__MAIN_TEXT__

Page 1

Ready Steady Go! 1 Elevpaket (Bok + digital produkt) Provläs elevpaketets samtliga delar


Ready Steady Go! 1 Elevpaket (Bok + digital produkt) Ready Steady Go! 1 är ett elevpaket som består två delar. ELEVBOK Elevboken har en tydlig och återkommande struktur. Alla bokens instruktioner är på engelska och glosorna översätts till elevens modersmål och till svenska. DIGITAL DEL I den digitala delen finns hela elevboken inläst med autentiska röster. Hörövningar samt andra interaktiva övningar ingår också. I de digitala övningarna tränar eleven ord, fraser, språkliga sturkturer och grundläggande grammatik med omedelbar feedback.

Här kan du provläsa elevpaketets samtliga delar


Hippas Eriksson

Ready Steady Go! 1


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Redaktion: Jill McCabe Grafisk form och layout: Johanna Szemenkar Remgard Illustrationer: Carina Ståhlberg Foto: shutterstock.com Art.nr 38996 ISBN 978-91-44-10872-8 © Författaren och Studentlitteratur AB 2015 Upplaga 1:1 Printed by Interak, Poland 2015


Contents Get ready! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. Hi and goodbye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Tools for school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. I like to bike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Revision: Games and puzzles 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. Who are you? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. This is Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6. Meet, drink and eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Revision: Games and puzzles 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7. Here is my year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8. Peak of the week . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 9. My day – all the way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Revision: Games and puzzles 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10. A cat in a space – at my place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 11. From here to there . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 12. How much is it? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Progress pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Mini grammar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


2 Tools for school 1. Picture

a) What can you see?

10

PAGE TEN

b)

GO ONLINE 

Look and listen.


CHAPTER 2

Translate the new words into Swedish and your own language.

2. Words a) Translate and write. This is the word in English.

This is the word in Swedish.

1

a piece of paper

ett papper

2

bag

väska

3

book

bok

4

chair

stol

5

classroom

klassrum

6

computer

dator

7

crayon

krita

8

pen

bläckpenna

9

pencil

10

rubber

11

school

12

student

13

table

14

teacher

15

whiteboard

b)

GO ONLINE 

This is the word in my language.

Practise the words.

3. Tell me what you can see a) Listen and read.

b) Read and answer.

– Tell me what you can see.

– Tell me what you can see.

– I can see a teacher.

– I can see a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– What more can you see?

– What more can you see?

– I can see a pen and a piece of paper.

– I can see a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  and a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c)

GO ONLINE Listen.

PAGE ELEVEN

11


4. This is a) Look, read and write. What is this? This is a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What . . . . . . . . . . . . . . . . this? This . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What is this?

What is . . . . . . . . . . . . . . . . ?

This is a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................

...........................

...............................

What is this? This is a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . is this? ............................... ...............................

b)

GO ONLINE 

Practise more.

5. I can a) Read and write. Use the words in the box. draw  write read

I can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a book in my classroom. I can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a picture with a crayon. I can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . with a pen on a piece of paper. b)

Tell me what you can do.

GO ONLINE Listen.

I can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................... ...................................................................................

12

PAGE TWELVE


CHAPTER 2

6. Missing words a) Write the missing words in the gaps. Thank name Hi classroom Yes Welcome computer sorry That This teacher

– . . . . . . . . . . . . ! Are you Mia? – . . . . . . . . . . . . I am. – My . . . . . . . . . . . . . . . . is Hassan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! – . . . . . . . . . . . . . . . you! Are you a student? – No. I am a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – OK, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! – . . . . . . . . . . . . is OK. This is your . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Mia. – OK. And what is this? – . . . . . . . . . . . . . . is your . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Wow! b) c)

GO ONLINE 

rhyme-time What’s in your book? Here, take a look! What’s in your pocket? A puppy and a rocket.

Practise more.

GO ONLINE 

Write a text yourself.

Rhyme some more.

7. Goals and check yourself GO ONLINE 

Check yourself.

You

Put a cross in the box.

Your teacher or a friend

YES YES

• I can tell you what I can see. I see …

£

£

• I can ask: What is this?

£

£

• I can answer: This is …

£

£

• I can rhyme on book and pocket.

£

£

• I can use the new words.

£

£

• I have worked online.

£

£

Time to fill in your PROGRESS PAGES.

PAGE THIRTEEN

13


5 This is Chris 1. Picture a) What can you see?

24

PAGE TWENTY-FOUR

b)

GO ONLINE 

Look and listen.


Is Chris a boy or a girl? What do you think? Why? Draw conclusions from the context.

2. Words a) Translate and write. This is the word in English.

1

a pair of trousers/pants/ jeans

2

cap

3

curly

4

dress

5

hair

6

hijab/veil

7

jumper/sweater

8

long

9

shirt

10

short

11

shorts

12

skirt

13

straight

14

T-shirt

b)

GO ONLINE 

This is the word in Swedish.

This is the word in my language.

Practise the words.

3. Who is Chris? a) Look at the picture. Read and answer.

b) Look at the picture. Ask and answer.

– What is Chris wearing?

– What is he/she wearing?

– Chris is wearing blue trousers.

– He/she is wearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– What else is Chris wearing?

– What else is he/she wearing?

– Chris is wearing a purple sweater and a cap.

– He/she is wearing a . . . . . . . . . . and a . . . . . . . . . . . . .

– Can you say anything else about Chris?

– Can you say anything else about him/her?

– Chris has long straight brown hair.

– He/she . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Who is Chris? Point at the picture.

– Who is it? Point at the picture.

c)

GO ONLINE Listen.

PAGE TWENTY-FIVE

25


4. One or two body parts? a) Translate, read and write. one hand  two hands  two legs  one foot  two feet

You say one arm and two arms.

You say one leg and . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................

b) c)

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

GO ONLINE 

Practise more. Write a text yourself.

5. Accessories and details a) Translate and write. Make your own word list.

b) Read and draw. You need a piece of paper. Draw this person. I am wearing …

belt hood

… a silver necklace.

… a light brown belt.

… a dark blue sweater with a hood.

necklace

… a pair of grey trousers with two pockets.

dark

c)

light silver

GO ONLINE 

Practise more.

rhyme-time From the tip of my nose to my feet and my toes, I wear purple and pink spotted clothes. GO ONLINE 

Rhyme some more.

26

PAGE TWENTY-SIX


6. Describe a friend a) Ask questions and write answers.

b) Describe your friend.

What’s your name? .........................................

This is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What clothes are you wearing today?

He/She is wearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Don’t forget the colours!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What does your hair look like? .........................................

His/Her hair is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What is your favourite colour? .........................................

Her/His favourite colour is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) d)

GO ONLINE Listen.

Write a text yourself.

7. Goals and check yourself GO ONLINE 

Check yourself.

You Put a cross in the box.

• I can name clothes and body parts.

Your teacher or a friend

YES YES

£

£

• I can tell you about colours and clothes.

£

£

• What clothes are you wearing?

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

• I can ask and answer the questions: • What colours are you wearing?

• I can describe a friend. This is …

• I can rhyme on toes and clothes. • I can use new words.

• I have worked online.

Time to fill in your PROGRESS PAGES.

PAGE TWENTY-SEVEN

27


Revision: Games and puzzles 2

Revision: Games and puzzles 2 Crossword • You need a pen. a) Look, read and write. i 1. Which country?

1.

2. A word that rhymes on fish.

2.

H

3. A . . . . . . . . . . . . does not eat meat.

3.

E

4. What is this? (bild keps) 5. A meal in the morning.

4. 5. 6.

7. Not long.

7.

8. A meal you eat in school.

Y O

8.

9. Not curly hair. . . . . . . . . . . . . hair. 10. You say one leg and two . . . . . . . . . . . .

C K

6. What colour is this?

U

9.

R

10.

S

11. Which language?

11.

E

12. Something white to drink.

12.

L

13. A knife, a spoon and a . . . . . . . . . . . .

b) Correct your crossword with a friend.

32

C

PAGE THIRTY-TWO

13.

F


Revision: Games and puzzles 2

Play a game • You need a friend, a dice

and two checkers

a) Throw the dice. Follow the arrows ( h START HERE g 5 Say the word for this colour in English, Swedish and your own language. i 6 What is this?

i

g

.

f ). Move your checker. Read what to do.

1 What is your friend wearing today? g

2 Move one step forward. i

4 Translate the word language into Swedish.

3 Tell me where you come from. – I come from … f

7 What is this?

g

8 Say three things you can see in your canteen. i

11 What’s your favourite dish? i

10 Move two steps forward.

9 Translate the sentence My favourite meal is dinner. into Swedish. f

12 Describe what you are wearing today. g

13 Are you hungry?

14   One foot     and two ... i

17 Move one step back. i

16 Tell me what your favourite colour is.

15 How do you answer? – What does your hair look like? f

– My ... 18 Rhyme on the words eat and dish. g

19 Point at a belt.

20 Move two steps back. i

FINISH Say – Oops! I won!

22 Say the missing word:

21 What do you eat for breakfast? f

I can . . . milk.

PAGE THIRTY-THREE

33


10  A cat in a space – at my place 1. Picture a) What can you see?

48

PAGE FORTY-EIGHT

b)

GO ONLINE 

Look and listen.


Use five of the words in a sentence. Make one sentence for each word.

2. Words a) Translate and write. This is the word in English.

1

armchair

2

bathroom

3

bed

4

bedroom

5

cat

6

furniture

7

kitchen

8

living room

9

shower

10

sofa, couch

11

television (TV)

12

toilet

13

vase

b)

GO ONLINE 

This is the word in Swedish.

This is the word in my language.

Practise the words.

3. Where is that cat? a) Listen and read. – So this is your place?

– Yes, this is my place.

– Is the cat hiding in the bathroom?

– No, it’s not in the bathroom.

– OK. Where is that cat?

– Is it in on the bed in the bedroom?

– Is the cat under the table in the kitchen? – OK. So the cat is in the living room? – Is it behind the TV?

– Is the cat beside the table or the couch? – Aha! The cat is hiding in the armchair!

– I don’t know. Let’s take a look around. – No, it’s not in the bedroom.

– No the cat is not in the kitchen.

– Yes, it’s in the living room . . . but where? – No, it’s not behind the TV.

– No, I can see it now. It’s in something. – No, the cat is hiding in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Your turn. Hide the cat somewhere else. Ask and answer each other about where the cat is. Is the cat . . . c)

GO ONLINE Listen.

PAGE FORTY-NINE

49


4. How often? a) Read and translate the words. Answer the question. Put a cross in the box. In English

How often do you make the bed?

In Swedish

£ I never make the bed.

never

£ I sometimes make the bed.

sometimes

£ I make the bed every day.

once a week

£ I make the bed once a week.

twice a week

£ I make the bed twice a week.

XX times a week

£ I make the bed three times a week.

every day

£ I make the bed . . . . . . . . . . times a week.

b) Read the question and write an answer. How often do you do the dishes?

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

How often do you watch TV?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

How often do you go to school?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) d)

GO ONLINE Listen.

Write a text yourself.

5. Follow instructions a) Read and translate the instructions. Draw a picture. You need a piece of paper. on under behind in over beside

1 Draw a table in the box.

b) Compare with a friend. Do your pictures look the same?

3 Draw a flower in the vase.

Ask and answer each other. Ask and answer like this:

2 Draw a vase on the table.

4 Draw a chair beside the table 5 Draw a cat under the chair.

6 Draw a window behind the table.

– Where did you draw a table? – I drew a table here. (point)

7 Draw a lamp over the table.

c)

8 Draw something yourself.

d)

50

PAGE FIFTY

GO ONLINE 

Practise more.

Write a text yourself.


6. Ask a friend about rooms, furniture and activities a) Ask questions and write answers.

b) Tell me about your friend.

What’s your name? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I talked to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Which room is your favourite room? . . . . . . . . . . . .

His/Her favourite room is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What kind of furniture can you have in that room? 

In that room you can have . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

What can you do in that room? . . . . . . . . . . . . . . . . .

In that room you can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)

GO ONLINE 

Practise more.

rhyme-time I sit on the table. I lie on the chair. I sleep in the bathtub and wake up there. GO ONLINE 

Rhyme some more.

7. Goals and check yourself GO ONLINE 

Check yourself.

Put a cross in the box. You

• I can name rooms and furniture.

• I can say how often I do something. • I can follow instructions.

• I can rhyme on chair and there. • I can use new words.

• I have worked online.

Your teacher or a friend

YES YES

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Time to fill in your PROGRESS PAGES.

PAGE FIFTY-ONE

51


Listen and understand

PROGRESS PAGE

Reception Listen and understand Think about the chapter you have just finished. How do you feel about the work you have done to improve your listening and understanding? You have worked with: 1) In the classroom with your teacher and friends 2) Online listening exercises Was it easy? Colour the rung on the ladder green. Was it OK? Colour it blue. Was it difficult? Colour it red.

Read and understand Think about the chapter you have just finished. How do you feel about the work you have done to improve your reading and understanding? You have worked with: 1) Words and phrases 2) Instructions 3) Short texts Colour the rung on the ladder. Choose green, blue or red.

Chapter 1 – green, blue or red?

60

PAGE SIXTY

Read and understand


PROGRESS PAGE

Talk and tell

Write

Production and interaction Talk and tell Think about the chapter you have just finished. How do you feel about the work you have done to improve your ability to talk to others? You have worked with: 1) Imitate sounds (pronounce and rhyme) 2) Ask and answer 3) Describe and tell Was it easy? Colour the rung on the ladder green. Was it OK? Colour it blue. Was it difficult? Colour it red.

Write Think about the chapter you have just finished. How do you feel about the work you have done to improve your writing? You have worked with: 1) Words and sentences 2) Answers and questions 3) Short texts Colour the rung on the ladder. Choose green, blue or red.

PAGE SIXTY-ONE

61


Ready Steady Go! 1 Elevpaket (bok och digital produkt) Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Den första delen är på en nivå som passar de som är nybörjare i engelska och efter att ha arbetat med den tredje delen har eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Varje elev har ett elevpaket som består av en bok och medföljande digital del. I den digitala delen finns hela elevboken inläst med autentiska röster, hörövningar samt interaktiva övningar. I de digitala övningarna tränar eleven ord, fraser, språkliga strukturer och grundläggande grammatik med omedelbar feedback. Här befäster eleven olika färdigheter och har också möjlighet att testa sig själv i Check Yourself, avslutande övningar till varje kapitel. Ready Steady Go! är skapat för att användas flexibelt. Eleverna kan arbeta självständigt på olika nivåer, samtidigt som interaktion och kommunikation är i fokus. Det finns många inbyggda tillfällen att arbeta i par eller grupper, genom att eleverna intervjuar varandra, spelar spel eller hjälps åt att utvärdera sina framsteg. I Ready Steady Go! får eleven • följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan • ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning • lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska • kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt • göra en konkret dokumentation av sina framsteg Till varje elevpaket finns en lärarhandledning med råd till pedagogen och förberedda genomgångar för projektor och tavla. Dessutom ingår kopieringsunderlag för laborativ språkträning och utveckling av det fria skrivandet.

Art.nr 38996 ISBN 978-91-44-10872-8

www.studentlitteratur.se

9 789144 108728


Digital del Prova paketets digitala del genom att klicka på bilden.

Alla texter inlästa

Övningar med tydlig koppling till kunskapskraven Övningarna ger eleven direkt återkoppling

Profile for Smakprov Media AB

9789144108728  

9789144108728  

Profile for smakprov