________ 34

Berättande text__________________ 96

Argumenterande text_____________ 35

Medan du läser__________________ 101

Recept på en insändare ___________ 41

Recept på en recension __________ 102

Beskrivande och förklarande text___ 42

Berättande text ________________ 104

Recept på en faktatext ___________ 47

Recept på en robinsonad _________ 106

Språklära: textbindning, stavning___ 48

Instruerande text _______________ 110

Utvärdering _____________________ 57

Utvärdering ____________________ 111


TEXTTYP: BERÄTTANDE TEXT

Liknelser och metaforer Bildspråk är ett sätt att använda ord så att de skapar bilder i våra huvuden. Vi får fler sätt att tolka en mening och kan lättare föreställa oss hur något ser ut, känns eller låter. Liknelser är ett sätt att använda bildspråk. En liknelse är när man liknar något vid något annat. Därför finns alltid ordet som eller liksom med. Dina ögon är som stjärnor. Jag känner mig som en vissen blomma. Hungrig som en varg.

En metafor är nästan samma sak, fast utan ordet som. Dina ögon är stjärnor. Jag känner mig vissen.

Uppgifter Boken Divergent är en text full av bildspråk. Här är några exempel: ”En blek ring av solsken bränner genom molntäcket som glöden på en cigarett.” ”Hans blick vandrar oavbrutet runt.” ”Vi närmar oss stadens hjärta.”

4 Välj en av meningarna och försök att skriva vad den betyder med andra ord. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

98 | FANTASI


TEXTTYP: BERÄTTANDE TEXT Skriv liknelser 5 Gör färdigt liknelserna genom att välja en bild som passar.

Läraren tjatar som ... __________________________________________________________________ Regnet droppar som ... _________________________________________________________________ Barnet andas som ... ___________________________________________________________________ Pennan är vass som ... _________________________________________________________________ Natten är mörk som ..._________________________________________________________________ 6 Skriv metaforer genom att först välja ett substantiv, sedan ett verb och ett uttryck. SUBSTANTIV

VERB

UTTRYCK

Månen ...

muttrar

grönskar

högt i skyn

full av ilska

Åskan ...

viskar

spottar

av skräck

leende

Skogen ...

ljuger

skuttar

mitt på torget

retfullt

Bilen ...

skrattar

väser

i sitt rum

Killen ...

1. ____________________________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________________ 5. ____________________________________________________________________________________

FANTASI | 99


TEXTTYP: BERÄTTANDE TEXT

Skapa din egen Robinson Vad ska du tänka på när du gör en karaktär till din berättelse? I det här kapitlet ska du skriva en egen robinsonad, en berättelse som har de viktigaste dragen av en Robinson Crusoe-berättelse. Du får lära dig mer exakt vad det betyder när du jobbar med robinsonad-receptet. En mycket viktig del av berättelsen är karaktären. Många gånger är det ju karaktärerna vi minns från berättelser, det är deras sätt att handla och tänka som vi har med oss efteråt, när vi läst klart boken. Så hur ska din karaktär vara? Inuti Tänk dig att din karaktär flyter iland på en öde ö, på en flotte med bara några få saker med sig. Föreställ dig vad som händer inuti personen. Sätt kryss i de rutor som du tycker stämmer in på din karaktär.

Övrigt: _________________________________________________

rädd för farliga djur saknar familjen panik över att aldrig komma därifrån äventyrslust

____________________________________________________________

påhittiga tankar om överlevnad

____________________________________________________________

orolig

Utanpå Föreställ dig hur din karaktär ser ut. Sätt kryss i de rutor som du tycker stämmer in på din karaktär.

lång

Övrigt: _________________________________________________

brukar vara uppklädd (kostym/fin klänning)

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

kort slitna kläder

långt hår kort hår stark svag

104 | FANTASI


TEXTTYP: BERÄTTANDE TEXT Övrig information Det kan vara bra att veta mycket mer om din karaktär än vad som egentligen behövs till berättelsen. Fyll på med annan information. Favoritfrukost: ___________________________________________________________________________ Älskar att göra en ledig lördag: ____________________________________________________________ Skulle helst vilja åka till: __________________________________________________________________ Viktigaste egenskapen hos en vän enligt din karaktär: _______________________________________ _________________________________________________________________________________________ Är ovanligt bra på: ________________________________________________________________________ Heter:____________________________________________________________________________________

Några övningar för att komma igång Nu ska du blåsa liv i din karaktär. Det gör du genom att sätta in den i ett sammanhang, så att du får lära känna den mer. Skriv på dator eller ett papper. 1. Din karaktär är i sitt sovrum och ska packa väskan inför en

resa. På sängen sitter hennes/hans bästa vän. Skriv vad de ­pratar om och tänk på hurdan din karaktär är i sammanhanget.

2. Tänk dig att du ser din karaktär komma gående, kanske på

väg till båten eller flyget. Hur känner du igen henne/honom? Gångstilen, kläderna, sättet att bära en väska, snabb, ­långsam? Skriv en betraktelse, som om du vore en vän till din ­karaktär som såg henne/honom på avstånd.

3. Tänk dig att din karaktär reser med flyg eller båt eller något

annat färdmedel. Det är natt och plötsligt vaknar personen med ett ryck. Vad var det? Skriv!

Använd sinnena (syn, hörsel, smak, lukt, känsel och varför inte ett sjätte sinne?)

sjätte sinne • förmåga att ­uppfatta sådant som ö­ vriga ­sinnen inte uppfattar, ­övernaturlig förmåga

FANTASI | 105


SKRIVRECEPT PÅ EN ROBINSONAD

Recept på en robinsonad Några kom ihåg-punkter innan du sätter igång: 1. Skriv i jag-form. Det betyder inte att texten måste handla om

dig, men det ger en speciell känsla och inlevelse.

2. Din text ska vara uppdelad i fyra kapitel. Det behövs minst en

sida per kapitel och till kapitel tre behövs minst tre sidor.

3. Respons betyder att man ger konstruktiv kritik. En person

läser upp sin text. De andra i gruppen lyssnar uppmärksamt och kommer sedan med förslag på hur texten kan förbättras.

4. Det är väldigt roligt att ha en karta till berättelsen. Antingen

respons -en • svar, någons åsikt, gensvar konstruktiv mer mest • som visar hur man kan göra något bättre kritik -en • vad man tycker är bra/dåligt med något uppmärksamt mer mest • noga och intresserat arv -et = • pengar eller saker man får efter någon som dött excentrisk mer mest • konstig och lite underlig äventyr -et = • en spännande händelse eller resa sällskap -et = • personer som reser med en, grupp, följe luftskepp -et = • stor gasfylld ballong man kan flyga med

en karta som beskriver var din ö ligger eller en karta över själva ön. Gör den först för att få inspiration, eller sist när du renskriver och sätter ihop dina kapitel.

Kapitel 1 — Uppbrottet Varför ger du dig ut på en resa? Har du vunnit pengar? Fått ett arv? Blivit bjuden på en resa av en excentrisk släkting? Kanske smyger du dig ombord på ett skepp eller ett flygplan för att du längtar bort eller längtar efter äventyr? Eller behöver du fly från någon eller något? Reser du själv? Vem är ditt sällskap? Träffar du någon på båten/planet/luftskeppet? Vad har du med dig? Något viktigt som en kniv eller en bok eller en ficklampa eller ett rep eller en kikare?

TIPS! Ljug gärna! Det gör säkert historien roligare.

106 | FANTASI


SKRIVRECEPT PÅ EN ROBINSONAD Gör så här: 1. Fundera ut en historia som passar dig. Gör en tankekarta. 2. Få respons på din idé. 3. Skriv ett utkast. (Om du skriver för hand så skriv på varannan rad eller med mycket plats i kanterna. Då har du plats för att lägga till eller ändra.)

utkast -et = • tanke, mall eventuell • som kan finnas eller hända ske sker skedde skett • inträffa, hända tsunami -n -er • havsvåg som blir jättestor när den träffar land

4. Få respons på din text. 5. Gör eventuella ändringar efter responsen. 6. Få respons av din lärare. 7. Skriv rent din text.

Kapitel 2 — Olyckan Det sker en olycka som gör att du lider skeppsbrott. Vad är det som händer? Är det storm? Kommer det pirater? Är det ett ­läskigt oväder med stora blixtar? Kanske en tsunami? Glöm inte att ­beskriva hur det låter och hur du känner dig inuti. Var hamnar du? Spolas du upp på en strand? Har du något med dig? Gör så här: 1. Gör en tankekarta över det här kapitlet. 2. Få respons på din idé. 3. Skriv ett utkast. (Om du skriver för hand så skriv på varannan rad eller med mycket plats i kanterna. Då har du plats för att lägga till eller ändra.) 4. Få respons på din text. 5. När ni lyssnar på varandra så kontrollera att känslorna är beskrivna på ett bra sätt, att man förstår hur rädd huvudpersonen varit och vilken osannolik tur det var att personen överlevde. 6. Gör eventuella ändringar efter responsen. 7. Få respons av din lärare. 8. Skriv rent din text.

FANTASI | 107


TEXTTYP: INSTRUERANDE TEXT

Instruerande text

illustration -en -er bild, ritning

Instruerande texter används när man ska förklara hur man gör något, till exempel lagar mat, bakar en kaka, bygger ihop en byggsats eller viker en trana, som i elevboken på sidan 111. Den instruerande texten ska ha mål, medel och metod. Målet står ofta i rubriken eller i en inledande text. I ett spel vill

mål

Medel är de olika saker som behövs och det är bra att det står

medel

Metoden är förstås hur man gör och den ska stå i kronologisk

me tod

man först veta vad det går ut på, till exempel att den som har mest pengar vinner.

samlat. Ska man baka kan man plocka fram allt man behöver och ska man sy ett par byxor vill man veta hur mycket tyg som behövs och hur många knappar man ska skaffa.

ordning. Det ska vara lätt att förstå, ganska kort skrivet men ändå tydligt. Ett knep är att numrera instruktionerna.

När man skriver en instruktion används ofta en särskild form av verbet som heter imperativ. För att hitta den kan du tänka att du ropar till någon eller ger någon order, till exempel Spring! Häll! Vispa! Det viktiga i en instruktion är att den går att följa och att resultatet blir som man tänkt sig. Texterna ska vara korta och tydliga och det är vanligt med illustrationer.

110 | FANTASI


UTVÄRDERING

Utvärdering — Fantasi Läs de tre målen som du satte upp innan du började jobba med kapitlet. Har du uppnått dem? Förklara varför/varför inte. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Vad är det viktigaste du lärt dig om att skriva en längre berättande text? Ge två exempel. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Följde boken som du läste den dramaturgiska modellen? Förklara hur du tänker. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Vilken typ av fantasyböcker skulle du vilja läsa mer av? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Du ska nu titta igenom det du skrivit under arbetet med det här kapitlet och välja ut de texter som du vill spara. Det kan vara texter som du är extra nöjd med eller en text där du lärt dig något nytt. Visa din lärare vad du valt ut. FANTASI | 111


Svenskan

Petra Andersson  •  Sam Hydén  •  Håkan Obbel

Svenskan är ett basläromedel i svenska för årskurs 6–9, med utgångspunkt i nyskriven och klassisk litteratur. Varje elev har ett elevpaket med elevbok, arbetsbok och digital del per årskurs. Svenskan finns också som digitalt elevpaket. Elevboken är uppdelad i fyra tematiska kapitel som innehåller: • introduktion – för reflektion och diskussion • mål för kapitlet – kapitlets innehåll kopplat till kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk • lyssna – lyssna till en text • läs – utdrag ur en roman • boklådan – boktips för alla typer av läsare • klassikern – utdrag eller novell med efterföljande presentation av ­författaren, verket och tiden • läst i tidningen – artikel ur dags- eller fackpress • kort sagt – dikter, aforismer eller annat tänkvärt och välformulerat • se film – förslag på film att se tillsammans. Arbetsboken tränar elevbokens moment och innehåller dessutom ­skrivrecept, grammatik och stavning samt utvärdering av kapitlets mål. Digitala delen innehåller hela elevboken inläst med textföljning och ordförklaringar samt övningar i ordkunskap, stavning och grammatik. I Svenskan ingår en Lärarhandledning med bedömningsstöd för varje årskurs. Art.nr 33141

studentlitteratur.se


Digital del Prova paketets digitala del genom att klicka på bilden.

Alla texter inlästa

Övningar med tydlig koppling till kunskapskraven Övningarna ger eleven direkt återkoppling

Profile for Smakprov Media AB

9789144105130  

9789144105130  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded