Page 1

REPSTEGEN Taluppfattning 0 –100 Kerstin Bjerborn Agnete Wiedling Fernandes


Innehåll Taluppfattning 0 –100 1 Siffra, tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 Tallinjen

..............................................................................................

8

3 Udda och jämna tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 Uppdelning av talen 1– 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 Talet 10, tiokompisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 Är lika med, är inte lika med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7 Större än, mindre än . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 Talen 11– 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 9 Dubbelt, hälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 10 Uppdelning av talen 11– 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 Tiotalen 10– 90

.................................................................................

30

12 Talen 0– 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 Talet 100 Blandat

...........................................................................................

36

....................................................................................................

38

LABORATIVT ARBETE Genom att använda konkret material kan du både se, känna och göra uppgifterna vilket är ett bra sätt för att få förståelse. Arbeta i din egen takt så att du hinner tänka och förstå det du gör.


GENOMGÅNG

Udda och jämna tal Alla tal är antingen udda eller jämna. Jämna tal kan du dela lika. Udda tal kan du inte dela lika, det blir en över. Vartannat tal är udda och vartannat tal är jämnt. Sista siffran i talet avgör om det är ett udda eller jämnt tal. Till exempel är 423 och 425 udda tal och 712 och 714 är jämna tal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Först lägger du ut lappar med talen 1–10. Använd knappar, kuber etc. och bygg på samma sätt som bilden ovan visar. Plocka ut de udda talen och upptäck att det är vartannat tal som är udda och vartannat tal som är jämnt.

17 Rita talblock och skriv de udda talen mellan 1–10. Säg dem tyst för dig själv.

1 18 Rita och skriv de jämna talen mellan 1–10. Säg dem tyst för dig själv.

2 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Slutar talet med siffran 0 är talet jämnt.


19 Stryk under alla udda tal och ringa in alla jämna tal.

0

7

11

15

16

2

14

13

9 18

19

3

8

1

4

TALUPPFATTNING

6

5

12

20

Kom ihåg att titta på sista siffran.

10

17

3

20 Här ser du stora tal. Kom ihåg att du ska titta på sista siffran för att se om talet är udda eller jämnt.

Ringa in det jämna talet i varje ruta. 497 741 511

411

665

423

408

903

799 782

801 751

725

596

741

782

741 719

374

437 491

836

665

Ringa in det udda talet i varje ruta.

370

666 600

824 766

770

696

668 982

693 708

699 700 695

682

896

456

21 Skriv tre jämna tal. 22 Skriv tre udda tal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

11


83 Skriv talen som kommer före och efter på tallinjen.

18

59

45

70

39

11

68

60

50

21

77

9

83

30

42

99

34

20

47

94

10

22

19

72

84 Öka med 10.

34 

48 

12 

25 

34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


85 Färglägg tiotal och ental.

56

21

85

34

64

47

98

12

79

TALUPPFATTNING

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

12

86 Skriv talen ovan i storleksordning. Börja med det minsta.

35


REPSTEGEN REPSTEGEN – repetition steg för steg, är ett diagnos- och träningsmaterial som omfattar den grundläggande matematiken. I serien ingår häften som omfattar taluppfattning, de fyra räknesätten, bråk, procent, enheter och tid.

Repstegen – Diagnoser

Repstegen – Träningshäften

Häftet innehåller för- och efterdiagnoser till uppgifterna i träningshäftena. Med hjälp av tydliga anvisningar blir det lätt att se vilket häfte eleven behöver arbeta i.

I träningshäftet finns tydliga genomgångar steg för steg av de grundläggande färdigheterna med tillhörande övningar.

u Räknesätten

u Räknesätten 1–3

u Bråk & Procent

u Bråk

u Enheter & Tid

u Enheter

u Taluppfattning 0–100 u Taluppfattning – Positionssystemet u Procent u Tid

ISBN 978-91-40-67158-5

9

7 8 9 1 4 0

6 7 1 5 8 5

9789140671585  

Taluppfattning 0–100 Taluppfattning 0–100 Kerstin Bjerborn Agnete Wiedling Fernandes Kerstin Bjerborn Agnete Wiedling Fernandes

9789140671585  

Taluppfattning 0–100 Taluppfattning 0–100 Kerstin Bjerborn Agnete Wiedling Fernandes Kerstin Bjerborn Agnete Wiedling Fernandes